L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K"

Transkript

1 $ ) $ * % +, - $ $ % + $ + $ * % $. $ / $ * $ $ 0 0 $ - 1, 2 $ 3 $ 0 4 /, $ 0 $ $ $ 7. + $ - $ 8 + $ 9 : ; < = > < =? < B C < C D = < E F G H = I F C D < JE < > < D E? H J< = : ; < C < K L ; D = B M B N I < G H = D = F C M E N < D ; <? ; < = H M = < F E < M B = B C O P E < E F D < Q K R < J JF M D B M E? S T = F C M P E < E F D < U V K 9 : ; < H W W JX E C F C M Y Y < J J< = Z [ \ ] ^ U U K! " # $ % & % ' $ ( ( ( ' % '

2 ` a b c d e f g g f g a d c h i j k l m n o p q p n r k r n q r m m j s r k r t r s u v m w x y z p n r m j s r m { }q p { u m l ~ l p _ ~ ƒ o q r n n r z p q r n n n r m q j j s q m l { l r u v m q m p n { z r q s r s r m ˆ m r p z r { l m l n v { l n n r n p { p n u v m l z Š v n Œ Ž e e Ž p n z s p n j r m u m l { l n { v { { p s q r } p { z s v s r { n l r n { r m ˆ v m s v { r n s }r { p l z Š v n }l m r q o z { n p n { ˆ z }p l s j z z r n l n Š m r p m r q š f f g a d p n n } _ { m l z z l z Š r m r u v m q m r z u m p y l { l z Š r n z l } l } } q r m r z r q n l n v { s r }r u v n n j r m d g d c œ d ž Ž c d Ÿ Ÿ d c ž c d d c c f f z l } q j l } } q p z r { } q p { v m s }r { p l z Š v n s r n { }q p { v m s } r { p l z Š v n r q o z { n p n { ˆ o q j r s l }r u j } } s l z s { }q p { v m s p n n q m l z n { r n m l l v m s p } l n q l n r n r z z v q r } r s l }p n { o u } r z m z z r n q r m r p z r m r m o v z r n v m p n { ˆ z m o z v r s «k l m p r m r o z s j q r n s v q r m l z Š v n }r }ª }r š f c g Ž c d g d c f Ÿ d d z l } ª m r p z v }r }p { l }q r m v { j n n r s l l n z l m u v m z r { z r } x r q o z { n p n { z l } l m n r s u m r p z r n l n ˆ l q m r z z r v { s r }r u v n n j r m } u v m r z l r v { q r s r m q r m r z l n z l m n o m l m n z r n q r z l }r n r r q m j s r j z z c œ e e d d g Ÿ Ÿ u v m { m j r m v r m r m z v n r m o r z } }r z p n n r n } ~ z p z s r p m r q l { u m l m r p z r Ž Ÿ d Ÿ d Ž d r { m r n z m j r n ˆ j n } v m s r z l s l } r m u v m p r o u v m z s m m r q p n r r q l z z l z Š r m r m d g d f c f i r m z v l p r s r m u v m k o n q z l n n v n z r m s ˆ r } } r m q j r s j m q r p s r l s u v m z p n r }z r n p r }p { { r m k v z s m l n z v m s m r n ˆ l n p p r } m r u j z Š v n ± v m u j } }z s r n q p { p n u v m l z Š v n v s l z s ² v { m r { r } k o n q v z l s r u v m q m p n { z r q s r s r m ˆ z r v }l n q z s m l n v w x y r m j n l n z l m }p { u v m r { n r m j s r m _

3 µ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¾ µ» À Á  à ¾ Ä Å Ã Æ Æ Ç µ È È Km DX67 DX67 DX67 DX7 D D D D 57 0 Fagernes skysst Leira E Aurdal sentrum/krk Bjørgo Tonsåsen Høljerast Dokka skysst Dokka skysst e Odnes Hotell e Kronborg e Svingvoll e Hasvoldseter e Tobru Odnesvegen Hunndalen e 2110 Hans Mustadsgt e Gjøvik sykehus Gjøvik skysst e 2115 Dokka skysst Lillehammer skysst À Á  à ¾ Ä Å Ã Æ Æ Ç µ È È» ¼ ½ ¾ ¾ µ» µ ¹ º Km DX67 D DX67 D S DX DX6 57 Lillehammer skysst c 1545 Dokka skysst c Gjøvik skysst c Gjøvik sykehus c Øvre Torvgate c Hunndalen c Tobru Odnesvegen Hasvoldseter c Svingvoll c Kronborg c Odnes Hotell c Dokka skysst c Dokka skysst b Høljerast b Tonsåsen b Bjørgo b Aurdal sentrum/krk b Leira E b Fagernes skysst b Øst Vest Xpressen. b. Kjøres også dag 6. c. Ikke dag 7 og helligdager. e. Dag 6 er bestillingsrute for passasjerer med påstigning før Dokka. For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. ³

4 Í Ï Í Î Ì Í Ð Ï Í Î Ì Í Õ Ø Ù Ð Õ Ö Õ Ñ Ô Ò Ó Î Ë Ê Ë Ð Ñ Km DX7 DX67 DX7 D DX6 DX67 DX67 67 D D D D D DX6 D DX6 D 57 0 Fagernes skysst b Leira E b Aurdal sentrum/krk b Bjørgo b Klossbøle b Ê Ë Õ Ñ Ô Ò Ó Î Ë Í Ñ Õ Ø Ù Ð Õ Ö Km S DX7 DX67 DX7 D D 67 DX67 S D D DX6 DX DX6 DX6 D DX6 0 Klossbøle b Bjørgo b Aurdal sentrum/krk b Leira E b Fagernes skysst b É b. Bare i perioden Valdresekspressen, minstetakst 60,- / 30,-. For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. Øst-Vest Xpressen. 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag H: Søndag/Helligdag D: Daglig S: Skoledager X: Unntatt : Stopper ikke

5 Û Ü Ý Þ ß à Þ á â ã Þ ä å æ á å ç è Þ à é ã Þ ä å æ Km D 7 DX7 D S D DX6 5 DX6 0 Fagernes skysst Rogne Coop Storefoss Heggenes Skammestein Beitost. Helsesp.... -a -a -a -a -a 39 Beitostølen Beitostølen b b Beito b b D D D 5 Beitostølen Bygdin Gjendesheim Gjendesheim... -f -f Vågåmo... -f -f Otta skysst... -f -f ã Þ ä å æ á å ç è Þ à é ã Þ ä å æ â Û Ü Ý Þ ß à Þ á D D D 5 Otta skysst... -f -f Vågåmo... -f -f Gjendesheim... -f -f Gjendesheim Bygdin Beitostølen Km DX7 DX6 D D D D 0 Beito b Beitostølen b Beitostølen Beitost. Helsesp.... -c -c -c -c -c 7 Skammestein Heggenes Storefoss Rogne Coop Fagernes skysst a. Bare for avstigning. Valdresekspressen, minstetakst 60,-/30,-. b. Bare ved forhåndsbestilling til JVB, f. Kontakt Ruteopplysningen 177 eller unntatt se kk.no c. Bare ved forhåndsbestilling til JVB. For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. ê æ Ü à Þ â ë æ Ý à ì æ í í Þ à â Û Ü Ý Þ ß à Þ á S S Moane Fagernes skysst Rogne Øverbygd Rogndokken Velta Plassane-Tuv Røe nord Røe nord Plassane-Tuv Velta Rogndokken Rogne Øverbygd Fagernes skysst Moane : Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag H: Søndag/Helligdag D: Daglig S: Skoledager X: Unntatt : Stopper ikke Ú

6 ï ð ñ ò ó ô ò õ ö ø ù Km DX67 D DX6 0 Fagernes skysst Leira E Fjellbu Landhandel Sanderstølen Fjellheim Gol skysst Gol jb.st Gol jb.st e 1459e 1815e Bergen jb.st e 1858e 2202e Gol jb.st e 1614e 1937e Oslo S e 1925e 2225e ø ù ö ï ð ñ ò ó ô ò õ Km DX67 D DX6 Bergen jb.st e 1159e 1559e Gol jb.st e 1614e 1937e Oslo S e 1525e Gol jb.st e 1815e 0 Gol jb.st Gol skysst Fjellheim Sanderstølen Fjellbu Landhandel Leira E Fagernes skysst e. Forbehold om justeringer av NSB sine rutetider. Ved togforsinkelse venter bussen inntil 10 min. etter ordinær togankomst. For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. ï ð ñ ò ó ô ò õ ö ú ð õ ò û Fagernes skysst d d Vaset bru Ulneskrysset d d Vaset seter Sandvik d d Sandvik Vaset seter d d Ulneskrysset Vaset bru d d Leira... Nøsen hotell d d Fagernes skysst c Langestølen d d Tyrisholt d d Brattåsen d d Gaukeli d d Furuset d d Fløten d d Hermanstølen d d Fjellbu Landhandel. 1055d d Leira c Fagernes skysst c c. Korrespondanse til Gjøvik og Oslo. d. Bare fredager i perioden : Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag H: Søndag/Helligdag D: Daglig S: Skoledager X: Unntatt : Stopper ikke î

7 ý þ ÿ þ þ ÿ þ Km DX67 DX67 D DX7 7 S 6 DX6 6 DX6 0 Fagernes skysst Ulnes E Røn samfunnshus Slidretun Slidre E Stee Lomen Auto Ryfoss Hemsingbrue Grindaheim Øye-Eidsbrua f Tyinkrysset f Tyinkrysset e 1510e e 2152e 80 Tyin e 1515e e 2157e 96 Sletterust e 1528e e 2210e 114 Øvre Årdal skysst e 1555e e 2235e 127 Årdalstangen e 1610e e 2250e 76 Tyinkrysset b Maristuen b Borlaug v.kr b Steinklepp b Saltkjelen b Håbakken v.kr b Håbakken v.kr b Lærdal v/rådhuset 1058b Sogndal skysst ÿ þ þ þ ý þ ÿ Km DX67 DX67 DX67 D 6 DX6 D D Sogndal skysst k Lærdal v/rådhuset Håbakken v.kr Saltkjelen Steinklepp Borlaug v.kr Maristuen Tyinkrysset Årdalstangen e e 54 Øvre Årdal skysst e e 72 Sletterust e e 89 Tyin e e 93 Tyinkrysset e e Tyinkrysset Øye-Eidsbrua Grindaheim Hemsingbrue Ryfoss Stee Lomen Auto Slidretun Slidre E Røn samfunnshus Ulnes E Fagernes skysst b. Ikke når Fv. 53 Tyin Årdal er stengt. Valdresekspressen, minstetakst 60,-/30,-. e. Om Lærdal når Fv. 53 Tyin Årdal er stengt. Øst-Vest Xpressen. f. Kun fredag, kun hvis reisende fra Grindaheim. k. Ikke dag 7 og helligdager. For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag H: Søndag/Helligdag D: Daglig S: Skoledager X: Unntatt : Stopper ikke ü

8 ) * +! ", " DX4 D DX4 D Eidsbugarden a 1245 Bygdin b Torfinsbu flytebrygge a 1345 Torfinsbu flytebrygge b Bygdin a 1430 Eidsbugarden b a. Ikke b. Ikke ".! - " ) * +! " DX67 67 D D D Tyinkrysset Eidsbugarden Tyin Tyinholmen Tyinholmen Tyin Eidsbugarden Tyinkrysset ! " S S Ryfoss Fagernes skysst Riste bru Fagernes bru Jomsborg Ulneskrysset Neste Granheim Fossheim Fossheim Granheim Neste Ulneskrysset Jomsborg Fagernes skysst Riste bru # $! %! & "! " S S Slidre skule Fagernes skysst Magistadkrysset Strand Røn skole Ulneskrysset Solstein Solstein Ulneskrysset Røn skole Strand Magistadkrysset Fagernes skysst Slidretun ' " ( &!! " S S Leine c Fagernes skysst c 1525 Remme c Lomen stavkirke c 1605b Henskrysset c Ellestad Åsvang skole c Ryfoss c Kongslien c Høre skole c 1615 Høre skole c Kongslien c 1626 Ryfoss c Åsvang skole c 1630 Ellestad Henskrysset c 1633 Lomen stavkrk c Remme c... Fagernes skysst c Leine c... b. Bussbytte c. Bare mandager i perioden : Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag H: Søndag/Helligdag D: Daglig S: Skoledager X: Unntatt : Stopper ikke

9 : ; 4 1 < = > 4 1 = = 8 5 = = AB C D E F G H I C J G K L L M AG I N O H P E L E I F G I C Q B F I P E A Øst-VestXpressen R K A AG S E T T G H C D E F G H I C U V K I W G L C C J G H F G I Y Z [ \ ] ^ _ ` a ] ] [ b B W W E C c B d C e H E I AB f g h i j h g k l m l n n o Q L B H G G A AG T p F H q r r G H s AE F s t B H G I K I F G H B F u G P H K v G H w C X K L E H P G H G P K L P G H G M W G H r p G I T p L G y r H F q x F s r p AK L G AK F B K W W G H z G P B d G H { p G H t E H K I F K I I G I L H E r B H L B F W B I x I q G H AK F t B } W r K W W G H S G L s T B P G H I G H K I F B F q L d K W AK I F E d G H G H d K ~ G B F L q H B r r AG F F G H P G L T G L B AL S G L d K W E I x A u V E A AG T q AK F L q H L G } I L G H T G P F E H E I L G H L W B T t B H L B F W d E AK L G L w X p H p t M H G H G H G H t E H I G s P V W x F G B G H d K ~ G K I x AL G B F F M K u } L G t B H E L G H G I W E A L H K d w A AG d p H G G H G H T B P G H I G S G A} L q H L G H T G K W W G H S G u G AL G H s b X b s ƒ B F E K H ~ B I P K x B I w X K W E I B p x A u V K D K r p t B H r M G A w ^ ] ^ Z ] a ˆ \ a ] _ Z Š a ] [ Œ [ Š ] a ] \ a Œ Ž ] a ] [ [ ] Š ] [ Š ] a O H G L H q I P L W M H G H d K u E H I B F d B I G x A AG K W B AG H s q A q W L G H L G d I G H s t x d E AG H B F E I P H G E H H E I F G T G I L w X M H F G H t B H L H V F F B F r p AK L G AK F L H E r B H L t B H u p P L B H G B T p y ] Š _ a a ` a Š a Z a ` ] \ Œ [ Š _ a ] a ` š [ œ ž Ÿ ª «± «² ³ µ ¹ º» ¼ ½ ¾ ª À Á    À ª À /

10 Mai / juni 2014 Følgende avganger kjøres: Fagernes Gjøvik/Lillehammer 01.05: Søndagsruter : Avg. Fagernes Gjøvik kl. 11:30. Avg. Gjøvik Fagernes kl. 14:20. Avg. Fagernes Lillehammer kl. 15:35. Avg. Lillehammer Fagernes kl. 10: : Kjøres som : Kjøres som : Søndagsruter. Fagernes Beitostølen 01.05: Avg. Fagernes Beitostølen kl. 13:55, 16:30, 20:35. Avg. Beitostølen Fagernes kl. 10:35, 18: : Avg. Fagernes Beitostølen kl. 12:10, 16:30. Avg. Beitostølen Fagernes kl. 13:35, 18: : Kjøres som : Kjøres som : Søndagsruter. Fagernes Tyinkrysset Lærdal: 01.05: Avg. Fagernes Tyinkrysset kl. 12:40, 13:50, 20:35. Avg. Tyinkrysset Fagernes kl. 10:03, 14:05, 17:25. Avg. Lærdal Håbakken kl. 12:25. Avg. Håbakken Fagernes kl. 13:10. Avg. Fagernes Håbakken Lærdal kl. 12: : Avg. Fagernes Tyinkrysset kl. 12:40, 20:35. Avg. Tyinkrysset Fagernes kl. 10:03, 14:05. Avg. Lærdal Håbakken kl. 12:25. Avg. Håbakken Fagernes kl. 13:10. Avg. Fagernes Håbakken Lærdal kl. 12: : Kjøres som : Kjøres som : Søndagsruter. Fagernes-Gol 01.05: Avg. Fagernes Gol kl. 13:50. Avg. Gol Fagernes kl. 16: : Alt innstilt : Kjøres som : Alt innstilt : Søndagsruter. Jul og nyttår 2014/2015 Følgende avganger kjøres: Fagernes Gjøvik Lillehammer 24.12: Avg. Fagernes Gjøvik kl. 07:45 og 11:30. Avg. Dokka Fagernes kl. 08:18 og 11:30. Avg. Gjøvik Fagernes kl. 10:30 og 14:20. Avg. Lillehammer Fagernes kl. 10: : Alt innstilt : Søndagsruter med tillegg kl. 07:45 Fagernes Lillehammer : Som med tillegg kl. 15:35 Fagernes Lillehammer : Søndagsruter. Fagernes-Beitostølen 24.12: Avg. Fagernes Beitostølen kl. 12:35. Avg. Beitostølen Fagernes kl. 06:45 og 10:35. Ã Ä Jul og nyttårsruter forts. neste side.

11 Jul og nyttår 2014/2015 forts : Avg. Beitostølen kl. 13:35 og avg. Fagernes kl. 16: : Søndagsruter : Avg. Fagernes Beitostølen kl. 12:35, 16:30. Avg. Beitostølen Fagernes kl. 06:45, 10:35, 13: : Søndagsruter. Fagernes Tyinkrysset Lærdal 24.12: Avg. Fagernes Tyinkrysset kl. 12:30, 12:40. Avg. Tyinkrysset Fagernes kl. 10:03, 14:05. Avg. Lærdal Håbakken kl. 12:25. Avg. Håbakken Fagernes kl.13:10. Avg. Fagernes Håbakken Lærdal kl. 12: : Avg. Fagernes Tyinkrysset kl. 16:30. Avg. Tyinkrysset Fagernes kl. 13: : Søndagsruter : Avg. Fagernes Tyinkrysset kl. 12:30, 12:40, 16:30. Avg. Tyinkrysset Fagernes kl. 10:03, 13:05, 14:05. Avg. Lærdal Håbakken kl. 12:25. Avg. Håbakken Fagernes kl. 13:10. Avg. Fagernes Håbakken kl. 12: : Søndagsruter. Fagernes Gol 24.12: Avg. Fagernes Gol kl. 09:45. Avg. Gol Fagernes kl. 11: : Alt innstilt : Søndagsruter : Kjøres som : Søndagsruter. Påsken 2015 Følgende avganger kjøres: Fagernes Gjøvik Lillehammer 02.04: Søndagsruter unntatt avg. kl. 18:20 Dokka Fagernes, 19:30 Fagernes Gjøvik og 21:20 Gjøvik Dokka : Kjøres som : Kjøres som : Søndagsruter. Fagernes Beitostølen 02.04: Søndagsruter : Søndagsruter : Søndagsruter : Søndagsruter. Fagernes Tyinkrysset Lærdal 02.04: Søndagsruter : Søndagsruter : Søndagsruter : Søndagsruter. Fagernes Gol 02.04: Søndagsruter : Søndagsruter : Søndagsruter : Søndagsruter. Å Å

12 È É Ê Ë Ì Í Ë É Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô É Õ Ô Ò Õ Ô Ö Ø Ù Ö É Ò Ë Ó Ú É Ð Ô Ë Ú Û Ò Ô Ü Ý Þ Þ ß à á â ã ä å æ ç ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ñ ð ó ô õ ì ñ ö ê ó ó ø í ù å æ ð é ê ç è ë é è ê öò ê ï æ é ò ð ñ ò è î è ö ö í î ú ê ç é û ñ ù æ ð ç è ë ê ü è é ò í ù ý þ ù ç ê ë ê ÿ é ò î è ç ò í ç æ ù ö ê ù è æ ü ù æ ë ù è ð ê å ü è ð ð è ò ë ê ë ù õ ë ë é ì ÿ è ë ý þ ù ç ê ë è ð í ò ñ ë å è ê î è ë é é ò ÿ ð é ò è î è ç é ê ë ö è ë ù ç è î í ù ç è ë ö ê ù ù è ð ó î í å õ è ë é ò ÿ ð é ò è ì è ë ò è ç þ û ç è ë ü æ ë ë è ò è ð ø î ñ ò è ë ï í ð è é ò è ü í ö ö è ë ÿ é ò ï í ð í ð ë é û ñ õ ý ñ ð è ë ò æ ð ó ò î ê ë å ü è ð ü è ê õ ö ÿ è ò æ ü è ë é í î î è ð é è é í ë ù ï ð æ ò è ð ü ê æ õ ó õ æ é é æ é ì è ð è ð í ü è ð ü æ ë ë è ò õ Ü Ý Þ Þ ß à á â ã ä û ð ñ è é æ ü ï í ñ ð ê é ò è ð ç æ ù é ò ñ ð ê é ò è ð é í î ü ê ö í ö è ü è è ö ö è ò ñ ò è ë é ö êò è ð ñ ë ç ò ñ ð æ é é æ é ì è ð è ð å æ ð ò è ð ù ð ñ è ð ð è ê ë é ù ì è ò è ð è î õ õ Þ ä â ï í ð ð ñ ò è ç è ð í ù ê ë ï í ð î æ é ì í ë í î ü ð è î æ ë ù è ð ñ ë ç ò ñ ð î ñ ö ê ù å è ò è ð î è ç ý ý ê å í ð ë è ë æ ü í ð ç ú ñ ð í æ é å ÿ þ è é ò ù è ë ç è í ù è ö ç é ò è ð ñ ò è û ò è ð! " Ô Ö # Ô Ê Ð Ô # É Ê $ Ê Ó Ì Ô % Ð Ô Ð Û Ú Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô É Õ Ô Ò V W Þ á X ã Y ã X Z ã Y [ \ ß ä ] ^ ß _ ` a X ã _ ä î è ç ñ ö ê è ò ð æ ë é í ð ò î ê ç ö è ð é ê ç è ë ó ô õ b ð æ î ê ç ò è ë æ ü ò æ ö ö è ò å æ ð ü ê å í ü è ç é æ ö ê ù û è ë þ è ò ý í î û æ ð ç ê è ð û è öò è û ê ö è ð ð í ç ñ é è ð ò ê c æ ë æ ç æ õ d ð è û è öò è û ê ö è ð è ð ð í ç ñ é è ð ò ï ð æ ó ô í ù ü ê å æ ð ò í ò æ öò ó ø ý í î û æ ð ç ê è ð e ë í f î í û ê ö è ð õ ý è öò è û ê ö ð ñ ò æ þ ê ë g ú ê ç é û ñ ù æ ð ç è ë è ð í ð ù è é è ë è é ò è ð ñ ò è ù è ë ç è û è öò è û ê ö ð ñ ò è í ù ì ÿ ð è é ç æ ù ö ê ù î è ç ê í ï è û ð ñ æ ð í ù ò í î õ ó õ î æ ê å è ö ù è ë õ h æ æ é êò è ò è ë å ü è ð û è öò è û ê ö è ð ó ø ó è ð é í ë è ð ê ë ö õ û æ ù æ é ì è õ i X a Y ` ã ã â a â ã ä X j ä a Y ` ã ã î è ç û è öò è û ê ö è ð ö ù ì è ë ù è ö ê ù å è ö è é è é í ë ù è ë õ d ê å æ ð è ë û ö õ æ õ è ë î è ù è ò í ñ ö k ð ç æ ù é ò ñ ð î è ç û ñ é é ï ð æ b æ ù è ð ë è é í ù l k ð ç æ ö ö þ ê ë í ù ü ê ç è ð è î è ç û è öò è û ê ö ö ú ê ç é û ñ ù æ ð ç è ë î è ç ê ë ö ñ ç è ð ò ö ñ ë é ì ï ÿ ð ð è ò ñ ð õ m ä â ï í ð î è ð ê ë ï í ð î æ é ì í ë í ù û è é ö ö ê ë ù æ ü û è öò è û ê öò ñ ð è ð õ & ' ( ) * +, -., * ' / , 5 4 ) (, * 6-2 5, : ; < = > < :? : < A B C D E E F : ; < : G H : I : J K < L M N O M P D E E Q? = R Q? = S < K T U U U SQ? = S < K Æ Ç

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG

FRA 1. MAI 2013. Husk setebelte - god tur! RUTETABELL GYLDIG RUTETABELL GYLDIG FRA 1. MAI 2013 Fagernes - Dokka - Gjøvik/Lillehammer Fagernes - Aurdal - Bjørgo Fagernes - Beitostølen - Gjendesheim Fagernes - Rogndokken - Moane Fagernes - Gol Fagernes - Vaset Fagernes

Detaljer

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11.

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 10 og 11. $) $*%+,- $* $. $/ $ $%+ $ + $*% 0 0 $0 $3 $0 0 $-1,2$ $ $7.+ $ 3 $0 4/,5 4.06 $ - $8+ $ 9:;

Detaljer

FRA 8. DESEMBER 2013

FRA 8. DESEMBER 2013 RUTETABELL GYLDIG FRA 8. DESEMBER 2013 Fagernes-Dokka-Gjøvik/Lillehammer Fagernes-Aurdal-Bjørgo Fagernes-Beitostølen-Gjendesheim Fagernes-Rogndokken-Moane Fagernes-Gol Leine-Høre-Fagernes Fagernes-Tyinkrysset-Lærdal/Årdal-Sogndal

Detaljer

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 7 og 8.

For ruteavvik ved bevegelige helligdager, se side 7 og 8. $ $%+ $) $*%+,- =>?@A=BCD@EFEGHEIJKBLMBNDOPQAJKBR $ + $*. $/ 01,2 0 / $/ $. $/ / $-3,4$56789:; ((('%' f[gg^xuwx`ahiv^_xc`[`^u[j]xke + $< $/ lmt[]nngo`_^_x STUVWXWYZ[\]VUV^_X`Y[UT[aT[V]XV[^`[XWVW_bc`[`^U[de

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

BUSSRUTER 27.06.16-04.09.16. Sommer 2016 FJELLRUTER Gudbrandsdalen og Valdres

BUSSRUTER 27.06.16-04.09.16. Sommer 2016 FJELLRUTER Gudbrandsdalen og Valdres BUSSRUTER 27.06.16-04.09.16 Sommer 2016 FJELLRUTER Gudbrandsdalen og Valdres Trondheim Rundreiser i Oppland En rundreise i Oppland og FjellNorge vil ta deg til nasjonalparker, over Nasjonale Turistveger,

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer

INNHALDS-REGISTER. Årdal, Lærdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger, Vik kommunar. Balestrand, Høyanger kommunar

INNHALDS-REGISTER. Årdal, Lærdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger, Vik kommunar. Balestrand, Høyanger kommunar INNHALDS-REGISTER H R O U V T U E D R Norled AS - Ekspressbåtruter Ekspressbussruter Gjennomgåande bussruter Side 8 Side 14 Side 27 EKSPRESS- BÅT EKSPRESS- BUSSAR ÿ GJENNOMG. BUSSRUTER ÿ L O K A L E Sone

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 950

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 950 45 Frå Sogndal Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sogndal skysst.... 5.50 7.55 11.35 14.35 17.15 7.55 14.35 7.55 14.35 17.15 20.35 Kaupangsenteret... 6.05 8.10 11.50 14.50 17.30 8.10 14.50 8.10

Detaljer

Bussruter. ReGion. Gjøvik Land Toten

Bussruter. ReGion. Gjøvik Land Toten Bussruter ReGion Gjøvik Land Toten 1 Oppland fylke er inndelt i områder med hver sin rutenummerserie. 000 Bybuss Lillehammer (se egen tabell) 050 Bybuss Gjøvik (se egen tabell) 100 Langruter i Oppland

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

Ta bussen til fjells i sommer...

Ta bussen til fjells i sommer... Bussruter 25.06.12-19.08.12 * Ta bussen til fjells i sommer... *Visse ruter går frem til 30.09.12 Rundreiser i Oppland Bjorli Bussen til fjells... En rundreise i Oppland og FjellNorge vil ta deg til nasjonalparker,

Detaljer

Fagernes 1. 3. november

Fagernes 1. 3. november 2012 Fagernes 1. 3. november Ambassadør 3 Byfanten 4 Rakfiskløypa 5 Tjuvstarten 6 Smaksprøveteltet 7 Årets fagjurymedlem 10 Liv og røre i Fagernes 11 Etterraken 14 Design: Kreativ Strek AS Trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 42 Frå Sogndal Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sogndal skysst... 5.50 7.55 11.35 14.30 17.15 7.55 14.30 7.55 14.30 17.15 20.35 Kaupangsenteret... 6.05 8.10 11.50 14.45 17.30

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 InterCity-tog Busser til/fra Horten (Kontakt telefon 33 30 01 00 for nærmere informasjon) B Holmestrand-Horten-Horten-Tønsberg

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. E16 over Filefjell 100% vintersikker og rask De gode klimatiske forhold

Detaljer

Jotunheimen. Otta - Bismo. Bismo - Otta

Jotunheimen. Otta - Bismo. Bismo - Otta Jotunheimen Jotunheimen Fra grønne dalbunner til høye, hvite fjell i Jotunheimen tilbyr Ottadalen et av Norges flotteste fotturmuligheter. Alt fra kjente turer som Galdhøpiggen eller Besseggen, til å bestige

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

Spilleprogram og puljeoppsett

Spilleprogram og puljeoppsett Spilleprogram og puljeoppsett Sparebanken NOR-Cup 1999 Puljeinndeling Klasse A = Knøtt Gutt/jente født etter 01.01.91 Klasse B = Minigutt Gutter født etter 01.01.89 Klasse C = Lillegutt Gutter født etter

Detaljer

tømmekalender Hovedkontor: Rebneskogen Postboks 149 2901 FAGERNES Tlf: 61 36 38 66 mandag - fredag Kl. 08.00-15.30

tømmekalender Hovedkontor: Rebneskogen Postboks 149 2901 FAGERNES Tlf: 61 36 38 66 mandag - fredag Kl. 08.00-15.30 tømmekalender Hovedkontor: Rebneskogen Postboks 9 01 FAGERNES Tlf: 61 36 38 66 mandag fredag Kl. 08.00. Tømmekalender 2 Informasjon om kalender Alle tømmerutene har eget nummer. Du finner ditt rutenummer

Detaljer

Skibussen Lillehammer

Skibussen Lillehammer BUSSRUTER 20.12.14-06.04.15 Ferskvann Foto: Jens Haugen Skibussen Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Utenfor Oppland fylke, ring

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

17) 5709 Alnabru - Bergseng mandag - fredag, unntatt helligdager. Bergseng - Trondheim S tirsdag -

17) 5709 Alnabru - Bergseng mandag - fredag, unntatt helligdager. Bergseng - Trondheim S tirsdag - BLAD NR., TRONDHEIM S - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag.., mandag - fredag, søndag. Oslo S - Morskogen mandag - fredag, søndag. Morskogen - mandag - lørdag. - mandag - fredag, søndag. - Oslo S mandag

Detaljer

tømmekalender Hovedkontor: Rebneskogen Postboks 149 2901 FAGERNES Tlf: 61 36 38 66 mandag - fredag Kl. 08.00-15.30

tømmekalender Hovedkontor: Rebneskogen Postboks 149 2901 FAGERNES Tlf: 61 36 38 66 mandag - fredag Kl. 08.00-15.30 tømmekalender Hovedkontor: Rebneskogen Postboks 9 01 FAGERNES Tlf: 61 36 38 66 mandag fredag Kl. 08.00. ny kalender 2 Informasjon om kalender Tømmekalenderen har samme utseende som ifjor. Alle ruter har

Detaljer

17) 5794 Bodø - Lønsdal Mandag - fredag, unntatt helligdager. Lønsdal - Trondheim S Tirsdag - lørdag, Ruteplan: Operativ TPS 4.4.

17) 5794 Bodø - Lønsdal Mandag - fredag, unntatt helligdager. Lønsdal - Trondheim S Tirsdag - lørdag, Ruteplan: Operativ TPS 4.4. BLAD NR., GRONG - TRONDHEIM S Rutetermin. søndag.. - lørdag.. 4, 4 Lørdag; ikke 4. april. 4 Mandag - fredag, helligdag. ) 4, 44,,,, Lørdag, helligdag. Søberg - Søndag - fredag. - Mandag - lørdag. ) 4,

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Det er mye dårlig kurvatur på reststrekningene. Øst-vest utredningen

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gjelder fra 22.06. 14.08.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden.

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gjelder fra 22.06. 14.08.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Bussruter Nord-Trøndelag Gjelder fra 22.06. 14.08.2016 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Forklaringer Øverst i hver rutetabell finnes en dagkode som viser hvilke dager det er avgang.

Detaljer

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 LOKALE BUSS OG BÅTRUTER I ØSTFOLD Lørdagsruter med siste avgang ca kl 14:00 14:30. Flexx kjører onsdagsruter med siste avgang kl 1500.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

BLAD NR. 14, GRONG - TRONDHEIM S Rutetermin 16.0 søndag 13.12.2015 - lørdag 10.12.2016 Alle dager

BLAD NR. 14, GRONG - TRONDHEIM S Rutetermin 16.0 søndag 13.12.2015 - lørdag 10.12.2016 Alle dager BLAD NR., GRONG - TRONDHEIM S Rutetermin. søndag.. - lørdag.. Søberg - Heimdal Mandag - fredag, Heimdal -.,,, 9,,,,,, Mandag - fredag i tiden. desember til. juni mandag - fredag i tiden. august til 9.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Mandag, unntatt helligdager; også 27. desember, 2. januar, 7. april, 2., 15., 26. mai.

Mandag, unntatt helligdager; også 27. desember, 2. januar, 7. april, 2., 15., 26. mai. BLAD NR., TRONDHEIM S - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag.., Søndag - fredag. Oslo S - Morskogen Søndag - fredag. Morskogen - Mandag - lørdag. ) - Søndag - fredag. - Oslo S Mandag - lørdag.,, Lørdag; ikke.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 20.05.2014 Tid: 12:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial.

Detaljer

BLAD NR. 11, TRONDHEIM S - DOMBÅS Rutetermin 16.0 søndag 13.12.2015 - lørdag 10.12.2016 Alle dager

BLAD NR. 11, TRONDHEIM S - DOMBÅS Rutetermin 16.0 søndag 13.12.2015 - lørdag 10.12.2016 Alle dager BLAD NR., TRONDHEIM S - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag.., Søndag - fredag. - Mandag - fredag, unntatt helligdager. - Storlien. Oslo S - Langset Søndag - fredag. Langset - Mandag - lørdag. - Søndag -

Detaljer

v. no ernes 5. 7 Fag 2015

v. no ernes 5. 7 Fag 2015 2015 Fagernes 5. 7. nov Kurs 3 Årets festivakjøkken 4 Lokalmatmarked-Valdres 5 Byfanten 6 Rakfiskløypa 7 Lavvo 8 Tjuvstarten 9 Kurs 10 Rakfiskteltet 11 Fagjury 12 Festivalbalsam 13 Etterraken 14 Dagspass

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer

18) 5807 Alnabru - Nakksjø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Nakksjø - Orstad s.sp Tirsdag -

18) 5807 Alnabru - Nakksjø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Nakksjø - Orstad s.sp Tirsdag - BLAD NR., NORDAGUTU - KRISTIANSAND Rutetermin. søndag 4..4 - lørdag..,, Mandag - fredag. Stavanger - Mandag - fredag. - Mandag - lørdag., 4, Søndag - fredag.,, 6, 66, 66 Lørdag. Fredag, unntatt helligdager.

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

F.o.m 21. mars - t.o.m 17. mai. Bussruter for påske og helligdager 2016

F.o.m 21. mars - t.o.m 17. mai. Bussruter for påske og helligdager 2016 F.o.m 21. mars - t.o.m 17. mai Bussruter for påske og helligdager 2016 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 3-86 Lier - Oslo, linje 169 MANDAG 21., TIRSDAG 22. MARS OG ONSDAG 23. MARS kjører

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

18) 5808 Orstad s.sp - Langemyr Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Langemyr - Alnabru

18) 5808 Orstad s.sp - Langemyr Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Langemyr - Alnabru BLAD NR., KRISTIANSAND - STAVANGER Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),, Mandag - fredag. ) - Mandag - fredag. -. ) - Mandag - fredag. - Søndag - fredag. ),,, Søndag - fredag. ),,,, Lørdag. ) Fredag, unntatt

Detaljer

48) 5561 Alnabru - Bulken Søndag, unntatt dag før helligdag; også 1. januar, 25., 28. mars, 5., 17. mai.

48) 5561 Alnabru - Bulken Søndag, unntatt dag før helligdag; også 1. januar, 25., 28. mars, 5., 17. mai. BLAD NR., BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ), Fredag i tiden. desember til. april fredag i tiden. september til. desember unntatt helligdager. ) Oslo S - Drammen Søndag - fredag. Drammen

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

17) 5809 Alnabru - Bø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Bø - Orstad s.sp Tirsdag - fredag, unntatt

17) 5809 Alnabru - Bø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Bø - Orstad s.sp Tirsdag - fredag, unntatt BLAD NR., NORDAGUTU - KRISTIANSAND Rutetermin. søndag.. - lørdag 1.. Mandag - fredag. Stavanger - Mandag - fredag. - Oslo S Mandag - lørdag. Oslo S - Mandag - fredag. - Stavanger. 1 Oslo S - Mandag - fredag.

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

BUSSRUTER 23.06.14-16.08.15. Bybuss Gjøvik

BUSSRUTER 23.06.14-16.08.15. Bybuss Gjøvik BUSSRUTER 23.06.14-16.08.15 Bybuss Gjøvik 31 32 33 34 35 36 37 32 Bjørnsveen 34 Bjørnsvelia Innhold Øverby/Tranberg 33 Tranbergvegen Føllingstads veg Sykehuset 32 Marcus Thranes gate CC Gjøvik 31 32 33

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Lesernes ringblad. Torsdag 07/07. Lørdag 09/07. 4. jul 4. aug 2016. Mandag 04/07. Onsdag 06/07. Fredag 08/07. Tirsdag 05/07.

Lesernes ringblad. Torsdag 07/07. Lørdag 09/07. 4. jul 4. aug 2016. Mandag 04/07. Onsdag 06/07. Fredag 08/07. Tirsdag 05/07. Lesernes ringblad 4. jul 4. aug 2016 Mandag 04/07 Hadeland Hadeland Tirsdag 05/07 Hadeland Hadeland Onsdag 06/07 Hadeland Torsdag 07/07 Hadeland Fredag 08/07 Hadeland Lørdag 09/07 Hadeland Søndag 10/07

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Mandag, unntatt helligdager; også 27. desember, 2. januar, 7. april, 2., 15., 26. mai.

Mandag, unntatt helligdager; også 27. desember, 2. januar, 7. april, 2., 15., 26. mai. BLAD NR., EIDSVOLL - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag..,,,,, Søndag - fredag.,,,,, Mandag - lørdag, unntatt helligdager. - Mandag - lørdag, unntatt helligdager. - Drammen. Drammen - Søndag - fredag. -

Detaljer

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL Tirsdag. april 08:30 08:50 13:23 Grefsen vognhall 13:43 13:46 13:52 13:55 13:59 14:04 14:10 14:13 14:18 14:21 14:26 14:29 14:32 14:35 14:37 14:42 14:51 14:56 15:00 15:04 15:10 15:12 15:17 15: 15:26 15:28

Detaljer

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms.

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. Dersom ikke annet er angitt, gjelder ordinære ruter Ruteopplysning: Se våre hjemmesider www.hurtigruten.com, eller ring 177

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013 L Østerdalen Gjelder fra 19.08.2013 Østerdalen Bestillingsruter i Hedmark 750 902 911 914 915 951 952 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Rena Elverum Elverum Rena Rena Åsbygda Rena Ringbuss

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

LOFOTEN GYLDIG F.O.M. 01.02.2013 T.O.M. 31.01.2014 RUTEHEFTE. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

LOFOTEN GYLDIG F.O.M. 01.02.2013 T.O.M. 31.01.2014 RUTEHEFTE. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no LOFOTEN GYLDIG F.O.M. 01.02.2013 T.O.M. 31.01.2014 RUTEHEFTE Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ RUTE OPPLYS NING APP FOR RUTEOPPLYSNING Scan QR-koden

Detaljer

SPILLEPROGRAM TIRSDAG 6.APRIL

SPILLEPROGRAM TIRSDAG 6.APRIL SPILLEPROGRAM TIRSDAG 6.APRIL 1 16.24 SKRAUTVÅL - FAGERNES 2 SJ 2 0-1 2 16.35 FAGERNES 1 - ØSIL/ROGNE 1 SJ 1 1-0 3 16.46 FAGERNES 1 - ETNEDAL 1 SG 3 1-0 4 16.57 FAGERNES 3 - ØSIL/ROGNE 2 SG 4 1-3 5 17.08

Detaljer

Lokale bussruter i Follo

Lokale bussruter i Follo Gyldig fra 18.08. 2003 Lokale bussruter i Follo 912 913 914 915 916 515 562 Ås - Egget - Holstad - Ski Kroer - Ås - Ski Drøbak - Ås - Ski - Vinterbro (- Tusenfryd) Ås - Dyster/Eldor - Ås Klommestein -

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE 2960 Røn Røn 01.07.1887 17.03.1968 2960 Røn 18.03.1968 02.04.2001 Stempler med postnummer Landpostbud Rute 208569 Rute 208569 Rute 208566 Hjelpestempler: HJ 30.03.1931-16.04.1931 02.04.1935-09.04.1935

Detaljer

Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 18.08.08-16.08.09 1.1.08-17.8.08. www.177.no Ruteopplysning for hele landet.

Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 18.08.08-16.08.09 1.1.08-17.8.08. www.177.no Ruteopplysning for hele landet. BUSSRUTER www.sandbeck.no www.sandbeck.no.08.08-16.08. 1.1.08-.8.08 Ruteopplysning 7 Åpningstider : - Lørdag: - Søndag: - Ringer du fra mobiltelefon eller utenfor Oppland fylke, bruk telefonnr. 8 1 E-post:

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER BUSSRUTER 1.12.08-26.04.09 Bussruter / Bus schedule Vinterbussen 242 Hafjell 265 Skeikampen 260 Nordseter 262 Sjusjøen Informasjon/Information Lillehammer Turist tlf 61 28 98 00, www.lillehammerturist.no

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 Ringerike Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

BSO_BUSSRUTE:0705 BUSSRUTER 01-04-09 07:44 Side 1 ØSTERHUS BUSS

BSO_BUSSRUTE:0705 BUSSRUTER 01-04-09 07:44 Side 1 ØSTERHUS BUSS BSO_BUSSRUTE:0705 BUSSRUTER 01-04-09 07:44 Side 1 ØSTERHUS BUSS BUSSRUTER Gyldig frå 1. mai 2009 til og med 31. desember 2009 side Jørpeland - Tau 2-3 Døvik/Fiskå - Tau 4 Heia - Osabakkane - Tau 5 Heia

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006

RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006 RUTEENDRINGER FOR PÅSKEN 2006 Onsdag: 12.april Ordinære ruter, med følgende endringer Rute 350 Finnsnes - Vangsvik - Stonglandseidet - Skrolsvik Ekstra avgang fra Finnsnes 1730, og kjører så langt det

Detaljer

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 301303, 310343, 360, 361 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss og togtider Reiseplanlegger

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

Bybuss Lillehammer. App. deg til bussen! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15. Der du er! Dit du skal! Når du vil!

Bybuss Lillehammer. App. deg til bussen! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15. Der du er! Dit du skal! Når du vil! BUSSRUTER 18.08.14-16.08.15 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon: 61 28 98 00 info@lillehammer.com ferskvann.no Bybuss Lillehammer App deg til bussen! Åpningstider Man-fre: 08.00-16.00 Lørdag:

Detaljer

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46

Mandag Rom 01 Rom 21 Rom 22 Rom 23 Rom 24 Rom 31 Rom 33 Rom 34 Rom 35 Rom 36 Rom 37 Rom 41 Rom 42 Rom 43 Rom 44 Rom 45 Rom 46 Mandag Rom 0 Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom 00 R R R S 0- F R R R S 0 F F F Kjemi AF F R 00-0 F F F Kjemi AF F R 00-0 F F S Kjemi S F AF + R 0-0 F F S S F AF + Psykologi

Detaljer

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

ffi t 8-201 Sa n d nessj øe n-le la nd -Leva n g-le i rvi ka Gyldig fom 01.02.201 5 tom 3l.0'1.201 6. Med forbehold om endringer i nfeperioden

ffi t 8-201 Sa n d nessj øe n-le la nd -Leva n g-le i rvi ka Gyldig fom 01.02.201 5 tom 3l.0'1.201 6. Med forbehold om endringer i nfeperioden ffi t 8-201 Sa n d nessj øe n-le la nd -Leva n g-le i rvi ka Gyldig fom 01.02.201 5 tom 3l.0'1.201 6. Med forbehold om endringer i nfeperioden Sandnessjøen rb.st Sandnessjøen sk senter Meis ord v.kryss

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Kolumbus. Kundesenter - Fiskepirterminalen i Stavanger Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: stengt stengt

Kolumbus. Kundesenter - Fiskepirterminalen i Stavanger Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: stengt stengt Hurtigbåtruter Kolumbus Innholdsfortegnelse Ryfylke Kvitsøy Haugesund Lysefjorden c Telefon a t h Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: Åpningstider

Detaljer

AKTIVITETS- KALENDER HØSTSEMESTERET

AKTIVITETS- KALENDER HØSTSEMESTERET AKTIVITETS- KALENDER FOR Fysisk funksjonshemmede og Utviklingshemmede HØSTSEMESTERET 2012 Oppvekst og Kultur Virksomhet for fritid Ås kommune tlf. 64 96 20 00 Direkte linje 64 96 23 86 Mobil 480 02 425

Detaljer

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Transport Fredag. Dette er hentet fra Rutebok.no hvor dere finner mer info om evt. andre tider og transportalternativer. Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Lavik-Florø Lavik Rysjedalsvika Retning Sørbøvåg

Detaljer

POSTSTEDER OG STEMPLER OPPLAND FYLKE

POSTSTEDER OG STEMPLER OPPLAND FYLKE POSTSTEDER OG STEMPLER OPPLAND FYLKE FORORD Jeg har forsøkt å samle alle opplysninger om poststeder i Oppland fylke, og stempler som er blitt benyttet. Oversikten er på langt nær fullstendig når det gjelder

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer