FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009."

Transkript

1 SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 097/09 FORMANNSKAP Dato: /09 KOMMUNESTYRE VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN Vedlegg: K89/05 - Valg av overformynder for perioden K33/08- Valg av overformynder for perioden Sammendrag: Etter vergemålslovens 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert annet år for en periode på 4 år. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden Rolf Pettersen ble ik-sak 33/08 valgt som overformynder med kontrollfunksjon for perioden Han er altså ikke på valg nå. Som varamedlemmer for perioden ble følgende valgt: 1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 2. Harald M. Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske Ny vergemålslov er nå kommet til behandling i Justiskomiteen, men i følge Fylkesmannen kan det ta 1-2 år før lovforslaget blir vedtatt i Stortinget. I lovforslaget fjernes dagens system med politisk valgte overformyndere. Fylkesmannen opplyser om at det enda ikke er satt av midler til nyordning. For å holde kontinuiteten fram til nyordning, vil det være en fordel om nåværende overformynder fortsetter arbeidet. Rådmannen har vært i kontakt med Henry Tvedt, som har sagt seg vilig til å fortsette til nyordning trer i kraft. Det bes om at kommunestyret velger overformynder med regnskapsfunksjon for perioden og varamedlemmer for perioden INNSTILLING: 1. Som overformynder for perioden velges: Henry Tvedt, Hauanvn. 9, Fauske 2. Som regnskapsfører for perioden velges:

2 Henry Tvedt, Hauanvn. 9, Fauske 3. Som varamedlemmer for perioden velges: FOR-097/09 VEDTAK Arne B. Vaag (V foreslo som varamedlemmer: 1. Marita Hammernes 2. Harald M. Olsen Innstilingen med V' s forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Som overformynder for perioden velges: Henry Tvedt, Hauanvn. 9, Fauske 2. Som regnskapsfører for perioden velges: Henry Tvedt, Hauanvn. 9, Fauske 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 2. Harald M. Olsen, Moselynvn. 8, Fauske Ragnar Pettersen rådmann

3 SAKSPAPIR KOMMUNE I I Arkiv JouralpostID: sakid.: I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 131/05 FORMANNSKAP Dato: /05 KOMMUNESTYRE VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN SAMT GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERNE Vedlegg: Brev fra Henry Tvedt datert Sammendrag: Etter vergemålslovens 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert annet år for en periode på 4 år. Henry Tvedt ble i K-sak L 09/2004 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden Rolf Pettersen ble ik-sak 30/04 valgt som overformynder med kontrollfunksjon for perioden Han er altså ikke på valg nå. Som varamedlemmer for perioden ble følgende valgt: 1. Karin Rugås, Finneidgt. 16, Fauske 2. Harald M. Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske I NOU 2004: 1 6 har vergemålsutvalget gjennomgått lovverket for å sikre at samfunnet ivaretar rettssikkerheten for grupper med beskyttelsesbehov. I følge utvalgets forslag overføres vergemålstjenesten fra kommunalt til statlig nivå. Det legges opp til en regionalisering av overformynderiene med et eventuelt tilegg av lokale servicekontor. Overformynderiene skal ledes av en jurist, og dagens system med politisk valgte overformyndere fjernes. i lys av at NOU 2004: 16 er det usikkert hvor lenge den nåværende ordningen med politisk valgte overformyndere vil bli opprettholdt. Vi har tatt kontakt med Fylkesmannen, men de er usikre på tidsaspektet. Erfaringsmessig tar slikt lovarbeid tid. Det er ikke forventet noen endring for kommunen før tidligst om 3-4 år, men det er grunn til å tro at Odelstingsproposisjonen blir lagt fram i kommende periode. For å holde kontinuiteten fram til nyordning, vil det være en fordel om nåværende overformynder fortsetter arbeidet. Rådmanen har tatt kontakt med Henry Tvedt, som har sagt seg vilig til å forsette til nyordning trer i kraft. I 1997 ble godtgjørelsen til overformynderne økt fra kr til kr ,-. Arbeidsmengden har de siste årene økt og rådmannen mener at godtgjørelsen til overformynderne bør økes. Det foreslås en økning til kr ,-. I tilegg godtgjøres regnskapsfører med kr ,-. Det bes om at kommunestyret velger overformynder med regnskapsfunksjon for perioden og varamedlemmer for perioden

4 INNSTILLING: l. Som overformynder for perioden velges: 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 4. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 5. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- FOR VEDTAK Rådmannen endret innstilingen: 1. Som overformynder for perioden velges: 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 4. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 5. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- 6. Godtgjørelsen gjøres gjeldende fra Ottar Skjellhaug (AP) foreslo som varamedlemmer: L. Karin i. Rugås 2. Harald M. Olsen Den endrede innstilingen samt AP's forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: l. Som overformynder for perioden velges: 3. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Karin i. Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Finneid 2. Harald Martin Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske

5 4. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 5. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- 6. Godtgjørelsen gjøres gjeldende fra KOM-089/05 VEDTAK Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Som overformynder for perioden velges: 1. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Karin i. Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Finneid 2. Harald Martin Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske 2. Årlig godtgjørelse til overformynderne settes til kr ,-. 3. Årlig godtgjørelse til regnskapsfører settes til kr ,- 4. Godtgjørelsen gjøres gjeldende fra Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Harald Martin Olsen Rolf Pettersen Karin 1. Rugås Seniorrådgiver økonomi Henry Martin Tvedt Moselyngvn. 8 Leivset Finneidgt Hauanvn.9

6 SAKSPAPIR KOMMUNE JoumalpostID: I Arkiv sakid.: Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet II Sak nr.: 033/08 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 15.l VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN Vedlegg: K-sak Sammendrag: Etter vergemålslovens 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert annet år for en periode på 4 år. Rolf Pettersen ble ik-sak 30/04 valgt som overformynder med kontrollfunksjon for perioden Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden Han er altså ikke på valg nå. Som varamedlemmer for perioden ble følgende valgt: 1. Karin Rugås, Finneidgt. 16, Fauske 2. Harald M. Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske I NOU 2004: L 6 har vergemålsutvalget gjennomgått lovverket for å sikre at samfunnet ivaretar rettssikkerheten for grupper med beskyttelsesbehov. I følge utvalgets forslag overføres vergemålstjenesten fra kommunalt til statlig nivå. Det legges opp til en regionalisering av overformynderiene med et eventuelt tilegg av lokale servicekontor. Overformynderiene skal ledes av en jurist, og dagens system med politisk valgte overformyndere fjernes. i lys av at NOU 2004: 1 6 er det usikkert hvor lenge den nåværende ordningen med politisk valgte overformyndere vil bli opprettholdt. Vi tok kontakt med Fylkesmannen med sist valg, men de var usikre på tidsaspektet. Erfaringsmessig tar slikt lovarbeid tid. Det er ikke forventet noen endring for kommunen før tidligst om noen år. For å holde kontinuiteten fram til nyordning, vil det være en fordel om nåværende overformynder fortsetter arbeidet. Rådmannen har tatt kontakt med Rolf Pettersen, som har sagt seg vilig til å forsette til nyordning trer i laaft. Det bes om at kommunestyret velger overformynder med regnskapsfunksjon for perioden L og varamedlemmer for perioden INNSTILLING: 1. Som overformynder for perioden L velges:. Rolf Pettersen, Leivset, 82 L O Fauske

7 2. Som varamedlemmer for perioden velges: KOM-033/08 VEDTAK Valget ble fremmet som avtalevalg. Følgende omforente forslag ble fremmet: 1. Som overformynder for perioden velges:. Rolf Pettersen 2. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Marita Hammernes 2. Harald M. Olsen Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Som overformynder for perioden velges:. Rolf Pettersen, Leivset, 8210 Fauske 2. Som varamedlemmer for perioden velges: 1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 2. Harald M. Olsen, Moselyngvn. 8, Fauske Rett utskrift bekreftes Berit Vestvann Johnsen formannskapssekretær Utskrift sendes: Fylkesmannen i Nordland Marita Hammernes Harald Marin Olsen Rolf Pettersen Henry Martin Tvedt Moloveien 10 Nystad Moselyngvn. 8 Leivset Hauanvn BODØ VALNESFJORD

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 097/09 I FORMANNSKAP I Dato: 30.1 1.2009 VALG

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.12.2012 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 163/12-164/12 Møte nr: 15/2012 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING

FAUSKE KOMMUNE OPPTAK A V STARTLÁNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 11/1495 I Arkiv sakid.: 10/2761 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak II nr.: 018/11 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Ing-Mari Nilsen I Dato: 28.02.2011

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 06.10.2005 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/05-068/05 Møte nr: 6/2005 Til kl. 18:00 Møtested: Ungdommens Hus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet onsdag 03.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet onsdag 03.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Sak 1/10 Innkalling til møte i Formannskapet onsdag 03.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 03.02.2010 2/10: REVIDERING AV RETNINGSLINJER

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR NORDLAN- KONSESJONSPLIKTVUERIG. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR NORDLAN- KONSESJONSPLIKTVUERIG. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/975 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/253 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr. 003/10 I KOMMUNESTYRE Dato: 11.02.2010 I REFERATSAKER

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 059/14-076/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 17:45 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE.

FAUSKE KOMMUNE GERD BULTMANN, ROGNAN. SØKNAD OM OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG PÅ SAGMO TIL HELÁRSBOLIGINY BOSTEDSADRESSE. I! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/281 Arkiv sakid.: 11/1033 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 038/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL MØTEINNKALLING Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.03.2015 Tid: 19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/422 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer