15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m"

Transkript

1 Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn Trafikkopplæring og førerkort - side Øvingskjøring - side Førerprøve - side Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og kjørefarten side... 4 Verneutstyr side... 4 Ansvar for bruk av mopeden - side Vognkort og førerkort - side Forsikring og økonomisk ansvar side Offentlige reaksjoner -side Rusmidler, tretthet, sykdom og mopedkjøring side Plikter, opptreden og sikkerhet ved trafikkuhell side Mopedens hoveddeler - side Sikkerhetskontroll av mopeden - side Forberedelser for kjøring - side Akselerasjon, bremsing og styring side Trinn... 6 Vegoppmerking - side Trafikkskilt og lyssignaler - side Anvisninger gitt av politiet - side Kjøreprosessen - side Faktorer som påvirker førerens atferd og prestasjoner - side Trafikantgrupper og interessemotsetninger side Tydelig atferd - side Se-teknikk side Signal og tegn - side Kjørefarten - side Plassering og bruk av kjørebanen - side... 7 Kjøring under spesielle forhold - side Veg med flere kjørefelt - side... 8 Vikeplikt i vegkryss - side Vikeplikt i andre situasjoner - side Forbikjøring side Jernbaneplanovergang og sporveg - side Stans og parkering side Trinn Oppdag risiko og unngå farer - side Kjøring i tettsteds-, by- og landevegsmiljø - side Repetisjonsprøve (Tentamensoppgave) - side

2 Trinn 2 Trafikkopplæring og førerkort - side 9 a, b, d, e 2 c, d a, b, d Øvingskjøring - side 9 a, d, e Førerprøve - side 0 2 b,c, d, e a Trafikkulykker - side a, b, d 2 a, b, d, e a, b, c, d Fysiske lover og kjørefarten side b, c 2 b a, b, c a, b, d 5 km/t,5 m 2 m,5 m 0 km/t 6,5 m 28 m,5 m 45 km/t 0 m 72 m,5 m 5 km/t,5 m 2 m 5,5 m 0 km/t 6,5 m 7 m,5 m 45 km 0 m 8 m 28 m Verneutstyr side a 2 a, b, c, d c 4 a Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 4

3 Ansvar for bruk av mopeden - side 4 b, c, e Vognkort og førerkort - side 4 a, b, c Forsikring og økonomisk ansvar side 4 a, c, d, e Offentlige reaksjoner -side 5 a, b, c Rusmidler, tretthet, sykdom og mopedkjøring side 5 b, c 2 a Plikter, opptreden og sikkerhet ved trafikkuhell side 5 a, e 2 a, c a, c, d Mopedens hoveddeler - side 7 a, c, d 2 a, c, d, e a, b, d 4 a, b, c 5 a, b, c Sikkerhetskontroll av mopeden - side 8 a, b, c, d, e 2 a, b, d a, c Forberedelser for kjøring - side 9 a, c Akselerasjon, bremsing og styring side 9 a, c, d 2 b, c a Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 5

4 Trinn Vegoppmerking - side 22 b, c 2 A er veg, B er kjørebane, C er kjørefelt, D er vegskulder Moped A: De korte linjene med lange mellomrom gjelder for A. Det er en kjørefeltlinje, og den benyttes på oversiktlige strekninger. Moped B: De lange linjene med korte mellomrom gjelder for B. Det er en varsellinje, og den benyttes på uoversiktlige strekninger. For eksempel kort møtesikt eller mange utkjørsler m.m. 4 Gul linje: Det er en varsellinje. En bør ikke krysse eller kjøre til venstre for en gul varsellinje. Hvit linje: Hel kantlinje brukes på veger med bredde til minst to kjørefelt. For B: Stiplet kantlinje brukes på smale veger med to kjørefelt. Trafikkskilt og lyssignaler - side 24 Skilt : Vegvisningsskilt Skilt 2: Opplysningsskilt Skilt : Vikeplikt og forkjørsskilt Skilt 4: Fareskilt Skilt 5: Opplysningskilt Skilt 6: Påbudsskilt Skilt 7: Forbudsskilt Skilt 8: Serviceskilt Skilt 9: Underskilt Anvisninger gitt av politiet - side 25 2 a, d c 4 c b Kjøreprosessen - side 26 Se sanse, forstå oppfatte, beslutte avgjøre, handle utføre 2 a, b, c, e a, b, d Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 6

5 4 a, c Faktorer som påvirker førerens atferd og prestasjoner - side 27 b, c, d, e 2 c, d, e Trafikantgrupper og interessemotsetninger side 27 a, c, d Tydelig atferd - side 28 a, c, e 2 a, b, d Se-teknikk side 28 a, b, d Signal og tegn - side 29 b 2 a, b, c b, c, d Kjørefarten - side 0 a 2 c, d a, b, c Plassering og bruk av kjørebanen - side 4 c, e 2 c b, c, d Veg A: Veg B: Veg C: Veg D: 80 km/t 50 km/t 80 km/t 50 km/t Kjøring under spesielle forhold - side 2 a, b, c, d 2 b, c a, b, c Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 7

6 4 a, b, c, d, e Veg med flere kjørefelt - side d 2 a, b, d, e Jeg vil vente med å skifte til venstre kjørefelt til jeg er kommet over krysset. Før feltskifte vil jeg sette på tegnet og se i speilet for å kontrollere trafikken bak meg. 4 d 5 a, b 6 a, c 7 b Vikeplikt i vegkryss - side 5 A a, b, c B c C a 2 Jeg vil se i speil, sette på tegn til venstre og kjøre inn mot midten av vegen. Farten vil jeg tilpasse slik at jeg kan svinge uten å hindre bussen. Jeg må også være forberedt på at føreren av den blå bilen ikke ser meg. Jeg vil holde tilbake før krysset. Jeg regner med at føreren av den møtende lastebilen viker for fotgjengeren i det siste gangfeltet. Da kan bilen fra høyre kjøre. I alle fall må jeg vente til fotgjengeren i det siste gangfeltet har kommet seg over vegen. 4 d 5 b 6 a, b, d 7 b 8 b 9 a, b, d 0 a b 2 a, b, d Jeg får vikeplikt for den møtende bilen (2). Derfor vil jeg kjøre slik at jeg kommer frem til krysset i det den har kjørt. Jeg vil sette på tegnet og plassere meg inn mot midten av vegen i god tid før krysset. Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 8

7 4 b, d Vikeplikt i andre situasjoner - side 9 A: a B: b,c 2 a, b, c, d c, e 4 b 5 b, c, d Forbikjøring side 40 a, b 2 a, b Jernbaneplanovergang og sporveg - side 4 skilt sikret planovergang / skilt 2 usikret planovergang 2 b, c, d c, d 4 a 5 a, c 6 b, c Stans og parkering side 42 b, c 2 c b, c, e Trinn 4 Oppdag risiko og unngå farer - side 46 Ulykkesrisikoen er stor i og ved vegkryss. Minstemannsproblemet. Fare for eneulykker så som velt og utforkjøring. Kjøring i tett trafikk. Vegfeller og veg- og føreforhold Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 9

8 Ha nok rom i tid. Holde god avstand til andre. Plassere meg bevisst med tanke på å se og bli sett og forstått. 2 For å ta hensyn til vær- og føreforhold. Velge tidspunkt med tanke på trafikktetthet. Lese kart om veiens beskaffenhet, og å være orientert om veivalg og veistandard. Vite hva jeg skal ha med på turen. Vurdere mopedens tilstand. Kle meg riktig. Ha nok rom i tid. Holde god avstand til andre. Plassere meg bevisst med tanke på å se og bli sett og forstått. Kjøring i tettsteds-, by- og landevegsmiljø - side 47 a, b, c 2 a, b, c Oversikten til venstre er ikke god. Før jeg kjører må jeg forsikre meg om at det ikke er trafikk på forkjørsvegen. Jeg vil akselerere så raskt som råd når jeg kjører inn på vegen. 4 c, d 5 b 6 a, d, e 7 c 8 b, c, d, e 9 a, c, d 0 a, c a Repetisjonsprøve (Tentamensoppgave) - side 5 a, d 2 c, d b, c, d 4 a, b, c, d 5 b 6 a, b, c, d 7 a, b, c, d, e 8 a, b, d Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side 0

9 9 c, d 0 c b 2 a a, c 4 e 5 a, c 6 b, c 7 a 8 b 9 c 20 b, e 2 a 22 a, c, d 2 b 24 a, c, d 25 a, b, e 26 b 27 c 28 a, d, e 29 b, c 0 a, b Fasit til Førerkortboka M 46 Moped - Arbeidsbok Side

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer:

Elevbok. Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Elevbok Din vei til førerkortet - Med fokus på trygghet og sikkerhet! Denne elevbok tilhører: Navn: Trafikkskole: Trafikklærer: Mikkelsen og Richartz, 2013 1 2 Den mest ulykkesutsatte perioden er de to

Detaljer

Modulbasert opplæring

Modulbasert opplæring Modulbasert opplæring KLASSE B Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Kurset skal inneholde følgende temaer: Tema 1: Trafikkopplæringen Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema

Detaljer

Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III

Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III KAPITTEL III Teori Del 1 INNLEDNING Denne delen gir en oversikt over teorien i Normalplanen. Planen informerer om vilkår for å få førerkort og hvilke regler som gjelder for kjøreopplæringen. Det er viktig

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse TRINN 3 TRAFIKAL KOMPETANSE 9 Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha det kjøretekniske grunnlaget og de kunnskapene som trengs for den trafikale opplæringen på

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T. Læreplan. Førerkortklasse T 12.04

Håndbok. Veiledning. Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T. Læreplan. Førerkortklasse T 12.04 Håndbok Veiledning T Håndbok 254 Læreplan Førekortklasse T Læreplan Førerkortklasse T 254 12.04 Læreplan Førerkortklasse T Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man, når det i sannhet

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler.

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SAFETY INFORMATION Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SYNLIGHET Gjennomføring av tiltak som gjør at andre trafikanter ser deg er ett av flere viktige virkemiddler for å redusere

Detaljer

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring

Læreplan. Kompetansebevis for utrykningskjøring Læreplan Kompetansebevis for utrykningskjøring Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juli 2009 1 Innhold: Kapittel I - GENERELL DEL... 3 Utvikling av trafikal kompetanse... 3 Gjennomgående temaer i trafikkopplæringen...

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges!

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! Gry H Johansen Statens vegvesen Vegdirektoratet Jeg skal snakke om: Skiltnormalen -håndbok 050 Skiltplanlegging / skiltplaner

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 52 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 Mål for trinn 2 53 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 54 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 60 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Førerkortklasse C1 og C1E

Førerkortklasse C1 og C1E Håndbok C1 Håndbok 255 Læreplan Førekortklasse C1 og C1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E 255 12.04 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Førerkortklasse C og CE

Førerkortklasse C og CE Håndbok C Håndbok 257 Læreplan Førekortklasse C og CE Veiledning Læreplan Førerkortklasse C og CE 257 12.04 Læreplan Førerkortklasse C og CE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller Forord Du sitter nå med en ny utgave av brosjyren «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Detaljer