Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 17.11.2008-23.11.2008. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, nnhold: Forslag til offentlig versjon av alminnelig melding om foretakssammenslutning Compagnie Generale de Geophysique / Veritas - Wavefield nseis ASA - konkurranseloven / /2008 MAB/NBR TE Steenstrup Stordrange adv.firma nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 14 - Soner for nærtrafikk med drosje - Sør-Trøndelag Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / Sør-Trøndelag fylkeskommune nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - nærtrafikksoner for kjøring med drosjebil Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / TE Buskerud fylkeskommune Side: 1 av 28

2 nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Etablerte forlag ( Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur ) - konkurranseloven 11 - markedet for digitale læremidler - skolemarkedet - klagende part Cyberbook AS 2008/ / MAB/HMLA Cappelen Damm AS nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Etablerte forlag ( Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur ) - konkurranseloven 11 - markedet for digitale læremidler - skolemarkedet - klagende part Cyberbook AS 2008/ / MAB/HMLA Gyldendal Norsk Forlag AS nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Etablerte forlag ( Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur ) - konkurranseloven 11 - markedet for digitale læremidler - skolemarkedet - klagende part Cyberbook AS 2008/ / MAB/HMLA H. Aschehoug & Co Side: 2 av 28

3 nnhold: Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/ norsk oversettelse EØS regelverk 2007/ / STAB-K/NSA TE tenriksdepartementet / EØS-sekretariatet nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Fædrelandsvennen AS - AS Farsunds Aktiebogtrykkeri - konkurranseloven / /2008 MAB/HMLA Wikborg, Rein & Co nnhold: Svar på innsynsbegjæring Gran & Ekran AS / Grunnarbeid AS - konkurranseloven 10 - anbud rehabilitering av bruer i Steinkjer kommune 2007/ /2008 MAB/ANES TE Advokatfirmaet Christensen - Ertsås - Kjøren - Smalås nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Gratis sentralavgift Taxi 2 Drift AS / Christiania Taxi AS - veiledning - konkurranseloven / /2008 SA P4 Side: 3 av 28

4 nnhold: Tilleggsopplysninger - selskapsoversikt / utdypning av uklarheter Grieg Shipping AS - Star Shipping AS - konkurranseloven / / Mottaker Konkurransetilsynet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: nnrapportering av resultatet fra lokale forhandlinger pr Hovedtariffavtalen i staten 1. mai april lokale forhandlinger pr. 1. august / / AA-AAP/LOFR TE Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Høring - forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter energiloven Høring - forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter energiloven 2008/ / MAB/NBR Olje- og energidepartementet nnhold: Høring - forslag til endringer i forskrift om avgifter til Patenstyret Høring - forslag til endringer i forskrift om avgifter til Patenstyret 2008/ / STAB-JD/THSS 630 Nærings- og handelsdepartementet Side: 4 av 28

5 nnhold: Høring to E saker om opphavsrett forlenget vernetid og kunnskapsøkonomien Høring - to E-saker om opphavsrett, til orientering: Forlenget vernetid på åndsverk. Opphavsrett innen kunnskapsøkonomien 2008/ /2008 MAB/HMLA Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr / /2008 MAB/MAGA TE P4 nnhold: nnsynsbegjæring sak 2007/422 - diverse dokumenter Nortura BA - Hå Rugeri AS - konkurranseloven / /2008 MAB/MAGA TE Stavanger Aftenblad Side: 5 av 28

6 nnhold: Kommentarer til begrunnet varsel om inngrep - Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven / / MAB/HACO Mottaker Konkurransetilsynet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: Anmodning om offentlighetsvurdering av brev av Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven / /2008 MAB/HACO Konkurransetilsynet Mottaker Advokatfirma DLA Piper Norway DA nnhold: ECA Notice multijurisdictional mergers - Peab AB - Peab ndustri AB / Peab Norge AS / Peab ndustri Norge AS Peab AB - Peab ndustri AB / Peab Norge AS / Peab ndustri Norge AS - konkurranseloven / / MAB/NBR TE Konkurrensverket nnhold: Renteregulering pr Ricoh kopimaskin / skriver - leieavtale - vedlikeholdsavtale - DnB NOR Finans 2004/ / AA-AA/TAR TE DnB NOR Finans AS Side: 6 av 28

7 nnhold: Tillegg til alminnelig melding om foretakssammenslutning - avtaler og vedtekter Sparebanker i Sparebank 1 allianse - Glitnir Bank ASA - konkurranseloven / /2008 MAB/EST TE Simonsen Advokatfirma nnhold: Statens kartverk - programvare for kartdata - påpekning - konkurranseloven 9.1 e Statens kartverk - programvare for kartdata - påpekning - konkurranseloven 9.1 e 2008/ /2008 MAB/HMLA Cascade AS nnhold: konkurranseloven / /2008 KM Krrl 26 Konkurransetilsynet Mottaker nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Taxi Depot AS - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo - klage fra ByTaxi AS 2008/ / TE P4 Side: 7 av 28

8 nnhold: ACEA Holding AS - Vifo Barnehagene AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning ACEA Holding AS - Vifo Barnehagene AS - konkurranseloven / /2008 MAB/MAGA SA Advokatfirma DLA Piper Norway DA nnhold: tfyllende informasjon om saken Avtale Norgestaxi AS - Taxi Vest AS - veiledning - konkurranseloven / / TE Taxi Vest AS v/ Torkjell Øvrebø nnhold: 2008/ /2008 MAB/HMLA KK konkurranseloven 26 nnhold: ECN Plenary meeting - revised agenda and background documents ECN Plenarmøte / /2008 STAB-K/NSA TE EFTA Surveillance Authority Side: 8 av 28

9 nnhold: ECN Plenary meeting - revised agenda and background document ECN Plenarmøte / /2008 STAB-K/NSA TE EFTA Surveillance Authority nnhold: Presentasjon: Sustainable Development and Competition Policy European Competition Day Paris November / /2008 STAB-K/NSA Konkurransetilsynet Mottaker Konferansepresentasjon nnhold: NT/382 - Comité économique et social européen - Démocratie économique dans le marché intérieur - Avis section European Economic and Social Committee (EESC) 2008/ /2008 STAB-K/NSA EFTA Surveillance Authority nnhold: Høring - gjennomføring / implementering av nspire-direktivet - infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet Høring - gjennomføring / implementering av nspire-direktivet - infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet 2008/ / MAB/HMLA 691 Miljøverndepartementet Side: 9 av 28

10 nnhold: CN Advocacy Working Group, sg1 Review and pdate Project - Network of competition advocacy specialists CN - Advocacy Working Group / Model Advocacy provisions Subgroup / /2008 STAB-K/NSA EFTA Surveillance Authority nnhold: Orientering om lærlingetilskot for 2. halvår 2008 nntak av lærlinger / / AA-AAP/LOFR Hordaland fylkeskommune nnhold: Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - begrunnet varsel om inngrep - konkurranseloven 16 - Forbrukerombudet har ingen merknad Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven / /2008 MAB/HACO Forbrukerombudet nnhold: Request for information regarding liberalisation of the pharmacy sector Request for information regarding liberalisation of the pharmacy sector 2008/ / TE Konkurrencestyrelsen Side: 10 av 28

11 nnhold: Visit to the Norwegian Competition Authority Singapore - bilateralt 2008/ /2008 STAB-K/NSA TE Competition Commission of Singapore nnhold: Departementets klageavgjørelse - delvis avslag på innsynsbegjæring Solvang ASA - NE Gas Shipping Corporation Limited - konkurranseloven / / SA Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Disadvantaged/vulnerable groups Storbritannia ( K ) - bilateralt 2008/ /2008 STAB-K/NSA TE EFTA Surveillance Authority Side: 11 av 28

12 nnhold: Takseringstjenester - konkurranseloven 10 - Norges Takseringsforbund (NTF) - spørsmål om NTFs praksis knyttet til medlemmer som benytter annet skjematur enn NTFs skjematur Takseringeringstjenester innen fast eiendom - konkurranseloven 10 - takstorganisasjoner - konkurransebegrensende atferd for aktører i takstmarkedet 2008/ /2008 MAB/EST Konkurransetilsynet Mottaker Kluge Advokatfirma DA nnhold: Svar på innsynsbegjæring i sak 2008/861 (Viking/sæter) Viking Redningtjeneste AS - Sæter Bilberging AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet Mottaker Simonsen Advokatfirma DA nnhold: Willis AS - Heyerdahl Brokers AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Willis AS - Heyerdahl Brokers AS - konkurranseloven / /2008 MAB/EST TE Thommessen Krefting Greve Lund AS nnhold: Svar på innsynsbegjæring - dok 1 Compagnie Generale de Geophysique / Veritas - Wavefield nseis ASA - konkurranseloven / /2008 MAB/NBR Konkurransetilsynet Mottaker Arntzen de Besche Advokatfirma Side: 12 av 28

13 nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - nærtrafikksoner for kjøring med drosjebil Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / TE Vestfold fylkeskommune nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - nærtrafikksoner for kjøring med drosjebil Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / TE Hedmark Fylkeskommune nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - nærtrafikksoner for kjøring med drosjebil Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / TE Nord-Trøndelag fylkeskommune nnhold: Rammeavtale PC og serverutstyr med tilhørende levert av diverse leverandører programvare / tjenester Ementor AS - Rammeavtale T tjenester, PC utstyr, servere, lisenser og annen infrastruktur 2008/ / AA/TEVO Ementor Side: 13 av 28

14 nnhold: Oppfølging av vedtak V Eurofins Danmark A/S - Lantmännen Analycen Nordic AB / Analycen Ecotox AS - konkurranseloven 16 Sak/dok nr: 2007/ Løpenr.: 8111/2008 MAB/MAGA TE Arntzen de Besche Advokatfirma nnhold: Forsikringsavtale Europeiske reiseforsikring - forsikringsavtale / / AA-AAP/LOFR 10 Europeiske reiseforsikring nnhold: Forskrift om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd for visse typer erverv av verdipapirer 2008/ / STAB-JD/THSS 5a offentlighetsloven 5a annet ledd Konkurransetilsynet Mottaker Side: 14 av 28

15 nnhold: Godkjennelse av samarbeidsavtale - Ya Bank AS - Terra Forsikring AS Godkjennelse av samarbeidsavtale - finansieringsvirksomhetloven / /2008 MAB/EST SA Kredittilsynet nnhold: Høring - utkast til arbeidsgrupperapport om tildeling av varenummer Høring - arbeidsgrupperapport om tildeling av varenummer 2008/ / B 2 Statens legemiddelverk nnhold: Høring fra NVE - Forslag til endring av kapittel 15 i kontrollforskriften. Høring - forslag til endring av kapittel 15 i kontrollforskriften 2008/ /2008 MAB/NBR Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 15 av 28

16 nnhold: Sak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 8061/2008 MAB/NBR KL Krrl Mottaker Mottaker Konkurransetilsynet Advokatfirmaet Tryti & co AS Advokatane Hanisch, Kopstad, Pallum, Lund & Seeberg nnhold: 2008/ /2008 KK konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet Mottaker nnhold: 2008/ /2008 KK konkurranseloven 26 TE Bergen Tingrett Side: 16 av 28

17 nnhold: 2008/ /2008 KK konkurranseloven 26 TE nnhold: ECA - Notice SOS nternational AS - NLA Global Medical Support AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet Mottaker ECA Contact persons Merger Control nnhold: 2008/ /2008 AA-AAP/LOFR P Offentlighetsloven 5a og forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1 nnhold: 2008/ /2008 AA-AAP/LOFR P Offentlighetsloven 5a og forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1 Side: 17 av 28

18 nnhold: Svar på innsynsbegjæring i dokument dokument 7 Taxi Depot AS - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo - klage fra ByTaxi AS 2008/ /2008 Konkurransetilsynet Mottaker Taxidepotet nnhold: Svar på innsynsbegjæring i dokument 1 i sak 2008/906 Taxi Depot AS - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo - klage fra ByTaxi AS 2008/ /2008 Konkurransetilsynet Mottaker Finansavisen nnhold: Svar på innsynsbegjæring i dokument 1 i sak 2008/906 Taxi Depot AS - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo - klage fra ByTaxi AS 2008/ /2008 Konkurransetilsynet Mottaker P4 Side: 18 av 28

19 nnhold: nnsynsbegjæring dok nr 1 sak 2008/906 Taxi Depot AS - pristiltaksloven 2 - maksimalpriser for drosjetransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo - klage fra ByTaxi AS 2008/ / TE Finansavisen nnhold: 2008/ /2008 MAB/EST 5a Offentlighetsloven 5a og forvaltningsloven 13 første ledd nr TE nnhold: 2008/ /2008 STAB-JD/THSS 5a offentlighetsloven 5a annet ledd Mottaker Konkurransetilsynet nnhold: Svar på forespørsel om husleiereguleringsloven Behandling av saker etter husleiereguleringsloven 2008/ /2008 MAB/MAST Konkurransetilsynet Mottaker Evelyn Westad Side: 19 av 28

20 nnhold: COMP/ / /2008 MAB/EST 6 offentlighetsloven 6 første ledd nr TE nnhold: COMP/M / /2008 MAB/NBR 6 offentlighetsloven 6 første ledd nr TE nnhold: COMP/M / /2008 MAB/NBR 6 offentlighetsloven 6 første ledd nr TE nnhold: Svar på forespørsel om informasjon Grieg Shipping AS - Star Shipping AS - konkurranseloven / / Elin Moen Side: 20 av 28

21 nnhold: Joint Marketing avtale - Stabburet - Helgø Matsenter AS Helgø Matsenter AS / Norgesgruppen ASA - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / /2008 MAB/MAGA K8 Offl 5a og Forvl 13 første ledd nr NorgesGruppen ASA nnhold: Høring - Arbeidsgruppe svalbardskatt Høring - Arbeidsgruppe svalbardskatt 2008/ /2008 STAB-ØS/TSTG 630 Finansdepartementet nnhold: Prissamarbeid - prisutvikling på sild - kopi av brev til Rederiforeningen for kystringnotfartøy Konkurranseforholdene i sildenæringen - konkurranseloven 10 og / /2008 MAB/MAGA Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 21 av 28

22 nnhold: Likviditetsrapport pr. 31. oktober 2008 Likviditetsrapport til det sentrale statsregnskapet / / AA-AAØ/HOG 134 Mottaker Konkurransetilsynet Senter for statlig økonomistyring - Avdeling for konsernsystemer nnhold: Godkjennelse av vederlagsavtale mellom forvalter og Nortura Nortura BA - Hå Rugeri AS - konkurranseloven / /2008 MAB/MAGA Konkurransetilsynet Mottaker Advokatfirma DLA Piper Norway DA nnhold: Svar på innsynsbegjæring - sakslogg Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven / /2008 MAB/HACO Konkurransetilsynet Mottaker Selmer advokatfirma nnhold: Begjæring om tvangslisens - anmodning om uttalelse Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / Mottaker Statens Legemiddelverk Konkurransetilsynet Side: 22 av 28

23 nnhold: Pålegg om fullstendig melding om foretakssammenslutning Statkraft AS - Agder Energi AS - konkurranseloven 18 Statkraft AS / Agder Energi AS - Statkraft Agder Energi Vind DA - konkurranseloven / / MAB/NBR Konkurransetilsynet Mottaker Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Mottaker Agder Energi AS nnhold: Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven 18 - pålegg om fullstendig melding om foretakssammenslutning Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven / / MAB/NBR Konkurransetilsynet Mottaker Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen nnhold: Tolkning av maksimalprisforskriften 3 - Veiledning - konkurranseloven 9.2 Tolkning av maksimalprisforskriften 3 - Veiledning - konkurranseloven / / TE Vestfold Taxisentral AS Side: 23 av 28

24 nnhold: 2007/ /2008 MAB/HMLA KF Offvl 5a og fvl 13 første ledd nr. 2 nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Vurdering av forskrift etter konkurranseloven 14 - tilgang til nettportaler for eiendomssalg 2008/ / MAB/EST TE Tinde nnhold: Coop Økonom BA - Coop Sola BA - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Coop Økonom BA - Coop Sola BA - konkurranseloven / /2008 MAB/MAGA SA Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - nærtrafikksoner Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / TE Sogn og Fjordane Fylkeskommune Side: 24 av 28

25 nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 - nærtrafikksoner for kjøring med drosjebil Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / TE Rogaland fylkeskommune nnhold: Svar på forespørsel om informasjon Eidsiva Bioenergi AS - Hamar- regionen Fjernvarme AS / Kongsvinger Fjernvarme AS - konkurranseloven / /2008 MAB/NBR SA Eidsiva Energi AS nnhold: Forskrift om unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 første ledd for visse typer erverv av verdipapirer 2008/ /2008 STAB-JD/THSS 5 offentlighetsloven 5 første ledd TE nnhold: Svar på forespørsel om informasjon - konkurranseloven 24 Hafslund nfratek ASA - Fortum Service AS - konkurranseloven / /2008 MAB/NBR TE Wiersholm Side: 25 av 28

26 nnhold: Kristiansand Dyrepark AS - Piratprodukter AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Kristiansand Dyrepark AS - Piratprodukter AS - konkurranseloven / /2008 MAB/HMLA 560 Simonsen Advokatfirma DA nnhold: 2008/ /2008 MAB/MAGA KK konkurranseloven TE nnhold: Malermesternes Hus AS - Farveglede Distribusjon AS / Farveglede AS / Nordek AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Malermesternes Hus AS - Farveglede Distribusjon AS / Farveglede AS / Nordek AS - konkurranseloven / /2008 MAB/NBR TE Advokatfirma Orwall & Co Side: 26 av 28

27 nnhold: Reitan Servicehandel Norge AS - Norske Spill AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Reitan Servicehandel Norge AS - Norske Spill AS - konkurranseloven / /2008 MAB/HMLA 560 Aabø-Evensen & Co advokatfirma nnhold: Revisjon av Es tredje luftfartspakke Revisjon av Es tredje luftfartspakke - Regulation ( EC ) No 1008/2008 on common rules for the operation of air services in the Community 2008/ / TE Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Sodexo AS - Sigma Eiendomsservice AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Sodexo AS - Sigma Eiendomsservice AS - konkurranseloven / /2008 MAB/NBR TE Advokatfellesskapet Wessel Side: 27 av 28

28 nnhold: Sparebanker i Sparebank 1 allianse - Glitnir Bank ASA - konkurranseloven 18 - ikke meldepliktig foretakssammenslutning Sparebanker i Sparebank 1 allianse - Glitnir Bank ASA - konkurranseloven / /2008 MAB/EST Konkurransetilsynet Mottaker Simonsen Advokatfirma DA nnhold: Statens alminnelige prisreguleringsfond - anmodning om utbetaling Statens prisreguleringsfond 2005/ /2008 AA-AAØ/HOG 134 Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 28 av 28

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.11.2008-9.11.2008 10.12.2008 Angående konkurransevridende

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 18.5.2009-24.5.2009 11.06.2009 nnhold: nnsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.6.2010-20.6.2010 23.07.2010 Konkurransetilsynets vedtak

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.3.2009-8.3.2009 30.03.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.8.2009-9.8.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.8.2009-9.8. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.8.2009-9.8.2009 25.08.2009 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.11.2009-15.11.2009 27.11.2009 nnhold: Ny konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 22.11.2009 09.12.2009 Oversendelse av møtereferat av

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.2.2010-21.2.2010 26.03.2010 Tilbud - utlånsautomat

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.6.2009-14.6.2009 26.06.2009 Alstöm Capital Oy - Å&R

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 29.11.2009 21.12.2009 nnhold: ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling.

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling. Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Konkurransetilsynets mål er å oppmuntre til konkurranse og gripe inn mot bedrifter som prøver å utnytte markedsmakt. Konkurranse er et billig og effektivt virkemiddel som

Detaljer

Mål og resultat... 53 Samfunnseffektar... 54 Brukareffektar... 66 Interne prioriteringar... 70

Mål og resultat... 53 Samfunnseffektar... 54 Brukareffektar... 66 Interne prioriteringar... 70 ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Innhald Om Konkurransetilsynet... 4 Direktøren har ordet... 5 Viktige saker og resultat i 2010... 9 Konkurransetilsynet i samfunnet... 15 Historisk tilbakeblikk... 17 Viktige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

Vedtak V2015-24 - Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven 16, jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår

Vedtak V2015-24 - Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven 16, jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår Offentlig versjon Unntatt offentlighet jfr offl 13, fvl 13.1.2 Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-417 Saksbehandler: Saksansvarlig: Astrid Boge Magnus Gabrielsen Dato: 04.03.2015 Vedtak V2015-24

Detaljer

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot Årsrapport 2013 0 MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot matmarkedene: Ica og Norgesgruppens

Detaljer

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.

Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 10.11.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Rapport generert: 13.11.2008 Besøk på fremmed jord Besøk på fremmed

Detaljer

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring

produktoverdragelse. Her diskuterer hun skillet mellom avtaler om teknologioverføring KonkurranseNytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 5/2005 Innhold Vant 15 000 kroner hver for masteroppgaver om konkurranse Janicke Wiggen (28) og Øyvind Thomassen (29) gikk til topps i Konkurransetilsynets

Detaljer