LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien kvm side 12 Skagen kvm side 14 Nygata kvm side 15 Breigaten kvm side 16 Skagen kvm side 17 Saudagaten kvm side 18 Bergelandsgata kvm side 19 Sverdrupsgate kvm side 21 Løkkeveien kvm side 21 Byøyene: Austbøsletta kvm side 16 Åsen: Auglendsmyrå kvm side 15 Auglendsdalen kvm side 20 Forus: Koppholen kvm side 7 Luramyrveien kvm side 8 Luramyrveien 25A 2900 kvm side 9 Heiamyrå kvm side 10 Gamle Forusvei kvm side 10 Torneroseveien kvm side 11 Luramyrveien kvm side 11 Røynebergsletta kvm side 13 Sandnes: Langgata kvm side 8 Welhavensvei kvm side 13 Hovebakken kvm side 12 Tananger/Sola: Energiveien kvm side 20 Energiveien kvm side 22 Flyplassveien kvm side 23 Bryne: Reevegen kvm side 23 Vigrestad: Fabrikkvegen kvm side 9 Ullandhaug: Prof. Olav Hanssensvei kvm side 19

3 3 LEDER Velkommen til dette tredje nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vi har nå gleden av å presentere den tredje utgaven av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen. Vi har i denne utgaven stort fokus på leie av næringslokaler. Basale AS har levert en meget interessant artikkel med nøkkeltall over eierkostnader og felleskostnader i næringsbygg. Analysen bygger på konkrete data og tall fra 2011, og er hentet fra ca. 50 utvalgte bygg. Advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA, tar for seg problemstillingen rundt regulering av leie i næringsforhold. Markedet for leie av lokaler er aktivt, og vi har inngått mange leiekontrakter i perioden fra mai til september. I tillegg til at det er en del større aktører som sonderer markedet, er det også en bydelig aktivitet på mindre arealer. Gode verkstedslokaler er som normalt omtrent ikke å oppdrive. Videre registrerer vi en god etterspørsel etter mindre kontorer, men her er utvalget mye større. Salgsmarkedet er rimelig stabilt, med størst fokus på eiendommer for eget bruk. Det samme gjelder for tomter, hvor de stort sett ikke selges før noen har et konkret prosjekt, enten til bruker eller investor med leiekontrakt. Det er solgt noen rene investeringsobjekter til fond, mens vi ser at en del mindre investerings og utviklingseiendommer er mer krevende å få solgt. I kaph Næringsmegling AS er det også skjedd endringer siden sist. Kjetil Andre Haver har sluttet og godt over i ny stilling som markedssjef i Hinna Park. I skrivende stund er vi i ferd med å ansette ny medarbeider, og gleder oss til at vedkommende kan ta fatt på nye utfordringer hos oss. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvaltning av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 NØKKELTALL EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER Artikkelen er skrevet av analyseavdelingen i Basale som består av Kai Helge Sundlisæter, Odd-Arne Lande og Tor Inge Våge. Basales analyseavdeling arbeider med en av markedets største informasjonsdatabaser relatert til drift og forvaltning av næringseiendom. Ved å forene kompetanse og et solid datagrunnlag kan Basale definere, analysere og evaluere gode og relevante nøkkeltall. Basale leverer komplette årsregnskap for ca. 200 eiendomsselskaper. Samlet forvaltningsportefølje er på ca kvm med en samlet verdi på over NOK 30 milliarder. Basale utfører med utgangspunkt i egen database årlig en undersøkelse av eierkostnader og felleskostnader. Artikkelen er basert på data fra regnskapsåret Utvalget som danner grunnlaget for nøkkeltallene omfatter ca 50 eiendommer både for eier- og felleskostnader. EIERKOSTNADER Vi definerer her eierkostnader som de driftskostnadene gårdeier ikke får viderefakturert leietaker i form av felleskostnader. Grensesnittet for hvilke kostnader som kan belastes leietaker vil selvfølgelig variere og avhenger av hva som er beskrevet i den enkelte leiekontrakt. Eksempelvis vil det være forskjeller for hvordan utleier og leietakers vedlikeholdsplikt reguleres i leiekontraktene. Nøkkeltallene inneholder ikke aktiveringer. Tabellen nedenfor oppsummerer resultater for eiendommene som er med i utvalget. 70 % av eiendommene ligger innenfor vist intervall. Vi gjør oppmerksom på at nøkkeltallene fra Basale er påvirket av stordriftsavtaler. Det vil si at noen kostnadselementer er lavere enn hva en enkelt eiendomsbesitter vil oppnå ved innkjøp. Videre er også noen av kostnadselementene påvirket av betydelige investeringer i forvaltningssystemer for å strømlinjeforme daglig administrasjon og oppfølging av eiendommene. Nøkkeltallene må derfor sies å være en indikasjon på kostnadsnivåer ved profesjonell forvaltning. Eiers andel felleskostnader og eventuell eiendomsskatt og festeavgift er holdt utenfor nøkkeltallene. Forutsatt den gjennomsnittlige kvadratmeterleien i utvalget som er på kr 1544 per kvm tilsvarer dette en relativ eierkostnad på ca 8,2 % av brutto leie. Dette er eierkostnadsnivåer vi ofte ser teoretisk fremstilt i prospekter og lignende, men sjelden i praksis. Vi anser derfor dette for å være et lavt eierkostnadsnivå for kontoreiendom. REELL EIERKOSTNAD 181 KR PER KVM Prime eierkostnad er de klassiske kostnadselementene som ofte tas hensyn til ved en teoretisk beregning av eierkostnadsnivåer. I tillegg til disse kostnadselementene påløper det som oftes kostnader ved drift av næringseiendom som gjør at teoretiske og faktiske kostnadsnivåer kan avvike. Andre honorarer fordeler seg på: Meglingshonorarer / utleievirksomhet Juridiske honorarer Honorar konsulenter m.m. Asset management / kommersiell og strategisk forvaltning Inkluderer vi disse postene får vi følgende oppstilling for den totale gjennomsnittlige eierkostnaden for utvalget: «PRIME» EIERKOSTNAD 127 KR PER KVM I kalkyler og verdivurderinger ser vi ofte estimater på eierkostnader som er basert på «en ideell verden» hvor nesten alle driftskostnader fordeles over felleskostnadene. Eierkostnadene begrenser seg da ofte til: Vedlikehold (utleiers vedlikeholdsplikt) Forsikring Revisjon Administrasjon/forvaltning Andre driftskostnader Med bakgrunn i vårt utvalg på 50 kontoreiendommer tilsvarer disse kostnadselementene en samlet eierkostnad på 127 kr/ kvm. Tabellen nedenfor viser fordelingen per kostnadselement. Total eierkostnad utgjør da totalt kr 181 per kvm i snitt for utvalget. Kostnader som defineres under andre honorarer utgjør 54 kr per kvm, eller nesten 30 % av total eierkostnad, og bør derfor ikke glemmes når det skal vurderes hvor mye det koster å drifte en eiendom.

5 5 OPPSUMMERING Vi konkluderer med at kostnader knyttet til vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre driftskostnader tilsvarer kr 127 kr per kvm for utvalget. Dette er kostnadselementer som ofte benyttes i teoretiske beregninger for eierkostnadsnivå. Undersøkelsen vi har gjort indikerer imidlertid at dette må anses å være et minimumsnivå da faktisk eierkostnad for utvalget inkluderer flere kostnadselementer. Vi kan oppsummere nøkkeltallet for eierkostnad i følgende nivåer: 127 kr per kvm («prime» eierkostnad) 181 kr per kvm (reell eierkostnad) FELLESKOSTNADER Felleskostnader omfatter normalt kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg i eiendommen. Felleskostnader bygger på en grunnleggende idé om et spleiselag der flere leietakere bruker en eiendom i fellesskap og fordeler kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg seg i mellom. Forutsatt at eiendommen er fullt utleid skal felleskostnadsregnskapet i teorien være et nullsumspill for huseier der alle felleskostnader blir belastet leietakerne. I utvalget for beregning av nøkkeltallene er eiendommer med ekstremt lave energikostnader holdt utenfor beregningsgrunnlaget da dette indikerer at leietakerne har egne energiabonnement, og av den grunn ikke er direkte sammenlignbar med de andre eiendommene. Videre er felleskostnader knyttet til heis/rulletrapp, kantine, administrasjonspåslag, senterledelse og sentermarkedsføring holdt utenfor i nøkkeltallene da slike kostnader for de aktuelle eiendommene kan være en betydelig kostnadsdriver, og vil gi et feilaktig bilde sammenlignet med bygg uten disse kostnadene. Nøkkeltallene som presenteres er basert på et vektet areal, dette vil si at det ikke er byggenes brutto areal som legges til grunn, men det areal som kostnadene reelt sett fordeles på. Eksempelvis kan dette være aktuelt for arealer som kjeller, lager og innvendig parkering som typisk vil ha en lavere vektlegging enn for eksempel ordinære kontorarealer, eller ledige arealer som typisk ikke vil ha samme energiforbruk eller behov for avfallshåndtering som lokaler som er i bruk. Dette vil medføre at kvadratmeterkostnaden jevnt over vil være høyere enn ved å bruke felleskostnader fordelt på byggets brutto areal. Denne metodikken mener vi vil gi et mer reelt nøkkeltall enn når type areal ikke blir hensyntatt. Merverdiavgift og forholdsmessig merverdiavgift er holdt utenfor i beregningen av nøkkeltallene, det vil si at alle nøkkeltall er eksklusiv merverdiavgift. Fordelingen av de ulike kostnadene varierer avhengig blant annet av type eiendom, byggeår og energieffektivitet. Som diagrammet viser utgjør energikostnader opp mot halvparten av totale felleskostnader for utvalget. Intervallet som er utarbeidet for de ulike kategoriene inneholder 60 % av eiendommene i utvalget. Tlf

6 6 REGULERING AV LEIE I NÆRINGSFORHOLD Advokat Einar Johan Espeland Artikkelen er skrevet av advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Formålet med denne artikkelen er å gi en kort grunnleggende orientering om adgangen til regulering av leie i næringsforhold og vanlige reguleringsmekanismer som særskilt avtales og benyttes i praksis. Jeg ser bort fra spørsmål knyttet til betaling for felleskostnader og andre ytelser enn selve leien. Ved leie av næringslokaler kommer husleieloven (lov nr. 17 av 1999) i utgangspunktet til anvendelse fullt ut, med mindre partene gyldig har avtalt seg vekk fra lovens regler. Når det gjelder regulering av leie vil partene i et næringsleieforhold i de fleste tilfeller ha fastsatt konkret hvordan dette skal skje i selve leieavtalen, og da vil det som er avtalt i utgangspunktet gjelde fullt ut. Hvis partene mot formodning ikke har særskilt avtalt hvordan regulering av leien skal skje, eller på annen måte har fraveket husleielovens regler om leieregulering, vil derimot husleielovens regler for leieregulering få anvendelse. Lovens bakgrunnsregler Det kan være greit å vite hva som er lovens bakgrunnsregler. Lovens regler om adgangen til leieregulering består i korthet av to reguleringsmekanismer: - Hver av partene kan kreve leien endret i tråd med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeks (KPI) siden sist leiefastsetting, likevel tidligst ett år siden siste leiefastsetting ble satt i verk ( 4-2) - Etter at leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten annen endring enn KPI-regulering kan hver av partene kreve at leien blir satt til gjengs leie ( 4-3). Iverksettelse av slik justering kan tidligst skje seks måneder etter slikt krav er fremsatt, dvs tidligst 3 år fra leieforholdets oppstart. Deretter kan leiejustering i tråd med gjengs leie skje hvert 3. år av leieforholdet. Gjengs leie tilsvarer et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår. Ved fastsetting av gjengs leie skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leietakers forbedringer og innsats i leieobjektet. Det må påpekes at gjengs leie ikke er det samme som markedsleie. Ved fastsetting av en markedsleie er spørsmålet hva som kan oppnås i markedet ved utleie av leieobjektet i dag. Gjengs leie innebærer et tidsmessig etterslep i forhold til en markedsleievurdering ved at en i stedet spør hvilken leie som i gjennomsnitt betales i tilsvarende løpende leieforhold. Dermed vil gjengs leie gjerne øke mindre enn markedsleien når denne går opp, og falle mindre enn markedsleien når denne går ned. Hva som er gjengs leie kan være vanskelig å fastsette i praksis og jeg vil generelt anbefale at en avtaler en annen reguleringsmekanisme. Avtalt leieregulering Som nevnt vil partene i næringsforhold i de fleste tilfeller nettopp avtale en særskilt leiereguleringsmekanisme i leieavtalen. Det er vanlig å avtale at leien skal reguleres i tråd med den årlige endringen i KPI (som jo også er lovens bakgrunnsregel). Leien blir således justert for inflasjon. Det forekommer av og til at leien skal reguleres i tråd med en prosentvis endring av KPI (over eller under 100 %), med andre ord at leien øker enten mer eller mindre enn inflasjonen i samme periode. En annen variant, som blant annet forekommer i tilknytning til kjøpesentre, er å fastsette en omsetningsbasert leie. Dette innebærer at leien fastsettes ut fra en forholdsmessig andel av leietakers omsetning i en gitt periode. Ellers er det ikke uvanlig å bestemme at leien, ofte kun etter krav fra utleier, skal kunne justeres i tråd med markedsbasert leie på reguleringstidspunktet (ofte i kombinasjon med årlig KPI-regulering). Det er imidlertid vanlig at dette kun skal gjelde ved lengre tids mellomrom eller ved forlengelse av leiekontrakten. En slik reguleringsmekanisme fordrer ofte større innsats i form av innhenting av verdivurderinger og konkrete forhandlinger mellom partene, men vil jo ideelt sett justere leien, enten i utleiers eller leietakers gunst, til det som er riktig markedsleie på reguleringstidspunktet. Sett fra leietakers ståsted kan det være i dennes interesse å sikre seg at også leietaker har adgang til å kreve slik markedsbasert leiejustering gitt dagens generelt noe usikre økonomiske situasjon i samfunnet. Av og til settes det også særskilte tak eller gulv for det beløp leien gyldig kan settes til ved regulering, blant annet er gulv vanlig ved omsetningsbasert leie. Det fins også andre varianter av leieregulering enn det jeg nå har nevnt. Det må påpekes at ved forhandlinger om inngåelse av leieavtale bør partene også se på leien og reguleringsmekanismen for leien opp mot helheten i avtalen. Det er flere hensyn som gjør seg gjeldende. For å ta et konkret eksempel: Dersom leietiden er kort innebærer det generelt en mindre risiko for utleier å ikke ha adgang til å justere leien i tråd med markedsleie enn i de tilfeller der avtalen skal strekke seg over lengre tid. På den annen side kan en langvarig leieavtale, uten eller med begrenset oppsigelsesadgang for leietaker, innebære en langsiktig forutsigbarhet og verdi for utleier som gjør at utleier kanskje bør strekke seg noe lenger på andre punkter i avtalen, blant annet ved valg av konkret leiereguleringsmekanisme.

7 7 01 Forus Nyere kontorlokaler 875 KVM Adresse: Koppholen 19 I dette meget sentralt bygget i Koppholen 19, blir det ledig en flott kontorseksjon på 875 kvm beliggende i 3. etasje av bygget. Lokalene er innredet med hovedvekt på landskap. Videre 7 cellekontorer, stillerom, møterom, en sosial sone med sitteplasser og te-kjøkken. Resepsjonsområde, toaletter, garderobe samt arkiv-printer rom. Felles betjent kantine i bygget. Høy god nybyggstandard i bygget. Eiendommen ligger like ved Mi-Swaco, Aibel, ENI, COSL, GDF Suez og Sandnes Sparebank. Videre er Statoil i umiddelbar nærhet, med to større kontorer. I lokalet er det også ett større u-innredet rom på ca. 100 kvm som var tiltenkt som datarom. Dette rommet kan integreres i det øvrige arealet som arbeidsplasser. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

8 8 02 Sandnes Salg / Utleie: Forretningseiendom med disponible arealer i Sandnes KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegata. God og enkel adkomst til eiendommen. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. Samlet kvm. Eiendommen er p.t. utleid for ca. kr ,-. Fullt leiepotensial er estimert til ca. kr ,-. Det er ledig ca. 630 kvm kontorer for videre utleie/utvikling eller ny eiers eget bruk. Ventilasjon med kjøling i bygget. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Lura/Forus Kontorlokaler 600 KVM Adresse: Luramyrveien 75 Ledige kontorlokaler i en meget sentral og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. 600 kvm kontorer, innredet med cellekontorer, landskap, møterom, felles kantine etc. Lyse og trivelige lokaler, kan vurderes delt. Meget god parkering på eiendommen KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

9 9 04 Forus Kontorlokaler på Lura KVM Adresse: Luramyrveien 25A Meget sentralt beliggende bygg med god markedsføring. Det er meget god kollektivdekning i området. Bygget blir i disse dager pusset opp utvendig og i fellesarealer. Eiendommen har en spennende utforming som gir spennende innredningsmessige løsninger. Det er god parkeringsdekning på eiendommen. Eiendommen er på kvm fordelt over 4 etasjer. Noe areal er utleid. Eiendommen kan vurderes solgt. KONTAKT:Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

10 10 06 Forus Salg: Utleid næringsseksjon 2060 KVM Adresse: Heiamyrå 19 Eiendommen ligger meget sentralt på Gausel/Forus like ved krysset R-44 og Gamle Forusvei. Meget god offentlig kommunikasjon i området, kort avstand til Gausel stasjon. Seksjonen består av lokaler i 1. et. og 2. etasje, samlet ca kvm. med kontorer. Seksjonen er utleid til Jadarhus Gruppen AS, på en lengre leiekontrakt med potensial for høyere leie ved utløp. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Arealeffektive kontorer. 620 KVM Adresse: Gamle Forusvei 43 For utleie har vi ledig 620 kvm kontorer i 2. etasje. Lokalene holder god standard. Mulighet for deltagelse med felles resepsjon, felles kantine og felles post og sentralbordtjenester. Eiendommen ligger sentralt i Forus øst like ved Bryggeriparken. Eiendommen har gode adkomstforhold. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

11 11 08 Forus/Lura Salg: Utleid kombinasjonsbygg på Forus/Lura 1800 KVM Adresse: Torneroseveien 8 Eiendommen ligger i et etablert næringsområde på Lura like ved Ahlsell, Elektroscandia m. fl. Eiendommen er et verksted/lager og kontorbygg på ca 1800 kvm bestående av lager/verksted i 1. etasje og diverse kontorseksjoner i de øvrige. Torneroseveien 8 ble oppført i 1983/84 og senere påbygget med blant annet glasshus i front og enkelt langsgående garasje/skur. Byggets tilstand er i jevnt over grei stand sett i forhold til alder. Bygget har behov for normalt vedlikehold og oppjustering i henhold til egne krav og behov. Eiendommen er i dag fullt utleid for ca kr ,- pr år. Prisantydning: ,-+omk. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Forus Flotte kontorlokaler i toppetasje med 100 % parkeringsdekning 306,4 KVM Adresse: Luramyrveien 12 Eiendommen fremstår med god standard med systemskillevegger, t-profil himling og utstrakt bruk av parkett og fliser på gulv. Glass i skillevegger. Ventilasjon med kjøling. Innh: 5. etasje: 306,4 kvm inkl andel av fellesareal. Felles trapperom med heis toaletter og dusj. Lokalet består av 5 kontorer av variabel størrelse. Møterom med peis samt eget bad og kjøkken. Stort kontor brukes i dag som åpnet landskap/vrimleareal med plass flere arbeidsstasjoner. Eiendommen meget sentralt på Forus med rask adkomst til motorveien E-39 og like ved bla. Exxon Mobile, Statoil, Kvadrat kjøpesenter, Weatherford, m.fl. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros M

12 12 10 Sandnes Kontorer/lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 11 Stavanger Sentrum kontorlokaler m/profilering og parkering 364 KVM Adresse: Løkkeveien 10 Sentrumsnære kontorlokaler med god profilering God parkeringsdekkning i lukket anlegg. Heis Lokalet som er ledig ligger i 4 etg. og består av 10 stk kontorceller. Oppusset med god standard. Bygget ligger like ved sentrum og har god tilgang til offentlig transport som buss og tog. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

13 13 12 Sandnes Flotte kontorer m/sentral beliggenhet. 525 KVM Adresse: Welhavensvei 9 Vi har ledig 525 kvm flotte kontorer med utsikt i 3 etg. Bygget er fra år Inneholder bla.: Konferanserom, møterom, enkeltkontorer, og te-kjøkken med spiseplass. Lokalet holder god standard. Tilkomst via heis og trapperom. Balansert ventilasjon. Gode parkeringsmuligheter for ansatte og kunder. Eiendommen har gode adkomstforhold med kort vei til E-39 RV 44. Det er ledige kontorer i 1 etg. i kontorfelleskap. Kontakt utleiemegler for nærmere informasjon. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 13 Forus Pris gunstige nye kontorlokaler sentralt på Forus. 360 KVM Adresse: Røynebergsletta 33 Det står ledig ca 360 kvm kontor i byggets toppetasje (3. etasje). Det ledige areal står uinnredet og endelig innredning og standard vil bli tilpasset og skreddersydd leiers ønsker og behov. Antatt ferdigstillelse ca 2-3 måneder. Arealet vil bli overlevert ferdigbehandlet og vil bli klargjort med funksjonsdyktige og komplette tekniske installasjoner. Eiendommen ligger meget godt plassert i forhold til ny infrastruktur på vei, Solasplitten og Forus for øvrig. Bygget holder Energiklasse B. Estimert kvadratmeterpris 1.350,- pr kvm pr år (+mva og andel felleskost) Kan utvikles med kvm verksted og kvm kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

14 14 14 Stavanger sentrum Serveringslokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 I Tårngalleriet har vi for utleie flere arealer som kan benyttes til servering. Det er i dag flere serveringskonsepter i eiendommen, som Phileas Fogg og Harbour Cafe. 1. et. ca. 620 kvm som kan åpnes helt opp. Fasade ut mot Skagen. U. et. inntil 730 kvm lokaler som kan tilpasses flere virksomheter. Eiendommen ligger meget sentralt i lysløypa i Stavanger sentrum. Området er preget av ute-steder som restauranter, barer, puber, diskotek og nattklubber. KONTAKT:* Kontakt: Frode Krohn-Pettersen m:

15 15 15 Stavanger sentrum Kontorlokaler 164 KVM Adresse: Nygata 15 Vi har fått for leie kontorlokaler i Stavanger sentrum Bygningen er typisk Stavanger hus med sjarm og detaljer bør ses! Lokalene som skal leies ut ligger i 2. og 3. etasje i bygget. 2. et.: 105 m2 inndelt med noen kontorer av varierende størrelse, resepsjon etc. 3. et.: 59 m2 inndelt med møte-/spiserom, åpent område, tekjøkken, og wc. Flott takterrasse utenfor lokalet. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 16 Åsen Lager 540 KVM Adresse: Auglendsmyrå m² rimelig lager. Består hovedsakelig av ett stort åpent rom, med noe søyler. Porter. Takhøyde ca. 3,3 meter, også i nedkjørsel. Godt egnet som plukk- og/eller fjernelager. Beliggende sentralt på Åsen med kort og enkel adkomst til motorveien. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I

16 16 17 Stavanger sentrum Butikklokaler 110 KVM Adresse: Breigaten 13 Sentralt i Stavanger sentrum har vi fått for leie lokaler i på gateplan. Lokalet er ett butikklokalet med god standard. Lokalet er på 110 kvm og består av åpent lokale med gjennomgående lys og inngangsdør på 2 sider av bygget. Kortids kundeparkering like utenfor inngangsdøra. Lokalet ligger i trivelig gågate miljø med nisjebutikker. Lokalet bør ses. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 18 Hundvåg Kontorlokaler 214 KVM Adresse: Austbøsletta 5 Like ved Hundvåg sentrum i et område preget av næringsvirksomhet og boligområde. Øverige leietakere er Coop Prix, Stavanger kommune, Pulz treningssenter m.fl. 2 etg. Ankomst fra felles gang. inngang/resepsjon, toaletter, stort møterom, kontor, stort åpent landskap, kjøkken, lager, kontor. Felles trapperom med heis. Lokalene fremstår som lyse og trivelige med store vindusflater. Belegg på gulvene, hvitmalte veggflater. Toaletter med fliser på gulv. Lokalene ligger mot vei og har god eksponering. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

17 17 19 Stavanger sentrum Ledige lokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 Vi har fått for leie ledige lokaler i Tårngalleriet i Stavanger sentrum. 3 etg. Lokale på 120 kvm. Lokalet har tidligere vært brukt til hudpleie og frisør. Inngang direkte fra bakkeplan. 3 etg. Lokale på 825 kvm. Lokalet er fremstår som åpnet, egnet til bla. kontorlandskap/showrom. Flott utsikt over Vågen! 4 etg. Lokale på 186 kvm fremstår som ett råbygg. Her er alle muligheter åpne! Utleier tilpasser lokalene tilpasset leietakers ønsker og spesifikasjoner. Lokalet har adkomt med egen inngang fra gateplan utover heis og trapper. 4 etg. Lokale på 120 kvm. Innredet med 3 stk kontoret stort fellesrom med te-kjøkken. 2 kontorer har flott utsikt over Vågen i sentrum. Tilkomst via heis eller trapper. Eiendommen er et meget sentralt forretningsbygg som består av utleielokaler til restaurant, kontor, service og forretningsformål. Det er flere leietakere i bygget, deriblant Phileas Fogg, Harbour Cafe, Løplabbet m.fl KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

18 18 20 Stavanger sentrum Salg / Utleie: kontorseksjon 1257 KVM Adresse: Saudagaten 2 Kontorseksjon beliggende meget nært Stavanger sentrum, og blant annet jernbanen og Tinghuset. Det er få minutters gange til sentrums fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Mulighet for kjøp av seksjonen med areal for eget bruk etter avtale, eller leie av lokaler. Seksjonen består hovedsakelig av kvm kontorer på gateplan og i 1. etasje samt 94 kvm kantine i 4. etasje. 18 p-plasser i garasje. Gateplanet er utleid for ,- pr. år. Det kan fristilles for utleie eller eget bruk inntil 775 kvm. KONTAKT:* Kontakt: Frode Krohn-Pettersen m:

19 19 21 Stavanger Salg: Trivelige kontorer i Stavanger sentrum 65 KVM Adresse: Bergelandsgata 20 Beliggende i Bergelandsgata, like ved blant annet Stavanger Tinghus. Kort avstand til den indre sentrumskjernen. 1. et.: 65 kvm., innredet med 4 cellekontorer, møte-/spiserom med kjøkken, dusj og wc, teknisk rom. Lokalene er av god standard, innredning i glass, fliser med varme, fra ombygging i Nytt el. og rør opplegg. Lyse bredbånd. Balansert ventilasjon. KONTAKT: Frode Krohn-Petetrsen Ullandhaug Kontorer 294 KVM Adresse: Prof. Olav Hanssensvei. 7 Vi har fått for leie kontorer i Ipark. Ipark er sentralt plassert på universitets-området på Ullandhaug. Kort vei til Stavanger sentrum, Sola flyplass og Forus. Lokalene i ligger i byggning i3 2 etg. 294 kvm + 5 kvm: Består av 9 stk kontorer m/stort møterom, en rack 5 kvm i lagerom. 5 umerkekede parkeringsplasser. Gode parkeringstilbud for g jester. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

20 20 23 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST Gården i Risavika har vi ledig noe kontorlokaler for utleie. 3. et.: 305 kvm. Inneholder 7 celle kontorer etc. 4. et.: 424 kvm del av arealet eller 769 kvm for hele arealet. Meget god standard, fantastisk utsikt, betjent kantine og resepsjon. EST Gården har består av et cluster av energi-relaterte selskaper som kan drar nytte av hverandres kompetanse med tanke på eksisterende og fremtidig utvikling. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Åsen Kombinasjonsbygg 1300 KVM Adresse: Auglendsdalen 80 Eiendommen ligger i utkanten av Åsen Industriområde og kort og god adkomst til øvrige deler av regionen med motorveien E-39 like ved. Kombinasjonseiendom bestående av kontorer og lager over 2 etasjer samt messanin. 1.etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport (3x3meter) og lasterampe. Takhøyde 3,7 meter under drager, kontorer, garderober og toaletter. U. etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport. Inngangspart, kontor, spiserom, kontor. Adkomst til 1. etasje. Takhøyde 2,5 meter. Showroom, lager og toalett. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 01. 2016 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Innhold Skedsmo kommune Strømsveien 48-50 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Brøtergata 4 E s.

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer

Dronningens Kvarter Kristiansand

Dronningens Kvarter Kristiansand Dronningens Kvarter Kristiansand Utleie av flotte kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Nyrenovert med nye inngangsparti, kantine og trimrom Nye tekniske anlegg Gode parkeringsmuligheter

Detaljer

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010

Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Gunh Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 8 - august 2010 Oslo nord KM Telecom har siden starten i 2001 vært i kraftig vekst. De er i dag en av Danmarks største leverandører av Mobile

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Ring 916 75 000. næringsmarked

Ring 916 75 000. næringsmarked Ring 916 75 000 leie@acnor.no Ring 916 75 000 Ring 916 75 000 Her kan du notere nyttige ting ;) www.acnor.no Areal fra 25m² til 25m² Storgaten 20 Flott kontor midt i Tønsberg 25m 2 Finnkode 30109677 Referanse

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Fridtjof Nansens Plass 5

Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Fridtjof Nansens Plass 5 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 370 kvm BTA. i 4 etasje 674 kvm BTA. i 3 etasje 01.05.2016 Eller etter nærmere avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture Realnytt Nr. 01. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde Ill.: Nordic Office of Architecture Innhold Oslo kommune Østre Aker vei 207 s. 3 Ulvenveien 90 s.

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Månedens utvalgte eiendommer!

Månedens utvalgte eiendommer! NR 2 Juni 2015 Månedens utvalgte eiendommer! Intet oppdrag for lite, intet for stort. Ta kontakt for en uformell prat på telefon 73 83 34 50! Kontor/showroom - Ladeveien 13.!!! Kontorlokaler. Innherredsveien

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen

Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap. 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Utnytte inntektspotensiale og begrense inntektstap 5. februar 2013 Markedsdirektør John Ingar Danielsen Begrense leietap Hvordan sikre midler til FDV? Effektive arbeidsprosesser Inntektspotensiale gjengs

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Essendropsgate 3 Essendropsgate 3 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Rett ved Majorstuen

Detaljer

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6. FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.no Ole Deviks vei 6 Eiendommen vil bestå av 11.700 m² med topp

Detaljer

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Effektive kontorlokaler på Lysaker Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Informasjon Kort avstand til Lysaker stasjon

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium

Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 Oslo Atrium Dronning Eufemias gate 6 / Oslo Atrium Oslos mest sentrale eiendom Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 4.663 kvm 2.981 kvm

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Dronning Eufemias Gate 6

Dronning Eufemias Gate 6 Dronning Eufemias Gate 6 Dronning Eufemias Gate 6/ Oslo Atrium Kontor Ledig areal: 4.663 kvm 1.196 kvm Min. utleieareal: Ledig fra: 780 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar

Detaljer

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2744 kvm 194 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne

Detaljer

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT

INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLA SKADBERGBAKKEN 27, 4050 SOLA INNHOLDSRIK ENEBOLIG TIL LEIE - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.2015 AREAL/ROM: CA. 287 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

NYERE, LEKKER 3 - ROMS LEILIGHET I 3.ETASJE MED TO SOVEROM, OG PARKERING INKL. FULLT MØBLERT

NYERE, LEKKER 3 - ROMS LEILIGHET I 3.ETASJE MED TO SOVEROM, OG PARKERING INKL. FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TOU PARK/LERVIG SIRISKJERET 36, 4014 STAVANGER NYERE, LEKKER 3 - ROMS LEILIGHET I 3.ETASJE MED TO SOVEROM, OG PARKERING INKL. FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 500 PR. MND.

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

FLOTT, MØBLERT 2 - ROMS LEILIGHET MED BALKONG OG SENTRAL BELIGGENHET LIKE UTENFOR SENTRUMSKJERNEN.

FLOTT, MØBLERT 2 - ROMS LEILIGHET MED BALKONG OG SENTRAL BELIGGENHET LIKE UTENFOR SENTRUMSKJERNEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VESTRE PLATÅ KLINKENBERGGATA 20, 4008 STAVANGER FLOTT, MØBLERT 2 - ROMS LEILIGHET MED BALKONG OG SENTRAL BELIGGENHET LIKE UTENFOR SENTRUMSKJERNEN. LEIEPRIS: KR. 8 900

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 PERSVEIEN KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 28 plass til de største og rom FOR de små ulven.oslo.no BELIGGENHET EIENDOMMEN KONTOR OG LAGER LOKALET 4-5 6-9 10-11 12-13 PLANTEGNINGER KONTOR PLANTEGNINGER

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO

ST. OLAVS GATE 27 UNIKT KONTORBYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO ST. OLAVS GATE 27 UNIKT BYGG MIDT I SENTRUM WWW.SO27.NO SO ST.OLAVS GATE 27 SO27 3 INNHOLD 03 INNLEDNING 04 BELIGGENHET 08 KART 10 BYGGET 14 HISTORIEN 18 PLANTEGNINGER 22 STANDARD Unikt kontorbygg ADRESSE:

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT.

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RASTA DOKTOR WENDTS GATE 15, 1476 RASTA LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter"

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter" Felleskap

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT

3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LOSOLDERMANN NATVIGS VEI 7, 4024 STAVANGER 3-ROMS LEILIGHET MED HYBEL TIL LEIE I STAVANGER - UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM:

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN.

LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SOLSIDEN TRENERYS GATE 7, 7042 TRONDHEIM LEDIG FRA 1 MARS: FLOTT 2-ROMS LEILIGHET PÅ SOLSIDEN - MØBLERT - KABEL-TV, INTERNETT, VARMTVANN OG OPPVARMING INKL. I LEIEN. LEIEPRIS:

Detaljer

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 90 Grenseveien 90 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Lyse og hyggelige

Detaljer

Et signalbygg for fremtiden

Et signalbygg for fremtiden Et signalbygg for fremtiden Innhold INNHOLD 6 Eiendommen Lokalene 10 12 Skøyen Arealene 17 18 Plantegning Adkomst 26 28 Fellesfasiliteter Teknisk 29 30 Kontakt Gårdeier 31 3 Eiendommen 23 000 m 2 NYBYGG

Detaljer

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg På slutten av 1800-tallet lå landets største industribedrift i dette bygget. Nydalen Compagnie var landets første mekaniske spinneri og hadde ca

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

JUSS EIENDOM 2008 Fokus på husleie Verdsettelse av eiendom basert på leiestrøm. Hans-Jacob Hansen, OPAK AS 06.05.08

JUSS EIENDOM 2008 Fokus på husleie Verdsettelse av eiendom basert på leiestrøm. Hans-Jacob Hansen, OPAK AS 06.05.08 JUSS EIENDOM 2008 Fokus på husleie Verdsettelse av eiendom basert på leiestrøm Hans-Jacob Hansen, OPAK AS 06.05.08 OPAK er et av Norges ledende prosjekt-og byggelederfirmaer med en ambisjon om å bli oppfattet

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG!

3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM SANDBAKKEN 19 D, 2053 JESSHEIM 3-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG! LEIEPRIS: KR. 10 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA. 69 KVM. BRA. ANTALL

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

Nytt industri- og kontorbygg

Nytt industri- og kontorbygg Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til vårt teknosenter på Sveberg"

Detaljer

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor Stortingsgaten 20 Stortingsgaten 20 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Flotte lokaler i representativ

Detaljer

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT

INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER AUSTTUNSLETTA 24, 4020 STAVANGER INNHOLDSRIK BOLIG MED PARKERING - MØBLERT AREAL/ROM: CA. 156 KVM. BRA. ANTALL ROM: 5. LEIEPRIS: KR. 18 000 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT

AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO AUSTRE ÅMØY SØREVEIEN 71, 4154 AUSTRE ÅMØY AUSTRE ÅMØY - LEKKER ENEBOLIG MED 4 SOVEROM - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 26.08.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Karihaugveien logistikkpark AS

Karihaugveien logistikkpark AS KH22 Karihaugveien logistikkpark AS 1 KH22 Innhold Eiendommen 3 Beliggenhet 5 Adkomst 5 Arealer 6 Plantegninger 7 Kontaktinformasjon 11 Karihaugveien Logistikkpark 15 000 kvm 2 KARIHAUGVEIEN LOGISTIKKPARK

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer