Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012"

Transkript

1 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2012 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger. Valdres sopp- og nyttevekstforening ble opptatt som ny medlemsforening i Romerike soppforening og Nittedal sopp- og nyttevekstforening ble slått sammen. Det nye navnet ble Romerike sopp- og nyttevekstforening. Antall medlemmer i forbundet er basert på betalt medlemskap per , og er på totalt 3730 medlemmer, hvorav 35 livsvarige medlemmer, 367 husstandsmedlemmer og 8 æresmedlemmer. Etter mange år med medlemsøkning, fikk vi i 2012 en reduksjon på 73 medlemmer (-2 %). Utmeldinger har ligget på samme nivå som de foregående årene, mens det har vært færre innmeldinger. Medlemsforeningene rapporterer om en dårlig sopphøst. Både kontroller og kurs har blitt avlyst. Dette forklarerer nok nedgangen. Æresmedlemmer ved utgangen av 2012 er Anna-Elise Torkelsen, Edvin W. Johannesen, Oliver Smith, Dag M. Guttormsen, Leif Ryvarden, Gro Gulden, Sigmund Sivertsen og Inger Lagset Egeland. Mangeårig æresmedlem Jens Stordal gikk bort NSNF har tre fora - Forum for soppsakkyndige, Forum for soppfargere og Kjukelaget. Disse arbeider på tvers av medlemsforeningene for å styrke og øke aktiviteten innen de enkelte interesseområdene. Forbundets styre Forbundet ledes av et styre med seks medlemmer og tre varamedlemmer. Fram til årsmøtet hadde styret følgende sammensetning: Terje Spolén Nilsen (leder)(ringerike), Inger-Lise Walter (nestleder) (Fredrikstad), Johs Bjørgo (Oslo), Marthe Gjestland (Trondheim), Åge Oterhals (Bergen) og Inger Kristoffersen (Tønsberg) samt følgende tre varamedlemmer: Siv Moen (Romerike), Torfinn Bjørseth (Oslo) og Anne Christin Reine (Moss). Etter årsmøtet har sammensetningen vært: Terje Spolén Nilsen (leder)(ringerike), Johs. Bjørgo (Oslo), Inger Kristoffersen (Tønsberg), Åge Oterhals (Bergen), Marthe Gjestland (Trondheim) og Terje Christoffersen (Romerike) samt følgende tre varamedlemmer, Inger- Lise Walter (Fredrikstad), Vigdis Kilavik (Bergen) og Birgitte Finne Høifødt (Grenland). Styret har hatt fem styremøter med til sammen 39 saksnumre på agendaen, I tillegg har det vært avholdt ett møte i arbeidsutvalget (Terje Spolén Nilsen, Terje Christoffersen og Reidun Braathen). Administrasjonen Administrasjonen har hatt en daglig leder som har arbeidet i 80 % stilling. Kontoradressen er Frederik A. Dahl vei 20, 1432 Ås (inne på universitetsområdet på Ås) Daglig leder i 2012 har vært Reidun Braathen. I 2012 ble det gjort administrativt dugnadsarbeid av aktive medlemmer, for NSNF sentralt tilsvarende 1,5 årsverk. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 1

2 Styret bedømmer forholdene i administrasjonen til å være svært tilfredsstillende. Medlemskap og representasjon i eksterne organer, interne komiteer og utvalg Forbundet er medlem av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), International Mycological Association, Frivillighet Norge, Studieforbundet Natur og Miljø, samt assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (CEMM). Terje Spolén Nilsen har vært forbundets rådsrepresentant i SABIMA. Gro Gulden, Sigmund Sivertsen, Egil Bendiksen og Oliver Smith har representert NSNF i Den norske soppnavnkomiteen. Edvin W. Johannesen har representert NSNF i prosjektet Kartlegging av storsopper i Norge (KSN). Edvin W. Johannesen representerer NSNF i styringsgruppa for SABIMAs kartleggingskoordinator for vekster. Kartleggingskoordinator Even W. Hanssen samordner kartleggingsaktiviteter i NSNF og har representert NSNF i Artsdatabankens arbeid med Artsobservasjoner. Følgende personer har vært med i forbundets egne utvalg: Redaksjonsutvalget for Sopp og nyttevekster: Øyvind Stensrud (ansatt redaktør) og Sofie G. Railo. Redaksjonsutvalget for Agarica: Anders K. Wollan (redaktør), Gro Gulden, Klaus Høiland, Even W. Hanssen, Håvard Kauserud, Gry Alfredsen, og Jon-Otto Aarnæs (redaksjonssekretær). Vintersopptreffutvalget (2012): Anders K. Wollan, Gry Handberg, Johs. Bjørgo (styrets representant) og Sofie G. Railo. Vintersopptreffutvalget (2011): Anders K. Wollan, Gry Handberg, Johs. Bjørgo (styrets representant) og Jon-Otto Aarnæs. Eksamenskommisjonen: Anna-Elise Torkelsen (leder), Gro Gulden, Klaus Høiland og Kolbjørn M. Jenssen. Forbundets fora har vært ledet av følgende utvalg: Forum for soppfargere (FFS): Anna-Elise Torkelsen (leder), Gry Handberg, Eldbjørg Johansen, Ruth Solem og Inger Lise Walter (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre). Forum for soppsakkyndige (FSS): Anna-Elise Torkelsen (leder), Johs. Kolltveit, Grete Hollerud, Ruth Solem, Inger Lise Østmoe og Inger Kristoffersen (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre). Kjukelaget: Tom Hellik Hofton, Gaute Mohn Jenssen, Edvin Johannesen, Eva Weme, Oliver Smith og Terje Spolén Nilsen (leder). Norges sopp- og nyttevekstforbundet sin representant i Kjukelaget er Terje Spolén Nilsen (leder og oppnevnt representant fra NSNFs styre). Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 2

3 Virksomheten i 2012 Informasjon og samfunnskontakt NSNF har som en viktig oppgave å drive folkeopplysning og saklig informasjon om sopp og nyttevekster. Viktige verktøy i denne virksomheten er hjemmesiden på internett og tidsskriftene (se eget avsnitt). Forbundet mottar en rekke henvendelser og spørsmål fra personer (både medlemmer og ikke medlemmer), institusjoner (skoler, barnehager, bedrifter og offentlige etater) og fra media (presse, radio/fjernsyn). Antall slike henvendelser løper seg til rundt 150. Kontakten med media har resultert i rundt 80 større og mindre oppslag i NRK, TV2, Aftenposten, Dagbladet, Verdens Gang, Dagsavisen, Nationen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, KK, Tara Smak og Eiendomsmegleren. Det har også vært flere oppslag i lokale medier. Faksimile fra VG Tidsskrifter Medlemsbladet vårt - sopp og nyttevekster kom ut som planlagt med fire nummer i Opplaget var på 4300 de to første utgivelsene og 4200 for de to siste. Øyvind Stensrud har vært ansatt redaktør og Sofie G. Railo redaksjonsmedarbeider. Forbundets vitenskapelige tidsskrift, Agarica, kom ut med to utgivelser (vol. 31) januar 2012 (produsert des. 2011) og Vol. 32 i oktober Opplag 300 på begge volumene. Anders K. Wollan har vært redaktør. Andre utgivelser NSNF v/ Kolbjørn Mohn Jenssen og Anna Elise Torkelsen har utarbeidet nytt kompendium - Kurs for utdannelse av soppsakkyndige. Dette ble ferdigstilt i juli 2012 og trykket i et opplag på 500. Ved utgangen av året var over 400 eksemplarer solgt. Arrangementer Vintersopptreff 2012 ble avholdt 11. og 12. februar i Kristine Bonnevies hus på Blindern, Universitetet i Oslo. Det samlet 168 deltagere fra alle kanter av landet og enkelte fra våre naboland. Det ble holdt 14 foredrag og deltagerne fikk allsidige faglige oppdateringer, også gjennom diskusjoner og sosialt samvær, samt tilgang til et stort utbud av litteratur og forskjellige gjenstander tilvirket av naturens ressurser. Ut fra deltagernes evaluering av arrangementet tyder alt på at det var et meget vellykket treff. I 2012 var det 25 års jubileum for Vintersopptreffet og i den anledning ble det arrangert en jubileumsfest på Josefines vershus. 87 deltok, deriblant representanter fra våre søsterforeninger i Sverige og Danmark. Årsmøtet 2012 ble avholdt lørdag 21. april på Thon hotell Ski. Det var 36 stemmer fordelt på 34 stemmeberettigete til stede. Ledermøte 2012 ble avholdt fredag 20. april og i forkant av årsmøtet den 21. april. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 3

4 Dette var første gang NSNF arrangerte et ledermøte. 28 deltagere fra til sammen 20 medlemsforeninger deltok. Mange organisatoriske saker ble gjennomgått, og tilbakemeldingene etter møtet var svært positive. Grønttreff 2012 ble arrangert for første gang i Vestre Slidre, Valdres helga juni. Det deltok 23 personer fra syv forskjellige medlemsforeninger. Det var mange nyttige og lærerike foredrag, og det ble også tid til sanking og tillaging av smakfulle retter. Foto: Inger Kristoffersen Soppens dag, som er en felles nordisk merkedag, ble søndag 2. september 2012 markert av 26 av våre 30 medlemsforeninger. Dagen ble avholdt med soppturer, utstillinger og kontroller. Flere av foreningene har rapportert om flotte arrangementer og mange hadde lagt inn spesielle aktiviteter for barn. NSNF fikk kr ,- i støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning til Soppens dag, noe som gjorde oss i stand til å bidra til at dagen ble tydelig markert. Turhefte og soppbrosjyren som vi fikk laget i 2011 ble trykt opp igjen, Anne Christin Reines soppquiz/tursti for barn ble trykt på folierte plater til utendørs bruk og premier til barn ble prioritert (bl.a. refleksbånd). Magnhild Larsen fra Soppforeningen i Bergen laget et morsomt hefte for barn Sopptembers detektivbyrå. Materiellet ble veldig godt mottatt. Dagen ble markedsført via andre Sabima-foreningers hjemmesider, det ble laget plakater (til utprinting og utfylling lokalt) som ble hengt opp i lokalmiljøene og i tillegg ble det laget en pressemelding som ble sendt til lokalaviser. Dessuten ble alle aktivitetene lagt inn i aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår. Totalt har foreningene innrapportert at ca har deltatt på arrangementer herav barn ca Flere av foreningene rapporterte om bra pressedekning, både i aviser tv og radio. Ca. 450 besøkte stor sopputstilling i Moss og fikk se over 100 arter. Foto: Irene Simonsen KK 19 voksne og 12 barn var med på tur i Soppquiz for barn var populært i Follo. Kongsvinger. Foto: Bente Rian Foto: Arild Engen Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 4

5 Kartlegging Mange var innom den flotte utstillingen som Haugaland sopp- og nyttevekstforening hadde laget. Foto: Sidsel Edland Eide Mesteparten av kartleggingsaktivitetene skjer i regi av Kartlegging av storsopper i Norge, hvor NSNF deltar som fullverdig partner. SABIMA fører regnskapene for KSN. Even W. Hanssen har vært ansatt i 50 % stilling (gjennom SABIMA) for å jobbe med soppkartlegging for NSNF/KSN. Edvin Johannesen er nærmeste overordnete som NSNFs representant i styringsgruppa for SABIMAs kartleggingskoordinator for vekster samt styreleder i KSN. Styret i KSN har ellers bestått av Gro Gulden og Egil Bendiksen. SABIMA har arrangert felles kartleggingsturer hvor soppkartleggere har deltatt. Spesielt kan nevnes turen den til Murefjell naturreservat i Nome kommune, Telemark med 14 deltagere. KSN har i samarbeid med Sunnfjord sopp- og nyttevekstforening arrangert Fagkurs i soppkartlegging i Førde i Sunnfjord, Sogn og Fjordane med 31 deltagere. I Deltagere ved Fagkurs for soppkartlegging i Sunnfjord Foto: Per Marstad I forbindelse med høstsopptreffet 2012, som ble arrangert av Halden soppforening, Fredrikstad Soppforening og Moss sopp- og nyttevekstforening, var det et bra fokus på kartlegging. Alle turgrupper var utstyrt med kartleggingsansvarlige. Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 5

6 Det er fordelt kr til lokale soppkartleggingsaktiviteter på Elverum, på Ringerike, i Vestfold og i Romsdal, samt til kartlegging av hettesopper Mycena i alpine områder. Artsprosjektet (Artsdatabanken) har også støttet en workshop i kartlegging av alpine Inocybe på Dovrefjell som ble arrangert august med seks deltagere. Det har også vært gjennomført et slimsoppkurs i Oslo med Eddi Johannesen og Helge G. Gundersen som kursledere. ARTSOBSERVASJONER NSNF deltar i Artsdatabankens registreringsverktøy på nett Sopp registreres gjennom modulen vekster. Det er rapportert inn soppfunn i 2012, en nedgang på 20 % fra 2011 noe som hovedsakelig skyldes et dårlig soppår. NSNF har også ansvaret for å organisere validering av innrapporterte funn. Det til nå validert 1364 funn hovedsakelig av rødlistearter. Inger Kristoffersen har vært engasjert som Artsobs-hjelper (gjennom SABIMA) i 20 % stilling (finansiert av midler fra Artsdatabanken). Det har vært gjennomført kurs i bruk av Artsobservasjoner i Fredrikstad, Bergen og Bodø. Soppkurs for fremmedspråklige Fem av NSNFs medlemsforeninger arrangerte soppkurs for fremmedspråklige høsten 2012 i samarbeid med Giftinformasjonen. 58 deltagere fra 19 forskjellige nasjoner deltok. Kursene ble støttet av Helsedirektoratet, avd. Nasjonalt folkehelsearbeid. Undervisningsmateriell ble utarbeidet av Per Bergersen og Pål Karlsen. Faksimile fra Telemarksavisa Prøve for soppsakkyndige Prøven ble avholdt i Oslo 18. september. 8 kandidater besto prøven. Anna-Elise Torkelsen, Klaus Høiland, Even Woldstad Hanssen og Kolbjørn Mohn Jenssen fungerte som eksaminatorer og sensorer. Foraenes virksomhet Forum for soppfargere arrangerte FFS-treff 26. april i Molde (34 deltakere). Arrangør var region Trøndelag/Møre i samarbeid med Risken (NSNFs medlemsforening i Molde). FFS har nå 150 medlemmer. Det har blitt avholdt tre møter i utvalget. Forum for soppsakkyndige (FSS) har avholdt tre møter i utvalget. FSS har i løpet av året kommet med revidert normliste. FSS arrangerte etterutdanningskurs i forbindelse med Høstsopptreffet. Andre viktige oppgaver har bl.a. vært flytting av deler av FSS-treffet til Vintersopptreffet samt grenseoppgang mellom NSNF/FSS/medlemsforeningene. 469 medlemmer er tilknyttet FSS Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 6

7 Kjukelaget har avholdt ett møte i utvalget. Den 18. til 20. mai ble det arrangert et Kjuketreff på Nakkerud i Ringerike kommune, Buskerud. De 19 deltagere kartla kjuker og vårsopper i Ramfoss naturreservat i Modum kommune og områdene omkring Tronstad naturreservat i Lier kommune. Kjukelaget har 88 medlemmer. Medlemsforeningenes virksomhet På frivillig basis har NSNFs medlemsforeninger i 2012 arrangert ca. 160 turer, 66 møter, 37 kurs og 23 utstillinger. I tillegg har flere av foreningene laget utstillinger i forbindelse med soppkontroller. Etter initiativ fra NSNFs styre har de fleste foreningene innrapportering etter hver avholdt kontroll. Foreningene har innrapportert 154 soppkontroller kurver ble kontrollert. 75 kurver som innholdt giftsopper. Til sammen besøkte ca foreningenes kontroller. Dessverre har flere medlemsforeninger kuttet ut sine soppkontroller på grunn av manglende offentlig støtte. Våre medlemsforeninger Halden soppforening, Fredrikstad soppforening og Moss sopp- og nyttevekstforening arrangerte september 2012 høstsopptreff med base på Fredriksten festning med 102 deltagere. Lørdag var det soppturer i skogene rundt Halden, og søndag gikk turene i Mossedistriktet. Treffet ble avsluttet med lunsj i Nesparken i Moss. Det var stort fokus på kartlegging under treffet. Det ble innrapportert ca funn til Artsobservasjoner.no. I forkant av treffet ble det arrangert et etterutdanningskurs med fokus på risker og skogvokssopper, ledet av Gro Gulden og Anna-Elise Torkelsen. Deltagerne med Fredriksten festning i bakgrunnen. Foto: Per Marstad Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 7

8 Politisk virksomhet Vi ser at vår kartlegging får en stadig sterkere betydning gjennom at våre funn kommer inn i sentrale databaser som Artskart (Artsdatabanken) og Naturbase (Direktoratet for Naturforvaltning). I henhold til naturmangfoldloven er kommuner/fylker forpliktet til å ta hensyn til denne type informasjon i forbindelse med regulerings- og utbyggingssaker. Eksempelvis har soppregistreringer gjort av våre medlemmer lagt føringer på utbyggingsplaner i Elverum. NSNF har også gitt innspill til forvaltningsplan for Løkeneshalvøya i Asker, høring på forslag til Oust naturreservat og uttalelse om utbygging på Torvbråten i Røyken. Vi har også vært engasjert i forvaltning av svartgubbe i Ringerike kommune. Prosjekter Radiocesiumprosjektet: Dette er et prosjekt som tar sikte på å overvåke konsentrasjonene av radioaktivt Cesium i sopp og bær i ulike deler av landet ved hjelp av et nettverk av kontaktpersoner. Administrator for forbundets del av prosjektet i 2012 har vært Anna-Elise Torkelsen. Statens Strålevern eier og finansierer prosjektet. Økonomi Regnskapet for 2012 viser et resultat etter disposisjoner på kr Dette er en økning fra 2011 på kr Inntektssiden har økt med 24,8 %. Økningen er i det vesentligste grunnet prisøkning medlemskontingent og salg av det nye kompendiet. Kostnadssiden har økt med 20,4 %. Økningen har direkte sammenheng med inntektsøkningen bl.a. foreningenes andel medlemskontingenter og varekjøp. Forbundets egenkapital er pr kr Dette tilsvarer ca 33 % av driftsutgiftene i Normalt bør egenkapitalen minst dekke et halvt års drift slik at inngåtte avtaler og forpliktelser kan ivaretas i tilfelle forbundet skulle opphøre. Styret finner det fortsatt nødvendig å styrke forbundets egenkapital. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener det er et godt arbeidsmiljø, og det har ikke vært sykefravær av betydning. Forbundets policy er at det skal være likestilling mellom kjønnene. I styret og administrasjonen har det vært 4 menn og 3 kvinner. Det drives ikke aktiviteter som påvirker det ytre miljøet negativt. Ås, 10. mars 2013 Terje Spolén Nilsen Terje Christoffersen Johannes Bjørgo Leder Inger Kristoffersen Marthe Gjestland Åge Oterhals Reidun Braathen (Daglig leder) Norges sopp- og nyttevekstforbund årsberetning 2012 Side 8

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, én medlemsforening mer enn

Detaljer

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2014

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2014 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2014 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets

Detaljer

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 33 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets fylker.

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 33 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets fylker. Norges sopp- og nyttevekstforbund Årsmøte 23. april 2017 Sak 1. Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2016 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som

Detaljer

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2015

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2015 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2015 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, lokalisert i alle landets

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur

Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Høstens soppturer med tilbud om minikurs på tur Lørdag 22. august: Austevoll Vi starter soppsesongen med en tur til Austevoll. Oppmøte på parkeringsplassen i bakken før fergeleiet på Krokeide kl. 09.15.

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å:

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Målet med håndboka er å: HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av foreningen Håndboka og tilhørende skjema ligger på

Detaljer

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 OM BLADET sopp og nyttevekster er medlemsbladet for Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det inneholder fagartikler om arter

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Soppforeningen i Bergen

Soppforeningen i Bergen Soppforeningen i Bergen tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund www.soppforeningen.net "Soppforeningen i Bergen" Høstprogram 2015 Innhold: Høstens soppturer Mandagsmøter Seminar for soppsakkyndige

Detaljer

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen.

FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND. Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen. HÅNDBOK FOR MEDLEMSFORENINGENE I NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Målet med håndboka er å: Gi styrene i medlemsforeningene råd og hjelp til driften av medlemsforeningen. Håndboka, tilhørende skjema og

Detaljer

LEDERMØTE NSNF 26. 27. april 2014

LEDERMØTE NSNF 26. 27. april 2014 REFERAT LEDERMØTE NSNF 26. 27. april 2014 Tilstede: ledere fra 20 soppforeninger, styret i NSNF og foredragsholderne. Referent: Gry Handberg Lørdag 26. april - Leder Terje S. Nilsen ønsket velkommen og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Risken sopp- og nyttevekstforening

Risken sopp- og nyttevekstforening Årsmelding for sesongen 2016 Årsmøtet ble holdt på Bergmo Ungdomsskole i Molde 15. februar 2016, med 12 medlemmer tilstede. 1 Styret valgt på årsmøtet 2016: a) leder (1 år): Anne Marie Hareide (Molde,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Høstsopptreff september 2017 i Bodø

Høstsopptreff september 2017 i Bodø Sabima kartleggingsnotat 28-2017 Høstsopptreff 7-10. september 2017 i Bodø Beate Venaas Røkke, Salten naturlag 1 av 5 Kartlegging av storsopper i forbindelse med Høstsopptreff i Bodø, 7-10 september Emneord:

Detaljer

Soppforeningen i Bergen

Soppforeningen i Bergen Soppforeningen i Bergen tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund Høstprogram 2015 Innhold: Lederen har ordet Høstens soppturer Mandagsmøter Seminar for soppsakkyndige Grunnkurs i sopp Soppens dag Soppkurs

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Årsmøte 5. mars 2015

Årsmøte 5. mars 2015 - tilsluttet Norges Sopp- og Nyttevekstforbund Årsmøte 5. mars 2015 Kl. 19:00 Realfagbygget, UiB 2. etasje Tema på Årsmøtet Alger snadder fra havet om å sanke inn og tilberede`` Marinbiolog Arne Duinker

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen. Vårprogram Innhold: - tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund

Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen. Vårprogram Innhold: - tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund Sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen - tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund Vårprogram 2017 Innhold: Lederen har ordet Turer våren 2017 Verv i SIB Kjære medlemmer i SIB Årsmøtet i «Soppforeningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 FOR. Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

ÅRSMELDING 2006 FOR. Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita ÅRSMELDING 2006 FOR Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita HOVEDSTYRET, UTVALG, REPRESENTASJON Hovedstyret i Landsforeningen for AMC har i årsmøteperioden 1.1.06 31.12.06 bestått av: Fra

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00

Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00 Norges sopp- og nyttevekstforbund/forum for soppfargere Frederik A. Dahls vei 20 1430 Ås e-post: post@soppognyttevekster.no Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00 I år var det region

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)!

Sluttrapport!til!Extrastiftelsen! Hjelpekilden!Norge! Prosjekt:!Etter!den!vanskelige!troen!(2015?2016)! SluttrapporttilExtrastiftelsen HjelpekildenNorge Prosjekt:Etterdenvanskeligetroen(2015?2016) Sammendrag Bakgrunnforprosjektet/Målsetting Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask, Olav Kristiansen, Nils Martin Hynne, Peder J. Gjetmundsen og Per

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 2001 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2016 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum

STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM. Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: 16/ Styret for Norsk legevaktforum STYRETS ÅRSBERETNING 2016 FOR NORSK LEGEVAKTFORUM Saken skal behandles i: Sak nr: Dato: Styret for Norsk legevaktforum 16/ 17 28.9.2017 Årsmøtet 4 / 17 29.9.2017 Forslag til vedtak: Styrets årsberetning

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Dato: Onsdag 8. februar 2017 Klokkeslett: Kl. 19:00 21:30 Sted: Den tyskspråklige evangeliske menighet, Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo

Dato: Onsdag 8. februar 2017 Klokkeslett: Kl. 19:00 21:30 Sted: Den tyskspråklige evangeliske menighet, Eilert Sundts gate 37, 0259 Oslo Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening Innkalling til årsmøte 2017 med servering og foredrag --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Kartleggingskurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening 1. 3. august 2014

Kartleggingskurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening 1. 3. august 2014 SABIMA kartleggingsnotat 8-2014 Kartleggingskurs, Haugaland sopp- og nyttevekstforening 1. 3. august 2014 Av Lishild S.J.Nesheim Foto: Gro Hetland Side 1 av 6 Kartleggingsnotat 8-2014 Kartleggingskurs,

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Årsmelding for. Ringerike og Hole Travselskap

Årsmelding for. Ringerike og Hole Travselskap Årsmelding 2012 for Ringerike og Hole Travselskap Ringerike og Hole travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer