Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, nnsynsbegjæring i dokument nr 32 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/JSOL TE Fædrelandsvennen ndicative timetable and participants list for the Oral Hearing in case COMP/38344 ***** ***** ***** COMP/38344 ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** TE EFTA Surveillance Authority ***** ***** - invitation to attend oral hearing COMP/39129 ***** ***** ***** 2008/ / MAB/NBR 20 offentleglova 20 b EFTA Surveillance Authority Side: 1 av 30

2 Hovedavtale Ringnes AS - Coop Norge AS Coop Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / MAB/MAGA K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr Coop Norge A/S Bekreftelse på møtedeltakelse ECN Working Group - Horizontal cooperation agreements 2008/ /2009 STAB-K/NSA EFTA Surveillance Authority Svar på pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - uavhengige verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR TE Fyksen Servicecenter a.s Side: 2 av 30

3 Pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - gruppefritaket for motorvogner - avhengige forhandlere E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ / MAB/NBR Gudim Nyere Bil AS Automegler1 Stavanger AS Bilsenteret AS Bilbutikk 1 AS Møller Bil Trondheim AS Sandven AS Auto 3000 Sortland Pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - gruppefritaket for motorvogner - Autoriserte verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ / MAB/NBR AS Mobile Auto 23 AS Glåmdal Bilsenter AS Harald Hustad & Co AS Vestlandske Auto AS Bilsenteret Bodø AS Lønsethagen Auto AS Side: 3 av 30

4 Pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - gruppefritaket for motorvogner - avhengige verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ / MAB/NBR Bil-service Personbiler AS Snap Drive AS Auto Sentret AS Bø Bilservice AS Leif Hastadklev AS Storslett Auto AS Sandnes Elektro Diesel AS E. H. Bilsenter A/S Style Auto AS Fyksen Servicesenter AS Pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - gruppefritaket for motorvogner - Autoriserte forhandlere E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ / MAB/NBR Bertel O Steen Kristiansand AS Bilhuset Visborg AS Bj. Rødseth AS Jakhelln Bil AS Lieco Auto AS Sulland Gruppen AS Witro Bil AS Harila AS Side: 4 av 30

5 Høring fra Kredittilsynet - forslag til endring av regnskapsførerforskriften Høring - endring av regnskapsførerforskriften 2009/ / MAB/EST TE Spørsmål vedrørende konkurranslovens 3 og 10 - Forholdet til Arbeidsmiljøloven Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 2008/ / STAB-JD/THSS 15 offentleglova 15 første ledd Spørsmål vedrørende konkurranseloven 3 og 10 - forholdet til arbeidsmiljøloven - kopi av brev til AD Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 2008/ / STAB-JD/THSS TE Side: 5 av 30

6 nnsynsbegjæring i sak 2007/501 og dokumentene 1, 3, 4, 5 og 6 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO B 54 Fædrelandsvennen nnsynsbegjæring i sak 05/675 og dokumentene 52, 66, 178, 179 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO B 55 Fædrelandsvennen Svar på innsynsbegjæring i dokument 1 NorgesGruppen ASA / Euro Sko Norge AS - Euro Sko Group Sverige AB - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA 422 ProCorp ASA Oranjewoud Realisatie Holding B.V. - PST Sport AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Oranjewoud Realisatie Holding B.V. - PST Sport AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR TE Steenstrup Stordrange adv.firma Side: 6 av 30

7 Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 - Oslo Lufthavn AS Oslo lufthavn AS - konkurranseloven 10 og 11 - kontraktoppsigelse - klage fra BenAir AS 2008/ /2009 MAB/JSOL TE Advokatfirmaet Haavind AS Markedstall januar 2009 Overvåking av TV-markedene - Canal Digital Norge AS - Viasat AS - RiksTV AS - konkurranseloven / /2009 MAB/HMLA Canal Digital Norge AS Forespørsel om informasjon Rentpack AS - konkurranseloven 10 - tariffstruktur i retursystemet for gjenbruksemballasje 2005/ /2009 MAB/NBR Advokatfirmaet Hjort DA - MNA Statsregnskapet for Årsavslutning og frister for rapportering Statsregnskapet / / AA-AAØ/LOFR 130 Side: 7 av 30

8 Konkurransesituasjonen for drosjene i Oslo - kopi av brev til Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune Taxi Depot AS - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo - klage fra ByTaxi AS 2008/ / MAB/JSOL TE Bytaxi AS Svar på innsynsbegjæring - dok 8 i sak 2008/151 Tess nnlandet as - Tess Gjøvik as / Tess Lillehammer as / Tess Elverum as / Tess Service as - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR Oppland Arbeiderblad Svar på innsynsbegjæring i sak nr. 2005/1412, doknr. 32 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/JSOL Fædrelandsvennen Request for information ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/B-1/39316 ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** ***** Side: 8 av 30

9 Commission decision - COMP/M.5437 COMP/M.5437 ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/HMLA 20 offentleglova 20 b EFTA Surveillance Authority Commission decision COMP/M.5446 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST 20 offentleglova 20 b TE EFTA Surveillance Authority Svar på pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - autoriserte verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR TE Auto 23 AS Svar på pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - autoriserte verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR TE Harald Hustad & Co AS Side: 9 av 30

10 European Consumer Day European Consumer Day / /2009 STAB-K/NSA European Economic and Social Committee Henvendelse - Trondheim Energi Forbrukerhenvendelser - kraftpriser / / MAB/NBR Ragnar Tørstad Ønske om evaluering av konkurranseloven - kopi av brev til Næringslivets Hovedorganisasjon Forespørsel om evaluering av konkurranseloven 2009/ /2009 STAB-JD/THSS Side: 10 av 30

11 Svar på høring - forskrift om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd for visse typer erverv av verdipapirer Forskrift om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd for visse typer erverv av verdipapirer - konkurranseloven / /2009 STAB-JD/THSS nnspill fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 11 ***** ***** 2009/ / MAB/EST KK konkurranseloven TE ***** Godkjennelse av samarbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Godkjennelse av samarbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr ***** Side: 11 av 30

12 Høringsuttalelse - forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, ørret og regnbueørret i sjøvann 2009 Høring - forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, ørret og regnbueørret i sjøvann / / MAB/MAGA Reminder: CN Advocacy Working Group - Review and pdate Project: Questionnaire CN - Advocacy Working Group / Model Advocacy provisions Subgroup / /2009 STAB-K/NSA Federal Antimonopoly Service of Russia 2009 CN Annual Conference nvitation Letter CN Annual conference Zurich 2008/ /2009 STAB-K/NSA TE CN Secretariat CN Funding Request CN Annual conference Zurich 2008/ /2009 STAB-K/NSA TE CN Secretariat Side: 12 av 30

13 Svar på innsynsbegjæring i sak nr. 2005/675 - dokumentene 52, 66, 178 og 179 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO Fædrelandsvennen Svar på innsynsbegjæring i sak nr 2007/501 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO Fædrelandsvennen Søknad om lærlingeplass ***** ***** nntak av lærlinger / /2009 AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr B 3 ***** Svar på innsynsbegjæring i sakens dokumenter RS Platou ASA - Glitnir Securities AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST Advokatfirmaet Schjødt DA Side: 13 av 30

14 Svar på melding om erverv av eierandel i Svelgfoss kraftverk Statkraftalliansen - konkurranseloven 24 - meldeplikt - Skagerak Kraft AS - Svelgfoss Kraftverk 2009/ /2009 MAB/NBR Skagerak Kraft AS Pålagt meldeplikt - erverv av eierandel i Svelgfoss kraftverk Statkraftalliansen - konkurranseloven 24 - meldeplikt - Skagerak Kraft AS - Svelgfoss Kraftverk 2009/ /2009 MAB/NBR Skagerak Kraft AS Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Takseringeringstjenester innen fast eiendom - konkurranseloven 10 - takstorganisasjoner - konkurransebegrensende atferd for aktører i takstmarkedet 2008/ / MAB/EST TE Norges takseringforbund Pålegg om å gi opplysninger - Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven 24 jf. 29 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA Vitalkost Side: 14 av 30

15 Validus/Sunkost: Effektivitetsgevinster Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA Wikborg, Rein & Co Validus/Sunkost: Effektivitetsgevinster (vedlegg) Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA Wikborg, Rein & Co Reasoned submission for referral to the Commission - COMP/M ***** ***** ***** COMP/M ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b TE EFTA Surveillance Authority Note to MS COMP/M ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b TE EFTA Surveillance Authority Side: 15 av 30

16 ECN Working group on Horizontal cooperation agreements - 17/2/09 ECN Working Group - Horizontal cooperation agreements 2008/ /2009 STAB-K/NSA 20 offentleglova 20 b TE EFTA Surveillance Authority SO translation EN - NO final ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/HMLA 20 offentleglova 20 b TE EFTA Surveillance Authority Svar på pålegg om å gi opplysninger, jf. konkurranseloven 24 - autoriserte verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR TE Motor Forum AS Svar på forespørsel om statusrapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ / EA/ESN ***** Konkurrencestyrelsen Side: 16 av 30

17 Svar på innsynsbegjæring - Alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS og Norli Gruppen AS/doknr. 1 H. Aschehoug & Co ( W. Nygaard ) AS - Norli gruppen AS - konkurranseloven / / MAB/HMLA Aftenposten Høringsuttalelse - endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Høring - endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven 2009/ /2009 MAB/NBR Olje- og energidepartementet Purring - Høring - E kommisjonens grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger for forbrukere Høring - E-kommisjonens grønnbok om kollektive tvisteløsningsordninger for forbrukere 2009/ /2009 STAB-K/NSA 691 Side: 17 av 30

18 Svar på høring - forskrift om krav for godkjenning av simulatorer for fly og helikopter - ingen merknader Høring - forskrift om krav for godkjenning av simulatorer for fly og helikopter 2009/ / MAB/JSOL Høring - forslag til nye regler om Mattilsynets rett til å kreve opplysninger av tilsynsobjektene Høring - forslag til nye regler om Mattilsynets rett til å kreve opplysninger av tilsynsobjektene 2009/ /2009 MAB/MAGA Svar på høring - gjennomføring av regelverk som tillater unntak for SA iht værskeforordningen - ingen merknader Høring - gjennomføring av regelverk som tillater unntak for SA iht. væskeforordningen 2009/ / MAB/JSOL Side: 18 av 30

19 Svar på høring - Forslag om omlegging av kontrollavgift for legemidler - ingen merknad Høring - omlegging av kontrollavgift for legemidler 2008/ / MAB/JSOL Høring fra Skattedirektoratet - tredning om omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen Høring - utredning om omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen 2009/ /2009 STAB-ØS/TSTG Svar på innsynsbegjæring - partsoffentlig versjon av brev fra ntervet - delvis avslag Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ /2009 MAB/JSOL Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Side: 19 av 30

20 Svar på innsynsbegjæring - Partsoffentlig versjon av siste brev fra Pharmaq - delvis avslag Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ /2009 MAB/JSOL Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Ansvar for skade på tredjeperson forårsaket av luftfartøy - revisjon av Romakonvensjonen av 1952 Revisjon av Roma-konvensjonen om skade forårsaket av utenlandske luftfartøy på tredjepersoner på bakken av 7. oktober møte i Montreal 21. april - 2. mai / / MAB/JSOL TE Justis- og Politidepartementet Søknad om godkjenning av distribusjonsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om godkjenning av distribusjonsavtale mellom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr ***** Side: 20 av 30

21 Pålegg om å gi opplysninger- Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven 24 jf. 29 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA Advokatfirmaet Schjødt DA Svar på innsynsbegjæring dokument nr 44 - delvis avslag Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA Finansavisen Forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/MAGA Allianceapotek/Boots apotek Arivest AS - Drammensveien 144 Holding KS / Drammensveien 144 Holding AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Arivest AS - Drammensveien 144 Holding KS / Drammensveien 144 Holding AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST TE Wikborg, Rein & Co Side: 21 av 30

22 Nasjonal transportplan (NT) Foreleggelse fra SD - Nasjonal transportplan 2009/ / MAB/JSOL Svar på høring - Forslag til endring av regnskapsførerforskriften - ingen merknader Høring - endring av regnskapsførerforskriften 2009/ /2009 MAB/EST Kredittilsynet Svar på høring - Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet - ingen merknader Høring - Forvaltningsreformen - høringsnotat med lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet 2008/ / MAB/JSOL Side: 22 av 30

23 Svar på høring - Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for eiendomsmeglere - ingen merknader Høring - Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for eiendomsmeglere 2009/ /2009 MAB/EST Finansdepartementet Svar på høring - Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for revisorer - ingen merknader Høring - gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for revisorer 2009/ /2009 MAB/EST Finansdepartementet Svar på høring - mplementering av E-kommisjonens rekommandasjon 5.juni 2008 om begrensning av revisors erstatningsansvar - ingen merknader Høring - mplementering av E-kommisjonens rekommandasjon om begrensning av revisorers erstatingsansvar 2008/ /2009 MAB/EST Finansdepartementet Partnership request, EEA financing framework Lithauen - bilateralt samarbeid 2009/ /2009 STAB-K/NSA TE Royal Norwegian Embassy Side: 23 av 30

24 Rabatter til forhandlere - kontorstoler - anmodning om veiledning - konkurranseloven 9.2 Rabatter til forhandlere - kontorstoler - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/EST TE RBM Norge AS Rapport om målbruk i offentleg teneste 2008 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste / / STAB-S/ANP Språkrådet Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - konkurranseloven 19 - søknad om dispensasjon fra gjennomføringsforbudet Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - konkurranseloven / /2009 MAB/EST TE Steenstrup Stordrange adv.firma Forespørsel om informasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - konkurranseloven 11 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 MAB/HMLA KK konkurranseloven Hald & Co, Advokatfirma DA MNA Side: 24 av 30

25 Forespørsel om informasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - konkurranseloven 11 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 MAB/HMLA KK konkurranseloven Hald & Co, ADvokatfirma DA MNA Oppfølging av kartleggingsundersøkelsen av papirarkiver Avlevering til Riksarkivet - saksarkiv / /2009 AA-ADS/KARO BBS / Teller - implementering av vilkår 4 og 5 Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ /2009 MAB/EST TE Wikborg, Rein & Co Side: 25 av 30

26 Supplerende svar på forespørsel om informasjon - regnskapstall Billettservice - konkurranseloven 11 - billettsystemer og - tjenester for underholdingsbransjen - ulovlig markedsstøtte - klage fra iticket AS 2008/ /2009 MAB/HMLA KK konkurranseloven 26 ***** ***** Conopco nc. and nilever Overseas Holdings Limited - TG - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Conopco nc. and nilever Overseas Holdings Limited - TG - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA Kvale og Co advokatfirma Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Høring - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr / /2009 MAB/NBR Norges vassdrags- og energidirektorat Side: 26 av 30

27 Høring - endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting - reklameavbruddsregler Høring - endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting - reklameavbruddsregler 2009/ /2009 MAB/HMLA Kultur- og kirkedepartementet Likviditetsrapport pr Likviditetsrapport til det sentrale statsregnskapet / /2009 AA-AAØ/HOG 134 Senter for statlig økonomistyring Magne Nærum AS - Betten Maskinstasjon AS - Melding om prosjektsamarbeid - Konkurranseloven 10 tredje ledd Magne Nærum AS / Betten Maskinstasjon AS - konkurranseloven 10 - melding om samarbeid i anleggsbransje - steinuttak Morch-tomta og utfylling av sjøfylling til utvidelse av Vestbase AS 2009/ / MAB/NBR Betten Maskinstasjon AS Magne Nærum AS Side: 27 av 30

28 s vedtak V Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - nngrep mot foretakssammenslutning - svar på anmodning om tilleggsopplysninger Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven / /2009 MAB/HACO Svar på forespørsel om informasjon - Rentpack AS Rentpack AS - konkurranseloven 10 - tariffstruktur i retursystemet for gjenbruksemballasje 2005/ /2009 MAB/NBR TE Advokatfirmaet Hjort DA - MNA Orientering om oversendelse av klage til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR Advokatfirma Komnæs, Braaten, Skard DA Side: 28 av 30

29 Oversendelse av klage på avslag på dekning av saksomkostninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR Forespørsel sommerjobb jus Sommerjobb jurister og økonomer forespørsler og søknader 2008/ /2009 AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr TE ***** Svar på pålegg om å gi opplysninger - Valdius AS - Sunkost ASA - konkurranseloven 24 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA TE Wikborg, Rein & Co Akseptansetestrapporter - sak- og rapport-modul Virksomhetsrapportering - saksbehandling - timeregistrering - utvikling av systemløsning 2008/ / AA/KARO Avenir AS Side: 29 av 30

30 Virksomhetsrapportering - sluttrapport for fastprisleveranse - godkjent Virksomhetsrapportering - saksbehandling - timeregistrering - utvikling av systemløsning 2008/ /2009 AA/KARO TE Avenir AS Virksomhetsrapportering - godkjenning av akseptansetest og sluttrapport for fastprisleveranse Virksomhetsrapportering - saksbehandling - timeregistrering - utvikling av systemløsning 2008/ /2009 AA/KARO Avenir AS Side: 30 av 30

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003.

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003 Innhold Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler Konkurransetilsynet forbyr De norske Bokklubbene AS å inngå avtaler som hindrer

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4 0123456789 1011121314 1516171819 ÅRSmelding 2004 Hvorfor har vi regulering og tilsyn med det finansielle systemet? Stabilitet i det finansielle systemet er viet stor oppmerksomhet de senere årene. Mange

Detaljer

Mål og resultatkrav for 2009

Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet - Mål og resultat Årsmelding 2009 Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet skal som eit av resultatkrava drive og vidareutvikle kraftprisdatabasen. Kvart år får Konkurransetilsynet

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 41 8 årgang 23 8 2001 3 4 II 1 Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Foto: Ilja Hendel 58 børsnoteringer BØRSNOTERINGER SIDEN siden 2005 Oslo Bergen london Singapore Shanghai Kobe FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo

ORGANISASJONSKART S:2. Styre Erling Selvig Leder. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ÅRSMELDING 2001 ORGANISASJONSKART S:2 Styre Erling Selvig Leder Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Lisbeth Strand

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 18. november 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Sept. 24. Ikrafttr.

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor endringene omtales i detalj.

Vi viser til vedlagte høringsnotat hvor endringene omtales i detalj. DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT HØringsinstansene i følge adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201002615-/PGUFJS j v.02.2011 Horing - utkast til forskrift om prisopplysning

Detaljer