Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27"

Transkript

1 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie Runde Krogstad Vår referanse: 2010/ Deres referanse: vår dato: 18.02,2011 Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 Vegdirektoratet sender i dag en tilleggsbestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 på høring. Forslaget vil legge til rette for at lokale myndigheter far mulighet til å øke bompen getakstene i tilfeller med akutt luftforurensning i byområder, uten å måtte legge dette frem for Stortinget. Det er gitt en nærmere omtale av forslaget i vedlagte høringsnotat. Vegdirektoratst vil etter at høringsfristen er gått ut oversende høringsuttalelsene samlet til Samferdselsdepartementet. Høringssvar sendes til Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo eller til innen 1. april Høringsdokumentet ligger også på våre nettsider under "Offentlige høringer". Veg- og transportavdelingen Med hilsen Direktør f yl,' I I -,' Arve Kiri^evold 1 vedlegg Postadresse Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Telefon: Telefaks: no Org.nr: Kontoradresse Brynsengfaret 6A 0667 OSLO Fakturaadresse Regnskap Båtsfjordveien 18 Telefon: Telefaks:

2 Eksterne mottakere: Interne mottakere: Styringsstab Trafikant- og kjøretøyavdeling Strategi- og økonomiavdelingen Trafikksikkerhet miljø- og teknologiavdeling 0. Postmottak øst 0. Postmottak sør 0. Postmottak vest 0. Postmottak midt 0. Postmottak nord

3 3 Høringsinstans Postadr Postnr Sted Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartmentet Miljøverndepartementet Nærings- og handelsdepartementet Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet American Gar Club of Norway Elbil Norge AS Forbrukerombudet Forbrukerrådet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon KNA Kongelig Norsk Automobilklubb Konkurransetilsynet Landsorganisasjonen i Norge Logistikk- og transportindustriens Landsforening MC-rådet Motorførernes Avholdsforbund NAF Norges Automøbil-Forbund Norges Handikapforbund Norges Lastebileier-Forbund Norges Motorsykkelforbund Norges Naturvemforbund Norges Taxiforbund Norsk Caravan Club NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Opplysningsrådet for Veitrafikken AS Rådet forfiinksjonshemmede.helse- og velferdsetaten Transportbrukemes Fellesorganisasjon Trygg Trafikk TL Transportbedriftenes Landsforening Datatilsynet Norvegfinans Kommunenes Sentralforbund Akershus Fylkeskommune Aust-Agder Fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Finnmark Fylkeskommune Hedmark Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Nordland Fylkeskornmune Nord-Trøndelåg Fylkeskommune Oppland Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Troms Fylkeskommune Vest-Agder Fylkeskommune Vestfold Fylkeskommune Østfold Fylkeskommune Oslo kommune Postboks 8005 Dep Postboks 8112 Dep Postboks 8013 Dep Postboks 8014 Dep Postboks 8004 Dep Postboks 8008 Dep Postboks 6006 Sluppen Spireaveien 6 Postboks 4597 Nydalen Postboks 4595 Nydalen Postboks 4568 Nydalen Postboks 2425 Solli Postboks 8132 Dep Youngs gate 11 Postboks 5489 Majorstuen Lilloseterveien 34 Postboks 80 Alnabru Postboks 6682 Etterstad Postboks 9217 Grønland Postboks 7134 St Olavs Plass Nedre Storgate 13 Grensen 9 B Postboks 6114 Etterstad Postboks 104 Postboks 5250 Majorstuen Jembanetorget 4 A Postboks 30 Sentrum Postboks 5494 Majorstuen Postboks 2610 St. Hanshaugen Postboks 5477 Majorstuen Postboks 8177 Dep Postboks 116 Postboks 1378 Vika Postboks 1200 Sentmm Serviceboks 606 Postboks 7900 Prinsens g. 100 Seilmakergata 2 Serviceboks Postboks 130, Askedalen 2 Erling Skakkes gate 14 Postboks 6600 Serviceboks 517 Svend Foyns gate 9 Postboks 220 Rådhuset 7434 IRONDHEIM 0580 OSLO 0201 OSLO 0033 OSLO 0181 OSLO 0957 OSLO 0614 OSLO 0609 OSLO 0130 OSLO 3015 DRAMMEN 0159 OSLO 0602 OSLO 1921 SØRUMSAND 0303 OSLO 0154 OSLO 0101 OSLO 0131 OSLO 0034 OSLO 5445 BREMNES 0114 OSLO 0107 OSLO 4809 ARENDAL 3020 DRAMMEN 2325 HAMAR 6404 MOLDE 8048 BODØ 7735 STEINKJER 2626 LILLEHAMMER 4001 STAVANGER 6863 LEIKANGER 7004 TRONDHEIM 3706 SKIEN 9296 TROMSØ 4605 KRISTIANSANDS 3110 TØNSBERG 1702 SARPSBORG 0037 OSLO

4 Bærum kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Drammen kommune Skien kommune Kristiansand kommune Porsgrurm kommune Trondheiin kommune Tromsø kommune Sandnes kommune Stavanger kommune Bergen kommune Fylkesmaimen i Oslo og Akershus Fylkesmarmen i Buskerud Østfold Hedmark Fylkesmarmen i Oppland Aust-Agder Fylkesmarmen i Finnmark Fylkesmannen Hordaland Møre og Romsdal Fylkesmannen: Fylkesmaimen i Fylkesmannen; Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Telemark Rogaland Troms Vest-Agder Vestfold Statsministerens kontor Arbeidsdepartementet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Kunnskapdepartementet Landbruks- og matdepartementet Olje- og energidepartementet Utenriksdepartementet Sametinget, Avjovarge Riksrevisjonen Direktoratet for naturforvaltning Jembaneverket Finanstilsynet Klima- og forurensningsdirektoratet Klif Statens innkrevingssentral Toll- og avgiftsdirektoratet Akademikerne Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Den Norske Advokatforening Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Rådhustorget 4 Postboks 237 Postboks 1405 Engene 1 Postboks 158 Serviceboks 417 Postboks 128 Postboks 2300 Sluppen Rådhuset Postboks 583 Postboks 8001 Postboks 7700 Postboks 8111 Dep Postboks 1604 Postboks 325 Postboks 4034 Serviceboks Postboks 788 Stoa Postboks 7310 Postboks 2600 Njøsavegen 2 Postboks 59 Postboks 6105 Serviceboks 513 Postboks 2076 Postboks 8001 Dep Postboks 8019 Dep Postboks 8036 Dep Postboks 8118 Dep Postboks 8126 Dep Postboks 8011 Dep Postboks 8030 Dep Postboks 8119 Dep Postboks 8007 Dep Postboks 8148 Dep Postboks 8114 Dep Åvjovårgeaidnu 50 Postboks 8130 Dep Postboks 5672 Sluppen Postboks 4350 Bedriftssenteret Postboks 1187 Sentrum Postboks 8100 Dep Postboks 455 Postboks 8122 Dep Fridtjof Nansens plass 6 Postboks 144 Manglerud Kristian Augusts gate 9 Postboks 2473 Solli Postboks 5485 Majorstuen 1304 SANDVIKA 1702 SARPSBORG 1602 FREDRIKSTAD 3008 DRAMMEN 3701 SKIFN 4604 KRISTIANSAND S 3901 PORSGRUNN; 7004 TRONDHEIM 9299 TROMSØ, 4305 SANDNESSJØEN 4068 STAVANGER 3007 DRAMMEN 1502 MOSS 2306 HAMAR 2626 LILLEHAMMER 4809 ARENDAL 6404 MOLDE 8002 BODØ 7734 STEINKJER 7468 TRONDHEIM 6863 LEIKANGER 3708 SKIEN 4001 STAVANGER 9291 TROMSØ 4605 BCRISTL^NSAND S 3103 TØNSBERG 0033 OSLO 9730 Karasjok 7485 TRONDHEIM 2308 HAMAR 0107 OSLO 8601 MO I RANA 0160 OSLO 0612 OSLO 0164 OSLO 0202 OSLO

5 Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon HSH Maskinentreprenørenes Forbund MEF Miljøstiftelsen Bellona Norges bilbransjeforbund Norges bilutleieforbund Norges Caravanbransjeforbund Norges Kommunale Parkeringsforening (NOR-PARK) Norsk Petroleumsinstitutt Yrkestrafikkforbundet Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Veteranvogn Klubb SINTEF Syklistenes Landsforening Norsk Industri Teknologisk Institutt AS Transportøkonomisk institutt YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Unio Arbeidsgiverforeningen Spekter Yrkestransportforbundet Politidirektoratet/UP Bergen Bompengeselskap AS Fjellinjen AS Nord-Jæren Bompengeselskap AS Trøndelag Bomveiselskap AS Postboks 2900 Solli Postboks 505 Sentrum Postboks 2141 Gninerløkka Postboks 2804 Solli Parkveien 9 Postboks 9086 Konnerud Nedre Slottsgate 8 Postboks 7190 Majorstuen Postboks 9175 Hammersborg Torg 3 Ringshusveien 35 Samferdsel Postboks 8883 Youngstorget Postboks 7072 Majorstuen Postboks 141 Økern Gaustadaléen21 Postboks 9232 Grønland Stortingsgt. 2 Postboks 1511 Vika Postboks 9175 Grønland Postboks 8051 Dep Postboks 7700 Postboks 459 Sentrum Postboks 285 Postboks OSLO 0105 OSLO 0505 OSLO 0204 OSLO 0350 OSLO 3006 DRAMMEN 0157 OSLO 0307 OSLO 0179 OSLO 1160 OSLO 7465 TRONDHEIM 0028 OSLO 0306 OSLO 0509 OSLO 0349 OSLO 0158 OSLO 0117 OSLO 0131 OSLO 0105 OSLO 4002 STAVANGER 7434 TRONDHEIM

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp.

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' ^ Om&  Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvese ri n Arkivnr. Saknr.i^/? J 6 0 y/gj. Dok.nr. liksp. U. of f. 22 JUKI2006 g/0 Saksh. / Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Grong Sparebank, Postboks104, 7871 Grong Haltdalen Sparebank, 7383 Haltdalen Handelsbanken, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Harstad Sparebank, Postboks

Grong Sparebank, Postboks104, 7871 Grong Haltdalen Sparebank, 7383 Haltdalen Handelsbanken, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Harstad Sparebank, Postboks Høringsinstanser Akademikerne, Fritjof Nansens plass 6, 0160 OSLO Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 OSLO Arbeids- og velferdsdirektoratet,postboks 5, St. Olavs plass,0130 OSLO Barne-

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 Oslo Norsk ornitologisk forening Sandgt. 30 B

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT IfØlge liste Deres ref Vår ref Dato 12/2836-19.11.2012 Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester 1. Innledning Ny forskrift om prisopplysning

Detaljer

TOLL. Høringsinstanser i henhold til liste

TOLL. Høringsinstanser i henhold til liste Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen / TOLL CUSTOMS Saksbehandler: Erlend Sandnes t: 22 86 04 1.4 I f: 22 86 02 35 Vår dato: 17.o9.09 I Deres dato: Vår ref: 2009/00835 I Deres ref: Ark. nr:

Detaljer

Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift

Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Massemedier Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off.

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off. Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten

Detaljer

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Departementer og direktorat Departementene Avinor AS Postboks 150, 2061 Gardermoen Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Helsedirektoratet

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vår ref 06/197- ALJ

DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Vår ref 06/197- ALJ DET KONGELEGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 2 6 MAI 2008 iaicsh. Eksp. U.off- Likelydande brev Dykkar ref Vår ref 06/197- ALJ Dato 23.05.2008 Høyring om endringer i yrkestransportlova og jernbaneloven: Tilsette

Detaljer