LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå Gamle Forusvei 43 Heiamyrå 6A Heiamyrå Stavanger Egeland 5. Luramyrveien Luramyrveien 79 Porsmyrveien 3 Prinsensvei 12 Luramyrveien 25 A Luramyrveien Torneroseveien 8 C4-Forus Langgaten 10 Tananger Sola Vaulen Forus Hovedbakken 7 Tankbåtveien 1 Energiveien Sandnes Hana 17. Energiveien Bergelandsgata 20 Engelminnesgate 16 Ganddal 20. Laberget Laberget Løkkeveien 10 Figg Prof. Olav Hanssensvei 7 Sverdrupsgate 21 Klepp Åmøyveien - Åmøy Fabrikkvegen 6 - Vigrestad Horpestad Bryne

3 3 LEDER Velkommen til dette andre nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vårt første nummer ble godt mottatt av aktørene, og vi har fått veldig mye god respons på magasinet. Både i form av leietakere som søker lokaler, men også flere nye oppdrag både på salg og utleie. I dette nummer er det økt fokus på eiendommer for salg. Det har de senere årene vært oppført få eiendommer, hvor mindre aktører kan kjøpe egne lokaler. De fleste prosjektene er større bygg, kun for utleie, for deretter samlet salg til investorer. Vi ser at dette er et område få eiendomsutviklere har tatt tak i, for å tilby de mindre selskapene skreddersydde lokaler av høy kvalitet, for eget eie. På Forus kan du nå kjøpe deg inn i et prosjekt som selger mindre enheter, rettet mot mindre selskaper som ønsker å eie egne lokaler. Prosjektet har fått navnet C4, og er lokalisert like ved den nye IKEA tomten. Videre har vi for salg en interessant utviklingseiendom, Heiamyrå 1, hvor kombinasjonen med god leieinntekt og interessant langsiktig utviklingspotensial, gjør dette til et interessant objekt. I Langgaten i Sandnes sentrum har vi for salg en eiendom med ledige lokaler for utvikling eller ny eiers eget bruk. Luramyrveien 25A er også for salg med tanke på ny eiers eget bruk eller utvikling for utleie. Eiendommen ligger meget godt plassert med tanke på profilering og kollektiv transport. Som den eneste megleren tilbyr vi alle med behov for næringslokaler, å selv registrere sine ønsker og arealbehov på vår nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. I egen artikkel setter Advokatfirma Kluge nærmere fokus på fradragsrett for merverdiavgift ved utleie av næringseiendom. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvalting av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler Kjetil André Haver Direktenr Mob: E-post: Eiendomsmegler MNEF/Faglig leder REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 Fradragsrett for merverdiavgift ved utleie av næringseiendom Advokatfullmektig Gaute A. Tyberø Advokat Christer Bjørnevik Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Gaute A. Tyberø og advokat Christer Bjørnevik hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke merverdiavgiftspliktig, og utleier/utbygger er derfor i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for inngående merverdiavgift. Av relevant inngående merverdiavgift for utleier nevnes særlig merverdiavgift på byggekostnader, driftskostnader og kostnader til påskjønnelser og vedlikehold av eiendommen. Denne artikkelen tar sikte på å kort beskrive de mest sentrale vilkårene utleier/utbygger må oppfylle for å bli fradragsberettiget, samt kort beskrive Skattedirektoratets melding 8/2011 som har skapt uro for at mulighetene for å utnytte denne fradragsretten vil bli vesentlig redusert/vanskeliggjort i fremtiden. Vilkårene for fradragsrett er for det første at utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Dette krever en aktiv handling, som må utføres før fradrag kan kreves, og før leien kan faktureres med merverdiavgift. Frivillig registrering er påkrevd selv om utleiers øvrige drift medfører at selskapet allerede er registrert som avgiftspliktig virksomhet. Videre må det foreligge leiekontrakt med en avgiftspliktig virksomhet, for bruk av lokalene som ledd i den avgiftspliktige delen av vedkommendes virksomhet. De fleste typer næringsvirksomhet er avgiftspliktig, med enkelte viktige unntak som bl.a. bank, forsikring, leger og tannleger. Også utleie til visse offentlige virksomheter kan gi grunnlag for frivillig registrering for utleier. Forutsetningen er at leietakers bruk er omfattet av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Merk at utleie til statlig virksomhet ikke gir rett til frivillig registrering. Vanlig lære har ellers vært at det er tilstrekkelig at leiekontrakt er signert for å oppnå fradragsrett. For at utleier skal beholde fradragsretten dersom leietaker fremleier lokalene, er det krav om at også fremutleier frivillig registrerer seg, samtidig som fremleietaker må være virksomhet som nevnt i foregående avsnitt. Tilbakegående avgiftsoppgjør kan innvilges dersom det er mindre enn 6 måneder fra byggetiltaket er fullført til lokalene er utleid. Det innvilges likevel ikke tilbakegående avgiftsoppgjør dersom omsetningen har oversteget kr ,- før registerterminen. Dersom utleier ikke kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør må det i stedet søkes justering av merverdiavgiften, noe som kan by på store likviditetsutfordringer og tap for utleier. Justering av merverdiavgiftskrav tilknyttet ny-, på- eller ombygging, er kun aktuelt der fradragsført inngående merverdiavgiftutgjør minimum kr ,-, dvs. der varer/ tjenester på byggetiltaket til sammen koster minimum eksklusiv merverdiavgift. Merk at kostnader til ordinært vedlikehold av bygget ikke er omfattet av justeringsreglene. Justering skal ellers skje dersom bruken av utleieobjektet endrer seg fra avgiftspliktig til ikke avgiftspliktig eller omvendt innenfor en justeringsperiode på 10 år. Ved slik endring i virksomheten skal merverdiavgiftsforpliktelsen justeres enten ved at det innbetales, eller tilbakebetales, 10 % av kravet per år etter endringen til utløpet av justeringsperioden. For øyeblikket løper justeringsperioden, og fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør, fra det foreligger brukstillatelse for de aktuelle lokalene. Dette innebærer at det kan løpe ulike frister for ulike deler av bygningen, avhengig av når disse ferdigstilles. Dette er en fordel for utbygger/utleier som kan avstå fra å ferdigstille deler av bygget til leieavtale er signert, og på den måten oppnå tilbakegående avgiftsoppgjør for hele byggekostnaden. Skattedirektoratets melding SKD 8/2011 innførte imidlertid nye retningslinjer for oppstarten av justeringsperioden og 6 måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør. I følge Skattedirektoratet skulle det kun i helt spesielle tilfeller løpe ulike fristutgangspunkter for ulike deler av bygget. Fristen skulle i stedet løpe for hele bygget fra den første brukstillatelsen ble utstedt. I samme melding ble det skrevet at det ikke lenger skulle være tilstrekkelig for fradragsrett at leieavtale var signert, leieavtalen skulle i tillegg være effektuert. Som en følge av innspill fra bransjen på disse endringene har imidlertid Skattedirektoratet tatt retningslinjene og det aktuelle regelverket opp til ny vurdering. Den 6. desember 2011 sendte Skattedirektoratet derfor et brev til skattekontorene om å inntil videre avstå fra å håndheve de nevnte retningslinjene i SKD 8/2011. Det er ikke sikkert når en avklaring vil komme, eller hva som vil bli resultatet av den fornyede vurderingen. Utfallet av denne behandlingen kan få vidtgående konsekvenser for hvordan utbyggere og eiere av næringseiendommer må organisere sine prosjekter. Her må aktørene følge med på utviklingen!

5 5 01 Forus Salg: Utviklingseiendom på Forus med gode leieinntekter KVM Adresse: Heiamyrå 1 Eiendom med potensial for langsiktig utvikling i et spennende område av Forus. Meget god offentlig kommunikasjon i området. Jernbanestasjonen på Gausel er kun 3-4 minutter unna, samt meget gode buss forbindelser. Samlet areal bygninger er kvm og består av ett næringsbygg samt to bolighus. Tomtearealet er på kvm. Eiendommen består av tre bygninger som er utleid for kr ,- pr. år. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

6 6 02 Forus Arealeffektive kontorer. 620 KVM Adresse: Gamle Forusvei 43 For utleie har vi ledig 620 kvm kontorer i 2. etasje. Lokalene holder god standard. Mulighet for deltagelse med felles resepsjon, felles kantine og felles post og sentralbordtjenester. Eiendommen ligger sentralt i Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 03 Forus Trivelige kontorlokaler og lager KVM Adresse: Heiamyrå 6A 1 etg. 5 stk kontorer. Wc, hcwc, rekvisita rom. Lager med kjøreport her er også kjøkkenkrok og kjølerom. Mulighet for naturlig avdelt kontor/-er. Areal : 168 kvm + andel fellesareal. 2 etg. 7 kontorer av stor størrelse, wc rom. Areal etg. Spiserom med kjøkkenkrok - kan også brukes som møterom. Areal 26 kvm. Kontorene er lyse og trivelige og holder god standard oppusset i år Sentralt beliggende med god adkomst. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

7 7 04 Forus Kontorer med god profilering 515 KVM Adresse: Heiamyrå kvm kontorlokaler. Fleksibelt areal og leietid. Innredet med cellekontorer av varierende størrelse, stort møterom som kan deles, spiserom med kjøkken, resepsjon, lager - tekniske rom etc. Kontorene er nyoppusset. Meget god offentlig kommunikasjon i området. Kun en kort spasertur fra Gausel stasjon. Heis KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Flotte kontorlokaler i toppetasje med 100 % parkeringsdekning 306,4 KVM Adresse: Luramyrveien 12 Eiendommen fremstår med god standard med systemskillevegger, t-profil himling og utstrakt bruk av parkett og fliser på gulv. Glass i skillevegger. Ventilasjon med kjøling. Innh: 5. etasje: 306,4 kvm inkl andel av fellesareal. Felles trapperom med heis toaletter og dusj. Lokalet består av 5 kontorer av variabel størrelse. Møterom med peis samt eget bad og kjøkken. Stort kontor brukes i dag som åpnet landskap/vrimleareal med plass flere arbeidsstasjoner. Eiendommen meget sentralt på Forus med rask adkomst til motorveien E-39 og like ved bla. Exxon Mobile, Statoil, Kvadrat kjøpesenter, Weatherford, m.fl. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I

8 8 06 Forus/Lura Kontorlokaler 315 KVM Adresse: Luramyrveien 79 Bta 315 kvm 3 etg. adkomst via trapp eller heis. Det er inngang til lokalet fra 2 sider av lokalet. Består av 11 stk kontorer, mulighet for kjøkken m/spiseplass, toaletter. Parkering. Lokalene fremstår som lyse og trivelige. Normalt god standard. Sentralt plassert bygg på Lura/Forus. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 07 Lura Næringslokale ved Kvadrat KVM Adresse: Porsmyrveien m² næringslokale med flere bruksmuligheter Består hovedsakelig av ett stort åpent areal i 2. etasje. Kan deles. Flotte lysforhold. Andre leietaker er bl.a. RSA Bil og Kvik Kjøkken Adkomst via felles trapperom med heis. God parkering Lang fasade med fantastisk profilering mot R-44. Beliggende meget sentralt på Lura like ved Kvadrat kjøpesenter. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

9 9 08 Forus Lager og kontorer KVM Adresse: Prinsensvei 12 For utleie har vi ledig ca.1700 kvm lager og ca.360kvm kontorer. Lager stor takhøyde, deler med messanin. Lageret kan deles i mindre enheter på inntil ca.250 kvm. Flere kjøreporter. Mulighet for utelager. Showroom/kontorer ca.360 kvm. Eiendommen ligger sentralt på Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold og god parkering. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I KJØPE? REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

10 10 09 Forus Salg: Kontorbygg på Lura - Forus KVM Adresse: Luramyrveien 25A Meget sentralt plassert kontorbygg på Lura - Forus området. Eiendommen er på samlet kvm. over 4 etasjer. Noe areal er utleid, men er stort sett ledig for ny eier. Meget god kollektivdekning i området. Det er utarbeidet et skisse prospekt til en mulig utvikling av eiendommen. Ca. 60 p-plasser på tomten. Adr. Luramyrveien 25A. Eiendommen har en utforming som gir spennende innredningsmessige løsninger. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

11 11 10 Lura/Forus Næringslokale og kontorer KVM Adresse: Luramyrveien Ledige næringsarealer i en meget sentralt og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. Følgende arealer er ledig for utleie: 974 m² salgslokale utstilling kontor - verksted. Lokalet er velegnet for flere typer bransjer innen service og delvis handel. Kan vurderes delt m² kontorer, innredet med 35 cellekontorer, møterom etc. Lyse og trivelige lokaler, kan vurderes delt. 210 m kontor lokaler med utstilling og lager. Meget god parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

12 12 11 Forus/Lura Salg: Utleid kombinasjonsbygg på Forus/Lura 1800 KVM Adresse: Torneroseveien 8 Eiendommen ligger i et etablert næringsområde på Lura like ved Ahlsell, Elektroscandia m. fl. Eiendommen er et verksted/lager og kontorbygg på ca 1800 kvm bestående av lager/verksted i 1. etasje og diverse kontorseksjoner i de øvrige. Torneroseveien 8 ble oppført i 1983/84 og senere påbygget med blant annet glasshus i front og enkelt langsgående garasje/skur. Byggets tilstand er i jevnt over grei stand sett i forhold til alder. Bygget har behov for normalt vedlikehold og oppjustering i henhold til egne krav og behov. Eiendommen er i dag fullt utleid for ca kr ,- pr år. Prisantydning: ,-+omk. KONTAKT:Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I

13 13 forus / solasplitten næringsseksjoner for salg i prosjektert nybygg for små og mellomstore bedrifter! Selveierseksjoner fra 200m² tilpasset din virksomhet selges nå! Ta kontakt med Kaph Næringsmegling v/kjetil André Haver, Mob: eller E-post: 25% momsfradrag c4forus.no Finn-kode: Utbyggere: 5105 C4_Ann_Naeringsmag_A4.indd :49

14 14 13 Sandnes Salg: Forretningseiendom med disponible arealer i Sandnes KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegata. God og enkel adkomst til eiendommen. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. Samlet kvm. Eiendommen er p.t. utleid for ca. kr ,-. Fullt leiepotensial er estimert til ca. kr ,-. Det er ledig ca. 630 kvm kontorer for videre utleie/utvikling eller ny eiers eget bruk. Ventilasjon med kjøling i bygget. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

15 15 14 Sandnes Lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I 15 Tananger Kontorlokaler 258 KVM Adresse: Tankbåtveien 1 Lokalet ligger i kontor og industriområde på Tananger. Ligger ved hovedvei og har gode adkomstmuligheter vei og har god profilering. God parkering. Lokalet er 258 kvm og består av bla kontorer stort møterom med tilhørende fasiliteter. Lokalet kan tilpasses ønsker for ny leietaker. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

16 16 16 Tananger Prosjektert kombinasjonsbygg KVM Adresse: Energivegen 18 På denne meget sentrale tomten i Risavika, prosjekteres et nytt kombinasjonsbygg for utleie. Eier vil utvikle et høystandard oljerelatert industribygg. Bygget vil bestå av verksted, lager og kontorer, fortrinnsvis etter leietakers egne spesifikasjoner. Verksted kan tilpasse i forhold til takhøyder, porter, traverskraner, oljeutskiller og øvrig utstyr etter avtale. Mulighet for innegjerdet uteareal. Parkering planlegges i p-kjeller. Tomter er på kvm. og kan bebygges tilsvarende en TU på 100%. Kan også utvikles og tilpasses for flere mindre leietakere. Eiendommen ligger meget attraktivt til, midt i kjerneområde for den oljerelaterte industrien i Stavanger regionen. Ta kontakt for en nærmere samtale rundt prosjektet. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

17 17 17 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST gården i Risavika er det ledig for utleie følgende arealer. Kontorer fra 307 kvm inntil kvm. Det er stor fleksibilitet til å tilpasse arealer innenfor nevnte arealer. Det gjelder også for enda mindre enheter. 450 kvm nytt verksted på gateplan, samt 500 kvm lager i under etasjen. Verkstedbygg er under oppføring, med muligheter for tilpassninger som traverskran etc. Takhøyde ca. 7,8 meter i verksted, og ca. 4 meter i lager. Port inn til verkstedet på 4x5 meter. EST gården har en generelt meget god standard. Fantastisk utsikt over havet. Ventilasjon med kjøling. Heis. Betjent kantine. Resepsjon. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

18 18 18 Stavanger Salg: Trivelige kontorer i Stavanger sentrum 65 KVM Adresse: Bergelandsgata 20 Beliggende i Bergelandsgata, like ved blant annet Stavanger Tinghus. Kort avstand til den indre sentrumskjernen. 1. et.: 65 kvm., innredet med 4 cellekontorer, møte-/spiserom med kjøkken, dusj og wc, teknisk rom. Lokalene er av god standard, innredning i glass, fliser med varme, fra ombygging i Nytt el. og rør opplegg. Lyse bredbånd. Balansert ventilasjon. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

19 19 LEIE? REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

20 20 19 Stavanger Sentrum- kontore/butikk lokaler. 294 KVM Adresse: Engelsminnesgate 16 1 etg. Meget god profilering. Bta: 294 kvm. Lokalet fremstår som lyst og trivelig. God standard. Parkering i anlegg. Inneholder: Resepsjonsområde, lokalet er delt inn i store åpne områder- egnet for butikklokale eller kontorlandskap. Kjøkken m/ spiseplass. Toaletter. Lagerrom. Bøttekott. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 20 Hinna Park Attraktive kontorlokaler i 1 etg. 259 KVM Adresse: Laberget 26 Vi har ledig 259 kvm representative lokaler i etterspurte Hinna Park. Bygget er fra år Inneholder bla.:åpent landskap med arbeidssplasser egnet for 10 personer, 2 møterom, og te-kjøkken med spiseplass. Lokalet holder god standard. Tilkomst fra bakkeplan. Parkeringsmuligheter for ansatte og kunder. Offentlig kommunikasjon som tog og buss i gangavstand til lokalet. Eiendommen har gode adkomstforhold med kort vei til E-39 RV 44. Det er mulig å slå sammen lokalet i Laberget 24 og Laberget 26. Lokalene ligger vegg i vegg. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

21 21 21 Hinna Park Attraktive kontorlokaler i 1 etg. 539 KVM Adresse: Laberget 24 Bta 539 kvm Byggeår Lokalet inneholder. En seksjon med arbeidsplass for 4 stk, kjøkkenkroke m/spisplass eller møterom. Toalett i gang. Stor del: Inneholder 13 stk kontorer, 2 stk store rom plass til 4 stk arbeidplasser. 2 store møterom. Toaletter. Garderobe. Div rom egent til lagring. Mulighet for utendørs parkering like over veien for bygget. Kort vei til meget god offentlig transport som tog og buss. Det er mulig å slå sammen lokalet i Laberget 24 og Laberget 26. Lokalene ligger vegg i vegg. KONTAKT: Utleiemegler: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 22 Stavanger Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering 364 KVM Adresse: Løkkeveien 10 Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering. Attraktive kontorlokaler i 3 etg. Parkering i lukket anlegg. Heis. Lokalet består av kontorer og store områder egnet til kontorfellesskap eller cellekontorer. Kjøkken m/spisplass. Toaletter. Rom egnet for lagring. Lokalet har god standard. Bygget ligger like ved sentrum og har god tilgang til offentlig transport som buss og tog. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

22 22 23 Stavanger 294 KVM Adresse: Prof. Olav Hanssensvei. 7 Vi har fått for leie kontorer i Ipark. Ipark er sentralt plassert på universitets-området på Ullandhaug. Kort vei til Stavanger sentrum, Sola flyplass og Forus. Lokalene i ligger i byggning i3 2 etg. 294 kvm + 5 kvm: Består av 9 stk kontorer m/stort møterom, en rack 5 kvm i lagerom. 5 umerkekede parkeringsplasser. Gode parkeringstilbud for g jester. KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 24 Stavanger Sentrum Kontorlokaler i nyere bygg 800 KVM Adresse: Sverdrupsgate 21 Eiendommen ligger i et område som senere år har gjennomgått en stor transformasjon med nye kontorbygg samt nye spennende boligblokker. I nærmeste område ligger flere oljerelaterte selskap som Seawell, Petro Canada, BG, Petoro m.fl. Stavanger sentrum er kun 5-10 minutters spasertur unna, med alle sentrums fasiliteter av butikker, resturanter, buss- og jernbanestasjon. Kontorbygg oppført i Arealene fremstår som godt funksjonelle og med god standard. Ventilasjon med kjøling. Ledige arealer i eiendommen består av møterom i 1. etasje og kontorer i 2. og 3. etasje. Hver etasje på 200 kvm. Garderober og sykkelparkering i underetasjen. Ta kontakt med megler for en presentasjon og visning av eiendommen. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF: Kjetil A. Haver I m: I

23 23 25 Åmøy 378 KVM Adresse: Åmøyveien Areal. 378m2 som består av: mottak, 7produksjonsrom, kjøler, gang,toalett,kontor, spiserom, garderober, vaskerom,rister på gulv i hallene 2.etasje: 131m2 åpent loftrom,uinnredet. Kaiannlegg på 200m2. Kailinje på 20m. Eiendom med flere bruksmuligheter. Mulighet for påbygg KONTAKT: Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 36 Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

24 Salg Utleie Leiesøk Leietaker rådgivning Takster - Markedsvurderinger Eiendomsanalyse Eiendomsutvikling Eiendomsforvaltning av Basale AS Besøksadresse Auglendsmyrå 17b I Postboks 622, 4003 Stavanger I E-post I Telefon I Org. nr

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD Næringseiendom Vår 2017 Utsendes til over 14 000 bedrifter i Rogaland og Agder FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE Jåttåvågen LOKALER MED HØY STANDARD KONTORER I TOPPETASJEN Hvem er vi? AREAL EIENDOM SØKER

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B.

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark Utleie Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Ca. 950-3.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 01. 2016 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Innhold Skedsmo kommune Strømsveien 48-50 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Brøtergata 4 E s.

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture Realnytt Nr. 01. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde Ill.: Nordic Office of Architecture Innhold Oslo kommune Østre Aker vei 207 s. 3 Ulvenveien 90 s.

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Dronningens Kvarter Kristiansand

Dronningens Kvarter Kristiansand Dronningens Kvarter Kristiansand Utleie av flotte kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Nyrenovert med nye inngangsparti, kantine og trimrom Nye tekniske anlegg Gode parkeringsmuligheter

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Effektive kontorlokaler på Lysaker Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Informasjon Kort avstand til Lysaker stasjon

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Med mulighet for utvidelse til: Ledig fra: 350 kvm 458 kvm BTA 01.03.2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Follumveien 100, 3516 HØNEFOSS. Utleie. Ca kvm BTA. Stort mekanisk verksted for utleie på Treklyngen.

Follumveien 100, 3516 HØNEFOSS. Utleie. Ca kvm BTA. Stort mekanisk verksted for utleie på Treklyngen. Follumveien 100, 3516 HØNEFOSS Utleie Stort mekanisk verksted for utleie på Treklyngen. Ca. 2.967 kvm BTA INNHOLD 02 04 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Informasjon om eiendommen Oppdragsnummer

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Månedens utvalgte eiendommer!

Månedens utvalgte eiendommer! NR 2 Juni 2015 Månedens utvalgte eiendommer! Intet oppdrag for lite, intet for stort. Ta kontakt for en uformell prat på telefon 73 83 34 50! Kontor/showroom - Ladeveien 13.!!! Kontorlokaler. Innherredsveien

Detaljer

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s.

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. 14 off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24 SIDE 4 SIDE 5 MODERNE KONTORBYGG FRA 2010. ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon NæringsMegler 1 Oslo Akershus AS Postboks 88 Lilleaker, 0216 Oslo Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Matrikkelnr.:

Detaljer

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Gunh Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Oslo nord KM Telecom har siden starten i 2001 vært i kraftig vekst. De er i dag en av Danmarks største leverandører av Mobile

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s.

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. 20 off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34 SIDE 4 SIDE 5 MODERNE KONTORBYGG FRA 2010. ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Dronningens Kvarter Kristiansand

Dronningens Kvarter Kristiansand Dronningens Kvarter Kristiansand Utleie av flotte kontorlokaler i kvalitetsbygg Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Renovert med nye inngangsparti, kantine og trimrom Nyere tekniske anlegg

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer. trondheim. Næringseiendommer. Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019

Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer. trondheim. Næringseiendommer. Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019 Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer trondheim 2 2017 Næringseiendommer til leie Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019 DNB Næringsmegling AS DNB Næringsmegling

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20. Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20. Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Illustrasjon Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20 Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

St. Olavs Gate 27. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: kvm kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

St. Olavs Gate 27. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: kvm kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: St. Olavs Gate 27 St. Olavs Gate 27 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2.700 kvm 1.250 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Cort Adelers gate 20

Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Boliggård med rehabilitert kontorseksjon Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 504 kvm 504 kvm Q2 2017 Informasjon Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Fridtjof Nansens plass 6

Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 352 kvm 352 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

Detaljer

Cort Adelers gate 20

Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 504 kvm 504 kvm Q2 2017 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Boliggård

Detaljer

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6. FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.no Ole Deviks vei 6 Eiendommen vil bestå av 11.700 m² med topp

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

Rådhusgata 2. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Illustrasjon Rådhusgata 2 Illustrasjon Rådhusgata 2 Kontor Ledig areal: Ledig lager: Ledig parkeringsareal i kjeller: Totalt utleieareal: 3 626 kvm 169 kvm 521 kvm 4 316 kvm Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Tollbugata 32 Tollbugata 32 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale Konta k t Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547 jar@akershuseiendom.no 2 Ny og moderne

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad Til leie Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall, Fredrikstad Oppsummering Eiendom eier og forvalter eiendommen. Eiendommen ligger sentralt plassert mellom Fredrikstad og Sarpsborg, langs fylkesvei

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2A INNHOLD Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: 3.029 kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no LILLEAKERVEIEN

Detaljer

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE

FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE FARSUND SENTRUM SENTRALT BUTIKKLOKALE TIL LEIE STRANDGATA 14 BTA INK ANDEL FELLESAREAL 78 - m² OPPDRAGSNUMMER: 6213046 BYGGEÅR Ca. 1900 Prisantydning 7.000,- + omk. pr.mnd. REIDAR BØE EIENDOMSMEGLER MNEF

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Rådhusgata 2. Kvadraturen/ Bjørvika. Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Kvadraturen/ Bjørvika. Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Illustrasjon Rådhusgata 2 Kvadraturen/ Bjørvika Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo Illustrasjon Viktig! Du kan navigere i prospektet ved å bruke hurtigmenyen i bunn, eller bruke piltastene.

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Lumber Næringspark Kristiansand

Lumber Næringspark Kristiansand Lumber Næringspark Kristiansand Utleie av lokaler for kontor, forretning, undervisning, produksjon og lager, samt utelager Meget sentral beliggenhet i Vågsbygd Store arealer Rimelige leiepriser 2 LUMBER

Detaljer

Næringseiendom FORUS / «GOLF TOWER» KOMBINASJONSEIENDOM MED VERKSTED / LAGER / KONTOR. Kanalsletta 2 MULIGHET FOR DELING I MINDRE ENHETER.

Næringseiendom FORUS / «GOLF TOWER» KOMBINASJONSEIENDOM MED VERKSTED / LAGER / KONTOR. Kanalsletta 2 MULIGHET FOR DELING I MINDRE ENHETER. Næringseiendom Høst 2016 Utsendes til over 14 000 bedrifter i Rogaland og Agder FORUS / «GOLF TOWER» KOMBINASJONSEIENDOM MED VERKSTED / LAGER / KONTOR Kanalsletta 2 LOKALER MED HØY STANDARD MULIGHET FOR

Detaljer

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Næringseiendom «GOLF TOWER» PÅ FORUS FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM. KOMBINASJONSLOKALER Moseidveien 3. Kanalsletta 2. Til leie. Til leie.

Næringseiendom «GOLF TOWER» PÅ FORUS FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM. KOMBINASJONSLOKALER Moseidveien 3. Kanalsletta 2. Til leie. Til leie. Næringseiendom Høst 2017 Utsendes til 20 000 bedrifter i Rogaland, Agder & Telemark «GOLF TOWER» PÅ FORUS FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM Kanalsletta 2 KOMBINASJONSLOKALER Moseidveien 3 Hvem er vi? AREAL EIENDOM

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Meget sentral beliggenhet Unike byggningsmessige kvaliteter Attraktivt leietakermiljø 2 HANDELENS HUS Leieforhold Visning og info

Detaljer

Ring 916 75 000. næringsmarked

Ring 916 75 000. næringsmarked Ring 916 75 000 leie@acnor.no Ring 916 75 000 Ring 916 75 000 Her kan du notere nyttige ting ;) www.acnor.no Areal fra 25m² til 25m² Storgaten 20 Flott kontor midt i Tønsberg 25m 2 Finnkode 30109677 Referanse

Detaljer

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 90 Grenseveien 90 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Lyse og hyggelige

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

Lysaker Park - Storebrand bygget

Lysaker Park - Storebrand bygget Lysaker Park - Storebrand bygget Kontor: 1.300-4.200 kvm Vinner av Cityprisen 2010 mer enn eiendom Storebrand Eiendom AS Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker Mobil: 92 44 01 00 www.storebrand.no/eiendom

Detaljer

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Fakta om eiendommen Mariboes gate 6-8 Ledig utleieareal: 6 250 kvm Minimum utleieareal: 1 500 kvm P-plassser: 33 stk. Ledig fra: Etter avtale,

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS

Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS Prospekt industrianlegget Fikkjebakke AS.et selskap i Adresse: Industriveien 14, 3770 Kragerø Gnr. 59, bnr. 136, 139 og 143 Til leie! Industrianlegget Fikkjebakke AS er beliggende på industriområdet Fikkjebakke

Detaljer

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg På slutten av 1800-tallet lå landets største industribedrift i dette bygget. Nydalen Compagnie var landets første mekaniske spinneri og hadde ca

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2B INNHOLD Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: 2.930 kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

Karihaugveien logistikkpark AS

Karihaugveien logistikkpark AS KH22 Karihaugveien logistikkpark AS 1 KH22 Innhold Eiendommen 3 Beliggenhet 5 Adkomst 5 Arealer 6 Plantegninger 7 Kontaktinformasjon 11 Karihaugveien Logistikkpark 15 000 kvm 2 KARIHAUGVEIEN LOGISTIKKPARK

Detaljer

Haakon VIIs gate 5. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.

Haakon VIIs gate 5. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom. Haakon VIIs gate 5 Haakon VIIs gate 5 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Vikas ledende

Detaljer

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2744 kvm 194 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer