Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse"

Transkript

1 ITTT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se vedlagte liste over høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato /CAG Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven). Høringsnotatet inneholder forslag til endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse. Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er nevnt særskilt på listen. Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 15. januar Uttalelsene bes sendt elektronisk til ostmottakgkd.de.no. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist. Med hilsen nag Tomas Gisbolt (e.. eksp isjonssjef anne avdelingsdirektør Postadresse Kontoradresse Telefon * Barnehageavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 Telefon Cathrine Brevik Forland 0032Oslo et no Telefaks Org no

2 Høringsinstanser: Akfive Foreldre Arbeids- og inkluderingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Barnebygg AS Barnehageforbundet Barneombudet Brønnøysundregistrene Buddhistforbundet Datatilsynet De statlige helseforetakene Den katolske kirke Den norske kirke Kirkerådet Den Norske Stats Husbank Det Mosaiske Trossamfund Fagforbundet Finansdepartementet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Foreldreutvalget for grunnskolen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom Fylkesmannsembetene Handels- og servicenæringens hovedorganisasjc (HSH) Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) Helse- og omsorgsdepartementet Human-Etisk Forbund Høgskoler som gir førskolelærerutdanning: Høgskolen Bodø Høgskolen i Agder Høgskolen i Bergen Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Nord-Trøndelag Håvundvegen 96 Postboks 8113 Dep Postboks 353 Møllergata 12 Postboks 8889 Youngstorget Postboks 9340 Grønland Postboks 8177 Dep. Akersveien 5 Postboks 799 Sentrum Postboks 5130 Majorstuen Postboks 2722 Postboks 7003 St Olavs plass Postboks 4597 Nydalen Postboks 4594 Nydalen Postboks 8119 Dep. Postboks 4568 Nydalen Postboks 2900 Solli Postboks 9217 Grønland Postboks 6744 St.Olavs plass Serviceboks 422 Postboks 7030 Folkumsvei Serviceboks SKIEN 4291 KOPERVIK 0179 OSLO 0028 OSLO 8910 BRØNNØYSUND 0135 OSLO 0034 OSLO 0177 OSLO 0106 OSLO 0302 OSLO 0131 OSLO 0230 OSLO 8049 BODØ 4604 KRISTIANSAND 5020 BERGEN 9500 FINNMARK 7729 STEINKJER

3 Høgskolen i Oslo Høgskolen i Stavanger Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og fjordane Høgskulen i Volda Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning IKO - Kirkelig pedagogisk senter Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Islamsk råd i Norge Justisdepartementet Kanvas Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Kommunalansattes fellesorganisasjon Kommunal- og regional departementet Kommunene Konkurransetilsynet Kontaktutvalget mellom invandrere og myndigheter Kristent Pedagogisk Forbund KS Kvinnefronten Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) Landsorganisasjonen i Norge Lederne Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillingssenteret Longyearbyen Lokalstyre Nasjonalt råd for Bah'a'iene i Norge Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Norges Bygdekvinnelag UDI/KIM Høgskolen i Oslo Postboks 4 St Olavs pl Postboks 8002 Lærerskolevegen 40 Postboks 2243 Remmen Postboks 5000 Postboks 133 Postboks 500 Thoning Owesensgt. 18 Postboks 2623 St Hanshaugen Postboks 8059 Dep Calmeyersgt. 8 Møllergt. 12 Postboks 1034 Sentrum Postboks 9202 Grønland Postboks 439 Sentrum Postboks 8108 Dep. Storgata 10 B Postboks 1378 Vika Osterhaugsgt. 27 Hans Nielsen Hauges Gate 44 B Youngs Gate 11 Postboks 2523 Solli Postboks 8048 Dep. Postboks 8049 Dep Postboks 350 Drammensvn. 110 A Postboks 4, St.Olavs plass Postboks 9358 Grønland 4068 STAVANGER 3679 NOTODDEN 9293 TROMSØ 3103 TØNSBERG 1783 HALDEN 5409 STORD 6851 SOGNDAL 6101 VOLDA 7044 TRONDHEIM 0131 OSLO OSLO 0179 OSLO 0104 OSLO 5805 BERGEN 0155 OSLO 0114 OSLO 0183 OSLO 0481 OSLO 0181 OSLO 0202 OSLO 9170 LONGYEARBYEN 0279 OSLO 0135 OSLO

4 Norges Frikirkeråd Norges Handikapforbund Norges Kvinne- og familieforbund Norsk helse- og sosialforbund Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk Luthersk Misjonssamband Norsk Montessoriforbund Norsk studentunion Norske Samers Riksforbund Norsk senter for barneforskning (NOSEB) Norsk senter for menneskerettigheter Næringslivets hovedorganisasjon Organisasjonen for private barnehager i Larvik Bente Rolfsen Private barnehagers landsforbund Redd Barna REFORM -ressurssenter for menn Ressurssenter for pakistanske barn Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag Rådet for funksjonshemmede i Oslo Samediggi/Sametinget Samisk Høgskole - Såmi allaskuvla Samskipnadsrådet c/o SiO Senter mot etnisk diskriminering Statistisk sentralbyrå Steinerbarnehagene i Norge Stiftelsen Husmødrenes barnehagen i Bergen Studentenes Landsforbund Sysselmannen på Svalbard Sørlandets kompetansesenter Trygge barnehager A/S Tvillingforeldreforeningen Unio - Fiovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Universitetene Rådhusgt. 1-3 Postboks 9217 Grønland Akersgata 16 Strandpromenaden 9 Postboks 3223 Elisenberg Sinsenveien 25 Postboks 68 Thorvald Meyers Gate 7 Postboks 173 NTNU Postboks 6706 St.Olavs plass Postboks 5250 Majorstuen Trollsteinen barnehage Nordbyv. 29 Postboks 23 Stormyra Postboks 6902 St.Olavs plass Postboks 28 Sentrum Postboks 4765 Sofienberg Seilmakergata 2 Postboks 30 Sentrum Kautokeinoveien 50 Håunoluohkkå 45 Postboks 94 Blindern Postboks 677 Sentrum Postboks 8131 Dep. Væretrøa 70 Edvard Griegs Vei 3B Thorvald Meyers Gate 7 Postboks 633 Serviceboks 430 Postboks 420 Hovedpostkontoret Stortorvet 10 Stortingsgt OSLO 0158 OSLO 3187 HORTEN 0208 OSLO 0572 OSLO 1321 STABEKK 0555 OSLO 9521 KAUTOKEINO 7491 TRONDHEIM 0303 OSLO 3271 LARVIK 8088 BODØ 0101 OSLO 0561 OSLO 7725 STEINKJER 0101 OSLO 9730 KARASJOK 9520 GOUVDAGEAIDNU 0314 OSLO 0106 OSLO 0033 OSLO 7054 RANHEIM 5059 BERGEN 0555 OSLO 9171 LONGYEARBYEN 4604 KRISTIANSAND 5501 HAUGESUND 0155 OSLO 0158 OSLO

5 Universitets- og høgskolerådet Pilestredet OSLO Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring.

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan i fremmedspråk på høring. kirsti.aandstad.hettasch@utdanningsdirektoratet.no Til høringsinstansene jf. vedlagt liste Høringsbrev om forslag til endring av læreplan i fremmedspråk - privatisteksamen i språk det ikke blir gitt opplæring

Detaljer

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram

statens vegvesen Vår dato: Vegdirektoratet Offentlig høring om forslag til å bruke alkolås som alternativ til inndraging av førerett - alkolåsprogram HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagte adresseliste statens vegvesen Saknry^ø/2)o4^^^f Dok.nr. / I 0 MAI 2010 ArkivnrJ^ Saksh. ^''^ f 6) Eksp. U.off. Behandlende enhet: Salubehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off.

Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 O SEP! 2008. iu Efep. U.off. Udir.no - Høringsbrev om retten til nødvendig rådgiving og kompetanse for rådgivere HORDALAND FYLKESKOMMUNE Page l of.nr. / 1 O SEP! 2008 Velg tema Utskriftsvennfic) iu Efep. U.off. Høringsbrev om retten

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 07/1555-2 EW DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKpMMUNE Se vedlagte høringsliste Saknr. 1 1 DES'2007 Arkivni. -/, Saksb. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 07/1555-2 EW Dato 03DES2907 Høring

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver

Erik Skedsmo (e.f.) avdelingsdirektør Hanne Krogenæs rådgiver Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/919 24.10.2014 Høring forslag til endring i statsborgerloven - krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: 1112128 11/519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 10.03.2011 REFERATS

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 56 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Departementer og direktorat Departementene Avinor AS Postboks 150, 2061 Gardermoen Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Helsedirektoratet

Detaljer

Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget

Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget 06.12.2013 Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget Landets kommuner, Bydeler i Oslo og Bergen De regionale helseforetak Helseforetakene Pasient- og brukerombudene

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp.

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' ^ Om&  Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvese ri n Arkivnr. Saknr.i^/? J 6 0 y/gj. Dok.nr. liksp. U. of f. 22 JUKI2006 g/0 Saksh. / Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT IfØlge liste Deres ref Vår ref Dato 12/2836-19.11.2012 Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester 1. Innledning Ny forskrift om prisopplysning

Detaljer