Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2014"

Transkript

1 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2014 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets fylker unntatt Finnmark. Antall medlemmer i forbundet er basert på betalt medlemskap per , og er på totalt 4002 medlemmer, hvorav 34 livsvarige medlemmer, 396 husstandsmedlemmer og 8 æresmedlemmer, en økning på hele 383 medlemmer (10,6 %) fra Det ble i 2014 igangsatt en vervekampanje som falt sammen med en god soppsesong og stor medieoppmerksomhet. Dette er hovedgrunnene til den store økningen. Bruken av sosiale medier, særlig i medlemsforeningene har også bidratt. Avgangen av medlemmer lå i 2014 på ca. 15 % (-550 medlemmer) og tilgangen var ca. 950 medlemmer, Æresmedlemmer ved utgangen av 2014 er Anna-Elise Torkelsen, Edvin W. Johannesen, Oliver Smith, Dag M. Guttormsen, Leif Ryvarden, Gro Gulden, Sigmund Sivertsen og Inger Lagset Egeland. Nytt æresmedlem utnevnt på årsmøtet i 2014 er Kolbjørn Mohn Jenssen. NSNF har tre fora - Forum for soppsakkyndige, Forum for soppfargere og Kjukelaget. Disse arbeider på tvers av medlemsforeningene for å styrke og øke aktiviteten innen de enkelte interesseområdene. Forbundets styre Forbundet ledes av et styre med seks medlemmer og tre varamedlemmer. Fram til årsmøtet hadde styret følgende sammensetning: Terje Spolén Nilsen (leder)(ringerike), Inger Kristoffersen (Tønsberg), Åge Oterhals (Bergen), Marthe Gjestland (Trondheim), Terje Christoffersen (Romerike) og Edvin W. Johannesen (Oslo) samt følgende tre varamedlemmer, Inger-Lise Walter (Fredrikstad), Vigdis Kilavik (Bergen) og Gry Handberg (Elverum). Etter årsmøtet har sammensetningen vært: Edvin W. Johannesen (leder)(oslo), Inger Kristoffersen (Tønsberg), Åge Oterhals (Bergen), Hanne Edvardsen (Trondheim), Terje Christoffersen (Romerike) og Gry Handberg (Elverum), samt følgende tre varamedlemmer, Inger-Lise Walter (Fredrikstad), Vigdis Kilavik (Bergen) og Tor Erik Brandrud (Forbundet sentralt). Terje Christoffersen ba om å fratre sin plass i april 2014, og varamedlem Inger-Lise Walter overtok hans plass i styret. Styret har hatt fem styremøter med til sammen 45 saksnumre på agendaen. Administrasjonen Administrasjonen har hatt en daglig leder som har arbeidet i 80 % stilling, og i tillegg en medarbeider i 20 % stilling. Kontoradressen er Frederik A. Dahl vei 20, 1430 Ås (inne på universitetsområdet på Ås). Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 1

2 Daglig leder i 2014 har vært Reidun Braathen. I 2014 ble det gjort administrativt dugnadsarbeid av aktive medlemmer, for NSNF sentralt tilsvarende 1,5 årsverk. Styret bedømmer forholdene i administrasjonen til å være svært tilfredsstillende. Medlemskap og representasjon i eksterne organer, interne komiteer og utvalg Forbundet er medlem av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), International Mycological Association, Frivillighet Norge, Studieforbundet Natur og Miljø, samt assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (CEMM). Edvin W. Johannesen har vært forbundets rådsrepresentant i SABIMA (rådet ble nedlagt i 2014). Edvin W. Johannesen er varamedlem i SABIMAs styre. Edvin W. Johannesen har representert NSNF i prosjektet Kartlegging av storsopper i Norge (KSN). Edvin W. Johannesen representerer NSNF i styringsgruppa for SABIMAs kartleggingskoordinator for vekster. Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen samordner kartleggingsaktiviteter i NSNF og har representert NSNF i Artsdatabankens arbeid med Artsobservasjoner. Følgende personer har vært med i forbundets egne utvalg: Redaksjonsutvalget for Sopp og nyttevekster: Pål Karlsen (redaktør), Inger-Lise Østmoe, Anders Wollan og Edvin W. Johannesen Redaksjonsutvalget for Agarica: Gry Alfredsen (redaktør), Gro Gulden, Klaus Høiland, Even W. Hanssen, Håvard Kauserud, Volkmar Timmermann, og Jon-Otto Aarnæs (redaksjonssekretær). Vintersopptreffutvalget (2015): Tor Erik Brandrud, Gry Handberg (styrets representant) og Jon-Otto Aarnæs Vintersopptreffutvalget (2014): Anders K. Wollan, Gry Handberg, Johs. Bjørgo (styrets representant) og Sofie Railo Fagmykologisk råd (tidl. Eksamenskommisjonen): Anna-Elise Torkelsen (leder), Gro Gulden, Klaus Høiland, Even W. Hanssen og Kolbjørn M. Jenssen Forbundets fora har vært ledet av følgende utvalg: Forum for soppfargere (FFS): Anna-Elise Torkelsen (leder), Gry Handberg, Eldbjørg Johansen, Ruth Solem og Inger Lise Walter (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre) Forum for soppsakkyndige (FSS): Siv Moen, Kristin Seljetun, Gaute Mohn Jenssen, Grete Hollerud, Ruth Solem, og Inger Kristoffersen (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre) Kjukelaget: Tom Hellik Hofton, Gaute Mohn Jenssen, Edvin W. Johannesen, Eva Weme og Terje Spolén Nilsen(leder) (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre). Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 2

3 Virksomheten i 2014 Informasjon og samfunnskontakt NSNF har som en viktig oppgave å drive folkeopplysning og saklig informasjon om sopp og nyttevekster. Viktige verktøy i denne virksomheten er hjemmesiden på internett og tidsskriftene (se eget avsnitt). Forbundet mottar en rekke henvendelser og spørsmål fra personer (både medlemmer og ikke medlemmer), institusjoner (skoler, barnehager, bedrifter og offentlige etater) og fra media (presse, radio/fjernsyn). Antall slike henvendelser var ca Pågangen fra TV, radio og aviser var rekordstor i 2014 med rundt 120 nyhetsoppslag. Det har vært en flerdobling av antall oppslag i forhold til Det har vært flere oppslag i nasjonale medier som NRK, VG, Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Nationen og TV2. Det har også vært flere oppslag i lokale medier. Den store saken i 2014 har vært soppforgiftninger og manglende støtte i til soppkontroller. Det har vært innslag om dette i NRK Dagsrevyen, TV2 Nyhetene og VG-tv. Fra NRK Dagsrevyens oppslag om lange køer ved soppkontrollen ved Sognsvann i Oslo Kilde: NRK Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 3

4 Tidsskrifter Medlemsbladet vårt - sopp og nyttevekster kom ut som planlagt med fire nummer i Opplaget var, for de fire utgivelsene, henholdsvis 3900, 4400, 4000 og Pål Karlsen har vært engasjert som redaktør. Forbundets vitenskapelige tidsskrift, Agarica, kom ut med to utgivelser. En spesialutgave om soppskader i bygg og trekonstruksjoner (vol. 34) (opplag 500) og et ordinært vol. 35. (opplag 300). Gry Alfredsen har vært redaktør for begge disse volumene. Arrangementer Vintersopptreff 2014 ble avholdt 8. og 9. februar i Kristine Bonnevies hus på Blindern, Universitetet i Oslo. Det samlet 161 deltagere fra alle kanter av landet og enkelte fra våre naboland. Det ble holdt 14 foredrag og deltagerne fikk allsidige faglige oppdateringer, også gjennom diskusjoner og sosialt samvær, samt tilgang til et stort utbud av litteratur og forskjellige gjenstander tilvirket av naturens ressurser. Ut fra deltagernes evaluering av arrangementet tyder alt på at det var et meget vellykket treff. Soppsakkyndigkurs - Det ble i 2014 avholdt kun ett kurs for utdannelse av soppsakkyndige Kurset ble arrangert i Oslo med 15 deltagere. Soppkurs for fremmedspråklige - Det har i år blitt avholdt ti soppkurs for fremmedspråklige med totalt 185 deltagere en økning på hele 61 deltagere fra i fjor. Over 40 forskjellige nasjonaliteter har vært representert. Kurs har blitt avholt i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Elverum og Oppdal. Kursene ble støttet av Helsedirektoratet, avd. Nasjonalt folkehelsearbeid. Ledermøte 2014 ble avholdt lørdag 26. april i forkant av årsmøtet den 27. april. Det deltok 28 deltagere fra til sammen 20 medlemsforeninger. Medlemshåndtering var en av de viktigste sakene. Årsmøtet 2014 ble avholdt søndag 27. april på Thon hotell Ski. Det var 32 stemmer fordelt på 32 stemmeberettigete til stede. Disse representerte 20 medlemsforeninger. Grønttreff 2014 ble arrangert mai på Fana Folkehøgskule, i samarbeid med Soppforeningen i Bergen. Det deltok 40 personer fra ni forskjellige medlemsforeninger. Det var et allsidig program, med fokus på grønne vekster, tang og tare. Dyktige kokker med Hanne Frosta («Hanne på høyden») i spissen, sto for kyndig veiledning og fikk deltagerne til å tilberede mat fra naturen. Marinbiologen Arne Duinker veiledet om næringsverdien og smaken i tang og tare, og Geir Flatabø delte sin kunnskap om grønne vekster for nytte og velvære, både gjennom foredrag og høstingsveiledning i felt. Deltagerne samlet foran vakre Fana Folkehøgskule Her beundres det fantastiske resultatet av deltagernes kokkekunster. Foto: Anne Christenson Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 4

5 Foto: Anne Christenson Soppens dag, som er en felles nordisk merkedag, ble søndag 7. september 2014 markert av 29 av våre medlemsforeninger. Dagen ble arrangert med soppturer, utstillinger og kontroller. Flere av foreningene har rapportert om flotte arrangementer og mange hadde lagt inn spesielle aktiviteter for barn. NSNF fikk kr ,- i støtte fra Miljødirektoratet til Soppens dag, noe som gjorde oss i stand til å markere dagen tydelig. Turheftet og soppbrosjyren som vi fikk laget i 2011 ble trykt opp igjen, samt at det ble produsert capser, soppnett og ballonger. I tillegg ble det innkjøpt mange fine premier til barnekonkurranser. To ivrige soppsakere i Moss Foto: Irene Simonsen Dagen ble markedsført via SABIMAs hjemmesider, det ble laget plakater (for utskrift og supplering lokalt) som ble hengt opp i lokalmiljøene og i tillegg ble det laget en pressemelding som ble sendt til lokalaviser. Dessuten ble alle aktivitetene lagt inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår. Aldri før har det vært så stor oppslutning - ca har deltatt på foreningenes arrangementer herav 3690 barn. Flere av foreningene rapporterte om bra pressedekning, både i aviser, tv og radio. Prøve for soppsakkyndige Prøve for soppsakkyndige ble avholdt i Tromsø 6. september, i Oslo 23. september og i Molde 23. og 24.september. Det var 5 kandidater som besto prøven i Tromsø. Her var sensorer/eksaminatorer: Kolbjørn Mohn Jenssen og Geir Mathiassen. Fem kandidater besto prøven i Oslo. Her var sensorer/eksaminatorer: Anna-Elise Torkelsen og Klaus Høiland. I Molde besto 10 kandidater prøven. Even W. Hanssen og Gro Gulden var sensorer/eksaminatorer. Kartlegging Det har vært et aktivt år med soppkartlegging og en sterk økning i innrapporterte funn. Mesteparten av kartleggingsaktivitetene skjer i regi av Kartlegging av storsopper i Norge, hvor NSNF deltar som fullverdig partner. SABIMA fører regnskapene for KSN. Even W. Hanssen har vært ansatt i 50 % stilling (gjennom SABIMA) for å jobbe med soppkartlegging for NSNF/KSN. Edvin W. Johannesen er nærmeste overordnete som NSNFs representant i styringsgruppa for SABIMAs kartleggingskoordinator vekster og styreleder i KSN. Styret i KSN har ellers bestått av Gro Gulden og Egil Bendiksen. KSN har for første gang i historien arrangert to fagkurs i ett år. Det første ble arrangert i samarbeid med Salten Naturlag i Sørfold i Nordland august med tjue deltagere. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 5

6 Deltagerne på kartlegging i Sørfold Foto: Tommy Andreassen Det andre kurset ble arrangert i Grenland i Telemark, med base i Skien. Det deltok 34 personer. Det er fra SABIMA fordelt kr ,- til lokale soppkartleggingsaktiviteter Elverum, Valdres, Ringerike/Hole, Vestfold, Rennesøy, Haugaland, Hornindal, Romsdal, Grane/Hattfjelldal og Sør-Varanger, samt til kartlegging av hettesopper Mycena i alpine vierkratt. ARTSOBSERVASJONER NSNF deltar i Artsdatabankens registreringsverktøy på nett Sopp registreres gjennom modulen Vekster. Det er rapportert inn soppfunn i 2014, en økning på hele 41 % fra NSNF har også ansvaret for å organisere validering av innrapporterte funn. Det til nå validert 2625 funn hovedsakelig av rødlistearter. Inger Kristoffersen har vært engasjert som Artsobs-hjelper (gjennom SABIMA) i 20 % stilling (finansiert av midler fra Artsdatabanken). Det har vært gjennomført kurs i bruk av Artsobservasjoner i Valdres og på Haugaland med til sammen 14 deltagere. Foraenes virksomhet Forum for soppfargere (FFS) Utvalget har hatt tre møter. Utvalget har arrangert kurs i lavfarging i Bærum, mars (20 deltakere). I serien Fargesopper og produkter på hjemmesiden er det kommet flere nye innlegg. Ruth Solem er redaktør. FFS-treff 2014 ble holdt 26. april i Holmestrand med 44 deltagere. Arrangør var region Vestfold/Telemark/Agder. Det 16. IFFS ble arrangert i Otepää i Estland, 15 FFS-ere deltok. Fellesprosjektet vårt til utstillingen var luer og pannebånd. FFS-utvalget holdt en vellykket workshop over to dager under CEMM-møtet i Ajaccio, Korsika i november. FFS har nå 160 medlemmer. Forum for soppsakkyndige (FSS) Utvalget har avholdt to møter. Etterutdanningskurs for soppsakkyndige var fulltegnet og ble holdt på Elverum med risker som hovedtema."retningslinjer for arbeidet på soppkontroll" og normlisten har blitt revidert. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 6

7 Det har blitt laget en powerpoint-presentasjon for "Retningslinjer for arbeidet på soppkontroll" og Normlisten for norske soppers matverdi, ment for det årlige oppfriskningsmøtet medlemsforeningene har med sine soppsakkyndige i forkant av soppkontrollsesongen. FSS har nå 482 medlemmer. Kjukelaget arrangerte tur til Ramsåsen naturreservat i Bærum i mai, 20 deltok. I oktober ble det arrangert en helgesamling i Halden. Her deltok tilsammen 15 personer. Det ble gjennomført kartlegging i Brattås naturreservat, et fattig barskogområde, som var utsatt for brann rundt 1920 og Våkemark/Sollia, et edelløvskogsområde nord for Tista. Utvalget har i løpet av året avhold 2 møter. Kjukelaget har 92 medlemmer. Medlemsforeningenes virksomhet På frivillig basis har NSNFs medlemsforeninger i 2014 arrangert ca.170 turer, 50 møter og ca. 60 kurs med 750 deltagere. Etter initiativ fra NSNFs styre har de fleste foreningene rapportert fra sine soppkontroller. Foreningene har innrapportert 246 soppkontroller hvor i alt 6031 kurver har blitt kontrollert. Av disse inneholdt 260 kurver giftsopp. Flere medlemsforeninger har ikke avholdt annonserte soppkontroller på grunn av manglende støtte. I foreningenes regi har det vært arrangert 20 kartleggingsturer med til sammen 100 deltagere. Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, Neslekremla arrangerte september 2014 høstsopptreff på Sørmarka konferansesenter med over 130 deltagere. Treffet startet med fagdag torsdag kveld og fredag formiddag med fokus på soppenes taksonomi. Ca. 60 deltagere deltok på fagdagene. NorBOL var tilstede under treffet og deltagerne bidro med innsamling av sopp til DNA-sekvensering. Arrangørstaben fra Neslekremla Foto: Pål Karlsen Klaus Høiland foredrar ved soppslektstreet Foto: Pål Karlsen Politisk virksomhet Vi ser at vår kartlegging får en stadig sterkere betydning gjennom at våre soppfunn kommer inn i sentrale databaser som Artskart (Artsdatabanken) og Naturbase (Direktoratet for Naturforvaltning). I henhold til naturmangfoldloven er kommuner/fylker forpliktet til å ta hensyn til denne type informasjon i forbindelse med regulerings- og utbyggingssaker. Et eksempel er forekomstene av soppen svartgubbe på Ringerike som har vært bestemmende for trasévalg i forbindelse med Ringeriksbanen og europavei 16. En hovedsak for forbundet i 2014 har vært å få forståelse for at manglende offentlig støtte til soppkontroller kan medføre redusert kontrollaktivitet. Dette kan i neste omgang føre til økt Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 7

8 risiko for soppforgiftninger og store offentlige utgifter i forbindelse med behandling av disse. Spørsmålet har vært tatt opp med Landbruksministeren i Stortingets spørretime av Venstre og det har vært møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble gjort et innspill for å få til en post for dette på alternativt statsbudsjett for 2015, men uten at det ble tatt inn. Mye av den politiske virksomheten NSNF deltar i, skjer gjennom medlemskapet i paraplyorganisasjonen SABIMA. Prosjekter Radiocesiumprosjektet: Dette er et prosjekt som tar sikte på å overvåke konsentrasjonene av radioaktivt Cesium i sopp og bær i ulike deler av landet ved hjelp av et nettverk av kontaktpersoner. Administrator for forbundets del av prosjektet i 2014 har vært Anna-Elise Torkelsen. Statens Strålevern eier og finansierer prosjektet. Kurs for fremmedspråklige: NSNF har samarbeidet med giftinformasjonssentralen om utvikling av kurs for fremmedspråklige. 10 kurs har i 2014 blitt gjennomført med til sammen 185 deltagere fra over 40 forskjellige nasjoner. Økonomi Regnskapet for 2014 viser et resultat før disposisjoner på kr Inntektssiden er økt med 18 % i forhold til 2013, og kan i det vesenligste tillegges økning medlemskontingent (fra kr 350 til kr 400) og økt medlemstall (+383). Kostnadssiden er økt med 14% fra 2013 og er, med små unntak, på nivå med budsjett. Forbundets egenkapital er pr kr Dette tilsvarer ca 47 % av driftsutgiftene i Normalt bør egenkapitalen minst dekke et halvt års drift slik at inngåtte avtaler og forpliktelser kan ivaretas i tilfelle forbundet skulle opphøre. Styret finner det fortsatt nødvendig å styrke forbundets egenkapital. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener det er et godt arbeidsmiljø, og det har ikke vært sykefravær av betydning. Forbundets policy er at det skal være likestilling mellom kjønnene. I styret og administrasjonen har det vært 2 menn og 5 kvinner. Det drives ikke aktiviteter som påvirker det ytre miljøet negativt. Ås, 16. mars 2015 Edvin W. Johannesen Inger-Lise Walter Hanne Edvardsen Leder Inger Kristoffersen Gry Handberg Åge Oterhals Reidun Braathen (Daglig leder) Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2014 Side 8

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, én medlemsforening mer enn

Detaljer

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger. Valdres sopp- og nyttevekstforening

Detaljer

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 33 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets fylker.

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 33 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets fylker. Norges sopp- og nyttevekstforbund Årsmøte 23. april 2017 Sak 1. Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2016 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som

Detaljer

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2015

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2015 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2015 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å: HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på

Detaljer

Årsmøte 5. mars 2015

Årsmøte 5. mars 2015 - tilsluttet Norges Sopp- og Nyttevekstforbund Årsmøte 5. mars 2015 Kl. 19:00 Realfagbygget, UiB 2. etasje Tema på Årsmøtet Alger snadder fra havet om å sanke inn og tilberede`` Marinbiolog Arne Duinker

Detaljer

LEDERMØTE NSNF 26. 27. april 2014

LEDERMØTE NSNF 26. 27. april 2014 REFERAT LEDERMØTE NSNF 26. 27. april 2014 Tilstede: ledere fra 20 soppforeninger, styret i NSNF og foredragsholderne. Referent: Gry Handberg Lørdag 26. april - Leder Terje S. Nilsen ønsket velkommen og

Detaljer

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 OM BLADET sopp og nyttevekster er medlemsbladet for Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det inneholder fagartikler om arter

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Høstsopptreff september 2017 i Bodø

Høstsopptreff september 2017 i Bodø Sabima kartleggingsnotat 28-2017 Høstsopptreff 7-10. september 2017 i Bodø Beate Venaas Røkke, Salten naturlag 1 av 5 Kartlegging av storsopper i forbindelse med Høstsopptreff i Bodø, 7-10 september Emneord:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Lørdag 22. august: Austevoll Vi starter soppsesongen med en tur til Austevoll. Oppmøte på parkeringsplassen i bakken før fergeleiet på Krokeide kl. 09.15.

Detaljer

Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00

Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00 Norges sopp- og nyttevekstforbund/forum for soppfargere Frederik A. Dahls vei 20 1430 Ås e-post: post@soppognyttevekster.no Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00 I år var det region

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Soppforeningen i Bergen

Soppforeningen i Bergen Soppforeningen i Bergen tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund www.soppforeningen.net "Soppforeningen i Bergen" Høstprogram 2015 Innhold: Høstens soppturer Mandagsmøter Seminar for soppsakkyndige

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen.

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen. HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen. Håndboka, tilhørende skjema og

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Risken sopp- og nyttevekstforening

Risken sopp- og nyttevekstforening Årsmelding for sesongen 2016 Årsmøtet ble holdt på Bergmo Ungdomsskole i Molde 15. februar 2016, med 12 medlemmer tilstede. 1 Styret valgt på årsmøtet 2016: a) leder (1 år): Anne Marie Hareide (Molde,

Detaljer

Soppforeningen i Bergen

Soppforeningen i Bergen Soppforeningen i Bergen tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund Høstprogram 2015 Innhold: Lederen har ordet Høstens soppturer Mandagsmøter Seminar for soppsakkyndige Grunnkurs i sopp Soppens dag Soppkurs

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen. Vårprogram Innhold: - tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund

Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen. Vårprogram Innhold: - tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen - tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund Vårprogram 2017 Innhold: Lederen har ordet Turer våren 2017 Verv i SIB Kjære medlemmer i SIB Årsmøtet i «Soppforeningen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmøte Tromsø Hundeklubb kl Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken.

Årsmøte Tromsø Hundeklubb kl Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Årsmøte Tromsø Hundeklubb 31.3. 2016 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Dato: Onsdag 8. februar 2017 Klokkeslett: Kl. 19:00 21:30 Sted: Den tyskspråklige evangeliske menighet, Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo

Dato: Onsdag 8. februar 2017 Klokkeslett: Kl. 19:00 21:30 Sted: Den tyskspråklige evangeliske menighet, Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening Innkalling til årsmøte 2017 med servering og foredrag --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud

Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud Årsberetning for 2004 DIS-Buskerud DIS-Buskerud Det er i løpet av 2004 holdt 3 styremøter, et årsmøte og ingen medlemsmøter. DIS-Buskerud har i denne perioden fått til en lokalgruppe i Drammen, men har

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: Styret for Norsk legevaktforum 16/ 17 28.9.2017 Årsmøtet 4 / 17 29.9.2017 Forslag til vedtak: Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer