LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg kvm side 8 Saudagaten kvm side 9 Skagen kvm side 11 Verksgaten kvm side 14 Hølleberggata kvm side 15 Nygata kvm side 18 Kongsgata kvm side 21 Løkkeveien kvm side 22 Verksgaten kvm side 22 Løkkeveien kvm side 27 Byøyene: Ulsnesveien kvm side 10 Åsen: Auglendsdalen kvm side 19 Mariero: Dalsetveien 2E 1450 kvm side 17 Gausel: Boganesveien kvm side 12 Boganesgeilen kvm side 13 Forus: Koppholen kvm side 15 Luramyrveien kvm side 16 Luramyrveien 25A 2900 kvm side 25 Heiamyrå kvm side 17 Luramyrveien kvm side 23 Gamle Stokkavei kvm side 23 Røynebergsletta kvm side 25 Forusveien kvm side 27 Sandnes: Langgata kvm side 20 Hovebakken kvm side 20 Tananger/Sola: Vigdelveien kvm side 7 Energiveien kvm side 12 Energiveien kvm side 9 Skvadronveien kvm side 14 Vigrestad: Fabrikkvegen kvm side 18

3 3 LEDER Velkommen til dette tredje nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vi har nå gleden av å ønske velkommen til vår første utgave av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen, i Jeg vil innlede med å ønske Tonje Østrem Hadland velkommen som næringsmegler og faglig leder i kaph Næringsmegling AS. Tonje har fem års erfaring som boligmegler i Postbanken Eiendom Stavanger. Det nye året har begynt meget bra. Vi så at markedet tok en tidlig juleferie i fjor, og november og desember måneder var rimelig stille, med unntak for transaksjoner som var i sluttfasen inn mot nyttår. Forespørsler etter lokaler og eiendommer har økt radikalt nå i januar, samtidig som vi har fått inn mange nye oppdrag for salg. Det ser ut til å gå mot en meget spennende vår. Vår forventning til leiemarkedet for 2013 vil være omtrent som i Det vil være god etterspørsel etter verksted/ lager lokaler til industrien, men lite tilgjengelige lokaler gjør at prisene er høye og mange må vurdere nybygg som eneste mulighet. For kontorer vil vi også forvente en jevn god etterspørsel, men noe mer segmentert. Mest spenning vil det være knyttet til salgsmarkedet i Finanstilsynet har som kjent signalisert økt krav til egenkapital i bankene, knyttet til utlån til næringseiendom. Dette gjør at bankene er mer restriktive med utlån til næringseiendom, med høyere marginer og høyere krav til egenkapital i prosjektene, som resultat. På landsbasis har dette fått utslag i at flere større prosjekter ser etter alternative finansieringskilder, og obligasjonsmarkedet blir stadig mer brukt. Men marginene i obligasjonsmarkedet er høye, så det er en krevende finansieringsform. Basale AS har levert en meget interessant artikkel om ENØK i næringsbygg. Advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA, tar for seg Due Diligence ved kjøp av eiendomsselskap. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvaltning av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler Tonje Østrem Hadland Direktenr Mob: E-post: Fagansvarlig/ Eiendomsmegler MNEF REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 ENØK BARE EN KOSTNAD FOR BYGGEIER? For leietakere vil det å benytte miljøvennlige bygg i seg selv ha en verdi. En kan derfor se for seg at leietakere med god miljøprofil kan ha høyere betalingsvillighet totalt (leie og felleskostnader) for et mer miljøvennlig bygg, dersom en står ovenfor to helt identiske eiendommer, der den ene har betydelig lavere energiforbruk. Erfaringstall viser at energikostnader (el. kraft, fjernvarme, fjernkjøling og olje) utgjør ca. 50 % av felleskostnaden i et normalt kontorbygg, og utgjør dermed den klart største andelen. Det er normalt leietakerne som betaler for felleskosten, og som er mest opptatt av å holde den på et lavt nivå. Byggeiere er ikke alltid like opptatt av dette, med mindre strøm / oppvarming er inkludert i husleien eller at store deler av bygget står tomt, slik at det er byggeier selv som må betale felleskostnadene for de ledige arealene. BYGGEIERENS UTFORDRING Vi opplever i mange sammenhenger at byggeiere er litt tilbakeholdne i forbindelse med å investere i tiltak, som fører til energireduksjon i et utleiebygg. Begrunnelsen ligger oftest i at eier «brenner» inne med alle kostnadene, og at all besparelsen kommer leietakerne til gode. Hva kan gjøres for at byggeiere skal finne det mer attraktivt å investere i energieffektive tiltak - er det nok med «bare» positiv omtale? Oppnår man et fortrinn i forhold til andre byggeiere når nye leieforhold skal forhandles / reforhandles? I dag finnes forskjellige tilskuddsordninger for eksempel via Enova. Det er en utfordring for den enkelte byggeier å holde seg oppdatert om hvilke tilskuddsordninger som til enhver tid gjelder. Tiltak det gis tilskudd til har, og vil, alltid være i kontinuerlig endring. Markedet har etter hvert tatt endringene inn over seg og leverandører har utviklet mer energieffektive løsninger og miljøvennlige produkter, som for eksempel varmepumper, styringssystemer og mer energieffektive skallkonstruksjoner (vinduer, yttervegger og tak). Dette har skapt en varig markedsendring for disse løsningene og produktene, og tilskuddsordninger knyttet til dette har hatt sin misjon og svart til forventningene. Flere av de tidligste ordningene har av denne grunn falt bort. Enova mener at denne markedsutviklingen er helt avgjørende for at all bygging og rehabilitering skal kunne skje innenfor en bærekraftig ramme. Hvilke tiltak som får støtte via tilskuddsordninger i fremtiden må man derfor holde seg løpende orientert om. Vi ser imidlertid nå en liten dreining i at huseiere ønsker å gjøre seg mer attraktiv i utleiemarkedet. Men fortrinnsvis gjennom benyttelse av Grønne Leiekontrakter, hvor ekstrakostnader knyttet til energieffektivisering og økt miljøstandard hensyn tas spesielt. Dette ser ut til å komme i spesielt attraktive pressområder i de største byene i Norge. Avtaleverket rundt Grønne Leiekontrakter skal bidra til en reell høyning av miljøstandarden på norske næringsbygg. Da må leietaker oppleve at bygget får kvaliteter som faktisk er i overensstemmelse med bedriftens egen miljøpolicy. LEIETAKEREN Er leietakere generelt villige til å betale høyere husleie ved lav energikostnad, eller er det kun beliggenhet, effektivitet og komfort som teller? Hva betyr mest, økonomi eller miljø? For oss kan det virke som om «alle» har et veldig fokus og er opptatt av dette. Interessen avtar dessverre normalt når leiekontrakt skal forhandles og prisdiskusjonen er i gang. Et annet spørsmål som vi stiller oss er om det er nok kompetanse hos leietakere, meglere og eventuelt andre rådgivere rundt dette temaet. Vi har ved flere tilfeller mottatt spesifikasjoner fra interessante «grønne» leietakere som overhodet ikke er forenlig med en grønn profil når en kommer til stykket. Krav som stilles kan være døgndrift på ventilasjonsanleggene og krav til luftmengder og kjølekapasiteter som er langt over kravet i TEK10. (Til tross av at Norge sannsynligvis er det landet i verden med høyest krav til luftmengder fra før.) Har leietakeren noe forhold til energiforbruk i sitt eget kontorareal, energiforbruk i fellesareal og til felles tekniske anlegg? FORVENTET TREND FREMOVER Dagens leietakere forventer mer med hensyn til standard, arealog energieffektivitet og selvfølgelig ikke minst beliggenhet. Kontorbygg som ikke møter disse høye kravene, blir vanskeligere å leie ut og dermed mindre interessante i tiden fremover. Dette kan føre til en stor differensiering mellom moderne effektive bygg og eldre mindre effektive bygg.

5 5 Dette kan føre til at store leietakere flytter inn i nye bygg, og at det blir færre interesserte leietakere til bygg med lavere standard. Byggeiere blir av den grunn nødt til å gjennomføre store omfattende rehabiliterings-jobber eller rett og slett vurdere omregulering og ombygging av slike «lavstandardbygg». Dette kan være en meget ressurskrevende jobb, og det er heller ikke noen selvfølge at man får de nødvendige offentlige tillatelser. Vår oppfatning er at den som kan vise til lav energikostnad, vil bli enda mer attraktiv i tiden som kommer. Det vil bli vanskeligere å leie ut bygg med «dårlig» energimerke og høye energikostnader. Men uansett hvordan man snur og vender på det vil nok beliggenhet være den faktoren som kommer til å telle mest også i fremtiden. GRØNT BILAG I STARTGROPA Grønt Bilag til leieavtaler for næringsbygg ble lansert av Huseiernes Landsforbund, Forum for Næringsmeglere og Norsk Eiendom i Målet er å sikre en positiv miljømessig utvikling for leieobjekter, også i leieperioden. I en del norske virksomheter finnes det energieffektiviseringstiltak som kan gi bedre avkastning enn bedriftenes egne prosjekter. På kort sikt vil det for noen være mer lønnsomt å investere i energieffektivisering enn i egen virksomhet. Det er en økende interesse for energieffektivisering og markedet er i bevegelse, men betalingsvilligheten er fortsatt ikke like høy som interessen. Byggets miljømessige standard ved leiestart er normalt beskrevet i leiekontraktens kravspesifikasjon. Grønt Bilag regulerer hvordan man etter leiestart skal videreutvikle og heve standarden i leietiden, dersom begge partene har et ønske om det. Leietakerne ønsker grønne bygg for omdømmets skyld, og de vil profilere seg som virksomheter som stiller krav til lokalene sine. Utleierne vil ha solide og velrenommerte leietakere. I sum så er jo dette en veldig positiv utvikling. GRØNNE LEIEAVTALER Hva om bygget som leies ut er i bedre stand når leieforholdet opphører, enn det var da leieforholdet startet? Bygget har kanskje også økt i verdi. Det kan være installert nye og bedre styringssystemer som regulerer både varme, kjøling og belysning etter hvordan bygget brukes. Samt nye og bedre behovsstyrte ventilasjonsanlegg og lignende. Dette kan gi store energibesparelser som både er bra for miljøet, og forrenter investeringen på rekordtid. Den norske eiendomsmassen står for rundt 40 prosent av det totale energiforbruket i Norge. Innsparingspotensialet er stort. Imidlertid har investeringskostnadene i mange tilfeller hindret eiere av eksisterende bygg å gjøre tiltak som effektiviserer energibruken. Nå er tanken at også leietakere skal bli med å dele på denne regningen. Hva er så fordelen for leietaker? Det opplagte er en betydelig lavere energifaktura, men en kan også i mange tilfeller få økt komfort på kjøpet. Med utstrakt bruk vil dette føre til omfattende sparing av energi. Både byggeiere, leietakere og selvfølgelig klimaet vil tjene på dette. Energieffektivisering er en stor del av løsningen for å få redusert klimagassutslippene. Tlf

6 6 DUE DILIGENCE VED KJØP AV EIENDOMSSELSKAP Advokat Einar Johan Espeland Artikkelen er skrevet av advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Innledning Kjøp og salg av eiendommer gjennom såkalte eiendomsselskaper er etter hvert blitt en vanlig (og ofte hensiktsmessig ) måte å gjennomføre overdragelser av middels og større næringseiendom på. En slik eiendomsoverføring innebærer at man overfører aksjer i et aksjeselskap hvis eneste eller dominerende aktiva er den aktuelle eiendommen. Objektet for transaksjonen er altså formelt ikke selve eiendommen, men aksjene i selskapet som eier eiendommen (ofte kalt målselskapet eller target). Dette er i første rekke begrunnet i de totalt sett gunstigere skatteog avgiftsmessige virkninger ved salg av aksjer sammenlignet med salg av eiendom. Med mindre man trår feil vil man på denne måten blant annet unngå å utløse gevinstbeskatning, som ellers vil tilsvare 28 % av gevinsten ved realisasjon av fast eiendom. Overføring av eiendomsselskaper er et meget stort emne som lett gir stoff til en hel bok. I de forhandlinger som gjennomføres mellom selger og en potensiell kjøper er det ofte en grunnleggende forutsetning at kjøper skal ha adgang til å gjennomføre en due diligence (selskapsgjennomgang) av målselskapet. Jeg vil nedenfor kort redegjøre for hva en due diligence er, hvorfor det foretas og hva det kan brukes til i forbindelse med overdragelse av aksjer i eiendomsselskap. Hva er en due diligence? En due diligence (ofte forkortet til dd) kan defineres som en systematisk gjennomgang av rettslige og faktiske forhold av betydning for en transaksjon, med fokus på målselskapet. Kjøper vil i en slik prosess ofte la seg bistå av rådgivere og selve dd-en vil i et slikt tilfelle typisk gjennomføres av advokater (juridisk dd), revisor (økonomisk dd), og i visse tilfeller også med bistand fra bygningskyndige (teknisk dd). Hvor intensiv dd-en skal være avgjøres etter transaksjonens størrelse samt kjøpers behov og ønske. seg om målselskapet stemmer. Dette gir økt forutberegnelighet knyttet til kjøpsobjektet og selve gjennomføringen av kjøpet, og vil ideelt sett medvirke til å forhindre diskusjon og tvister med selger i etterkant av transaksjonen. Funn i dd-en kan eksempelvis i visse tilfeller tilsi at det er grunnlag for kjøper til å reforhandle kjøpesummen eller kreve prisavslag. Eventuelle dd-funn kan videre medføre krav fra kjøper om at selger stiller særskilte garantier for å hensynta disse funnene, eller at det stilles krav om at selger må sørge for å foreta visse handlinger for å ordne opp i forhold før overtakelse. Dette for å nevne noe. Det at selger stiller dokumentasjon til disposisjon for en kjøper gjennom en dd vil som oftest innebære at risikoen for de forhold som er opplyst i dd overføres fra selger til kjøper. For kjøper innebærer dette at han ved sine rådgivere må foreta en aktsom gjennomgang av den mottatte dokumentasjon. Det påpekes at det ikke nødvendigvis er slik at det for kjøper alltid vil være riktig å gjennomføre en dd før kjøp av et eiendomsselskap. Gjennomføring av en dd bærer med seg kostnader og dersom det eksempelvis er mistanke om at en selger ikke vil samarbeide i særlig grad bør kjøper i stedet vurdere å kreve flere eller strammere garantier fra selger i selve aksjekjøpsavtalen. Det nevnes avslutningsvis at det også er mulig for selger på egen hånd å gjennomføre en såkalt vendor-dd i målselskapet. I en slik dd vil man kunne få rede på hva som er mulige issues en potensiell kjøper vil reagere på, og man vil kunne ta nødvendige grep for å gjøre selskapet klar for en senere salgsprosess. I en kjøpsprosess vil det være betryggende for en kjøper å se at det er få løse tråder og usikkerhetsmomenter i målselskapet. En dd kan enten gjennomføres før aksjekjøpsavtale inngås eller det kan være tatt forbehold om gjennomføring av dd i selve aksjekjøpsavtalen. Hvorfor gjennomføres en dd og hva kan den brukes til? For kjøper gir en due diligence mye informasjon om målselskapet, noe som kan gi kjøper et bedre beslutningsgrunnlag for om transaksjonen skal gjennomføres eller ikke, eventuelt hvilke vilkår (herunder pris) en endelig avtale skal inneholde. I en dd vil man søke å avdekke usikkerhetsmomenter, og man vil blant annet kunne verifisere eller avkrefte om de forutsetninger kjøper har gjort

7 7 01 Tjelta/Dysjaland Salg: Nyere forretningsseksjon med kontantstrøm 1700 KVM Adresse: Vigdelsvegen 700 Eiendommen ligger meget sentralt i Tjelta sentrum, like ved rundkjøring hvor Kleppvegen (fv. 510) møter Tjeltavegen. Eiendommens sentrale plassering gjør den lett tilgjengelig for boligbebyggelsen i området, samt drop inn handel fra pendlere som benytter Kleppvegen til og fra arbeid. Seksjonen ligger i et nyere, 5 etasjers, leilighetsbygg med et godt utnyttet næringsarealer på gateplan. Seksjonen har utvidelsesmuligheter. Forretningsseksjonen er i dag fullt utleid til flere leietakere bl. a. Ica Detalj, Tjelta legekontor med flere. Samlet leieinntekt ca ,-. Seksjonen holder en nyere, og gjennomgående god standard. Eiendommen har meget god parkeringsdekning på egen grunn. Potensial for noe utbygging på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen

8 8 02 Stavanger sentrum Salg/Utleie: Forretningseiendom 130 KVM Adresse: Østervåg 6 Mulighet for både kjøp og leie av eiendommen. Østervåg 6 har en meget sentral beliggenhet i Stavanger sentrum med gode markedsføringsflater mot et av Stavangers beste handlekryss. Innvendig fremstår lokalene med lyse overflater og store vindusflater som gir naturlig lys. Østervåg 6 har en grunnflate på ca 45 m² og strekker seg over tre etasjer. Eiendommen ble oppgradert i og er løpende vedlikeholdt. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Eiendomsmegler MNEF Tonje Ø. Hadland m:

9 9 03 Tananger Prosjektert kombinasjonsbygg KVM Adresse: Energivegen 18 På denne meget sentrale tomten i Risavika, prosjekteres et nytt kombinasjonsbygg for utleie. Eier vil utvikle et høystandard oljerelatert industribygg. Bygget vil bestå av verksted, lager og kontorer, fortrinnsvis etter leietakers egne spesifikasjoner. Verksted kan tilpasse i forhold til takhøyder, porter, traverskraner, oljeutskiller og øvrig utstyr etter avtale. Mulighet for inngjerdet uteareal. Parkering planlegges i p-kjeller. Tomter er på kvm. og kan bebygges tilsvarende en TU på 100%. Kan også utvikles og tilpasses for flere mindre leietakere. Eiendommen ligger meget attraktivt til, midt i kjerneområde for den oljerelaterte industrien i Stavanger regionen. Ta kontakt for en nærmere samtale rundt prosjektet. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Stavanger sentrum Salg / Utleie: Kontorseksjon 1257 KVM Adresse: Saudagaten 2 Kontorseksjon beliggende meget nært Stavanger sentrum, og blant annet jernbanen og Tinghuset. Det er få minutters gange til sentrums fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Mulighet for kjøp av seksjonen med areal for eget bruk etter avtale, eller leie av lokaler. Seksjonen består hovedsakelig av kvm kontorer på gateplan og i 1. etasje samt 94 kvm kantine i 4. etasje. 18 p-plasser i garasje. Gateplanet er utleid for ,- pr. år. Det kan fristilles for utleie eller eget bruk inntil 775 kvm. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

10 10 05 Hundvåg/Ulsnes Salg: Næringstomt med tilhørende kai 1443 KVM Adresse: Ulsnesveien 20 Eiendommen ligger på Hundvåg, et steinkast fra Hundvågkrossen, og med sjøen som nærmeste nabo. Området preges av boligbebyggelse og naust, samt noe industri/lager. Tomt på 1443 kvm. Ytre del av tomten består av kai. Tomtens gjennomsnitt lengde og bredde er henholdsvis 65 m og 22 m. Eiendommen er regulert til industri og lager. Bygningen på eiendommen er trolig oppført i Bygningen er i dårlig stand. Rivning eller omfattende renovering anbefales. Tomten er opparbeidet med grus og betong. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen

11 11 06 Stavanger sentrum Serverings og kontorlokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 I Tårngalleriet har vi for utleie arealer for servering og flere alternative kontorarealer etc. 1. et. ca. 620 kvm som kan åpnes helt opp. Fasade ut mot Skagen. U. et. inntil 730 kvm lokaler som kan tilpasses flere virksomheter 3. og 4. et: kvm kontorer og forretning. Eiendommen er et meget sentralt forretningsbygg som består av utleielokaler til restaurant, kontor, service og forretningsformål. Ledig etter avtale. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

12 12 07 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST Gården i Risavika har vi ledig noe kontorlokaler for utleie. 3. et.: 305 kvm. Inneholder 7 celle kontorer etc. 4. et.: 424 kvm del av arealet eller 769 kvm for hele arealet. Meget god standard, fantastisk utsikt, betjent kantine og resepsjon. EST Gården har består av et cluster av energi-relaterte selskaper som kan drar nytte av hverandres kompetanse med tanke på eksisterende og fremtidig utvikling. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Gausel Salg: Delvis utleid næringsseksjon. Gausel 345 KVM Adresse: Boganesveien 118 Beliggende på Gausel med god eksponering mot riksveien. Det er meget god offentlig kommunikasjon, jernbanestasjon i gangavstand. Kort avstand til E-39 og Forus. 345 kvm. Seksjonen kan benyttes til butikk, kontor eller treningslokalet mv. Lokalet har flere adkomstmuligheter og er i dag delt i tre enheter. Totalrenovert i Ny standard i hele seksjonen. Deler er delvis utleid, muligheter for egen bruk av inntil hele seksjonen. Mulighet for leie av ledig areal ca. 200 kvm. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

13 13 09 Gausel Utleie: Verksted - Lager på Gausel 930 KVM Adresse: Boganesgeilen 9 Eiendommen ligger på Gausel, langs Fv.44. Gausel er sentralt plassert i kort avstand fra Forus og Stavanger sentrum. 565 kvm verksted for lett produksjon og lignende. 240 kvm lager i tilknytning til verksted. Eiendommen er en kombinert nærings- og bolig eiendom, oppført i Eiendommen er opprinnelig oppført med lokale for vaskeri i under etasjen, forretning/service lokaler på gateplan mot hovedveien, samt leiligheter i etasje over der. Mulighet for kun leie av verksted og kontorer. Takhøyde ca. 4,8 meter over det meste av arealet. Stor port. 125 kvm. kontorer, spiserom, garderober med dusj og wc. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen

14 14 10 Sola Utleie: Verksted/lager med kontorer, Sola 600 KVM Adresse: Skvadronveien 25 Beliggende i Solakrossen like ved Hellestø AS, på aksen mellom Forus og Sola flyplass og videre mot Tananger. 350 kvm hall for lager og/eller fin verksted. Port på ca. 3 x 3,5 meter. Takhøyde ca. 4 meter. Ventilasjon. 250 kvm kontorer i 2. etasje. 5 kontorer, møterom etc. Mulighet for noe uteareal. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Stavanger sentrum Utleie: Lokaler med god profilering 105 KVM Adresse: Verksgaten 17 Eiendommen ligger i område med ulik type forretningsvirksomhet. Gallerier, Charles & co, A. Idsøe, Magasin Blå og like ovenfor hurtigbåtterminalen. 2 etg. felles trapperom, stor åpen resepsjon, kontor, stort rom brukt som undervisningslokale, 2 toaletter, stort kjøkken / møterom. Flott utsikt mot havnebassenget KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

15 15 12 Forus Nyere kontorlokaler med god parkeringsdekning 875 KVM Adresse: Koppholen 19 I dette meget sentralt bygget i Koppholen 19, blir det ledig en flott kontorseksjon på 875 kvm beliggende i 3. etasje av bygget. Lokalene er innredet med hovedvekt på landskap. Videre 7 cellekontorer, stillerom, møterom, en sosial sone med sitteplasser og te-kjøkken. Resepsjonsområde, toaletter, garderobe samt arkiv-printer rom. Felles betjent kantine i bygget. Høy god nybyggstandard i bygget. Eiendommen ligger like ved Mi-Swaco, Aibel, ENI, COSL, GDF Suez og Sandnes Sparebank. Videre er Statoil i umiddelbar nærhet, med to større kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Stavanger sentrum Butikk/utstillingslokale 55 KVM Adresse: Hølleberggata 11 1.et.: Ca. 55 m2 butikk/salgslokale/kontor. Lokalet er egnet til for eksempel utstillingslokaler, atlie ol. Det er ikke innlagt vann eller klosett i lokalet. Disse fasilitetene kan benyttes i nabobygget etter avtale. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

16 16 14 Lura/Forus Næringslokale og kontorer KVM Adresse: Luramyrveien Ledige næringsarealer i en meget sentralt og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. Følgende arealer er ledig for utleie: kvm kontorer, innredet med 35 cellekontorer, møterom etc. Lyse og trivelige lokaler som kan deles. Meget god parkering på eiendommen. 974 m² salgslokale utstilling kontor - verksted. Lokalet er velegnet for flere typer bransjer innen service og delvis handel. Kan vurderes delt. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

17 17 15 Mariero Kombinasjonsbygg 1450 KVM Adresse: Dalsetveien 2E Eiendommen ligger meget sentralt på Mariero i Stavanger kommune. Eiendommen har meget god eksponering mot Marieroveien (R-44), som er hovedveien i området. 1 etg. Ekspedisjon. 5 kontorer. Toalett og arkivrom. Stort rom med egen inngang, egnet som f.eks kantine eller møterom. Inngang direkte til lagerhall fra ekspedisjon. Tørrvarelager/ garasje, 1 stk kjølerom og stort fryselager med ca. 400 palleplasser. Messanin på ca. 60 kvm over kantine og espedisjon. 4 stk kjøreporter. Lasterampe og lasteskur. Under-etasje: Kjøreport til stor lager. Garderobe med dusj. Stort møterom med kjøkkenkrok. Rom brukt som verksted samt diverse lagerrom. Det er trapperom innvendig mellom etasjene. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Forus Salg: Utleid næringsseksjon 2060 KVM Adresse: Heiamyrå 19 Eiendommen ligger meget sentralt på Gausel/Forus like ved krysset R-44 og Gamle Forusvei. Meget god offentlig kommunikasjon i området, kort avstand til Gausel stasjon. Seksjonen består av lokaler i 1. et. og 2. etasje, samlet ca kvm. med kontorer. Seksjonen er utleid til Jadarhus Gruppen AS, på en lengre leiekontrakt med potensial for høyere leie ved utløp. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

18 Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I 18 Stavanger sentrum Kontorlokaler 164 KVM Adresse: Nygata 15 Vi har fått for leie kontorlokaler i Stavanger sentrum Bygningen er typisk Stavanger hus med sjarm og detaljer bør ses! Lokalene som skal leies ut ligger i 2. og 3. etasje i bygget. 2. et.: 105 m2 inndelt med noen kontorer av varierende størrelse, resepsjon etc. 3. et.: 59 m2 inndelt med møte-/spiserom, åpent område, tekjøkken, og wc. Flott takterrasse utenfor lokalet. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

19 19 19 Åsen Kombinasjonsbygg 1300 KVM Adresse: Auglendsdalen 80 Eiendommen ligger på Åsen Industriområde og har god adkomst til øvrige deler av regionen med motorveien E-39 like ved. Åsen industri-/næringsområde er et veletablert næringsområde. Kun få minutter fra Stavanger sentrum og Forus. Kombinasjonseiendom bestående av kontorer og lager over 2 etasjer samt messanin. Takhøyde 3,7 meter under drager, kontorer, garderober og toaletter. U. etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport. Inngangspart, kontor, spiserom, kontor. Adkomst til 1. etasje. Takhøyde 2,5 meter. 2. etasje/messanin: ca 300 kvm bestående av møterom/ showroom, lager og toalett. Eiendommen inneholder: 1.etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport (3x3meter) og lasterampe. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

20 20 20 Sandnes Lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 21 Sandnes Utleie: Kontorlokaler midt i Sandnes sentrum 210 KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegate. God og enkel adkomst til eiendommen. Det er ledig ca. 210 kvm kontorer i 4. etasje. Ventilasjon med kjøling i bygget. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

21 21 22 Stavanger sentrum Salg: Butikk/kontorlokaler 160 KVM Adresse: Kongsgata 38 Eiendommen ligger i Stavanger sentrum, like ved knutepunktet Breiavannet, og med kort avstand til den indre sentrumskjernen med alle dens fasiliteter. Eiendommen ble oppført i 1999 og holder en god standard. Lokalet fremstår som lys og romslig. Kjøkken av nyere dato med tilhørende spiseplass/møterom. Gode adkomstforhold med kort vei til E-39 motorveien. Lokalet inneholder resepsjonsområde/åpent lokale, kjøkken, møterom, undervisningsrom, wc og bad. Varmekabler i alle gulv. Fra Kongsgata 38 har en god tilgang til offentlig kommunikasjon med kun et par minutters gange til Jernbanestasjonen og Båtterminalen. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF Tonje Østrem Hadland

22 22 23 Stavanger sentrum Utleie: Ledige lokaler med meget god profilering 588 KVM Adresse: Løkkeveien 50 Lokalene ligger med god profilering mot vei. 1 etg. Stort åpnet lokale, lager, kjøkkenløsning, toalett, åpent rom. 2 etg. Stort åpent lokale. Flere rom av god størrelse, toalett. Totalt 588 kvm Lokalene holder en normal standard noe oppussing og tilpasninger bør påberegnes. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Stavanger sentrum Utleie: Ledig areal med flott utsikt 218 KVM Adresse: Verksgaten 46 Lokalet er av siste leietaker benyttet til legekontor. 2. etasje: venterom/resepsjon, gang, toalett med mulighet for dusj, 4 store kontor, 3 mindre kontor, 2 arkiv, møterom, garderober. HCWC i felles gang. Takterrasse er til felles benyttelse for eiendommen. Felles trapperom med heis. Eiendommen ligger like i randsonen av Stavanger sentrum som er kun 5-10 minutters spasertur unna, med alle sentrums fasiliteter av butikker, restauranter, buss- og jernbanestasjon etc. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB

ILP VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM. Versjon januar 2012 PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER. Sølve Bærug. Institutt for landskapsplanlegging, UMB ILP Institutt for landskapsplanlegging, UMB Versjon januar 2012 VERDSETTING AV NÆRINGSEIENDOM PRINSIPPER, BEGREPER OG EKSEMPLER Sølve Bærug Forord Dette kompendiet er tenkt brukt som lærestoff innen fagområdet

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig!

Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! Markedsrapport nr. 3/95 side 1 Markedsrapport nr. 3/95 Saftig! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer