LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien kvm side 12 Skagen kvm side 14 Nygata kvm side 15 Breigaten kvm side 16 Skagen kvm side 17 Saudagaten kvm side 18 Bergelandsgata kvm side 19 Sverdrupsgate kvm side 21 Løkkeveien kvm side 21 Byøyene: Austbøsletta kvm side 16 Åsen: Auglendsmyrå kvm side 15 Auglendsdalen kvm side 20 Forus: Koppholen kvm side 7 Luramyrveien kvm side 8 Luramyrveien 25A 2900 kvm side 9 Heiamyrå kvm side 10 Gamle Forusvei kvm side 10 Torneroseveien kvm side 11 Luramyrveien kvm side 11 Røynebergsletta kvm side 13 Sandnes: Langgata kvm side 8 Welhavensvei kvm side 13 Hovebakken kvm side 12 Tananger/Sola: Energiveien kvm side 20 Energiveien kvm side 22 Flyplassveien kvm side 23 Bryne: Reevegen kvm side 23 Vigrestad: Fabrikkvegen kvm side 9 Ullandhaug: Prof. Olav Hanssensvei kvm side 19

3 3 LEDER Velkommen til dette tredje nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vi har nå gleden av å presentere den tredje utgaven av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen. Vi har i denne utgaven stort fokus på leie av næringslokaler. Basale AS har levert en meget interessant artikkel med nøkkeltall over eierkostnader og felleskostnader i næringsbygg. Analysen bygger på konkrete data og tall fra 2011, og er hentet fra ca. 50 utvalgte bygg. Advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA, tar for seg problemstillingen rundt regulering av leie i næringsforhold. Markedet for leie av lokaler er aktivt, og vi har inngått mange leiekontrakter i perioden fra mai til september. I tillegg til at det er en del større aktører som sonderer markedet, er det også en bydelig aktivitet på mindre arealer. Gode verkstedslokaler er som normalt omtrent ikke å oppdrive. Videre registrerer vi en god etterspørsel etter mindre kontorer, men her er utvalget mye større. Salgsmarkedet er rimelig stabilt, med størst fokus på eiendommer for eget bruk. Det samme gjelder for tomter, hvor de stort sett ikke selges før noen har et konkret prosjekt, enten til bruker eller investor med leiekontrakt. Det er solgt noen rene investeringsobjekter til fond, mens vi ser at en del mindre investerings og utviklingseiendommer er mer krevende å få solgt. I kaph Næringsmegling AS er det også skjedd endringer siden sist. Kjetil Andre Haver har sluttet og godt over i ny stilling som markedssjef i Hinna Park. I skrivende stund er vi i ferd med å ansette ny medarbeider, og gleder oss til at vedkommende kan ta fatt på nye utfordringer hos oss. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvaltning av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 NØKKELTALL EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER Artikkelen er skrevet av analyseavdelingen i Basale som består av Kai Helge Sundlisæter, Odd-Arne Lande og Tor Inge Våge. Basales analyseavdeling arbeider med en av markedets største informasjonsdatabaser relatert til drift og forvaltning av næringseiendom. Ved å forene kompetanse og et solid datagrunnlag kan Basale definere, analysere og evaluere gode og relevante nøkkeltall. Basale leverer komplette årsregnskap for ca. 200 eiendomsselskaper. Samlet forvaltningsportefølje er på ca kvm med en samlet verdi på over NOK 30 milliarder. Basale utfører med utgangspunkt i egen database årlig en undersøkelse av eierkostnader og felleskostnader. Artikkelen er basert på data fra regnskapsåret Utvalget som danner grunnlaget for nøkkeltallene omfatter ca 50 eiendommer både for eier- og felleskostnader. EIERKOSTNADER Vi definerer her eierkostnader som de driftskostnadene gårdeier ikke får viderefakturert leietaker i form av felleskostnader. Grensesnittet for hvilke kostnader som kan belastes leietaker vil selvfølgelig variere og avhenger av hva som er beskrevet i den enkelte leiekontrakt. Eksempelvis vil det være forskjeller for hvordan utleier og leietakers vedlikeholdsplikt reguleres i leiekontraktene. Nøkkeltallene inneholder ikke aktiveringer. Tabellen nedenfor oppsummerer resultater for eiendommene som er med i utvalget. 70 % av eiendommene ligger innenfor vist intervall. Vi gjør oppmerksom på at nøkkeltallene fra Basale er påvirket av stordriftsavtaler. Det vil si at noen kostnadselementer er lavere enn hva en enkelt eiendomsbesitter vil oppnå ved innkjøp. Videre er også noen av kostnadselementene påvirket av betydelige investeringer i forvaltningssystemer for å strømlinjeforme daglig administrasjon og oppfølging av eiendommene. Nøkkeltallene må derfor sies å være en indikasjon på kostnadsnivåer ved profesjonell forvaltning. Eiers andel felleskostnader og eventuell eiendomsskatt og festeavgift er holdt utenfor nøkkeltallene. Forutsatt den gjennomsnittlige kvadratmeterleien i utvalget som er på kr 1544 per kvm tilsvarer dette en relativ eierkostnad på ca 8,2 % av brutto leie. Dette er eierkostnadsnivåer vi ofte ser teoretisk fremstilt i prospekter og lignende, men sjelden i praksis. Vi anser derfor dette for å være et lavt eierkostnadsnivå for kontoreiendom. REELL EIERKOSTNAD 181 KR PER KVM Prime eierkostnad er de klassiske kostnadselementene som ofte tas hensyn til ved en teoretisk beregning av eierkostnadsnivåer. I tillegg til disse kostnadselementene påløper det som oftes kostnader ved drift av næringseiendom som gjør at teoretiske og faktiske kostnadsnivåer kan avvike. Andre honorarer fordeler seg på: Meglingshonorarer / utleievirksomhet Juridiske honorarer Honorar konsulenter m.m. Asset management / kommersiell og strategisk forvaltning Inkluderer vi disse postene får vi følgende oppstilling for den totale gjennomsnittlige eierkostnaden for utvalget: «PRIME» EIERKOSTNAD 127 KR PER KVM I kalkyler og verdivurderinger ser vi ofte estimater på eierkostnader som er basert på «en ideell verden» hvor nesten alle driftskostnader fordeles over felleskostnadene. Eierkostnadene begrenser seg da ofte til: Vedlikehold (utleiers vedlikeholdsplikt) Forsikring Revisjon Administrasjon/forvaltning Andre driftskostnader Med bakgrunn i vårt utvalg på 50 kontoreiendommer tilsvarer disse kostnadselementene en samlet eierkostnad på 127 kr/ kvm. Tabellen nedenfor viser fordelingen per kostnadselement. Total eierkostnad utgjør da totalt kr 181 per kvm i snitt for utvalget. Kostnader som defineres under andre honorarer utgjør 54 kr per kvm, eller nesten 30 % av total eierkostnad, og bør derfor ikke glemmes når det skal vurderes hvor mye det koster å drifte en eiendom.

5 5 OPPSUMMERING Vi konkluderer med at kostnader knyttet til vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre driftskostnader tilsvarer kr 127 kr per kvm for utvalget. Dette er kostnadselementer som ofte benyttes i teoretiske beregninger for eierkostnadsnivå. Undersøkelsen vi har gjort indikerer imidlertid at dette må anses å være et minimumsnivå da faktisk eierkostnad for utvalget inkluderer flere kostnadselementer. Vi kan oppsummere nøkkeltallet for eierkostnad i følgende nivåer: 127 kr per kvm («prime» eierkostnad) 181 kr per kvm (reell eierkostnad) FELLESKOSTNADER Felleskostnader omfatter normalt kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg i eiendommen. Felleskostnader bygger på en grunnleggende idé om et spleiselag der flere leietakere bruker en eiendom i fellesskap og fordeler kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg seg i mellom. Forutsatt at eiendommen er fullt utleid skal felleskostnadsregnskapet i teorien være et nullsumspill for huseier der alle felleskostnader blir belastet leietakerne. I utvalget for beregning av nøkkeltallene er eiendommer med ekstremt lave energikostnader holdt utenfor beregningsgrunnlaget da dette indikerer at leietakerne har egne energiabonnement, og av den grunn ikke er direkte sammenlignbar med de andre eiendommene. Videre er felleskostnader knyttet til heis/rulletrapp, kantine, administrasjonspåslag, senterledelse og sentermarkedsføring holdt utenfor i nøkkeltallene da slike kostnader for de aktuelle eiendommene kan være en betydelig kostnadsdriver, og vil gi et feilaktig bilde sammenlignet med bygg uten disse kostnadene. Nøkkeltallene som presenteres er basert på et vektet areal, dette vil si at det ikke er byggenes brutto areal som legges til grunn, men det areal som kostnadene reelt sett fordeles på. Eksempelvis kan dette være aktuelt for arealer som kjeller, lager og innvendig parkering som typisk vil ha en lavere vektlegging enn for eksempel ordinære kontorarealer, eller ledige arealer som typisk ikke vil ha samme energiforbruk eller behov for avfallshåndtering som lokaler som er i bruk. Dette vil medføre at kvadratmeterkostnaden jevnt over vil være høyere enn ved å bruke felleskostnader fordelt på byggets brutto areal. Denne metodikken mener vi vil gi et mer reelt nøkkeltall enn når type areal ikke blir hensyntatt. Merverdiavgift og forholdsmessig merverdiavgift er holdt utenfor i beregningen av nøkkeltallene, det vil si at alle nøkkeltall er eksklusiv merverdiavgift. Fordelingen av de ulike kostnadene varierer avhengig blant annet av type eiendom, byggeår og energieffektivitet. Som diagrammet viser utgjør energikostnader opp mot halvparten av totale felleskostnader for utvalget. Intervallet som er utarbeidet for de ulike kategoriene inneholder 60 % av eiendommene i utvalget. Tlf

6 6 REGULERING AV LEIE I NÆRINGSFORHOLD Advokat Einar Johan Espeland Artikkelen er skrevet av advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Formålet med denne artikkelen er å gi en kort grunnleggende orientering om adgangen til regulering av leie i næringsforhold og vanlige reguleringsmekanismer som særskilt avtales og benyttes i praksis. Jeg ser bort fra spørsmål knyttet til betaling for felleskostnader og andre ytelser enn selve leien. Ved leie av næringslokaler kommer husleieloven (lov nr. 17 av 1999) i utgangspunktet til anvendelse fullt ut, med mindre partene gyldig har avtalt seg vekk fra lovens regler. Når det gjelder regulering av leie vil partene i et næringsleieforhold i de fleste tilfeller ha fastsatt konkret hvordan dette skal skje i selve leieavtalen, og da vil det som er avtalt i utgangspunktet gjelde fullt ut. Hvis partene mot formodning ikke har særskilt avtalt hvordan regulering av leien skal skje, eller på annen måte har fraveket husleielovens regler om leieregulering, vil derimot husleielovens regler for leieregulering få anvendelse. Lovens bakgrunnsregler Det kan være greit å vite hva som er lovens bakgrunnsregler. Lovens regler om adgangen til leieregulering består i korthet av to reguleringsmekanismer: - Hver av partene kan kreve leien endret i tråd med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks (KPI) siden sist leiefastsetting, likevel tidligst ett år siden siste leiefastsetting ble satt i verk ( 4-2) - Etter at leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten annen endring enn KPI-regulering kan hver av partene kreve at leien blir satt til gjengs leie ( 4-3). Iverksettelse av slik justering kan tidligst skje seks måneder etter slikt krav er fremsatt, dvs tidligst 3 år fra leieforholdets oppstart. Deretter kan leiejustering i tråd med gjengs leie skje hvert 3. år av leieforholdet. Gjengs leie tilsvarer et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår. Ved fastsetting av gjengs leie skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leietakers forbedringer og innsats i leieobjektet. Det må påpekes at gjengs leie ikke er det samme som markedsleie. Ved fastsetting av en markedsleie er spørsmålet hva som kan oppnås i markedet ved utleie av leieobjektet i dag. Gjengs leie innebærer et tidsmessig etterslep i forhold til en markedsleievurdering ved at en i stedet spør hvilken leie som i gjennomsnitt betales i tilsvarende løpende leieforhold. Dermed vil gjengs leie gjerne øke mindre enn markedsleien når denne går opp, og falle mindre enn markedsleien når denne går ned. Hva som er gjengs leie kan være vanskelig å fastsette i praksis og jeg vil generelt anbefale at en avtaler en annen reguleringsmekanisme. Avtalt leieregulering Som nevnt vil partene i næringsforhold i de fleste tilfeller nettopp avtale en særskilt leiereguleringsmekanisme i leieavtalen. Det er vanlig å avtale at leien skal reguleres i tråd med den årlige endringen i KPI (som jo også er lovens bakgrunnsregel). Leien blir således justert for inflasjon. Det forekommer av og til at leien skal reguleres i tråd med en prosentvis endring av KPI (over eller under 100 %), med andre ord at leien øker enten mer eller mindre enn inflasjonen i samme periode. En annen variant, som blant annet forekommer i tilknytning til kjøpesentre, er å fastsette en omsetningsbasert leie. Dette innebærer at leien fastsettes ut fra en forholdsmessig andel av leietakers omsetning i en gitt periode. Ellers er det ikke uvanlig å bestemme at leien, ofte kun etter krav fra utleier, skal kunne justeres i tråd med markedsbasert leie på reguleringstidspunktet (ofte i kombinasjon med årlig KPI-regulering). Det er imidlertid vanlig at dette kun skal gjelde ved lengre tids mellomrom eller ved forlengelse av leiekontrakten. En slik reguleringsmekanisme fordrer ofte større innsats i form av innhenting av verdivurderinger og konkrete forhandlinger mellom partene, men vil jo ideelt sett justere leien, enten i utleiers eller leietakers gunst, til det som er riktig markedsleie på reguleringstidspunktet. Sett fra leietakers ståsted kan det være i dennes interesse å sikre seg at også leietaker har adgang til å kreve slik markedsbasert leiejustering gitt dagens generelt noe usikre økonomiske situasjon i samfunnet. Av og til settes det også særskilte tak eller gulv for det beløp leien gyldig kan settes til ved regulering, blant annet er gulv vanlig ved omsetningsbasert leie. Det fins også andre varianter av leieregulering enn det jeg nå har nevnt. Det må påpekes at ved forhandlinger om inngåelse av leieavtale bør partene også se på leien og reguleringsmekanismen for leien opp mot helheten i avtalen. Det er flere hensyn som gjør seg gjeldende. For å ta et konkret eksempel: Dersom leietiden er kort innebærer det generelt en mindre risiko for utleier å ikke ha adgang til å justere leien i tråd med markedsleie enn i de tilfeller der avtalen skal strekke seg over lengre tid. På den annen side kan en langvarig leieavtale, uten eller med begrenset oppsigelsesadgang for leietaker, innebære en langsiktig forutsigbarhet og verdi for utleier som gjør at utleier kanskje bør strekke seg noe lenger på andre punkter i avtalen, blant annet ved valg av konkret leiereguleringsmekanisme.

7 7 01 Forus Nyere kontorlokaler 875 KVM Adresse: Koppholen 19 I dette meget sentralt bygget i Koppholen 19, blir det ledig en flott kontorseksjon på 875 kvm beliggende i 3. etasje av bygget. Lokalene er innredet med hovedvekt på landskap. Videre 7 cellekontorer, stillerom, møterom, en sosial sone med sitteplasser og te-kjøkken. Resepsjonsområde, toaletter, garderobe samt arkiv-printer rom. Felles betjent kantine i bygget. Høy god nybyggstandard i bygget. Eiendommen ligger like ved Mi-Swaco, Aibel, ENI, COSL, GDF Suez og Sandnes Sparebank. Videre er Statoil i umiddelbar nærhet, med to større kontorer. I lokalet er det også ett større u-innredet rom på ca. 100 kvm som var tiltenkt som datarom. Dette rommet kan integreres i det øvrige arealet som arbeidsplasser. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

8 8 02 Sandnes Salg / Utleie: Forretningseiendom med disponible arealer i Sandnes KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegata. God og enkel adkomst til eiendommen. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. Samlet kvm. Eiendommen er p.t. utleid for ca. kr ,-. Fullt leiepotensial er estimert til ca. kr ,-. Det er ledig ca. 630 kvm kontorer for videre utleie/utvikling eller ny eiers eget bruk. Ventilasjon med kjøling i bygget. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Lura/Forus Kontorlokaler 600 KVM Adresse: Luramyrveien 75 Ledige kontorlokaler i en meget sentral og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. 600 kvm kontorer, innredet med cellekontorer, landskap, møterom, felles kantine etc. Lyse og trivelige lokaler, kan vurderes delt. Meget god parkering på eiendommen KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

9 9 04 Forus Kontorlokaler på Lura KVM Adresse: Luramyrveien 25A Meget sentralt beliggende bygg med god markedsføring. Det er meget god kollektivdekning i området. Bygget blir i disse dager pusset opp utvendig og i fellesarealer. Eiendommen har en spennende utforming som gir spennende innredningsmessige løsninger. Det er god parkeringsdekning på eiendommen. Eiendommen er på kvm fordelt over 4 etasjer. Noe areal er utleid. Eiendommen kan vurderes solgt. KONTAKT:Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

10 10 06 Forus Salg: Utleid næringsseksjon 2060 KVM Adresse: Heiamyrå 19 Eiendommen ligger meget sentralt på Gausel/Forus like ved krysset R-44 og Gamle Forusvei. Meget god offentlig kommunikasjon i området, kort avstand til Gausel stasjon. Seksjonen består av lokaler i 1. et. og 2. etasje, samlet ca kvm. med kontorer. Seksjonen er utleid til Jadarhus Gruppen AS, på en lengre leiekontrakt med potensial for høyere leie ved utløp. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Arealeffektive kontorer. 620 KVM Adresse: Gamle Forusvei 43 For utleie har vi ledig 620 kvm kontorer i 2. etasje. Lokalene holder god standard. Mulighet for deltagelse med felles resepsjon, felles kantine og felles post og sentralbordtjenester. Eiendommen ligger sentralt i Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

11 11 08 Forus/Lura Salg: Utleid kombinasjonsbygg på Forus/Lura 1800 KVM Adresse: Torneroseveien 8 Eiendommen ligger i et etablert næringsområde på Lura like ved Ahlsell, Elektroscandia m. fl. Eiendommen er et verksted/lager og kontorbygg på ca 1800 kvm bestående av lager/verksted i 1. etasje og diverse kontorseksjoner i de øvrige. Torneroseveien 8 ble oppført i 1983/84 og senere påbygget med blant annet glasshus i front og enkelt langsgående garasje/skur. Byggets tilstand er i jevnt over grei stand sett i forhold til alder. Bygget har behov for normalt vedlikehold og oppjustering i henhold til egne krav og behov. Eiendommen er i dag fullt utleid for ca kr ,- pr år. Prisantydning: ,-+omk. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Flotte kontorlokaler i toppetasje med 100 % parkeringsdekning 306,4 KVM Adresse: Luramyrveien 12 Eiendommen fremstår med god standard med systemskillevegger, t-profil himling og utstrakt bruk av parkett og fliser på gulv. Glass i skillevegger. Ventilasjon med kjøling. Innh: 5. etasje: 306,4 kvm inkl andel av fellesareal. Felles trapperom med heis toaletter og dusj. Lokalet består av 5 kontorer av variabel størrelse. Møterom med peis samt eget bad og kjøkken. Stort kontor brukes i dag som åpnet landskap/vrimleareal med plass flere arbeidsstasjoner. Eiendommen meget sentralt på Forus med rask adkomst til motorveien E-39 og like ved bla. Exxon Mobile, Statoil, Kvadrat kjøpesenter, Weatherford, m.fl. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros M

12 12 10 Sandnes Kontorer/lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 11 Stavanger Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering 364 KVM Adresse: Løkkeveien 10 Sentrumsnære kontorlokaler med god profilering God parkeringsdekkning i lukket anlegg. Heis Lokalet som er ledig ligger i 4 etg. og består av 10 stk kontorceller. Oppusset med god standard. Bygget ligger like ved sentrum og har god tilgang til offentlig transport som buss og tog. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

13 13 12 Sandnes Flotte kontorer m/sentral beliggenhet. 525 KVM Adresse: Welhavensvei 9 Vi har ledig 525 kvm flotte kontorer med utsikt i 3 etg. Bygget er fra år Inneholder bla.: Konferanserom, møterom, enkeltkontorer, og te-kjøkken med spiseplass. Lokalet holder god standard. Tilkomst via heis og trapperom. Balansert ventilasjon. Gode parkeringsmuligheter for ansatte og kunder. Eiendommen har gode adkomstforhold med kort vei til E-39 RV 44. Det er ledige kontorer i 1 etg. i kontorfelleskap. Kontakt utleiemegler for nærmere informasjon. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 13 Forus Pris gunstige nye kontorlokaler sentralt på Forus. 360 KVM Adresse: Røynebergsletta 33 Det står ledig ca 360 kvm kontor i byggets toppetasje (3. etasje). Det ledige areal står uinnredet og endelig innredning og standard vil bli tilpasset og skreddersydd leiers ønsker og behov. Antatt ferdigstillelse ca 2-3 måneder. Arealet vil bli overlevert ferdigbehandlet og vil bli klargjort med funksjonsdyktige og komplette tekniske installasjoner. Eiendommen ligger meget godt plassert i forhold til ny infrastruktur på vei, Solasplitten og Forus for øvrig. Bygget holder Energiklasse B. Estimert kvadratmeterpris 1.350,- pr kvm pr år (+mva og andel felleskost) Kan utvikles med kvm verksted og kvm kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

14 14 14 Stavanger sentrum Serveringslokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 I Tårngalleriet har vi for utleie flere arealer som kan benyttes til servering. Det er i dag flere serveringskonsepter i eiendommen, som Phileas Fogg og Harbour Cafe. 1. et. ca. 620 kvm som kan åpnes helt opp. Fasade ut mot Skagen. U. et. inntil 730 kvm lokaler som kan tilpasses flere virksomheter. Eiendommen ligger meget sentralt i lysløypa i Stavanger sentrum. Området er preget av ute-steder som restauranter, barer, puber, diskotek og nattklubber. KONTAKT:* Kontakt: Frode Krohn-Pettersen m:

15 15 15 Stavanger sentrum Kontorlokaler 164 KVM Adresse: Nygata 15 Vi har fått for leie kontorlokaler i Stavanger sentrum Bygningen er typisk Stavanger hus med sjarm og detaljer bør ses! Lokalene som skal leies ut ligger i 2. og 3. etasje i bygget. 2. et.: 105 m2 inndelt med noen kontorer av varierende størrelse, resepsjon etc. 3. et.: 59 m2 inndelt med møte-/spiserom, åpent område, tekjøkken, og wc. Flott takterrasse utenfor lokalet. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 16 Åsen Lager 540 KVM Adresse: Auglendsmyrå m² rimelig lager. Består hovedsakelig av ett stort åpent rom, med noe søyler. Porter. Takhøyde ca. 3,3 meter, også i nedkjørsel. Godt egnet som plukk- og/eller fjernelager. Beliggende sentralt på Åsen med kort og enkel adkomst til motorveien. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

16 16 17 Stavanger sentrum Butikklokaler 110 KVM Adresse: Breigaten 13 Sentralt i Stavanger sentrum har vi fått for leie lokaler i på gateplan. Lokalet er ett butikklokalet med god standard. Lokalet er på 110 kvm og består av åpent lokale med gjennomgående lys og inngangsdør på 2 sider av bygget. Kortids kundeparkering like utenfor inngangsdøra. Lokalet ligger i trivelig gågate miljø med nisjebutikker. Lokalet bør ses. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 18 Hundvåg Kontorlokaler 214 KVM Adresse: Austbøsletta 5 Like ved Hundvåg sentrum i et område preget av næringsvirksomhet og boligområde. Øverige leietakere er Coop Prix, Stavanger kommune, Pulz treningssenter m.fl. 2 etg. Ankomst fra felles gang. inngang/resepsjon, toaletter, stort møterom, kontor, stort åpent landskap, kjøkken, lager, kontor. Felles trapperom med heis. Lokalene fremstår som lyse og trivelige med store vindusflater. Belegg på gulvene, hvitmalte veggflater. Toaletter med fliser på gulv. Lokalene ligger mot vei og har god eksponering. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

17 17 19 Stavanger sentrum Ledige lokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 Vi har fått for leie ledige lokaler i Tårngalleriet i Stavanger sentrum. 3 etg. Lokale på 120 kvm. Lokalet har tidligere vært brukt til hudpleie og frisør. Inngang direkte fra bakkeplan. 3 etg. Lokale på 825 kvm. Lokalet er fremstår som åpnet, egnet til bla. kontorlandskap/showrom. Flott utsikt over Vågen! 4 etg. Lokale på 186 kvm fremstår som ett råbygg. Her er alle muligheter åpne! Utleier tilpasser lokalene tilpasset leietakers ønsker og spesifikasjoner. Lokalet har adkomt med egen inngang fra gateplan utover heis og trapper. 4 etg. Lokale på 120 kvm. Innredet med 3 stk kontoret stort fellesrom med te-kjøkken. 2 kontorer har flott utsikt over Vågen i sentrum. Tilkomst via heis eller trapper. Eiendommen er et meget sentralt forretningsbygg som består av utleielokaler til restaurant, kontor, service og forretningsformål. Det er flere leietakere i bygget, deriblant Phileas Fogg, Harbour Cafe, Løplabbet m.fl KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

18 18 20 Stavanger sentrum Salg / Utleie: kontorseksjon 1257 KVM Adresse: Saudagaten 2 Kontorseksjon beliggende meget nært Stavanger sentrum, og blant annet jernbanen og Tinghuset. Det er få minutters gange til sentrums fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Mulighet for kjøp av seksjonen med areal for eget bruk etter avtale, eller leie av lokaler. Seksjonen består hovedsakelig av kvm kontorer på gateplan og i 1. etasje samt 94 kvm kantine i 4. etasje. 18 p-plasser i garasje. Gateplanet er utleid for ,- pr. år. Det kan fristilles for utleie eller eget bruk inntil 775 kvm. KONTAKT:* Kontakt: Frode Krohn-Pettersen m:

19 19 21 Stavanger Salg: Trivelige kontorer i Stavanger sentrum 65 KVM Adresse: Bergelandsgata 20 Beliggende i Bergelandsgata, like ved blant annet Stavanger Tinghus. Kort avstand til den indre sentrumskjernen. 1. et.: 65 kvm., innredet med 4 cellekontorer, møte-/spiserom med kjøkken, dusj og wc, teknisk rom. Lokalene er av god standard, innredning i glass, fliser med varme, fra ombygging i Nytt el. og rør opplegg. Lyse bredbånd. Balansert ventilasjon. KONTAKT: Frode Krohn-Petetrsen Ullandhaug Kontorer 294 KVM Adresse: Prof. Olav Hanssensvei. 7 Vi har fått for leie kontorer i Ipark. Ipark er sentralt plassert på universitets-området på Ullandhaug. Kort vei til Stavanger sentrum, Sola flyplass og Forus. Lokalene i ligger i byggning i3 2 etg. 294 kvm + 5 kvm: Består av 9 stk kontorer m/stort møterom, en rack 5 kvm i lagerom. 5 umerkekede parkeringsplasser. Gode parkeringstilbud for g jester. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

20 20 23 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST Gården i Risavika har vi ledig noe kontorlokaler for utleie. 3. et.: 305 kvm. Inneholder 7 celle kontorer etc. 4. et.: 424 kvm del av arealet eller 769 kvm for hele arealet. Meget god standard, fantastisk utsikt, betjent kantine og resepsjon. EST Gården har består av et cluster av energi-relaterte selskaper som kan drar nytte av hverandres kompetanse med tanke på eksisterende og fremtidig utvikling. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Åsen Kombinasjonsbygg 1300 KVM Adresse: Auglendsdalen 80 Eiendommen ligger i utkanten av Åsen Industriområde og kort og god adkomst til øvrige deler av regionen med motorveien E-39 like ved. Kombinasjonseiendom bestående av kontorer og lager over 2 etasjer samt messanin. 1.etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport (3x3meter) og lasterampe. Takhøyde 3,7 meter under drager, kontorer, garderober og toaletter. U. etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport. Inngangspart, kontor, spiserom, kontor. Adkomst til 1. etasje. Takhøyde 2,5 meter. Showroom, lager og toalett. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD Næringseiendom Vår 2017 Utsendes til over 14 000 bedrifter i Rogaland og Agder FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE Jåttåvågen LOKALER MED HØY STANDARD KONTORER I TOPPETASJEN Hvem er vi? AREAL EIENDOM SØKER

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B.

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark Utleie Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Ca. 950-3.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 4000 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon NæringsMegler 1 Oslo Akershus AS Postboks 88 Lilleaker, 0216 Oslo Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Matrikkelnr.:

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20. Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20. Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Illustrasjon Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20 Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET

Detaljer

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Tollbugata 32 Tollbugata 32 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale Konta k t Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547 jar@akershuseiendom.no 2 Ny og moderne

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad

Til leie. Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall. Stabburveien 8, Fredrikstad Til leie Kontorlokaler med tilhørende lager/verkstedhall, Fredrikstad Oppsummering Eiendom eier og forvalter eiendommen. Eiendommen ligger sentralt plassert mellom Fredrikstad og Sarpsborg, langs fylkesvei

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Med mulighet for utvidelse til: Ledig fra: 350 kvm 458 kvm BTA 01.03.2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 01. 2016 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Innhold Skedsmo kommune Strømsveien 48-50 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Brøtergata 4 E s.

Detaljer

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

Rådhusgata 2. Kvadraturen/ Bjørvika. Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Kvadraturen/ Bjørvika. Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo. Illustrasjon Rådhusgata 2 Kvadraturen/ Bjørvika Velholdt eiendom med attraktiv beliggenhet sentralt i Oslo Illustrasjon Viktig! Du kan navigere i prospektet ved å bruke hurtigmenyen i bunn, eller bruke piltastene.

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Rådhusgata 2. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Illustrasjon Rådhusgata 2 Illustrasjon Rådhusgata 2 Kontor Ledig areal: Ledig lager: Ledig parkeringsareal i kjeller: Totalt utleieareal: 3 626 kvm 169 kvm 521 kvm 4 316 kvm Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s.

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. 14 off. komm. s. 18 Gen. informasjon s. 21 Kontakt s. 24 SIDE 4 SIDE 5 MODERNE KONTORBYGG FRA 2010. ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Dronningens Kvarter Kristiansand

Dronningens Kvarter Kristiansand Dronningens Kvarter Kristiansand Utleie av flotte kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Nyrenovert med nye inngangsparti, kantine og trimrom Nye tekniske anlegg Gode parkeringsmuligheter

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Gunh Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Oslo nord KM Telecom har siden starten i 2001 vært i kraftig vekst. De er i dag en av Danmarks største leverandører av Mobile

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer. trondheim. Næringseiendommer. Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019

Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer. trondheim. Næringseiendommer. Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019 Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer trondheim 2 2017 Næringseiendommer til leie Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019 DNB Næringsmegling AS DNB Næringsmegling

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2B INNHOLD Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: 2.930 kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture Realnytt Nr. 01. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde Ill.: Nordic Office of Architecture Innhold Oslo kommune Østre Aker vei 207 s. 3 Ulvenveien 90 s.

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Dronningens Kvarter Kristiansand

Dronningens Kvarter Kristiansand Dronningens Kvarter Kristiansand Utleie av flotte kontorlokaler i kvalitetsbygg Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Renovert med nye inngangsparti, kantine og trimrom Nyere tekniske anlegg

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s.

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. 20 off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34 SIDE 4 SIDE 5 MODERNE KONTORBYGG FRA 2010. ADRESSE Grenseveien

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2A INNHOLD Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: 3.029 kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no LILLEAKERVEIEN

Detaljer

Oppdragsnr Næringseiendom. Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa

Oppdragsnr Næringseiendom. Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa Utleieprospekt Oppdragsnr. 48160176 Næringseiendom Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa Eksklusivt leieareal er ca. 338 kvm, i tillegg kommer 15% fellesareal.

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Meget sentral beliggenhet Unike byggningsmessige kvaliteter Attraktivt leietakermiljø 2 HANDELENS HUS Leieforhold Visning og info

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter

Detaljer

Cort Adelers gate 20

Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Boliggård med rehabilitert kontorseksjon Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 504 kvm 504 kvm Q2 2017 Informasjon Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Månedens utvalgte eiendommer!

Månedens utvalgte eiendommer! NR 2 Juni 2015 Månedens utvalgte eiendommer! Intet oppdrag for lite, intet for stort. Ta kontakt for en uformell prat på telefon 73 83 34 50! Kontor/showroom - Ladeveien 13.!!! Kontorlokaler. Innherredsveien

Detaljer

Cort Adelers gate 20

Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Cort Adelers gate 20 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 504 kvm 504 kvm Q2 2017 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Boliggård

Detaljer

Ring 916 75 000. næringsmarked

Ring 916 75 000. næringsmarked Ring 916 75 000 leie@acnor.no Ring 916 75 000 Ring 916 75 000 Her kan du notere nyttige ting ;) www.acnor.no Areal fra 25m² til 25m² Storgaten 20 Flott kontor midt i Tønsberg 25m 2 Finnkode 30109677 Referanse

Detaljer

Næringseiendom «GOLF TOWER» PÅ FORUS FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM. KOMBINASJONSLOKALER Moseidveien 3. Kanalsletta 2. Til leie. Til leie.

Næringseiendom «GOLF TOWER» PÅ FORUS FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM. KOMBINASJONSLOKALER Moseidveien 3. Kanalsletta 2. Til leie. Til leie. Næringseiendom Høst 2017 Utsendes til 20 000 bedrifter i Rogaland, Agder & Telemark «GOLF TOWER» PÅ FORUS FLOTT KOMBINASJONSEIENDOM Kanalsletta 2 KOMBINASJONSLOKALER Moseidveien 3 Hvem er vi? AREAL EIENDOM

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6. FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.no Ole Deviks vei 6 Eiendommen vil bestå av 11.700 m² med topp

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 22. Plantegninger s. 24 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 22. Plantegninger s. 24 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34. TIL LEIE SIE SIE Illustrasjon Innhold Bygget s. Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 8 off. komm. s. Plantegninger s. Gen. informasjon s. Kontakt s. SIE SIE 5 BYGGET ARESSE Grenseveien 88, 0605 OSLO TYPE LOKALE

Detaljer

St. Olavs Gate 27. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: kvm kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

St. Olavs Gate 27. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: kvm kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: St. Olavs Gate 27 St. Olavs Gate 27 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2.700 kvm 1.250 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547

Detaljer

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Begrense leietap Hvordan sikre midler til FDV? Effektive arbeidsprosesser Inntektspotensiale gjengs

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Effektive kontorlokaler på Lysaker Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Informasjon Kort avstand til Lysaker stasjon

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

Fridtjof Nansens plass 6

Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Fridtjof Nansens plass 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 352 kvm 352 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

TORDENSKIOLDS- GATE 6

TORDENSKIOLDS- GATE 6 TORDENSKIOLDSGATE 6 TORDENSKIOLDS- GATE 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 601 kvm 601 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Lumber Næringspark Kristiansand

Lumber Næringspark Kristiansand Lumber Næringspark Kristiansand Utleie av lokaler for kontor, forretning, undervisning, produksjon og lager, samt utelager Meget sentral beliggenhet i Vågsbygd Store arealer Rimelige leiepriser 2 LUMBER

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 / Oslo Atrium Oslos mest sentrale eiendom Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 4.663 kvm 2.981 kvm

Detaljer

Nøkkelinformasjon: Adresse: Stavhusgaten 4 Areal: 3 etasjer à Kvm BTA Byggår: 1927 Totalt rehabilitert: 2000/2001 Eier: Bara Eiendom AS

Nøkkelinformasjon: Adresse: Stavhusgaten 4 Areal: 3 etasjer à Kvm BTA Byggår: 1927 Totalt rehabilitert: 2000/2001 Eier: Bara Eiendom AS TELEGRAFEN Nøkkelinformasjon: Adresse: Stavhusgaten 4 Areal: 3 etasjer à 1.441 Kvm BTA Byggår: 1927 Totalt rehabilitert: 2000/2001 Eier: Bara Eiendom AS Telegrafen er et av byens mest anerkjente og profilerte

Detaljer

Dronning Eufemias Gate 6

Dronning Eufemias Gate 6 Dronning Eufemias Gate 6 Dronning Eufemias Gate 6/ Oslo Atrium Kontor Ledig areal: 4.663 kvm 1.196 kvm Min. utleieareal: Ledig fra: 780 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar

Detaljer

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 90 Grenseveien 90 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Lyse og hyggelige

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg På slutten av 1800-tallet lå landets største industribedrift i dette bygget. Nydalen Compagnie var landets første mekaniske spinneri og hadde ca

Detaljer

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Essendropsgate 3 Essendropsgate 3 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Rett ved Majorstuen

Detaljer