Produktkatalog Trafikksikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktkatalog Trafikksikring"

Transkript

1 Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6

2

3 Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har merket de produktene som ligger lagerført på vårt sentrallager på Langhus. Siden Brødrene Dahl kjøpte Botneskilt den 16. september 2010, har vi arbeidet med å integrere selskapene og styrke vårt markedsapparat. Vi har i løpet av de første månedene i år fått på plass nye dyktige selgere på de geografiske stedene hvor vi tidligere ikke var representert. Vi har nå et landsdekkende salgsapparat som står til tjeneste for deg. Ikke nøl med å ta kontakt, de vil gjøre sitt ytterste for å gi deg som kunde god service. Når det gjelder prosjekt så har vi kvalifiserte prosjektledere og kalkulatører som sitter klare til å hjelpe deg med dimensjonering og beregninger. Ingen prosjekter er for små eller store, vi er klare til å hjelpe deg frem til et godt resultat for begge parter. I tillegg til at våre produkter finnes på sentrallageret på Langhus og lageret i Holmestrand, har vi trafikkmateriell på 30 servicesentre rundt omkring i Norge. I tillegg vil enkelte av disse servicesentrene få skjæremaskiner slik at vi kan hjelpe deg med «hasteskilt» innen arbeidsvarsling lokalt. Dersom dere har behov for å leie produkter, har vi det tilgjengelig på enkelte servicesenter og ved vårt lager i Holmestrand. Vi leier blant annet ut Varioguard, Miniguard, mobile trafikklys og Botnebuffere. Ta gjerne kontakt slik at vi sammen finner din optimale løsning. Når det gjelder vår produksjon, har vi de siste årene oppgradert den med nye maskiner og vi har i dag en av de mest moderne fabrikkene innen vårt fagområde i Europa. Vår produksjon består av mennesker med lang og god erfaring innen sitt fagområde. Vår nye katalog viser dessverre ikke hele vårt varesortiment, men vi arbeider med konseptbrosjyrer for produkter som ikke er vist i katalogen, som f.eks. utemiljø, LED-skilt, innvendige belyste skilt, nødkiosker og mekanisk variable skilt. Fremtiden er meget spennende og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt sortiment for å gi deg som samarbeidspartner et bedre utvalg. Ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer! Med vennlig hilsen Brødrene Dahl AS Morten Feen Markedssjef SF 1

4 Kontaktpersoner Marked SF Markedssjef SF Morten Feen Tlf Produktsjef SF, Brødrene Dahl Terje Moe Tlf Markedskoordinator Anders Eikenæs Tlf Prosjekt SF Avdelingsleder prosjekt/sortimentutvikler Stian Auen Tlf Prosjektleder Jarle Rogn Jacobsen Tlf Prosjektleder Jørn Falch Tlf Prosjektleder Lars-Johan Larsen Tlf Kalkulatør/salg Arve Rogn Jacobsen Tlf Salg SF Distriktsansvarlig Østfold, Oslo og Akershus Lars Røed Tlf Distriktsansvarlig Rogaland Bjørn Erik Ualand Tlf Distriktsansvarlig Agder Leif Arild Tønnesen Distriktsansvarlig Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Hans Petter Øvrevoll Tlf Distriktsansvarlig Buskerud, Vestfold og Telemark Svenn-Erik Rud Tlf Distriktsansvarlig Hordaland, Sogn og Fjordane Jonny Myrtvedt Tlf Distriktsansvarlig Troms/ Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf Distriktsansvarlig Trøndelag Hege Enoksen Normann Tlf Distriktsansvarlig Nordland Kjetil Hesten Tlf

5 Ordrekontor/innesalg Inneselger/Ordre Marit Holt Tlf Mob.: Inneselger/Ordre Glenn Strandsberg Tlf Mob.: Inneselger/Ordre Reidun Wiik Tlf Mob.: Økonomi Controller Eva Tobiassen Øi Tlf Sentralbord/faktura Marit Meberg Tlf Produksjon Produksjonssjef Piotr Bakula Tlf Dekoransvarlig Ole Erik Tollefsen Tlf Logistikk/innkjøp Innkjøper SF Børre Teien Tlf Arbeidsvarslingskurs Kursansvarlig Per Sætre Tlf

6 Innhold 1. Skilt Oversikt over norske trafikkskilt Norske vassdragsskilt Lagerførte skilt Arbeidsplassprofilering Oppsetningsutstyr Lattix skiltmaster Telesikring av søyler og pilarer Stolper Oppsetnings-/monteringsutstyr Skiltfundamenter Bøyleskilt og trafikkøyer Varslings- og sikringsutstyr Sperrehengere Avsperring Diverse

7 Kapittel 1 Skilt 5

8 1.4 Oversikt over norske trafikkskilt For lagerførte skilt, se side Fareskilt Farlig sving (til høyre) Farlig sving (til venstre) Farlige svinger (den første til høyre) Farlige svinger (den første til venstre) Bratt bakke (stigning) Bratt bakke (fall) Smalere veg (innsnevring på begge sider) Smalere veg (innsnevring på høyre side) Smalere veg (innsnevring på venstre side) Ujevn veg Fartshump Vegarbeid Steinsprut Rasfare (fra høyre) Rasfare (fra venstre) Glatt kjørebane Farlig vegskulder Bevegelig bru Kai, strand eller ferjeleie Tunnel Farlig vegkryss Rundkjøring Trafikklyssignal Plan overgang med bom Plan overgang med bom Plan overgang uten bom Avstandsskilt Avstandsskilt Avstandsskilt Jernbanespor (enkeltsporet) 6

9 138.2 Jernbanespor (flersporet) Sporvogn Avstand til gangfelt Barn Syklende Dyr (elg) Dyr (rein) Dyr (hjort) Dyr (ku) Dyr (sau) Møtende trafikk Kø Fly Sidevind Skiløpere Ridende Annen fare Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt Stopp Forkjørsveg Slutt på forkjørsveg Forkjørskryss Vikeplikt overfor møtende kjørende Møtende kjørende har vikeplikt 7

10 Påbudsskilt Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjørefelt til høyre Påbudt kjørefelt til venstre Påbudt rundkjøring Forbudsskilt Innkjøring forbudt Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for motorvogn Forbudt for traktor Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for syklende Forbudt for gående Forbudt for gående og syklende Forbudt for ridende Forbudt for transport av farlig gods Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul Breddegrense Høydegrense Lengdegrense Totalvektgrense (for kjøretøy) Totalvektgrense (for vogntog) Aksellastgrense 8

11 322.0 Boggilastgrense Stopp for angitt formål Stopp for angitt formål Stopp for toll Svingeforbud (til høyre) Svingeforbud (til venstre) Vendingsforbud Forbikjøringsforbud Forbikjøringsforbud for lastebil Slutt på forbikjøringsforbud Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil Fartsgrense (30) Fartsgrense (40) Fartsgrense (50) Fartsgrense (60) Fartsgrense (70) Fartsgrense (80) Fartsgrense (90) Slutt på særskilt fartsgrense (30) Slutt på særskilt fartsgrense (40) Slutt på særskilt fartsgrense (50) Slutt på særskilt fartsgrense (60) Slutt på særskilt fartsgrense (70) Slutt på særskilt fartsgrense (80) Fartsgrensesone Slutt på fartsgrensesone Stans forbudt Parkering forbudt Parkeringssone Parkeringssone Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone 9

12 Opplysningsskilt Motorveg Motortrafikkveg Slutt på motorveg Slutt på motortrafikkveg Kollektivfelt (for buss) Kollektivfelt (for buss og drosje) Sambruksfelt Slutt på kollektivfelt (for buss) Slutt på kollektivfelt (for buss og drosje) Slutt på sambruksfelt Holdeplass for buss Holdeplass for sporvogn Holdeplass for drosje 516.H Gangfelt (fra høyre) 516.V Gangfelt (fra venstre) Gangveg Sykkelveg Sykkelfelt Gang- og sykkelveg Møteplass Envegskjøring Envegskjøring Blindveg (fysisk stengt) Blindveg (kryssende veg er fysisk stengt) Blindveg (stengt for biltrafikk) Blindveg (kryssende veg stengt for biltrafikk) Valgfritt kjørefelt Sammenfletting Sammenfletting (motgående trafikk) Felt for fartsøkning (gjennomgående veg) 10

13 Felt for fartsøkning (rampe eller tilkjøringsveg) 532.h02 Kjørefelt slutter 532.h11 Kjørefelt slutter (motgående trafikk) 534.h02 Kjørefelt begynner 534.v01 Kjørefelt begynner 534.v11 Kjørefelt begynner (motgående trafikk) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling 539 Endret kjøremønster Gatetun Slutt på gatetun Gågate Slutt på gågate Parkering Havarilomme Automatisk trafikkontroll Videokontroll/ -overvåking Opplysningstavle 570.1H Nødutgangsskilt for tunnel 570.1V Nødutgangsskilt for tunnel 570.2H Nødutgangsskilt for tunnel 570.2V Nødutgangsskilt for tunnel 11

14 Serviceskilt Radiokanal Nødtelefon Brannslokningsapparat Kjøretøyverksted Bensinstasjon Toaletttømmeanlegg Toalett Rasteplass Rasteplass/ WC Enklere servering Spisested Campingplass Bobilplass Campinghytter Vandrerhjem Overnattingssted Informasjon Turistkontor Severdighet Museum/galleri Utsiktspunkt Naturfredet område Badeplass Fiskeplass Tursti Skiløype Gardsmat/ bygdeturisme 12

15 Vegvisningsskilt 701 Tabellorienteringstavle 703 Diagramorienteringstavle 705 Avkjøringstavle 707 Kjørefeltorienteringstavle 709 Portalorienteringstavle 711 Tabellvegviser 713 Vanlig vegviser 717 Kjørefeltvegviser 719 Portalvegviser Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for annen riksveg Vegnummer for annen riksveg Ringveg/ringrute Ringveg/ringrute Omkjøringsrute for store kjøretøy Rute for transport av farlig gods Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter 13

16 Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på tofeltsveg 731 Samleskilt for vegvisning 741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper Midlertidig omkjøring Midlertidig omkjøring Slutt på midlertidig omkjøring 749 Vegviser for gangtrafikk 755 Sykkelruteskilt 757 Avstandsskilt for sykkelrute Motorveg Motortrafikkveg 753 Tabellvegviser for sykkelrute Bomveg/ brukerbetaling på veg Parkering Parkeringshus Lufthavn/ flyplass Næringsområde Helikopterplass Busstasjon/ bussterminal Jernbanestasjon/ togterminal Bilferje Kirke Svømmehall Alpinanlegg Hoppbakke Skistadion Golfbane 14

17 Betaling med elektronisk brikke Betaling med betjent Betaling med mynter til automat Betaling med kort til automat Betaling med sedler til automat Ta billett i et lukket betalingssystem Lever billett i et lukket betalingssystem Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse 751 Vegviser for sykkelrute Underskilt Avstand Virkelig fri vegbredde Utstrekning Tid Personbil Varebil, lastebil og trekkbil Buss Vogntog Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell tekkvogn Sykkel Motorsykkel og moped Forflytningshemmede med parkeringstillatelse Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) b Tekst 810.H135 Svingpil 810.H45 Svingpil 810.H90 Svingpil 810.R Svingpil 810.V135 Svingpil 810.V45 Svingpil 810.V90 Svingpil Anbefalt fart Stigningsgrad Stigningsgrad 15

18 816.0 Kryssende tømmertransport Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Forløp av forkjørsveg (eks) Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Oppstilling av parkert kjøretøy Parkeringsskive Kombinert regulering Markeringsskilt 902.0H Bakgrunnsmarkering 902.0V Bakgrunnsmarkering 904.0H Retningsmarkering 904.0V Retningsmarkering 906.0H Hindermarkering 906.0VH Hindermarkering 906.0V Hindermarkering Hindermarkering (høyde) Avkjøringsmarkering 914.H Tunnel markering 914.V Tunnelmarkering Avstandsmarkering i tunnel 16

19 920.H Kantstolpe 920.VE Kantstolpe 920.VM Kantstolpe Arbeidsvarslingsskilt 106 Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 132 Trafikklyssignal 148 Møtende trafikk 149 Kø 156 Annen fare 362 Fartsgrense 530 Sammenfletting 532 Kjørefelt slutter 539 Endret kjøremønster 560 Opplysningstavle 808 Tekst 902V Bakgrunnsmarkering (venstre) 902H Bakgrunnsmarkering (høyre) 904 Retningsmarkering 906 Hindermarkering 908 Hindermarkering (høyde) 930 Sperremarkering 940 Trafikkjegle 942 Trafikksylinder 17

20 Standardtekster for skilt 808 Størrelse og utforming Tekskthøyde: 105 mm Tekstmengde Skiltbredde Skilthøyde 1 tekstlinje 650 mm 850 mm 2 tekstlinjer 500 mm 700 mm 3 tekstlinjer 600 mm 800 mm Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold 18

21 1.5 Norske vassdragsskilt Fareskilt 1.01 Overløpsterskel, person 1.02 Overløpsterskel, båt 1.03 Overløpsterskel, kjøretøy 1.04 Tunnelåpning, vannstrøm 1.05 Usikker is 1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard 1.07 Sjakt, stup, bratt skråning 1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm 1.09 Strømvirvel, dykket tappeløp, inntak 1.10 Annen fare Forbudsskilt 2.01 Adgang forbudt for uvedkommende 2.02 Bading forbudt 2.03 Fisking forbudt 19

22 1.6 Lagerførte skilt Alle produktene vi selger til det norske markedet er produsert etter de aktuelle håndbøkene til statens vegvesen. For mer informasjon om krav m.m. til skilt og skiltmateriell, montering av skilt henviser vi derfor til: De følgende skiltene er tilgjengelig for ekspresslevering, og dette utvalget økes kontinuerlig. Alle øvrige skilt er selvsagt også tilgjengelig for rask levering. For informasjon om NRF nr. på disse, sjekk En stjerne i kolonnen LS angir at produktet er lagerført på vårt sentrallager Vegarbeidsskilt 106 Smalere veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Smal veg. For vegarbeid MS Klasse 3 * 108 Ujevn veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 108 Ujevn veg. For vegarbeid MS Klasse 3 * 110 Vegarbeid NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 110 Vegarbeid MS Klasse 3 * 116 Glatt kjørebane NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 116 Glatt kjørebane f/vegarbeid MS Klasse 3 * 20

23 132 Trafikklyssignal NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 132 Trafikklys. For vegarbeid MS Klasse 3 * 156 Annen fare NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 156 Annen fare. For vegarbeid MS Klasse 3 * 362 Fartsgrense NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt, Vennligst benytt fortau på andre siden NRF nr. Varetekst LS Skilt Vennligst benytt fortau på andre siden * Vennligst benytt fortau på andre siden 713 Omkjøringspil NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 713 Omkj.pil. Hullet for stativ 390x1000 mm * 21

24 Rekkverk mangler Rekkverk mangler NRF nr. Varetekst LS Skilt Rekkverk mangler For vegarbeid * Anleggstrafikk Asfaltarbeid Asfaltarbeid NRF nr. Varetekst LS Skilt Asfaltarbeid * Anleggstrafikk NRF nr. Varetekst LS Skilt Anleggstrafikk * Manuell dirigering Manuell dirigering NRF nr. Varetekst LS Skilt Manuell dirigering * 902 Bakgrunnsmarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 902H Bakgrunnsmarkering FGG 650x2000 mm * Skilt 902V Bakgrunnsmarkering FGG 650x2000 mm * 906H Hindermarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 906H Hindermarkering. For vegarbeid. US Fluoresc 150x500 mm * 22

25 1.6.2 Fareskilt 109 Fartshump NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 109 Fartshump MS Klasse 2 * Dyr (elg) NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Dyr (elg) MS Klasse 3 * Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt- og forkjørsskilt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 202 Vikeplikt LS Klasse 2 * Skilt 202 Vikeplikt MS Klasse 2 * Skil 206 Forkjørsveg LS Klasse 2 400x400 mm * Skilt 206 Forkjørsveg MS Klasse 2 500x500 mm * Forbudsskilt 302 Innkjøring forbudt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 302 Innkjøring forbudt MS Klasse 2 * Forbudt for motorvogn NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Forb.f/mvgn OGN LS Klasse 1 * 23

26 Fartsgrenseskilt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Fartsgrense 30 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 40 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 40 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 40 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 50 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 50 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 50 km/t MS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 50 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 60 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 60 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 60 km/t MS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 60 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 70 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 70 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 70 km/t MS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 70 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 80 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 80 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 80 km/t MS klasse 1 * Skilt Fartsgrense 80 km/t MS klasse 2 * 364 Slutt på særskilt fartsgrense NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Opphevet 30 km/t LS Klasse 1 * Skilt Opphevet 50 km/t LS Klasse 1 * Skilt Opphevet 50 km/t MS Klasse 1 * Skilt Opphevet 60 km/t LS Klasse 1 * Skilt Opphevet 60 km/t MS Klasse 1 * 24

27 366 Fartsgrensesone NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt sone MS Klasse 1 600x800 mm * Skilt sone opphevet NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt sone opphevet MS Klasse 1 600x800 mm * 366/368 Tosidig fartssoneskilt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 366/ sone tosidig MS Klasse1 600x800 mm * 370 Stans forbudt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 370 Stans forbudt LS Klasse 1 * Skilt 370 Stans forbudt tosidig LS Klasse 1 * 372 Parkering forbudt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 372 Parkering forbudt LS Klasse 1 * Skilt 372 Parkering forbudt tosidig LS Klasse 1 * 25

28 1.6.5 Påbudsskilt 404 Påbudt kjøreretning NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Påbudt kjøreretning til høyre US Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre US Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre LS Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre LS Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre MS Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre US Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre US Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre LS Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre LS Klasse 3 * / 906.V Minimarkør NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Minimarkør Skilt / 906.V US Klasse 3 * 406 Påbudt rundkjøring NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 406 Rundkjøring LS Klasse 1 * Skilt 406 Rundkjøring LS Klasse 2 * Skilt 406 Rundkjøring MS Klasse 1 * 26

29 1.6.6 Opplysningsskilt 512 Bussholdeplass NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 512 Bussholdeplass tosidig Klasse 1 400x260 mm * 516 Gangfelt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 516 Gangfelt tosidig h/v LS Kl x600 mm * Skilt 516 Gangfelt tosidig h/v MS Kl x800 mm * 522 Gang- og sykkelveg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 522 Gang-/sykkelveg Klasse 1 400x400 mm * Envegskjøring NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Envegskjøring LS Klasse 1 * Blindveg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Blindveg Klasse 1 500x600 mm * 27

30 552 Parkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 552 Parkering LS Klasse1 500x500 mm * Skilt 552 Parkering tosidig LS Klasse 1 500x500 mm * Underskilt Parkeringspil NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Parkeringspil Klasse 1 150x400 mm * Markeringsskilt 904H Retningsmarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 904H Retningsmarkering MS Klasse 2 * 906 Hindermarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 906H Hindermarkering LS Klasse 3 150x1000 mm * Skilt 906V Hindermarkering US Klasse 3 150x500 mm * Skilt 906V Hindermarkering LS Klasse 3 150x500 mm * Skilt 906V Hindermarkering MS Klasse 3 250x1000 mm * 28

31 914H Tunnelmarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 914H Tunnelmarkering Klasse 3 150x1000 mm * 1.7 Arbeidsplassprofilering Brødrene Dahl tilbyr et helhetskonsept innen profilering av bygge- og anleggsområder. Vi kan tilby skilt, flagg, vimpler og lignende. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Tungt oppsett for sikker og markert profilering Systemet består av gittermast(er) i stål samt kryssfot med tilbehørende betongbelastninger på 1600 kg pr. stk. 29

32 30

33 Kapittel 2 Oppsetningsutstyr 31

34 2.1 Lattix skiltmaster Sterk, men sikker Lattix er blant de sterkeste ettergivende mastene på markedet. Mastene produseres i aluminium og produktspekteret som består av godkjente master, fra små til svært store, gjør Lattix til vårt førstevalg som leverandør av bæresystemer for trafikkskilt. I tillegg til master omfatter sortimentet veiportaler, fundamenter og spesialoppsett for installasjoner som krever tilførsel av strøm. Alle Lattix produkter har gjennomgått grundig kollisjonstesting og sertifisering. For mer informasjon, se 32

35 Bruksområder: L Mast 4425 NY MAST Mini Mast 4412 M Mast 4420 Portal Islandkrysset E Skien Hvittingfoss Hof Holmestrand V. 400 m Halvportaler 4425/4438-kombinasjoner XL Mast

36 Lattix gittermaster NRF nr. Beskrivelse Lengde LS Lattix Mini mast (4412) 2950 mm * Lattix Mini mast (4412) 3520 mm * Lattix Mini mast (4412) 4090 mm * Lattix Mini mast (4412) 4660 mm * Lattix Medium mast (4420) 4090 mm Lattix Medium mast (4420) 4660 mm Lattix Medium mast (4420) 5230 mm Lattix Medium mast (4420) 6085 mm Lattix Large mast (4425) 4120 mm Lattix Large mast (4425) 5120 mm Lattix Large mast (4425) 6120 mm Lattix Large mast (4425) 7120 mm Lattix Large mast (4425) 8120 mm Lattix XL mast (4438) 5531 mm Lattix XL mast (4438) 6304 mm Lattix XL mast (4438) 7077 mm Lattix XL mast (4438) 7850 mm Lattix XL mast (4438) 8623 mm Lattix halvportaler NRF nr. Beskrivelse Dimensjon LS Lattix Halvportal 5,1 m x 2,1 m Lattix Halvportal 5,5 m x 4,1 m Lattix høy mast NRF nr. Beskrivelse Dimensjon LS Lattix høy mast 10,5 m Lattix høy mast 12 m 34

37 Lattix nedfellbar mast NRF nr. Beskrivelse Dimensjon LS Lattix nedfellbar mast 10,5 m Lattix nedfellbar mast 12 m Betongfundamenter NRF nr. Beskrivelse Vekt LS Betongfundament, kg * Betongfundament, kg Betongfundament, kg Betongfundament, kg Betongfundament, kg betongfundament, kg Masteklammer Universal masteklammer, Lattix * Universal masteklammer, KMG Monteringsanvisning masteklammer 35

38 2.2 Telesikring av søyler og pilarer Mange har sikkert lagt merke til at skiltstolper og skiltmaster langs norske veger ofte blir skjeve og skakke etter en stund. Ved å bruke isolering fra Jackofoam ved monteringen oppnås et stabilt skiltoppsett som er motstandsdyktig mot tele. Nedenfor følger en veiledning i telesikring av master og søyler. For mer informasjon om isolasjon fra Jackon, ta kontakt med din nærmeste BD-avdeling. Fremgangsmåte Skiltfundament - Finn nødvendig isolasjonstykkelse - Finn utstikkets lengde i tabellen nedenfor - Grav ut til riktig dybde og bredde - Legg ut finpukk og rett av - Legg ut markisolasjonen og støp fundamentet - Fyll opp med finpukk og legg på matjordlaget 300 mm Tykkelse (mm) Utstikk (mm) Jord Jackofoam 150 mm, finpukk 2.3. Stolper For andre lengder, ta kontakt. Skiltstolper i aluminium NRF nr. Beskrivelse Ytre diameter Lengde LS Skiltstolpe 3 mm tykkelse 60 mm 6 m * Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 2 m * Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 2,4 m * Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 3 m * 36

39 Topphette for skiltstolpe Topphette Ø60 for skiltstolpe * Topphette Ø89 for skiltstolpe * Skiltstolper i galvanisert stål NRF nr. Beskrivelse Ytre diameter Lengde LS Skiltstolpe 60 mm 2 m * Skiltstolpe 60 mm 3 m * Skiltstolpe 60 mm 4 m * Skiltstolpe 60 mm 6 m * Skiltstolpe 89 mm 3 m * Skiltstolpe 89 mm 4 m * Flexistolpe Flexistolpe, fjær feste for fundament Flexistolpe, fjær feste for utvendig feste 2.4. Oppsetnings-/monteringsutstyr Skiltklammer rette for 60 og 89 mm NRF nr. Beskrivelse Materiale LS Skiltklammer rette for 60 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer rette for 60 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * Skiltklammer rette for 89 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer rette for 89 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * 37

40 Skiltklammer vinkel for 60 og 89 mm NRF nr. Beskrivelse Materiale LS Skiltklammer vinkel for 60 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer vinkel for 60 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * Skiltklammer vinkel for 89 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer vinkel for 89 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * Skiltklammer for nøkkelhull Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull * Eksosklammer Eksosklammer, rett Ø114 * Eksosklammer, rett Ø140 * Kryssholder gatenavnskilt Kryssholder gatenavnskilt * Klemklammer, ensidig Klammer, klem Ø60 ensidig * Klemklammer, tosidig Klammer, klem Ø60 tosidig * 38

41 Klammer, rett Ø200mm Klammer, rett Ø200 * VD-klammer, stål, tosidig Klammer, Tosidig VD114 stål * Klammer, Tosidig VD89 stål * Klammer, Tosidig VD60 stål * VD-klammer, aluminium, ensidig Klammer, VD Ø114 * Klammer, VD Ø60 * Klammer, VD Ø89 * VD-skjøteklammer Klammer, VD skjøte 30mm * Vinkelklammer Klammer, vinkel Ø114 * Klammer, vinkel Ø140 * Oslo-klammer Oslo - klammer komplett * 39

Trafikkskilt. Vegoppmerking og trafikklyssignaler

Trafikkskilt. Vegoppmerking og trafikklyssignaler 2015 Trafikkskilt Vegoppmerking og trafikklyssignaler 2 FARESKILT 100 Farlig sving 102 Farlige svinger 104 Bratt bakke 104.1 stigning 104 Bratt bakke 104.2 fall 106 Smalere veg 106.1 innsnevring på begge

Detaljer

Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no

Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no Kampanje og nyheter Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013 Kampanjeprodukter 3 Nyhet! Leskur 7 Nyhet! Elektriske 7 bommer 2 Kontakt oss! Troms/Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf. 901 54 407 oyvind.hagerup@dahl.no

Detaljer

Kampanje og nyheter Nr. 1 2012

Kampanje og nyheter Nr. 1 2012 Kampanje og nyheter Nr. 1 2012 Kampanje s. 2 9 Nyhet! Tung avsperring s. 10 13 Avsperring s. 14 Utemiljø s. 15 Varslingsutstyr Nyhet! 295,- 849,- 2.499,- Nyhet! Blinklampe for kjegler Ny lampe med hurtigfeste

Detaljer

Produktkatalog. Trafikksikring UTGAVE 5. www.dahl.no

Produktkatalog. Trafikksikring UTGAVE 5. www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 5 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! I september i fjor ble Botneskilt AS en del av Brødrene Dahl (BD)-familien, noe både Botneskilt og BD er svært fornøyde med.

Detaljer

SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt.

SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt. SKILTVEIVISEREN Botneskilt as er totalleverandør av skilt og trafikksikring 104.2 Bratt bakke 110 Vegarbeid 132 Trafikklyssignal www.botneskilt.no INNHOLDSFORTEGNELSE Fareskilt... side 3 4 NB! Ved arbeidsvarsling

Detaljer

KAMPANJE. Vi garanterer laveste pris på arbeidsvarslingsutstyr!

KAMPANJE. Vi garanterer laveste pris på arbeidsvarslingsutstyr! UKE KAMPANJE Vi garanterer laveste pris på arbeidsvarslingsutstyr! * Kampanjen varer fra uke 7-13. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080

Detaljer

TRAFIKKSIKRING www.dahl.no

TRAFIKKSIKRING www.dahl.no Produktkatalog TRAFIKKSIKRING www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! Mars 2012 Med den 7. utgaven av produktkatalogen på Trafikksikring på to og et halvt år markerer vi sesongstart for det meget spennende

Detaljer

UTGAVE 7.2. Produktkatalog TRAFIKKSIKRING. www.dahl.no

UTGAVE 7.2. Produktkatalog TRAFIKKSIKRING. www.dahl.no Produktkatalog TRAFIKKSIKRING UTGAVE 7.2 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2012 I denne utgaven av produktkatalogen, utgave 7.2, er det kun små endringer og tilføyelser i forhold til utgave

Detaljer

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Samferdsel KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Foldeskilt/ledeskinne s.3 Nye Støtputer m.m. Les mer fra side 5 Avsperring s.4 Sperrebukk/sperreplank s.5 Snoline restlagersalg s. 6 kontakt oss Troms/Finnmark Øyvind

Detaljer

Vegsikring. Autovern Endeavslutninger Støtputer

Vegsikring. Autovern Endeavslutninger Støtputer Vegsikring Autovern Endeavslutninger Støtputer Innhold 1. Innledning... 4 2. Vegvesenets håndbøker... 4 3. Standard autovern... 5 3.1. Standard autovernskinne med tilbehør... 5 3.2. Stolper... 6 3.3. Festemateriell...

Detaljer

Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8. www.dahl.no

Produktkatalog. Trafikksikring. Utgave 8. www.dahl.no Produktkatalog Trafikksikring Utgave 8 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! Mai 2013 Velkommen til den åttende utgaven av vår produktkatalog! Siden Brødrene Dahl (BD) startet opp med levering av trafikkmateriell

Detaljer

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no VA-konsept BRANNVERN VA-KONSEPT Brannvern Innhold Nor kuplinger... 3 Storz kuplinger... 8 Brannhydranter... 14 Brannstender aluminium... 16 Slanger... 17 Slangeklemmer... 18 Brødrene Dahl, Brannvern Denne

Detaljer

Kjære samarbeidspartner!

Kjære samarbeidspartner! Kjære samarbeidspartner! Mars 2015 Årets utgave av vår produktkatalog er intet mindre enn en jubileumsutgave den 10. katalogen på 6 år er nå klar! Men, en katalog er ikke verd mye hvis våre samarbeidspartnere

Detaljer

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012

KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 KAMPANJE OG NYHETER Nr. 2 2012 www.bdsamferdsel.no NYHET! Oppladbar blinklampe s. 2 Varsling og merking s. 2 4 Byggegjerder s. 5 Bommer og bilsperrer s. 5 6 VARSLING OG MERKING 1.499,- NYHET! 284,- 1.899,-

Detaljer

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort Verktøy, festemateriell, arbeidsklær, personlig verneutstyr og kjemiske produkter fra Brødrene Dahl Alt på ett sted Brødrene Dahl (BD) leverer mer

Detaljer

Sprinklerslanger og feste for sprinklerslanger

Sprinklerslanger og feste for sprinklerslanger Sprinklerslanger og feste for sprinklerslanger PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL NRF NR. 9999802 NRF NR. 9999801 NRF NR. 9999803 NRF NR. 9999807 NRF nr. 9999982 Festemateriell og rilledeler Utgave

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

GJØR REFLEKTOR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE

GJØR REFLEKTOR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE GJØR DITT SKILTARBEID LITT ENKLERE Forord 3 Vi i 3M ønsker med håndboken, å gi deg et verktøy som raskt, enkelt og forståelig gir en oversikt over hva du trenger å vite i forhold til trafikkskilt, arbeidsvarsling

Detaljer

KAMPANJE ARBEIDSVARSLINGSUTST HINDERMARKERING UKE 10.000,- 20-26. www.botneskilt.no. Kampanjepris: Kampanjepris: Arbeidsvarslingsutstyr

KAMPANJE ARBEIDSVARSLINGSUTST HINDERMARKERING UKE 10.000,- 20-26. www.botneskilt.no. Kampanjepris: Kampanjepris: Arbeidsvarslingsutstyr UKE KAMPANJE Arbeidsvarslingsutstyr : 1190 Les mer på side 6 ARBEIDSVARSLINGSUTST HINDERMARKERING Hindermarkering Kampanjen varer fra uke 20-26. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Varsling og sikring. www.dahl.no

Varsling og sikring. www.dahl.no Varsling og sikring Innhold 1 Innledning... 4 Vegvesenets håndbøker... 4 2 Varsling og sikring... 5 2.1 Skilt for arbeidsvarsling... 5 2.2 Oppsetningsutstyr for varslingsskilt... 7 Løsføtter/fundamentering...

Detaljer

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. bs_kampanjeuke4-9 12-01-09 11:44 Side 1 Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 4-9. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører.

Detaljer

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN) 1 FORSKRIFT OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT, VEGOPPMERKING, TRAFIKKLYSSIGNALER OG ANVISNINGER (SKILTFORSKRIFTEN) Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965

Detaljer

VA-konsept Nedstigningskummer for vann

VA-konsept Nedstigningskummer for vann V-konsept Nedstigningskummer for vann www.dahl.no V-KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Betongplate... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum 1600/2000

Detaljer

100% vanntett. Produktene er lagerført hos Brødrene Dahl.

100% vanntett. Produktene er lagerført hos Brødrene Dahl. våtromsplater 100% vanntett Våtromsplater er i dagens marked en nødvendighet med hensyn til dagens forskrifter for våtrom. Gipsplater må unngås da disse lett suger fuktighet, og som dermed kan bidra til

Detaljer

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo SKJEMA FOR PRISER Anbyder: Aktivitet Beskrivelse Enhet Pris NOK ANTALL SUM PLANLEGGING OG ARBEIDSLEDELSE P-001 Administrasjon, planlegging og arbeidsledelse m.m. RS/år 1 0 DEL SUM P 0 ARBEIDS KOSTNADER

Detaljer

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) Dato Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) Departement FOR-2005-10-07-1219 Samferdselsdepartementet Publisert I 2005 hefte 13 Ikrafttredelse

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER

VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER www.dahl.no VA-KONSEPT Duktile rør og deler rør og deler for hovedvannledning Innhold Duktile rør...2 Tyton-pakning...3 Strekkfaste skjøter...3 Flensemuffer...3 Muffebend...4

Detaljer

VA-Konsept. Kummer av plast og betong. Nedstigningskummer for vann. Utgave 1. NRF nr. 9999867. www.dahl.no

VA-Konsept. Kummer av plast og betong. Nedstigningskummer for vann. Utgave 1. NRF nr. 9999867. www.dahl.no VA-Konsept Nedstigningskummer for vann Kummer av plast og betong 1 www.dahl.no NRF nr. 9999867 Utgave 1 VA-Konsept - Nedstigningskum for vann Innhold Side 2 Betongkum med alternative toppløsninger Side

Detaljer

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN www.dahl.no VMT (VA) KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Toppløsning... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2016-03-07 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

KAMPANJE UKE 38-43. www.botneskilt.no. Vi kan nå tilby leasing! Se side 18 Se side 15 for. produktnyhet!

KAMPANJE UKE 38-43. www.botneskilt.no. Vi kan nå tilby leasing! Se side 18 Se side 15 for. produktnyhet! UKE KAMPANJE Vi kan nå tilby leasing! Se side 18 Se side 15 for produktnyhet! Kampanjen varer fra uke 38-43. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien

Detaljer

VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING

VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING VA-KONSEPT Bolteløse systemer for nedgraving Baio- og ZAK-systemet Innhold Innledning... 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK... 2 Eksempel på bruk av Baio... 3 Baio-systemet

Detaljer

VA-konsept PE-RØR OG DELER

VA-konsept PE-RØR OG DELER VA-konsept PE-RØR OG DELER VA-KONSEPT PE-rør og deler PE-hovedledninger i vann og på land Innhold PE trykkrør PE trykkrør... 2 PE trykkrør delesortement... 3 Bruksområder... 3 Matrialtyper/standarder...

Detaljer

VA-konsept BETONGKUMMER

VA-konsept BETONGKUMMER VA-konsept BETONGKUMMER VA-KONSEPT Betongkummer Innhold 1. Betongkummer...3 Kumringer...3 Kumring m/bunn...4 Kjegle eksentrisk...4 Kjegle sentrisk...5 Topplate med eksentrisk hull...5 Topplate med sentrisk

Detaljer

Altech pressystem for kobberrør Monteringsanvisning og teknisk dokumentasjon

Altech pressystem for kobberrør Monteringsanvisning og teknisk dokumentasjon Altech pressystem for kobberrør Monteringsanvisning og teknisk dokumentasjon Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE KRAV TIL MATERIELL OG VERKTØY s. 3 PRESSVERKTØY s. 3 FREMGANGSMÅTE FOR SKJØTING AV ALTECH CU-PRESS

Detaljer

1.490,- Foldeskilt 110 / 106.1

1.490,- Foldeskilt 110 / 106.1 KAMPANJEPRISER! arbeidsvarsling totalt 2.990,- 239,- 1.490,- Hindermarkering 906 komplett Foldeskilt 110 / 106.1 Kampanjeprisene gjelder i perioden: 3. februar - 1. juli 2014 og så langt beholdningen rekker.

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

...langs hver en vei SPESIALPRODUKTER TIL SIKRING, VEDLIKEHOLD OG SKILTING AV LOKALE VEGOMRÅDER. www.dahl.no

...langs hver en vei SPESIALPRODUKTER TIL SIKRING, VEDLIKEHOLD OG SKILTING AV LOKALE VEGOMRÅDER. www.dahl.no ...langs hver en vei Ditt UTEMILJØ SPESIALPRODUKTER TIL SIKRING, VEDLIKEHOLD OG SKILTING AV LOKALE VEGOMRÅDER KONTAKTINFO Brødrene Dahl Bentsrudveien 19 3083 Holmestrand 33 06 66 00 post.samferdsel@dahl.no

Detaljer

Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon

Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT s. 3 BRUKSOMRÅDER s. 4 VIRKEMÅTE OG EGENSKAPER s. 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER s. 5 INSTALLASJON

Detaljer

Rekkverk og endeavslutninger

Rekkverk og endeavslutninger Samferdsel Rekkverk og endeavslutninger 2017 UTGAVE 1 Vegrekkverk og Endeavslutninger Konseptbrosjyre Vegsikring Utgave 4 Konseptbrosjyre Rekkverk og endeavslutninger Utgave 1 1. Innledning Innhold Alle

Detaljer

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser

Detaljer

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser

Detaljer

VMT (VA) Konsept ekanaler

VMT (VA) Konsept ekanaler VMT (VA) Konsept ekanaler VMT (VA) KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor

Detaljer

Trafikkskilt. Del 3. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Trafikkskilt. Del 3. Håndbok 050. Statens vegvesen. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 3 Forbudsskilt Påbudsskilt Opplysningsskilt

Detaljer

Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Vårkampanje. Lysere tider! KANONPRISER! Kampanjeperiode 4. mai juli Gode tilbud pa... Førstemann til mølla - begrensede antall! Se s.

Vårkampanje. Lysere tider! KANONPRISER! Kampanjeperiode 4. mai juli Gode tilbud pa... Førstemann til mølla - begrensede antall! Se s. Samferdsel Lysere tider! Vårkampanje Kampanjeperiode 4. mai - 28. juli 2017 Førstemann til mølla - begrensede antall! Se s. 2-3 KANONPRISER! Gode tilbud pa... Varslingsmateriell Sperremateriell Sykkelteller

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Trafikkskilt. Høringsutkast januar 2006. Del 2. Håndbok 050. Statens vegvesen

Trafikkskilt. Høringsutkast januar 2006. Del 2. Håndbok 050. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt F o r s l a g t i l n o r m a l e r Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) Del 2 Fareskilt Markeringsskilt Vikeplikt-

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-06-08 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3900 Skiltplate (ID=96) Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2015-06-18 Definisjon: Plate med skiltmotiv. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

KAMPANJEPRISER! 1.681,- 287,- 805,- ARBEIDSVARSLING HINDERMARKERING 906 KOMPLETT STOPPSPAK, 200 MM FOLDESKILT 110

KAMPANJEPRISER! 1.681,- 287,- 805,- ARBEIDSVARSLING HINDERMARKERING 906 KOMPLETT STOPPSPAK, 200 MM FOLDESKILT 110 KAMPANJEPRISER! ARBEIDSVARSLING 1 805,- 1.681,- 287,- HINDERMARKERING 906 KOMPLETT FOLDESKILT 110 STOPPSPAK, 200 MM Kampanjeprisene gjelder i perioden: 25. april 5. september 2016 og så langt beholdningen

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

I nærheten av deg! TROMSØ BODØ STORFORSHEI

I nærheten av deg! TROMSØ BODØ STORFORSHEI Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring

Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring Skilt til informasjon, varsling/ lede og styring OVERTITTEL 2 Agenda Regelverk skilting Skiltmyndighet og skiltforskriften Arbeidsvarsling Bruk av fartsgrense Opphevelse av fart Skilt og folieklasse Videosnutter

Detaljer

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING 89 Vedlegg 3: Eksempler De viste eksemplene er inndelt i faste, kortvarige og bevegelige arbeider. Inndelingen i fast-, kortvarig- og bevegelig er ikke bestemmende for hvordan varslingen og sikringen skal

Detaljer

Norsafe Trafikksikker mast

Norsafe Trafikksikker mast Norsafe Trafikksikker mast - Lav vekt og hurtig montering - Lave fundamenter - Selvbærende klammer Nullvisjonen Norsafe Trafikksikre skiltmaster Norsafe trafikksikre skiltmaster er fjerde gjenerasjons

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Slangetromler. Hydroscands slangetromler

Slangetromler. Hydroscands slangetromler Slangetromler Slangetromler Hydroscands slangetromler Hydroscand kan tilby et stort sortiment med slangetromler. Tromlene vi har på lager dekker ethvert behov, om det så skal brukes for transport av luft,

Detaljer

PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL

PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL Syrefaste produkter PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL 2014/15 MER ENN 50 SERVICESENTRE Telefon 78 45 69 80 37 05 86 40 66 77 62 40 55 50 65 00 55 50 65 00 55 60 81 00 75 50 61 10 67 17 19 10 32

Detaljer

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 4: Vegvisningsskilt - kap 4: Utforming Foreløpig utgave desember 2007. Statens vegvesen

Håndbok 050 Skiltnormaler - del 4: Vegvisningsskilt - kap 4: Utforming Foreløpig utgave desember 2007. Statens vegvesen Håndbok 050 Statens vegvesen Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal) N o r m a l e r Del 4B Vegvisningsskilt: Detaljert utforming FORELØPIG UTGAVE

Detaljer

Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt.

Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt. Tema: Transportbransjen i Norge. Fra kunde- til selgermakt. Brødrene Dahl AS v/ Logistikkdirektør Jan G. Vere Virksomheten Strategi, logistikkløsninger Rammebetingelser vis à vis transportører Samarbeid

Detaljer

HB 050 Skiltnormalen

HB 050 Skiltnormalen HB 050 Skiltnormalen Kurs for kursholdere i arbeidsvarsling Januar/Februar 2008 Gry H Johansen Formålet med offentlige trafikkskilt er å dekke trafikantenes behov for informasjon og samfunnets behov for

Detaljer

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Rilledeler. www.dahl.no

Rilledeler. www.dahl.no Rilledeler www.dahl.no 1 HER FINNER DU OSS Verktøyspesialister Hemming Hemmingsen Salgskonsulent Troms/Finnmark 77 66 49 22 / 950 00 502 hemming.hemmingsen@dahl.no Kjetil Aune Salgskonsulent Nordland 75

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver

Fartsdempende tiltak. Ny Håndbok 072 - Fartsdempende tiltak: Fartsdempende tiltak. Retningslinjer for fartsdempende tiltak: Forsker Terje Giæver Fartsdempende tiltak Forsker Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og-informatikk EVU-kurs Trafikkregulering Oslo høst 2007 terje.giaver@sintef.no Fartsdempende tiltak Retningslinjer

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

KAMPANJE49-4. uke SERVICE LEVERINGSTID LOGISTIKK. www.botneskilt.no VÅRE KUNDER MENER VI ER BEST PÅ:

KAMPANJE49-4. uke SERVICE LEVERINGSTID LOGISTIKK. www.botneskilt.no VÅRE KUNDER MENER VI ER BEST PÅ: KAMPANJE VÅRE KUNDER MENER VI ER BEST PÅ: SERVICE LEVERINGSTID LOGISTIKK Kampanjen varer fra 49-4. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080

Detaljer

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889 Dato: 02.02.05 Dato for siste revisjon: 07.10.06 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning Vår ref. Arkivkode Avd/Saksb. Deres ref. 05/00129/000470 /Q80/&30 TEK/MJU SKILTPLAN 2005 2009 Skilter/annen

Detaljer

354 354 Bestillingsnr. E18 og fv. 354 Dato 07.03.2013 Prosjektnr. Ansvar Kontraktnr. Attestant Saksbehandler Bjørn Richard Kirste Beskrivelse Lengde på master må beregnes etter at skiltet er kontruert

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

VA-konsept TUNELL. www.dahl.no

VA-konsept TUNELL. www.dahl.no VAkonsept TUNELL VAKONSEPT Tunell Innhold Kapittel 1: Tunell... 3 Vern av kabel og annen infrastruktur... 3 Overvann i tunell... 4 Oljeutskillere... 5 Isolasjon... 7 Kapittel 2: Trafikkmateriell i tunell...

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

IRIS Design. - Øye for god design

IRIS Design. - Øye for god design IRIS Design - Øye for god design Kjære nye og gamle, små og store kunder Vi ønsker dere alle en god Påske og vil benytte anledningen til å fortelle litt om hva vi driver på med for tiden. God Påske! Illustrasjon

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

VMT (VA) Konsept TUNELL

VMT (VA) Konsept TUNELL VMT (VA) Konsept TUNELL VMT (VA) KONSEPT Tunell Innhold Kapittel 1: Tunell... 3 Vern av kabel og annen infrastruktur... 3 Overvann i tunell... 4 Oljeutskillere... 5 Isolasjon... 7 Kapittel 2: Trafikkmateriell

Detaljer

Pressmuffesystem kobber

Pressmuffesystem kobber Pressmuffesystem kobber a-collection er Ahlsell s egne merkevarer, der vi tilbyr kvalitetsprodukter til riktig pris. A-press system kobber med synlig pressindikator Vår pressindikator hjelper deg til enkelt

Detaljer

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING. Håndbok 046

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING. Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok 046 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen 2009 Håndbok 046 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Service- og virksomhetsskilting

Service- og virksomhetsskilting Service- og virksomhetsskilting Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer Ny skiltnormal: Håndbok 050 Del 1 Fellesbestemmelser for trafikkskiltene Del 2 Fareskilt Markeringsskilt

Detaljer

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel KLASSE A1 og A Fasit til Arbeidsboka Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel NKI Forlaget 2005 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua Tlf. sentralbord 67 58 88 00 Tlf. ordrekontor

Detaljer

VA-konsept PLASTKUMMER

VA-konsept PLASTKUMMER VA-konsept PLASTKUMMER VA-KONSEPT Plastkummer kummer i plast for boliger og kommunale anlegg Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Hvorfor velge plastkummer... 3 Spyle- og inspeksjonskum

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Installasjonsmanual. MiniGuard. -mobilt stålrekkverk

Installasjonsmanual. MiniGuard. -mobilt stålrekkverk Installasjonsmanual MiniGuard -mobilt stålrekkverk 2016-12 Generelt Miniguard er et mobilt stålrekkverk for langsgående sikring ved arbeid på og ved veg. Testet og godkjent etter NS-EN 1317-2 i styrkeklassene

Detaljer