Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, nnhold: Svar på innsynsbegjæring dok 1, 2, 4, 5 Anmodning om innsyn i innmeldte årsavtaler mellom dagligvarekjeder og leverandører 2008/ / MAB/MAGA Konkurransetilsynet Mottaker Bergens Tidende nnhold: Emerson Electric Co / Aegir Norge Holding AS - Roxar ASA - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Emerson Electric Co / Aegir Norway Holding ASA - Roxar ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR TE Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS nnhold: Godkjenning av distribusjonsavtale - Frende Livsforsikring AS og Etne Sparebank Frende Livsforsikring AS - distribusjonsavtale med Etne Sparebank 2009/ / MAB/EST SA Kredittilsynet Side: 1 av 24

2 nnhold: Høringsuttalelse - bestemmelser om registrerte avgiftspliktiges adgang til å kreve endring av merverdiavgiftsoppgjøret for tidligere terminer Høring - bestemmelser om registrerte avgiftspliktiges adgang til å kreve endring av merverdiavgiftsoppgjøret for tidligere terminer 2009/ /2009 STAB-ØS/TSTG 691 Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Svar på anmodning om offentlighetsvurdering nterbankgebyr for VA-oppslag Bank D Autentisering - konkurranseloven / / Sparebankforeningen nnhold: KAEFER Energy AS / Solid Offshore Technology AS - KAEFER Access AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning KAEFER Energy AS / Solid Offshore Technology AS - KAEFER Access AS - konkurranseloven / / MAB/NBR TE Advokatfirmaet Frydenlund Side: 2 av 24

3 nnhold: Svar på forespørsel fra Pharmaq Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / Thommessen nnhold: Nødvendige avklaringer før forhandlingene Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / Haavind nnhold: Ettersendelse av vedlegg Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / Haavind nnhold: Nødvendige avklaringer før forhandlingene Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / Thommessen Side: 3 av 24

4 nnhold: Årsrapport og intervju til nyhetsbrevet Rapporter fra Konkurranseråden / / STAB-K/NSA TE Konkurranseråden nnhold: veiledning - konkurranseloven / / MAB/HACO 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr nnhold: Blue Power AS - Leggera AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Blue Power AS - Leggera AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR TE Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: ECA WG Commitments - Meeting on 6 March : draft report ECA Working Group - Commitment Decisions 2008/ /2009 STAB-K/NSA TE European Commission Side: 4 av 24

5 nnhold: Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 - uavhengige verksteder E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR TE Auto Senteret AS nnhold: Falck Sykkelregister - Finansnæringens Hovedorganisasjon ( FNH ) - konkurranseloven 10 - henvendelse fra S Reg Falck Sykkelregister - Finansnæringens Hovedorganisasjon ( FNH ) - konkurranseloven 10 - henvendelse fra S Reg 2009/ /2009 MAB/EST B 2 S Reg nnhold: Forskrift om unntak fra konkurranseloven 3 for visse avtaler med helsepersonell - vurdering av behovet for forlenget unntak Forskrift om unntak fra konkurranseloven 3 for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter 2009/ /2009 MAB/JSOL Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 5 av 24

6 nnhold: Svar på høring - Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting - reklameavbruddsregler - ingen merknad Høring - endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting - reklameavbruddsregler 2009/ / Konkurransetilsynet Mottaker Kultur- og kirkedepartementet nnhold: Høring fra HOD - forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning og forslag om endring i registerforskriftene og forvaltningslovforskriften Høring - forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning 2009/ /2009 MAB/EST Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Forespørsel om mulig meldeplikt foretakssammenslutning Lundhs Klaastad AS - Larvikite AS / Blue Pearl AS / Emerald Pearl AS - konkurranseloven / / MAB/NBR TE Lunhds Klaastad AS Side: 6 av 24

7 nnhold: Nordiske Varme Sanitær AS - Olav C. Jensen & Søn AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Nordiske Varme Sanitær AS - Olav C. Jensen & Søn AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR TE Nordiske Varme Sanitær AS nnhold: Forespørsel om sommerjobb - jurist Sommerjobb jurister og økonomer forespørsler og søknader 2008/ /2009 AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr TE nnhold: Høring - forslag til endring av takster for kjøring med drosjebil Søknad om endring i maksimalprisforskriften - Norges Taxiforbund - søknad av / / MAB/JSOL Konkurransetilsynet Mottaker Norges Taxiforbund Mottaker Forbrukerrådet Mottaker Transportbrukernes Fellesorganisasjon Mottaker Forbrukerombudet Side: 7 av 24

8 nnhold: TrygVesta Forsikring AS Danmark - Moderna Försäkringar Sak AB - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning TrygVesta Forsikring AS Danmark - Moderna Försäkringar Sak AB - konkurranseloven / /2009 MAB/EST TE Advokatfirman Cederquist nnhold: 2007/ / MAB/NBR KL konkurranseloven 26 B 17 nnhold: 2007/ /2009 MAB/NBR KL konkurranseloven 26 Mottaker Konkurransetilsynet Side: 8 av 24

9 nnhold: Reply to SO COMP/ / /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b EFTA Surveillance Authority nnhold: C Modifications to Documents COMP/B-1/ / /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b EFTA Surveillance Authority nnhold: Questions for COMP/B-1/ / /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b nnhold: COMP/C-3/ / / offentleglova 20 b Side: 9 av 24

10 nnhold: Commission decision COMP/G/ / /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b TE EFTA Surveillance Authority nnhold: Regulation Communication ECN Plenarmøte / /2009 STAB-K/NSA EFTA Surveillance Authority nnhold: ECN Plenary - background document on point 5 - only for the NCA ECN Plenarmøte / /2009 STAB-K/NSA EFTA Surveillance Authority nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 4 Emerson Electric Co / Aegir Norway Holding ASA - Roxar ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR TE Vogt & Wiig AS Side: 10 av 24

11 nnhold: Endring av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet Endring av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 2009/ / MAB/NBR Norges vassdrags- og energidirektorat nnhold: Høringsuttalelse - forskrift om universell utforming av rullende materiell til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane Høring - Forskrift om universell utforming av rullende materiell til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane 2008/ /2009 MAB/JSOL Konkurransetilsynet Mottaker Samferdselsdepartementet nnhold: Høring - forslag til krav til taksametre Høring - forslag til krav til taksametre 2009/ /2009 MAB/JSOL Nærings- og handelsdepartementet Side: 11 av 24

12 nnhold: Høring - lov om fornybar energiproduksjon til havs ( havenergiloven ) Høring - lov om fornybar energiproduksjon til havs ( havenergiloven ) 2009/ /2009 MAB/NBR Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Johs Lunde Cargo Group AS - flere selskaper innen langtransport og lokal transport - konkurranseloven / /2009 MAB/JSOL Vogt & Wiig AS nnhold: Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 1 - delvis avslag Oy Karl Fazer Ab - Fazer Confectionery (del av Cloetta Fazer AB) - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA Konkurransetilsynet Mottaker Selmer advokatfirma nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Posten Norge AS - Pan Nordic Logistics AB - konkurranseloven / / SA Vogt & Wiig AS Side: 12 av 24

13 nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 6 RS Platou ASA - Glitnir Securities AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST TE Finansavisen nnhold: Thank You Letter from Mark Tiong Singapore - bilateralt 2008/ /2009 STAB-K/NSA TE Competition Commission of Singapore nnhold: Solvang ASA / Eitzen Gas (Denmark) A/S - Eitzen Solvang Ethylene AS / Eitzen Solvang K/S - konkurranseloven 18 - alminnelig mleding om foretakssammenslutning Solvang ASA / Eitzen Gas (Denmark) A/S - Eitzen Solvang Ethylene AS / Eitzen Solvang K/S - konkurranseloven / /2009 MAB/HACO SA Thommessen Krefting Greve Lund AS Side: 13 av 24

14 nnhold: nnsynsbegjæring dokumentnr. 63 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA TE Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma nnhold: 2009/ /2009 AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr TE nnhold: Avgjørelse A Blue Power AS - Leggera AS - konkurranseloven 19 annet ledd - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet Blue Power AS - Leggera AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR Konkurransetilsynet Mottaker Advokatfirmaet BA-HR Side: 14 av 24

15 nnhold: Avtale på tjenestekonsesjonen og tilbud fra Cappelen Damm AS Cappelen Damm AS - konkurranseloven 11 - markedet for kart / kartdata - klage fra gland T Group AS 2009/ / Norsk Eiendomsinformasjon AS nnhold: Choice Hotels Scandinavia AS - TB Eiendom AS / Hotel Bryggeparken AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Choice Hotels Scandinavia AS - TB Eiendom AS / Hotel Bryggeparken AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST SA Ro Sommernes Advokatfirma DA nnhold: Explanatory Note to MS COMP/M / / offentleglova 20 b EFTA Surveillance Authority nnhold: ECA Notice multijurisdictional mergers - Emerson Electric Co / Aegir Norway Holding ASA - Roxar ASA Emerson Electric Co / Aegir Norway Holding ASA - Roxar ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b Konkurransetilsynet Mottaker EFTA Surveillance Authority Side: 15 av 24

16 nnhold: Leveranse av rapport-tilpasninger: Saksoversikt (1 rapport), dokumentoversikt (2 rapporter) Ephorte drift og vedlikehold leverandørkontakt - avtaler om vedlikehold, oppgradering, konsulentbistand 2005/ /2009 AA-ADS/KARO ErgoGroup AS nnhold: Gaia nsurance A/S - Nemi Forsikring ASA - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Gaia nsurance A/S - Nemi Forsikring ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/EST TE Advokatfirmaet Haavind Vislie AS nnhold: Høring fra FN - forslag om lovendringer vedrørende shortsalg Høring - lovendringer vedrørende shortsalg 2009/ /2009 MAB/EST Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 16 av 24

17 nnhold: Høring fra SD - tkast til nye lovbestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven Høring - utkast til nye lovbestemmelser om ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for brudd på luftfartsloven 2009/ /2009 MAB/JSOL Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Overtredelsesgebyr betaling Sak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 1658/ MAB/NBR Håkonrune Rør nnhold: Jordalgata 10 - oversendelse av vedtak og innstilling Jordalgata 10 - kontroll av leie 2008/ /2009 MAB/MAST Konkurransetilsynet Mottaker Torry A. Prøsch Side: 17 av 24

18 nnhold: Jordalgata 10 - oversendelse av vedtak og innstiilling Jordalgata 10 - kontroll av leie 2008/ /2009 MAB/MAST Mottaker Konkurransetilsynet Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten Husleienemnda nnhold: Jordalgata 10 - oversendelse av vedtak og innstilling Jordalgata 10 - kontroll av leie 2008/ /2009 MAB/MAST Mottaker Caspar Brynildsen Konkurransetilsynet nnhold: Årsrapport for Konkurransetilsynet 2008 Konkurransetilsynet - resultatrapport / /2009 AA/BJBR Konkurransetilsynet Mottaker Riksrevisjonen nnhold: Konkurransetilsynet årsrapport revidert Konkurransetilsynet - resultatrapport / /2009 AA/BJBR Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 18 av 24

19 nnhold: Dagsorden - kontaktmøte mellom konkurranse- og samferdselsmyndighetene Kontaktmøter - luftfart / / MAB/JSOL SD nnhold: Chefsmötet i Helsingfors den mars Nordisk direktørmøte - Helsingfors / / STAB-K/NSA TE Office of Free Competition - Kilpailuvirasto nnhold: tkast till agendan Nordisk direktørmøte - Helsingfors / / STAB-K/NSA TE Office of Free Competition - Kilpailuvirasto nnhold: Finland - arbetsgruppens betänkande Nordisk direktørmøte - Helsingfors / / STAB-K/NSA TE Office of Free Competition - Kilpailuvirasto Side: 19 av 24

20 nnhold: Pfizer / Schering-Plough/ntervet / Ekulf/Prodent / Novartis / Kronans Droghandel / Euromedica / Antula / Cederroth - konkurranseloven 11 - legemiddel og apotekbransjen - klage fra Webpharma SPT AS Pfizer / Schering-Plough/ntervet / Ekulf/Prodent / Novartis / Kronans Droghandel / Euromedica / Antula / Cederroth - konkurranseloven 11 - legemiddel og apotekbransjen - klage fra Webpharma SPT AS 2009/ /2009 MAB/JSOL B 0 Webpharma SPT AS nnhold: Forespørsel om sommerjobb - jurist Sommerjobb jurister og økonomer forespørsler og søknader 2008/ /2009 AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr TE nnhold: 2009/ /2009 MAB/EST KK konkurranseloven 26 Konkurransetilsynet Mottaker Side: 20 av 24

21 nnhold: Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 - effektivitetsgevinster Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA Wikborg, Rein & Co nnhold: 2007/ /2009 MAB/EST KK konkurranseloven TE nnhold: COMP/C-3/ COMP C-3/ / / offentleglova 20 b Konkurransetilsynet Mottaker European Commission nnhold: COMP/C-3/ COMP C-3/ / / offentleglova 20 b Konkurransetilsynet Mottaker EFTA Surveillance Authority Side: 21 av 24

22 nnhold: Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 - uavhengige forhandlere E-Kommisjonen - høring - gruppeunntak for motorvogner ( Motor Vehicle Block Exemption ) 2008/ /2009 MAB/NBR TE Gudim Bil nnhold: Høring fra NHD - Forslag til krav til taksametre Høring - forslag til krav til taksametre 2009/ /2009 MAB/JSOL Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Høring - rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet Høring - rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet 2009/ / Samferdselsdepartementet nnhold: Lundhs Klaastad AS - Larvikite AS - konkurranseloven 18 - ikke-meldepliktig foretakssammenslutning Lundhs Klaastad AS - Larvikite AS / Blue Pearl AS / Emerald Pearl AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR Konkurransetilsynet Mottaker Lundhs Klaastad AS Side: 22 av 24

23 nnhold: Mobiliseringstermin Fritak for og utsettelse med fremmøte i Forsvaret ved mobilisering Mobiliseringstermin Fritak for og utsettelse med fremmøte i Forsvaret ved mobilisering 2009/ /2009 AA-AAP/LOFR Mottaker Konkurransetilsynet Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnhold: Avrop: Bilag 4. Kjøp av 16 styk x200 pc med 3 års NBD på stedet service Move AS - Rammeavtale T tjenester, PC utstyr, servere, lisenser og annen infrastruktur 2008/ /2009 AA-AA/YNSA Move nnhold: nnsynsbegjæring i dokumenter mottatt og sendt i 2009 Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / B 51 FiskeribladetFiskaren nnhold: nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Philip Morris nternational Holdings BV - B3 ( VT2 ) Norway AS - konkurranseloven / /2009 MAB/MAGA SA Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Side: 23 av 24

24 nnhold: Forespørsel om utvidet konsulentbistand: Meldingsskjema for foretakssammenslutning som interaktive pdf på kt.no Samarbeidsavtale mellom Konkurransetilsynet og Altinn - elektroniske tjenester til næringslivet 2004/ /2009 AA-ADS/KARO Konkurransetilsynet Mottaker Dataess AS Side: 24 av 24

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.6.2009-14.6.2009 26.06.2009 Alstöm Capital Oy - Å&R

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.6.2010-20.6.2010 23.07.2010 Konkurransetilsynets vedtak

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.11.2008-9.11.2008 10.12.2008 Angående konkurransevridende

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.2.2010-21.2.2010 26.03.2010 Tilbud - utlånsautomat

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap.

21 selskap motteke slikt varsel. To av varsla gjeld fleire regelbrot frå same selskap. Konkurranse Nytt Informasjonsblad fra Konkurransetilsynet 1/2006 Innhold 21 selskap kan få gebyr for brot på meldeplikta Konkurransetilsynet sendte i byrjinga av februar ut varsel om gebyr til 21 selskap

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** *****

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2012 nnhold: nnhenting av opplysningar frå BP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

(2) Saken gjelder en foretakssammenslutning mellom Mekonomen AB (publ) (heretter benevnt ECA

(2) Saken gjelder en foretakssammenslutning mellom Mekonomen AB (publ) (heretter benevnt ECA * Offentlig versjon Advokatfirma et Thommessen AS Eivind Vesterkjær Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2011/845 MAB SVLA 475.4 Dato: 16.03.2012 - - - 1 (1) Konkurransetilsynet viser til

Detaljer

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet.

og Lars Sørgard ved Norges Handelshøyskole. Sørgard har også en bistilling i Konkurransetilsynet. Konkurranse Nytt 1/2008 Innhold Rapport om eksklusivavtaler i TV-markedet Den tidligere eksklusivavtalen mellom TV 2 og Canal Digital har ventelig ført til mindre konkurranse og høyere priser for seerne.

Detaljer

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot

MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot Årsrapport 2013 0 MER KONKURRANSE OG MATMARKEDER Året 2013 har i likhet med 2012 vært et år hvor en stor del av Konkurransetilsynets oppmerksomhet har vært rettet mot matmarkedene: Ica og Norgesgruppens

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling.

som kommer vil tilsynet sette av ressurser til å oppsøke saker som dreier seg om mulig misbruk av dominerende stilling. Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Konkurransetilsynets mål er å oppmuntre til konkurranse og gripe inn mot bedrifter som prøver å utnytte markedsmakt. Konkurranse er et billig og effektivt virkemiddel som

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.02.2012-12.02.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-4 Sakstittel Dok.dato 31.01.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.02.2012-04.03.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/113-1 Sakstittel Dok.dato 27.02.2012 Personalmappe ***

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS - LOS Bynett AS / Bynett Privat AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Offentlig versjon 1 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Kjetil Haare Johansen Postboks 1364 Vika 0114 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/650 MAB KAJO 528.3 Dato: 08.11.2011 Vedtak V2011-18 - Telenor Norge AS

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 19. årgang 21.6.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9310. 19. årgang 21.6.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 33 19. årgang 21.6.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer