Mål Vedtatt på landsmøtet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010"

Transkript

1 Mål Vedtatt på landsmøtet 2010

2 2

3 3 Langsiktige mål Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse for den tjenesten de har utført, og får den støtten de fortjener fra samfunnet. 2. Kameratstøtte Kameratstøttearbeidet gir et tilfredsstillende tilbud til alle som har behov for slik støtte 3. Organisasjon og organisasjonsutvikling Forbundet er i stand til å ivareta veteranenes og deres pårørendes interesser og behov lokalt, regionalt og sentralt, og er i stand til å tilpasse seg endrede forutsetninger 4. Informasjon Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer at forbundets mål, synspunkter og arbeidsoppgaver er kjent og anerkjent både blant forbundets medlemmer, våre samarbeidspartnere innenfor og utenfor Forsvaret, og i samfunnet ellers. 5. Økonomi Forbundet har en forutsigbar økonomi som er tilstrekkelig til å løse forbundets oppgaver. 6. Administrasjon/Personell Forbundet har et liten, men effektiv administrasjon, med tilstrekkelig personell og kompetanse til å ivareta forbundets oppgaver. Samhold Erfaring - Styrke

4 4 Virksomhetsmål 2010 og 2011 Virksomhetsmålene beskriver hva vi ønsker at forbundet skal ha oppnådd ved slutten av perioden. De verken kan eller skal beskrive hvordan vi skal komme dit. Målene er styrende for virksomheten i sekretariatet og forbundsstyret, og bør så langt det er mulig også legges til grunn for lokalforeningenes arbeid. 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse for den tjenesten de har utført, og får den støtten de fortjener fra samfunnet. Oppfølging av arbeidet med Regjeringens handlingsplan for videreutvikling av personell- og veteranarbeidet. Fysiske og psykiske skader som oppstår i forbindelse med, eller som følge av, internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskader, enten skaden var påregnelig eller ikke Fysiske og psykiske skader som skyldes langvarige belastninger under internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskader Listen over yrkessykdommer i forskrift til yrkesskadeloven er utvidet og utformet slik at alle sykdommer som skyldes smitte eller andre påvirkninger i forbindelse med internasjonale operasjoner blir likestilt med yrkesskader Forsvaret har medisinsk oppfølgingsansvar for alle veteraner i minimum fem år etter dimisjon Forsvaret har ansvar for å gi medisinsk veiledning og støtte i minimum ett år etter at sykdom/skade som skyldes deltagelse i internasjonale operasjoner blir konstatert En livsvarig oppfølgingsrutine er etablert, der Vernepliktsverket minimum hvert femte år skriver til alle veteraner og etterlatte etter veteraner som har omkommet som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, med opplysninger om deres rettigheter og hvor de kan henvende seg for å få hjelp ved behov En veteranpensjon er innført som sikrer at veteraner som blir varig eller tidsavgrenset arbeidsuføre, får en årlig, samlet utbetaling som minimum tilsvarer 6G Det er etablert rutiner som sikrer at NAV og helsevesenet har tilstrekkelig kompetanse til å behandle veteraner og deres saker på en tilfredsstillende måte Veteraner som har behov for det får tilbud om yrkesrettledning eller utdannelse Forsvarets veteransenter gir et hensiktsmessig tilbud om rekreasjon og rehabilitering til veteraner og deres pårørende Det er opprettet et uavhengig veteranombud.

5 5 2. Kameratstøtte Kameratstøttearbeidet gir et tilfredsstillende tilbud til alle som har behovfor slik støtte Videreføring og styrking av det lokale kameratstøttearbeidet og pårørendearbeidet i lokalforeningene Alle lokalforeninger med mer enn 50 medlemmer har en aktiv kameratstøttegruppe Lokalforeninger uten kameratstøttegruppe, har en egen kameratstøttekontakt Alle kameratstøttekontakter og medlemmer av kameratstøttegrupper har gjennomført alle tre kameratstøttekurs Kameratstøttetelefonen er bemannet døgnet rundt, året rundt Nettjenesten kameratstøtte.no er operativ og fullfinansiert Forbundet formidler økonomisk støtte til veteraner og deres pårørende ved behov Forbundet har et aktivt program med velferdstiltak for veteraner og deres pårørende 3. Organisasjon og organisasjonsutvikling Forbundet er i stand til å ivareta veteranenes og deres pårørendes interesser og behov lokalt, regionalt og sentralt, og er i stand til å tilpasse seg endrede forutsetninger Aktiv rekruttering, med spesiell satsing på yngre veteraner. Forbundet er den ledende organisasjonen for veteraner fra internasjonale operasjoner Forbundet har et aktivt rekrutteringsprogram, spesielt rettet mot yngre veteraner, med sikte på 25 % økning av antall medlemmer. Forbundet har en organisasjonsstruktur som ivaretar medlemmenes interesser og behov, lokalt, regionalt og sentralt Forbundet deltar aktivt i utformingen av norsk veteranpolitikk og får gjennomslag for sine krav Alle lokalforeninger og landsomfattende grupper gjennomfører årsmøte og minst fire medlemsmøter årlig Forbundet er et møtested for alle veteraner fra internasjonale operasjoner og har et aktivt program for å trekke til seg både yngre og eldre veteraner Forbundet har et aktivt program for å ivareta pårørende til og etterlatte etter veteraner fra internasjonale operasjoner

6 6 Alle lokalforeninger som ønsker det har et fast møtested Forbundet deltar aktivt i internasjonalt veteranarbeid gjennom BNBB og WVF Forbundet samarbeider med andre frivillige organisasjoner om saker av felles interesse 4. Informasjon Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer at forbundets mål, synspunkter og arbeidsoppgaver er kjent og anerkjent både blant forbundets medlemmer, våre samarbeidspartnere innenfor og utenfor Forsvaret, og i samfunnet ellers. Informasjon om forbundet rettet mot yngre veteraner Sjekkposten blir gitt ut hver annen måned Forbundets hjemmesider tilbyr relevant og oppdatert informasjon om forbundet og veteranspørsmål Forbundets informasjonsvirksomhet bidrar til å skape motivasjon, engasjement og felleskapsfølelse i hele organisasjonen Forbundets informasjonsvirksomhet viser at vi er en profesjonell og ansvarlig interesseorganisasjon Forbundets informasjonsvirksomhet bidrar til å øke forståelsen for Forbundets formål og oppgaver Forbundet deltar aktivt i den offentlige debatten lokalt og sentralt om veteranspørsmål Forbundets eksterne informasjonsvirksomhet medvirker til at veteraner og deres pårørende slutter seg til Forbundet 5. Økonomi Forbundet har en forutsigbar økonomi som er tilstrekkelig til å løse forbundets oppgaver. Streng kostnadsbevissthet i alle ledd i organisasjonen Forbundet har tilstrekkelige midler til å gjennomføre sin virksomhet og nå sine mål, basert på: o Medlemskontingent o Forutsigbare bevilgninger over forsvarsbudsjettet o Forutsigbar støtte fra Forsvarets veteranadministrasjon til spesielle aktiviteter og prosjekter o Reklame og andre inntekter

7 7 Ingen tiltak settes i verk før tilstrekkelige, økonomiske midler til gjennomføringen er sikret Forbundet har tilstrekkelige midler å møte uventede situasjoner, ved at Reservefondet og opptjent egenkapital tilsvarer minst 20 % av de årlige driftsbudsjetter Forbundet har et regnskapssystem som er et effektivt styringsverktøy, ved å vise sammenhengen mellom virksomhetsplan, budsjett og forbruk, og som gir løpende kontroll med forbundets økonomiske situasjon Stiftelsen Veteranhjelp er tilført tilstrekkelige midler til å virke etter sin hensikt, gjennom: o Frivillige bidrag o Avkastning o Overføringer fra Forbundet 6. Administrasjon/Personell Forbundet har en liten, men effektiv administrasjon, med tilstrekkelig personell og kompetanse til å ivareta forbundets oppgaver. Frigjøring av kapasitet ved effektiv utnyttelse av sekretariatets tekniske hjelpemidler Sekretariatet har tilfredse medarbeidere med riktig kompetanse. Sekretariatet er styrket innenfor områdene rekruttering, informasjon og kameratstøtte. Medarbeiderne i sekretariatet har godt organiserte arbeidsplasser som tilfredsstiller kravene til et godt, fysisk arbeidsmiljø Sekretariatet har gode rutiner for informasjonsutveksling og kompetanseutvikling Det er et åpent og tillitsfullt forhold mellom medarbeiderne i sekretariatet, der uenighet og konflikter tas opp og løses i fellesskap Sekretariatet har gode rutiner som bidrar til å holde administrasjonskostnadene så lave som mulig, enten de skal betales av forbundet, eller dekkes av andre Sekretariatet har gode rutiner for å forberede saker for, og følge opp vedtak i forbundsstyret Forbundet har gode rutiner for et mest mulig effektivt samarbeid mellom forbundsstyret, sekretariatet og lokalforeningene Samhold Erfaring Styrke

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer