Ring gratis på:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325"

Transkript

1 Den Lille Gule

2 I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ Bestilling: Tlf.: E-post: For mer informasjon: MO I RANA BODØ STORFORSHEI TRONDHEIM ÅLESUND VIK I SOGN VINGROM Hovedkontor Vingrom: BERGEN OSLO STAVANGER TØNSBERG Paul A. Owrens veg 46 KRISTIANSAND 2607 Vingrom Tlf: Salg: Vingrom (hovedkontor) - Oslo - Tønsberg - Kristiansand - Stavanger Bergen - Vik i Sogn - Ålesund - Trondheim - Mo i Rana - Bodø - Tromsø Produksjon: Vingrom - Tønsberg - Vik i Sogn - Storforshei 2

3 Oslo Tønsberg Kristiansand Professor Birkelands vei Oslo Reservatveien Tønsberg Mjåvannsveien Kristiansand Stavanger Bergen Vik i Sogn Forusbeen Stavanger Sandbrekketoppen Nesttun Elvegata, Vikøyri 6893 Vik i Sogn Ålesund Trondheim Mo i Rana Bingsa Miljøpark, Alvikvegen 201A 6019 Ålesund Heggestadmoen Heimdal Nesnaveien Mo i Rana Storforshei Bodø Tromsø Saltfjellvn Storforshei Klinkervn Bodø Skattøravegen Tromsø 3

4 Euroskilt - markedslederen innen trafikksikkerhet Euroskilt AS er markedsleder i Norge innen trafikksikkerhetsmateriell, og en betydelig aktør innen utemiljø- og avsperrings - produkter som benker, sykkelstativ, bommer og rekkverk. Bedriften ble etablert 1985, og har i dag ca 130 ansatte. Vårt produktspekter er rettet mot trafikksikkerhet og utemiljø og består av; varslingsutstyr for vegarbeid, midlertidig rekkverk i stål for vegarbeid, støtputer for rekkverk, midtdelere samt trafikkskilt med godkjente skiltmaster for påkjøring. Videre har vi ett av Norges bredeste utvalg innen utemiljø og avsperring, hvor vi i tillegg til å levere egenproduserte produkter. Er eneleverandør i Norge på utstyr fra Vik Ørsta, Veksø, mmcitè, Cyclehoop, Velopa og Smekab. Dette gjelder utstyr som; sykkelstativ, benker og bord, avfallskurver, sykkeloverdekninger, leskur, bommer, gjerder, rekkverk, porter gjerder, rekkverk, porter bl.a. Bedriften er en del av SafeRoad Group som ble etablert i 2007 etter en sammenslåing av Euroskiltgruppen og Ørstagruppen. Les mer om oss på og 4

5 Innhold Skilting 6 Oppsetting 58 Vegmerking 94 Arbeidsvarsling 100 Avsperring 137 Vegsikring 147 Utemiljø 153 Diverse 161 Utleie 165 Kurs og seminar 168 Notater 172 5

6 God trafikkskilting er viktig for å hindre alvorlige ulykker. Skiltingen skal utføres på en ensartet og konsekvent måte som samsvarer med internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk, trafikktekniske grunnregler og god praksis. Euroskilt er landets største leverandør av trafikkskilt. I tillegg til trafikkskilt produserer vi skilt til mange andre formål. Eksempler på det kan være merking av parkeringsplasser, skilt til borettslag eller merking av bygninger. Disse skiltene lages på samme måte som trafikkskiltene og har samme høye kvalitet. 6

7 1 Skilting Fagområdet Trafikkskilt 8 Tips og råd ved bestilling av skilt 10 Minimumskrav til refleks 14 Normal høyde over kjørebane 15 Gjenbruk av gamle skilt 16 UV-digitalpring av skilt 18 Fareskilt 20 Vikeplikt- og forkjørsskilt 22 Forbudsskilt 23 Påbudsskilt 25 Opplysningsskilt 26 Serviceskilt 29 Vegvisningsskilt 31 Underskilt 36 Markeringsskilt 40 Arbeidsvarslingsskilt 41 Farvannsskilt 44 Vassdragsskilt 46 Privatrettslige skilt 50 Tekniske skilt 54 7

8 SKILTING / INNLEDNING Fagområdet Trafikkskilt God skilting er svært viktig for å hindre alvorlige ulykker på norske veier. De skal gjøre trafikantene trygge og kravene som stilles til deres funksjonelle egenskaper er høye. Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikanter. God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av veitrafikken. Skilting skal være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet, i samsvar med internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk, trafikktekniske grunnregler og god praksis. Hvem kan sette opp offentlige trafikkskilt? Statens vegvesen har ansvar for riktig og god skilting på alle riks og fylkesveier, mens kommunene har ansvar for de kommunale veiene i Norge. Med forvaltningsreformen som ble innført har Statens vegvesen overlatt ansvaret for mange veier til fylkeskommunene. Man må søke for å sette opp skilt på disse veiene. Refleks I utgangspunktet skal alle offentlige skilt ha reflekterende egenskaper. Med faste trafikkskilt menes skilt som har fast budskap og som er montert i faste punkter langs veinettet. Alle faste trafikkskilt skal være retroreflekterende. Refleksfolier for norske trafikkskilt deles i dag inn i tre klasser - klasse 1, klasse 2 og klasse 3. Størrelser Trekantede og sirkelformede trafikkskilt finnes normalt i tre ulike størrelser. Liten størrelse (LS) Middels størrelse (MS) Stor størrelse (SS) 8

9 SKILTING / INNLEDNING Noen skilt kan også utformes i understørrelse (US) eller overstørrelse (OS). Valg av skiltstørrelse gjøres ut fra vurderinger av fartsnivå, veistandard og omgivelser. Plateskilt på bestilling Euroskilt produserer langt flere skilt enn trafikkskilt. Eksempler på slike skilt kan være merking av parkeringsplasser og skilt til borettslag. Plateskilt på bestilling lages av samme materiale som trafikkskilt og har derfor like god kvalitet som disse. Skilt i bøyle Av hensyn til omgivelser og miljø har kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt økt kraftig de siste årene. I gågater og sentrumsnære områder skal skiltene myke opp omgivelsene. Vi har derfor utviklet komplette skilt- og bøylesystemer for normert trafikkskilting. Skiltene og oppsettet leveres i aluminium og med mange tilpasningsmuligheter. 9

10 SKILTING / TIPS OG RÅD Tips og råd ved bestilling av skilt Viktige opplysninger om skiltbestilling: Når du skal bestille skilt, må du som kunde gi oss en del opplysninger: Hvilken folietype du skal ha (klasse 1, 2 eller 3)? Hva slags bunnfarge på skiltene (avhenger av skilttype og formålet)? Hva slags platetype du skal ha (plan plate, knekte kanter eller VD-panel)? Hvilken størrelse på skiltene (LS, MS eller SS)? Hvilken høyde på teksten (avhenger av flere ting, bl.a. hastigheten på veien og leseavstanden til skiltene)? Hva målene skal være på skiltet (kan bestemmes av deg i enkelte tilfelle)? Når det foreligger en skiltplan, bør denne sendes til oss som et underlag til bestillingen. Korrektur: Korrekturlesing er en viktig del av en skiltbestilling. Ut fra mottatt bestilling utarbeides et korrekturgrunnlag som du som kunde må godkjenne før produksjon. Valg av refleksklasse: Krav til refleks for det enkelte skilt er definert i Håndbok R310. Utdrag fra tabellen for refleksklasser vises på side 16. Permanente skilt - Håndbok N300: I Håndbok N300 - Skiltnormalen finnes detaljerte opplysninger om krav til det enkelte skilt. Håndbok N300 er inndelt i 5 deler (forskjellige skiltgrupper) i tillegg til en generell del (fellesbestemmelser). Vi anbefaler å bruke denne håndboken som oppslagsverk. Håndbok N300 finnes på under fanen Fag. 10

11 SKILTING / TIPS OG RÅD Arbeidsvarslingsskilt - Håndbok N301: Håndbok N301 Arbeid på og ved veg, tar for seg kravene til arbeidsvarsling, også innen skilting. Oversikt over skilt som skal ha gul-grønn fluoriserende bunnfarge finner du i Håndbok N301. Dette gjelder blant annet fareskilt, hastighetsreduksjon, markeringsskilt mm. Håndbok N301 finner du også på under fanen Fag. Håndbok N300 eller N301: Dersom det ikke er beskrevet spesielle krav til et skilt når det benyttes til arbeidsvarsling, gjelder de samme reglene som for permanent skilting, altså som beskrevet i Håndbok N300. Krav til utstyr - Håndbok R310: Håndbok R310 - Trafikksikkerhetsutstyr, beskriver de tekniske egenskapene/kravene. Her finner du beskrivelse av de forskjellige folietypene, om de enkelte platetypene osv. 11

12 SKILTING / TIPS OG RÅD Håndbok V320 - planlegging og oppsetting av trafikkskilt: Håndbok V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt er en viktig håndbok. Den kom i februar 2009 og tar for seg de fleste områder du som planlegger/skiltbestiller/montør har behov for å vite. Håndboken er ikke en normal, men en veileder. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne. Euroskilt arrangerer kurs i skilting/oppsetting og også Håndbok V320. Et slikt kurs kan gi deg en raskere start på en enklere arbeidsdag. Så høyt skal skiltene stå: Det finnes standardiserte regler for hvor høyt over bakken skilt skal være plassert. Men fordi vi har steder i landet som har spesielle utfordringer (høye brøytekanter, ekstra værhardt, stor fare ved påkjøring osv), så kan det være fastsatt spesielle krav for det området. Spør vegvesenet om de har avvikende krav, eller om det er standardhøydene beskrevet i Håndbok N300 som gjelder (se tabell side 17). Montering av flere skilt på samme stolpe: Ofte vil det være plassert flere standard trafikkskilt på samme stolpe, for å minske antall stolper, og også flere stolper etter hverandre. Da er det noen enkle standardkrav du bør kjenne: Hva skal stå øverst/nederst? Som hovedregel er rekkefølgen Fareskilt øverst, så Forbudsskilt, Påbudsskilt og Opplysningsskilt. Enda enklere å huske; det laveste nummeret øverst. Er det flere skilt i samme gruppe, skal også laveste nummer øverst. I arbeidsvarsling skal alltid skilt 110 Vegarbeid stå øverst. Det er tillatt å ha maks to hovedskilt pr. stolpe. Til hvert av skiltene kan det høre ett underskilt. Underskilt skal være like brede som det skiltet det er plassert under. Teksten på enkelte underskilt vil gå over to, eller flere linjer. Håndbok N300 beskriver også hva som er teksthøyden for de enkelte underskilt. Det varierer noe. Det bør være minimum 50 m mellom skiltstolpene. Til arbeidsvarsling er det minimum 50 m utenfor tettbygd strøk og minimum 30 m i tettbygd strøk. 12

13 SKILTING / TIPS OG RÅD 13

14 SKILTING / TIPS OG RÅD Minimumskrav til refleks Skiltgruppe Alle skiltgrupper: - Sideplasserte skilt (som ikke er belyst) der tekst eller symboler kommer høyere enn 3,5 m over kjørebanen - Overhengende skilt som ikke er belyst Fareskilt (generelt): - vegarbeid (110), avstand til gangfelt (140) Vikeplikt- og forkjørsvegskilt, - skiltene 202, 204, 210, 212 Vikeplikt- og forkjørsvegskilt, - skiltene 206, 208, 214 Forbudsskilt (generelt): - skilt 334 (forbikj.forbud), 362 (fartsgr.) - skilt 302 (innkjøring forbudt) Påbudsskilt (generelt): - på trafikkøyer Type omgivelser Landlig Tettbygd/ bygater Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 3 Klasse 3 Opplysningsskilt (generelt): Klasse 1 Klasse 1 - gangfeltskilt (516) Klasse 3 Klasse 3 Serviceskilt Klasse 1 Klasse 1 Vegvisningsskilt Klasse 1 Klasse 2 Underskilt: - - Refleksklasse som hovedskiltet Markeringsskilt Klasse 3 Klasse 3 - bakgrunnsmarkering (902) og retningsmarkering (904) Klasse 2 Klasse 2 På flerfeltsveger i bystrøk (med konkurrerende lyskilder) med høyt fartsnivå bør det benyttes høyere klasse enn tabellen over krever (dvs. klasse 2 eller 3) I landlige omgivelser kan det på veger med ÅDT > 8000 benyttes en høyere folieklasse enn tabellen over krever Tunneler: - I belyste tunneler skal alle skilt unntatt markeringsskilt være innvendig belyst (unntatt skilt som skal være etterlysende) - I tunneler uten belysning skal det benyttes folie i klasse 3 Figur 1.2 Krav til valg av refleksfolie (folieklasse) for trafikkskilt. Forventet levetid: Klasse 1: 10 år Klasse 2: 14 år Klasse 3: 16 år 14 Skilt som tilsynelatende ser friske ut, kan være uten funksjon i mørket.

15 SKILTING / TIPS OG RÅD Normal høyde over kjørebane SKILTTYPE SKILTNR. HØYDE (mm) MERKNAD Fareskilt Avstand fra vegbane til korsets midtpunkt Vikeplikt- og forkjørsskilt Forbudsskilt , , , Påbudsskilt 402, Se under skilt 404 i Del 3 Opplysnings mm på ramper skilt Se de enkelte skilt i Del 3, håndbok N Serviceskilt For platehøyde større enn 1000 mm For platehøyde mindre enn eller lik 1000 mm Vegvisnings mm v/oppsetting på mast skilt mm v/opps. på mast/for 713 som vegviserfløy mm v/oppsetting på mast Minimum 2250 mm på husvegg mm v/oppsetting på mast 749, mm hvis det er vegviserfløy Markeringsskilt 902, Minim. 700 mm som US i komb. med Se under skilt 912 i Del 2, håndbok N

16 SKILTING / GJENBRUK od.blad kap Prod.blad 1e Prod.blad kap Prod.blad 1e kap 09:51 Prod.blad e kap Prod.blad Side 1e kap 09:51 Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Side e kap 09:51 7Side e 09:51 7Side :51 7Side 09:51 7Side Lakkering/ kromatisering Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1e kap Prod.blad e kap Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Side e kap 09:51 7Side e 09:51 7Side :51 7Side 09:51 7Side Gjenbruk av gamle skilt Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1e kap Prod.blad e kap Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Side e kap 09:51 7Side e 09:51 7Side :51 7Side 09:51 7Side Bidra til større miljøgevinst - lever inn dine gamle skilt til gjenbruk. Euroskilt Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1e kap Prod.blad e kap Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Side e kap 09:51 7Side e 09:51 7Side :51 7Side 09:51 7Side hjelper deg å skåne miljøet ved å ta i mot dine nedslitte trafikkskilt for gjenbruk. Kretsløp for trafikkskilt for for for for for for for Kretsløp for trafikkskilt for for Prod.blad Prod.blad kap Prod.blad 1e kap Prod.blad e kap Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad e kap 09:51 Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Prod.blad Side e kap 09:51 7Side e kap 09:51 7Side e 09:51 7Side :51 7Side 09:51 7Side Trafikkskilt behøver ikke nødvendigvis være nye for å se fine ut. Det er svært for for for for for for for Kretsløp for trafikkskilt for for Tradisjonelt: vanskelig Tradisjonelt: å se Tradisjonelt: forskjell Tradisjonelt: på Tradisjonelt: et gjenbrukt Tradisjonelt: Ved Tradisjonelt: trafikkskilt gjenbruk: Tradisjonelt: og Ved Tradisjonelt: et gjenbruk: nytt. Ved Tradisjonelt: Ved gjenbruk: Ved Tradisjonelt: å bruke gjenbruk: Ved selve gjenbruk: Ved gjenbruk: Ved Ved Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist skiltplaten Euroskilt AS Euroskilt ASEuroskilt ASEuroskilt ASEuroskilt AS Eu Norge om igjen Euroskilt Norge og påføre AS Norge ny Euroskilt Norge folie, ASEuroskilt Norge får AS man Euroskilt Norgeen ASEuroskilt betydelig Norge ASEuroskilt Norgemiljøgevinst. ASEuroskilt ASEuroskilt ASEuroskilt Norge ASEuroskilt AS Euroskilt Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Ved Kretsløp Tradisjonelt: gjenbruk: for Ved Tradisjonelt: gjenbruk: for Ved Kretsløp Tradisjonelt: gjenbruk: for Ved trafikkskilt gjenbruk: Ved gjenbruk: for Ved Ved Kretsløp for trafik Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Statens Lakkering/ vegvesen Lakkering/ Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASveg Eu Norge Norge Euroskilt Norge ASEuroskilt Norge kromatisering kromatisering kromatisering (kunder) kromatisering kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt (kunder) AS Euroskilt (kunde Euroskilt lager nye skilt av gamle med en hydrostrippmaskin. Sentralt i metoden er høyt Tradisjonelt: vanntrykk Tradisjonelt: som Tradisjonelt: effektivt for Tradisjonelt: fjerner for Tradisjonelt: for alle Tradisjonelt: spor for Tradisjonelt: av gammel for Ved Kretsløp Tradisjonelt: gjenbruk: for Ved Tradisjonelt: folie, gjenbruk: for Ved Kretsløp slik Tradisjonelt: at gjenbruk: for Ved bare trafikkskilt gjenbruk: Ved gjenbruk: for Ved Ved Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASveg Eu Norge Norge Euroskilt Norge ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge aluminiumsplaten står tilbake. På denne kromatisering måten kromatisering brukes kromatisering bare kromatisering 3 prosent kromatisering av den (kunder) ASEuroskilt (kunder) AS Euroskilt (kunde Valsing Valsing Valsing Valsing Skraphandler Valsing Valsing Skraphandler Valsing Skraphandler Valsing Skraphandler Valsing Skraphandler Valsing Skraphandler Valsing Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Tradisjonelt: for Ved Kretsløp Tradisjonelt: gjenbruk: for Ved Tradisjonelt: gjenbruk: for Ved Kretsløp Tradisjonelt: gjenbruk: Skraphandler for Ved trafikkskilt gjenbruk: Skraphandler Ved gjenbruk: Skraphandler for Ved Skraphand Ved Hellas energien som Hellaskreves ved Hellas tradisjonell Hellas gjenbruk Hellas Hellasmed Hellas skroting Hellas og Hellas omsmelting. Hellas Det er Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASvegvesen Euroskilt Statens ASveg Eu Norge Norge Euroskilt Norge ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt kromatisering (kunder) AS Euroskilt samme type folie som brukes på nye og gamle skilt, kromatisering så bilistene kromatisering vil kromatisering ikke se forskjell. (kunde Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Omsmelting til Omsmelting Forbrennings- blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg Statens Omsmelting til Omsmelting til Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- vegvesen Omsmelting til Skraphandler Valsing Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Tradisjonelt: Ved Tradisjonelt: gjenbruk: Ved Tradisjonelt: Forbrennings- Statens gjenbruk: Ved Tradisjonelt: Omsmelting til Skraphandler Forbrennings- Grossist vegvesen Statens blokkanlegg Grossist vegvesen Statens gjenbruk: Ved Omsmelting til Skraphandler Forbrennings- gjenbruk: Ved til Skraphandler Skraphand Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Forbrenningsanlegg gjenbruk: Ved Forbrennings Ved blokk blokkanleggblokk Hellas blokkanlegg Hellas blokkanlegg Hellas Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist Grossist blokkanlegg vegvesen Statens anlegg vegvese Sta Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens (kunder) Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Euroskilt Statens (kunder) ASvegvesen Euroskilt Statens (kunder) ASvegvesen Euroskilt Statens (kunder) ASvegvesen Euroskilt Statens (kunder) ASveg Eu Norge Norge Euroskilt Norge ASEuroskilt Norge kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt Norge (kunder) ASEuroskilt Norge kromatisering (kunder) ASEuroskilt kromatisering (kunder) AS Euroskilt kromatisering (kunde Euroskilt leverer årlig ut flere tusen gjenbrukte skilt. Dette tilsvarer kromatisering kromatisering prosent Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til Forbrennings- blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg Statens Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Forbrennings- vegvesen Statens blokkanlegg vegvesen Statens Omsmelting til Skraphandler Forbrennings- til Skraphandler Skraphand Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Forbrenningsanlegg Forbrennings blokk blokk blokkanlegg Hellas av vår totale skiltproduksjon. Vi så gjerne at gjenbruksandelen var høyere. blokkanlegg vegvesen Statens anlegg vegvese Sta Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Lakkering/ Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens Lakkering/ vegvesen Statens (kunder) vegvesen Statens (kunder) vegvesen Statens (kunder) vegvesen Statens (kunder) veg kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering kromatisering (kunder) kromatisering (kunder) kromatisering (kunder) kromatisering (kunder) kromatisering (kunder) kromatisering (kunder) (kunder) (kunder) (kunde Hovedproblemet er at det blir levert inn for få skilt til gjenbruk. Valsing Valsing Valsing Valsing Valsing Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til Forbrennings- blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg Statens Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Forbrennings- vegvesen Statens blokkanlegg vegvesen Statens Omsmelting til Skraphandler Forbrennings- til Skraphandler Skraphand Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Forbrenningsanlegg Forbrennings blokk blokk blokkanlegg Hellas blokkanlegg vegvesen Statens anlegg vegvese Sta (kunder) (kunder) (kunder) (kunder) Skraphand Forbrennings 50 5 Med den energi Med som Valsing den går Med energi med Valsing den Med som energi Valsing den går Med som energi med Valsing den går Med som energi med Valsing den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går som energi medgår som medgår med Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til Forbrenningsanlegg Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanleggå blokk 1og skrote Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Valsing Forbrennings- Omsmelting til Skraphandler Forbrenningsanlegg Omsmelting til Skraphandler Forbrenningsanlegg til Skraphandler til å skrote og til smelte Hellas å skrote om til å og 1Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas blokk skrote smelte til å og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til Statens Hellas Forbrenningsanlegg Ordinær blokk blokk blokkanlegg om smelte vegvesen Statens blokk 1og om smelte vegvesen Statens 1 om vegvesen 1 (kunder) (kunder) (kunder) skilt rengjør produksjon vi skilt 24 stykker! rengjør skilt Gjenbruk rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi hos 24 skilt Euroskilt stykker! rengjør vi 24 stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! Med den Med energi den Med som energi den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går Med som energi med den går som energi medgår som medgår med Omsmelting Omsmelting til Omsmelting til Forbrennings- blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg blokkanlegg til å blokk skrote Omsmelting til Omsmelting til til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote 50 om smelte til å 1og skrote om smelte 501 og 50Forbrennings- Omsmelting til til å skrote om smelte 1og om smelte Forbrennings- Omsmelting til 50 1 om 50 Forbrennings- Omsmelting til Forbrenningsanlegg Omsmelting til til å skrote og smelte om Forbrenningsanlegg Omsmelting til til å skrote og smelte om 1 50Forbrennings- anlegg til 50 Forbrenningsanlegg til å skrote og smelte om blokk blokk blokkanlegg til Statens å blokk og skrote smelte vegvesen Statens blokk og om smelte vegvesen Statens 1 om vegvesen 1 (kunder) (kunder) (kunder) skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! 50 Med den Med energi 50 den Med som energi 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går som energi med 50 går som medgår med til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote 50 om smelte til å 50 1og skrote om smelte 501 og 50 om smelte om 50 1 skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! Med den Med energi 50 den Med som energi 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går som energi med 50 går som medgår med til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote 50 om smelte til å 50 1og skrote om smelte 501 og 50 om smelte om 50 1 skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! Med den Med energi 50 den Med som energi 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går Med som energi med 50 den går som energi med 50 går som medgår med til å skrote til å og skrote smelte til å og skrote om smelte til å 1og skrote om smelte til å 1og skrote 50 om smelte til å 1og skrote 50 om smelte til å 1og skrote om smelte til 50 å 1og skrote om smelte til 50 å 1og skrote 50 om smelte til å 50 1og skrote om smelte 501 og 50 om smelte om 50 1 skilt rengjør skilt rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 skilt stykker! rengjør vi 24 stykker! vi 24 stykker! Kretsløp for trafik Kretsløp for trafik Statens anlegg vegvese Sta (kunder) Forbrennings Statens 50 vegvese 5Sta anlegg Gammelt skilt Gammelt + Gammelt rengjøring skilt Gammelt + skilt rengjøring med + skilt Gammelt bare rengjøring + vann rengjøring med skilt til bare Gammelt med metallren + vann bare Gammelt rengjøring med skilt vann til bare Gammelt flate metallren + skilt vann til rengjøring med + metallren + skilt til bare rengjøring flate metallren + vann rengjøring med + flate til bare med + flate metall van bar + Gammelt skilt Gammelt + rengjøring skilt + rengjøring med bare Gammelt vann med skilt til bare metallren + vann rengjørin til fla m pålegging av pålegging ny pålegging refleks av pålegging = ny Nytt av pålegging refleks ny skilt av pålegging refleks = ny med Nytt av pålegging refleks = ny full skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny med skilt Nytt av pålegging refleks = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt refleks garanti! = full med skilt Nytt = f Gammelt Gammelt skilt Gammelt + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring + skilt 50 Gammelt rengjøring med + skilt 50 bare Gammelt rengjøring med + skilt 50 vann bare Gammelt rengjøring med 50 + skilt 50 vann til bare Gammelt rengjøring med 50 metallren + skilt 50 vann til bare Gammelt rengjøring med 50 metallren + skilt 50 vann til bare rengjøring med 50 flate metallren + skilt 50 vann til bare rengjøring med + 50 flate metallren + 50 vann til bare rengjørin med + 50 flate 50 van til bar me + 5 fla m Med samme energi som går med til å skrote/smelte om ett skilt, vi 50 stykker. pålegging pålegging av pålegging ny av pålegging refleks ny av pålegging refleks = ny Nytt av pålegging refleks = ny skilt Nytt av pålegging refleks = ny med skilt Nytt av pålegging refleks = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt refleks garanti! = full med skilt Nytt = f 16 Gammelt Gammelt skilt Gammelt + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring + skilt 50 Gammelt rengjøring med + skilt 50 bare Gammelt rengjøring med + skilt 50 vann bare Gammelt rengjøring med 50+ skilt 50 vann til bare Gammelt rengjøring med 50 metallren + skilt 50 vann til bare Gammelt rengjøring med 50 metallren + skilt 50 vann til bare rengjøring med 50 flate metallren + skilt 50 vann til bare rengjøring med + 50 flate metallren + 50 vann til bare rengjørin med + 50 flate 50 van til bar me + 5fla m pålegging pålegging av pålegging ny av pålegging refleks ny av pålegging refleks = ny Nytt av pålegging refleks = ny skilt Nytt av pålegging refleks = ny med skilt Nytt av pålegging refleks = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av pålegging refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt av refleks garanti! = ny full med skilt Nytt refleks garanti! = full med skilt Nytt = f Gammelt Gammelt skilt Gammelt + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring + skilt Gammelt rengjøring med + skilt bare Gammelt rengjøring med + skilt vann bare rengjøring med + skilt vann til bare rengjøring med metallren + vann til bare rengjørin med van til bar me fla m Gammelt Gammelt skilt Gammelt + skilt rengjøring + skilt rengjøring + rengjøring med bare med vann bare med vann til bare metallren vann til metallren til flate metallren + flate + flate + (kunder)

17 Du får billigere skilt Miljøgevinsten SKILTING blir minst / GJENBRUK 96% Prod.blad kap 1e :51 Side 7 Vi benytter en unik metode der vann og vakum fjerner den gamle refleksfolien uten å sette skade på aluminiumsplaten. Kretsløp for trafikkskilt Vi benytter en unik metode der vann og vakum fjerner den gamle refleksfolien uten å skade aluminiumsplaten. Tradisjonelt: Grossist Norge Euroskilt AS Ved gjenbruk: Powered by Euroskilt AS 1.06 Lakkering/ kromatisering Statens vegvesen (kunder) Valsing Hellas Skraphandler Omsmelting til blokk Forbrenningsanlegg Statens vegvesen (kunder) Kretsløp for trafikkskilt Med den energi som går med til å skrote og smelte om 1 skilt rengjør vi 24 stykker!

18 SKILTING / DIGITALPRINT UV-digitalprint av skilt Beskyttelse mot falming av farger Fargene er UV-herdet og motstands dyktige. Et ekstra laminat med UV-filter gjør holdbarheten enda bedre. Beskyttelse mot brøyte/sprutskader For å unngå juling fra snøbrøyting og steinsprut, gis skiltene et ekstra laminat med utvidet beskyttelse. Beskyttelse mot vaskeskader Med UV-Digitalprint blir skiltet helt uten kanter som vaskedysen kan få tak i. Med en av Europas mest moderne og effektive skilt fabrikker er Euroskilt nå i stand til å lage de mest detaljerte og holdbare trafikkskilt. Den nye teknologien gir høyere motstandsdyktighet mot slitasje/skader, mindre vaskeskader og mer holdbare farger. Tradisjonell produksjonsteknologi vil fortsatt eksistere, og den nye produksjonsteknologien vil hovedsaklig bli brukt på skilt til arbeidsvarsling og store tavler. 18

19 SKILTING / DIGITALPRINT 19

20 SKILTING / FARESKILT Farlig sving Farlig sving Farlige svinger Farlige svinger Bratt bakke Bratt bakke Smalere veg Smalere veg Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut Rasfare Rasfare 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 118 Bevegelig bro 120 Kai, strand, ferjeleie 122 Tunnel 124 Farlig vegkryss 126 Rundkjøring 132 Trafikklyssignal 134 Planovergang med bom 20

21 SKILTING / FARESKILT 135 Planovergang uten bom Avstandsskilt Jernbanespor Enkeltspor Jernbanespor Flerspor 139 Sporvogn 140 Avstand til gangfelt 142 Barn 144 Syklende Elg Rein Hjort Ku Sau 148 Møtende trafikk 149 Kø 150 Fly 152 Sidevind 153 Trafikkulykke 154 Skiløpere 155 Ridende 156 Annen fare 21

22 SKILTING / VIKEPLIKT- OG FORKJØRSSKILT 202 Vikeplikt 204 Stopp 206 Forkjørsveg 208 Slutt på forkjørsveg 210 Forkjørskryss 212 Vikeplikt overfor møtende kjørende 214 Møtende kjørende har vikeplikt 22

23 SKILTING / FORBUDSSKILT 302 Innkjøring forbudt Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for motorvogn Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for syklende Forbudt for gående Forbudt for gående og syklende Forbudt for ridende 308 Forbudt for transport av farlig gods 310 Forbudt for motorvogn m/flere enn to hjul og m/tillatt totalvekt høyere enn angitt 312 Breddegrense 314 Høydegrense 316 Lengdegrense Totalvektgrense for kjøretøy Totalvektsgrense for vogntog 320 Aksellastgrense 322 Boggilastgrense Stopp for angitt formål 23

24 SKILTING / FORBUDSSKILT Stopp for angitt formål 326 Stopp for toll Svingeforbud Svingeforbud 332 Vendingsforbud 334 Forbikjøringsforbud 335 Forbikjøringsforbud for lastebil 336 Slutt på forbikjøringsforbud 337 Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil 362 Fartsgrense 364 Slutt på særskilt fartsgrense 366 Fartsgrensesone 368 Slutt på fartsgrensesone 370 Stans forbudt 372 Parkering forbudt Parkeringssone (eks.) Parkeringssone (eks.) Parkeringssone (eks.) Slutt på parkeringssone (eks.) Slutt på parkeringssone (eks.) 24

25 SKILTING / PÅBUDSSKILT Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjørefelt Påbudt kjørefelt 406 Påbudt rundkjøring 25

26 SKILTING / OPPLYSNINGSSKILT 502 Motorveg 503 Motortrafikkveg 504 Slutt på motorveg 505 Slutt på motortrafikkveg Kollektivfelt for buss Kollektivfelt for buss og drosje 509 Sambruksfelt Slutt på kollektivfelt Slutt på kolletivfelt 511 Slutt på sambruksfelt 512 Holdeplass for buss 513 Holdeplass for sporvogn 514 Holdeplass for drosje 516 Gangfelt 518 Gangveg 520 Sykkelveg Sykkelfelt Sykkelfelt Midtstilt 522 Gang- og sykkelveg 524 Møteplass 26

27 SKILTING / OPPLYSNINGSSKILT Envegskjøring Envegskjøring Blindveg Blindveg Blindveg Blindveg 528 Valgfritt kjørefelt Sammenfletting Sammenfletting Felt for fartsøkning Felt for fartsøkning 532.H02 Kjørefelt slutter 532.H11 Kjørefelt slutter 534.V01 Kjørefelt begynner 534.H02 Kjørefelt begynner 534.V11 Kjørefelt begynner Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt Sammenfletting Kjørefelt inndeling 27

28 SKILTING / OPPLYSNINGSSKILT Kjørefelt inndeling Kjørefelt inndeling 539 (eks 1) Endret kjøremønster 540 Gatetun 542 Slutt på gatetun 548 Gågate 550 Slutt på gågate 552 Parkering 555 Havarilomme 556 Automatisk trafikkontroll 558 Videokontroll/ overvåkning 560 Opplysningstavle (eks.) 565 Feil kjøreretning 570.1V Nødutgangsskilt for tunnel 570.1H Nødutgangsskilt for tunnel 570.2V Nødutgang 570.2H Nødutgang 590 Husk bilbelte 28

29 SKILTING / SERVICESKILT 601 Radiokanal 602 Førstehjelp 605 Nødtelefon 606 Brannslokningsapparat 608 Kjøretøyverksted Drivstoff Drivstoff 611 Toalettømmeanlegg 612 Toalett Rasteplass Rasteplass 614 Enkel servering 616 Spisested 618 Campingplass 621 Bobilplass 622 Campinghytter 624 Vandrerhjem 625 Rom og frokost 626 Overnattingssted 635 Informasjon 637 Turistkontor Severdighet Museum/galleri Utsiktspunkt Naturfredet område Badeplass 29

30 SKILTING / SERVICESKILT Fiskeplass Tursti Skiløype Gardsmat/ Bygdeturisme Her er noe fryktelig galt! Mangelfull skilting kan føre til de utroligste situasjoner. 30

31 SKILTING / VEGVISNINGSSKILT 701 Tabellorienteringstavle 703 Diagram orienteringstavle 705 Avkjøringstavle 707 Kjørefeltorienteringstavle 709 Portalorienteringstavle 711 Tabellvegviser 713 Vanlig vegviser 715 Avkjøringsveiviser 31

32 SKILTING / VEGVISNINGSSKILT 717 Kjørefeltvegviser 719 Portalvegviser 725 m denne Är det Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg Vegnummer for riksveg som ikke er europaveg Vegnummer for riksveg som ikke er europaveg Vegnummer for nummerert fylkesveg Vegnummer for nummerert fylkesveg Ringveg/ ringrute Ringveg/ ringrute Nasjonal turistveg Omkjøringsrute store kjøretøy Rute for transport av farlig gods Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter 32

33 SKILTING / VEGVISNINGSSKILT Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på tofeltsveg angler, men er på skiltet? riktigt bilde? Solveien 725 Avstandsskilt 727 Stedsnavnskilt 729 Gate/ vegnavnskilt 731 Samleskilt for vegvisning 741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper 743 Midlertidig omkjøring 745 Slutt på midlertidig omkjøring 749 Vegviser for gangtrafikk 751 Vegviser for sykkelrute 753 Tabellvegviser for sykkelrute 755 Sykkelruteskilt 757 Avstandsskilt for sykkelrute 33

34 SKILTING / VEGVISNINGSSKILT 761 Motorveg 763 Motortrafikkveg 765 Bomveg/brukerbetaling på veg 767 Parkering 769 Parkeringshus 771 Lufthavn/Flyplass 772 Helikopterplass 773 Busstasjon/ bussterminal 774 Jernbanestasjon/ togterminal 775 Bilferje 780 Kjetting Kirke Næringsområde Svømmehall Alpinanlegg Hoppbakke Skistadion Golfbane Betaling med elektronisk brikke Betaling med betjent Betaling med mynt til automat 34

35 SKILTING / VEGVISNINGSSKILT Betaling med kort til automat Betaling med sedler til automat Ta billett i lukket betalingssystem Lever billett i lukket betalingssystem Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse Betaling med AutoPASS 35

36 SKILTING / UNDERSKILT 802 Avstand 804 Utstrekning 806 Tid Personbil Varebil, lastebil og trekkbil Buss Vogntog Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt event. trekkvogn Sykkel Motorsykkel og moped Forflytingshemmede med parkeringstillatelse Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) Fartsdempere m 808 Tekst Svingpil (eks.) 812 Anbefalt fart Stigningsgrad Stigningsgrad 814 Virkelig fri vegbredde 816 Kryssende tømmertransport Særlig ulykkesfare 36

37 SKILTING / UNDERSKILT Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare 822 Forløp av forkjørsveg (eks.) 824 Forvarsling av stopp 826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger Utstrekning av stansog parkeringsregulering. Gjelder i begge kjøreretninger Utstrekning av stans- og parkeringsregulering. Gjelder mot kjøreretningen Utstrekning av stansog parkeringsregulering. Gjelder i kjøreretningen 829 Oppstilling av parkert kjøretøy (eks.) 831 Parkeringsskive (eks.) 834 Kombinert regulering (eks.) 37

38 SKILTING / UNDERSKILT Underskilt til fareskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet. Smal bru (106) Smal undergang (106) Issvuller Fartsdempere (106) (108) Teleskade (108) Ferist (108) Opphøyd gangfelt (109) Opphøyde gangfelt (109) Fare for ising (116) Ved våt veg (116) Ved sterk nedbør (116) Oljesøl (116) Jord på vegen (116) Grus på vegen (116) Slutt på saltet veg (116) Høg asfaltkant (117) I drift ved gult blink Skole Stor elgfare Viltkryssing (132) (142) (146) (146) Kryssing ved gult blink (146) Bakketopp Flom Gårdstun (156) (156) (156) Grusveg Dype spor Utkjørsel Utrykning (156) (156) (156) (156) Ulykkesstrekning Vegbom Møtende biler midt i vegen (156) (156) (156) 38

39 SKILTING / UNDERSKILT Underskilt til forbudsskilt, påpudsskilt og opplysningsskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet. Gjelder gjennomkjøring Gjelder gjennomkjøring til vegnavn Gjelder ikke kjøring til virksomhet Gjelder ikke moped (306.1, 306.5) (306.1) (306.1, 306.5) (306.1, 306.4) Gjelder ikke buss Gjelder ikke taxi Gjelder ikke buss og taxi Gjelder ikke motorvogntype (306.1) (306.1) (306.1) (306.1) Gjelder motorvogntype Gjelder bru/ undergang ved sted Gjelder i by eller sted Høgspenning Livsfare (306.1) ( ) ( ) (314)... m ved sentrisk kjøring Minste kjøretøyavstand... m Gjelder snuplass/torg o.l (314) (318) (370, 372) 39

40 SKILTING / MARKERINGSSKILT 902V Bakgrunnsmarkering 902H Bakgrunnsmarkering 904V Retningsmarkering 904H Retningsmarkering 906V Hindermarkering 906H Hindermarkering 906VH Hindermarkering 908 Hindermarkering (høyde) 912 Avkjøringsmarkering 914H Tunnelmarkering 914V Tunnelmarkering 916 Avstandsmarkering i tunnel 920VM Kantstolpe 920VE Kantstolpe 920H Kantstolpe 40

41 SKILTING / ARBEIDSVARSLING MARKERINGSSKILT 902V Bakgrunnsmarkering 902H Bakgrunnsmarkering 904V Retningsmarkering 904H Retningsmarkering 906V Hindermarkering 906H Hindermarkering 906VH Hindermarkering Hindermarkering Hindermarkering 940 Trafikkjegle 942 Trafikksylinder 41

42 SKILTING / ARBEIDSVARSLING / UNDERSKILT 106 Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 132 Trafikklyssignal 148 Møtende trafikk 149 Fare for kø 156 Annen fare 362 Fartsgrense Vegarbeid 0-4 km Ferdig 1. juni Sammenfletting 530.V01 Kjørefelt slutter Sammenfletting 532.H02 Kjørefelt slutter 532.V02 Kjørefelt slutter 539 Endret kjøremønster 560 Tekst Underskilt til arbeidsvarslingsskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet. Biluhell Ulykke Lasting Rekkverk mangler (156) (156) (156) (156) 42

43 SKILTING / ARBEIDSVARSLING / UNDERSKILT Asfaltarbeid Bruinspeksjon Anleggstrafikk Kabelarbeid (110, 156) (110, 112,116) (110, 156) (110) Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding (110) (110) (110, 112) (110) Kontroll Oppmåling Sprengning (156) (110) (110, 156) Trafikkintervju (156) Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kantslått Brøytestikk (156) (110) (110) (110) Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling (110) (110) (112) (156) Traktor krysser Fjellsikring Nylagt asfalt Tømmerdrift (156) (110) (116) (110, 156) Oljesøl Renhold Søppelplukking Såing (116) (110) (110) (110) Øvelse Hovedveg signalregulert Midlertidig tekst godkjent av regionen (110, 156) (156)

44 44 SKILTING / FARVANNSSKILT

45 SKILTING / FARVANNSSKILT Maks. fart Ankring forbudt Maks høyde Kabel Avløpsledning Vannledning Høyspentkabel Høyspentledning Maks. 5 knop Sakte fart Overrettskilt Norsafe Mast - Systemløsni Enkel m konstru Oppsetting av farvannsskilt Euroskilt anbefaler på det sterkeste at farvannsskilt monteres på Norsafe-mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet Hvem har myndighet hvor etter havne- og farvannsloven? Til alle typer skilter Kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Staten har forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven. Mer informasjon fås på Kystverket sine hjemmesider. Med til Skiltstørrelser Trange farvann: Minimum skiltbredde 60 cm Leseavstand opptil 200 meter: Minimum skiltbredde 100 cm Leseavstand fra 200 til 500 meter: Minimum skiltbredde 150 cm Leseavstand over 500 meter: Minimum skiltbredde 200cm Tunnelloppheng Jus 45

46 46 SKILTING / VASSDRAGSSKILT

47 SKILTING / VASSDRAGSSKILT Fareskilt 1.01 Overløpsterskel, person 1.02 Overløpsterskel, båt 1.03 Overløpsterskel, kjøretøy 1.04 Tunnelåpning, vannstrøm 1.05 Usikker is 1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard 1.07 Sjakt, stup, bratt skråning 1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm 1.09 Strømvirvel, dykket tappeløp, inntak 1.10 Annen fare (bør suppleres med opplysningsskilt) 1.11 Fare for utblåsning Forbudsskilt 2.01 Adgang forbudt for uvedkommende 2.02 Bading forbudt 2.03 Fisking forbudt 47

48 SKILTING / VASSDRAGSSKILT Opplysningsskilt 3.01 Pil, retningsviser 3.02 Maskineri starter uten varsel 3.03 Luker åpnes uten varsel 3.04 Anleggsvei - dårlig standard 3.05 Åpen sjakt 3.06 Følg merket løype 3.07 Glatt gangbane 3.08 Støy - gi signal 3.09 Kraftstasjon - ingen adgang 3.07 Damanlegg 3.08 Regulert vann - variabel vannstand Skiltene kan også leveres med følgende språk: 4.XX: Nynorsk 5.XX: Samisk 6.XX: Engelsk 7.XX: Tysk 48

49 Myndighetspålagte skilt SKILTING / VASSDRAGSSKILT Oppsetting av vassdragsskilt Euroskilt anbefaler på det sterkeste at vassdragskilt monteres på Norsafe-mast. Årsaken er at man da får oppsettingsutstyr som ikke ruster, og som er kraftig nok til at hverken vær, vind eller vandaler klarer å ødelegge skiltoppsettet Norsafe Mast - Systemløs Enke kons Til alle typer skilter M 49

50 SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT Privatrettslig skilting Hva er ulovlig skilting, og hvorfor? Vegtrafikkloven 5 sier, Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige. Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller foretatt oppmerking, kan dette fjernes eller kreves fjernet av myndighetene. Skiltmyndighetene har bestemt, og tolker dette slik, at det ikke er nok om en av forutsetningene er oppfylt. De skal ikke kunne forveksles hverken i form, størrelse eller farge. Tidligere lagde man skilt for private områder i samme størrelse som de offentlige, men i sort/hvit utførelse i stedet. Dette tillates ikke etter dagens regler, og Politiet/Statens Vegvesen er i ferd med å rydde opp i denne praksisen. Pr. dags dato finnes det ingen skrevne regler for hva skiltmyndighetene tillater, men de største skiltprodusentene har utviklet en uskreven norm som er akseptert av myndighetene. Hva kreves av et privat skilt? Bakgrunnen for at man setter opp skilt på et privat område, er at det er problemer med å få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et tilsvarende offentlig område. Typiske eksempler er ulovlig parkering på gårdsplasser/boområder, unødvendig kjøring på privat vei, parkering foran utkjørsler/garasjer, unødvendig kjøring og parkering i borettslag osv. På offentlige områder blir dette regulert ved oppsetting av skilt som det er fattet vedtak for, og som derfor kan håndheves. For at man skal kunne håndheve tilsvarende praksis på private områder, må skiltenes ordlyd/symboler være juridisk korrekte og holdbare. Budskapet må være forståelig og entydig. Det 50

51 SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT har vært flere rettsaker fordi det har vært tvil om håndhevingen har vært lovlig foretatt. Bakgrunnen har vært skilting som har vært ufullstendig og/eller ikke korrekte. For et privat område må en ha klart for seg om skiltingen skal håndheves, eller om det bare skal være for å skremme. Ordlyden er helt avgjørende for om en skal kunne håndheve skiltingen. Hvem er skiltmyndighet for de enkelte skiltgrupper? For de skiltgrupper som vil være mest aktuelle for private områder er det Politiet som er den avgjørende skiltmyndigheten. Dette betyr at de kan pålegge at skiltene fjernes dersom de ikke tilfredstiller kravene, eller at de blir fjernet uten varsel. De vanligste skiltene vil være Parkering forbudt, Stans forbudt, Innkjøring forbudt, Forbudt for motorvogn og Forbudt for alle kjøretøyer. Hvem bestemmer på private områder? Selv om man eier eiendommen, kan man ikke uten videre sette opp de skilt en selv ønsker. Offentlige skilt vil ikke bli tillatt satt opp på private områder, med mindre det er fattet vedtak av skiltmyndigheten om nettopp dette. Dette betyr også at Politiet kan bestemme at et privat område skal skiltes og betraktes som et offentlig område. Dette kan gjelde borettslag, parkeringsplasser, sykehus osv. Hvordan bør skiltene stå/monteres? Skilter som monteres på private områder bør så langt råd er følge de samme regler som det offentlige. Dette er viktig fordi trafikantene skal oppfatte situasjonen raskt og entydig. Det vanligste er å montere skiltene på galvaniserte stålrør. For private områder er det ofte et ønske om å legge mer vekt på oppsettingsutstyret, fordi det skal se så pent ut som mulig. Erfaringen viser at respekten for budskapet øker, samtidig som penere ting får stå lengre i fred. Det kan derfor være en lønnsom investering også å legge vekt på oppsettingsutstyret. Omrammingen av skiltene kan være pene bøyler, som lakkeres i ønsket farge. Vi har laget flere løsninger for kunder som har ønsket en mer profesjonell omramming. 51

52 SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT Skilt som ikke er «standardisert» Det produseres og settes opp en rekke skilt som er laget for et spesielt formål. Dette gjelder bl.a. Barn Leker skilt. Som nevnt tidligere kan man bli pålagt å fjerne også disse skiltene dersom de er satt opp på offentlige område, f.eks. i en offentlig blindvei hvor man vet at barn leker og ferdes. Noe av begrunnelsen for å fjerne disse skiltene er at det ikke skal oppfordres til å leke på trafikert vei. Erfaringen viser at man ser noe mer gjennom fingrene på dette, men muligheten for at de blir fjernet er til stede. Hvilket ansvar har Euroskilt? Euroskilt som skiltprodusent, har ikke noe ansvar for de skilt som blir satt opp. Det er den enkelte eier/bruker som står ansvarlig. Som skiltprodusent kan vi derfor ikke trekkes inn og stå til rette for oppsettingen av det vi har solgt. Men vi ønsker å gi råd og synspunkter ut fra vår ekspertise og erfaring. 52

53 SKILTING / PRIVATRETTSLIGE SKILT Andre typer skilt Vi lager mange typer skilt på bestilling. Dette kan være merking av parkeringsplasser, friområder o.l. Montering For å montere skiltene trenger man fundament, stolpe, klammer og topphette. Ta kontakt med oss for å få utarbeidet skisser og tilbud. Tlf x 60 cm x 50 cm Noen setter opp slike skilt langs offentlig veg. Det gjøres i beste hensikt, men det er ikke lovlig. Man MÅ søke om tillatelse av vegeier FØR man eventuelt setter opp slike skilt. Vegmyndigheten vil i de aller fleste tilfeller være kommunen. Det kan være bedre å heller søke om fartsreduserende tiltak som for eksempel fartshumper x 100 cm x 50 cm Transportmerking: x 110 cm x 100 cm Markeringsskilt 25 x 50 cm 53

54 SKILTING / TEKNISKE SKILT Mekanisk variable skilt Våre mekanisk variable skilt har preget norske veger i mange år og er fremdeles den mest foretrukne teknologien når kommer til skilt som skal vise flere budskap. Nøkkelen til suksessen ligger mye i at man får et ekte skiltansikt med godkjent folie, i tillegg til at teknologien er gjennomprøvd for strenge nordiske forhold på fjellet, i bymiljø og inne i tunneller. Skiltene kan endre budskap etter behov enten fra f.eks en vegtrafikksentral eller lokalt ved selve skiltet. Skiltene brukes ofte i forbindelse med planlegging av omkjøringsruter, stenging av veger, ved bomstasjoner og vektstasjoner o.l. Produseres ved Euroskilt Vingrom 54

55 SKILTING / TEKNISKE SKILT Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 LED variable skilt Skiltansiktet er bygget opp av dioder som er koblet sammen i serier. Som sikkerhet ligger 1 stk. motstand per serie for å stabilisere diodene. Det er valgt Everlight og Nichia dioder for å oppnå den høyeste kvalitet og nyeste teknologi. All elektronikk er overflatebehandlet mot korrosjon og fuktighet. Lysdiodene har lavt strømforbruk og meget lang levetid. Diodestørrelse 5mm, 15/25 grader på diodevinkel W forbruk. Pulverlakkert Aluminium Testet i henhold til EN En kompakt og solid løsning. Produseres ved Euroskilt Tønsberg. 55

56 SKILTING / TEKNISKE SKILT LED kjørefeltsignaler Polykarbonat front type antirefleks med tykkelse 5 mm gjør skiltet mer synlig, spesielt i solskinn. Lysdiodene er bygd opp i serier à 5 stk. Som sikkerhet er det en motstand per serie for å stabilisere diodene. Everlight og Nichia er valgt av hensyn til kvalitet og teknologi. All elektronikk er overflatebehandlet mot korrosjon og fuktighet. Diodestørrelse 5 mm, 15/25 graders diodevinkel W forbruk. Pulverlakkert aluminium. Testet ihht. EN En komplett og meget solid løsning. LED vekselblinkere 24V DC inngangsspenning. Standard oppsett som vekselblink, men kan bestilles som parallellblink. Temperaturområde -30 til 80 C. Kan fås i både rød og gul. Standard blinkfrekvens er 50 on/off, men kan varieres fra 40 on/off til 70 on/off. Lysstyrke: Ø200 mm: Opptil 600 cd. Ø300 mm: Opptil 900 cd. Effektforbruk opptil 15W (avhengig av lysstyrke). Opsjoner: 230V ac inngangsspenning (ekstra transformator). Tilbakemeldingskort med alarmfunksjon. 56

57 SKILTING / TEKNISKE SKILT LED evakueringslys Armatur 305 mm lang og 165 mm bred. Armaturskruer og bolter i syrefast stål, A4 kvalitet. 2x7 lysdioder gir lys i 180 graders vinkel. Kontinuerlig lystid på over timer. Integrert elektronikk gir dobbelt isolert boks. Effektforbruk ved 230V ac er 21,5W. Tetthetsgrad IP66. Tilfredsstiller IEC Innvendig belyste skilt Vi produserer og leverer både tynnplateskilt med LED-teknologi (Compactsign) og ordinære lyskasser med fast eller variabelt budskap (Dulf). Alt i henhold til gjeldende håndbøker. Produseres i høyeste korrosjonsklasse. Sjøvannsbestandig alumunium. Polyester pulverlakkert. Tilpasset alle typer opphengsutstyr. Nødskap og nødkiosker Alt i henhold til gjeldende håndbøker. Leveres i både sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål. Leveres med givere på dør og slukkere. Skiltfrontene er beskyttet av slagfast polykarbonat. 57

58 Ettergivende master er konstruert slik at de i betydelig grad skal redusere faren for personskade ved påkjørsel. Alt oppsettingsutstyr skal være ettergivende dersom det skal plasseres innenfor den definerte sikkerhetssonen, med mindre det er plassert bak rekkverk. 58

59 2 Oppsetting Fagområdet Oppsetting 60 Skiltmaster / Portaler 61 Norsafe Mast 66 Opplandsmast 76 Fundamenter 80 Løsfot 81 Fundamenter / Skiltstolper 82 Klammere og holdere 83 Stålportaler 88 Skiltbøylesystem 92 59

60 OPPSETTING / INNLEDNING Fagområdet Oppsetting Stolper Stolper er den viktigste varianten for bæring av mindre trafikkskilt. Stolpene består av stål eller aluminium, fås i flere lengder og har en standard diameter på 60 eller 89 mm. Master Master for bæring av trafikkskilt benyttes oftest for større skiltflater og variable skilt. Mastene er laget av stål eller aluminium og skal være ettergivende ved påkjørsel. Betegnelsen ettergivende mast kan bare brukes for master som er godkjent i samsvar med europeiske krav og testmetoder for trafikksikkerhetsutstyr. Ettergivende master er konstruert slik at de i betydelig grad skal redusere faren for personskade ved påkjørsel. Alt oppsettingsutstyr skal være ettergivende untatt enkle stolper, dersom det skal plasseres innenfor den definerte sikkerhetssonen, med mindre det er plassert bak rekkverk. Portaler En halvportal består av en mast med utliggerarm for bæring av trafikkskilt, mens en helportal består av to ben montert på hver side av kjørebanen med tverrligger for bæring av trafikkskilt eller lyssignaler. 60

61 OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER Skiltmaster/portaler Dagens trafikk krever trafikksikre løsninger, - det gjelder også oppsettingsutstyr for trafikkskilt og annet utstyr plassert i vegens sideområde. Utgangspunkt for dette kravet for riks- og fylkesveier er nedfelt i retningslinjer fra Vegdirektoratet. Sentralt i dette er Håndbok N101 Rekkverk, og gjelder for nye skiltoppsett og ved utskiftinger. Fartsgrense (km/t) ÅDT 50* 60** 70 og 80 > ,5 m 3 m 5 m 6 m m 4 m 6 m 7 m m 5 m 7 m 8 m > m*** 6 m*** 8 m*** 10 m*** * For gater og veger med en fartsgrense på 50 km/t og lavere, i byområder og tettsteder, gjelder tabell 2.2 kun for følgende forhold: Der det er krav til rekkverk på fyllinger/fallende terreng og stup iht. tabell 2.6 og tabell 2.7 Tunnelmunning og innvendig tunnelhvelv som stikker ut fra tunnelveggen, og som har en farlig utforming. Veg eller gang- og sykkelveg som krysser under vegen. Jernbane eller T-bane som krysser under eller ligger parallelt med vegen Lekeplasser, barnehager og skolegårder Spesielle anlegg som drivstoffanlegg og vannreservoarer. ** Trær i alléer som står innenfor sikkerhetsavstanden i 60 soner kan etter nærmere vurdering stå i den ytre halvparten av sikkerhetsavstanden. *** Gjelder bare for nybygg. For eksisterende veg benyttes verdier for ÅDT Krav til sikkerhetsavstand langs en veg med sikkerhetsavstand ut fra vegens fartsgrense og trafikkmengde. For byområder og sentrumsområder i tettsteder gjelder spesielle regler. Sikkerhetsavstand er den avstanden fra kjørebanekanten som bare en begrenset andel av de kjøretøy som havner utenfor vegen vil overstige. Sikkerhetsavstanden brukes som utgangspunkt for å beregne bredden på vegens sikkerhetssone. Ofte vil sikkerhetssonens bredde være lik sikkerhetsavstandens bredde. 61

62 OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER I noen situasjoner vil imidlertid sikkerhetssonens bredde være større enn sikkerhetsavstanden. Ved horisontalkurvatur vil sikkerhetssonens bredde gitt ut fra vegens standardklasse bli øket med 1-2 meter. Ved siden av kravene i rekkverksnormalen Håndbok N101, er kravene til ettergivende egenskaper, testing og godkjenning gitt av Vegdirektoratet i Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr, Funksjons og materialkrav, kapittel 5. Kravene til ettergivende egenskaper og godkjenning er i samsvar med den Europeiske normen NS EN Ettergivende konstruksjoner for trafikksikkerhetsutstyr krav og prøvingsmetoder. Trafikksikre master som er testet og godkjent blir på bakgrunn av dette gitt en klassifisering i henhold til normer og retningslinjer. Det er tre klasser Hastighetsklasse: 50, 70 eller 100 km/t Funksjonsklasse: HE, LE, eller NE Sikkerhetsklasse: 1, 2, 3 eller 4 Trafikksikre skiltmaster i Norge vil typisk ha betegnelsen NE Typebetegnelse Alt. funksjonspar. Hastighetsklasse 50, 70 eller 100 Funksjonsklasse HE, LE eller NE Sikkerhetsklasse 1, 2, 3 eller 4 Montering Trafikkskilt montert på trafikksikker mast skal alltid monteres minst 2 meter over vegbane målt til underkant av skiltet. Ved bruk av 2 eller flere master i et oppsett, er det krav om at den ettergivende mastekostruksjonen skal være testet og godkjent for samtidig påkjøringav to (eller flere) master. 62

63 OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER Oversikt over minimum C/C avstand for trafikksikre master, etter krav til lysåpning på1,5 meter i 20 i henhold til retningslinjer gitt av Vegdirektoratet i Håndbok R310, kapittel 5, etter NS EN Fabrikat Type/Modell C/C avstand Norsafe NM mm Norsafe NM mm Norsafe NM mm Norsafe NM mm Norsafe NM mm Husk at fundamenter aldri skal stikke over bakkenivå! Toppen av fundamenter til Norsafe mast skal monteres ca. 10 cm under jordoverflaten, slik at toppen av fotplaten vises og at fundamentboltene blir skjult under jorden. 63

64 OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER I våre beregningsprogram finnes det valg for egne innstillinger hvor vi kan foreta valg ut fra lokale vurderinger. For skiltoppsett med kun en mast vil B/4 regelen virke utfordrene i forhold til torsjon, en konsekvens programmet tar hensyn til. Det er viktig for oppsett med bruk av to master at fordeling av mastene blir optimal i forhold til denne regel, uten å utfordre kravene i NS EN med hensyn til senteravstand mellom mastene. Alle beregninger skal inkludere bruk av B/4 regelen! Valg av dimensjonerende brøytelast for den enkelte installasjon skjer ut fra beregningsgrunnlag i håndbok R310 kapittel og tas ut fra diagramet på neste side samt følgende faktorer lokalt: Plassering i form av avstand fra asfaltert skulderkant/brøytekant til nærmeste skiltkant(d) Areal på skilt/signal og stolpe innenfor en flate på 2x2 m målt 0,5m over vegbanenivå Ploghastighet større eller mindre enn 60 km/t (NB! Gjelder ikke farts grensen på vegen). For de fleste veger er ploghastigheten under 60 km/t 64

65 OPPSETTING / SKILTMASTER / PORTALER Dynamisk last fra snøbrøyting Velg korrekt klasse i henhold til Håndbok 062, Dynamisk side 106, pkt last fra snøbrøyting og Tabell 5.3 Velg korrekt klasse i henhold til Håndbok R310, side 106, pkt og Avstand Tabell 5.3. fra Avstand veikant til fra nærmeste veikant til skilthjørne nærmeste og skilthjørne vertikale og avstanden vertikale fra vei til bunn av skilt brukes i snøbrøytelastberegninger. avstanden fra vei til bunn av skilt brukes i snøbrøytelastberegninger. For å velge snøbrøytelastklasse brukes den horisontale avstanden fra veikant For (skulderkant/brøytekant) å velge snøbrøytelastklasse til skilthjørne, brukes den dette horisontale er ellers ikke avstanden i noen fra beregning, veikant men den (skulderkant/brøytekant) må registreres som grunnlag til skilthjørne, for korrekt dette valg er ellers av snøbrøytelast. ikke i noen beregning, men den må registreres som grunnlag for korrekt valg av Grunnlag fra HB062 for korrekt valg av Snøbrøtelastklasse: snøbrøytelast. Grunnlag fra HB062 for korrekt valg av Snøbrøtelastklasse: Avstand fra Ploghastighet, > 60km/t Ploghastighet, < 60km/t Avstand vei-skilt Ploghastighet >60km/t Ploghastighet <60km/t vei til skilt < 3,5 4,0kN/m 2 = DSL 4 2,5kN/m 2 = DSL 2 > < 3,5 3,5 < 5,0 4,0 kn/m 3,0kN/m 2 = 2 = DSL DSL 4 3 1,5kN/m 2,5 kn/m 2 = 2 DSL = DSL 1 2 > 3,5 < 5,0 3,0 kn/m 2 = DSL 3 1,5 kn/m 2 = DSL 1 > > 5,0 5,0 < < 6,0 6,0 2,5 kn/m 2,5kN/m 2 = 2 = DSL DSL 22 0,0kN/m kn/m 2 2 > > 6,0 6,0 < < 7,0 7,0 1,5 1,5kN/m 2 = 2 = DSL 11 0,0kN/m 2 2 Snøbrøytelastklasser: Snøbrøtelastklasser: DSL0 = 0,00 kn/m2 DSL0 = 0,00 kn/m 2 DSL1 DSL1 = 1,50 = 1,50 kn/m2 kn/m 2 Og en egendefinert spesialklasse DSL2 DSL2 = 2,50 = 2,50 kn/m2 kn/m 2 Og en egendefinert for ekstreme spesialklasse norske forhold: DSL3 DSL3 = 3,00 = 3,00 kn/m2 kn/m 2 for ekstreme norske DSL NO forhold: X! = 8,00 kn/m 2 DSL4 DSL4 = 4,00 = 4,00 kn/m2 kn/m 2 DSL NO X! = 8,00 kn/m2 Grafisk Grafisk visning visning av beregninger: av beregninger: Fra Fra HB Beregning av av dynamisk brøytelast. brøytelast. De to De figurene to figurene til venstre til venstre gjelder gjelder for for maks. maks. belastning belastning på skilt på skilt og mast, og mast, mens mens figuren figuren lengst lengst til høyre til høyre gjelder gjelder for for torsjon. torsjon. Tabellen Tabellen gjelder gjelder for maks. for maks. belastning. belastning. 65

66 Skiltoppsett med Norsafe Mast Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons skiltmaster, designet for å møte målsetningen i nullvisjonen. Masten er testet og godkjent EN samt testet og CE merket i hht. EN Lav vekt og hurtig montering Lave fundamenter Selvbærende klammer Sikkerhet: Masten er en aluminium deformasjonsmast med bruddbolter. Det betyr at den myke lette masten først deformeres, deretter brekker bruddboltene på samme måte som for tredje generasjons master. Konstruksjonen på Norsafe Masten gjør at sikkerheten er bedre enn noen annen mast på markedet. Kvalitet: Mastene produseres i aluminium og syrefast materiale, og har derfor ekstra lang levetid. 66

67 OPPSETTING / NORSAFE MAST tstyr / Norsafe Mast Type Momentkapasitet En Kategori Bøyning Vridning MB MT NM , NE, 3 7,5kNm 8kNm NM , NE, 3 15kNm 12kNm eget ter i NM , NE, 3 30kNm 24kNm NM , NE, 2 45kNm 28kNm NM , NE, 2 60kNm 42kNm NM , NE, 2 100kNm 67kNm 67

68 OPPSETTING / NORSAFE MAST Norsafe Mast - systemløsninger Enkel montering av alle typer konstruksjoner Plogmontert 904 Anbefaling ved montering i snørike områder: 6 stk. NM-klammer Til alle typer skilt Tosidig løsning med standard fester Oppsettings 3 stk. Hjørneklammer Norsafe Mast - Systemløsninger settingsutstyr 2 stk. / Norsafe Avstivere Mast Oppsettingsutstyr / Norsafe Enkel Mast montering av alle type konstruksjoner! Mast - Systemløsninger alle typer Enkel montering av alle typer konstruksjoner! ament per slingskilter To-sidig løsning Plogmontering med Innvendig standard T-kryss Til fester! alle typer skilterutvendig To-sidig T-kryss Med løsning mobilfundament med standard til arbeidsvarsling fester! Med mobilfundament til arbeidsvarsling 68 Tunnelloppheng Justerbare rørfester

69 OPPSETTING / NORSAFE MAST Tunneldragere Etter ønske fra Statens vegvesen er det tatt frem en tunneldrager med knekkfeste for skiltmontering i tunneler. Festet gir etter ved påkjørsel, slik at kjøretøy og materiell får minimalt med skader. Takoppheng og tverrliggere produseres etter mål. Tunneldragere benyttes for montering av kjørefeltsignaler, LED-, innvendig belysteog mekanisk variable skilt. 69

70 viser hvilke bolter m.m. som medgår i respektive boltset. Boltsettet bestilles separat og trenges til prefabrikkerte fundament. OPPSETTING Når man / NORSAFE bruker innstøpingskurv MAST for å støpe selv eller til mobilfundament så følger det med andre typer bolter. utstyr / Norsafe Mast t 70 Boltesett til fundament: Gjengestang: 4 stk. M24x150mm DIN 976B A4-80 Skive: 8 stk. M24 25x60x8mm DIN 6340 A4 Mutter: 8 stk. M24 DIN 934 A4-80

71 fe Mast Mast OPPSETTING / NORSAFE MAST Norsafe Mast fundamenter Norsafe Mast - Fundamenter Prefabrikerte betongfundament Nytt fundamentdesign som standard for Norsafe mastene! En av fordelene er at fundamentene kan plasseres over kabelgrøfter, de er kun 0,7m dype og bygger 0,8m ned i bakken når de er montert. Trekkerør som standard. Oppsettingsutstyr / Norsafe Mast Prefabrikerte betongfundament Nytt fundamentdesign som standard for Norsafe mastene! En av fordelene Mobilfundament For midlertidig trafikksikker montering, arbeidsvarsling, leveres mobilfundament i ønsket størrelse. Toppen av fotplaten kommer da maks.100mm over veibanen! er at fundamentene kan plasseres over kabelgrøfter, de er kun 0,7m dype og bygger 0,8m ned i bakken når de er montert. Trekkerør som standard. Prisgunstig og enkel montering! Mobilfundament Mobilfundament rtidig trafikksikker leveres Mobilfundament mobilfundament montering, arbeidsvarsling, i ønsket størrelse. or oppen eres midlertidig mobilfundament av fotplaten trafikksikker kommer i ønsket montering, da størrelse. maks.100mm arbeidsvarsling, over veibanen! tplaten leveres kommer mobilfundament maks.100mm i ønsket størrelse. over veibanen! en av fotplaten kommer da maks.100mm over veibanen! Innstøpingskurver og fjellfester Prisgunstig og enkel montering! Når man vil lage sine egne fundament, feste masten i fjell eller For midlertidig trafikksikker montering, arbeidsvarsling, andre konstruksjoner leveres det løsninger etter behov. Prefabrikerte betongfundament Smal / høy variant Innstøpingskurver og fjellfester Boltset til prefabrikerte betongfundamenter i syrefast utførelse Dette sikrer lang levetid. M20 og M24 Når man vil lage sine egne fundament, feste masten i fjell eller andre konstruksjoner leveres det løsninger etter behov. Innstøpingskurver og fjellfester nstøpingskurver Innstøpingskurver an vil lage sine egne og og fjellfester fundament, feste masten i fjell eller vil ndre sine lage konstruksjoner egne sine fundament, egne fundament, leveres feste feste det masten masten løsninger i fjell i fjell etter eller eller behov. uksjoner konstruksjoner leveres leveres det løsninger det løsninger etter etter behov. behov. Boltset til prefabrikerte betongfundamenter i syrefast utførelse Dette sikrer lang levetid. M20 og M24 l prefabrikerte betongfundamenter i syrefast utførelse t til Dette prefabrikerte sikrer lang betongfundamenter levetid. M20 og M24 i syrefast utførelse rikerte betongfundamenter Dette sikrer lang levetid. i syrefast M20 og utførelse M24 71

72 OPPSETTING / NORSAFE MAST NM120 Skiltfeste m/60mm VD-skinne NM150 Skiltfeste m/60mm VD-skinne NM190/290 Skiltfeste m/60mm VD-skinne NM120 VD skinne 210mm, C-C 162mm NM150 VD skinne 260mm, C-C 204mm NM190/290 VD skinne 310mm, C-C 249mm Klammer alum Ø90mm m/ VD-skinne (til NM89) Klammer alum Ø90mm m/ VD-skinne, tosidig (til NM89) NM120 U-feste T-kryss NM150 U-feste T-kryss NM190 U-feste T-kryss NM120 Topphette NM150 Topphette NM190 Topphette NM290 Topphette Klammer alum Ø60mm m/ VD-skinne NM120 Skiltfeste m/60mm glideskinne NM150 Skiltfeste m/60mm glideskinne NM190/290 Skiltfeste m/60mm glideskinne 72

73 OPPSETTING / NORSAFE MAST NM120 Glideskinne 210mm, C-C 162mm NM150 Glideskinne 260mm, C-C 204mm NM190/290 Glideskinne 310mm, C-C 249mm Klammer alum Ø90mm m/ glideskinne (til NM89) Klammer alum Ø90mm m/glideskinne, tosidig (til NM89) NM Vinkel til Oppheng tunnell, gjengestang M20/M24 og Ø60 skiltrør Vinkelfeste Portal Klammer alum Ø60mm m/glideskinne Klammer hjørne, alum, 90 gr. VD profil Klammer hjørne, alum Flexi VD profil 73

74 OPPSETTING / NORSAFE MAST NM x 1,0 m mast m/nm120 fotplate NM x 2,0 m mast m/nm120 fotplate NM x 2,5 m mast m/nm120 fotplate NM x 3,0 m mast m/nm120 fotplate Oppsettingsutstyr / Norsafe Mast NM89 - NM Fundament, fjellfeste M20 HDG NM NM290 Fundament, fjellfeste M24 HDG NM x 3,5 m mast m/nm120 fotplate NM x 4,0 m mast m/nm120 fotplate NM x 4,5 m mast m/nm120 fotplate NM x 5,0 m mast m/nm120 fotplate NM x 5,5 m mast m/nm120 fotplate NM x 6,0 m mast m/nm120 fotplate NM x 6,5 m mast m/nm120 fotplate NM x 7,0 m mast m/nm120 fotplate NM x 7,5 m mast m/nm120 fotplate Passer til NM20 fund., innstøpingskurv, fjellf. og mobilfund NM120-15x1,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x2,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x2,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x3,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x3,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM89 - NM Fundament, innstøpningskurv M20 HDG NM NM290 Fundament, innstøpningskurv M24 HDG NM120-15x4,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x4,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x5,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x5,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x6,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x6,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x7,0 m mast m/fotplate til T&V150 kompl NM120-15x7,5 m mast m/fotplate til T&V150 kompl Fotplate tilpasset montering på T&V150 fundament NM Adapterplate for NM150 til T&V190 fundament m/bolter. For å tilpasse en NM150 T&V190 fundament mast m/bolter til T&V190 eksisterende fundament så monteres en adapterplate på en standard NM150 mast med fotplate. NM150-fotplaten blir kappet i hjørnene for å få plass til fundamentboltene NM Adapterplate for NM150 til For å tilpasse en NM150 mast til T&V190 eksisterende fundament så monteres en adapterplate på en standard NM150 mast med fotplate. NM150-fotplaten blir kappet i hjørnene for å få plass til fundamentboltene NM89 - NM Fund. boltset M NM NM290 Fund. boltset M NM Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,75 m, L 0,75 m, Vekt 502 kg NM Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,8 m, L 1,1 m, Vekt 760 kg NM Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,8 m, L 1,4 m, Vekt 1050 kg NM Betongfund. type1, Lav (M20) H 0,7 m, B 0,9 m, L 1,6 m, Vekt 1400 kg NM Betongfund. type 1, Lav (M24) H 0,7 m, B 0,9 m, L 1,8 m, Vekt 1580 kg NM Betongfund. type 1, Lav (M24) H 0,7 m, B 0,9 m, L 2,05 m, Vekt 1900 kg 74

75 OPPSETTING / NORSAFE MAST Klammer hjørne, alum, 90 gr. glideskinne Klammer hjørne, alum, Flexi glideskinne Tverrprofil, liten, 40x80mm, L= 2,0 m Tverrprofil, liten, 40x80mm, L= 3,0 m Tverrprofil, liten, 40x80mm, L= 4,0 m Tverrprofil, stor, 50x120mm, L= 3,0 m Tverrprofil, stor, 50x120mm, L= 4,0 m Tverrprofil, stor, 50x120mm, L= 5,0 m Euroskilt testsenter Euroskilt har eget test- og kompetansesenter i Stavanger. Her utfører vi alle typer påkjøringstester og styrketester. Senteret er utviklet i samarbeid med Nordisk Testsenter, Universitetet i Stavanger og Offshore Tekniske skole. 75

76 76

77 OPPSETTING / OPPLANDSMAST Skiltoppsett med Opplandsmast 1-rørs oppsett For små skilt. 2-rørs oppsett For større skilt. For bredere brukes 2 sett. Kapasitet bøyning: 3-rørs oppsett For kvadratisk skilt. Ved store skiltflater brukes 2 eller flere sett. Ø60,3 x 2,9 mm rør, Mb = 1,68kNm Ø88,9 x 3,2 mm rør, Mb = 4,18kNm 3-rørs oppsett For bruk i kryss, ved U-sving eller L-skilting. 77

78 OPPSETTING / OPPLANDSMAST Fotplate, 1 rør, 60 mm, Opplandsmod Fotplate, 2 rør, 60 mm, Opplandsmod Fotplate, 2 rør, 60 mm, m/brudd, Opplandsmod Fotplate, 1 rør, 89 mm, Opplandsmod Fotplate, 3 rør, 89 mm, m/brudd, Opplandsmod Festeplate, 1 rør, for fjell, Opplandsmod Festeplate, 2 rør, for fjell, Opplandsmod Fundament, betong, 180 kg, Opplandsmod Fundament, betong, 720 kg, Opplandsmod. 78

79 OPPSETTING / OPPLANDSMAST Brille, 2 rør, 60 mm, Opplandsmod Brille, 2 rør, 89 mm, Opplandsmod Brille, 2 rør, m/feste, Opplandsmod Brille, 3 rør. 60 mm, Opplandsmod Brille, 3 rør, 90 mm, Opplandsmod. Opplandsmastsystemet benytter standard stolperør. Se side 88 79

80 OPPSETTING / FUNDAMENTER Fundament fjell, 60 mm Fundament fjell, 89 mm Jordspyd, 60 mm Jordfundament, 60/700 mm Jordfundament, 89/700 mm Jordfundament, 89/900 mm Fundament, betong, 60/500 mm m/ ring (Meag), 25 kg, stolpedybde 40 cm Fundament, betong, 60/700 mm m/ ring (Meag) 44 kg, stolpedybde 60 cm Fundament, betong, 90/N 700 mm m/ ring (Meag) 65 kg, stolpedybde 40 cm Fundament, betong, 60/ 700 mm for kabel m/ ring (Meag), 44 kg, stolpedybde 40 cm Fundament, betong, / 700 mm for kabel m/ ring (Meag), 67 kg Fundament, betong, / 900 mm for kabel m/ ring (Meag), 120 kg Fotplate, 60 mm, Oslo-modell Fundament, betong, Oslo-modell Flexi fundament, asfaltfeste, 60 mm, komplett 80

81 OPPSETTING / LØSFOT Låsering, fundament, 60/500 mm (Meag) Tetningsdeksel, Ø 60 mm (Meag) Tetningsdeksel, Ø 80 mm (Meag) Låsering, fundament 90/N700 (Meag) Løsfot, betong, m/ håndtak 31 kg Løsfot, betong, m/håndtak, 47 kg Løsfot, betong, m/håndtak, 62 kg Løsfot, betong, rund m/håndtak, 40 kg Løsfot, betong, BG3, Pyramide, 175 kg Løsfot bet. Gris, 300 kg Løsfot bet. Gris, stolpefeste 60 mm, 300 kg Løsfot, 650x650 mm, 60 mm stolpe 81

82 OPPSETTING / FUNDAMENTER / SKILTSTOLPER Stativ for omkjøringspil Løsfot, betong, diskos 300 kg. For 60 mm skiltstolper. Utstyrt med løftekrok Stolpe, 60 mm/1,5 m Stolpe, 60 mm/2,0 m Stolpe, 60 mm/2,5 m Stolpe, 60 mm/3,0 m Stolpe, 60 mm/4,0 m Stolpe, 60 mm/6,0 m Stolpe alu, 60 mm/2,0 m, 3 mm gods Stolpe alu, 60 mm/3,0 m, 3 mm gods Stolpe alu, 60 mm/6,0 m, 3 mm gods Stolpe, 60 mm/2,5 m, 2,0 mm (kun for løsfot) Stolpe, 89 mm/3,0 m Stolpe, 89 mm/4,0 m Stolpe, 89 mm/6,0 m Topphette, 60 mm, sort Topphette, 89 mm, sort 82

83 OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE Bindstykke utv., 60 mm Bindstykke utv., 89 mm Bindstykke innv., 60 mm Bindstykke innv., 89 mm T-rør, 60 mm L-rør, 60 m Skråstøttebeslag leddet, 60/60 mm Skråstøttebeslag leddet, 60/89 mm Utligger, vegg/skiltholder Universalfeste, 60 mm Universalfeste spesial, 60 mm 83

84 OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE Holder, tunnelmarkering Overgang, 89/60 mm Overgang siliumin, 60/89 mm Kryssholder, 4 mm plate Toppholder, 60 mm stolpe/4 mm plate Toppholder, 89 mm/4 mm plate Endeholder, 4mm plate h=15cm m/60mm bøyler Endeholder, 4mm plate h= 20cm m/60mm bøyler Endeholder, 4mm plate h= 25cm m/60mm bøyler Endeholder, for stålbånd 4mm plate h=15 cm 84

85 OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE Endeholder, for stålbånd 4 mm plate h= 20 cm Endeholder, for stålbånd 4 mm plate h= 25 cm Endeholder, 6 mm plate h= 19,5 cm Bøyle 60 mm for 4 mm endeholder Bøyle 60 mm for 4/6 mm endeholder Bøyle 89 mm for 6 mm endeholder Band-it, strammeapparat Band-it, låser, 1/2, 100 stk Band-it, låser, 3/4, 100 stk Band-it, låser, 5/8, 100 stk Band-it, strammebånd, 1/2 x 30,5 m Band-it, strammebånd, 3/4 x 30,5 m Avstivingsprofil, plane skilt Avstivingsprofil, bukket skilt Autovernholder 60 mm Utligger for autovernholder 85

86 OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE Klammer rett, 60 mm Klammer rett, 89 mm Klammer rett, 114 mm Klammer rett, 140 mm Klammer vinkel, 60 mm Klammer vinkel, 89 mm Klammer vinkel, 114 mm Klammer vinkel, 140 mm Klammer rett, alu., 60 mm, ensidig Klammer rett, alu., 89 mm, ensidig Klammer rett, alu., 60 mm, tosidig Klammer rett, alu., 89 mm, tosidig Klammer VD, alu., 60 mm Klammer VD, alu., 89 mm Klammer VD, 133 mm Klammer kryss, 60/60 mm Klammer kryss, 60/89 mm 86

87 OPPSETTING / KLAMMERE OG HOLDERE Klammer lysmast, 4 (114,3 mm) Klammer lysmast, 5 (139,7 mm) Klammer lysmast, 6 (165,1 mm) Klammer lysmast, 7 (190,5 mm) Klammer lysmast, 8 (219,1 mm) Holder rett, 60/400 Buss Holder rett, 60/500 mm Holder rett, taxi, 60/500 mm Holder rett, 516 LS, 60/600 mm Holder rett, 366/368, 60/600 mm Holder rett, 60/800 mm Holder rett, forsterket, 60/800 mm Holder rett, buss, 89/400 mm Holder rett, taxi, 89/500 mm Holder rett, 89/600 mm Holder rett, 516 LS, 89/600 mm Holder rett, 366/368, 89/600 mm Holder buet, 60/600 mm Holder buet, 60/800 mm Holder buet, 89/800 mm 87

88 OPPSETTING / STÅLPORTALER Stålportaler Vi leverer spesialportaler til mange formål. Avbildet er portal for Walk-in RGBtavle med stige og gangbane, for å kunne gjennomføre service på skiltet uten å hindre trafikken. Vi leverer også portaler for fremføring av strøm ved bussparkeringer ol. De fleste portalene vi leverer er standard portaler for overhengende skilting, som mekanisk variable skilt, faste skilt i VD-panel og LED skilt som kjørefeltsignaler ol. 88

89 OPPSETTING / STÅLPORTALER Monteringsanvisning Portal PORTAL PORTAL MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING 1) Ställ stolparna på fundamentet och rikta upp dem lodrätt med riktplattor. 1) Ställ stolparna på fundamentet och rikta upp dem lodrätt med riktplattor. 1) Plasser stolpene loddrett på fundamentet ved hjelp av justeringsplatene. 2) Montera ihop överliggaren med överhöjning enligt tabell (nästa sida). Överhöjning fås genom att riktplattor läggs i de övre skarvarna. Bultas med bultsats enligt: produkt info. 2) Montera ihop överliggaren med överhöjning enligt tabell (nästa sida). Överhöjning fås genom att riktplattor läggs i de övre skarvarna. Bultas med bultsats enligt: produkt info. Riktplattor Justeringsplater 2) Monter sammen overliggeren med overspenn i hht. tabell (neste side) Overspenn oppnås ved å legge justeringsplater i de øverste skjøtene. Boltsatser i hht. produktinfo. Riktplattor Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation. Sida 2(5) VÄGBELYSNING I SVERIGE AB Tel

90 Balklängd Mellanlägg m mm 12,5-14, PORTAL MONTAGEANVISNING OPPSETTING / STÅLPORTALER 14,5-16, ,5-18, Överhöjning 1 skarv 18,5-19, Balklängd 20,5-21,5 Mellanlägg 5 Överhöjning 100 m mm mm 12,5-14, ,5-16, ,5-18, ,5-19, Forhøyning 1 skjøt Överhöjning mm 20,5-21, Bjelkelengde Överhöjning 2 skarvar Balklängd Mellanlägg Överhöjning m mm mm 20,5-22, ,5-24, ,5-25,0 Överhöjning 4 2 skarvar 70 22,5-25, Balklängd m Mellanlägg mm Överhöjning mm 20,5-22, ,5-24, ,5-25, ,5-25, Forhøyning 2 skjøter 3) Montera överliggaren på stolparna med bultsats BS-DP. Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation. PORTAL Sida 3(5) MONTAGEANVISNING VÄGBELYSNING 3) Montera I överliggaren SVERIGE AB på stolparna Tel med 55 bultsats 90 BS-DP. PORTAL MONTAGEANVISNING m Mellomlegg mm Forhøyning mm 12,5-14, ,5-16, ,5-18, ,5-19, ,5-21, Bjelkelengde m Mellomlegg mm Forhøyning mm 20,5-22, ,5-24, ,5-25, ,5-25, Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation. Sida 3(5) VÄGBELYSNING I SVERIGE AB Tel ) Monter overliggeren på stolpene med boltsats BS-DP. 4) Montera fästena för skyltarna, skyltrör monteras i överliggaren med u-bult, skyltvinkeln justeras med dubbelbrickor. Skyltrör monteras i portalen med skyltfäste V och/eller V , V används för att få lutning på skylten. Avstands- 4) Montera fästena för skyltarna, skyltrör monteras i överliggaren med u-bult, skyltvinkeln justeras med dubbelbrickor. Skyltrör monteras i portalen med skyltfäste V och/eller V , V används brikke Distansbricka för att for få lutning på skylten. för justering av skyltlutning. skiltvinkelen. V Distansbricka för justering av skyltlutning. V ) Monter festene for skiltene. Skiltrørene monteres i overliggeren med u-bolt, skiltvinkelen justeres med dobbeltskiver. Skiltrørene monteres i portalen med skiltfeste V og/eller V , V brukes for å få vinkling på skiltet. Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation. Sida 4(5) 90 VÄGBELYSNING I SVERIGE AB Tel Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation. Sida 4(5)

91 OPPSETTING / STÅLPORTALER 5) Moment dra alla bultar och demolera gängorna med 2 körnslag. Dimension Moment Nm M M M M ) Trekk til alle bolter og ødelegg gjengene med to slagpunkter. PORTA MONTAGEANVI Dimesjon Moment Nm M M M M Ytterligare produkt information; Olika portaltvärsnitt. Ytterligere produktinformasjon: Ulike portalutsnitt. #380 Passande bultsats: SB42 #450 Passande bultsats: SB43 #520 Passande bultsats: SB4 Passende boltsats: SB42 Passende boltsats: SB43 Passende boltsats: SB43 Svensk barriärben Norskt barriärben Norsk 450 Norsk 380 Vägbelysning förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra förändringar i produktens tekniska specifikation. Sida VÄGBELYSNING I SVERIGE AB Tel Svensk barriereben Norsk barriereben Norsk 450 Norsk

92 OPPSETTING / SKILTBØYLESYSTEM Skilt i bøyle Av hensyn til omgivelser og miljø har stat og kommune øket kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt. I gågater og sentrumsnære områder skal skiltene i likhet med avfallsbeholdere og belysning myke opp omgivelsene. Vi har derfor utviklet komplette skilt og bøylesystemer for normert trafikkskilting. Alle eksemplene kan tilpasses standard eller spesielle skiltmål. Leveres lakkert i ønsket RAL-farge. Ved levering av ensidige skilt, lakkeres baksiden samme farge som bøylen. Skiltbøylesystemene våre er mulig å tilpasse til alle typer skilt og gir et pent og ensartet uttrykk. Ta kontakt på tlf og du vil komme til din nærmeste Euroskiltavd. for mer informasjon. 92

93 93

94 Euroskilt har i en årrekke vært storleverandør av vegmerking til det norske veinettet samt private områder. Vi leverer alt fra vegmerkemaling, merkespray og thermoplast til ferdig lagte linjer, tekst og symboler. 94

95 3 Vegmerking Fagområdet Vegmerking 96 Merkeutstyr 96 Termoplast 99 95

96 VEGMERKING / INNLEDNING Fagområdet Vegmerking Det finnes flere måter å merke områder på bakken på selv. Euroskilt fører merkespray, som er en midlertidig veimerking og prefabrikert termoplast som man brenner fast i asfalten for et mer varig resultat.termoplasten leveres også som ferdige symboler, som f.eks. piler, handicapsymbol etc. Merketraller Ideell til merking av parkeringsplasser, men egner godt på mange underlag som; fjell, tre, metall, gress, grus, asfalt og fuktige overflater Merketrall Mercalin for striper Merketrallen er produsert med lufthjul og er stødig under bruk. Linjebredden kan justeres fra 5 til 12 cm. Det er plass til ekstra 6 bokser i trallen Merketralle for gressbanemerking 96

97 VEGMERKING / MERKEUTSTYR Merkespray 500 ml Mercalin RS merkespray er en miljø-tilpasset hurtigtørkende spray. Inneholder verken freon eller tungmetallholdige pigmenter i fargen. Brukes til merking når god holdbarhet ønskes f.eks. parkeringsplasser. Hefter godt på underlag som fjell, tre, metall, gress, grus og asfalt. Hefter også på fuktige overflater. 360 ventil gjør det enkelt å spraye i alle retninger. Leveres også i fluorescerende orange med reflekseffekt. Andre farger skaffes ved behov Hvit Rød Gul Sort Fluoresc. orange Mercalin Striper linjespray er en miljø-tilpasset hurtigtørkende spray. Inneholder verken freon eller tungmetallholdige pigmenter i fargen. Brukes til bl.a industri, lager, gress og parkeringsplasser Hvit Tracing Sport vannavstøtende permanent merking med god dekning. Hurtigtørkende, min. Utviklet for å være skånsom mot gresset Hvit Veimerkemaling, 20 l spann Euroskilt har i mange år vært storleverandør av veimekemaling til kommune- og privatmarkedet. Malingen kan påføres med rulle, kost eller maskin. Veimerkemaling er ideell til oppmerking av parkeringsarealer, lekeplasser, lagerbygg osv Hvit Gul Sort 97

98 VEGMERKING / MERKEUTSTYR Kantstolpe Ens., 0,8 m, m/stimsonite refleks Tos., 0,8 m, m/stimsonite refleks Ens., 1,2 m, m/stimsonite refleks Tos., 1,2 m, m/stimsonite refleks Ens., 1,6 m, m/stimsonite refleks Tos., 1,6 m, m/stimsonite refleks Er av plast, tåler sol og det er hvit refleksfolie av klasse 3. Reflektor Midlertidig, gul, tosidig, Stimsonite Midlertidig, hvit, tosidig, Stimsonite Brøytestikk Finnes i bambus og plast og begge typer finnes også med refleks. Reflekstape ,6 cm x 46 m, hvit, reflekstype ,6 cm x 46 m, rød, reflekstype ,6 cm x 46 m, hvit, reflekstype ,6 cm x 46 m, rød, reflekstype ,0 cm x 46 m, hvit, reflekstype ,0 cm x 46 m, rød, reflekstype ,0 cm x 46 m, hvit, reflekstype 2 98

99 VEGMERKING / TERMOPLAST Termoplast Prefabrikert termoplast for vei- og P-plassoppmerking som er ferdig til legging. Skal kun brennes fast. Holdbarheten er 6-8 ganger så lang som maling Hvit linje, 10 cm x 1 m Gul linje, 10 cm x 1 m Hvit linje, 15 cm x 1 m Hvit linje, 20 cm x 1 m Hvit linje, 50 cm x 1 m Vikesymbol, 50x60 cm Prod.blad kap HC-symbol, 13:17 1,0 m Side Pil 5 m rett Pilhode rett Pil 5 m bøyd Pilhode bøyd Vegmerking Stopp, 1,6 m Buss, 1,6m Taxi, 1,6 m Bokstav, 1,6 m Sykkelsymbol, 1,0 m Legganvisning Prefabrikert termoplast Gir tydelig oppmerking i lang tid. Det betyr mindre vedlikehold. Plasten er meget enkel å legge ned. Enkel å legge! Underlaget gjøres rent, må og gjøres må rent være og må være absolutt helt tørt. Merk av av posisjonen. Fjerne deretter beskyttelsesfolien, og legg og legg plasten på på bakken. Plastsymbolet varmes med med gassbrenner gassbrenner under konstant under konstant til det bevegelse bobler og føyer bevegelse til det seg bobler til underlaget. og føyer seg til underlaget Vikesymbol 50 x 60 cm Pilhode rett Pilhode bøyd Stopp 1,6 m Buss 1,6 m Linje 10 x 100 cm Linje 10 x 100 cm gul Linje 15 x 100 cm Linje 50 x 100 cm 99

100 Sikkerhet, forsiktighet, nøyaktighet og varsling er en viktig del av hverdagen for en veiarbeider. Hensikten med varsling er å gi trafikantene beskjed om at det foregår arbeid og hvordan kjøreadferden må tilpasses deretter. Varsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter. Like viktig som varsling er sikring. Hensikten med sikring er å trygge arbeidsområdet slik at verken arbeidere eller trafikanter kommer til skade dersom varslingen ikke blir etterfulgt. Euroskilt har en lang rekke produkter innen varsling og sikring. 100

101 4 Arbeidsvarsling Fagområdet Arbeidsvarsling 102 Tips og råd om arbeidsvarsling 104 Varslingsutstyr 114 Triptellere og friksjonsmålere 123 Varslingslys 124 Sikringsutstyr

102 ARBEIDSVARSLING / INNLEDNING Fagområdet Arbeidsvarsling Forsiktighet, sikkerhet, nøyaktighet og varsling er viktige stikkord når man arbeider på vei. Et godt system for arbeidsvarsling er viktig for sikkerheten til både veiarbeidere og trafikanter. For veiarbeidere utgjør trafikken en stor fare ved at de kan bli påkjørt under utførelsen av selve arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig med riktig og god varsling og sikring på arbeidsstedet. Arbeidsvarsling må planlegges og utføres med nøyaktighet og man må bruke varslingsutstyr som gir god oppmerksomhet. Hvem kan jobbe på vei? Veiloven sier at det er ingen som har lov til å arbeide på, under, over eller ved offentlig vei uten tillatelse fra veimyndighetene. For å kunne være ansvarshavende på et arbeidssted krever veimyndighetene at man skal ha vært igjennom og bestått et godkjent 12 timers kurs i arbeidsvarsling. Andre som skal utføre arbeid på vei må ha minst et 6 timers kurs, og alle som skal foreta manuell dirigering på vei skal ha gjennomgått kurs i dette, forutsatt at de fra før minst har gjennomført et obligatorisk kurs i arbeidsvarsling. Generelle funksjonskrav for faste trafikkskilt gjelder også for skilt, oppsettingsutstyr og fundamenter som benyttes til arbeidsvarsling. Alle skilt skal ha refleksfolie klasse 3 og folien skal tilfredsstille alle krav som stilles til folie på faste skilt. 102

103 ARBEIDSVARSLING / INNLEDNING Varsling Hensikten med varsling er å gi trafikantene beskjed om at det foregår veiarbeid, og om hvordan kjøreadferden må tilpasses deretter. Euroskilt fører alt utstyret du trenger til varsling av vegarbeidet. Sikring Hensikten med sikring er å sikre arbeidsområdet slik at verken arbeidere eller trafikanter kommer til skade dersom varslingen ikke blir etterfulgt. Sikring skal komme i tillegg til varsling. Euroskilt har mange produkter innenfor sikring. 103

104 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Tips og råd om arbeidsvarsling Håndbok N301 Arbeid på og ved veg, tar for seg det meste som knytter seg til veiarbeid. Husk at det er viktig å skille mellom varsling og sikring, som er de to begrepene boka bruker. Kort sagt er varsling det du bruker før et arbeidssted (det betyr i de fleste tilfelle enten skilting, oppmerking eller lyssignal), og sikring er den fysiske sikringen du bruker rundt arbeidsstedet, for å beskytte deg selv og trafikantene. Sikringen skal hindre at kjøretøy kommer uforvarende inn i arbeidsområdet, og det stilles derfor konkrete krav til hva som kan benyttes. Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr og Håndbok N101 Rekkverk, er de to viktigste bøkene på dette området. Alle som utfører arbeid på vei må ha gjennomgått en lovpålagt opplæring. Det er for tiden fire typer kurs som kan være aktuelle: Alle som sporadisk skal utføre arbeid på vei Kurs 0: For alle som sporadisk skal utføre arbeid på veg. Dette er et PC-basert kurs for de som en gang i blant er på veien, inntil 2 måneder i ett kalenderår. Dette kurset har bara 1 års gyldighet. Alle som skal utføre arbeid på vei Kurs 1: For alle som skal utføre jevnlig arbeid på veg. Dette er et minimumskurs med mer enn 6 timer effektiv undervisningstid. Alle som skal være ansvarshavende Kurs 2: For ansvarshavende. Dette er det mest komplette kurset og gjelder for de som skal være ansvarshavende for et veiarbeid. Kursets varighet skal være på mer enn 12 timer effektiv undervisningstid. 104

105 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Alle som skal utføre manuell trafikkdirigering Kurs 3: Manuell trafikkdirigering. Alle som skal utføre manuell dirigering må ha gjennomgått dette kurset. Lengden på kurset vil være avhengig av antall deltakere, men det skal være en teoridel på mer enn 3 timer og en praktisk øvelse ute på veien. De som skal gå kurset og dermed bli godkjent for å utføre dirigeringen, må bl.a.: - være over 18 år - ha gyldig førerkort Kl. B - bære godkjent vernejakke - benytte godkjent stoppspak - maks 50 km/t gjennom arbeidsområdet - ikke dirigere mer enn 2 timer av gangen, før pause. Godkjent kursholder Trafikksikring AS er godkjent av Vegdirektoratet til å avholde kurs for alle typene, over hele landet. De som tar kurs 2 trenger ikke å ta kurs 1 i tillegg. De som skal utføre manuell trafikkdirigering må ha gjennomgått enten kurs 1 eller 2 i tilegg til at de må ta kurs 3. Komplett opplisting av kravene finner du i Håndbok N301. Forskrifter, normaler og retningslinjer Håndbok N301 Arbeid på og ved veg er egentlig skrevet av Statens vegvesen for bruk til riks/fylkesveier (de veier vegvesenet har ansvaret for). Så langt vi har erfart, sier alle kommuner i Norge at Håndbok N301 skal følges i deres kommune. Før du foretar det som hører inn under arbeid på vei (det betyr i virkeligheten det minste lille du skal gjøre på eller ved veien), er det noen formelle papirer du må sørge for. De viktigste punktene er, litt forenklet beskrevet: 105

106 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Risikovurdering Først skal det lages en risikovurdering av det arbeidet som skal utføres. I denne er det alltid tre spørsmål som skal vurderes: - Hva kan gå galt? - Hva kan du gjøre for å unngå at noe går galt? - Hva kan du gjøre for å minske konsekvensene dersom likevel noe skulle gå galt? Forslag til varslingsplan På bakgrunn av risikovurderingen skal det lages et forslag til en varslingsplan. Denne skal du som utførende lage, og her skal du beskrive hva som skal brukes som varsling og hva som skal brukes som sikring. Godkjenning Varslingsplanen skal så sendes inn for godkjenning. Husk at dersom du skal utføre arbeidet på en riks/fylkesvei, så må du sende inn planen til Statens vegvesen for godkjenning. Skal det være på en kommunal vei, må den sendes inn til vedkommende kommune. Denne prosessen blir ofte betegnet som at det skal fattes et vedtak. På det forslaget du sender inn må du gi en del opplysninger. De viktigste er: - Hvor arbeidet skal foregå (gatenavn, stedsnavn el.l.). For riks/fylkesveier skal det også angis en såkalt kilometrering. Denne kan det noen ganger være vanskelig å finne ut av. Vegvesenet har disse opplysningene og er ofte behjelpelig med det. - Hvem som skal utføre arbeidet (entreprenørens navn) - Hvem som skal være ansvarshavende (ved et veiarbeid må det alltid være en som står som ansvarshavende, og denne personen har en del konkrete plikter som må ivaretas. Disse er nøyere beskrevet i Håndbok N301). - Hvem som skal være stedsansvarlig. Denne personen skal være på arbeidsstedet. - Ansvarshavende og stedsansvarlige telefonnr. osv. - Dato og klokkeslett for når arbeidet skal begynne og det samme for når 106

107 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD arbeidet skal være avsluttet. Husk at det ikke er tillatt å begynne før oppgitt dato/klokkeslett,og at det må være avsluttet inne angitt dato/ klokkeslett. Hvis dette ikke lar seg gjøre (uforutsette ting kan ha oppstått slik at det blir forsinkelser), så må en få en forlengelse av dette. Saksbehandling Dersom ditt forslag til løsning er slik veivesenet eller kommunen ønsker det skal være, vil de godkjenne planen. Ofte er ikke forslaget ditt godt nok, og du får den derfor tilbake med beskjed om hva som ikke er akseptabelt. Ved små justeringer kan det hende at vegvesenet retter det opp for deg. Forslaget ditt har blitt godkjent og du får den tilbake. I tillegg må du også ha fått en grave- og/eller arbeidstillatelse. Det betyr at du kan utføre jobben, etter de krav og betingelser varslingsplanen beskriver. Den forenklede saksgangen som er nevnt ovenfor er noe du må gjennomføre for alle typer arbeid på vei. Unnlater du det gjør du noe ulovlig, og det kan få store praktiske og økonomiske konsekvenser i form av erstatning for deg og ditt firma dersom det skjer en ulykke el.l. i arbeidsområdet. På de neste sidene har vi vist eksempel på de skriftlige formularene vegvesenet benytter og som inngår i en godkjent varslingsplan. Alle formularene finnes på vegvesenets nettside som Excel regneark og kan hentes ut av alle. Vegvesenet vil at du skal bruke disse når du skal ha godkjent en plan. Mer detaljert informasjon finner du i Håndbok N301. Dersom du lager mange varslingsplaner kan det lønne seg å anskaffe et dataprogram som gjør denne operasjonen mer effektiv. De fleste bruker Microsoft Visio fordi dette gir en rekke praktiske fordeler (kan bruke alle malene som er laget i Visio, kan sende planene i samme format til vegvesenet osv.). Trafikksikring AS holder også kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner. 107

108 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Enkelrisikovurderingavarbeidepåelervedveg Plan nr.: 0 Sak/Sveis nr: 0 Vedtak nr.: 0 Veg nr.: fra Hp/km: til Hp/km: Strekning: Arbeid som skal utføres: Ansvarshavende: Tlf./e-post: Entreprenør: Adresse: Arbeidet utføres i perioden Fra dato: d m å Til dato: d m å E-post: En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer. Sted: Vegarbeidsområdets utstrekning Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: - Hva kan gå galt? - Hva kan vi gjøre for å hindre dette? - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? Sannsynlighet: Konsekvens: Prioritet: Forhold som kan medføre risiko for ulykke: Sett inn verdi for : Sett inn verdi for : (= produktet) Stor: 1 Stor: 1 Forhold nr.: Middels: 2 Middels: 2 Beskrivelse: Liten: 3 Liten: 3 Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane : 0 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0 7: 0 8: 0 9: 0 10: 0 11: 0 Forhold nr.: Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: Merknader: Blankett VE-185 (Excel) 108

109 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Planforvarslingogsikringavvegarbeide Plan nr.: 0 Sak/Sveis nr: 0 Vedtak nr.: 0 Veg nr.: 0 fra Hp/km: 0 til Hp/km: 0 Strekning: 0 Sted: 0 Arbeid som skal utføres: 0 Entreprenør: 0 Adresse: Ansvarshavende: 0 Tlf./e-post: 0 Stedsansvarlig(e): Tlf./e-post: Arbeidet utføres fra dato: d m å Til dato: d m å Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens 29 og 30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges. Varslingsmateriell: Skisse: Skilt nr.: 110 Ant.: Lim inn skisse fra Visio, skannet tegning el Merknader: Blankettfordeling: Statens vegvesen Entreprenør Ansvarshavende Politiet Fylles ut av skiltmyndigheten: Sted Dato Sign. (etter fullmakt) Blankett VE-183 (Excel) 109

110 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Særskiltvedtakogbetingelserforarbeidet Plan nr.: Sak/Sveis nr: Vedtak nr.: Veg nr.: 0 fra Hp/km: 0 til Hp/km: 0 Strekning: 0 Sted: 0 Arbeid som skal utføres: 0 Arbeidet utføres i perioden Fra dato: d m å Til dato: d m å Annet: Region: Velg Region (2): Velg Avdeling: Velg Avd. (2): Velg Avd. (3): Velg Seksjon: Telefon: Faks: Adresse: e-post: Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr , 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven 7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse: Fartsgrenseskilt (362.x) Andre trafikkregulerende tiltak Trafikksignal (skyttel) Manuell dirigering Vegstengning. Betingelser for arbeidet: 1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet 3. Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av): Statens vegvesen Byggeleder: Annen offentlig etat. Angi hvilken: Entreprenør Ansvarshavende: 0 Tlf./e-post: 0 Stedsansvarlig(e): 0 Tlf./e-post: 0 5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg 6. Lede-/følgebil 7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av): Politi.. Brannvesen.. Ambulanse/lege.. Vegtrafikksentralen. Skole.. Angi hvilke(n): Kollektivselskap.. Angi hvilke(t): Radio, presse m.m. Angi hvem: Andre.. Angi hvem: 8. Tillatelser: Gravetillatelse. NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen Arbeidstillatelse. 9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet. 10. Spesielle vilkår/betingelser: NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten Sted Dato Sign. (etter fullmakt) 110 Blankett VE-181 (Excel)

111 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Loggbok Plan nr.: 0 Sveis nr: 0 Vedtak nr.: 0 Veg nr.: 0 fra Hp/km: 0 til Hp/km: 0 Strekning: 0 Sted: 0 Arbeid som skal utføres: 0 Ansvarshavende: 0 Tlf.: 0 Stedsansvarlig(e):: 0 Loggbok sendes: Statens vegvesen avdeling Velg Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer. Sted Start Stopp Kontrollert Hp Km Dato Kl Dato Kl Dato Kl Type utstyr, merkn. Sign. Blankett VE-182 (Excel) 111

112 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Gjennomføring Det kan være livsviktig at en varslingsplan er korrekt for det arbeid som skal utføres og blir etterfulgt. Erfaringer fra arbeidssteder på veien viser at det er for mange steder som ikke oppfyller disse forutsetninger, i større eller mindre grad. Dette kan gi hendelser som: ulykker oppstår fordi varslingen er for dårlig/feil, og at arbeidsområdet derfor kommer for brått på trafikantene arbeidere blir skadet/omkommer som følge av for dårlig sikring og kjøretøy som kommer uforvarende inn i arbeidsområdet lovbrudd fra trafikantene ikke kan bøtelegges/straffes fordi de formelle papirene ikke er i orden (mangler gyldig vedtak på trafikkregulerende skilt) trafikale problemer (trafikkaos, bilkøer osv.) oppstår fordi trafikantene ikke får tydelig rettledning arbeidet tar vesentlig lenger tid enn nødvendig, fordi det er alt for mange farer å ta hensyn til. De vanligste feilene i et arbeidsområde Skilt er plassert på feil side. Med et par unntak, så er et skilt formelt ugyldig dersom det står kun på venstre side Hastighetsendring er satt kun på en side. Hastighetsendring skal alltid være plassert på begge sider av veien. Skilt 110 Veiarbeid er feil etter reglene. Skiltet angir at det er et arbeid som foregår, og angir ikke at det er nå det er noen som fysisk arbeider på veien. Dette skiltet skal alltid stå helt først i et arbeidsområde, det skal alltid stå oppe så lenge det er et arbeidsområde (ikke tildekkes/fjernes utenom arbeidstid), og det skal alltid stå øverst på stolpen når det står sammen med andre skilt. Hastighetsendringen står for langt unna arbeidsstedet. For at trafikantene skal bli motivert til å sette ned farten, bør det stå så nær det fysiske arbeidsområdet som praktisk mulig. Riktig plassering vil være angitt på den godkjente varslingsplanen. Følg denne! Det er for kort avstand mellom skiltene. Ofte er det nødvendig med flere stolper etter hverandre fordi det er for mange skilt å plassere på en stolpe (maks 2 hovedskilt på en stolpe). Det bør da være minimum 50 mellom stolpene utenom tettbygd strøk, og minimum 30 m i tettbygd strøk. For mange skilt for tett på hverandre gjør at trafikantene ikke klarer å oppfatte de. 112

113 ARBEIDSVARSLING / TIPS OG RÅD Skilt er plassert på fortauet og hindrer nødvendig fri passasje for blinde/ svaksynte, barnevogner, elektriske rullestoler osv. På fortauet skal det være minimum 1,7 m fri passasje forbi et arbeidssted (egentlig 2,0 m ved tversgående sikring og 1,7 m ved langsgående sikring. Men husk 1,7 m for å gjøre det enklere). Det samme gjelder for skilt plassert på veibanen. De skal stå utenfor kjørebanen, slik at de ikke blir et farlig påkjøringshinder. Siste forvarselskilt for nær opp til arbeidsstedet. Det skal være minimum 150 m fra siste skilt til starten på arbeidsområdet. Skilt 906 Hindermarkering står feil vei, skråstripene peker feil vei. Trafikken skal gå på den side hvor skråingen leder ned mot veibanen. Bruker lastebilen som beskyttelse for ikke å bli påkjørt av trafikantene. Den blir da selv et farlig sidehinder, noe som ikke er tillatt, innenfor en nærmere beskrevet avstand. Detaljert informasjon/forklaring finnes i Håndbok N101 Rekkverk. En slik plassering har gitt mange dødsulykker. Skilt plassert på løsføtter i et arbeidsområde må jevnlig inspiseres, så det ikke har blitt snudd, har falt overende, må vaskes osv. Dette kan bli veldig mange ganger i et område hvor arbeidet foregår over uker/måneder. Dette koster mye penger. Det er mye mer kostnadsbesparende å ta jobben med å grave de ned med en gang. Da unngår man alle nevnte problemer, og ettersynet blir bagatellmessig. Bruk stabil skiltfot og lett skiltstolpe Fordi løsføtter ofte skal flyttes på er det lett å bruke noen som ikke har tilstrekkelig vekt. De blir da ustabile, spesielt hvis det er litt stort skilt på stolpen. Dette medfører ofte at de blåser over ende og gir skader på parkerte biler (det er stille på kvelden, men om natten blåser det opp). Dette gir mange unødvendige ubehageligheter både for de som får skaden og for de som forårsaker den. Hvem som må dekke skaden er ikke alltid gitt. For å redusere vekten på stolpene, kan det være fornuftig å bruke aluminiumsstolper i stedet for stål. Vekten er ca. halvparten. Selv om de er litt dyrere kan det være en fornuftig investering, spesielt om en skal flytte de ofte (det blir mange tunge bører!). 113

114 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 132 Trafikklyssignal 148 Møtende trafikk 149 Fare for kø 156 Annen fare 362 Fartsgrense Sammenfletting Sammenfletting Kjørefelt slutter 539 Endret kjøremønster Underskilt til arbeidsvarslingsskilt Nummer i parantes forteller hvilke hovedskilt som kan brukes sammen med underskiltet. Biluhell Ulykke Lasting Rekkverk mangler (156) (156) (156) (156) 114

115 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Asfaltarbeid Bruinspeksjon Anleggstrafikk Kabelarbeid (110, 156) (110, 112,116) (110, 156) (110) Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding (110) (110) (110, 112) (110) Kontroll Oppmåling Sprengning (156) (110) (110, 156) Trafikkintervju (156) Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kantslått Brøytestikk (156) (110) (110) (110) Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling (110) (110) (112) (156) Traktor krysser Fjellsikring Nylagt asfalt Tømmerdrift (156) (110) (116) (110, 156) Oljesøl Renhold Søppelplukking Såing (116) (110) (110) (110) Øvelse (110, 156) Hovedveg signalregulert. Vent og følg trafikkstrømmen (156) Midlertidig tekst godkjent av regionen

116 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR 902V Bakgrunnsmarkering 902H Bakgrunnsmarkering 904V Retningsmarkering 904H Retningsmarkering 906V Hindermarkering 906H Hindermarkering 906VH Hindermarkering Hindermarkering Hindermarkering 116

117 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Utvikling og produksjon skjer ved Euroskilt Tønsberg. For mer info, se side 57. pesial nr 1 Eksempel 1 Eksempel 2 m e dokumentasjon Fareskilter 1100 mm 1100 m LED variable arbeidsvarslingsskilt 1100 mm 1050 mm 695 mm Skilttegn fartsgrens 695 mm 1050 mm Fartsgrense LS 1050 mm 845 mm Tilstand 3 Tilstand 4 M/løpende pil (opsjon) Tlf: (+47) Fax: (+47) Org.nr: NO Tilstand 3 Tilstand 4 M/løpende pil R (opsjon) 845 mm Tlf: (+47) Fax: (+47) Org.nr: NO Fartsgrense MS R Tilstand 4 Postboks 89 Sjøsenteret Vallø 3166 Tønsberg Tlf: (+47) Fax: (+47) Org.nr: NO

118 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Ledeskilt V/H, leddet 10 kg Trafikkjegle, Skilt 940, Big Foot, 75 cm m/ kl. 3 refleks Trafikkjegle, Skilt 940, Big Foot, 100 cm m/ kl. 3 refleks Trafikkjegle, Skilt 940, Flat Foot, 75 cm Trafikksylinder, skilt nr. 942, komplett Sperrebukk, tre med refleks Sperreplank, tre, 4 meter m/refleks Sperregjerde, mobilt, 2,2x1,1 m, Ø38 mm Klemmfix, ledeskinne, gul, 100 cm Klemmfix, ledeskinne, gul, Ende A Klemmfix, ledeskinne, gul, Ende B Hindermarkering, skilt 906 kl.3 refl. Sebraflex ens komplett Hindermarkering, skilt 906 kl. 3 refl. V/H Sebraflex komplett Hindermarkering, skilt 906 kl. 3 refl. V/V Sebraflex komplett Gummifot for Sebraflex, sort, 15 kg 118

119 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Hindermarkering Klemmfix ledeskinne Klemmfix endestasjon 3 forskjellige retningsskilt 119

120 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Foldeskilt MS, for u-skilt, komplett med stativ,lodd, etui Foldeskilt MS, komplett med stativ, lodd, og etui Underskilt for foldeskilt, Nøytrale underskilt gul Stoppspak, 200 mm Stoppspak, m/lys, LED Trafikkdirigeringsjakke, str. L Trafikkdirigeringsjakke, str. XL Trafikkdirigeringsjakke, str. XXL Plastnett orange, 1,0x50 m, 120gr Plastnett orange, 1,0x50 m, 240gr 120

121 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Varselbånd, gul/sort, 500 m Varselbånd, rød/gul, 500 m Skiltdekketape, 75 mm x 33 m Skilttrekk, trekant, MS, ens Skilttrekk, trekant, MS, tos Skilttrekk, rondell, LS, ens Skilttrekk, rondell, LS, tos Skilttrekk, rondell, MS, ens Skilttrekk, rondell, MS, tos 121

122 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSUTSTYR Varslingsvogn Alle våre varslingsvogner utvikles og produseres ved Euroskilt Vingrom Varslingsvogn, 1,6 m, m/utstyrskasse, LED. Sperremarkering. Leveres med utstyrskurv med vannfast kryssfiner, og karmer i varmforsinket stål Varslingsvogn, 2,0 m, m/utstyrskasse, LED ES- Maxivogn. Maxi varslingsvogn med lastekasse godkjent etter vegdirektoratets krav håndbok R310 ES Mobile trafikklys Meget enkel programmering og betjening Driftssikker GSM varsling Forskriftsmessig deteksjons avstand, -60m Lang batterilevetid 122

123 ARBEIDSVARSLING / TRIPTELLERE Triptellere og friksjonsmålere Statens vegvesen krever at det måleutstyret som benyttes til friksjonsmåling skal vise stabile måleverdier for friksjon over tid. Alt måleutstyr skal kalibreres minst én gang per vintersesong. I henhold til kontrakt mellom Statens vegvesen og entreprenør krever Statens vegvesen at de som skal utføre friksjonsmålinger på veg i forbindelse med vinterdriften deltar på opplæring i friksjon og friksjonsmåling. Denne opplæringen gjennomføres samtidig med kalibrering av friksjonsmålere som vil foregå hver vinter. Statens vegvesen har ansvaret for opplæringen som vil bli tilpasset brukernes behov. I tillegg til standardprodukter fra Trippi Oy kan vi også tilby produkttilpasninger som for eksempel når behovet nesten, men ikke helt er ivaretatt i eksisterende produkter. Vi kan om ønskelig også tilby mer omfattende tilpasninger, i tillegg til FoU-tjenester for nye (eller relaterte) produkter Tripmåler, Eltrip 65n Tripmåler, Eltrip 65nkl Tripmåler, Eltrip 65nkc Tripmåler, Eltrip 65nkb C- mini my trip, kompl. (C290) C-my trip 3, kompl. (C220) C-trip 3, kompl. (C120) C-my trip, kompl. (C200) C-trip, kompl. (C100) Tilleggsutstyr Temperaturføler RS 232C kommunikasjon Printerutgang Ekstra desimal indikasjon 123

124 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSLYS Vekselblinkl. for varslingsvogn LED 200 mm Føringslys LED, hovedl. Ø200 mm Føringslys LED, slavel. Ø200 mm Kabel til føringslys LED, hovedl. Ø200 mm for 12 V Kabel til føringslys LED, slavel. Ø200 mm Bus-Blitz styrelampe 12V m/5 m. kabel Blitz Ledelys, slavelampe 12V m/15 m kabel Batteri PP996, 6V/9AH Batteriboks for 2 stk. 6V Batteri 124

125 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSLYS KJØRETØY Lysbroer Amerikanske Whelen har i en årrekke vært ledende på utvikling og produksjon av varslingslys for kjøretøy. Alle produktene leveres med driftsgaranti - til og med på pærene. Velg mellom varslingslys med blitzlamper eller ny LED-teknologi M Strobe Lysbro, 4 moduler, gule linser, 112 cm M Strobe Lysbro, 4 moduler, gule linser, 127 cm M Strobe Lysbro, 4 moduler, gule linser, 140 cm M Strobe Lysbro, 4 moduler, gule linser, 152 cm M Strobe Lysbro, 4 moduler, gule linser, 183 cm M Strobe Lysbro, 8 moduler, gule linser, 112 cm M Strobe Lysbro, 8 moduler, gule linser, 127 cm M Strobe Lysbro, 8 moduler, gule linser, 140 cm M Strobe Lysbro, 8 moduler, gule linser, 152 cm Justice super LED lysbro, 8 moduler, 112 cm Justice super LED lysbro, 8 moduler, 127 cm Justice super LED lysbro, 8 moduler, 143,5 cm Justice super LED lysbro, 12 moduler, 112 cm Justice super LED lysbro, 12 moduler, 127 cm Justice super LED lysbro, 12 moduler, 143,5 cm 125

126 ARBEIDSVARSLING / VARSLINGSLYS KJØRETØY Strobe Lampe, Permanent montering Strobe Lampe, Magnet/Vakuum montering Strobe Lampe, DIN/piggmontering Strobe Lampe, Permanent montering L360 Super-LED, Permanent montering L360 Super-LED, Magnet/Vakuum montering L360 Super-LED, Din/piggmontering Hvit Golight med kabelstyring, 12V Sort Golight med trådløs fjernkontroll, 12V Sort Golight med trådløs fjernkontroll, 24V Sort Golight med trådløs fjernkontroll, 12V Magnet og kabel Sort Golight med trådløs fjernkontroll, 24V Magnet og kabel H9 halogen, 65W spot reservepære Spredepære, kan bestilles som tillegg 126

127 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR QuadGuard CEN flyttbar støtpute på stålplate Rekkverksender skal ikke utgjøre en skaderisiko som kan medføre alvorlige personskader ved påkjørsel ved at kjøretøyet kan velte, bråstoppe eller at rekkverket kan trenge inn i førerhuset. Midlertidige rekkverksender skal også avsluttes i henhold til Håndbok N101. QuadGuard CEN på stålplate boltes midlertidig fast i asfalten. Gir rask og forskriftsmessig midlertidig sikring av rekkverksender. 127

128 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR Mini-Guard langsgående sikring Lengde: 1,5 m Høyde: 0,50 m Vekt: 60 kg Utbøyning ved påkjørsel: T2: 1,29 m T3: 2,31m Mini-Guard er et mobilt stålrekkverk som raskt og enkelt gir reell fysisk langsgående sikring ved vegarbeid. Den spesielle fasongen på Mini-Guard gjør det mulig å kjøre på fotseksjonen. Dette stabiliserer rekkverket og reduserer utbøyningen. Standardelementene kan monteres i kurver med radius ned til ca 50 meter. Rekkverket tilfredsstiller myndighetenes styrkeklasser T1, T2 og T3 for vegarbeid. T1 - benyttes ved midlertidig fartsgrense < 50 km/t T2 - benyttes ved midlertidig fartsgrense 60 og 70 km/t T3 - benyttes ved 60 km/t + og i tillegg enten stor andel tungtrafikk eller meget alvorlige konsekvenser ved gjennomkjøring eller utforkjøring Enkel montering Lenker av Mini-Guard forankres kun i hver ende med forankringsspyd i bakken. Kan kobles sammen med Vario-Guard med overgangselement. Mini-Guard-elementene kobles enkelt sammen med låselister uten bruk av verktøy. Opptil 200 m Miniguard monteres på ca. 1 time. Meget kostnadseffektiv transport og lagring. Det går opptil hele 420 m Mini-Guard på en semitrailer. Mini-Guard tar meget liten lagerplass. 21 elementer/pall, 63 m på 3 m2. Tilleggsutstyr: Hindermarkeringsskilt, vinkelelementer, fotgjengergjerde og byggeplassgjerde. 128

129 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR Vario-Guard langsgående sikring VarioGuard er et høykapasitets rekkverk som gir ekstra god sikkerhet ved vegarbeid. Det er testet og godkjent i styrkeklassene T3, N2, H1 og H2 med kjøretøy opp til kg. Arbeidsbredde W3 i klasse T3. Systemet forankres kun i hver ende og gir liten utbøyning. Med formonterte seksjoner og hurtigkoblinger er det meget raskt og enkelt å montere og flytte Vario-Guard. Et kjøretøy vil kjøre oppå Vario-Guards fotdel slik at kjøretøyets vekt vil bidra til å stabilisere rekkverket og således begrense utbøyningen. Kun 55 cm effektiv bredde gjør at den tar svært lite av vegbanen. Med formonterte seksjoner går det opptil 168 m Vario-Guard på trailer. Dette er meget kostnads- og tidsbesparende sammenlignet med betongrekkverk. Lengde: 4 m Høyde: 0,90 m Vekt: 400 kg Utbøyning ved påkjørsel i T3: 0,4 m 129

130 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR Safe-Stop 90 TMA bilmontert støtpute Tversgående energiabsorberende sikring med påmontert varselpanel Aktuell lastebil må klargjøres av godkjent påbygger. Kan besørges av Euroskilt Kan brukes på lastebiler med min. vekt 7300 kg Enheten er avtagbar for frigjøring av lastebilen til annet bruk Godkjent av Statens vegvesen Lengde 3,98 m Vekt 906 kg Bredde 2,36 m 130

131 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR 131

132 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR Vorteq TMA støtputehenger Vorteq leveres som en komplett enhet med varselpanel og LED lykter. Totalvekt under 750 kg. Alle lastebiler som har godkjent påmontert VBG feste og strømkontakt vil med Vorteq kunne brukes som støtputebil. Leveres standard med både VBG krok som kan høyde-justeres og VBG kontakt + kabel og 7 polkontakt + kabel. Ikke behov for noen tilpasning på lastebilen. Med Vorteq TMA-hengeren får du større fleksibilitet på din bilpark! Det er bare å hekte den på, koble til strømmen og kjøre. Enklere og raskere kan man ikke sikre arbeidere og trafikanter der det er behov for tversgående sikring. Vorteq er godkjent av Statens vegvesen. 132

133 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR Vorteq har en unik rør i rør teknologi for å ta opp energien fra det påkjørende kjøretøy. Når Vorteq trykkes sammen krølles de energiabsorberende rørene innvendig i hengeren. Hjulene og akslingen er plassert slik at de normalt vil fungere etter en påkjørsel slik at man kan trekke den av veien uten hjelp av ekstra utstyr eller redningsbil. Varselpanelet kan lett og enkelt slås ned og forankres i horisontal stilling på hengeren under transport til arbeidsstedet. Det gir mindre luftmotstand. Varslepanelet kan også stå permanent oppslått. 133

134 ARBEIDSVARSLING / SIKRINGSUTSTYR ES Trafikkbuffer Euroskilt har to godkjente buffere som begge har bestått krasjtesten VVMB351; og som er godkjent av Statens vegvesen. Disse bufferne øker sikkerheten både for trafikanter og veiarbeidere Trafikkbuffer 80 km Vekt: 640 kg Høyde: 1,05 m Bredde: 2,1 m Godkjent av Statens vegvesen Ikke plaser varslingsvogn eller annet utstyr rett forran en trafikkbuffer 134

135 135

136 Hensikten med å sperre av et område er først og fremst å skape sikkerhet. En bilsperre som hindrer bilene i å ta snarveien over sykkelstien, skaper trygghet for barna som sykler på den. Euroskilt har et bredt sortiment av kvalitetsprodukter når det gjelder avsperring. Vi har egenproduksjon av selvlukkende bilsperrer og aluminiumsbommer, i tillegg til at vi fører bommer, rekkverk, bilsperrer og gjerder fra Smekab. Våre fagansvarlige jobber tett opp mot kundene våre for å finne optimale løsninger.

137 5 Avsperring Fagrområdet Avsperring 138 Manuelle bommer 140 Elektriske bommer / pullerter 142 Skyveporter / rekkverk 143 Gjerder

138 AVSPERRING / INNLEDNING Fagområdet Avsperring Euroskilt tilbyr et stort spekter av fleksible avsperringsprodukter. De mange valgmulighetene gjør det mulig for oss å kunne tilpasse våre løsninger til en mengde områder og bidra til å skape et rolig og trygt miljø. Det stilles høye krav til funksjonalitet, slik at kundens behov blir dekket på en tilfredsstillende måte. Vi kommer gjerne på befaring, og vil i samråd med kunde finne optimale løsninger som ivaretar kvalitet og pris. 138

139

140 AVSPERRING / BILSPERRE BIX bilsperre 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m BIX er en robust bilsperre med et design som gir et stabilt og solid inntrykk. En fleksibel løsning som finnes i flere varianter. Sperren kan åpnes i valgfri retning. BIX leveres med en eller to låser, med eller uten «hold nøkkelen»-funksjon. BIX kan leveres med egen lås til utrykningskjøretøy. Kan leveres med RAL-farger. BIR bilsperre 1,5 m / 2 m BIR er en selvlukkende, påkjørbar bilsperre. Spiralfjær- og stoppemekanisme er bygd inne i portstolpen. Dette gjør at BIR er barnesikker, uten risiko for klemmeskader. BIR er særlig egnet der man ønsker utkjøringsbeskyttelse og fartsdemping samtidig som man vil gjøre det enkelt å passere for utrykningskjøretøy, snørydding og annen nødvendig trafikk. Portbladet i tett polyetylen finnes i fargene rødt, grønt, svart og grått. 140

141 AVSPERRING / BILSPERRE Autogate bilsperre 2 m / 2,5 m Autogate er en selvlukkende bom som står oppe i ca 40 sekunder før den lukker seg automatisk. Den er ideell for områder der det er nødvendig å slippe inn taxier, renovasjonsbiler o.l., men er nødt til å regulere biltrafikken av hensyn til mennesker som ferdes der, f.eks. inne i borettslag, gågater o.l. Når bommen lukker seg, går den sakte tilbake slik at den ikke kan skade kjøretøy eller personer som er i ferd med å passere når den lukker. 141

142 AVSPERRING / ELEKTRISKE BOMMER / PULLERTER Came Gard 4 m / 8 m Elektrisk heve-bom, som er ideell for sikring av veier, P-plasser og hus. Den er utstyrt med frikoblingsmekanisme som tillater bommen å bli hevet / senket i tilfelle strømbrudd o.l. Leveres komplett. Bommene kan leveres med alle typer adgangskontroll som f.eks. håndsendere, GSM-styring, magnetkort, nøkler og kodetastatur. Mekaniske pullerter Leveres elektromekaniske, pneumatiske og hydrauliske, og tilfredstiller alle sikkerhetsklasser. Hindrer uønsket trafikk, samt hindrer tunge kjørertøyer å passere. Kan styres via Cyber Key, håndsendere og alle andre typer adgangskontroller. 142

143 AVSPERRING / SKYVEPORTER / GJERDER Skyveporter Leveres både til industrielt- og privat bruk. Portene leveres både i stål og aluminium. Portene kan leveres med lysåpning fra 3 12 m. Disse kan leveres med alle typer adgangskontroller. Flexi Flexi er et funksjonelt rekkverk som kan brukes i de mest varierte miljøer. Ved store variasjoner i fallende terreng, der det ønskes vinkler på tvers av fundament stolpen er dette det mest anvendlige rekkverket. Valgmuligheten med enkle og/eller dobble håndledere, samt to dimensjoner på den vertikale stolpene (Ø60 og Ø76), gjør at dette rekkverket kan tilpasses de fleste terreng. Rekkverket kan avsluttes med avrundet bue, noe som gjør dette rekkverket populært hos landskapsarkitekter, anleggsgartnere. 143

144 AVSPERRING / GJERDER Gjerder Vi fører også alle slags type gjerder, både langs motorveien, til private-, offentlige- og industrielle prosjekter. Våre fleksible løsninger gjør at vi kan tilpasse oss alle slag spesifikasjoner som måtte foreligge. 144

145 AVSPERRING / GJERDER 145

146 Faremomenter langs vegen som faste sidehindre og høye, bratte skråninger, bruer og underganger kan forårsake store personskader ved utforkjøringsulykker. Trafikantene må derfor beskyttes mot slike faremomenter. 146

147 6 Vegsikring Fagområdet Vegsikring 148 Støtputer 150 Rekkverksender

148 VEGSIKRING / INNLEDNING Fagområdet Vegsikring Fastmonterte støtputer er en påkjørbar sikring for trafikanter og viktig for skaderedusering på veien. Valg av støtputer skal skje ut fra visse funksjonskrav. Disse funksjonskravene omfatter: støtputens sikkerhetsklasser støtputens avledende evne ved sidepåkjørsel testkjøretøyets ferd etter påkjørselen støtputens permanente utbøyning etter påkjørsel skaderisiko for fører og passasjerer ved påkjørselen Riktig støtpute skal velges ut fra forholdene på og rundt veien, hinderets bredde og hvordan støtputen reagerer ved påkjørsel. Avledende støtputer bør velges der støtputen kan bli påkjørt både i fronten og i siden. Enkeltstående betong-blokker er livsfarlig - både for bilistene og vegarbeiderne. Ved bruk av godkjent støtpute er det ikke fare for at rekkverk kan trenge inn i kjøretøyet. 148

149 VEGSIKRING / INNLEDNING 149

150 VEGSIKRING / STØTPUTER QuadGuard CEN Energiabsorberende støtputer Testet og godkjent for 50, 80, 100 og 110 km/t. QuadGuard CEN støtputen er den europeiske utgaven i den verdensledende QuadGuard-familien. Settes opp foran farlige sidehindre av ulike bredder og er avledende ved påkjørsel, sidepåkjørsel og ved påkjørsel fra motsatt retning. Har god gjenbrukbarhet ved påkjørsler - kun putene må byttes ut. Vil ved sidepåkjørsel fungere som et vegrekkverk og lede kjøretøyet tilbake i ferdselsretningen. Fleksibelt og sterkt nesebelte. 150

151 VEGSIKRING / REKKVERKSENDER Quest CEN støtpute Energiabsorberende rekkverksavslutning Quest CEN støtputen er testet og godkjent i henhold til den norske standarden NS-EN for hastighetene 80 km/t, 100 km/t og 110 km/t. Det er en lett og åpen konstruksjon basert på W- rekkverkskinner med tverrstilte stålrammer. Quest har en unik utløser mekanisme i fronten. Ved frontpåkjørsel frigjøres den fremre støtterammen og systemet teleskoperer bakover. Energien opptas når de nedre rørene deformeres når fronten skyves bakover. Ved side påkjørsel ledes kjøre tøyet tilbake i kjøreretningen (avledende). Den er også godkjent for påkjørsel fra motsatt retning (to-veis trafikk). Bakstøtten står av seg selv og motstår kreftene ved påkjørsel uten hjelp av konstruksjonen bak som støtputen skal beskytte. Rask og enkel montering. Quest CEN systemet er konstruert for rask og enkel montering. Bakstøtten er 61 cm bred. Quest kan formonteres, løftet og transportert til plassen som en ferdig enhet. Systemet forankres til underlaget i fronten og i bakstøtten med kun 30 bolter. Ved frontpåkjørsel i opptil 110 km/t teleskoperer systemet bakover og opptar bilens energi. De nedre rørene (4) deformeres når de blir presset gjennom de deformerende hylsene som sitter på frontrammen. Bilen bringes til en kontrollert og tilfredsstillende myk stopp. Ved sidepåkjørsel i opptil 15 ledes bilen tilbake i kjøreretningen. Quest systemet for 110 km/t har ekstra deformerende hylser i bakstøtten (6) som deformerer de øvre bakre rørene ved påkjørsel. Bakstøtten (6) boltes til underlaget og står av seg selv ved en påkjørsel. 151

152 Euroskilt leverer et bredt spekter av produkter til utemiljø som bl.a.; benker, bord, avfallsbeholdere, sykkelstativer, sykkelskur og leskur i en rekke varianter. Så når du parkerer sykkelen utenfor arbeidsplassen, eller setter deg ned for å nyte pappbegerkaffe på en benk, er det stor sannsynlighet for at vi har levert disse møblene! 152

153 7 Utemiljø Fagområdet Utemiljø 154 Sykkelparkering- og overdekning / Prosjekt 156 Combi Coat 157 Leskur

154 UTEMILJØ / INNLEDNING Fagområdet Utemiljø Miljøer der mennesker ferdes skal være trygge, funksjonelle og komfortable. Som ledende leverandør til utemiljø og med prosjekter innen infrastruktur, småbåthavner, bygg og anlegg er Euroskilt en viktig bidragsyter på en rekke områder med betydning for folk flest. Utemiljø er satsningsområder for Euroskilt. Hos oss får du spennende utemøbler fra fra tjekkiske mmcitè, som er premierte for sin gode design. Danske design produkter fra Veksø, Cyclehoop fra Storbritannia, og kjente merkenavn som Publicus og Løv fra Vik Ørsta. I tillegg leverer vi egenproduserte sykkeloverdekninger, leskur, terminalinnredninger og avfallsbeholdere fra vår fabrikk i Stavanger. Publicus Vik Ørsta Royal Veksø 154

155 mmcitè 155

156 UTEMILJØ Sykkelparkering og overdekninger Prosjekt Euroskilt utemiljø utvikler og produserer også produkter på prosjektbasis på oppdrag for våre kunder. Moderne laserog robotteknologi sikrer optimal produktivitet og kvalitet. Felles for produktene våre er høye krav til funksjon, kvalitet og miljø. Vi er med andre ord et trygt valg. 156

157 UTEMILJØ Combi Coat overflatebehandling pulverbelegg Combi Coat Standard farger sinkfosfatering varmforsinking stål Combi Coat = Varmforsinking + Sinkfosfatering + Pulverlakkering Kvalitet Felles for våre løsninger er at stål og/eller aluminium inngår som vesentlige materialkomponenter. Combi Coat er en kombinasjon av to hver for seg beskyttende behandlingsmetoder, varmforsinking og pulver lakkering, der lakken herdes til underlaget. Resultatet er en slitesterk lakk som ikke skaller av. Prosessen sikrer produktet lang levetid, også i sterkt korrosive miljøer uten vedlikehold. Combi Coat gir en levetid som er flere ganger lenger enn for kun varmforsinket materiale. Det varer og holder seg pent år etter år. RAL 9006 hvit alu RAL 9007 grå alu RAL 9005 svart RAL 6009 mørk grønn RAL 3003 rød NCS6500 mørk grå Combi Coat Beskytter. Bevarer. Forskjønner. sertifisert ihht iso 9001:2000 Andre farger på forespørsel Teknologisk Institutt 157

158 UTEMILJØ / LESKUR Leskur utforming og løsninger Våre leskur er utviklet med tanke på lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Et unikt fleksibelt modulsystem utført i ekstrudert aluminium med pulverlakkerte overflater. Veggene leveres i standard moduler og alternative bredder. Enkel montering og enkel utskifting av vegger ved hærverk eller skade. Kan møbleres med benker, avfallskurver, informasjonstavler og belysning etter ønske. Leskur 3000 x 1600 (2 felt bakvegg) Leskur 5800 x 1600 (4 felt bakvegg + 1 felt frontvegg) Alle Euroskilt leskur er modulbasert. Bruk to-eller tremoduls på holdeplasser med liten trafikk, og firemoduls eller større der trafikken er stor. Sidevegger i 8 mm herdet glass Trespa grå 8 mm herdet glass Trespa hvit 158

159 UTEMILJØ / LESKUR Stavanger m/ høy bue Stavanger m/ lav bue Jæren Paradis 159

160 I fagfeltet diverse har vi produkter som bl.a.: - Sandkasse, glassfiber - Sandkasse, polyetylen - Postkasse - SR Kjeglekassett, 4m rød/hvit - Trafikkspeil - Fartsdemper, gummi - Kabelbeskytter, - Hjørnebeskytter - Rutekassett, - Spikma betongkantstein. - Taktil helle varsel - Kaldasfalt, 25 kg - Målehjul - Coralba Triptellere - Viacount trafikkteller For å se alle våre produkter, gå inn på og velg nettbutikk. Her vil du finne alle opplysninger. 160

161 8 Diverse Diverse produkter

162 DIVERSE Målehjul Hjulstopper Hjulomkrets 1 m Store tall i displayet Leveres med bag Fartsdemper Kraftig hjulstopper som hindrer at bilen eller tilhengeren triller av gårde Perfekt for parkeringsområder Kabelbeskytter Midlertidige fartsdempere Meget effektiv Flyttbar Hver seksjon er 50 cm Cats eyes reflekser Produsert av armert gummi Velegnet som stopper foran utsatte punkter Kan bare monteres på asfalt eller betong / / Trafikkspeil Fartsdemper med mulighet til å legge inn el. kabler og vannslanger slik at de beskyttes godt / / Hjørnebeskytter Gir god og sikker sikt. Inkludert multifeste til stolpe/vegg. Ø 60 cm og Ø 80 cm i polycarbonat / Reflekterende hjørne beskyttelse i gummi Hindrer effektivt skader på bygninger og kjøretøy Mål: HxBxD 80 x 10 x 10 cm

163 DIVERSE Reparasjonsasfalt Meget praktisk og enkel i bruk For varig reparasjon av skader i asfalt Fyll asfalten rett i hullet, uten oppvarming eller blanding 25 kg sekk Betongkantstein 1. Hell fra sekken og ned i hullet. 2. Jevn ut massen og «stamp» den. Spikma betongkantstein Leveres ferdig med spiker for enkel festing til underlaget Finnes i mange varianter med forskjellige kurver, vinkler, høyder og lengder Rimelig og pen avgrensning av uteområder Enkelt å skifte ut enkeltsteiner ved brøyteskader og lignende Vi har lager flere steder i Norge Rutekassett A3 og A4 stående og liggende format Front i polycarbonat / / Sandkasser 550 L 350 L 200 L Markedets mest solide strøsandkasser i glassfiberarmert plast med forsterket lokk, avrundede kanter og hjørner. Kassene har 10 cm høye ben som gjør det mulig å flytte på dem med traktor, kran eller truck / /

164 Hos Euroskilt får du gunstig leie av produkter som bl.a; QuadGuard Vorteq TMA støtputer Varslingsvogner Mobile trafikklys Trafikkskilt Gode samarbeidspartnere på utplassering og innhenting 164

165 9 Utleie Hvorfor leie ikke eie?

166 UTLEIE Hvorfor leie og ikke eie? Her finner du noen gode argumenter for å leie utstyr hos Euroskilt: reduserte investeringskostnader mindre kapitalbinding ikke behov for vedlikehold, reparasjoner og kontroller behov for mindre lagerplass reduserte personalkostnader; (lagerhold og håndtering) reduserte kostnader i.f.m. lagerstyringssystemer ikke behov for egne kjøretøy til transport av utstyret økt produktivitet egne ressurser brukes i kjernevirksomheten god kontroll på leiekostnadene Vi har et bredt utvalg av utleieprodukter som bl.a.: QuadGuard Vorteq TMA støtputer Varslingsvogner Mobile trafikklys Trafikkskilt Gode samarbeidspartnere på utplassering / innhenting 166

167 UTLEIE Mini-Guard langsgående sikring Mobilt stålrekkverk som raskt og enkelt gir reell fysisk langsgående sikring ved vegarbeid. Enkel montering Opptil 200 m Miniguard monteres på ca. 1 time. Tilleggsutstyr: Hindermarkeringsskilt, vinkelelementer, fotgjengergjerde og byggeplassgjerde. Tekniske data: Lengde: 1,5 m. Høyde: 0,50 m. Vekt: 60 kg. Utbøyning ved påkjørsel: T2: 1,29 m, T3: 2,31 m Vario-Guard langsgående sikring Høykapasitets rekkverk som gir ekstra god sikkerhet ved vegarbeid. Kun 40 cm effektiv bredde gjør at den tar svært lite av vegbanen. Med formonterte seksjoner går det opptil 168 m Vario-Guard på trailer. Dette er meget kostnads- og tidsbesparende sammenlignet med betongrekkverk. Tekniske data: Lengde: 4 m. Høyde: 0,90 m. Vekt: 400 kg Utbøyning ved påkjørsel i T3: 0,4 m 167

168 Alle som utfører arbeid på vei må ha gjennomgått kurs i varsling og sikring. Nye forskrifter forlanger dessuten at kursdeltakelse og bestått prøve skal dokumenteres. Vegdirektoratet aksepterer utelukkende kurs arrangert av godkjente kursledere. Euroskilt har tyve års erfaring med kursvirksomhet i varsling og sikkerhet. Vi benytter praktiske eksempler og gir god anledning til å stille spørsmål og få avklart egne forhold. Euroskilt opererer over hele landet og kan stå for hele eller deler av kursavviklingen. 168

169 Kurs og seminar Informasjon

170 KURS OG SEMINAR Kurs i arbeidsvarsling Vi har godkjent kursholder som kan kurse dere i korrekt arbeidsvarsling og skilting. Vi har 15 års erfaring i å holde kurs innen arbeidsvarsling. Vi opererer over hele landet, og kan stå for hele kursavviklingen eller komme til din bedrift og holde kurset der. Vegdirektoratet har fastsatt regler for arbeid på veg, hvor det stilles omfattende krav til de som skal arbeide på veg og de som skal holde kurs. Oversikt over kurs og varighet av undervisningen: Nr. Kurstype Varighet 1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 6 timer 2 Kurs for ansvarshavende 12 timer 3 Kurs i manuell trafikkdirigering 3 timer (+ praksis) 170

171 KURS OG SEMINAR Alle kurs skal dokumenteres med kursbevis. For alle kurs stilles det krav om bestått prøve for å få kursbevis. Det kreves oppfriskningskurs etter 5 år. Kurs i bruk av Visio for å lage varslingsplaner Statens vegvesen lager varslingsplaner elektronisk. Vi kan tilby en-dags kurs hvor deltakerne lærer å lage varslingsplaner i samme program som Statens vegvesen. Dette forenkler hele jobben samt kommunikasjonen med vegmyndighetene. Kurs i skilting/oppsetting Etter at vegvesenet satte ut skilting og vedlikehold til funksjonskontrakter, har behovet for opplæring i praktisk oppsetting dukket opp. Euroskilt arbeider daglig med alle forhold som omfatter dette, og vi har laget et kurs som tar utgangspunkt i Håndbok Planlegging og oppsetting av trafikkskilt. Vi går gjennom de viktigste punktene, og supplerer med annen nødvendig informasjon, bl.a. fra håndbøkene Trafikkskilt og N101 - Rekkverk. 171

Trafikkskilt. Vegoppmerking og trafikklyssignaler

Trafikkskilt. Vegoppmerking og trafikklyssignaler 2015 Trafikkskilt Vegoppmerking og trafikklyssignaler 2 FARESKILT 100 Farlig sving 102 Farlige svinger 104 Bratt bakke 104.1 stigning 104 Bratt bakke 104.2 fall 106 Smalere veg 106.1 innsnevring på begge

Detaljer

I nærheten av deg! TROMSØ BODØ STORFORSHEI

I nærheten av deg! TROMSØ BODØ STORFORSHEI Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

GJØR REFLEKTOR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE

GJØR REFLEKTOR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE GJØR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE Forord 3 Vi i 3M ønsker med håndboken, å gi deg et verktøy som raskt, enkelt og forståelig gir en oversikt over hva du trenger å vite i forhold til trafikkskilt, arbeidsvarsling

Detaljer

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN) 1 FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN) Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965

Detaljer

Kjære samarbeidspartner!

Kjære samarbeidspartner! Kjære samarbeidspartner! Mars 2015 Årets utgave av vår produktkatalog er intet mindre enn en jubileumsutgave den 10. katalogen på 6 år er nå klar! Men, en katalog er ikke verd mye hvis våre samarbeidspartnere

Detaljer

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) Dato Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) Departement FOR-2005-10-07-1219 Samferdselsdepartementet Publisert I 2005 hefte 13 Ikrafttredelse

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

HB 050 Skiltnormalen

HB 050 Skiltnormalen HB 050 Skiltnormalen Kurs for kursholdere i arbeidsvarsling Januar/Februar 2008 Gry H Johansen Formålet med offentlige trafikkskilt er å dekke trafikantenes behov for informasjon og samfunnets behov for

Detaljer

Trafikkskilt. Del 3. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Trafikkskilt. Del 3. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 3 Forbudsskilt Påbudsskilt Opplysningsskilt

Detaljer

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser

Detaljer

Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for

Detaljer

Trafikkskilt. Høringsutkast januar 2006. Del 2. Håndbok 050. Statens vegvesen

Trafikkskilt. Høringsutkast januar 2006. Del 2. Håndbok 050. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 2 Fareskilt Markeringsskilt Vikeplikt-

Detaljer

TRAFIKKSIKRING www.dahl.no

TRAFIKKSIKRING www.dahl.no Produktkatalog TRAFIKKSIKRING www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! Mars 2012 Med den 7. utgaven av produktkatalogen på Trafikksikring på to og et halvt år markerer vi sesongstart for det meget spennende

Detaljer

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges!

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! Gry H Johansen Statens vegvesen Vegdirektoratet Jeg skal snakke om: Skiltnormalen -håndbok 050 Skiltplanlegging / skiltplaner

Detaljer

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser

Detaljer

UTGAVE 7.2. Produktkatalog TRAFIKKSIKRING. www.dahl.no

UTGAVE 7.2. Produktkatalog TRAFIKKSIKRING. www.dahl.no Produktkatalog TRAFIKKSIKRING UTGAVE 7.2 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2012 I denne utgaven av produktkatalogen, utgave 7.2, er det kun små endringer og tilføyelser i forhold til utgave

Detaljer

Kjøp Leie Kursing Rådgivning Prosjektering GODE LØSNINGER GODE PRODUKTER GODE AVTALER GODT SAMARBEID

Kjøp Leie Kursing Rådgivning Prosjektering GODE LØSNINGER GODE PRODUKTER GODE AVTALER GODT SAMARBEID Kjøp Leie Kursing Rådgivning Prosjektering GODE LØSNINGER GODE PRODUKTER GODE AVTALER GODT SAMARBEID GODE LØSNINGER Vi har jobbet med trafikksikkerhet og gatemøblering siden 1985 Vi har erfaring med de

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring OVERTITTEL 2 Agenda Regelverk skilting Skiltmyndighet og skiltforskriften Arbeidsvarsling Bruk av fartsgrense Opphevelse av fart Skilt og folieklasse Videosnutter

Detaljer

SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt.

SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt. SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt.no INNHOLDSFORTEGNELSE Fareskilt... side 3 4 NB! Ved arbeidsvarsling

Detaljer

Service- og virksomhetsskilting

Service- og virksomhetsskilting Service- og virksomhetsskilting Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer Ny skiltnormal: Håndbok 050 Del 1 Fellesbestemmelser for trafikkskiltene Del 2 Fareskilt Markeringsskilt

Detaljer

Norsafe Trafikksikker mast

Norsafe Trafikksikker mast Norsafe Trafikksikker mast - Lav vekt og hurtig montering - Lave fundamenter - Selvbærende klammer Nullvisjonen Norsafe Trafikksikre skiltmaster Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons

Detaljer

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Jostein Vandaskog Statens vegvesen Du skal nå få høre litt om!! Skiltforskriften! Myndighet for ulike skiltgrupper, oppmerking og trafikklys! Krav til vedtak og protokoll!

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 4: Vegvisningsskilt - kap 4: Utforming Foreløpig utgave desember 2007. Statens vegvesen

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 4: Vegvisningsskilt - kap 4: Utforming Foreløpig utgave desember 2007. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) N o r m a l e r Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming FORELØPIG UTGAVE

Detaljer

1.490,- Foldeskilt 110 / 106.1

1.490,- Foldeskilt 110 / 106.1 KAMPANJEPRISER! arbeidsvarsling totalt 2.990,- 239,- 1.490,- Hindermarkering 906 komplett Foldeskilt 110 / 106.1 Kampanjeprisene gjelder i perioden: 3. februar - 1. juli 2014 og så langt beholdningen rekker.

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING. Håndbok 046

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING. Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok 046 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen 2009 Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

Skilting Tilrettelegging

Skilting Tilrettelegging Skilting Tilrettelegging Erfaringer fra Region sør 11.09.2015 Seminar om Sykkelturisme, 20. august, Molde Skilting av sykkelruter Håndbok N300, Trafikkskilt «Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2015-06-18 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8. www.dahl.no

Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8. www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring Utgave 8 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! Mai 2013 Velkommen til den åttende utgaven av vår produktkatalog! Siden Brødrene Dahl (BD) startet opp med levering av trafikkmateriell

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Høring forslag til endringer i skiltforskriften

Høring forslag til endringer i skiltforskriften Høring forslag til endringer i skiltforskriften Da høringen omfatter svært ulike endringsforslag, blir de enkelte forslagene og bakgrunnen for disse omhandlet hver for seg i punktene under. 1.1. Endring

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-06-08 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Produktkatalog. Trafikksikring UTGAVE 5. www.dahl.no

Produktkatalog. Trafikksikring UTGAVE 5. www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 5 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! I september i fjor ble Botneskilt AS en del av Brødrene Dahl (BD)-familien, noe både Botneskilt og BD er svært fornøyde med.

Detaljer

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no

Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

Parkeringsarealet. www.euroskilt.no. For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M MAKS HØYDE 2,2 M REPARASJONS- ASFALT

Parkeringsarealet. www.euroskilt.no. For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M MAKS HØYDE 2,2 M REPARASJONS- ASFALT REPARASJONS- ASFALT P2 MAKS HØYDE 2,2 M Parkeringsarealet P1 P2 P1 www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no Økt trygghet ved riktig skilting, merking og

Detaljer

Trafikkskilt. Kurs i drift og vedlikehold. Mars 2015 Oslo. Øystein Buran Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Seksjon for trafikkforvaltning

Trafikkskilt. Kurs i drift og vedlikehold. Mars 2015 Oslo. Øystein Buran Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Seksjon for trafikkforvaltning Trafikkskilt Kurs i drift og vedlikehold Mars 2015 Oslo Øystein Buran Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Seksjon for trafikkforvaltning Nå Formålet med skilting Prinsipper og regelverk for skilting

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Parkeringsarealet. www.euroskilt.no. For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M MAKS HØYDE 2,2 M REPARASJONS- ASFALT

Parkeringsarealet. www.euroskilt.no. For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M MAKS HØYDE 2,2 M REPARASJONS- ASFALT REPARASJONS- ASFALT P2 MAKS HØYDE 2,2 M Parkeringsarealet P1 P2 P1 www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no Økt trygghet ved riktig skilting, merking og

Detaljer

Trafikkskilt. Del 1. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Trafikkskilt. Del 1. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 1 Fellesbestemmelser 2006 HÅNDBØKER I

Detaljer

Arbeidsvarsling RETNINGSLINJER. Håndbok 051

Arbeidsvarsling RETNINGSLINJER. Håndbok 051 Arbeidsvarsling RETNINGSLINJER Håndbok 051 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer) i Statens vegvesens håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som

Detaljer

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo SKJEMA FOR PRISER Anbyder: Aktivitet Beskrivelse Enhet Pris NOK ANTALL SUM PLANLEGGING OG ARBEIDSLEDELSE P-001 Administrasjon, planlegging og arbeidsledelse m.m. RS/år 1 0 DEL SUM P 0 ARBEIDS KOSTNADER

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

Skilting av planoverganger

Skilting av planoverganger Skilting av planoverganger Forslag til retningslinjer Rapport fra arbeidsgruppen September 2003 Innhold: 1. Hensikt med forslag til retningslinjer... 4 2. Definisjoner... 4 3. Skilt og signaler som kan

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Belysning og sikkerhet ved anleggsarbeid. Se og bli sett i mørket

Belysning og sikkerhet ved anleggsarbeid. Se og bli sett i mørket Belysning og sikkerhet ved anleggsarbeid Se og bli sett i mørket Powermoon mobil belysning Blende- og skyggefri ballongbelysning som gjør natt til dag Powermoon er meget kompakt i sitt design: Lampen tas

Detaljer

Trafikkskilt. Skiltvedlikehold et løpende arbeid eller skippertak? Gardermoen 1. mars 2012

Trafikkskilt. Skiltvedlikehold et løpende arbeid eller skippertak? Gardermoen 1. mars 2012 Trafikkskilt Skiltvedlikehold et løpende arbeid eller skippertak? Gardermoen 1. mars 2012 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen ! Formålet med de offentlige

Detaljer

Trafikkskilt Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming

Trafikkskilt Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming Trafikkskilt Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 5: Serviceskilt og virksomhetsvisning Høringsutgave juli 2005. Statens vegvesen

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 5: Serviceskilt og virksomhetsvisning Høringsutgave juli 2005. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Detaljer

Kurs Drift og vedlikehold

Kurs Drift og vedlikehold Skilting Kurs Drift og vedlikehold Vegdirektoratet november 2016 17.11.2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Kontor for trafikkteknikk Formålet med de offentlige trafikkskiltene er å dekke trafikantenes behov

Detaljer

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING 89 Vedlegg 3: Eksempler De viste eksemplene er inndelt i faste, kortvarige og bevegelige arbeider. Inndelingen i fast-, kortvarig- og bevegelig er ikke bestemmende for hvordan varslingen og sikringen skal

Detaljer

Trafikkskilt. Regelverk for hvordan trafikkskilt skal brukes og følges opp finner du i: Drift og vedlikehold av skiltparken. Oslo desember 2015

Trafikkskilt. Regelverk for hvordan trafikkskilt skal brukes og følges opp finner du i: Drift og vedlikehold av skiltparken. Oslo desember 2015 Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo desember 2015 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen Formålet med de offentlige trafikkskiltene er å dekke

Detaljer

Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo april 2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen

Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo april 2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen Trafikkskilt Drift og vedlikehold av skiltparken Oslo april 2016 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Trafikkforvaltningsseksjonen Formålet med de offentlige trafikkskiltene er å dekke

Detaljer

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Grunnkurs i sykkelplanlegging 7 september 2016 Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen/traff Håndbok N302 0. Forord Gyldighet Innhold 1. Regelverk

Detaljer

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B 2. utgave 2005 ISBN 82-562-6364-4 Trinn 2 Førerkortet 1 a, b, d, e 2 a, b, c, e 3 a, d, e 4 a, b, e 5 b, c, d, e 6 a, c, e Vogntogoppgaver

Detaljer

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 De 10 sikkerhetsbud ved moderne skiltmastoppsett 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 2 Bruk ettergivende master i sikkerhetssonen 3 Ettergivende master krever ikke beskyttelse

Detaljer

354 354 Bestillingsnr. E18 og fv. 354 Dato 07.03.2013 Prosjektnr. Ansvar Kontraktnr. Attestant Saksbehandler Bjørn Richard Kirste Beskrivelse Lengde på master må beregnes etter at skiltet er kontruert

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I henhold til skiltforskrftene, 26 og 28 reguleres kommunens skiltmyndighet.

FAUSKE KOMMUNE. I henhold til skiltforskrftene, 26 og 28 reguleres kommunens skiltmyndighet. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/270 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2728 I Saksbehandler: Jan Nystad Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 008/10 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 26.01.2010

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 1 COMPACTSIGN

INDEX TEKNISKE PRODUKTER 1 COMPACTSIGN INDEX TEKNISKE PRODUKTER 1 COMPACTSIGN 1 2 3 4 1 2 3 INNVENDIG BELYST SKILT COMPACTSIGN LED ALUMINIUM INNVENDIG BELYST SKILT INNVENDIG COMPACTSIGN BELYST LED SKILT ALUMINIUM COMPACTSIGN LED SYREFAST STÅL

Detaljer

Vegdirektoratet 2015. Trafikkskilt. Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Vegdirektoratet 2015. Trafikkskilt. Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning Vegdirektoratet 2015 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMAL Håndbok N300 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning N300 - TRAFIKKSKILT Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

INDEX TEKNISK KATALOG 1 COMPACTSIGN

INDEX TEKNISK KATALOG 1 COMPACTSIGN INDEX TEKNISK KATALOG 1 COMPACTSIGN 1 2 3 INNVENDIG BELYST SKILT COMPACTSIGN LED ALUMINIUM INNVENDIG BELYST SKILT COMPACTSIGN LED SYREFAST STÅL INNVENDIG BELYST SKILT PLOGSKILT COMPACTSIGN LED SYREFAST

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

SafeRoad. Euroskilt AS. www.euroskilt.no 800 35 325 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kr.Sand Mo i Rana Bodø Tromsø

SafeRoad. Euroskilt AS. www.euroskilt.no 800 35 325 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kr.Sand Mo i Rana Bodø Tromsø SafeRoad SafeRoad Group er Europas mest komplette leverandør av produkter og systemer for trafikksikring. Vår virksomhet omfatter hovedområdene skilt og trafikktekniske produkter, veimerking, veibelysning,

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Nortek møte Oslo 23 oktober 2017

Nortek møte Oslo 23 oktober 2017 Agenda: Nortek møte Oslo 23 oktober 2017 Skilting og oppmerking på sykkelanlegg Hvert land har en ca. 30 40 min redegjørelse for «sine» regler (trafikkregler, skiltregler og vegoppmerkingsregler) og drøfter

Detaljer

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver Fartsdempende tiltak Forsker Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og-informatikk EVU-kurs Trafikkregulering Oslo høst 2007 terje.giaver@sintef.no Fartsdempende tiltak Retningslinjer

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005

Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005 Nordisk Vegoppmerkingskonferanse Arbeidsvarsling 9. februar 2005 Morten Hafting Statens vegvesen Vegdirektoratet S 1 Bakgrunn En mer lik arbeidsvarsling i Norden innen vegoppmerking Et ønske fra vegoppmerkingsentreprenørene

Detaljer

SKILTPLAN FOR KOMMUNALE VEGER

SKILTPLAN FOR KOMMUNALE VEGER PROSJEKT 530088 SKILTPLAN FOR KOMMUNALE VEGER Ål kommune VEDTATT I STNR 25.06.2013, SAK 48/13 www.asplanviak.no SKILTPLAN Oppdragsgiver: Ål Kommune Oppdrag: 530088 Skiltplan Ål kommune Del: Skiltplan Dato:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Trafikkskilt FORELØPIG UTGAVE. Del 5. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Trafikkskilt FORELØPIG UTGAVE. Del 5. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning N o r m a l e r FORELØPIG UTGAVE 2008

Detaljer

Installasjonsmanual. MiniGuard. -mobilt stålrekkverk

Installasjonsmanual. MiniGuard. -mobilt stålrekkverk Installasjonsmanual MiniGuard -mobilt stålrekkverk 2016-12 Generelt Miniguard er et mobilt stålrekkverk for langsgående sikring ved arbeid på og ved veg. Testet og godkjent etter NS-EN 1317-2 i styrkeklassene

Detaljer

KAMPANJEPRISER! 1.681,- 287,- 805,- ARBEIDSVARSLING HINDERMARKERING 906 KOMPLETT STOPPSPAK, 200 MM FOLDESKILT 110

KAMPANJEPRISER! 1.681,- 287,- 805,- ARBEIDSVARSLING HINDERMARKERING 906 KOMPLETT STOPPSPAK, 200 MM FOLDESKILT 110 KAMPANJEPRISER! ARBEIDSVARSLING 1 805,- 1.681,- 287,- HINDERMARKERING 906 KOMPLETT FOLDESKILT 110 STOPPSPAK, 200 MM Kampanjeprisene gjelder i perioden: 25. april 5. september 2016 og så langt beholdningen

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring RETNINGSLINJER HØRINGSUTKAST Håndbok 051 Vegdirektoratet 2010 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer)

Detaljer

Produktkatalog Trafikksikring

Produktkatalog Trafikksikring Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen REVISJON PÅGÅR (2012 2013) - 2014 1. Regelverk og administrasjon 2. Vegoppmerkingssystemet 3. U>orming og dimensjoner

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel KLASSE A1 og A Fasit til Arbeidsboka Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel NKI Forlaget 2005 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua Tlf. sentralbord 67 58 88 00 Tlf. ordrekontor

Detaljer

0030 OSLO. av høringen Den 12. Vegdirektoratet. (inndelt vedlegg. Flere av. sykkel) får. (MC og. dessuten. Kjersti Bakken - 22073499 26.09.

0030 OSLO. av høringen Den 12. Vegdirektoratet. (inndelt vedlegg. Flere av. sykkel) får. (MC og. dessuten. Kjersti Bakken - 22073499 26.09. Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Kjersti Bakken - 22073499 Vår referanse: Deres referanse: 2010/188164-034

Detaljer

Stillasdagene 2015. Sikring av stillas mot offentlig veg

Stillasdagene 2015. Sikring av stillas mot offentlig veg Stillasdagene 2015 Sikring av stillas mot offentlig veg Hvem Hva Hvor Jan Kvindesland Skiltmyndighet Statens vegvesen Rogaland Vegseksjon Stavanger Vegseksjon Stavanger forvalter Totalt 940 km veg i 10

Detaljer

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling

Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Birger Andre Schjølberg & Geir Magne Lorentsen Tromsø 24. mai 2011 ARBEID PÅ VEG Arbeidsvarsling og sikring av arbeidsstedet Felles arbeidsvarslingsregime/pr aktisering

Detaljer