LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE"

Transkript

1 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET

2 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg kvm side 8 Saudagaten kvm side 9 Skagen kvm side 11 Verksgaten kvm side 14 Hølleberggata kvm side 15 Nygata kvm side 18 Kongsgata kvm side 21 Løkkeveien kvm side 22 Verksgaten kvm side 22 Løkkeveien kvm side 27 Byøyene: Ulsnesveien kvm side 10 Åsen: Auglendsdalen kvm side 19 Mariero: Dalsetveien 2E 1450 kvm side 17 Gausel: Boganesveien kvm side 12 Boganesgeilen kvm side 13 Forus: Koppholen kvm side 15 Luramyrveien kvm side 16 Luramyrveien 25A 2900 kvm side 25 Heiamyrå kvm side 17 Luramyrveien kvm side 23 Gamle Stokkavei kvm side 23 Røynebergsletta kvm side 25 Forusveien kvm side 27 Sandnes: Langgata kvm side 20 Hovebakken kvm side 20 Tananger/Sola: Vigdelveien kvm side 7 Energiveien kvm side 12 Energiveien kvm side 9 Skvadronveien kvm side 14 Vigrestad: Fabrikkvegen kvm side 18

3 3 LEDER Velkommen til dette tredje nummer av kaph Næringsmeglings magasin for næringseiendom. Vi har nå gleden av å ønske velkommen til vår første utgave av vårt magasin for næringseiendommer i Stavanger regionen, i Jeg vil innlede med å ønske Tonje Østrem Hadland velkommen som næringsmegler og faglig leder i kaph Næringsmegling AS. Tonje har fem års erfaring som boligmegler i Postbanken Eiendom Stavanger. Det nye året har begynt meget bra. Vi så at markedet tok en tidlig juleferie i fjor, og november og desember måneder var rimelig stille, med unntak for transaksjoner som var i sluttfasen inn mot nyttår. Forespørsler etter lokaler og eiendommer har økt radikalt nå i januar, samtidig som vi har fått inn mange nye oppdrag for salg. Det ser ut til å gå mot en meget spennende vår. Vår forventning til leiemarkedet for 2013 vil være omtrent som i Det vil være god etterspørsel etter verksted/ lager lokaler til industrien, men lite tilgjengelige lokaler gjør at prisene er høye og mange må vurdere nybygg som eneste mulighet. For kontorer vil vi også forvente en jevn god etterspørsel, men noe mer segmentert. Mest spenning vil det være knyttet til salgsmarkedet i Finanstilsynet har som kjent signalisert økt krav til egenkapital i bankene, knyttet til utlån til næringseiendom. Dette gjør at bankene er mer restriktive med utlån til næringseiendom, med høyere marginer og høyere krav til egenkapital i prosjektene, som resultat. På landsbasis har dette fått utslag i at flere større prosjekter ser etter alternative finansieringskilder, og obligasjonsmarkedet blir stadig mer brukt. Men marginene i obligasjonsmarkedet er høye, så det er en krevende finansieringsform. Basale AS har levert en meget interessant artikkel om ENØK i næringsbygg. Advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA, tar for seg Due Diligence ved kjøp av eiendomsselskap. Ellers vil vi minne alle som har behov for å leie eller kjøpe lokaler, å registrere sine behov på var nettside. Dette gjøres ved å fylle ut skjema under linken registrer ønsker. På vår nettside finner du også de eiendommene vi har for salg og utleie. Vi håper dere setter pris på vårt magasin, og ta gjerne kontakt dersom du har behov for lokaler eller ønsker vår bistand med salg, utleie, rådgivning eller forvaltning av næringsbygg. Frode Krohn-Pettersen Direktenr Mob: E-post: Daglig leder Cathrine Silgjerd Leiros Direktenr Mob: E-post: Utleiemegler Tonje Østrem Hadland Direktenr Mob: E-post: Fagansvarlig/ Eiendomsmegler MNEF REGISTRER DINE ØNSKER PÅ

4 4 ENØK BARE EN KOSTNAD FOR BYGGEIER? For leietakere vil det å benytte miljøvennlige bygg i seg selv ha en verdi. En kan derfor se for seg at leietakere med god miljøprofil kan ha høyere betalingsvillighet totalt (leie og felleskostnader) for et mer miljøvennlig bygg, dersom en står ovenfor to helt identiske eiendommer, der den ene har betydelig lavere energiforbruk. Erfaringstall viser at energikostnader (el. kraft, fjernvarme, fjernkjøling og olje) utgjør ca. 50 % av felleskostnaden i et normalt kontorbygg, og utgjør dermed den klart største andelen. Det er normalt leietakerne som betaler for felleskosten, og som er mest opptatt av å holde den på et lavt nivå. Byggeiere er ikke alltid like opptatt av dette, med mindre strøm / oppvarming er inkludert i husleien eller at store deler av bygget står tomt, slik at det er byggeier selv som må betale felleskostnadene for de ledige arealene. BYGGEIERENS UTFORDRING Vi opplever i mange sammenhenger at byggeiere er litt tilbakeholdne i forbindelse med å investere i tiltak, som fører til energireduksjon i et utleiebygg. Begrunnelsen ligger oftest i at eier «brenner» inne med alle kostnadene, og at all besparelsen kommer leietakerne til gode. Hva kan gjøres for at byggeiere skal finne det mer attraktivt å investere i energieffektive tiltak - er det nok med «bare» positiv omtale? Oppnår man et fortrinn i forhold til andre byggeiere når nye leieforhold skal forhandles / reforhandles? I dag finnes forskjellige tilskuddsordninger for eksempel via Enova. Det er en utfordring for den enkelte byggeier å holde seg oppdatert om hvilke tilskuddsordninger som til enhver tid gjelder. Tiltak det gis tilskudd til har, og vil, alltid være i kontinuerlig endring. Markedet har etter hvert tatt endringene inn over seg og leverandører har utviklet mer energieffektive løsninger og miljøvennlige produkter, som for eksempel varmepumper, styringssystemer og mer energieffektive skallkonstruksjoner (vinduer, yttervegger og tak). Dette har skapt en varig markedsendring for disse løsningene og produktene, og tilskuddsordninger knyttet til dette har hatt sin misjon og svart til forventningene. Flere av de tidligste ordningene har av denne grunn falt bort. Enova mener at denne markedsutviklingen er helt avgjørende for at all bygging og rehabilitering skal kunne skje innenfor en bærekraftig ramme. Hvilke tiltak som får støtte via tilskuddsordninger i fremtiden må man derfor holde seg løpende orientert om. Vi ser imidlertid nå en liten dreining i at huseiere ønsker å gjøre seg mer attraktiv i utleiemarkedet. Men fortrinnsvis gjennom benyttelse av Grønne Leiekontrakter, hvor ekstrakostnader knyttet til energieffektivisering og økt miljøstandard hensyn tas spesielt. Dette ser ut til å komme i spesielt attraktive pressområder i de største byene i Norge. Avtaleverket rundt Grønne Leiekontrakter skal bidra til en reell høyning av miljøstandarden på norske næringsbygg. Da må leietaker oppleve at bygget får kvaliteter som faktisk er i overensstemmelse med bedriftens egen miljøpolicy. LEIETAKEREN Er leietakere generelt villige til å betale høyere husleie ved lav energikostnad, eller er det kun beliggenhet, effektivitet og komfort som teller? Hva betyr mest, økonomi eller miljø? For oss kan det virke som om «alle» har et veldig fokus og er opptatt av dette. Interessen avtar dessverre normalt når leiekontrakt skal forhandles og prisdiskusjonen er i gang. Et annet spørsmål som vi stiller oss er om det er nok kompetanse hos leietakere, meglere og eventuelt andre rådgivere rundt dette temaet. Vi har ved flere tilfeller mottatt spesifikasjoner fra interessante «grønne» leietakere som overhodet ikke er forenlig med en grønn profil når en kommer til stykket. Krav som stilles kan være døgndrift på ventilasjonsanleggene og krav til luftmengder og kjølekapasiteter som er langt over kravet i TEK10. (Til tross av at Norge sannsynligvis er det landet i verden med høyest krav til luftmengder fra før.) Har leietakeren noe forhold til energiforbruk i sitt eget kontorareal, energiforbruk i fellesareal og til felles tekniske anlegg? FORVENTET TREND FREMOVER Dagens leietakere forventer mer med hensyn til standard, arealog energieffektivitet og selvfølgelig ikke minst beliggenhet. Kontorbygg som ikke møter disse høye kravene, blir vanskeligere å leie ut og dermed mindre interessante i tiden fremover. Dette kan føre til en stor differensiering mellom moderne effektive bygg og eldre mindre effektive bygg.

5 5 Dette kan føre til at store leietakere flytter inn i nye bygg, og at det blir færre interesserte leietakere til bygg med lavere standard. Byggeiere blir av den grunn nødt til å gjennomføre store omfattende rehabiliterings-jobber eller rett og slett vurdere omregulering og ombygging av slike «lavstandardbygg». Dette kan være en meget ressurskrevende jobb, og det er heller ikke noen selvfølge at man får de nødvendige offentlige tillatelser. Vår oppfatning er at den som kan vise til lav energikostnad, vil bli enda mer attraktiv i tiden som kommer. Det vil bli vanskeligere å leie ut bygg med «dårlig» energimerke og høye energikostnader. Men uansett hvordan man snur og vender på det vil nok beliggenhet være den faktoren som kommer til å telle mest også i fremtiden. GRØNT BILAG I STARTGROPA Grønt Bilag til leieavtaler for næringsbygg ble lansert av Huseiernes Landsforbund, Forum for Næringsmeglere og Norsk Eiendom i Målet er å sikre en positiv miljømessig utvikling for leieobjekter, også i leieperioden. I en del norske virksomheter finnes det energieffektiviseringstiltak som kan gi bedre avkastning enn bedriftenes egne prosjekter. På kort sikt vil det for noen være mer lønnsomt å investere i energieffektivisering enn i egen virksomhet. Det er en økende interesse for energieffektivisering og markedet er i bevegelse, men betalingsvilligheten er fortsatt ikke like høy som interessen. Byggets miljømessige standard ved leiestart er normalt beskrevet i leiekontraktens kravspesifikasjon. Grønt Bilag regulerer hvordan man etter leiestart skal videreutvikle og heve standarden i leietiden, dersom begge partene har et ønske om det. Leietakerne ønsker grønne bygg for omdømmets skyld, og de vil profilere seg som virksomheter som stiller krav til lokalene sine. Utleierne vil ha solide og velrenommerte leietakere. I sum så er jo dette en veldig positiv utvikling. GRØNNE LEIEAVTALER Hva om bygget som leies ut er i bedre stand når leieforholdet opphører, enn det var da leieforholdet startet? Bygget har kanskje også økt i verdi. Det kan være installert nye og bedre styringssystemer som regulerer både varme, kjøling og belysning etter hvordan bygget brukes. Samt nye og bedre behovsstyrte ventilasjonsanlegg og lignende. Dette kan gi store energibesparelser som både er bra for miljøet, og forrenter investeringen på rekordtid. Den norske eiendomsmassen står for rundt 40 prosent av det totale energiforbruket i Norge. Innsparingspotensialet er stort. Imidlertid har investeringskostnadene i mange tilfeller hindret eiere av eksisterende bygg å gjøre tiltak som effektiviserer energibruken. Nå er tanken at også leietakere skal bli med å dele på denne regningen. Hva er så fordelen for leietaker? Det opplagte er en betydelig lavere energifaktura, men en kan også i mange tilfeller få økt komfort på kjøpet. Med utstrakt bruk vil dette føre til omfattende sparing av energi. Både byggeiere, leietakere og selvfølgelig klimaet vil tjene på dette. Energieffektivisering er en stor del av løsningen for å få redusert klimagassutslippene. Tlf

6 6 DUE DILIGENCE VED KJØP AV EIENDOMSSELSKAP Advokat Einar Johan Espeland Artikkelen er skrevet av advokat Einar Johan Espeland hos Kluge Advokatfirma DA. Kluge Advokatfirma DA besitter en betydelig kompetanse på området fast eiendom, og har per i dag en av landets ledende og største avdelinger innen fagfeltet. Se gjerne for mer informasjon. Innledning Kjøp og salg av eiendommer gjennom såkalte eiendomsselskaper er etter hvert blitt en vanlig (og ofte hensiktsmessig ) måte å gjennomføre overdragelser av middels og større næringseiendom på. En slik eiendomsoverføring innebærer at man overfører aksjer i et aksjeselskap hvis eneste eller dominerende aktiva er den aktuelle eiendommen. Objektet for transaksjonen er altså formelt ikke selve eiendommen, men aksjene i selskapet som eier eiendommen (ofte kalt målselskapet eller target). Dette er i første rekke begrunnet i de totalt sett gunstigere skatteog avgiftsmessige virkninger ved salg av aksjer sammenlignet med salg av eiendom. Med mindre man trår feil vil man på denne måten blant annet unngå å utløse gevinstbeskatning, som ellers vil tilsvare 28 % av gevinsten ved realisasjon av fast eiendom. Overføring av eiendomsselskaper er et meget stort emne som lett gir stoff til en hel bok. I de forhandlinger som gjennomføres mellom selger og en potensiell kjøper er det ofte en grunnleggende forutsetning at kjøper skal ha adgang til å gjennomføre en due diligence (selskapsgjennomgang) av målselskapet. Jeg vil nedenfor kort redegjøre for hva en due diligence er, hvorfor det foretas og hva det kan brukes til i forbindelse med overdragelse av aksjer i eiendomsselskap. Hva er en due diligence? En due diligence (ofte forkortet til dd) kan defineres som en systematisk gjennomgang av rettslige og faktiske forhold av betydning for en transaksjon, med fokus på målselskapet. Kjøper vil i en slik prosess ofte la seg bistå av rådgivere og selve dd-en vil i et slikt tilfelle typisk gjennomføres av advokater (juridisk dd), revisor (økonomisk dd), og i visse tilfeller også med bistand fra bygningskyndige (teknisk dd). Hvor intensiv dd-en skal være avgjøres etter transaksjonens størrelse samt kjøpers behov og ønske. seg om målselskapet stemmer. Dette gir økt forutberegnelighet knyttet til kjøpsobjektet og selve gjennomføringen av kjøpet, og vil ideelt sett medvirke til å forhindre diskusjon og tvister med selger i etterkant av transaksjonen. Funn i dd-en kan eksempelvis i visse tilfeller tilsi at det er grunnlag for kjøper til å reforhandle kjøpesummen eller kreve prisavslag. Eventuelle dd-funn kan videre medføre krav fra kjøper om at selger stiller særskilte garantier for å hensynta disse funnene, eller at det stilles krav om at selger må sørge for å foreta visse handlinger for å ordne opp i forhold før overtakelse. Dette for å nevne noe. Det at selger stiller dokumentasjon til disposisjon for en kjøper gjennom en dd vil som oftest innebære at risikoen for de forhold som er opplyst i dd overføres fra selger til kjøper. For kjøper innebærer dette at han ved sine rådgivere må foreta en aktsom gjennomgang av den mottatte dokumentasjon. Det påpekes at det ikke nødvendigvis er slik at det for kjøper alltid vil være riktig å gjennomføre en dd før kjøp av et eiendomsselskap. Gjennomføring av en dd bærer med seg kostnader og dersom det eksempelvis er mistanke om at en selger ikke vil samarbeide i særlig grad bør kjøper i stedet vurdere å kreve flere eller strammere garantier fra selger i selve aksjekjøpsavtalen. Det nevnes avslutningsvis at det også er mulig for selger på egen hånd å gjennomføre en såkalt vendor-dd i målselskapet. I en slik dd vil man kunne få rede på hva som er mulige issues en potensiell kjøper vil reagere på, og man vil kunne ta nødvendige grep for å gjøre selskapet klar for en senere salgsprosess. I en kjøpsprosess vil det være betryggende for en kjøper å se at det er få løse tråder og usikkerhetsmomenter i målselskapet. En dd kan enten gjennomføres før aksjekjøpsavtale inngås eller det kan være tatt forbehold om gjennomføring av dd i selve aksjekjøpsavtalen. Hvorfor gjennomføres en dd og hva kan den brukes til? For kjøper gir en due diligence mye informasjon om målselskapet, noe som kan gi kjøper et bedre beslutningsgrunnlag for om transaksjonen skal gjennomføres eller ikke, eventuelt hvilke vilkår (herunder pris) en endelig avtale skal inneholde. I en dd vil man søke å avdekke usikkerhetsmomenter, og man vil blant annet kunne verifisere eller avkrefte om de forutsetninger kjøper har gjort

7 7 01 Tjelta/Dysjaland Salg: Nyere forretningsseksjon med kontantstrøm 1700 KVM Adresse: Vigdelsvegen 700 Eiendommen ligger meget sentralt i Tjelta sentrum, like ved rundkjøring hvor Kleppvegen (fv. 510) møter Tjeltavegen. Eiendommens sentrale plassering gjør den lett tilgjengelig for boligbebyggelsen i området, samt drop inn handel fra pendlere som benytter Kleppvegen til og fra arbeid. Seksjonen ligger i et nyere, 5 etasjers, leilighetsbygg med et godt utnyttet næringsarealer på gateplan. Seksjonen har utvidelsesmuligheter. Forretningsseksjonen er i dag fullt utleid til flere leietakere bl. a. Ica Detalj, Tjelta legekontor med flere. Samlet leieinntekt ca ,-. Seksjonen holder en nyere, og gjennomgående god standard. Eiendommen har meget god parkeringsdekning på egen grunn. Potensial for noe utbygging på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen

8 8 02 Stavanger sentrum Salg/Utleie: Forretningseiendom 130 KVM Adresse: Østervåg 6 Mulighet for både kjøp og leie av eiendommen. Østervåg 6 har en meget sentral beliggenhet i Stavanger sentrum med gode markedsføringsflater mot et av Stavangers beste handlekryss. Innvendig fremstår lokalene med lyse overflater og store vindusflater som gir naturlig lys. Østervåg 6 har en grunnflate på ca 45 m² og strekker seg over tre etasjer. Eiendommen ble oppgradert i og er løpende vedlikeholdt. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Eiendomsmegler MNEF Tonje Ø. Hadland m:

9 9 03 Tananger Prosjektert kombinasjonsbygg KVM Adresse: Energivegen 18 På denne meget sentrale tomten i Risavika, prosjekteres et nytt kombinasjonsbygg for utleie. Eier vil utvikle et høystandard oljerelatert industribygg. Bygget vil bestå av verksted, lager og kontorer, fortrinnsvis etter leietakers egne spesifikasjoner. Verksted kan tilpasse i forhold til takhøyder, porter, traverskraner, oljeutskiller og øvrig utstyr etter avtale. Mulighet for inngjerdet uteareal. Parkering planlegges i p-kjeller. Tomter er på kvm. og kan bebygges tilsvarende en TU på 100%. Kan også utvikles og tilpasses for flere mindre leietakere. Eiendommen ligger meget attraktivt til, midt i kjerneområde for den oljerelaterte industrien i Stavanger regionen. Ta kontakt for en nærmere samtale rundt prosjektet. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Stavanger sentrum Salg / Utleie: Kontorseksjon 1257 KVM Adresse: Saudagaten 2 Kontorseksjon beliggende meget nært Stavanger sentrum, og blant annet jernbanen og Tinghuset. Det er få minutters gange til sentrums fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Mulighet for kjøp av seksjonen med areal for eget bruk etter avtale, eller leie av lokaler. Seksjonen består hovedsakelig av kvm kontorer på gateplan og i 1. etasje samt 94 kvm kantine i 4. etasje. 18 p-plasser i garasje. Gateplanet er utleid for ,- pr. år. Det kan fristilles for utleie eller eget bruk inntil 775 kvm. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

10 10 05 Hundvåg/Ulsnes Salg: Næringstomt med tilhørende kai 1443 KVM Adresse: Ulsnesveien 20 Eiendommen ligger på Hundvåg, et steinkast fra Hundvågkrossen, og med sjøen som nærmeste nabo. Området preges av boligbebyggelse og naust, samt noe industri/lager. Tomt på 1443 kvm. Ytre del av tomten består av kai. Tomtens gjennomsnitt lengde og bredde er henholdsvis 65 m og 22 m. Eiendommen er regulert til industri og lager. Bygningen på eiendommen er trolig oppført i Bygningen er i dårlig stand. Rivning eller omfattende renovering anbefales. Tomten er opparbeidet med grus og betong. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen

11 11 06 Stavanger sentrum Serverings og kontorlokaler til leie KVM Adresse: Skagen 27 I Tårngalleriet har vi for utleie arealer for servering og flere alternative kontorarealer etc. 1. et. ca. 620 kvm som kan åpnes helt opp. Fasade ut mot Skagen. U. et. inntil 730 kvm lokaler som kan tilpasses flere virksomheter 3. og 4. et: kvm kontorer og forretning. Eiendommen er et meget sentralt forretningsbygg som består av utleielokaler til restaurant, kontor, service og forretningsformål. Ledig etter avtale. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

12 12 07 Tananger Kontorer og verksted-/lager, Risavika KVM Adresse: Energivegen 20 I EST Gården i Risavika har vi ledig noe kontorlokaler for utleie. 3. et.: 305 kvm. Inneholder 7 celle kontorer etc. 4. et.: 424 kvm del av arealet eller 769 kvm for hele arealet. Meget god standard, fantastisk utsikt, betjent kantine og resepsjon. EST Gården har består av et cluster av energi-relaterte selskaper som kan drar nytte av hverandres kompetanse med tanke på eksisterende og fremtidig utvikling. God parkering på eiendommen. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Gausel Salg: Delvis utleid næringsseksjon. Gausel 345 KVM Adresse: Boganesveien 118 Beliggende på Gausel med god eksponering mot riksveien. Det er meget god offentlig kommunikasjon, jernbanestasjon i gangavstand. Kort avstand til E-39 og Forus. 345 kvm. Seksjonen kan benyttes til butikk, kontor eller treningslokalet mv. Lokalet har flere adkomstmuligheter og er i dag delt i tre enheter. Totalrenovert i Ny standard i hele seksjonen. Deler er delvis utleid, muligheter for egen bruk av inntil hele seksjonen. Mulighet for leie av ledig areal ca. 200 kvm. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

13 13 09 Gausel Utleie: Verksted - Lager på Gausel 930 KVM Adresse: Boganesgeilen 9 Eiendommen ligger på Gausel, langs Fv.44. Gausel er sentralt plassert i kort avstand fra Forus og Stavanger sentrum. 565 kvm verksted for lett produksjon og lignende. 240 kvm lager i tilknytning til verksted. Eiendommen er en kombinert nærings- og bolig eiendom, oppført i Eiendommen er opprinnelig oppført med lokale for vaskeri i under etasjen, forretning/service lokaler på gateplan mot hovedveien, samt leiligheter i etasje over der. Mulighet for kun leie av verksted og kontorer. Takhøyde ca. 4,8 meter over det meste av arealet. Stor port. 125 kvm. kontorer, spiserom, garderober med dusj og wc. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen

14 14 10 Sola Utleie: Verksted/lager med kontorer, Sola 600 KVM Adresse: Skvadronveien 25 Beliggende i Solakrossen like ved Hellestø AS, på aksen mellom Forus og Sola flyplass og videre mot Tananger. 350 kvm hall for lager og/eller fin verksted. Port på ca. 3 x 3,5 meter. Takhøyde ca. 4 meter. Ventilasjon. 250 kvm kontorer i 2. etasje. 5 kontorer, møterom etc. Mulighet for noe uteareal. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Stavanger sentrum Utleie: Lokaler med god profilering 105 KVM Adresse: Verksgaten 17 Eiendommen ligger i område med ulik type forretningsvirksomhet. Gallerier, Charles & co, A. Idsøe, Magasin Blå og like ovenfor hurtigbåtterminalen. 2 etg. felles trapperom, stor åpen resepsjon, kontor, stort rom brukt som undervisningslokale, 2 toaletter, stort kjøkken / møterom. Flott utsikt mot havnebassenget KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

15 15 12 Forus Nyere kontorlokaler med god parkeringsdekning 875 KVM Adresse: Koppholen 19 I dette meget sentralt bygget i Koppholen 19, blir det ledig en flott kontorseksjon på 875 kvm beliggende i 3. etasje av bygget. Lokalene er innredet med hovedvekt på landskap. Videre 7 cellekontorer, stillerom, møterom, en sosial sone med sitteplasser og te-kjøkken. Resepsjonsområde, toaletter, garderobe samt arkiv-printer rom. Felles betjent kantine i bygget. Høy god nybyggstandard i bygget. Eiendommen ligger like ved Mi-Swaco, Aibel, ENI, COSL, GDF Suez og Sandnes Sparebank. Videre er Statoil i umiddelbar nærhet, med to større kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m: Stavanger sentrum Butikk/utstillingslokale 55 KVM Adresse: Hølleberggata 11 1.et.: Ca. 55 m2 butikk/salgslokale/kontor. Lokalet er egnet til for eksempel utstillingslokaler, atlie ol. Det er ikke innlagt vann eller klosett i lokalet. Disse fasilitetene kan benyttes i nabobygget etter avtale. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

16 16 14 Lura/Forus Næringslokale og kontorer KVM Adresse: Luramyrveien Ledige næringsarealer i en meget sentralt og godt profilert eiendom, like ved IKEA og Kvadrat. Følgende arealer er ledig for utleie: kvm kontorer, innredet med 35 cellekontorer, møterom etc. Lyse og trivelige lokaler som kan deles. Meget god parkering på eiendommen. 974 m² salgslokale utstilling kontor - verksted. Lokalet er velegnet for flere typer bransjer innen service og delvis handel. Kan vurderes delt. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

17 17 15 Mariero Kombinasjonsbygg 1450 KVM Adresse: Dalsetveien 2E Eiendommen ligger meget sentralt på Mariero i Stavanger kommune. Eiendommen har meget god eksponering mot Marieroveien (R-44), som er hovedveien i området. 1 etg. Ekspedisjon. 5 kontorer. Toalett og arkivrom. Stort rom med egen inngang, egnet som f.eks kantine eller møterom. Inngang direkte til lagerhall fra ekspedisjon. Tørrvarelager/ garasje, 1 stk kjølerom og stort fryselager med ca. 400 palleplasser. Messanin på ca. 60 kvm over kantine og espedisjon. 4 stk kjøreporter. Lasterampe og lasteskur. Under-etasje: Kjøreport til stor lager. Garderobe med dusj. Stort møterom med kjøkkenkrok. Rom brukt som verksted samt diverse lagerrom. Det er trapperom innvendig mellom etasjene. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Forus Salg: Utleid næringsseksjon 2060 KVM Adresse: Heiamyrå 19 Eiendommen ligger meget sentralt på Gausel/Forus like ved krysset R-44 og Gamle Forusvei. Meget god offentlig kommunikasjon i området, kort avstand til Gausel stasjon. Seksjonen består av lokaler i 1. et. og 2. etasje, samlet ca kvm. med kontorer. Seksjonen er utleid til Jadarhus Gruppen AS, på en lengre leiekontrakt med potensial for høyere leie ved utløp. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

18 Vigrestad Industri / Verksted KVM Leiepris 300,- pr. kvm. Adresse: Fabrikkvegen m² verksted lager - kontor Består av verksted og lager haller med tilhørende kontorfasiliteter. Fleksible arealer som kan deles mindre enheter. God standard. Ventilasjon også i hallene. Gunstige leiebetingelser, også kortere avtaler Gode adkomst forhold og god parkering. Beliggende i kort avstand fra R-44 og jernbane. Ca minutter fra Stavanger området. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen I m: I 18 Stavanger sentrum Kontorlokaler 164 KVM Adresse: Nygata 15 Vi har fått for leie kontorlokaler i Stavanger sentrum Bygningen er typisk Stavanger hus med sjarm og detaljer bør ses! Lokalene som skal leies ut ligger i 2. og 3. etasje i bygget. 2. et.: 105 m2 inndelt med noen kontorer av varierende størrelse, resepsjon etc. 3. et.: 59 m2 inndelt med møte-/spiserom, åpent område, tekjøkken, og wc. Flott takterrasse utenfor lokalet. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I

19 19 19 Åsen Kombinasjonsbygg 1300 KVM Adresse: Auglendsdalen 80 Eiendommen ligger på Åsen Industriområde og har god adkomst til øvrige deler av regionen med motorveien E-39 like ved. Åsen industri-/næringsområde er et veletablert næringsområde. Kun få minutter fra Stavanger sentrum og Forus. Kombinasjonseiendom bestående av kontorer og lager over 2 etasjer samt messanin. Takhøyde 3,7 meter under drager, kontorer, garderober og toaletter. U. etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport. Inngangspart, kontor, spiserom, kontor. Adkomst til 1. etasje. Takhøyde 2,5 meter. 2. etasje/messanin: ca 300 kvm bestående av møterom/ showroom, lager og toalett. Eiendommen inneholder: 1.etasje: ca 500 kvm. Lager med kjøreport (3x3meter) og lasterampe. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

20 20 20 Sandnes Lager 1750 KVM Adresse: Hovebakken 7 I eiendommen har vi ledig 3 lagerlokaler på henholdsvis 870 kvm, 577 kvm og 300 kvm. Tilkomst til lagerene via lasteramper eller bakkeplan. Hovedlageret har takhøyde på 4,5 m til drager. Lageret kan deles. Lagerene på 300 og 577 m² fungerer godt som egne enheter med egne kjøreporter og er således ideelle til mindre firma. I tilknytning til lagerene kan utleier tilby kontorer i 3. etasje. Eiendommen ligger i Kvelluren næringsområde, sør for Sandnes, med god profilering mot motorveien, E39. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros I m: I 21 Sandnes Utleie: Kontorlokaler midt i Sandnes sentrum 210 KVM Adresse: Langgaten 10 Eiendommen ligger meget sentralt i den beste delen av Langgaten. Langgaten er Sandnes sentrums beste handlegate. God og enkel adkomst til eiendommen. Det er ledig ca. 210 kvm kontorer i 4. etasje. Ventilasjon med kjøling i bygget. Eiendommen inneholder to forretningslokaler i 1. etasje, lager og teknisk rom i kjeller, forøvrig 3 etasjer med kontorer. KONTAKT: Frode Krohn-Pettersen m:

21 21 22 Stavanger sentrum Salg: Butikk/kontorlokaler 160 KVM Adresse: Kongsgata 38 Eiendommen ligger i Stavanger sentrum, like ved knutepunktet Breiavannet, og med kort avstand til den indre sentrumskjernen med alle dens fasiliteter. Eiendommen ble oppført i 1999 og holder en god standard. Lokalet fremstår som lys og romslig. Kjøkken av nyere dato med tilhørende spiseplass/møterom. Gode adkomstforhold med kort vei til E-39 motorveien. Lokalet inneholder resepsjonsområde/åpent lokale, kjøkken, møterom, undervisningsrom, wc og bad. Varmekabler i alle gulv. Fra Kongsgata 38 har en god tilgang til offentlig kommunikasjon med kun et par minutters gange til Jernbanestasjonen og Båtterminalen. KONTAKT: Eiendomsmegler MNEF Tonje Østrem Hadland

22 22 23 Stavanger sentrum Utleie: Ledige lokaler med meget god profilering 588 KVM Adresse: Løkkeveien 50 Lokalene ligger med god profilering mot vei. 1 etg. Stort åpnet lokale, lager, kjøkkenløsning, toalett, åpent rom. 2 etg. Stort åpent lokale. Flere rom av god størrelse, toalett. Totalt 588 kvm Lokalene holder en normal standard noe oppussing og tilpasninger bør påberegnes. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m: Stavanger sentrum Utleie: Ledig areal med flott utsikt 218 KVM Adresse: Verksgaten 46 Lokalet er av siste leietaker benyttet til legekontor. 2. etasje: venterom/resepsjon, gang, toalett med mulighet for dusj, 4 store kontor, 3 mindre kontor, 2 arkiv, møterom, garderober. HCWC i felles gang. Takterrasse er til felles benyttelse for eiendommen. Felles trapperom med heis. Eiendommen ligger like i randsonen av Stavanger sentrum som er kun 5-10 minutters spasertur unna, med alle sentrums fasiliteter av butikker, restauranter, buss- og jernbanestasjon etc. KONTAKT: Utleiemegler Cathrine Silgjerd Leiros m:

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 3. Oktober 2012 Koppholen 19 Auglendsmyrå 11 Løkkeveien 10 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Løkkeveien 10 364

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B.

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark Utleie Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Ca. 950-3.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD

Næringseiendom FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE. Jåttåvågen KONTORER I TOPPETASJEN. Til leie. Vår 2017 LOKALER MED HØY STANDARD Næringseiendom Vår 2017 Utsendes til over 14 000 bedrifter i Rogaland og Agder FLERE LOKALER I HINNA PARK TIL LEIE Jåttåvågen LOKALER MED HØY STANDARD KONTORER I TOPPETASJEN Hvem er vi? AREAL EIENDOM SØKER

Detaljer

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt

Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG. Utleie. Ca. 1.000-2.000 kvm BTA. Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Carl Konows gate 34, 5162 LAKSEVÅG Utleie Attraktive kontorlokaler med heis, parkering, høy standard og flott sjøutsikt Ca. 1.000-2.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 04 09 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum

Sandviksbodene 3A, Utleie. Ca. 50-970 kvm BTA. Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Sandviksbodene 3A, Utleie Nytt moderne kontorbygg i sjøkanten ca 8 min gangavstand fra Bergen sentrum Ca. 50-970 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture

Realnytt. Nr. 01. 2015. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde. Ill.: Nordic Office of Architecture Realnytt Nr. 01. 2015 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Forsidebilde Ill.: Nordic Office of Architecture Innhold Oslo kommune Østre Aker vei 207 s. 3 Ulvenveien 90 s.

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord.

Realnytt. Nr. 01. 2016. Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Realnytt Nr. 01. 2016 Eiendommer for salg og lokaler for utleie på Romerike og i Oslo Nord. Innhold Skedsmo kommune Strømsveien 48-50 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Instituttveien 10 s. 4 Brøtergata 4 E s.

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon

Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon Fridtjof Nansens vei 19 Majorstua Attraktive kontorlokaler 90 kvm - Kantine Møterom resepsjon NæringsMegler 1 Oslo Akershus AS Postboks 88 Lilleaker, 0216 Oslo Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo Matrikkelnr.:

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20. Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20. Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Illustrasjon Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 20 Plantegninger s. 22 arealtabell s. 32 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET

Detaljer

Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer. trondheim. Næringseiendommer. Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019

Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer. trondheim. Næringseiendommer. Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019 Kontor, lager, forretning og kombinasjonseiendommer trondheim 2 2017 Næringseiendommer til leie Lysgården, Sluppenvegen 19 vedtatt igangsatt, ferdigstilles Q2 2019 DNB Næringsmegling AS DNB Næringsmegling

Detaljer

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler

Waldemar Thranesgt 84b-98. kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 kontorlokaler Waldemar Thranesgt 84b-98 Fleksible lokaler i sentralt bygg Adresse: Areal: Eier: Byggår: Parkering: Waldemar Thranesgt. 84b og 98 Flere lokaler, fra 297 kvm til

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Månedens utvalgte eiendommer!

Månedens utvalgte eiendommer! NR 2 Juni 2015 Månedens utvalgte eiendommer! Intet oppdrag for lite, intet for stort. Ta kontakt for en uformell prat på telefon 73 83 34 50! Kontor/showroom - Ladeveien 13.!!! Kontorlokaler. Innherredsveien

Detaljer

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale

Effektive kontorlokaler på Lysaker. Lilleakerveien 2A. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Effektive kontorlokaler på Lysaker Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 3-2.148 kvm 2.148 kvm Etter avtale Informasjon Kort avstand til Lysaker stasjon

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16. Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. TIL LEIE SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 12 off. komm. s. 16 Plantegninger s. 18 arealtabell s. 28 Gen. informasjon s. 29 Kontakt s. 30 SIDE 4 SIDE 5 BYGGET ADRESSE Grenseveien

Detaljer

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM.

HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. HAVNESPEILET NYTT SIGNALBYGG I SANDNES! INNTIL 1.200 KVM. KONTORLOKALER TIL LEIE I SANDNES INDRE HAVN. SAMLET ELLER DELT I 700 + 500 KVM. Beliggenhet - Havneparken Havneparken i Sandnes Indre havn - i

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2B INNHOLD Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: 2.930 kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Kontorlokaler i morgendagens bydel

Kontorlokaler i morgendagens bydel Kontorlokaler i morgendagens bydel BYGGETRINN 1 Midt i Trondheims urbane fremtid BYGGETRINN 2 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn Fleksibelt og endringsvennlig bygg Energieffektivt bygg med energiklasse

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum

Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad. Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Lokaler til leie Kirkebrygga 2-4, Fredrikstad Tiltalende og synlige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum Innledning Fredriksborg Eiendom eier og forvalter eiendommen Kirkebrygga 2-4. Eiendommen er lokalisert

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Tollbugata 32. Kontor. Konta k t. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Tollbugata 32 Tollbugata 32 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 717 kvm 717 kvm Etter avtale Konta k t Megler: Mobil: E-post: Jørgen Anker-Rasch 975 20 547 jar@akershuseiendom.no 2 Ny og moderne

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2A INNHOLD Lilleakerveien 2A Type: Kontor Plan: 4 og 5 Areal: 3.029 kvm Minimum utleieareal: 881 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no LILLEAKERVEIEN

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet

Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 Knutepunkt for næringsvirksomhet Østensjøveien 39/41 03 kontorer på bryn 04 Område 06 Eiendommen 08 Etasjene 10 Plantegninger 12 Generell informasjon 14 Kontakt 04 Østensjøveien 39/41

Detaljer

Et signalbygg for fremtiden

Et signalbygg for fremtiden Et signalbygg for fremtiden Innhold INNHOLD 6 Eiendommen Lokalene 10 12 Skøyen Arealene 17 18 Plantegning Adkomst 26 28 Fellesfasiliteter Teknisk 29 30 Kontakt Gårdeier 31 3 Eiendommen 23 000 m 2 NYBYGG

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. multum.no

MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. multum.no MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM Multum Næringsmegling tilbyr komplette rådgivnings- og meglertjenester for næringseiendom innen analyse, utleie,

Detaljer

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR

Kongensgate 14 oslo sentrum MoDeRne KontoRLoKaLeR Kongensgate 14 OSLO SENTRUM MODERNE KONTORLOKALER Fakta om eiendommen Kongensgate 14 Ledig utleieareal: 5. etasje: 750 kvm Minimum utleieareal: 750 kvm Ledig fra: Lokalene fraflyttes medio 2011 Megler:

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Nærhet til alt! Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Arealer til leie/salg av seksjoner Karmsundsgaten Næringspark 2 Beliggenhet Karmsundsgaten Næringspark ligger midt i Haugesund. Næringsparken

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle

Detaljer

Oppdragsnr Næringseiendom. Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa

Oppdragsnr Næringseiendom. Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa Utleieprospekt Oppdragsnr. 48160176 Næringseiendom Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. Kontorlokaler på Moa Eksklusivt leieareal er ca. 338 kvm, i tillegg kommer 15% fellesareal.

Detaljer

PILESTREDET PARK 7. Sentrumsnært næringsbygg. Gå til innholdsfortegnelse

PILESTREDET PARK 7. Sentrumsnært næringsbygg. Gå til innholdsfortegnelse PILESTREDET PARK 7 Sentrumsnært næringsbygg Utdanning Offentlig sektor/kontor Gå til innholdsfortegnelse Helse INNHOLD 03 Eiendommen 05 Beliggenheten 09 Kart 10 18 24 25 Kontorareal Planløsning Teknisk

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 4000 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter"

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter" Felleskap

Detaljer

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen

Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen x Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen Se ekstra nøye på Hoffsveien 17 på Skøyen. Et moderne og attraktivt nybygg på 6 000 m² som vil sørge for gode arbeidsdager og høy trivsel. Enten du vurderer

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.

FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6. FLEKSIBELT NYBYGG PÅ 11.700 m 2 MED ETASJEFLATER PÅ OPPTIL 2.550 m². MULIGHET FOR KONTOR, LAGER OG STORHANDEL. PARKERING I KJELLER. www.od6.no Ole Deviks vei 6 Eiendommen vil bestå av 11.700 m² med topp

Detaljer

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg

Gjerdrums vei 12. Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg Kontorlokaler i Nydalens mest sjarmerende teglsteinsbygg På slutten av 1800-tallet lå landets største industribedrift i dette bygget. Nydalen Compagnie var landets første mekaniske spinneri og hadde ca

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Follumveien 100, 3516 HØNEFOSS. Utleie. Ca kvm BTA. Stort mekanisk verksted for utleie på Treklyngen.

Follumveien 100, 3516 HØNEFOSS. Utleie. Ca kvm BTA. Stort mekanisk verksted for utleie på Treklyngen. Follumveien 100, 3516 HØNEFOSS Utleie Stort mekanisk verksted for utleie på Treklyngen. Ca. 2.967 kvm BTA INNHOLD 02 04 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Informasjon om eiendommen Oppdragsnummer

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

Nytt industri- og kontorbygg

Nytt industri- og kontorbygg Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til vårt teknosenter på Sveberg"

Detaljer

INNHOLD. Historien 6-7. Eiendommen Beliggenhet Arealer Gårdeier. Kontakt

INNHOLD. Historien 6-7. Eiendommen Beliggenhet Arealer Gårdeier. Kontakt INNHOLD 6-7 8-1 16-17 18-27 30 31 Historien Eiendommen Beliggenhet Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige ekspedisjoner over Grønland og Polhavet.

Detaljer

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 22. Plantegninger s. 24 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34.

Innhold. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 18 off. komm. s. 22. Plantegninger s. 24 Gen. informasjon s. 33 Kontakt s. 34. TIL LEIE SIE SIE Illustrasjon Innhold Bygget s. Lokalene s. 8 Beliggenhet s. 8 off. komm. s. Plantegninger s. Gen. informasjon s. Kontakt s. SIE SIE 5 BYGGET ARESSE Grenseveien 88, 0605 OSLO TYPE LOKALE

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Ring 916 75 000. næringsmarked

Ring 916 75 000. næringsmarked Ring 916 75 000 leie@acnor.no Ring 916 75 000 Ring 916 75 000 Her kan du notere nyttige ting ;) www.acnor.no Areal fra 25m² til 25m² Storgaten 20 Flott kontor midt i Tønsberg 25m 2 Finnkode 30109677 Referanse

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Meget sentral beliggenhet Unike byggningsmessige kvaliteter Attraktivt leietakermiljø 2 HANDELENS HUS Leieforhold Visning og info

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

Karihaugveien logistikkpark AS

Karihaugveien logistikkpark AS KH22 Karihaugveien logistikkpark AS 1 KH22 Innhold Eiendommen 3 Beliggenhet 5 Adkomst 5 Arealer 6 Plantegninger 7 Kontaktinformasjon 11 Karihaugveien Logistikkpark 15 000 kvm 2 KARIHAUGVEIEN LOGISTIKKPARK

Detaljer

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum

Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Mariboes gate 6-8 Kontorlokaler meget sentralt i Oslo sentrum Fakta om eiendommen Mariboes gate 6-8 Ledig utleieareal: 6 250 kvm Minimum utleieareal: 1 500 kvm P-plassser: 33 stk. Ledig fra: Etter avtale,

Detaljer

Lumber Næringspark Kristiansand

Lumber Næringspark Kristiansand Lumber Næringspark Kristiansand Utleie av lokaler for kontor, forretning, undervisning, produksjon og lager, samt utelager Meget sentral beliggenhet i Vågsbygd Store arealer Rimelige leiepriser 2 LUMBER

Detaljer