Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling"

Transkript

1 Kommunevegdagene 2011 Arbeidsvarsling Birger Andre Schjølberg & Geir Magne Lorentsen Tromsø 24. mai 2011

2

3 ARBEID PÅ VEG Arbeidsvarsling og sikring av arbeidsstedet Felles arbeidsvarslingsregime/pr aktisering

4 Arbeidsvarsling og sikring av arbeidsstedet 1. Formålet med arbeidsvarsling 2. Grunnlag for arbeidsvarslingsplaner 3. Varsling 4. Opplæring 5. Status fagfeltet arbeidsvarsling

5 Formålet med arbeidsvarsling Formålet med arbeidsvarsling er å: sikre arbeidere og trafikanter, avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene, muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

6 Grunnlaget for alle tiltak

7 Varsling Hensikten med varsling er å: gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid foregår, informere trafikanten om pågående arbeid, regulere trafikken, lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet.

8 Opplæring

9 Opplæring Kurs 1 For alle som skal utføre arbeid på veg Alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Kurs 2 For ansvarshavende Kurs 3 Manuell trafikkdirigering Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette i tillegg til kurs type 1 eller 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.

10 Fungerer dette i praksis?

11 Temaanalyse av 23 dødsulykker med tilknytning til vegarbeid eller anleggsarbeid nær vegen

12 Hovedfunn - Særtrekk ved vegarbeidsulykkene Høy andel av de drepte er myke trafikanter (50% - normalt 17%) Mange spesielle anleggskjøretøy involvert (gravemaskiner, dumpere, osv) 5 av de drepte var barn under 16 år. Det utgjør 20 % av de drepte i vegarbeidsulykker, mens samme aldergruppe utgjør 4 % av de drepte i alle trafikkulykker. Det er liten grad av ekstrematferd eller grove trafikantfeil (regelbrudd) i vegarbeidsulykker (3 stk 1 ruspåvirket, 2 høg hastighet)

13 Identifisert sikkerhetsproblem Lokale forhold Mangelfull arbeidsvarsling, optisk leding (oppmerking, markering) og sikring Manglende belysning i arbeidsområder Uheldig utforming av avkjørsler til anleggsområder

14 Identifisert sikkerhetsproblem Organisatoriske forhold Manglende trafikantperspektiv ved omlegging av kjøremønster Manglende samspill mellom byggherre, entreprenører og skiltmyndighet (arbeidsvarslingsplaner, oppfølging på stedet) Bruk av anleggskjøretøy som er lite egnet for kjøring i trafikken

15 Rapport etter kontroller

16 Entreprenørfeil Manglende formell kompetanse. 10 % av de ansvarlige manglet det kurset som er en forutsetning for at entreprenøren kan få påta seg ansvar for arbeidsvarslingen. På 20 % av arbeidsstedene manglet en eller flere av arbeiderne kurset som er en forutsetning for å få arbeide ute på vegen. Mangelfull bruk av verneklær som skal sikre at arbeiderne er godt synlige for trafikken. Mangelfull og feil bruk av markeringer for å synliggjøre faremomenter på arbeidsstedet. Manglende bruk av fysisk sikring (rekkverk) der det kan bli alvorlig skade både på trafikanter og arbeidere om kjøretøy kommer inn på arbeidsstedet, for eksempel ved grøft. Dårlig kvalitet og mangelfulle opplysninger i søknadene til skiltmyndighet om å få godkjent forslag til arbeidsvarslingsplan.

17 Feil ved godkjente planer Det kontrolleres ikke at søknaden er fullstendig eller relevant. Dette innebærer blant annet at det ikke tas hensyn til eksisterende skilting og oppmerking, slik at samlet inntrykk av eksisterende og midlertidig skilting og merking blir misvisende, og av og til villedende. Det kreves ikke etappevise planer, selv når det er opplagt at en plan ikke kan dekke alle faser av anleggsarbeidet. Det gjøres formelle feil ved godkjenning av plan og vedtak av særskilte reguleringer. Vurderinger av behovet for fysisk sikring er meget mangelfulle og til dels fraværende.. Det er et standardkrav om føring av loggbok, men det angis ikke hva som skal føres i loggboka, og det føres ikke kontroll med at loggboka føres og sendes inn i ettertid. Der det settes spesielle krav til gjennomføring av arbeidet, er de ofte meget uklart formulert. Det godkjennes planer med for dårlige skisser eller planer i forhold til stedet det skal arbeides på. Gang- og sykkelframkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter vurderes for dårlig

18 Konklusjon Flertallet av de alvorlige feilene som ble observert ved kontrollene skyldes at de godkjente planene ikke inneholder tilstrekkelige krav om varslings- og sikringstiltak. Feilene som entreprenørene gjør ved å ikke følge de godkjente planene, er langt mindre alvorlige.

19 Hva kan skje?

20 Fv. 862 Kattfjord

21

22 Rekkverksavslutning.

23 Hva kan skje

24 En uskyldig betonggris?

25 Resultatet fra møte med grisen

26 Manglende langsgående sikring

27 Feil bruk av sikring

28

29 HMS Vegarbeidsprosjekt..

30 Liftarbeider..

31

32

33 Hvor går vegen!? Bedre kjørefeltskille Bakgrunnsmarkering Markering feil retning Skal være ned til venstre og gul

34 Felles arbeidsvarslingsregime/praktisering 1. Felles arbeidsvarslingsskjema 2. Varsel/behandlingstid 3. Ønsket mål med arbeidsvarslingsplan

35 Eksempel skjema arbeidsvarsling

36

37 Felles arbeidsvarslingsskjema Finnes på vegvesenet sine hjemmesider Her finnes også eksempel-skisser på hvordan man tegner en arbeidsvarslingsplan Disse skissene er lagd i Mircrosoft Visio

38 Eksempel-skisse tegnet i Visio Prinsipp for sikring av fugearbeid på Robru Lysåpning mellom føringskant og fysisk sikring i åpent kjørefelt skal være 3,0 meter. Brufuge Fysisk sikring klasse T3 med deformasjonsbredde max 0,4 m. Påmonteres refleks Føringskant 3,0 meter 3,0 meter Føringskant Max 25 meter Rv 52 Bru Fv 224 Rv 52

39 Varsel/behandlingstid Iflg. Håndbok 051 skal skiltmyndighet ha minimum 3 dagers varsel På større og mer omfattende prosjekter, lengre varslingstid Utfordring ved hastearbeid (ting som oppstår uanmeldt, eks. vannlekkasjer i rør)

40 Ønsket mål med arbeidsvarslingsplan Skape en oversiktlig plan Innebærer risikovurdering, hensyn til ÅDT samt fartsvurderinger Vegvesenet skal godkjenne, ikke utarbeide plan for entreprenør

41 En start for et bedre samarbeid i fremtiden ville vært: Felles system for skiltmyndighet og enetrepenør Oversikt over koordinater, gravetillatelser, ledninger, rør etc.

42 Midtnytt desember 2009

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid basert på dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2009 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen region sør Om dybdeanalyser av dødsulykker

Detaljer

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid

Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vegarbeid Basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2009 R A P P O R T Veg- og transportavdelingen Region sør Samfunnsseksjonen

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14 1 Forord I Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det lagt føringer for bruk av trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, og "Forskrift om sikkerhetsforvaltning

Detaljer

Problemstilling arbeid på veg. håndbok 051

Problemstilling arbeid på veg. håndbok 051 Problemstilling arbeid på veg Risiko-farer-utfordringer i tilknytning til arbeidsvarsling Byggherrens utfordringer Byggherrens utfordringer håndbok 051 RUH Region øst 2013 Innrapporterte RUH pr. 31.12.201312

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner

Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner Håndbok 222 Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner August 2005 Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner VEILEDNING Håndbok 222 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 (Veileder)

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009. Planlegging og oppsetting av trafikkskilt Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2009 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt VEILEDNING Håndbok V320 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg

Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg Rambøll Norge AS Rapport risikovurdering drift og vedlikehold--- Statens vegvesen Region sør Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg - en undersøkelse basert på taus kunnskap Risikovurderinger

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

GJENNOMFØRINGSAVTALE

GJENNOMFØRINGSAVTALE GJENNOMFØRINGSAVTALE mellom og Årvold Næringseiendom AS org.nr. 989 713 957 (nedenfor kalt Byggherren) Adresse: Postboks 2416 Solli, 0201 Oslo og Statens vegvesen, Region øst, vegavdeling Østfold (nedenfor

Detaljer

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

Årsrapport. for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2010

Årsrapport. for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2010 Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2010 Ulykkesanalysegruppen i Region vest på studietur til Danmark, oktober 2010 Forord Rapporten beskriver resultatene fra analysene av de 30 dødsulykkene

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171

Statens vegvesen Region xxxx C3-1 XXXX Kontraktsnavn 2015-20XX C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser 2014-0105-0171 Statens vegvesen Region xxxx C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Definisjoner... 6 2 Kontraktsdokumenter... 8 3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring... 9 3.1 Samfunnsansvar... 9 3.2 Mål

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE

BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE utskrift: 05.09.2006 BESVARELSE AV GRUPPEOPPGAVE Tema: Dimensjoneringsgrunnlag Vegsystem og vegstandard Forelest: 22. og 24.08.2006 Innleveringsfrist: fredag 1.09.2006 kl1000 Foreleser: Erling Reinslett

Detaljer

Notodden Kommune. Trafikksikkerhetsplan. Utgave: 2 Som vedtatt av Notodden kommunestyre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29

Notodden Kommune. Trafikksikkerhetsplan. Utgave: 2 Som vedtatt av Notodden kommunestyre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29 Notodden Kommune Trafikksikkerhetsplan Utgave: 2 Som vedtatt av styre 11.03.2010 Revidert: 2010-06-29 Trafikksikkerhetsplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Notodden Kommune Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer