Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skiltforskriftens 46. Statens vegvesens håndbøker, eksempler. Endringer i ny skiltforskrift"

Transkript

1 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr litt til Kurs i arbeidsvarsling Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Internasjonalt regelverk Wien-konvensjonen Europa-overenskomsten Europavegavtalen EU-direktiv Nasjonalt regelverk Vegtrafikkloven Skiltforskriften Andre forskrifter til vegtrafikkloven, for eksempel trafikkreglene Tekniske bestemmelser og retningslinjer (normaler), inntas i håndbøker

2 Skiltforskriftens 46 Nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer (normaler) for anvendelse, utforming, størrelse og plassering av offentlige trafikkskilt, trafikklyssignaler og vegoppmerking, gis av Vegdirektoratet. anses ikke som forskrift etter forvaltningsloven bindende for vedtaksmyndighetene Statens vegvesens håndbøker, eksempler HB 048 Trafikksignalanlegg HB 049 Vegoppmerking HB 050 Trafikkskilt HB 051 Arbeidsvarsling HB 053 Bruk av variable skilt HB 062 Trafikksikkerhetsutstyr Endringer i ny skiltforskrift Normalstoff tatt ut Inntas i nye skiltnormaler Illustrasjoner del av forskriften Skilt Vegoppmerking Trafikklyssignal Sperremateriell

3 Endringer forts. Inntatt andre forskrifter Opphever forskrift om arbeidsvarsling Opphever forskrift om dekking av utgifter ved serviceskilting m.m. Endret benevnelser Vegsjef/vegkontor til regionvegkontor Formannskap til kommune Politimester til politi Oppfølging/nyheter Fortsatt gul vegoppmerking Endring av skiltmyndighet Farge og ny betegnelse Gul bunnfarge for 110 Vegarbeid Nye skilt m.m. 920 Kantstolpe 930 Sperremarkering 940 Trafikkjegle 942 Trafikksylinder 1100 Blinkende lyspil

4 Skiltmyndighet Stor del av politiets skiltmyndighet overføres fra politiet til regionvegkontorene Politiet skal fortsatt ha skiltmyndighet i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø Bærum, Stavanger, Steinkjer og Drammen forsøkskommuner når det gjelder visse skilt Skiltmyndighet fartsgrenser Politiet skal få uttale seg før vedtak treffes iht og 2. ledd. Kommunen skal få uttale seg før regionveg-kontoret treffer vedtak iht ledd. Midlertidig vedtak ved arbeid på offentlig veg, jf kap 14. Ved arbeid på privat veg regionvegkontoret Veg delegert vedlikeholdsansvar - kommunen Skiltmyndighet forkjørsveg m.m. Skiltforskriften 27 nr. 1 Regionvegkontoret Vikeplikt, Stopp, Forkjørsveg, Slutt på forkjørsveg, Forkjørskryss, Vikeplikt overfor møtende kjørende, Møtende kjørende har vikeplikt Politiet og kommunen uttale seg før vedtak

5 Skiltmyndighet trafikkregulerende skilt Skiltforskriften 28 Nr. 1 a c Politiet - for offentlig og privat veg i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Drammen Regionvegkontoret - for offentlig og privat veg ellers. (Mulighet delegere til kommune for kommunal veg) Særordninger for kommunene Bærum, Stavanger og Steinkjer, samt Drammen Skiltmyndighet trafikkregulerende skilt forts. Skiltforskriften 28 nr. 3 (høringsrett) forts. Før politiets vedtak for riksveg og fylkesveg etter nr. 1 skal regionvegkontoret få uttale seg. Før politiets eller regionvegkontorets vedtak for kommunal veg etter nr.1 skal kommunen få uttale seg. Før regionvegkontorets vedtak etter nr. 1 eller 2 skal politiet få uttale seg. Før kommunens vedtak skal regionvegkontoret få uttale seg Skiltmyndighet trafikkregulerende skilt forts. Skiltforskriften 28 nr. 3 forts Unntak fra høring Diverse nevnte skilt Midlertidige vedtak av inntil tre måneder Myndighet etter vtrl 7 og 9 regulering av trafikken

6 Skiltmyndighet andre offentlige skilt Skiltforskriften 29 (andre skilt enn i 26-27) Riksveg, fylkesveg, privat veg regionvegkontoret (evt. om nødvendig skilting på kommunal veg dersom supplerer skilting på riksveg, fylkesveg eller privat veg) Kommunal veg kommunen (kommunens myndighet gjelder ikke for skilting for kommunal veg på kryssende riksveg eller fylkesveg) Myndighet etter vtrl 7 og 9 regulering av trafikken Skiltmyndighet trafikkregulerende skilt forts Skiltforskriften 30 (trafikklyssignal, oppmerking) Trafikklyssignal Vegdirektorat Myndighet etter vtrl 7 og 9 regulering av trafikken Mulighet delegere til regionvegkontor. Før evt. vedtak av regionvegkontor, skal politi og kommune eller privat eier uttale seg. Blinkende signal foran jernbane banemyndighet uttale seg Skiltmyndighet trafikkregulerende skilt forts Skiltforskriften 30 (trafikklyssignal, oppmerking) forts. Oppmerking Riksveg, fylkesveg, privat veg regionvegkontoret Kommunal veg kommunen Myndighet etter vtrl 7 og 9 regulering av trafikken

7 Kap. 14 Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg 32 Alminnelige bestemmelser Skiltmyndighet for varslingen: Regionvegkontor: Riks- og fylkesveg Kommunen: Kommunal veg + riks- og fylkesveg der myndighet etter vegloven 17 og 18 Adgang overføre myndighet til annet regionvegkontor/annen kommune Kap. 14 Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg forts 33 Ansvar Skiltmyndigheten: Godkjenne skiltplan og treffe nødvendige vedtak Utførende etat eller entreprenør: Gjennomføring og oppfølging av planen på arbeidsstedet Kap. 14 Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg forts 33 Ansvar forts. Utførende etat eller entreprenør Utpeke ansvarlig for arbeidsstedet Ha kopi av vedtak, loggbok, varslingsplan og eventuelle vilkår på arbeidsstedet Meddele skiltmyndigheten den ansvarliges navn og telefon

8 Kap. 14 Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg forts 34 Sanksjoner Skiltmyndighet eller politi adgang til Stanse arbeid inntil tiltak iverksatt dersom Forholdet kan utgjøre fare Varsling og sperring ikke utført etter godkjent plan og det skaper vesentlige ulemper for trafikkavviklingen Kap. 14 Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg forts 34 Sanksjoner forts. Skiltmyndighet kan Unnlate å delegere eller trekke tilbake delegering til etat eller entreprenør for gjennomføring og oppfølging av skiltplan, dvs. retten etter 33 nr Dekking av skiltutgifter - arbeidsvarsling 37 annet ledd Skiltmyndighetenes utgifter i forbindelse med andres arbeidsvarsling kan kreves dekket, helt eller delvis, av vedkommende som har fått arbeids- /gravetillatelse etter vegloven 32. Saksbehandlingen skal ikke dekkes av søker. Mendersom utførende etter pålegg ikke evner å bringe forholdende i orden

9 Lovverk i tillegg til vegtrafikklovgivningen som en ellers må ha kunnskap om Vegloven, 32, 57 og 58 Arbeidsmiljøloven m/forskrifter, for eksempel Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Politivedtekter

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges!

D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! D7 Skilting og trafikksikkerhet Husk at det du prosjekterer også skal bygges! Gry H Johansen Statens vegvesen Vegdirektoratet Jeg skal snakke om: Skiltnormalen -håndbok 050 Skiltplanlegging / skiltplaner

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Forside: Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering Logo Illustrasjon/bilde Revidert utgave 2010 Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Håndbok. Normaler. Trafikksignalanlegg. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal)

Håndbok. Normaler. Trafikksignalanlegg. Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal) Håndbok 048 Normaler Trafikksignalanlegg Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal) 2001 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport: Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport fra arbeidsgruppe april 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING 1 1.1 BAKGRUNN 1 1.2 ARBEIDSGRUPPENS

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14 1 Forord I Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det lagt føringer for bruk av trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, og "Forskrift om sikkerhetsforvaltning

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

GJENNOMFØRINGSAVTALE

GJENNOMFØRINGSAVTALE GJENNOMFØRINGSAVTALE mellom og Årvold Næringseiendom AS org.nr. 989 713 957 (nedenfor kalt Byggherren) Adresse: Postboks 2416 Solli, 0201 Oslo og Statens vegvesen, Region øst, vegavdeling Østfold (nedenfor

Detaljer

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 310 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 93 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven mv.

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Innst. 170 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 45 L (2014 2015)

Innst. 170 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 45 L (2014 2015) Innst. 170 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 45 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Presentasjon av SUS. Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn. Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket

Presentasjon av SUS. Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn. Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket Oslo kommune Samferdselsetaten Presentasjon av SUS Saksbehandlingsløsning for utnyttelse av stedfestet grunn Samarbeid mellom Oslo kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket Søknaden fylles ut og leveres

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.06.11, sak 25/11 1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING 6 1.1 KOMMUNESTYRET... 6 1.2 FORMANNSKAPET... 6 1.3 ORDFØRER...

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007.

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007. SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Endret på sameiermøte 01.03.1988, 19.03.1990, 19.03.1991, 25.03.1993, 06.04.1994, 13.02.1996, 17.04.1996, 12.06.1996, 27.11.1996,

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer