Bruksanvisning. Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S"

Transkript

1 Bruksanvisning Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S N

2 Følgende varemerker og patenter tilhører Force Electronics A/S og kan være registreret eller under registrering i et eller flere land: Patenter: PR172549, PR172550, (P WO B (patent pending)), BR (brugsmodel) Varemerker: Force Electronics, Terramaster, DuoMaster, MediaExplorer, D-Master, Force Duonet, Force Telecom, Spaceparts, Norsat Figurmærker: PVR 2

3 Force bruksanvisning Forord Kjære Paraboleier Tillykke med dit valg av satellittmottaker. Du har valgt en mottaker som representerer det ypperste innenfor teknologi og design - og som den eneste mottaker på markedet er alt utviklet, designet og produsert i Danmark. Det tilrådes, at du leser pkt. 1 om sikkerhet, før du tilslutter din mottaker til lysnettet første gang. VIKTIG! Denne manual skal betraktes som veiledende da software og brugerflade løpende vil forandre seg, derfor er enhver grafisk gjengivelse kun retningsgivende. Du kan altid hente den nyeste oppdaterte manual i PDF format på våres hjemmeside på adressen: Med vennlig hilsen Force Electronics A/S 3

4 VIKTIG! Viktig informasion Din nye Force mottaker representerer de beste og nyeste muligheter som den nye digitale DVB teknologi åpner mulighet for. Din Force mottaker vil bli løpende forbedret. Mottakerens software vil bli løpende utviklet. Du vil igjennom postsystemet automatisk få beskjed når det er lagt nytt software på satellitterne. Hvis du ønsker å få den nye software lagt inn i mottakeren skal den oppdateres. Sådan gjør du: Gå inn i Hovedmenyen, marker punktet INNSTILLING. Tast OK. Marker punktet OPPDATER. Tast OK. Kontroller at "Kilde" er "Sat. Thor 1.0W" eller "Sat. Astra 19.0E" Marker KODEORD, tast OK. Tast 1234 (Default kode) Tast OK. Marker START og tast OK. Bemerk! I forbindelse med inntastning av kodeordet SKAL du taste OK i den rekkefølge og de antall ganger beskrevet ovenfor, hvis du f.eks. taster koden og deretter trykker på en av piltastene for å markere ANVEND knappen og deretter taster OK, vil du få en "Forkjært kode" beskjed. Dette skyldes at mottakeren registrerer piltasten som et tegn i kodeordet Nå vil mottakeren begynne å hente den nyeste software direkte fra satellitt, det varer cirka 3 minutter. Brukerflaten vil endre seg Du skal være forberedt på at din brukerflate (On Screen Menyene) vil endre seg, dels for å tilføye nye features, dels for løpende å forbedre den eksisterende software. Du har ervervet en lisens til softwaren Du har ikke ervervet eiendomsrett over softwaren men derimot en brukerlisens til å benytte softwaren i ett apparat. Du har altså under ingen omstendigheter rett til at kopiere softwaren uansett av hvilken årsak kopieringen måtte være. Unntatt at du til privat sikkerhetsbruk kan lagre en kopi på et data medie. Force Electronics A/S forbeholder seg rett til løpende å endre software og ekstra features eller services der ligger utover de features du opprinnelig har betalt for - kan bli basert på en form for abonnement eller annen form for betaling. Force Electronics forbeholder seg rett til å benytte POST system eller et tilsvarende system til utsendelse av reklamemateriale. Force Electronics forbeholder seg retten til å kunne oppkreve et symbolsk abonnement for kanallisten - dette gjelder kun for satellittposisjoner utover de skandinaviske på 1 Vest og 5 Øst. For de Skandinaviske posisjoners vedkommende vi kanallisten fortsatt bli vedlikeholdt gratis. Kan du ikke akseptere disse betingelser må du ikke tilslutte apparatet til lysnettet. Tilslutning av apparatet til strøm vil bli betraktet som accept av ovenstående betingelser. BEMERK at ibruktagning av apparatet automatisk registreres i enheten. Endringer i software og brukerflate kan forekomme uten varsel Funksjonalitet garanteres KUN ved bruk av originalt Force tilbehør eller tilbehør som er godkjent av Force. Se våres WEB side for oppdaterte informasjoner på tilbehør: 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet Oppsetning Tilkobling av mottaker Fjernbetjeningen Grunnleggende betjening Oppstart EPG Tekst-TV Timer Post Adgangskontroll Menyen "Innstill kanaler" TV Radio Språk Kategorier Pakker Posisjoner Motor Frekvenser Menyen "Innstilling" Språk Ur TV format Fjernbetjening Oppdatering Nullstill mottaker Informasjon IR-Blast Betjening med B&O fjernbetjening

6 1. Sikkerhet Force mottakeren skal plasseres på et fast og stabilt underlag i rene omgivelser og i passende avstand fra varmeutviklende objekter, som andre elektroniske apparater, radiatorer o.l. Kjøleribbene i bunn og lokk må ikke tildekkes, det skal også være en frihøyde på minst 5 cm over Force mottakeren. Satellittmottakeren skal ikke tilkobles lysnettet, før alle øvrige forbindelser er tilsluttet. Her tenkes på parabol, TV, video og annet tilbehør. Force mottakeren bør stå i "standby", når den ikke benyttes. Dette er av hensyn til forskjellige oppdateringer, som kun kan foregå i standby. Kun i tilfelle av lynnedslag skal satellittmottakeren frakobles lysnettet, da den inneholder meget følsomme komponenter. Bemerk! Garantien omfatter ikke skader, oppstått direkte eller indirekte som følge av lynnedslag eller anden induksjonsstrøm. ADVARSEL! Lokket må ikke fjernes, da apparatet inneholder områder med sterkstrøm. I tilfelle av uautorisert inngrep, fysisk beskadigelse eller unormal bruk av satellittmottakeren bortfalder garantien. 1.1 Support Force kan i utgangspunktet ikke yte support til private. Vi må henvise til din forhandler. I det omfang våres ressurser tillater det, kan vi yte support til private såfremt det henvises til forhandler samt navngitt kontaktperson ved forhandleren. Benytt adressen Det kan gå opp til flere dager før vi kan svare. Du kan eventuelt. søke hurtig hjelp på hjemmesiden eller som drives ov Force entusiaster. Force kan IKKE ta på seg noe ansvar for informasjoner, råd og veiledning herfra, da det er uoffisielle hjemmesider. 6

7 2. Oppsetning 2.1 Fysiske krav for signal mottakelse via satellitt (Oppsetning) Monter parabolen enten på en vegg, en antennemast eller et frittstående rør. Det har ingen betydning om parabolen monteres høyt eller lavt, det er derimot viktig at den monteres på et stabilt materiale. Vær oppmerksom på at f.eks. en tregavl på et hus kan være problematisk, da den vil slå seg med tiden. Det skal foran parabolen være fri sikt mot syd (se nedenfor). Rett parabolen mot syd og plasser den nesten loddrett. Spenn skruer og bolter løst av hensyn til senere fininnstilling. En god tommelfingerregel: Avstand til evt. Hindringer bør være dobbelt så stor som høyden på hindringene. Med andre ord, er en hindring 1 meter høy, skal parabolen 2 meter vekk fra den. TIPS: Du kan male din parabol, så den passer bedre til omgivelsene. Vær da oppmerksom på, at garantien på selve parabolen vil bortfalle. Fig Tilslutning til eksisterende parabol (Oppsetning) Har du allerede en parabol, skal du være oppmerksom på hvilken LNB type parabolen er monteret med. Vi anbefaler at du anvender en universal type. Hvis din Force mottaker ikke er innstillt til den korrekte LNB type, kan det resultere i følgende feil: Menyen skriver forkjært kanalnavn i forhold til den kanal du ser på ditt TV. Ur kan ikke innstilles EPG vil ikke fungere korrekt. VIKTIG! For å tilpasse din mottaker til den aktuelle LNB, se pkt Tilslutning til flere paraboler eller LNB hoder (Oppsetning) Satellittposisjonene 1 Vest og 5 Øst er de mest populære posisjoner. Det befinner seg imidlertid en lang rekke spennende satellitter på himmelen, og din Force mottaker kan motta signaler fra flere satellitter, uten at det er nødvendig å dreie selve parabolen. Satellittposisjonen 5 Øst blir mere og mere populær. Det sendes en rekke skandinaviske og især svenske programmer. Du kan montere 2 LNB enheter på den samme parabol, eller en ekstra parabol for å motta denne satellitt. Du kan enten velge å trekke 2 kabler til din mottaker* (Tuner inngang A & B) eller benytte en såkalt DiSEqC switch, som gjør, at du kan ha opp til 16 LNB enheter på en kabel. Hør med din forhandler om mulighetene. *Gjelder kun Force DuoMaster Bemerk! Force garanterer kun for korrekt funksjonalitet sammen med Force tilbehør eller tilbehør godkjendt av Force. Se våres hjemmeside for ytterligere opplysninger 7

8 Tegningen til høyre viser, hvordan du med en såkalt DiSEqC switch kan samle signalene fra 2 LNB i et kabel. Det kan selvfølgelig også være 2 Universal LNB enheter monteret på samme parabol. Force mottakeren vil skifte automatisk mellom de 2 LNB enheter eller paraboler. Dette oppsett vil også fungere med andre LNB enheter en Universal typen. Bemerk! Benytt kun originalt Force tilbehør for optimal funksjonalitet. Force DISEqC 2-1 varenummer: FO532 Fig. 2 Force DISEqC 4-1 varenummer: FO533 I oppsetningen til venstre kan du se, hvordan man kan tilkoble hele 4 LNB enheter på kun 1 kabel LNB enhetene kan enten være av normal eller universal typen. Med den viste oppsetning vil du typisk motta signaler fra satellittene på 1 Vest, 5 Øst, 13 Øst og 19 Øst. Fig LNB montering Pass på at LNB'en ikke utsettes for støt eller slag, da den inneholder meget følsom elektronikk. Monter LNB'en i parabolens holder, så LNB'ens kabeluttak vender loddrett mod jorden. Monter nå 5-7 mm kvalitetskabel med fast innerleder på LNB'en via F-conektor (se nedenfor). Unngå skarpe knekk på kablen, da det kan medføre en forringet bildekvalitet. Montering av F-conektor. Vær påpasselig, så du ikke kortslutter innerleder og skjerm (trådene omkring innerleder). Isolering Skjerm Innerleder Isolering Fig. 4 Bemerk! LNB'ens F-conektor skal beskyttes mot fuktighet Dette gjøres best med en spesiell, selvvulkaniserende kabeltape, som fåes hos faghandlen, eller noe fett, f.eks. syre fri vaselin. Bruk aldri herde silikon. 2.5 Kabel Benytt en kabel av god kvalitet. Husk at det er meget høyfrekvente signaler, som transporteres igjennom kablen. Kablen skal være av typen med såkalt stiv innerleder. Pass på at innerlederen ikke er klippet skjevt av, da det kan ødelegge både LNB og din Force satellittmottager. I så fall dekker garantien ikke en reparasjon. Kablet skal være av 75 Ohm typen. Man kan normalt trekke ca. 50 m kabel fra parabol til mottaker uten problemer. Kontakt din forhandler, hvis du skal ha en linjeforsterker montert. 8

9 2.6 Motor på parabolen (Oppsetning) Noen Force mottakere kan utbygges med en motorstyring av parabolen (se spec. på din modell). Med en motorstyring får du adgang til mange satellitter og dermed kanaler. Det kan være rett komplisert å innstille en motor korrekt og som utgangspunkt må vi tilråde, at denne oppgave utføres av fagfolk. Der skal ikke trekkes ekstra kabler - Force SkyWalker motorstyringen styres og kontrolleres gjennom det eksisterende RF antenne kabel. Følgende instruksjoner skal følges, da de grunnleggende fysiske innstillinger skal være korrekte, for at systemet kan installeres og anvendes problem fritt. 1. Beslag, motor og parabol monteres, det er viktig ikke å spenne noen mutrer/bolter fast nå. Dette gjøres senere ettersom justering kommer til å gjennomføres ved installasjonen Det er ytterst viktig at beslaget som motor og parabol monteres på er i lodd! 2. Se på kartet, hvilken loddrett elevation din motor (se kart side 11), skal stå på i grader. Befinner du deg f.eks. i Oslo skal den stå på 37,9. Når skalaen på motorens beslag står på den ønskede elevation spennes de fire bolte fast i motoren. 3. Kontroller at motorakselen på parabolen sitter står nøyaktig på 0, på skalaen oven på motoren (motorens horisontal skala, se tegning side 10). Står den ikke på 0,se da pkt for nullstill motor. 4. Nå skal parabolen settes fast til motorens aksel. Det er ytterst viktig at parabolen sitter vinkelrett på motoren. Dette kan kontrolleres ved at måle fra 2 fix punkter på beslaget som selve parabolskålen sitter montert, til beslaget på motoren hvor 2 fix punkter likeledes velges. (se bilde på neste side.)mål på begge sider og juster inntil avstanden er identisk. Spenn nå de to øverste mutterne på parabolens beslag. Under tilspenningen skiftes mellom de to mutterne, således at lik tilspenning oppnås for å unngå at parabolen kommer ut av vinkel, i forhold til motorens aksel. Etter til spenningen kontrolleres på fix punktene at avstanden stadig er lik på begge sider. Den loddrette elevation på selve parabolens beslag skal være ca Nå skal du på kartet avlese hvilken satellitt (reference) du skal justere inn etter. Se på lengdegradene, befinner du deg f.eks. i Oslo er det 10 Øst (Eutelsat IIF4) du skal justere inn etter. For å få adgang til kanaler på de pågjeldende posisjoner, skal du gå inn i "Hovedmeny > Innstill kanaler >Postioner" (se pkt 12.6). for å sikre deg at disse ikke er skjult. Er posisjonene skjult står de med grå skrift, for å aktivere en skjult posisjon markerer du den og trykker "Skjul" (rød snarvei), nå vil den stå med sort skrift og være aktiv. 6. Gå inn i kanalvelgeren, velg en ukodet DIGITAL kanal på den posisjon du skal justere inn etter, forvent ikke at det er bilde på ennå Se evt. våres hjemmeside for oppdatert information om ukodede kanaler. Bemerk! Vi anbefaler du velger en ukodet digital kanal, da dekodingen av en kodet digital kanal gjør fininnstillingen av motoren mere langsommelig. Det er en fordel å bruke en feltstyrkemåler til innstillingen. 9

10 7. Hvis man nå antar at du befinner deg i Oslo er det altså satellitten 10 Øst du skal justere inn etter (reference). Du har også valgt en ukodet DIGITAL kanal (iflg. pkt. 6) nå velger du "Hovedmeny > Innstill kanaler > Motor > "slå på Motor" så velger du "Justering av 10E/Øst" se pkt Om du har 13E/Øst som ref.står det "Justering av 13E/Øst" Nå dreier du motor og parabol fysisk på én gang horisontalt (ved å ta tak i motoren) til du får maksimalt utslag på søylen "Kvalitet", forvent 50-70% i signal kvalitet på en digital kanal og opp til 100% på en analog (analog kanaler kun på DuoMaster), Deretter skrues motoren fast på monteringsbeslaget, drei igjen kun litt om gangen på de fire mutterene, for at justeringen bibeholdes under fastsettelsen. Nå sitter motoren fast på beslaget og du skal nå finjustere parabolen vertikalt. Justere forsiktig således at den horisontale justering ikke endrer seg (husk parabolen SKAL sitte vinkelrett på motorens aksel), inntil du har maksimalt utslag på søylen "kvalitet" og bildet i bakgrunnen står optimalt. Hvis mottakeren står på en analog kanal (kun DuoMaster), kan den ikke vise et bilde i bakgrunnen. Spenn nå de siste to nederste muttere på parabolens beslag litt om gangen, for igjen å unngå at den går ut av stilling under til fastsettelsen Til slutt kontrolleres at alle muttere er spendt. Du har nå bilde på fra din reference posisjon. Gå nå til pkt for å forsette. VIKTIG! Force kan desverre ikke yte noen form for support til privatpersoner som forsøker seg med Montering av motor på parabol. Vi henviser til forhandleren Fig.5 Horisontalskala Fig.6 Elevationsskala 10

11 Fig. 7 11

12 3 3 Tilkobling av mottaker 3.1 Innhold i mottakerens emballasje Din nye mottaker skal være levert i en ubeskadiget emballasje. Er dette ikke tilfelle skal du straks henvende deg til din forhandler så dette kan bli rettet opp på dette forhold. Emballasjen skal inneholde følgende Force mottaker Fjernbetjening To stk. AAA batterier Manual Coax han/hun kabel Modem tilkobling TV SCART Datalink Audio L/R UHF/VHF phonostikk antenne Parabol tilkobling 220V tilkobling Fig. 8 Video SCART AUX SCART Modulator Bemerk! Utseende og tilkoblingsmuligheter kan variere alt etter modell. 3.2 Tilkobling til TV Du har to muligheter for å tilkoble din Force mottaker til ditt TV. Den første tilkobling er via SCART (ANBEFALES) Benytt et fullt montert 21pins scart kabel. Kun på denne måten får du fullt utbytte av din mottaker. Den andre muligheten er å benytte den innebygde kanal modulator. Benytter du modulator kan du ikke nyte stereo gengivelse, Du kan heller ikke gjengi bilde via RGB som er det optimale for bildegengivelse på de fleste moderne TV apparater. 3.3 Tilkobling til video Som ved "TV" har du 2 muligheter for å tilkoble en VIDEOMASKIN. Benytt enten SCART eller modulator (se fig. 8 for forskjellige tilkoblings kombinasjoner). Har du stereovideo og ønsker opptak i stereo fra din Force satellittmottaker skal du benytte et fullscartkabel. Du vil også oppnå en bedre billedkvalitet ved å benytte SCART forbindelse. 3.4 Tilslutning til AUX SCART Til AUX kontakten kan tilsluttes eksterne enheter som f.eks. VCR2, kamera, dekodere eller spillemaskiner. 3.5 Modulator En modulator er den tradisjonelle måte å fordele signaler på. Modulatoren i din Force mottaker representerer den nyeste PLL teknologi og enheten dekker helt fra kanal 21 til 69. Det betyr at det er mange muligheter til å finne en frekvens som ikke genererer støy på overlappende eller nabokanaler. Modulatoren er en såkalt "loop through" type hvor antenne signalet, stort sett uten tap og uten de at de tilkoblede enheter må være aktive, kan loopes fra fx. VCR til SAT og videre til TV. Som standard er modulatoren innstillet til kanal 38. Se pkt. 6.2 eller 13.3 for opplysninger om innstilling av modulator til andre kanaler. 12

13 3.6 Hi-Fi uttak Din Force mottaker er forsynet med to Phono (RCA)stikk for tilkobling til hi-fi. De fleste Hi-Fi anlegg har en AUX inngang hvor du kan tilkoble din Force mottaker. Se ditt Hi-Fi utstyrs manual for detaljer. 3.7 Modem tilkobling Noen Force mottakere har et modem som kan benyttes til et utal av formål. Stikket er et såkalt RJ11 stikk LNB tilkobling Duomaster På bildet side 12 ser du LNB inngangene avtegnet. Ved en normal installasjon skal du altid tilkoble LNB til den øverste inngang merket A. Kun i meget spesielle installasjoner skal du benytte inngang B. Det kan f.eks. være at du ønsker å tilkoble to LNB enheter, men ikke ønsker omkostningen for en såkalt DICEqC switch og dermed vil trekke to kabler LNB tilkobling D-Master På bildet side 12 ser du LNB inngangen avtegnet. LNB tilkobles inngangen merket LNB Du kan tilkoble en Analog mottaker til utgangen ext. receiver 3.9 Strøm tilkobling Her tilkobler du 230 volt nettspenning. Innsett først netstikket (fig 8). Tilkoble deretter netstikket til strøm Video VCR Force mottaker VCR TV Force mottaker Fig. 9 Bemerk! Denne tegning er ment som et eksempel. Det kan IKKE tilkobles 2 kabler på en inngang. 13

14 4. Fjernbetjeningen Fjernbetjeningen benytter 2 stk. AAA batterier som medfølger din mottaker. Sørg alltid for at batteriene er i god stand og ikke lekker. I perioder hvor betjeningen ikke skal brukes i lengere tid, skal batteriene taes ut. Dårlige batterier har stor innflytelse på fjernbetjeningens rekkevidde. Lyd av/på (Mute) Av /Pa Programtaster Adgang til Elektronisk Program Guide Adgang til hovedmeny Tilbake til forrige meny Kanalskift opp/ned Velg i menu 1 trykk = Tekst-tv 2 trykk = Tv Bilde Gå ut av meny uten å lagre endringer Fargede snarveistaster til bruk i menyene Velg i meny Lydstyrke opp/ned Lese Post Sideskift i meny og kanalvelger Fig. 10 Fig. 11 Betjening av EPG og meny (Fjernbetjeningen) Dette område på fjernbetjeningen brukes også til meny-betjening. Trykk på EPG eller Meny tasten. Beveg den røde boks rundt på skermen med piltastene. Når du ønsker å gå inn i et punkt eller godkjenne, trykk OK. Fargetastene er snarveistaster. I noen menyer har du mulighet for å komme hurtig til et punkt ved å trykke på den aktuelle farge. Fargetastene kan også brukes når du ser tekst-tv. Når du ser et program skal du, for å komme inn i kanalvelgeren, trykke på OK tasten. 14

15 5. Grunnleggende betjening 5.1 Via fjernbetjeningen Den daglige betjening foregår via fjernbetjeningen. Du slår av og på mottakeren med den øverste røde knappen på fjernbetjeningen. Når mottakeren er slukket vil en rød LED lampe i fronten av mottakeren lyse og et UR vil være fremme i displayet. Når du slår på mottakeren vil den røde LED lampe slukke og en grønn LED vil lyse i stedet for. Mottakeren vil alltid starte på den kanal den befant seg på da du slo av mottakeren. BEMERK! Det frarådes å frakoble strømmen til mottakeren da den dermed ikke vil kunne motta oppdateringer, post osv. Se også pkt. 1 vedrørende sikkerhet. BEMERK! (Gjelder kun Force DuoMaster) Du skal være oppmerksom på at Force DuoMaster kombinerer analoge og digitale kanaler i en enhet. Du vil derfor oppleve at det kan være betraktelig forskjell på billedkvaliteten. Det er således teknisk umulig å oppleve såkalt "SNE" på bildet på de digitale kanaler. Er mottaksforholdene dårlige vil bildet simpelthen forsvinne. 5.2 Manuell betjening I midten er der tre knapper den vestre er kanal ned, i midten er (av / på) og høyre er kanal opp. I høyre side monteres de såkalte PCMCIA KORT (CA moduler). Vær forsiktig når disse kort skal innsettes da det kan bety en ikke reparerbar skade på enheten som ikke vil være omfattet av garantien. Bemerk! Du må ikke ta ut og inn programkort mens mottakeren er i drift. Slå av mottakeren - fjern nettkabelen, innsett eller ta ut kort og tilkoble strøm igjen. 5.3 Programkort Programkort innsettes ved å åpne lokket ved den markerte senkning. Bak lokket er det to kortlesere i venstre side merket A og B, tre kontakter i midten og i høyre side 2 PC CARD (Common Interface) merket C og D. Kortene til kortleser A og B Innsettes med den blanke chip vender opp og inn mot mottakeren. De digitale kort innsettes i CA modulen således at den blanke chip vender opp og inn mot mottakeren. Antallet av kortlesere kan variere fra modell til modell. Kortleser A & B A: Viasat B: Canal Digital Bemerk! Utseende kan variere alt etter model. Kortleser C & D C: Canal Digital B: Annet CA modul Fig. 12 Kanal opp AV / PÅ Kanal ned 15

16 5.4 Menysystemet Menysystemet i en Force mottaker er omfattende, men lett å finne ut av Betjeningssystemet minner mye om den måte man navigerer i et computer program. For å kunne innstille de forskjellige parametre i mottakeren skal du gå inn i hovedmenyen, dette gjør man ved å taste MENY på fjernbetjeningen. I menyene velger/aktiverer man menypunkter eller funksjoner ved å plassere den røde boks på det pågjeldende punkt/funksjon ved hjelp av piltastene, og taste OK på fjernbetjeningen. På bildet nedenfor ser du hovedmenyen, den røde boks er her plassert i menypunktet EPG. 5.5 Snarveistaster I enkelte menyer/oversikter kan du komme inn i forskjellige undermenyer ved å trykke på en av de fargede taster på fjernbetjeningen, som svarer til fargen på snarveisknappen i menyen. Nedenfor er det vist et eksempel på en slik meny. Hvis du i denne oversikt f.eks. vil opprette en ny kanal, skal du altså trykke på den blå tast. Nå vil du komme videre til den aktuelle meny 5.4 Hovedmeny med rød boks 5.5 Meny med snaveistaster 5.6 Infobjelke Når du skifter kanal med pil opp/pil ned tastene på fjernbetjeningen eller går inn i kanalvelgeren og velger en annen kanal, vil du se en infobjelke på det nye program. Infobjelken viser navnet på den pågjeldende kanal, titlen på det nåværende program, tidspunktet for programmets start og en tidsindikator som viser hvor langt programmet er i forhold til sluttidspunktet. Den viser også titlen på det neste program med klokkeslett for dette programs starttidspunkt. Bemerk! Infobjelken viser kun denne information på digital kanaler. Ved analoge kanaler (DuoMaster) vil du kun se navnet på den pågjeldende kanal. Vær oppmerksom på at på visse kanaler er denne information ikke mulig! Kanalnavn Nåværende program Tidsindikator for nåværende program 16 Neste program 5.6 Infobjelke

17 5.7 Kanalvelgeren En av de funksjoner du kommer til å bruke ofte er kanalvelgeren. Når du ser et TV program (uansett hvilket) og du ønsker at skifte videre til et annet program kan du gjøre tre ting. Du kan enten trykke på pil opp/pil ned tastene på fjernbetjeningen eller du kan, for å få et bedre overblikk over tilgjengelige kanaler, trykke på OK tasten. Da kommer du inn i kanalvelgeren. Du kan også velge å taste kanalnummeret direkte.tast f.eks.125 og vent noen få sekunder. Nå skifter mottakeren til kanal 125 du kan også taste kanalnummeret og deretter taste OK for hurtig skift. Du navigerer i kanalvelgeren på følgende måte: Ved hjelp av pil opp/pil ned tastene på fjernbetjeningen flytter du den røde boks til den kanal du ønsker å se, og taster OK. Ved hjelp av side opp/side ned tastene på fjernbetjeningen (se pkt. 4) skifter du til neste/forrige side i listen Du kan selv bestemme hvordan rekkefølgen og nummerordenen på kanalene i kanalvelgeren skal være. Ved å trykke på den blå tast kan du sortere kanalene etter en bestemt kategori, f.eks. sport. Derved vil du kun se de av kanalene som er kategorisert som sportskanaler. (Les mere om tilføyelse av sorteringsparametre på de enkelte kanaler i pkt og ) Derutover er kanalene listet i språkorden. På skjermbildet herunder står alle norske kanaler først, dernest de danske osv. Den grunnleggende språkorden avhenger av det menyspråk du velger under oppsetningen (pkt. 6). For å endre språkordenen skal du gå inn i menyen "Språk" (pkt. 12.3) og endre språk-rekkefølgen Ved å trykke på den gule tast på fjernbetjeningen skifter du mellom TV og Radio kanaler. Radiokanalene kan også sorteres etter kategori. En annen smart detalj er det Innfelte tv bilde. Når du tar frem kanalvelgeren vil den aktuelle tv kanal vises inntil du velger en annen kanal. Bemerk - Viktig information for Force DuoMaster! Det Innfelte tv billede er kun mulig på digitale kanaler. Hvis du ser en analog kanal når du tar frem kanalvelgeren, vil det ikke være noe tv bilde i kanalvelgeren. Kanalnumre Sorterings muligheter Satellitt positioner Innblendet tv bilde Kanaler 5.7 Kanalvelgeren 17

18 6. Oppstart Første gang, og kun første gang, du slår på mottakeren vil du se en installasjons wizard der guider deg igjennom de viktigste punkter 6.1 Velg språk (Oppstart) Ved å velge et lands flagg (f.eks. Norsk) vil hele menyen endre seg til det språk du velger. Velg f.eks. det Norske flagg ved at trykke på piltastene inntil du har markert det Norske flagget. Tast OK. Du vil nå se en beskjed på det pågjeldende språk der sier - "Vent vennligst - innleser oppsett." 6.1 Velg språk 6.2 TV format Godkjenn lisensbetingelser (Oppstart) Ved å taste OK godkjenner du de betingelser der er forbundet med den software du har ervervet en lisens til. Se "Viktig information" på side TV format (Oppstart) Med TV format menes om du har et alminnelig 4:3 TV eller et Widescreen TV i 16:9. Aktiver punktet med OK, velg med piltastene og tast OK for å velge. (se også pkt. 13.3) 6.3 Tilpasning (Oppstart > TV format) Her har du flere muligheter for å tilpasse det aktuelle program til ditt TV format 6.4 TV-Scart (Oppstart > TV format) Her velger du hvilket utgangssignal det skal komme fra din mottakers Scart stikk. Det er 3 muligheter: (Det har stor betydning for bildekvaliteten at du velger den riktige) 1. CVBS/Video. Dette er det "normale" utgangssignal, og kan brukes i alle TV med video inngang. De neste 2 muligheter er lidt mere spesielle, men de gir til gjengjeld det beste bilde. 2. RGB og 3. SVHS. Begge utgangssignaler krever at dit TV har spesielle innganger til disse. Vi henviser til bruksanvisningen til ditt TV. Prøv deg evt. frem. 6.5 UHF kanal (Oppstart > TV Format) Her kan du velge kanalene fra 29 til og med 69. Med det brede spektre er det således mulighet for alltid at finne en kanal som ikke overlapper eller gir nabokanals forstyrrelser. Marker punktet, tast OK og velg den ønskede kanal i listen. 18

19 6.6 Posisjoner (Oppstart) I dette punkt velger du hvor mange satellitter din parabolinstallasjon gir adgang til. Et typisk NORDEN system med 2 LNB inneholder satellittene Thor og Sirius Marker med piltastene og tast OK for at aktivere. Tast OK igjen for å deaktivere 6.6 Posisjoner Du avslutter din installasjon ved å markere ANVEND og taste OK. Nå vil uret komme frem på displayet på mottakeren såfremt du har signal fra parabolen 19

20 Hovedmeny For å komme inn i de følgende menypunkter, skal du inn via hovedmenyen. Tast MENY på fjernbetjeningen og velg det menypunkt du ønsker (se pkt. 5.4). 7. EPG (Hovedmeny) EPG er en Elektronisk Program Guide som gir mulighet for å få et hurtig overblikk over det aktuelle utvalg av programmer. Noen informasjoner kan være basert på Tekst-TV informasjoner (Force patent). Når du kommer inn i EPG oversikten vil du se en oversikt på alle de kanaler hvor EPG data er tilgjengelig. Vil du se EPG data for andre dager eller tidspunkter, skal du trykke på en av de fargede snarveistaster på fjernbetjeningen (i dette tilfelle rød eller grøn). Trykker du på den røde tast får du mulighet til å velge en annen dag (4 dager frem), og trykker du på den grønne tast kan du velge en anden periode (Nå, Formiddag, Ettermiddag, Kveld og Hele dagen). Tidsindikator på det nåværende program. Hovedmeny 7.0 EPG 7.1 Dag - rød tast (Hovedmeny > EPG) Velges med den røde snarveistast på fjernbetjeningen. Her velger du den dag som du vil se EPG data fra (4 dager frem) 7.2 Periode - grønn tast (Hovedmeny > EPG) Velges med den grønne snarveistast på fjernbetjeningen. Her velger du den periode hvorfra du vil se EPG data, f.eks "Hele dagen". 7.3 Program info meny (Hovedmeny > EPG) Hvis du vil se detaljer om et av programmene i EPG oversikten, markerer du programmet og taster OK. (Bemerk: Det er programlevrandøren som bestemmer hvilke informasjoner som vises). Nå er du inne i menyen for det enkelte program. I denne meny kan du bestille et program opp til 4 dager frem, som du enten vil se eller ta opp på video. Funksjonene er som følger: Program info meny

21 7.4 "Skift til" - rød tast (Hovedmeny > EPG > Program info meny) Velges med den røde snarveistast på fjernbetjeningen, og mottakeren skifter omgående til dette program. 7.5 "TV-man" - grønn tast (Hovedmeny > EPG > Program info meny) Velges med den grønne snarveistast på fjernbetjeningen, og mottageren vil legge programmet inn i TV Manageren, og vil så automatisk vise programmet når tidspunktet kommer (se også avsnitt 9. Timer) 7.6 "Opptak" - gul tast (Hovedmeny > EPG > Program info meny) Velges med den gule snarveistast på fjernbetjeningen, og mottakeren vil legge programmet inn i Video Timeren. Mottakeren vil så automatisk starte og stoppe din video etter program tidspunktene (se også avsnitt 9. Timer) Bemerk! For at Videotimeren skal fungere korrekt, krever det at din mottaker er innstilt til å styre din video. Les mere om IR-Blast i avsnitt

22 8. Tekst-TV (Hovedmeny) Tekst-TV har med dette produkt nået en ny dimensjon. Du har aldri før sett tekst-tv skifte så hurtig - dette skyldes det helt ny utviklede Force IntelliText som har hukommelse til over 3000 tekst TV sider. Tekst TV aktiveres ved å taste TEXT på fjernbetjeningen eller aktiverer punktet "tekst-tv" fra hovedmenyen. Mens du søker information på tekst TV vil du samtidig kunne se den aktuelle TV utsendelsen i et lite innfelt vindu. Bemerk - Viktig informasjon for Force DuoMaster 1020S! På Force DuoMaster 1020S er det ikke mulig å motta tekst-tv på analoge kanaler. 8.0 Tekst-tv Bemerk - Viktig informasjon for Force DuoMaster! Det er ikke teknisk mulig å vise et innfelt bilde i tekst-tv på de analoge kanaler. 8.1 Undersider (Hovedmeny > Text-tv) På mange tekst-tv sider er det såkalte undersider. Dette kan f.eks. være illustrert ved at informasjonen 1/5 finnes på skjermen. Det betyr at du nå ser underside 1 av 5. Du kan fritt skifte mellom disse undersider ved å betjene høyre/venstre piltast på fjernbetjeningen. 8.2 Snarveistaster (Hovedmeny > Text-tv) På skjermbildet vil du se en ramme med hhv. farven rød, grøn, gul, blå. Dette er snarveis taster og du kan hurtig komme til den side den aktuelle farve står for ved å taste den samme farge på fjernbetjeningen. 8.3 Direkte valg av Tekst TV side (Hovedmeny > Text-tv) Du kan benytte de alfanumeriske taster til å velge en tekst-tv side direkte. Tallene du taster vises i dialog boksen. 22

23 9. Timer (Hovedmeny) Din Force mottaker kan på en helt unik og enkel måte innstilles til å utføre forskjellige oppgaver på et bestemt tidspunkt. I hovedmenyen velger du Timer, og du vil se en oversikt over de oppgaver som timeren skal styre (når der er valgt noen). Timeren er som standard satt til å hente post (Denne innstilling kan IKKE slettes, men det er mulig å endre tidspunktet for postavhentning). For å tilføye en ny oppgave trykker du på den gule snarveistast på fjernbetjeningen (Ny timer). Marker feltet ut for "Funksjon" og trykk OK. Nå vil du se en liste med følgende muligheter: Videotimer TV Manager Stand-By Motta Post Innles EPG Kortoppdatering 9. Timer oversikt Timer funksjonsvalg 9.1 Videotimer (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Bemerk! Denne funksjon er ikke standard på alle Force modeller. Se spec. på din modell. Når din Force mottaker har lært kodene fra din video's fjernbetjening (se avsnitt 14) kan du innstille mottakeren til automatisk å starte og stoppe opptaket av et program etter ditt eget valg. Sådan gjør du: (se neste side) 9.1 Video Timer 23

24 Velg Ny timer (se pkt. 9) I feltet "Funksjon" velges "Videotimer" I feltet "Kanal" velges den kanal du vil ta opp fra I feltet "tekst" kan du skrive en tekst så du bedre kan huske denne innstilling, f.eks. hvilket program du vil ta opp I feltet "Dag" velges hvilken dato programmet starter (opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes start tidspunktet I feltet "Stopp" tastes stopp tidspunktet Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer. 9.2 TV Manager (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Din Force mottaker kan innstilles til automatisk å gi beskjed når et program starter. Når tidspunktet for programmet kommer, vil mottakeren vise en beskjed på skjermen, og du kan så velge å skifte over til dette programmet eller avbryte. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.2 TV Manager TV Manager - Beskjed når programmet starter I feltet "Funksjon" velges "TV Manager" I feltet "Kanal" velges den kanal du vil se I feltet "tekst" kan du skrive en tekst så du bedre kan huske denne innstilling, f.eks. hvilket program du vil se I feltet "Dag" velges hvilken dato programmet starter (opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes start tidspunktet Velg ANVENDT Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil gi beskjed når programmet starter. 9.3 Stand-By (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Her kan du innstille din mottaker til automatisk å gå i stand-by på et fast tidspunkt, dette kan være hensiktsmessig hvis du glemmer selv å slå av mottakeren. Denne funksjon sparer strøm og forlenger mottakerens levetid. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 24

25 9.3 Stand-By I feltet "Funksjon" velges "Stand-By" I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal gå i stand-by (hver dag eller en dato opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor mottakeren skal gå i stand-by Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer. 9.4 Motta post (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Din mottaker er som standard innstilt til å checke for ny post hver dag. Men du kan selv innstille et tidspunkt hvor du også ønsker å checke for ny post. F.eks. hvis du vil hente post 2 ganger om dagen. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.4 Motta Post I feltet "Funksjon" velges "Motta post" I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal checke for ny post (hver dag eller en dato opp til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt mottakeren skal checke for ny post Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer. 25

26 9.5 Innles EPG (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Du kan også innstille din mottaker til å oppdatere EPG data på spesifikke tidspunkter f.eks. om natten. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.5 Innles EPG I feltet "Funksjon" velges "Innles EPG" I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal innlese EPG data (hver dag eller en dato opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt når mottakeren skal innlese EPG data Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer 9.6 Kortoppdatering (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Denne funksjon kan oppdatere ditt/dine programkort på spesifikke tidspunkter. Dette kan spesielt være hensiktsmessig hvis du f.eks. er på ferie eller av annen årsak ikke bruker din mottaker i lengere tid, og dine programkort således ikke blir oppdaterte Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.6 Kortoppdatering 26 I feltet "Funksjon" velges "Kortoppdatering" I feltet "Kanal" velges den kanal hvor det tilhørende programkort skal oppdateres I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal oppdatere programkortet (hver dag eller en dato opp til 30 dage frem)

27 I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor mottakeren skal begynne oppdateringen I feltet "Stop" tastes det tidspunkt hvor mottakeren skal stoppe oppdateringen Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer 9.7 Redigere i timer innstillinger (Hovedmeny > Timer) Hvis du ønsker å endre en av de timer innstillingene, skal du gjøre følgende: Gå inn i timer oversikten (Hovedmeny > Timer). Marker den innstilling du ønsker å endre og tast OK. Nå vil du komme inn i menyen for den aktuelle innstilling, du kan nå endre de forskjellige parametre 9.8 Slette timer innstilling (Hovedmeny > Timer) Hvis du vil slette en timer innstilling skal du gjøre følgende: Gå inn i timer oversikten (Hovedmeny > Timer). Marker den innstilling du ønsker å slette og tast OK. Nå vil du komme inn i menyen for den aktuelle innstilling. Her markerer du SLETT og taster OK. Nå er innstillingen slettet. Valg av timer innstilling til endring / sletting 9.7/9.8 Endre / slette timer innstilling 27

28 10. Post (Hovedmeny) Med post systemet er det mulig å informere deg løpende om nyheder samtidig som systemet kan benyttes til utsendelse av andre informasjoner. Velg POST fra hovedmenyen og tast OK. Inne i postoversigten skal du, for å lese den enkelte beskjed, markere emnet og taste OK. 10. Post 10.1 Ny post (Hovedmeny > Post) Når det er kommet ny post vil du se et "konvolutt" symbol på din TV skjerm. Når all ny post er lest vil " konvolutt " symbolet forsvinne automatisk, inntil neste beskjed mottas Bemerk! Ved å trykke på tasten på din fjernbetjening kommer du direkte inn i postoversigten 28

29 11. Adgangskontroll (Hovedmeny) Adgangskontroll er et punkt som gir opplysning hhv. status på dine programkort Har du problemer med å motta et program som du mener at du burde ha adgang til, kan du se om dit programkort er blitt oppdateret. 11. Adgangskontroll Bemerk! Programleverandørene oppdaterer dine kort via satellitt. Det betyr at såfremt din mottaker av forskjellige årsager ikke har vært tilsluttet strøm i en periode - vil det være en mulighet for at kortet ikke er oppdatert. Tilkoble mottakeren og la den stå på den aktuelle kanal i minst 12 timer. Hjelper dette ikke og du er sikker på du har betalt for kanalen kan du kontakte den aktuelle programleverandør - men sørg for at ha kortinformationen ved hånden da programleverandør skal ha kortnummer samt dato for siste oppdatering for å kunne hjelp deg. En sikker måte å oppdatere CI moduler: Skift til den kanal hvor der skal oppdateres. Sett mottakeren i stand-by. Slå mottakeren på igjen, og la den stå. Du kan også innstille timeren til automatisk å oppdatere ditt / dine programkort på bestemte tidspunkter. Les mere om dette i avsnitt 9 29

30 12. Menyen "Innstill kanaler" (Hovedmeny) I menypunktet "Innstill kanaler" er der en rekke undermenyer. Du kommer videre ved å markere "Innstill kanaler" i hovedmenyen med den røde boks, og taste OK. Nå vil de se følgende punkter, som igjen velges ved å markere dem og taste OK 12. Menyen "Innstill kanaler" 12.1 TV (Hovedmeny > Innstill kanaler) I denne meny kan du flytte rundt på kanalene i den rekkefølge du ønsker du kan også skjule kanaler som de ikke har adgang til. En skjult kanal vil ikke vises i kanalvelgeren når du under daglig betjening taster OK TV Skjul kanal (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Slik skjuler du en kanal. Benytt piltastene til å finne og markere den pågjeldende kanal. Når den ønskede kanal er markert taster du den røde tast på fjernbetjeningen Du vil nå se at teksten på den aktuelle kanal blir nedtonet. Nå er den skjult Hvis du vil aktivere kanalen igjen skal du bare gjenta den samme prosedyre. Marker kanalen og tast den røde tast. Det er ikke mulig å slette kanaler fullstendig da den automatiske kanaloppdatering således ikke vil fungere Flytt kanal (Hovedmeny > Indstill kanaler > TV) Slik flytter du en kanal. Marker den kanal du ønsker å flytte ved å benytte piltastene. Tast den grønne tast for "KLIPP". Nå vil du oppleve at kanalen forsvinner fra listen og alle andre kanaler "lukker hullet". Din skjerm vil samtidig gi deg følgende information "Flytter: "kanalens navn". Benytt piltastene til å flytte kanalen til den programplass hvor du ønsker kanalen og tast igjen den grønne tast. Nå er kanalen flyttet. 30

31 Sorter (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Mulighet for å innstille hvordan kanalene vises i kanalvelgeren. Etter Posisjon, Språk eller Kategori Ny kanal (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Hvis du vil opprette en ny kanal trykker du på den blå tast på fjernbetjeningen. Nå kommer du inn i en meny med mulighet for å innstille den nye kanals forskjellige parametre Ny kanal Navn (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Her kan du inntaste kanalens navn etter eget valg. Marker feltet "Ny kanal" med den røde boks og tast OK Språk (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Sorteringsparameter (se pkt ). Hvis du velger at dine kanaler skal sorteres etter språk i kanalvelgeren, vil den inntastede verdi i dette felt bestemme hvordan denne kanal bliver vist Kategori (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Sorteringsparameter (se pkt ). Hvis du velger at dine kanaler skal sorteres etter kategori i kanalvelgeren, vil den inntastede verdi i dette felt bestemme hvordan denne kanal bliver vist Pakke (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Her velger du den programleverandør kanalen tilbys av. Hvis det er en gratiskanal velges "Ingen" Posisjon (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal Her velges kanalens satellitt posisjon Signal (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Her velges om signalet er DVB (digital), Mac eller PAL (analog). Bemerk! Dette gjelder kun Force DuoMaster 31

32 Frekvens (Hovedmeny > Innstill kanal > TV > Ny kanal) Ved ny kanal skal du velge frekvensen fra rullemenyen som kommer frem når du markerer "frekvens" med den røde boks og taster OK. Her velges hvilken frekvens kanalen ligger på. Hvis du ikke kan finne den riktige frekvens i rullemenyen, skal du gå tilbake til meny punktet "Innstill kanal > Frekvenser" (se pkt 12.8). Ved ny PAL kanal tastes frekvensen inn direkte med fjernbetjeningen. (Gjelder kun Force DuoMaster) Ny DVB/Mac kanal Ny PAL kanal Program ID (SID) (Hovedmeny > Innstill kanal > TV > Ny kanal) Skal tastes inn hvis den nye kanal er en DVB (digital) kanal. Det skal ikke tastes program ID inn for Mac og PAL (analoge) kanaler. (Gjelder kun Force DuoMaster) Lydspor (Hovedmeny > Innstill kanal > TV > Ny kanal) Skal velges hvis den nye kanal er en PAL (analog) kanal. (Gjelder kun Force DuoMaster) Stereo (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Marker om den nye kanal er i stereo. Dette gjelder kun for PAL (analoge) kanaler (Gjelder kun Force DuoMaster) Rediger kanaler (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Du kan se hvordan den enkelte kanal er innstilt og redigere i de fastlagte parametre, herunder navnet på kanalen. Sådan gjør du: Marker den kanal du ønsker å redigere og tast OK. Nå vil du se et skjermbilde med en masse muligheter. Felles for alle er at for å endre skal du markere punktet med piltastene og taste OK. 32 Kanal oversikt

33 Navn (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Her ser du kanalens navn. Ønsker du å endre kanalens navn til noe annet f.eks. Tegnefilm. Taster du OK. Nå vil et alfabet komme frem. Med den blå tast sletter du de foranstående bokstaver. Med den røde tast kan du skifte mellom store og små bokstaver. Med den hhv. gule og grønne tast kan du flytte markøren i selve navnet. Benytt piltastene opp/ned - høyre/venstre til å flytte den røde markør til det ønskede bokstav. Tall velges direkte fra fjernbetjeningen. Tast OK for å velge. Vil du avbryte kan du taste EXIT og dermed forlate menyen uten å endre noe. Ønsker du å lagre endringene skal du markere punktet ANVEND og taste OK. Rediger kanaler Språk (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Her velger du hvilket språk kanalen skal sorteres under i kanalvelgeren. (Se også pkt om sortering) Kategori (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Her velger du hvilken kategori den aktuelle kanal skal sorteres under kanalvelgeren. (Se også pkt om sortering) Pakke (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Dette punkt har betydning for hvilken kanalleverandør der leverer det aktuelle program. ADVARSEL! Du bør ikke endre i dette punkt medmindre du er sikker på at en annen leverandør enn den beskrevne leverer kanalen til deg. Tast OK for å se en oversikt. Husk å lagre evt. endringer Sendetid (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Noen kanaler sender ikke alle 24 timer i døgnet. Det betyr som regel at de deler sendetid med andre kanaler. For å unngå en kanal der ikke sender, kommer frem i kanallisten, og dermed vil vise en helt anden kanal hvis du velger den, er det her mulighet for å beskrive den aktuelle sendetid. Marker tidsrammen, tast OK. Tast tidspunktet fra fjernbetjeningen. Husk å lagre endringer med ANVEND Voksenlås (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Noen programmer har en karakter og et innhold som noen brukere ikke ønsker å kunne motta uforvarende samtidig som det kan være et ønske om å begrense f.eks barns adgang til samme. F.eks. sender pornografiske kanaler oftest etter midnatt. Du kan således begrense adgangen ved å taste 00:00 og f.eks. 05:00. Nå vil mottakeren være sperret for den aktuelle kanal i dette tidsrom. 33

34 Program ID (SID) (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Alle digitale kanaler har en såkalt program ID så det kan gjenkjennes av mottakeren Radio (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her endrer du forskjellige parametre for RADIO. Der henvises til pkt. 12.1, da fremgangsmåten mht. skjul, flytting, sortering, redigering og oprettelse av nye kanaler er identisk med TV menyen Radio 12.3 Språk (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her velger du hvilke språk kanalene i kanalvælgeren skal sorteres etter. For detaljer om hvordan flytt og skjul virker henvises til pkt Kategorier (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her velger du hvilken kategori kanalerne i kanalvelgeren skal sorteres etter. For detaljer om hvordan flytt og skjul virker henvises til pkt Språk 12.4 Kategorier 34

35 12.5 Pakker (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her kan du velge å redigere de forskjellige pakker. En pakke betyr at det ligger adgang til en rekke kanaler i den aktuelle pakke. Tast OK for å redigere oppsetningen. ADVARSEL! Det anbefales ikke å endre i oppsetningen for pakkene 12.5 Pakker Innstill pakke Innstill pakke (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Tast OK for å endre navn. Det henvises til pkt for hvordan det kan skrives et nytt navn. Husk å taste ANVEND for å lagre Region (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Der kan ved å følge ovenstående prosedyre, tastes et nytt navn inn på regionen Adgang (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Her velges hvilken kodingsform den pågjeldende pakke benytter. Tast OK for å velge Kortleser (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Her velges hvilken kortleser som skal benyttes. I noen produkter er det opp til 4 kortlesere. De 2 kortlesere til venstre (A+B) er alminnelige kortlesere. De 2 kortlesere til høyre (C+D) er såkalte PC CARD lesere til CA moduler. Husk å lagre endringer ved å markere ANVEND og taste OK Posisjoner (Hovedmeny > Innstill kanaler) For detaljer om hvordan flytt og skjul virker henvises til pkt Posisjoner 35

36 Rediger posisjoner (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) For å redigere i den enkelte posisjon skal du gjøre følgende: Marker den posisjon som skal endres og tast OK. Nå kan du endre den enkelte posisjons parametre (se nedenfor). Husk å markere ANVEND og taste OK for å lagre endringer. Bemerk: Posisjoner som er aktive er skrevet med sort, passive/deaktiverte posisjoner er skrevet med grått Rediger posisjoner Navn (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Navn på den satellitt man vil endre oppsetning på. Ved å markere feltet og taste OK kan navnet endres Posisjon (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her kan du se hvilken posisjon satellitten ligger på. Posisjonen kan endres ved å markere punktet og taste OK Posisjonen kan nå endres med piltastene LNB type (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her kan LNB typen endres hvis det ikke anvendes en universal LNB type Bemerk: Vi anbefaler at det anvendes en original Force universal LNB! LNB Inngang (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her velges hvilken LNB inngang bak på mottakeren som anvendes til den aktuelle satellittposisjon. Inngangen kan skiftes ved å markere punktet og taste OK. Med piltastene velger du mellom A og B. Valget bekreftes med OK DiSEqC 1 (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her velges hvilken inngang på en DISEqC switch som anvendes til den aktuelle posisjon. Normalt vil man anvende inngang 1 (A) på switchen til satellittposisjonen 1 Vest/Thor. Hvis den sitter på en av de andre inngangene - 2 (B), 3 (C) eller 4 (D), markeres punktet og tastes OK. Velge nå den riktige inngang med piltastene. Denne fremgangsmåte anvendes også på de andre satellittposisjonene ved å gå til pkt og velg den neste posisjon som skal endres oppsetning på DiSEqC 2 (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her skal det normalt stå "INGEN", med mindre det er montert mere enn én DISEqC switch på den samme LNB inngang. 36

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-boks Forside 1. Åpning for programkort 2. Kanalbytte opp

Detaljer

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01 Brukerveiledning Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter Versjon 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, versjon 2.4.4906.01 i av v Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett

Detaljer

Fjernkontroll. LIVE TV: lukker alle vinduer og går tilbake til direkte-tv. DEMP: slår volumet av/på. TV, DTV, DVD: endrer modus for fjernkontrollen*

Fjernkontroll. LIVE TV: lukker alle vinduer og går tilbake til direkte-tv. DEMP: slår volumet av/på. TV, DTV, DVD: endrer modus for fjernkontrollen* Fjernkontroll DEMP: slår volumet av/på TV, DTV, DVD: endrer modus for fjernkontrollen* VOD: åpner tjenesten Video-påforespørsel MENU: åpner hovedmenyen EPG: viser den elektroniske programveilederen VOLUM

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN EXPLORIST 600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297132

Din bruksanvisning MAGELLAN EXPLORIST 600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297132 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer