Sammen løfter vi verden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen løfter vi verden!"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: E-post: Organisasjonsnr.: Kontonummer: Sammen løfter vi verden! Styre 2008 Leder: Anne Sjømæling Nestleder: Vigleik M. Aas Medlemmer: Eili Vigestad Berge Synne Dokka Thorbjørn Geirbo Ingeborg Mongstad-Kvammen Møterett, tale- og forslagsrett: Adelheid Firing Hvambsal Per Ove Løkstad Kjetil Østnor Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Rådgiver Midtøsten og assisterende utenlandssjef: Kjersti Lindøe (permisjon medio april ) Prosjektkoordinator utveksling: Mia Charlotte Østergaard Vikar prosjektansvarlig Midtøsten: Huda Ghalegolabi (fra april) Administrasjonssekretær: Vara I. H. Nielsen Informasjons- og markedsføringsansvarlig: Ellen Hestnes Ribeiro (fra april) Økonomileder: Trond Ørnholt Grafisk formgiving: Prinfo Unique 2 Årsrapport 2008

3 Russland Albania Makedonia Palestina India (Ranchi) Bangladesh Sudan Kenya Sri Lanka Madagaskar Sør-Afrika Innholdsfortegnelse Årsrapport 2008 Organisasjonsopplysninger... s. 2 Innholdsfortegnelse... s. 3 Leder...s. 4-5 Midtøsten...s. 6-7 Afrika...s. 8-9 Asia...s Europa... s. 12 Informasjon og markedsføring...s Utveksling...s Styrets og komiteers virksomhet... s. 20 Økonomi...s Regnskap... s. 24 Revisorrapport... s. 25 Årsrapport

4 Sammen løfter vi verden! Leder Styret takker med dette ansatte, områdekomiteene og andre frivillige for godt arbeid i 2008! En stor takk går også til alle faste givere og til våre mange partner- og samarbeidsorganisasjoner som i 2008 har bidratt til KFUK-KFUM Globals arbeid har vært et inspirerende, men også arbeidskrevende år. Fokusområder: Utdanning, sårbarhet og trygghet og organisasjonsutvikling KFUK-KFUM Global har tre fokusområder for utenlandsarbeidet. Vi jobber for at alle barn skal få grunnskoleutdanning, også de aller fattigste. Gjennom støtten til Madagaskar KFUK og KFUM og til Bangladesh KFUM får mer enn tusen barn gå på skole. For det andre jobber KFUK-KFUM Global med å beskytte og gi trygghet til sårbare grupper i og etter krig og konflikter. På Vestbredden får ungdommer hjelp til å bearbeide sine traumer gjennom godt kvalifiserte traumebehandlere. I Gaza har barn fått opplæring i sine rettigheter. Kvinner på Vestbredden har også fått rådgivning, og kvinner på østkysten på Sri Lanka har fått rådgivning og hjelp til å skaffe seg inntekt til seg selv og familien. Ungdom på Sri Lanka har møttes til fredsleir og på speiderleir på tvers av de etniske skillelinjene i landet. Det tredje fokusområdet til KFUK- KFUM Global er organisasjonsutvikling. Gjennom det unike nettverket i KFUK og i KFUM internasjonalt har KFUK-KFUM Global bidratt til at det nå finnes KFUK-arbeid i det sørlige Sudan. Palestina KFUK har fått støtte til å videreutvikle organisasjonen og til å restaurere bygg. På Balkan har vi gjennom Europe YMCAs struktur med landkomiteer bidratt til oppbygningen av KFUM-arbeid i Albania og i Makedonia, og Russland har fått støtte til arbeidet i nord. Å bygge sivilt samfunn gjennom det unike nettverket i KFUKog KFUM-bevegelsen er noe Global kan og vil fortsette med. Prosjektet som KFUK-KFUM Global støtter i Kenya KFUK ble i 2008 gjennomgått eksternt med støtte fra Forum for Kvinner og Utvikling (FO- KUS). Målet med prosjektet er å stoppe kjønnslemlestelse av unge jenter i landet. Slike eksterne evalueringer gir god læring både for partnerorganisasjonen og for KFUK-KFUM Global. Metoder: Økonomisk støtte, utveksling og talerørarbeid KFUK-KFUM Global vektlegger sterkt et nært samarbeid med våre partnere. Prosjekter og programmer arbeides alltid fram sammen med partnerne gjennom kontinuerlig og direkte dialog. I løpet av 2008 har våre partnere fått besøk minst en gang av KFUK-KFUM Global. Nye verktøy for rapportering fra besøk er utviklet og tatt i bruk. Vår støtte til partnerne innen de tre fokusområdene har i stor grad vært gitt ved direkte økonomisk støtte, men også ved rådgivning og assistanse fra KFUK- KFUM Global. Gjennom utvekslingsprogrammer har KFUK-KFUM Global bidratt til at ungdom fra partnerorganisasjonene har møttes. Ungdom fra Sør-Afrika, Palestina, Armenia og Bangladesh har fått bo og jobbe i Norge, og ungdom fra Norge har fått oppleve og bidratt i lokalt KFUK- og KFUMarbeid i de samme landene. KFUM- KFUK Global har også lagt til rette for utveksling mellom Sør-partnerne. I tillegg til økonomisk støtte og utveksling, jobber også KFUM-KFUK Global aktivt med å tale våre partneres sak. I samarbeidet med «Joint Advocacy Initiative» i Palestina har talerørarbeidet satt fokus på uretten det palestinske folk lever under, og det har vært jobbet for en rettferdig fred i området. Utvikling av KFUM-KFUK Global 2008 har vært et spennende år i KFUK- KFUM Globals utvikling. Rutiner for bedre prosjektforvaltning og økonomistyring er etablert slik at effekten av hver krone som gis til KFUK-KFUM Global blir så stor som mulig for kvinner, barn og unge i Sør. Det har også vært jobbet aktivt med å få inn penger 4 Årsrapport 2008

5 blant annet gjennom samarbeidet med Norges KFUK-KFUM-speidere om Globalaksjonen og Julebukkaksjonen. Økt fokus på programarbeid og utsending av bøsser førte til en tredobling av inntektene fra disse aksjonene fra Imidlertid er det en utfordring at gavene fra de faste giverne går noe ned. Dette er en utfordring vi vil jobbe videre med i 2009, men alt i alt har KFUK-KFUM Global en sunn økonomi. Å gi en utfordring til barn og unge i Norge I tillegg til å samle inn penger i Norge, ønsker vi å gi barn og unge informasjon om den verden de lever i. Gjennom KFUM-KFUK Globals deltakelse på leirer og arrangementer i regi av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere har barn og ungdom fått lære at det finnes barn og unge som lever under helt andre kår enn her hjemme i Norge. Målet er å skape engasjement og handling for en rettferdig verden. Som en del av KFUK-KFUM Globals informasjonsarbeid har historiker Ingmar Areklett i 2008 skrevet historien til Ungdomsmisjonen. I 2004 ble Delta Internasjonalt, Ungdomsmisjonen og Øst-Europa engasjementet i Norges KFUK-KFUM slått sammen til KFUK- KFUM Global. Ungdomsmisjonen var den eldste forløperen til KFUK-KFUM Global og nå er historien dokumentert. KFUK-KFUM Global fokuserer på å engasjere både frivillige som kan bidra i Norge, og frivillige som kan bidra i forhold til prosjektene i Asia, Afrika og Midtøsten. De frivillige spiller en nøkkelrolle for organisasjonen enten det er ved å reise og fortelle om KFUK- KFUM Global til barn og unge i Norge, eller ved å bidra til oppfølgingen av prosjekt- og partnersamarbeid. Ved hjelp av de frivillige klarer KFUM- KFUK Global å holde kostnadsnivået i Norge på et minimum et spennende år! 2009 blir nok et spennende år for organisasjonen. KFUK-KFUM Global er aktivt involvert i prosessen med overgang fra prosjekt til program i FOKUS, noe som legger til rette for større samarbeid mellom flere partnere på KFUKsiden. Arbeidet med å styrke organisasjonens styringsredskaper fortsetter også i form av utvikling av flere grunnleggende dokumenter. Med støtte fra Norad er det også planlagt en ekstern gjennomgang av prosjektet med organisasjonsbyggingen av Palestina KFUK. For informasjonsarbeidet blir TT sommeren 2009 en viktig arena, og målet er at alle ungdommene som deltar skal få et internasjonalt engasjement. I tillegg fortsetter KFUK-KFUM Global med å hjelpe barn til å få skolegang på Madagaskar og i Bangladesh. Barn i Gaza får lære om sine rettigheter, og ungdom på Vestbredden får hjelp til å bearbeide sine traumer. Kvinner som har vært utsatt for vold i Sri Lanka får rådgivning og et trygt sted å være. Kvinner i Bangladesh får hjelp til å hjelpe seg selv med å få et bedre liv og forsørge seg selv og familien. I Kenya blir unge jenter reddet fra omskjæring. Takk for din støtte til dette viktige arbeidet! Sammen løfter vi verden! Med vennlig hilsen Anne Sjømæling Styreleder i KFUK-KFUM Global Årsrapport

6 Midtøsten De palestinske områdene (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza) har i mer enn 25 år vært et viktig geografisk innsatsområde for KFUK-KFUM Global. I Palestina samarbeider Global både med KFUK- og KFUM-partnere. KFUK-KFUM Globals støtte og arbeid i de okkuperte palestinske områdene tar utgangspunkt i relevante FN-resolusjoner og har et fokus på konseptet om rettferdig fred, og hvordan dette hindres av den 60 år lange israelske okkupasjonen av palestinske områder. Prosjektene er spesielt rettet mot kvinner og barn som lider under konflikten. I Palestina har hovedfokuset i 2008 vært på å styrke den organisatoriske kapasiteten til våre partnere i Øst- Jerusalem og på å tilrettelegge for det økende behovet for traumebehandling og rådgivning. Støtte og opplæring av barn i Gaza har blitt viktig som følge av de senere års politiske utvikling i området. Videre har kapasitetsbygging av kvinner i palestinske områder blitt sentralt. KFUK-KFUM Global har i tillegg til de nevnte prosjektene støttet rehabilitering av KFUK-kjøkkenet i Øst-Jerusalem som ble truet med stengning av israelske myndigheter. Fakta om KFUK-KFUM Globals prosjekter i Palestina 1. Psykologisk rådgivning for palestinske kvinner i Ramallah Partnere: Palestina KFUK Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: I løpet av 2008 har flere hundre kvinner i Ramallah fått trening og psykologisk rådgivning for å takle den vanskelige hverdagen de opplever og har opplevd under israelsk militærokkupasjon. Palestina KFUK har gjennom prosjektet hjulpet studenter, lærere og tidligere kvinnelige fanger til å forbedre kvinners mentale helse, noe som i neste omgang gir positive effekter for deres familier. Prosjektet er støttet av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS). 2. Revitalisering av Palestina KFUK Partner: Palestina KFUK Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: Gjennom prosjektet styrkes både den strategiske og organisatoriske kapasiteten til Palestina KFUK, spesielt i Øst-Jerusalem. Implisitt støtter arbeidet også palestinsk tilstedeværelse i Jerusalem. KFUK har bygget opp kapasiteten til organisasjonens ansatte, utviklet nye prosjekter og renovert sine lokaler. Prosjektet støttes av Norad. 3. Faglig utvikling av traumeterapeuter Partner: Øst-Jerusalem KFUM Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode Beit Sahour KFUM har utviklet ekspertise innenfor psykososial rådgivning. Gjennom dette prosjektet har man økt kapasiteten til traumeterapeuter. Behovet for traumebehandling i de okkuperte palestinske områdene har økt betydelig som følge av den langvarige okkupasjonen. Programmet har derfor tatt sikte på å trene nye traumebehandlere lokalt, samt samarbeide med, og overføre kunnskap til, andre konfliktland som Colombia og Kosovo. Prosjektet støttes av Norad. 6 Årsrapport 2008

7 4. Fremme barns rettigheter Partner: Gaza YMCA Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: Gaza KFUM har lenge arbeidet med å styrke barns posisjon i Gaza. Prosjektet styrker barns muligheter og utdanning ved å lære dem om deres rettigheter gjennom forskjellige typer aktiviteter som teater og kunst. Gjennom prosjektet får mange flyktningbarn mulighet til å forbedre kommunikasjonsferdigheter og uttrykke seg bedre på tross av de begrensede ressursene de har i Gaza. Målet er at barn får en aktiv rolle i samfunnet. Prosjektet støttes av Norad. 5. Oliventrekampanjen Partner: Joint Advocacy Initiative (JAI) Støttebeløp i 2008: Prosjektperiode: Fra 2002 JAI er et samarbeidsprosjekt mellom Palestina KFUK og Øst-Jerusalem KFUM. JAI jobber med informasjons-, kampanje- og rettighetsarbeid. KFUK-KFUM Global har gjennom flere år støttet oliventrekampanjen «Keep Hope Alive». Midlene brukes til å plante oliventrær på Vestbredden. Trærne er viktige både økonomisk og symbolsk og bidrar til å opprettholde fremtidshåp og vise solidaritet. Total støtte til Palestina i 2008: Jeg vil bare ha et vanlig liv! Å våkne og vite at du må bruke timesvis på å komme på skolen gjør deg ikke særlig motivert. Ofte finner soldatene glede i å ydmyke oss. De ber oss gå tilbake i køen, tar id-kortene våre og ber oss om å gå tilbake enda en gang. Det er frustrerende å vite at dersom jeg hadde kunnet passere gjennom Jerusalem hadde reisetiden min blitt halvert. Jeg bor like ved Jerusalem, og likevel har jeg bare vært der tre ganger. Tekst og foto Birgitte Bellsund og Martha Hagen Mellum Få palestinere får den spesielle tillatelsen Israel krever for å få adgang til Jerusalem. Jasmine er 21 år og kommer fra Beit Sahour utenfor Betlehem. Hun bor og studerer ved Bir Zeit universitetet i Ramallah. Som andre palestinere har hun hele livet fått kjenne krig på kroppen. Selv om situasjonen er langt mer stabil i dag, går det ikke en dag uten at hun blir gjort oppmerksom på at hun lever i et okkupert område. Særlig merker hun dette som student. Selv det å komme seg til universitetet er en kamp. De drøye 20 km til universitetet tar minst én og en halv time, og gjerne enda mer om morgenen. Konflikten påvirker ikke bare de ytre omstendighetene i Jasmines liv. Å leve med stadige krigshandlinger gjør noe med deg. «Det er klart situasjonen i Palestina påvirker meg mentalt. En går rundt med en konstant uro innvendig. Vil huset mitt stå når jeg kommer hjem? Hva med familien min, vil de være der? Kan jeg bli arrestert? Er familien min trygg? Hva med vennene mine, har de det bra?» spør hun seg. De siste fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina var i Forhandlingene har ikke gjort situasjonen for palestinerne bedre, tvert imot har forholdene blitt verre. Mange unge er deprimerte, og ser ikke noe lys i tunnelen. De ser familiemedlemmer bli utsatt for ydmykelse og trakassering, og opplever den systematiske urettferdigheten. Jasmine har aldri opplevd fred. Til tross for dette klarer hun likevel å danne seg en idé om hva fred vil innebære. «For meg vil fred bety å ha frihet til å gå hvor jeg vil og til å gjøre hva jeg vil. For meg innebærer det å føle meg trygg, å føle at jeg lever og å ha et normalt liv slik som alle andre. Ettersom jeg aldri har opplevd fred er det vanskelig å se det for meg, men jeg tror det må føles som om man har et normalt og trygt liv. Noen ganger når jeg ser tv-serier på TV ønsker jeg at jeg også hadde et trygt liv slik som de har.» Fred er langt unna, og man merker spesielt konflikten etter at Israel satte opp det de kaller sikkerhetsgjerdet. Dette er en åtte meter høy betongmur som omringer Betlehem og dets innbyggere. «Vi bor i et fengsel hvis utganger og innganger voktes av soldater som er yngre enn meg selv», forklarer Jasmine. En 8 meter høy mur stenger alt og alle i Betlehem inne. Likevel holder folk motet oppe, selv om de møter motstand på alle kanter. «Fred er mulig», sier Jasmine. «Vi må tro at det er mulig!» Årsrapport

8 Afrika Starten av 2008 var preget av de voldsomme opptøyene i Kenya. Både KFUK og KFUM har i ettertid vært involvert i ulike prosjekter for å skape forsoning og rettferdighet. KFUK-KFUM Global har også videreført arbeidet med prosjektet Kenya KFUK driver mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Prosjektet er det største i KFUK-KFUM Globals portefølje i Evalueringen som ble gjennomført siste kvartal i 2008 har vært arbeidskrevende, men gitt begge partnere en god «diagnose» som følges opp i det videre arbeidet. Mye arbeid har i 2008 vært lagt i å styrke Sudan KFUK. Som en relativt ny organisasjon forventer vi fortsatt at arbeidet her vil kreve tett oppfølging fra KFUK-KFUM Global. To byggeprosjekter står for tur i Sudan, helseklinikk i Yambio og førskole i Maridi. Alle afrikanske partnere har hatt prosjektbesøk med oppfølging fra Global i løpet av året. Afrikaalliansen av KFUM har i løpet av året gjort store fremskritt i arbeidet med å løfte frem en felles agenda for KFUMbevegelsen på kontinentet. En felles søknad til Operasjon Dagsverk om finansiering av prosjektet «From Subject to Citizen» ble levert i 2008, men foreløpig har vi ikke fått positivt tilsagn. Fakta om KFUK-KFUM Globals prosjekter i Afrika: Kenya Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Partner: Kenya KFUK Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: Prosjektet søker å redusere praktiseringen av kjønnslemlestelse i Kenya. I tre geografiske områder skal det skje gjennom informasjonsspredning til, og utdanning av, ulike målgrupper, samt ved omskolering av omskjærere har vært preget av utfordringer med hensyn til byggekomponenten i prosjektet. I løpet av siste kvartal 2008 ble prosjektet evaluert av en ekstern konsulent. Resultatoppnåelsen anses som god på tross av forsinkelser knyttet til byggene. Prosjektet er støttet av Norad. Kenya KFUK fikk i 2008 også tildelt midler fra Oslo KFUKs fond og har gjennom dette fått muligheten til å heve kompetansen til ansatte og frivillige i organisasjonen. Sum overført: ,- Kenya KFUM fikk i 2008 tildelt kr ,- som støtte til sitt forsoningsarbeid etter opptøyene i begynnelsen av året. Pengene gikk blant annet til skolen i Kibera. Sudan Styrke og utvikle KFUK i Sør-Sudan Partner: Sudan KFUK Støttebeløp i 2008: Prosjektperiode: Få ressurser og en organisasjon i sterk vekst har gjort at KFUK-KFUM Global har støttet Sudan med større midler enn beregnet og budsjettert i FOKUS har bidratt til et kompetansehevende prosjekt for opplæring av stab og frivillige på nasjonalt nivå og i fire 8 Årsrapport 2008

9 regioner. Opplæringen har i hovedsak dreid seg om økonomi, logistikk og organisasjonsutvikling. Som del av prosjektet videreføres også arbeidet med kompetanseheving av kvinner lokalt innen temaer som prevensjon, HIV/AIDS-forebygging og alfabetisering. Sudan KFUK har i løpet av året hatt prosjektbesøk fra KFUK-KFUM Global, Norges KFUK-KFUM-speidere (dvd-prosjekt) og eksternt ved Erlend Seilskjær for prosjektering av helseklinikk i Yambio. Madagaskar 1. Gatebarnprosjekt Partner: Madagaskar KFUM Støttebeløp i 2008: ,- Prosjektperiode: KFUK-KFUM Global støtter et gatebarnprosjekt som når 100 barn fra de fattigste familiene i bydelen Ankazomanga i Antananarivo. Barna får mat, skolemateriell og helsetilbud. Vi støtter også Madagaskar KFUMs deltakelse i en organisasjonsutviklingsprosess ledet av African Alliance of YMCAs. 2. Gratisskole til barn og lokale bærekraftprosjekter Partner: Madagaskar KFUK Støttebeløp i 2008: ,- Prosjektperiode: KFUK-KFUM Global har i 2008 videreført støtten til gratisskolen Good God s Children. Skolen gir uformell grunnskoleutdanning til 150 barn fra fattige familier. Elevene får også skolemateriell, uniform og mat på skolen. KFUK har i 2008 også fått noe støtte til ulike lokale bærekraftighetsprosjekter med tanke på økonomisk levedyktighet for regionene. Utenlandssjefen besøkte Madagaskar KFUK og KFUM i desember 2008 med tanke på videreutvikling av samarbeidet med begge organisasjoner. Afrikaalliansen av KFUM Mot likestilling i KFUMbevegelsen i Afrika Partner: Afrikaalliansen av KFUM Støttebeløp i 2008: ,- Prosjektperiode: Afrikaalliansen av KFUM er inne i en spennende utvikling som pådriver for organisasjonsutvikling i 17 afrikanske KFUM-organisasjoner. Prosjektets hovedmål er likestilling i KFUMbevegelsen i Afrika. Gjennom regionale workshops når man ulike grupper og nasjonale kontorer. Deltakerne settes i stand til å implementere likestillingsarbeidet nasjonalt og drive kompetanseheving lokalt. Prosjektet er støttet av Norad. Sør-Afrika Ten Sing arbeid Partner: Sør-Afrika KFUM Støttebeløp i 2008: Prosjektperiode: 2008 Samarbeidet med Sør-Afrika KFUM har gjennom flere år vært preget av utveksling. Også i 2008 har organisasjonen deltatt i GoCY-programmet. Vi har også støttet sør-afrikansk deltakelse i Journey For Justice-programmet og ung internasjonal ledertrening i form av deltakelse på YMCAs kurs i Thailand, Global Week og lokal oppfølging i Sør-Afrika. Ten Sing-støtten ble i 2008 brukt til å gjennomføre to regionale Ten Sing-festivaler med sikte på å gjøre Ten Sing til et nasjonalt program i organisasjonen. Total støtte til Afrika i 2008: Fremtid på skolen? Jenty og Martha er to unge jenter på henholdsvis 14 og 13 år. Søskenbarna koser seg med å spille «Baru- Baru», en form for kanonball, i landsbyen Maridi i Sør-Sudan. Leken blir imidlertid stadig avbrutt av to små barn som vil ha mat og stell av mamma. Jentene er to av mange tenåringsmødre i området hvor Sudan KFUK driver sitt arbeid. Jon Ragne Bolstad og Camilla Mikkelsen i Norges KFUK-KFUM møtte jentene under sitt besøk til området på forsommeren. «Fremtiden for vennene mine er på skolen- min er fattig», forteller Jenty i filmen som Jon Ragne har laget fra turen. Hun er sint på vennene sine som lurte henne til å få kjæreste. Da hun ble gravid håpet hun at kjæresten skulle ta seg av henne og barnet, men, som så mange andre, opplevde også hun at kjæresten forsvant da leken var slutt og alvoret begynte. Moren til Jenty har allerede mange andre å ta vare på, så hovedansvaret for den ett år gamle sønnen hviler på de unge skuldrene hennes. KFUK i Sør-Sudan har nå begynt å planlegge bygging av førskole i Maridi, de ønsker også etter hvert å bygge grunnskole i området. Kunnskap er en nøkkel til å forbedre levekår og skape utvikling. Håpet er at jenter som Jenty og Martha kan få fullføre sin skolegang og at andre jenter får kunnskap og selvtillit nok til å unngå å havne i en tilsvarende situasjon. Årsrapport

10 Asia Sør-Asia har i lang tid vært et geografisk fokusområde for KFUK-KFUM Global. I løpet av 2008 har organisasjonen etter 60 års støtte til Ranchi KFUM faset Ranchi ut som partner. På Sri Lanka og i Bangladesh er både KFUK og KFUM partnere med KFUK-KFUM Global. Arbeidet på Sri Lanka har et fokus på freds og forsoningsarbeid, et arbeid som på mange måter har vært vanskeliggjort av den blodige konflikten mellom regjeringen og LTTE i landet. I Bangladesh har hovedfokuset i 2008 vært på uformell utdanning av fattige barn som ellers ikke får mulighet til å gå på skole, samt opplæring og kompetanseheving av kvinner. I november 2007 rammet syklonen SIDR Bangladesh, og KFUK-KFUM Global støttet også gjenoppbyggingsarbeidet som varte fram til april 2008 Fakta om KFUK-KFUM Globals prosjekter i Asia: Bangladesh 1. Kvinner i forandring Partnere: Bangladesh KFUK Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: I løpet av 2008 har kvinner fått opplæring i ulike temaer som for eksempel rettigheter og barselpleie. Bangladesh KFUK har styrket kompetansen til de rundt 600 ansatte i organisasjonen som igjen har undervist rundt 6500 kvinner i løpet av året. Prosjektet er støttet av Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS). 2. Utvidelse av nasjonalt læringssenter Partner: Bangladesh KFUK Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: 2008 Prosjektet står i sammenheng med prosjektet over. Bygget til nasjonalleddet i KFUK er utvidet med to etasjer til et nasjonalt læringssenter. Bangladesh KFUK har også gjennom dette utvidet kontorplassen slik at det som tidligere var kontorer nå kan romme en større barneskole drevet av nasjonalleddet. Pengene er samlet inn av Buskerud KFUK-KFUM. 3. Uformell grunnskole og yrkeskoler Partner: Bangladesh KFUM Støttebeløp i 2008: Prosjektperiode Over tusen barn som ellers ikke ville fått skolegang mottar uformell grunnskoleutdanning gjennom arbeidet. Mer enn to hundre studenter får dessuten yrkesopplæring. KFUK-KFUM Global støtter 33 barneskoler og 6 yrkesskoler i tillegg til opplæring av lærerne. Ranchi i India Utviklingsprogram av urbane lokalmiljø Partner: Ranchi YMCA Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: KFUK-KFUM Global har støttet dette prosjektet i mange år, og i 2007 ble det derfor gjort en avtale om en to års utfasningsplan hvor Ranchi KFUM selv skulle overta driften av programmet fra Programmet har gått ut på å hjelpe lokalmiljøene i slumområde i Ranchi. Sri Lanka 1. Senter for håp og forsoning Partnere: Sri Lanka KFUK Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode Prosjektet er støttet av FOKUS med penger fra TV-aksjonen og hjelper kvinner på flere ulike områder. Gjennom prosjektet får kvinner som er utsatt for vold rådgivning og hjelp. Kvinner får også yrkesopplæring, mikrokreditt og hjelp til å starte små foretak. 2. Speiderarbeid i KFUM på Sri Lanka Partner: Sri Lanka KFUM Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: KFUK-KFUM Global støtter utviklingen av speiderarbeid på Sri Lanka. Pengene er samlet inn av Norges KFUK-KFUMspeidere. Støtten går til lederkurs, speiderleir og koordinator for oppstartshjelp for nye grupper. Prosjektet har også et freds- og forsoningsperspektiv. 3. Fredsleir for ungdom Partner: Sri Lanka KFUM Støttebeløp i 2008: NOK Prosjektperiode: 2008 og 2009 I 2008 støttet KFUK-KFUM Global en fredsleir for ungdom på Sri Lanka. Fredsleiren for ungdom ble avholdt i Batticaloa på østkysten i november for både tamilsk og singalesisk ungdom. Total støtte til Asia i 2008: NOK 10 Årsrapport 2008

11 En 20-åring med stort ansvar Utenfor Golpagonj møter vi en mikrokredittgruppe som Bangladesh KFUK driver. Når vi spør hvem som har tatt opp det høyeste lånet reiser Pervin Akter seg. Hun forteller at hun betaler ned på et lån på 1600 kroner. Den unge kvinnen på bare 20 år har allerede rukket å være medlem av mikrokredittgruppen i fem år, og bærer tydelig et stort ansvar for familien. Pervin forteller at det første lånet hun tok var på 500 kroner og at hun brukte det til å kjøpe seg en symaskin. Hun forteller videre at hun gjør gode penger på å selge klærne hun syr, og at hun raskt betalte tilbake lånet. Deretter tok hun opp et lån på 800 kroner som hun gav til faren slik at han kunne kjøpe en riksjå og tjene penger på å frakte folk. Etter at dette lånet også var nedbetalt, tok hun opp et lån på 1000 kroner og fikk kjøpt et lite jordstykke. Deretter fikk hun et lån på 1600 kroner, som, sammen med penger hun og familien hadde spart opp, ble brukt til å bygge hus. Pervin forteller at hun har 5 søsken og at moren også er medlem av kvinnegruppen. Moren jobber som hushjelp, og en av brødrene jobber som skredder i en skredderbutikk. Den yngste broren går på skole, og Pervin forteller at drømmen er at lillebroren skal få mulighet til å studere. Ungdom på Sri Lanka: Hva slags fred er dette? «Vi kan ikke skape fred gjennom krig», sier Angelo på 23 år. Han er fra Batticaloa på Sri Lankas østkyst, et område som har vært i krig hele hans liv. Nå er Østkysten offisielt befridd fra De tamilske tigrene (LTTE), og regjeringen sier de har brakt fred og demokrati til folket der. De fleste mediene på Sri Lanka forteller også denne historien, og legger til at snart vil Nordområdene også bli befridd. Men Angelo er en av mange som enda ikke føler seg trygg, og som ikke tror på regjeringens løfter. Han tror ikke krig er veien til fred. Tekst og foto: Ellen Hestnes Ribeiro Tilsynelatende er nå krigen på Østkysten over, mens storoffensiven i nord fortsetter. Men ungdommene vi møtte i Batticaloa på KFUM s fredsleir har ingen følelse av at det er fred i øst. Regjeringen inngikk i vår en avtale med den paramilitære gruppen TMVP om å stille sammen til valg for Østprovinsen, og la TMVP styre området. TMVP er en gruppe av tamiler som brøt ut av LTTE og begynte å kjempe på regjeringens side. Offisielt styres nå Østprovinsen av Pillayan, en tidligere barnesoldat fra LTTE som er leder av TMVP. Til tross for at gruppen offisielt har blitt et demokratisk parti og har tatt over styret i øst, er det fortsatt stort militært nærvær og mange restriksjoner på grunn den spente situasjonen i området. I tillegg bærer medlemmer av TMVP fortsatt våpen, og bruker dem mot befolkningen som har valgt dem. Trusler og plyndring er vanlig, og lokalbefolkningen blir ikke tilstrekkelig beskyttet. Dette gjør at Angelo, som mange andre i området, ikke tror på at politikerne vil gi folket i øst fred. «Vi trenger frihet», sier Angelo. Nå er ungdom redd for å bevege seg utendørs. I landsbyene er folk redde for å bli kidnappet av væpnede grupper. Langs veiene er det kontrollposter som særlig hindrer tamiler i å kunne bevege seg fritt. Samtidig lar hæren væpnede gjenger få operere fritt. «Hva slags fred er dette», spør han? «Fred må bety frihet og må skapes gjennom gjensidig forståelse. Hovedproblemet på Sri Lanka er at tamiler og singalesere ikke forstår og ikke respekterer hverandre», mener han. Årsrapport

12 Europa Field Group for Russland Berljot Urdahl har i 2008 fortsatt sitt engasjement i Field Group for Russland på vegne av KFUK-KFUM Global. Field Group er en struktur etablert av europeisk KFUM for å støtte oppstart av KFUM arbeid i Øst-Europa og Russland. Field Group for Russland ble startet i 1996, og Begljot har deltatt siden starten. I 2008 møttes Field Group for Russland mai i Pereslavl. Russland KFUM har siden 1996 ved god hjelp fra partnerne bygget opp en solid organisasjon som er i ferd med å stå på egne ben også økonomisk. Støtte til Russland KFUM, Region Nord Det ble for 2008 sendt søknad til LNU for å støtte arbeidet nord i Russland. Støtten ble ikke innvilget. Gjennom støtten fra Y s Men Region Norge har det imidlertid vært mulig å gi støtte til samarbeid mellom Nordland krets av Norges KFUK-KFUM og Russland KFUM, Region Nord. Troms og Finnmark kretser som i lang tid har drevet med utveksling med Russland har sammen med Nordland gode planer for å utvikle det regionale samarbeidet med fokus på utveksling og ledertrening. Field Group for Makedonia Kjetil Fretheim fortsatte i 2008 sitt engasjement i Field Group for Makedonia. Det har i 2008 ikke vært prioritert økonomisk støtte til Makedonia KFUM. Field Group møttes i Skopje februar. KFUM i Makedonia består av tre lokale grupper hvorav to befinner seg i Skopje. Utfordringene består i å styrke den nasjonale paraplyen. Field Group for Albania Håvard Grønli fortsatte i 2008 sitt engasjement i Field Group for Albania. Det har i 2008 ikke vært prioritert økonomisk støtte til Albania KFUM. Field Group for Albania møttes i Vlora oktober. Organisasjonen er fortsatt i oppstartsfasen, men driver godt arbeid i Shkodra og med mål om å opprette arbeid i Vlora. Total støtte til Europa i 2008: Årsrapport 2008

13 Informasjon og markedsføring Informasjonsarbeidet er et av tre prioriterte områder i KFUK-KFUM Globals hjemmearbeid i perioden Arbeidet skal jf langtidsplanen for samme periode «utfordre til internasjonalt engasjement og gi muligheter for deltakelse og global skolering, primært innenfor KFUK-KFUM bevegelsen i Norge, men også overfor andre målgrupper. Arbeidet skal mobilisere til felles handling for å verne om menneskets verdighet og fremme global rettferdighet.» Det er også viktig at arbeidet styrker organisasjonens totale virksomhet, herunder også økonomiske grunnlag. For arbeidet med innsamling er det fastlagt et mål om 25% økning av giverinntekter og inntekter fra aksjoner innen utgangen av 2010 sammenliknet med Innholdsmessig består arbeidet i nordsør informasjonsarbeid, informasjon om prosjekter, partnere og spesielle forhold i våre partnerland, samt synliggjøring av KFUK-KFUM Global. Informasjonsarbeidet skal bringe våre partneres synspunkter inn i norsk kontekst. En viktig del av arbeidsområdet er også å utruste og motivere frivillige til aktiv deltakelse. I tråd med KFUK-KFUM Globals overordnede fokus på hhv «trygghet og sårbarhet» og «organisasjonsutvikling» har nord-sør partnerskap og fredsarbeid vært viktig tematisk for informasjonsarbeidet i Arbeidet med temaet «ung fred» fortsetter i En 100% fast stilling som informasjons- og markedsføringsansvarlig ble opprettet i desember Den tilsvarende midlertidige stillingen var delvis vakant siste del av 2007 og fram til april Stillingene som økonomisjef og administrasjonssekretær ivaretar også viktige arbeidsoppgaver på markedsføringssiden, samt at informasjonsoppgaver ivaretas av frivillige. For å nå den brede målsettingen i arbeidet er det også viktig å samarbeide med frivillige og ansatte i Norges KFUK-KFUM og i KFUK-KFUM-speiderne og sette disse i stand til å drive informasjons- og innsamlingsvirksomhet lokalt. Informasjonskanaler KFUK-KFUM Globals viktigste informasjonskanaler er publikasjonene Globalnytt og Søsken sammen, eiernes publikasjoner (NY Dag, Ten Sing Magasinet, Speiderbladet og Lederforum), vår nettside ( eiernes nettsider, nettsiden no, samt brosjyrer og arrangementer. Egne publikasjoner i 2008: Minibrosjyre, Redd verden på Målgruppe: ungdom og unge voksne. Brosjyren forteller om våre satsingsområder i inneværende periode. Opplag: 5000 Globalnytt Magasinet som retter seg mot faste givere og voksne medlemmer kom med to nummer i Første nummer handlet om Nord-Sør samarbeid, andre nummer hadde «Ung fred» som tema. Opplag: 3500 Søsken Sammen Familiemagasin i to utgivelser om hhv Sør-Afrika og Sudan. Kopioriginaler ble også produsert delt ut til kretser og foreninger i Norges KFUK-KFUM, vervekort delt ut på arrangementer og ekstra opplag av Sudannummeret sendt alle speidergrupper i aldersgruppen Opplag nr 1-08:300, nr 2-08:500. Ungdomsmisjonen en biografi. Jubileumsboken skrevet av historiker Ingmar Areklett. Forfatteren dokumenterer i boken arbeidet i det som ble beskrevet som «de unges misjon til de unge» både ute og hjemme. Opplag:500 Julekort Årets julekort til våre givere og kontakter ble produsert av Kenya KFUK. Opplag: 3000 Samarbeidsprosjekter og materiell i andre publikasjoner: Materiell til henholdsvis Globalaksjonen høsten 2008 og Julebukkaksjonen 2009 ble utviklet i samarbeid med Norges KFUK-KFUM-speidere. KFUK- KFUM Global leverte deler av infor- Årsrapport

14 Informasjon og markedsføring masjonen til et 16 siders magasin som ble trykket til Globalaksjonen, samt et 8 siders magasin til Julebukkaksjonen. Opplag: hhv 4200 og Til aksjonene ble det også produsert en DVD fra Sudan (600 stk, produsert av Jon Ragne Bolstad) samt et brettspill, (Globalspillet), klistremerker og speidermerker. KFUK-KFUM-speiderne hadde hovedansvar for disse produksjonene. Til Norges KFUK-KFUMs medlemsavis NY Dag ble det produsert en dobbeltside med mindre nyheter fra Globals arbeid i alle fire utgivelser i Opplag: ca 7000 ICY laget i løpet av 2008 sin oppstartsmappe i samarbeid med KFUK-KFUM Global. Artikler er også produsert til Y-s men magasinet. Informasjon på internett og e-post publiserte i løpet av året 24 nyhetssaker. Totalt antall treff var omlag Sidene som handler om utveksling er mest populære, noe som antyder at brukerne stort sett er ungdom/unge voksne. Etter et dramatisk fall i antall treff fra mai 2007 og utover i 2007, er vi nå inne i en god trend med hensyn til antall brukere. Tre av sakene ble også publisert på www. global.no. I løpet av året ble en nettbasert løsning for å gi gaver til KFUK- KFUM Global lansert. Jevnlig informasjon er gått ut i ukentlig nyhetsbrev til ansatte i Norges KFUK-KFUM, og e-post liste for frivillige er jevnlig i bruk med nyheter fra arbeidet. Arrangementer i 2008: Arrangementer, både egne og eksterne, er viktige for å øke engasjementet særlig blant medlemmer i eierorganisasjonene. KFUK-KFUM Global har vært involvert i flere arrangementer relatert til talerørarbeidet for palestinasaken i Her nevner vi oliventreplanting for TT-deltakere til Vestbredden, Alnakba seminar, fredsmarkeringer 6. og 8. juni i forbindelse med Kirkenes Verdensråds solidaritetsuke for rettferdig fred i Palestina, Journey for Justice og olivenplukking. Dette arbeidet inkluderer også fortsatt engasjement i styringsgruppen for ledsagerprogrammet og promotering av oliventrekampanjen. Følgende arrangementer har også vært gjennomført av KFUK-KFUM Global: 14 Årsrapport 2008

15 Informasjon og markedsføring 460 til speiderarbeidet på Sri Lanka. På grunnlag av dette ble avtalen om støtte til dette prosjektet mellom KFUK- KFUM Global og Sri Lanka KFUM forlenget til ut For Globalaksjonen var målet for innsamlingen bygging og igangsetting av førskole i Maridi i Sør-Sudan. Arbeidet med å utvikle nye innsamlingsformer og nytt materiell slik som Globalspillet og DVD har gitt resultater både i form av sterk økning i inntekter fra aksjonene og økt interesse og aktivitet for disse i speiderarbeidet lokalt. Gjennom Globalaksjonen i 2008 ble det totalt samlet inn kroner, en økning på 400 % fra 2007! Forberedelseskurs GoCY, ledertreningskurset Global Week, partnermøte og frivillig-kveld, kurs for frivillige i kampanjearbeid, seminar på Rønningen Folkehøgskole og julemarked i Oslo KFUM. I tillegg har vi bidratt med program, besøk og materiell til følgende arrangementer: Barnas dag i Manglerud kirke, sommerkurs på Risøya, Ferie for alle på Knattholmen, Ten-Leir på Tjellholmen, BOLK, Ten Sing Norway-forberedelser, programlansering for KFUK-KFUMspeiderne, kretsleire for speidere på Sunnmøre, Oslo og i Bjørgvin, europeisk YMCA festival i Praha, freds work-shop i Spania, YMCA leadership training i Thailand, Vinterfestivaler, ICY-week end, programdager, sensommertreff, KM-uka, Y-smens møter på Gjøvik og i Tønsberg, Landsarrangement for unge voksne og fredsleir på Sri Lanka. Informasjonsansvarlig har også deltatt i arbeid i informasjonsnettverkene RORG og KUI, blant annet i form av deltakelse på Rorgs årlige seminar sammen med generalsekretær i Afrika Alliansen av KFUM. Innsamlingsaksjoner KFUK-KFUM-speiderne har i løpet av det siste året lagt ned et stort arbeid i å videreutvikle sine to årlige innsamlingsaksjoner, hhv «Julebukk» og «Globalaksjonen». Under Julebukkaksjonen i 2008 ble det samlet inn brutto kr 265 KFUK-KFUM Global har vært involvert i arbeidet med revitaliseringen av aksjonene både gjennom dialog med Sudan KFUK som er vår partner i området, kvalitetssikring av søknader og prosjekteringsarbeid, fasilitering av besøk i forbindelse med innhenting av materiell til videoproduksjon, og i deltakelse i utvikling av informasjonsmateriell. Faste givere og annonsering KFUK-KFUM Global har fortsatt i 2008 kommunisert med giverne i hovedsak gjennom Globalnytt og fire årlige giroutsendinger. Inntektene fra faste givere har økt med om lag kr sammenliknet med Totale inntekter fra denne gruppen var kr i KFUK-KFUM Global har registrert kontakter med fastgiveravtale. Vi har rykket inn én generell giverannonse i Vårt Land i Øvrig annonsering har vært knyttet til GoCYprogrammet og julemarkedet. Investeringer på markedsføringssiden Med tanke på innsamling har det vært gjort flere viktige investeringer i Profundo er nå vår leverandør for drift Årsrapport

16 Informasjon og markedsføring av giverregisteret. De har også levert en analyse av vår givergruppe og vekstpotensialet på feltet. Viktige konklusjoner er at KFUK-KFUM Global har et stort potensiale for økte inntekter fra givergruppen, blant annet gjennom å øke frekvens og avtaleform. Det blir også viktig i tiden framover å gjennomføre tiltak for å rekruttere nye givere. Konklusjonene i analysen vil brukes aktivt i arbeidet i tiden fremover. Det ble også investert i bøsser i Bøssene er i bruk i forbindelse med speidernes aksjoner og er tilgjengelige også for andre arrangementer. Ny programvare til Globalløpet ble også viklet i KFUK-KFUM FUM Global er utogså registrert i nettverket Soria Moria Stiftelsen, og har deltatt på arrangementer i deres regi, blant annet om testamentariske gaver som er et felt som kommer til å bli viktigere i Norge innsamlingsmessig i tiden framover. r. Også i år deltok KFUK-KFUM Global i den årlige felles utsendelsen av offersøknader til menighetsrådene. Bildearkivet er nå aktivert og tatt i bruk, dette gir også nye rammebetingelser både for formasjons- og markedsførings- inarbeidet. Utfordringer for informasjons- og markedsføringsarbeidet det KFUK-KFUM Globals informasjonsarbeid favner bredt både tematisk og med hensyn n til grupper. Arbeidet skal engasjere både organisasjonenes yngste medlemmer, aktivisere ungdom og unge voksne, og nå inn til vår kjernegruppe av givere i 50 og 60 årene. Solidaritetstradisjonen onen og aktivismen fra ungdomsaksjonen og Delta internasjonalt nalt skal mål- forenes med ungdomsmisjonens måte å forholde seg til Sør på. I tillegg til våre egne tradisjoner og forventninger fra våre ulike målgrupper, forholder vi oss til Norads retningslinjer for Nord-Sør opplysningsarbeid, og til våre eierorganisasjoners behov. Manglende konkretiseringer i foreliggende informasjonsog markedsføringsplan mht mål er noe av utfordringen i arbeidet. Effekt av informasjonsarbeid er også et vanskelig felt å måle. I tillegg til klare oppfordringer fra Norad, er dette noe av begrunnelsen for at informasjonsdelen av informasjons- og markedsføringsplanen ble revidert i løpet av Revisjonen er ment å gjøre det mer realistisk å vise resultater av arbeidet fremover. Det er nødvendigvis slik at informasjons- og markedsføringsarbeidet hele tiden vil bære preg av tøffe prioriteringer. Selv om noen grep er gjort på markedsføringssiden i 2008 gjenstår mye arbeid. En gjennomgang av strategi for oppfølging av faste givere og rekruttering av nye bør foretas. Mye kan også gjøres med profilarbeidet. Vår tematiske bredde og lite «spisse» profil er en av utfordringene i markedsføringsarbeidet. Også en videreutvikling av nettsi- den bør prioriteres. En av våre gode tradisjoner i KFUK- KFUM bevegelsen er lokale innsam- linger. Sett fra et informasjonsperspek- tiv er utfordringen å kunne tilby også andre måter å vise solidaritet på, og å utdanne unge mennesker til ansvar- lige globale borgere, enten det gjelder fordeling, rettferdighet eller miljø. Om vi, sammen med andre aktører, lykkes, blir avgjørende for vår felles framtid. Informasjonsmessig får am- bisjonen konsekvenser for hvordan vi formidler virke- ligheten og menneskene i sør- samt for viktigheten av å sette søkelyset også på oss selv i nord og sammenhen- gen mellom oss og verden forøvrig. Dette er et arbeid som krever nært samarbeid mellom oss og partnerne- og som også krever kompetanse som i liten grad finnes hos våre sør-partnere. Denne delen av arbeidet kan styr- kes gjennom økt samarbeid internasjonalt i YWCA og YMCA bevegelsene om for eksempel kampanjevirksom- het, samt sterkere involvering i aktuelle norske nettverk. 16 Årsrapport 2008

17 Utveksling Økt global forståelse og styrking av ungt lederskap blant KFUK og KFUM partnerne er hovedmålsetningen med GoCY-programmet, der 25 ungdommer i alderen år har deltatt i Ungdomsutvekslingen skal også bidra til å utvide og styrke den gjensidige kjennskapen til partnernes arbeid og rekruttere ledere og frivillige bidragsytere til våre organisasjoner. Gjennom gjensidig utveksling mellom KFUK-KFUM Globals partnere, Vanadzor KFUM(Armenia), Øst-Jerusalem KFUM, Sør-Afrika KFUM og Bangladesh KFUK, har deltakerne reist fra nord til sør, sør til sør og sør til nord. I Norge har partnerne vært KFUK- KFUM-speiderne, Norges KFUK-KFUM i Buskerud og Haugaland kretser, samt KFUK-KFUM foreningene i Bergen, på Hamar og Voss. For mange av deltakerne har utvekslingen vært deres første lengre møte med en annen kultur. De har hatt mulighet til å lære det lokale språket, og har fått en unik erfaring med hvordan det er å arbeide og bo i et samfunn som er svært forskjellig fra deltakernes eget. Deltakerne har også tatt del i advocacyarbeid, HIV/Aids informasjon, Ten-Sing, barne- og ungdomsarbeid, med mer. Både årets, og ikke minst tidligere deltakere, i programmet deltar i stor grad som frivillige i KFUK-KFUM Globals arbeid. Tidligere deltakere utgjør kjernen i ICY-nettverket og mange er også involvert i våre regionkomiteer og i informasjonsarbeid. Utvekslingsprogrammet GoCY intern er støttet av Fredskorpset under deres «Ung-portefølje». Stillingen som koordinator for programmet hos KFUK- KFUM Global var vakant fra september til desember Årsrapport

18 Utveksling Deltakere Anne Tripti Sarkar Bangladesh- Norge Birgitte Bellsund Norge -Palestina Brita Mjøs Norge Sør-Afrika Heidi Solberg Økland Norge Bangladesh Busi Xaba Sør-Afrika Palestina Ivee Tripland Bangladesh-Norge Einar Ingebrigtsen Norge- Sør-Afrika Kristin Hildre Rørvik Norge-Bangladesh Ida Marie Dahl Norge Sør-Afrika Martha Hagen Mellum Norge-Palestina Jui Judith Gomes Bangladesh Sør-Afrika Naira Aghayan Armenia-Norge Lina Søvik Norge Bangladesh Neliswa Nomanzi Hlombe Sør-Afrika-Norge Maria Korkunc Norge- Palestina Nune Grigoryan Armenia-Norge Petter Hanseid Norge Armenia Samukele Ngubane Sør-Afrika Bangladesh Thabisile Gumede Sør-Afrika Norge Vidar Husøy Norge-Sør-Afrika Tshepo Motloung Sør-Afrika-Norge Abeer Saleh Kharoufeh Palestina- Norge (1/2 år) Seda Kirakosyan Armenia Norge Ofentse Nathaniel Madzebatela Sør-Afrika- Norge (1/2 år) Veronica Costa Bangladesh -Armenia Yuliana Movsisyan Armenia -Norge 18 Årsrapport 2008

19 Utveksling Nelly: 35 Days to Go Maria: Palestina - en tosidig virkelighet of my ability and I feel like the end of my road has come and its time for me to move on. So what am I taking from Norway? For me personally, Norway has given me self realisation and personal growth. Being in a foreign country makes you interact with people who either don`t know you country, or have their own perception of it, which in turn makes you get out of your comfort zone and dig deep inside yourself. I am taking the below points with me back home: Ideas and Suggestions Love for scouting Leadership skills Passion for youth development and community development Memories and friendships (GoCY-intern 0809) Neliswa Nomanzi Hlombe- GoCY intern fra Sør-Afrika KFUM til KFUK- KFUM-speiderne Endelig er jeg her. Midt i smørøyet, midt i konfliktens kjerne, som GoCY-er i en liten by i Betlehemsområdet. Hvor er soldatene og tanksene? Hvor er bombene? Hvor er opprørerne jeg har hørt så mye om? Foreløpig har jeg ikke sett dem. Det jeg derimot har sett, er barn som høylytt sparker fotball i sidegatene; gjestfrie mennesker som hilser på deg når du går forbi, og villig deler sine historier med deg over en varm kopp oversukret te. Joint Advocacy Initiative, kontoret der jeg jobber, arrangerer forskjellige kampanjer og workshops, som Oliventrekampanjen, Olivenplukkingsprogrammet og Journey for Justice. Hovedmålet er å rette søkelyset på situasjonen her, og å få folk både lokalt og internasjonalt til å engasjere seg for en bedre fremtid for palestinerne. En vanlig dag på YMCA begynner i 8.30-tiden. Som andre steder har vi noen spennende, og andre ikke fullt så spennende, dager.en spennende dag kan bestå i feltarbeid, som å ledsage journalister rundt i området, eller dra på møte i en annen by. En ikke fullt så spennende dag kan bestå i å putte det nyeste bladet i brune konvolutter, klistre adresselapper og sende til rundt 500 mottakere. Konflikten Man kan vri og vende det så mye man vil, men konflikten er likevel ikke til å komme unna. Konflikten henger som en stor svart skygge i alles liv. Konflikten betyr at du kan være så godt utdannet du vil, men at du mest sannsynlig må jobbe med noe helt annet og få mye dårligere betalt enn du ville fått andre steder. Konflikten betyr at du ikke kan komme og gå som du ønsker, at du må finne deg i å bli diskriminert på bakgrunn av etnisk tilhørighet, og at fremtiden er mye mer uforutsigbar her enn i Norge. Det er én ting å lese om konflikten i media hjemme. Noe ganske annet er det å se situasjonen med egne øyne. Samtidig er det lett å glemme at folk faktisk lever hverdagsliv oppi alt dette. Jeg er kommet til et spennende sted. Her finnes en tosidig virkelighet, der folk lever sine liv så vanlig som mulig i en uvanlig kontekst. Allerede etter en måned har jeg sett, hørt og lært mer enn jeg noen gang kunne lest meg til hjemme. Det finnes ingen tvil jeg er på rett plass. Maria Korkunc, (GoCY-intern 0708) Maria Korkunc var GoCY-intern fra KFUK-KFUM Global til Joint Advocacy Intitiative (Beit Sahour - Øst-Jerusalem KFUM) Årsrapport

20 Styret i KFUK-KFUM Global Styret i KFUK-KFUM Global har i 2008 bestått av følgende personer: Anne Sjømæling... styreleder... (landsjef i KFUK-KFUM-speiderne) Vigleik M. Aas... nestleder... (nestleder i Norges KFUK-KFUM) Styremedlemmer: Ingeborg Mongstad-Kvammen... (styreleder i Norges KFUK-KFUM) Thorbjørn Geirbo... (viselandssjef i KFUK-KFUM-speiderne) Synne Dokka... (oppnevnt av KFUK-KFUM-speiderne) Eili Vigestad Berge... (oppnevnt av Norges KFUK-KFUM) Fra administrasjonen møter følgende personer til styremøter: Adelheid Firing Hvambsal... (generalssekretær i Norges KFUK-KFUM) Per Ove Løkstad... (generalssekretær i KFUK-KFUM-speiderne) Kjetil Østnor... (utenlandssjef i KFUK-KFUM Global) Styret har i 2008 gjennomført tre ordinære styremøter og to telefonmøter, og til sammen behandlet 44 saker. Hovedvekten i styrets arbeid har vært på økonomistyring, økonomirutiner, budsjett og regnskap for organisasjonen. Av andre saker kan det nevnes at styret har vedtatt personalpolitiske retningslinjer, retningslinjer for reiser i konfliktområder, og uttalelsespolicy. I tillegg har styret fulgt prosessen med operasjonalisering av strategiplanen og arbeidet med å få på plass et rammeverk for lokalt-til-lokalt samarbeid. Styret fikk også i anledning partnermøtet møte generalssekretæren i Kenya KFUK, generalssekretær i Madagaskar KFUK, generalsekretær i Bangladesh KFUK, generalsekretær i Vandazor KFUM i Armenia og direktør for Øst-Jerusalem KFUMs rehabiliteringsprogram. Representantskapsmøte i 2008 ble avholdt tirsdag 2. desember med 8 saker. Faste komiteer og arbeidsgrupper I tillegg til styret har KFUK-KFUM Global en rekke utvalg der frivillige er med og drøfter virksomheten, bidrar med vurderinger og innspill overfor staben, og avlaster staben med oppdrag der det er mulig. I 2008 har følgende faste komiteer/utvalg vært i virksomhet: Arbeidsgruppe for partnersamarbeid i Afrika Arbeidsgruppe for partnersamarbeid i Asia Arbeidsgruppe for partnersamarbeid i Midtøsten ICY grupper i Oslo og Bergen Arbeidsgruppe for Søsken Sammen Komiteen for julemarkedet Fra arbeidet i komiteene kan det blant annet nevnes at et komitémedlem fra Afrika komiteen har deltatt i den eksterne gjennomgangen av anti-fgm prosjektet med Kenya KFUK og et annet komitémedlem har vært på prosjektbesøk til Kenya KFUK, Kenya KFUM og Afrika Alliansen av KFUM sammen med utenlandssjef. For Asia komiteen sin del har en representant deltatt på prosjektreise til Bangladesh KFUK og KFUM og en annen deltatt på prosjektreise til Sri Lanka KFUK og KFUM. Midtøsten komiteen har vært aktiv i forhold til planleggingen og gjennomføringen av Journey for Justice til Palestina hvor et komitémedlem var reiseleder. Mandater har også blitt utarbeidet for de tre områdekomiteene i løpet av I tillegg har KFUK-KFUM Global 3 personer i ulike Field Groups: Håvard Grønli i Field Group for Albania, Kjetil Fretheim i Field Group for Makedonia og Bergljot Urdahl i Field Group for Russland. Alle har i løpet av 2008 deltatt på ett møte i de respektive gruppene. 20 Årsrapport 2008

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe OBS! Trykk ctrl+l for best visning Utgave #2.06 organisasjonsinfo gruppe hvordan lese? Denne PDFen inneholder linker. Det vil si at alle stedene du finner understrekninger kan du klikke og du vil bli linket

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2011. Nye muligheter for fremtiden

GL BAL NYTT. Nummer 1/2011. Nye muligheter for fremtiden GL BAL NYTT Nummer 1/2011 Nye muligheter for fremtiden Leder Jobben som utenlandssjef i KFUK-KFUM Global er fantastisk spennende! Dere som leser Globalnytt er bærerne av vårt arbeid. De midlene dere gir

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor historie? Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet,

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT Nummer 1/2008 Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 2 Leder Likeverdig partnerskap er en forutsetning for at Global

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet

Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Studiemateriale til temaet Menneskerettigheter Bergen internasjonale filmfestival 2012 i samarbeid med Raftostiftelsen, UNESCO og Utenriksdepartementet Menneskerettigheter Med støtte fra UNESCO-kommisjonen

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00

PROTOKOLL LS 15.04. DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 PROTOKOLL LS 15.04 DNIs hovedkontor, Holbergs plass 4, Oslo mandag 15.06.2015 kl. 10.00-16.00 Til stede: Fra adm.: Bjørn Theodor Hesselberg, Svein Granerud, Brit Hvalvik, Bjørn Lauritzen, Svein Lilleaasen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014

Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Arbeidsprogrammet Vedtatt av Landstinget 2014 Utgangspunktet for programmet er at Arbeidsutvalget skal gjennomføre alle punktene i det. Ordlyden i hvert punkt differensierer mellom hva som er et minimum

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer