Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 29.6.2009-5.7."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv , Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Deltakelse i arbeidsgruppe som skal utrede behovet for tiltak som kan sikre økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne Arbeidsgruppe om enkeltkanaler TV 2009/ / MAB/EVT Kultur- og kirkedepartementet Foreløpig tilbakemelding - svarfrist ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/NBR ***** EA/MAST Avsender Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum Side: 1 av 39

2 Høringsbrev - forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport - innføring av parallelltakst i drosjenæringen Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / MAB/KALA Likestillings- og diskrimineringsombudet Akershus fylkeskommune Avsender Aust-Agder fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Forbrukerombudet Forbrukerrådet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Hedmark fylkeskommune Helse Midt-Norge Helse Nord RHF Helse- og omsorgsdepartementet Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hordaland fylkeskommune Justervesenet Møre og Romsdal fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Norges taxiforbund Nærings- og handelsdepartementet Oppland fylkeskommune Oslo kommune Rogaland fylkeskommune Samferdselsdepartementet Sogn og Fjordane fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Telemark fylkeskommune Troms fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Østfold fylkeskommune Transportbrukernes fellesorganisasjon Finansdepartementet Justis- og politidepartementet Norges Handikapforbund Konkurransetilsynet MAB/ANJT Side: 2 av 39

3 Oversendelsesbrev - fylkeskommunene i Norge samt Oslo kommune Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ / MAB/KALA MAB/ANJT Hordaland fylkeskommune Rogaland fylkekommune Østfold fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Akershus fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Telemark fylkerskommune Sogn og fjordane fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Nordland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Troms fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Oslo kommune Buskerud fylkeskommune Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 35 - delvis avslag Etablerte forlag ( Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, Det norske Samlaget og Forlaget Fag og Kultur ) - konkurranseloven 11 - markedet for digitale læremidler - skolemarkedet - klagende part Cyberbook AS 2008/ / MAB/NHS Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Side: 3 av 39

4 Status - oversendelse av e-post til budgiverne samt oppdatert tidsplan Eurofins Danmark A/S - Lantmännen Analycen Nordic AB / Analycen Ecotox AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2009/ / MAB/MSV Avsender Steenstrup Stordrange adv.firma Gresvig AS / RME nvest AS - G-Sport Lillehammer AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Gresvig AS / RME nvest AS - G-Sport Lillehammer AS - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS Høring - maksimal beregningsrente i livforsikring etter Høring - maksimal beregningsrente i livforsikring etter / / MAB/EST MAB/GL TE Avsender Kredittilsynet Side: 4 av 39

5 Svar på høring - revidering av prikkbelastningsordningen - ingen merknad Høring - revidering av prikkbelastningsordningen 2009/ /2009 MAB/KALA 690 MAB/ECE Fornyings- og administrasjonsdepartementet tbetaling av lærlingtilskot for 1. halvår 2009 nntak av lærlinger / / AA-AAP/LOFR AA-AAP/HJS TE Avsender Hordaland fylkeskommune - opplæringsavdelinga ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / MAB/NBR KK konkurranseloven MAB/JAPF Avsender ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KK konkurranseloven MAB/VEMA ***** Side: 5 av 39

6 Foreløpig tilbakemelding - tidsfrist Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Øyafestivalen Svar på innsynsbegjæring i høringssvar - delvis avslag Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS Arntzen de Besche Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / MAB/MSV TE Avsender Arntzen de Besche Advokatfirma Kommentar til melding Norsk Filmstudio AS - The Chimney Pot Oslo AS - konkurranseloven / / MAB/TOTV SA Avsender Bjerknes Wahl-Larsen AS Side: 6 av 39

7 Opplysninger om eierforhold North Sea nnovation AS - Apply Oil & Gas AS - konkurranseloven / / MAB/NBR MAB/AMNS TE Avsender Apply Oil & Gas AS WP2 - Roundtable on Margin Squeeze OECD - møter / / MAB/ANES MAB/ANES Avsender OECD WP3 Meeting of 20 October Call for Country Contributions OECD - møter / / MAB/ANES MAB/ANES Avsender OECD Svar på forespørsel om informasjon - PD-vaksine og effekt Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/ECE TE Avsender ***** Side: 7 av 39

8 Supplerende opplysninger Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / MAB/ECE TE Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Rolls-Royce Marine AS - Odim ASA - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Rolls-Royce Marine AS - Odim ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/AMNS TE Avsender Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS Svar på innsynsbegjæring - dok 198 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/ELS Advokatfirmaet Schjødt DA Side: 8 av 39

9 Kommentarer vedr. offentlig versjon av klagen Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/ELS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tvidet ramme for overtid og søndagsarbeid etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser 2009/ / AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/MBHA B 8 Avsender ***** Departementets klageavgjørelse - avslag på innsyn fra Advokatfirma G-Partner AS Anmodning om innsyn i innmeldte årsavtaler mellom dagligvarekjeder og leverandører 2008/ / MAB/GATB Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 9 av 39

10 bilspiten AS - Auto-Park AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning bilspiten AS - Auto-Park AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/JAPF TE Avsender bilspiten AS ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 MAB/EST 20 offentleglova 20 b MAB/GL Avsender ***** Anmodning om veiledning Energinion AS - drivstoff - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/JAPF TE Avsender Energinion AS Høring - forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling ( Strålevernforskriften ) Høring - forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling ( Strålevernforskriften ) 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/ECE Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Side: 10 av 39

11 Oppsummering av høring - utrykningsforskriften Høring - forslag til ny forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/JON Avsender Vegdirektoratet Høring - konsultasjoner fra E-kommisjonen: tlån og låneopptak. Kredittregistre. Høring - konsultasjoner fra E-kommisjonen: tlån og låneopptak. Kredittregistre. 2009/ / MAB/EST MAB/KRRY Avsender Justis- og Politidepartementet Høring - NO 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner Høring - NO 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner 2009/ / STAB-JD/THSS 691 STAB-JD/MAAA Avsender Justis- og Politidepartementet Mills DA - Kjøpmannshuset Norge AS - Joint marketingavtale Kjøpmannshuset Norge AS / Norgesgruppen ASA - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender NorgesGruppen ASA Side: 11 av 39

12 Ringnes AS - Kjøpmannshuset Norge AS - Joint marketingavtale Kjøpmannshuset Norge AS / Norgesgruppen ASA - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender NorgesGruppen ASA Organiseringen av Trondheim Renholdsverk AS Konkurranseforholdene innen avfallssektoren i Trondheim 2006/ /2009 MAB/NBR MAB/laom Avsender Trondheim kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KK konkurranseloven 26 ***** MAB/AMNS TE Avsender ***** Side: 12 av 39

13 MasterCard - møtereferat Mastercard - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/HAOK Advokatfirmaet Grette Mastercard - formidlingsgebyr - avklaring Mastercard - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/HAOK TE Avsender Advokatfirmaet Grette DA MasterCard - møtereferat Mastercard - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/HAOK TE Avsender Advokatfirmaet Grette Oversendelse av vedtak V Norges Turbileierforbund - konkurranseloven 12 og 29 jf. 10 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/KALA ***** Advokatene Myhr Førde Kristensen Hanssen og Sætren MAB/WESE Side: 13 av 39

14 Vedtak V Norges Turbileierforbund - konkurranseloven 12 og 29 jf vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/KALA ***** MAB/WESE Advokatene Myhr Førde Kristensen og Sætren v/ advokat Olav CHr. Myhr Nortura Marked Gilde og Prior Storkjøkken - Norgesgruppen ASA - samarbeidsavtale Norgesgruppen ASA - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender NorgesGruppen ASA nnsynsbegjæring i dokument nr. 1 Norgro AS - Gartnersenteret AS - konkurranseloven / / MAB/MSV TE Avsender Norgesfôr Side: 14 av 39

15 Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 1 - delvis avslag NSB AS - CargoNet AS - konkurranseloven / /2009 MAB/KALA MAB/ECE Vogt & Wiig AS Rentpack AS - reduksjon av gebyr og håndteringsgodtgjørelse Rentpack AS - konkurranseloven 10 - tariffstruktur i retursystemet for gjenbruksemballasje 2005/ / MAB/NBR MAB/KNMA B 78 Avsender Rentpack Prosesskrift fra Tine BA: Kommentar til Konkurransetilsynets prosessskrift av Tine BA - dagligvarekjeder - ankesak - Borgarting lagmannsrett 2009/ / RS offentleglova MAB/GATB Avsender ***** Kommentarer - avhjelpende tiltak Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/ELS TE Avsender Wikborg, Rein & Co Side: 15 av 39

16 Melding om endring i eierforhold i Bodø Sildeoljefabrikk AS Welcon nvest AS / BSF Holding AS - Bodø Sildeoljefabrikk AS - konkurranseloven / / MAB/ERSM Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Varsel - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/HAOK Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Avgjørelse A Brubakken Truckservice AS - AL Maskin AS - konkurranseloven 19 annet ledd - delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** 2009/ /2009 MAB/EST MAB/GL Thommessen Krefting Greve Lund AS Side: 16 av 39

17 Christiania Haandverk AS / HBP nvest AS - Mur og Tre AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Christiania Haandverk AS - Mur og Tre AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/ANES TE Avsender Reiss-Andersen & Co ***** ***** ***** ***** COMP/39396 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** MAB/MAST TE Avsender ***** ***** ***** Comp/C ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b MAB/VEMA TE Avsender ***** nnsynsbegjæring i dokument nr 6 Coop / Kiwi / Rimini - Lise Jørgensen - Konkurranseloven 10 - ulovlig prissamarbeid mellom dagligvare butikkene i Kristiansand 2008/ / MAB/HPHA B 10 Avsender Fevennen Side: 17 av 39

18 nnsynsbegjæring i dokumentene nr 35 og 37 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2009 EA/HACO ***** EA/MAST B 48 Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Tilleggshøring om forslag til endringer i forskrift nr 301 Høring - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr / / MAB/NBR MAB/JAPF Avsender Norges vassdrags- og energidirektorat Høring - Forskrift om oppheving av forskrift 18. juni 2007 nr. 675 om sikkerhetsstyringssystem på fiske- og fangstfartøy Høring - Forskrift om oppheving av forskrift 18. juni 2007 nr. 675 om sikkerhetsstyringssystem på fiske- og fangstfartøy 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/SAA Avsender Sjøfartsdirektoratet Side: 18 av 39

19 Svar på innsynsbegjæring - dokument nr 2 Høring - Forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering for storfekjøtt 2009/ / MAB/HPHA Arntzen de Besche Advokatfirma CA Detalj AS - Chanjo Mat AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning CA Detalj AS - Chanjo Mat AS - konkurranseloven / / MAB/KAE TE Avsender CA Norge AS Møtedokumenter Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS Klage på avgjørelse A MBO / Nordisk Film Distribusjon - konkurranseloven 11 - leveringsnekt CD plater - klage fra Benni's Musikk Stovner / Quantex Per Knutzen 2009/ / MAB/NHS Avsender Benni's Musikk Stovner Side: 19 av 39

20 North Sea nnovation AS - Apply Oil & Gas AS - konkurranseloven 18 - ikke meldepliktig foretakssammenslutning North Sea nnovation AS - Apply Oil & Gas AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/AMNS North Sea nnovation AS Apply Oil & Gas AS Pressemelding - Alsaker Fjordbruk i 2008 Pharmaq AS ntervet nternational B.V. - fiskevaksiner 2008/ / MAB/ECE TE Avsender Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS Supplerende tildelingsbrev nr 1 Statsbudsjettet / /2009 AA-AAØ/LOFR 110 AA/BJBR Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 20 av 39

21 Tenth session of the ntergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy Geneva, 7 9 July 2009 NCTAD - ntergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy - Geneva / /2009 STAB-K/NSA STAB-K/NSA NCTAD Svar på innsynsbegjæring - varsel om inngrep Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/ELS Arntzen de Besche Advokatfirma Oversendelse av møtereferat fra møtet Visa - formidlingsgebyr m.v. - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/HAOK Visa Norge Bankgruppe Mulig brudd på maksimalprisforskiften Ytre Hardanger Taxi - klage på brudd på maksimalprisforskriften 2009/ /2009 MAB/KALA Ytre Hardanger Taxi AS Avsender Konkurransetilsynet MAB/ANJT Side: 21 av 39

22 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** tvidet ramme for overtid og søndagsarbeid etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser 2009/ /2009 AA-AAP/LOFR P offentleglova 13, forvaltningsloven ledd nr AA-AAP/MBHA ***** Kommentar til forvalters rapport nr 2 Bankenes Betalingssentral AS ( BBS ) - Teller AS - konkurranseloven 16 - forvalteroppdrag 2008/ /2009 MAB/EST MAB/HAOK Avsender Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma ***** ***** COMP/39396 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ /2009 MAB/NBR 20 offentleglova 20 b ***** MAB/MAST TE Avsender ***** Side: 22 av 39

23 ***** ***** ***** ***** ***** ***** DnB NOR, Nordea og SpareBank 1 - distribusjon av kontanter - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/EST 13 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/HAOK Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS ECA 2009 minutes ECA - Annual meeting - Madrid / /2009 STAB-K/NSA STAB-K/NSA SA Avsender COMSÓN NACONAL DE LA COMPETENCA Høring - forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Høring - forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer 2009/ / MAB/MSV Avsender Landbruks- og matdepartementet Side: 23 av 39

24 Svar på høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften 2009/ /2009 MAB/EST MAB/GL Finansdepartementet Høring fra KKD - Forslag til forskrift om tilskudd til utenlandske kinofilmer og fjernsynsproduksjoner Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til utenlandske kinofilmer og fjernsynsproduksjoner 2009/ / MAB/[fordelt] Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Høring fra Luftfartstilsynet - Gjennomføring av forordning (EF) nr. 668/ Endring av vedlegg til V til forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester Høring - gjennomføring av forordning (EF) nr. 668/ Endring av vedlegg til V til forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/SAA TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 24 av 39

25 Høringsuttalelse - statens kommunikasjonspolitikk Høring - statens kommunikasjonspolitikk 2009/ /2009 STAB-S/ANP STAB-S/ANP Fornyings- og administrasjonsdepartementet nnsynsbegjæring i sak 2006/1942 dokument nr 1 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/KNMA TE Avsender Wikborg, Rein & Co nnsynsbegjæring i sak 2005/1288 dok /687 dok /1126 dok /1103 dok /745 dok /852 dok 2 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/AMNS B 93 Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS Side: 25 av 39

26 nnsynsbegjæring i sak 2002/1142 dokument nr 2 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/VEMA B 95 Avsender Deloitte AS Presentasjon Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/NHS Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS nnsynsbegjæring i dokument nr 11 Norske Shell AS - YX Energi Norge AS ( spesifikke eiendeler ) - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/JAPF B 85 Avsender Deloitte AS OBOS Forretningsbygg AS - Ørnen Fabrikker AS / Ørnen Eiendom AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning OBOS Forretningsbygg AS - Ørnen Fabrikker AS / Ørnen Eiendom AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/MARE SA Avsender OBOS forretningsbygg AS Side: 26 av 39

27 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 EA/HACO K Konkurranseloven 26 ***** EA/MAST Avsender ***** nnsynsbegjæring i dokument nr 26 Rema 1000 AS - Lidl Norge Gmbh - konkurranseloven / / MAB/GATB TE Avsender Deloitte AS nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Rolls-Royce Marine AS - Odim ASA - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/AMNS B 3 Avsender Thommessen Krefting Greve Lund AS nnsynsbegjæring i dokument nr 16 og 20 Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/GRW TE Avsender Deloitte AS Side: 27 av 39

28 nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Wilson ASA - Euro Container Line Holding AS / NSA Schiffahrt und Transport GmbH - konkurranseloven / /2009 MAB/KALA MAB/WESE TE Avsender Wikborg, Rein & Co More topics Zambia - bilateralt 2009/ / STAB-K/NSA 687 STAB-K/NSA TE Avsender Zambia Competition Commission Proposed Commissioners Study Tour Zambia - bilateralt 2009/ / STAB-K/NSA 687 STAB-K/NSA TE Avsender Zambia Competition Commission Replay - Proposed Commissioners Study Tour Zambia - bilateralt 2009/ / STAB-K/NSA 687 STAB-K/MAAA Zambia Competition Commission Side: 28 av 39

29 Oversendelse av varsel om overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - konkurranseloven / / MAB/EST MAB/HAOK Steenstrup Stordrange Steenstrup Stordrange - varsel om overtredelsesgebyr - utkast til offentlig versjon for kommentarer Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA - Advokatfirmaet DLA Piper Bergen DA - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/HAOK Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Agder Energi Venture AS - NEG AS / NEG Skog AS / NEG Varme AS / Norsk Energigjenvinning AS - konkurranseloven 16 Agder Energi Venture AS - NEG AS / NEG Skog AS / NEG Varme AS / Norsk Energigjenvinning AS - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/KNMA B 2 Avsender Agder Energi Venture AS Side: 29 av 39

30 Amentio Holding AS - Datakjeden AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssamenslutning Amentio Holding AS - Datakjeden AS - konkurranseloven / / MAB/GAST Avsender Advokatfirmaet Schjødt AS Amesto Solutions Holding AS - Exense Software AS - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning Amesto Solutions Holding AS - Exense Software AS - konkurranseloven / / MAB/SBT Avsender Amesto Solutions Holding AS nformasjon til legeforeningen om saksbehandlingen Avtaler om veiledende priser på legeerklæringer - veiledning - konkurranseloven / /2009 MAB/KALA MAB/BMBE Legeforeningen Vedrørende anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 19 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** 2009/ /2009 MAB/EST MAB/GL Thommessen Krefting Greve Lund AS Side: 30 av 39

31 nnsynsbegjæring i dokument nr 1 Domenenavn - veiledning - konkurranseloven / / MAB/TOTV SA Avsender Finansavisen Svar på høring - forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport - innføring av parallelltakst i drosjenæringen Drosjetransport - forslag om innføring av nytt takstsystem - parallelltakst 2007/ /2009 MAB/KALA MAB/ANJT TE Avsender Likestillings- og diskrimineringsombudet ECN Subgroup on FOOD 07 July 2009 ECN Subgroup - Food 2008/ / MAB/HPHA TE Avsender EFTA Surveillance Authority ECN-gruppen om vertikale avtaler - Norges svar på spørreskjema ECN Working group - Review of block exemption regulation ( BER ) on vertical restraints 2008/ /2009 STAB-K/NSA STAB-K/MAAA EFTA Surveillance Authority Side: 31 av 39

32 nformasjon om kontaktperson - kopi av brev til Riksrevisjonen Foranalyse om konkurransepolitikken 2009/ /2009 AA/BJBR AA/BJBR Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Klage på Telinet Energi - kopi av brev til Forbukerombudet Forbrukerhenvendelser - kraftpriser / /2009 MAB/NBR MAB/VEMA TE Avsender Høland og Setskog Elverk Høring fra FN - Kredittilsynets høringsnotat med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften ( oppgjør, avvikling, fagansvarlig mv. ) Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften ( oppgjør, avvikling, fagansvarlig mv ) 2009/ /2009 MAB/EST MAB/GL TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side: 32 av 39

33 Høring fra SD - Forslag til forordning om passasjerrettigheter i vegtransportsektoren - Kommisjonens forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om busspassasjerers rettigheter og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 Høring - forslag til forordning om passasjerrettigheter i vegtransportsektoren 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/ECE TE Avsender Fornyings- og administrasjonsdepartementet Høring - Ny havne- og farvannslov - utkast til forskrifter og forskriftsendringer Høring - Ny havne- og farvannslov - utkast til forskrifter og forskriftsendringer 2009/ /2009 MAB/KALA MAB/BMBE Avsender Fiskeri- og kystdepartementet Høring - regler om en prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester ( kringkastingsforskriften ) Høring - regler om en prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester ( kringkastingsforskriften ) 2009/ / MAB/GAST Avsender Kultur- og kirkedepartementet Side: 33 av 39

34 nnsynsbegjæring i sakene 2008/1005 / 2007/1340 / 2008/424 / 2008/813 / 2006/1779 / 2006/1051 / 2004/1272 / 2006/194 / 2005/1785 / 2005/1822 / 2007/121 nnsynsbegjæringer / svar på innsynsbegjæringer - dokumenter fra historisk saksarkiv ( ) 2008/ /2009 AA-ADS/KARO MAB/VEMA TE Avsender Selmer advokatfirma K. Lund AS - AS Rørlegger - konkurranseloven 18 - alminnelig melding om foretakssammenslutning K. Lund AS - AS Rørlegger - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/KNMA TE Avsender K. Lund AS Kopi av brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Næringskomiteen Konkurransen i markedene for kommunal tjenestepensjon - konkurranseloven 9.1 e 2008/ / MAB/EST MAB/GL TE Avsender Storebrand ASA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 MAB/NBR KK konkurranseloven MAB/JAPF Avsender ***** Side: 34 av 39

35 Svar på pålegg om å gi opplysninger - konkurranseloven 24 Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/GAST Avsender Auditorium AS Oversendelse av referat Live Nation nc - Ticketmaster Entertainment nc - konkurranseloven / / MAB/GAST Arntzen de Besche, Thommessen Stein Ove Solberg Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 11 - delvis avslag Norske Shell AS - YX Energi Norge AS ( spesifikke eiendeler ) - konkurranseloven / /2009 MAB/NBR MAB/KNMA Deloitte AS Side: 35 av 39

36 Oversettelse av forordning 169/ Konkurransetilsynets merknader Oversettelse fra D - forordning 169/ / /2009 STAB-K/NSA 690 STAB-JD/MAAA Fornyings- og administrasjonsdepartementet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** P4 - konkurranseloven 10 og 11 - lokalradiokonsesjoner - klage fra SBS Radio Norge AS 2009/ /2009 KK konkurranseloven MAB/TOTV Avsender ***** Vedtak i klagesak P Prisutjevning for melk 2005/ /2009 MAB/MOLJ MAB/HPHA TE Avsender NHO Mat og Drikke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 EA/HACO K Konkurranseloven 26 ***** EA/ERES ***** Side: 36 av 39

37 Svar på innsynsbegjæring - dok 1 Refusjon av merverdiavgift - påpekning - konkurranseloven 9 første ledd e) 2009/ /2009 MAB/EST 540 MAB/GL Finansavisen Rieber & Søn - Reitan Handel AS - samarbeidsavtale Rema 1000 Norge AS - konkurranseloven 24 - pålegg om meldeplikt av leverandøravtaler for dagligvarekjede / / K8 offentleglova 13 og forvaltningsloven 13 første ledd nr MAB/MSV Avsender REMA 1000 Norge AS Svar på innsynbegjæring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2005/ /2009 MAB/NBR EA/MAST Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Side: 37 av 39

38 Svar på innsynsbegjæring i doknr. 3 - delvis avslag RS Platou ASA - Glitnir Securities AS - konkurranseloven / /2009 MAB/EST MAB/HAOK Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Pålegg om informasjon ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 24 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** konkurranseloven 19 - gjennomføringsforbud 2009/ /2009 MAB/EST KK konkurranseloven 26 ***** MAB/HAOK ***** Svar på innsynsbegjæring i dokument nr 11 - delvis avslag Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/ELS Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Svar på innsynsbegjæring i dok 16 delvis avslag Validus AS - Sunkost ASA - konkurranseloven / / MAB/GRW Deloitte AS Side: 38 av 39

39 Svar på anmodning om offentlighetsvurdering av dokument nr 1 Wilson ASA - Euro Container Line Holding AS / NSA Schiffahrt und Transport GmbH - konkurranseloven / /2009 MAB/KALA MAB/ANJT TE Avsender Wilson ASA Side: 39 av 39

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.4.2009-12.4.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.4.2009-12.4. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.4.2009-12.4.2009 30.04.2009 nnhold: Klage på Kokurransetilsynets

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.8.2009-9.8.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.8.2009-9.8. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.8.2009-9.8.2009 25.08.2009 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.7.2009-19.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.7.2009-19.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 13.7.2009-19.7.2009 07.08.2009 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 10.8.2009-16.8.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 10.8.2009-16.8. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 10.8.2009-16.8.2009 31.08.2009 Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 25.5.2009-31.5.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 25.5.2009-31.5. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 25.5.2009-31.5.2009 19.06.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.6.2009-14.6. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.6.2009-14.6.2009 26.06.2009 Alstöm Capital Oy - Å&R

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.12.2008-28.12.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 28.12.2008 09.02.2009 Fullmaktskjema - Konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.10.2008-19.10.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 13.10.2008-19.10.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 19.10.2008 14.11.2008 BBS/Teller - timeliste 16.-30.09.08

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.12.2009-13.12.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.12.2009-13.12.2009 08.01.2010 ***** ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.3.2009-5.4.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.3.2009-5.4.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 30.3.2009-5.4.2009 30.04.2009 Konkurranseloven og avtaler

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.1.2010-17.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.1.2010-17.1.2010 27.01.2010 nnhold: ***** ***** *****

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.11.2009-8.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.11.2009-8.11.2009 23.11.2009 COMP/39316 2008/482-11

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 20.7.2009-26.7.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 20.7.2009-26.7.2009 07.08.2009 Kopi av faktura fra forvalter

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.5.2009-24.5. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 18.5.2009-24.5.2009 11.06.2009 nnhold: nnsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 27.9.2010-3.10.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 27.9.2010-3.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 27.9.2010-3.10.2010 12.10.2010 Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.12.08-14.12.08. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.12.08-14.12.08. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.12.08-14.12.08 03.02.2009 pdate on the 6th FT Meeting

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.3.2009-29.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.3.2009-29.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.3.2009-29.3.2009 27.04.2009 nnspill fra Forbrukerrådet

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 31.5.2010-6.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 31.5.2010-6.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 31.5.2010-6.6.2010 25.06.2010 nnhold: Kopi av fakturaer

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.9.08-28.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 22.9.08-28.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 22.9.08-28.9.8 07.11.2008 BNP Paribas klage på avgjørelse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.3.2009-15.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.3.2009-15.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.3.2009-15.3.2009 15.04.2009 Oppsigelse av abonnement

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 17.11.2008-23.11.2008. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 17.11.2008-23.11.2008. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 23.11.2008 22.12.2008 nnhold: Forslag til offentlig

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 6.6.2011-12.6.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 6.6.2011-12.6.2011 24.06.2011 2011/391-6 3716/2011 MAB/HMLA

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 19.10.2009-25.10.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 19.10.2009-25.10.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 25.10.2009 17.11.2009 Kommentarer til foreløpig referat

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.9.2009-13.9.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 7.9.2009-13.9.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 7.9.2009-13.9.2009 12.10.2009 Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.9.2009-20.9.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.9.2009-20.9.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.9.2009-20.9.2009 13.10.2009 nnspill fra NELFO til

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.3.2009-22.3.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.3.2009-22.3. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 16.3.2009-22.3.2009 27.04.2009 Vedtak V2009-7 - Taxi-Midt-Norge

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 11.5.2009-17.5.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 11.5.2009-17.5.2009 11.06.2009 BBS/Teller - Frist for

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.11.2009-15.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.11.2009-15.11.2009 27.11.2009 nnhold: Ny konkurranse

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 12.10.2009-18.10.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 12.10.2009-18.10.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 18.10.2009 02.11.2009 nnhold: Bakst Holding AS - Bakeriet

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.11.2009-22.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 22.11.2009 09.12.2009 Oversendelse av møtereferat av

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 3.11.2008-9.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 3.11.2008-9.11.2008 10.12.2008 Angående konkurransevridende

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.8.2010-5.9.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.8.2010-5.9.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 30.8.2010-5.9.2010 21.09.2010 nnhold: Offentlig versjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.2.2009-22.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 16.2.2009-22.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 16.2.2009-22.2.2009 23.03.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.9.8-21.9.8. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.9.8-21.9.8 07.11.2008 Svar på forespørsel om informasjon

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.12.2009-20.12.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.12.2009-20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 20.12.2009 15.01.2010 nnsynsbegjæring - dokument nr

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.1.2010-24.1.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 18.1.2010-24.1.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 18.1.2010-24.1.2010 22.02.2010 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 2.3.2009-8.3.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 2.3.2009-8.3.2009 30.03.2009 nnhold: Svar på innsynsbegjæring

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.5.2011-29.5.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 23.5.2011-29.5.2011 20.06.2011 ECA Notice - Altor Second

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 23.11.2009-29.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 29.11.2009 21.12.2009 nnhold: ***** ***** ***** *****

Detaljer

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkeskommune - Fl Holding AS - konkurranseloven 16

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkeskommune - Fl Holding AS - konkurranseloven 16 KONKURRANSE 6 b,.,ti::,a-. Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkeskommune - Fl Holding AS - konkurranseloven 16 Saksdato: Saksansvarlig: Gradering Arkivreferanse: 3. des. 2015 Avdeling

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 9.2.2009-15.2.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 9.2.2009-15.2.2009 12.03.2009 nnsynsbegjæring i dokument

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.3.2010-14.3.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 8.3.2010-14.3.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 8.3.2010-14.3.2010 15.04.2010 nvitasjon til arbeidslivsdagen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16 Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16 Saksdato: 3. des. 2015 Saksansvarlig: Avdeling for finans og kommunikasjon/gjermund Nese Gradering

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.11.2009-6.12.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 30.11.2009-6.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, - 6.12.2009 08.01.2010 nnhold: Vedtak V2009-18 - Advokatfirmaet

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 12.4.2010-18.4.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 12.4.2010-18.4.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 12.4.2010-18.4.2010 12.05.2010 2009/936-7 2018/2010 09.04.2010

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 14.6.2010-20.6.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 14.6.2010-20.6.2010 23.07.2010 Konkurransetilsynets vedtak

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 15.2.2010-21.2. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 15.2.2010-21.2.2010 26.03.2010 Tilbud - utlånsautomat

Detaljer

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 28.6.10-4.7.10. Dok.

Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, Journaldato: 28.6.10-4.7.10. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Arkivdel: SA2 - Saksarkiv 2008 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført og kontrollert av arkivet, 28.6.10-4.7.10 24.08.2010 2010 - tvidet ramme for overtid

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 24.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.11.2013 Protokoll fra komitémøte 221013 - møte nr 2 FK - Finanskomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Journaldato: 01.02.2014-28.02.2014, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 01.02.2014-28.02.2014, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.2014-28.02.2014, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2014 Tilbakemelding angående

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok.

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.08.2010 Trykking av Sivilombudsmannens årsmelding Dokument 4 - Stortingets dokumentserie Produksjon av Stortingets

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Journaldato: 01.05.2014-31.05.2014, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 01.05.2014-31.05.2014, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2014-31.05.2014, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.09.2014 Automatisk svar fra

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: KLAGENEMND - Journal for Klagenemnda for miljøinformasjon, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.09.2015 Tilsvar til klage vedrørende

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 20.01.2015 Offentlig journal Periode: 13.01.2015-13.01.2015. Offentlig journal 13.01.2015-13.01.2015

Statens kartverk Tinglysing 20.01.2015 Offentlig journal Periode: 13.01.2015-13.01.2015. Offentlig journal 13.01.2015-13.01.2015 Statens kartverk 20.01.2015 Offentlig journal 13.01.2015-13.01.2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): sdivisjon llensvang Alle Ja Nei Side1 Statens kartverk 20.01.2015 1504801

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 03.03.2015 Offentlig journal Periode: 24.02.2015-24.02.2015. Offentlig journal 24.02.2015-24.02.2015

Statens kartverk Tinglysing 03.03.2015 Offentlig journal Periode: 24.02.2015-24.02.2015. Offentlig journal 24.02.2015-24.02.2015 Statens kartverk 03.03.2015 Offentlig journal 24.02.2015-24.02.2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): sdivisjon llensvang Alle Ja Nei Side1 Statens kartverk 03.03.2015 1528163

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Sakstittel: Klage på forskjellsbehandling i to byggesaker - Gnr/bnr 141/36 og 141/179 - Bergen kommune - Fylkesmannen i Hordaland. Dok.

Sakstittel: Klage på forskjellsbehandling i to byggesaker - Gnr/bnr 141/36 og 141/179 - Bergen kommune - Fylkesmannen i Hordaland. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.07.2017 nnhold: Foreløpig svar - sak om forskjellsbehandling av byggesaker Klage på forskjellsbehandling i to byggesaker

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer