FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009."

Transkript

1 SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 097/09 I FORMANNSKAP I Dato: VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN Vedlegg: K89/05 - Valg av overformynder for perioden K33/08 - Valg av overformynder for perioden Sammendrag: Etter vergemålslovens 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert annet år for en periode på 4 år. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden Rolf Pettersen ble ik-sak 33/08 valgt som overformynder med kontrollfunksjon for perioden Han er altså ikke på valg nå. Som varamedlemmer for perioden ble følgende valgt: 1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord Ny vergemålslov er nå kommet til behandling i Justiskomiteen, men i følge Fylkesmannen kan det ta 1-2 år før lovforslaget blir vedtatt i Stortinget. L lovforslaget fjernes dagens system med politisk valgte overformyndere. Fylkesmannen opplyser om at det enda ikke er satt av midler til nyordning. For å holde kontinuiteten fram til nyordning, vil det være en fordel om nåværende overformynder fortsetter arbeidet. Rådmannen har vært i kontakt med Hemy Tvedt, som har sagt seg vilig til å fortsette til nyordning trer i kraft. Det bes om at kommunestyret velger overformynder med regnskapsfunksjon for perioden og varamedlemmer for perioden INNSTILLIN G : 1. Som overformynder for perioden velges: 2. Som regnskapsfører for perioden velges: Hemy Tvedt, Hauanvn. 9, Fauske

2 3. Som varamedlemmer for perioden velges: Ragnar Pettersen rådmann

3 SAKSPAPIR KOMMUNE I I Arkiv JournalpostID: sakid.: I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 131/05 FORMANNSKAP Dato: /05 KOMMUNESTYRE VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN SAMT GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERNE Vedlegg: Brev fra Henry Tvedt datert i Sammendrag: Etter vergemålslovens 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert annet år for en periode på 4 år. Hemy Tvedt ble ik-sak valg som overformynder og regnskapsfører for perioden Rolf Pettersen ble ik-sak 30/04 valgt som overformynder med kontrollfusjon for perioden Han er altså ikke på valg nå. Som varamedlemmer for perioden ble følgende valgt: 1. Karin Rugås, Finneidgt. 16, Fauske L NOU 2004:16 har vergemålsutvalget gjennomgått lovverket for å sikre at samfunnet ivaretar rettssikkerheten for grupper med beskyttelsesbehov. L følge utvalgets forslag overføres vergemålstjenesten fra kommunalt til statlig nivå. Det legges opp til en regionalisering av overformynderiene med et eventuelt tilegg av lokale servicekontor. Overformynderiene skal ledes av en jurist, og dagens system med politisk valgte overformyndere fjernes. L lys av at NOU 2004: 1 6 er det usikkert hvor lenge den nåværende ordningen med politisk valgte overformyndere vil bli opprettholdt. Vi har tatt kontakt med Fylkesmannen, men de er usikre på tidsaspektet. Erfaringsmessig tar slikt lovarbeid tid. Det er ikke forventet noen endring for kommunen før tidligst om 3-4 år, men det er grunn til å tro at Odelstingsproposisjonen blir lagt fram i kommende periode. For å holde kontinuiteten fram til nyordning, vil det være en fordel om nåværende overformynder fortsetter arbeidet. Rådmannen har tatt kontakt med Hemy Tvedt, som har sagt seg vilig til å forsette til nyordning trer i kraft ble godtgjørelsen til overformynderne økt fra kr til kr ,-. Arbeidsmengden har de siste årene økt og rådmannen mener at godtgjørelsen til overformynderne bør økes. Det foreslås en økning til kr ,-. L tilegg godtgjøres regnskapsfører med kr ,-. Det bes om at kommunestyret velger overformynder med regnskapsfunsjon for perioden og varamedlemmer for perioden

4 INNSTILLING: 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 4. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 5. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- FOR VEDTAK Rådmannen endret innstilingen: 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 4. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 5. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- 6. Godtgjørelsen gjøres gjeldende fra Ottar Skjellhaug (AP) foreslo som varamedlemmer: 1. Karin 1. Rugås 2. Harald M. Olsen Den endrede innstilingen samt AP's forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Karin 1. Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Finneid 2. Harald Martin Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske

5 4. Årlig godtgjørelse ti overformynderne settes til kr ,-. 5. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- 6. Godtgjørelsen gjøres gjeldende fra KOM-089/05 VEDTAK Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Karin 1. Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Finneid 2. Harald Martin Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske 2. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 3. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- 4. Godtgjørelsen gjøres gjeldende fra Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Harald Martin Olsen Rolf Pettersen Karin 1. Rugås Seniorrådgiver økonomi Henry Martin Tvedt Moselyngvn. 8 Leivset Finneidgt Hauanvn.9

6 SAKSPAPIR KOMMUNE I I Arkiv JournalpostID: sakid.: I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet Sakm.: 033/08 I KOMMUNESTYRE I Dato: VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN Vedlegg: K-sak Sammendrag: Etter vergemålslovens 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert annet år for en periode på 4 år. Rolf Pettersen ble ik-sak valgt som overformynder med kontrollfusjon for perioden Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden Han er altså ikke på valg nå. Som varamedlemmer for perioden ble følgende valgt: 1. Karin Rugås, Finneidgt. 16, Fauske L NOU 2004:16 har vergemålsutvalget gjennomgått lovverket for å sikre at samfunnet ivaretar rettssikkerheten for grupper med beskyttelsesbehov. L følge utvalgets forslag overføres vergemålstjenesten fra kommunalt til statlig nivå. Det legges opp til en regionalisering av overformynderiene med et eventuelt tilegg av lokale servicekontor. Overformynderiene skal ledes aven jurist, og dagens system med politisk valgte overformyndere fjernes. I lys av at NOU 2004: 1 6 er det usikkert hvor lenge den nåværende ordningen med politisk valgte overformyndere vil bli opprettholdt. Vi tok kontakt med Fylkesmannen med sist valg, men de var usikre på tidsaspektet. Erfaringsmessig tar slikt lovarbeid tid. Det er ikke forventet noen endring for kommunen før tidligst om noen år. For å holde kontinuiteten fram til nyordning, vil det være en fordel om nåværende overformynder fortsetter arbeidet. Rådmannen har tatt kontakt med Rolf Pettersen, som har sagt seg vilig til å forsette til nyordning trer i kraft. Det bes om at kommunestyret velger overformynder med regnskapsfunksjon for perioden og varamedlemmer for perioden INNSTILLING: 1. Som overformynder for perioden velges: Rolf Pettersen, Leivset, 8210 Fauske

7 2. Som varamedlemmer for perioden velges: KOM-033/08 VEDTAK Valget ble fremmet som avtalevalg. Følgende omforente forslag ble fremmet: 1. Som overformynder for perioden velges:. Rolf Pettersen 2. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Marita Hammernes 2. Harald M. Olsen Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Som overformynder for perioden velges:. Rolf Pettersen, Leivset, 8210 Fauske 2. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Fylkesmannen i Nordland Marita Hammernes Harald Martin Olsen Rolf Pettersen Henry Martin Tvedt Moloveien L O Nystad Moselyngvn. 8 Leivset Hauanvn BODØ VALNESFJORD

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.12.2012 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 163/12-164/12 Møte nr: 15/2012 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR NORDLAN- KONSESJONSPLIKTVUERIG. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR NORDLAN- KONSESJONSPLIKTVUERIG. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/975 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/253 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr. 003/10 I KOMMUNESTYRE Dato: 11.02.2010 I REFERATSAKER

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMILDING FOR 2010 - TILLEGGSBEVILGNING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6646 1 I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 10/1656 I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sakm.: 064/10 FORMANNSKAP Dato: 20.09.2010 056/10

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 094/14-103/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 12:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING FOR2012

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING FOR2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11110460 I I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 1112415 I Saksbehandler: In!!~Mari Nilsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sakm.: 014/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 046/12

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer