Regjeringens handlingsplan SIDE 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regjeringens handlingsplan SIDE 6"

Transkript

1 Sjekk NR posten Frigjøringsdagen og Veterandagen i Oslo SIDE 12 Regjeringens handlingsplan SIDE 6 Pilotprosjekt i ØsterdalenS IDE 8 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 Markering av Frigjøringsdagen og Veterandagen i Oslo Side 12 Aktuelt Leder...4 Aktuelt hjemme: Ny generalsekretær i forbundet...5 Aktuelt hjemme: Regjeringens handlingsplan...6 Aktuelt hjemme: Endringer i kompensasjonsordningen...7 Aktuelt hjemme: Pilotprosjekt Østerdalen - ny ressurs for veteraner Portrett: Gjorde alle fordommene til skamme Aktuelt hjemme: Markering av Frigjøringsdagen og Veterandagen i Oslo Tilbakeblikk: Balkan i flammer. Et 20 års minne Aktuelt hjemme: Roger Waters hedret skadde veteraner...19 Aktuelt hjemme: Webseminar på Bæreia...20 Aktuelt hjemme: Idebank for familiestøtte i NVIO s lokallag...21 GS har ordet: Så er dagen kommet Lokalforeningene MOSJØEN: Verdig Veterandag i Vefsn...24 MO I RANA: Veterandagen...25 ROGALAND: Flott arrangement i Vatneleiren 8. mai!...26 SANDEFJORD: Frigjøringsdagen i Sandefjord...27 ØSTFOLD: Veterandagen...27 NORDMØRE: FN-marsjen...28 NORVETMC: MC-dag på Norway House...29 GLÅMDAL: 17. mai markering i Ebel Es Saqi i Sør-Libanon...30 Observert i Libanon...31 NVIO hederstegn i sølv...32 Kontakt med leserne 17. mai prolog Hedrer veteranene...33 Invitasjoner...35 NR Sjekk posten Frigjøringsdagen og Veterandagen i Oslo SIDE 12 Regjeringens handlingsplan SIDE 6 Pilotprosjekt i ØsterdalenS IDE 8 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: NVIO v/presidenten Postboks 1635, Vika 0119 Oslo Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Neste nummer av Sjekkposten (nr ) kommer ut i august med deadline 4. august Ettertrykk tillatt ved kildeangivelse Mediainformasjon: Opplag: Lay Out: Høegh as Ansvarlig for produksjon og annonser: Høegh as Annonsesalg: Niels Høegh, tlf: , e-post: Trykk: Norby Grafisk as Redaktør Som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 34 ( ) Fra vernepliktig til veteran, lanserte Regjeringen 2. mai 2011 handlingsplanen "I tjeneste for Norge, Planen er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid mellom seks departementer, og har som mål å sette ivaretakelse og anerkjennelse av personell fra internasjonale operasjoner i et helhetlig system. Les om handlingsplanen på s. 6. En sentralt målsetning i handlingsplanen er å styrke samarbeidet og kunnskapen om veteraners særlige problemer i det offentlige. Et viktig tiltak i den sammenheng er Pilotprosjekt Østerdalen, som Sjekkposten har sett nærmere på s. 8. Samtlige veteran og tjenestemannsorganisasjoner tilknyttet Forsvaret sto 18. februar 2011 samlet i et krav om bedring av vilkårene for veteraner fra internasjonale operasjoner. Et delvis gjennomslag for kravet om forbedringer av kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader kom 2. mai 2011 da Forsvarsdepartementet kunngjorde at Regjeringen vil foreslå endringer i kompensasjonsordningen. Om dette på s.7 I år var Frigjøringsdagen, den 8. mai, også for første gang en dag med et offisielt arrangement for å hedre alle veteraner, enten de er krigsveteraner eller veteraner fra alle de internasjonale operasjonene der Norge har deltatt i årene etter andre verdenskrig. Vi bringer en reportasje fra et verdig hovedarrangement i Oslo på Akershus festning på s.12, og bak i lokalforeningsdelen av Sjekkposten flere innlegg fra markeringer rundt om i landet. Major Beathe Kristin Andestad, første kvinnelige liaison i den internasjonale MFO-styrken på Sinai halvøya i Egypt kom nylig tilbake etter endt oppdrag. Et oppdrag hun løste så godt at hun ble tildelt Force Commanders Certificate of Appreciation. Vi bringer et portrett av henne på s.10. NVIO er godt i gang med å bygge opp sitt pårørendearbeid. I Sjekkposten nr skrev vi om det interne Familiestøtteseminaret for lokalforeningenes familiestøttekontakter. I dette nummeret følger arbeidsgruppen opp med resultatene av idédugnaden. Se s. 21 Ha en god sommer. Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

3 :aktuelt: hjemme Leder Regjeringen med Forsvarsministeren i spissen og Forsvaret hadde virkelig lagt sin sjel i å gjøre Veterandagen til et meget verdig arrangement, og det har de også lykkes med i Oslo og på alle de andre stedene rundt om i landet hvor det var arrangementer. Veteransatsning - et skritt i riktig retning Med Regjeringens framlegging av handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner den 2. mai er en ny milepæl oppnådd i veteranarbeidet. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har, sammen med andre veteran- og tjenestemannsorganisasjoner, deltatt med innspill til tiltak. Handlingsplanen inneholder 126 tiltak, hvorav forsvarssektoren står for 80 av dem. Tiltakene er konkrete med tidsangivelse. Det er helt spesielt at seks departementer står bak en slik plan, og dette lover godt for en helhetlig ivaretakelse av veteranene før, under og etter utenlandstjeneste. Samtidig med at handlingsplanen ble lansert, kunngjorde Forsvarsdepartementet at Regjeringen vil foreslå at maksimalsatsen for erstatning for psykisk belastningsskade som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner fra 1978 til 1.januar 2010 heves til inntil 65 G for 100 prosent ervervsmessig uførhet under forutsetning av at de samme beviskrav oppfylles som under det lovfestede, objektive erstatningsansvaret som gjelder fra 1. januar NVIO er enig med forsvarsminister Grete Faremo i at dette er et historisk krafttak for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner. I løpet av de siste seks årene har svært mye positivt skjedd, og det er i dag tverrpolitisk enighet på Stortinget om at veteranene skal ivaretas på en skikkelig måte. Det er likevel viktig å påpeke at ved å innføre todelt kompensasjonsordning kan det være fare for å skape en ny urettferdighet, der kompensasjonens størrelse blir bestemt ut ifra kvaliteten på den dokumentasjon som foreligger. For mange veteraner er det umulig å fremvise denne dokumentasjonen, ettersom krigsloggene fra tiden de utførte tjeneste ikke lenger eksisterer. Regjeringens nye ordning er dermed et delvis gjennomslag for endringer i kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader. For de som ikke er i stand til å tilfredsstille beviskravene, vil Regjeringen videreføre dagens ordning med kompensasjon med inntil 35 G. Før den nye ordningen trer i kraft skal forskriftene for kompensasjonsordningen revideres. Det blir en prioritert oppgave for NVIO å bidra til at forskriftene blir så rettferdige som mulig for dem det gjelder. Derfor er arbeidet med forskriftene, praktiseringen av disse og at det vises romslighet og klokskap, særdeles viktig. Fullgod kompensasjon for eldre veteraner må være et oppnåelig mål. Veterandagen Regjeringen har bestemt at Frigjøringsdagen også skal være den offisielle Veterandagen. Etter min mening er dette et kjærkomment tiltak og en klok beslutning. Regjeringen med Forsvarsministeren i spissen og Forsvaret hadde virkelig lagt sin sjel i å gjøre Veterandagen til et meget verdig arrangement, og det har de også lykkes med i Oslo og på alle de andre stedene rundt om i landet hvor det var arrangementer. Frøet er sådd Veterandagen er kommet for å bli og til neste år er jeg overbevist om at vår høye beskytter Kong Harald vil være tilstede på dagen. 8. mai 2011 vil av veteranene alltid bli husket. Til slutt vil jeg ønske alle veteraner og pårørende en riktig god sommer! Ny generalsekretær i forbundet Vi må dessverre meddele at nyansatte Generalsekretær Roger Helmers har måttet trekke seg fra stillingen av helsemessige årsaker. Vi vet Roger så frem til å jobbe aktivt for veteransaken i NVIO, og ønsker ham god bedring. Tom Christian Blix er nå ansatt som ny generalsekretær i forbundet. Sandefjordmannen tiltrer stillingen som generalsekretær i NVIO fra 15. august. Sin militære bakgrunn har han fra befalsskole i Kavaleriet og krigsskole i Luftforsvaret. Til sammen har den nye generalsekretæren 17 års tjeneste i uniform, brorparten av dette som jagerkontrolloffiser. Hans tjeneste inkluderer 6 kontingenter i internasjonale operasjoner, herunder Sør-Libanon, Bosnia Hercegovina og Afghanistan. Tom Christian er utdannet sosiolog og økonom, og har i tillegg utdanning i filosofi, kommunikasjon og internasjonal konflikthåndtering. Han kommer fra jobb som kommunikasjonsrådgiver i et spesialpedagogisk kompetansenettverk. Vi veteraner vet ikke alt om de konfliktene vi deltar i - det vet ingen. Ulike mennesker i ulike organisasjoner og på ulike steder vet ulike ting. Soldater som har sitt virke i den spisse enden vet noe ingen andre vet eller kan vite! Vi møter menneskene der de bor, og blikkene deres når vi gjør vår jobb. Dette gir oss erfaring og innsikt som er verdifull, og som ikke må verken undervurderes eller mistes på veien, sier han på spørsmål om hva som opptar ham spesielt. Og så har vi kommet langt i å få på plass et rammeverk for å ivareta våre veteraner når de kommer hjem, men noen ting gjenstår, sier han. Blant disse er kanskje et fokus på arbeidslivet et aktuelt område? Sekretariatet har flyttet Bygning 22 på Akershus festning har huset forbundet i mange år. Da denne bygningen nå skal renoveres flyttet forbundets sekretariat til bygning 37 på Akershus festning i slutten av mai. Kartet viser hvor vi nå holder til på festningen, og viser med rød pil den enkleste vei inn til oss. Da sideporten i nær fremtid vil bli stengt i en periode pga byggearbeider, er blå alternativ rute også merket av på kartet. Denne går gjennom hovedporten til festningen. Vi gratulerer... I vårt jubileumsår gratulerer vi forbundets eldste lokalforening - NVIO avd. Nordmøre - med sine 30 år 7. mai

4 :aktuelt: hjemme :aktuelt: hjemme Regjeringens handlingsplan Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Forsvarsminister Grete Faremo, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og Justisminister Knut Storberget Som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 34 ( ) Fra vernepliktig til veteran, lanserte Regjeringen 2. mai 2011 handlingsplanen I tjeneste for Norge, som omfatter personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. For utenrikstjenesten og justissektoren inkluderer det også personell som tjenestegjør i utlandet på vegne av den norske stat. AV KRISTIN BJERKLI - Med handlingsplanen er ivaretakelse og anerkjennelse av personellet satt i et helhetlig system, sa forsvarsminister Grete Faremo under lanseringen. Videre understreket forsvarsministeren at ivaretakelse av veteraner er et samfunnsansvar, og at koordinert oppfølging fra alle berørte samfunnssektorer er nøkkelen til suksess. Regjeringes handlingsplan inneholder 126 tiltak, hvor forsvarssektoren står for 80 av dem. Tiltakene er konkrete og med tidsangivelse. Planen er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, underlagte etater og veteran- og arbeidstakerorganisasjoner.. Forsvarets tiltak i handlingsplanen har en klar dreining mot forebyggende arbeid og tidlig oppfølging. Målsettingen er at tiltakene skal begrense antall skadede, samt at de som blir skadet blir fulgt opp på en best mulig måte. ÉN DØR INN Et sentralt tiltak er at Forsvaret skal etablere et enhetlig, effektivt og kompetent apparat til å ta seg av både veteraner i tjeneste og veteraner som ikke er ansatt i Forsvaret. Veteraner som trenger hjelp skal kun forholde seg til ett kontaktpunkt, uavhengig av når de tjenestegjorde og hva de trenger hjelp til. ETTÅRSPROGRAMMET Forsvarets nye program for den ettårige oppfølgingsplikten skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppfølging etter hjemkomst til alle veteraner. Programmet skal forebygge, kartlegge og avdekke skader i tillegg til å avklare behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet. Et av de mange konkrete tiltakene i dette programmet er at alle enheter skal delta i såkalt mellomlanding. Dette skal bidra til å bearbeide inntrykk før ankomst til Norge slik at soldatene får tid til å omstille seg fra en krigssituasjon til et Norge i fred. LEVEKÅRSUNDERSØKELSE Regjeringen vil gjennomføre en levekårsundersøkelse for å få økt innsikt i personellets helse- og livssituasjon. Undersøkelsen vil kunne gi viktig informasjon og kunnskap for å videreutvikle tiltakene i handlingsplanen. STYRKET SAMARBEID I DET OFFENTLIGE Veteraner som trenger det skal få faglig god oppfølging av personell med riktig kompetanse som kan imøtekomme den enkeltes behov. Det forutsetter at alle som yter tjenester har kunnskap om de særlige problemer veteraner og deres nærmeste kan oppleve. Et viktig tiltak i den sammenheng er Pilotprosjekt Østerdalen, som skal finne fram til modeller som sikrer god og koordinert oppfølging av den enkelte veteran i de ulike sektorer (les mer om Pilotprosjekt Østerdalen på s. 8). Samarbeid med personell- og veteranorganisasjonene. Mange av tiltakene er utviklet i et godt samarbeid med personell- og veteranorganisasjonene og omfatter blant annet: - Tiltak for bedre kompetanseoverføring med tanke på veteraners situasjon og særskilte sykdommer - Tiltak som sikrer enda bedre forberedelse før utsendelse - Tiltak som utvikler samarbeidet med veteranorganisasjonene særlig i forhold til lokale tilbud til veteraner - Tiltak som sikrer bedre oppfølging av skadede og pårørende til alvorlig skadede og falne - Tiltak som gir tilbud for bedre ivaretakelse av familien til soldatene NVIO OM REGJERINGENS HANDLINGSPLAN Med lanseringen av handlingsplanen for ivaretakelse av veteraner er en ny milepæl oppnådd i veteranarbeidet. NVIO og de øvrige veteran- og tjenestemannsorganisasjonene har i prosessen fått delta med innspill til tiltak. Det er helt spesielt at hele seks departementer står bak en slik plan, og det lover godt for en helhetlig ivaretakelse av veteraner før, under og etter utenlandstjeneste. Men dette forutsetter selvfølgelig at de ulike departementer følger opp tiltakene med tilstrekkelige ressurser. Endringer i kompensasjonsordningen Samtlige veteran og tjenestemannsorganisasjoner tilknyttet Forsvaret sto 18. februar 2011 samlet i et krav om bedring av vilkårene for veteraner fra internasjonale operasjoner. AV VIDAR FALCK OG KRISTIN BJERKLI For å få rettet opp i Kompensasjonsordningens grove urettferdighet ved at alle som gjør tjeneste etter 1 januar 2010 kan få inntil 65 G for en psykisk skade, mens erstatningen til de som tjenestegjorde før 31 desember 2009 er begrenset til 35 G for samme skade, samt få fortgang i erstatningsordningene for psykisk skadde veteraner, hadde alle veteran- og tjenestemannsorganisasjonene, arbeidet fram et omforent forslag til løsning som ble overrakt Arbeiderpartiet på Stortinget ved parlamentarisk nestleder Martin Kolberg. Organisasjonenes samlede krav ba om at den særskilte kompenasjonsordningen øker erstatningsrammen til 65G, og gi den tilbakevirkende kraft til 8. mai Erstatningsordningen for soldater hvor skaden har skjedd etter 1/ må bli stående. Samtidig ba organisasjonene om at det nedsettes et utvalg som skal vurdere helheten i erstatningsordningene. Forsvarsdepartementet kunngjorde 2. mai 2011 at Regjeringen vil foreslå at maksimalsatsen for erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner fra 1978 til 2009 heves til 65 G for 100 % ervervsmessig uførhet, under forutsetning av at de samme beviskrav oppfylles som under det lovfestede, objektive erstatningsansvaret som ble innført 1. januar For de som ikke er i stand til å tilfredsstille beviskravene, vil Regjeringen videreføre dagens ordning med inntil 35 G, men med lempeligere beviskrav. Ved å heve maksimalbeløpet i kompensasjonsordningen til 65 G har Regjeringen et stykke på veg imøtekommet kravene fra samtlige berørte tjenestemanns- og veteranorganisasjoner. Imidlertid er det rimelig å anta at mange vil ha problemer med å tilfredsstille de skjerpede beviskravene, særlig der det har gått lang tid fra tjenestegjøringen til skadene fører til ervervsmessig uførhet. Fordi tjenestegjøringen til dels ligger langt tilbake i tid, og Forsvarets egen dokumentasjon av de aktuelle hendelsene er mangelfull, kan den nye maksimalgrensen fort bli illusorisk. Ved å innføre en todelt kompensasjonsordning er det fare for å skape ny urettferdighet, der kompensasjonens størrelse blir bestemt av kvaliteten på den dokumentasjonen som foreligger, i stedet for graden av ervervsmessig uførhet. Dette blir spesielt uheldig fordi det er Forsvaret som burde vært ansvarlig for tilfredsstillende dokumentasjon. Derfor blir det viktig at det i arbeidet med forskriftene, og praktiseringen av disse, vises romslighet. Før den reviderte ordningen trer i kraft, skal forskriftene for kompensasjonsordningen revideres. I dette arbeidet blir det en prioritert oppgave for NVIO å gjøre ordningen så god som mulig for de den gjelder. Saken skal så legges frem for Stortinget i forbindelse med behandlingen av budsjettet til høsten. Med forbehold om at de nødvendige midler bevilges, kan den reviderte ordningen tre i kraft fra 1. januar

5 :aktuelt: hjemme :aktuelt: hjemme Pilotprosjekt Østerdalen - ny ressurs for veteraner Etter at den første stortingsmeldingen om veteranpolitikk kom i , har det vært snakket om å starte opp et forsøksprosjekt i en forsvarskommune. Fem departementer gikk sammen om Pilotprosjekt Østerdalen, og i januar 2011 fikk forsvarskommunene Åmot og Elverum ansvaret for å utvikle modeller som kan brukes av andre forsvarskommuner. Nå har prosjektlederne presentert en rekke tiltak for den Interdepartementale arbeidsgruppen (IDA). AV KATRINE SVILAND Blant forslagene som skal utprøves, utarbeidet av prosjektdeltakerne, er et felles ressurs- og kompetansesenter, kartlegging av veteraner, elektronisk samhandling av journaler og en ordning der pasientombud gis kompetanse på veteranforhold. Utfordringen, ifølge Per Victor Nygaard, vil bli å forme et godt samarbeid med alle aktørene som er involvert i Regjeringens handlingsplan. - Det er mange aktører, og det er viktig å passe på at man ikke tråkker i hverandres bed, sier han. I tillegg foreslås det å utføres forskning rundt veteraner i Åmot og Elverum, et samarbeid blant annet mellom Terningen Nettverk, AFA-kontoret og Høgskolen i Hedmark. Av andre tiltak som ble presentert for IDA den 25.mai, er et konkret helsetiltak som innebærer en kompetanseheving av helsepersonell, ved hjelp av et poengivende system. Prosjektledelsen vil også foreslå en Prosjektleder Per Victor Nygaard, og delprosjektleder Gitte Cecilie Langaas Kihl. egen rubrikk på sykemeldingsskjema, merket "veteran", noe prosjektlederne mener kan være en fordel. FOREGANGSKOMMUNE PÅ VETERANKOMPETANSE Kommunene blir de første til å utvikle et samarbeid mellom Forsvaret, kommunene og NAV, slik at økonomisk støtte, arbeid, utdanning og rehabilitering blir en naturlig del av den helhetlige oppfølgingen av veteraner. Pilotprosjektet Østerdalen ble startet som følge av stortingsmelding 34 ( ) "Fra vernepliktig til veteran", for ivaretakelse av veteraner før, under og etter utenlandsoperasjoner. Gjennom Østerdalenprosjektet er målet nå å vinne erfaring og finne løsninger som enten kan brukes kommunalt over hele landet, eller lage kompetansesentre som kan bidra til å styrke veteranene og deres familier. Ifølge prosjektleder, Per Victor Nygaard, har kommunene prosjektet er lagt til, Åmot og Elverum, allerede lang erfaring med å jobbe med Forsvaret, og sitter dermed inne med mye veterankompetanse. - Det som er unikt med Åmot og Elverum er at mange av veteranene her er stadig tjenestegjørende, sier han. Nå skal forsvarskommunene fungere som et eksempel for andre kommuner. - Så langt har dette vært et slags forprosjekt, hvor vi fortsatt er i idèfasen. Resultatet skal ende i konkrete og fysiske tiltak, med eventuelle forslag til endring av lov- og regelverk, sier Nygaard. MINDRE BYRÅKRATI, MINDRE TÅKEPRAT Sentralt i den nye samarbeidsmodellen er "en dørs-prinsippet"; i praksis vil det si at den byråkratiske labyrinten veteraner ofte sliter med i møte med NAV og andre, vil bli lettere å navigere seg frem i. - Det er gjerne byråkratiet man stanger i, sier Nygaard. - Målet er en minst mulig byråkratisk funksjon fra de som skal benytte seg av det. NAV skal ha et dedikert personell, med prioritert veiledning og oppfølging med tanke på arbeid og aktivitet for veteraner i Åmot og Elverum. De skal også bistå lokale NAV-kontor i veiledning av sykemeldte veteraner, uavhengig av bosted, sier han. I tillegg vil NAV sende kopi av alle yrkesskadetilfeller til ressurssenteret, og også prioritere sivile og militære på misjonsspesifikke kontrakter ved kontraktperiodens utløp, som skal ut i arbeid. Delprosjekt familieivaretakelse Som en siste del av Østerdalen-prosjektet har også delprosjektet Familieivaretakelse kommet et godt stykke på vei med forslag til tiltak for veteraners familie og pårørende. -I denne fasen av pilotprosjektet har Delprosjekt Familieivaretakelse valgt å se spesielt på forebyggende tiltak i forbindelse med ansatte med familie (gift/samboende, med/uten barn) som deltar i internasjonal tjeneste, sier delprosjektleder Gitte Cecilie Langaas Kihl. Hun er selv fra en forsvarsfamilie, og sier at Forsvarets tiltak for å ta vare på veteraner og forsvarsfamilier som enhet er gode, men at det fortsatt finnes et forbedringspotensiale. Forsvarets samlivsundersøkelse fra 2006 viser at for deltakere i internasjonale operasjoner var skilsmissefrekvensen 57% for personell som har flere enn seks utenlandsoppdrag eller mer, noe som er 80% høyere enn for samfunnet for øvrig (30%). Den største belastningen er langsiktig uforutsigbarhet og fravær fra hjemmet. - Pilotprosjekt Østerdalen delprosjekt familieivaretakelse har derfor i denne fasen av prosjektet sett på tiltak som virker forebyggende, sier Langaas Kihl. - Vi ønsker også å kartlegge barn og unges tanker rundt det å ha mamma eller pappa i internasjonale operasjoner. Jeg har selv barn som har mange tanker rundt dette, sier hun. ØNSKER ENHETLIG TILBUD Ifølge Langaas Kihl har delprosjekt familieivaretakelse hatt fokus på at det utarbeides en helhetlig tiltakspakke som gjennomføres som en mal for alle avdelinger og grener av Forsvaret. - Det skal være like forutsetninger for å ivareta pårørende uavhengig av forsvarsgren og avdeling. Tiltak overfor arbeidsgivere og lokalsamfunn skal også ha overførbarhet uavhengig av hvor i landet familien bor. Kompetansesenter i forsvarskommunen skal støtte andre kommuner i arbeidet, sier hun. 8 9

6 :portrett :portrett Gjorde alle fordommene til skamme Foto privat Det manglet ikke på kritiske røster da major Beathe Kristin Andestad som første kvinne fikk stillingen som liaison i den internasjonale MFO-styrken på Sinai halvøya i Egypt. Men så godt løste hun oppgaven at hun ble tildelt Force Commanders Certificate of Appreciation. AV JAN ERIK THORESEN, KFB TIDL. PUBLISERT I TRYGGE SAMFUNN Opprinnelig hadde Beathe Kristin Andestad tenkt å begynne på Politihøgskolen, men etter at hun fikk yrkesveiledning på Folkehøgskolen fikk hun øynene opp for Forsvaret. Hun ble kalt inn til opptak i juni 1977 og fullførte aspirantperioden. Så ble det Befalsskolen. - Imidlertid ble jeg litt frustrert da de tilsynelatende ikke visste hva de skulle med oss kvinner. Det mest naturlige ville ha vært å sende oss til Brigade Nord, men det var tydeligvis for farlig. Så det ble i stedet å tjene som sersjant ved tropp. Det kom en periode da jeg lurte på om jeg skulle slutte i Forsvart, men så stålsatte jeg meg og søkte, som eneste kvinne, Befalsskolens øverste avdeling. Der ble det mye knallhard jobbing. Alles øyne var rettet mot meg og spørsmålet mange stilte seg var om jeg kunne klare de strenge kravene, ikke minst fysisk. Utfordringene sto i kø, men jeg lå hele tiden over gjennomsnittet på kullet. Belastningen var stor, ikke minst psykisk. Som eneste kvinne hadde jeg ingen arena å puste i, forteller Beathe Kristin Andestad. Hun var blant de første kvinner i UNIFIL i Libanon i og kom senere til Bardufoss (lagertroppen i teknisk kompani). Så ble det Helgelandsmoen før hun ble den første kvinnelige troppssjef i Libanon i perioden Det er verdt å merke seg at hun, sammen med major Hanna Smith, var den eneste kvinne som Personer høyt oppe i systemet advarte meg mot å reise nedover, men dette så jeg bare på som en utfordring hadde lederstilling der fremtil i dag. SOLID BAKGRUNN - Igjen ble det Helgelandsmoen, denne gang som offiser på mobiliseringssiden og senere kontorsjefsstilling for personell i FLO (Forsvarets logistikktjeneste). Nok en gang ble det Libanon, denne gang som observatør sammen med representanter fra 11 ulike nasjoner i , forteller major Andestad. I 2008 kom hun til Forsvarets personelltjeneste og i 2009 søkte hun stilling som liaisonoffiser i Sinai. Den fikk hun. MANGE FORDOMMER En liaison er et koordinerende ledd mellom de involverte parter og sivilbefolkningen. Styrken i Sinai har vært der siden 1982 og har som oppgave å kontrollere at Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt overholdes. - Det ble nærmest ramaskrik da jeg ble tildelt oppdraget. Selv om jeg var den best kvalifiserte søkeren ble det hevdet at det ville skape store samarbeidsproblemer med egypterne om det kom en kvinnelig leder. Personer høyt oppe i systemet advarte meg mot å reise nedover, men dette så jeg bare på som en utfordring, sier Andestad. Et av motargumentene var at kvinnesynet var ganske så forskjellig. I det egyptiske Til tross for mye skjønnmaling er Forsvaret fremdeles beheftet med gamle fordommer om at kvinner egentlig ikke duger miljøet går damene tildekket med slør. Riktignok var det mange kvinnelige soldater i de israelske styrkene, men aldri i fremtredende posisjoner. MFO ga beskjed til Andestad at hun ville bli omplassert om det skulle oppstå noen problemer. - I så fall ville jeg reist hjem. De to første ukene var det et par samtaler. Etter det hørte jeg ikke noe mer, forteller Andestad. Det skulle imidlertid raskt vise seg at den norske offiseren ble godt mottatt. Beathe Kristin Andestad satte seg i respekt både blant egyptere, israelere og de andre nasjonene i styrkene. - Problemet bunnet velg egentlig ikke i kulturforskjellene, men i alle fordommene her hjemme. Til tross for mye skjønnmaling er Forsvaret fremdeles beheftet med gamle myter om at kvinner egentlig ikke duger. Jeg må dessverre si at dette ikke bare gjelder den eldre garde. Fordommene stikker også ganske dypt blant mange yngre befal. Som liaison er det viktig å være ydmyk, fornuftig og selvstendig. Dette er egenskaper menn ikke har noen bedre forutsetninger for enn kvinner. Tvert om kan det være nyttig med kvinnelige egenskaper i en slik stilling, mener major Andestad. PRESTISJEFYLT UTMERKELSE Da Beathe Kristin Andestad var ferdig med oppdraget hadde hun utført sine plikter på en så forbilledlig måte at hun ble tildelt den prestisjefylte utmerkelsen Force Commanders Certificate of Appreciation. Og ikke nok med det, i ettertid vil både Ungarn, Fiji og New Zealand sende kvinnelige liaisonoffiserer. Andestads innsats har tydeligvis svekket fordommene. - Det er mange kvinnelige offiserer i Norge som både er dyktige og profesjonelle. De kan utvilsomt gjøre en utmerket jobb i utenlandsoperasjoner. Det er bare opp til ledelsen i Forsvaret å slippe dem til. Min oppfordring til alle som er interessert er at de må søke og ta utfordringen når anledningen byr seg, sier major Beathe Kristin Andestad. Det hører med til historien at majoren bor på Hønefoss med sine tre barn på henholdsvis 21, 17 og 13 år. Takket være en venninne, Ingeborg Stenbakken, som passet hjemmet, kunne hun tilbringe 13 spennende måneder i Midt-Østen. Om en vil nok, får en det til

7 :aktuelt: hjemme Markering av Frigjøringsdagen og Veterandagen i Oslo I år var Frigjøringsdagen, den 8. mai, også for første gang en dag med et offisielt arrangement for å hedre alle veteraner, enten de er krigsveteraner eller veteraner fra alle de internasjonale operasjonene der Norge har deltatt i årene etter andre verdenskrig. AV KATRINE SVILAND Regjeringen har bestemt at det fra 2011 og hvert år framover skal gjennomføres en verdig og profilert markering av veteraner på Frigjøringsdagen, for å anerkjenne den viktige jobber veteranene har gjort. Oslo viste seg fra sin beste side, og flere tusen deltok på en storstilt markering av Veterandagen i solskinnet på Akershus festning. Dagen startet med kransnedleggelse på Retterstedet ved Forsvarsministeren. I sin tale tok Grete Faremo også opp et mørkt kapittel i norsk regjeringshistorie, for å illustrere hvordan behandlingen av veteraner skal bli bedre. - Den behandlingen som krigsseilerne fikk da de omsider kom hjem, vil alltid stå som en skamplett på nasjonens ære. Og jeg er glad for at jeg som forsvarsminister i dag har lært av fortidens feil, og også hvordan det kan rettes opp. Krigsseilerne fikk sine veltjente medaljer etter mange års venting, sa hun. Forsvarsministeren utdypet også Regjeringens bestemmelse om at det skal kunne tildeles medaljer også for hendelser tilbake i tid. - Det kan også omfatte heltemodig innsats i etterkrigstidas utenlandsoperasjoner. Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres på systematisk måte, og Forsvarsdepartementet er i ferd med å etablere et historikerprosjekt som skal forestå også utredningen av 2. verdenskrig. Det må imidlertid ikke skapes nye skjevheter mens vi foretar denne gjennomgangen, vi skal gjøre den så grundig og mest mulig rettferdig som mulig. Så vet vi likevel at det var mange krigsveteraner som ikke fikk den oppfølgingen fra samfunnet som de fortjente, sa hun i talen sin. DYPESTE RESPEKT FOR VETERANER Senere var det kransnedleggelse i Minnelunden ved Stortingspresident, Dag Terje Andersen. Under bekransingen av alle minnesmerkene, kunne Stortingspresidenten avsløre at det i Stortingets vandrehall vil bli satt opp en minnesplate for de som gav sitt liv i tjeneste for Norge etter 2. verdenskrig. I sin tale til veteranene uttrykte også han sin respekt for soldater som har reist til konfliktområder: - Kjære veteraner, det er mennesker som dere, som tror det nytter og som er villig til å omsette den troa til handling, som gjør at det internasjonale samfunn kan bidra til mer trygghet og et bedre liv for mennesker i konfliktområder. For det har dere min, Stortinget og hele det norske folk sin dype respekt og anerkjennelse, sa han. VÅR TIDS NYE HELTER Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian skapte historie idet de som første operative soldater siden 2. verdenskrig, begge ble tildelt Krigskorset med Sverd,. Marinejeger Trond Bolle, som mistet livet under tjeneste i Afghanistan, mottok også Norges høyeste heder post-mortem. - De tre som i dag mottar Krigskorset med sverd har alle utvist et mot og en tapperhet som gjør dem til vår tids nye store helter. Alle tre har gjort en bemerkelsesverdig innsats i den internasjonale operasjonen i Afghanistan, sa statsministeren under den høytidelige utdelingsseremonien. - Som våre gamle krigshelter har de vist at personlig mot, innstilling og lederskap er det viktigste i krig. De har gjort en innsats som er fullt på høyde med den noen av våre fremste helter gjorde her hjemme for over 60 år siden. Derfor har vi også valgt frigjøringsdagen 8. mai for denne tildelingen. Tildelingen ble bestemt av Kongen i Statsråd, og det var Forsvarssjef Harald Sunde som forklarte av han delte ut tre krigskors på vegne av Hans Majestet Kong Harald. Deretter gjenga han hovedpunktene for statuettene for medaljen, før Bolles etterlatte fikk opplest teksten som var gjengitt på utdelingsdokumentet, av statsminister Jens Stoltenberg. Bjørg Gjestvang, Sven Bolle og Håkon Gjestvang Bolle fikk overrakt medaljen av Forsvarssjefen. Tilstede under seremonien var også Norges høyest dekorterte krigshelt, Gunnar Sønsteby, som har vært en sterk pådriver til å gjeninnføre utdelingen av Krigskorset. - Vi har all grunn til å være stolte av den jobben disse guttene gjør. Og jeg er veldig glad for at Regjeringen hedrer dem med den høyeste utmerkelsen vi har, har Sønsteby uttalt om Jørg Lian og Eirik Johan Kristoffersen i et tidligere intervju med Forvarets Forum. STORT PUBLIKUM PÅ FESTNINGS- PLASSEN Det var generelt en enorm interesse for arrangementene på Åpen dag på Akershus, og publikum fikk også se prosesjonen med veteraner fra de forskjellige internasjonale operasjonene Norge har deltatt i, idet de forlot Festningsplassen på vei til høymesse i Oslo domkirke. Det var konsert med Forsvarets stabsmusikkorps og Arve Tellefsen, og etter en salutt til ære for veteraner, holdt Hans Majestets Kongens Garde en imponerende musikk- og drilloppvisning på Festningsplassen. 450 spesielt inviterte veteraner fra ulike utenlandsoperasjoner og deres ledsagere var Regjeringens gjester til lunsj på Artilleriloftet. Om ettermiddagen var det mottakelse for de inviterte i Oslo rådhus. - Av de nær som har deltatt i utenlandsoperasjoner, finner vi historier, skjebner og erfaringer om vidt forskjellige internasjonale operasjoner. Disse erfaringene er verdifulle i prosessen med å utvikle stadig bedre styrkebidrag. Deltakelse gir den enkelte som reiser ut verdifull erfaring, enten en velger å fortsette i Forsvaret eller ikke. Denne kompetansen er av stor verdi for de sivile arbeidsgiverne som får personell tilbake fra tjeneste i internasjonale operasjoner, sa statsråden til de inviterte gjestene. - Jeg ønsker at våre veteraner skal møte et Forsvar som også støtter dem i vanskelige dager. Det må ikke være tvil veteranene hører til i Forsvaret. Dere var og er våre soldater. Uansett hvor dere har tjenestegjort, har dere gjort en verdifull innsats. Vi må erkjenne at vi ikke alltid har vært like gode til å vise dere den støtten og anerkjennelsen dere fortjener. Markeringer over hele landet I tillegg til hovedarrangementet i Oslo, ble Veterandagen markert over hele landet, med representanter fra den politiske ledelsen tilstede ved ti andre arrangementer andre steder i Norge

8 Ny Unisexjakke-bomull Kr 375,- Forskjellige farger Det er sommer!!! Ny Hettejakke-bomull Kr 375,- Forskjellige farger Se våre aktuelle og nye produkter Fleecejakke, dame. Alt. ordet Veteran skrevet i front Kr 350,- Andre farger: Småskadepakke Kr 125,- Caps, sort, logo i front. Caps beige veteran i front Kr 100,- Drikkeflaske Kr 85,- Microfiberhåndkle Kr 150,- Bomulls t-skjorte med NVIO logo på armen samt tekst VETERAN på brystet NB Hvit t-skjorte leveres uten flagg på armen. Kr 125,- Farger: Hvit, mørk blå, oliven, skogkamu., ørkenkamu. Ny Leatherman Kr 1.100,- Ermetrykk i to valgvarianter HERREMODELL DAMEMODELL Merk: GJELDER FLEECE OG SHOFTSHELL: Ønsker du ikke «Veteran» på brystet vil NVIOs logo komme i stedet Solbriller, orange farge Kr 200,- Termokrus m/logo Kr 125,- Pølsegaffel Kr 149,- Headnecker, 3 farger Kr 80,- Stor og rommelig bag, med praktiske lommer. Sort Kr 425,- Fleecejakke, herre. Alt. NVIOs logo i front Kr 350,- Ryggsekk med trykk NVIO og Veteran Kr 275,- Vindjakke, sort Kr 250,- Shoftshell jakke (Tulsa), herre og dame Kr 607,- Andre farger: Andre farger: På finner du vår komplette utvalg av produkter, og du kan bestille direkte i vår nettbutikk der. Alternativt ta kontakt på eller ring oss på tlf: , så sender vi vår profilartikkel brosjyre og bestillingsskjema.

9 BALKAN I FLAMMER ET 20 ÅRS MINNE Det militær-politiske fenomen geriljalederen Tito, som avskaffet monarkiet og tok makten i Jugoslavia på slutten av 2. verdenskrig, klarte i mange år å holde føderasjonen samlet mens han presterte det kunststykke å balansere mellom øst og vest samtidig som han også klarte å bevare den nasjonale enhet, både innad og utad. Etter Sovjet- Unionens fall var det imidlertid definitivt slutt og i 1991 måtte det internasjonale samfunn gripe inn. AV LARS REIERMARK Samtidig som Tito var kommunist, var han i opposisjon til Moskva og klarte derfor også å få amerikansk militær hjelp til å bygge opp landets forsvar. Hans personlighet og lederevner holdt i en trettiårs periode de enkelte deler av Jugoslavia samlet tross interne motsetninger. Imidlertid, etter Titos død var det mange som så på Jugoslavia som en potensiell sovjetrussisk alliert. Det gikk imidlertid ikke så mange år før det kommunistiske, men nasjonale Jugoslavia også begynte å rakne. Helt galt gikk det etter Berlin-murens fall høsten 1989, en begivenhet som også førte til kommunismens fall da Sovjet-Unionen gikk i oppløsning i BAKGRUNN-POLITISK/MILITÆRT President Milosevic klarte ikke hva Tito klarte, og det var nå klart for alle at den kommunistiske jugoslaviske føderasjon var død. Enkelte republikker som Kroatia, Bosnia-Hercegovinia ønsket selvstendighet, godt støttet av tyske og a merikanske interesser, mens Serbia og Montenegro forsøkte å opprettholde en illusjon av føderal enhet. Kampene i Kroatia 1991 innledet en blodig tiårs periode ( ) som ikke sluttet før Milosevic ble pågrepet og utlevert til FN i juni De innledende kamper på Balkan i begynnelsen av 1990-årene spredte seg, og var bare den første av tre på hverandre følgende kriger som alle handlet om nasjonal selvstendighet, også for Unporoforstyrker i Bosnia 1994 Makedonia. For første gang på nesten femti år fikk man en situasjon med full krig i Europa. Konflikten førte også til den største og vanskeligste militære FNoperasjon noen gang, både lenger og verre enn Congo Rundt omkring i Europa og i USA fikk man begrepet, "Det tidligere Jugoslavia", og etter hvert som det internasjonale samfunnet grep inn med både fredsbevarende- og fredsopprettende styrker fikk man enda et nytt begrep, "Rest-Jugoslavia". HÅPET SOM BRAST Dayton-avtalen fra desember 1995 satte en foreløpig stopper for den tre og et halvt år lange krigen i Bosnia-Herzegovinia, en av de mange kriger på Balkan som følge av oppløsningen av det tidligere Jugoslavia. Som et resultat av fredsavtalen, ble det besluttet å innsette en internasjonal fredsstyrke eller implementeringsstyrke IFOR, senere fra 1997 omdøpt til SFOR. I tillegg kom en internasjonal politistyrke som EU fikk ansvaret for. Urolighetene internt i Serbia, spesielt i det automene område Kosovo, som var del av Serbia, utviklet seg imidlertid til full krig mellom serbere og den albanske befolkningen som godt hjulpet av Albania nå også krevde uavhengighet fra Serbia. For å beskytte den serbiske befolkningen med å bekjempe det som etter hvert ble kjent som UCKgeriljaen, satte Serbia inn den jugoslaviske hær, og tross internasjonal megling og forsøk på nasjonal forsoning, brøt det ut full krig. For første gang siden avslutningen på Den Annen Verdenskrig fikk man nå en ny europeisk krig som skulle vise seg å bli mer omfattende, langvarig og grusom enn noen kunne tenke seg. BEGYNNELSEN TIL SLUTTEN Først i oktober 1998 bøyde Milosevic seg for internasjonalt press i borgerkrigen i Kosovo og aksepterte en delvis tilbaketrekning av serbiske styrker og en stasjonering av observatører fra OSCE. Våren 1999 eskalerte krisen igjen, og NATO stilte han overfor et ultimatum som han avslo. NATO bombet deretter Jugoslavia (serbiske mål i Bosnia) fra slutningen av mars, og Milosevics regjering svarte med å iverksatte massefordrivelser av etniske albanere fra Kosovo, hvilket førte til at NATO invaderte med landstyrker, herunder bl.a. britisk og norske spesialstyrker. Milosevic ble sammen med andre medlemmer av den jugoslaviske ledelse anklaget for krigsforbrytelser, og den 28. juni 2001 ble han etter vestlig press utlevert til FNs internasjonale krigsforbryter tribunal i Haag, siktet for krigsforbrytelser i Kosovo i 1999, Kroatia i 1991, og i Bosnia-Hezegovina Hans skyld ble ikke endelig bevist, da han døde i fengselet i Haag før dom var avsagt. Men hva gjorde det internasjonale samfunn i de ti år konflikten varte? OPPRETTELSEN AV UNPROFOR SIKKERHETSRÅDETS MANDAT- NORSKE POLITISKE REAKSJONER I februar 1992 vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon 743, resolusjonen som skapte UNPROFOR for innsetting i de fire såkalte FN-beskyttede områdene i Kroatia etter at en våpenhvile var inngått. Senere fikk man flere resolusjonen som endret og utvidet mandatet og organiseringen av styrken. Selv om UNPROFOR gjerne forbindes mest med Bosnia og Kroatia, fikk styrken fra første stund et mandat som omfattet fem tidligere jugoslaviske republikker, - hhv Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Montenegro og Serbia. I tillegg ble det åpnet et FN-kontor i den sjette republikken, det vil si i Slovenia. I mars 1995 vedtok så Sikkerhetsrådet nye mandater for FNs innsats i det tidligere Jugoslavia, med nye navn på de ulike deler av operasjonen. Operasjonen i Bosnia beholdt UNPROFOR - navnet, men operasjonen i Kroatia fikk navnet UN Confidence Restoration Operation (UNCRO),- operasjonen i Makedonia ble til UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP), og hele operasjonen med hovedkvarter i den kroatiske hovedstaden Zagreb, fikk navnet UN Peace Force (UNPF). I rekken av såkalte "andre vedtak", fikk man bl.a. bestemmelsene om en våpenblokkade mot samtlige republikker i det tidligere Jugoslavia, men også resolusjoner som inneholdt forbud mot all annen flyging enn den som FN selv stod for og/eller hadde godkjent. Fra april 1993 ble det NATO som fikk i oppdrag å overvåke og håndheve flyforbudssonen, og i samarbeid med Den Vesteuropeiske Union (VU) også å håndheve handelsboikotten av Rest-Jugoslavia. I Norge var det tidlig politisk enighet om å engasjere seg på Balkan. Imidlertid, som en følge av beslutningen om å engasjere seg med relativt sterk norsk tilstedeværelse i det tidligere Jugoslavia, kom i 1998 ordren om den endelige avviklingen av vårt engasjement i UNIFIL i Libanon. Etter å ha stått i Libanon i 20 år ( ), ble den norske infanteribataljonen NORBATT som den siste norske avdeling i UNIFIL kalt hjem 28.november OMFANG OG INNSATSOMRÅDE NORSKE STYRKER Det norske bidraget kom i første omgang til å omfatte ca 900 kvinner og menn, og Norge kom allerede fra starten av med i de internasjonale operasjoner på Balkan. Etter at styrken var opprettet i februar, kom Norge med allerede fra våren 1992 med i FN-operasjonen i det tidligere Jugoslavia, i første rekke med transportkontrollpersonell i Sarajevo i tillegg til Zagreb, Split, Tuzla, Beograd og Skopje. DET NORSKE BIDRAGET. Norges bidrag i første fase var hovedsakelig begrenset til Movecon-personell og militære observatører til operasjonen i Kroatia (United Nations Confidence FORTS NESTE SIDE :tilbakeblikk Bilde som på mer enn en måte symboliserte Bosniakrigen. Bildet vant Pulitzerprisen 16 17

10 tilbakeblikk: BALKAN I FLAMMER FORTS FRA FORRIGE SIDE Restoration Operation). Imidlertid, da den flernasjonale styrken ble etablert i Bosnia senhøstes 1992, ble det også utplassert en norsk ingeniørtropp ved hovedkvarteret i Kiseljak, knyttet opp mot det danske stabskompaniet. I desember 1992 vedtok så FN å etablere en egen styrke i republikken Makedonia, kommandomessig som del av UNPROFOR, men under navnet UN Command in Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) med bl.a. amerikanske soldater under norsk kommando. AVDELINGEN OG ETABLERING På nyåret 1993, etter at FN hadde utplassert styrken i det nordlige og vestlige Makedonia under betegnelsen United Nations Preventive Deployment Force, eller UNPREDEP, med mandat om i første rekke til å forebygge og dernest forhindre en spredning av krigen i Bosnia til denne delen av det tidligere Jugoslavia, bidro også Norge til denne styrken. Hæren kom naturlig til å være største bidragsyter med et infanterikompani og stabspersonell som del av en nordisk (Finland, Norge, Sverige) infanteribataljon. Året etter dvs. i 1994, vedtok Norge å gå inn med en betydelig kontingent (UNPROFOR) i operasjonene i Bosnia- Herzegovina, hvor oppdraget var å følge opp resolusjonen om sikre områder. Det ble i den forbindelse vedtatt å opprette en Oversikt over norske styrkebidrag En oversikt over det norske (ca ) styrkebidraget til Balkan fra for alle forsvarsgrener basert på Forsvarets egne tall viser; 1. UNMIK Kosovo 2.UNPROFOR Kroatia 3.SHARP GUARD Adriaterhavet 4.UNP Kroatia 5.UNPREDEP Makedonia 6.UNMIBH Bosnia-Hercegovina 7.IFOR Bosnia-Hercegovina 8.SFOR Bosnia-Hercegovina 9.UNTAS Kroatia 10.UNMOP Kroatia-Preldava 11.0SCE Bosnia-Hercegovina 12.AFOR Albania 13.Allied Force Napoli Balkan 14.KFOR Kosovo 15.Allied Harmony Makedonia 16.EUFOR/NATO HQ Bosnia-Herzegovina 17.NHQ Saraj evo Bosnia Oversikten er pt (Januar 2011) under revisjon. Kilder:Tallene er hentet fra og sammensatt ut fra opplysninger fra hhv FST, Fist-H, FNVL, FOHK, Fokiv, www un.org, Forum Grafikk fra Forsvarets Forum m/styrketall, ± Fakta om Forsvaret 2010 norsk støtte- og forsyningsavdeling i form av en logistikkbataljon (NORLOGBAT) tilknyttet de mange internasjonale operasjonene i republikken, inkludert et sanitetskompani med et lett feltsykehus (NORMEDCOY). Personell fra sanitetskompaniet opplevde å bli utplassert flere steder i Bosnia, bl.a. i Gorazde. Samtidig avviklet man ingeniørtroppen og reduserte Makedonia-bidraget til en geværtropp som inngikk i et skandinavisk infanterikompani (SCANCOY), - i tillegg til et mindre antall stabspersonell. Hærens innsats ble utvidet etter at mandatet i mars 1995 ble endret ved at United Nations Protection Force av politiske årsaker formelt ble inndelt i tre separate operasjoner. Høsten 1995 ble NORLOGBAT således tilført 70 ekstra soldater til vakt- og eskortetjeneste. Sjøforsvaret var også med; fra 1993 deltok norske fregatter blant de flåtestyrker fra NATO og den Vesteuropeiske Union (VU), som ble satt inn i Adriaterhavet for å overvåke at handelsboikotten av Rest-Jugoslavia ble overholdt kuliminerte krigen da NATO-fly angrep serbiske mål i Bosnia som støtte til FNs krav om at de bosniske serbere måtte trekke tilbake sine tunge våpen rundt den bosniske hovedstaden Sarajevo. Luftforsvaret stilte i første omgang en helikopterving (NORAIR) på fire helikoptre underlagt operasjonsledelsen i Bosnia, og senere også styrker til NATOs luftkampanje i form av F-16 jager/bombere basert i Italia. NORLOGBAT og NORAIR ble stasjonert i Tuzla-området i det nordøstlige Bosnia, i samme område som den dansksvenske mekaniserte infanteribataljonen NORDBAT. De nordiske avdelingene der ble kjent under fellesbetegnelsen NORD- CON Tuzla (Nordic Contingent Tuzla) Oversikt over norske styrkebidrag NORLOGBAT og NORAIR ble stasjonert i Tuzla-området i det nordøstlige Bosnia, i samme område som den dansk-svenske mekaniserte infanteribataljonen NORDBAT. De nordiske avdelingene der ble kjent under fellesbetegnelsen NORDCON Tuzla (Nordic Contingent Tuzla) Roger Waters, det kreative geniet bak Pink Floyd, satt igjen opp sitt legendariske konseptshow The Wall- 20 år etter han sist fremførte det foran millioner etter Berlinmurens fall. Waters ønsket å personlig invitere 20 skadde veteraner til oppsetningen i Telenor arena 30. april, og NVIO fikk gleden av å distribuere billettene. AV KATRINE SVILAND Albumet The Wall har solgt mer enn 25 millioner eksemplarer siden det ble utgitt i 1979, og ifølge Waters har The Wall blitt en metafor for kulturell og politisk :aktuelt: hjemme Roger Waters hedret skadde veteraner polarisering. Roger Waters` sterke politiske engasjement kom sterkt til uttrykk i showet, og hensikten med å supplere det teatralske ved The Wall, som oppsetningen er så kjent for, er fremhevelsen av det politiske og sosiale. Det gjorde han med et show komplett med pyrotekniske effekter, originale Gerald Scarfe bilder, styrtende fly, gigantiske oppblåsbare dukker og generelt forseggjorte effekter. Byggingen av muren under forestillingen var for å ære soldater som har mistet sitt liv i kamp. For de veteranene tilstede som har opplevd å være i krig, var konserten dermed kanskje en spesielt sterk opplevelse. - Denne nye produksjonen av The Wall er et forsøk på å trekke noen sammenligninger for å belyse vår nåværende situasjon. Den er dedikert til alle de uskyldige som har gått tapt i de mellomliggende årene, sa Waters om showet. I pausen ble veteranene invitert til et personlig møte med Waters, som tok seg tid til å hilse på alle og signere bilder. Mange av veteranene tilstede hadde fulgt Roger Waters` karriere siden tiden i Pink Floyd, og det var en heller starstruck gjeng som møtte han bak scenen. Selv om Waters egentlig skulle bruke pausen på å "hvile stemmen", var han opptatt av å ta noen ord med alle de spesielt inviterte gjestene. Waters fikk blant annet en kort innføring i veteranenes situasjon i Norge, og fikk gaver av lokalforeningslederne i både Drammen og Bergen, Per Morten Bjørnstad og Paul Smines

11 :aktuelt: hjemme :aktuelt: hjemme Webseminar på Bæreia Fredag 29. april 2011 var på ny lokale webansvarlige fra hele landet samlet på Forsvarets veteransenter (FVS) - Bæreia til webseminar. Noen var nye som webansvarlige og kom for å lære å bruke administrasjonsmodulen, andre ønsket å bli tryggere i bruken av den. AV. KRISTIN BJERKLI Flere av de totalt 13 deltakerne ankom kvelden før, enten fordi de kom langveis fra, eller rett og slett fordi de ønsket å bruke anledningen til å bli kjent med andre veteraner. Etter en god felles middag på Bæreia dro seminardeltakerne opp til Kongsvinger festning der guid Bjørn Langnes viste oss rundt på den flotte festningen og alt det spennende den har å vise frem. Bjørn Langnes hadde utrolig mye spennende og interessant å fortelle, om festningens historie og livet der, for en meget lydhør og interessert gruppe. Fort var en time blitt til nesten to. Vel tilbake på Bæreia ble det derfor en noe forkortet åpning av seminaret av informasjonssjef Kristin Bjerkli, etterfulgt av sosialt samvær med livlig prat ut over kvelden. WEBSEMINARET. Før det bar av sted til webseminar i Østlandsnett sine lokaler dagen etter, fikk deltakerne en kort orientering om Forsvarets Veteransenter (FVS) av nestkommanderende ved FVS, Arnstein Hestnes. De veteraner som ikke hadde besøkt Bæreia tidligere fikk utdelt FVS medaljong av Hestnes. Kristin Bjerkli innledet seminaret med en "rundreise" i NVIOs ulike lokalforeningshjemmesider for at deltakerne skulle få hente inspirasjon og ideer til egne løsninger. Det var Stian Johansen fra Østlandsnett som i år igjen loset en engasjert gjeng med lokale webansvarlige gjennom alle funksjonene og mulighetene i administrasjonsmodulen til NVIOs lokalforeningshjemmesider. Deretter stod tips om hvordan skrive for web, og billedbruk på programmet med gjennomgang fotomodulen til lokalforeningshjemmesidene. Det var satt av god tid til praktisk arbeid, og til diskusjon, tips og erfaringsutveksling mellom de lokale webansvarlige for ulike måter å bygge opp lokalforeningshjemmesidene på. Flere fant dette både nyttig og inspirerende. Avslutningsvis fikk deltakerne en gjennomgang av mulighetene i lederforum, slik at de kan bistå sine lokalforeningsledere i bruken av lederforumet. FÅ IKKE PUBLISERTE LOKALFORENINGS- HJEMMESIDER IGJEN. Det er nå ett og et halvt år siden tilgangen ble overlevert lokale webansvarlige, og dermed på høy tid at de siste seks lokalforeninger med egne webansvarlige nå får gjort ferdig sine sider til publisering. Fremdeles har noen lokalforeninger av ulike årsaker så langt ikke lykkes med å få tak i noen som kan tenke seg å være lokal webansvarlig. NVIOs administrasjonsmodul er enkel å bruke, og krever ingen spesielle datakunnskaper. Vi har en enkel og lett forståelig bruksanvisning, og opplæring vil bli gitt til den som kan tenke seg en slik oppgave. Å være lokal webansvarlig er heller ikke arbeidskrevende. Kan du tenke deg å være webansvarlig, og det ser ut til at din lokalforening ikke har egen webansvarlig, ta kontakt med sekretariatet i NVIO på Husk å oppgi hvilken lokalforening det gjelder. Har du spørsmål om oppgaven som webansvarlig kan du ringe tlf: Kanskje har flere webansvarlige behov for opplæring, men at det ikke passet denne gangen. Disse ber vi om at snarest melder seg til sekretariatet, slik at vi kan vurdere behovet for å sette opp et nytt webseminar. Idebank for familiestøtte i NVIO s lokallag På NVIOs første FAMILIESTØTTEKONTAKT- KURS som ble holdt på Bæreia i april i år (omtalt i Sjekkposten nr ), ble det holdt en ide-dugnad. Målet var å finne fram til aktiviteter og tiltak, som kunne være aktuelle å gjennomføre i forbindelse med familiesammenkomster i lokallagene. Deltakerne viste både fantasi og forståelse for veteranfamiliers situasjon. Det kom fram riktig mange forslag, som virker gjennomførbare, både enkle og mer omfattende. Og ikke alt trenger å koste penger. AV ELSA MARIE GRØTTING Dette ble til en idebank for alle lokallag i NVIO, som ønsker å inkludere veteranfamilier i sitt tilbud. Det første som må gjøres er å utpeke en ansvarlig familiestøttekontakt i lokallaget, som kan tilrettelegge for aktiviteter/tilbud lokalt. Det er viktig at en ikke har for store ambisjoner i starten, men starter i det små og utvider i tråd med det lokale behov. Det er bedre med en vellykket aktivitet i året, enn mange aktiviteter uten oppslutning. Denne familiekontakten må delta på lokallagets styremøter. En starter med veteranen, og han drar med sin familie på aktuelle tilbud. Tilbudene må ha familien i fokus og være tilrettelagt for å inkludere alle, til felles glede og hygge. Familieaktivitetene skal være et virkemiddel til å inkludere familien i lokallagets virksomhet, men skal ikke konkurrere med lignende tilstelninger i lokalmiljøet. Det er heller ikke hensikten at alt som foregår i lokallagene skal inkludere familien fortsatt må veteranene ha sine mimrekvelder og annen hyggelig tradisjon, som bare er for veteraner!! Markedsføringen av tiltakene lokalt er viktig for å lykkes, og aktivitetskalenderen på nettsidene til Kameratstøtte.no og hovedsidene til NVIO.no må brukes aktivt, i tillegg til lokallagets egne nettsider, samt andre lokale kanaler (lokalaviser, lokalradio, -TV osv). Grasrotandelen ved Norsk Tipping kan benyttes som inntektskilde for lokallaget til å finansiere markedsføring og aktiviteter for familien til veteranen. IDEER TIL AKTIVITETER FOR FAMILIEN: Inkludere ektefeller/partnere på: -Møter/temakvelder, julebord, grillaften, pizzakveld. -Arrangementer og markeringer i forbindelse med 8./17. mai, minnedager, osv.. -Informasjonskveld fra aktuelle misjoner med film/bilder og foredrag. -Veterantreff for avdeling/misjon el.lign. -Fellesturer til misjonsområdet/tjenestestedet ute, eller på veteransenteret Bæreia. -FN-marsj. -Kirkeparade. -Påskjønnelse, feks. blomster til veteraner som jubilerer med runde år (50, 60, 70) Familietreff/-samling: -Sommer og vinter med turer og aktiviteter for barn og voksne -Sosiale aktiviteter for familier med og uten barn -Kurs for store og små i familien -Bestefar/-mor kveld -Aktiviteter hvor familier utenfor lokallaget blir inkludert. -Barnepasstøtte -Etablere støtte lokalt til familiene som har sine ute i tjeneste, både til praktisk arbeid og som støttekontakt (være medmenneske basert på egne erfaringer fra tilsvarende situasjon) Dette er selvsagt bare en liste med forslag. Men listen må gjerne bli lenger. Hvis du, etter å ha lest dette, kommer på noe riktig glupt og morsomt, eller nyttig, som du kanskje har erfart virker: Send oss en mail! Arbeidsgruppen vil fortsette sitt arbeid, og bl.a. se på hvordan vi kan utvikle et tilbud til pårørende til personer som er på veg ut, er ute, eller nettopp har kommet hjem, og som har behov for en i samme situasjon å snakke med, gjerne før veteranen har blitt medlem. De fleste pårørende vil nok stifte bekjentskap med NVIO gjennom veteranen og han/hennes kontakt med NVIO, men det motsatte kan ofte også være tilfellet. På sentralt hold vil NVIO fortsette å arbeide for å komme regelmessig inn med orienteringer på familiesamlinger før deployering, og for de pårørende i forbindelse med hjemkomst. Det er også viktig at vi fortsetter arbeidet med å utvikle et tilbud til barn og ungdom som pårørende. Glem ikke at NVIO har egen hjemmeside og er på Facebook Bli fan av oss Facebook 20 21

12 NVIOs historie Wjhbs!Bb csfl Fra sos ial klu interes bb til seo r gan i sasjon Norge s V era Interna ete n sjonale forbund for Opera sjoner Telefon NVIO: vetera ner vete t ra an kame rettigheter ratstø t tt te famil i tr ie t gjens eff ynstre ff euro rotr te aktivit ff te BNBB ter WVF lokalffo orenin ger Liban on Gaza Kong o Kash mirr A ngo la Afgha nis sta t n vete t ranlo v Ir I ak Midtø sten medle m vetera smøter ntr t eff FN NATO O SC E MFO pårøre nde fo ore edra minn ag esmerk meda er ljjje er Bære eia sensk a kurs der semin ar sekre tari fo forbun at dssty t re buds jett vedte t kter Det er lokalforeningene og medlemmene som er grunnfjellet i NVIO, og uten god og stor aktivitet lokalt har forbundet liten hensikt. G.S har ordet Så er dagen kommet... Jeg sitter på hytta tidlig søndag morgen mens resten av familien sover, og skriver min siste "GS har ordet". Det gir rom for et lite tilbakeblikk på noe av det vi har oppnådd i løpet av de 44 månedene jeg har "sittet i stolen". Da jeg overtok var mye godt arbeid i gang. Noe av dette er fullført, mens nye utfordringer og muligheter har dukket opp. Lokalt har vi fått åtte nye lokalforeninger, samtidig som vi står midt i et generasjonsskifte i mange av de "gamle" lokalforeningene. Det er gledelig å konstatere at noen av de nye foreningene er svært aktive, og fullt på høyden med de beste av de gamle. Utfordringen nå er å få etablert nye lokalforeninger der NVIO ikke er, samtidig som vi må få opp aktiviteten i lokalforeninger som ligger nede. Målet er å ha møteplasser for flest mulig veteraner der de bor. Medlemstallet har vært stabilt, og vi har ikke klart å få til den veksten som vi ønsker og burde ha. Her ligger en stor utfordring både lokalt og sentralt. Det er lokalforeningene og medlemmene som er grunnfjellet i NVIO, og uten god og stor aktivitet lokalt har forbundet liten hensikt. Kameratstøttearbeidet er i jevn vekst, og gjennom Stiftelsen Veteranhjelp hjelper vi stadig veteraner i akutte, økonomiske problemer slik at de får et økonomisk pusterom og dermed mulighet til å få orden på økonomien. Jeg oppfordrer alle til å fortsette å gi sine bidrag til Stiftelsen, på konto nr Situasjonen for de pårørende til personell som er i eller har vært i internasjonale operasjoner har fått øket oppmerksomhet i de siste årene, og vi er i godt i gang med å få i gang vårt eget pårørendearbeid i lokalforeningene, i nært samarbeid med Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Forbundets økonomi er god, og vi har hatt betydelig vekst i støtten fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret, med jevnt stigende budsjetter som resultat. For å kunne opprettholde denne støtten må forbundet fortsette å være en ansvarlig medspiller i arbeidet for å styrke veteranenes rettigheter og for å ivareta veteranenes interesser. Sommeren 2007 ble det lagt frem to utredninger om veteranrettigheter. Disse har blitt fulgt opp med endringer i forsvarspersonelloven, nye og bedre erstatnings- og kompensasjonsordninger for veteraner som blir syke eller skadet som følge av tjenesten, og sist, men ikke minst, Regjeringens handlingsplan for oppfølging av veteraner. Utfordringen nå er å påse at de gode intensjonene følges opp med konkrete tiltak, og å arbeide for at de som fortsatt faller utenfor, blir fanget opp og får den støtten de har krav på. Veteransaken har fått mye oppmerksomhet i de siste årene, og nyter en offentlig og tverrpolitisk støtte som vi ikke har opplevd tidligere. Det lover godt for fremtiden. Med nesten 39 år i Forsvaret er jeg vant til å bytte jobb ofte det har jeg opplevd som positivt både for meg selv, som har fått nye utfordringer, og for jobben, som blir overtatt og videreført av nye krefter. Med ny generalsekretær og flere nye medarbeidere står vi midt oppe i et generasjonsskifte i sekretariatet som lover godt for fremtiden. Gjennom et langt og variert yrkesliv har jeg tatt med meg erfaringene og de gode minnene, og har gått videre uten å se meg tilbake. Nå ønsker jeg den nye generalsekretæren, sekretariatet og hele forbundet lykke til med det viktige veteranarbeidet, mens jeg går videre mot nye utfordringer som heltids pensjonist. Hvem vet hvilke muligheter som venter rundt neste sving? Takk for meg! Vidar 23

13 :lokalforeningene :lokalforeningene Verdig Veterandag i Vefsn Veterandag i Mo i Rana Vefsn kommune har tatt utfordringen fra Regjeringen om å hedre veteranene med et lokalt arrangement på 8. mai - Frigjøringsdagen og Veterandagen. AV TROND ERIK VOLLEN Sammen med HV-14 og NVIO avd. Mosjøen og omegn ble det en verdig markering av dagen med kransenedleggelser ved minnebautaen ved Dolstad kirke i Mosjøen. Ordfører i Vefsn kommune, Jann-Arne Løvdahl, og stabssjef HV-14, major Magne Larsen, la ned kranser. Under seremonien spilte HV-korpset. Major Larsen, holdt tale hvor han trakk sammenligninger mellom tjenesten under 2. verdenskrig og de fredsbevarende operasjoner vi har idag. Fred og frihet kan ikke vinnes bare gjennom krig, men må vedlikeholdes ved at nasjoner deltar i internasjonale operasjoner. Etter seremonien hadde kommunen og HV-14 invitert alle veteraner med ledsager til lunsj ved Norlandia Lyngengården hotell. Ordfører Løvdahl holdt tale hvor han takket hver enkelt av de frammøtte veteranene for den innsatsen de hadde Fra lunsjen på Norland Lyngengården hotell. Major Magne Larsen, stabssjef HV-14, gjør honnør ved minnebautaen. gjort i misjoner rundt omkring i verden. Under talen kom han også inn på den tragiske hendelsen hvor Rune Opland ble drept 29. november i 1989 under sin FNtjeneste i Libanon. Ordføreren ba alle om ett minutts stillhet for å vise respekt overfor alle de som i løpet av sin fredstjeneste mistet livet. Under lunsjen fremførte Trond Wika med ensemble melodier fra etterkrigsårene. Ensemblet fikk velfortjent applaus for sin opptreden. Roy Brubakk, leder i NVIO avd. Mosjøen og omegn, takket kommunen og HV-14 for innbydelsen og framholdt viktigheten av å markere Frigjøringsdagen og Veterandagen for ikke å glemme den dyrekjøpte friheten. Jeg vil at vi samtidig skal tenke på dem som har kommet hjem med fysiske og psykiske skader og deres nærmeste pårørende. Her har vi alle en oppgave å gjøre for å hjelpe og lindre. Et strålende vær skapte en flott ramme rundt arrangementet. Kulturinnslag: Trond Wika med ensemble spilte melodier fra etterkrigstiden. AV OLAV TOFTE LARSSEN Frigjøringsdag og veterandag ble markert i Rana i et samarbeid mellom Rana kommune, Heimevernet og lokalavdelingene av NROF og NVIO. Markeringen ble gjennomført foran Mo kirke ved minnebautaen over de falne fra 2. verdenskrig. Deltagerne dannet flaggborg og det ble holdt appeller ved ordfører Geir Waage, HV sjef kaptein Ole Johnny Pettersen og leder av NVIO avd. Rana og omegn, Arnljot Skogheim. Hornorkesteret Vikabandet ga volum til nasjonalsang og nasjonalsalme. Enkelhet og verdighet preget markeringen og det hele var innrammet i et uallminnelig vakkert vårvær. Mange overvar markeringen herunder konfirmanter med pårørende på vei inn til konfirmasjonsgudstjenesten. Vi kan bare håpe at den oppvoksende del av de fremmøtte bringer tradisjonen videre. Etter markeringen var det kaffe og kaker for samtlige på NROF huset og deretter spanderte heimevernet lunsj på resaurant Søilen på ærverdige Meyergården hotel. Bedre kan det ikke gjøres! 24 25

14 :lokalforeningene :lokalforeningene Flott arrangement i Vatneleiren 8. mai! NVIO avd. Rogaland besluttet på årsmøtet å gjenomføre en åpen leir/familiedag i Vatneleiren 8. mai i samarbeid med HV08 og andre veteran- og forsvarsrelaterte foreninger. HV 08 i Vatneleiren skulle være behjelpelig, men hadde ikke midler til særlig aktivitet. AV JARL PEDERSEN Men da det plutselig kom midler fra regjeringens bevilgning på kombinert tradisjonell 8. mai-feiring og nasjonal veterandag, så ble vårt initiativ svært aktuelt. Resultatet var at HV08 overtok som vertskap ved iden av NVIO, og med bistand av de øvrige foreninger. HV08 fikk laget en fin minneplakett festet sentralt i leiren. I 12. time fikk vi så statsråd Magnhild Meltveit Kleppa til å foreta avduking og åpning av plassen og leiren som veteransted. Oberst Wold ønsket et stort publikum velkommen i strålende sol før han overlot mikrofonen til statsråden. Hun holdt en god tale hvor hun bl.a. viste til sin far som hadde vært områdesjef i HV. Hun dro linjene fra veteranenes innsats i 2. verdenskrig og til dagens veteraner fra de pågående konflikter i verden. Hun håpet at regjeringens vedtak om å la 8. mai bli veterandag i Norge, ville beære dagens veteraner slik at man ikke lenger bare vil dvele med de unnfallenheter som er blitt vist veteranene i mange år, men løfte blikket opp med stolthet. Etter talen la hun på krans med bistand av NVIO avd. Rogaland sin leder, Jarl Pedersen. Deretter ble hun, hennes mann, oberst Wold og andre gjester kjørt i kolonne i Willys Jeeper ned til aktivitetssenteret i leiren hvor alle foreninger hadde stands og informasjon til store og små. NVIO stilte mannsterkt sammen med kameratstøttegruppen. Veterankompaniet i Stavanger, Vesterlenske Garnisons Compagnie No I, stilte med uniformerte vakter og rettledere. Spesielt barn gledet seg over å være med i historiske militære kjøretøy. Det var demoskyting med gamle våpen fra Krag til dagens moderne, samt paint ball skyting. Lottene stilte med matservering. NVIO serverte også mat via dem. KNM Harald Haarfagre deltok med stand samt et lag fra USK som viste stridsteknikk luftving avd. Sola hadde med seg droner og utskytningsrampe. Det var også overflyvning av F16 kampfly som vakte stor beundring. Dessverre skjedde det en ulykke hvor en gutt ble påkjørt av et kjøretøy fra Militærhistoriske Kjøretøy Forening. Gutten fikk beinbrudd men var i godt humør. Heldigvis hadde HV08 sanitetsmann på plassen. Deltakende foreninger var foruten NVIO med Veterankompaniet, Lottene, NROF, Historiske Militære Kjøretøyers Forening og Norsk Våpenhistorisk forening. Og som nevnt HV08, KNM HH og 137. Luftving. Det ble med telleapparat registert godt over 1300, så nær 1400 personer var nok innom leiren! Fra NVIO Rogaland var primus motor Torkel Gausland med bistand av Lars- Magnus Hallanger, Frank Skofteland og andre gode hjelpere. Frigjøringsdagen i Sandefjord Frigjøringsdagen ble behørig og høytidelig markert søndagen den 8. mai. Først ble det holdt en minnestund ved minnesmerket til Veteraner for Internasjonale Operasjoner. AV SVEIN ERIK JACOBSEN Dagen er fra i år en minnedag også for disse veteranene. Regjeringen har bestemt at 8. mai også skal være en markering og en heder til de veteraner som deltatt i Internasjonale Operasjoner under FNmandat og under FN / Nato flagg. Prest i Sandefjord Kirke, Øivind Nordin, holdt minnetalen og dro parallellene mellom verdenskrigene og de konfliktene Norske soldater er involvert i dag. Dette er et samlet Storting som har vedtatt at Norske soldater skal være delaktig i, og delta i fredsoperasjoner, og når det er nødvendig, skarpe operasjoner. Leder i NVIO, Anders Førreløkken, la deretter ned krans etterfulgt av ett minutts stillhet. Veterandag i Østfold AV STEIN CATO RØSNÆS Foto Georgina Jacobsen Frigjøringsdagen 8. mai ble i år etablert som den store veterandagen, en hedersbevisning for de over veteraner som har tjenestegjort for Norge, enten det var under andre verdenskrig eller i en av de 40 internasjonale fredsoperasjoner vi siden har deltatt i. Med erverdige Fredriksten festning i bakgrunnen, var nesten 100 personer samlet på Rødsfjellet i Halden, for å markere 8. mai. Etter initiativ fra kommandanten på Fredriksten festning, Dag Strømsæther, ble det holdt en verdig markering av dagen, der Østfolds nyetablerte veterankompani sto æresvakt og passende korpsmusikk sørget for en fin stemning for de fremmøtte. I sine taler gav både kommandant Dag Strømsæther og varaordfører i Halden John Østensvig, sin hyllest og takknemlighet til alle landets veteraner for deres innsats. Kommandanten la ned blomsterkrans i Minnetempelet og markeringen ble avsluttet med rungende salutt fra Fredriksten festning. Etter markeringen inviterte NVIO avdeling Østfold, veteraner En håndfull veteraner hadde møtt fram for å delta i markeringen. Hvert år etter krigen har det blitt avholdt en minnestund i våpenhuset i Sandefjord Kirke med blomsternedleggelse ved plakettene med navn på de som mistet livet i Sandefjord Kommune under verdenskrigen. Tradisjonen tro ble minnestunden holdt i år også. Deretter foretok ordfører Bjørn Ole Gleditsch en minnestund ved monumentet som står utenfor kirken, og som hedrer de fallende i 2 verdenskriger, og la ned en krans. Deretter gikk turen til Sandar kirke hvor det ble en minnestund for de som mistet livet i Sandar Herred med blomsternedleggelse ved plakettene med navnene til de fallende. med familie til samling, og over 30 fremmøtte hygget seg med god mat. Samlingen ble støttet av Forsvarets veteranadministrasjon. NVIO Østfold vil takke kommandanten ved Fredriksten festning og Halden kommune for en verdig markering og håper dette blir en tradisjon som kan utvikles videre

15 :lokalforeningene :lokalforeningene FN-marsjen på Nordmøre MC-dag på Norway House FN-marsjen på Nordmøre 2011 gikk av stabelen søndag 10 april 2011, med NVIO avd. Nordmøre som arrangør. I alt 102 små og store deltakere møtte til årets FNmarsj, noe skuffende antall da det tidligere har vært mellom 350 og 400 på det meste. Til tross for lokale haglbyger var det rundt 20 fremmøtte på NORVETMCs klubbhus Norway House i Lommedalen torsdag 12.mai. Anledningen var MC-dag, torsdagens obligatoriske grillkveld, og et foredrag om sikkerhet og bekledning for motorsykkelkjørere. AV NILS LANGBAKK Nå var det ikke været som skulle være til hinder for å gå FN-marsjen denne gang, endelig hadde værguden stilt opp med lettskyet oppholdsvær,vindstille, delvis sol og grader. Marsjen går via gang og sykkelvei fra Futura ned til Sykkelhuset, videre opp gjennom Persløkka, innover mot Torvhaugan og Dale, via Pilotveien med innlagt Chekpoint og gratis drikke. Fra Flyplassen går siste del via vei tilbake til Futura. Før flyplassutbyggingen startet gikk ruta via Gløsvågen og Byskogen. FN-marsjen 2011 var den 25. i rekken og dermed et lite jubileum. Åsmund Olsen, for øvrig sønn av Vetran Ole Olsen, er den eneste som har gjennomført samtlige FN-marsjer og fikk som vel fortjent Diplom for dette. Janne Smevåg har som nest beste gjennomført hele 24 FN-marsjer. Dagens sprekeste må vel bli Nora Fiske som i sitt 88. år! gjennomførte FN-mars nr 15. For øvrig premieres deltakerne med medaljer og symboler som bygges opp for hver gjennomført FN-mars i stigende valører. NVIO Avd. Nordmøre er Norges første og eldste lokalforeningen i NVIO, stiftet i 1981 og skal senere i år feire sitt 30 års jubileum. AV KATRINE SVILAND - Vi begynner å få en del unge veteraner inn i klubben, og vi føler det er viktig å påpeke viktigheten av riktig bekledning. For motorsyklister er den tross alt vår eneste sikkerhet, sier Robert Namskau. - Det eneste utstyret som er påbudt i dag for motorsyklister er hjelm, men riktig utstyr er en forutsetning for sikker kjøring, sier han. Namskau hadde, på vegne av MC-gruppa, invitert tidligere roadracer, Torgeir Jahren, fra Monsterbike til å dele av sin fagkunnskap om kjøresikkerhet. Han kunne blant annet informere om at det er viktig å investere i bra utstyr med èn gang. - Husk at som med mye annet, er det med MC-bekledning også en sammenheng mellom pris og sikkerhet, sier han. BRENNER FOR VETERANSAKEN De som kjenner til MC-gruppa vet at det ikke bare er motorsykler som opptar guttene i Lommedalen, men at det å hjelpe veteraner som sliter - og å stille opp for veteraner generelt, er en sentral del av virksomheten. - Vi stiller opp på Forsvarets minnedag og andre merkedager som for eksempel 8.mai og 24. oktober. I tillegg møter vi opp når personell fra utenlandsoperasjoner kommer hjem. Vi vil gjerne vise at vi er der for alle veteraner, og oppfordrer folk til å ta kontakt- og selvfølgelig ikke bare de som er interessert i motorsykler, sier president for NORVETMC, Trond Myrvang. For å bli medlem i NORVETMC må man ha gjennomført førstegangstjeneste, og ha vært ute i en internasjonal operasjon i regi av FN eller NATO. Man kan også bli medlem hvis man har førstegangstjeneste men har IKKE vært ute i internasjonale operasjoner. Forutsetningen er da at man sympatiserer med veteransaken. Etter å ha meldt sin interesse for klubben, går man i 6 mnd prøvetid før man evt tas opp som fullverdig medlem. Dette for å tilsikre at søkeren finner det han er ute etter i klubben og vice versa. Det kan lempes på dette hvis vedkommende viser særlig stor interesse for veteransaken eller er svært godt kjent av flere medlemmer fra før, og som kan gå god for vedkommende. Når du så har gått prøvetid, har blitt kjent med klubben og vice versa, tas du opp som medlem og kan bruke vest med ryggmerket. Denne kvelden fikk to nye medlemmer av MC-gruppa ryggmerket til sin vest. De to stolte medlemmene er Jan Erik Kalbakk og Haakon Kravik

16 :aktuelt: ute :aktuelt: ute Observert i Libanon Årets 17. Mai markering i Ebel es Saqi i Sør Libanon ble avviklet med rundt 50 norske deltakere og et stort innslag av lokale gjester og representanter fra UNIFIL og det Libanesiske forsvaret (LAF). AV ARVE NILSEN Om man ønsker å kalle det en tradisjon eller ikke så har det på nytt blitt arrangert en gruppereise til Sør-Libanon for tidligere tjenestegjørende i UNIFIL, deres partnere og familiemedlemmer av NVIOs avdeling i Glåmdal. Spenningen var stor allerede ved avgang fra Norge; vil vi få med det vi ønsker og vil vi se igjen. Ja de fleste fikk med seg det de ønsket og litt til. - Jeg kunne ha drukket kaffe gjennom hele byen, og de er bare sååå hyggelige! Uttalelsen kom fra en av de medreisende hustruer som hadde begynt å forstå hva gubben har snakket om i alle år. Årets 17. mai markering i Libanon startet med en kort gudstjeneste i kirken som ble benyttet av Norbatt etter at den ble restaurert under ledelse av en tidligere administrasjons-offiser i Stabskompaniet. 17. mai toget gikk fra kirka og ned til Norbatt Plass ledet av det Indiske korpset med deltakelse av samtlige gjester og innbyggerne i byen. Etter en ærefull seremoni i Minnelunden med nedleggelse av kranser fra Den Norske Ambassade, Forsvars - sjefen, Ebel es Saqi by og FC i UNIFIL var det mottakelse i St. Georgs Hall i byen. Her var det taler bl a av vår Chargé Affaires Mai Tonheim og Den Spanske General Med et innslag av gjestende nordmenn og libanesere bosatt i Norge og norske ansatte i Field Service, støttet av et Indisk militært musikkorps med trommer og sekkepiper som hovedinstrument, ble markeringen på vårt Minnesmerke over de 21 som mistet livet under sin tjeneste i UNIFIL en minnerik og ærefull opplevelse! 17. mai markering i Ebel Es Saqi i Sør-Libanon CC XXXX med ansvar for Sektor Vest i UNIFIL før det var tid for det alle hadde ventet på; kaffe og kaker. Som ellers når noen får lov til å kose seg med lokale libanesiske godsaker og kaffe sitter også praten løst. Tidligere tolk i Norbatt, Amira Kozal, i samtale med Marita Børdal fra Bergen som kunne fortelle at hun som tolk hadde bistått Maritas bror med hans jobb i Norbatt. Det er en kjent sak at vi fortsatt har deltakelse i Observer Group Lebanon, eller OGL til daglig. Det er heller ikke noen overraskelse at vi er representert i den sivile delen av FN, og at disse er veteraner fra UNIFIL og mange andre utenlandsoppdrag. Det som ikke er så godt kjent er at de fleste også er medlemmer av vår organisasjon og har vært det i mange år. Dette selv om de fortsatt befinner seg i internasjonale operasjoner på en eller annen måte. AV ARVE NILSEN Major Gunhild Aronsen er heller ikke noen førstereisjente i området, hennes år som observatør er snart slutt. Etter først 6 måneder i Damaskus avslutter hun snart sin tjeneste i OGL og dette bl a med stasjonering i området som hun tidligere har vandret i sin tjeneste for UNIFIL. Gunhild har tjenestegjort i Norbatt IX og X (82/83) den gang som ung fenrik i Stabskompaniet og var på den tid bosatt i Saqi. Hun har også merket seg den utvikling som har skjedd i både Saqi by og nærområdet, og gleder seg over at ting ser ut til å gå den rette vei utviklingsmessig! Hun deltok selvfølgelig i vår markering i Saqi 17.mai og vi takker for at hun tok seg tid til dette i sin travle hverdag! OIC Security Logistic Jan Erik Brodahl Han er ansatt i UNIFIL Security og er som Gunhild ingen førstereisgutt i FN tjeneste. Det er nesten ingen internasjonale oppdrag i FN regi han ikke har deltatt på siden han startet sin karriere i FN blått; bare se på hans liste; UNIFIL både i militært og sivilt, Irak Desert Storm 1991, UNAMI Irak Sivilt, Somalia, Rwanda, Kigali, Georgia, Abkhasia, Kenya, Kosovo, Serbia og Angola. Been there done that for og i FN passer vel her! Etter at han kom tilbake til UNIFIL for rundt 4 år siden har han vært en viktig støttespiller for oss som kommer på besøk, og forhåpentligvis føler han at dette også har vært til hans og familiens fordel, selv om hans ønsker for enkelte kanskje er noe rare; rømmegrøt og tyttebær syltetøy! Så vi får håpe at hans uttalelse om at det å gi oss en hjelpende hånd er rekerasjon og ikke slit... Noen ganger er det også viktig å ta vare på de forbindelser man har, viktigheten av å påskjønne de som yter mer enn man kan forvente skal ikke glemmes, og er et felles ansvar for alle medlemmer av våres veteranfelleskap og spesielt om du er medlem av NVIO. Bruk din rett til å foreslå, og spesielt om det er personer som kanskje befinner seg langt av sted og i andre land! Representantene fra FVA benyttet og anledningen til å hedre de som gjennom flere år har ytt bistand, støtte og gjestfrihet ovenfor både vårt personell som tjenestegjørende i tiden 1978 til 1998 og alle de som senere har kommet tilbake som veteraner og turister for å se igjen tidligere kjente posisjoner og treffe gamle naboer. Her er det en tidligere liaison offiser fra LAF, Generalmajor Kamal Karam, som tildeles og Elias Lakis står for tur. ÅRETS STØRSTE VETERANTREFF I LIBANON? Veterantreff kan være så mye mer enn akkurat en pizza aften og det er vel ikke så mange treff som samler like mange veteraner som mai treffet i Libanon. Treffet i Libanon samlet deltakelse fra hele landet til et bord med rikholdige innslag av libanesiske retter, og samholdet og gleden over å få delta var stor blant alle. Vi takker FVA for dette tiltak og håper at Veterantreffet kan fortsette i årene som kommer som et fast innslag på turen. Herrene Harald Løkken og Odd Steinar Løvbrekke fungerte som sjåfører under turen, og en av de klaget over veldig mye lokal støy i bilen. Her slapper de av under en stopp i Tyr mens en reiseleder lurer på hva en av de mener med sin kommentar om støykilde De gjorde en kjempejobb til mange medreisendes store glede og fortjener en STOR takk for innsatsen! Til slutt: Takk til forbundet og Forsvarets Veteranadministrasjon Vi som deltok takker for bistand til turen og under turen, og håper at NVIO og FVA fortsetter sin medvirkning på samme måte som nå. Dette vil gagne svært mange veteraner på sikt og er et viktig supplement til aktivitet i lokalforeninger og i tillegg et svært viktig bidrag for opprettholdelse av kameratskapet fra tjenesten! 30 31

17 :aktuelt: ute :kontakt: med leserne NVIO hederstegn i sølv Roger Helmers ble 8. mai tildelt Norges Vetranforbund for Internasjonale operasjoner sitt hederstegn i sølv. NVIOs hederstegn tildeles personer som har gjort en fortjenestefull innsats for våre veteraner og for internasjonalt fredsarbeid. Det var NVIO avd Troms ved leder Einar Ulleberg som hadde det ærefulle oppdraget å tildele Helmers hederstegnet på vegne av NVIO. BEGRUNNELSE Roger Helmers har selv flere utenlands misjoner bak se med opplevelser og erfaringer som har preget ham og også hans nærmeste. Gjennom sitt personlige engasjement for den ansatte, veteranene og familiene har han dels gjennom jobb og dels som privatperson formidlet sine erfaringer - på godt og vondt. Roger Helmers har brukt seg selv og familiens erfaringer i en rekke sammenhenger i Forsvaret. Uredd har han fortalt om følelser, frykt og psykiske påkjenninger under sin tjeneste og ikke minst etter hjemkomst. Roger Helmers er flink også med det skrevne ord. Gjennom avisinnlegg og artikler i tidsskrift formidler han veteranens tanker og familienes utfordringer. Det er her verdt å nevne hans musikalske bidrag og plateutgivelsen "Yonder". Gjennom sitt valg av tjenestestilling i Hæren har han valgt å jobbe med og for våre veteraner og familier. Roger Helmers har gjort mer for veteransaken enn det som kan forventes av en ansatt i Forsvaret Uredd har han fortalt sin egen og familiens historie når utfordringene har vært vanskelige - hjemme og ute. Dette er opplevelser mange av oss har hatt - og vil få. Vi som har overhørt hans foredrag blir sterkt berørt Han jobber også aktivt internasjonalt for å sette veteransaken på sakskartet til våre allierte. Samtidig er han meget bevisst på at tjenesten også gir mange positive opplevelser og erfaringer. Det står respekt og anerkjennelse å kunne formidle sine erfaringer på en slik måte. Vi gratulerer! 17.MAI-PROLOG, NORBATT-1980, AV PRESSEOFFISER KNUT HOFF. Til lykke med dagen FN-Bataljon Se: selv om vi er en liten nasjkon hvor norske samles rundt på vår klode vi bringer 17.mai i hodet. Vi nordmenn er jo alltid på farten det er kanskje noe av egenarten? Her hører vi ekko av fortidsfanfarer til ære for selveste Jordsalfarer! Og der han red inn på sin gullskodde hest var det signalet til Vikingefest. Idag høres bare kanonenes drønning til ære for oss og for Oberst Rønning! Rollen er byttet! Fra kampen forleden er vi her nå for å sikre freden! Vi, som var kjent for å svinge sverdet har nå slått ring om menneskeverdet! Så er det vi som nå skal gi næring til FNs menneskerettserklæring. Men midt oppi dette glemmer vi ikke tiden da fedrene hentet ned Krag'en og kjempet for Norge og Grunnlovsdagen. Det er ikke langt bak i almanakken at flagget ble strøket på Løvebakken. Så bitre år med okkupasjon som likevel samlet vår lille nasjon som synte oss klart hva vi innerst visste: Friheten er for kostbar å miste! Aldri igjen vil vi la oss fornedrela noen trampe på Eidsvolls fedre! Det er vår salutt, og den er det brak! I Tibnine, Naqoura og Ebel es Saqi! Den håper vi høres av alle der hjemme! vi har ikke tenkt å la oss skremme! Vi tror på vår oppgave! Den er vi gla'i, Det være seg Jul eller 17.MAI! Til lykke med dagen, FN-bataljon! Og så et hurra for den norske nasjon: HURRA HURRA HURRA HURRA HURRA HURRA HURRA HURRA HURRA Hedrer veteranene Ikke minst Storbritannia har en rotfestet tradisjon for å hedre sine veteraner. Kate Middelthons brudebukett ble etter vielsen med prins Willam lagt på minnesmerket over den ukjente soldat. Det samme gjorde dronning Elizabeth og prinsesse Diana. Skikken går tilbake til Elizabeth Bowles-Lyon, senere kjent som Dronningmoren, som etter bryllupet med den senere kong Georg V i 1923 helt overraskende la sin brudebukett på minnesmerket over den ukjente soldat. For noen år siden innførte dronning Elizabeth et eget minne symbol til etterlatte etter soldater som har gitt sitt liv i kamp eller som følge av terrorisme. Korset med miniatyr er et emblem, som et synlig tegn på at nasjonen verdsetter den pårørendes tap. Hver familie får et kors. Det kan bæres ved enhver anledning. Elizabeth Korset ble første gang delt ut i 2009 til enken etter en soldat som ble drept i Afghanistan. Enken bar korset under begravelsen. En viktig aktør er Royal British Legion. Den ble etablert i 1921 som et resultat av en sammenslutning av fire ulike forsvarsrelaterte organisasjoner. Siden 50 års jubileet har de hatt lov til å bruke navnet Royal. De er en velferdsorganisasjon, taler veteranenes sak og er en av Storbritannias største frivillige medlemsorganisasjoner. Legionen hjelper de som tjenestegjør, veteranene og veteranenes familier. Årlig støtter det britiske folk Legionens arbeid med å kjøpe en knapphuls blomst den såkalte Poppy. Blomsten har vært brukt siden 1920 for å minnes soldatene som falt i første verdenskrig. Blomsten ble først brukt i USA. I dag er symbolet hovedsakelig brukt i dagens og i de tidligere britiske samveldelandene. De små papir valmuene bæres i ukene før Minnesøndagen og Fredsdagen fra første verdenskrig 11. november. Blomsten symboliserer valmuene som vokste opp på soldatgravene i Flandern. Det forventes at inntektene fra dette salget i år vill nærmer seg 40 millioner pund. I år er Legionen 90 år. Dette vil bli markert gjennom hele året. Målet er å samle inn like manke millioner pund, altså 90, for å kunne hjelpe. I tillegg til å bidra med ulike former for velferd øker innsatsen for å hjelpe veteranene med å skaffe seg utdanning og arbeid etter at de forlater forsvaret. For å nå ut til ungdommen og sikre at nye generasjoner forstår betydningen av minnearbeidet for veteranene har Legionen utarbeidet egne opplæringspakker for bruk i skolen. Rasmus Falck 32 33

18 :kontakt: bokanmeldelse :kontakt: invitasjoner Bokanmeldelse Den vanskelige friheten - Congo/Katanga Nigeria/Biafra1968 Av Lars Reiermark Utgitt av Forsvarsmuseet, Oslo I Serien Forsvarsmuseets Småskrifter Totalt 132 sider pluss bilder/skisser Pris ikke oppgitt Dette er en meget interessent, aktuell og lettlest bok om en av de tidligste utenlandsoperasjoner hvor Norge deltok for 50 år siden. Innholdsfortegnelsen gir en klar oversikt over tema som forfatteren behandler på en profesjonell måte med faglig tyngde. Temaet, internasjonale fredsoperasjoner under FN er like aktuelt i dag som den gang da ca frivillige norske soldater fra Hæren og Luftforsvaret ble sendt til Congo. Den meget krevende operasjonen, i uvant terreng, klima, kultur og andre forhold, varte fra juni 1960 til juni 1964, med norske offiserer i flere toppstillinger. Formålet med operasjonen var i samsvar med FN pakten "Med fredelige midler å løse konflikter som truer verdensfreden". Major Lars Reiermark er en av våre mest erfarne offiserer med utallige internasjonale operasjoner fra flere ulike kontingenter. Her hjemme har han bl.a. mange års tjeneste i Forsvarets Overkommando og Forsvarsstaben. Etter endt tjeneste i uniform, har han som pressemann vært redaktør av Heimevernsbladet og pressetalsmann for GIHV, senere informasjonssjef og redaktør for Sjekkposten i daværende FN-Veteranenes Landsforbund, i dag NVIO. Han avsluttet sin aktive tjeneste som 70-åring i 2007 som informasjonssjef i Forsvarets Veteranadministrasjon. Reiermark er en ildsjel når det gjelder å kjempe for veteransaken. Det var han som i sin tid tok initiativet til "Veteranloven" som han har fulgt opp og vært med å arbeide frem dagens forståelse for støtte til våre veteraner. Han er også en av de offiserer som kjenner best til norske og nordiske FN- og internasjonale operasjoner. I tillegg er han et levende leksikon når det gjelder vår krigshistorie. Han var selv med i Congo operasjonen som han skriver om, likeledes i Nigeria/Biafra. Denne boken er del av norsk krigshistorie. Reiermark er i dag som pensjonist engasjert i Forsvarsstaben/FOBID på Akershus Festning med spesielle prosjekter. Han er blant mange andre dekorasjoner også tildelt Forsvarsmedaljen med Laurbærgren for fremragende fortjenester for Forsvaret. Hans bok " Den vanskelige friheten, Congo/Katanga Nigeria/Biafra 1968" bør være obligatorisk lesning/studie av alle som har ansvar for utdanning av befal og mannskap som skal ut i FN eller annen internasjonal tjeneste. Personell som selv skal ut, og dem som har ansvar for å sende ut styrker, bør studere boken. Derfor må boken være tilgjengelig for denne type personell, og ellers for alle dem som er interessert i deler av våre fredsoperasjoner ute. Erling Hoëm NATO EU OSCE DE BLÅ BARETTER LIMFJORDEN Den danske internationale Veteranorganisation Vi fejrer 40 års jubilæum, og fyrer den af ved en reception og EUROTRÆF 2011 den oktober. Giverglede søkes til stiftelsen «Veteranhjelp» En av Forbundets oppgaver er å hjelpe veteraner og deres pårørende som sliter etter utenlandstjenesten. Enkelte ganger kan veteranene få akutte økonomiske problemer som må løses umiddelbart. For å kunne gi slik øyeblikkelig hjelp, har NVIO opprettet Stiftelsen Veteranhjelp. Pengene går utelukkende til å hjelpe veteraner og pårørende som trenger økonomisk støtte. Betaling skjer til kontonr EUROTRÆF oktober i Aalborg Til dette a rs træf har vi lagt vægten pa det sociale samvær, idet vi lægger ud med at fejre vort 40 a rs jubilæum. Det sker ved en reception i Messen i Kantinen pa Nørre Uttrup Kaserne fredag den 7. oktober fra kl til 1500 hvor vi er værter, ved et let traktement og drikkevarer, og er sa ledes vederlagsfrit. Derefter vil resten af dagen være fri, til at bese vor by, hvor den nye havnefront er ved at være færdig, ogsa det nye store indkøbscenter FRIIS samt kulturhuset NORDKRAFT, der begge er et besøg værd, eller i centret syd for byen, og endelig er der jo de sma listige steder, der ogsa er et besøg værd. Lørdag vil have den traditionelle Gudstjeneste, efterfulgt af march gennem Aalborgs ga gader til F Medborger- huset, hvor vi bliver modtaget af en repræsentant fra bystyret. Herefter vil resten af dagen være fri til kl. 1800, hvor der er festmiddag pa Restaurant Orkideen, Ølgodvej 1. Overnatning vi har reserveret et antal værelser pa Zleephotel, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg. Hotellet er et moderne. Hotellet er med pæne værelser og Morgenmad. Af praktiske grunde beder vi om reservationen ga r gennem os. Vi beder om bindende tilmelding senest den 15. september, evt. afbud pa grund af sygdom kan accepteres til og med den 25 sep. og vi beder om det er pr. mail Tilmelding. Be om at få tilsendt våres tilmeldingsskjema, og at en person afregner med vor kasserer ved ankomsten, eller lige efter receptionen. Vi forbeholder os ret til mindre ændringer i programmet. Påmeldingsskjema kan og skrives ut fra under Invitasjoner til veteraner

19 :medlemsservice Medlemsfordeler Som medlem i NVIO kan du benytte deg av medlemsfordelene vi tilbyr. Vi har fått i stand gode avtaler på vegne av våre medlemmer. Det er viktig for oss å finne seriøse og landsdekkende samarbeidspartnere slik at alle medlemmer kan dra nytte av medlemskapet. Vi arbeider kontinuerlig med å få til gunstige avtaler for medlemmene i NVIO, og vil dermed gjerne vite hva medlemmene selv ønsker som medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt om dere har forslag. Full info om medlemsfordeler finner du på Produkter fra Aksess & Daylight NVIOs medlemmer får 25% rabatt i forhold til butikkpris på Craft klær hos Aksess & Daylight. Klærne kan bestilles via NVIOs nettbutikk. Justissektorens kursog øvingssenter Som medlem i NVIO får du medlemspriser på overnatting hos JKØ i Stavern. For bestilling/priser, se kontaktinformasjon på feriesenterets hjemmeside eller ring direkte til senteret for priser. Discover Travel Som medlem i NVIO får du og hele ditt reisefølge 1000,- i rabatt per person. Oppgi at du er medlem i NVIO når du skal bestille din drømmeferie. Se og tlf: Brilleland Gjennom en samarbeidsavtale tilbyr vi NVIO sine medlemmer følgende: Komplett brille: 10%, Solbrille: 10% Hurtigruten NVIO har inngått en avtale med Hurtigruten og medlemmene vil etter hvert få spennende tilbud på reiser i Bestilling til: BI Reiser v/bjørn Inge Nordland, tlf: Lilleput reiser Reiser til skjulte, greske perler! April t.o.m. 11/6 og 13/8 8/10 10 % rabatt. Øvrig sesong 5% rabatt. Bestillinger gjøres på telefon, og medlemsnummer må oppgis. Tlf , Siftelsen Arkivet Stiftelsen Arkivet gir alle NVIO`s medlemmer gratis omvisning (full pris kr. 60.-) i Gestapokjelleren samt tilgang til vårt bibliotek som har en av landets største samlinger av okkupasjonshistorie. Se SATS på en sprekere hverdag Vi hjelper deg igang! Gratis prøvetime á kr 200,- ved fremvisning av annonsen (gjelder i 2011 og kun 1 gang pr.person) Du må være over 60 år og dokumentere gyldig medlemskap i NVIO Muligheter for tre måneder udokumentert frys av medlemskapet Tilbudet gjelder 12 mnd dagtidsmedlemskap på ett senter. Adm. gebyr på kr. 200,- tilkommer v/innmelding. Minste totale årspris fra 3376,- Finn ditt nærmeste SATS-senter på Nobels fredssenter NVIOs medlemmer får 25 % rabatt hos Nobels fredssenter. Barn under 16 år har gratis adgang. Husk å vise NVIOs medlemskort i billettluken! Sandefjord paintball NVIOs medlemmer får 15% rabatt mot fremlagt medlemsbevis hos Sandefjord Paintball. Artic glass Andøya Medlemmer av NVIO får 30 % på håndlagede glassprodukter fra Arctic glass Andøya. Seniortilbud SATS Som NVIO medlemmer over 60 år får en rekke fordeler dersom du ønsker å melde deg inn i SATS. Benytt deg av muligheten til å få en gratis prøvetime på ditt lokale SATS senter. Kupong for gratis prøvetime finner du nederst på siden. For mer informasjon om denne medlemsfordelen, priser, SATS sentere, hvordan melde deg inn, og info. til allerede SATS medlemmer - se menyvalg: Medl.fordeler, Seniortilbud SATS. Få 33% rabatt! Trening du har glede av Nyttige lenker Her er et utvalg lenker til nyttige nettsteder. For enda flere, se våre nettsider VETERANER Forsvarets Veteran administrasjon/forsvarets veteransenter Roger Helmers: myspace.com/rogerhelmers, reverbnation.com/rogerhelmers Kameratstøtte.no: Dovrefjell alliansen: World Veterans Federation: Courage to Care Campaign: usuhs.mil/psy/courage.html Veterans and Military Family Health: eplus/veteransandmilitaryfamily health.html FORSVARET Forsvarsdepartementet: html?id=380 Forsvarsnett: Befalets Fellesorganisasjon: Norges Offiserforbund Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL): Norsk Tjenestemannslag NTL: Personellforbundet: Hjelpetelefoner Kameratstøttetelefonen: Mental Helses hjelpetelefon Kirkens SOS Krisetelefon, Forsvarets grønne linje: Hærens styrkers senter for pårørende: Forsvarets Forum: FN-sambandet: Folk og Forsvar: Milforum Norske reserveoffiserers forbund PSYKISK HELSE- ORGANISASJONER Mental Helse Modum Bad Senter for Krisepsykologi: HELSE Doktor Online Norsk Pasientskadeerstatning Fritt sykehusvalg RUSTILTAK Anonyme Alkoholikere NaNorge ANDRE NYTTIGE NETTSIDER Advokaten hjelper deg Sjøforsvarets pårørendetelefon Luftforsvarets pårørendetelefon Røde Kors-telefonen for barn og unge: Bekymringstelefonen Voksne for barn: President Odd Helge Olsen Skarpelunden 12 A 4623 Kristiansand Mob: Tlf: Visepresident Svein Dyrvik 7105 Statsbygd Mob: Styremedlem Heidi J. Brudal Steinliveien 7, 3518 Hønefoss Mob: Styremedlem Anne-Kari Andreassen Niels Windsvei 35, 6009 Ålesund Mob: Tlf: Fax: Styremedlem Kjetil Valrygg Jerpeveien 2b 8665 Mosjøen Mob: Styremedlem Ola van der Eynden 9710 Indre Billefjord Tlf: Mobil: Kontor Banak Mil tlf: Forbundstyret i NVIO 2010/2012 :medlemsservice Styremedlem Amund Flesvik Vestre Hurdalsvei Maura Mob: Varamedlem Kjell Brosten Øvre Stokkavei Stavanger Tlf: Mob: Varamedlem Frank Freding Langstranda Bodø Mob: Varamedlem Sigurd Jentoft Pedersen Aronnesvn Alta Mob: Varamedlem Per Morten Bjørnstad Korvaldveien Mjøndalen Tlf: Mobil Varamedlem Dag Handal Hammerslandsgr Søreidgrend Tlf: Mob: Geografiske ansvarsområder for styremedlemmene Region 1: Finnmark og Troms Ola van der Eynden, Sigurd Jentoft Pedersen Region 2: Nordland Kjetil Valrygg, Frank Freding Region 3: Trøndelag Svein Dyrvik Region 4: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Anne-Kari Andreassen Region 5: Hordaland, Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark Odd Helge Olsen, Kjell Brosten, Dag Handal Region 6: Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold, Oppland, Hedmark Heidi J. Brudal, Amund Flesvik, Per Morten Bjørnstad

20 :medlemsservice :medlemsservice Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner - NVIO Lokalforeningsoversikt NVIO avd. Alta og omegn Leder: Sigurd Pedersen Aronnesvei 70, 9514 Alta Telefon: , Mobil: NVIO avd. Asker og Bærum Leder: Jan Kristian Næss Hønsveien 73, 1384 Asker Mobil: NVIO avd. Aust-Agder Leder: Roy Gjertsen Postboks 1401, 4856 Arendal Telefon: NVIO avd. Bergen og omland Leder: Paul Harald Smines Kronstad Hovedgård Kronstadveien Bergen Mobil: Tlf: NVIO avd. Bodø og omegn Leder: Audun Spjell Postboks 62, 8001 Bodø Mobil: , Telefon: NVIO avd. Drammen og omegn Leder: Per Morten Bjørnstad Korvaldveien 141, 3050 Mjøndalen Telefon: , Mobil: NVIO avd. Follo og Indre Østfold Leder: Ulf Magnussen Kvartsveien 29, 1820 Spydeberg Mobil: NVIO avd. Frøya og Hitra Leder: Jostein Roar Skarsvåg Kverka, 7266 Frøya Mobil: NVIO avd. Førde og omland Leder: Øyvind Hartveit Øvre Fossheim 9, 6800 Førde Tlf: NVIO avd. Gildeskål, Meløy, Rødøy Leder: Geir Haukland Postboks 90, 8151 Ørnes, Telefon: (p): , Mobil: Telefon: (a): NVIO avd. Gjøvik og Toten Leder: Roald Høgberget Rosethaugv. 14, 2830 Raufoss Tlf: , Mobil: NVIO avd. Glåmdal Leder: Arve Nilsen Postboks 138, 2201 Kongsvinger, Mobil: NVIO avd. Gudbrandsdalen Leder: Helge Norderhus Kjørrhovda 15, 2660 Dombås, Mobil: , Telefon: , Fax: brandsdalen.nvio.no NVIO avd. Hadeland Leder: Tor Kjølberg Munkelien Nedre Ulven veg 108, 2720 Grindvoll Tlf: , Mobil: NVIO avd. Hamar og omegn Leder: Knut Johannessen Retterstadveien 145, 2353 Stavsjø, Mobil: NVIO avd. Hammerfest Leder: Tom Jacobsen Fjordaveien 18, 9610 Rypefjord Tlf: NVIO avd. Harstad og omegn Leder: Knut Forn Postboks 615, 9486 Harstad Tlf: , Mobil: NVIO avd.haugaland Leder: Odd J. Bentsen Kvednahaugveien 19, 4260 Torvastad, Telefon: , Mobil: NVIO avd. Havøysund Leder: Gunnar Jacobsen Strandgate 294, 9690 Havøysund Mobil: NVIO avd. Hedmark Leder: Johs Skogsrud Håkon Håkonssonsvei 20 B 2618 Lillehammer Tlf: , M: NVIO avd. Kongsberg Leder: Henning Martiniussen Stollvn Kongsberg, Mobil: NVIO avd. Kristiansand og omegn Leder: Oddbjørn Wiggen Odderhei Terrasse 132, 4639 Kristiansand S. Tlf: Mobil: NVIO avd. Kvalsund Leder: Peder B Pedersen Sandmovn. 15, 9620 Kvalsund, Telefon: , Mobil: NVIO avd. Mandal og Lister Leder: Thomas Fjell Heiveien 6, 4517 Mandal, Telefon: NVIO avd. Midt Finnmark Leder: Hans Atle Strømeng Brennelv, 9700 Lakselv Mobil: Kontor Banak: Mil tlf NVIO avd. Mosjøen og omegn Leder: Roy Brubakk Meyersgt 1 B, 8656 Mosjøen, Mobil: NVIO avd. Namdal Leder: Lars Petter Skaanes Fossbrennvn. 31A, 7800 Namsos, Mobil: , tlf: , NVIO avd. Nedre Romerike Leder: Geir Kenneth Bjerke Laboveien Skjetten Mob.tlf NVIO avd. Nordmøre Leder: Per Kvarsvik Portveien Averøy M: NVIO avd. Ofoten Leder: Hallgeir Ramstad Holmenveien 12, 8514 Narvik Mobil: Telefon: NVIO avd. Oppdal og omegn Leder: Rune Jullumstrø Vangstrø Fjellvang 7340 Oppdal, Telefon: NVIO avd. Oslo Leder: Trond Werner Postadr: Bygn. 55, Oslo mil/akershus, 0015 Oslo Telefon: , NVIO avd. Rana og omegn Leder: Arnljot Skogheim Postboks 1426, 8602 Mo i Rana Mobil: NVIO avd. Ringerike og omegn Leder: Eivind Hansen Pb 51, 3533 Tyristrand Mobil.: NVIO avd. Rogaland Leder: Jarl Pedersen Ormøyvn Hundvåg Mobiltelefon: NVIO avd. Romsdal Leder: Arne Vågseter Skåla, 6456 Skåla, Mobil: , Tlf: NVIO avd. Røros og Fjellregionen Leder: Jan Lars Haugom 7370 Brekkebygd Telefon: , Fax NVIO avd. Salten Leder: Torfinn Sollund Trostveien 4 C, 8200 Fauske Mobil: NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfold Leder: Anders Forreløkken Postboks 425, 3201 sandefjord Tlf: , Mobil: Fax: NVIO avd. Sunnmøre Leder: Harald Barstad Postboks 1114 Sentrum Ålesund Telefon: Mobil: NVIO avd. Svalbard Leder: Jan Arild Lie PB. 0153, 9171 Longyearbyen Mobil: NVIO avd. Søre Sunnmøre Leder: Per Inge Øye 6170 Vartdal Telefon: NVIO avd. Sør - Varanger Leder: Jan Erik Meldgaard Nelly Lundsvei 24, 9912 Hesseng Telefon: , Mobil: NVIO avd. Tana og omegn Leder: Asbjørn Dalsbø Smalfjord, 9845 Tana, Telefon: Mobil: NVIO avd. Troms Leder: Einar Ulleberg Postmottak Kappelvn Bardufoss Mobil: NVIO avd. Tromsø Leder: Frank Stormo Langnesvn 51B 9016 Tromsø Mobil: NVIO avd. Trøndelag Leder: Svein Dyrvik 7105 Stadsbygd, Telefon: NVIO avd. Valdres Leder: Roger Markussen Postboks 5, 2901 Fagernes, Tlf: , Mobil: NVIO avd. Vestfold og Telemark Leder: Knut Erik Jørgensen Nesjarveien 29, 3268 Larvik, Mobil: NVIO avd. Vesterålen Leder: Rolf Harry Knudsen Martin Nilsensvei Myre Mobil: Telefon: NVIO avd. Voss og omland Leder: Bernt Ove Røthe Postboks 567, 5703 Voss, Tlf: , Mobil: NVIO avd. Sør-Helgeland Meyersgt 1 B, 8656 Mosjøen, Mobil: NVIO avd. Ytre-Helgeland Meyersgt 1 B, 8656 Mosjøen, Mobil: NVIO avd. Østfold Leder: Anne Mette Blix Idd, Skottene gård 1765 Halden Tlf: Mobil: NVIO avd. Øvre Romerike Leder: Brynjulf Jenssen Trondheimsveien Jessheim Telefon: Mobil: Sist oppdatert Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Postboks 1635 Vika, 0119 Oslo Kontor: Bygning 37, Akershus Festning Telefaks: Forbundets hjemmeside: Bankgiro Org.nr SEKRETARIATET: Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: Mobil: e-post: Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: Mobil: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: Mobil: e-post: Forbundskontor: Forbundssekterær: Svein Bolstad, mobil: , Telefon: e-post: Organisasjonssekretær: Vibeke Strand, mobil: , , e-post: Rådgivere: Bjørn Næss Telefon: Mobil: e-post: Geir Stamnes Mobil: e-post: Husk å melde adresseforandring til NVIO Bli fan av oss Facebook 38 39

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Stortinget v/forsvarskomiteen Vår ref: 242/2009/NVIO/VF Tidl ref: OT.prp. nr. 67 (2008-2009) OT.prp. nr. 67 (2008-2009) om endringer i forsvarspersonelloven høringsuttalelse fra Norges Veteranforbund for

Detaljer

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 Erfaringer fra skadde veteraner Som den eneste bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner og deres pårørende

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier.

Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. NVIO STRATEGI 2015-2020 Visjon NVIO skal være den ledende organisasjon for alle veteraner og deres familier. 2015 2020 NVIO skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål i fokusområdene:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 Saksframlegg HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: På bakgrunn av opplysninger om det store antallet potensielle

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

PTSD og VETERANER. Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb

PTSD og VETERANER. Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb PTSD og VETERANER Det finnes mange rapporter, undersøkelser og annet som bekrefter problemene våre veteraner har å stri med. Her er litt samlet fra Norge og fra Thailand. Mange ildsjeler prøver å bistå

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan Malin Stensønes På våre vegne Soldatberetninger fra Afghanistan 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29369-6 Bibliotekutgave

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Innst. 183 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:28 LS ( )

Innst. 183 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:28 LS ( ) Innst. 183 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Dokument 8:28 LS (2010 2011) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter Sluttrapport: Lokale forandringsagenter (Illustrasjonsfoto fra www.morguefile.com) Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0421 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Lokale forandringsagenter

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Vår ref.: Dato: 10/1535-46- 10.07.2012 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A henvendte seg til ombudet første gang den 30. august 2010 og opprettet klagesak den 9. september 2010.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN

GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN INNLEDNING Våre veteraner et felles ansvar, et felles løft. FORSVARET 2 3 KOMMUNALE VETERANPLANER INNLEDNING Med tanke på veteranenes erfaringer og kunnskap

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning

Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme. Forord. Bakgrunn for prosjektet/målsetning Sluttrapport, Sophie Rodin Min bok, min stemme Forord Min bok, min stemme er et kunstprosjekt hvor kunstneriske prosesser og uttrykk brukes som metode for å styrke den mentale helsen. Prosjektet har forgått

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler.

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. NÆRING OG SAMFUNN I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. Deling av historier og erfaringer er lærerikt og viktig. Mangfoldighet og positivitet er kulturdannende.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Martins pappa har fotlenke

Martins pappa har fotlenke Martins pappa har fotlenke Hei! Jeg heter Martin. Jeg bor sammen med mamma, pappa og lillesøsteren min. Jeg er glad i å spille fotball. Når jeg blir stor skal jeg bli proffspiller i Italia. Tv-spill er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Rapport Skogskarene Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Prosjektnavn: Skogskarene Søkerorganisasjon: Den Norske Turistforening. Organisasjonsledd: DNT Oslo

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe.

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe. Jeg er glad for å delta på denne erfaringskonferansen om rovviltsikre gjerder. Alle ønsker vi reduserte tap av sau på beite. Tapsbildet er komplekst, men det er ingen tvil om at det i en del beiteområder

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Nyhetsbrev. Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Vårmøtet i forbundsstyremøte ble avholdt i Oslo lørdag 12. mai. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Medlemsstatus Pr 2. mai hadde 5378 medlemmer betalt kontingent. Dette

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME

Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra. Prosjekttype: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2007/3/0044. Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra Prosjekttype: Rehabilitering Prosjektnummer: 2007/3/0044 Prosjektnavn: EN RING AV VARME Prosjektleder: Astrid K. Natvig Organisasjon: Norges Blindeforbund,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer