Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Kopi av faktura fra forvalter pr Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ / MAB/EST Konkurransetilsynet MAB/HAOK TE Avsender Wikborg, Rein & Co ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Departementsforeleggelse ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR Tilg.kode 15 Hjemmel: offentleglova 15 første ledd ***** MAB/JAPF Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forbrukerombudet - kopi av vedtak etter markedsføringslova 6 første ledd jf. 7 første ledd bokstav b jf. 3 andre ledd etter 37, jf. 39, jf. 40 og 42 mot Nuform AS Forbrukerombudet - vedtak etter markedsføringslova 6 første ledd jf. 7 første ledd bokstav b jf. 3 andre ledd etter 37, jf. 39, jf. 40 og 42 mot Nuform AS 2009/ / MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON SA Avsender Forbrukerombudet Side: 1 av 21

2 Forbrukerombudet - kopi av vedtak om forbod mot brot på marknadsføringslova 6 første ledd jf. 7 første ledd bokstav b jf. 3 andre ledd mot Kjell Nødvedt Forbrukerombudet - vedtak om forbod mot brot på marknadsføringslova 6 første ledd jf. 7 første ledd bokstav b jf. 3 andre ledd mot Kjell Nødvedt 2009/ / MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/JON SA Avsender Forbrukerombudet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 Tilg.kode KK Hjemmel: konkurranseloven 26 ***** Konkurransetilsynet MAB/TOTV Avsender ***** Høring fra NVE - Endringer i forskrift nr 302 om kontroll av nettvirksomhet Høring - endringer i forskrift nr 302 om kontroll av nettvirksomhet 2009/ /2009 MAB/NBR Konkurransetilsynet MAB/laom Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 2 av 21

3 nnsynsbegjæring dokument nr 3 Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapauter 2009/ /2009 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/WESE TE Avsender TV 2 Pålegg om fullstendig melding om foretakssammenslutning - Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven 18 Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / MAB/KAE Kvale og Co advokatfirma Svar på innsynsbegjæring dok 1 Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / MAB/KAE Emmaljunga AS - Gro Eliasbeth Bergan Side: 3 av 21

4 tsettelse av klagefrist Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / Konkurransetilsynet MAB/ECE Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Strålfors - EDB - Posten Norges vurdering av produktmarkedet 2009/ /2009 Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Posten Norge AS/tella AS Oppfølging etter møte / / Konkurransetilsynet MAB/SBT Avsender Wikborg, Rein & Co Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven / /2009 MAB/EVT EDB Business Partner Norge AS Side: 4 av 21

5 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 - Strålfors AS 2009/ /2009 MAB/EVT Strålfors AS Agder Energi Venture AS NEG AS / NEG Skog AS / NEG Varme AS / Norsk Energigjenvinning AS - konkurranseloven 18 ikke meldepliktig transaksjon Agder Energi Venture AS - NEG AS / NEG Skog AS / NEG Varme AS / Norsk Energigjenvinning AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/KNMA Agder Energi Venture AS Anbud - bedriftshelsetjeneste Anbud - Bedriftshelsetjenste / /2009 AA-AAP/LOFR Konkurransetilsynet AA-AAØ/HOG Avsender Arsana AS Svar på innsynsbegjæring Kolo Veidekke a.s - Lauvåsen pukk AS - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/laom Deloitte Advokatfirma DA Side: 5 av 21

6 Svar på pålegg om informasjon - konkurranseloven 24 - Yara Mineralgjødsel - prosjekt 2009/ /2009 Tilg.kode KW Hjemmel: offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr Konkurransetilsynet MAB/ELH Avsender Advokatfirmaet Schjødt DA Svar på innsynsbegjæring - dok 6 Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / MAB/KAE Kvale og Co advokatfirma Begjæring om partsinnsyn og spørsmål til pålegg om fullstendig melding Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/KAE TE Avsender Kvale og Co advokatfirma Svar på innsynsbegjæring - dok delvis avslag Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / MAB/KAE Kvale og Co advokatfirma Side: 6 av 21

7 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven / /2009 Creno AS Avsender Citibank nternational Citibank nternational Fjellinjen AS Konkurransetilsynet Telenor ASA Sparebank 1 Gruppen AS Viasat AS Nordea Skatteetaten NAV Drift og utvikling Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge DNB NOR Eiendom TrygVesta MAB/EVT tsettelse av svarfrist - pålegg om opplysninger 2009/ /2009 MAB/EVT Oberthur Technologies Norway NORSK AS Svar på høring - endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - ingen merknader Høring - endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet 2009/ /2009 STAB-JD/THSS 690 STAB-JD/RASO Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 7 av 21

8 Høring - Forslag til endringer i reisegarantiforskriften - Oppbygging av egenkapital til Reisegarantifondet mv Høring - Forslag til endringer i reisegarantiforskriften - Oppbygging av egenkapital til Reisegarantifondet mv 2009/ /2009 MAB/KALA Konkurransetilsynet MAB/WESE TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnsynsbegjæring - sak 2004/91 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO Konkurransetilsynet MAB/WESE TE Avsender Risk Management Consultant v/gard Westbye Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven / / MAB/EVT Norsik AS / Oberthur technologies Mailpack AS Combi Pack AS BBS Digital Print AS DM Partner AS Nord Mail AS tella nformation AS Direkt Media AS Side: 8 av 21

9 Svar på innsynsbegjæring - dok 5 Vangsgutane AS - konkurransemessige virkninger av omregulering / byggeforbud - påpekning - konkurranseloven 9.1.e 2008/ / Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma MAB/SOEN Bedriftshelsetjeneste anbud Anbud - Bedriftshelsetjenste / / AA-AAP/LOFR AA-AAØ/HOG HMS Gruppen Arsana bedriftshelsetjeneste Aktiv Helse Bergen Kokstad bedriftshelsetjeneste Hjelp24 NM Rettelse - Bedriftshelsetjeneste - anbud Anbud - Bedriftshelsetjenste / / AA-AAP/LOFR AA-AAØ/HOG HMS Gruppen Arsana Kokstad bedriftshelsetjeneste Hjelp24 NM Side: 9 av 21

10 Anbud - bedriftshelsetjeneste Anbud - Bedriftshelsetjenste / / AA-AAP/LOFR Tilg.kode 23 Hjemmel: offentleglova 23 tredje ledd Konkurransetilsynet AA-AAØ/HOG Avsender HMS Gruppen Rettelse - Bedriftshelsetjeneste anbud Anbud - Bedriftshelsetjenste / / AA-AAP/LOFR AA-AAØ/HOG Aktiv Helse Bergen Bekreftelse på mottatt anbud Anbud - Bedriftshelsetjenste / / AA-AAP/LOFR AA-AAØ/HOG HMS Gruppen Brødrene Bjerkli AS - Austad Maskinstasjon AS - konkurranseloven 18 - ikke meldepliktig foretakssammenslutning Br. Bjerkeli AS - Austad Maskin AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/VEMA Brødrene Bjerkli AS Austad Maskinstasjon AS Side: 10 av 21

11 Tildelinger av fjernvarmekonsesjoner - orientering om avslutning av saken Fjernvarmekonsesjoner - konkurranse i energimarkedet 2007/ /2009 MAB/NBR MAB/laom Daimyo Rindi Energi AS Høring - forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Høring - forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger 2009/ / MAB/NBR Konkurransetilsynet MAB/laom Avsender Kommunal- og regionaldepartementet Høring fra NHD - Hvitbok om modernisering av KT-standardisering i E veien fremover - kommisjonshøring Høring - Hvitbok om Modernisering av KT-standardisering i E - kommisjonshøring 2009/ / Konkurransetilsynet STAB-ØS/GJNE Avsender Nærings- og handelsdepartementet Side: 11 av 21

12 Høring - Hvitbok om KT-standardisering - kommisjonshøring Høring - Hvitbok om Modernisering av KT-standardisering i E - kommisjonshøring 2009/ / Konkurransetilsynet STAB-ØS/GJNE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Anbefalte og obligatoriske KT-standarder i offentlig sektor - Referansekatalog for T-standarder i offentlig sektor 2.0 Høring - utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske KT-standarder i offentlig sektor 2009/ / AA/BJBR Konkurransetilsynet AA/BJBR Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Svar på innsynsbegjæring i sak 2004/91 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/WESE Risk Management Consultant Side: 12 av 21

13 Masteroppgave Masteroppgave / /2009 STAB-ØS/TSTG 690 Konkurransetilsynet STAB-ØS/[fordelt] Avsender ngvild Myrold tdypende spørsmål etter telefonmøte med Yara Mineralgjødsel - prosjekt 2009/ / MAB/ELH Advokatfirmaet Schjødt DA Svar på pålegg om informasjon - konkurranseloven 24 Mineralgjødsel - prosjekt 2009/ / Konkurransetilsynet MAB/ELH Avsender Fiskå Mølle AS Side: 13 av 21

14 Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven / /2009 Mail4you AS Avsender Trykk Print Pakk AS TAG Systems AS Bording AS Payex Pitney Bowes Norge AS Norsk Formularindustri AS Grafisk Digital AS Aske Spesialtrykk AS Lundeby & co Bokbinderi AS CopyCat AS Parajett AS OCE-Norge AS Konkurransetilsynet MAB/EVT Forespørsel om informasjon 2009/ /2009 MAB/EVT KMD / Kommunedata Danmark ***** ***** - ***** ***** COMP/39396 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/NBR Tilg.kode 20 Hjemmel: offentleglova 20 b ***** Konkurransetilsynet MAB/MAST Avsender ***** Side: 14 av 21

15 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** COMP/M.5561 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR Tilg.kode 20 Hjemmel: offentleglova 20 b ***** Konkurransetilsynet MAB/THAA TE Avsender ***** Directors General meeting autumn draft agenda and response ECN Directors General meeting / /2009 STAB-K/NSA Konkurransetilsynet STAB-K/NSA TE Avsender EFTA Surveillance Authority ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 MAB/EST Tilg.kode 20 Hjemmel: offentleglova 20 b Konkurransetilsynet MAB/GL Avsender ***** Side: 15 av 21

16 Oversendelse av klage - A ettersendte vedlegg Etablerte forlag ( Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur ) - konkurranseloven 11 - markedet for digitale læremidler - skolemarkedet - klagende part Cyberbook AS 2008/ / MAB/chlu Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forslag til offentlig versjon av vedtak V ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 MAB/NBR ***** Konkurransetilsynet MAB/GL Avsender Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smalås ANS nnsynsbegjæring - saksdokumenter Jæren Dekk AS - Alfred Solberg AS / TFSM Solberg Eiendom AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR Konkurransetilsynet MAB/RW TE Avsender Taxi 1 as Side: 16 av 21

17 Melding om etterutdannelse Konkurransetilsynets føring av egne saker for domstolene - advokatbevillinger 2004/ /2009 STAB-JD/THSS MAB/VEMA Den Norske Advokatforening nnsynsbegjæring dokument nr 1 Reflex AS - Barnas Hus Skandinavia AS - konkurranseloven / / Konkurransetilsynet MAB/HPHA TE Avsender Taxi 1 as Svar på innsynsbegjæring - delvis avslag Reflex AS - Barnas Hus Skandinavia AS - konkurranseloven / / MAB/HPHA Taxi 1 as trykningsrapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2006/ /2009 AA-AA/YNSA Tilg.kode 13 Hjemmel: offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2 ***** Konkurransetilsynet AA/EDTR Avsender ***** Side: 17 av 21

18 Svar på innsynsbegjæring Statkraft - AS Tyssefaldene - dok 1 og 5 - delvis avslag Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Selmer advokatfirma Svar på innsynsbegjæring Statkraft - AS Tyssefaldene - vedlegg 2 og 3 til dok 8 - delvis avslag Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Selmer advokatfirma Svar på innsynsbegjæring - Statkraft - AS Tyssefaldene - dok 12 - delvis avslag Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Selmer advokatfirma Svar på innsynsbegjæring Statkraft - AS Tyssefaldene - dok 9 Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Selmer advokatfirma Side: 18 av 21

19 Svar på innsynsbegjæring Statkraft - AS Tyssefaldene - dokument 4, 6 og 8 - delvis avslag Statkraft Energi AS - Aktieselskabet Tyssefaldene - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/JAPF Selmer advokatfirma Oversendelse av sakslogg 2009/ /2009 MAB/EVT Wikborg, Rein & Co Pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven / /2009 MAB/EVT AT AS e-dit Svar på pålegg om å gi opplysninger 2009/ /2009 Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Posten Norge Side: 19 av 21

20 Svar på pålegg om å gi opplysninger 2009/ /2009 Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender BBS Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 - Strålfors AS 2009/ /2009 Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Wikborg, Rein & Co Svar på pålegg om å gi opplysninger - svar fra tella nformation AB - Strålfors kjøper deler av EDB Businesspartner i Norge 2009/ /2009 Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Posten Norge nnsynsbegjæring - dok 16, 17 og / /2009 Konkurransetilsynet MAB/EVT Avsender Wikborg Rein Side: 20 av 21

21 Svar på innsynsbegjæring: dokument 16, 17, 20, 23 og 31 - avslag/delvis innsyn 2009/ /2009 MAB/EVT Wikborg, Rein & Co Side: 21 av 21

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT IfØlge liste Deres ref Vår ref Dato 12/2836-19.11.2012 Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester 1. Innledning Ny forskrift om prisopplysning

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030.

Offentlig journal. Kontrakt Selje ambulansestasjon. Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5 19399/2015 03.07.2015 TDA 08.07.2015 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: per2 08.07.2015 nnhold: Kontrakt Selje ambulansestasjon Selje Ambulansestasjon - Kontrakter 2011/1964-5

Detaljer

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003.

Nytt. Konkurranse. Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler. Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet Mai / juni 4/2003 Innhold Forbud mot enerettsvilkår i bokklubbavtaler Konkurransetilsynet forbyr De norske Bokklubbene AS å inngå avtaler som hindrer

Detaljer

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde

Dok.dato: 28.02.2013. Vekselvis sommerstenging av gynekologi/fødetilbudet i Kvinneklinikken, Helse Møre og Romsdal, avdeling Kristiansund og Molde Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2013 Journalkopi - Retting/sletting ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/1296-49 2040/2013

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil AS - Aspiro Søk AS - konkurranseloven 16 - inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon* Advokatfirma DLA Piper Norway DA Harald Hellebust Postboks 1364 Vika 0114 OSLO Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2008/719 MAB INHS 528.0 Dato: 04.12.2008 Vedtak V2008-22 Opplysningen Mobil

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som Fotoredigerer - Tilkallingsvikar - st. ref. 1989676051

Offentlig journal. Søknad på stilling som Fotoredigerer - Tilkallingsvikar - st. ref. 1989676051 Offentlig journal Seleksion: 31.12.13-1.1.14, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Rapport generert: 02.01.2014 3ournaldato: 2013/1382-36 34878/2013 offl. 13.2 jf. foryl. 13.1 - taushetsplikt Svarbrev søknad

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer