Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Eiendomsoverføring fra Hålogalandssykehuset til niversitetssykehuset Nord-Norge HF - signering av diverse skjøter og overføring av andel i Skarvegen borettslag Harstad Eiendsomsoverføring fra Hålogalandssykehuset til niversitetssykehuset Nord-Norge, NN 2007/ /2008 SDE/GTO 030 Mottaker Pål Krüger niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Pasientjournal: nnsyn ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientjournal: nnsyn ***** ***** ***** 2008/ /2008 DR/PB a/hpl 21 jf Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Prosjekt: 006/08: ntern kvalitetsundersøkelse av rutiner og forhold rundt elektiv elektrokonvertering på NN Prosjekt: 006/08: ntern kvalitetsundersøkelse av rutiner og forhold rundt elektiv elektrokonvertering på NN 2008/ /2008 DR/PB ***** Mottaker Pål Tande niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 1 av 13

2 nnhold: Oppfølging av tiltaksplan - budsjett / /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Leiv Hellefossmo nnhold: Tiltaksplan budsjett / /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Christensen Bente nnhold: VS: Oppfølging av tiltaksplan - budsjett / /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Pål M. Tande nnhold: Tiltak budsjett 08 - ØYE 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Christoffersen Terje Side: 2 av 13

3 nnhold: Forespørselom parkeringsplasser Forespørsel om parkeringsplasser 2008/ /2008 DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Helene Falch nnhold: Høring Handlingsplan Psykisk helsearbeid Høring Handlingsplan Psykisk helsearbeid / /2008 DR/CEP 330 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF B 3 Ødegård, Tore nnhold: Loggbok over nedbemanningsprosessen ved Medisinsk Biokjemi-Tromsø 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Kragh Majbrit nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2008 DR/AJS a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Overlege J. Weinreich Side: 3 av 13

4 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig ***** ***** ***** ***** 2008/ /2008 ORT/GLST-ORT a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF if...skadeforsikring nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** ny NPE-sak ***** ***** ***** ***** 2008/ /2008 DR/ANDA a/hpl 21 jf Mottaker Medisinsk seksjon NN Harstad niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Vedr. leieavtale Meierivegen Sørkjosen Kontrakt for husleie - Meierivegen 25, 9251 Sørkjosen 2007/ / DR/FSO a jf. Fvl 13 ***** Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Svein-H. Hansen nnhold: Varsel om tilsyn med Senter for psykisk helse Sør-Troms, Harstad mai 2008 Tilsyn - Senter for psykisk helse Sør-Troms, Harstad mai / / DR/MF 302 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helsetilsynet i Troms Side: 4 av 13

5 nnhold: Vedrørende nedbemanning på fysioterapiavdelingen NN Narvik 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Fysioterapiavdelingen Narvik v/mats Dahl nnhold: Vedr. reduksjon av fysioterapistilling ved NN Harstad 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Merethe Ytterstad nnhold: Notat fra Prestetjenesten 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Håkon Augdal nnhold: Om å si opp sykehusprester for så å kjøpe tjenester fra annet hold 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Øystein Skaland Side: 5 av 13

6 nnhold: Diverse uttalelser vedr. prestetjenesten 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Per Chr. Valle nnhold: Konsekvenser redusert bdusjettramme - Ergoterapiavdelingen 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Torill Davida Nilsen nnhold: Reduksjon av pasienttilbudet knyttet til Aktivitørtjenesten 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Kreftavdelingen nnhold: ***** ***** ***** ***** Brev til Med.seksjon NN-Harstad ***** ***** ***** 2008/ /2008 DR/ANDA a/hpl 21 jf Mottaker NN-Harstad, Med.seksjon v/seksjonsoverlege niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 6 av 13

7 nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE if...skadeforsikring nnhold: ***** ***** ***** ***** ***** advokat KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co nnhold: ***** ***** ***** ***** NPE ***** ***** ***** 2008/ /2008 DR/ANDA a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Kvinneklinikken nnhold: ***** ***** ***** ***** - NPE ***** ***** ***** ***** 2006/ /2008 DR/NOJ a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Norsk Pasientskadeerstatning Side: 7 av 13

8 nnhold: ***** ***** ***** ***** NPE ***** ***** ***** 2008/ / DR/ANDA a/hpl 21 jf Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: tkast til ny samarbeidsavtale Samarbeidsavtale mellom Sykehusapotek Nord HF og NN HF 2007/ /2008 DR/KES 376 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Sykehusapoteket NOrd nnhold: Oppfølging av tiltaksplan - budsjett / /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Aud-Helene Dragland nnhold: Kommentar om å kutte på aktivitørstilling ved Geriatrisk sengepost 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Geriatrisk avdeling Side: 8 av 13

9 nnhold: VS: Samarbeid mellom NN og Forsvaret Avtale mellom Forsvarets sanitet og NN 2007/ /2008 DR/TN 219 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Tor ngebrigtsen nnhold: Reduserte bdusjettrammer - Sosionomavdelingen 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Sosionomavdelingen nnhold: Div uttalelser vedr. Sosionomavdelingen 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Diverse adressater nnhold: Opp- og nedbygging av arbeidsmedisin i Norge 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Side: 9 av 13

10 nnhold: nderretning om testament DFA-NHER: ***** ***** ***** Testamente ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2008 ØAS/JOLÆ a jf. Fvl Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Nord-Troms tingrett nnhold: Forslag til innsparingstiltak fra De psykiatriske avdelingene på Åsgård-området 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Psykiatriske avdelinger, Åsgård nnhold: Omstilling og nedbemanning ved Fys med 2008/ / DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering nnhold: nformasjon til bedriftshelsetjenesten om prosjektet "Varemottak og atkomstveier" Prosjekt et "Varemottak og atkomstveier" 2008/ /2008 DR/LTH 057 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Arbeidstilsynet Side: 10 av 13

11 nnhold: Reduserte budsjettrammer Operasjonsavd 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Operasjonsavdelingen nnhold: Konsekvenser Geriatrisk avd 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Geriatrisk avdeling nnhold: Behov for ombygging 2008/ /2008 DR/ARL Offvl 6.2b Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Barneavd nnhold: tiltak 2008/ /2008 DR/ARL Offvl 6.2b Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Aasebø lf Side: 11 av 13

12 nnhold: Medvirkning fra de ansatte. 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Kristoffersen Rita nnhold: Kommentar til budsjettkutt ndremedisinsk seksjon Harstad 2008/ /2008 DR/ARL Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE ndremedisinsk seksjon Harstad nnhold: Høring - Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Helse Nord Folkehelsearbeidet mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i nord 2007/ / DR/MJH 305 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Nord RHF nnhold: Ny logo i Sparebanken Nord-Norge - foreløpig informajson til huseier Ny logo Sparebanken Nord-Norge 2008/ /2008 DR/LTH Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Eiendomsdrift AS Side: 12 av 13

13 nnhold: nngåelse av driftsavtale (SLA) Etablering av Service Level Agreement mellom Helse Nord KT og helseforetakene/rhf 2008/ /2008 DR/JANS 045 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE Helse Nord KT nnhold: MEDGEN - søkn.perm. ***** ***** ***** 2006/ /2008 DR/MJH P Offvl 6.2a 221 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF TE ***** nnhold: Prosjekt: 040/07 Har resistensbestemmelse og bakterieidentifikasjon innvirkning på valg av antibiotikaregime ved bakteriemi? Prosjekt: 040/07 Har resistensbestemmelse og bakterieidentifikasjon innvirkning på valg av antibiotikaregime ved bakteriemi? 2008/ /2008 DR/PB ***** Mottaker Gunnar Skov Simonsen niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 13 av 13

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008.

Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: 2007/7380-3 6159/2008 DR/AJS 434 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008.

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2008 nnhold: Harstad helikopterplass- tilleggsinformasjon

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008.

Journaldato: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.03.2008 nnhold: Oppsigelse av leieforhold ***** Privatpraktiserende

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009.

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2009 nnhold: Kontroll av innsyn Pasientsak - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 26.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.2008.

Journaldato: 26.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2008 Oppsigelse leieavtale - ver Walnumsvei 10 Leieavtale

Detaljer

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008.

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.07.2008 nnhold: Vedr. refusjon av reise og oppholdsutgifter

Detaljer

Journaldato: 16.06.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2008.

Journaldato: 16.06.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2008 nnhold: Vedr. ***** Samhandlingshendelser 2007/797-19 19910/2008

Detaljer

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007.

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 Teleortopediprosjektet Teleortopediprosjektet 2007/7369-2

Detaljer

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007.

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: LMS-P.pdf Stimuleringsmidler til fagutvikling og

Detaljer

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008.

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2008 nnhold: For mye utbetalt lønn oktober Personalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009.

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2009 nnhold: tskrivning ***** ***** ***** ***** tskrivningssak

Detaljer

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009.

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2009 2.gangs påminnelse ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.10.2012 Svar på forespørsel om journalopplysninger/relevant

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Journaldato: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.2010.

Journaldato: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2010 Pantdokument ang. Brinksvingen As Tromsø - salg

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010.

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: NPE-sak - Behandlingsstedets opplysninger

Detaljer

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010.

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2010 nnhold: Sykehusbygg. ntervju torsdag 26. august

Detaljer

Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007.

Journaldato: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2007 nnhold: nnvilgelse av foreldrepenger ved fødsel

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.01.2013 Svar - takkebrev til Låsservice

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK

Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: ***** ADM_MIR/RSV. Dok.dato: 12.08.2009. Klassering: ADM_MIR/PMK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.8.2009-23.8.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2009 Svar på klage Klage/tilbakemelding ***** ***** ***** ***** 2009/1218-2 2916/2009 10.08.2009 Offvl

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer

Journaldato: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008.

Journaldato: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2008 Ambulanseberedskapen Bjarkøy Ambulansetjeneste

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer