Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8. www.dahl.no"

Transkript

1 Produktkatalog Trafikksikring Utgave 8

2

3 Kjære samarbeidspartner! Mai 2013 Velkommen til den åttende utgaven av vår produktkatalog! Siden Brødrene Dahl (BD) startet opp med levering av trafikkmateriell i 2009 så har vi gått i gjennom mange endringer og utvidelser. I praksis betyr dette at BD har blitt en enda mer interessant leverandør til Bygg- og Anleggsbransjen med en unik produktportefølje og logistikk til glede for hele det langstrakte landet vårt. I skrivende stund er vi godt i gang med å utvide vårt hovedlager på Langhus for å gi plass til enda flere produkter tilpasset våre samarbeidspartneres behov. BD Samferdsel går spennende tider i møte. Vi starter nå opp med levering av autovern, et nytt område vi har gode forventninger til. Med vårt distribusjonssystem med mulighet for å hente ut varer over hele landet og/eller direkte fra hovedlageret, har vi sterk tro på at vi kan bidra positivt som en ny aktør i dette markedet. Myndighetene har signalisert sterkere satsning på samferdsel framover og vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene sammen med dere våre samarbeidspartnere! Med vennlig hilsen Brødrene Dahl AS Terje Moe Markedssjef Samferdsel 1

4 Kontaktpersoner Salg Salgssjef Samferdsel Region Vest/Midt/Nord Per Sætre Tlf Salgssjef Samferdsel Region Øst Svenn-Erik Rud Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Troms/Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Nordland Kjetil Hesten Tlf Mob Distriktsansvarlig Samferdsel Trøndelag Magnus Iversen Sørvik Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Hans Petter Øvrevoll Tlf Salgskonsulent Samferdsel/VA Buskerud Nord Knut Torger Stensrud Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Hordaland Lise Haugen Tlf Mob Distriktsansvarlig Samferdsel Rogaland Bjørn Erik Ualand Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Agder Leif Arild Tønnessen Tlf Salgskonsulent Samferdsel/VA Telemark Svein Juul Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Buskerud, Vestfold og Telemark Lasse Bergseter Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Hedmark og Oppland Jan Tore Damhaug Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Oslo og Akershus Espen Iversen Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Østfold, Oslo og Akershus Lars Røed Tlf Salgskonsulent Samferdsel/VA Buskerud Syd Jan Erik Nesdal Tlf

5 Administrasjon/økonomi/sentralbord Leder BD Samferdsel Stian Auen Tlf Controller/økonomi Eva Tobiassen Øi Tlf Sentralbord/faktura Marit Meberg Tlf Marked/produkt Markedssjef Terje Moe Tlf Mob Markedskoordinator Anders Eikenæs Tlf Prosjektingeniør Elektro Petter Akerholt Tlf Prosjekt Avdelingsleder prosjekt/ordre Jørn Falch Tlf Prosjektleder Jarle Rogn Jacobsen Tlf Prosjektleder Lars-Johan Larsen Tlf Kalkulatør Glenn Strandsberg Tlf Kalkulatør Marit Holt Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Oslo og Akershus Rune Reierth Tlf Ordrekontor/innesalg Ordrekontor Anita Eriksen Tlf Ordrekontor Lotte Jespersen Tlf Ordrekontor Reidun Wiik Tlf Ordrekontor Laila Johansen Tlf Logistikk/produksjon/innkjøp Produksjons- og logistikksjef Børre Teien Tlf Innkjøper Lennart Lindberg Tlf

6 Innhold 1. Skilt Reflekstyper for ulike skilt Høyde over kjørebanen (minimum) Skilttyper Oversikt over norske trafikkskilt Norske vassdragsskilt Privatrettslige skilt Lagerførte skilt Arbeidsplassprofilering Kumskilt og tilbehør Oppsetningsutstyr Skiltmaster Telesikring av søyler og pilarer Stolper Oppsetnings-/monteringsutstyr Skiltfundamenter Bøyleskilt og trafikkøyer Varslings- og sikringsutstyr Varslingsvogner Sikringsutstyr Vegsikring Avsperring Bilsperrer og bommer Kee Klamp

7 5. Annet Sandkasser Avfallsbeholdere Skilttrekk og opphevingstape Brøytestikker Arbeidsplattformer Plastkjetting Trafikkspeil Gummikjegler Målehjul Kantstolper og verktøy Reparasjonsasfalt Leca Safe vinterstrø Fartsdempere Merkespray-utstyr og Premark Batterier og ladere Utemiljø og leskur

8 6

9 Kapittel 1 SKILT 7

10 1.1 Reflekstyper for ulike skilt Informasjon om reflekstyper Alle våre trafikkskilt leveres med refleksfolie i tre ulike klasser. De tre refleksklassene er bestemt ut fra foliens reflekterende egenskaper, der klasse 1 gir minst refleksevne. Skilt til bruk i vegarbeidsområder (Arbeidsvarslingsskilt) leveres med gulgrønn fluorescerende folie i klasse 3. Tabellen viser forskjellen i refleksjonsevne for de ulike refleksklassene: Skiltgruppe Type omgivelser Landlig Tettbygd Bygater Fareskilt (generelt) - avstand til gangfelt (140) Klasse 2 Klasse 3 Klasse Klasse 2 3 Klasse 2 Klasse 3 Vikeplikt- og forkjørsskilt (202, 204, 210, 212) Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Vikeplikt- og forkjørsskilt (206, 208, 214) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Forbudsskilt (generelt) - skiltnr. 302, 334, 362 Klasse 1 Klasse 1 Klasse Klasse 1 2 Klasse 1 Klasse 2 Påbudsskilt (generelt) - på trafikkøyer Klasse 1 Klasse 3 Klasse Klasse 1 3 Klasse 1 Klasse 3 Opplysningsskilt (generelt) - gangfeltskilt (516) Klasse 1 Klasse 3 Klasse Klasse 1 3 Klasse 1 Klasse 3 Serviceskilt Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Vegvisningsskilt Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Underskilt reflekstype som hovedskilt Markeringsskilt Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Generelt: (gjelder alle skiltgrupper) Sideplasserte skilt der tekst eller symboler kommer høyere enn 3,5 m over kjørebanen Klasse 2 Klasse 2 Klasse 3 (og som ikke er innvending eller utvendig belyst) Overhengende skilt som ikke er innvendig eller utvendig belyst Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse Typiske R-verdier (hvit folie) Refleksens oppbygging 1 (EG) 90 Glassperler i plast 2 (HI) 230 Glassperler i luft/mikroprismer 3 (DG) Mikroprismer 8

11 1.2 Høyde over kjørebanen (minimum) - vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant Skilttype Skiltnr. Fareskilt Vikeplikt- og 202 forkjørsskilt Forbudsskilt , , , 378 Påbudsskilt 402, Opplysningsskilt Serviceskilt Vegvisningsskilt , Markeringsskilt 902, Avstand (mm) Merknad Avstand fra vegbane til korsets midtpunkt Se under skilt 404 i Del mm på ramper Se også under de enkelte skilt i Del 3, håndbok 050 For platehøyde større enn 1000 mm For platehøyde mindre enn eller lik 1000 mm 2000 mm ved oppsetting på mast 2000 mm ved oppsetting på mast og for 713 som vegviserfløy 2000 mm ved oppsetting på mast Minimum 2250 mm på husvegg 2000 mm ved oppsetting på mast 2000 mm hvis det er vegviserfløy Minimum 700 mm som US i kombinasjon med 404 Se under skilt 912 i Del 2, håndbok 050 Håndbok 050 kan lastes ned på Vegvesenets nettsider 9

12 1.3 Skilttyper Fareskilt Fareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet. Størrelse og utforming De fleste fareskilt har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, har gul bunnfarge. Størrelse A (mm) LS 700 MS 900 SS 1200 A Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på stedet. Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt. Vikeplikt- eller forkjørsskilt med underskilt som angir avstand betyr at vikeplikt- eller forkjørsskilt er satt opp i den avstand som er angitt på underskiltet (forvarsling). Slikt underskilt kan i tillegg ha tekst. Størrelse og utforming Skiltgruppen samler skilt som opprinnelig var plassert i andre skiltgrupper. Dette avspeiler seg i ulik form og farge for de enkelte skilt. Skiltene som regulerer vikeplikten i vegkryss, har en form som skiller dem fra alle andre trafikkskilt. Noen skilt har to eller tre størrelsesgrupper (LS, MS, SS). 10

13 1.3.3 Forbudsskilt Forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene. Det er derfor viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen - er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser, - blir forstått og respektert, - kan håndheves Størrelse og utforming Forbudsskilt er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser LS (liten), MS (middels) og SS (stor). Størrelse D (mm) LS 600 MS 800 SS 1000 D Påbudsskilt Anvendelsen av påbudsskiltene faller i tre grupper med ulike formål: 1. Regulering av svingebevegelser i vegkryss skiltene Regulering av kjøremåte ved fysiske hindringer skiltene og Regulering av kjøremåte i rundkjøringer skilt 406. For rundkjøringer er bruk av skilt 406 obligatorisk. Skilt er obligatorisk på start av fysisk midtdeler og på ytre øyspisser (mot ankommende trafikk) for trafikkøyer i vegkryss. For øvrig skal behovet for påbudsskilt vurderes nøye ut fra forholdene på stedet og de bestemmelser og retningslinjer som er gitt for anvendelsen av skiltene, herunder om fysiske endringer eller andre tiltak kan eliminere eller redusere behovet for regulering. 11

14 Størrelse og utforming Påbudsskilt er sirkelformede og har blå bunn, hvit bord og hvitt symbol. Størrelse D (mm) LS 600 MS 800 SS 1000 D Opplysningsskilt Opplysningsskiltene er en uensartet skiltgruppe med hensyn til skiltenes virkemåte. Enkelte opplysningsskilt er rent informerende. De fleste opplysningsskilt har imidlertid regulerende betydning (skiltforskriften 11 nr. 1). Hovedparten av disse skiltene regulerer ved at de iverksetter forbud eller påbud som er gitt i trafikkreglene. Størrelse og utforming Opplysningsskilt har kvadratisk eller rektangulær form, og vanligvis blå bunn, hvit bord og hvitt symbol eller hvit tekst. Skiltene har varierende størrelse og bordbredde som angitt i tabellen under. Noen opplysningsskilt har to størrelser. Skilt Bredde x høyde (mm) 502, 503, 504, MS: 750 x SS: 900 x , 509, 510, LS: 600 x MS: 800 x , 513, x LS: 600 x 600 MS: 800 x , 520, 521, x x x x x 500 Skilt Bredde x høyde (mm) Varierer 540, 542, 548, x US: 400 x 400 LS: 500 x 500 US: 450 x MS: 600 x 800 SS: 750 x , 558 LS: 600 x 600 MS: 800 x Varierer 570 Se tekst 12

15 1.3.6 Serviceskilt Serviceskilt skal fortelle trafikantene om servicetilbud som ligger like ved vegen de ferdes på. Størrelse og utforming Alle serviceskilt unntatt skilt 601 Radiokanal, skal utformes som et 600-skilt med de aktuelle symboler. Serviceskilt skal være rektangulære eller kvadratiske med hvit skrift og bord, og kan ha 1-4 symboler på hvite felt. Skiltene skal være blå eller brune. D (Variabel) Vegvisningsskilt Vegvisningsskilt gir trafikantene opplysninger om: stedsnavn og virksomheter vegruter valg av veg og kjørefelt avstand til reisemål Vegvisningen benyttes i liten grad av lokalkjente trafikanter. Vegvisning skal derfor planlegges ut fra de behov ukjente trafikanter har. Størrelse og utforming De fleste vegvisningsskiltene bygges opp av skiltenheter som har felles grunnform en rektangulær skiltflate avgrenset av bord. På denne skiltflaten settes skiltbudskapet sammen av en rekke standardiserte visningselementer (piler, symboler, tekst m.m.) etter detaljerte regler for innbyrdes plassering, avstander og størrelser for de enkelte elementene. (Eksempel) 13

16 1.3.8 Underskilt Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Størrelse og utforming Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluorescerende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluorescerende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt. 100 m Fartsdemper Gjelder ikke buss og taxi b b b Størrelse Bredde b (mm) for underskilt til Hovedskilt LS Hovedskilt MS Hovedskilt SS Fareskilt Skilt Runde skilt Firkantete skilt Som hovedskilt Som hovedskilt Som hovedskilt 14

17 1.3.9 Markeringsskilt Markeringsskiltene omfatter trafikkanordninger for ulike formål. De viktigste er: - Markering av vegens linjeføring - Markering av steder der standarden på linjeføring eller tverrprofil reduseres - Markering av hindringer på, nær eller over kjørebanen - Midlertidige sperringer eller leding av trafikken på kjørebanen eller skulderen Størrelse og utforming Markeringsskiltene har varierende form, farger og utformingselementer. Mål markeringsskilt Skilt Skiltvariant Lengde (mm) Høyde (mm) LS MS H og V H og V HV Lengde 150, 250 og 300 med halv høyde brukes kun på trafikkøyer Variabel lengde MS SS

18 1.4 Oversikt over norske trafikkskilt For lagerførte skilt, se side Fareskilt Farlig sving (til høyre) Farlig sving (til venstre) Farlige svinger (den første til høyre) Farlige svinger (den første til venstre) Bratt bakke (stigning) Bratt bakke (fall) Smalere veg (innsnevring på begge sider) Smalere veg (innsnevring på høyre side) Smalere veg (innsnevring på venstre side) Ujevn veg Fartshump Vegarbeid Steinsprut Rasfare (fra høyre) Rasfare (fra venstre) Glatt kjørebane Farlig vegskulder Bevegelig bru Kai, strand eller ferjeleie Tunnel Farlig vegkryss Rundkjøring Trafikklyssignal Planovergang med bom Planovergang med bom Planovergang uten bom Avstandsskilt Avstandsskilt Avstandsskilt Jernbanespor (enkeltsporet) 16

19 138.2 Jernbanespor (flersporet) Sporvogn Avstand til gangfelt Barn Syklende Dyr (elg) Dyr (rein) Dyr (hjort) Dyr (ku) Dyr (sau) Møtende trafikk Kø Fly Sidevind Skiløpere Ridende Annen fare Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt Stopp Forkjørsveg Slutt på forkjørsveg Forkjørskryss Vikeplikt overfor møtende kjørende Møtende kjørende har vikeplikt 17

20 1.4.3 Påbudsskilt Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjørefelt til høyre Påbudt kjørefelt til venstre Påbudt rundkjøring Forbudsskilt Innkjøring forbudt Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for motorvogn Forbudt for traktor Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for syklende Forbudt for gående Forbudt for gående og syklende Forbudt for ridende Forbudt for transport av farlig gods Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul Breddegrense Høydegrense Lengdegrense Totalvektgrense (for kjøretøy) Totalvektgrense (for vogntog) Aksellastgrense 18

21 322.0 Boggilastgrense Stopp for angitt formål Stopp for angitt formål Stopp for toll Svingeforbud (til høyre) Svingeforbud (til venstre) Vendingsforbud Forbikjøringsforbud Forbikjøringsforbud for lastebil Slutt på forbikjøringsforbud Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil Fartsgrense (30) Fartsgrense (40) Fartsgrense (50) Fartsgrense (60) Fartsgrense (70) Fartsgrense (80) Fartsgrense (90) Slutt på særskilt fartsgrense (30) Slutt på særskilt fartsgrense (40) Slutt på særskilt fartsgrense (50) Slutt på særskilt fartsgrense (60) Slutt på særskilt fartsgrense (70) Fartsgrensesone Slutt på fartsgrensesone Stans forbudt Parkering forbudt Parkeringssone Parkeringssone Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone 19

22 1.4.5 Opplysningsskilt Motorveg Motortrafikkveg Slutt på motorveg Slutt på motortrafikkveg Kollektivfelt (for buss) Kollektivfelt (for buss og drosje) Sambruksfelt Slutt på kollektivfelt (for buss) Slutt på kollektivfelt (for buss og drosje) Slutt på sambruksfelt Holdeplass for buss Holdeplass for sporvogn Holdeplass for drosje 516.H Gangfelt (fra høyre) 516.V Gangfelt (fra venstre) Gangveg Sykkelveg Sykkelfelt Gang- og sykkelveg Møteplass Envegskjøring Envegskjøring Blindveg (fysisk stengt) Blindveg (kryssende veg er fysisk stengt) Blindveg (stengt for biltrafikk) Blindveg (kryssende veg stengt for biltrafikk) Valgfritt kjørefelt Sammenfletting Sammenfletting (motgående trafikk) Felt for fartsøkning (gjennomgående veg) 20

23 Felt for fartsøkning (rampe eller tilkjøringsveg) 532.h02 Kjørefelt slutter 532.h11 Kjørefelt slutter (motgående trafikk) 534.h02 Kjørefelt begynner 534.v01 Kjørefelt begynner 534.v11 Kjørefelt begynner (motgående trafikk) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling 539 Endret kjøremønster Gatetun Slutt på gatetun Gågate Slutt på gågate Parkering Havarilomme Automatisk trafikkontroll Videokontroll/ -overvåking Opplysningstavle 570.1H Nødutgangsskilt for tunnel 570.1V Nødutgangsskilt for tunnel 570.2H Nødutgangsskilt for tunnel 570.2V Nødutgangsskilt for tunnel 21

24 1.4.6 Serviceskilt Radiokanal Nødtelefon Brannslokningsapparat Kjøretøyverksted Bensinstasjon Toaletttømmeanlegg Toalett Rasteplass Rasteplass/ WC Enklere servering Spisested Campingplass Bobilplass Campinghytter Vandrerhjem Overnattingssted Informasjon Turistkontor Severdighet Museum/galleri Utsiktspunkt Naturfredet område Badeplass Fiskeplass Tursti Skiløype Gardsmat/ bygdeturisme 22

25 1.4.7 Vegvisningsskilt 701 Tabellorienteringstavle 703 Diagramorienteringstavle 705 Avkjøringstavle 707 Kjørefeltorienteringstavle 709 Portalorienteringstavle 711 Tabellvegviser 713 Vanlig vegviser 717 Kjørefeltvegviser 719 Portalvegviser Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for annen riksveg Vegnummer for annen riksveg Ringveg/ringrute Ringveg/ringrute Omkjøringsrute for store kjøretøy Rute for transport av farlig gods Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter 23

26 Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på tofeltsveg 731 Samleskilt for vegvisning 741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper Midlertidig omkjøring Midlertidig omkjøring Slutt på midlertidig omkjøring 749 Vegviser for gangtrafikk 755 Sykkelruteskilt 757 Avstandsskilt for sykkelrute Motorveg Motortrafikkveg 753 Tabellvegviser for sykkelrute Bomveg/ brukerbetaling på veg Parkering Parkeringshus Lufthavn/ flyplass Næringsområde Helikopterplass Busstasjon/ bussterminal Jernbanestasjon/ togterminal Bilferje Kirke Svømmehall Alpinanlegg Hoppbakke Skistadion Golfbane 24

27 Betaling med elektronisk brikke Betaling med betjent Betaling med mynter til automat Betaling med kort til automat Betaling med sedler til automat Ta billett i et lukket betalingssystem Lever billett i et lukket betalingssystem Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse 751 Vegviser for sykkelrute Underskilt Avstand Virkelig fri vegbredde Utstrekning Tid Personbil Varebil, lastebil og trekkbil Buss Vogntog Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell tekkvogn Sykkel Motorsykkel og moped Forflytningshemmede med parkeringstillatelse Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) b Tekst 810.H135 Svingpil 810.H45 Svingpil 810.H90 Svingpil 810.R Svingpil 810.V135 Svingpil 810.V45 Svingpil 810.V90 Svingpil Anbefalt fart Stigningsgrad Stigningsgrad 25

28 816.0 Kryssende tømmertransport Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Oppstilling av parkert kjøretøy Parkeringsskive Kombinert regulering Markeringsskilt 902.0H Bakgrunnsmarkering 902.0V Bakgrunnsmarkering 904.0H Retningsmarkering 904.0V Retningsmarkering 906.0H Hindermarkering 906.0VH Hindermarkering 906.0V Hindermarkering Hindermarkering (høyde) Avkjøringsmarkering 914.H Tunnelmarkering 914.V Tunnelmarkering Avstandsmarkering i tunnel 26

29 920.H Kantstolpe 920.VE Kantstolpe 920.VM Kantstolpe Arbeidsvarslingsskilt 106 Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 132 Trafikklyssignal 148 Møtende trafikk 149 Kø 156 Annen fare 362 Fartsgrense Vegen stengt ved 530 Sammenfletting 532 Kjørefelt slutter 539 Endret kjøremønster 560 Opplysningstavle 808 Tekst 902V Bakgrunnsmarkering (venstre) 902H Bakgrunnsmarkering (høyre) 904 Retningsmarkering 906 Hindermarkering 908 Hindermarkering (høyde) 930 Sperremarkering 940 Trafikkjegle 942 Trafikksylinder 27

30 Standardtekster for skilt 808 Størrelse og utforming Teksthøyde: 105 mm Tekstmengde Skiltbredde Skilthøyde 1 tekstlinje 850 mm 195 mm 2 tekstlinjer 850 mm 390 mm 3 tekstlinjer 850 mm 585 mm Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold Alle midlertidige skilt for vegarbeid, unntatt skiltene 362/364 ved slutten av strekning med særskilt fartsgrense, skal ha skiltfolie klasse 3, jf. Håndbok 062 del 1 og 4. 28

31 1.5 Norske vassdragsskilt Fareskilt 1.01 Overløpsterskel, person 1.02 Overløpsterskel, båt 1.03 Overløpsterskel, kjøretøy 1.04 Tunnelåpning, vannstrøm 1.05 Usikker is 1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard 1.07 Sjakt, stup, bratt skråning 1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm 1.09 Strømvirvel, dykket tappeløp, inntak 1.10 Annen fare 1.11 Fare for utblåsning Forbudsskilt 2.01 Adgang forbudt for uvedkommende 2.02 Bading forbudt 2.03 Fisking forbudt 29

32 1.5.3 Opplysningsskilt vassdrag 3.01 Pil, retningsviser 3.02 Maskineri starter uten varsel 3.03 Luker åpnes uten varsel 3.04 Anleggsvei - Dårlig standard 3.05 Åpen sjakt 3.06 Følg merket løype 3.07 Glatt gangbane 3.08 Støy - Gi signal 3.09 Kraftstasjon - Ingen adgang 3.10 Damanlegg 3.11 Regulert vann - Variabel vannstand 30

33 1.5.4 Magasin- og minstevannføringsskilt Magasinskilt Minstevannføringsskilt 31

34 1.6 Privatrettslige skilt SKILT FOR PRIVATE VEGER OG OMRÅDER Private veger og områder krever like god skilting og varsling som offentlige. Imidlertid fins det en rekke regler som regulerer bruken av offentlige trafikkskilt, og vi har derfor utviklet egne skilt som fritt kan brukes på private veger og områder. SKILTING AV PRIVATE VEGER 32

35 SKILTING AV ANLEGGSOMRÅDER SKILTING AV BYGGEPLASSER TA KONTAKT med oss for mer informasjon om private skilt: Alt du trenger av oppsettingsustyr som fundamenter, stolper o.l. er lagervare hos oss. Tlf: Tlf:

36 1.7 Lagerførte skilt Alle produktene vi selger til det norske markedet er produsert etter de aktuelle håndbøkene til statens vegvesen. For mer informasjon om krav m.m. til skilt og skiltmateriell, montering av skilt henviser vi derfor til: De følgende skiltene er tilgjengelig for ekspresslevering, og dette utvalget økes kontinuerlig. Alle øvrige skilt er selvsagt også tilgjengelig for rask levering. For informasjon om NRF nr. på disse, sjekk Vegarbeidsskilt 106 Smalere veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt Smal veg. For vegarbeid MS Klasse Skilt Smal veg. Plast MS klasse Ujevn veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 108 Ujevn veg. For vegarbeid MS Klasse Fartshump NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 109 Fartshump MS FGG MS Klasse Vegarbeid NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 110 Vegarbeid MS Klasse Skilt 110 Vegarbeid. Plast MS klasse 3 34

37 112 Steinsprut NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 112 Steinsprut MS FGG MS Klasse Glatt kjørebane NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 116 Glatt kjørebane f/vegarbeid MS Klasse Trafikklyssignal NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 132 Trafikklys. For vegarbeid MS Klasse Annen fare NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 156 Annen fare. For vegarbeid MS Klasse Fartsgrense NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. LS Klasse 3 35

38 Vennligst benytt fortau på andre siden Skilt, Vennligst benytt fortau på andre siden NRF nr. Varetekst Skilt Vennligst benytt fortau på andre siden 713 Omkjøringspil NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 713 omkj.pil f/stativ 1000x475 mm Skilt 713 omkj.pil f/stolpe 1000x475 mm Rekkverk mangler Rekkverk mangler NRF nr Varetekst Skilt Rekkverk mangler For vegarbeid Asfaltarbeid NRF nr. Varetekst Skilt Asfaltarbeid Anleggstrafikk NRF nr. Varetekst Skilt Anleggstrafikk Anleggstrafikk Asfaltarbeid Langsgående asfaltkant Langsgående asfaltkant NRF nr. Varetekst Skilt Langsgående asfaltkant FGG 36

Trafikkskilt. Vegoppmerking og trafikklyssignaler

Trafikkskilt. Vegoppmerking og trafikklyssignaler 2015 Trafikkskilt Vegoppmerking og trafikklyssignaler 2 FARESKILT 100 Farlig sving 102 Farlige svinger 104 Bratt bakke 104.1 stigning 104 Bratt bakke 104.2 fall 106 Smalere veg 106.1 innsnevring på begge

Detaljer

UTGAVE 7.2. Produktkatalog TRAFIKKSIKRING. www.dahl.no

UTGAVE 7.2. Produktkatalog TRAFIKKSIKRING. www.dahl.no Produktkatalog TRAFIKKSIKRING UTGAVE 7.2 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2012 I denne utgaven av produktkatalogen, utgave 7.2, er det kun små endringer og tilføyelser i forhold til utgave

Detaljer

TRAFIKKSIKRING www.dahl.no

TRAFIKKSIKRING www.dahl.no Produktkatalog TRAFIKKSIKRING www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! Mars 2012 Med den 7. utgaven av produktkatalogen på Trafikksikring på to og et halvt år markerer vi sesongstart for det meget spennende

Detaljer

Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no

Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

Kjære samarbeidspartner!

Kjære samarbeidspartner! Kjære samarbeidspartner! Mars 2015 Årets utgave av vår produktkatalog er intet mindre enn en jubileumsutgave den 10. katalogen på 6 år er nå klar! Men, en katalog er ikke verd mye hvis våre samarbeidspartnere

Detaljer

Produktkatalog. Trafikksikring UTGAVE 5. www.dahl.no

Produktkatalog. Trafikksikring UTGAVE 5. www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 5 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! I september i fjor ble Botneskilt AS en del av Brødrene Dahl (BD)-familien, noe både Botneskilt og BD er svært fornøyde med.

Detaljer

SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt.

SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt. SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt.no INNHOLDSFORTEGNELSE Fareskilt... side 3 4 NB! Ved arbeidsvarsling

Detaljer

KAMPANJE. Vi garanterer laveste pris på arbeidsvarslingsutstyr!

KAMPANJE. Vi garanterer laveste pris på arbeidsvarslingsutstyr! UKE KAMPANJE Vi garanterer laveste pris på arbeidsvarslingsutstyr! * Kampanjen varer fra uke 7-13. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080

Detaljer

Produktkatalog Trafikksikring

Produktkatalog Trafikksikring Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

GJØR REFLEKTOR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE

GJØR REFLEKTOR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE GJØR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE Forord 3 Vi i 3M ønsker med håndboken, å gi deg et verktøy som raskt, enkelt og forståelig gir en oversikt over hva du trenger å vite i forhold til trafikkskilt, arbeidsvarsling

Detaljer

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN) 1 FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN) Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965

Detaljer

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo SKJEMA FOR PRISER Anbyder: Aktivitet Beskrivelse Enhet Pris NOK ANTALL SUM PLANLEGGING OG ARBEIDSLEDELSE P-001 Administrasjon, planlegging og arbeidsledelse m.m. RS/år 1 0 DEL SUM P 0 ARBEIDS KOSTNADER

Detaljer

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) Dato Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) Departement FOR-2005-10-07-1219 Samferdselsdepartementet Publisert I 2005 hefte 13 Ikrafttredelse

Detaljer

KAMPANJE ARBEIDSVARSLINGSUTST HINDERMARKERING UKE 10.000,- 20-26. www.botneskilt.no. Kampanjepris: Kampanjepris: Arbeidsvarslingsutstyr

KAMPANJE ARBEIDSVARSLINGSUTST HINDERMARKERING UKE 10.000,- 20-26. www.botneskilt.no. Kampanjepris: Kampanjepris: Arbeidsvarslingsutstyr UKE KAMPANJE Arbeidsvarslingsutstyr : 1190 Les mer på side 6 ARBEIDSVARSLINGSUTST HINDERMARKERING Hindermarkering Kampanjen varer fra uke 20-26. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid

Detaljer

HB 050 Skiltnormalen

HB 050 Skiltnormalen HB 050 Skiltnormalen Kurs for kursholdere i arbeidsvarsling Januar/Februar 2008 Gry H Johansen Formålet med offentlige trafikkskilt er å dekke trafikantenes behov for informasjon og samfunnets behov for

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Varsling og sikring. www.dahl.no

Varsling og sikring. www.dahl.no Varsling og sikring Innhold 1 Innledning... 4 Vegvesenets håndbøker... 4 2 Varsling og sikring... 5 2.1 Skilt for arbeidsvarsling... 5 2.2 Oppsetningsutstyr for varslingsskilt... 7 Løsføtter/fundamentering...

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for

Detaljer

Kampanje og nyheter Nr. 1 2012

Kampanje og nyheter Nr. 1 2012 Kampanje og nyheter Nr. 1 2012 Kampanje s. 2 9 Nyhet! Tung avsperring s. 10 13 Avsperring s. 14 Utemiljø s. 15 Varslingsutstyr Nyhet! 295,- 849,- 2.499,- Nyhet! Blinklampe for kjegler Ny lampe med hurtigfeste

Detaljer

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 4: Vegvisningsskilt - kap 4: Utforming Foreløpig utgave desember 2007. Statens vegvesen

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 4: Vegvisningsskilt - kap 4: Utforming Foreløpig utgave desember 2007. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) N o r m a l e r Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming FORELØPIG UTGAVE

Detaljer

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser

Detaljer

Trafikkskilt. Del 3. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Trafikkskilt. Del 3. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 3 Forbudsskilt Påbudsskilt Opplysningsskilt

Detaljer

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser

Detaljer

Trafikkskilt. Høringsutkast januar 2006. Del 2. Håndbok 050. Statens vegvesen

Trafikkskilt. Høringsutkast januar 2006. Del 2. Håndbok 050. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 2 Fareskilt Markeringsskilt Vikeplikt-

Detaljer

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. bs_kampanjeuke4-9 12-01-09 11:44 Side 1 Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 4-9. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører.

Detaljer

KAMPANJE UKE 38-43. www.botneskilt.no. Vi kan nå tilby leasing! Se side 18 Se side 15 for. produktnyhet!

KAMPANJE UKE 38-43. www.botneskilt.no. Vi kan nå tilby leasing! Se side 18 Se side 15 for. produktnyhet! UKE KAMPANJE Vi kan nå tilby leasing! Se side 18 Se side 15 for produktnyhet! Kampanjen varer fra uke 38-43. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring OVERTITTEL 2 Agenda Regelverk skilting Skiltmyndighet og skiltforskriften Arbeidsvarsling Bruk av fartsgrense Opphevelse av fart Skilt og folieklasse Videosnutter

Detaljer

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 www.bdsamferdsel.no NYHET! Oppladbar blinklampe s. 2 Varsling og merking s. 2 4 Byggegjerder s. 5 Bommer og bilsperrer s. 5 6 VARSLING OG MERKING 1.499,- NYHET! 284,- 1.899,-

Detaljer

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no Kampanje og nyheter Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013 Kampanjeprodukter 3 Nyhet! Leskur 7 Nyhet! Elektriske 7 bommer 2 Kontakt oss! Troms/Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf. 901 54 407 oyvind.hagerup@dahl.no

Detaljer

I nærheten av deg! TROMSØ BODØ STORFORSHEI

I nærheten av deg! TROMSØ BODØ STORFORSHEI Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges!

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! Gry H Johansen Statens vegvesen Vegdirektoratet Jeg skal snakke om: Skiltnormalen -håndbok 050 Skiltplanlegging / skiltplaner

Detaljer

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING. Håndbok 046

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING. Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok 046 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen 2009 Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

1.490,- Foldeskilt 110 / 106.1

1.490,- Foldeskilt 110 / 106.1 KAMPANJEPRISER! arbeidsvarsling totalt 2.990,- 239,- 1.490,- Hindermarkering 906 komplett Foldeskilt 110 / 106.1 Kampanjeprisene gjelder i perioden: 3. februar - 1. juli 2014 og så langt beholdningen rekker.

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Service- og virksomhetsskilting

Service- og virksomhetsskilting Service- og virksomhetsskilting Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer Ny skiltnormal: Håndbok 050 Del 1 Fellesbestemmelser for trafikkskiltene Del 2 Fareskilt Markeringsskilt

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2015-06-18 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-06-08 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

354 354 Bestillingsnr. E18 og fv. 354 Dato 07.03.2013 Prosjektnr. Ansvar Kontraktnr. Attestant Saksbehandler Bjørn Richard Kirste Beskrivelse Lengde på master må beregnes etter at skiltet er kontruert

Detaljer

Trafikkskilt Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming

Trafikkskilt Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming Trafikkskilt Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

KAMPANJEPRISER! 1.681,- 287,- 805,- ARBEIDSVARSLING HINDERMARKERING 906 KOMPLETT STOPPSPAK, 200 MM FOLDESKILT 110

KAMPANJEPRISER! 1.681,- 287,- 805,- ARBEIDSVARSLING HINDERMARKERING 906 KOMPLETT STOPPSPAK, 200 MM FOLDESKILT 110 KAMPANJEPRISER! ARBEIDSVARSLING 1 805,- 1.681,- 287,- HINDERMARKERING 906 KOMPLETT FOLDESKILT 110 STOPPSPAK, 200 MM Kampanjeprisene gjelder i perioden: 25. april 5. september 2016 og så langt beholdningen

Detaljer

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel KLASSE A1 og A Fasit til Arbeidsboka Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel NKI Forlaget 2005 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua Tlf. sentralbord 67 58 88 00 Tlf. ordrekontor

Detaljer

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 5: Serviceskilt og virksomhetsvisning Høringsutgave juli 2005. Statens vegvesen

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 5: Serviceskilt og virksomhetsvisning Høringsutgave juli 2005. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Detaljer

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING 89 Vedlegg 3: Eksempler De viste eksemplene er inndelt i faste, kortvarige og bevegelige arbeider. Inndelingen i fast-, kortvarig- og bevegelig er ikke bestemmende for hvordan varslingen og sikringen skal

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Arbeidsvarsling. Kurs for kursholdere. Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING. Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr

Arbeidsvarsling. Arbeidsvarsling oppmerking. Kurs for kursholdere. Under forutsetning av: korrekt valg av utstyr korrekt plassering av utstyr Arbeidsvarsling Kurs for kursholdere Oslo og Trondheim 2008 TEMA: VEGOPPMERKING Bjørn Skaar Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Arbeidsvarsling oppmerking Godkjent trafikkutstyr for arbeidsvarsling

Detaljer

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Jostein Vandaskog Statens vegvesen Du skal nå få høre litt om!! Skiltforskriften! Myndighet for ulike skiltgrupper, oppmerking og trafikklys! Krav til vedtak og protokoll!

Detaljer

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B 2. utgave 2005 ISBN 82-562-6364-4 Trinn 2 Førerkortet 1 a, b, d, e 2 a, b, c, e 3 a, d, e 4 a, b, e 5 b, c, d, e 6 a, c, e Vogntogoppgaver

Detaljer

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325 Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889 Dato: 02.02.05 Dato for siste revisjon: 07.10.06 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning Vår ref. Arkivkode Avd/Saksb. Deres ref. 05/00129/000470 /Q80/&30 TEK/MJU SKILTPLAN 2005 2009 Skilter/annen

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Samferdsel KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Foldeskilt/ledeskinne s.3 Nye Støtputer m.m. Les mer fra side 5 Avsperring s.4 Sperrebukk/sperreplank s.5 Snoline restlagersalg s. 6 kontakt oss Troms/Finnmark Øyvind

Detaljer

Vegdirektoratet 2015. Trafikkskilt. Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Vegdirektoratet 2015. Trafikkskilt. Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning Vegdirektoratet 2015 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMAL Håndbok N300 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning N300 - TRAFIKKSKILT Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Arbeidsvarsling RETNINGSLINJER. Håndbok 051

Arbeidsvarsling RETNINGSLINJER. Håndbok 051 Arbeidsvarsling RETNINGSLINJER Håndbok 051 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer) i Statens vegvesens håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som

Detaljer

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver Fartsdempende tiltak Forsker Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og-informatikk EVU-kurs Trafikkregulering Oslo høst 2007 terje.giaver@sintef.no Fartsdempende tiltak Retningslinjer

Detaljer

Høring forslag til endringer i skiltforskriften

Høring forslag til endringer i skiltforskriften Høring forslag til endringer i skiltforskriften Da høringen omfatter svært ulike endringsforslag, blir de enkelte forslagene og bakgrunnen for disse omhandlet hver for seg i punktene under. 1.1. Endring

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. 1 Forord Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn

Detaljer

Trafikkskilt FORELØPIG UTGAVE. Del 5. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Trafikkskilt FORELØPIG UTGAVE. Del 5. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning N o r m a l e r FORELØPIG UTGAVE 2008

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Grunnkurs i sykkelplanlegging 7 september 2016 Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen/traff Håndbok N302 0. Forord Gyldighet Innhold 1. Regelverk

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Førerkortboka Jarl Ove Glein Ståle Lødemel KLASSE B TESTOPPGAVER IM1519-Førerkortboka Testoppgaver 07-06-06 13:21 Side 2 NKI Forlaget 2006 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

VEDLEGG A: PRINSIPPIELLE UTSTYRSPLANER

VEDLEGG A: PRINSIPPIELLE UTSTYRSPLANER VEDLEGG A: PRINSIPPIELLE UTSTYRSPLANER Vedlegg A1: Stenging og regulering av kjørefeltbruk a: Sekvens for stenging av 1 kjørefelt b: Sekvens for hurtig stenging av 2 kjørefelt i 3-felts løp c: Stenging

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

3. UTSTYR OG ELEMENTER

3. UTSTYR OG ELEMENTER 23 4-felts E18 Det foreslåes 11.5 meter høye kone master med ca 50 meters avstand. Høyden er angitt fra overflate kjørebane Mastene skal plasseres sentrisk på vollen i midtrabatten tosidige armaturer.

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

Skilting av planoverganger

Skilting av planoverganger Skilting av planoverganger Forslag til retningslinjer Rapport fra arbeidsgruppen September 2003 Innhold: 1. Hensikt med forslag til retningslinjer... 4 2. Definisjoner... 4 3. Skilt og signaler som kan

Detaljer

Statens vegvesen. NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater

Statens vegvesen. NA-Rundskriv 2016/7 - Reviderte kriterier for å tillate sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kjersti Bakken / 22073499 15/204220-9 29.04.2016

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Skilting Tilrettelegging

Skilting Tilrettelegging Skilting Tilrettelegging Erfaringer fra Region sør 11.09.2015 Seminar om Sykkelturisme, 20. august, Molde Skilting av sykkelruter Håndbok N300, Trafikkskilt «Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet

Detaljer

Trafikkskilt FORELØPIG UTGAVE. Del 4A. Håndbok 050. Statens vegvesen. N o r m a l e r

Trafikkskilt FORELØPIG UTGAVE. Del 4A. Håndbok 050. Statens vegvesen. N o r m a l e r Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) N o r m a l e r Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse FORELØPIG

Detaljer

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FARTSDEMPENDE TILTAK Opphøyde gangfelt 2 stk opphøyde gangfelt på Sermsvegen ett ved Heddal ungdomskole og et ved ny bussplass (tosidig) nær Statens

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift

Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr 1219 + litt til Kurs i arbeidsvarsling - 2008 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 2003 1 Internasjonalt regelverk

Detaljer

Revidert håndbok 051- viktige endringer

Revidert håndbok 051- viktige endringer Revidert håndbok 051- viktige endringer Endringer i forhold til 2006-utgaven, og planer framover Pål Hauge Veg- og transportavdelingen, SVV Vegdirektoratet Jeg skal si litt om: Revisjonen av 2006-utgaven

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

Nortek møte Oslo 23 oktober 2017

Nortek møte Oslo 23 oktober 2017 Agenda: Nortek møte Oslo 23 oktober 2017 Skilting og oppmerking på sykkelanlegg Hvert land har en ca. 30 40 min redegjørelse for «sine» regler (trafikkregler, skiltregler og vegoppmerkingsregler) og drøfter

Detaljer

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks.

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Pkt. 2 Rv 241 Hp 01 ca. km 0,170 Prioritet: Fareskilt Barn Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Høy MED KILOMETRERINGEN (nordgående kjøreretning):

Detaljer

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen REVISJON PÅGÅR (2012 2013) - 2014 1. Regelverk og administrasjon 2. Vegoppmerkingssystemet 3. U>orming og dimensjoner

Detaljer