Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen"

Transkript

1 Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

2 VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag for måten vi møter hverandre og omverdenen på. Mysen IF Fotball: Samhold, stolthet og åpenhet Samhold betyr: Å vise lojalitet ovenfor alle menneskene i klubben Å vise lojalitet ovenfor de beslutninger som tas, selv om man kanskje ikke alltid er helt enig Å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg Å stå samlet både i medgang og motgang Å diskutere, og å møte diskusjoner med åpenhet og en positiv innstilling til engasjementet som har ført til diskusjonen. Å lytte til hverandre Å ta vare på hverandre Stolthet betyr: Å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben. Å gjøre så godt man kan o Selv i motgang! Å stå for sine meninger og handlinger, men også respektere andres Å vise respekt ovenfor våre medmennesker, medspillere så vel som motstandere og dommere. Åpenhet betyr: Å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben Å ha aksept og respekt for at vi alle er forskjellige Å opptre ærlig og redelig både på og utenfor banen Å vise ydmykhet for hverandre og de regler som gjelder Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss Å være villig til å lære av andre, så vel som å lære bort til andre og husk: Trygghet + Mestring = Trivsel og Fair Play! 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Om dokumentet FORMÅL MÅLGRUPPE REVISJON Gyldighet GODKJENNING Organisasjon STYRET I FOTBALLGRUPPA SENIORAVDELINGEN ADMINISTRATIV LEDER ØKONOMISKE ANSVARLIGE ORGANISERING RUNDT DET ENKELTE LAG Rekruttering ETABLERING AV NYE LAG FOR JENTER OG GUTTER REKRUTTERING AV TRENERE OG LAGLEDERE REKRUTTERING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMSAVDELINGSKOMITÉ Laglederens oppgaver INNLEDNING HOLDNINGSSKAPENDE ATFERD FORVENTNINGER TIL FORELDRE OG FORELDREVETTREGLER FORHOLDET TIL TRENER(NE) AJOURHOLD AV SPILLERLISTER TRENERMØTER PÅMELDING TIL SERIESPILL PÅMELDING TIL CUPER PLANLEGGING AV AKTIVITETER ANSVARLIG FOR KAMPAVVIKLING REGLER FOR BARNEFOTBALL DOMMERE Dommerkort Godtgjørelse til dommere DUGNADER NYE SPILLERE SPILLERE SLUTTER INFORMASJON, FORELDREMØTER AVSLUTNINGER UTSTYR Kurs/opplæring Medlemsavgift og aktivitetsavgift MEDLEMSAVGIFT AKTIVITETSAVGIFT Økonomisk kompensasjon ARBEIDSAVTALE ØKONOMISK KOMPENSASJON OG GODTGJØRELSE Økonomisk kompensasjon POLITIATTEST Rabattavtaler RABATT PÅ UTSTYR

4 9.2 GRATIS INNGANG PÅ A-LAGETS HJEMMEKAMPER Forsikring, lisenser og skader LISENSER SKADEMELDING Overgang av spillere mellom klubber OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 19 ÅR Klubbskifte for spillere under 13 år Overgang for spillere mellom 13 år og 15 år Forenklet overgang Hjemmesiden BILDER AV MINDREÅRIGE Kontaktpersoner Vedlegg... 26

5 1.0 Om dokumentet 1.1 Formål Formålet med laglederboken er å gi laglederne en verktøykasse som skal bidra til å: legge til rette for at lagledere skal kunne administrere laget og planlegge aktiviteter før under og etter sesongen engasjere sosialt redusere totalbelastningen på lagledere samt gjøre det enklere å rekruttere nye personer rundt laget samle alle erfaringer ett sted gjøre det enkelt å oppdatere lagledere med ny informasjon slippe dobbeltarbeid før hver sesong hjelpe lagledere i kontakten opp mot foreldre engasjere flest mulig til å hjelpe til i ungdomsavdelingen gjøre det lettere for styret å administrere ungdomsavdelingen, og sørge for at alle har lik informasjon beskrive lagleders oppgaver bidra til lik praksis for drift av ungdomsavdelingens lag øke totalkvaliteten Laglederne er selv ansvarlige for å sette seg inn i laglederboken. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dokumentet er primært alle lagledere i Mysen Fotballs ungdomsavdeling, men også andre interesserte. 1.3 Revisjon Laglederboken endres jevnlig Dato Versjon Kapittel Endring Utført av Dommeransvarlig setter opp dommere Revisjon for sesongen 2012 Ole Johan Aas Ole Johan Aas Det er ungdomsavdelingen som har ansvaret for at denne boken blir oppdatert med endringer og at ajourførte sider distribueres til de som har boken. Oppdatert laglederbok skal til enhver tid kunne finnes på hjemmesiden - 5

6 2.0 Gyldighet 2.1 Godkjenning Laglederboken er godkjent av styret i Mysen IF Fotball Hvis du har spørsmål om innholdet i boken eller har innspill til endringer/forbedringer, ta kontakt med administrativ leder Ole Johan Aas. 6

7 3.0 Organisasjon Mysen IF Fotball består i 2012 av: styret i fotballgruppa herunder o leder, Egil Jacobsen o kasserer, Liv Kristin Neset o styremedlemmer, Tone Åsrud Reime, Jack Robert Friberg, Tor-Widar Granberg og Johan D. Hegland. 3.1 Styret i fotballgruppa Hovedstyret består av 6 personer. Mysen Fotball ble under årsmøtet 2006 besluttet å fungere som ett felles styre. Ungdomsavdelingen har atskilt økonomi fra senioravdelingen. 3.2 Senioravdelingen Ungdomsavdelingens sportslige ledelse samarbeider med senioravdelingen. Målet er at ungdomsavdelingen tar vare på våre talenter og får den beste mulige oppfølgingen. 3.3 Administrativ leder Administrativ leder hjelper og bidrar med administrative forhold hos ungdomsavdelingen. Administrativ leder besitter kompetanse en kan benytte seg av innen overganger, forsikringer, arbeidsavtaler, økonomi, osv. Administrativ leder og ungdomsavdelingens leder hjelper også til med følgende: o ansvar for ajourhold av spillerlister og trener/laglederlister o utsendelse av brev og skriv o arkiv for overgangspapirer 3.4 Økonomiske ansvarlige Liv Kristin Neset er fotballstyrets kasserer. Imidlertid kjøper Mysen IF Fotball tjenester av DataLink i forhold til utsendelse og innkreving av aktivitetsavgifter. Økonomiske spørsmål rettes til kasserer eller administrativ leder. 3.5 Organisering rundt det enkelte lag Trener, hjelpetrener og i mange tilfeller lagleder/oppmann er de som har den tetteste kontakten opp mot spillerne. I tillegg er trener og lagleder/oppmann avhengig av hjelp fra andre personer. Dette vil kunne være ulike aktiviteter som skal dekkes med ulike roller. Foreldregrupper skal opprettes i hvert enkelt lag. 7

8 Spiller - laget Mysen IF Fotball anbefaler at hvert lag har en modell som består av følgende roller/funksjoner: Trener Hjelpetrener Lagleder/oppmann Foreldregruppe Herunder; o Dugnadsansvarlig o Ansvarlig for oppdatering av spillerlister o Utstyrsansvarlig o En representant (gruppens leder) til ungdomsavdelingskomité Komiteen skal være operativ i løpet av 2012 sesongen Vi presiserer at en person kan ha flere av disse oppgavene, og at flere av oppgavene også kan løses av trener/hjelpetrener/oppmann Ved å følge modellen bidrar man til at belastningen ved å påta seg en funksjon ikke blir for omfattende. Noen lag utvider også antall roller med sosial ansvarlig, web ansvarlig, kampansvarlig osv. Her er det lov å være kreativ. 8

9 4.0 Rekruttering Rekruttering SKAL alltid være et av Mysen IF Fotballs satsningsområder. 4.1 Etablering av nye lag for jenter og gutter Gi ut informasjon om oppstart av nye lag, for eksempel på skoler, i lokalavisen og på hjemmesiden. Lagleder eller trener må under ingen omstendighet oppsøke lag eller spillere i andre klubber med tanke på overføring til lag i Mysen Fotball. Hvis dette kan være hensiktsmessig skal ledelse i både Mysen Fotball og annen klubb være informert og inneforstått med saken. 4.2 Rekruttering av trenere og lagledere Per dags dato har styret og administrativ leder ansvar for å rekruttere trenere til hvert enkelt lag. Det er viktig å presisere at det for de yngste lagene forventes det at foreldrene er med og bidrar i denne prosessen. Foreldregruppen er i det videre ansvarlig for å opprette lagets støtteapparat i form av oppmann, etc. Mysen IF Fotball har ansvar for nødvendige opplæringstiltak av både foreldregruppe, lagledere og trenere. 4.3 Rekruttering av medlemmer til ungdomsavdelingskomité. Foreldregruppene er ansvarlige for at nye medlemmer til ungdomsavdelingskomité blir rekruttert inn. Det skal være minimum 1 representant per lag som verves til ungdomsavdelingskomité. 9

10 5.0 Laglederens oppgaver 5.1 Innledning Lagleder/oppmann er den som administrerer laget og tar seg av alle administrative oppgaver. Laglederen er bindeledd mellom laget og Mysen Fotballs ungdomsavdelingskomité og skal arbeide ut i fra klubbens retningslinjer og målsetninger. For en lagleder er det viktig å bli kjent med klubben og dens rutiner, og vite hva Mysen IF Fotball står for, og vite hvem som gjør hva i Mysen Fotball. Som ny lagleder, spør deg frem, ta gjerne kontakt med lagledere på andre lag, og skaff deg mest mulig informasjon, både om klubben og om rutiner. Din kontaktperson vil være leder av ungdomsavdelingen og administrativ leder. 5.2 Holdningsskapende atferd Mysen IF Fotball skal tilby barn og ungdom aktiviteter som er preget av trygghet, toleranse og sportslig utvikling på alle nivåer. Således blir laglederens oppgaver ofte å være en holdningsskapende person og en "fotballmamma" eller "fotballpappa" for hele laget. Plastring av sår og blåsing på kul, blir en del av jobben, likeledes trivsel, hygge og moro er laglederen medansvarlig for. Fellesskap på laget er viktig sosialt sett, og ikke minst for den sportslige utvikling. Det er avgjørende at trener og lagleder går sammen med spillerne og setter opp regler for hvordan dette kan oppnås. Kjefting, mobbing, banning og usportslig oppførsel er uting lagledere og trenere skal ta tak i umiddelbart om det oppstår. For å bidra til et godt fellesskap og miljø på laget, spiller foreldre også en stor rolle. Som lagleder må du jobbe med å få foreldre til å stille opp på treninger og ikke minst kamper. Involver nye foreldre som kanskje ikke kjenner så mange og få til en skikkelig heiagjeng langs sidelinjen. Kanskje det er mulig å få til litt sosialt også utenfor fotballbanen? Ikke alle foreldre er like fotballinteressert, men er det et godt sosialt møtested langs sidelinjen, blir barnas hobby både morsom og sosial, også for foreldrene. 5.3 Forventninger til foreldre og foreldrevettregler Når foreldre melder barna inn i Mysen Fotball har de selvfølgelig en del forventninger til hvordan vi ivaretar deres barn. Disse forventningene skal Mysen Fotball etter beste evne prøve å oppfylle, men uten foreldrenes hjelp klarer vi dette ikke. Det er viktig for laglederen å gjøre foreldre oppmerksomme på at Mysen Fotball også har forventninger til dem. Til hjelp i dette arbeidet vil MIF Fotball utarbeide et skriv som alle nye foreldre og spillere skal motta, men i første omgang kan man redegjøre for det av laglederhåndbokens innhold som er relevant for nye foreldre. Det at det stilles forventninger må også tas opp på foreldremøter. Så langt det er mulig vil også representanter fra vår ungdomsavdelingskomité være tilstede på foreldremøter for å støtte dere. Klubben forventer at alle voksne rundt de enkelte lag fremstår som gode rollemodeller med de rette holdninger og atferd. Alle som tilhører Mysen IF Fotball skal vise respekt for motstandere og dommere. Om en dommer gjør feil, og det vil skje, vil det ikke hjelpe noe å kjefte på vedkommende. Vi kjefter ikke på våre egne spillere dersom de gjør feil, så hvorfor gjøre det til dommeren? I mange tilfeller trenger en dommer veiledning og rettledning og dette besørger trener eller lagleder. 10

11 Dersom våre klubbdommere får kjeft av motstanderlaget (foresatte, trener, lagleder) forventer Mysen Fotball at dette tas opp der og da med de ansvarlige rundt laget. I spesielle grove tilfeller skal det skrives rapport som leveres Mysen Fotballs hovedstyre og/eller dommeransvarlig Kay Pedersen. Mysen IF Fotball har utarbeidet følgende foreldrevettregler med hjelp fra NFF og IL Heming: FORELDREVETTREGLENE Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Mysen IF, men er du med følger du våre kjøreregler. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett ikke du. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Da lærer man barna å takle både medgang og motgang på en konstruktiv måte. Motiver barna til å være positive både på trening og i kamp. Smil; fotball og sosialt fellesskap er gøy. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for andre. Dette innebærer blant annet at man ikke skal røyke på sidelinjen Ved uenighet snakker du med, og ikke om, den det gjelder. 5.4 Forholdet til trener(ne) Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom trener og lagleder. Det kan være en del oppgaver som flyter litt over i hverandre. Det er derfor viktig at man seg imellom blir enige om hvem som tar seg av hva. Også når det gjelder det holdningsskapende arbeidet er det meget viktig at trener og lagleder har et felles mål. 5.5 Ajourhold av spillerlister Ajourhold av spillerlistene er det meget viktig at følges opp da dette er grunnlaget for å registrere spillerne inn i et system som gjør de forsikret ved eventuelle skader. Inn - og utmeldinger, samt navn, adresse, telefonnummer, på spillere, foreldre, trenere og lagleder, må umiddelbart meldes 11

12 inn til den til en hver tid ansvarlige for spillerlister i Mysen IF Fotball. Laglederne skal i løpet av den første uken hver enkelt måned sende inn oppdaterte spillerlister til ansvarlige for dette. For tiden er det administrativ leder, Ole Johan Aas, som er ansvarlig for spillerlister i Mysen Fotball. 5.6 Trenermøter Det ønskes å avholde trenermøter i klubbhuset ca. 1 gang pr. mnd i sesong. Gruppen av trenere deles i 2, og skillet gjøres ved alderen der man naturlig trer over i 11 erfotballen. Dvs. at alle som trener barn 12 år og yngre har separate møter fra de som trener G/J 13 år og eldre. Trenerkoordinator (ikke på plass p.t.) er ansvarlig for utarbeidelse av saksliste, innkalling, gjennomføring og referat. Lagene er forpliktet til å delta. Stedfortreder kan representere trener. Forfall meldes. 5.7 Påmelding til seriespill Fotballstyret bestemmer hvilke lag som skal meldes på i seriespillet. Avklaringer rundt dette skjer i tett dialog med lagledere og trenere i god tid før påmeldingsfrist. Dersom det er endringer i lag som skal være med i høstsesongen må dette meldes sportslig leder innen 15. juni. Påmeldingsfrist lag år er 15.januar. Påmeldingsfrist lag 7 10 år er 15.februar. 5.8 Påmelding til cuper Trener/lagleder sørger for påmelding til cuper selv og rapporterer videre til kasserer. Klubben dekker inntil 1500 kroner pr. lag til cupdeltagelse. 2 trenere pr. lag får dekket deltakerkort. Mysen Fotball vil også kunne dekke påmeldingsavgift til cuper utenfor Norge/Sverige, men det skal da sendes skriftlig søknad til fotballstyret som vil ta dette opp som egen sak på ledelsesmøte. Alt av utlegg skal være kasserer i hende SENEST 1.desember inneværende år. Lag der foreldre i liten grad deltar på dugnader vil kunne oppleve at Mysen Fotball ikke dekker påmeldingsavgift. 5.9 Planlegging av aktiviteter I sin informasjon til spillere og foreldrene anbefales at lagleder gjerne utarbeider plan for aktiviteter for hele sesongen. Dette gir bedre forutsigbarhet for både foreldre og spillere. Planen kan ajourføres etter hvert som aktivitetene endres, og kan gjerne legges ut på hjemmesiden om ønskelig Ansvarlig for kampavvikling Lagleder er ansvarlig for kampavvikling på lagets hjemmekamper. Dette innebærer å koordinere kampene, sjekke at baner er klargjort og skaffe dommere Regler for barnefotball Spillereglene gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene opp til og med 12 år i barnefotballen. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Ellers så henvises det til forbundets side med mye nyttig informasjon angående spilleregler for de ulike klasser: Reglene sendes også årlig ut i.pdf-format til trenere og lagledere. 12

13 Vi gjør oppmerksom på Østfold Fotballkrets breddereglement med lokale tilpasninger, der det står følgende angående 5 erfotball (7-10 år): Keeperen starter alltid spillet ved å rulle eller kaste ut ballen. Spark er ikke tillatt. Når angripende lag har avsluttet ett angrep og forsvarende lags keeper har ballen, skal angripende lag trekke seg tilbake til egen banehalvdel. Dette for at forsvarende lag skal kunne sette i gang og spille seg ut av egen banehalvdel. Dersom angripende lag ikke trekker seg tilbake i tilstrekkelig grad, skal det dømmes frispark. Om kampen blir ujevn, får det laget som ligger under med 4 mål sette inn en ekstra utespiller. Den ekstra utespilleren får bli på banen helt til lagene eventuelt har like mange mål. Avstand fra mål skal være 6 meter når det dømmes straffespark. Avstand til mur skal være 5 meter når det dømmes frispark Dommere I aldersklassene 7-12 er det klubbdommere/foreldre som skal dømme kampene. Dette gjelder alle kampene som vi er ansvarlige for å arrangere. Dommeransvarlig skal til enhver tid ha oversikt på klubbdommere. Dommeransvarlig setter opp dommere til de ulike kampene, men lagleder må ha en dialog med dommeransvarlig for blant annet å sikre at dommere er satt opp til hver enkelt kamp. I aldersklassen år er det dommere som er oppsatt av kretsen og disse slipper dere å kontakte. Klubbens dommeransvarlige er Kay Pedersen Dommerkort I aldersklassene 7-12 år benyttes det ikke dommerkort. Mysen IF Fotball har imidlertid utarbeidet et eget betalingskort for dommere i denne klassen som mottas pr. mail. I aldersklassene år benyttes det dommerkort. Dommerkortene sendes samlet til Mysen Fotball og fordeles ut til de respektive laglederne i god tid før kamp Godtgjørelse til dommere Alle dommere skal ha kontant oppgjør etter kampen. Klubbens rutiner er slik at lagledere legger ut for dommerutgiftene og får dette refundert. Det er lagleder som er ansvarlig for at klubbdommerregning blir fylt ut og signert av dommer. Dommere som er oppsatt av kretsen har egne dommerregninger. Underskrevet dommerregning leveres til Mysen Fotballs kasserer for refusjon. Dommerregninger for inneværende år skal leveres SENEST 1.desember for å få de refundert. Klubbdommere godtgjøres med 100 kroner for 5 erkamper, og 150 kroner for 7 erkamper. For øvrige prissatser se eller kontakt dommeransvarlig. I aldersklassene er det oppsatt dommere som har reiseavstand. Dette kan medføre store utlegg for lagledere og dersom det er problematisk ta kontakt med kasserer for å komme frem til en smidigere løsning Dugnader I Mysen Fotball, ungdomsavdelingen søker vi å ha 3 store dugnader årlig. Som alle skjønner er vi helt avhengig av at foreldrene bidrar. Alle lagene skal delta på fellesdugnadene som bestemmes av klubben. En modell vi anbefaler er at det blant foreldrene plukkes ut en dugnadsansvarlig. Om man ikke velger en dugnadsansvarlig vil ledelsen i ungdomsavdelingen utpeke en person til å følge opp dugnadene. 13

14 5.14 Nye spillere Mysen Fotball sin filosofi innebærer at alle spillere skal føle seg velkommen og bli tatt godt vare på. Du som lagleder er ansvarlig for at dette ivaretas. Når et lag får nye spillere er det viktig at lagleder får korrekt navn og adresse, telefonnummer., fødselsdato på spilleren samt navn på foreldre/foresatte. Det er viktig at disse opplysningene kommer til ansvarlig for spillerlister og blir registrert i medlemsregisteret. Grunnen til dette er at en spiller må være registrert hos oss for at forsikring skal gjelde. Laglederen har ansvar for å sende ut informasjonsskriv til nye spillere. Dersom det er snakk om en overgang fra en annen klubb, se kapittel om overganger. Om det er snakk om prøvespill for noen av våre lag, må dette være avklart med moderklubb slik at spiller ved eventuell skade er forsikret. Se ellers kapittel om forsikringer Spillere slutter Dersom spillere slutter og det dreier seg om en overgang til en annen klubb, se kapittel om overganger. Det som er viktig i slike tilfeller at prosessen går så smidig som mulig. Husk å melde fra til ansvarlig for spillerlister dersom spillere slutter Informasjon, foreldremøter En lagleder plikter å avholde 1-2 foreldremøter pr. sesong. Et ved sesongstart og gjerne et ved sesongavslutning. Her tas det opp eventuelle saker som foreldre, trenere eller laglederen ønsker. Foreldremøtene avholdes som regel på klubbhuset og lagleder må ta kontakt med leder i Mysen IFs hovedstyre, Eva Svendstad, for å bestille møterom til ønsket tid. Det er også laglederens oppgave å sende/dele ut jevnlig informasjon til spillere og foreldre, om aktuelle saker, kamper, cuper, treningssteder/tidspunkter o.l. Når spillerne er små er det viktig at informasjonen er skriftlig, slik at foreldrene vet hva som til en hver tid skjer Avslutninger I forbindelse med avslutninger er det mulig å søke fotballstyret om økonomisk støtte. Normen er at hvert lag kan få refundert inntil 1000 kroner for å holde avslutning. Kvittering for utlegg til avslutning leveres til Mysen Fotballs kasserer for refusjon. Kvitteringer for inneværende år skal leveres SENEST 1.desember for å få de refundert Utstyr Utstyr til lagene bestilles samlet for hele ungdomsavdelingen, fortrinnsvis en gang pr. år. Om det dukker opp prekære utstyrsbehov i løpet av sesongen kontaktes administrativ leder. 14

15 6.0 Kurs/opplæring Alle trenere forplikter seg til å ta minimum trenerutdannelse på det nivået man skal trene et lag. Kursing foregår stort sett i samarbeid med STI. Ta kontakt med leder i ungdomsavdelingen eller administrativ leder for informasjon rundt dette. For mer info om trenerkurs gå inn på og fanen utdanning og kompetanse. Østfold fotballkrets holder også administrative kurs. Se Østfold fotballkrets eller en lokal klubb arrangerer årlig dommerkurs. Kontakt dommeransvarlig for informasjon om dette. 15

16 7.0 Medlemsavgift og aktivitetsavgift 7.1 Medlemsavgift Mysen Fotball er en del av idrettslaget Mysen IF. De som er med i Mysen Fotball betaler sin medlemsavgift til Mysen IF. Alle spillere må være medlem av Mysen IF for blant annet å være forsikret. Medlemskap koster årlig: Barn (opp til 16) kr 100,- Voksen (fra 16) kr 200,- Støttemedlemskap kr 150,- 7.2 Aktivitetsavgift Aktivitetsavgiften er differensiert og skal dekke deler av den sportslige satsningen og tilhørende utgifter til det enkelte lag. Resten av utgiftene dekker ledelsen i Mysen Fotball i henhold til vedtatt budsjett. Aktivitetsavgift innbetales til Mysen IF Fotball etter følgende satser, delt i 2 utsendinger pr. år: Senior 1 og 2: kr 3800,- Senior 3 kr 2000,- Junior år kr 3300,- Smågutt/gutt år kr 2700,- Småjente/jente år kr 1800,- Lilleg./Lillej år kr 1600,- Mpg./Mpj. 8-9 år kr 1400,- Mpg./Mpj. 5-7 år kr 800,- Søskenmoderasjon beregnes til 10 % pr. individ. Spillere som spiller på et lag i en høyere aldersklasse betaler avgift i forhold til egen alder. Det forutsettes at alle spillere/foresatte i Mysen IF Fotball deltar på 3 dugnader årlig. 16

17 8.0 Økonomisk kompensasjon 8.1 Arbeidsavtale Alle trenere som har direkte kontakt med barn/ungdom i Mysen Fotball skal ha en gyldig kontrakt. Kontrakten skal beskrive oppgaver, ansvar og økonomisk kompensasjon. Avtalen skal signeres av den tillitsvalgte og leder i ungdomsavdelingen, og en kopi beholdes av begge parter. Det presiseres at hver enkelt trener har én fri avgift. Ergo kan man eksempelvis ikke få fritak både som spiller, og til datter/sønn man trener. 8.2 Økonomisk kompensasjon og godtgjørelse Det er et mål for ledelsen i ungdomsavdelingen at alle lagledere og trenere som har direkte kontakt med barn og ungdom skal få dekket noen av sine utgifter i forbindelse med utførelse av sine verv. Normen i Mysen Fotball er at alle lag mottar en sum tilsvarende 2 frie aktivitetsavgifter for årstrinnet til fordeling blant lagledelsen Økonomisk kompensasjon Tak for størrelsen på godtgjørelse avgjøres på årsmøtet i Mysen Fotball og summen skal nedtegnes i kontrakt. For at utbetaling skal kunne finne sted må den enkelte lagleder/trener utarbeide en utgiftsoppgave som skal inneholde: navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse, skattekommune kontonummer, periode (fra til) spesifikasjon av de enkelte utgiftspostene (ved kjøring skal det føres kjørebok). Lagledelsen fordeler potten internt. Utgiftsoppgave må leveres innen 31.desember inneværende år. Lagledelsen er selv ansvarlig for å kontakte kasserer. 8.3 Politiattest Alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige. Blankett lastes ned fra Deretter fylles den ut og gis til leder administrativ leder Ole Johan Aas for underskrift. Deretter må man personlig møte opp på lensmannskontoret for å avlevere attesten. Når attesten har kommet i retur skal den fremvises for administrativ leder eller et av fotballstyrets medlemmer. 17

18 9.0 Rabattavtaler Det er inngått ulike rabattavtaler for våre medlemmer. 9.1 Rabatt på utstyr Mysen Fotball har rabattavtale på G-Sport Mysen. Ved å si at man er medlem oppnås det rabatt på 20 % på fotballutstyr. 9.2 Gratis inngang på A-lagets hjemmekamper Alle medlemmer under 18 år har gratis inngang på a-lagets hjemmekamper. 18

19 10.0 Forsikring, lisenser og skader 10.1 Lisenser For aldersgruppen 13 år og opp til senior melder ledelsen i Mysen Fotball inn alle registrerte spillere i lagsforsikringen og også dermed en felles lisens som gjelder for laget. Om spilleren ønsker utvidet lisens må dette ordnes på egen hånd Skademelding Dersom en spiller blir skadet og skaden er av slik art at det kan medføre varige mèn eller bruk av forsikring, skal det fylles ut og sendes inn skademelding. Slik skademelding må attesteres av lege. Ved akutt skade hvor lege blir oppsøkt, uten at en har med skademelding, er det tilstrekkelig med en orientering til lege om at man trenger en beskrivelse av skade (diagnose) og behandling som man får med eller blir ettersendt. I alle tilfelle, sørg for at lege orienteres om at spilleren har forsikring/lisens slik at en kan komme tilbake i ettertid for nødvendig dokumentasjon. Ved usikkerhet rundt dette kontakt skadetelefonen på tlf Her kan man også få hjelp for å komme hurtig til undersøkelse hos spesialist, eventuelt videre til behandling. Se også forbundets egen side om fotballforsikringen på: 19

20 11.0 Overgang av spillere mellom klubber Det er helt klare regler for hvordan overganger av spillere skal gjennomføres. Ta kontakt med Mysen Fotballs ledelse for å få hjelp og veiledning samt overgangsskjemaer. OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 19 ÅR Klubbskifte for spillere under 13 år. Bestemmelsen gjelder spillere opp til og med det året de fyller 12 år. Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Klubbskiftet kan skje når som helst i året, og det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Ny klubb plikter å sende skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE til tidligere klubb. Kopi sendes den nye klubbens fotballkrets innen 8 dager. Spilleren kan delta i obligatorisk kamp for ny klubb tidligst 8 dager etter at skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE er sendt tidligere klubb rekommandert eller på annen etterretning måte Overgang for spillere mellom 13 år og 15 år. Bestemmelsen gjelder spillere f.o.m. det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 15 år. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Dersom ikke annet er bestemt, behandles overgangen av den fotballkretsen ny klubb tilhører. Overgang kan skje når som helst i året med unntak av perioden 1. september til 15. november. Kretsen kan etter søknad gi spiller spilletillatelse for ny klubb i perioden 1. september til 15. november dersom tungtveiende grunner foreligger. En spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes. Kretsen kan dispensere fra bestemmelsen når en klubb kan dokumentere at den ikke har nok spillere til å delta med lag i en cup/turnering. Overgangsskjemaer fås enten ved å kontakte Mysen Fotballs ledelse eller Østfold fotballkrets. Disse kan også lastes ned fra Velg fanen NFF og trykk på Skjemaer. Overgangsskjemaet består av 3 deler som alle skal underskrives av spiller og foresatte. Signert overgangsskjema sendes Mysen Fotball, Postboks 181, 1851 Mysen. Mysen Fotball sender overgangsskjemaet til angivende klubb. Forespørselen skjer enten ved rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. 20

21 Som økonomiske forpliktelser regnes medlemskontingent, treningsavgift og lagutstyr. Svar på forespørsel skal sendes enten rekommandert eller skje på annen etterviselig måte innen 10 dager. Etter at svar fra tidligere klubb er mottatt eller svarfristen (10 dager) er utløpt, sender ny klubb følgende dokumenter til sin fotballkrets for registrering: o Originalt OVERGANGSSKJEMA o Svar fra tidligere klubb dersom dette foreligger. (Svaret fra tidligere klubb må sendes kretsen umiddelbart selv om det kommer etter fristens utløp. Dersom svar ikke foreligger, skal bevis med dato for når forespørsel er sendt/overlevert tidligere klubb, sendes kretsen). o Hvis tidligere klubb har svart at økonomiske forpliktelser ikke er oppgjort, skal det vedlegges kvittering for at disse nå er gjort opp. Det skal betales overgangsgebyr fra og med det året spilleren fyller 13 år. Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt på meldingen om spilleberettigelse fra krets og tidligst dagen etter at fotballkretsen har mottatt samtlige overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand. Behandlingstiden på minst 1 dag forutsetter at kretsen har mottatt komplette, korrekt utfylte originale overgangsdokumenter. For NFFs komplette overgangsreglement se følgende side: Forenklet overgang Har spiller ikke spilt kamper de siste to kalenderår, kan skjema «forenklet overgang» benyttes. 21

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite For barnefotballen 2015 Viktige kontaktpunkt i Fana IL Fotball : Ketil Brekke (daglig leder)/ dommeransvarlig

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 09.04.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Velkommen til Foreldemøte 23 April. MG2004D - Løvene

Velkommen til Foreldemøte 23 April. MG2004D - Løvene Velkommen til Foreldemøte 23 April. MG2004D - Løvene Agenda Presentasjon av alle i lagleder gruppa Seriespill 2012 Cup Status 2012 Dugnader Økonomi Utstyr På trenings feltet og i kamper... Generelt Slagord

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS. Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden. Person med oppgaven som ansvarlig må tildeles rollen som ansvarlig i Fiks.

Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS. Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden. Person med oppgaven som ansvarlig må tildeles rollen som ansvarlig i Fiks. Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS Rekrutteringsansvarlig Yngve Bruksås Treneransvarlig Bård Ahlgren Dommeransvarlig Yngve Brusås Fiksansvarlig Vidar Solli Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden Fair play

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

TEAM 2002. Agenda foreldremøte

TEAM 2002. Agenda foreldremøte TEAM 2002 Agenda foreldremøte 1. Kort om Nordstrand IF (TEA) 2. Sportslig team (TEA) 3. Fair Play/holdninger (HK) 4. Administrativt team (MH) 5. Eventuelt NORDSTRAND IDRETTSFORENING VISJON Flest mulig

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppe I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 29.03.13 Fra 2013 utgår de gamle «manuelle» overgangsskjemaene, og alle overganger skal meldes elektronisk. Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16

Geilo IL- Fotball. Trenermøte 14. mars -16 Geilo IL- Fotball Trenermøte 14. mars -16 Agenda 1. Styrearbeidet 2. Påmeldinger, seriespill -16 3. Påmeldinger, cup -16 4. Dugnader 5. Trenervettregler 6. Banefordeling/ utstyr 7. Foreldremøte 8. Eventuelt

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer