Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, BBS/Teller - Frist for levering av rapport nummer to - Anmodning om fristforlengelse til 29. mai 2009 Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ /2009 MAB/EST MAB/HAOK TE Avsender Wikborg, Rein & Co. COMP/D ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/D ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/thjo Avsender ***** Hansa Borg Bryggerier - Coop Norge AS - hovedavtale 2009 Coop Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / MAB/MAGA K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender Coop Norge A/S Side: 1 av 36

2 Departementsforeleggelse - tkast til St.melding om verksemda i Avinor AS Foreleggelse - utkast til St.melding om verksemda i Avinor AS / / offentleglova 15 første ledd MAB/SAA TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Foreleggelse fra HOD - utkast til st.meld om samhandlingsreformen Foreleggelse fra HOD - utkast til st.meld om samhandlingsreformen 2009/ / offentleglova 15 første ledd MAB/ECE B 3 Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Klage - kabel i borettslag - kopi av brev til Jan Halvorsen GET AS - konkurranseloven 11 - Sørhellinga Borettslag - klage fra Jan Halvorsen 2009/ / MAB/EVT B 6 Avsender Post- og teletilsynet Side: 2 av 36

3 Høringsuttalelse - utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske KT standarder i offentlig sektor Høring - utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske KT-standarder i offentlig sektor 2009/ /2009 AA/BJBR AA/KARO Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forespørsel om innsyn i dokument nr 7 Konkurransen i markedene for kommunal tjenestepensjon - konkurranseloven 9.1 e 2008/ /2009 MAB/EST MAB/GL TE Avsender Kommunal Landspensjonskasse nnsynsbegjæring - anmodning om offentlighetsvurdering av varsel og tilsvar ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR EA/MAST Wikborg Rein Komnæs Braaten Skard DA Side: 3 av 36

4 Prosesskrift fra Tine BA: Anmodning om fristutsettelse for anketilsvar Tine BA - dagligvarekjeder - ankesak - Borgarting lagmannsrett 2009/ / MAB/MAGA RS offentleglova MAB/GATB TE Avsender Regjeringsadvokaten Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - Trio Ving AS Trio Ving AS - rabattordninger på låssystemer - oppfølging av vedtak V / /2009 MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Svar på pålegg om informasjon vedrørende avhjelpende tiltak - konkurranseloven 24 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA MAB/ELS TE Avsender Life Scandinavia nnsynsbegjæring dokument 2 og 3 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/HAOK TE Avsender Bergens Tidende Side: 4 av 36

5 nnsynsbegjæring dokument nr 1 Aker Solutions AS - Aker Clean Carbon AS / Aker DOF Deepwater AS / Aker Oilfield Services AS / Midsund Bruk AS / Odim ASA - konkurranseloven 18 - mulig meldepliktig foretakssammenslutning 2009/ /2009 MAB/NBR MAB/VEMA TE Avsender Bergens Tidende Kundebehandlere / kundeansvarlige Avtale om økonomitjenester mellom Senter for statlig økonomistyring og Konkurransetilsynet 2005/ /2009 AA-AAØ/HOG 119 AA-AAØ/BER TE Avsender Senter for statlig økonomistyring - Avdeling for konsernsystemer Beredskapsplaner for pandemi - FADs beredskapsseminar for underliggende virksomheter i 2009 Beredskapsplaner for pandemi - FADs beredskapsseminar for underliggende virksomheter i / /2009 AA/LOFR AA/[fordelt] Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 5 av 36

6 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M.4919 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / MAB/NBR KG offentleglova 20 første ledd b ***** MAB/VEMA Avsender ***** COMP/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - note to member states - jurisdiction COMP/M.5320 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / offentleglova 20 b Avsender ***** Reasoned Submission for referral to the Commission - Comp/M ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/thjo Avsender ***** Comp/39.154: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ECN Subgroup - Pharmaceutical sector nquiery - COMP/ / / STAB-K/NSA KV Offentleglova 20 b STAB-ØS/KJS SA Avsender ***** Side: 6 av 36

7 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 Felleskjøpet Agri - konkurranseloven 11 - transport av kraftfor - klage fra Arild E. Ribe 2009/ / MAB/BMBE Felleskjøpet Agri BA avdeling Bergneset Høring - revisjon av gruppeunntaket for forsikring Forskrift om gruppeunntak for forsikring - konkurranseloven 10 fjerde ledd 2009/ /2009 MAB/EST MAB/GL Landsorganisasjonen i Norge Høring fra Vegdirektoratet - Forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog - Nye tilknytningsstrekninger samt forslag om reduksjon av minste akselavstand Høring - forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog - nye tilknytningsstrekninger samt forslag om reduksjon av minste akselavstand 2009/ / MAB/ECE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 7 av 36

8 Svar på høring - utkast til ny forskrift om Reservasjonsregisteret Høring - utkast til ny forskrift om Reservasjonsregisteret 2009/ /2009 MAB/EST 50 MAB/GL Barne- og likestillingsdepartementet Sætre AS - Coop Norge AS - Tilleggsavtale til Grunnavtale Dagligvarer CA Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2009 MAB/MAGA K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender CA Norge AS Pålegg om å gi opplysninger - nformed Sources (Norway) AS - konkurranseloven 24 jf. 29 nformed Sources Norway AS - konkurranseloven 10 - drivstoffpriser 2009/ / MAB/NBR MAB/JAPF nformed Sources (Norway) AS Bankrapport og avtale om møte Konkurransen i bankmarkedet 2009/ /2009 MAB/EST MAB/OYN TE Avsender Samfunns- og Næringslivsforsking AS Side: 8 av 36

9 Begjæring om innsyn i vedlegg Konkurransen i markedene for kommunal tjenestepensjon - konkurranseloven 9.1 e 2008/ /2009 MAB/EST MAB/GL TE Avsender Kommunal Landspensjonskasse Likviditetsrapport pr Likviditetsrapport til det sentrale statsregnskapet / / AA-AAØ/HOG 134 AA-AAØ/AHM Senter for statlig økonomistyring - Avdeling for konsernsystemer Fornyings- og administrasjonsdepartementet Riksrevisjonen Svar på innsynsbegjæring - sakslogg Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS Arntzen de Besche Advokatfirma Side: 9 av 36

10 Svar på innsynsbegjæring - delvis avslag Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS VG ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2003/ /2009 MAB/NBR KK konkurranseloven 26 ***** MAB/ERES ***** nngåelse av tjenesteavtale Nettbank Bedrift Nettbank DnB NOR 2004/ / AA-AAØ/HOG AA-AAØ/BER DnB NOR Bank ASA CM Offentlig sektorv/gry Syversen Veiledning - registrering av utvekslingspostkontor i Norge - konkurransemessige forhold - konkurranseloven 9 annet ledd Registrering av utvekslingspostkontor i Norge - veiledning - konkurranseloven / / MAB/EVT Samferdselsdepartementet Side: 10 av 36

11 Tilleggsmomenter i forbindelse med utredning av farskap Rettsmedisinsk nstitutt ( RM ) / Justisdepartementet - leveranse av DNA-analyser - påpekning - konkurranseloven 9.1 e - henvendelse fra GENA AS 2008/ / MAB/BMBE Avsender GENA nstitutt for DNA analyse Ringerike og Hole - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for drosjebil Ringerike og Hole - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften for drosjebil 2009/ / MAB/WESE Avsender Hønefoss Taxi BA Svar på henvendelse Statens kartverk - programvare for kartdata - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2008/ / MAB/GAST Cascade AS Endring i epostadresser - mottak av kontoutskrifter fra Norges Bank Statens konsernkontoordning - retningslinjer for oppgjørskonti i Norges Bank 2004/ /2009 AA-AAØ/HOG 19 AA-AAØ/BER Norges Bank Avd. for interbankoppgjør Seksjon stat Side: 11 av 36

12 Landsdekkende TaxiCard Taxikort 2009/ / AA-AAØ/HOG 130 AA-AAØ/HOG Oslo Taxi AS nnsynsbegjæring - dokument nr 1 Technor AS - Simtronics ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/laom TE Avsender Advokatfirmaet Schjødt DA Kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunngodkjent forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsåret 2002 Teip Teknologi AS ( Neo Technology AS ) - Skattefunn - FO-prosjekt / / STAB-JD/THSS 400 STAB-JD/MAAA NeoTechnology as Tine BA - sommeryoughurt "Klin Kokos" - konkurranseloven 10 og 11 Tine BA - sommeryoughurt "Klin Kokos" - veiledning - konkurranseloven henvendelse fra CA Norge AS 2009/ /2009 MAB/MAGA MAB/GATB TLF Avsender CA Norge AS Side: 12 av 36

13 Oppfølging av 3-10 vedtak mot TrioVing Trio Ving AS - rabattordninger på låssystemer - oppfølging av vedtak V / / MAB/NBR MAB/JAPF Trio Ving AS nnsynsbegjæring dokument nr 4 tredning av programvare - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2009/ / B 6 Avsender Bergens Tidende Svar på innsynsbegjæring i sak 2008/864 - Validus AS - Sunkost ASA - delvis avslag Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA MAB/ELS Wikborg, Rein & co Klage over avslag på partsinnsyn Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA MAB/ELS TE Avsender Wikborg Rein Side: 13 av 36

14 Svar på innsynsbegjæring i dokumentene 172, 173 og delvis avslag Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA MAB/ELS Wikborg, rein & co nnsynsbegjæring dokument nr 1 Årsoppgave og kontrolloppstilling - regnskapsår / /2009 AA-AAØ/HOG 121 AA-AAØ/BER TE Avsender Bergens Tidende Offentlig versjon av alminnelig melding Autronica Fire and Security AS - Simtronics ASA Autronica Fire and Security AS - Simtronics ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/laom SA Avsender Advokatfirmaet Schjødt DA BBS/Teller - Forvalters rapport - fristforlengelse Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ /2009 MAB/EST MAB/HAOK Wikborg, Rein & Co. Side: 14 av 36

15 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KK konkurranseloven 26 ***** MAB/MAST TE Avsender ***** Note to Member States - COMP/M.5505 ***** ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** 2009/ / offentleglova 20 b ***** MAB/JON Avsender ***** Reasoned Submission for referral to the Commission - Comp/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/thjo Avsender ***** Avklaring - innhold i dokumenter Direktoratet for forvaltning og KT ( DF ) - konkurranseloven 11 - kryssubsidiering av kursvirksomhet - klage fra Forum for offentlige anskaffelser 2009/ /2009 MAB/EST MAB/thjo Avsender Myhre & Co Advokatfirma Side: 15 av 36

16 Overtakelse av alle aksjene i Kid nteriør AS og/eller alle eller majoriteten av aksjene i Nordisk Tekstil Holding AS DnB NOR Bank ASA - Nordisk Tekstil Holding AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 421 MAB/HAOK TE Avsender DnB NOR Bank ASA Overtakelse av alle aksjene i Kid nteriør AS og/eller alle eller majoriteten av aksjene i Nordisk Tekstil Holding AS DnB NOR Bank ASA - Kid nteriør AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 421 MAB/HAOK TE Avsender DnB NOR Bank ASA Side: 16 av 36

17 Høring - revisjon av E-regelverket knyttet til gruppeunntaket for forsikring Forskrift om gruppeunntak for forsikring - konkurranseloven 10 fjerde ledd 2009/ / MAB/EST Forbrukerrådet Avsender Finansnæringens Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen i Norge Næringslivets Hovedorganisasjon Pensjonskasseforeningene Commercial nion nternational Life AS Financial Assurance Company Limited Nordnet Pensjonsforsikring NF SHB Liv Forsikringsaksjeselskap Anticimex forsikring AB Euler Hermes Kredittforsikring Financial nsurance Company Norway Assuranceforeningen Gard - gjensidig Trygg Hansa Norge Zurich nsurance reland limited Norway Branch Oslo Pensjonsforsikring AS Silver Pensjonsforsikring AS Enter Forsikring AS Hammersborg forsikring AS Help forsikring AS Norsk Legemiddelforsikring AS Oslo forsikring AS Oslo Reinsurance Company ASA Protector forsikring ASA Cefor Konkurransetilsynet MAB/GL Vurdering av mulig anbudssamarbeid ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 KK konkurranseloven ***** Side: 17 av 36

18 Høringsuttalelse - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapauter Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapauter 2009/ / MAB/ECE Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnsyn i brev fra AAD mars 2001 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/MAGA TE Avsender Steenstrup Stordrange adv.firma CLF - Cartel panel at BCL annual conference, 5 June 2009 nternasjonale møter, konferanser, kurs - invitasjoner - administrasjon / /2009 STAB-K/NSA 680 STAB-K/NSA TE Avsender BCL Side: 18 av 36

19 Fifth Annual Conference of the GCLC - Brussels, June 2009 nternasjonale møter, konferanser, kurs - invitasjoner - administrasjon / /2009 STAB-K/NSA 680 STAB-K/NSA TE Avsender Global Competition Law Center Svar på innsynsbegjæring Konkurransen i markedene for kommunal tjenestepensjon - konkurranseloven 9.1 e 2008/ /2009 MAB/EST MAB/GL Kommunal Landspensjonskasse Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 23 Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS Arntzen de Besche Advokatfirma ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2003/ /2009 MAB/NBR KK konkurranseloven 26 ***** MAB/ERES ***** Side: 19 av 36

20 Svar på innsynsbegjæring i doknr 1 Nord-Odal Kirkelige Fellesråd - konkurranseloven 10 og 11 - kirketjener selger gravstein fra kirkens eiendom - klage fra Eidsvoll Naturstein AS 2009/ /2009 MAB/EST 574 MAB/HAOK Verdens Gang Partsinnsyn - brev fra Pharmaq av Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / MAB/ECE Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Kommentarer på vegne av Pharmaq samt uttalelser fra tredjepart Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / MAB/ECE Avsender Advokatfirmaet Haavind Side: 20 av 36

21 Kommentarer på vegne av ntervet Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / MAB/ECE Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Forespørsel om utsatt frist angående innsynsbegjæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR EA/MAST TE Avsender Wikborg, Rein & Co tsatt frist for innsynsbegjæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR EA/MAST Wikborg, Rein & Co Transportsentralen AL Oslo - Blå Kurér AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Transportsentralen AL Oslo - Blå Kurér AS - konkurranseloven / / MAB/ECE Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Side: 21 av 36

22 nnsynsbegjæring dokument nr 20 Billettservice - konkurranseloven 11 - billettsystemer og -tjenester for underholdningsbransjen - ulovlig markedsstøtte - klage fra iticket AS 2008/ / MAB/GAST Avsender Dagbladet Comp/C ***** ***** ***** ***** ***** COMP/C-3/37990 ***** ***** 2007/ / offentleglova 20 b ***** MAB/SBT Avsender ***** ***** ***** ***** Case No. COMP/ ***** ***** COMP/C-3/ ***** ***** 2008/ / offentleglova 20 b MAB/NHS ***** Elkjøp Norge AS - Elkjøp Giganten Drammen AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Elkjøp Norge AS - Elkjøp Giganten Drammen AS - konkurranseloven / / MAB/EVT TE Avsender Kvale og Co advokatfirma Side: 22 av 36

23 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / offentleglova 20 b 527 MAB/chlu TE Avsender ***** Svar på henvendelse angående Vitel AS Forbrukerhenvendelser - kraftpriser / /2009 MAB/NBR MAB/laom Erik Gløersen Helse Nord RHFs konkurransegrunnlag for pasientreiser Helse Nord RHF - konkurransegrunnlag for pasientreiser i Nordland, Troms og Finnmark - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2009/ / MAB/WESE Norges Taxiforbund, Region Nord-Norge Anbud om pasienttransport - avslutning av sak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ /2009 ***** MAB/WESE llevål niversitetssykehus HF Side: 23 av 36

24 Høring - om styrking av regnskapstilsynets virkemidler Høring - om styrking av regnskapstilsynets virkemidler 2009/ /2009 MAB/EST MAB/thjo Avsender Finansdepartementet Svar på innsynsbegjæring - sakslogg nteractive Norway AS - konkurranseloven 10 og 11 - salg av SmartBoard - klage fra Greentech AS og Addex distribution AS 2009/ / MAB/NHS Arntzen de Besche Advokatfirma Fakturering og prispåslag - pristiltaksloven 2 Kjøp av tjenester fra Hydroscand - pristiltaksloven / /2009 MAB/NBR MAB/AMNS Telemarkskanalen FKF Svar på utkast til overvåkningsordning i meierisektoren Kontroll / tilsyn med konkurranseforholdene i meierimarkedet 2007/ /2009 MAB/MAGA MAB/HPHA TE Avsender O. Kavli AS / Q-Meieriene AS Side: 24 av 36

25 Lokale taxisentraler og offentlige anbud - avslutning av sak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ /2009 ***** MAB/WESE Ruter AS Media Bergen AS / Vigeland AS - Vigeland & Co AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Media Bergen AS / Vigeland AS - Vigeland & Co AS - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Media Bergen AS / Visendi AS - Visendi AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Media Bergen AS / Visendi AS - Visendi AS - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Side: 25 av 36

26 Forespørsel om veiledning - konkurranseloven 9 annet ledd - Noralarm Noralarm - bransjestatistikk - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA MAB/MSV TAC ESM ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 KK konkurranseloven 26 ***** MAB/SAA ***** Avviklingen av omfordelingsordningen av drosjeløyver i Oslo Oslo Kommune - konkurransebegrensende virkninger av bystyrets vedtak i sak 43 - drosjenæringen - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2009/ / MAB/WESE Bytaxi AS Taxi2 Drift AS Tilbakemelding vedrørende ny rammeavtale om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter Rammeavtaler innenfor betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten 2006/ / AA-AAØ/HOG 121 AA-AAØ/BER Senter for statlig økonomistyring Side: 26 av 36

27 Svar på anmoding om offentlighetsvurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR EA/MAST TE Avsender Komnæs. Braaten Skard DA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SAS Credits - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/HACO 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/ANJT TE Avsender ***** Supplerende informasjon - klage på hotellpriser under jazzfestivalen i Molde Økning av hotellpriser i Molde under jazzfestivalen - konkurranseloven / / MAB/JON Avsender Viktor Haug Klage på økning av hotellpriser i Molde under jazzfestivalen - konkurranseloven 10 Økning av hotellpriser i Molde under jazzfestivalen - konkurranseloven / / MAB/JON Avsender Viktor Haug Side: 27 av 36

28 nnsynsbegjæring i dokument nr 5 - A Access ndustries - Nordisk Mobiltelefon Norge AS - konkurranseloven / / MAB/EVT TE Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Svar på innsynsbegjæring i sak 2009/364 og 2009/365 Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Nordea Bank Norge ASAs kundeavtaler for betalingsterminaler levert av BBS - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/HAOK BGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMSSEN Anmodning om informasjon - vedrørende BBS' overtakelse av DnB NORs og Nordeas kundeavtaler for betalingsterminaler Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Nordea Bank Norge ASAs kundeavtaler for betalingsterminaler levert av BBS - konkurranseloven / / MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/HAOK Adimo Norge AS Side: 28 av 36

29 Anmodning om informasjon - vedrørende BBS' overtakelse av DnB NORs og Nordeas kundeavtaler for betalingsterminaler Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Nordea Bank Norge ASAs kundeavtaler for betalingsterminaler levert av BBS - konkurranseloven / / MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/HAOK Kontroll Elektro AS Svar på innsynsbegjæring i lempningssøknader Begjæring om innsyn i søknader om lemping 2009/ /2009 EA/HACO EA/MAST Fornyings- og administrasjonsdepartementet Svar på innsynsbegjæring i lempningssøknader Begjæring om innsyn i søknader om lemping 2009/ /2009 EA/HACO EA/MAST Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 29 av 36

30 Vedtak V Borgestad Fabrikker AS - konkurranseloven 29 jf overtredelsesgebyr Borgestad Fabrikker ASA - J.H Bjørklund AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/JAPF Borgestad ASA Note to member states - Comp/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/thjo Avsender ***** Note to member states - COMP/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/thjo Avsender ***** Reasoned Submission for referral to the Commission - Comp/M.5530 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M.5530 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / offentleglova 20 b MAB/JON TE Avsender ***** Side: 30 av 36

31 Svar på Foreleggelse av Ot.prp - havenergiloven og strategi Foreleggelse - Ot.prp - ny havenergilov og strategi for havbasert fornybar energiproduksjon 2009/ /2009 MAB/NBR 15 offentleglova 15 første ledd MAB/laom Fornyings- og administrasjonsdepartementet Hakon nvest AB - Hemtex AB - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Hakon nvest AB - Hemtex AB - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 421 MAB/MARE Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS Anbudskjøring syketransport i Trondheim kommune Helse Midt-Norge - anbudskjøring syketransport i Trondheim kommune 2009/ / MAB/WESE Avsender Taxibladet / Trøndertaxi Side: 31 av 36

32 Svar på høring - endringer i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - COM ( 2009 ) 126/4 - ingen merknader Høring - endringer i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - COM ( 2009 ) 126/4 2009/ /2009 MAB/EST MAB/HAOK Justis- og politidepartementet Høringsuttalelse - forslag til krav til taksametre Høring - forslag til krav til taksametre 2009/ / MAB/ANJT Nærings- og handelsdepartementet Høringsuttalelse - forslag til krav til taksametre Høring - forslag til krav til taksametre 2009/ / MAB/ANJT Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 32 av 36

33 Høring fra SD - NO 2009:3 På sikker veg Høring - NO 2009:3 På sikker veg 2009/ / MAB/ECE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Konecranes Finance Oy - ACS Technologies GmbH - konkurraneloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Konecranes Finance Oy - ACS Technologies GmbH - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/MARE Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma Svar på høring - utkast til rapport om resultater fra overvåkingsordningen i meierisektoren for første halvår 2008 Kontroll / tilsyn med konkurranseforholdene i meierimarkedet 2007/ /2009 MAB/MAGA MAB/HPHA TE Avsender Statens landbruksforvaltning Svar på høring - utkast til rapport om resultater fra overvåkingsordningen i meierisektoren for første halvår 2008 Kontroll / tilsyn med konkurranseforholdene i meierimarkedet 2007/ /2009 MAB/MAGA MAB/HPHA TE Avsender TNE BA Side: 33 av 36

34 Begjæring om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 Media Bergen AS / Vigeland AS - Vigeland & Co AS - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Begjæring om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 Media Bergen AS / Visendi AS - Visendi AS - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Vedtak V Oceaneering AS - konkurranseloven 29 jf overtredelsesgebyr Oceaneering AS - fokus Engineering AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/laom Oceaneering AS Side: 34 av 36

35 Oversendelse av foreløpig offentlig versjon av alminnelig melding BBS/DnB NOR kundeavtaler Point Transaction Systems AS - Com Supply AS - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/KRRY Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS Svar på pålegg om informasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 19 - gjennomføringsforbud 2009/ /2009 MAB/EST KK konkurranseloven 26 ***** MAB/HAOK Avsender Selmer advokatfirma Svar på innsynsbegjæring - avslag tredning av programvare - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2009/ / Bergens Tidende Kommentarer til markedstesting av avhjelpende tiltak Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA MAB/ELS TE Avsender Wikborg Rein Side: 35 av 36

36 Forespørsel om veiledning Veterinærinstituttet - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA Avsender Veterinærinstituttet MAB/ANJT TLF Vedtak V Ø. M. Fjeld AS - konkurranseloven 29, jf overtredelsesgebyr Ø. M. Fjeld AS - Bekkelund Holding AS / Bekkelund Bygg AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR 531 MAB/AMNS Ø.M. Fjeld AS ECN Working group - review of BER on Vertical Restraints - kommentarer fra KT ECN Working group - Review of block exemption regulation ( BER ) on vertical restraints 2008/ / STAB-K/NSA STAB-JD/MAAA EFTA Surveillance Authority Side: 36 av 36