Bruksanvisning. Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S"

Transkript

1 Bruksanvisning Force DuoMaster 1020S Force DuoMaster 1030S Force D-Master 1100S Force D-Master 1111S Force D-Master 1122S Force D-Master 1133S N

2 Følgende varemerker og patenter tilhører Force Electronics A/S og kan være registreret eller under registrering i et eller flere land: Patenter: PR172549, PR172550, (P WO B (patent pending)), BR (brugsmodel) Varemerker: Force Electronics, Terramaster, DuoMaster, MediaExplorer, D-Master, Force Duonet, Force Telecom, Spaceparts, Norsat Figurmærker: PVR 2

3 Force bruksanvisning Forord Kjære Paraboleier Tillykke med dit valg av satellittmottaker. Du har valgt en mottaker som representerer det ypperste innenfor teknologi og design - og som den eneste mottaker på markedet er alt utviklet, designet og produsert i Danmark. Det tilrådes, at du leser pkt. 1 om sikkerhet, før du tilslutter din mottaker til lysnettet første gang. VIKTIG! Denne manual skal betraktes som veiledende da software og brugerflade løpende vil forandre seg, derfor er enhver grafisk gjengivelse kun retningsgivende. Du kan altid hente den nyeste oppdaterte manual i PDF format på våres hjemmeside på adressen: Med vennlig hilsen Force Electronics A/S 3

4 VIKTIG! Viktig informasion Din nye Force mottaker representerer de beste og nyeste muligheter som den nye digitale DVB teknologi åpner mulighet for. Din Force mottaker vil bli løpende forbedret. Mottakerens software vil bli løpende utviklet. Du vil igjennom postsystemet automatisk få beskjed når det er lagt nytt software på satellitterne. Hvis du ønsker å få den nye software lagt inn i mottakeren skal den oppdateres. Sådan gjør du: Gå inn i Hovedmenyen, marker punktet INNSTILLING. Tast OK. Marker punktet OPPDATER. Tast OK. Kontroller at "Kilde" er "Sat. Thor 1.0W" eller "Sat. Astra 19.0E" Marker KODEORD, tast OK. Tast 1234 (Default kode) Tast OK. Marker START og tast OK. Bemerk! I forbindelse med inntastning av kodeordet SKAL du taste OK i den rekkefølge og de antall ganger beskrevet ovenfor, hvis du f.eks. taster koden og deretter trykker på en av piltastene for å markere ANVEND knappen og deretter taster OK, vil du få en "Forkjært kode" beskjed. Dette skyldes at mottakeren registrerer piltasten som et tegn i kodeordet Nå vil mottakeren begynne å hente den nyeste software direkte fra satellitt, det varer cirka 3 minutter. Brukerflaten vil endre seg Du skal være forberedt på at din brukerflate (On Screen Menyene) vil endre seg, dels for å tilføye nye features, dels for løpende å forbedre den eksisterende software. Du har ervervet en lisens til softwaren Du har ikke ervervet eiendomsrett over softwaren men derimot en brukerlisens til å benytte softwaren i ett apparat. Du har altså under ingen omstendigheter rett til at kopiere softwaren uansett av hvilken årsak kopieringen måtte være. Unntatt at du til privat sikkerhetsbruk kan lagre en kopi på et data medie. Force Electronics A/S forbeholder seg rett til løpende å endre software og ekstra features eller services der ligger utover de features du opprinnelig har betalt for - kan bli basert på en form for abonnement eller annen form for betaling. Force Electronics forbeholder seg rett til å benytte POST system eller et tilsvarende system til utsendelse av reklamemateriale. Force Electronics forbeholder seg retten til å kunne oppkreve et symbolsk abonnement for kanallisten - dette gjelder kun for satellittposisjoner utover de skandinaviske på 1 Vest og 5 Øst. For de Skandinaviske posisjoners vedkommende vi kanallisten fortsatt bli vedlikeholdt gratis. Kan du ikke akseptere disse betingelser må du ikke tilslutte apparatet til lysnettet. Tilslutning av apparatet til strøm vil bli betraktet som accept av ovenstående betingelser. BEMERK at ibruktagning av apparatet automatisk registreres i enheten. Endringer i software og brukerflate kan forekomme uten varsel Funksjonalitet garanteres KUN ved bruk av originalt Force tilbehør eller tilbehør som er godkjent av Force. Se våres WEB side for oppdaterte informasjoner på tilbehør: 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet Oppsetning Tilkobling av mottaker Fjernbetjeningen Grunnleggende betjening Oppstart EPG Tekst-TV Timer Post Adgangskontroll Menyen "Innstill kanaler" TV Radio Språk Kategorier Pakker Posisjoner Motor Frekvenser Menyen "Innstilling" Språk Ur TV format Fjernbetjening Oppdatering Nullstill mottaker Informasjon IR-Blast Betjening med B&O fjernbetjening

6 1. Sikkerhet Force mottakeren skal plasseres på et fast og stabilt underlag i rene omgivelser og i passende avstand fra varmeutviklende objekter, som andre elektroniske apparater, radiatorer o.l. Kjøleribbene i bunn og lokk må ikke tildekkes, det skal også være en frihøyde på minst 5 cm over Force mottakeren. Satellittmottakeren skal ikke tilkobles lysnettet, før alle øvrige forbindelser er tilsluttet. Her tenkes på parabol, TV, video og annet tilbehør. Force mottakeren bør stå i "standby", når den ikke benyttes. Dette er av hensyn til forskjellige oppdateringer, som kun kan foregå i standby. Kun i tilfelle av lynnedslag skal satellittmottakeren frakobles lysnettet, da den inneholder meget følsomme komponenter. Bemerk! Garantien omfatter ikke skader, oppstått direkte eller indirekte som følge av lynnedslag eller anden induksjonsstrøm. ADVARSEL! Lokket må ikke fjernes, da apparatet inneholder områder med sterkstrøm. I tilfelle av uautorisert inngrep, fysisk beskadigelse eller unormal bruk av satellittmottakeren bortfalder garantien. 1.1 Support Force kan i utgangspunktet ikke yte support til private. Vi må henvise til din forhandler. I det omfang våres ressurser tillater det, kan vi yte support til private såfremt det henvises til forhandler samt navngitt kontaktperson ved forhandleren. Benytt adressen Det kan gå opp til flere dager før vi kan svare. Du kan eventuelt. søke hurtig hjelp på hjemmesiden eller som drives ov Force entusiaster. Force kan IKKE ta på seg noe ansvar for informasjoner, råd og veiledning herfra, da det er uoffisielle hjemmesider. 6

7 2. Oppsetning 2.1 Fysiske krav for signal mottakelse via satellitt (Oppsetning) Monter parabolen enten på en vegg, en antennemast eller et frittstående rør. Det har ingen betydning om parabolen monteres høyt eller lavt, det er derimot viktig at den monteres på et stabilt materiale. Vær oppmerksom på at f.eks. en tregavl på et hus kan være problematisk, da den vil slå seg med tiden. Det skal foran parabolen være fri sikt mot syd (se nedenfor). Rett parabolen mot syd og plasser den nesten loddrett. Spenn skruer og bolter løst av hensyn til senere fininnstilling. En god tommelfingerregel: Avstand til evt. Hindringer bør være dobbelt så stor som høyden på hindringene. Med andre ord, er en hindring 1 meter høy, skal parabolen 2 meter vekk fra den. TIPS: Du kan male din parabol, så den passer bedre til omgivelsene. Vær da oppmerksom på, at garantien på selve parabolen vil bortfalle. Fig Tilslutning til eksisterende parabol (Oppsetning) Har du allerede en parabol, skal du være oppmerksom på hvilken LNB type parabolen er monteret med. Vi anbefaler at du anvender en universal type. Hvis din Force mottaker ikke er innstillt til den korrekte LNB type, kan det resultere i følgende feil: Menyen skriver forkjært kanalnavn i forhold til den kanal du ser på ditt TV. Ur kan ikke innstilles EPG vil ikke fungere korrekt. VIKTIG! For å tilpasse din mottaker til den aktuelle LNB, se pkt Tilslutning til flere paraboler eller LNB hoder (Oppsetning) Satellittposisjonene 1 Vest og 5 Øst er de mest populære posisjoner. Det befinner seg imidlertid en lang rekke spennende satellitter på himmelen, og din Force mottaker kan motta signaler fra flere satellitter, uten at det er nødvendig å dreie selve parabolen. Satellittposisjonen 5 Øst blir mere og mere populær. Det sendes en rekke skandinaviske og især svenske programmer. Du kan montere 2 LNB enheter på den samme parabol, eller en ekstra parabol for å motta denne satellitt. Du kan enten velge å trekke 2 kabler til din mottaker* (Tuner inngang A & B) eller benytte en såkalt DiSEqC switch, som gjør, at du kan ha opp til 16 LNB enheter på en kabel. Hør med din forhandler om mulighetene. *Gjelder kun Force DuoMaster Bemerk! Force garanterer kun for korrekt funksjonalitet sammen med Force tilbehør eller tilbehør godkjendt av Force. Se våres hjemmeside for ytterligere opplysninger 7

8 Tegningen til høyre viser, hvordan du med en såkalt DiSEqC switch kan samle signalene fra 2 LNB i et kabel. Det kan selvfølgelig også være 2 Universal LNB enheter monteret på samme parabol. Force mottakeren vil skifte automatisk mellom de 2 LNB enheter eller paraboler. Dette oppsett vil også fungere med andre LNB enheter en Universal typen. Bemerk! Benytt kun originalt Force tilbehør for optimal funksjonalitet. Force DISEqC 2-1 varenummer: FO532 Fig. 2 Force DISEqC 4-1 varenummer: FO533 I oppsetningen til venstre kan du se, hvordan man kan tilkoble hele 4 LNB enheter på kun 1 kabel LNB enhetene kan enten være av normal eller universal typen. Med den viste oppsetning vil du typisk motta signaler fra satellittene på 1 Vest, 5 Øst, 13 Øst og 19 Øst. Fig LNB montering Pass på at LNB'en ikke utsettes for støt eller slag, da den inneholder meget følsom elektronikk. Monter LNB'en i parabolens holder, så LNB'ens kabeluttak vender loddrett mod jorden. Monter nå 5-7 mm kvalitetskabel med fast innerleder på LNB'en via F-conektor (se nedenfor). Unngå skarpe knekk på kablen, da det kan medføre en forringet bildekvalitet. Montering av F-conektor. Vær påpasselig, så du ikke kortslutter innerleder og skjerm (trådene omkring innerleder). Isolering Skjerm Innerleder Isolering Fig. 4 Bemerk! LNB'ens F-conektor skal beskyttes mot fuktighet Dette gjøres best med en spesiell, selvvulkaniserende kabeltape, som fåes hos faghandlen, eller noe fett, f.eks. syre fri vaselin. Bruk aldri herde silikon. 2.5 Kabel Benytt en kabel av god kvalitet. Husk at det er meget høyfrekvente signaler, som transporteres igjennom kablen. Kablen skal være av typen med såkalt stiv innerleder. Pass på at innerlederen ikke er klippet skjevt av, da det kan ødelegge både LNB og din Force satellittmottager. I så fall dekker garantien ikke en reparasjon. Kablet skal være av 75 Ohm typen. Man kan normalt trekke ca. 50 m kabel fra parabol til mottaker uten problemer. Kontakt din forhandler, hvis du skal ha en linjeforsterker montert. 8

9 2.6 Motor på parabolen (Oppsetning) Noen Force mottakere kan utbygges med en motorstyring av parabolen (se spec. på din modell). Med en motorstyring får du adgang til mange satellitter og dermed kanaler. Det kan være rett komplisert å innstille en motor korrekt og som utgangspunkt må vi tilråde, at denne oppgave utføres av fagfolk. Der skal ikke trekkes ekstra kabler - Force SkyWalker motorstyringen styres og kontrolleres gjennom det eksisterende RF antenne kabel. Følgende instruksjoner skal følges, da de grunnleggende fysiske innstillinger skal være korrekte, for at systemet kan installeres og anvendes problem fritt. 1. Beslag, motor og parabol monteres, det er viktig ikke å spenne noen mutrer/bolter fast nå. Dette gjøres senere ettersom justering kommer til å gjennomføres ved installasjonen Det er ytterst viktig at beslaget som motor og parabol monteres på er i lodd! 2. Se på kartet, hvilken loddrett elevation din motor (se kart side 11), skal stå på i grader. Befinner du deg f.eks. i Oslo skal den stå på 37,9. Når skalaen på motorens beslag står på den ønskede elevation spennes de fire bolte fast i motoren. 3. Kontroller at motorakselen på parabolen sitter står nøyaktig på 0, på skalaen oven på motoren (motorens horisontal skala, se tegning side 10). Står den ikke på 0,se da pkt for nullstill motor. 4. Nå skal parabolen settes fast til motorens aksel. Det er ytterst viktig at parabolen sitter vinkelrett på motoren. Dette kan kontrolleres ved at måle fra 2 fix punkter på beslaget som selve parabolskålen sitter montert, til beslaget på motoren hvor 2 fix punkter likeledes velges. (se bilde på neste side.)mål på begge sider og juster inntil avstanden er identisk. Spenn nå de to øverste mutterne på parabolens beslag. Under tilspenningen skiftes mellom de to mutterne, således at lik tilspenning oppnås for å unngå at parabolen kommer ut av vinkel, i forhold til motorens aksel. Etter til spenningen kontrolleres på fix punktene at avstanden stadig er lik på begge sider. Den loddrette elevation på selve parabolens beslag skal være ca Nå skal du på kartet avlese hvilken satellitt (reference) du skal justere inn etter. Se på lengdegradene, befinner du deg f.eks. i Oslo er det 10 Øst (Eutelsat IIF4) du skal justere inn etter. For å få adgang til kanaler på de pågjeldende posisjoner, skal du gå inn i "Hovedmeny > Innstill kanaler >Postioner" (se pkt 12.6). for å sikre deg at disse ikke er skjult. Er posisjonene skjult står de med grå skrift, for å aktivere en skjult posisjon markerer du den og trykker "Skjul" (rød snarvei), nå vil den stå med sort skrift og være aktiv. 6. Gå inn i kanalvelgeren, velg en ukodet DIGITAL kanal på den posisjon du skal justere inn etter, forvent ikke at det er bilde på ennå Se evt. våres hjemmeside for oppdatert information om ukodede kanaler. Bemerk! Vi anbefaler du velger en ukodet digital kanal, da dekodingen av en kodet digital kanal gjør fininnstillingen av motoren mere langsommelig. Det er en fordel å bruke en feltstyrkemåler til innstillingen. 9

10 7. Hvis man nå antar at du befinner deg i Oslo er det altså satellitten 10 Øst du skal justere inn etter (reference). Du har også valgt en ukodet DIGITAL kanal (iflg. pkt. 6) nå velger du "Hovedmeny > Innstill kanaler > Motor > "slå på Motor" så velger du "Justering av 10E/Øst" se pkt Om du har 13E/Øst som ref.står det "Justering av 13E/Øst" Nå dreier du motor og parabol fysisk på én gang horisontalt (ved å ta tak i motoren) til du får maksimalt utslag på søylen "Kvalitet", forvent 50-70% i signal kvalitet på en digital kanal og opp til 100% på en analog (analog kanaler kun på DuoMaster), Deretter skrues motoren fast på monteringsbeslaget, drei igjen kun litt om gangen på de fire mutterene, for at justeringen bibeholdes under fastsettelsen. Nå sitter motoren fast på beslaget og du skal nå finjustere parabolen vertikalt. Justere forsiktig således at den horisontale justering ikke endrer seg (husk parabolen SKAL sitte vinkelrett på motorens aksel), inntil du har maksimalt utslag på søylen "kvalitet" og bildet i bakgrunnen står optimalt. Hvis mottakeren står på en analog kanal (kun DuoMaster), kan den ikke vise et bilde i bakgrunnen. Spenn nå de siste to nederste muttere på parabolens beslag litt om gangen, for igjen å unngå at den går ut av stilling under til fastsettelsen Til slutt kontrolleres at alle muttere er spendt. Du har nå bilde på fra din reference posisjon. Gå nå til pkt for å forsette. VIKTIG! Force kan desverre ikke yte noen form for support til privatpersoner som forsøker seg med Montering av motor på parabol. Vi henviser til forhandleren Fig.5 Horisontalskala Fig.6 Elevationsskala 10

11 Fig. 7 11

12 3 3 Tilkobling av mottaker 3.1 Innhold i mottakerens emballasje Din nye mottaker skal være levert i en ubeskadiget emballasje. Er dette ikke tilfelle skal du straks henvende deg til din forhandler så dette kan bli rettet opp på dette forhold. Emballasjen skal inneholde følgende Force mottaker Fjernbetjening To stk. AAA batterier Manual Coax han/hun kabel Modem tilkobling TV SCART Datalink Audio L/R UHF/VHF phonostikk antenne Parabol tilkobling 220V tilkobling Fig. 8 Video SCART AUX SCART Modulator Bemerk! Utseende og tilkoblingsmuligheter kan variere alt etter modell. 3.2 Tilkobling til TV Du har to muligheter for å tilkoble din Force mottaker til ditt TV. Den første tilkobling er via SCART (ANBEFALES) Benytt et fullt montert 21pins scart kabel. Kun på denne måten får du fullt utbytte av din mottaker. Den andre muligheten er å benytte den innebygde kanal modulator. Benytter du modulator kan du ikke nyte stereo gengivelse, Du kan heller ikke gjengi bilde via RGB som er det optimale for bildegengivelse på de fleste moderne TV apparater. 3.3 Tilkobling til video Som ved "TV" har du 2 muligheter for å tilkoble en VIDEOMASKIN. Benytt enten SCART eller modulator (se fig. 8 for forskjellige tilkoblings kombinasjoner). Har du stereovideo og ønsker opptak i stereo fra din Force satellittmottaker skal du benytte et fullscartkabel. Du vil også oppnå en bedre billedkvalitet ved å benytte SCART forbindelse. 3.4 Tilslutning til AUX SCART Til AUX kontakten kan tilsluttes eksterne enheter som f.eks. VCR2, kamera, dekodere eller spillemaskiner. 3.5 Modulator En modulator er den tradisjonelle måte å fordele signaler på. Modulatoren i din Force mottaker representerer den nyeste PLL teknologi og enheten dekker helt fra kanal 21 til 69. Det betyr at det er mange muligheter til å finne en frekvens som ikke genererer støy på overlappende eller nabokanaler. Modulatoren er en såkalt "loop through" type hvor antenne signalet, stort sett uten tap og uten de at de tilkoblede enheter må være aktive, kan loopes fra fx. VCR til SAT og videre til TV. Som standard er modulatoren innstillet til kanal 38. Se pkt. 6.2 eller 13.3 for opplysninger om innstilling av modulator til andre kanaler. 12

13 3.6 Hi-Fi uttak Din Force mottaker er forsynet med to Phono (RCA)stikk for tilkobling til hi-fi. De fleste Hi-Fi anlegg har en AUX inngang hvor du kan tilkoble din Force mottaker. Se ditt Hi-Fi utstyrs manual for detaljer. 3.7 Modem tilkobling Noen Force mottakere har et modem som kan benyttes til et utal av formål. Stikket er et såkalt RJ11 stikk LNB tilkobling Duomaster På bildet side 12 ser du LNB inngangene avtegnet. Ved en normal installasjon skal du altid tilkoble LNB til den øverste inngang merket A. Kun i meget spesielle installasjoner skal du benytte inngang B. Det kan f.eks. være at du ønsker å tilkoble to LNB enheter, men ikke ønsker omkostningen for en såkalt DICEqC switch og dermed vil trekke to kabler LNB tilkobling D-Master På bildet side 12 ser du LNB inngangen avtegnet. LNB tilkobles inngangen merket LNB Du kan tilkoble en Analog mottaker til utgangen ext. receiver 3.9 Strøm tilkobling Her tilkobler du 230 volt nettspenning. Innsett først netstikket (fig 8). Tilkoble deretter netstikket til strøm Video VCR Force mottaker VCR TV Force mottaker Fig. 9 Bemerk! Denne tegning er ment som et eksempel. Det kan IKKE tilkobles 2 kabler på en inngang. 13

14 4. Fjernbetjeningen Fjernbetjeningen benytter 2 stk. AAA batterier som medfølger din mottaker. Sørg alltid for at batteriene er i god stand og ikke lekker. I perioder hvor betjeningen ikke skal brukes i lengere tid, skal batteriene taes ut. Dårlige batterier har stor innflytelse på fjernbetjeningens rekkevidde. Lyd av/på (Mute) Av /Pa Programtaster Adgang til Elektronisk Program Guide Adgang til hovedmeny Tilbake til forrige meny Kanalskift opp/ned Velg i menu 1 trykk = Tekst-tv 2 trykk = Tv Bilde Gå ut av meny uten å lagre endringer Fargede snarveistaster til bruk i menyene Velg i meny Lydstyrke opp/ned Lese Post Sideskift i meny og kanalvelger Fig. 10 Fig. 11 Betjening av EPG og meny (Fjernbetjeningen) Dette område på fjernbetjeningen brukes også til meny-betjening. Trykk på EPG eller Meny tasten. Beveg den røde boks rundt på skermen med piltastene. Når du ønsker å gå inn i et punkt eller godkjenne, trykk OK. Fargetastene er snarveistaster. I noen menyer har du mulighet for å komme hurtig til et punkt ved å trykke på den aktuelle farge. Fargetastene kan også brukes når du ser tekst-tv. Når du ser et program skal du, for å komme inn i kanalvelgeren, trykke på OK tasten. 14

15 5. Grunnleggende betjening 5.1 Via fjernbetjeningen Den daglige betjening foregår via fjernbetjeningen. Du slår av og på mottakeren med den øverste røde knappen på fjernbetjeningen. Når mottakeren er slukket vil en rød LED lampe i fronten av mottakeren lyse og et UR vil være fremme i displayet. Når du slår på mottakeren vil den røde LED lampe slukke og en grønn LED vil lyse i stedet for. Mottakeren vil alltid starte på den kanal den befant seg på da du slo av mottakeren. BEMERK! Det frarådes å frakoble strømmen til mottakeren da den dermed ikke vil kunne motta oppdateringer, post osv. Se også pkt. 1 vedrørende sikkerhet. BEMERK! (Gjelder kun Force DuoMaster) Du skal være oppmerksom på at Force DuoMaster kombinerer analoge og digitale kanaler i en enhet. Du vil derfor oppleve at det kan være betraktelig forskjell på billedkvaliteten. Det er således teknisk umulig å oppleve såkalt "SNE" på bildet på de digitale kanaler. Er mottaksforholdene dårlige vil bildet simpelthen forsvinne. 5.2 Manuell betjening I midten er der tre knapper den vestre er kanal ned, i midten er (av / på) og høyre er kanal opp. I høyre side monteres de såkalte PCMCIA KORT (CA moduler). Vær forsiktig når disse kort skal innsettes da det kan bety en ikke reparerbar skade på enheten som ikke vil være omfattet av garantien. Bemerk! Du må ikke ta ut og inn programkort mens mottakeren er i drift. Slå av mottakeren - fjern nettkabelen, innsett eller ta ut kort og tilkoble strøm igjen. 5.3 Programkort Programkort innsettes ved å åpne lokket ved den markerte senkning. Bak lokket er det to kortlesere i venstre side merket A og B, tre kontakter i midten og i høyre side 2 PC CARD (Common Interface) merket C og D. Kortene til kortleser A og B Innsettes med den blanke chip vender opp og inn mot mottakeren. De digitale kort innsettes i CA modulen således at den blanke chip vender opp og inn mot mottakeren. Antallet av kortlesere kan variere fra modell til modell. Kortleser A & B A: Viasat B: Canal Digital Bemerk! Utseende kan variere alt etter model. Kortleser C & D C: Canal Digital B: Annet CA modul Fig. 12 Kanal opp AV / PÅ Kanal ned 15

16 5.4 Menysystemet Menysystemet i en Force mottaker er omfattende, men lett å finne ut av Betjeningssystemet minner mye om den måte man navigerer i et computer program. For å kunne innstille de forskjellige parametre i mottakeren skal du gå inn i hovedmenyen, dette gjør man ved å taste MENY på fjernbetjeningen. I menyene velger/aktiverer man menypunkter eller funksjoner ved å plassere den røde boks på det pågjeldende punkt/funksjon ved hjelp av piltastene, og taste OK på fjernbetjeningen. På bildet nedenfor ser du hovedmenyen, den røde boks er her plassert i menypunktet EPG. 5.5 Snarveistaster I enkelte menyer/oversikter kan du komme inn i forskjellige undermenyer ved å trykke på en av de fargede taster på fjernbetjeningen, som svarer til fargen på snarveisknappen i menyen. Nedenfor er det vist et eksempel på en slik meny. Hvis du i denne oversikt f.eks. vil opprette en ny kanal, skal du altså trykke på den blå tast. Nå vil du komme videre til den aktuelle meny 5.4 Hovedmeny med rød boks 5.5 Meny med snaveistaster 5.6 Infobjelke Når du skifter kanal med pil opp/pil ned tastene på fjernbetjeningen eller går inn i kanalvelgeren og velger en annen kanal, vil du se en infobjelke på det nye program. Infobjelken viser navnet på den pågjeldende kanal, titlen på det nåværende program, tidspunktet for programmets start og en tidsindikator som viser hvor langt programmet er i forhold til sluttidspunktet. Den viser også titlen på det neste program med klokkeslett for dette programs starttidspunkt. Bemerk! Infobjelken viser kun denne information på digital kanaler. Ved analoge kanaler (DuoMaster) vil du kun se navnet på den pågjeldende kanal. Vær oppmerksom på at på visse kanaler er denne information ikke mulig! Kanalnavn Nåværende program Tidsindikator for nåværende program 16 Neste program 5.6 Infobjelke

17 5.7 Kanalvelgeren En av de funksjoner du kommer til å bruke ofte er kanalvelgeren. Når du ser et TV program (uansett hvilket) og du ønsker at skifte videre til et annet program kan du gjøre tre ting. Du kan enten trykke på pil opp/pil ned tastene på fjernbetjeningen eller du kan, for å få et bedre overblikk over tilgjengelige kanaler, trykke på OK tasten. Da kommer du inn i kanalvelgeren. Du kan også velge å taste kanalnummeret direkte.tast f.eks.125 og vent noen få sekunder. Nå skifter mottakeren til kanal 125 du kan også taste kanalnummeret og deretter taste OK for hurtig skift. Du navigerer i kanalvelgeren på følgende måte: Ved hjelp av pil opp/pil ned tastene på fjernbetjeningen flytter du den røde boks til den kanal du ønsker å se, og taster OK. Ved hjelp av side opp/side ned tastene på fjernbetjeningen (se pkt. 4) skifter du til neste/forrige side i listen Du kan selv bestemme hvordan rekkefølgen og nummerordenen på kanalene i kanalvelgeren skal være. Ved å trykke på den blå tast kan du sortere kanalene etter en bestemt kategori, f.eks. sport. Derved vil du kun se de av kanalene som er kategorisert som sportskanaler. (Les mere om tilføyelse av sorteringsparametre på de enkelte kanaler i pkt og ) Derutover er kanalene listet i språkorden. På skjermbildet herunder står alle norske kanaler først, dernest de danske osv. Den grunnleggende språkorden avhenger av det menyspråk du velger under oppsetningen (pkt. 6). For å endre språkordenen skal du gå inn i menyen "Språk" (pkt. 12.3) og endre språk-rekkefølgen Ved å trykke på den gule tast på fjernbetjeningen skifter du mellom TV og Radio kanaler. Radiokanalene kan også sorteres etter kategori. En annen smart detalj er det Innfelte tv bilde. Når du tar frem kanalvelgeren vil den aktuelle tv kanal vises inntil du velger en annen kanal. Bemerk - Viktig information for Force DuoMaster! Det Innfelte tv billede er kun mulig på digitale kanaler. Hvis du ser en analog kanal når du tar frem kanalvelgeren, vil det ikke være noe tv bilde i kanalvelgeren. Kanalnumre Sorterings muligheter Satellitt positioner Innblendet tv bilde Kanaler 5.7 Kanalvelgeren 17

18 6. Oppstart Første gang, og kun første gang, du slår på mottakeren vil du se en installasjons wizard der guider deg igjennom de viktigste punkter 6.1 Velg språk (Oppstart) Ved å velge et lands flagg (f.eks. Norsk) vil hele menyen endre seg til det språk du velger. Velg f.eks. det Norske flagg ved at trykke på piltastene inntil du har markert det Norske flagget. Tast OK. Du vil nå se en beskjed på det pågjeldende språk der sier - "Vent vennligst - innleser oppsett." 6.1 Velg språk 6.2 TV format Godkjenn lisensbetingelser (Oppstart) Ved å taste OK godkjenner du de betingelser der er forbundet med den software du har ervervet en lisens til. Se "Viktig information" på side TV format (Oppstart) Med TV format menes om du har et alminnelig 4:3 TV eller et Widescreen TV i 16:9. Aktiver punktet med OK, velg med piltastene og tast OK for å velge. (se også pkt. 13.3) 6.3 Tilpasning (Oppstart > TV format) Her har du flere muligheter for å tilpasse det aktuelle program til ditt TV format 6.4 TV-Scart (Oppstart > TV format) Her velger du hvilket utgangssignal det skal komme fra din mottakers Scart stikk. Det er 3 muligheter: (Det har stor betydning for bildekvaliteten at du velger den riktige) 1. CVBS/Video. Dette er det "normale" utgangssignal, og kan brukes i alle TV med video inngang. De neste 2 muligheter er lidt mere spesielle, men de gir til gjengjeld det beste bilde. 2. RGB og 3. SVHS. Begge utgangssignaler krever at dit TV har spesielle innganger til disse. Vi henviser til bruksanvisningen til ditt TV. Prøv deg evt. frem. 6.5 UHF kanal (Oppstart > TV Format) Her kan du velge kanalene fra 29 til og med 69. Med det brede spektre er det således mulighet for alltid at finne en kanal som ikke overlapper eller gir nabokanals forstyrrelser. Marker punktet, tast OK og velg den ønskede kanal i listen. 18

19 6.6 Posisjoner (Oppstart) I dette punkt velger du hvor mange satellitter din parabolinstallasjon gir adgang til. Et typisk NORDEN system med 2 LNB inneholder satellittene Thor og Sirius Marker med piltastene og tast OK for at aktivere. Tast OK igjen for å deaktivere 6.6 Posisjoner Du avslutter din installasjon ved å markere ANVEND og taste OK. Nå vil uret komme frem på displayet på mottakeren såfremt du har signal fra parabolen 19

20 Hovedmeny For å komme inn i de følgende menypunkter, skal du inn via hovedmenyen. Tast MENY på fjernbetjeningen og velg det menypunkt du ønsker (se pkt. 5.4). 7. EPG (Hovedmeny) EPG er en Elektronisk Program Guide som gir mulighet for å få et hurtig overblikk over det aktuelle utvalg av programmer. Noen informasjoner kan være basert på Tekst-TV informasjoner (Force patent). Når du kommer inn i EPG oversikten vil du se en oversikt på alle de kanaler hvor EPG data er tilgjengelig. Vil du se EPG data for andre dager eller tidspunkter, skal du trykke på en av de fargede snarveistaster på fjernbetjeningen (i dette tilfelle rød eller grøn). Trykker du på den røde tast får du mulighet til å velge en annen dag (4 dager frem), og trykker du på den grønne tast kan du velge en anden periode (Nå, Formiddag, Ettermiddag, Kveld og Hele dagen). Tidsindikator på det nåværende program. Hovedmeny 7.0 EPG 7.1 Dag - rød tast (Hovedmeny > EPG) Velges med den røde snarveistast på fjernbetjeningen. Her velger du den dag som du vil se EPG data fra (4 dager frem) 7.2 Periode - grønn tast (Hovedmeny > EPG) Velges med den grønne snarveistast på fjernbetjeningen. Her velger du den periode hvorfra du vil se EPG data, f.eks "Hele dagen". 7.3 Program info meny (Hovedmeny > EPG) Hvis du vil se detaljer om et av programmene i EPG oversikten, markerer du programmet og taster OK. (Bemerk: Det er programlevrandøren som bestemmer hvilke informasjoner som vises). Nå er du inne i menyen for det enkelte program. I denne meny kan du bestille et program opp til 4 dager frem, som du enten vil se eller ta opp på video. Funksjonene er som følger: Program info meny

21 7.4 "Skift til" - rød tast (Hovedmeny > EPG > Program info meny) Velges med den røde snarveistast på fjernbetjeningen, og mottakeren skifter omgående til dette program. 7.5 "TV-man" - grønn tast (Hovedmeny > EPG > Program info meny) Velges med den grønne snarveistast på fjernbetjeningen, og mottageren vil legge programmet inn i TV Manageren, og vil så automatisk vise programmet når tidspunktet kommer (se også avsnitt 9. Timer) 7.6 "Opptak" - gul tast (Hovedmeny > EPG > Program info meny) Velges med den gule snarveistast på fjernbetjeningen, og mottakeren vil legge programmet inn i Video Timeren. Mottakeren vil så automatisk starte og stoppe din video etter program tidspunktene (se også avsnitt 9. Timer) Bemerk! For at Videotimeren skal fungere korrekt, krever det at din mottaker er innstilt til å styre din video. Les mere om IR-Blast i avsnitt

22 8. Tekst-TV (Hovedmeny) Tekst-TV har med dette produkt nået en ny dimensjon. Du har aldri før sett tekst-tv skifte så hurtig - dette skyldes det helt ny utviklede Force IntelliText som har hukommelse til over 3000 tekst TV sider. Tekst TV aktiveres ved å taste TEXT på fjernbetjeningen eller aktiverer punktet "tekst-tv" fra hovedmenyen. Mens du søker information på tekst TV vil du samtidig kunne se den aktuelle TV utsendelsen i et lite innfelt vindu. Bemerk - Viktig informasjon for Force DuoMaster 1020S! På Force DuoMaster 1020S er det ikke mulig å motta tekst-tv på analoge kanaler. 8.0 Tekst-tv Bemerk - Viktig informasjon for Force DuoMaster! Det er ikke teknisk mulig å vise et innfelt bilde i tekst-tv på de analoge kanaler. 8.1 Undersider (Hovedmeny > Text-tv) På mange tekst-tv sider er det såkalte undersider. Dette kan f.eks. være illustrert ved at informasjonen 1/5 finnes på skjermen. Det betyr at du nå ser underside 1 av 5. Du kan fritt skifte mellom disse undersider ved å betjene høyre/venstre piltast på fjernbetjeningen. 8.2 Snarveistaster (Hovedmeny > Text-tv) På skjermbildet vil du se en ramme med hhv. farven rød, grøn, gul, blå. Dette er snarveis taster og du kan hurtig komme til den side den aktuelle farve står for ved å taste den samme farge på fjernbetjeningen. 8.3 Direkte valg av Tekst TV side (Hovedmeny > Text-tv) Du kan benytte de alfanumeriske taster til å velge en tekst-tv side direkte. Tallene du taster vises i dialog boksen. 22

23 9. Timer (Hovedmeny) Din Force mottaker kan på en helt unik og enkel måte innstilles til å utføre forskjellige oppgaver på et bestemt tidspunkt. I hovedmenyen velger du Timer, og du vil se en oversikt over de oppgaver som timeren skal styre (når der er valgt noen). Timeren er som standard satt til å hente post (Denne innstilling kan IKKE slettes, men det er mulig å endre tidspunktet for postavhentning). For å tilføye en ny oppgave trykker du på den gule snarveistast på fjernbetjeningen (Ny timer). Marker feltet ut for "Funksjon" og trykk OK. Nå vil du se en liste med følgende muligheter: Videotimer TV Manager Stand-By Motta Post Innles EPG Kortoppdatering 9. Timer oversikt Timer funksjonsvalg 9.1 Videotimer (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Bemerk! Denne funksjon er ikke standard på alle Force modeller. Se spec. på din modell. Når din Force mottaker har lært kodene fra din video's fjernbetjening (se avsnitt 14) kan du innstille mottakeren til automatisk å starte og stoppe opptaket av et program etter ditt eget valg. Sådan gjør du: (se neste side) 9.1 Video Timer 23

24 Velg Ny timer (se pkt. 9) I feltet "Funksjon" velges "Videotimer" I feltet "Kanal" velges den kanal du vil ta opp fra I feltet "tekst" kan du skrive en tekst så du bedre kan huske denne innstilling, f.eks. hvilket program du vil ta opp I feltet "Dag" velges hvilken dato programmet starter (opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes start tidspunktet I feltet "Stopp" tastes stopp tidspunktet Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer. 9.2 TV Manager (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Din Force mottaker kan innstilles til automatisk å gi beskjed når et program starter. Når tidspunktet for programmet kommer, vil mottakeren vise en beskjed på skjermen, og du kan så velge å skifte over til dette programmet eller avbryte. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.2 TV Manager TV Manager - Beskjed når programmet starter I feltet "Funksjon" velges "TV Manager" I feltet "Kanal" velges den kanal du vil se I feltet "tekst" kan du skrive en tekst så du bedre kan huske denne innstilling, f.eks. hvilket program du vil se I feltet "Dag" velges hvilken dato programmet starter (opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes start tidspunktet Velg ANVENDT Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil gi beskjed når programmet starter. 9.3 Stand-By (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Her kan du innstille din mottaker til automatisk å gå i stand-by på et fast tidspunkt, dette kan være hensiktsmessig hvis du glemmer selv å slå av mottakeren. Denne funksjon sparer strøm og forlenger mottakerens levetid. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 24

25 9.3 Stand-By I feltet "Funksjon" velges "Stand-By" I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal gå i stand-by (hver dag eller en dato opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor mottakeren skal gå i stand-by Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer. 9.4 Motta post (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Din mottaker er som standard innstilt til å checke for ny post hver dag. Men du kan selv innstille et tidspunkt hvor du også ønsker å checke for ny post. F.eks. hvis du vil hente post 2 ganger om dagen. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.4 Motta Post I feltet "Funksjon" velges "Motta post" I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal checke for ny post (hver dag eller en dato opp til 30 dage frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt mottakeren skal checke for ny post Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer. 25

26 9.5 Innles EPG (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Du kan også innstille din mottaker til å oppdatere EPG data på spesifikke tidspunkter f.eks. om natten. Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.5 Innles EPG I feltet "Funksjon" velges "Innles EPG" I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal innlese EPG data (hver dag eller en dato opp til 30 dager frem) I feltet "Start" tastes det tidspunkt når mottakeren skal innlese EPG data Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer 9.6 Kortoppdatering (Hovedmeny > Timer > Ny timer) Denne funksjon kan oppdatere ditt/dine programkort på spesifikke tidspunkter. Dette kan spesielt være hensiktsmessig hvis du f.eks. er på ferie eller av annen årsak ikke bruker din mottaker i lengere tid, og dine programkort således ikke blir oppdaterte Sådan gjør du: Velg Ny timer (se pkt. 9) 9.6 Kortoppdatering 26 I feltet "Funksjon" velges "Kortoppdatering" I feltet "Kanal" velges den kanal hvor det tilhørende programkort skal oppdateres I feltet "Dag" velges hvilken dato mottakeren skal oppdatere programkortet (hver dag eller en dato opp til 30 dage frem)

27 I feltet "Start" tastes det tidspunkt hvor mottakeren skal begynne oppdateringen I feltet "Stop" tastes det tidspunkt hvor mottakeren skal stoppe oppdateringen Velg ANVEND Du vil nå komme inn i timer oversikten hvor du kan se at din nettopp valgte timer funksjon vil være listet (sammen med evt. andre valgte timer funksjoner). Force mottakeren vil utføre denne funksjon så snart tidspunktet kommer 9.7 Redigere i timer innstillinger (Hovedmeny > Timer) Hvis du ønsker å endre en av de timer innstillingene, skal du gjøre følgende: Gå inn i timer oversikten (Hovedmeny > Timer). Marker den innstilling du ønsker å endre og tast OK. Nå vil du komme inn i menyen for den aktuelle innstilling, du kan nå endre de forskjellige parametre 9.8 Slette timer innstilling (Hovedmeny > Timer) Hvis du vil slette en timer innstilling skal du gjøre følgende: Gå inn i timer oversikten (Hovedmeny > Timer). Marker den innstilling du ønsker å slette og tast OK. Nå vil du komme inn i menyen for den aktuelle innstilling. Her markerer du SLETT og taster OK. Nå er innstillingen slettet. Valg av timer innstilling til endring / sletting 9.7/9.8 Endre / slette timer innstilling 27

28 10. Post (Hovedmeny) Med post systemet er det mulig å informere deg løpende om nyheder samtidig som systemet kan benyttes til utsendelse av andre informasjoner. Velg POST fra hovedmenyen og tast OK. Inne i postoversigten skal du, for å lese den enkelte beskjed, markere emnet og taste OK. 10. Post 10.1 Ny post (Hovedmeny > Post) Når det er kommet ny post vil du se et "konvolutt" symbol på din TV skjerm. Når all ny post er lest vil " konvolutt " symbolet forsvinne automatisk, inntil neste beskjed mottas Bemerk! Ved å trykke på tasten på din fjernbetjening kommer du direkte inn i postoversigten 28

29 11. Adgangskontroll (Hovedmeny) Adgangskontroll er et punkt som gir opplysning hhv. status på dine programkort Har du problemer med å motta et program som du mener at du burde ha adgang til, kan du se om dit programkort er blitt oppdateret. 11. Adgangskontroll Bemerk! Programleverandørene oppdaterer dine kort via satellitt. Det betyr at såfremt din mottaker av forskjellige årsager ikke har vært tilsluttet strøm i en periode - vil det være en mulighet for at kortet ikke er oppdatert. Tilkoble mottakeren og la den stå på den aktuelle kanal i minst 12 timer. Hjelper dette ikke og du er sikker på du har betalt for kanalen kan du kontakte den aktuelle programleverandør - men sørg for at ha kortinformationen ved hånden da programleverandør skal ha kortnummer samt dato for siste oppdatering for å kunne hjelp deg. En sikker måte å oppdatere CI moduler: Skift til den kanal hvor der skal oppdateres. Sett mottakeren i stand-by. Slå mottakeren på igjen, og la den stå. Du kan også innstille timeren til automatisk å oppdatere ditt / dine programkort på bestemte tidspunkter. Les mere om dette i avsnitt 9 29

30 12. Menyen "Innstill kanaler" (Hovedmeny) I menypunktet "Innstill kanaler" er der en rekke undermenyer. Du kommer videre ved å markere "Innstill kanaler" i hovedmenyen med den røde boks, og taste OK. Nå vil de se følgende punkter, som igjen velges ved å markere dem og taste OK 12. Menyen "Innstill kanaler" 12.1 TV (Hovedmeny > Innstill kanaler) I denne meny kan du flytte rundt på kanalene i den rekkefølge du ønsker du kan også skjule kanaler som de ikke har adgang til. En skjult kanal vil ikke vises i kanalvelgeren når du under daglig betjening taster OK TV Skjul kanal (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Slik skjuler du en kanal. Benytt piltastene til å finne og markere den pågjeldende kanal. Når den ønskede kanal er markert taster du den røde tast på fjernbetjeningen Du vil nå se at teksten på den aktuelle kanal blir nedtonet. Nå er den skjult Hvis du vil aktivere kanalen igjen skal du bare gjenta den samme prosedyre. Marker kanalen og tast den røde tast. Det er ikke mulig å slette kanaler fullstendig da den automatiske kanaloppdatering således ikke vil fungere Flytt kanal (Hovedmeny > Indstill kanaler > TV) Slik flytter du en kanal. Marker den kanal du ønsker å flytte ved å benytte piltastene. Tast den grønne tast for "KLIPP". Nå vil du oppleve at kanalen forsvinner fra listen og alle andre kanaler "lukker hullet". Din skjerm vil samtidig gi deg følgende information "Flytter: "kanalens navn". Benytt piltastene til å flytte kanalen til den programplass hvor du ønsker kanalen og tast igjen den grønne tast. Nå er kanalen flyttet. 30

31 Sorter (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Mulighet for å innstille hvordan kanalene vises i kanalvelgeren. Etter Posisjon, Språk eller Kategori Ny kanal (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Hvis du vil opprette en ny kanal trykker du på den blå tast på fjernbetjeningen. Nå kommer du inn i en meny med mulighet for å innstille den nye kanals forskjellige parametre Ny kanal Navn (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Her kan du inntaste kanalens navn etter eget valg. Marker feltet "Ny kanal" med den røde boks og tast OK Språk (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Sorteringsparameter (se pkt ). Hvis du velger at dine kanaler skal sorteres etter språk i kanalvelgeren, vil den inntastede verdi i dette felt bestemme hvordan denne kanal bliver vist Kategori (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Sorteringsparameter (se pkt ). Hvis du velger at dine kanaler skal sorteres etter kategori i kanalvelgeren, vil den inntastede verdi i dette felt bestemme hvordan denne kanal bliver vist Pakke (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Her velger du den programleverandør kanalen tilbys av. Hvis det er en gratiskanal velges "Ingen" Posisjon (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal Her velges kanalens satellitt posisjon Signal (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Her velges om signalet er DVB (digital), Mac eller PAL (analog). Bemerk! Dette gjelder kun Force DuoMaster 31

32 Frekvens (Hovedmeny > Innstill kanal > TV > Ny kanal) Ved ny kanal skal du velge frekvensen fra rullemenyen som kommer frem når du markerer "frekvens" med den røde boks og taster OK. Her velges hvilken frekvens kanalen ligger på. Hvis du ikke kan finne den riktige frekvens i rullemenyen, skal du gå tilbake til meny punktet "Innstill kanal > Frekvenser" (se pkt 12.8). Ved ny PAL kanal tastes frekvensen inn direkte med fjernbetjeningen. (Gjelder kun Force DuoMaster) Ny DVB/Mac kanal Ny PAL kanal Program ID (SID) (Hovedmeny > Innstill kanal > TV > Ny kanal) Skal tastes inn hvis den nye kanal er en DVB (digital) kanal. Det skal ikke tastes program ID inn for Mac og PAL (analoge) kanaler. (Gjelder kun Force DuoMaster) Lydspor (Hovedmeny > Innstill kanal > TV > Ny kanal) Skal velges hvis den nye kanal er en PAL (analog) kanal. (Gjelder kun Force DuoMaster) Stereo (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV > Ny kanal) Marker om den nye kanal er i stereo. Dette gjelder kun for PAL (analoge) kanaler (Gjelder kun Force DuoMaster) Rediger kanaler (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Du kan se hvordan den enkelte kanal er innstilt og redigere i de fastlagte parametre, herunder navnet på kanalen. Sådan gjør du: Marker den kanal du ønsker å redigere og tast OK. Nå vil du se et skjermbilde med en masse muligheter. Felles for alle er at for å endre skal du markere punktet med piltastene og taste OK. 32 Kanal oversikt

33 Navn (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Her ser du kanalens navn. Ønsker du å endre kanalens navn til noe annet f.eks. Tegnefilm. Taster du OK. Nå vil et alfabet komme frem. Med den blå tast sletter du de foranstående bokstaver. Med den røde tast kan du skifte mellom store og små bokstaver. Med den hhv. gule og grønne tast kan du flytte markøren i selve navnet. Benytt piltastene opp/ned - høyre/venstre til å flytte den røde markør til det ønskede bokstav. Tall velges direkte fra fjernbetjeningen. Tast OK for å velge. Vil du avbryte kan du taste EXIT og dermed forlate menyen uten å endre noe. Ønsker du å lagre endringene skal du markere punktet ANVEND og taste OK. Rediger kanaler Språk (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Her velger du hvilket språk kanalen skal sorteres under i kanalvelgeren. (Se også pkt om sortering) Kategori (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Her velger du hvilken kategori den aktuelle kanal skal sorteres under kanalvelgeren. (Se også pkt om sortering) Pakke (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Dette punkt har betydning for hvilken kanalleverandør der leverer det aktuelle program. ADVARSEL! Du bør ikke endre i dette punkt medmindre du er sikker på at en annen leverandør enn den beskrevne leverer kanalen til deg. Tast OK for å se en oversikt. Husk å lagre evt. endringer Sendetid (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Noen kanaler sender ikke alle 24 timer i døgnet. Det betyr som regel at de deler sendetid med andre kanaler. For å unngå en kanal der ikke sender, kommer frem i kanallisten, og dermed vil vise en helt anden kanal hvis du velger den, er det her mulighet for å beskrive den aktuelle sendetid. Marker tidsrammen, tast OK. Tast tidspunktet fra fjernbetjeningen. Husk å lagre endringer med ANVEND Voksenlås (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Noen programmer har en karakter og et innhold som noen brukere ikke ønsker å kunne motta uforvarende samtidig som det kan være et ønske om å begrense f.eks barns adgang til samme. F.eks. sender pornografiske kanaler oftest etter midnatt. Du kan således begrense adgangen ved å taste 00:00 og f.eks. 05:00. Nå vil mottakeren være sperret for den aktuelle kanal i dette tidsrom. 33

34 Program ID (SID) (Hovedmeny > Innstill kanaler > TV) Alle digitale kanaler har en såkalt program ID så det kan gjenkjennes av mottakeren Radio (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her endrer du forskjellige parametre for RADIO. Der henvises til pkt. 12.1, da fremgangsmåten mht. skjul, flytting, sortering, redigering og oprettelse av nye kanaler er identisk med TV menyen Radio 12.3 Språk (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her velger du hvilke språk kanalene i kanalvælgeren skal sorteres etter. For detaljer om hvordan flytt og skjul virker henvises til pkt Kategorier (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her velger du hvilken kategori kanalerne i kanalvelgeren skal sorteres etter. For detaljer om hvordan flytt og skjul virker henvises til pkt Språk 12.4 Kategorier 34

35 12.5 Pakker (Hovedmeny > Innstill kanaler) Her kan du velge å redigere de forskjellige pakker. En pakke betyr at det ligger adgang til en rekke kanaler i den aktuelle pakke. Tast OK for å redigere oppsetningen. ADVARSEL! Det anbefales ikke å endre i oppsetningen for pakkene 12.5 Pakker Innstill pakke Innstill pakke (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Tast OK for å endre navn. Det henvises til pkt for hvordan det kan skrives et nytt navn. Husk å taste ANVEND for å lagre Region (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Der kan ved å følge ovenstående prosedyre, tastes et nytt navn inn på regionen Adgang (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Her velges hvilken kodingsform den pågjeldende pakke benytter. Tast OK for å velge Kortleser (Hovedmeny > Innstill kanaler > Pakker) Her velges hvilken kortleser som skal benyttes. I noen produkter er det opp til 4 kortlesere. De 2 kortlesere til venstre (A+B) er alminnelige kortlesere. De 2 kortlesere til høyre (C+D) er såkalte PC CARD lesere til CA moduler. Husk å lagre endringer ved å markere ANVEND og taste OK Posisjoner (Hovedmeny > Innstill kanaler) For detaljer om hvordan flytt og skjul virker henvises til pkt Posisjoner 35

36 Rediger posisjoner (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) For å redigere i den enkelte posisjon skal du gjøre følgende: Marker den posisjon som skal endres og tast OK. Nå kan du endre den enkelte posisjons parametre (se nedenfor). Husk å markere ANVEND og taste OK for å lagre endringer. Bemerk: Posisjoner som er aktive er skrevet med sort, passive/deaktiverte posisjoner er skrevet med grått Rediger posisjoner Navn (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Navn på den satellitt man vil endre oppsetning på. Ved å markere feltet og taste OK kan navnet endres Posisjon (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her kan du se hvilken posisjon satellitten ligger på. Posisjonen kan endres ved å markere punktet og taste OK Posisjonen kan nå endres med piltastene LNB type (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her kan LNB typen endres hvis det ikke anvendes en universal LNB type Bemerk: Vi anbefaler at det anvendes en original Force universal LNB! LNB Inngang (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her velges hvilken LNB inngang bak på mottakeren som anvendes til den aktuelle satellittposisjon. Inngangen kan skiftes ved å markere punktet og taste OK. Med piltastene velger du mellom A og B. Valget bekreftes med OK DiSEqC 1 (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her velges hvilken inngang på en DISEqC switch som anvendes til den aktuelle posisjon. Normalt vil man anvende inngang 1 (A) på switchen til satellittposisjonen 1 Vest/Thor. Hvis den sitter på en av de andre inngangene - 2 (B), 3 (C) eller 4 (D), markeres punktet og tastes OK. Velge nå den riktige inngang med piltastene. Denne fremgangsmåte anvendes også på de andre satellittposisjonene ved å gå til pkt og velg den neste posisjon som skal endres oppsetning på DiSEqC 2 (Hovedmeny > Innstill kanaler > Posisjoner) Her skal det normalt stå "INGEN", med mindre det er montert mere enn én DISEqC switch på den samme LNB inngang. 36

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed oppnådd en høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed oppnådd en høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Paraboleier Til lykke med valget av satellittmottaker. Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologien, og har dermed

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data:

Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: MEDIA HIGHWAY (MHW) Denne guiden er laget til Canal Digital MHW mottaker med følgende data: Software: 6-10-21-29-32-33-35-36-37-41 og 42. Herunder mottakere: Canal Digital MHW leiemottakere Nokia 9310

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen.

Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd høy status blant våre kunder og ellers i bransjen. Forord Kjære Force-eier Gratulerer med valget av Force-mottaker! Vårt motto er: Easy access to infotainment Vi har kombinert brukervennlig design med den nyeste digitale teknologi og har dermed oppnådd

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT

Int.9-97. Vi gir din TV liv. -Grafiska 1998 Tryck: VTT Vi gir din TV liv. God kommunikasjon er enkel kommunikasjon. Det er vi enige om på Nokia. Og det gjelder uansett om det dreier seg om å snakke i telefonen eller å bla mellom TV kanaler. Nokia utvikler,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Brukerveiledning 2012

Brukerveiledning 2012 Brukerveiledning 2012 SnapTV TV-portal Dette er hovedmenyen der du finner dine funksjoner og tjenester. Naviger mellom portalikonene med høyre/venstre piltast og trykk OK for å velge ønsket funksjonalitet.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren. Humax VACI-5350 Nedenfor finner du noen tips rundt bruk av din Humax 5350 dekoder. NB: Dette er en Viasat OpenTv mottaker så kontakt Viasat eller din handler for andre tekniske problemer med denne mottakeren.

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Nokia DVB 9602s og 9610s

Nokia DVB 9602s og 9610s Nokia DVB 9602s og 9610s Denne guiden er laget til Nokia DVB 9602 S og 9610 S med data TR 2.5/TN 2.5. ----------------------------------------------------- Mål signalstyrke Denne mottakeren egner seg dessverre

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL

Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL Guide 1 INSTALLASJONS- MANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL INSTALLASJONSMANUAL 2 Generelt Med din nye digitale mottaker kan du ta imot TV-kanaler og tjenester fra Canal Digital på Telenor sin

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gratulerer med din nye Get-boks!

Gratulerer med din nye Get-boks! Get box Mikro 1 Innhold Enkelt å komme i gang... 4 Fjernkontrollen... 5 Menysystemet... 6 Get-guiden... 7 Tv-plakaten... 8 Påminnelser... 9 Barnesikring... 10 Favorittliste... 11 Get filmleie... 12 Mitt

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.5 Sjekkliste FØR feilrapportering Skal være gjennomgått før support eller vakt telefon kontaktes. 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 HLS Brukermanual med troubleshooting guide Public Audio System Rev. 1105 Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Hva er I bruk ved vanlig drift...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer