Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, ECA Notice - Altor Second Holding AS - Elixia Holding AS Altor Second Holding AS - Elixia Holding AS - konkurranseloven / / MAB/HMLA 563 MAB/TOTV Mottaker ECA Contact persons Merger Control ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MAB/HMLA LF Konkurranseloven MAB/ERES TE Avsender ***** Departementets klageavgjørelse - A Canal Digital - konkurranseloven 11 - utestengelse - klage fra Hårberg Elektro 2010/ / MAB/HMLA ***** MAB/KJBR SA Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 1 av 40

2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Comp/M.6231 ***** ***** ***** ***** 2011/ / MAB/BMBE 20 offentleglova 20 b ***** MAB/JON Avsender ***** DnB NOR Bank ASA - Royston Norway AS - konkurranseloven 16 - alminnelig melding om foretakssammenslutning DnB NOR Bank ASA - Royston Norway AS - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/SGR Avsender DnB NOR Bank ASA Merger Working Group - Meeting in Bonn - Hotels ECN - Merger Working Group 2010/ / STAB-JD/HACO STAB-K/BBR Avsender EFTA Surveillance Authority ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ECN - Working group on cooperation issues and due process 2008/ / STAB-JD/HACO 20 offentleglova 20 b STAB-K/BBR Avsender ***** Side: 2 av 40

3 Ad hoc Meeting of Directors General for Competition ECN Directors General meeting / / STAB-K/NSA STAB-K/NSA Mottaker European Commission Ad hoc Meeting of Directors General for Competition ECN Directors General meeting / / STAB-K/NSA STAB-K/NSA SA Avsender European Commission ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ECN Subgroup - motor vehicles 2008/ / MAB/KG 20 offentleglova 20 b MAB/HAL TE Avsender ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / STAB-JD/HACO 20 offentleglova 20 b ***** STAB-K/NSA Avsender ***** Side: 3 av 40

4 Revised Agenda - Meeting of the WG on Competition Policy 24 May 2011 EFTA - Working Group on competition policy 2008/ / STAB-JD/HACO STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Secretariat Cancelled - WG on Competition Policy 24 May 2011 EFTA - Working Group on competition policy 2008/ /2011 STAB-JD/HACO STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Secretariat Dagsorden for EØS-samarbeidsmøtet FAD - internasjonalt arbeid generelt 2009/ / STAB-JD/HACO 680 STAB-K/NSA TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Endring i dagsorden for EØS-samarbeidsmøtet FAD - internasjonalt arbeid generelt 2009/ / STAB-JD/HACO 680 STAB-K/NSA TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 4 av 40

5 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MAB/BMBE LE Konkurranseloven MAB/OYN TE Avsender ***** Svar på høring - TV mangfold og valgfrihet - Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne - ingen merknader Høring - TV, mangfold og valgfrihet - rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne 2011/ /2011 MAB/HMLA MAB/TOTV Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet nvitasjon til samråd om handelsavtaler nvitasjon til møte om NHDs arbeid med handelsavtaler 2010/ / STAB-JD/HACO 680 STAB-K/NSA TE Avsender Nærings- og handelsdepartementet Side: 5 av 40

6 nnsynsbegjæring dokument nr 1 Lyse Fiberinvest AS - Skagerak Fibernett AS - konkurranseloven / /2011 MAB/HMLA MAB/SBT B 0 Avsender Guardian Corporate AS Nordisk årsmötet Helsinki 2011 Nordisk plenumsmøte - Helsinki / /2011 STAB-ØS/KJS STAB-ØS/KJS Avsender Office of Free Competition - Kilpailuvirasto ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MAB/MAGA KK konkurranseloven 26 ***** MAB/HADA Avsender ***** Høringsuttalelse - søknad fra NRK om trafikkportal - kopi av brev til Medietilsynet Norsk rikskringkasting ( NRK) - ny nasjonal trafikkinformasjonstjeneste - Trafikkportalen 2011/ / MAB/HMLA MAB/[fordelt] Avsender Eniro Norge AS Side: 6 av 40

7 Pristilbud ny frankeringsmaskin Pitney Bowes - leieavtale frankeringsmaskin - Bergen 2004/ / AA-ADS/KARO Avsender Pitney Bowes AA-ADS/KARO TE nvitation to the Competition Day in Rostov-on-Don September 2011 Russland - bilateralt 2008/ /2011 STAB-K/NSA 687 STAB/LBHA Mottaker Russian Federation - Federal Antimonopoly Service Public 360 Brukehåndbok - Arkivar Sak & Søk - innføringsprosjekt - Public saksbehandling- / arkiv- / søk-system for Konkurransetilsynet 2011/ /2011 AA-ADS/KARO Avsender Software nnovation AA-ADS/KARO TE Public 360 Brukerhåndbok - Administrator Sak & Søk - innføringsprosjekt - Public saksbehandling- / arkiv- / søk-system for Konkurransetilsynet 2011/ /2011 AA-ADS/KARO AA-ADS/KARO TE Avsender Software nnovation Side: 7 av 40

8 Public 360 Brukehåndbok - Saksbehandling Sak & Søk - innføringsprosjekt - Public saksbehandling- / arkiv- / søk-system for Konkurransetilsynet 2011/ /2011 AA-ADS/KARO AA-ADS/KARO TE Avsender Software nnovation Maler til estimat på tilrettelegging av KT-brevmaler, KT-notatmal og språkhåndtering Sak & Søk - innføringsprosjekt - Public saksbehandling- / arkiv- / søk-system for Konkurransetilsynet 2011/ / AA-ADS/KARO AA-ADS/KARO Mottaker Software nnovation nnkjøpssamarbeidet - opplæring i bruk av prisindekser Samarbeidsavtale - Bergen kommune og Konkurransetilsynet 2004/ /2011 AA-AAØ/HOG 10 AA-AAØ/HOG TE Avsender Bergen kommune Tilleggsopplysninger Stabburet AS - Dagens AS - konkurranseloven / / MAB/MAGA MAB/SDSO TE Avsender Kvale DA Side: 8 av 40

9 ***** ***** ***** Tine BA - dagligvarekjeder - anke - konkurranseloven 11 - overtredelsesgebyr - Norges høyesterett 2010/ /2011 MAB/MAGA RS offentleglova MAB/HADA TE Avsender ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tine BA - dagligvarekjeder - anke - konkurranseloven 11 - overtredelsesgebyr - Norges høyesterett 2010/ / MAB/MAGA RS offentleglova MAB/HADA TE Avsender ***** ***** ***** Tine BA - dagligvarekjeder - anke - konkurranseloven 11 - overtredelsesgebyr - Norges høyesterett 2010/ / MAB/MAGA RS offentleglova MAB/HADA TE Avsender ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 EA/ERES KT Konkurranseloven 26 ***** STAB-K/NSA Mottaker ***** Mottaker ***** Side: 9 av 40

10 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 EA/ERES KT Konkurranseloven 26 ***** STAB-K/NSA Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 EA/ERES KT Konkurranseloven 26 ***** MAB/ELH Mottaker ***** Notat om SSØs veiledende økonomimodell Viderutvikling av virksomhetsregnskapet i statlige virksomheter 2010/ / AA/LOFR 130 AA-AAØ/AHM TE Avsender Senter for statlig økonomistyring Svar på innsynsbegjæring - delvis avslag VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker Ragn Sells Side: 10 av 40

11 nnsynsbegjæring sakslogg VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA B 101 Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnsynsbegjæring - diverse dokumenter VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA B 111 Avsender BR Bedrift AS nnspill - VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma / v Kari Lunde Svar på klage over delvis avslag på innsyn i dokument 1 - delvis medhold Windmill Holding - Fulfilment AS / Vimo Kommunikajon AS / Multipharma AS - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/SGR Mottaker Tønsberg Blad Side: 11 av 40

12 Foreløpig tilbakemelding på tilsynets saksbehandling Windmill Holding - Fulfilment AS / Vimo Kommunikajon AS / Multipharma AS - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/SGR Mottaker Tønsberg Blad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MAB/HMLA LF Konkurranseloven MAB/ERES Mottaker ***** Avgjørelse A CargoNet konkurranseloven 12 jf. 11 avslag på anmodning inngrep mot misbruk av dominerende stilling klage fra Cargolink CargoNet AS - konkurranseloven 11 - tilgang til Jernbaneverkets godsterminaler - klage fra CargoLink AS 2009/ /2011 MAB/BMBE MAB/BMBE Mottaker Vogt & Wiig AS ***** Comp/M.6153 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MAB/KG 20 offentleglova 20 b ***** MAB/BBR Avsender ***** Side: 12 av 40

13 Call for articles for the July issue of the ECN Brief ECN Brief - Norges deltagelse 2009/ /2011 STAB-S/ANP STAB-K/BBR Avsender European Competition Network ECN food subgroup meeting / 13 July 2011 ECN Subgroup - food 2008/ /2011 MAB/MAGA MAB/LHN TE Avsender DG Competition nformasjon Endring i maksimalpris for drosje 2011/ /2011 MAB/BMBE MAB/LHA Avsender Norges Taxiforbund Pålegg om å gi opplysninger etter konkurranseloven 24 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 10 og 11 - utestengelse av ***** ***** ***** 2009/ / MAB/EST L9 Konkurranseloven 26 ***** MAB/ASNY Mottaker ***** Side: 13 av 40

14 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 KK konkurranseloven 26 ***** MAB/CHPA Avsender Advokatfirmaet Holm DA Høring - Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften - Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften 2011/ /2011 STAB-ØS/JGSA 630 STAB-ØS/KJS Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsuttalelse - forslag til endringer i konservesordningen Høring - forslag til endringer i konservesordningen 2011/ / MAB/MAGA MAB/ERSM Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 14 av 40

15 Findus Norge AS -.K.Lykke AS / Bunnpris - joint marketingavtale.k. Lykke AS / Bunnpris / Norgesgruppen ASA - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2011 MAB/MAGA K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/LHN TE Avsender Bunnpris /.K.Lykke AS Maarud AS -.K.Lykke AS / Brunnpris - Joint marketingavtale.k. Lykke AS / Bunnpris / Norgesgruppen ASA - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2011 MAB/MAGA K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/LHN TE Avsender Bunnpris /.K.Lykke AS CLF 1 June: nformation exchange nternasjonale møter, konferanser, kurs - invitasjoner - administrasjon / /2011 STAB/LBHA 680 STAB-K/NSA TE Avsender British nstitute of nternational and Comparative Law Side: 15 av 40

16 inventiv Health nc - PharmaNet Development Group nc - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning inventiv Health nc - PharmaNet Development Group nc - konkurranseloven / /2011 MAB/BMBE MAB/JON Avsender Advokatfirmaet Thommessen AS Vurdering av offentlighet - vedtak V Lemminkäinen Norge AS - Mesta ndustri AS - konkurranseloven 16 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 3521/2011 MAB/KG MAB/SVLA TE Avsender Wikborg Rein NVS AS - Elajo nstallasjon AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning NVS AS - Elajo nstallasjon AS - konkurranseloven / /2011 MAB/KG MAB/SDSO TE Avsender NVS AS Prisregulering Omlegging av Kraftprisbasen - avtale om konsulentoppdrag - Bouvet ASA 2006/ / MAB/JAPF Avsender Bouvet ASA Side: 16 av 40

17 Ytterligere informasjon om alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom Sana Pharma AS og Nordic Health AS. Sana Pharma AS - Nordic Health AS - konkurranseloven / /2011 MAB/MAGA MAB/LHN TE Avsender Sana Pharma AS ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tine BA - dagligvarekjeder - anke - konkurranseloven 11 - overtredelsesgebyr - Norges høyesterett 2010/ /2011 MAB/MAGA RS offentleglova MAB/HADA TE Avsender ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tvidet ramme for overtid og søndagsarbeid etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser / / AA-AAP/LOFR P offentleglova ledd, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/HJS Mottaker Cosma Håkon Side: 17 av 40

18 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tvidet ramme for overtid og søndagsarbeid etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser / / AA-AAP/LOFR P offentleglova ledd, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/HJS Mottaker Cosma Håkon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 EA/ERES KT Konkurranseloven 26 ***** STAB-K/NSA Mottaker ***** Svar på innsynsbegjæring sakslogg VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Svar på innsynsbegjæring dokument nr 58 og 65 - delvis avslag VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker Rang Sells Side: 18 av 40

19 Forespørsel om ytterligere informasjon VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / Mottaker Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS Svar på innsynsbegjæring dokumentene 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 og 62 VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker BR Bedrift AS Svar på innsynsbegjæring dokumentene 66, 67, 68, 69, 73, 79, 80, 81, 82, 83 og 84 VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker BR Bedrift AS Kontrakt - oppføring Gule sider Avtale om oppføring i Telefonkatalogen - Gule Sider 2008/ / STAB-S/ANP 043 STAB-S/SYTS Mottaker Eniro Norge AS Side: 19 av 40

20 Årlig avgift BBSYS biblioteksystem 2011 Bibliotek - prosjekt Bibsys - etablering av bibliotekkatalog og utlånssystem for Konkurransetilsynet - avtale med Bibsys og niversitetsbiblioteket i Bergen 2009/ /2011 AA-ADS/KARO 044 AA-ADS/KARO Avsender Bibsys City Taxi - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Lørenskog - klage fra privatperson City Taxi - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Lørenskog - klage fra privatperson 2011/ / MAB/BMBE MAB/LMO Avsender Forbrukerombudet Anmodning om begrenset høring Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst - forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn - pristiltaksloven / / MAB/BMBE MAB/LMO Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 20 av 40

21 Pre-warning September ECN Subgroup Meeting ECN Subgroup - Pharma 2010/ /2011 MAB/BMBE MAB/JON Avsender EFTA Surveillance Authority Presentations from the ECN working group on Cartels, Athens 13 May 2011 ECN Working Group - Cartel 2010/ /2011 EA/NBR EA/NBR Avsender EFTA Surveillance Authority Høring - Endringer i åndsverkloven - Tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på nternett Høring - Endringer i åndsverkloven - Tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på nternett 2011/ /2011 MAB/HMLA 630 MAB/TOTV Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 21 av 40

22 Svar på høring fra Vegdirektoratet - Forslag til endring i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn - ingen merknader Høring - forslag til endringer i skiltforskriften 2011/ / MAB/BMBE 520 MAB/LMO Mottaker Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Høring - NO 2011:3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet - Vurderinger av forslag og høring Høring - NO 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet 2011/ /2011 STAB-ØS/JGSA 691 STAB-ØS/KJS Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høring - tredning av mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall - NO 2011:2 Høring - tredning av mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall - NO 2011:2 2011/ / Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Side: 22 av 40

23 nnsynsbegjæring - alminnelig melding i sak 2006/1550 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / /2011 AA-ADS/KARO TE Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS Svar på innsynsbegjæring i sak 2005/459 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO Mottaker KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon MAB/SGR Mottaker Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Svar på innsynsbegjæring i sak 2008/34 - delvis avslag nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO Mottaker Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS MAB/RESO Mottaker Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS Side: 23 av 40

24 Svar på innsynsbegjæring i sak 2007/475 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO MAB/RESO Mottaker Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS Svar på innsynsbegjæring i sak 2004/1155 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) - mottatt i / / AA-ADS/KARO MAB/RESO Mottaker Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS Ber om svar på henvendelse - skilting på nynorsk Klage på Konkurransetilsynets målbruk 2010/ /2011 STAB-S/ANP STAB-S/ROT Avsender Erlend Bakke Side: 24 av 40

25 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 MAB/BMBE KK konkurranseloven MAB/OYN TE Avsender ***** Moelven ndustrier ASA - Vänerply AB - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Moelven ndustrier ASA - Vänerply AB - konkurranseloven / /2011 MAB/KG MAB/BBR Avsender Advokatfirmaet Grette DA nnhenting av opplysninger fra partene - konkurranseloven 24 Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Kranservice og Transport AS - konkurranseloven / / MAB/BMBE MAB/RESO Mottaker HAVER Advokatfirma Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Kranservice og Transport AS - konkurranseloven / / MAB/BMBE MAB/RESO Mottaker Kranutleiernes Landsforening Side: 25 av 40

26 Svar på innsynsbegjæring fra Ø. Erichsen, Elementmontasje AS, Fosby AS delvis avslag Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Kranservice og Transport AS - konkurranseloven / / MAB/BMBE MAB/RESO Mottaker Haver Advokatfirma AS Svar på innsynsbegjæring fra Kranringen - delvis avslag Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Kranservice og Transport AS - konkurranseloven / / MAB/BMBE MAB/RESO Mottaker HAVER Advokatfirma Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 OneCo AS - SS Facility Services avdeling Elektro Oslo - konkurranseloven / /2011 MAB/KG MAB/HAE SA Avsender OneCo AS Prisregulering Renholdsavtale Hieronymus Heyerdahlsgt etg. Oslo 2006/ / AA-AAØ/HOG 034 AA-AAØ/HOG TE Avsender Angell AS Side: 26 av 40

27 Konvertering ephorte-baser til Public underlag for arbeidsmøte Sak & Søk - innføringsprosjekt - Public saksbehandling- / arkiv- / søk-system for Konkurransetilsynet 2011/ /2011 AA-ADS/KARO 14 offentleglova 14 første ledd AA-ADS/KARO TE Avsender Software nnovation nnspill til nasjonalbudsjettet og tekst til kap "Konkurransetilsynet" Statsbudsjettet / /2011 AA/LOFR 110 STAB-ØS/KJS Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Svar på innsynsbegjæring: sak 2009/449 - foretakssammenslutning mellom Strålfors AS - EDB Business Partner Norge AS - avslag/delvis innsyn Strålfors AS - EDB Business Partner Norge AS - konkurranseloven / / MAB/HMLA MAB/HMLA Mottaker Bjørn nnerud Visit to DG Competition of officials of the National Competition Authorities within the ECN Autumn session Visit to DG Competition of officials of the Competition Authorities within the ECN Autumn session 2011/ /2011 STAB-JD/HACO STAB-K/[fordelt] Avsender EFTA Surveillance Authority Side: 27 av 40

28 Svar på forespørsel om ytterligere informasjon VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech Tilgang til virksomhetens data Avtale om økonomitjenester mellom Senter for statlig økonomistyring og Konkurransetilsynet 2005/ /2011 AA-AAØ/HOG 119 AA-AAØ/AHM Mottaker Riksrevisjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2011 MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/SGR Avsender ***** Konkurranseloven - kryss-subsidiering innen tannhelsen Den offentlige tannhelsetjenesten ( DOT ) - tannbehandling - kryss-subsidiering - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2011/ /2011 MAB/BMBE MAB/[fordelt] Avsender Praksiseierforeningen Side: 28 av 40

29 Anmodning om begrenset høring Endring i maksimalpris for drosje 2011/ / MAB/BMBE MAB/LHA Mottaker Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Svar på anmodning om begrenset høring - endring av takstene om takstberegning og maksimalpris for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Endring i maksimalpris for drosje 2011/ /2011 MAB/BMBE MAB/LHA Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kopi av brev til NVE - Trekkerør lagt med fjernvarme og elektrisk nett Energiloven - forslag om plikt til å levere restkapasitet av trekkrør på like vilkår til alle 2011/ / MAB/HMLA MAB/SBT TE Avsender nfiber AS Side: 29 av 40

30 Status ang. finn.no sitt pristilbud til Orion Nett AS ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ /2011 MAB/EST KK konkurranseloven 26 ***** MAB/ANFA TE Avsender Orion Nett AS Guidelines on motor vehicle distribution and servicing agreements Guidelines on motor vehicle distribution and servicing agreements 2011/ /2011 MAB/KG MAB/HAL TE Avsender EFTA Surveillance Authority ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** HMS-system i Konkurransetilsynet 2010/ /2011 AA/BJBR P offentleglova ledd, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/MBHA B 10 Avsender ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** HMS-system i Konkurransetilsynet 2010/ /2011 AA/BJBR P offentleglova ledd, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/MBHA Mottaker ***** Side: 30 av 40

31 Høring - forslag til endringer i utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek ( LA ) Høring - forslag til endringer i utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek ( LA ) 2011/ /2011 MAB/BMBE MAB/JON Avsender Statens legemiddelverk Klage på KOFAs målbruk Klage på KOFAs målbruk 2011/ /2011 STAB-S/ANP STAB-S/ROT Avsender Erlend Bakke Moelven ndustrier ASA - Vänerply AB - konkurranseloven 18 - Endring i alminnelig melding om foretakssammenslutning Moelven ndustrier ASA - Vänerply AB - konkurranseloven / /2011 MAB/KG MAB/BBR Avsender Thomas Flo Haugaard (Grette) Side: 31 av 40

32 Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Kranservice og Transport AS - konkurranseloven / /2011 MAB/BMBE MAB/RESO TE Avsender Midstøl Transport AS OBOS Forretningsbygg AS - tstillingsplassen Eiendom AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning OBOS Forretningsbygg AS - tstillingsplassen Eiendom AS - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/thjo Avsender Advokatene i OBOS Rygge-Vaaler Sparebank - Halden Sparebank - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foetakssammenslutning Rygge-Vaaler Sparebank - Halden Sparebank - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/thjo Avsender Advokatfirmaet Selmer DA Side: 32 av 40

33 trykningsrapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ / AA-AA/YNSA 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2 ***** AA/EDTR Avsender ***** Foreløpig svar på innsynsbegjæring i sak 2008/762, dokument nr 1 Securitas Direct AS - Hafslund Sikkerhet Privat AS / Hafslund Boligteknikk AS - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/ANFA Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Svar på innsynsbegjæring - delvis avslag Securitas Direct AS - Hafslund Sikkerhet Privat AS / Hafslund Boligteknikk AS - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/ANFA Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma AS Side: 33 av 40

34 Departementets klageavgjørelse - A T. Ebbing / O. Mæle / A. Kiær / A. lvig - kjøp av eiendom i Nord-Trøndelag - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/SGR TE Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Regnskapsprogrammet i staten - informasjon om prosesser og frister Viderutvikling av virksomhetsregnskapet i statlige virksomheter 2010/ /2011 AA/LOFR 130 AA-AAØ/AHM B 4 Avsender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Svar på anmodning om veiledning vedrørende vilkår i V Vilkår i V DnB - Gjensidige NOR 2011/ /2011 MAB/EST MAB/SGR Mottaker DnB NOR Bank ASA Side: 34 av 40

35 Varsel - VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven 16 - inngrep kan bli aktuelt VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS nnsynsbegjæring i dokumentene 55, 57 og 61 VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA B 109 Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Svar på innsynsbegjæring i dokumentene 55, 57 og 61 - delvis avslag VV Holding AS - Veidekke Gjenvinning AS - konkurranseloven / / MAB/CHPA Mottaker Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Side: 35 av 40

36 Elkjøp Åsane / Telenor - pristiltaksloven 2 - villedende prisopplysninger Elkjøp Åsane / Telenor - pristiltaksloven 2 - villedende prisopplysninger 2011/ /2011 MAB/HMLA MAB/TOTV SA Avsender Leif Sande Ferd Eiendom Logistikk Holding AS - Kjeldsberg Eiendom Ski AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Ferd Eiendom Logistikk Holding AS - Kjeldsberg Eiendom Ski AS - konkurranseloven / /2011 MAB/EST MAB/SGR SA Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Oppsigelse av konto i DnBNOR Fullmakt til å disponere konto 2006/ /2011 AA/LOFR 121 Mottaker DnB NOR Bank ASA, CM Samfunnsektor og Eiendom AA-AAØ/AHM Side: 36 av 40

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Mål og resultatkrav for 2009

Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet - Mål og resultat Årsmelding 2009 Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet skal som eit av resultatkrava drive og vidareutvikle kraftprisdatabasen. Kvart år får Konkurransetilsynet

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

Dok.dato: 08.07.2010. Avtale med ALD Automotive om leasing av HS97459 - VW Caddy 1,9 TDI 105hk kategori 15 - Bilbestilling 28 2010. Dok.

Dok.dato: 08.07.2010. Avtale med ALD Automotive om leasing av HS97459 - VW Caddy 1,9 TDI 105hk kategori 15 - Bilbestilling 28 2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.10-31.8.10, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.07.2012 Tilbud om leasing av ZH29787 godkjennes - Bilbestilling 49-2010 Bilbestilling 49 2010 - ZH29787 -

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00039-61 I Dok.dato: 30092011 Jour.dato: 03102011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003.

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003 Innhold Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler Konkurransetilsynet forbyr De norske Bokklubbene AS å inngå avtaler som hindrer

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

konkurransen seg imellom. Det fører blant almet til at de kan sette høyere varene de kj øper fra grossistene. De er blitt påført.

konkurransen seg imellom. Det fører blant almet til at de kan sette høyere varene de kj øper fra grossistene. De er blitt påført. Konkurranse Nytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Anmeldelse av elektrogrossister til Økokrim Konkurransetilsynet har 26. april anmeldt Elektroskandia AS, Solar blant almet til at de kan sette høyere

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 09/1281-4 Sakstittel Dok.dato 10.08.2009 Markedsføring av trelast - villedende annonsering nnklaget MAXBO 1-SF-412; 2-BRA-11.1 JTG_GRP- -JB Orientering til klager, Montèr Kjedekontor

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008 S OM Sivilombudsmannen Årsmelding for 2008 Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen Dokument nr. 4 (2008 2009) Melding for året 2008 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2009 Til Stortinget

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer