Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger. Valdres sopp- og nyttevekstforening ble opptatt som ny medlemsforening i Romerike soppforening og Nittedal sopp- og nyttevekstforening ble slått sammen. Det nye navnet ble Romerike sopp- og nyttevekstforening. Antall medlemmer i forbundet er basert på betalt medlemskap per , og er på totalt 3730 medlemmer, hvorav 35 livsvarige medlemmer, 367 husstandsmedlemmer og 8 æresmedlemmer. Etter mange år med medlemsøkning, fikk vi i 2012 en reduksjon på 73 medlemmer (-2 %). Utmeldinger har ligget på samme nivå som de foregående årene, mens det har vært færre innmeldinger. Medlemsforeningene rapporterer om en dårlig sopphøst. Både kontroller og kurs har blitt avlyst. Dette forklarerer nok nedgangen. Æresmedlemmer ved utgangen av 2012 er Anna-Elise Torkelsen, Edvin W. Johannesen, Oliver Smith, Dag M. Guttormsen, Leif Ryvarden, Gro Gulden, Sigmund Sivertsen og Inger Lagset Egeland. Mangeårig æresmedlem Jens Stordal gikk bort NSNF har tre fora - Forum for soppsakkyndige, Forum for soppfargere og Kjukelaget. Disse arbeider på tvers av medlemsforeningene for å styrke og øke aktiviteten innen de enkelte interesseområdene. Forbundets styre Forbundet ledes av et styre med seks medlemmer og tre varamedlemmer. Fram til årsmøtet hadde styret følgende sammensetning: Terje Spolén Nilsen (leder)(ringerike), Inger-Lise Walter (nestleder) (Fredrikstad), Johs Bjørgo (Oslo), Marthe Gjestland (Trondheim), Åge Oterhals (Bergen) og Inger Kristoffersen (Tønsberg) samt følgende tre varamedlemmer: Siv Moen (Romerike), Torfinn Bjørseth (Oslo) og Anne Christin Reine (Moss). Etter årsmøtet har sammensetningen vært: Terje Spolén Nilsen (leder)(ringerike), Johs. Bjørgo (Oslo), Inger Kristoffersen (Tønsberg), Åge Oterhals (Bergen), Marthe Gjestland (Trondheim) og Terje Christoffersen (Romerike) samt følgende tre varamedlemmer, Inger- Lise Walter (Fredrikstad), Vigdis Kilavik (Bergen) og Birgitte Finne Høifødt (Grenland). Styret har hatt fem styremøter med til sammen 39 saksnumre på agendaen, I tillegg har det vært avholdt ett møte i arbeidsutvalget (Terje Spolén Nilsen, Terje Christoffersen og Reidun Braathen). Administrasjonen Administrasjonen har hatt en daglig leder som har arbeidet i 80 % stilling. Kontoradressen er Frederik A. Dahl vei 20, 1432 Ås (inne på universitetsområdet på Ås) Daglig leder i 2012 har vært Reidun Braathen. I 2012 ble det gjort administrativt dugnadsarbeid av aktive medlemmer, for NSNF sentralt tilsvarende 1,5 årsverk. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 1

2 Styret bedømmer forholdene i administrasjonen til å være svært tilfredsstillende. Medlemskap og representasjon i eksterne organer, interne komiteer og utvalg Forbundet er medlem av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), International Mycological Association, Frivillighet Norge, Studieforbundet Natur og Miljø, samt assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (CEMM). Terje Spolén Nilsen har vært forbundets rådsrepresentant i SABIMA. Gro Gulden, Sigmund Sivertsen, Egil Bendiksen og Oliver Smith har representert NSNF i Den norske soppnavnkomiteen. Edvin W. Johannesen har representert NSNF i prosjektet Kartlegging av storsopper i Norge (KSN). Edvin W. Johannesen representerer NSNF i styringsgruppa for SABIMAs kartleggingskoordinator for vekster. Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen samordner kartleggingsaktiviteter i NSNF og har representert NSNF i Artsdatabankens arbeid med Artsobservasjoner. Følgende personer har vært med i forbundets egne utvalg: Redaksjonsutvalget for Sopp og nyttevekster: Øyvind Stensrud (ansatt redaktør) og Sofie G. Railo. Redaksjonsutvalget for Agarica: Anders K. Wollan (redaktør), Gro Gulden, Klaus Høiland, Even W. Hanssen, Håvard Kauserud, Gry Alfredsen, og Jon-Otto Aarnæs (redaksjonssekretær). Vintersopptreffutvalget (2012): Anders K. Wollan, Gry Handberg, Johs. Bjørgo (styrets representant) og Sofie G. Railo. Vintersopptreffutvalget (2011): Anders K. Wollan, Gry Handberg, Johs. Bjørgo (styrets representant) og Jon-Otto Aarnæs. Eksamenskommisjonen: Anna-Elise Torkelsen (leder), Gro Gulden, Klaus Høiland og Kolbjørn M. Jenssen. Forbundets fora har vært ledet av følgende utvalg: Forum for soppfargere (FFS): Anna-Elise Torkelsen (leder), Gry Handberg, Eldbjørg Johansen, Ruth Solem og Inger Lise Walter (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre). Forum for soppsakkyndige (FSS): Anna-Elise Torkelsen (leder), Johs. Kolltveit, Grete Hollerud, Ruth Solem, Inger Lise Østmoe og Inger Kristoffersen (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre). Kjukelaget: Tom Hellik Hofton, Gaute Mohn Jenssen, Edvin Johannesen, Eva Weme, Oliver Smith og Terje Spolén Nilsen (leder). Norges sopp- og nyttevekstforbundet sin representant i Kjukelaget er Terje Spolén Nilsen (leder og oppnevnt representant fra NSNFs styre). Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 2

3 Virksomheten i 2012 Informasjon og samfunnskontakt NSNF har som en viktig oppgave å drive folkeopplysning og saklig informasjon om sopp og nyttevekster. Viktige verktøy i denne virksomheten er hjemmesiden på internett og tidsskriftene (se eget avsnitt). Forbundet mottar en rekke henvendelser og spørsmål fra personer (både medlemmer og ikke medlemmer), institusjoner (skoler, barnehager, bedrifter og offentlige etater) og fra media (presse, radio/fjernsyn). Antall slike henvendelser løper seg til rundt 150. Kontakten med media har resultert i rundt 80 større og mindre oppslag i NRK, TV2, Aftenposten, Dagbladet, Verdens Gang, Dagsavisen, Nationen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, KK, Tara Smak og Eiendomsmegleren. Det har også vært flere oppslag i lokale medier. Faksimile fra VG Tidsskrifter Medlemsbladet vårt - sopp og nyttevekster kom ut som planlagt med fire nummer i Opplaget var på 4300 de to første utgivelsene og 4200 for de to siste. Øyvind Stensrud har vært ansatt redaktør og Sofie G. Railo redaksjonsmedarbeider. Forbundets vitenskapelige tidsskrift, Agarica, kom ut med to utgivelser (vol. 31) januar 2012 (produsert des. 2011) og Vol. 32 i oktober Opplag 300 på begge volumene. Anders K. Wollan har vært redaktør. Andre utgivelser NSNF v/ Kolbjørn Mohn Jenssen og Anna Elise Torkelsen har utarbeidet nytt kompendium - Kurs for utdannelse av soppsakkyndige. Dette ble ferdigstilt i juli 2012 og trykket i et opplag på 500. Ved utgangen av året var over 400 eksemplarer solgt. Arrangementer Vintersopptreff 2012 ble avholdt 11. og 12. februar i Kristine Bonnevies hus på Blindern, Universitetet i Oslo. Det samlet 168 deltagere fra alle kanter av landet og enkelte fra våre naboland. Det ble holdt 14 foredrag og deltagerne fikk allsidige faglige oppdateringer, også gjennom diskusjoner og sosialt samvær, samt tilgang til et stort utbud av litteratur og forskjellige gjenstander tilvirket av naturens ressurser. Ut fra deltagernes evaluering av arrangementet tyder alt på at det var et meget vellykket treff. I 2012 var det 25 års jubileum for Vintersopptreffet og i den anledning ble det arrangert en jubileumsfest på Josefines vershus. 87 deltok, deriblant representanter fra våre søsterforeninger i Sverige og Danmark. Årsmøtet 2012 ble avholdt lørdag 21. april på Thon hotell Ski. Det var 36 stemmer fordelt på 34 stemmeberettigete til stede. Ledermøte 2012 ble avholdt fredag 20. april og i forkant av årsmøtet den 21. april. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 3

4 Dette var første gang NSNF arrangerte et ledermøte. 28 deltagere fra til sammen 20 medlemsforeninger deltok. Mange organisatoriske saker ble gjennomgått, og tilbakemeldingene etter møtet var svært positive. Grønttreff 2012 ble arrangert for første gang i Vestre Slidre, Valdres helga juni. Det deltok 23 personer fra syv forskjellige medlemsforeninger. Det var mange nyttige og lærerike foredrag, og det ble også tid til sanking og tillaging av smakfulle retter. Foto: Inger Kristoffersen Soppens dag, som er en felles nordisk merkedag, ble søndag 2. september 2012 markert av 26 av våre 30 medlemsforeninger. Dagen ble avholdt med soppturer, utstillinger og kontroller. Flere av foreningene har rapportert om flotte arrangementer og mange hadde lagt inn spesielle aktiviteter for barn. NSNF fikk kr ,- i støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning til Soppens dag, noe som gjorde oss i stand til å bidra til at dagen ble tydelig markert. Turhefte og soppbrosjyren som vi fikk laget i 2011 ble trykt opp igjen, Anne Christin Reines soppquiz/tursti for barn ble trykt på folierte plater til utendørs bruk og premier til barn ble prioritert (bl.a. refleksbånd). Magnhild Larsen fra Soppforeningen i Bergen laget et morsomt hefte for barn Sopptembers detektivbyrå. Materiellet ble veldig godt mottatt. Dagen ble markedsført via andre Sabima-foreningers hjemmesider, det ble laget plakater (til utprinting og utfylling lokalt) som ble hengt opp i lokalmiljøene og i tillegg ble det laget en pressemelding som ble sendt til lokalaviser. Dessuten ble alle aktivitetene lagt inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår. Totalt har foreningene innrapportert at ca har deltatt på arrangementer herav barn ca Flere av foreningene rapporterte om bra pressedekning, både i aviser tv og radio. Ca. 450 besøkte stor sopputstilling i Moss og fikk se over 100 arter. Foto: Irene Simonsen KK 19 voksne og 12 barn var med på tur i Soppquiz for barn var populært i Follo. Kongsvinger. Foto: Bente Rian Foto: Arild Engen Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 4

5 Kartlegging Mange var innom den flotte utstillingen som Haugaland sopp- og nyttevekstforening hadde laget. Foto: Sidsel Edland Eide Mesteparten av kartleggingsaktivitetene skjer i regi av Kartlegging av storsopper i Norge, hvor NSNF deltar som fullverdig partner. SABIMA fører regnskapene for KSN. Even W. Hanssen har vært ansatt i 50 % stilling (gjennom SABIMA) for å jobbe med soppkartlegging for NSNF/KSN. Edvin Johannesen er nærmeste overordnete som NSNFs representant i styringsgruppa for SABIMAs kartleggingskoordinator for vekster samt styreleder i KSN. Styret i KSN har ellers bestått av Gro Gulden og Egil Bendiksen. SABIMA har arrangert felles kartleggingsturer hvor soppkartleggere har deltatt. Spesielt kan nevnes turen den til Murefjell naturreservat i Nome kommune, Telemark med 14 deltagere. KSN har i samarbeid med Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening arrangert Fagkurs i soppkartlegging i Førde i Sunnfjord, Sogn og Fjordane med 31 deltagere. I Deltagere ved Fagkurs for soppkartlegging i Sunnfjord Foto: Per Marstad I forbindelse med høstsopptreffet 2012, som ble arrangert av Halden soppforening, Fredrikstad Soppforening og Moss sopp- og nyttevekstforening, var det et bra fokus på kartlegging. Alle turgrupper var utstyrt med kartleggingsansvarlige. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 5

6 Det er fordelt kr til lokale soppkartleggingsaktiviteter på Elverum, på Ringerike, i Vestfold og i Romsdal, samt til kartlegging av hettesopper Mycena i alpine områder. Artsprosjektet (Artsdatabanken) har også støttet en workshop i kartlegging av alpine Inocybe på Dovrefjell som ble arrangert august med seks deltagere. Det har også vært gjennomført et slimsoppkurs i Oslo med Eddi Johannesen og Helge G. Gundersen som kursledere. ARTSOBSERVASJONER NSNF deltar i Artsdatabankens registreringsverktøy på nett Sopp registreres gjennom modulen vekster. Det er rapportert inn soppfunn i 2012, en nedgang på 20 % fra 2011 noe som hovedsakelig skyldes et dårlig soppår. NSNF har også ansvaret for å organisere validering av innrapporterte funn. Det til nå validert 1364 funn hovedsakelig av rødlistearter. Inger Kristoffersen har vært engasjert som Artsobs-hjelper (gjennom SABIMA) i 20 % stilling (finansiert av midler fra Artsdatabanken). Det har vært gjennomført kurs i bruk av Artsobservasjoner i Fredrikstad, Bergen og Bodø. Soppkurs for fremmedspråklige Fem av NSNFs medlemsforeninger arrangerte soppkurs for fremmedspråklige høsten 2012 i samarbeid med Giftinformasjonen. 58 deltagere fra 19 forskjellige nasjoner deltok. Kursene ble støttet av Helsedirektoratet, avd. Nasjonalt folkehelsearbeid. Undervisningsmateriell ble utarbeidet av Per Bergersen og Pål Karlsen. Faksimile fra Telemarksavisa Prøve for soppsakkyndige Prøven ble avholdt i Oslo 18. september. 8 kandidater besto prøven. Anna-Elise Torkelsen, Klaus Høiland, Even Woldstad Hanssen og Kolbjørn Mohn Jenssen fungerte som eksaminatorer og sensorer. Foraenes virksomhet Forum for soppfargere arrangerte FFS-treff 26. april i Molde (34 deltakere). Arrangør var region Trøndelag/Møre i samarbeid med Risken (NSNFs medlemsforening i Molde). FFS har nå 150 medlemmer. Det har blitt avholdt tre møter i utvalget. Forum for soppsakkyndige (FSS) har avholdt tre møter i utvalget. FSS har i løpet av året kommet med revidert normliste. FSS arrangerte etterutdanningskurs i forbindelse med Høstsopptreffet. Andre viktige oppgaver har bl.a. vært flytting av deler av FSS-treffet til Vintersopptreffet samt grenseoppgang mellom NSNF/FSS/medlemsforeningene. 469 medlemmer er tilknyttet FSS Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 6

7 Kjukelaget har avholdt ett møte i utvalget. Den 18. til 20. mai ble det arrangert et Kjuketreff på Nakkerud i Ringerike kommune, Buskerud. De 19 deltagere kartla kjuker og vårsopper i Ramfoss naturreservat i Modum kommune og områdene omkring Tronstad naturreservat i Lier kommune. Kjukelaget har 88 medlemmer. Medlemsforeningenes virksomhet På frivillig basis har NSNFs medlemsforeninger i 2012 arrangert ca. 160 turer, 66 møter, 37 kurs og 23 utstillinger. I tillegg har flere av foreningene laget utstillinger i forbindelse med soppkontroller. Etter initiativ fra NSNFs styre har de fleste foreningene innrapportering etter hver avholdt kontroll. Foreningene har innrapportert 154 soppkontroller kurver ble kontrollert. 75 kurver som innholdt giftsopper. Til sammen besøkte ca foreningenes kontroller. Dessverre har flere medlemsforeninger kuttet ut sine soppkontroller på grunn av manglende offentlig støtte. Våre medlemsforeninger Halden soppforening, Fredrikstad soppforening og Moss sopp- og nyttevekstforening arrangerte september 2012 høstsopptreff med base på Fredriksten festning med 102 deltagere. Lørdag var det soppturer i skogene rundt Halden, og søndag gikk turene i Mossedistriktet. Treffet ble avsluttet med lunsj i Nesparken i Moss. Det var stort fokus på kartlegging under treffet. Det ble innrapportert ca funn til Artsobservasjoner.no. I forkant av treffet ble det arrangert et etterutdanningskurs med fokus på risker og skogvokssopper, ledet av Gro Gulden og Anna-Elise Torkelsen. Deltagerne med Fredriksten festning i bakgrunnen. Foto: Per Marstad Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 7

8 Politisk virksomhet Vi ser at vår kartlegging får en stadig sterkere betydning gjennom at våre funn kommer inn i sentrale databaser som Artskart (Artsdatabanken) og Naturbase (Direktoratet for Naturforvaltning). I henhold til naturmangfoldloven er kommuner/fylker forpliktet til å ta hensyn til denne type informasjon i forbindelse med regulerings- og utbyggingssaker. Eksempelvis har soppregistreringer gjort av våre medlemmer lagt føringer på utbyggingsplaner i Elverum. NSNF har også gitt innspill til forvaltningsplan for Løkeneshalvøya i Asker, høring på forslag til Oust naturreservat og uttalelse om utbygging på Torvbråten i Røyken. Vi har også vært engasjert i forvaltning av svartgubbe i Ringerike kommune. Prosjekter Radiocesiumprosjektet: Dette er et prosjekt som tar sikte på å overvåke konsentrasjonene av radioaktivt Cesium i sopp og bær i ulike deler av landet ved hjelp av et nettverk av kontaktpersoner. Administrator for forbundets del av prosjektet i 2012 har vært Anna-Elise Torkelsen. Statens Strålevern eier og finansierer prosjektet. Økonomi Regnskapet for 2012 viser et resultat etter disposisjoner på kr Dette er en økning fra 2011 på kr Inntektssiden har økt med 24,8 %. Økningen er i det vesentligste grunnet prisøkning medlemskontingent og salg av det nye kompendiet. Kostnadssiden har økt med 20,4 %. Økningen har direkte sammenheng med inntektsøkningen bl.a. foreningenes andel medlemskontingenter og varekjøp. Forbundets egenkapital er pr kr Dette tilsvarer ca 33 % av driftsutgiftene i Normalt bør egenkapitalen minst dekke et halvt års drift slik at inngåtte avtaler og forpliktelser kan ivaretas i tilfelle forbundet skulle opphøre. Styret finner det fortsatt nødvendig å styrke forbundets egenkapital. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener det er et godt arbeidsmiljø, og det har ikke vært sykefravær av betydning. Forbundets policy er at det skal være likestilling mellom kjønnene. I styret og administrasjonen har det vært 4 menn og 3 kvinner. Det drives ikke aktiviteter som påvirker det ytre miljøet negativt. Ås, 10. mars 2013 Terje Spolén Nilsen Terje Christoffersen Johannes Bjørgo Leder Inger Kristoffersen Marthe Gjestland Åge Oterhals Reidun Braathen (Daglig leder) Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 8

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å: HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på

Detaljer

sopp og nyttevekster årgang 3 - nummer 2-2007 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

sopp og nyttevekster årgang 3 - nummer 2-2007 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund sopp og nyttevekster årgang 3 - nummer 2-2007 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund LOKALFORENINGENE Vefsn Nyttevekstforening http://home.c2i.net/loee/vnf/vnf.htm Postboks 210, 8651 Mosjøen.

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

sopp og nyttevekster årgang 7 - nummer 3/2011 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

sopp og nyttevekster årgang 7 - nummer 3/2011 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund sopp og nyttevekster årgang 7 - nummer 3/2011 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund MEDLEMSFORENINGENE Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder: Gerd Bakke Adr.: Vestervn. 130, 4817 His

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008 ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2008 1. Landsmøtet 2008 HLs landsmøte 2008 ble avholdt 6. 7. juni på Hotell Caledonien i Kristiansand. Landsmøtet bestod av 91 stemmeberettigede delegater. I tillegg

Detaljer

Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre Årsmelding for 2008 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid

Detaljer

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer 4-2008 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer 4-2008 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer 4-2008 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund MEDLEMSFORENINGENE Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder Gerd Bakke Adr.: Vesterveien 130, 4817 His

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Årsmelding 2010. for. Norsk Ornitologisk Forening

Årsmelding 2010. for. Norsk Ornitologisk Forening Årsmelding 2010 for Norsk Ornitologisk Forening Organisasjon og sekretariat NOFs sekretariat har i 2010 hatt følgende sammensetning: Kjetil Aadne Solbakken (generalsekretær), Frode Falkenberg (Faunistikk-

Detaljer