LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå Gamle Forusvei 43 Heiamyrå 6A Heiamyrå Stavanger Egeland 5. Luramyrveien Luramyrveien 79 Porsmyrveien 3 Prinsensvei 12 Luramyrveien 25 A Luramyrveien Torneroseveien 8 C4-Forus Langgaten 10 Tananger Sola Vaulen Forus Hovedbakken 7 Tankbåtveien 1 Energiveien Sandnes Hana 17. Energiveien Bergelandsgata 20 Engelminnesgate 16 Ganddal 20. Laberget Laberget Løkkeveien 10 Figg Prof. Olav Hanssensvei 7 Sverdrupsgate 21 Klepp Åmøyveien - Åmøy Fabrikkvegen 6 - Vigrestad Horpestad Bryne

3 3 LEDER Velkommen til dette andre nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vårt første nummer ble godt mottatt av aktørene, og vi har fått veldig mye god respons på magasinet. Både i form av leietakere som søker lokaler, men også flere nye oppdrag både på salg og utleie. I dette nummer er det økt fokus på eiendommer for salg. Det har de senere årene vært oppført få eiendommer, hvor mindre aktører kan kjøpe egne lokaler. De fleste prosjektene er større bygg, kun for utleie, for deretter samlet salg til investorer. Vi ser at dette er et område få eiendomsutviklere har tatt tak i, for å tilby de mindre selskapene skreddersydde lokaler av høy kvalitet, for eget eie. På Forus kan du nå kjøpe deg inn i et prosjekt som selger mindre enheter, rettet mot mindre selskaper som ønsker å eie egne lokaler. Prosjektet har fått navnet C4, og er lokalisert like ved den nye IKEA tomten. Videre har vi for salg en interessant utviklingseiendom, Heiamyrå 1, hvor kombinasjonen med god leieinntekt og interessant langsiktig utviklingspotensial, gjør dette til et interessant objekt. I Langgaten i Sandnes sentrum har vi for salg en eiendom med ledige lokaler for utvikling eller ny eiers eget bruk. Luramyrveien 25A er også for salg med tanke på ny eiers eget bruk eller utvikling for utleie. Eiendommen ligger meget godt plassert med tanke på profilering og kollektiv transport. Som den eneste megleren tilbyr vi alle med behov for næringslokaler, å selv registrere sine ønsker og arealbehov på vår nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. I egen artikkel setter Advokatfirma Kluge nærmere fokus på fradragsrett for merverdiavgift ved utleie av næringseiendom. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvalting av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler Kjetil André Haver Direktenr Mob: E-post: Eiendomsmegler MNEF/Faglig leder REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 Fradragsrett for merverdiavgift ved utleie av næringseiendom Advokatfullmektig Gaute A. Tyberø Advokat Christer Bjørnevik Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Gaute A. Tyberø og advokat Christer Bjørnevik hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke merverdiavgiftspliktig, og utleier/utbygger er derfor i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift. Av relevant inngående merverdiavgift for utleier nevnes særlig merverdiavgift på byggekostnader, driftskostnader og kostnader til påskjønnelser og vedlikehold av eiendommen. Denne artikkelen tar sikte på å kort beskrive de mest sentrale vilkårene utleier/utbygger må oppfylle for å bli fradragsberettiget, samt kort beskrive Skattedirektoratets melding 8/2011 som har skapt uro for at mulighetene for å utnytte denne fradragsretten vil bli vesentlig redusert/vanskeliggjort i fremtiden. Vilkårene for fradragsrett er for det første at utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Dette krever en aktiv handling, som må utføres før fradrag kan kreves, og før leien kan faktureres med merverdiavgift. Frivillig registrering er påkrevd selv om utleiers øvrige drift medfører at selskapet allerede er registrert som avgiftspliktig virksomhet. Videre må det foreligge leiekontrakt med en avgiftspliktig virksomhet, for bruk av lokalene som ledd i den avgiftspliktige delen av vedkommendes virksomhet. De fleste typer næringsvirksomhet er avgiftspliktig, med enkelte viktige unntak som bl.a. bank, forsikring, leger og tannleger. Også utleie til visse offentlige virksomheter kan gi grunnlag for frivillig registrering for utleier. Forutsetningen er at leietakers bruk er omfattet av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Merk at utleie til statlig virksomhet ikke gir rett til frivillig registrering. Vanlig lære har ellers vært at det er tilstrekkelig at leiekontrakt er signert for å oppnå fradragsrett. For at utleier skal beholde fradragsretten dersom leietaker fremleier lokalene, er det krav om at også fremutleier frivillig registrerer seg, samtidig som fremleietaker må være virksomhet som nevnt i foregående avsnitt. Tilbakegående avgiftsoppgjør kan innvilges dersom det er mindre enn 6 måneder fra byggetiltaket er fullført til lokalene er utleid. Det innvilges likevel ikke tilbakegående avgiftsoppgjør dersom omsetningen har oversteget kr ,- før registerterminen. Dersom utleier ikke kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør må det i stedet søkes justering av merverdiavgiften, noe som kan by på store likviditetsutfordringer og tap for utleier. Justering av merverdiavgiftskrav tilknyttet ny-, på- eller ombygging, er kun aktuelt der fradragsført inngående merverdiavgiftutgjør minimum kr ,-, dvs. der varer/ tjenester på byggetiltaket til sammen koster minimum eksklusiv merverdiavgift. Merk at kostnader til ordinært vedlikehold av bygget ikke er omfattet av justeringsreglene. Justering skal ellers skje dersom bruken av utleieobjektet endrer seg fra avgiftspliktig til ikke avgiftspliktig eller omvendt innenfor en justeringsperiode på 10 år. Ved slik endring i virksomheten skal merverdiavgiftsforpliktelsen justeres enten ved at det innbetales, eller tilbakebetales, 10 % av kravet per år etter endringen til utløpet av justeringsperioden. For øyeblikket løper justeringsperioden, og fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør, fra det foreligger brukstillatelse for de aktuelle lokalene. Dette innebærer at det kan løpe ulike frister for ulike deler av bygningen, avhengig av når disse ferdigstilles. Dette er en fordel for utbygger/utleier som kan avstå fra å ferdigstille deler av bygget til leieavtale er signert, og på den måten oppnå tilbakegående avgiftsoppgjør for hele byggekostnaden. Skattedirektoratets melding SKD 8/2011 innførte imidlertid nye retningslinjer for oppstarten av justeringsperioden og 6 måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør. I følge Skattedirektoratet skulle det kun i helt spesielle tilfeller løpe ulike fristutgangspunkter for ulike deler av bygget. Fristen skulle i stedet løpe for hele bygget fra den første brukstillatelsen ble utstedt. I samme melding ble det skrevet at det ikke lenger skulle være tilstrekkelig for fradragsrett at leieavtale var signert, leieavtalen skulle i tillegg være effektuert. Som en følge av innspill fra bransjen på disse endringene har imidlertid Skattedirektoratet tatt retningslinjene og det aktuelle regelverket opp til ny vurdering. Den 6. desember 2011 sendte Skattedirektoratet derfor et brev til skattekontorene om å inntil videre avstå fra å håndheve de nevnte retningslinjene i SKD 8/2011. Det er ikke sikkert når en avklaring vil komme, eller hva som vil bli resultatet av den fornyede vurderingen. Utfallet av denne behandlingen kan få vidtgående konsekvenser for hvordan utbyggere og eiere av næringseiendommer må organisere sine prosjekter. Her må aktørene følge med på utviklingen!

5 5 01 Forus Salg: Utviklingseiendom på Forus med gode leieinntekter KVM Adresse: Heiamyrå 1 Eiendom med potensial for langsiktig utvikling i et spennende område av Forus. Meget god offentlig kommunikasjon i området. Jernbanestasjonen på Gausel er kun 3-4 minutter unna, samt meget gode buss forbindelser. Samlet areal bygninger er kvm og består av ett næringsbygg samt to bolighus. Tomtearealet er på kvm. Eiendommen består av tre bygninger som er utleid for kr ,- pr. år. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

6 6 02 Forus Arealeffektive kontorer. 620 KVM Adresse: Gamle Forusvei 43 For utleie har vi ledig 620 kvm kontorer i 2. etasje. Lokalene holder god standard. Mulighet for deltagelse med felles resepsjon, felles kantine og felles post og sentralbordtjenester. Eiendommen ligger sentralt i Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 03 Forus Trivelige kontorlokaler og lager KVM Adresse: Heiamyrå 6A 1 etg. 5 stk kontorer. Wc, hcwc, rekvisita rom. Lager med kjøreport her er også kjøkkenkrok og kjølerom. Mulighet for naturlig avdelt kontor/-er. Areal : 168 kvm + andel fellesareal. 2 etg. 7 kontorer av stor størrelse, wc rom. Areal etg. Spiserom med kjøkkenkrok - kan også brukes som møterom. Areal 26 kvm. Kontorene er lyse og trivelige og holder god standard oppusset i år Sentralt beliggende med god adkomst. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

7 7 04 Forus Kontorer med god profilering 515 KVM Adresse: Heiamyrå kvm kontorlokaler. Fleksibelt areal og leietid. Innredet med cellekontorer av varierende størrelse, stort møterom som kan deles, spiserom med kjøkken, resepsjon, lager - tekniske rom etc. Kontorene er nyoppusset. Meget god offentlig kommunikasjon i området. Kun en kort spasertur fra Gausel stasjon. Heis KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Flotte kontorlokaler i toppetasje med 100 % parkeringsdekning 306,4 KVM Adresse: Luramyrveien 12 Eiendommen fremstår med god standard med systemskillevegger, t-profil himling og utstrakt bruk av parkett og fliser på gulv. Glass i skillevegger. Ventilasjon med kjøling. Innh: 5. etasje: 306,4 kvm inkl andel av fellesareal. Felles trapperom med heis toaletter og dusj. Lokalet består av 5 kontorer av variabel størrelse. Møterom med peis samt eget bad og kjøkken. Stort kontor brukes i dag som åpnet landskap/vrimleareal med plass flere arbeidsstasjoner. Eiendommen meget sentralt på Forus med rask adkomst til motorveien E-39 og like ved bla. Exxon Mobile, Statoil, Kvadrat kjøpesenter, Weatherford, m.fl. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I

8 8 06 Forus/Lura Kontorlokaler 315 KVM Adresse: Luramyrveien 79 Bta 315 kvm 3 etg. adkomst via trapp eller heis. Det er inngang til lokalet fra 2 sider av lokalet. Består av 11 stk kontorer, mulighet for kjøkken m/spiseplass, toaletter. Parkering. Lokalene fremstår som lyse og trivelige. Normalt god standard. Sentralt plassert bygg på Lura/Forus. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 07 Lura Næringslokale ved Kvadrat KVM Adresse: Porsmyrveien m² næringslokale med flere bruksmuligheter Består hovedsakelig av ett stort åpent areal i 2. etasje. Kan deles. Flotte lysforhold. Andre leietaker er bl.a. RSA Bil og Kvik Kjøkken Adkomst via felles trapperom med heis. God parkering Lang fasade med fantastisk profilering mot R-44. Beliggende meget sentralt på Lura like ved Kvadrat kjøpesenter. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

9 9 08 Forus Lager og kontorer KVM Adresse: Prinsensvei 12 For utleie har vi ledig ca.1700 kvm lager og ca.360kvm kontorer. Lager stor takhøyde, deler med messanin. Lageret kan deles i mindre enheter på inntil ca.250 kvm. Flere kjøreporter. Mulighet for utelager. Showroom/kontorer ca.360 kvm. Eiendommen ligger sentralt på Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold og god parkering. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I KJØPE? REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

10 10 09 Forus Salg: Kontorbygg på Lura - Forus KVM Adresse: Luramyrveien 25A Meget sentralt plassert kontorbygg på Lura - Forus området. Eiendommen er på samlet kvm. over 4 etasjer. Noe areal er utleid, men er stort sett ledig for ny eier. Meget god kollektivdekning i området. Det er utarbeidet et skisse prospekt til en mulig utvikling av eiendommen. Ca. 60 p-plasser på tomten. Adr. Luramyrveien 25A. Eiendommen har en utforming som gir spennende innredningsmessige løsninger. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

11 11 10 Lura/Forus Næringslokale og kontorer KVM Adresse: Luramyrveien Ledige næringsarealer i en meget sentralt og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. Følgende arealer er ledig for utleie: 974 m² salgslokale utstilling kontor - verksted. Lokalet er velegnet for flere typer bransjer innen service og delvis handel. Kan vurderes delt m² kontorer, innredet med 35 cellekontorer, møterom etc. Lyse og trivelige lokaler, kan vurderes delt. 210 m kontor lokaler med utstilling og lager. Meget god parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

12 12 11 Forus/Lura Salg: Utleid kombinasjonsbygg på Forus/Lura 1800 KVM Adresse: Torneroseveien 8 Eiendommen ligger i et etablert næringsområde på Lura like ved Ahlsell, Elektroscandia m. fl. Eiendommen er et verksted/lager og kontorbygg på ca 1800 kvm bestående av lager/verksted i 1. etasje og diverse kontorseksjoner i de øvrige. Torneroseveien 8 ble oppført i 1983/84 og senere påbygget med blant annet glasshus i front og enkelt langsgående garasje/skur. Byggets tilstand er i jevnt over grei stand sett i forhold til alder. Bygget har behov for normalt vedlikehold og oppjustering i henhold til egne krav og behov. Eiendommen er i dag fullt utleid for ca kr ,- pr år. Prisantydning: ,-+omk. KONTAKT:Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I

13 13 forus / solasplitten næringsseksjoner for salg i prosjektert nybygg for små og mellomstore bedrifter! Selveierseksjoner fra 200m² tilpasset din virksomhet selges nå! Ta kontakt med Kaph Næringsmegling v/kjetil André Haver, Mob: eller E-post: 25% momsfradrag c4forus.no Finn-kode: Utbyggere: 5105 C4_Ann_Naeringsmag_A4.indd :49

14 14 13 Sandnes Salg: Forretningseiendom med disponible arealer i Sandnes KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegata. God og enkel adkomst til eiendommen. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. Samlet kvm. Eiendommen er p.t. utleid for ca. kr ,-. Fullt leiepotensial er estimert til ca. kr ,-. Det er ledig ca. 630 kvm kontorer for videre utleie/utvikling eller ny eiers eget bruk. Ventilasjon med kjøling i bygget. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

15 15 14 Sandnes Lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I 15 Tananger Kontorlokaler 258 KVM Adresse: Tankbåtveien 1 Lokalet ligger i kontor og industriområde på Tananger. Ligger ved hovedvei og har gode adkomstmuligheter vei og har god profilering. God parkering. Lokalet er 258 kvm og består av bla kontorer stort møterom med tilhørende fasiliteter. Lokalet kan tilpasses ønsker for ny leietaker. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

16 16 16 Tananger Prosjektert kombinasjonsbygg KVM Adresse: Energivegen 18 På denne meget sentrale tomten i Risavika, prosjekteres et nytt kombinasjonsbygg for utleie. Eier vil utvikle et høystandard oljerelatert industribygg. Bygget vil bestå av verksted, lager og kontorer, fortrinnsvis etter leietakers egne spesifikasjoner. Verksted kan tilpasse i forhold til takhøyder, porter, traverskraner, oljeutskiller og øvrig utstyr etter avtale. Mulighet for innegjerdet uteareal. Parkering planlegges i p-kjeller. Tomter er på kvm. og kan bebygges tilsvarende en TU på 100%. Kan også utvikles og tilpasses for flere mindre leietakere. Eiendommen ligger meget attraktivt til, midt i kjerneområde for den oljerelaterte industrien i Stavanger regionen. Ta kontakt for en nærmere samtale rundt prosjektet. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

17 17 17 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST gården i Risavika er det ledig for utleie følgende arealer. Kontorer fra 307 kvm inntil kvm. Det er stor fleksibilitet til å tilpasse arealer innenfor nevnte arealer. Det gjelder også for enda mindre enheter. 450 kvm nytt verksted på gateplan, samt 500 kvm lager i under etasjen. Verkstedbygg er under oppføring, med muligheter for tilpassninger som traverskran etc. Takhøyde ca. 7,8 meter i verksted, og ca. 4 meter i lager. Port inn til verkstedet på 4x5 meter. EST gården har en generelt meget god standard. Fantastisk utsikt over havet. Ventilasjon med kjøling. Heis. Betjent kantine. Resepsjon. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

18 18 18 Stavanger Salg: Trivelige kontorer i Stavanger sentrum 65 KVM Adresse: Bergelandsgata 20 Beliggende i Bergelandsgata, like ved blant annet Stavanger Tinghus. Kort avstand til den indre sentrumskjernen. 1. et.: 65 kvm., innredet med 4 cellekontorer, møte-/spiserom med kjøkken, dusj og wc, teknisk rom. Lokalene er av god standard, innredning i glass, fliser med varme, fra ombygging i Nytt el. og rør opplegg. Lyse bredbånd. Balansert ventilasjon. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

19 19 LEIE? REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

20 20 19 Stavanger Sentrum- kontore/butikk lokaler. 294 KVM Adresse: Engelsminnesgate 16 1 etg. Meget god profilering. Bta: 294 kvm. Lokalet fremstår som lyst og trivelig. God standard. Parkering i anlegg. Inneholder: Resepsjonsområde, lokalet er delt inn i store åpne områder- egnet for butikklokale eller kontorlandskap. Kjøkken m/ spiseplass. Toaletter. Lagerrom. Bøttekott. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 20 Hinna Park Attraktive kontorlokaler i 1 etg. 259 KVM Adresse: Laberget 26 Vi har ledig 259 kvm representative lokaler i etterspurte Hinna Park. Bygget er fra år Inneholder bla.:åpent landskap med arbeidssplasser egnet for 10 personer, 2 møterom, og te-kjøkken med spiseplass. Lokalet holder god standard. Tilkomst fra bakkeplan. Parkeringsmuligheter for ansatte og kunder. Offentlig kommunikasjon som tog og buss i gangavstand til lokalet. Eiendommen har gode adkomstforhold med kort vei til E-39 RV 44. Det er mulig å slå sammen lokalet i Laberget 24 og Laberget 26. Lokalene ligger vegg i vegg. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

21 21 21 Hinna Park Attraktive kontorlokaler i 1 etg. 539 KVM Adresse: Laberget 24 Bta 539 kvm Byggeår Lokalet inneholder. En seksjon med arbeidsplass for 4 stk, kjøkkenkroke m/spisplass eller møterom. Toalett i gang. Stor del: Inneholder 13 stk kontorer, 2 stk store rom plass til 4 stk arbeidplasser. 2 store møterom. Toaletter. Garderobe. Div rom egent til lagring. Mulighet for utendørs parkering like over veien for bygget. Kort vei til meget god offentlig transport som tog og buss. Det er mulig å slå sammen lokalet i Laberget 24 og Laberget 26. Lokalene ligger vegg i vegg. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 22 Stavanger Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering 364 KVM Adresse: Løkkeveien 10 Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering. Attraktive kontorlokaler i 3 etg. Parkering i lukket anlegg. Heis. Lokalet består av kontorer og store områder egnet til kontorfellesskap eller cellekontorer. Kjøkken m/spisplass. Toaletter. Rom egnet for lagring. Lokalet har god standard. Bygget ligger like ved sentrum og har god tilgang til offentlig transport som buss og tog. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

22 22 23 Stavanger 294 KVM Adresse: Prof. Olav Hanssensvei. 7 Vi har fått for leie kontorer i Ipark. Ipark er sentralt plassert på universitets-området på Ullandhaug. Kort vei til Stavanger sentrum, Sola flyplass og Forus. Lokalene i ligger i byggning i3 2 etg. 294 kvm + 5 kvm: Består av 9 stk kontorer m/stort møterom, en rack 5 kvm i lagerom. 5 umerkekede parkeringsplasser. Gode parkeringstilbud for g jester. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 24 Stavanger Sentrum Kontorlokaler i nyere bygg 800 KVM Adresse: Sverdrupsgate 21 Eiendommen ligger i et område som senere år har gjennomgått en stor transformasjon med nye kontorbygg samt nye spennende boligblokker. I nærmeste område ligger flere oljerelaterte selskap som Seawell, Petro Canada, BG, Petoro m.fl. Stavanger sentrum er kun 5-10 minutters spasertur unna, med alle sentrums fasiliteter av butikker, resturanter, buss- og jernbanestasjon. Kontorbygg oppført i Arealene fremstår som godt funksjonelle og med god standard. Ventilasjon med kjøling. Ledige arealer i eiendommen består av møterom i 1. etasje og kontorer i 2. og 3. etasje. Hver etasje på 200 kvm. Garderober og sykkelparkering i underetasjen. Ta kontakt med megler for en presentasjon og visning av eiendommen. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I

23 23 25 Åmøy 378 KVM Adresse: Åmøyveien Areal. 378m2 som består av: mottak, 7produksjonsrom, kjøler, gang,toalett,kontor, spiserom, garderober, vaskerom,rister på gulv i hallene 2.etasje: 131m2 åpent loftrom,uinnredet. Kaiannlegg på 200m2. Kailinje på 20m. Eiendom med flere bruksmuligheter. Mulighet for påbygg KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 36 Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

24 Salg Utleie Leiesøk Leietaker rådgivning Takster - Markedsvurderinger Eiendomsanalyse Eiendomsutvikling Eiendomsforvaltning av Basale AS Besøksadresse Auglendsmyrå 17b I Postboks 622, 4003 Stavanger I E-post I Telefon I Org. nr

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING AS REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB ILP Institutt for landskapsplanlegging, UMB Versjon januar 2012 VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER Sølve Bærug Forord Dette kompendiet er tenkt brukt som lærestoff innen fagområdet

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer