Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8. www.dahl.no"

Transkript

1 Produktkatalog Trafikksikring Utgave 8

2

3 Kjære samarbeidspartner! Mai 2013 Velkommen til den åttende utgaven av vår produktkatalog! Siden Brødrene Dahl (BD) startet opp med levering av trafikkmateriell i 2009 så har vi gått i gjennom mange endringer og utvidelser. I praksis betyr dette at BD har blitt en enda mer interessant leverandør til Bygg- og Anleggsbransjen med en unik produktportefølje og logistikk til glede for hele det langstrakte landet vårt. I skrivende stund er vi godt i gang med å utvide vårt hovedlager på Langhus for å gi plass til enda flere produkter tilpasset våre samarbeidspartneres behov. BD Samferdsel går spennende tider i møte. Vi starter nå opp med levering av autovern, et nytt område vi har gode forventninger til. Med vårt distribusjonssystem med mulighet for å hente ut varer over hele landet og/eller direkte fra hovedlageret, har vi sterk tro på at vi kan bidra positivt som en ny aktør i dette markedet. Myndighetene har signalisert sterkere satsning på samferdsel framover og vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene sammen med dere våre samarbeidspartnere! Med vennlig hilsen Brødrene Dahl AS Terje Moe Markedssjef Samferdsel 1

4 Kontaktpersoner Salg Salgssjef Samferdsel Region Vest/Midt/Nord Per Sætre Tlf Salgssjef Samferdsel Region Øst Svenn-Erik Rud Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Troms/Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Nordland Kjetil Hesten Tlf Mob Distriktsansvarlig Samferdsel Trøndelag Magnus Iversen Sørvik Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Hans Petter Øvrevoll Tlf Salgskonsulent Samferdsel/VA Buskerud Nord Knut Torger Stensrud Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Hordaland Lise Haugen Tlf Mob Distriktsansvarlig Samferdsel Rogaland Bjørn Erik Ualand Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Agder Leif Arild Tønnessen Tlf Salgskonsulent Samferdsel/VA Telemark Svein Juul Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Buskerud, Vestfold og Telemark Lasse Bergseter Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Hedmark og Oppland Jan Tore Damhaug Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Oslo og Akershus Espen Iversen Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Østfold, Oslo og Akershus Lars Røed Tlf Salgskonsulent Samferdsel/VA Buskerud Syd Jan Erik Nesdal Tlf

5 Administrasjon/økonomi/sentralbord Leder BD Samferdsel Stian Auen Tlf Controller/økonomi Eva Tobiassen Øi Tlf Sentralbord/faktura Marit Meberg Tlf Marked/produkt Markedssjef Terje Moe Tlf Mob Markedskoordinator Anders Eikenæs Tlf Prosjektingeniør Elektro Petter Akerholt Tlf Prosjekt Avdelingsleder prosjekt/ordre Jørn Falch Tlf Prosjektleder Jarle Rogn Jacobsen Tlf Prosjektleder Lars-Johan Larsen Tlf Kalkulatør Glenn Strandsberg Tlf Kalkulatør Marit Holt Tlf Distriktsansvarlig Samferdsel Oslo og Akershus Rune Reierth Tlf Ordrekontor/innesalg Ordrekontor Anita Eriksen Tlf Ordrekontor Lotte Jespersen Tlf Ordrekontor Reidun Wiik Tlf Ordrekontor Laila Johansen Tlf Logistikk/produksjon/innkjøp Produksjons- og logistikksjef Børre Teien Tlf Innkjøper Lennart Lindberg Tlf

6 Innhold 1. Skilt Reflekstyper for ulike skilt Høyde over kjørebanen (minimum) Skilttyper Oversikt over norske trafikkskilt Norske vassdragsskilt Privatrettslige skilt Lagerførte skilt Arbeidsplassprofilering Kumskilt og tilbehør Oppsetningsutstyr Skiltmaster Telesikring av søyler og pilarer Stolper Oppsetnings-/monteringsutstyr Skiltfundamenter Bøyleskilt og trafikkøyer Varslings- og sikringsutstyr Varslingsvogner Sikringsutstyr Vegsikring Avsperring Bilsperrer og bommer Kee Klamp

7 5. Annet Sandkasser Avfallsbeholdere Skilttrekk og opphevingstape Brøytestikker Arbeidsplattformer Plastkjetting Trafikkspeil Gummikjegler Målehjul Kantstolper og verktøy Reparasjonsasfalt Leca Safe vinterstrø Fartsdempere Merkespray-utstyr og Premark Batterier og ladere Utemiljø og leskur

8 6

9 Kapittel 1 SKILT 7

10 1.1 Reflekstyper for ulike skilt Informasjon om reflekstyper Alle våre trafikkskilt leveres med refleksfolie i tre ulike klasser. De tre refleksklassene er bestemt ut fra foliens reflekterende egenskaper, der klasse 1 gir minst refleksevne. Skilt til bruk i vegarbeidsområder (Arbeidsvarslingsskilt) leveres med gulgrønn fluorescerende folie i klasse 3. Tabellen viser forskjellen i refleksjonsevne for de ulike refleksklassene: Skiltgruppe Type omgivelser Landlig Tettbygd Bygater Fareskilt (generelt) - avstand til gangfelt (140) Klasse 2 Klasse 3 Klasse Klasse 2 3 Klasse 2 Klasse 3 Vikeplikt- og forkjørsskilt (202, 204, 210, 212) Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Vikeplikt- og forkjørsskilt (206, 208, 214) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Forbudsskilt (generelt) - skiltnr. 302, 334, 362 Klasse 1 Klasse 1 Klasse Klasse 1 2 Klasse 1 Klasse 2 Påbudsskilt (generelt) - på trafikkøyer Klasse 1 Klasse 3 Klasse Klasse 1 3 Klasse 1 Klasse 3 Opplysningsskilt (generelt) - gangfeltskilt (516) Klasse 1 Klasse 3 Klasse Klasse 1 3 Klasse 1 Klasse 3 Serviceskilt Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Vegvisningsskilt Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2 Underskilt reflekstype som hovedskilt Markeringsskilt Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Generelt: (gjelder alle skiltgrupper) Sideplasserte skilt der tekst eller symboler kommer høyere enn 3,5 m over kjørebanen Klasse 2 Klasse 2 Klasse 3 (og som ikke er innvending eller utvendig belyst) Overhengende skilt som ikke er innvendig eller utvendig belyst Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse Typiske R-verdier (hvit folie) Refleksens oppbygging 1 (EG) 90 Glassperler i plast 2 (HI) 230 Glassperler i luft/mikroprismer 3 (DG) Mikroprismer 8

11 1.2 Høyde over kjørebanen (minimum) - vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant Skilttype Skiltnr. Fareskilt Vikeplikt- og 202 forkjørsskilt Forbudsskilt , , , 378 Påbudsskilt 402, Opplysningsskilt Serviceskilt Vegvisningsskilt , Markeringsskilt 902, Avstand (mm) Merknad Avstand fra vegbane til korsets midtpunkt Se under skilt 404 i Del mm på ramper Se også under de enkelte skilt i Del 3, håndbok 050 For platehøyde større enn 1000 mm For platehøyde mindre enn eller lik 1000 mm 2000 mm ved oppsetting på mast 2000 mm ved oppsetting på mast og for 713 som vegviserfløy 2000 mm ved oppsetting på mast Minimum 2250 mm på husvegg 2000 mm ved oppsetting på mast 2000 mm hvis det er vegviserfløy Minimum 700 mm som US i kombinasjon med 404 Se under skilt 912 i Del 2, håndbok 050 Håndbok 050 kan lastes ned på Vegvesenets nettsider 9

12 1.3 Skilttyper Fareskilt Fareskilt varsler om særlig fare og angir farens art. Fareskilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferdes med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet. Størrelse og utforming De fleste fareskilt har form av en likesidet trekant med rød kant og svarte symboler på hvit bunn. Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, har gul bunnfarge. Størrelse A (mm) LS 700 MS 900 SS 1200 A Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på stedet. Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt. Vikeplikt- eller forkjørsskilt med underskilt som angir avstand betyr at vikeplikt- eller forkjørsskilt er satt opp i den avstand som er angitt på underskiltet (forvarsling). Slikt underskilt kan i tillegg ha tekst. Størrelse og utforming Skiltgruppen samler skilt som opprinnelig var plassert i andre skiltgrupper. Dette avspeiler seg i ulik form og farge for de enkelte skilt. Skiltene som regulerer vikeplikten i vegkryss, har en form som skiller dem fra alle andre trafikkskilt. Noen skilt har to eller tre størrelsesgrupper (LS, MS, SS). 10

13 1.3.3 Forbudsskilt Forbudsskilt har rettsvirkning for trafikantene. Det er derfor viktig at forbudsskilt bare anvendes når reguleringen - er nødvendig for trafikksikkerhet, trafikkavvikling eller vegens omgivelser, - blir forstått og respektert, - kan håndheves Størrelse og utforming Forbudsskilt er vanligvis sirkelformede og har vanligvis hvit bunn, rød bord og svart tekst eller symbol. Noen forbudsskilt har rød skråstrek. De fleste forbudsskilt kan anvendes i tre størrelser LS (liten), MS (middels) og SS (stor). Størrelse D (mm) LS 600 MS 800 SS 1000 D Påbudsskilt Anvendelsen av påbudsskiltene faller i tre grupper med ulike formål: 1. Regulering av svingebevegelser i vegkryss skiltene Regulering av kjøremåte ved fysiske hindringer skiltene og Regulering av kjøremåte i rundkjøringer skilt 406. For rundkjøringer er bruk av skilt 406 obligatorisk. Skilt er obligatorisk på start av fysisk midtdeler og på ytre øyspisser (mot ankommende trafikk) for trafikkøyer i vegkryss. For øvrig skal behovet for påbudsskilt vurderes nøye ut fra forholdene på stedet og de bestemmelser og retningslinjer som er gitt for anvendelsen av skiltene, herunder om fysiske endringer eller andre tiltak kan eliminere eller redusere behovet for regulering. 11

14 Størrelse og utforming Påbudsskilt er sirkelformede og har blå bunn, hvit bord og hvitt symbol. Størrelse D (mm) LS 600 MS 800 SS 1000 D Opplysningsskilt Opplysningsskiltene er en uensartet skiltgruppe med hensyn til skiltenes virkemåte. Enkelte opplysningsskilt er rent informerende. De fleste opplysningsskilt har imidlertid regulerende betydning (skiltforskriften 11 nr. 1). Hovedparten av disse skiltene regulerer ved at de iverksetter forbud eller påbud som er gitt i trafikkreglene. Størrelse og utforming Opplysningsskilt har kvadratisk eller rektangulær form, og vanligvis blå bunn, hvit bord og hvitt symbol eller hvit tekst. Skiltene har varierende størrelse og bordbredde som angitt i tabellen under. Noen opplysningsskilt har to størrelser. Skilt Bredde x høyde (mm) 502, 503, 504, MS: 750 x SS: 900 x , 509, 510, LS: 600 x MS: 800 x , 513, x LS: 600 x 600 MS: 800 x , 520, 521, x x x x x 500 Skilt Bredde x høyde (mm) Varierer 540, 542, 548, x US: 400 x 400 LS: 500 x 500 US: 450 x MS: 600 x 800 SS: 750 x , 558 LS: 600 x 600 MS: 800 x Varierer 570 Se tekst 12

15 1.3.6 Serviceskilt Serviceskilt skal fortelle trafikantene om servicetilbud som ligger like ved vegen de ferdes på. Størrelse og utforming Alle serviceskilt unntatt skilt 601 Radiokanal, skal utformes som et 600-skilt med de aktuelle symboler. Serviceskilt skal være rektangulære eller kvadratiske med hvit skrift og bord, og kan ha 1-4 symboler på hvite felt. Skiltene skal være blå eller brune. D (Variabel) Vegvisningsskilt Vegvisningsskilt gir trafikantene opplysninger om: stedsnavn og virksomheter vegruter valg av veg og kjørefelt avstand til reisemål Vegvisningen benyttes i liten grad av lokalkjente trafikanter. Vegvisning skal derfor planlegges ut fra de behov ukjente trafikanter har. Størrelse og utforming De fleste vegvisningsskiltene bygges opp av skiltenheter som har felles grunnform en rektangulær skiltflate avgrenset av bord. På denne skiltflaten settes skiltbudskapet sammen av en rekke standardiserte visningselementer (piler, symboler, tekst m.m.) etter detaljerte regler for innbyrdes plassering, avstander og størrelser for de enkelte elementene. (Eksempel) 13

16 1.3.8 Underskilt Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Størrelse og utforming Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluorescerende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluorescerende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt. 100 m Fartsdemper Gjelder ikke buss og taxi b b b Størrelse Bredde b (mm) for underskilt til Hovedskilt LS Hovedskilt MS Hovedskilt SS Fareskilt Skilt Runde skilt Firkantete skilt Som hovedskilt Som hovedskilt Som hovedskilt 14

17 1.3.9 Markeringsskilt Markeringsskiltene omfatter trafikkanordninger for ulike formål. De viktigste er: - Markering av vegens linjeføring - Markering av steder der standarden på linjeføring eller tverrprofil reduseres - Markering av hindringer på, nær eller over kjørebanen - Midlertidige sperringer eller leding av trafikken på kjørebanen eller skulderen Størrelse og utforming Markeringsskiltene har varierende form, farger og utformingselementer. Mål markeringsskilt Skilt Skiltvariant Lengde (mm) Høyde (mm) LS MS H og V H og V HV Lengde 150, 250 og 300 med halv høyde brukes kun på trafikkøyer Variabel lengde MS SS

18 1.4 Oversikt over norske trafikkskilt For lagerførte skilt, se side Fareskilt Farlig sving (til høyre) Farlig sving (til venstre) Farlige svinger (den første til høyre) Farlige svinger (den første til venstre) Bratt bakke (stigning) Bratt bakke (fall) Smalere veg (innsnevring på begge sider) Smalere veg (innsnevring på høyre side) Smalere veg (innsnevring på venstre side) Ujevn veg Fartshump Vegarbeid Steinsprut Rasfare (fra høyre) Rasfare (fra venstre) Glatt kjørebane Farlig vegskulder Bevegelig bru Kai, strand eller ferjeleie Tunnel Farlig vegkryss Rundkjøring Trafikklyssignal Planovergang med bom Planovergang med bom Planovergang uten bom Avstandsskilt Avstandsskilt Avstandsskilt Jernbanespor (enkeltsporet) 16

19 138.2 Jernbanespor (flersporet) Sporvogn Avstand til gangfelt Barn Syklende Dyr (elg) Dyr (rein) Dyr (hjort) Dyr (ku) Dyr (sau) Møtende trafikk Kø Fly Sidevind Skiløpere Ridende Annen fare Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt Stopp Forkjørsveg Slutt på forkjørsveg Forkjørskryss Vikeplikt overfor møtende kjørende Møtende kjørende har vikeplikt 17

20 1.4.3 Påbudsskilt Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjørefelt til høyre Påbudt kjørefelt til venstre Påbudt rundkjøring Forbudsskilt Innkjøring forbudt Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for motorvogn Forbudt for traktor Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for syklende Forbudt for gående Forbudt for gående og syklende Forbudt for ridende Forbudt for transport av farlig gods Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul Breddegrense Høydegrense Lengdegrense Totalvektgrense (for kjøretøy) Totalvektgrense (for vogntog) Aksellastgrense 18

21 322.0 Boggilastgrense Stopp for angitt formål Stopp for angitt formål Stopp for toll Svingeforbud (til høyre) Svingeforbud (til venstre) Vendingsforbud Forbikjøringsforbud Forbikjøringsforbud for lastebil Slutt på forbikjøringsforbud Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil Fartsgrense (30) Fartsgrense (40) Fartsgrense (50) Fartsgrense (60) Fartsgrense (70) Fartsgrense (80) Fartsgrense (90) Slutt på særskilt fartsgrense (30) Slutt på særskilt fartsgrense (40) Slutt på særskilt fartsgrense (50) Slutt på særskilt fartsgrense (60) Slutt på særskilt fartsgrense (70) Fartsgrensesone Slutt på fartsgrensesone Stans forbudt Parkering forbudt Parkeringssone Parkeringssone Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone 19

22 1.4.5 Opplysningsskilt Motorveg Motortrafikkveg Slutt på motorveg Slutt på motortrafikkveg Kollektivfelt (for buss) Kollektivfelt (for buss og drosje) Sambruksfelt Slutt på kollektivfelt (for buss) Slutt på kollektivfelt (for buss og drosje) Slutt på sambruksfelt Holdeplass for buss Holdeplass for sporvogn Holdeplass for drosje 516.H Gangfelt (fra høyre) 516.V Gangfelt (fra venstre) Gangveg Sykkelveg Sykkelfelt Gang- og sykkelveg Møteplass Envegskjøring Envegskjøring Blindveg (fysisk stengt) Blindveg (kryssende veg er fysisk stengt) Blindveg (stengt for biltrafikk) Blindveg (kryssende veg stengt for biltrafikk) Valgfritt kjørefelt Sammenfletting Sammenfletting (motgående trafikk) Felt for fartsøkning (gjennomgående veg) 20

23 Felt for fartsøkning (rampe eller tilkjøringsveg) 532.h02 Kjørefelt slutter 532.h11 Kjørefelt slutter (motgående trafikk) 534.h02 Kjørefelt begynner 534.v01 Kjørefelt begynner 534.v11 Kjørefelt begynner (motgående trafikk) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling 539 Endret kjøremønster Gatetun Slutt på gatetun Gågate Slutt på gågate Parkering Havarilomme Automatisk trafikkontroll Videokontroll/ -overvåking Opplysningstavle 570.1H Nødutgangsskilt for tunnel 570.1V Nødutgangsskilt for tunnel 570.2H Nødutgangsskilt for tunnel 570.2V Nødutgangsskilt for tunnel 21

24 1.4.6 Serviceskilt Radiokanal Nødtelefon Brannslokningsapparat Kjøretøyverksted Bensinstasjon Toaletttømmeanlegg Toalett Rasteplass Rasteplass/ WC Enklere servering Spisested Campingplass Bobilplass Campinghytter Vandrerhjem Overnattingssted Informasjon Turistkontor Severdighet Museum/galleri Utsiktspunkt Naturfredet område Badeplass Fiskeplass Tursti Skiløype Gardsmat/ bygdeturisme 22

25 1.4.7 Vegvisningsskilt 701 Tabellorienteringstavle 703 Diagramorienteringstavle 705 Avkjøringstavle 707 Kjørefeltorienteringstavle 709 Portalorienteringstavle 711 Tabellvegviser 713 Vanlig vegviser 717 Kjørefeltvegviser 719 Portalvegviser Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for annen riksveg Vegnummer for annen riksveg Ringveg/ringrute Ringveg/ringrute Omkjøringsrute for store kjøretøy Rute for transport av farlig gods Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter 23

26 Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på tofeltsveg 731 Samleskilt for vegvisning 741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper Midlertidig omkjøring Midlertidig omkjøring Slutt på midlertidig omkjøring 749 Vegviser for gangtrafikk 755 Sykkelruteskilt 757 Avstandsskilt for sykkelrute Motorveg Motortrafikkveg 753 Tabellvegviser for sykkelrute Bomveg/ brukerbetaling på veg Parkering Parkeringshus Lufthavn/ flyplass Næringsområde Helikopterplass Busstasjon/ bussterminal Jernbanestasjon/ togterminal Bilferje Kirke Svømmehall Alpinanlegg Hoppbakke Skistadion Golfbane 24

27 Betaling med elektronisk brikke Betaling med betjent Betaling med mynter til automat Betaling med kort til automat Betaling med sedler til automat Ta billett i et lukket betalingssystem Lever billett i et lukket betalingssystem Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse 751 Vegviser for sykkelrute Underskilt Avstand Virkelig fri vegbredde Utstrekning Tid Personbil Varebil, lastebil og trekkbil Buss Vogntog Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell tekkvogn Sykkel Motorsykkel og moped Forflytningshemmede med parkeringstillatelse Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) b Tekst 810.H135 Svingpil 810.H45 Svingpil 810.H90 Svingpil 810.R Svingpil 810.V135 Svingpil 810.V45 Svingpil 810.V90 Svingpil Anbefalt fart Stigningsgrad Stigningsgrad 25

28 816.0 Kryssende tømmertransport Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Oppstilling av parkert kjøretøy Parkeringsskive Kombinert regulering Markeringsskilt 902.0H Bakgrunnsmarkering 902.0V Bakgrunnsmarkering 904.0H Retningsmarkering 904.0V Retningsmarkering 906.0H Hindermarkering 906.0VH Hindermarkering 906.0V Hindermarkering Hindermarkering (høyde) Avkjøringsmarkering 914.H Tunnelmarkering 914.V Tunnelmarkering Avstandsmarkering i tunnel 26

29 920.H Kantstolpe 920.VE Kantstolpe 920.VM Kantstolpe Arbeidsvarslingsskilt 106 Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 132 Trafikklyssignal 148 Møtende trafikk 149 Kø 156 Annen fare 362 Fartsgrense Vegen stengt ved 530 Sammenfletting 532 Kjørefelt slutter 539 Endret kjøremønster 560 Opplysningstavle 808 Tekst 902V Bakgrunnsmarkering (venstre) 902H Bakgrunnsmarkering (høyre) 904 Retningsmarkering 906 Hindermarkering 908 Hindermarkering (høyde) 930 Sperremarkering 940 Trafikkjegle 942 Trafikksylinder 27

30 Standardtekster for skilt 808 Størrelse og utforming Teksthøyde: 105 mm Tekstmengde Skiltbredde Skilthøyde 1 tekstlinje 850 mm 195 mm 2 tekstlinjer 850 mm 390 mm 3 tekstlinjer 850 mm 585 mm Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold Alle midlertidige skilt for vegarbeid, unntatt skiltene 362/364 ved slutten av strekning med særskilt fartsgrense, skal ha skiltfolie klasse 3, jf. Håndbok 062 del 1 og 4. 28

31 1.5 Norske vassdragsskilt Fareskilt 1.01 Overløpsterskel, person 1.02 Overløpsterskel, båt 1.03 Overløpsterskel, kjøretøy 1.04 Tunnelåpning, vannstrøm 1.05 Usikker is 1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard 1.07 Sjakt, stup, bratt skråning 1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm 1.09 Strømvirvel, dykket tappeløp, inntak 1.10 Annen fare 1.11 Fare for utblåsning Forbudsskilt 2.01 Adgang forbudt for uvedkommende 2.02 Bading forbudt 2.03 Fisking forbudt 29

32 1.5.3 Opplysningsskilt vassdrag 3.01 Pil, retningsviser 3.02 Maskineri starter uten varsel 3.03 Luker åpnes uten varsel 3.04 Anleggsvei - Dårlig standard 3.05 Åpen sjakt 3.06 Følg merket løype 3.07 Glatt gangbane 3.08 Støy - Gi signal 3.09 Kraftstasjon - Ingen adgang 3.10 Damanlegg 3.11 Regulert vann - Variabel vannstand 30

33 1.5.4 Magasin- og minstevannføringsskilt Magasinskilt Minstevannføringsskilt 31

34 1.6 Privatrettslige skilt SKILT FOR PRIVATE VEGER OG OMRÅDER Private veger og områder krever like god skilting og varsling som offentlige. Imidlertid fins det en rekke regler som regulerer bruken av offentlige trafikkskilt, og vi har derfor utviklet egne skilt som fritt kan brukes på private veger og områder. SKILTING AV PRIVATE VEGER 32

35 SKILTING AV ANLEGGSOMRÅDER SKILTING AV BYGGEPLASSER TA KONTAKT med oss for mer informasjon om private skilt: Alt du trenger av oppsettingsustyr som fundamenter, stolper o.l. er lagervare hos oss. Tlf: Tlf:

36 1.7 Lagerførte skilt Alle produktene vi selger til det norske markedet er produsert etter de aktuelle håndbøkene til statens vegvesen. For mer informasjon om krav m.m. til skilt og skiltmateriell, montering av skilt henviser vi derfor til: De følgende skiltene er tilgjengelig for ekspresslevering, og dette utvalget økes kontinuerlig. Alle øvrige skilt er selvsagt også tilgjengelig for rask levering. For informasjon om NRF nr. på disse, sjekk Vegarbeidsskilt 106 Smalere veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt Smal veg. For vegarbeid MS Klasse Skilt Smal veg. Plast MS klasse Ujevn veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 108 Ujevn veg. For vegarbeid MS Klasse Fartshump NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 109 Fartshump MS FGG MS Klasse Vegarbeid NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 110 Vegarbeid MS Klasse Skilt 110 Vegarbeid. Plast MS klasse 3 34

37 112 Steinsprut NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 112 Steinsprut MS FGG MS Klasse Glatt kjørebane NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 116 Glatt kjørebane f/vegarbeid MS Klasse Trafikklyssignal NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 132 Trafikklys. For vegarbeid MS Klasse Annen fare NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 156 Annen fare. For vegarbeid MS Klasse Fartsgrense NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. LS Klasse Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. MS Klasse Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. LS Klasse 3 35

38 Vennligst benytt fortau på andre siden Skilt, Vennligst benytt fortau på andre siden NRF nr. Varetekst Skilt Vennligst benytt fortau på andre siden 713 Omkjøringspil NRF nr. Varetekst Beskrivelse Skilt 713 omkj.pil f/stativ 1000x475 mm Skilt 713 omkj.pil f/stolpe 1000x475 mm Rekkverk mangler Rekkverk mangler NRF nr Varetekst Skilt Rekkverk mangler For vegarbeid Asfaltarbeid NRF nr. Varetekst Skilt Asfaltarbeid Anleggstrafikk NRF nr. Varetekst Skilt Anleggstrafikk Anleggstrafikk Asfaltarbeid Langsgående asfaltkant Langsgående asfaltkant NRF nr. Varetekst Skilt Langsgående asfaltkant FGG 36

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325 Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER September 2007 Felles kommunal vegnorm Side 2 av 73 0 Forord Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom

Detaljer

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann Grove Knutsens Produkt håndbok 2011 Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann velkommen til Grove Knutsen Grove Knutsen & Co AS er Norges største og ledende leverandør innen stiger, stillas, opp

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Prisbok 2015. www.dahl.no

Prisbok 2015. www.dahl.no Prisbok 2015 VA www.dahl.no BD det enkle valget! Når vi sier at BD er det enkle valget mener vi at du som kunde av oss slipper mange unødvendige valg i hverdagen. Et utprøvd og godt logistikkapparat gjør

Detaljer

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller Forord Du sitter nå med en ny utgave av brosjyren «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer