Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2011, 8. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2011, 8. årgang"

Transkript

1 Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2011, 8. årgang

2 Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Ergot fungi and their poisons in focus...4 LC-MS/MS + QuEChERS har revolusjonert pesticidanalysene...10 En kjemikers humor eller kjemihumor...12 En dag som kjemistudent...14 Møter og konferanser...16 Innleveringsfrister for bidrag til Massenytt: Organisasjonen NSMS Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) er en nasjonal forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri. Vi er en frittstående forening som ikke har underavdelinger. Norsk selskap for massespektrometri er tilknyttet det internasjonale MS-miljøet ved at vi er medlem av International Mass Spectrometry Foundation (IMSF) og vi har en valgt representant i styret til IMSF. Vi avholder nasjonale seminarer i massespektrometri hvert annet år. Disse blir avholdt på steder der vi har mulighet for både å gå og stå på ski, med andre ord vi kombinerer det faglige med det sosiale. Dette gjør at vi får en fin atmosfære rundt det hele og nye kontakter dannes mens gamle pleies. NSMS arrangerer også noe som vi kaller MSbrukermøter. Disse møtene skal arrangeres på tider som ikke kolliderer med våre ordinære vintermøter. Ideen med disse møtene er å få ms-intereserte til å diskutere faget på et mer praktisk grunnlag. Vi ønsker å ta opp praktiske problmer og utfordringer, for på den måten å kunne hjelpe hverandre med små og store problemer på MS-laboratoriet. Vårnummer: frist 1. mars Høstnummer: frist 15. september Medlemskap i NSMS Alle med interesse for massespektrometri kan bli medlem av Norsk Selskap for Massespektrometri. Kontingenten er for tiden kr. 100,- pr. år. og innmelding vil du kunne gjøre på våre internettsider. html eller ved å sende en mail til lederen av nsms, Ansvarlig redaktør Dag Ekeberg, tlf e-post: Redaksjonsmedarbeider Hanne Devle, tlf e-post: Trykkeri Merkur-Trykk AS Tlf: ISSN

3 Lederen har ordet Dag Ekeberg, NSMS Det har vel aldri vært flere seminarer, konferanser messer av ymse slag enn hva man har nå for tiden. Hver eneste dag detter det elektroniske invitasjoner til en rekke forskjellige arrangement både i innland og utland. Når du leser dette har du sikkert deltatt på Lab 11 og blitt inspirert og lært en del, men det finnes også en rekke større eventer i så vel Europa som ellers i verden. La oss så også håpe at alle disse aktivitetene gir de besøkende noe verdifullt tilbake og at det ikke bare blir en hyggelig avbrekk i en ellers travel hverdag. Vi vet at det finnes en del ledere eller bør jeg heller skrive ledere som er av den oppfatning at slik deltagelse er rett og slett bortkastet, da man for det meste i dagens teknologisamfunn kan skaffe seg all slik kunnskap og informasjon via internett. Vi alle har jo disse lesebrettene som vi kan bruke på vei hjem fra jobb for å oppdatere oss på slike ting, og vi har jo nå fått vesentlig mer tilbud av det som betegnes som webseminar. Så da kan vi sitte på bussen, hjemme eller på kontoret og delta på faglige møter og slippe dyre reiser og overnattinger. Nå vil jo jeg som leder av arr. komiteen for det 15. Nordiske seminar i massespektrometri ha den meget krystallklare oppfatning at personlig kommunikasjon er noe vesentlig i denne sammenheng, både med hensyn til å krydre vår kunnskap med faglig kompetanse og sosial erfaring. På den måten vil ha tilføre vår vitenskap en dimensjon som ikke er helt uvesentlig og som jeg håper vi ikke glemmer i en stadig mer markedsstyrt hverdag for oss alle. antall ansatte, mens for eksempel antall vitenskapelige ansatte har gått ned. Til slutt vil jeg rette din oppmerksomhet mot alt det fantastiske dugnadsarbeidet som mennesker over hele det langstrakte land vi bor i har lagt ned i forbindelse med Det internasjonale kjemiåret som nå snart er over. Det har vært en fryd for oss alle å se den innsats folk har ytt og ikke minst hvordan det har blitt tatt imot av våre borgere der ute. At kjemikunnskapen er økt hos både oss fagfolk som hos den vanlige lekmann er det ingen tvil i. Men la oss ikke legge ned all vår aktivitet og samfunnsengasjement til jul men la oss fortsette videre inn i det nye året som snart står foran oss, om ikke like intenst så la oss holde liv i noe av det vi har satt i gang De siste 10 årene syns jeg personlig at det har blitt fokusert mer og mer på markedsstyring og administrasjon og byråkrati. Vi alle får stadig mer krav på oss med hensyn til inntjening, effektivisering. Vi bruker mer og mer av vår forskningstid og undervisning på å gå i overskudd. Jeg sier ikke at det er galt å ikke ta hensyn til slike parametere men vi burde hatt like mye fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring for å optimalisere holdbarheten til våre produkter. Da tenker jeg på studenter og forskningsresultater når vi snakker om universitetsektoren. I tillegg til en slik dreining av vår arbeidstid er administrative rutiner et satsningsområde i Norge for tiden. De fleste universitetene i vår langstrakte land har hatt en kraftig økning av sine budsjetter og 3

4 Ergot fungi and their poisons in focus Silvio Uhlig, Norwegian Veterinary Institute Ergot fungi in Norway Figur 1. Reed grass in the Oslo Nordmarka showing infection with ergot (Claviceps purpurea). Ergot fungi (Claviceps spp., meldrøye in Norwegian) are parasites on more than 600 grass species, including forage grasses and leading cereals worldwide: wheat, rice, barley, sorghum, oats, rye and millet. The best known species, and probably the only species that can be found in Norway, is Claviceps purpurea, often referred to as common or purple ergot. This species is a real cosmopolitan and is known to occur in Africa, Asia, Australasia and Oceania, Europe, and the Americas. Ergot fungi are parasites of the flowers of specific grasses; no other part of a plant is infected. The final stage of infection is the development of a fungal structure called a sclerotium (Fig. 1). The sclerotium is the fungus resting stage and resembles a seedgrain but is a hard, compact mass of fungal tissue with a thin outer layer (rind). Sclerotia of ergot are one to four times larger than the host seed and can be seen on different grasses all over Norway from the end of August and throughout the autumn (Fig. 1). Medieval epidemics and moose killer The toxicity of ergot has been known to humans for more than 2000 years. The sclerotium contains a highly complex mixture of different alkaloids with effects on the nervous system. The different analogues result to a varying degree in contraction of smooth muscle, especially in the uterus and the walls of blood vessels. While the contraction of the uterus may result in abortion the vasoconstriction results in decreased blood supply to peripheral tissues like hands and feet. Prolonged intoxication is therefore manifested in gangrene ( koldbrann ) of fingers, toes, arms and/or legs which finally may fall off. Figur 2. Part of the Isenheim Altarpiece painted by Matthias Grünewald showing a victim of ergotism (Unterlinden Museum, Colmar, France). These intoxications were not unusual in medieval Europe and many epidemics with thousands of victims have been reported in human history (Fig. 2). As some of the alkaloids of ergot can give hallucinations it is likely that some of the medieval stories of whitchcraft and sorcery in fact are related to poisonings from ergot. Today the disease is rare among humans because of good agricultural practices. However, the fungus continues to thrive and infects wild grasses over large parts of the country with visible effect on the wildlife. Almost every year moose can be observed 4

5 with visible signs of ergotism (Fig. 3). These findings triggered our research some years ago, which is today focused on the chemical diversity of alkaloids in ergot sclerotia in Norway, especially on exploring the connection between grass species, ergot genotype and alkaloid profile. During the last five years we have studied the alkaloid profile of ergot sclerotia from several locations in Southern and Middle Norway (Fig. 5). The workhorse for these studies is ion trap mass spectrometry (ITMS), which allows for full-scanning and simultaneous fragmentation of a defined number of ions in a single run. The information contents of such chromatograms is high and the time needed to go through the data is usually much higher than the time needed to prepare and run a sample (usually direcht LC-MS/MSn of methanol/water or acetone/ water extracts). We have also a collection of about 30 purified alkaloids available through international collaboration. These serve as reference material for identification and the interpretation of fragmentation spectra, but also as standards for quantification using tandem quadrupole mass spectrometry. Figur 3. Lower limbs of moose with signs of gangrene ergotism (Source: bildearkiv, faggruppe vilt, Veterinærinstituttet). MS-based screening for alkaloids The most important group of alkaloids in ergot sclerotia are simply called ergot alkaloids. The biosynthetic endproducts are peptidic indole alkaloids (called ergopeptines) that historically have been grouped into four subgroups depending on the amino acid closest to the lysergic acid part of the molecule (Fig. 4). Like other peptides they are easy to ionise upon electrospray ionisation allowing for detection of small quantities using LC-MS. These compounds also fragment extensively enabling natural product chemists to study their structure. Figur 5. Ergot alkaloid profile of an acetone extract from the C. purpurea sclerotia collected from reed grass in the Oslo Nordmarka LC ITMS. Major identified alkaloids are ergonovine (ENo), agroclavine (ACl), festuclavine (FCl), ergosine/ergosinine (ESi/ESi*), ergotamine (EAm), tentatively α-ergocryptam (ECrpm), tentatively ergocristam (ECrsm), α-ergocryptine/α-ergocryptinine (ECrp/ ECrp*), ergocristine/ergocristinine (ECrs/ ECrs*), tentatively ergogaline/ergogalinine (EGal/EGal*), and ergosedmine/ergosedminine. The asterisk indicates artefactual isomers that are the product of spontaneaous epimerisation. Figur 4. Classes of peptide ergot alkaloids, the endproducts of ergot alkaloid biosynthesis. 5

6 During our ITMS-based screenings we became recently aware of an ergopeptine in sclerotia collected in the Oslo Nordmarka with a molecular mass that was higher than any of the previously reported natural analogues. Comparison of the MS2 fragmentation spectrum from CID of the protonated molecular ions with that of ergocristine indicated exchange of L-valine (amino acid I) with either leucine or isoleucine (Fig. 6). NMR spectroscopy of the isolated analogue in collaboration with the University of Oslo finally provided the proof for the ergopeptine containing L-isoleucine as amino acid I. The alkaloid was named ergosedmine and is new to science. It has further been suggested that each genotype produces its specific alkaloid fingerprint. However, in our experience the alkaloid profile in ergot is highly variable, even within the same habitat (Fig. 7). We have therefore started to explore the diversity within ergot in confined habitats with regard to grass species as well as genetic and alkaloid diversity. Preliminary results so far indicate that genotypes G1 and G2 may coexist in the same habitat. The results also show that the variation of the alkaloid profile within a genotype is larger than between the genotypes. Natural toxin chemistry and toxicology is the research priority at the Chemistry & Toxicology Section at the Norwegian Veterinary Institute (http://www. vetinst.no; Figur 6. Fragment ion spectra from CID of the protonated molecular ions of ergocristine (upper trace) and a new ergopeptine, ergosedmine (lower trace). The highlighted fragment is from cleavage through amino acid I showing that the new analogue contains an amino acid with higher mass (14 u) compared to ergocristine in that position Silvio Uhlig and Christopher O. Miles are chemists that dedicate some of their time to research on alkaloids in ergot. Trude Vrålstad is researcher at the Mycology Section and is interested in the ecology and genetics of ergot. Turid Vikøren and Kjell Handeland are veterinary pathologists at the Pathology Section who diagnose cases of ergotism in Norwegian wildlife. Chemical ecology of ergot During the last decade it has been theorised that there exist genetically distinct groups within the species Claviceps purpurea with different alkaloid chemistry ( chemoraces ). These intraspecific groups (called genotypes) were defined based on habitat specialisation, i.e. the largest group; G1, is associated with land grasses, G2 is associated with grasses in wet and shady environments and G3 isolates are found only on grasses in salt marsh habitats. Figur 7. LC-ITMS chromatograms of extracts from sclerotia collected from grass populations in a habitat near Kragerø/ Telemark. 6

7 The yearly meeting in the Danish Society for Mass Spectrometry January 19-20, 2012 in Svendborg Invited speakers: Ian Campuzano, Amgen; Morten Rohde, Lundbeck; Margrét Þorsteinsdóttir, Iceland University; Jens Sloth, DTU Food; Naja Wessel Jacobsen, LEO Pharma; Gustav Bojesen, MSVision; Kion Norrman, Risø; More will follow Topics covered: Bioanalysis, Macro molecules, Ion mobility, TOF-SIMS, Proteomics, ICP-MS, GC-MS/MS, Mass spectrometry history. Language: The official languages of the meeting are Danish and English, although the organizing committee encourage all speakers to deliver slides in English. Participation fees: The participation fee is DKK 2000 (Bachelor and master students: DKK 1000). After 5 th of January the fee will be DKK 2500 for all. The fee includes participation in meeting, accommodation at Hotel Svendborg, bus-transportation from Odense to Svendborg, 2 times lunch and dinner including wine ad libitum. Registration and payment: To register, go to dsms.dk and press the Registration-button. Registration is needed as soon as possible due limited seats, preferable not later than November 1 th The fee will be refunded in full if written cancellation is received before December 1 st Cancellation received after this date is not refundable. The meeting is limited to 130 participants. Contact information: - about exhibition, please contact Lars Dencker Nielsen - about programme, please contact Steen Pontoppidan - about registration and payment, please contact Carsten Heegaard Transportation: Bus-transportation from Odense to Svendborg and back is arranged. Sign up for a seat during registration. Networking while running Remember to bring your running equipment and participate in the running trip guided by a local trainer on Friday morning. Organizing Committee Kristian Fog Nielsen, DTU Carsten Heegaard, Lundbeck A/S Lars Dencker Nielsen, LEO Pharma A/S Steen Pontoppidan, MSVision ApS 7

8 Er du medlem i den organisasjonen som vokser mest? Stadig flere ser fordelene med medlemskap i NITO. Med medlemmer er vi landets desidert største organisasjon for ingeniører og teknologer. I tillegg til en rekke økonomiske fordeler får du også tilgang til faglige nettverk og kompetanseutvikling. Sjekk alle medlemsfordelene på Kontakt oss på eller 8

9 JULEBUKKRITT Vi går rir julebukk! Bli med på en artig juletradisjon! Vi starter 29. desember, kl. 13 på Mesna Islandshest Senter og rir opp mot Sjusjøen hvor vi prøver å samle inn så mye godteri som mulig. Etter turen nyter vi en varm suppe og rundstykker på Låven på Mesna Islandshest Senter. Kom utkledd! Kun for øvede ryttere. Pris: kr. 850,- per person (kr. 200,- for oppstallere og fôrryttere) Påmelding innen 16. desember / /

10 LC-MS/MS + QuEChERS har revolusjonert pesticidanalysene Sven Roar Odenmarck og Børge Holen, Bioforsk Plantehelse, seksjon Pesticidkjemi Vårt laboratorie er nasjonalt referanselaboratorie for analyse av pesticider i vegetabilske matvarer. Vi er pålagt å analysere for et økende antall stoffer fordi EU kommer med krav om analyse av nye stoffer hvert år som skal overvåkes mot stadig lavere grenseverdier i mat i den kontrollen som vi gjør for Mattilsynet. Kravene til analysene setter også høye krav til instrumenteringen for at disse analysene skal kunne utføres. På 90-tallet var GC med bruk av selektive detektorer som NPD og ECD den dominerende teknikken for påvisning av rester av pesticider i mat. LC var da stort sett en lite betydningsfull teknikk for disse analysene. Av et søkeprogram som omfattet vel 100 stoffer (i 1996 totalt 124 stoffer) ble bare noen få stoffer analysert på LC med UV - og FL detektor. Disse teknikkene var ofte for lite sensitive for å kunne måle helt ned til de lave grenseverdiene som EU satte. Fordi detektorene var lite spesifikke, var påvisningen veldig usikker i forhold til bruk av GC. På 90-tallet tok GC-MS etter hvert over som den dominerende teknikk for analyse av pesticidrester i mat pga høy selektivitet og følsomhet. MS som detektor erstattet etter hvert selektive detektorer som ECD og NPD. Denne situasjonen endret seg noe i 1999 da vårt laboratorium fikk en Agilent LC-MS. Vi kunne da slå sammen flere HPLC-metoder til en metode på LC-MS, og antallet stoffer som kunne analyseres med én multimetode økte betraktelig. LC-MS gav for mange stoffer mye bedre følsomheten enn UV/ FL-detektorene. Men det viktigste var likevel at selektiviteten ble mye bedre, spesielt sammenlignet med UV-detektor. Fordi LC-MS benyttet en mykere ionisering som gav færre fragmenter sammenlignet med GC-MS, viste analyser med LC-MS ofte høyere bakgrunn og mer interferens enn på GC-MS. Vår multimetode for LC-MS ble etter hvert økt til stoffer. Mange polare stoffer og stoffer som var termisk ustabile, dvs. stoffer som tidligere krevde derivatisering for analyse på GC-MS, kunne nå analyseres direkte med LC-MS. Likevel var GC-MS den dominerende analyseteknikken og vi analyserte i 2009 i alt 204 forskjellige stoffer i en multimetode på GC-MS. For å imøtekomme kravet om analyse av flere stoffer, lavere bestemmelsesgrenser og sikrere påvisning, ble det i 2003 investert i en Waters Quattro- Ultima LC-MS/MS. Dette var et instrument som gjorde at vi virkelig kunne øke analyseomfanget på LC fordi overgangen fra en MS til MS/MS ga oss ca. 10 ganger økt følsomhet for de fleste stoffene samt betydelig bedre selektivitet. Vår multimetode for LC-MS/MS ble derfor etter hvert øket til å omfatte i alt 81 stoffer. Begrensningen i antallet stoffer på vår daværende LC-MS/MS skyldtes at instrumenteringen ikke var raskt nok, dvs. antall cycles pr. stoff var for lavt. Bilde 1. Nina Svensen klargjør LC-MS/ MS en til en ny serie analyser. Foto: Lise Gunn Skretteberg. 10

11 I 2009 fikk vi vår andre LC-MS/MS, en Agilent 6410B. Med dette instrumentet har vi i løpet av de to siste årene kunne økt antallet stoffer slik at vi nå har én multimetode på LC MS/MS med i alt 187 stoffer. Nesten samtlige stoffer vi nå analyserer på LC-MS/MS kan kvantifisere helt ned til 0,01 mg/kg i de fleste matvarer. Vår multimetode på GC-MS har nå til sammenligning bare 113 stoffer fordi mange stoffer er overført fra analyse på GC-MS til LC-MS/ MS. Tilsammen dekker disse to multimetodene i alt 300 stoffer. Antallet nye stoffer, ikke bare pesticider, men etterhvert også mange metabolitter, økes med pr. år. De fleste med disse stoffene vil vi i tida framover analysere på LC-MS/MS. Bilde 2. ES ionekilde, LC-MS/MS. Innen pesticidanalyser har derfor LC gått fra å være en supplerende metode for GC til å bli den dominerende analyseinstrument med utviklingen av elektrospray og MS/MS deteksjon. Selv om vi i høst skal erstatte våre GC-MS er med en ny GC-MS/MS, vil fortsatt den viktigste analyseteknikken for pesticidrester i vegetabilsk mat være LC-MS/MS. I løpet av de siste årene har vi også endret metode for prøveopparbeiding. Ekstraksjon av vegetabilske matvarer med etylacetat eller med aceton/diklormetan var de dominerende teknikkene for 10 år siden i Europa. Dette medførte bruk av flyktige og helsefarlige kjemikalier. Ofte måtte en bruke forskjellige opparbeidingsteknikker for GC og LC. I løpet av de siste 5 årene har en ny metode for prøveopparbeiding med ekstraksjon med acetonitril og fjerning av interferenser med dispersiv SPE, revolusjonert prøve opparbeidingen for analyse av pesticider. Denne metoden, som kalles QuEChERS ble første gang publisert i 20031, er nå den alt overveiende prøveopparbeidelsesmetoden som benyttes i Europa. (QuEChERS er en forkortelse for Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe og metoden har også egen hjemmeside: com). Metodene er betydelig raskere enn de tidligere metodene og en kan bruke QuECh- ERS til opparbeiding både for analyse på GC og LC. I tillegg er arbeid med metoden mindre helsefarlig sammenlignet med tidligere metoder for prøveopparbeiding da det ikke lenger er nødvendig å bruke flyktige løsemidler. I tillegg er volumene som brukes for ekstraksjon redusert i forhold til tidligere metoder. Innføring av QuEChERS metode for prøveopparbeiding og deteksjon på LC-MS/MS har gjort at vi nå raskt kan analysere mange flere stoffer enn før. Endringene har også medført lavere kvantifiseringsgrenser, mye bedre selektivitet og mindre helsefare for våre ansatte på laboratoriet. Bilde 3. QuEChERS-ekstrakter av prøver av jordbær og appelsin Foto: Lise Gunn Skretteberg. 1. M. Anastassiades, S.J. Lehotay, D. Stajnbaher, F. J. Schenk: Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and Dispersive Solid-Phase Extraction for the Determination of Pesticide Residues in Produce, J. AOAC Int 86 (2003)

12 En kjemikers humor eller kjemihumor! Dag Ekeberg, UMB En mandag kveld sitter jeg samen med min tidligere eminenete masterstudent Siri Rafdal og chatter via Face Book. Da det er mandag er det selvsagt en hvit dag selv om Siri er i London, jeg er i Norge og det er litt sent. Men en mandag er første dagen i en uke og man kan være litt sliten etter en helg og en mandagsarbeidsdag. Det er ingen ting som da er bedre enn litt humor. Det hører også med til historien at etter hvert som månen vandret over himmelen så kom det flere kjemikere til, både Simen og Kenneth bidro. Nyt dette sammen med oss: Two men walk into a bar. The first man orders H20. The second man then says: Hey, I d like some H 2 O too. The second man died... H 2 O 2. An infrared photon comes into a bar and says: Is it hot in here or is it just me? What did the bartender say when oxygen, hydrogen, sulfur, sodium and phosphorous walked into his bar? OH SNaP! Wanna hear a joke about sodium? Na... A neutron walks into a bar and orders a beer. He goes to pay when the bartender says: For you, no charge What is a chemists favorite kind of tree? A chemistree! Schrödinger s cat walks into a bar...and doesn t. What did the chemist say when he found two isotopes of helium? HeHe Two atoms are walking down the street. Says one atom to the other, Hey! I think I lost an electron! The other says, Are you sure? Yes, I m positive! 12

13 !"#$%&'(#)*+,$-&.*#/0$&1$2+33$-4#./'&5#/'0$6%-2-7$ $ "+3$/"#$)'#+/$48#+39'#$&1$*,:*;,)$0&9$/&$/"#$ $ <= /" $%&'>*.$?&,1#'#,.#$*,$2+33$-4#./'&5#/'0$ $ /" /" $AB<D$ $ +/ $$ $ E9+8*/0$F&/#8$G$H#3&'/$F+I#88$ Our academic program takes place every day after lunch. The time before lunch can be spent as desired, but is meant for meeting old and new friends and business colleagues. Hafjell is perfect for all sorts of winter sports and activities. For those of you who are not very fond of such activities, it is also possible to take a gondola ride.!! In addition to the seminar, there will be arranged a course in mass spectrometry. The course will be free of charge and is suitable for anyone who wants to brush up on old skills or who just want a professional input.! Poster displays and exhibition from the suppliers are integrated and available throughout the meeting.!!! 13

14 En dag som kjemistudent Kine Klæbo, UMB Klokken er 0730 og jeg sitter på toget fra Oslo S til Ås. Med kaffekoppen og en forskningsartikkel foran meg, prøver jeg å forberede dagens arbeid. Turen går til Universitetet for miljø- og bioteknologi, nærmere bestemt kjemiavdelingen. De syv siste ukene har jeg jobbet med en syntese av en forbindelse, men det viste seg at denne ikke var vellykket. Med en blanding av panikk og kvalme teller jeg ukene til masteroppgaven min skal leveres. Det nærmer seg syv uker til innleveringsfrist. Igjen lurer jeg på hvor tiden ble av? Jeg har de to siste årene vært masterstudent ved UMB, og utfører en masteroppgave i organisk syntese. Opprinnelig har jeg en bachelorgrad i biologi, men etter å ha sett over vitnemålet mitt, innså jeg at det var flere emner i kjemi enn biologi der.. Sakte, men sikkert ble kjemi studieretningen for meg. En av mine lærere kalte det å endelig se lyset. Jeg ankommer universitetet og diskuterer den nye syntesestrategien med de andre på forskningsgruppen. Det blir gitt gode råd fra veileder, stipendiater og andre studenter. Motivasjonen stiger og reaksjonen settes i gang. Full av optimisme håper jeg denne strategien er bedre enn den forrige. Når det kommer til organisk syntese er det ofte flere tilnærminger til samme forbindelse, og her kan man ikke miste håpet selv om noe ikke fungerer som planlagt. Det kan ofte virke enkelt og gjennomførbart i litteraturen, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Men så snart man er i gang med noe nytt, glemmer man gjerne de tidligere mislykkede forsøkene. Kine Klæbo - masterstudent i Kjemi på UMB. Her hardt arbeidende på lab for naturstoffisolering og organisk syntese. Gode labkollegaer er gode å ha! Kine er her sammen med stipendiat Harrison Gallantree-Smith. 14

15 Med reaksjonen godt i gang, er det på tide å ta fatt på bunken med labjournaler fra tjue studenter som ligger på benken min. Som hjelpelærer på kurset organisk kjemi, blir det fort litt ekstra arbeid ved siden av masteroppgaven. Jeg er svært glad for denne muligheten, da jeg får lært bort kjemikunnskapene mine og repetert litt for egen del. Engasjementet kommer raskt da jeg ønsker at alle studentene også skal se lyset. Videre er det opparbeidelse av forbindelsen min som står for tur. Med tynn-sjikt kromatografi får jeg et raskt overblikk om reaksjonen er ferdig. Igjen sender jeg takknemlige tanker til dette enkle prinsippet. Med stødige hender utfører jeg en ekstraksjon, fjerner vann og løsningsmiddel. Jeg kjenner spenningen stige når det nærmer seg tid for å analysere stofftet mitt. Med duren fra NMR og GC-maskinen, venter jeg på resultatet. Etter grundig bearbeidelse av data, er konklusjonen at jeg har det ønskede stoffet mitt, men at det også er forurensninger der. Gleden legger seg litt, for jeg vet at opprensning med søylekolonne vil ta noe tid. Tanken om å utsette dette til i morgen slår meg, men jeg kommer på at det skal være møte med forskningsgruppen min i morgen og det ville vært fint å hatt resultatene klar til da. Ettermiddagen strekker ut og min egen journal må skrives. Godt fornøyd med dagens resultater setter jeg meg på toget og vender nesen hjemover. Ett skritt nærmere målet, og vel vitende om at morgendagen byr på nye utfordringer. Selv som syntetiker er man avhengig av analytisk kjemi og f.eks. GC-MS for å identifisere og verifisere synteseprodukter underveis. 15

16 Møter, konferanser, messer & seminarer 2012 Jubileumssymposium i Kromatografi , Sandefjord Annual Meeting of the Danish Mass Spectrometry Society , Svendborg, Danmark Joint Conference of Polish Mass Spectrometry Society and German Mass Spectrometri Society , Poznan, Polen pgmsc.ibch.poznan.pl 60th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Vancouver, Canada LC/MS/MS Workshop on Enviromental Apllications and Food Safety th Nordic Conference in Mass Spectrometry /15nordic/ 61th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Minneapolis, USA th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Baltimore, USA The 20th International Mass Spectrometry Conference , Geneve, Sveits The 19th International Mass Spectrometry Conference Kyoto, Japan Hjernetrim Kan du tolke dette EIspekteret? Svar kommer i neste utgave av Massenytt. Løsning av hjernetrim fra forrige Massenytt var: 3-hydroksybutansyre Ingen riktige svar har kommet inn til redaksjonen. 16

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK

Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Antidopingpolicy for Team Hitec Products UCK Rent Idrettslag Forebyggende antidopingarbeid Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser Paradokset Globale helsemål: Norge en av de friskeste befolkninger i verden Men er også verdensmestere i arbeidsuførhet Mekanismene i stor grad ukjente Betydningen av psykiske helsevariabler i økende grad

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Vierli, Gaustatoppen og Morgedal

Vierli, Gaustatoppen og Morgedal Telemark Prolagsforslag, 2.0 Innovasjonsprosjekt herrer ved Vierli, Gaustatoppen og Morgedal 1 Heming Adrenalin IL Heming er Oslos største, og Norges nest største, fleridrettsklubb med ca 4700 medlemmer.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier

Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier Flått og flåttbårne sykdommer i Norge - med resultater fra lokale studier Vivian Kjelland, Universitetet i Agder Fellesmøte for viltforvaltning i Aust-Agder 1.April 2014 1 Lokale studier på flått og vilt

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer