Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 28.6.10-4.7.10. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, tvidet ramme for overtid og søndagsarbeid etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser 2010/ /2010 AA/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr Konkurransetilsynet AA-AAP/MBHA B 17 Avsender Oversendelse av klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A Allied Meat mporters / Meatco / Botswana Meat Company - konkurranseloven 10 / 11 - kjøttimportmarkedet - klage fra Witvlei Meat 2010/ / MAB/KG MAB/MSV Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kopi av faktura fra forvalter per Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ / MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/HAOK TE Avsender Wikborg Rein Side: 1 av 44

2 Ber om forlenget høringsfrist Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/WESE TE Avsender Norges Taxiforbund Side: 2 av 44

3 Høring forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2010 MAB/KALA Akershus fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Forbrukerombudet Forbrukerrådet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Hedmark fylkeskommune Helse Midt-Norge Helse Nord RHF Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hordaland fylkeskommune Justervesenet Møre og Romsdal fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges Handikapforbund Norges Taxiforbund Norsk Transportarbeiderforbund Nærings- og handelsdepartementet Oppland fylkeskommune Oslo kommune Oslo Taxi AS Rogaland fylkekommune Samferdselsdepartementet Sogn og fjordane fylkeskommune Sør Trøndelag fylkeskommune Telemark fylkeskommune Taxus Norge Norge AS Transportbrukernes fellesorganisasjon Troms fylkeskommune Trøndertaxi AS Vestfold fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Østfold fylkeskommune 0-taxi Finansdepartementet Justis- og Politidepartementet Side: 3 av 44

4 Avsender Likestillings- og diskrimineringsombudet Øresvik Taxi v/helge Hilstad Taxi 2 Norge Drift AS Agder Kollektivtrafikk AS Norgestaxi AS TrønderTaxi AS Troms Taxi AS Agder Taxi AS Taxistation Konkurransetilsynet MAB/WESE Ad Hoc Merger Working Group meeting participant ECN - Ad hoc Merger Working Group 2010/ / STAB-K/NSA Konkurransetilsynet MAB/BBR Avsender EFTA Surveillance Authority ECN - Working group on cooperation issues and due process 2008/ / STAB-K/NSA 20 offentleglova 20 b Konkurransetilsynet STAB-K/MAAA TE Avsender ECN - Working group on cooperation issues and due process 2008/ /2010 STAB-K/NSA 20 offentleglova 20 b Konkurransetilsynet STAB-K/MAAA Avsender Side: 4 av 44

5 2008/ / offentleglova 20 b 527 Konkurransetilsynet TE Avsender 2010/ / MAB/EST KK konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet MAB/GL TE Avsender Hesnes Holding AS / Entranor AS / NYK Trading Corporation - Norwegian Oil Trading AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Hesnes Holding AS / Entranor AS / NYK Trading Corporation - Norwegian Oil Trading AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Høring - endring i ekomlov og -forskrift 2010 Høring - endring i ekomlov og -forskrift / / Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Samferdselsdepartementet Side: 5 av 44

6 Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ / STAB-K/NSA Konkurransetilsynet STAB-K/MAAA TE Avsender tenriksdepartementet Høring - regler om godtgjørelse i finanssektoren Høring - regler om godtgjørelse i finanssektoren 2010/ / MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/KRRY Avsender Forsvarsdepartementet Svar på høring - Endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy - ingen merknad Høring fra Fiskeridirektoratet - forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy, gebyr og avgift mm 2010/ / MAB/KG MAB/ERSM Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Begjæring om innsyn - alminnelig melding Mediehuset Vårt Land AS - Dagsavisen AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT B 12 Avsender Wikborg Rein Side: 6 av 44

7 Oversendelse av klage - Konkurransetilsynets avgjørelse om ikke å behandle del i foretakssammenslutning mellom NBE ndustrier AB og ABK AS Nibe ndustrier AB - ABK AS - konkurranseloven / / STAB-JD/KKMA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2010/ / MAB/KALA RS offentleglova 18 MAB/WESE 2010/ / EA/NBR L6 Konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet EA/SVGA B 13 Avsender 2010/ /2010 EA/NBR L6 Konkurranseloven 26 EA/SVGA Side: 7 av 44

8 Begjæring om innsyn - alminnelig melding Polaris Media ASA - Sunnmørsposten AS / Romsdals Budstikke AS / Edda Ressurs AS sin trykkerivirksomhet i Ålesund og distribusjonsvirksomhet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/HEJO B 10 Avsender Wikborg Rein Svar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/thjo Avsender Oslo kommune - byrådsavdelingene Forespørsel om informasjon - markedet for offentlig tjenestepensjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST MAB/thjo Spekter Svar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/thjo Avsender Molde kommune Side: 8 av 44

9 Oppnevning av representant fra Konkurransetilsynet - referansegruppe til ekspertutvalg om driften av kraftsystemet Referansegruppe til ekspertutvalg om driften av kraftsystemet 2010/ / Olje- og energidepartementet Leieavtale MPC5000 Ricoh Norge AS - Rammeavtale T tjenester, PC utstyr, servere, lisenser og annen infrastruktur 2008/ / AA-AA/YNSA AA-AA/YNSA Ricoh Norge AS Avtaleskjema kjøp MPC5000 Ricoh Norge AS - Rammeavtale T tjenester, PC utstyr, servere, lisenser og annen infrastruktur 2008/ / AA-AA/YNSA AA-AA/YNSA Ricoh Norge AS Service og vedlikeholds avtale MPC5000 Ricoh Norge AS - Rammeavtale T tjenester, PC utstyr, servere, lisenser og annen infrastruktur 2008/ / AA-AA/YNSA AA-AA/TAR Ricoh Norge AS Side: 9 av 44

10 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2010 Statens prisreguleringsfond 2005/ / AA-AAØ/HOG 134 Konkurransetilsynet AA-AAØ/HOG TE Avsender Norges Bank Norges Taxiforbund - søknad om endring i maksimalprisforskriften - avslag Søknad om endring i maksimalprisforskriften - Norges Taxiforbund - søknad av / /2010 MAB/KALA MAB/WESE Norges Taxiforbund Svar på innsynbegjæring - delvis avslag Sørlandschips AS - Nøttekongen AS - konkurranseloven / / MAB/KG MAB/GRW Advokatfirmaet Thommessen AS Klage på Konkurransetilsynets vedtak V Kystbussen - svar på anmodning om innhenting av eventuelle nye opplysninger av betydning for departementets behandling av klagen Tide ASA - Veolia Transport Sør AS - konkurranseloven 10 - samarbeid på enkeltruter i ekspressbussmarkedet 2004/ / MAB/KALA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet MAB/WESE Side: 10 av 44

11 Svar på innsynsbegjæring - sakslogg - avslag 2010/ / MAB/KG Arntzen de Besche Advokatfirma Avsender Konkurransetilsynet MAB/kaam Svar på innsynsbegjæring Toll- og avgiftsdirektoratet - tollvesenets regelhåndheving vedr avgifter på oljeprodukter - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2007/ / MAB/AMNS Norsk Petroleumsinstitutt Oversendelse av sakslogg TrønderEnergi Nett AS - Trondheim Energi Nett AS - konkurranseloven / / MAB/ANMA Arntzen de Besche Advokatfirma AS 2010/ /2010 EA/MAST KT Konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet EA/MAST TE Avsender Side: 11 av 44

12 Bruk av betalingsanmerkninger ved fastsettelse av forsikringepremie Bruk av kredittopplysninger ifm risikovurdering ved inngåelse av forsikringsavtaler 2009/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/OYN TE Avsender Finanstilsynet 2008/ / offentleglova 20 b Konkurransetilsynet MAB/MAST TE Avsender nnsynsbegjæring - fullstendig melding og vedtak Cosmetic Group AS - Parfymelle AS / Parfymelle nvest AS - konkurranseloven / /2010 MAB/MAGA Konkurransetilsynet MAB/MSV B 48 Avsender Kvale og Co advokatfirma ECN - Working group on cooperation issues and due process 2008/ /2010 STAB-K/NSA 20 offentleglova 20 b Konkurransetilsynet STAB-K/MAAA TE Avsender Side: 12 av 44

13 Svar på - ECN Brief - Special edition ECN Brief - Norges deltagelse 2009/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA European Competition Network Side: 13 av 44

14 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / X.no AS Avsender Accenture AS Affecto Norway AS AspT AS Atea AS Basefarm AS BBS Bearing Point Norway AS Bouvet ASA Braathe Gruppen AS Capgemini Norge AS Cisco Systems Norway As CSC Norge AS Delll AS Fagdata AS Fujitsu Technology Solutions AS Konkurransetilsynet Hafslund T AS Hands AS Hewlett-Packard Norge AS BM AS ikomm AS ntility AS Q Data AS tera Networks AS Lenovo Technology BV Logica Norge AS NSA AS PA Consulting Group AS Pepco AS SAP Norge AS Sigma KT AS Steria AS Stålfors AS Sybase Norge AS Tata Consultancy Services Limited Telecomputing ASA Tieto Norway AS moe KT AS nit4 Agresso AS Visma Norge AS Vitari AS MAB/ROGJ Side: 14 av 44

15 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Norges Bank Avsender Konkurransetilsynet DnBNOR Forsvarets Logistikkorganisasjon Gjensidige Forsikring AS Handelsbanken Helse Sør-Øst Helse Vest KT Hydro Kommunaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Länsforsäkringar AB Mattilsynet Mesta NAV Nordea Oslo Kommune Posten Norge AS Sparebank1 Sparebanken Vest St Olavs Hospital Statoil Storebrand ASA Svenska Järnvegar Sør-Trøndelag Fylkeskommune Telenor ASA Trondheim kommune Yara Det sentrale folkeregister ( DSF ) MAB/EVT Pålegg om å gi opplysninger - engelsk versjon EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Tata Consultancy Services Side: 15 av 44

16 Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranselovens 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ROGJ TE Avsender Cisco Systems Norway AS Kommentarer til fusjonen mellom EDB Business Partner ASA og ErgoGroup AS EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Nasir Daswandi Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranselovens 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender St. Olavs Hospital Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranselovens 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Atea AS Side: 16 av 44

17 Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranselovens 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ROGJ TE Avsender AspT AS Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Cogito Ergo Sum AS nnsynsbegjæring i sakslogg 2008/ / Konkurransetilsynet TE Avsender Thommessen Advokatfirma AS tredningsoppdrag til Statens Legemiddelverk - fullsortimentskravet for legemiddelgrosisster - Kopi av brev Fullsortimentskravet for legemiddelgrossister 2010/ / MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Side: 17 av 44

18 Tilleggsopplysninger Green Reefers ASA - Silver Sea AS - konkurranseloven / / MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/BMBE SA Avsender Simonsen Advokatfirma DA Høring - DF rapport om sentral valgenhet Høring - DF rapport om sentral valgenhet 2010/ / STAB-JD/HACO 009 Konkurransetilsynet STAB-JD/MAAA SA Avsender Kommunal- og regionaldepartementet Høring fra Statens legemiddelverk - Gjennomføring av direktiv 2006/130/EF om unntak fra krav om reseptplikt for legemidler til næringsmiddelproduserende dyr Høring - gjennomføring av direktiv 2006/130/EF om unntak fra krav om reseptplikt for legemidler til næringsmiddelproduserende dyr 2010/ /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 18 av 44

19 Høring fra FN - Regler om godtgjørelse i finanssektoren Høring - regler om godtgjørelse i finanssektoren 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/KRRY Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet CA Norge AS - Flotmyr Lavpris AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning CA Norge AS - Flotmyr Lavpris AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/VEJO TE Avsender ca Norge AS Tilbaketrekking av en innsynsbegjæring nnsyn i alminnelige meldinger - kraftmarkedet 2010/ / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Wikborg Rein Svar på innsynsbegjæring sak 2009/809 dok 1 og 2009/964 dok 1 nnsyn i alminnelige meldinger - kraftmarkedet 2010/ / MAB/ANMA Wikborg Rein Advokatfirma Side: 19 av 44

20 ECA Notice SiC Processing - Nordic Capital (Notified by the participating parties in Member States: Germany, Norway) Nordic Capital V Limited - SiC Processing AG - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Bundeskartellamt 2010/ /2010 MAB/KG KK konkurranseloven Konkurransetilsynet MAB/HPHA TE Avsender Oversikt over status for samisk språk Oversikt over status for samisk språk 2010/ / STAB-S/ANP Konkurransetilsynet STAB-S/ANP B 3 Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 20 av 44

21 Tilleggsvar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ / MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/thjo Avsender Pensjonskontoret nnsynsbegjæring i dokument nr 4, 5 og 8 Toll- og avgiftsdirektoratet - tollvesenets regelhåndheving vedr avgifter på oljeprodukter - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2007/ / Konkurransetilsynet MAB/AMNS SA Avsender Norsk Petroleumsinstitutt tvidet ramme for overtid og søndagsarbeid etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser 2010/ /2010 AA/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/MBHA Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ / MAB/EST 18 Fvl 18 a Konkurransetilsynet MAB/HAOK TE Avsender Wikborg, Rein & So. Side: 21 av 44

22 Anmodning om omgjøring av vedtak - kopi av brev til Personvernnemnda Bruk av kredittopplysninger ifm risikovurdering ved inngåelse av forsikringsavtaler 2009/ /2010 MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr Konkurransetilsynet MAB/OYN TE Avsender Rapport om betalingsanmerkninger og skaderisiko Bruk av kredittopplysninger ifm risikovurdering ved inngåelse av forsikringsavtaler 2009/ / MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr Konkurransetilsynet MAB/OYN TE Avsender Comp/M / / offentleglova 20 b Konkurransetilsynet TE Avsender offisiell oversettelse av forordning 461/2010 E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ / Konkurransetilsynet MAB/RW TE Avsender tenriksdepartementet Side: 22 av 44

23 Svar på innsynsbegjæring i sakene 2006/1136 dok 1, 2006/1137 dok 1 og 2006/1858 dok 1 nnsyn i alminnelige meldinger - kraftmarkedet 2010/ / MAB/ANMA Wikborg Rein Advokatfirma Avslag på anmodning om påpekning -kjøretøyforskriften - E-direktiv - konkurranseloven 9 e Kjøretøyforskriften - E-direktiv - påpekning - konkurranseloven 9 e 2010/ / MAB/RW Håvard Sigvaldsen National experts to DG Comp - follow-up Nasjonal ekspert - kommisjonen 2009/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA European Commission ECA Notice - multijurisdictional mergers Nordic Capital V Limited - SiC Processing AG - konkurranseloven / / MAB/ANMA ECA Contact Persons Merger Control Side: 23 av 44

24 2010/ /2010 EA/NBR L6 Konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet EA/SVGA TE Avsender Svar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/thjo Avsender KLP Svar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/thjo Avsender Helse Vest RHF Notification of concentration of two producers of FAME (biodiesel) - inquiry Slovakia - Bilateralt 2009/ /2010 STAB-K/NSA 687 Konkurransetilsynet Avsender EFTA Surveillance Authority Side: 24 av 44

25 nnsynsbegjæring i dokument nr 4 samt sak 2004/1356 dokument nr 2 Solfaktor AS / Restplass.no AS - Din Reise AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON SA Avsender Kvale og Co advokatfirma Troms Kraftforsyning og Energi AS - Nordkraft AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretaksammenslutning Troms Kraftforsyning og Energi AS - Nordkraft AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Wikborg Rein A-pressen AS - AS Halden Arbeiderblad - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning A-pressen AS - AS Halden Arbeiderblad - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/HAE SA Avsender Wikborg Rein Tilgang til virksomhetens data Avtale om økonomitjenester mellom Senter for statlig økonomistyring og Konkurransetilsynet 2005/ /2010 AA-AAØ/HOG 119 Konkurransetilsynet AA-AAØ/BER B 29 Avsender Riksrevisjonen Side: 25 av 44

26 Tilgang til virksomhetens data Avtale om økonomitjenester mellom Senter for statlig økonomistyring og Konkurransetilsynet 2005/ /2010 AA-AAØ/HOG 119 AA-AAØ/BER Riksrevisjonen Bolig enøk AS - Klima & Varmeteknikk AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Bolig enøk AS - Klima & Varmeteknikk AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/VEJO TE Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS nnsynsbegjæring i vedtak meldeplikt Dagligvarekjeder - meldeplikt generelt / /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/MSV TE Avsender Advokatfirma DLA Piper Norway DA Høring - svar på forespørsel om forlengelse av frist - avslag Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2010 MAB/KALA MAB/WESE Norges Taxiforbund Side: 26 av 44

27 ECN Brief - Special edition - revised Word template ECN Brief - Norges deltagelse 2009/ /2010 STAB-K/NSA Konkurransetilsynet MAB/BBR Avsender European Competition Network Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Sparebanken Vest nnsynsbegjæring i dokumentasjon for effektivitetsgevinster EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Business Region Bergen 2008/ / offentleglova 20 b 527 Side: 27 av 44

28 Etiske krav i departementenes innkjøp Etiske krav i offentlige anskaffelser 2009/ / AA/LOFR Konkurransetilsynet AA/LOFR Avsender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnsynsbegjæring dokument nr 45 og 46 konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/AMST B 60 Avsender Dagens Næringsliv 2010/ /2010 RS offentleglova 18 Konkurransetilsynet Avsender nnsynsbegjæring dokument nr 3 Haga & Berg Holding AS / Strøm Gundersen AS - Haga & Berg Entreprenør AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Dagens Næringsliv Side: 28 av 44

29 nnsynsbegjæring - dokument nr 1 Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/ANJT TE Avsender Dagens Næringsliv Høring - forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Høring - forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 2010/ /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/ERSM Avsender Landbruks- og matdepartementet Høring fra SD - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportloven og forslag til endringer i yrkestransportforskriften Høring - forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportloven og forslag til endringer i yrkestransportforskriften 2010/ /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON SA Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 29 av 44

30 Høring - forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift Høring - forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/SGR TE Avsender Finansdepartementet Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale avtaler Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ / STAB-K/NSA Konkurransetilsynet STAB-K/MAAA TE Avsender Landsorganisasjonen i Norge Høring fra FN - pensjonslovene og folketrygdreformen Høring - NO 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen 2010/ /2010 MAB/EST 691 Konkurransetilsynet MAB/GL TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet nnsynsbegjæring - dokument nr 1 dium AS - konkurranseloven 11 - underprising av tjenester - klage fra Network Solutions Norway ASA 2010/ / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Dagens Næringsliv Side: 30 av 44

31 nnsynsbegjæring dokument nr 1 nnspill - ny kraftprisoversikt / / Konkurransetilsynet MAB/JAPF TE Avsender Dagens Næringsliv Svar på innsynsbegjæring i sak 2002/286 - sakslogg og dokument 24 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / /2010 AA-ADS/KARO STAB-S/ROT Bransjebladet Energi Svar på innsynsbegjæring i diverse alminnelig og fullstendige meldinger nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO MAB/EVT Wikborg Rein Side: 31 av 44

32 Svar på innsynsbegjæring i sak 2005/675 - avslag nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / /2010 AA-ADS/KARO MAB/WESE Wikborg Rein Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 1 og 4 - delvis avslag Mediehuset Vårt Land AS - Dagsavisen AS - konkurranseloven / / MAB/HEJO Wikborg Rein nnsynsbegjæring dokument nr / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON Avsender Dagens Næringsliv nnsynsbegjæring dokument nr 1 Norsk kapitalforvalterforening 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/SGR TE Avsender Dagens Næringsliv Side: 32 av 44

33 Norwegian Petroleum Consultants - Engineering Partners AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Norwegian Petroleum Consultants - Engineering Partners AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Melding om avsluttet sak NVS AS - Spitsbergen VVS AS - konkurranseloven / / MAB/ANMA NVS AS Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 1 - delvis avslag Polaris Media ASA - Sunnmørsposten AS / Romsdals Budstikke AS / Edda Ressurs AS sin trykkerivirksomhet i Ålesund og distribusjonsvirksomhet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane - konkurranseloven / / MAB/HEJO Wikborg Rein Side: 33 av 44

34 nnsynsbegjæring - dokument nr 2 og / / Konkurransetilsynet MAB/ON TE Avsender Dagens Næringsliv nnsynsbegjæring dokument nr 12 og / /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/HPHA TE Avsender Dagens Næringsliv Påpekning - klage på saksbehandling av skjenkeløyve - konkurranseloven 9.1 e To Søstre - konkurranseloven 9.1 e - påpekning - skjenkeløyve - klage fra Restaurant Capri 2010/ / MAB/KALA 515 Konkurransetilsynet MAB/ECE Avsender Restaurant Capri nnsynsbegjæring dokument nr 2 VNE Holding AS - Vestnorsk Engineering AS / Norwegian Deck Machinery AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/LHA B 7 Avsender Dagens Næringsliv Side: 34 av 44

35 nnsynsbegjæring dokument nr 2 Acteon Group Ltd. - OS Offshore Holding AS / OS Offshore AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet TE Avsender Dagens Næringsliv ECA Notice DE, AT, N (Andritz AG, Graz / KMPT AG) Andritz AG - KMPT AG - konkurranseloven / /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/MARE SA Avsender Bundeskartellamt nnsynsbegjæring - dokument nr / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON TE Avsender Dagens Næringsliv nnsynsbegjæring - dokument nr 1, 2 og / /2010 Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender Dagens Næringsliv Side: 35 av 44

36 nnsynsbegjæring - dokument nr / /2010 Konkurransetilsynet TE Avsender Dagens Næringsliv nnsynsbegjæring - dokument nr 2 Comp/M / /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/MSV B 4 Avsender Dagens Næringsliv Klage på avslag om utvidet høringsfrist Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/ANJT TE Avsender Norges Taxiforbund ECN - Working group on cooperation issues and due process 2008/ /2010 STAB-K/NSA 20 offentleglova 20 b Konkurransetilsynet STAB-K/MAAA TE Avsender Side: 36 av 44

37 nnsynsbegjæring dokument nr 15 ECN Working Group - Cartel 2010/ /2010 EA/NBR Konkurransetilsynet EA/SVGA B 17 Avsender Dagens Næringsliv Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Trondheim kommune Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / Avsender PA Consulting Group Konkurransetilsynet MAB/EVT TE konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet MAB/AMST TE Avsender Side: 37 av 44

38 konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven 26 MAB/AMST Goldcup 5737 AB - Aleris Holding AB - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Goldcup 5737 AB - Aleris Holding AB - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/ANJT SA Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnsynsbegjæring dokument nr 45 Gran & Ekran AS / Grunnarbeid AS - konkurranseloven 10 - anbud rehabilitering av bruer i Steinkjer kommune - stevning for Trondheim tingrett ( TV-TRON ) 2009/ / Konkurransetilsynet TE Avsender NRK Trøndelag nnspill - fremdrift Gyldendal ASA / H. Aschehoug & Co (W Nygaard) AS - Aller Forlag AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/TOTV Avsender Thommessen Advokatfirma AS Side: 38 av 44

39 nnsynsbegjæring dokument nr 49 Hafslund nfratek ASA - Fortum Service AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet TE Avsender Dagens Næringsliv 2010/ / EA/NBR KK konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet MAB/AMNS Avsender Høringsoppsummering - endring av yrkessjåførforskriften - innføring av etterutdanning for yrkessjåfører Høring - forslag om endring av forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører ( yrkessjåførforskriften ) 2010/ /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/LHA SA Avsender Statens vegvesen - Vegdirektoratet Svar på høring - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid - samkommunemodellen - ingen merknader Høring - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid - samkommunemodellen 2010/ /2010 STAB-JD/HACO 690 STAB-JD/KKMA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 39 av 44

40 nnsynsbegjæring dokument nr 20 CA Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/MSV B 23 Avsender Dagens Næringsliv Svar på innsynsbegjæring sak 2009/1055 dok 1 nnsyn i alminnelige meldinger - kraftmarkedet 2010/ / MAB/ANMA Wikborg Rein Advokatfirma KLP Eiendom Oslo AS - ROM Schweigaardsgate AS - konkurranseloven 18 -alminnelig melding om foretakssammenslutning KLP Eiendom Oslo AS - ROM Schweigaardsgate AS - konkurranseloven / /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/GL TE Avsender Advokatfirmaet Hjort DA - MNA Lagercrantz Group AB - Leteng AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Lagercrantz Group AB - Leteng AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/EVT TE Avsender Advokatfirma Seland DA Side: 40 av 44

41 nnsynsbegjæring - diverse dokumenter 2010/ /2010 MAB/KG Konkurransetilsynet MAB/HPHA TE Avsender Dagens Næringsliv RAC Holding AS - Liva Bil AS / Riksbilar AB / Biludlejning i Danmark AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning RAC Holding AS - Liva Bil AS / Riksbilar AB / Biludlejning i Danmark AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON SA Avsender Wikborg Rein nnsynsbegjæring Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/GL TE Avsender Henning Kristiansen Svar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/thjo Avsender Spekter Side: 41 av 44

42 Europakommisjonens endelige forslag til håndtering av spørsmålet om akkreditering over landegrensene - Deres ref Referansegruppen for handelsforenklinger 2002/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Oppsummering fra møte i SOGS-MSG Referansegruppen for handelsforenklinger 2002/ /2010 STAB-K/NSA Konkurransetilsynet STAB-K/NSA TE Avsender Nærings- og handelsdepartementet Melding om avsluttet sak Rheinmetall AG - Simrad Optronics ASA - konkurranseloven / / MAB/HEJO Wikborg Rein Side: 42 av 44

43 Segulah Denudata Holding AB - European Travel nteractive AB - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Segulah Denudata Holding AB - European Travel nteractive AB - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/ANJT TE Avsender Kvale og Co advokatfirma Avgjørelse A Telenor ASA - konkurranseloven 12 jf avslag på anmodning om å gripe inn Telenor ASA - konkurranseloven 10 - samordning av fakturagebyr - klage fra Odd Arne Helleberg 2010/ / MAB/HEJO Odd Arne Helleberg Svar på innsynsbegjæring - delvis avslag Toll- og avgiftsdirektoratet - tollvesenets regelhåndheving vedr avgifter på oljeprodukter - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2007/ / MAB/AMNS Norsk Petroleumsinstitutt nnsynsbegjæring - dokument nr 2 TrønderEnergi Nett AS - Trondheim Energi Nett AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/ANMA TE Avsender NRK Trøndelag Side: 43 av 44

44 Sak avsluttet TrønderEnergi Nett AS - Trondheim Energi Nett AS - konkurranseloven / / MAB/ANMA Arntzen de Besche Advokatfirma AS 2010/ / EA/MAST KT Konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet EA/MAST Avsender 2010/ /2010 EA/MAST KT Konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet EA/SVGA B 68 Avsender Side: 44 av 44

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 31.5.2010-6.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 31.5.2010-6.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 31.5.2010-6.6.2010 25.06.2010 nnhold: Kopi av fakturaer

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.4.2009-12.4.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.4.2009-12.4. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.4.2009-12.4.2009 30.04.2009 nnhold: Klage på Kokurransetilsynets

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.8.2010-5.9.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.8.2010-5.9.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 30.8.2010-5.9.2010 21.09.2010 nnhold: Offentlig versjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.8.2009-9.8.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.8.2009-9.8. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.8.2009-9.8.2009 25.08.2009 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.6.2010-20.6.2010 23.07.2010 Konkurransetilsynets vedtak

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 10.8.2009-16.8.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 10.8.2009-16.8. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 10.8.2009-16.8.2009 31.08.2009 Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 27.9.2010-3.10.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 27.9.2010-3.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 27.9.2010-3.10.2010 12.10.2010 Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.9.2009-20.9.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.9.2009-20.9.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.9.2009-20.9.2009 13.10.2009 nnspill fra NELFO til

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.11.2008-9.11.2008 10.12.2008 Angående konkurransevridende

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 22.11.2009 09.12.2009 Oversendelse av møtereferat av

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 17.11.2008-23.11.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 17.11.2008-23.11.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 23.11.2008 22.12.2008 nnhold: Forslag til offentlig

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.9.2009-13.9.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.9.2009-13.9.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.9.2009-13.9.2009 12.10.2009 Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.3.2009-15.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.3.2009-15.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.3.2009-15.3.2009 15.04.2009 Oppsigelse av abonnement

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.12.08-14.12.08. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.12.08-14.12.08. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.12.08-14.12.08 03.02.2009 pdate on the 6th FT Meeting

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.2.2009-22.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.2.2009-22.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 16.2.2009-22.2.2009 23.03.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.6.2009-14.6.2009 26.06.2009 Alstöm Capital Oy - Å&R

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.10.2008-19.10.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.10.2008-19.10.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 19.10.2008 14.11.2008 BBS/Teller - timeliste 16.-30.09.08

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.9.08-28.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.9.08-28.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 22.9.08-28.9.8 07.11.2008 BNP Paribas klage på avgjørelse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.1.2010-24.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.1.2010-24.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 18.1.2010-24.1.2010 22.02.2010 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 29.6.2009-5.7.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 29.6.2009-5.7. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 29.6.2009-5.7.2009 03.08.2009 Deltakelse i arbeidsgruppe

Detaljer

Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24

Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 Deres ref.: Vår ref.: 2010/495 MAB EVTU 473.4 Dato: 25.06.2010 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 1. Sakens bakgrunn Konkurransetilsynet mottok den 11. juni 2010 fullstendig melding om foretakssammenslutning

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.2.2010-21.2.2010 26.03.2010 Tilbud - utlånsautomat

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.3.2009-29.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.3.2009-29.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.3.2009-29.3.2009 27.04.2009 nnspill fra Forbrukerrådet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkeskommune - Fl Holding AS - konkurranseloven 16

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkeskommune - Fl Holding AS - konkurranseloven 16 KONKURRANSE 6 b,.,ti::,a-. Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkeskommune - Fl Holding AS - konkurranseloven 16 Saksdato: Saksansvarlig: Gradering Arkivreferanse: 3. des. 2015 Avdeling

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 25.5.2009-31.5.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 25.5.2009-31.5. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 25.5.2009-31.5.2009 19.06.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 19.10.2009-25.10.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 19.10.2009-25.10.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 25.10.2009 17.11.2009 Kommentarer til foreløpig referat

Detaljer

Dok.dato: 18.06.2009. Invitasjon til åpning av forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? - Oslo 180809-200809. Dok.

Dok.dato: 18.06.2009. Invitasjon til åpning av forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? - Oslo 180809-200809. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2009 nvitasjon til Nasjonal rovviltkonferanse - Hamar 291009-301009 EMK - nvitasjoner - anmodninger om møte

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.3.2009-5.4.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.3.2009-5.4.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 30.3.2009-5.4.2009 30.04.2009 Konkurranseloven og avtaler

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 12.10.2009-18.10.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 12.10.2009-18.10.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 18.10.2009 02.11.2009 nnhold: Bakst Holding AS - Bakeriet

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.3.2009-22.3.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.3.2009-22.3. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 16.3.2009-22.3.2009 27.04.2009 Vedtak V2009-7 - Taxi-Midt-Norge

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.3.2009-8.3.2009 30.03.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.7.2009-19.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.7.2009-19.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 13.7.2009-19.7.2009 07.08.2009 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16 Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16 Saksdato: 3. des. 2015 Saksansvarlig: Avdeling for finans og kommunikasjon/gjermund Nese Gradering

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.12.2009-20.12.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.12.2009-20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 20.12.2009 15.01.2010 nnsynsbegjæring - dokument nr

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.11.2009-15.11.2009 27.11.2009 nnhold: Ny konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 18.5.2009-24.5.2009 11.06.2009 nnhold: nnsynsbegjæring

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.3.2010-14.3.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.3.2010-14.3.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.3.2010-14.3.2010 15.04.2010 nvitasjon til arbeidslivsdagen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok.

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.08.2010 Trykking av Sivilombudsmannens årsmelding Dokument 4 - Stortingets dokumentserie Produksjon av Stortingets

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 29.11.2009 21.12.2009 nnhold: ***** ***** ***** *****

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 16.09.2013. Avtale om leseadgang til NTBs nyhetskalender - Norsk Telegrambyrå - 010112-010114 - forlengelse til 311215

Dok.dato: 16.09.2013. Dok.dato: 16.09.2013. Avtale om leseadgang til NTBs nyhetskalender - Norsk Telegrambyrå - 010112-010114 - forlengelse til 311215 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 20.09.2013 Søknad om deltakelse på konferanse - transparency of media ownership - Brussel 240913 FKK - familie- og kulturkomiteen

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen.

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Varref. 12/606-3 Dato 07.06.2012 Invitasjon til jubileumskonferanse kommuneloven 20 år Kommunal- og regionaklepartementet har gleden

Detaljer

NSB - Offentlig journal

NSB - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 10/317-45 Sykepermisjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv 25.08.2016, Tatt til etterretning tgående internt produsert,

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll styremøte / /

Offentlig journal. Protokoll styremøte / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2017 Protokoll styremøte 22.02.17 Styremøte 22.02.2017 - Helse Midt-Norge RHF 2017/110-3 1520/2017 22.02.2017 Engasjementsbekreftelse

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Journaldato: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2010.

Journaldato: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2010 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08.

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 05.08.2011 Sykelig overvekt - Rapportering 2011 Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Offentlig journal. Anskaffelse av sykehussenger - Avvisning av tilbud. Anskaffelse 2013 - Rammeavtale for pasientsenger 2013/800-4 8307/2013

Offentlig journal. Anskaffelse av sykehussenger - Avvisning av tilbud. Anskaffelse 2013 - Rammeavtale for pasientsenger 2013/800-4 8307/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2013 nnhold: Anskaffelse av sykehussenger - Avvisning av tilbud Anskaffelse 2013 - Rammeavtale for pasientsenger

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 16.08.2011.

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 16.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 nnhold: Journalopplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2011/1821-2 13294/2011 Mottaker AdvokatCompagniet

Detaljer

Offentlig journal. Klage på faktura - ***** ***** Klage på faktura ***** ***** ***** 2012/2665-2 485/2013 22.05.2013 17.01.2013

Offentlig journal. Klage på faktura - ***** ***** Klage på faktura ***** ***** ***** 2012/2665-2 485/2013 22.05.2013 17.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2013 Klage på faktura - ***** ***** Klage på faktura ***** ***** ***** 2012/2665-2 485/2013 ***** 17.01.2013

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.06.2012 2012/201-28 6849/2012 Justis- og beredskapsdepartementet 2012/201-29 6850/2012 Kulturdepartementet 2012/201-30

Detaljer