FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr ,00 kr ,00 kr ,00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: ELDRERÅDET FORMANNSKAP DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER Vedlegg: 1. Brev datert fra ISBBL vedr. driftstilskott for 2010 Helsetunet borettslag 2. Brev datert fra ISBBL vedr. driftstilskott for 2010 Strømsnes borettslag 3. Brev datert fra ISBBL vedr. driftstilskott for 2010 Erikstadtunet borettslag Sammendrag: Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med bygging av omsorgsboliger (Strømsnes, Helsetunet og Radioskogen) skal kunne benyttes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien ble nye omsorgsboliger ferdigstilt med midler øremerket gjennom opptrappingsplan for psykisk helse. Også disse boligene utløser kompensasjonstilskudd og kommunestyret vedtok i sak 62/08 at også dette borettslaget kunne få driftstilskudd for å redusere husleien. Det søkes om følgende driftstilskudd for 2010: Helsetunet borettslag Strøms nes borettslag Erikstadtunet borettslag kr ,00 kr ,00 kr ,00 Totalt kr ,00 Dette ligger innenfor det beløp vi kan forvente å motta i kompensasjonstilskudd i 20 L O. Søknadsbeløpene baserer seg på følgende husleie i 20 L O : - Helsetunet - Strømsnes - Erikstadtunet kr ,- pr mnd (uendret) kr ,- pr mnd (uendret) kr ,- pr mnd (uendret) Husleiene må også sees i forhold til at alle får en skattemessig gevinst. Som eksempel reduseres den faktiske husleia for Helsetunet borettslag med ca 1.100,- kr pr mnd.

2 Rådmannen konstaterer at det er stor forskjell mellom de ulike typer omsorgsboliger. Erikstadtunet er vesentlig dyrere og her har beboerne også måttet betale innskudd. Husleiene i Helsetunet og Strømsnes borettslag har dessuten stått uendret i flere år. Rådmannen konstaterer også at bostøtteordningen er betydelig omlagt fra Størrelsen på husleien er styret i det enkelte borettslag sitt ansvar. Størrelsen på husleien har imidlertid vært et sentralt moment når kommunestyret har vurdert størrelsen på driftstilskuddene til det enkelte borettslaget. Rådmanen finner det nå nødvendig å be om at det enkelte styre i lys av bl.a. den nye bostøtteordningen foretar en grundig gjennomgang av husleiene. Ut fra en totalvurdering vil rådmannen anbefale følgende tilskudd for 2010: Helsetunet borettslag Strømsnes borettslag Erikstadtunet borettslag kr 856,000,00 kr 155,000,00 kr ,00 Totalt kr ,00 INNSTILLING: Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) i 2009: Helsetunet borettslag Strømsnes borettslag Erikstadtunet borettslag kr ,- kr ,- kr ,- Dersom kompensasjonstilskuddene kommunen mottar totàlt sett blir lavere enn sum omsøkte driftstilskudd, reduseres driftstilskuddene tilsvarende. Kommunestyret ber styrene i de enkelte borettslagene innen foreta en vurdering av husleiene bl.a. i lys av nye regler for bostøtte. Ragnar Pettersen Rådmann

3 Fauske Kommune v/økonomisjef Frank Bernhardsen 8201 FAUSKE BUDSJETT A/L HElSETUNET BORETTSLAG. o A/L Indre Salten ISBBL Boligbyggelag,,----- ~ Fauske kommune -m~tw-=rakslict~~ß 3(r'09 Org nr Klasseririg is- ( L73 - J.IO S.ID 0 09, r lø ( øe 2fSF -- ~ i Vedlagt oversendes budsjett for A/L Helsetunet borettslag for Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr ,-. Det er ikke budsjettert med husleieøkning. På vegne av Helsetunet borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr ,- for året Fauske den 31. aug Med hilsen A/L Indre Salten Boligbyggelag Helge Torbergsen Storgt 56 Postboks Fauske Tlf.: Telefax: Bankgiro:

4 Helsetunet Brl FAUSKE org.nr BUDSJETTRAPPORT Driftsinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Konto rrekvisita/porto/tlf./m øter/kop ie r Forsikringspremie Eiendomsskatt Vann/kloakk/renhold/feiing. André utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler /8 -:20 ô1 L) - (r\ am /~/._', \.', ' Fauske, den i styret for Helsetunet bor t.1 j~~~ Cf4Wcß~7

5 Fauske Kommune v/økonomisjef Frank Bernhardsen o A/L Indre Salten ISBBL Boligbyggelag Org nr FAUSKE,--""; :e Fauske kommune -._---- tbúi SakSlieiipte ß - Jjg. tjcl i BUDSJETT A/L STRØMSNES BORETTSLAG. Klassering i~ I J.IO - ~ L"l3 s.,o~ (le r7-cj ;ç Ø9_~.f:A_ Vedlagt oversendes budsjett for A/L Strømsnes borettslag for Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr ,-. Det er ikke budsjettert med husleieøkning. På vegne av Strømsnes borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr ,- for året Fauske den 31. aug Med hilsen A/L Indre Salten Boligbyggelag 4'i"l~ Helge Torbergsen Storgt 56 Postboks Fauske Tlf.: Telefax: Bankgiro:

6 Strømsnes Brl FAUSKE org.nr BUDSJETTRAPPORT Driftsinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Ko ntorrekvis ita/porto/tlf./m øter/kopier Forsikringspremie Eiendomsskatt Va nn/kloakk/ren hold/fei i ng Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible mi~er Fauske, den 28. og.. 2 (5 1. IJita ;zret J,

7 Fauske Kommune v/økonomisjef Frank Bernhardsen o A/L Indre Salten ISBBL Boligbyggelag Org nr FAUSKE r--~ft --,. -S Fauske komrnune i--ß/m T3-;';:s~iitlf - 3th _ tj9 Klasseririg BUDSJETT A/L ERIKSTADTUNET BORETTSLAG. ~~170 J:,g sz Vedlagt oversendes budsjett for A/L Erikstadtunet borettslag for Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr ,-. Husleien/felleskostnadene er beregnet til kr ,- pr.mnd pr.leilighet. Det er ikke budsjettert med husleieøkning. På vegne av borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr ,- Fauske den 31. aug Med hilsen A/L Indre Salten Boligbyggelag ai( 14 Helge Torbergsen Storgt 56 Postboks Fauske Tlf.: Telefax: Bankgiro:

8 A/l Erikstadtunet borettslag, 8200 FAUSKE Driftsi nntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter , ,- Sum driftsinnteker , ,- Driftskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Strøm Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Ko ntorrekv./porto/tlf / møter/kopier Forsikringspremie Eiendomsskatt Va nn/kloakk/ren hold/feii ng Andre utgifter Avdrag på lån 6.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum driftskostnader , ,- Driftresu Itat , ,- Finansielle poster Renter på lån husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler , , , , , Fauske den 31.~!f y. ~ 0(, I sty~unet'. rttsiag '" ~I.., Af) ~/" ~ /:~~ r;'/et.

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12

FAUSKE KOMMUNE GERD HULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÅRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. KLAGE PÅ PLUT -SAK 038/12 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2868 I I Arkiv JouralpostlO: saldo.: 1111033 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 056112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

grvedriften i Sulitjelma. '

grvedriften i Sulitjelma. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/2288 I I Arkiv JouialpostID: sakd.: 12/545 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstaiis: Fonnanskapet Sak nr.: 069/12 I FORMANNSKA I Dato: 13.03.2012 STIFTELSEN

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2013

1. TERTIALRAPPORT 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/1793 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 Formannskapet 04.06.2013 / Kommunestyret 20.06.2013 Forslag til vedtak: 1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer