Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Konkurransetilsynets vedtak V nstruks nr. 3 - Forvalters oppfølgningsspørsmål Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ /2010 MAB/EST MAB/HAOK TE Avsender Wikborg, Rein & Co. Chrystal Amethyst B.V. / Nordic Capital V Limited - HC Holdings AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Chrystal Amethyst B.V. / Nordic Capital V Limited - HC Holdings AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA MAB/JON Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Svar på foreleggelse - utredning om fremtidig organisering av tinglysningen Departementsforeleggelse - utredning om fremtidig organisering av tinglysingen 2010/ / MAB/EST MAB/OYN Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 1 av 31

2 Beregning av fakturagebyr - Telenor Fakturagebyr - Telenor 2010/ / MAB/EVT B 2 Avsender Odd Arne Helleberg konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven 26 MAB/AMST Simonsen Advokatfirma DA konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven 26 MAB/AMST TE Avsender Godkjennelse av samarbeidsavtale - finansieringsvirksomhetloven YA Bank AS BB Finans ASA Godkjennelse av samarbeidsavtale - finansieringsvirksomhetloven YA Bank AS BB Finans ASA 2010/ / MAB/EST MAB/GL TE Avsender Finanstilsynet Side: 2 av 31

3 2010/ / Avsender Bokkompaniet AS 2010/ / Avsender Juritzen forlag as 2010/ / Avsender Font Forlag AS 2010/ / Avsender ca Norge AS Side: 3 av 31

4 Svar på innsynsbegjæring - diverse svar på forespørsel om informasjon - delvis avslag 2010/ /2010 Thommessen Advokatfirma AS 2010/ / Avsender Det Norske Samlaget 2010/ / Avsender Silke Forlag 2010/ / Avsender Kagge Forlag Side: 4 av 31

5 2010/ / Avsender Dinamo Forlag AS 2010/ / Avsender Publicom forlag as 2010/ /2010 Avsender Reitan Servicehandel v/advokatfirma Seland DA 2010/ /2010 Avsender nterpress v/advokatfirma Seland DA Side: 5 av 31

6 2010/ /2010 Avsender Rema 1000 AS v/advokatfirma Seland DA 2010/ /2010 Avsender Bladcentralen ANS Svar på innsynsbegjæring i sak 2008/972 dok 1, 2, 47 og 48 Hafslund nfratek ASA - Fortum Service AS - konkurranseloven / / Line Dugstad Høring - avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskap Høring - avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskap 2010/ /2010 MAB/EST MAB/OYN Avsender Finansdepartementet Side: 6 av 31

7 Høring - endringer i reklameavbruddsregler i fjernsyn - overgang til bruttoprinsippet - ingen merknader Høring - endringer i reklameavbruddsregler i fjernsyn - overgang til bruttoprinsippet 2010/ / Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Norges vassdrags- og energidirektorat CN agency effectiveness workshop and seminar July draft agenda CN agency effectiveness London July / /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender Office of Fair Trading nmeta ASA - Osiris Data Holding AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning nmeta ASA - Osiris Data Holding AS - konkurranseloven / / MAB/EVT TE Avsender Thommessen Advokatfirma AS Side: 7 av 31

8 Berntsen Plan & Oppmåling - avslag på anmodning om påpekning Kommuner - kart / oppmåling av plassering av bygg i terreng - påpekning - konkurranseloven 9.1.e 2010/ / MAB/ANMA Berntsen Plan & Oppmåling Kopi av henvendelse til landbruksministeren vedrørende erstatning for tap av jordbærplanter Kopi av henvendelse til landbruksministeren vedrørende erstatning for tap av jordbærplanter 2010/ / MAB/KG MAB/MSV TE Avsender Kjell Rune Draget Svar på innsynsbegjæring, doknr. 1, 15, 16 og 17 - delvis avslag 2008/ / MAB/EST MAB/AMST Line Dugstad Promemoria för nordiska mötet i Stockholm Nordisk plenumsmøte - Stockholm / /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender Office of Free Competition - Kilpailuvirasto Side: 8 av 31

9 Odfjell Drilling Ltd. - Odfjell nvest Ltd. - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Odfjell Drilling Ltd. - Odfjell nvest Ltd. - konkurranseloven / / MAB/CHPA TE Avsender Thommessen Advokatfirma AS Nye satser i prisutjevningsordningen for melk gjeldende f.o.m Prisutjevning for melk 2005/ /2010 MAB/MOLJ MAB/ERSM Avsender Statens landbruksforvaltning Oppnevning av representant til referansegruppe til ekspertutvalg om driften av kraftsystemet Referansegruppe til ekspertutvalg om driften av kraftsystemet 2010/ / TE Avsender Olje- og energidepartementet Akkreditering over landegrensene - forordning 765/2008 Referansegruppen for handelsforenklinger 2002/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender Nærings- og handelsdepartementet Side: 9 av 31

10 Avslag på anmodning om pålegg etter konkurranseloven 12 - forespørsel om merknader - kopi av brev til Stortingets ombudsmann for forvaltning ( Sivilombudsmannen ) Tine BA - konkurranseloven 11 - klage fra gårdbruker Kjell Arve Madsvåg 2008/ /2010 MAB/KG MAB/ERSM TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Anvendelse av konkurranseloven 10 på samarbeid knyttet til transportsentraler Transportsentraler - konkurranseloven 10 og 11 - klage fra MESTA AS 2006/ / STAB-JD/KKMA Wikborg Rein 2010/ /2010 EA/MAST KK konkurranseloven 26 MAB/RW Anleggservice AS's oppkjøp av AB Asfalt AS Anleggservice Øst AS - AB Asfalt AS - konkurranseloven / / MAB/AMNS TE Avsender NOA Rådgivning AS Side: 10 av 31

11 2010/ / offentleglova 20 b TE Avsender Lantmännen nibake Norway as - Coop Norge Handel AS - Hovedavtale 2010 Coop Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / MAB/KG K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender Coop Norge A/S ECN Brief n 3 - draft version B (full version) of ECN Brief n 3 ECN Brief - Norges deltagelse 2009/ / STAB-K/NSA MAB/BBR Avsender European Competition Network nvitation - ECN Subgroup - Pharma 2010/ /2010 MAB/KALA MAB/JON Avsender EFTA Surveillance Authority Side: 11 av 31

12 2010/ /2010 Avsender Forlaget Press 2010/ /2010 Avsender Bazar Forlag Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknad Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA Avsender Legemiddelindustriforeningen STAB-K/MAAA TE 2010/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven MAB/SGR B 0 Avsender Side: 12 av 31

13 nvitation to the 6th Seoul nternational Competition Forum - 15th September 2010 Korea - bilateralt 2008/ /2010 STAB-K/NSA 687 STAB-K/NSA TE Avsender Fair Trade Commission Rettigheter i Nettbank bedrift Nettbank DnB NOR 2004/ /2010 AA-AAØ/HOG AA-AAØ/BER DnB NOR Bank ASA Norsk Telegrambyrå AS ( NTB ) - Scanpix Norge AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Norsk Telegrambyrå AS ( NTB ) - Scanpix Norge AS - konkurranseloven / / MAB/EVT Avsender Advokatfirmaet Haavind AS 2010/ /2010 EA/NBR L6 Konkurranseloven 26 MAB/SOEN TE Avsender Side: 13 av 31

14 Forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - markedet for offentlig tjenestepensjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ / MAB/EST MAB/thjo KLP Storebrand Vital Forsikring ASA Pensjonskasseforeningene Oversendelse av brev fra Konkurransetilsynet til Oslo kommune Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST MAB/thjo TE Avsender Oslo Pensjonsforsikring AS Forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - markedet for offentlig tjenestepensjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ / MAB/EST MAB/thjo Gabler Wassum AS Nordea Liv SpareBank1 Livsforsikring AS Side: 14 av 31

15 Forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - markedet for offentlig tjenestepensjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ / MAB/EST MAB/thjo Hareid kommune Fjell kommune Molde kommune Halden kommune Oslo Pensjonsforsikring Bodø kommune Rygge kommune Sola kommune llensaker kommune Forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - markedet for offentlig tjenestepensjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ / MAB/EST MAB/thjo Pensjonskontoret Pensjonsordningen for sykepleierne Pensjonsordningen for sykehuslegene Pensjonsordningen for ansatte i helseforetakene Pensjonsordningen for apotekansatte Aksjekjøpsavtale YT AS - Haug og Ruud AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Avsender YT AS Side: 15 av 31

16 Supplerende opplysninger Acteon Group Ltd. - OS Offshore Holding AS / OS Offshore AS - konkurranseloven / / MAB/RW TE Avsender nger Helene Sætre ECA Notice - multijurisdictional mergers EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / MAB/EVT ECA-medl Eidsiva Rederi ASA - Dyvi Shipping AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Eidsiva Rederi ASA - Dyvi Shipping AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA MAB/BMBE Avsender Wikborg Rein 2010/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven 26 MAB/GL Side: 16 av 31

17 konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ / MAB/EST KK konkurranseloven 26 MAB/AMST Godkjennelse av samarbeidsavtale - finansieringsvirksomhetloven Eiendomskreditt - BB Finans ASA Godkjennelse av samarbeidsavtale - finansieringsvirksomhetloven Eiendomskreditt - BB Finans ASA 2010/ /2010 MAB/EST MAB/GL TE Avsender Finanstilsynet Svar på forespørsel om informasjon - gjennomføring Green Reefers ASA - Silver Sea AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA MAB/BMBE Avsender Thue Anders ECA Melding HGCapital LLP - Sirius T Holding AS - konkurranseloven / / MAB/EVT ECA-medl Side: 17 av 31

18 Høring - Endring av forskrift av om lasteromsvolum for ringnotfartøy Høring - Endring av forskrift av om lasteromsvolum for ringnotfartøy 2010/ /2010 MAB/KG MAB/ERSM Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Svar på innsynsbegjæring - fullt innsyn Høring - forskrift til ny plan- og bygningslov ( byggesaksdelen ) 2009/ / MAB/AMNS Heisleverandørenes Landsforening Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Kunnskapsdepartementet Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Nærings- og handelsdepartementet Side: 18 av 31

19 Svar på høring - NO 2010:1 - Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet - ingen merknader Høring - NO 2010:1 - Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 2010/ / STAB-JD/HACO 630 STAB-JD/KKMA Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2010/ /2010 KK konkurranseloven MAB/EVT TE Avsender Svar på innsynsbegjæring - dok 2 i sak 2005/52 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO MAB/MSV Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Side: 19 av 31

20 nnsyn i dokumenter i sak nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / /2010 AA-ADS/KARO MAB/SOEN TE Avsender Advokatfirmaet Selmer DA Svar på innsynsbegjæring sak 1994/1454 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO MAB/GL Kvale Advokatfirma DA Svar på innsynsbegjæring - fullt innsyn Konkurransen i markedene for kommunal tjenestepensjon - konkurranseloven 9.1 e 2008/ / MAB/EST MAB/GL Gabler Wassum AS Side: 20 av 31

21 Forskrifter om endring i forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen Oversettelse fra D - forordning 330/ / /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Rammeavtale på organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet - tildeling av kontrakt Rammeavtale Organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet anskaffelsesprosessen 2010/ /2010 AA/LOFR 009 AA/BJBR AFF Coonsultant AS Rammeavtale på organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet - tildeling av kontrakt Rammeavtale Organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet anskaffelsesprosessen 2010/ /2010 AA/LOFR 009 AA/BJBR A-2 Norge AS Rammeavtale på organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet - tildeling av kontrakt Rammeavtale Organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet anskaffelsesprosessen 2010/ /2010 AA/LOFR 009 AA/BJBR Ernst & Young AS Side: 21 av 31

22 Rammeavtale på organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet - tildeling av kontrakt Rammeavtale Organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet anskaffelsesprosessen 2010/ /2010 AA/LOFR 009 AA/BJBR Prosesspartner Anbud på organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet - valg av leverandør Rammeavtale Organisasjonsutvikling i Konkurransetilsynet anskaffelsesprosessen 2010/ /2010 AA/LOFR 009 Aukner Neumann AS Avsender Agenda tredning og tvikling AS Mentor AS Rokade AS People nlimited Mercuri rval PriceWaterhouseCooper Wigand Consulting Group Hartmark Consulting Devoteam davinci AS KPMG AS mplement AS Dialog & tvikling AS Geelmuyden Kiese AS QARTO Consulting GmbH Konkurransetilsynet Karabin AS AA/BJBR Side: 22 av 31

23 Svar på forespørsel om informasjon Redegjørelse for markedet for offentlig tjenestepensjon 2010/ /2010 MAB/EST MAB/thjo Avsender SpareBank1 Livsforsikring AS Europakommisjonens endelige forslag til håndtering av spørsmålet om akkreditering over landegrensene (cross border accreditation activities) Referansegruppen for handelsforenklinger 2002/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS - Conecto AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS - Conecto AS / Conus AS / Øyaas AS - konkurranseloven / /2010 MAB/EST MAB/SGR TE Avsender Advokatfirmaet CLP DA Side: 23 av 31

24 nnsynsbegjæring - dokument nr 1 Sørlandschips AS - Nøttekongen AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KG MAB/GRW TE Avsender Thommessen Advokatfirma AS Svar på innsynsbegjæring - svarbrev fra CargoNet - delvis avslag Tilgang til Jernbaneverkets terminaler 2009/ /2010 MAB/KALA MAB/ECE Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Ytterligere informasjon til melding om foretakssammenslutning - TrønderEnergi Nett AS - Trondheim Energi Nett AS -konkurranseloven 16 TrønderEnergi Nett AS - Trondheim Energi Nett AS - konkurranseloven / / MAB/ANMA TE Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma AS Svar på innsyn - dokument nr 2 TrønderEnergi Nett AS - Trondheim Energi Nett AS - konkurranseloven / / MAB/ANMA Arntzen de Besche Advokatfirma Side: 24 av 31

25 VNE Holding AS - Vestnorsk Engineering AS / Norwegian Deck Machinery AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KALA KK konkurranseloven MAB/LHA Alsaker Fjordbruk AS - AL Nordsjø - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Alsaker Fjordbruk AS - AL Nordsjø - konkurranseloven / /2010 MAB/KG MAB/ERSM SA Avsender Vogt & Wiig AS Bandak Group AS - Strata Møre AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Bandak Group AS - Strata Møre AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA TE Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS 2008/ / offentleglova 20 b 527 Avsender Side: 25 av 31

26 Vurdering fra Finanstilsynet 2010/ /2010 MAB/EST MAB/GL TE Avsender Finanstilsynet Førerkortsentralen AS - fornyelse av dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid - konkurranseloven 3 ( 10 ) 2010/ /2010 MAB/KALA MAB/JON Avsender Oslo Syd Trafikkskole AS - Norgesgruppen ASA 2010/ /2010 Avsender NG v/ræder Advokatfirma Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Kulturdepartementet Side: 26 av 31

27 Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Svar på høring - revisjon av E-regelverket knyttet til horisontale samarbeidsavtaler - ingen merknader Høring gruppefritakene og retningslinjene for horisontale avtaler 2010/ /2010 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA TE Avsender Samferdselsdepartementet 2010/ /2010 KK konkurranseloven MAB/EVT TE Avsender Videreutvikling av virksomhetsregnskapet i statlige virksomheter - kontaktperson Viderutvikling av virksomhetsregnskapet i statlige virksomheter 2010/ /2010 AA/LOFR 130 AA-AAØ/HOG Avsender Senter for statlig økonomistyring - Avdeling for konsernsystemer Side: 27 av 31

28 Vikna Sjøfarm AS - Lund Fiskeoppdrett AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Vikna Sjøfarm AS - Lund Fiskeoppdrett AS - konkurranseloven / /2010 MAB/KG MAB/ERSM Avsender Thommessen Advokatfirma AS 2010/ / offentleglova 20 b Avsender ECN Plenary & WG horizontals members crisis cartels ECN Plenarmøte / /2010 STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnsynsbegjæring - fullstendig melding EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / MAB/EVT TE Avsender Wikborg Rein Side: 28 av 31

29 EDB Buiness Partner ASA - ErgoGroup AS - supplerende opplysninger EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / MAB/EVT Avsender Thommessen Advokatfirma AS nnsynsbegjæring - fullstendig melding EDB Business Partner ASA - ErgoGroup AS - konkurranseloven / / MAB/EVT TE Avsender Advokatfirmaet CLP DA nnsynsbegjæring - dokument nr 106 Førerkortsentralen AS - fornyelse av dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid - konkurranseloven 3 ( 10 ) 2010/ /2010 MAB/KALA MAB/JON Avsender Wikborg Rein konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av 2009/ /2010 MAB/EST KK konkurranseloven 26 MAB/AMST TE Avsender Side: 29 av 31

30 Supplerende opplysninger - kopi av e-postkorrespondanse med Lydbokforlaget 2010/ /2010 Avsender Juritzen forlag as Høring - CO2-avgift på naturgass og LPG Høring - CO2-avgift på naturgass og LPG 2010/ / STAB-ØS/KJS SA Avsender Toll- og avgiftsdirektoratet Svar på høring - forslag til forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer - ingen merknader Høring - Forslag til forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer 2010/ /2010 MAB/KG 417 MAB/MSV Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høring - forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av oppladbare batterier Høring - forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av oppladbare batterier 2010/ / MAB/ANMA B 2 Avsender Stiftelsen Miljømerking i Norge Side: 30 av 31

31 Likviditetsrapport pr. mai 2010 Likviditetsrapport til det sentrale statsregnskapet / /2010 AA-AAØ/HOG 134 AA-AAØ/AHM Senter for statlig økonomistyring - Avdeling for konsernsystemer Oslo kommune - kjøp av transporttjenester - påpekning - konkurranseloven 9.1 e Oslo kommune - kjøp av transporttjenester - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2010/ /2010 MAB/KALA MAB/ANJT Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma 2009/ /2010 AA/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/LOFR Avsender 2010/ /2010 EA/MAST KT Konkurranseloven 26 EA/MAST Avsender Side: 31 av 31

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.02.2012-04.03.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/113-1 Sakstittel Dok.dato 27.02.2012 Personalmappe ***

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 41 8 årgang 23 8 2001 3 4 II 1 Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2010. Dok.dato: 26.11.2009. Dok.dato: 19.11.2009

Dok.dato: 03.01.2010. Dok.dato: 26.11.2009. Dok.dato: 19.11.2009 journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.10-31.1.10, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.07.2012 søkerliste til stilling som nettreporter (vikariat til 30.04.2011) Sogn og Fjordane - DKSF Stilling som nettreporter

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer

Offentlig journal. Grunnpakke fra Finnmark Bedriftshelsetjeneste for år 2010 til underskrift - NRK Sami Radio

Offentlig journal. Grunnpakke fra Finnmark Bedriftshelsetjeneste for år 2010 til underskrift - NRK Sami Radio Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.10-31.7.10, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.07.2012 Grunnpakke fra Finnmark Bedriftshelsetjeneste for år 2010 til underskrift - NRK Sami Radio Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer