Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017"

Transkript

1 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling Del 1 har telledato 1.mars/ 1. mai med søknadsfrist 15. mars Del 2 har telledato 1.oktober med søknadsfrist 15. oktober Absolutte frister. De som har sendt inn søknad innen fristen kan endre innsendt søknad i 14 dager etter søknadsfristen. Enten øke eller redusere uten trekk. Mars: Registrerer dyr I hovedsak skal dyr registreres både i mars og oktober. (Sau/ ammegeit skal bare registreres i mars. Definisjonen endres til sauer født året før og tidligere.) Oktober: - Registrerer dyr - arealer foretak må disponere arealene det søkes om 1. oktober - beite utmarksbeite. - bevaringsverdig husdyrraser, - avløser - DK frukt og grønt Opplysninger om slaktedyr hentes fra leveransedatabasen. Slaktegriser og slakta fjørfe. 3. Det er besluttet å utsette utvikling av kart. I det tidligere skisserte opplegget for nytt forvaltningssystem, skulle Landbruksdirektoratet arbeide videre mot å utvikle en kartbasert søknad som skulle iverksettes fra Arbeidet med å utvikle kartbaserte søknader er utsatt. Det er ikke bestemt når arbeidet blir gjenopptatt. 4. Gjennomgang av saksbehandlingsprosessen

2 2 5. Søknadsoversikt - Viser en oversikt over søknadene (i søknadsåret) i saksbehandlers kommunen(r), sortert på status, - I søkefeltet kan man komme til avansert søk ved å søke på orgnr, navn på foretak eller navn på innehaver - Ved å klikke på «Søknader» kan man velge Avansert søk som gir mange søkemuligheter Vedtak og attestasjon (kommer tilbake til) Hent søknad Saksbehandler kan hente kopi av søkers kladd når saksbehandler trenger å se foretakets søknad. Søker må ha logget inn og trykt på «søk» Saksbehandler kan registrere søknad på vegne av foretaket ved å trykke på knappen «Registrer søknad». Denne funksjonen skal kun brukes i oppgavene etter lunsj. Landbruksdirektoratet har besluttet at det kun skal leveres elektroniske søknader. Det er ikke anledning til å levere papirsøknader. 6. Åpne en søknad - seksjoner. - Foretakets søknad og saksbehandlers skjema er likt når det gjelder utforming og design. - For saksbehandler vises alle seksjoner i Del 1 og Del 2. For foretakene er det kun de seksjonene som skal fylles ut i del 1 som er synlige. For foretakene er alle seksjonene synlige i del 2.

3 3 - Når saksbehandler åpner en søknad som har status mottatt preutfylles antallet/opplysningene i godkjent-kolonnen med søkers verdier. - Foretakets omsøkte arealer (landbrukseiendommer) preutfyllkes i Saksbehandlers godkjente arealer. - Foretak kan sende inn en søknad flere ganger. Når en søknad har status mottatt og søknaden sendes inn på nytt, vil det være de nye verdiene som preutfylles i godkjent-kolonnen når saksbehandler åpner søknaden. - Når en søknad har status under behandling og sendes inn på nytt vil ikke de nye verdiene bli preutfylt i godkjent-kolonnen. - Dersom en søknad har status under behandling og søknaden blir sendt inn på nytt vil det vises følgende steder: Det er en lenke øverst på søknadsoversikten. Ved å klikke på lenken får man opp alle søknadene som er endret. Inne i en søknad vises en inaktiv knapp «Fjern endringsvarsel». Når saksbehandler trykker på knappen «Behandle» blir knappen «Fjern endringsvarsel» aktiv. Saksbehandler må trykke på knappen for å få satt søknaden til foreløpig godkjent. Foretakenes innsendte søknader lagres under dokumentasjon i saksbehandlers skjema. For å se hva som er endret kan saksbehandler enten se inne i søknaden eller i PDF av søknadene under dokumentasjon. I saksbehandlers skjema vil de nye verdiene vises som avvik mellom søkers verdi og godkjent verdi, og det vil vises en kommentarboks. Det har vært diskutert å vise historikk på verdien/landbrukseiendommen som er endret, men vi har ikke funnet en god løsning på det. 7. Feilmeldinger Feilmeldinger med rødt tekst er stoppmeldinger. Feilmeldinger med oransje tekst er varselmeldinger. Feilmeldinger med blå tekst er informasjonsmeldinger. 8. Grunnopplysninger - Obligatorisk med enten mobil eller e-post - Driftssenter ved å trykke på kartikonet vises driftssenter i kartet. - Kontonummer blir oppdatert 9. Arealer eiendommer Ved å klikke på refresh Søker sender inn søknad Når Direktoratet godkjenner utbetalingene Preutfylling av landbrukseiendommer

4 4 Foretakenes landbrukseiendommer vil være preutfylt i del 2 når man kan søke om arealtilskudd Legg til areal For å registrere en ny landbrukseiendom i søknaden må man trykke på knappen «Legg til areal» og skrive inne hovednummer. Trykk deretter på knappen «Kontroller mot Landbruksregisteret». Skriv inn antall dekar foretaket disponerer og trykk på «Lagre». Når foretas kontroller mot landbruksregisteret For foretak kjøres kontroll mot lreg når søker trykker på: Kontrollér spør direkte mot lreg Send inn spør direkte mot lreg I tillegg fortløpende ved bytte av seksjoner når søknadsskjema er i kontrollmodus, dvs. etter at søker har trykket på "Kontroll". Kontrollen spør mot cachen (hukommelse) som har en levetid på 15 minutter. For saksbehandler kjøres kontroll mot landbruksregisteret: Når saksbehandler trykker på "Foreløpig godkjent" spør direkte mot lreg Ved bytte mellom seksjoner spør mot cachen (hukommelsen) - Foretaket skriver inn et hovednummer hvordan er kontrollen? Kontrollen går direkte mot landbrukseiendomstabellen i Lreg. Hvis eiendommen foreligger i Lreg hentes den inn med oversikt over arealene. Hvis eiendommen ikke finnes gis feilmelding. - Foretaket skriver inn en grunneiendom hvordan er kontrollen? Kontrollen går direkte mot landbrukseiendomstabellen i Lreg. Det gjøres ikke oppslag mot grunneiendomstabellen. Forsøk på registrering av grunneiendom vil bli feilmeldt. - Foretaket skriver inn et høyere antall dekar enn i lreg. Varsel for foretaket, stoppende for saksbehandler - Saksbehandler sletter en landbrukseiendom i en søknad (i feltene for saksbehandler) eller reduserer antall deker. Saksbehandler må da skrive en kommentar på avviket. Kommer i tilskuddsbrevet. - Flere foretak registrerer samme landbrukseiendom kontroll og feilmeldinger - Ved endring av areal i lreg når oppdateres arealene i søknadene for foretak og sb? 10. Areal fordelt på vekster - Det er en «teller» øverst på seksjon «Areal vekster». Disponert areal er antall dekar fra seksjon «Areal eiendommer». Utfylt er antall dekar som er utfylt i seksjon «Areal vekster». - Dersom det er registrert økoareal foretas en kontroll om foretakene er godkjent av Debio.

5 5 - Når saksbehandler reduserer et antall er det obligatorisk å skrive en kommentar i kommentarboksen. Kommentaren vil vises på tilskuddsbrevet. - Kode 540 og 541 er kun synlig for saksbehandler (ikke foretakene). Foretak som starter med dyr om høsten får beregnet et tilskuddsberettiget grovfôrareal på grunnlag av dyretallet Tilskuddsberettiget grovfôrareal beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av dyretallet 1.5 og (Unntatt sau) I disse tilfellene vil foretaket ha et større grovfôrbehov enn det som er beregnet. SB kan registrere et antall dekar som det skal gis tilskudd for i tillegg til det som er beregnet. I p-kode 540 kan det registreres et tilleggsareal for fulldyrka og overflatedyrka areal, og i p-kode 541 innmarksbeite. Antall dekar i 541 summeres med normert innmarksbeite (p-kode 212). Denne summen skal ikke overstige saksbehandlers godkjente verdi i pkode 212 Antall dekar i 540 summeres med normert grovforareal (p-kode 210, 211, 213). Denne summen skal ikke overstige saksbehandlers godkjente verdi i summen av p-kodene 210, 211 og 213 Det gis også kulturlandskapstilskudd for areal I p-kode 540 og 541. Økologisk landbruk begrenses med p-kode 870 og 871 til nye beregnede verdier Framgår av tilskuddsbrevet 11. Dyretelling Det foretas maskinelle kontroller mot andre fagsystemer (MELK og LDB) for å hjelpe saksbehandler med å vurdere vanlig jordbruksproduksjon - Melkekyr og melkegeit Når et foretak fører opp melkekyr eller melkegeiter i søknaden kjøres en kontroll mot melkekvotesystemet om foretaket har kvote varselmelding for foretak, stoppende for saksbehandler Hvis foretaket har melkekvote kjøres en kontroll på om foretaket har levert melk siste 6 måneder. Kontrollen sjekker de siste 6 måneder fra registreringsdatoene 1.3 og 1.10, det vil si at kontrollen kjøres både i del 1 og del 2 varselmelding for foretak, stoppende for saksbehandler Det foretas en kontroll av antall liter melk per melkeku og per melkegeit. Hvis antall liter er lavere enn halvparten av gjennomsnittet gis det varselmelding med antall liter per melkeku eller melkegeit Hvis estil ikke har kontakt med MELK eller LDB vil foretaket få sendt inn søknad, men saksbehandler vil ikke få fullført saksbehandlingen og må vente til integrasjonen er oppe igjen. - Når kjøres kontrollene: For foretakene er inne i søknadsskjema og trykker på knappen «Kontroller» i seksjonen «Oppsummering og send». Når søker har trykket på knappen «Kontroller» vil kontrollene deretter kjøres ved skifte av seksjoner. For saksbehandler kontrollene ved skifte av seksjoner og når saksbehandler trykker på «foreløpig godkjent». - Sauer/ammegeit disse kontrollene kjøres kun for saksbehandler: Hvis et foretak har ført opp sauer uten at det er registrert slakta lam for foretaket får saksbehandler informasjon om det (periode det kontrolleres mot)

6 6 Hvis et foretak har ført opp sauer og det er levert lam til slakt vil saksbehandler få informasjon om antall slakta lam per søye og gjennomsnitlig slaktevekt per lam Hvis et foretak har ført opp sauer men antall slakta lam er lavt (under 0,91 lam/ sau) vil saksbehandler få informasjon om det. Hvis et foretak har ført opp ammegeit vil saksbehandler få informasjon om antall slakta kje per ammegeit og gjennomsnitlig slaktevekt per kje Hvis et foretak har ført opp ammegeit og det er levert kje til slakt vil saksbehandler få informasjon om antall slakta kje per ammegeit og gjennomsnitlig slaktevekt per kje Hvilken periode kontrolleres det mot - Slaktedyr i Til del 2 vil det bli laget en løsning der saksbehandler kan skrive inn antall slaktedyr manuelt i de aktuelle p-kodene. Det kan brukes i de tilfeller der opplysningene fra LDB inneholder feil. - Når saksbehandler reduserer et antall er det obligatorisk å skrive en kommentar som vises på tilskuddsbrevet. På grunn av at kommentarene kommer på tilskuddsbrevet, må kommentarer og ev. begrunnelse skrives på den målformen som søker har valgt. Resten av tilskuddsbrevet kommer automatisk på målformen søker har valgt. - Livdyr feltene er åpne til 10. januar. - Dersom det er registrert økodyr foretas en kontroll om foretaket er godkjent av Debio. 12. Økologisk tilskudd - Leser inn Debio-fil før del 1 åpner. Når et foretak søker om økotilskudd foretas umiddelbart en kontroll om foretaket er Debio-godkjent. Hvis ikke får foretaket varselmelding. - Når et foretak søker om økotilskudd og foretaket ikke er Debio-godkjent vil ikke foretaket få beregnet økotilskudd under oppsummering og send. Leser inn ny fil over godkjente foretak på slutten av året. - Dersom foretaket ikke er Debio-godkjent vises en varselmelding for foretak, mens det er en stoppmelding for saksbehandler. 13. Dyr på beite - Det generelle beitetilskuddet: registrere dyr som oppfyller beitekravet - Dyr på utmarksbeite: skal registrere melkekyr, øvrige storfe, hester og geiter som oppfyller beitekravet. Det vil ikke telles antall sluppet og sanket av geiter, kun antall på beite 5 uker. - Dyr på utmarksbeite: skal registrere antall sauer og lam som er sluppet på utmarksbeite og tatt inn fra utmarksbeite. Mellom de to registreringene skal det være 5 uker. Antallet sluppet på utmarksbeite og tatt inn fra utmarksbeite skal vektes 70/30 ved beregning av tilskudd. Lag eksempel i slide. - Foretaket trenger ikke disponere dyrene per 1.10 for å føre dem opp. Dyrene kan være levert til slakt før Felt åpne til 10. januar 14. Bevaringsverdige husdyr - Kontrollen mot opplysninger fra Norsk Genressurssenter skal kjøres i desember.

7 7 15. Salg av grovfôr - Samme periode som i dag ( ) 16. Frukt, grønt og potetproduksjon - Kontroll mot arealer, varselmelding - Må ha registrert arealer for å få opp felt man kan legge inn frukt, grønt og potet i. Sonen for arealene som er lagt inn vil dukke opp i seksjonen «frukt, grønt og potet». Kan registrere 0 i areal. - Ikke kontroll mot årsoppgave. Risikobasert kontroll. - Felt åpne til 10. januar 17. Avløsertilskudd i Det er maksimalt tilskudd som blir beregnet i nytt fagsystem som er beløpet foretakene kan få utbetalt i avløsertilskudd. Det vil si at det er ikke på grunnlag av søknaden Maksimalt tilskudd vises på oppsummeringssiden både i del 1 og del 2 - Ved registrering av del 1 beregnes maksimalt tilskudd kun for dyretallet per 1.3 / 1.5. Maksimalt tilskudd beregnes som gjennomsnitt av dyretallet 1.5 og 1.10 * med sats. Per 1.5 er dyretallet 1.10 lik 0, maksimalt tilskudd 1.5 er derfor bare ca. halvparten. Det er først etter del 2 foretakene vet hva som er maksimalt tilskudd (foreløpige satser). - Søknadsfrist 15. oktober, frist for oppdatering av utgifter/kostnader 10. januar oktober skal det føres opp påløpte utgifter/kostnader. Det er ikke planlagte utgifter for året som skal føres opp. - Mange foretak vil ha store nok kostnader når de søker om å få utbetalt avløsertilskuddet 15. oktober, til å få utbetalt sitt maksimale tilskudd. Disse foretakene trenger ikke oppdatere sine utgifter/kostnader innen 10. januar. - Det er foretak som ikke har store nok utgifter/kostnader ved søknadsfristen som bør oppdatere utgiftene det søkes om å få dekket, innen 10. januar. - Foretak som ved søknadsfristen 15. oktober ikke har hatt utgifter til avløsning, men regner med å få utgifter før årsskifte må krysse av for at de søker om å få utbetalt avløsertilskudd og føre opp beløp lik 0. Da kan de oppdatere utgiftene innen 10. januar. - Dersom utgiftene/kostnader blir kontrollert skal søknaden settes til stedlig kontroll og registreres dette i skjema. - Virksomhetsoverdragelse bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse og fordeling av maksimalt tilskudd etter det antall måneder foretakene har drevet virksomheten, blir ikke videreført i Ved virksomhetsoverdragelse er det foretakene som disponerer dyrene 1.5 og 1.10 som søker og får beregnet et maksimalt tilskudd for Eksempler: a. Dersom virksomhetsoverdragelsen skjer 1. april vil det være det nye foretaket som søker både 1.5 og 1.10 som kan få utbetalt hele avløsertilskuddet b. Dersom virksomhetsoverdragelsen skjer mellom 15.5 og 1.10 kan det gamle foretaket søke 1.5 og det nye foretaket søke De kan da få halvparten hver.

8 8 c. Øvre grense for hvert av foretakene er kroner. Det vil si at det er ikke summen av foretakenes maksimale tilskudd som har en øvre grense på kroner. d. Foretaket som starter opp etter 1.5 har også en øvre grense på kroner. 18. Egenerklæringer - Driftsfellesskap kontroll om driftsfellesskapet er komplett. Alle foretak i et driftsfellesskap må krysse av for at de er i driftsfellesskap, og alle må oppgi alle andre foretak i driftsfellesskapet når de skal oppgi hvem de er i driftsfellesskap med. F.eks hvis foretak A er i driftsfellesskap med foretak B og C, er både foretak A, B og C i ett driftsfellesskap. Feilmelding hvis driftsfellesskapet ikke er komplett. Trine - Gjødselplan/ plantevernmidler samme som i dag. Åpen i del 1. og del 2 (Det er økonomien som er årsak til at feltene for å krysse av for gjødselplan/journal over plantevernmidler, er åpne i del 1) 19. Dialog 20. Avkortinger - Hvis antall er redusert kommer forslag om avkorting pga feilopplysninger - Hvis foretak ikke har gjødslingsplan/ plantevernjournal foreslår systemet avkorting pga manglende gjødslingsplan/ plantevernjournal - Beløpet som foreslås forklare hvordan det er regnet ut - Avkortinger, hva beregnes avkortingene i % av. - Begrunnelsen kommer på tilskuddsbrevet 21. Dokumentasjon - Søknadene ligger som vedlegg - Dersom en søknad sendes inn flere ganger kan saksbehandler se i søknadene som er vedlagt hva som er endret - Ikke vedlegg med sensitiv informasjon 22. Behandling - Overskrive stoppende feilmelding, kun melkekvote foreløpig - Oppsummering - Se beregningsgrunnlag - Saksbehandler kan se en detaljert beregning av grovfôrgrunnlaget - Se foreløpig tilskuddsbrev - Foreløpig godkjent - Avslag/avvisning sendes det ut et brev med en gang 23. Risikobasert kontroll - Det er saksbehandlers godkjente verdi som legges til grunn for beregning av tilskudd. For er ikke verdien i kolonnen «Risikobasert kontroll» som legges til grunn for beregning av tilskudd. 24. Søknad fra nye foretak som ikke er registrert i landbruksregisteret

9 9 - Når et foretak som ikke er registrert i Lreg oppretter en søknad i estil-pt, blir foretaket automatisk hentet inn i Lreg. Foretaket må selv oppgi matrikkelnummeret til driftssenteret i søknaden for å kunne sende søknaden inn. - Saksbehandler må kontrollere opplysningene om driftssenter, og opprette driftstilknytning mellom foretak og landbrukseiendom i Lreg. 25. Søknad fra foretak som ikke har driftstilknytning - Foretak som mangler driftstilknytning må registrere foretakets driftssenter under grunnopplysninger. - Saksbehandler må kontrollere opplysningene om driftssenter, og opprette driftstilknytning mellom foretak og landbrukseiendom i Lreg. 26. Attestere og utbetale tilskudd Ca. 23. januar - Søknadene blir tilgjengelig for kommunene for å attestere søknadene/utbetalingene. Ca. 12. februar Frist for å attestere utbetalingene for å bli med i hovedutbetalingen Ca. 20. februar Utbetaling Fortsetter å behandle søknader 27. Tilskuddsbrev - Tilskuddsbrevene sendes elektronisk til Altinn. - Tilskuddsbrevene som saksbehandler kan se på i estil PT skal ikke sendes ut Gjenåpne søknad, - Registrere klageutfall - Krav om tilbakebetaling - Foreta tilleggsutbetaling 29. Driftsfellesskap 30. Rapporter 31. Søknadsoversikten forklare innholdet, vise noe av søkemulighetene - Saksbehandler kan søke opp feil, stoppende eller varselmeldinger basert på de kontrollene som er spesifisert i excelarket for kontroller. Hvis saksbehandler søker på stoppende feilmeldinger vil også søknader som har stoppende feilmelding på grunn av avvik komme opp. - Vise at det er et enkelt søk og avansert søk, og at enkelt søk kun søker i inneværende søknadsomgang. 32. Merkekoder 33. Arkivering - Også mulig å overføre vedlegg til arkivet

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud KOMMUNESAMLING estil PT 21. mars 2017, Buskerud PROGRAM 10.00-12.00: 12.00-13.00: 13.00-16.00: Orientering om nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og demo av saksbehandlerløsningen

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland Innhold Informasjonsmøter for bønder i vår Datoer og frister del 2 Arkivering Risikobasert kontroll

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Luster 27. april 2017 Bakgrunn Store summar utbetalt årleg

Detaljer

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Bakgrunn Sikrare og rettare utbetaling av tilskot i tråd med regelverket Søknadsåret følgjer kalenderåret Kortare tid fra søknad til utbetaling Opplysningar

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del september 2017, Statens hus, Stavanger

KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del september 2017, Statens hus, Stavanger KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del 2 22. september 2017, Statens hus, Stavanger 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema. Det er mulig å registrere søknad om produksjonsog

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Hvordan

Detaljer

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003 Rundskriv 90/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128) Ragnhild Skar (24131151), Hilde Dahler Nordlid (24131252), Synnøve Kjos Frank (24131069)

Detaljer

NYTT OM PRODUKSJONSTILKSOT

NYTT OM PRODUKSJONSTILKSOT NYTT OM PRODUKSJONSTILKSOT Linn Borsheim, Tilskotssamling 17.08.2016 1 Jordbruksoppgjeret 2016 Distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønsaker Landbruksdirektoratet skal fram mot jordbruksoppgjeret

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid

Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nytt fagsystem for produksjonstilskott og avløysartilskott ferie og fritid v. Anne Solstad Avd. for landbruk og bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Andre tema: Konsekvensar

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd

For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Rundskriv 2017-11 Oppdatert 21.04.2017 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Vår dato: 23.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for er fjernet Satsendringer:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

ESTIL - NYTT ELEKTRONISK SKJEMA FOR RMP OG OBB

ESTIL - NYTT ELEKTRONISK SKJEMA FOR RMP OG OBB ESTIL - NYTT ELEKTRONISK SKJEMA FOR RMP OG OBB 17.08.2016 TILGANG TIL SØKNADSSKJEMA FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Viktige datoer Søkere 31.7 Registreringstidspunkt (areal og dyretall blir kontrollert mot PT) 1.8 Søker kan begynne

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene Dette dokumentet gir en oversikt over feil- og varselmeldinger som kan opptre i

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD LDIR-005 Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD SØKNAD DEL 1 2017 SØK FRA 1. MAI SØKNADSFRIST 15. MAI Innholdsfortegnelse 1 Hva inneholder denne veilederen, og hvor kan jeg finne mer informasjon?...1

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Fylkesmennene og kommunene

Fylkesmennene og kommunene Fylkesmennene og kommunene Vår dato: 29.08.2016 Kopi til: Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag Informasjon om nytt fagsystem og nytt tilskuddssystem for produksjonstilskudd

Detaljer

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2014 og januar 2015 Sist oppdatert: desember 2014 Wespa er en tjeneste hvor

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 24.07.2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd FØR DU SØKER Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering Tilskudd til drenering Nytt 2016 Revidert forskrift omfatter planerte arealer som tidligere ikke er grøftet Landbruksdirektoratet rundskriv 2016-10: Noen endringer og presiseringer etter erfaringene som

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 31.aug 2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd Før du søker Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( )

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( ) Rundskriv 17/22 Fylkesmannen kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 1 Telefaks: +47 24 13 1 5 E-post: postmottak@slf.dep.no Web: www.slf.dep.no

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 13/1-20 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 37/12 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Detaljer

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2013 og januar 2014 Sist oppdatert: 25. juni 2013 Wespa er en tjeneste hvor søkere kan levere elektronisk

Detaljer

RUNDSKRIV OG REGELVERK

RUNDSKRIV OG REGELVERK RUNDSKRIV OG REGELVERK 22.9.2017 TEMA Nytt i regelverket Endringer/presiseringer som følge av ny forvaltningsmodell Behandling av klage- og omgjøringssaker Avkorting ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 06.07.2016 Søknad om regionalt miljøtilskudd FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 37/12 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene Vår dato: 20.12.2012 Vår referanse: 201200001-37/046.2 Rundskrivet erstatter: 41/11 Vedlegg: Kopi til: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen;

Detaljer

For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet ved seksjon direktetilskudd

For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet ved seksjon direktetilskudd Rundskriv 2017-28 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunene: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet ved seksjon direktetilskudd Vår dato: 21.09.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn 2016

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn 2016 Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn 2016 FØR DU BEGYNNER Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

NYE ELEKTRONISKE SKJEMA RMP OG OBB UTREDNING OM NY TILSKUDDSORDNING FOR BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER. Turid Trötscher

NYE ELEKTRONISKE SKJEMA RMP OG OBB UTREDNING OM NY TILSKUDDSORDNING FOR BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER. Turid Trötscher NYE ELEKTRONISKE SKJEMA RMP OG OBB 16.03.2016 UTREDNING OM NY TILSKUDDSORDNING FOR BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER Turid Trötscher BAKGRUNN FOR NYE SKJEMA Ikke forøyd med utforming av skjema Skjemateknologien

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder

Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder Rundskriv 3/2016 06.07.2016 Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder 2013-2017 Retningslinjer for saksbehandlingen Innhold Innledning... 2 Frister... 2 Forutsetninger

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Rundskriv 2015-46 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Vår dato: 16.12.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole,

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole, Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole, 09.01.2014 Gjenstående frister for søknadsomgangen i august 2013 10.1.: Frist for å melde inn søknader som skal stoppes før utbetaling avkortinger

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014 Sole, 09.01.2014 Søknadsomgangen i januar 2014 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad - Endringer regelverk

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Produksjonstilskot Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlane Riksrevisjonen Bondelaget Bonde- og småbrukarlaget

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Endringer og viktige punkter i estil og kart. Sole, Ragnhild Skar

Endringer og viktige punkter i estil og kart. Sole, Ragnhild Skar Endringer og viktige punkter i estil og kart Sole, 4.9.2014 Ragnhild Skar Bruk hjelpesidene til Landbruksdirektoratet Hjelpevideoer Mer detaljerte enn i fjor. Lenke til videoen som tar for seg hele søknadsprosessen

Detaljer

Rundskriv. Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknad pr Produksjonstilskudd

Rundskriv. Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknad pr Produksjonstilskudd Rundskriv Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Produksjonstilskudd: Håkon Gjerde (24 13 11 28) Ole Karsten Kirste (24 13 11 2), Ragnhild

Detaljer

NYTT PÅ PRODUKSJONSTILSKOTOMRÅDET

NYTT PÅ PRODUKSJONSTILSKOTOMRÅDET NYTT PÅ PRODUKSJONSTILSKOTOMRÅDET Fagsamling for landbruksforvaltninga 30. mai 2017 1 Endring i føresegn om søknad og dispensasjon Søknad ( 8) Må nytte elektronisk søknadsskjema. Nye søknadsfristar. Søknadsfristane

Detaljer

Telefon Mobiltelefon IIIII. _-1-Arecd er D 6 ":111,P1'1..-'

Telefon Mobiltelefon IIIII. _-1-Arecd er D 6 :111,P1'1..-' h-7,3c3 Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 2 RAUG2015 Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 2014-30 Revidert 22.1.2015 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 22.01.2015 Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen:

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt v/kristin Ødegård Bryhn FMLA Hedmark Kommunesamling 04.09.2013 Nytt Regionalt miljøprogram 2013-2016 Hovedmål: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid VEILEDningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-006 Søknadsfrist 20. januar 2015 1 VEILEDNINGSHEFTE Innholdsfortegnelse 1 KORT OM SØKNAD OM

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET Revidert utgave 14.12.15 SLF-005 Søknad om PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2015 OG 20. JANUAR 2016 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd

Detaljer

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA Dette dokumentet gir en oversikt over feil- og varselmeldinger som kan opptre i WESPA. Det gis en forklaring for hver av meldingene. Alle søknader om produksjonstilskudd

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Vurdering av vilkåret om «vanlig jordbruksproduksjon» i sauedrift

Vurdering av vilkåret om «vanlig jordbruksproduksjon» i sauedrift Vurdering av vilkåret om «vanlig jordbruksproduksjon» i sauedrift Frøydis Gillund Kommunesamling 18.10.2017 fmtr.no Vanlig jordbruksproduksjon Grunnvilkår for å få tilskudd (forskriftens 2) «Tilskudd etter

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Produksjonstilskudd pr og i årene som kommer. Kompetansesamling 30. august 2016

Produksjonstilskudd pr og i årene som kommer. Kompetansesamling 30. august 2016 Prduksjnstilskudd pr. 31.7.2016 - g i årene sm kmmer Kmpetansesamling 30. august 2016 Nytt denne søknadsmgangen Vanlig jrdbruksprduksjn: Oppdaterte tall fr gjennmsnittsavdrått melkeku: 7 600 liter < 3

Detaljer

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Høringsnotat til ny PTforskrift - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Bakgrunn for revidering av forskriften Forskrift om produksjonstilskudd er fra 2002, noen forskriftsendringer

Detaljer

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge

Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister. Ingrid Tenge Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister Ingrid Tenge Oppgaver og sammenhenger Hva er AR5? Hva er gårdskart? Hva er jordregister? Hva er Landbruksregister? Hva er kontrollgrunnlag

Detaljer