Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020"

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: Tid: 12: Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: Vår referanse: 2014/ Referat frå tilbodskonferanse driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Stad: Møteleder: Haugesund Ove Hausvik Til stede: Statens vegvesen: Ove Husvik, Rune Skår, Alina Pettersen, Tønnes Frøyland, Ann-Mari Hardeland og Angelica Chamorro Entreprenørar Forfall: - Kopi til: - Sak Ansvar / frist Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke Tilbodskonferansen vart opna med ein presentasjon av samtlege, deretter gjekk byggherren gjennom ein lysark-presentasjon. Lysarka ligg vedlagt referatet. Enkelte punkt i nokre av lysarka vart nærare presisert på konferansen, og desse punkta er lista opp under: Lysark nr. 19: kap. D2-S20, del A Påpekes at kap. D2-S20 også angir noen krav for drift av vegnettet, døme: «Gamle veinettet på Lovraeid og Skjold» Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Kvaløygata 1 Statens vegvesen Region vest 5537 HAUGESUND Landsdekkende regnskap Askedalen Leikanger Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

2 2 Sak Lysark nr. 24: kap. D2 P Minner på at vegbildene, kap. D2-P er viktig for å danne seg en formeining om vegnettets tilstand. Ansvar / frist Lysark nr. 37 Bruk av prosessene 94.9 og 95.9 Lysark nr. 38 Kap. D2-S17, Beredskapsplaner, side 33. Strekning A og B, er en sammenhengende strekning Strekning C og D, er en sammenhengende strekning Strekning E og F, er en sammenhengende strekning Andre presiseringer: Kap. D2-S23 Ferjekaier-og-rasteplasser, side 7: tekst i bilde «brøytes etter åpning av sandsfjordbru» = «areal som skal ha vinterdrift etter åpning av Sandsfjord bru». Kap. D2-ID7330b Tettbygde strøk, side 3: krysset mellom Ev 134 X Fv 514 «Ølen kryset» er ikke oppdatert på kartet. Spørsmål levert på tilbodskonferansen: Spørsmål 1: Svar 1: BH kommer med nytt kap. D2-V5-7, distribueres samtidig med dette referatet. Spørsmål 2: Svar 2: BH kan ikke angi eller anslå en fordeling av enkle avslutninger og Espen avslutninger.

3 3 Sak Ansvar / frist Spørsmål 3: Svar 3: Se kap. D1 prosess BH har ikke erfaringstall. Spørsmål 4: Svar 4: Forklaring til verdier i kap. D2-V4-41 for kolonnene «H» og «I»: 1015 = 10. oktober 415 = 15. april Spørsmål 5: Svar 5: Sum fremgår av kap. D2-V og kap. D2-S20. Spørsmål 6: Svar 6: Byggherre har ikke komplett oversikt, for kjøreveger er de i utgangspunktet, montert for hver 500 m Spørsmål 7: Svar 7: Se kap. A3 pkt. 3

4 4 Sak Spørsmål 8: Ansvar / frist Svar 8: Byggherren oppfatter ikke dette som et spørsmål til noe som er uklart i konkurransegrunnlaget, men som et synspunkt om at konkurransegrunnlaget burde ha vært annerledes utformet. Slike synspunkt må fremmes for byggherren gjennom andre kanaler enn som spørsmål til et konkret konkurransegrunnlag.

5 5 Sak Spørsmål 9: Ansvar / frist Svar 9: Til hjelp for kapasitetsberegning for vinterdrift finnes tips, som må tilpasses kontraktens krav og føringer, i «Temahefte til HB111» under «Dimensjonering av brøyterode» Spørsmål 10: Svar 10: Se kap. C3. pkt a, som blant annet sier «brukerlisens» og innsyn i det datasystemet entreprenøren selv har for å følge opp vinterdriften i sann tid. Spørsmål 11:

6 6 Sak Ansvar / frist Svar 11: Se kap. C3 pkt , «Felles årlig befaring skal gjennomføres etter omforent opplegg». Tidsforbruk for den årlige befaringen vil være avhengig av status for entreprenørens objektregistrering, tilstand iht. kontraktens krav, og kvaliteten på entreprenøren leveranser forøvrig. Tidsforbruket er derfor i stor grad avhengig hvor godt entreprenørens kvalitetssystem virker. Omfanget av arbeidet vil være sammenlignbart med, men vanligvis noe mindre sammenlignet med omfanget av arbeidet knyttet til overlevering, jf. kap. C3 pkt Spørsmål 12: Svar 12: Se kap. D1 prosess Spørsmål 13: Svar 13: Se blant annet kap. D2-S36 og kap. D2-S20. Opplysninger under er å anse som suplement til kap. D2-S20: Tunnel «Ny» Hamra på Fv 517 inneholder teknisk utsryr, med omfang av objekttyper som Ivarsflott tunnelen med tillegg for nødlys.

7 7 Sak Som suplement til kap. D2-S36: Tunnel «Gamle» Hamra på Fv 517 inneholder ingen «elektro utstyr». Ansvar / frist Spørsmål 14: Svar 14: Se blant annet kap. D1 prosess 61.8 og kap. D2- V4-23d «Trafikklomme» Spørsmål 15: Svar 15: Entreprenøren skal etablere et system som oppfyller kravspesifikasjonen. Farlige avvik forutsettes håndtert fortløpende. Andre avvik må entreprenøren utarbeide en plan for hvordan skal håndteres. Byggherren tror at det for strekninger der entreprenøren erfarer eller forventer mange avvik, vil være hensiktsmessig å etablere systemer med rutinemessig renhold, heller enn spesifikk utkalling når enkeltavvik er identifisert. Egeninspeksjonen må uansett fange opp alle behov, slik at tiltak blir iverksatt iht. kontrakten.

8 8 Sak Ansvar / frist Spørsmål 16: Svar 16: Noen slik tegning inngår ikke i konkurransegrunnlaget. Spørsmål 17:

9 9 Sak Svar 17: Beskrivelse for veghøvel er gitt i kap. D1 prosess a. Ansvar / frist Spørsmål 18: Svar 18: Historiske vinterdriftsdata er erfaringstall fra en driftssituasjon med til dels andre rammebetingelser og standardkrav. Mengdene gitt i kap. D1 er anslåtte mengder for kontraktsperioden. Spørsmål 19: Svar 19: Se også kap. D2-S20

10 10 Sak Ansvar / frist Spørsmål 20: Svar 20: Se kap D1 prosess 94.9 Spørsmål 21: Svar 21: Byggherren finner ikke ordet «utbrøytet» i kap. D1, og forstår ikke spørsmålet. Spørsmål 22: Svar 22: Nei, vi har ikke erfaringsoversikt over «istapper i tunnel»

11 11 Sak Ansvar / frist Spørsmål 23: Svar 23: Noe slikt kart inngår ikke i konkurransegrunnlaget. Spørsmål 24: Svar 24: Kap. E1 lister opp de dokumentene som skal leveres. Dette utelukker ikke at andre dokumenter kan være nødvendige, f.eks. dersom tilbudet inneholder referanse til slike dokumenter. Spørsmål 25: Svar 25: Rett sum av alle kolonner for Vinterdriftsklasse DkD i kap. D2-V2, er m Som består av delsummene: Rv = m Fv Rogaland = m Fv Hordaland = m

12 12 Sak Ansvar / frist Spørsmål 26: Svar 26: Vi forutsetter leveranse iht. kontrakt. Spørsmål mottatt ETTER tilbudskonferansen: Spørsmål 1 - E: I prosess 61,8 skal me prise drift og vedlikehald av grusvegar og andre areal med grusdekker. I fylgje V4 40b er de ikkje grusdekke i kontrakta. V4 23 b beskriv enkelte rasteplassar uten fast dekke. Er det kun denne lista me skal legga til grunn for prising av denne prosessen? Svar 1 - E: Se blant annet kap. D2-V4-23d «Trafikklomme». Spørsmål 2 - E: Tunellvask: I D2-ID3700a s. 2 står det: Det skal benyttes rensemiddel såpe og vann.» Det framgår ikke spesifikt i teksten om dette gjelder på tunnelhvelv ifm. helvask eller om det gjelder på teknisk utstyr. (selv om vi antar at det er ment at såpe skal benyttes i tunellhvelv må spørre for sikkerhets skyld) Svar 2 - E: Se kap. D2-ID3700a

13 13 Sak Ansvar / frist Spørsmål 3 - E: Skal det benyttes såpe i hvelving ifm. halvvask på Skjoldavik tunell? (den eneste tunellen som skal ha halvvask) Svar 3: Se kap. D2-ID3700a Spørsmål 4 - E: Prosess 48.8 oppfølging av etterslep på stikkrenner ifm. endrede oppslammingskrav fra 1/3 til 20%: Estimert stikkrenner innen følger SVV opp entreprenører på dette punkt? Vår erfaring så langt er at dette ofte ikke blir utført. Svar 4 - E: Vi forutsetter leveranse iht. kontrakt.

14 Tilbudskonferanse Driftskontrakt veg 1105 Indre Ryfylke Driftskontrakt veg 1105Indre Ryfylke

15 Program Åpning/innledning Endringer i årets mal for konkurransegrunnlaget Orientering om Driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke Endringer og oppretting av feil i utsendt konkurransegrunnlag Mottatt spørsmål fra tilbyder Spørsmål fra tilbydere (leveres skriftlig)

16 Åpning/innledning

17

18

19

20 Praktiske opplysninger Alle lysark som vises, vedlegges referatet Spørsmål som stilles på tilbudskonferansen, skal leveres skriftlig Alle spørsmål som stilles, gjengis i referatet med svar Spørsmål som ikke kan besvares i løpet av tilbudskonferansen, besvares i referatet Referatet med vedlegg blir en del av konkurransegrunnlaget Referatet med vedlegg blir lagt ut på kontraktens internettside. Tilbydernes kontaktpersoner vil få varsel om dette pr e-post. Tilbyderne har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert omkring oppdateringer i konkurransegrunnlaget på kontraktens internettside Varsler fra byggherren til tilbyderne ved oppdateringer sendes kun til den som er innmeldt som kontaktperson ved uttak av konkurransegrunnlag

21 Tidsfrister (kap. A2) Vedståelsesfrist:

22 Kapittelstruktur i konkurransegrunnlaget A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument

23 Kapittelstruktur, forts D Beskrivende del D1 Beskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan D2-I Supplerende beskrivelse og kravspesifikasjon D2-K Kvalitetssystem D2-P Vegbilder D2-R Skjema for rapportering til byggherren D2-S Informasjon om vegnettet m.m. D2-T Oversikt over utvalgte vegobjekter med tilstand og eventuelle merknader, data fra Vegdatabanken D2-V Vegnett og objektdata fra Vegdatabanken E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema

24 Endringer i årets mal for konkurransegrunnlaget

25 Mal for driftskontrakter med oppstart 2015 Fokusområder for endringer Endringer og forbedringer er basert på erfaring fra gjennomføring av driftskontrakter, innspill fra byggherremiljøet, bransjen og andre samt tilpasning til endrede føringer og rammebetingelser

26 Mal for driftskontrakter 2015 Endringer Endringsliste finnes på:

27 Mal for driftskontrakter 2015 Viktige endringer Kap. D1: Prosessnummer er endret for flere prosesser (samordning med driftskontrakt for elektriske anlegg) Kap. C3, pkt. 29 og kap. D1, prosess 14.8: Arbeidsvarsling Prosesser med funksjonsansvar: Arbeidsvarsling inkludert Øvrige prosesser: Arbeidsvarsling godtgjøres iht prosess 14.8 Arbeidsvarsling = Varsling + sikring + trafikkregulering Kap. D1/C3, pkt : Ny prosess Generell inspeksjon Kap. D1: Prosess 18.3 Beredskap veg (flyttet fra prosess 78.3) Kap. D1: Ny prosess 18.5 Samhandlingsprosess

28 Mal for driftskontrakter 2015 Viktige endringer Kap. A1: Nye nummer for Statens vegvesens håndbøker Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni Se håndboksidene for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer. Konkurransegrunnlag for driftskontrakter med oppstart i 2015 vil i hovedsak ha referanser til gammelt håndboknummer. Derfor er referanser til gammelt håndboknummer likestilt med referanser til nytt nummer. Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen

29 Orientering om Driftskontrakt veg 1105 Indre Ryfylke

30 Kart over kontraktsområdet

31 Vegnettet Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:

32 Kap. D2-S20 (se også kap. A3, pkt 3) Nyanlegg 1105-D2-S20-Nyanlegg pdf

33 Stedkoder

34 Kap. A3, pkt. 6 Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet

35 Kap. A3, pkt. 6 Drifts- og vedlikeholdsarbeider i andre entrepriser som inkluderer arbeider av samme type som er beskrevet i denne kontrakten

36 Kap. A3, pkt. 7 Spesielle forhold 1105-A3-Orientering_om_prosjektet pdf

37 Kap. A3, pkt. 7, forts. Spesielle forhold Til kap. A3, pkt 7.6, D2-T Til kontraktsarbeidenes start vil byggherren utarbeide et nytt kap. D2-T som betre samsvarer med tilstanden på kontraktsobjektene

38 Kap. C3, pkt b og pkt c Vinterdrift: Krav til kompetanse (1 av 3) Krav om deltagelse på vinterkurs med bestått eksamen er erstattet av kompetansekrav til de som styrer og utfører vinterdrift og krav om verifisering av kompetanse gjennom en kompetansetest. Entreprenøren skal selv stå for vurdering av opplæringsbehov og gjennomføring av opplæring Kompetansetesten vil foregå på Trafikkstasjonene til Statens vegvesen eller annet egnet sted dersom Trafikkstasjonen ikke kan benyttes. Det er i tillegg innført krav til opplæring i praktisk utførelse av vinterdrift. Det er også innført krav om et vintermøte før kontraktens første vintersesong hvor byggherren kan gjennomgå HMS, trafikksikkerhet og spesielle forhold knyttet til kontrakten

39 Kap. C3, pkt b og pkt c Vinterdrift: Krav til kompetanse (2 av 3) Byggherren vil stille oppdaterte powerpoint-serier for vinterkurs og video-opptak av de tilhørende presentasjonene til disposisjon for entreprenøren for opplæringsformål. Dette opplæringsmateriellet kan sammen med Statens vegvesens rapport nr. 310 «Opplæring i vinterdrift for operatører - Driftskontrakter med oppstart 2014» lastes ned fra web-adresse som vil bli oppgitt av byggherren. Rapport 310 er utviklet for driftskontrakter med oppstart 2014 og inneholder vedlegg som ikke er gyldige for kontrakter med oppstart Ved motstrid mellom rapport 310 med vedlegg og øvrige dokumenter i konkurransegrunnlaget/kontrakten, gjelder bestemmelsene i konkurransegrunnlagets/kontraktens øvrige dokumenter foran rapport

40 Kap. C3, pkt b og pkt c Vinterdrift: Krav til kompetanse (3 av 3) I noen tilfeller vil vinterdriften måtte starte før alle prosesser knyttet til kompetansetest og godkjenning av kompetanse er gjennomført. I slike situasjoner skal personell som er i en godkjenningsprosess i henhold til kontraktens bestemmelser, anses som godkjent for arbeid i vinterdriften inntil godkjenningsprosessen er avsluttet. Når godkjenningsprosessen er avsluttet i henhold til kontraktens bestemmelser, vil resultatet av godkjenningsprosessen avgjøre om personell er godkjent eller ikke for videre arbeid i vinterdriften

41 Kap. C3, pkt d Kurs om snøskred og vurdering av snøskredfare

42 Kap. C3, pkt Kurs i plantekjennskap

43 Kap. C2, pkt. 8, kap. C3, pkt. 7.1, kap. D1, pr 18.5 Oppstartmøte - samhandlingsprosess 7.1 Oppstartmøte og samhandlingsprosess Formen for og omfanget av ulike underentreprenørers deltakelse i samhandlingsprosessen vurderes av partene, bl.a. i lys av krav stilt i kap. C3, pkt

44 Kap. C3, pkt Melding og rapportering om hendelser.. Skjema R2 i ELRAPP vil bli omarbeidet og tilpasset for rapportering av ulike typer hendelser, skader, feil, avvik/mangler m.m. ELRAPP suppleres med ny rapport R20 (samlerapport for generell inspeksjon) Brukerveiledning for ELRAPP vil ikke bli oppdatert mht. dette før vinteren 2014/2015. Foreliggende informasjon og bestemmelser i kap. C3, pkt. 8 og kap. D1, prosess med tilhørende kap. D2-ID1821a gir tilstrekkelig beskrivelse av ny situasjon

45 Kap. D1 og Kap. E4 Mengder Mengdene gitt i kap. D1 og kap. E4 er anslåtte mengder for kontraktsperioden. Disse mengdene inkluderer også byggherrens forventninger om behov for endringsarbeid i kontraktsperioden knyttet til kontraktens prosesser og innsatsfaktorer, inkludert «forsikringskader» (skade forvoldt av kjent/ukjent motorvogn). Prisene i kap. E3 gjelder selvsagt også for endringsarbeider, jf. kap. C1 pkt

46 Kap. D1, prosess 14.8 Arbeidsvarsling - prising Spesiell arbeidsvarsling som må nyttes i forbindelse med utsetting, ajourhold og inntaking av arbeidsvarsling (varsling, sikring og trafikkregulering) anses som følgearbeid og skal inkluderes i prisene for prosess Referanser: Kap. C3, pkt. 29 Priser og prisnivå Kap. D1, Prisgrunnlag og måleregler Kap. D1, Øvrige opplysninger (om følgearbeid)

47 Kap. D1, prosess 14.8 Arbeidsvarsling - prising Mange steder vil det finnes eksisterende skilt mm som må tildekkes ved arbeidsvarsling på stedet. Ved behov skal eksisterende skilt mm tildekkes midlertidig så lenge arbeidsvarslingen pågår og reguleringen gitt av arbeidsvarslingen erstatter regulering gitt av permanente skilt mm. Når arbeidsvarslingen fjernes, skal permanent skilting mm igjen vises. Arbeid knyttet til slik midlertidig tildekking anses som følgearbeid og skal inkluderes i prisene for prosess Referanser: Kap. C3, pkt. 29 Priser og prisnivå Kap. D1, Prisgrunnlag og måleregler Kap. D1, Øvrige opplysninger (om følgearbeid)

48 Kap. D1 Arbeidsvarsling - prising Spesielt for Ev134 (unntatt hp 62) der fartsgrensen er over 50 km/t, gjelder slikt krav: Ved utføring av bevegelige arbeid som kantklipp og systematisk feiing av vegbane, er det krav om bruk av støtputebil / støtputehenger med trekkvogn

49 Kap. D1-V Forklaring på verdien «Utgår» i kap. D2-V Verdien «Utgår» framkommer mange steder i kap. D2-V. Verdien «Utgår» betyr ikke at objektet utgår eller er fjernet, men kun at det har skjedd en forandring (normalt forenkling) i hvordan objektet er registrert i NVDB. Objektet finnes fortsatt, og inngår i kontrakten. Når f.eks. det står «Utgår_Fysisk» på en midtdeler i kap. D2-V4-29, finnes det fortsatt en fysisk midtdeler her, men vedkommende midtdeler er ikke lenger registrert som «Midtdeler av utformingstype fysisk», men kun som «Midtdeler».» Spesielt om Typeverdien «Utgår_Grasmark» i kap. D2-V4-35d: For Grasdekker med typeverdien «Utgår_Grasmark» i kap. D2-V4-35d gjelder at disse skal driftes som Grasbakke, dersom annet ikke framkommer annet sted i konkurransegrunnlaget

50 Andre spesielle forhold Kap. D1 Prosess (Langfoss rasteplass samt Nesvik og Ropeid FK) Prosess Trær/kap. D2-V4-35c Prosessene:

51 Andre spesielle forhold Kap. D2-S17 Beredskapsplaner (side 33) Kap. D2-S06b Krav til sikt Kap. D2-S23 Ferjekaier og rasteplasser Kap. D2-S34 Uønskede arter Kap. D2-ID4800c Spesielle vannføringer Kap. D2-ID6210b Svandalsfossen Kap. D2-ID7330b Tettbygde strøk Kap. D2-ID7340a Skredgjerde Kap. D2-ID9400c fv520 vinterstenging/ åpning av Saudafjellet Kap. D2-ID9500b fv520 stenging og nattestenging av Saudafjellet

52 Andre spesielle forhold Kap. C3 pkt / Kap. D1prosess 18.21: Kap. C3 pkt

53 Endringer og oppretting av feil i utsendt konkurransegrunnlag

54 Endring/retting i konkurransegrunnlaget Kap. C3, pkt c «Verifisering av kompetanse» (Endring av visning fra C1 til C2) Personell som skal ta kompetansetest, skal framvise gyldig IDkort før testen, jf. kap. C2 pkt Byggherren skal kontrollere at det er samsvar mellom opplysningene som fremgår av ID-kortet og de opplysningene som er registrert i personregisteret i ELRAPP. Hvis det er manglende samsvar mellom opplysningene som foreligger, har ikke kandidaten anledning til å gjennomføre testen og Byggherren skal nekte kandidaten å gjennomføre denne

55 Mottatt spørsmål fra tilbyder (mottatt før tilbudskonferansen)

56 Spørsmål fra tilbyder Spørsmål: Hvordan er det tenkt at vinterdriften av G/S skal prises ut fra beskrivelsen i kapittel D1 for driftskontrakt 1105 Indre Ryfylke? Eksempelvis under GsB skal vi prise vinterdriften av riksveg i tillegg til riks- G/S-veg. Hva er forskjellen på disse to prosessene? Svar: Se kap. D1 prosess

57 Spørsmål fra tilbydere (mottatt på tilbudskonferansen, leveres skriftlig)

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer