Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, nnhold: Ny konkurranse på kontormateriell Avtale - kontorrekvisita - datarekvisita - ergonomiprodukter - kopipapir - Bergen kommune 2007/ / AA-AAØ/HOG 062 AA-AAØ/HOG TE Avsender Bergen kommune nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/39351 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** MAB/KNMA Mottaker ***** nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Comp/M.5669 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/HMLA 20 offentleglova 20 b ***** MAB/GAST Mottaker ***** Side: 1 av 31

2 nnhold: nnsynsbegjæring - dokument nr 67 og 64 Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2009 MAB/KALA MAB/WESE TE Avsender NRK Nordland nnhold: Avgjørelse A Finn.no AS - konkurranseloven 12 jf. 11 avvisning av anmodning om pålegg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST MAB/MARE Mottaker nger Marie F. Raassum nnhold: Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving 2009/ / MAB/EST MAB/OYN Mottaker Finn Eiendom AS nnhold: Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving 2009/ / MAB/EST MAB/OYN Mottaker Edda Nasjonal - virksomheten tinde.no Side: 2 av 31

3 nnhold: Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving 2009/ / MAB/EST MAB/OYN Mottaker Zett.no AS nnhold: Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving Forskrift om tilgang til boligannonsering på nternett - konkurranseloven 9 - håndheving 2009/ / MAB/EST MAB/OYN Mottaker Ny.no AS nnhold: Glitnir Bank Luxembourg S.A. (in liquidation) - Nordisk Boligeiendom AS / Nordisk Næringseiendom AS / Nordisk Eiendomsutvikling AS / Mahabir AS / Mahabir Eiendom AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Glitnir Bank Luxembourg S.A. (in liquidation) - Nordisk Boligeiendom AS / Nordisk Næringseiendom AS / Nordisk Eiendomsutvikling AS / Mahabir AS / Mahabir Eiendom AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/AMST TE Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Side: 3 av 31

4 nnhold: nnsynsbegjæring - dokument nr 1 Høring - Forslag til endrede regler om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt 2009/ / MAB/SOEN TE Avsender NRK Nordland nnhold: Høring - forslag til endring av kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt 2009/ / MAB/HMLA MAB/TOTV Mottaker Kultur- og kirkedepartementet nnhold: Likviditetsrapport pr. oktober 2009 Likviditetsrapport til det sentrale statsregnskapet / / AA-AAØ/HOG 134 AA-AAØ/AHM Mottaker Senter for statlig økonomistyring - Avdeling for konsernsystemer nnhold: Svar på innsynsbegjæring i dokumentene 2, 4, 5 og 6 Nye Vinhuset AS / Norgesgruppen ASA - SpritCompagniet AS / Vinhuset Engros AS - konkurranseloven / / MAB/ELS Mottaker Advokatfirmaet Ræder Side: 4 av 31

5 nnhold: Møte innkjøpssamarbeid Samarbeidsavtale - Bergen kommune og Konkurransetilsynet 2004/ / AA-AAØ/HOG 10 AA-AAØ/HOG Avsender Bergen kommune nnhold: Ber om uttalelse vedrørende klage/påpekning Skattemyndighetene - Naprapattjeneste - påslag av merverdiavgift - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2008/ / MAB/JSOL MAB/BMBE Avsender Hammerfest Naprapatklinikk v/ lf Hustad nnhold: Merger notification in Norway Taiwan - bilateralt 2009/ /2009 STAB-K/NSA 687 STAB-JD/MOGD Mottaker Taiwan Fair Trade Commission nnhold: Visa - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven 10 Visa - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/OYN TE Avsender Visa Norge Bankgruppe Side: 5 av 31

6 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/HAOK TE Avsender ***** nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 a MAB/RW TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST KK konkurranseloven 26 ***** MAB/HAOK TE Avsender ***** nnhold: Høring - forslag til forskrift om fangstsertifikat mv. Høring - forslag til forskrift om fangstsertifikat mv. 2009/ / MAB/ELS B 2 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 6 av 31

7 nnhold: Høring - endrede regler om kontroll av salmonella i fjørfe m.m. og om sammenslåing av diverse forskrifter Høring - forslag til endrede regler om kontroll av salmonella i fjørfe mm og om sammenslåing av diverse forskrifter 2009/ / MAB/SOEN B 2 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Høring - endringer i forskrift til åndsverkloven på bakgrunn av tjenesteloven Høring - forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven på bakgrunn av tjenesteloven 2009/ /2009 MAB/HMLA 630 MAB/TOTV B 2 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Høring - kriteriesett med veiledning for miljøbevisst anskaffelse av biler og drosjetjenester Høring - kriteriesett med veiledning for miljøbevisst anskaffelse av biler og drosjetjenester 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/ANJT TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 7 av 31

8 nnhold: Høring - kriteriesett for miljøkrav i offentlige anskaffelser av kopipapir, konvolutter, tonerkassetter og trykksakertrykkeritjenester Høring - utkast til kriteriesett for miljøkrav i offentlige anskaffelser av kopipapir, konvolutter, tonerkassetter og trykksakertrykkeritjenester 2009/ /2009 MAB/HMLA MAB/SBT B 2 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Vitel AS - mulig meldepliktige produkter Kraftprisbasen - oppfølging av kraftleverandører / /2009 MAB/NBR MAB/HABR Mottaker Vitel AS nnhold: Bedre funksjon i verdikjeden for mat - Kommisjonens forslag av 28. oktober 2009 Markedsovervåking dagligvarer / / MAB/HPHA TE Avsender Konkurranseråden og Landbruksråden Side: 8 av 31

9 nnhold: Nye Vinhuset AS / Norgesgruppen ASA - SpritCompagniet AS / Vinhuset Engros AS - konkurranseloven 18 - fullstendig melding om foretakssammenslutning Nye Vinhuset AS / Norgesgruppen ASA - SpritCompagniet AS / Vinhuset Engros AS - konkurranseloven / / MAB/ELS Avsender Advokatfirma Ræder DA nnhold: Protocol 4 re-formatted ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnhold: Draft Agreement amending Protocol 4 SCA ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Secretariat nnhold: Answer to - Draft Agreement amending Protocol 4 - new whereas clause - copy to EFTA Secretariat ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 9 av 31

10 nnhold: Draft Protocol 4 ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnhold: Draft Agreement amending Protocol 4 - new whereas clause ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnhold: Draft Agreement amending protocol 4 SCA ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnhold: Draft Agreement amending protocol 4 SCA ODA protokoll 4 - revisjon 2009/ / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority Side: 10 av 31

11 nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 16 Ole Kr. Ertsvik AS - Pingvinvask AS / Sentralvaskeriet for Rogaland AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 571 MAB/AMST TE Avsender Nordlys nnhold: Kroes fails in bid for compensation claims Privat håndheving - tkast til direktiv om erstatning for brudd på EF-traktaten artikkel 81 og / / STAB-K/NSA STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority nnhold: Publikasjoner - nettside - henvendelse fra bruker Publikasjoner - nettside - henvendelse fra bruker 2009/ / STAB-S/ANP STAB-S/ROT Avsender Drude Beate Lauvås nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** MAB/ERES Mottaker ***** Side: 11 av 31

12 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KY Krrl 26 ***** MAB/ERES Mottaker ***** nnhold: WTO-utvalget - oppdatering av representanter WTO-utvalget / /2009 STAB-K/NSA STAB-K/NSA B 2 Avsender tenriksdepartementet nnhold: WTO-utvalget - oppdatering av representanter WTO-utvalget / /2009 STAB-K/NSA STAB-K/NSA Mottaker tenriksdepartementet nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/B ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** MAB/CHPA Avsender ***** Side: 12 av 31

13 nnhold: EØS - Prejudisiell sak - Sak C-375/09 - Tele 2 Polska - Notification of the request for preliminary ruling EØS - Prejudisiell sak for EF domstolen - Sak C-375/09 - Tele 2 Polska - Notification of the request for preliminary ruling 2009/ /2009 MAB/chlu MAB/chlu TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/EST KK konkurranseloven 26 ***** MAB/KRRY TE Avsender ***** nnhold: Høringsuttalelse fra Avfall Norge Høring - forbruksavgift på elektrisk kraft - forslag til endringer i forskrift nr 1451 om særavgifter 2009/ /2009 MAB/NBR MAB/AMNS Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 13 av 31

14 nnhold: Svar på høring om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett 2010 Høring - forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett / / MAB/ELS Mottaker Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: nformasjon - klagebehandling nnsynsbegjæringer - bensindata 2009/ / STAB-ØS/TSTG Mottaker Øystein Daljord Avsender Konkurransetilsynet MAB/VEMA nnhold: nnsynsbegjæring i relevante dokumenter Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / /2009 MAB/HMLA 560 MAB/chlu Avsender Management en boekingen nfinite Mind nnhold: Svar på innsynsbegjæring - sakslogg Mastercard - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/HAOK Mottaker Wikborg, Rein & Co. Side: 14 av 31

15 nnhold: Point Transaction Systems AS - Elektroniske Distribusjons Tjenester EDT AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Point Transaction Systems AS - Elektroniske Distribusjons Tjenester EDT AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/AMST TE Avsender Point Transaction Systems AS nnhold: Supplerende opplysninger Prosjekt om drivstoffmarkedet - meldeplikt - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Esso Norge AS nnhold: Supplerende opplysninger Prosjekt om drivstoffmarkedet - meldeplikt - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: Supplerende opplysninger Prosjekt om drivstoffmarkedet - meldeplikt - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Wikborg Rein Side: 15 av 31

16 nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Validus AS - Stiftelsen Helios Jordbruks- og Naturprodukter / Helios Distribusjon AS / Heliosbutikken AS / Helios Colosseum AS / Tønsberg Helios Jordbruks- og Naturprodukter BA - konkurranseloven / / MAB/ELS TE Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma nnhold: Vedrørende kommentarer til referat fra møtet i arbeidsutvalget for håndverkertjenester Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender Forbrukerrådet i Trondheim nnhold: Frist for kommentarer til utkast til sluttrapport Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender Forbrukerrådet i Trondheim nnhold: tkast til sluttrapport for arbeidsutvalget for håndverkertjenester Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender Forbrukerrådet i Trondheim Side: 16 av 31

17 nnhold: Kommentar til dokument tilknyttet møtet Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender NELFO nnhold: Foreløpig utkast til sluttrapport for arbeidsutvalget for håndverkertjenester Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender Forbrukerrådet i Trondheim nnhold: Kommentar til dokument tilknyttet møtet Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender Forbrukerombudet nnhold: Frist for kommentarer til utkast til sluttrapport Arbeidsutvalg for håndverkertjenester på fast eiendom 2009/ / MAB/NBR MAB/VEMA Avsender Forbrukerrådet i Trondheim Side: 17 av 31

18 nnhold: Berendsen Tekstil Service AS - SS Facility Services AS ( vaskerivirksomheten ) - konkurranseloven 18 - fullstendig melding om foretakssamenslutning Berendsen Tekstil Service AS - SS Facility Services AS ( vaskerivirksomheten ) - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 571 MAB/MARE TE Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/HMLA KK konkurranseloven 26 ***** MAB/chlu TE Avsender ***** nnhold: ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/HMLA 20 offentleglova 20 b ***** MAB/GAST Avsender ***** Side: 18 av 31

19 nnhold: Coor Service Management AS - Bygg Nor AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Coor Service Management AS - Bygg Nor AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/ANES Avsender Advokatfirma DLA Piper Norway DA nnhold: nnsynsbegjæring - relevante dokumenter DnB NOR, Nordea og SpareBank 1 - distribusjon av kontanter - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/ASNY MAB/HAOK *** 24 Avsender NHO Service nnhold: Bekreftelse på mottatt høringssvar Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2009 MAB/KALA MAB/WESE Mottaker Øresvik Taxi nnhold: Svar på høring - innføring av parallelltakst Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2009 MAB/KALA MAB/WESE TE Avsender Samferdselsdepartementet Side: 19 av 31

20 nnhold: Svar på høring - innføring av parallelltakst Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2009 MAB/KALA MAB/WESE TE Avsender Nord-Trøndelag fylkeskommune nnhold: Foreløpig svar på henvendelse vedrørende tvangssalg av LabNett AS - forpliktende tilbud / saksbehandling Eurofins Danmark A/S - Lantmännen Analycen Nordic AB / Analycen Ecotox AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2009/ / MAB/MSV Mottaker Hasca AS nnhold: Høring fra JD - Forslag om endring av forskrift nr. 895 om tvangssalg ved medhjelper - Godtgjørelse til medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom eller adkomstdokument til leierett til bolig Høring - Forslag om endring av forskrift nr. 895 om tvangssalg ved medhjelper - Godtgjørelse til medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom eller adkomstdokument til leierett til bolig 2009/ /2009 MAB/EST MAB/[fordelt] Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 20 av 31

21 nnhold: Svar på høring - Takstregulativ for Avinor Høring - Takstregulativ for Avinor 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/WESE Mottaker Samferdselsdepartementet nnhold: Høring fra Norsk filminstitutt - tkast til underliggende forskrifter til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner Høring - tkast til underliggende forskrifter til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 2009/ /2009 MAB/HMLA MAB/TOTV Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: nnsynsbegjæring - sakslogg i sak 2002/1141 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/AMST B 126 Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma nnhold: Presentasjonen fra møtet Nordito AS - PBS Holding AS - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/OYN TE Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Side: 21 av 31

22 nnhold: Forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Norgesbakeriene AS - Kjelstad Bakeri AS - konkurranseloven / / MAB/SOEN Mottaker Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange AS nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Norgesbakeriene AS - Kjelstad Bakeri AS - konkurranseloven / / MAB/SOEN TE Avsender Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA nnhold: OECD Global Forum on Competition - 18/19 Feb Call for Country Contributions OECD - møter Global Forum on Competition / /2009 MAB/ANES MAB/ANES TE Avsender OECD nnhold: Supplerende opplysninger Prosjekt om drivstoffmarkedet - meldeplikt - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Statoil Norge AS Side: 22 av 31

23 nnhold: Supplerende opplysninger Prosjekt om drivstoffmarkedet - meldeplikt - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Statoil Norge AS nnhold: Hansa Borg Bryggerier - Rema Sortimentsskjema Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2009 K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: Tine BA - Rema vedlegg til samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS Side: 23 av 31

24 nnhold: Coca-Cola Drikker AS - Rema Sortimentsskjema Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2009 K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: British American Tobacco - Rema Sortimentsskjema Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2009 K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: Findus - Rema Sortimentsskjema Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS Side: 24 av 31

25 nnhold: Procter & Gamble - Rema Vedlegg til samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: Lilleborg - Rema Vedlegg til samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: Kraft Foods - Rema Samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS Side: 25 av 31

26 nnhold: Bladcentralen - Rema Samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: Ringnes - Rema Vedlegg til samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS nnhold: Stabburet - Rema Sortimentsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS Side: 26 av 31

27 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KY Krrl 26 ***** MAB/ERES Mottaker ***** nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KY Krrl 26 ***** MAB/ERES TE Avsender ***** nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KY Krrl 26 ***** MAB/ERES TE Avsender ***** nnhold: 5th European Summer School & Conference in Competition & Regulation (CRESSE) 4th European Summer School & Conference in Competition & Regulation (CRESSE) 2009/ /2009 STAB-ØS/TSTG STAB-ØS/[fordelt] Avsender Athens niversity of Economics and Business Side: 27 av 31

28 nnhold: Kopi av faktura fra forvalter per Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ /2009 MAB/EST MAB/HAOK TE Avsender Wikborg Rein & Co nnhold: Benteler Automobiltechnik GmbH - Hydro Aluminium Structures Raufoss AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Benteler Automobiltechnik GmbH - Hydro Aluminium Structures Raufoss AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/laom Avsender Advokatfirmaet Selmer DA nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 samt sak 2009/403 dokument nr 1 DnB NOR Bank ASA - Nordisk Tekstil Holding AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 421 MAB/HAOK TE Avsender Herkules Capital Side: 28 av 31

29 nnhold: HitecVision V, L.P. / GC RieberShipping ASA - Technocean AS / Bluestone Offshore Pte Ltd - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning HitecVision V, L.P. / GC RieberShipping ASA - Technocean AS / Bluestone Offshore Pte Ltd - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/laom Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: nvestor AB - Biovitrum AB / Swedish Orphan nternational Holding AB - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning nvestor AB - Biovitrum AB / Swedish Orphan nternational Holding AB - konkurranseloven / /2009 MAB/KALA MAB/SAA Avsender Thommessen Advokatfirma AS nnhold: Marginkontroll 1. halvår 2009 Kontroll / tilsyn med konkurranseforholdene i meierimarkedet 2007/ / MAB/HPHA TE Avsender TNE BA Side: 29 av 31

30 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Nordito AS - PBS Holding AS - konkurranseloven / / MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/OYN TE Avsender ***** nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Nye Vinhuset AS / Norgesgruppen ASA - SpritCompagniet AS / Vinhuset Engros AS - konkurranseloven / / MAB/ELS TE Avsender Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA nnhold: Prisøkning på pakkeproduker og tjenester fra Posten Norge AS - transportavtale med Konkurransetilsynet / /2009 AA-ADS/KARO 042 AA-ADS/KARO TE Avsender Posten Norge AS nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Scandza AS - Synnøve Finden ASA - konkurranseloven / / MAB/MSV B 4 Avsender Herules Capital Side: 30 av 31

31 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tsjekkia - bilateralt 2009/ /2009 STAB-K/NSA 20 offentleglova 20 b 687 MAB/SAA Mottaker ***** Side: 31 av 31

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 22.11.2009 09.12.2009 Oversendelse av møtereferat av

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 29.11.2009 21.12.2009 nnhold: ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 18.5.2009-24.5.2009 11.06.2009 nnhold: nnsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.6.2009-14.6.2009 26.06.2009 Alstöm Capital Oy - Å&R

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.11.2008-9.11.2008 10.12.2008 Angående konkurransevridende

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.2.2010-21.2.2010 26.03.2010 Tilbud - utlånsautomat

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.6.2010-20.6.2010 23.07.2010 Konkurransetilsynets vedtak

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.3.2009-8.3.2009 30.03.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling.

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling. Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Konkurransetilsynets mål er å oppmuntre til konkurranse og gripe inn mot bedrifter som prøver å utnytte markedsmakt. Konkurranse er et billig og effektivt virkemiddel som

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot Årsrapport 2013 0 MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot matmarkedene: Ica og Norgesgruppens

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.02.2012-12.02.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-4 Sakstittel Dok.dato 31.01.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 18. årgang 8.9.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 18. årgang 8.9.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 49 18. årgang 8.9.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.2008 Besøk på fremmed jord Besøk på fremmed

Detaljer

Domstolens dom av 24. januar 2003 i sak E-1/02: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 4

Domstolens dom av 24. januar 2003 i sak E-1/02: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 25 10. årgang 15.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 12. årgang 13.10.2005 4. Den rådgivende

Detaljer