Produktkatalog Trafikksikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktkatalog Trafikksikring"

Transkript

1 Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6

2

3 Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har merket de produktene som ligger lagerført på vårt sentrallager på Langhus. Siden Brødrene Dahl kjøpte Botneskilt den 16. september 2010, har vi arbeidet med å integrere selskapene og styrke vårt markedsapparat. Vi har i løpet av de første månedene i år fått på plass nye dyktige selgere på de geografiske stedene hvor vi tidligere ikke var representert. Vi har nå et landsdekkende salgsapparat som står til tjeneste for deg. Ikke nøl med å ta kontakt, de vil gjøre sitt ytterste for å gi deg som kunde god service. Når det gjelder prosjekt så har vi kvalifiserte prosjektledere og kalkulatører som sitter klare til å hjelpe deg med dimensjonering og beregninger. Ingen prosjekter er for små eller store, vi er klare til å hjelpe deg frem til et godt resultat for begge parter. I tillegg til at våre produkter finnes på sentrallageret på Langhus og lageret i Holmestrand, har vi trafikkmateriell på 30 servicesentre rundt omkring i Norge. I tillegg vil enkelte av disse servicesentrene få skjæremaskiner slik at vi kan hjelpe deg med «hasteskilt» innen arbeidsvarsling lokalt. Dersom dere har behov for å leie produkter, har vi det tilgjengelig på enkelte servicesenter og ved vårt lager i Holmestrand. Vi leier blant annet ut Varioguard, Miniguard, mobile trafikklys og Botnebuffere. Ta gjerne kontakt slik at vi sammen finner din optimale løsning. Når det gjelder vår produksjon, har vi de siste årene oppgradert den med nye maskiner og vi har i dag en av de mest moderne fabrikkene innen vårt fagområde i Europa. Vår produksjon består av mennesker med lang og god erfaring innen sitt fagområde. Vår nye katalog viser dessverre ikke hele vårt varesortiment, men vi arbeider med konseptbrosjyrer for produkter som ikke er vist i katalogen, som f.eks. utemiljø, LED-skilt, innvendige belyste skilt, nødkiosker og mekanisk variable skilt. Fremtiden er meget spennende og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt sortiment for å gi deg som samarbeidspartner et bedre utvalg. Ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer! Med vennlig hilsen Brødrene Dahl AS Morten Feen Markedssjef SF 1

4 Kontaktpersoner Marked SF Markedssjef SF Morten Feen Tlf Produktsjef SF, Brødrene Dahl Terje Moe Tlf Markedskoordinator Anders Eikenæs Tlf Prosjekt SF Avdelingsleder prosjekt/sortimentutvikler Stian Auen Tlf Prosjektleder Jarle Rogn Jacobsen Tlf Prosjektleder Jørn Falch Tlf Prosjektleder Lars-Johan Larsen Tlf Kalkulatør/salg Arve Rogn Jacobsen Tlf Salg SF Distriktsansvarlig Østfold, Oslo og Akershus Lars Røed Tlf Distriktsansvarlig Rogaland Bjørn Erik Ualand Tlf Distriktsansvarlig Agder Leif Arild Tønnesen Distriktsansvarlig Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Hans Petter Øvrevoll Tlf Distriktsansvarlig Buskerud, Vestfold og Telemark Svenn-Erik Rud Tlf Distriktsansvarlig Hordaland, Sogn og Fjordane Jonny Myrtvedt Tlf Distriktsansvarlig Troms/ Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf Distriktsansvarlig Trøndelag Hege Enoksen Normann Tlf Distriktsansvarlig Nordland Kjetil Hesten Tlf

5 Ordrekontor/innesalg Inneselger/Ordre Marit Holt Tlf Mob.: Inneselger/Ordre Glenn Strandsberg Tlf Mob.: Inneselger/Ordre Reidun Wiik Tlf Mob.: Økonomi Controller Eva Tobiassen Øi Tlf Sentralbord/faktura Marit Meberg Tlf Produksjon Produksjonssjef Piotr Bakula Tlf Dekoransvarlig Ole Erik Tollefsen Tlf Logistikk/innkjøp Innkjøper SF Børre Teien Tlf Arbeidsvarslingskurs Kursansvarlig Per Sætre Tlf

6 Innhold 1. Skilt Oversikt over norske trafikkskilt Norske vassdragsskilt Lagerførte skilt Arbeidsplassprofilering Oppsetningsutstyr Lattix skiltmaster Telesikring av søyler og pilarer Stolper Oppsetnings-/monteringsutstyr Skiltfundamenter Bøyleskilt og trafikkøyer Varslings- og sikringsutstyr Sperrehengere Avsperring Diverse

7 Kapittel 1 Skilt 5

8 1.4 Oversikt over norske trafikkskilt For lagerførte skilt, se side Fareskilt Farlig sving (til høyre) Farlig sving (til venstre) Farlige svinger (den første til høyre) Farlige svinger (den første til venstre) Bratt bakke (stigning) Bratt bakke (fall) Smalere veg (innsnevring på begge sider) Smalere veg (innsnevring på høyre side) Smalere veg (innsnevring på venstre side) Ujevn veg Fartshump Vegarbeid Steinsprut Rasfare (fra høyre) Rasfare (fra venstre) Glatt kjørebane Farlig vegskulder Bevegelig bru Kai, strand eller ferjeleie Tunnel Farlig vegkryss Rundkjøring Trafikklyssignal Plan overgang med bom Plan overgang med bom Plan overgang uten bom Avstandsskilt Avstandsskilt Avstandsskilt Jernbanespor (enkeltsporet) 6

9 138.2 Jernbanespor (flersporet) Sporvogn Avstand til gangfelt Barn Syklende Dyr (elg) Dyr (rein) Dyr (hjort) Dyr (ku) Dyr (sau) Møtende trafikk Kø Fly Sidevind Skiløpere Ridende Annen fare Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt Stopp Forkjørsveg Slutt på forkjørsveg Forkjørskryss Vikeplikt overfor møtende kjørende Møtende kjørende har vikeplikt 7

10 Påbudsskilt Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjøreretning Påbudt kjørefelt til høyre Påbudt kjørefelt til venstre Påbudt rundkjøring Forbudsskilt Innkjøring forbudt Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for motorvogn Forbudt for traktor Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for syklende Forbudt for gående Forbudt for gående og syklende Forbudt for ridende Forbudt for transport av farlig gods Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul Breddegrense Høydegrense Lengdegrense Totalvektgrense (for kjøretøy) Totalvektgrense (for vogntog) Aksellastgrense 8

11 322.0 Boggilastgrense Stopp for angitt formål Stopp for angitt formål Stopp for toll Svingeforbud (til høyre) Svingeforbud (til venstre) Vendingsforbud Forbikjøringsforbud Forbikjøringsforbud for lastebil Slutt på forbikjøringsforbud Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil Fartsgrense (30) Fartsgrense (40) Fartsgrense (50) Fartsgrense (60) Fartsgrense (70) Fartsgrense (80) Fartsgrense (90) Slutt på særskilt fartsgrense (30) Slutt på særskilt fartsgrense (40) Slutt på særskilt fartsgrense (50) Slutt på særskilt fartsgrense (60) Slutt på særskilt fartsgrense (70) Slutt på særskilt fartsgrense (80) Fartsgrensesone Slutt på fartsgrensesone Stans forbudt Parkering forbudt Parkeringssone Parkeringssone Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone 9

12 Opplysningsskilt Motorveg Motortrafikkveg Slutt på motorveg Slutt på motortrafikkveg Kollektivfelt (for buss) Kollektivfelt (for buss og drosje) Sambruksfelt Slutt på kollektivfelt (for buss) Slutt på kollektivfelt (for buss og drosje) Slutt på sambruksfelt Holdeplass for buss Holdeplass for sporvogn Holdeplass for drosje 516.H Gangfelt (fra høyre) 516.V Gangfelt (fra venstre) Gangveg Sykkelveg Sykkelfelt Gang- og sykkelveg Møteplass Envegskjøring Envegskjøring Blindveg (fysisk stengt) Blindveg (kryssende veg er fysisk stengt) Blindveg (stengt for biltrafikk) Blindveg (kryssende veg stengt for biltrafikk) Valgfritt kjørefelt Sammenfletting Sammenfletting (motgående trafikk) Felt for fartsøkning (gjennomgående veg) 10

13 Felt for fartsøkning (rampe eller tilkjøringsveg) 532.h02 Kjørefelt slutter 532.h11 Kjørefelt slutter (motgående trafikk) 534.h02 Kjørefelt begynner 534.v01 Kjørefelt begynner 534.v11 Kjørefelt begynner (motgående trafikk) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (gjennomgående veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt (tilsluttende veg) Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling Kjørefeltinndeling 539 Endret kjøremønster Gatetun Slutt på gatetun Gågate Slutt på gågate Parkering Havarilomme Automatisk trafikkontroll Videokontroll/ -overvåking Opplysningstavle 570.1H Nødutgangsskilt for tunnel 570.1V Nødutgangsskilt for tunnel 570.2H Nødutgangsskilt for tunnel 570.2V Nødutgangsskilt for tunnel 11

14 Serviceskilt Radiokanal Nødtelefon Brannslokningsapparat Kjøretøyverksted Bensinstasjon Toaletttømmeanlegg Toalett Rasteplass Rasteplass/ WC Enklere servering Spisested Campingplass Bobilplass Campinghytter Vandrerhjem Overnattingssted Informasjon Turistkontor Severdighet Museum/galleri Utsiktspunkt Naturfredet område Badeplass Fiskeplass Tursti Skiløype Gardsmat/ bygdeturisme 12

15 Vegvisningsskilt 701 Tabellorienteringstavle 703 Diagramorienteringstavle 705 Avkjøringstavle 707 Kjørefeltorienteringstavle 709 Portalorienteringstavle 711 Tabellvegviser 713 Vanlig vegviser 717 Kjørefeltvegviser 719 Portalvegviser Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for annen riksveg Vegnummer for annen riksveg Ringveg/ringrute Ringveg/ringrute Omkjøringsrute for store kjøretøy Rute for transport av farlig gods Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter Andre omkjøringsruter 13

16 Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på flerfeltsveg Kryssnummer på tofeltsveg 731 Samleskilt for vegvisning 741 Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper Midlertidig omkjøring Midlertidig omkjøring Slutt på midlertidig omkjøring 749 Vegviser for gangtrafikk 755 Sykkelruteskilt 757 Avstandsskilt for sykkelrute Motorveg Motortrafikkveg 753 Tabellvegviser for sykkelrute Bomveg/ brukerbetaling på veg Parkering Parkeringshus Lufthavn/ flyplass Næringsområde Helikopterplass Busstasjon/ bussterminal Jernbanestasjon/ togterminal Bilferje Kirke Svømmehall Alpinanlegg Hoppbakke Skistadion Golfbane 14

17 Betaling med elektronisk brikke Betaling med betjent Betaling med mynter til automat Betaling med kort til automat Betaling med sedler til automat Ta billett i et lukket betalingssystem Lever billett i et lukket betalingssystem Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse 751 Vegviser for sykkelrute Underskilt Avstand Virkelig fri vegbredde Utstrekning Tid Personbil Varebil, lastebil og trekkbil Buss Vogntog Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell tekkvogn Sykkel Motorsykkel og moped Forflytningshemmede med parkeringstillatelse Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) b Tekst 810.H135 Svingpil 810.H45 Svingpil 810.H90 Svingpil 810.R Svingpil 810.V135 Svingpil 810.V45 Svingpil 810.V90 Svingpil Anbefalt fart Stigningsgrad Stigningsgrad 15

18 816.0 Kryssende tømmertransport Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare Forløp av forkjørsveg (eks) Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Utstrekning av stans og parkeringsregulering Oppstilling av parkert kjøretøy Parkeringsskive Kombinert regulering Markeringsskilt 902.0H Bakgrunnsmarkering 902.0V Bakgrunnsmarkering 904.0H Retningsmarkering 904.0V Retningsmarkering 906.0H Hindermarkering 906.0VH Hindermarkering 906.0V Hindermarkering Hindermarkering (høyde) Avkjøringsmarkering 914.H Tunnel markering 914.V Tunnelmarkering Avstandsmarkering i tunnel 16

19 920.H Kantstolpe 920.VE Kantstolpe 920.VM Kantstolpe Arbeidsvarslingsskilt 106 Smalere veg 108 Ujevn veg 109 Fartshump 110 Vegarbeid 112 Steinsprut 116 Glatt kjørebane 117 Farlig vegskulder 132 Trafikklyssignal 148 Møtende trafikk 149 Kø 156 Annen fare 362 Fartsgrense 530 Sammenfletting 532 Kjørefelt slutter 539 Endret kjøremønster 560 Opplysningstavle 808 Tekst 902V Bakgrunnsmarkering (venstre) 902H Bakgrunnsmarkering (høyre) 904 Retningsmarkering 906 Hindermarkering 908 Hindermarkering (høyde) 930 Sperremarkering 940 Trafikkjegle 942 Trafikksylinder 17

20 Standardtekster for skilt 808 Størrelse og utforming Tekskthøyde: 105 mm Tekstmengde Skiltbredde Skilthøyde 1 tekstlinje 650 mm 850 mm 2 tekstlinjer 500 mm 700 mm 3 tekstlinjer 600 mm 800 mm Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Biluhell Ulykke Pålasting Rekkverk mangler Fartsdempere Asfaltarbeid Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Anleggstrafikk Kabelarbeid Grøfterens Vegmerking Høvling Snørydding Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kontroll Oppmåling Sprenging Trafikkintervju Langsgående asfaltkant Tunnelarbeid Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Kantslått Brøytestikk Manuell dirigering Registrering Nytt vegdekke Trefelling Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold Traktor krysser Testing Ved våt vegbane Oljesøl Renhold 18

21 1.5 Norske vassdragsskilt Fareskilt 1.01 Overløpsterskel, person 1.02 Overløpsterskel, båt 1.03 Overløpsterskel, kjøretøy 1.04 Tunnelåpning, vannstrøm 1.05 Usikker is 1.06 Usikret skråning, dårlig veistandard 1.07 Sjakt, stup, bratt skråning 1.08 Elveleie, kanal, plutselig vannstrøm 1.09 Strømvirvel, dykket tappeløp, inntak 1.10 Annen fare Forbudsskilt 2.01 Adgang forbudt for uvedkommende 2.02 Bading forbudt 2.03 Fisking forbudt 19

22 1.6 Lagerførte skilt Alle produktene vi selger til det norske markedet er produsert etter de aktuelle håndbøkene til statens vegvesen. For mer informasjon om krav m.m. til skilt og skiltmateriell, montering av skilt henviser vi derfor til: De følgende skiltene er tilgjengelig for ekspresslevering, og dette utvalget økes kontinuerlig. Alle øvrige skilt er selvsagt også tilgjengelig for rask levering. For informasjon om NRF nr. på disse, sjekk En stjerne i kolonnen LS angir at produktet er lagerført på vårt sentrallager Vegarbeidsskilt 106 Smalere veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Smal veg. For vegarbeid MS Klasse 3 * 108 Ujevn veg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 108 Ujevn veg. For vegarbeid MS Klasse 3 * 110 Vegarbeid NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 110 Vegarbeid MS Klasse 3 * 116 Glatt kjørebane NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 116 Glatt kjørebane f/vegarbeid MS Klasse 3 * 20

23 132 Trafikklyssignal NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 132 Trafikklys. For vegarbeid MS Klasse 3 * 156 Annen fare NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 156 Annen fare. For vegarbeid MS Klasse 3 * 362 Fartsgrense NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 30 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 40 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 50 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 60 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. MS Klasse 3 * Skilt Fartsgrense 70 km/t for vegarb. LS Klasse 3 * Skilt, Vennligst benytt fortau på andre siden NRF nr. Varetekst LS Skilt Vennligst benytt fortau på andre siden * Vennligst benytt fortau på andre siden 713 Omkjøringspil NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 713 Omkj.pil. Hullet for stativ 390x1000 mm * 21

24 Rekkverk mangler Rekkverk mangler NRF nr. Varetekst LS Skilt Rekkverk mangler For vegarbeid * Anleggstrafikk Asfaltarbeid Asfaltarbeid NRF nr. Varetekst LS Skilt Asfaltarbeid * Anleggstrafikk NRF nr. Varetekst LS Skilt Anleggstrafikk * Manuell dirigering Manuell dirigering NRF nr. Varetekst LS Skilt Manuell dirigering * 902 Bakgrunnsmarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 902H Bakgrunnsmarkering FGG 650x2000 mm * Skilt 902V Bakgrunnsmarkering FGG 650x2000 mm * 906H Hindermarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 906H Hindermarkering. For vegarbeid. US Fluoresc 150x500 mm * 22

25 1.6.2 Fareskilt 109 Fartshump NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 109 Fartshump MS Klasse 2 * Dyr (elg) NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Dyr (elg) MS Klasse 3 * Vikeplikt- og forkjørsskilt Vikeplikt- og forkjørsskilt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 202 Vikeplikt LS Klasse 2 * Skilt 202 Vikeplikt MS Klasse 2 * Skil 206 Forkjørsveg LS Klasse 2 400x400 mm * Skilt 206 Forkjørsveg MS Klasse 2 500x500 mm * Forbudsskilt 302 Innkjøring forbudt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 302 Innkjøring forbudt MS Klasse 2 * Forbudt for motorvogn NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Forb.f/mvgn OGN LS Klasse 1 * 23

26 Fartsgrenseskilt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Fartsgrense 30 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 40 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 40 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 40 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 50 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 50 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 50 km/t MS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 50 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 60 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 60 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 60 km/t MS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 60 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 70 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 70 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 70 km/t MS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 70 km/t MS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 80 km/t LS Klasse 1 * Skilt Fartsgrense 80 km/t LS Klasse 2 * Skilt Fartsgrense 80 km/t MS klasse 1 * Skilt Fartsgrense 80 km/t MS klasse 2 * 364 Slutt på særskilt fartsgrense NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Opphevet 30 km/t LS Klasse 1 * Skilt Opphevet 50 km/t LS Klasse 1 * Skilt Opphevet 50 km/t MS Klasse 1 * Skilt Opphevet 60 km/t LS Klasse 1 * Skilt Opphevet 60 km/t MS Klasse 1 * 24

27 366 Fartsgrensesone NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt sone MS Klasse 1 600x800 mm * Skilt sone opphevet NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt sone opphevet MS Klasse 1 600x800 mm * 366/368 Tosidig fartssoneskilt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 366/ sone tosidig MS Klasse1 600x800 mm * 370 Stans forbudt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 370 Stans forbudt LS Klasse 1 * Skilt 370 Stans forbudt tosidig LS Klasse 1 * 372 Parkering forbudt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 372 Parkering forbudt LS Klasse 1 * Skilt 372 Parkering forbudt tosidig LS Klasse 1 * 25

28 1.6.5 Påbudsskilt 404 Påbudt kjøreretning NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Påbudt kjøreretning til høyre US Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre US Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre LS Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre LS Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til høyre MS Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre US Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre US Klasse 3 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre LS Klasse 1 * Skilt Påbudt kjøreretning til venstre LS Klasse 3 * / 906.V Minimarkør NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Minimarkør Skilt / 906.V US Klasse 3 * 406 Påbudt rundkjøring NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 406 Rundkjøring LS Klasse 1 * Skilt 406 Rundkjøring LS Klasse 2 * Skilt 406 Rundkjøring MS Klasse 1 * 26

29 1.6.6 Opplysningsskilt 512 Bussholdeplass NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 512 Bussholdeplass tosidig Klasse 1 400x260 mm * 516 Gangfelt NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 516 Gangfelt tosidig h/v LS Kl x600 mm * Skilt 516 Gangfelt tosidig h/v MS Kl x800 mm * 522 Gang- og sykkelveg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 522 Gang-/sykkelveg Klasse 1 400x400 mm * Envegskjøring NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Envegskjøring LS Klasse 1 * Blindveg NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Blindveg Klasse 1 500x600 mm * 27

30 552 Parkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 552 Parkering LS Klasse1 500x500 mm * Skilt 552 Parkering tosidig LS Klasse 1 500x500 mm * Underskilt Parkeringspil NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt Parkeringspil Klasse 1 150x400 mm * Markeringsskilt 904H Retningsmarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 904H Retningsmarkering MS Klasse 2 * 906 Hindermarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 906H Hindermarkering LS Klasse 3 150x1000 mm * Skilt 906V Hindermarkering US Klasse 3 150x500 mm * Skilt 906V Hindermarkering LS Klasse 3 150x500 mm * Skilt 906V Hindermarkering MS Klasse 3 250x1000 mm * 28

31 914H Tunnelmarkering NRF nr. Varetekst Beskrivelse LS Skilt 914H Tunnelmarkering Klasse 3 150x1000 mm * 1.7 Arbeidsplassprofilering Brødrene Dahl tilbyr et helhetskonsept innen profilering av bygge- og anleggsområder. Vi kan tilby skilt, flagg, vimpler og lignende. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Tungt oppsett for sikker og markert profilering Systemet består av gittermast(er) i stål samt kryssfot med tilbehørende betongbelastninger på 1600 kg pr. stk. 29

32 30

33 Kapittel 2 Oppsetningsutstyr 31

34 2.1 Lattix skiltmaster Sterk, men sikker Lattix er blant de sterkeste ettergivende mastene på markedet. Mastene produseres i aluminium og produktspekteret som består av godkjente master, fra små til svært store, gjør Lattix til vårt førstevalg som leverandør av bæresystemer for trafikkskilt. I tillegg til master omfatter sortimentet veiportaler, fundamenter og spesialoppsett for installasjoner som krever tilførsel av strøm. Alle Lattix produkter har gjennomgått grundig kollisjonstesting og sertifisering. For mer informasjon, se 32

35 Bruksområder: L Mast 4425 NY MAST Mini Mast 4412 M Mast 4420 Portal Islandkrysset E Skien Hvittingfoss Hof Holmestrand V. 400 m Halvportaler 4425/4438-kombinasjoner XL Mast

36 Lattix gittermaster NRF nr. Beskrivelse Lengde LS Lattix Mini mast (4412) 2950 mm * Lattix Mini mast (4412) 3520 mm * Lattix Mini mast (4412) 4090 mm * Lattix Mini mast (4412) 4660 mm * Lattix Medium mast (4420) 4090 mm Lattix Medium mast (4420) 4660 mm Lattix Medium mast (4420) 5230 mm Lattix Medium mast (4420) 6085 mm Lattix Large mast (4425) 4120 mm Lattix Large mast (4425) 5120 mm Lattix Large mast (4425) 6120 mm Lattix Large mast (4425) 7120 mm Lattix Large mast (4425) 8120 mm Lattix XL mast (4438) 5531 mm Lattix XL mast (4438) 6304 mm Lattix XL mast (4438) 7077 mm Lattix XL mast (4438) 7850 mm Lattix XL mast (4438) 8623 mm Lattix halvportaler NRF nr. Beskrivelse Dimensjon LS Lattix Halvportal 5,1 m x 2,1 m Lattix Halvportal 5,5 m x 4,1 m Lattix høy mast NRF nr. Beskrivelse Dimensjon LS Lattix høy mast 10,5 m Lattix høy mast 12 m 34

37 Lattix nedfellbar mast NRF nr. Beskrivelse Dimensjon LS Lattix nedfellbar mast 10,5 m Lattix nedfellbar mast 12 m Betongfundamenter NRF nr. Beskrivelse Vekt LS Betongfundament, kg * Betongfundament, kg Betongfundament, kg Betongfundament, kg Betongfundament, kg betongfundament, kg Masteklammer Universal masteklammer, Lattix * Universal masteklammer, KMG Monteringsanvisning masteklammer 35

38 2.2 Telesikring av søyler og pilarer Mange har sikkert lagt merke til at skiltstolper og skiltmaster langs norske veger ofte blir skjeve og skakke etter en stund. Ved å bruke isolering fra Jackofoam ved monteringen oppnås et stabilt skiltoppsett som er motstandsdyktig mot tele. Nedenfor følger en veiledning i telesikring av master og søyler. For mer informasjon om isolasjon fra Jackon, ta kontakt med din nærmeste BD-avdeling. Fremgangsmåte Skiltfundament - Finn nødvendig isolasjonstykkelse - Finn utstikkets lengde i tabellen nedenfor - Grav ut til riktig dybde og bredde - Legg ut finpukk og rett av - Legg ut markisolasjonen og støp fundamentet - Fyll opp med finpukk og legg på matjordlaget 300 mm Tykkelse (mm) Utstikk (mm) Jord Jackofoam 150 mm, finpukk 2.3. Stolper For andre lengder, ta kontakt. Skiltstolper i aluminium NRF nr. Beskrivelse Ytre diameter Lengde LS Skiltstolpe 3 mm tykkelse 60 mm 6 m * Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 2 m * Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 2,4 m * Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 3 m * 36

39 Topphette for skiltstolpe Topphette Ø60 for skiltstolpe * Topphette Ø89 for skiltstolpe * Skiltstolper i galvanisert stål NRF nr. Beskrivelse Ytre diameter Lengde LS Skiltstolpe 60 mm 2 m * Skiltstolpe 60 mm 3 m * Skiltstolpe 60 mm 4 m * Skiltstolpe 60 mm 6 m * Skiltstolpe 89 mm 3 m * Skiltstolpe 89 mm 4 m * Flexistolpe Flexistolpe, fjær feste for fundament Flexistolpe, fjær feste for utvendig feste 2.4. Oppsetnings-/monteringsutstyr Skiltklammer rette for 60 og 89 mm NRF nr. Beskrivelse Materiale LS Skiltklammer rette for 60 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer rette for 60 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * Skiltklammer rette for 89 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer rette for 89 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * 37

40 Skiltklammer vinkel for 60 og 89 mm NRF nr. Beskrivelse Materiale LS Skiltklammer vinkel for 60 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer vinkel for 60 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * Skiltklammer vinkel for 89 mm Pk. med 2 stk. Galv. stål * Skiltklammer vinkel for 89 mm Eske med 50 stk. Galv. stål * Skiltklammer for nøkkelhull Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull * Eksosklammer Eksosklammer, rett Ø114 * Eksosklammer, rett Ø140 * Kryssholder gatenavnskilt Kryssholder gatenavnskilt * Klemklammer, ensidig Klammer, klem Ø60 ensidig * Klemklammer, tosidig Klammer, klem Ø60 tosidig * 38

41 Klammer, rett Ø200mm Klammer, rett Ø200 * VD-klammer, stål, tosidig Klammer, Tosidig VD114 stål * Klammer, Tosidig VD89 stål * Klammer, Tosidig VD60 stål * VD-klammer, aluminium, ensidig Klammer, VD Ø114 * Klammer, VD Ø60 * Klammer, VD Ø89 * VD-skjøteklammer Klammer, VD skjøte 30mm * Vinkelklammer Klammer, vinkel Ø114 * Klammer, vinkel Ø140 * Oslo-klammer Oslo - klammer komplett * 39

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325

www.euroskilt.no Ring gratis på: 800 35 325 Den Lille Gule I nærheten av deg! Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg. 0 60 80 Og du vil bli satt over til din nærmeste Euroskilt-avdeling. TROMSØ

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl VVS UNNGÅ R Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2010 INNHOLD 03 Bransjens store utfordring 05 Unngå vannskader 06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer 08 Bredt produktutvalg 17 Vanntette kjøp 18 Kjøkkenbatterier

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Prisbok 2015. www.dahl.no

Prisbok 2015. www.dahl.no Prisbok 2015 VA www.dahl.no BD det enkle valget! Når vi sier at BD er det enkle valget mener vi at du som kunde av oss slipper mange unødvendige valg i hverdagen. Et utprøvd og godt logistikkapparat gjør

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg ROT I FOKUS Rehabilitering Ombygging Tilbygg Brødrene Dahl har produktene du trenger! www.dahl.no Rehabilitering, ombygging og tilbygg I denne brosjyren hjelper vi deg å velge riktige løsninger for å lage

Detaljer

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter Baderomsprodukter 2011 Bad for alle DUSJ MØBLER Servanter og klosetter Blandebatterier ELEKTRISK BADEKAR TILBEHØR RUSTFRITT Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl 4 Møbler 20 Servanter og klosetter

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

IRIS Design. - Øye for god design

IRIS Design. - Øye for god design IRIS Design - Øye for god design Kjære nye og gamle, små og store kunder Vi ønsker dere alle en god Påske og vil benytte anledningen til å fortelle litt om hva vi driver på med for tiden. God Påske! Illustrasjon

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann

Produkt håndbok. Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann Grove Knutsens Produkt håndbok 2011 Stiger stillas Oppbevaring traller Brann og vann velkommen til Grove Knutsen Grove Knutsen & Co AS er Norges største og ledende leverandør innen stiger, stillas, opp

Detaljer

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring

ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN. Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring ELEKTRISKE RULLESTOLER I TRAFIKKEN Et veiledningshefte i kjøre- og trafikkopplæring Utgitt av Rikstrygdeverket 1999, nytt opptrykk 2001 Redaktør: Gerd Vidje ISBN 82-551-0737-1 Tidligere utgitt av Rådet

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Alt innen mobil sikring BYGGEGJERDER OG GRINDER. Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge ANLEGGSIKRING AS

Alt innen mobil sikring BYGGEGJERDER OG GRINDER. Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge ANLEGGSIKRING AS Alt innen mobil sikring BYGGEGJERDER OG GRINDER Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge ANLEGGSIKRING AS KVALITET OG SERVICE ER VÅRT FOKUS OSN Anleggsikring er en del av OSN-gruppen, og dekker med

Detaljer

Parkeringsarealet. www.euroskilt.no. For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M MAKS HØYDE 2,2 M REPARASJONS- ASFALT

Parkeringsarealet. www.euroskilt.no. For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M MAKS HØYDE 2,2 M REPARASJONS- ASFALT REPARASJONS- ASFALT P2 MAKS HØYDE 2,2 M Parkeringsarealet P1 P2 P1 www.euroskilt.no MAKS HØYDE 2,2 M For mer informasjon og flere varianter: www.euroskilt.no Økt trygghet ved riktig skilting, merking og

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R Firmaprofilen s. 12-13 Universell utforming av bygg s. 4-5 Ny samarbeidspartner s. 8-9 LÅsesmeden 209 F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R ...perfekt system for min butikk! Thorbjørn Boiesen

Detaljer

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER

AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER AURSKOG- HØLAND EIDSVOLL FET GJERDRUM HURDAL NANNESTAD NES NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM ULLENSAKER September 2007 Felles kommunal vegnorm Side 2 av 73 0 Forord Veinormen er utarbeidet i et samarbeid mellom

Detaljer

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010 2010 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2010 Gjeteren a.s har i 70 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med egen

Detaljer

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2008

Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2008 2008 Forhandler: Gjeteren katalog for sommeren og høsten 2008 Gjeteren a.s har i 68 år produsert elektriske gjerdeapparater for innhegning av dyr. Vi har Norges lengste erfaring på området, og med egen

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013

ANLEGGS- MASKINEN. Sikker riving på fjellet. Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 ANLEGGS- NR. 4-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Tregt marked i sør Låne eller lease? Prosjekt: E8 i Lavangsdalen Slik er Nasjonal Transportplan 2013 Sikker riving på fjellet Call the experts for en maskin som

Detaljer

Innholdsrikt i strandkanten

Innholdsrikt i strandkanten Nr. 9-2008 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Innholdsrikt i strandkanten Hvem blir ny VBL-leder? side 4 Læretiden bør økes side 6 Vellykket Fagtreff i Drammen Svenskene

Detaljer

MASKINEN. 550 kbm overvann. Test: Yanmar SV 26. Ny svingbru NR 3. MARS 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. 550 kbm overvann. Test: Yanmar SV 26. Ny svingbru NR 3. MARS 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 3. MARS 2014 55. ÅRGANG 550 kbm overvann 20 Test: Yanmar SV 26 36 Ny svingbru 44 INNHOLD 8 Nyheter 16 Nytt navn nytt liv 20 550 kubikks fordrøyningsmagasin i plast 28 Fjernet overvann

Detaljer