LG_Id LG_Beskrivelse VT_Id VT_navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LG_Id LG_Beskrivelse VT_Id VT_navn"

Transkript

1 5328 Ny ET Byggeår 609 Armeringsnett 5329 Ny ET Byggeår 46 Avkjørsel 5472 Ny ET Byggeår 791 Avrettingslag 5330 Ny ET Byggeår 208 Basseng/Magasin 5331 Ny ET Byggeår 71 Betongutstøping 5332 Ny ET Anleggsår 274 Blomsterplantinger 5603 På ET 4130 "Type" er følgende TV fjernet: 5097 "Bunndekkende stauder", 9815 "Buskroser", 9816 "Klatreroser" og 9817 "Slyngplanter". Konvertering: ingen eksisterende data 274 Blomsterplantinger 5333 Ny ET Byggeår 45 Bomstasjon 5334 Ny ET Oppsettingsår 478 Branndetektor 5336 Ny ET Byggeår 474 Brannslokkingsanlegg 5335 Ny ET Oppsettingsår 213 Brannslokningsapparat 5337 Ny ET 10275Byggeår 475 Brannvarslingsanlegg 5338 Ny ET Målt år 293 Breddemåling 5339 Ny ET Byggeår 450 Breddeutvidelse 5340 Ny ET Byggeår 60 Bru 5341 Ny ET Oppsettingsår 21 Brøytestikk 5342 Ny ET Anleggsår 511 Busker 5604 På ET 4131 "type" er TV 5105 "Buskas" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data 511 Busker 5343 Ny ET 10281Byggeår 65 Bygning 5345 Ny ET Oppsettingsår 167 Detektor 5346 Ny ET Byggeår 273 Dyresperre 5347 Ny ET Byggeår 809 Døgnhvileplass 5609 På ET 5644 "Bruksområder" er TV 7938 "Gang/sykkelveg" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data 461 Elektrisk anlegg 5348 Ny ET Byggeår 453 Elektrostatisk rensesløyfe 5349 Ny ET Byggeår 81 Elv/Bekk, gjenlagt 5350 Ny ET Byggeår 103 Fartsdemper 5473 ET 2021 "Fartsgrense": Fjernet rimelig maks verdi og rimelig minverdi 105 Fartsgrense 5351 Ny ET Byggeår 872 Faunapassasje 5352 Ny ET Byggeår 22 Ferist 5353 Ny ET Byggeår 64 Ferjeleie 5354 Ny ET Byggeår 41 Ferjeoppstillingsplass 5355 Ny ET Byggeår 147 Fjellrom 5404 Ny ET Driftsattår 819 Fordelingstavle 5615 VT lagt til Objektliste 819 Fordelingstavle 5356 Ny ET Byggeår 227 Forsterkningslag

2 5357 Ny ET Byggeår 48 Fortau 5358 Ny ET Oppsettingsår 458 Fotocelle 5359 Ny ET Registrert dato 800 Fremmede arter 5477 ET 9338 "Vegklasse" har endret datatype fra "Flerverdiattributt tekst" til "Flerverdiattributt, tall". Konvertering: Avklart at det ikke er behov for konvertering. Samtidig er feltlengde endret fra 20 til 1 (senere endret tilbake) 5573 ET 9338 "Vegklasse": Feltlengde endret tilbake fra 1 til 20. Bakgrunn: Skaper problem i NVDB-databasen inntil videre 5360 Ny ET Byggeår 137 Fylling 821 Funksjonell vegklasse 821 Funksjonell vegklasse 5361 Ny ET Byggeår 835 Gangadkomst 5601 ET 9460 "Fri bredde" er fjernet. Konvertering: eksisterende data er flyttet, egenskapen skal slettes. 835 Gangadkomst 5362 Ny ET Byggeår 174 Gangfelt 5363 Ny ET Byggeår 7 Gjerde 5364 Ny ET Byggeår 855 Gjerdeport 5365 Ny ET Anleggsår 15 Grasdekker 5366 Ny ET Byggeår 80 Grøft, åpen 5368 Ny ET Byggeår 487 Holdeplassutrustning 5581 ET "Viktighetsnivå" Lagt inn forklaringer på tillatte verdier. 487 Holdeplassutrustning 5597 Ny ET "Holdeplasskilt" (Ja/Nei) 487 Holdeplassutrustning 5598 Ny ET "Oppslagstavle rutetab belyst (test)" (Ja/Nei) 487 Holdeplassutrustning 5643 ET "Type transportmiddel (test): Ny TV "Ferje". Må ha med dette i forbindelse med datakonvertering 5369 Ny ET Anleggsår 209 Hydrant 487 Holdeplassutrustning 5370 Ny ET Byggeår 82 Hydraveg 5371 Ny ET Oppsettingsår 462 Høydemåler 5372 Ny ET Målt år 113 Høydemåling 5373 Ny ET Oppsettingsår 610 Høydevarsler 5374 Ny ET Byggeår 803 Inspeksjonsluke 5375 Ny ET Byggeår 799 Jordvoll mot fjellskjæring 5589 ET 1327 "Lengde". Viktighet satt til Betinget 92 Kabel 5614 VT lagt til Objektliste 183 Kabelbru/stige 5376 Ny ET Byggeår 843 Kabelgrøft 5651 VT tillagt Objektliste 843 Kabelgrøft 5607 På ET 2382 "Kantklipp, anbefalt intervall" er TV 5273 "2. hvert år, 2g" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data. 301 Kantklippareal 5377 Ny ET Byggeår 9 Kantstein 5378 Ny ET Byggeår 20 Kantstolper/Refleks

3 5577 Lagt til assosiasjon til VT 67 "Tunnelløp" 20 Kantstolper/Refleks 5578 Endret definisjon på objekttypen. 20 Kantstolper/Refleks 5379 Ny ET Byggeår 42 Kollektivtrafikkterminal 5380 Ny ET Oppsettingsår 460 Kondensmåler 5381 Ny ET Byggeår 44 Kontroll-/veieplass 5320 ET 8838 "Avløp" Rettet feilskriving i Merknad registrering 5321 ET 1269 "Type" Lagt inn forklaring for TV 2943 Vannkum 5326 ET 1141 "Type" Lagt inn beskrivelse av TV 2949 "Spesialkum, infiltrering" 5327 ET 4594 "Dykker" Lagt inn bedre definisjon av egenskapen 5479 ET 1525 "Produktinformasjon": Feltlengde er endret fra 50 til 250. Bakgrunn skal overføres informasjon fra andre egenskapstyper som utgår. 83 Kum 83 Kum 83 Kum 83 Kum 83 Kum 5626 ET "Kumskjerm" med i Objetkliste 83 Kum 5382 Ny ET Byggeår 19 Kunst/Utsmykking 5633 ET 1101 "Type": Ny TV "Byggverk" 19 Kunst/Utsmykking 5383 Ny ET Byggeår 26 Lekeapparat 5384 Ny ET Byggeår 25 Leskur 5385 Ny ET Byggeår 78 Lukket rørgrøft 5576 På ET 2199 "Antall armaturer i belysningspkt" er det lagt til tre ny tillatte verdier: "6", "7" og "8" 5644 ET 1529 "produsentnavn armatur": Ny TV "AEC Illuminazione" 88 Lysarmatur 88 Lysarmatur 5386 Ny ET Byggeår 181 Lysmast 5387 Ny ET Oppsettingsår 459 Lysmåler 5388 Ny ET Byggeår 145 Membran 5389 Ny ET Byggeår 471 Mobiltelefonsamband 5390 Ny ET Byggeår 595 Motorveg 5391 Ny ET Oppsettingsår 164 Måleutstyr, svevestøv 5392 Ny ET Byggeår 844 Nedføringsrenne 5393 Ny ET Byggeår 10 Nedsenka kantstein 5394 Ny ET Byggeår 801 Nødutgang 5395 Ny ET Oppsettingsår 479 Nødutgangsskilt 5396 Ny ET Oppsettingsår 766 Oppslagstavle for rutetabell 5397 Ny ET Byggeår 43 Parkeringsområde 5398 Ny ET Oppsettingsår 18 Plantekasse/krukke 5399 Ny ET Byggeår 144 Plastring/Erosjonssikring 5400 Ny ET Byggeår 13 Port/Dør 5401 Ny ET Oppsettingsår 85 Pumpe

4 5402 Ny ET Byggeår 210 Pumpestasjon 5403 Ny ET Oppsettingsår 483 Radar 5647 Alle egenskaper bortsatt fra geometri er tatt ut av Objektliste 472 Radiosamband 5405 Ny ET Byggeår 39 Rasteplass 5406 Ny ET Oppsettingsår 98 Referansestolpe 5407 Ny ET Byggeår 862 Reisetidsregistreringspunkt 5642 ET 9848 "Type": Nye TV: "Blåtann" og "Autopass/Blåtann" 5587 Ny ET "Tilleggsinformasjon" 5 Rekkverk 862 Reisetidsregistreringspunkt 5408 Ny ET Oppsettingsår 14 Rekkverksende 5409 Ny ET Oppsettingsår 543 Rekkverksskjøt 5410 Ny ET Oppsettingsår 27 Renovasjon 5588 ET 2046 "Tømmebehov". Viktighet satt til Opsjonell 27 Renovasjon 5411 Ny ET Byggeår 828 Rist 5412 Ny ET Byggeår 77 Rørledning 5413 Ny ET Oppsettingsår 110 Service 5414 Ny ET Byggeår 503 Sideareal tunnel 5415 Ny ET Byggeår 89 Signalanlegg 5625 ET 7998 "Eier" tatt ut av Objektliste. ET Byggeår" tatt inn i Objektliste 89 Signalanlegg 5416 Ny ET Oppsettingsår 91 Signalhode 5417 Ny ET Oppsettingsår 90 Signalpunkt 5562 ET 1146 "Type" endret fra påkrevd til opsjonell. ET 1963 "Tilleggsutstyr" endret fra påkrevd til betinget 90 Signalpunkt 5418 Ny ET Oppsettingsår 73 Sikringsbolt 5419 Ny ET Byggeår 214 Siktmåler 5608 På ET 4165 "Type" er TV "Kurve, stoppsikt", "Kurve, møtesikt" og "kurve, forbikjøringssikt" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data. 518 Siktsone 5420 Ny ET Byggeår 502 Skap, teknisk 5646 Justert litt på definisjon: Fjernet "eksempel... " 502 Skap, teknisk 5634 ET 9335 "Skiltutforming, xml": Feltlengde øket fra 1000 til Skiltplate 5421 Ny ET Byggeår 24 Skiltportal 5645 ET 1884 "Avstand fra dekkekant" : Endret fra påkrevd til opsjonelt. Er tatt ut av Objektliste ET 1599 "Overflatebehandlet" endret fra opsjonell til betinget 95 Skiltpunkt 3 Skjerm 5422 Ny ET Byggeår 57 Skjæring 5641 Flate satt som pkrevd geometri. Var tidligere linje 849 Skred, varsling/overvåkning

5 5619 VT lagt til Objektliste 625 Skredmagasin 5620 ET 8902 "Geometri, flate" er satt påkrevd, ET 6872 "Geoemtri, linje" er satt opsjonell. Det er noen data som er lest inn som linje som egentlig er flate. Ønskelig å få ordna opp i dette. 625 Skredmagasin 5423 Ny ET Byggeår 66 Skredoverbygg 5474 ET "Prioriteringskategori" (9389) har fått ny tillatt verdi "Sikring utført" (16762) 5475 ET 9369 "Utbedret år": Lagt inn Absolutt maksverdi = 2200, Absolutt min verdi, = Skredpunkt 824 Skredpunkt 5592 ET "Sikringsnivå" Endret skrivefeil 824 Skredpunkt 5616 VT lagt til Objektlsite 846 Skredsikring, bremsekjegler 5621 ET 9624 "Geometri, flate" er satt påkrevd, ET 6923 "Geoemtri, linje" er satt opsjonell. Konvertering: Det er noen data som er lest inn som linje som egentlig er flate. Ønskelig å få ordna opp i dette. 846 Skredsikring, bremsekjegler 5617 VT lagt til Objektliste 850 Skredsikring, forbygning 5622 ET 9662 "Geometri, flate" er satt påkrevd, ET 6663 "Geoemtri, linje" er satt opsjonell. Det er noen data som er lest inn som linje som egentlig er flate. Ønskelig å få ordna opp i dette. 850 Skredsikring, forbygning 5618 VT lagt til Objektliste 851 Skredutløsningstiltak 5623 ET 9670 "Geometri, flate" er satt påkrevd, ET 6971 "Geoemtri, linje" er satt opsjonell. Det er noen data som er lest inn som linje som egentlig er flate. Ønskelig å få ordna opp i dette ET 9664 "Type": Endret verdier for tillatte verdier: TV "Wyssentårn" endret til "Sprengningstårn", TV "GazEx" endret til "Gassdetonator". TV "Taubane" endret til "Kabelbane" 851 Skredutløsningstiltak 851 Skredutløsningstiltak 5424 Ny ET Byggeår 40 Snuplass 5599 På ET 1115 "Utforming" er TV 3922 "Snuplass slutt veg" fjernet. Konvertering: eksisterende data er flyttet, dersom noen forekomster ligger igjen kan disse verdiene slettes 40 Snuplass 5425 Ny ET Byggeår 623 Stativ for turistinfo 5322 ET 2049 "Retning" Endret definisjon 79 Stikkrenne/Kulvert 5323 ET 1941 "Tilknytta lukka dren" Endret definisjon 79 Stikkrenne/Kulvert 5324 ET 1939 "Type innløp" Ny TV "Åpent i grøft med støtteskjold" 79 Stikkrenne/Kulvert 5325 ET 1293 "Farge" Endret definisjonen 79 Stikkrenne/Kulvert 5611 På ET 6984 "Tverrsnittsform" er TV 9134 "Flatbunnet" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data På ET 1939 "Type innløp" er TV 2926 "Spesialkum over stikkrenne" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende 79 Stikkrenne/Kulvert 79 Stikkrenne/Kulvert

6 data På ET 1940 "Type utløp" er TV 2930 "Kum, drenering" og "Kum, lukka avløp" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data 5628 ET "Overfylling utløp": Antall desimaler endret fra 0 til 1, Som feltlengde beholdes 4. Konvertering: Absolutt maksverdi har vært 99,9, dermed vil det ikke være noen eksisterende data som kommer i konflikt 79 Stikkrenne/Kulvert 79 Stikkrenne/Kulvert 5426 Ny ET Oppsettingsår 11 Stolpe, generell 5427 Ny ET Oppsettingsår 823 Streknings-ATK 5428 Ny ET Oppsettingsår 29 Strøsandkasse 5429 Ny ET Byggeår 542 Støtpute 5430 Ny ET Byggeår 62 Støttemur 5431 Ny ET Byggeår 451 Sykkelparkering 5637 VT endret navn fra "Sykkelrute" til "Sykkelrute, tur/fritid" 705 Sykkelrute, tur/fritid 5638 Nye TS til Dokumentasjon og kommentar 705 Sykkelrute, tur/fritid 5639 Nye ET-er: "Nasjoanl sykkelrute", "EuroVelosykkelrute" og "Skiltet" 5640 ET6825 "Nummer": Endret datatype fra tall til tekst. Konvertering: Skal være uproblematisk 5635 Ny ET "Riksvegrute" med tillatte verdier er opprettet. Eksisterende ET "Riksvegrute" satt til utgår. Konvertering: Data flyttes fra ET til ET Sykkelrute, tur/fritid 705 Sykkelrute, tur/fritid 874 Sykkeltilbud, riksvegrute 5636 Nye ET: "Sykeltilbud" og "Vurdering av tilbud# 874 Sykkeltilbud, riksvegrute 5432 Ny ET Byggeår 859 Taktile indikatorer 5648 ET 9813 "Geometri, linje" tatt med i Objektliste i stedet for ET 9814 "Geometri, pinkt" 859 Taktile indikatorer 5433 Ny ET Byggeår 816 Taljer/Løfteutstyr 5434 Ny ET Oppsettingsår 166 Teledybdemåler 5435 Ny ET Byggeår 473 Telefonsentral 5436 Ny ET Oppsettingsår 463 Temperaturmåler 5437 Ny ET Byggeår 243 Toalettanlegg 5438 Ny ET Byggeår 172 Trafikkdeler 5439 Ny ET Byggeår 47 Trafikklomme 5441 Ny ET Oppsettingsår 342 Trafikkspeil 5442 Ny ET Byggeår 638 Trafikkstasjon 5443 Ny ET Byggeår 49 Trafikkøy 5446 Ny ET Byggeår 49 Trafikkøy 5444 Ny ET Driftsattår 466 Trafo 5613 ET 9720 "Farge": Ny tillatt verdi "Blå" 852 Trekkerør/kanal 5650 Et "Diameter, ytre", "bredde" og "Høyde" med i 852 Trekkerør/kanal

7 Objektliste 5605 På ET 4160 "Type/kategori" er TV 5121 "Frukttrær" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data På ET 4134 "type/gruppering"er TV 5116 "Trelund" fjernet. Konvertering: ingen eksisterende data 199 Trær 199 Trær 5445 Ny ET Åpningsår 581 Tunnel 5624 ET 3897 "Bredde" og ET 5286 "Merknad" tatt ut av Objektliste 67 Tunnelløp 5447 Ny ET Oppsettingsår 776 Tunnelovervåkning 5448 Ny ET Byggeår 854 Tunnelport 5449 Ny ET Byggeår 69 Tunnelportal 5653 Geometri påkrevd endret fra linje til punkt 69 Tunnelportal 5450 Ny ET Byggeår 448 Tunnelsjakt 5451 Ny ET Byggeår 452 Undergang 5452 Ny ET Oppsettingsår 28 Utemøbler 5585 VT med tilhørende ET, TV og TS fjernet fra NVDB: Konvertering: Data kan slettes 5584 VT med tilhørende ET, TV og TS fjernet fra NVDB: Konvertering: Data kan slettes 5582 VT med tilhørende ET, TV og TS fjernet fra NVDB: Konvertering: Data kan slettes 5583 VT med tilhørende ET, TV og TS fjernet fra NVDB: Konvertering: Data kan slettes 5319 ET "Art". TV Annet endret til Elg og omvendt da dette var satt feil 5563 Vegobjekttypen er tatt ut igjen fra Datakatalogen. Bakgrunn: Det viste seg å være mer fornuftig å omdefinere eksisterende vegobjekttype 291 "Vilttrekk". Konvertering: Data blir flyttet. 336 Utgår_Rekkverksstolpe 12 Utgår_Skjermfundamenter 338 Utgår_Skjermstolper 4 Utgår_Skjermvegg 873 Utgår_Viltfare 873 Utgår_Viltfare 5453 Ny ET Byggeår 70 Vann- og frostsikring 5454 Ny ET Oppsettingsår 464 Vannstandsmåler 5580 Assosiasjon til VT 210 "Pumpestasjon" lagt til 464 Vannstandsmåler 5455 Ny ET Oppsettingsår 97 Variabelt skilt 5458 Ny ET Oppsettingsår 97 Variabelt skilt 5456 Ny ET Oppsettingsår 23 Vegbom 5590 ET 5260 "Dato registrert". Viktighet satt til Opsjonell 583 Vegbredde 5649 Ny TS til "Tilstand/skade dekke" Ønske Os kommune 241 Vegdekke 5457 Ny ET Byggeår 37 Vegkryss 5593 ET 8359 "NVP-nummer" endret fra tall til tekst, feltlengde endret til Vegminne 5594 ET 8367 "Enkeltminneart": TV 11397: Rettet skrivefeil 786 Vegminne 5595 ET 8367 "Enkeltminnesøk": Nye TV: "Bomstasjon" og "Forbindelsesveg" 786 Vegminne

8 5596 Ny ET 8388 "Tilleggsinformasjon" 786 Vegminne 5480 ET 9502 TV "Nedfrest sinuskurver" endret til "Nedfrest sinusriller" 836 Vegoppmerking, forsterket 5481 ET 9502 TV "Plan nedfrest" endret til "Annet" 836 Vegoppmerking, forsterket 5482 ET 9502 TV "Rumleriller" satt til "Utgår_Rumleriller". Konvertering: Innhold flyttes til TV "Annet" 5483 ET 9503 "Plassering fresespor" satt til "Utgår_Plassering fresespor". Konvertering: Ingen, 836 Vegoppmerking, forsterket 836 Vegoppmerking, forsterket 5487 Ny ET "Tilleggsinformasjon" 836 Vegoppmerking, forsterket 5489 ET 1052 "Type". TV "Dobbel Kjørefeltlinje (FF)" satt til "Utgår_Dobbel Kjørefeltlinje (FF)". Konvertering? 5492 ET 1052 "Type". TV "Mangler" satt til "Utgår_Mangler". Konvertering? 5493 Byttet rekkefølge for ET 1052 "Type" og ET 4520 "Bruksområde" 5494 ET 4520 "Bruksområde". Endret TV 5345 fra "Skillelinje, sykkelbane" til «Skillelinje, sykkelfelt» 5495 ET 4514 "Bredde, enkeltlinje ". TV 5313 "0,25" skal utgå. Konvertering: Eksisterende verdier overføres til TV 5312 "0,20". Script? 5496 ET 1624 "Tykkelse" er satt til "Utgår_Tykkelse" ET 4517 "Linjemønster ". Viktighet satt til Betinget 5498 ET 7481 "Vedtaksnummer ". Viktighet satt til Betinget 5499 ET 1413 "Materialtype" er satt til "Utgår_Materialtype". Konvertering: Ingen, 5500 ET 2265 "Utleggingsmetode " er satt til "Utgår_Utleggingsmetode". Konvertering: Ingen, 5502 ET 8392 "Nedfresing " TV "Rumbleflex" er satt til "Utgår_Rumbleflex". TV endret navn fra "plan grop" til "ja". Konvertering: Verdier tilhørende TV flyttes til TV ET 8392 "Nedfresing " Ny TV "Nei" 5508 ET 2254 "Utførende" er satt til "Utgår_Utførende" ET 2257 "Utført dato" er satt til "Utgår_Utført dato" ET 2255 "Leverandør" er satt til "Utgår_Leverandørr".

9 5511 ET 8393 "Materialtype reparasjon" er satt til "Utgår_Materialtype reparasjonr". Konvertering: Ingen, 5512 ET 8394 "Tykkelse reparasjon" er satt til "Utgår_Tykkelse reparasjon"". Konvertering: Ingen, 5513 ET 2258 "Reparert dato" er satt til "Utgår_Reparert dato". Konvertering: Ingen, eksisterende innhold slettes 5632 ET 2266 "profilering": Ny TV "Dråpe kombi". TV 4097, 4098 og 4099 har fjernet prefiks "profilering" i navnet. TV 4096 "profilering" endret til utgår. Konvertering: Data flyttes til øvrige verdier eller slettes Endret navn fra "Vegoppmerking, symbol/tekst" til "Vegoppmerking, ". Endret litt i definisjonen ET 4167 "Type". Ny TV "Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2)" 5516 ET 4167 "Type". Ny TV "Skinnekjøretøy (1044)" 5517 ET 4167 "Type". Ny TV "Tekst, skole (1050.5)" 5518 ET 4167 "Type". Ny TV "Tekst, sambruksfelt (1052)" 5519 ET 4167 "Type". Ny TV "Fartsgrense (1054)" 5520 ET 4167 "Type". Ny TV "Sperreområde, skravur hvit" 5521 ET 4167 "Type". Ny TV "Sperreområde, skravur gul" 5522 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol for bevegelseshemmede" til "Symbol for forflytningshemmende" 5523 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Biloppstillingsfelt (1028)" til "Parkeringsfelt (1028)" 5524 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, vikesymbol (1036)" til "Vikesymbol (1036) " 5525 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, gangsymbol (1038.1)" til "Gangsymbol (1038.1) " 5526 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, sykkelsymbol (1038.2)" til "Sykkelsymbol (1038.2) " 5527 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, parkeringssymbol (1040)" til "Parkeringssymbol (1040) " 5528 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Tekst,

10 vegnummer (1050.4)" til "Tekst, vegvisning (1050.4) " 5529 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Tekst, buss/taxi" til "Tekst, taxi (1050.3)" 5530 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, fram" til "Pil, kjøreretn, (1034.R)" 5531 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, fram + H" til "Pil, kjøreretn, (1034.RH)" 5532 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, fram + V" til "Pil, kjøreretn, (1034.RV)" 5533 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, fram + H + V" til "Pil, kjøreretn, (1034.RHV)" 5534 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, V" til "Pil, kjøreretn, (1034.V)" 5535 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, H" til "Pil, kjøreretn, (1034.H)" 5536 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, kjøreretn, H+V " til "Pil, kjøreretn, (1034.HV)" 5537 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, feltskifte, V " til "Pil, feltskifte, (10.34.V)" 5538 ET 4167 "Type". TV Endret navn fra "Symbol, pil, feltskifte, H " til "Pil, feltskifte, (1034.H)" 5539 ET 4167 "Type". TV "Symbol, generelt" satt til "Utgår_Symbol, generelt": Konvertering: Enderes til annen verdi ET 4167 "Type". TV "Tekst, generelt" satt til "Utgår_Tekst, generelt": Konvertering: Enderes til annen verdi ET 4168 "Farge" er satt til "Utgår_Farge" ET 4171 "Materialtype" er satt til "Utgår_Materialtype". Konvertering: Ingen, 5544 ET 4507 "Utleggingsmetode" er satt til "Utgår_Utleggingsmetode". Konvertering: Ingen, 5546 ET 4172 "Tykkelse" er satt til "Utgår_Tykkelse" ET 4175 "Tekst-/Symbolhøyde" er satt til "Utgår_Tekst- /Symbolhøyde". Konvertering: Ingen, eksisterende innhold slettes 5548 ET 7980 "Tekst, type" er satt til "Utgår_Tekst, type" ET 4184 "Dimensjon vikesymbol" er satt til "Utgår_Dimensjon vikesymbol". Konvertering: Ingen, 5550 Viktighet for ET 4185 "Antall rumlelinjer" er endret til

11 Betinget 5551 ET 7976 "Bredde enkeltlinje" er satt til "Utgår_Bredde enkeltlinje". Konvertering: Ingen, eksisterende innhold slettes 5552 Viktighet for ET 4518 "Antall gangfeltstaver" er endret til Betinget 5553 ET 4179 "Utført dato" er satt til "Utgår_Utført dato" ET 4176 "Utførende" er satt til "Utgår_Utførende" ET 4177 "Leverandør" er satt til "Utgår_Leverandør" ET 4180 "Reparert dato" er satt til "Utgår_Reparert dato". Konvertering: Ingen, eksisterende innhold slettes 5557 ET 4174 Endret navn fra "Tekst" til "Tekst, vegnummer" 5558 Viktighet for ET 4181 "Antall viketrekanter" er endret til Betinget 5591 Ny ET "Dimensjonerende forhold for symbolhøyder" 5459 Ny ET Byggeår 269 Vegskulder/Vegkant 5461 Ny ET Oppsettingsår 155 Vekt 5464 Ny ET Oppsettingsår 155 Vekt 5579 Assosiasjon til VT 67 "Tunnelløp" fjernet. Konvertering: Assosiasjon fjernes 155 Vekt 5462 Ny ET Byggeår 278 Ventilasjonsanlegg 5463 Ny ET Oppsettingsår 212 Vifte/Ventilator 5564 Utgår-prefiks er fjernet fra vegobjekttypen. Bakgrunn: Innhold stemmer forholdsvis bra med ny definisjon. Definisjoonen er endret fra "Strekning hvor vilt krysser vegen forholdsvis hyppig. Kan være både naturlig kryssing og ledet kryssing under/over eller i plan med vegen. På strekninger der det er kryssing i plan med veg, skal det normalt være skiltet med skiltnummer 146.1, eller 146.3" til ny definisjon "Strekninger som er skiltet med viltfare". MERK! Eksisterende data må gjennomgås for å sikre at de stemmer med definisjonen av objekttypen. 291 Viltfare 5565 Objekttypen har endret navn fra Vilttrekk til Viltfare 291 Viltfare 5566 Ny ET "Lengde" 291 Viltfare 5567 Ny ET "Beskrivelse" 291 Viltfare 5568 Utgår-prefiks er fjernet fra ET 8016 "Eier" 291 Viltfare 5569 Utgår-prefiks er fjernet fra ET 8087 "Vedlikeholdsansvarlig" 291 Viltfare

12 5570 Ny ET 2221 "Dyreart" endret til "Art". Ny TV "Rådyr" 291 Viltfare 5465 Ny ET Oppsettingsår 498 Viltreflektor 5466 Ny ET Byggeår 497 Viltsikring 5575 VT fjernet fra Datakatalogen. Konvertering: ingen eksisterende data 817 Vindkjel 5468 Ny ET Byggeår 165 Vindmåler 5630 ET "9682 ". Endret fra påkrevd til betinget. Ikke krav om å angi adkomst for støyvoller som ligger ved vegen. 234 Voll 5631 ET 9682 "Adkomst" tatt med i Objektliste 234 Voll 5318 Ny versjon sendt til NVDB for testinnlesing 5476 Ny versjon sendt til NVDB for testinnlesing 5478 Ny versjon sendt til NVDB for testinnlesing 5572 Vi har hatt en opprydding i innhold av Tilleggsinformasjon og Instruks for vegobjekttypene. Instruks vil nå inneholde innsamlingsreglene fra produktspesifikasjonen Ny versjon sendt til NVDB UTV 5586 Ny versjon sendt til NVDB for bruk i UTV/test 5660 Ny versjon sendt til NVDB

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325 Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog)

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Versjon 1.01 15.06.2015 Gunnar Samuelsen, Norkart AS Side 1 av 7 I

Detaljer

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020 Statens vegvesen Referat Dato: 25.02.2015 Tid: 12:00-14.05 Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: 25.02.2015 Vår referanse: 2014/053637 Referat frå tilbodskonferanse

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer