Årsmøte 2017 Bodø, 31. mars 2. april 2017 Sakspapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2017 Bodø, 31. mars 2. april 2017 Sakspapirer"

Transkript

1 Årsmøte 2017 Bodø, 31. mars 2. april 2017 Sakspapirer Behandlet av Nordland Røde Kors Distriktsstyre

2 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordfører i Bodø Side 3 Hilsen fra distriktsleder Side 4 Program Side 5 Dagsorden for årsmøtet Side 6 Sak 4: Distriktsstyrets beretninger og regnskap 2015 og 2016 Side 7 Årsberetning 2015 Side 8-17 Årsregnskap 2015 Side Revisjonsberetning 2015 Side Årsberetning 2016 Side Årsregnskap 2016 Side Revisjonsberetning 2016 Side Sak 5: Kontrollkomiteens beretning og innstilling Side 47 Kontrollkomiteens beretning Side 48 Kontrollkomiteens innstilling Side 49 Sak 6: Valg Side Sak 7: Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Side Sak 8: Regulert budsjett, budsjett 2018 og 2019 Side side 2

3 Kjære årsmøtedeltakere, La meg aller først få ønske dere velkommen tilbake til Bodø og til Nordland Røde Kors distriktsårsmøte. Siden sist har vi lagt bak oss et fantastisk jubileumsår hvor vi i tillegg til å feire oss selv også har fått ny og oppdatert kunnskap om byen og vår 200-årige historie. Når vi i tillegg ble kåret til «Norges mest attraktive by 2016» av kommunal- og moderniseringsdepartementet, føler jeg at vi med rette kan være stolte over å bo og trives i Bodø. Og det skjer fortsatt mye i fylkeshovedstaden i Nordland ikke minst åpner prosjektet «Ny by ny flyplass» opp for spennende fremtidsutsikter. Videre ønsker vi i nært samarbeid med Nordland å foreslå Bodø som Europeisk kulturhovedstad i Viktige politiske beslutninger vil i begge disse sammenhengene bli tatt både på nasjonalt og internasjonalt plan i løpet av våren. Bodø har også en ambisjon om å bli Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad. Samarbeidet med frivillige organisasjoner er i den sammenheng viktig for at vi skal kunne ta best mulig vare på innbyggerne. Bodø kommune har en beredskapsavtale med Bodø Røde Kors som ikke minst var til stor hjelp da vi høsten 2015 nærmest over natta fikk flere flyktninger å ta hånd om enn planlagt. Da var hjelpen fra Røde Kors god å ha. Aktiviteten rundt om i Nordland Røde Kors avdelinger utgjør i det daglige en stor forskjell, ikke minst med flyktningeguider, besøksvenner, leksehjelp, gjennom hjelpekorpsarbeid og deres engasjement for å stoppe volden. Jeg vil også fremheve ferietilbudet dere gir til barn om sommeren. Alle disse tiltakene er gode eksempler på den store verdien som frivillig innsats og solidaritet har. Den er en verdifull del av vår kulturarv og har stor samfunnsmessig betydning. Jeg ønsker arrangør og delegater lykke til med årsmøtet og ser frem til fortsatt godt samarbeid. Håper også at dere tilreisende får noen fine dager her i Bodø! Med vennlig hilsen Ida Maria Pinnerød Ordfører i Bodø side 3

4 Kjære Årsmøtedelegater, gjester og Røde Kors-venner Vel møtt til årsmøte! Det er med stolthet jeg nå står her igjen som distriktsleder. Vi kan se tilbake på to år der Røde Kors i Nordland har lagt ned en utrolig innsats for å møte humanitære utfordringer i sitt nærmiljø. Vi har markert års jubileet til Røde Kors i fylket vårt og fått vist oss fram i kommunene med alle de flotte aktivitetene våre. Høsten 2015 og vinteren 2016 ble beredskapen vår utfordret med at vi i Nordland sto overfor en tilstrømning av asylsøkere med behov for humanitær bistand. Et stort engasjement ble mobilisert og organisert gjennom Røde Kors, som handlet raskt stilt overfor mennesker med akutte behov for praktisk hjelp, fysisk og psykososial omsorg. Det ble opprettet mange nye tiltak og aktiviteter i distriktet for å imøtekomme behovene. Røde Kors i Nordland fikk vist at vi kunne respondere stilt overfor humanitære utfordringer og mobilisere frivillige ressurser i samarbeid med det offentlige og andre aktører. I ettertid har flere ordførere takket og gitt ros til Røde Kors for innsatsen på akuttmottakene i kommunene i Nordland. 23. oktober var det TV-aksjon, og i Nordland mobiliserte Røde Kors-frivillige med deltakelse i kommunekomiteer, lokale arrangement og som bøssebærere. Det ble samlet inn over 11,5 millioner kroner i Nordland og rundt 2700 frivillige deltok som bøssebærere 23. oktober. Besøkstjenesten er stor i Nordland med aktiviteter på institusjon eller i private hjem, med turer/utflukter og med arrangement for eldre. I 2016 ble den første gruppen med besøksvenn med hund etablert i Nordland med bistand fra distriktet, og flere frivillige står klar til å få opplæring i denne tjenesten. Hjelpekorpsene i Nordland har, som ellers i landet, opplevd et økende behov for å bistå ved søk- og redningsaksjoner der turister er involvert. Året rundt legges det ned utrolig mange timer med frivillig innsats i bl.a opplæring, planlegging og øvelser for å kunne handle raskt og effektivt i samvirke og samarbeid med øvrig redningstjeneste, politi og kommuner. Vi vet at vi fremover må forberede oss på at vi får mer vær med de konsekvenser dette kan føre med seg for oss alle. Vi vet også at vi igjen kan stå overfor nye humanitære utfordringer som vil kreve vår innsats. Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom Røde Kors og bl.a kommunene i fylket vårt. Tusen takk til dere alle for den innsats som gjøres hver dag i Nordland for å hjelpe mennesker med et humanitært behov og for å redde liv! Jeg håper dere får en konstruktiv debatt om årsmøtesakene, og at dere får mye faglig påfyll som kan hjelpe dere i det viktige, humanitære arbeidet dere gjør. Hilsen Ann-Rigmor Lauritsen Distriktsleder side 4

5 Program (med forbehold om endringer) Årsmøte i Nordland Røde Kors 31. mars - 2. april på Radisson BLU Hotell, Bodø Fredag 31. mars Ankomst i løpet av ettermiddag på Radisson BLU Hotell Kl Kl Kl Kl Kl Fra kl Registrering Åpning og velkommen v/ distriktsleder Ann-Rigmor Lauritsen For lokalforeningsledere m.fl.: "Den gode historien" Valgmøter for Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps og Distriktsråd Røde Kors Omsorg For hjelpekorps: Møt nyvalgt distriktsråd og leder Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø For omsorg: Møt nyvalgt distriktsråd og medlem Landsråd Røde Kors Omsorg, Stine Kolseth Middag Lørdag 1. april Kl Kl Kl Kl Kl Frokost Årsmøteforhandlinger Lunsj Åpent møte med President Sven Mollekleiv Middag Søndag 2. april Kl Kl Kl Frokost Nytt Hovedprogram Lunsj side 5

6 Dagsorden for årsmøtet 2017 i Nordland Røde Kors Radisson BLU Hotell, Bodø Fredag Valgmøter Valgmøter arrangeres for: Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd Røde Kors Omsorg Lørdag 1.4. Sak 1 Sak 2 Sak 3 Konstituering Navneopprop Valg av 2 møtedirigenter Valg av 2 møtereferenter Valg av redaksjonskomité Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokoll sammen med Distriktsleder Valg av 3 personer som tellekorps Fastsetting av stemmetall Godkjenning av dagsorden Talerett for observatører Forretningsorden Sak 4 Distriktsstyrets beretninger og regnskap 2015 og 2016 Sak 5 Kontrollkomiteens beretning og innstilling Sak 6 Valg av: a) Distriktsstyret: Leder for 2 år Nestleder for 2 år Styremedlem for 2 år Styremedlem for 2 år Varamedlem for 2 år b) Kontrollkomité Leder og medlemmer av distriktets kontrollkomité c) Valgkomité Leder og medlemmer av distriktets valgkomité d) Orientering om valg foretatt av: Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd Røde Kors Omsorg Sak 7 Handlingsprogram Sak 8 Regulert budsjett 2017, budsjett side 6

7 Sak 4 Distriktsstyrets beretninger og regnskap for 2015 og 2016 Forslag til årsmøtet For behandling av: Nordland Røde Kors Dato: 1. april 2017 Sted: Radisson BLU Hotell, Bodø Saken gjelder: Distriktsstyrets beretninger og regnskap for 2015 og 2016 Saken er forberedt av: Nordland Røde Kors distriktsstyre Uttalelse: Årsmøtet skal i henhold til Lover for Røde Kors 13 godkjenne beretning og revidert regnskap for de 2 foregående år. Årsberetning 2015 : side 8-17 Årsregnskap 2015 : side Revisjonsberetning 2015 : side Årsberetning 2016 : side Årsregnskap 2016 : side Revisjonsberetning 2016 : side Forslag til vedtak: 1. Årsmøtet tar distriktsstyrets beretninger for henholdsvis 2015 og 2016 til orientering. 2. Årsregnskap med revisjonsberetning for Nordland Røde Kors godkjennes. Overskuddet legges inn i kommende års budsjett. side 7

8 NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2015 Røde Kors 150 år ble markert 9 steder i fylket fra slutten av april til slutten av mai. side 8

9 1. Innledning Nordland Røde Kors ble stiftet 18. april 1923 og hadde pr betalende medlemmer. Pr var det betalende medlemmer i Nordland Røde Kors. Distriktsorganisasjonen består av 33 lokale Røde Kors - ledd og er representert i 26 av 44 kommuner. Nordland Røde Kors Handlingsprogram ble vedtatt på årsmøtet 25. april Handlingsprogrammet bygger på Hovedprogram for Norges Røde Kors Landsmøtet vedtok i oktober 2014 Mot Felles Mål, et prosjekt for å gjøre prioriteringene og de humanitære målene våre tydeligere. Hensikten er å konkretisere hovedprogrammet for å sikre at Røde Kors gjør det som landsmøtet har besluttet har vært et forsøksår. Distriktet har fastsatt mål for aktivitetene og har bidratt med informasjon om prosjektet ut til lokalforeningene. 2. Organisasjon/personal/miljø Virksomhetens art og tilholdssted Nordland Røde Kors er en ideell, humanitær organisasjon. Virksomheten er et selvstendig organisasjonsledd for lokalforeninger og representerer Norges Røde Kors innenfor Nordland fylke. Distriktsorganisasjonen har kontor i Bodø. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Nordland Røde Kors har gjennom flere års overskudd opparbeidet seg en god egenkapital og mottar faste tilskudd til drift fra Norges Røde Kors. Fremtidig utvikling Distriktsorganisasjonens oppsparte egenkapital gjennom flere år gir trygghet og økte muligheter for utvikling i tråd med endrede behov i samfunnet. Det planlegges iverksatt nye prosjekter. Redegjørelse for regnskapet Nordland Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2015 i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Finansiell risiko Nordland Røde Kors har plassert kapital i verdipapirmarkedet/renteportefølje forvaltet av Sparebank1 Nord-Norge Forvaltning. Nordland Røde Kors har ingen lån. side 9

10 Organisasjonskart pr ÅRSMØTE (Hvert 2. år) VALGKOMITÉ KONTROLLKOMITÉ DISTRIKTSSTYRE Distriktsleder DISTRIKTSRÅD RØDE KORS OMSORG DISTRIKTSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS DISTRIKTSRÅD RØDE KORS UNGDOM ADMINISTRASJON Daglig leder Distriktsstyrets sammensetning Leder Ann-Rigmor Lauritsen Bodø Nestleder Frode Schjenken Jensen Bodø Styremedlem Terje Dahl Narvik Styremedlem Varamedlem Vigdis Pedersen Kristian Albertsen Distriktsråd RK Omsorg Inger Lise Magnussen Hadsel Distriktsråd RK Ungdom Distriktsråd RK Hjelpekorps Martine Andrea Volnes Aimee Larsen Moskenes (fram til april 2014) Brønnøysund (fram til juni 2014) Bodø Vestvågøy Distriktsstyrets sammensetning etter valg på årsmøtet Leder Ann-Rigmor Lauritsen Bodø Nestleder Jorulf Haugen Bodø Styremedlem Terje Dahl Narvik Styremedlem Rozina Bein Ballangen Varamedlem Lars Ruth Andøy Distriktsråd RK Omsorg Kim Lindstrøm Fauske Distriktsråd RK Ungdom Martine Andrea Volnes Bodø Distriktsråd RK Hjelpekorps Jan-Ove Edvardsen Gildeskål Distriktsstyret har behandlet 88 saker i AU har ikke behandlet noen saker siste år. side 10

11 Distriktets ansatte i 2015: Distriktskontor Bodø: Daglig leder Hilde Gunn Kristiansen, fast 100 % stilling Rådgiver Mona Lisa Skipnes, fast 100 % stilling (sluttet november 2015) Konsulent Ole-Martin Mjelva, fast 100 % stilling Frivillighetskoordinator Tonje Brunstad, fast 100 % stilling Frivillighetskoordinator Line Djernæs Sandbakken, fast 100 % stilling Frivillighetskoordinator Svein Inge Sjøbu, fast 100 % stilling (pappaperm) Kontormedarbeider Berit Lien, fast 100 % stilling Ansatte i lokalforeninger: Bodø Frivillighetskoordinator Frivillighetskoordinator Vera Isachsen, 2-årig, fast 100% stilling Sara Hope Lygre, 2-årig 100 % (bruktbutikk) Fauske Frivillighetskoordinator Arne Jensen, 2-årig 50 % Narvik Frivillighetskoordinator Arne K. Schille, 2-årig 50 % Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet var i hele ,1% fordelt på 0,9% korttidsfravær og 3,2% langtidsfravær. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Likestilling Nordland Røde Kors har i sin ansettelsespolitikk lagt vekt på å ansette personer med ulik bakgrunn og kjønn. Ved utgangen av året var 4 av stillingene besatt av menn, mens 7 var besatt av kvinner. Miljø Distriktsorganisasjonen har en virksomhet som ikke forurenser det ytre miljø. side 11

12 side 12

13 Aktiviteter i 2015 HP 1 Vi sikrer oppslutning om Røde Kors-bevegelsens verdier og internasjonal humanitær rett Røde Kors-verdier har vært tema på samlinger og kurs arrangert av distriktet og kurs arrangert i samarbeid med lokalforeninger. Ensomhet var også i år tema for 8. mai-kampanjen, «Føler du deg ensom er du ikke alene». I Nordland ble det fra distrikt og lokalforeninger satt fokus på temaet gjennom medieutspill om ensomhet. Lokalforeningene i Nordland valgte å markere kampanjen ved å fokusere på det lokale Røde Korsarbeidet og deres aktiviteter. Røde Kors 150 år ble markert 9 steder i fylket fra slutten av april til slutten av mai. En «flyttbar møteplass» ble benyttet for å få fram Røde Kors historie og lokalt Røde Kors fikk anledning til å vise seg frem. Lokale media har dekket og omtalt lokale Røde Kors - arrangement. Distriktet har initiert en rekke saker i media med tema som for eksempel påskeberedskap, førstehjelp sommer, ensomhet og inkludering, verdighet og Global Dignity. Røde Kors Avisen hadde i sin 1. utgave fokus på 150-års jubileet og at Røde Kors var «Til stede - nær deg i Nordland». I 2. utgave høsten 2015 var tema inkludering og trygghet. Global Dignity Day ble markert over hele landet 21. oktober og på 7 videregående skoler i Nordland. HKH Kronprins Haakon deltok som hovedveileder på Bodin videregående skole og maritime fagskole den 7. desember, som gjorde at totalt 8 videregående skoler var med i Global Dignity Day er en internasjonal dag for verdighet som HKH Kronprins Haakon var med å initiere, og har som formål å bevisstgjøre ungdom om betydningen av verdighet i eget og andres liv. Nordland Røde Kors har vært representert i styret for stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum, Narvik, med 4 styremedlemmer, deriblant styreleder. Distriktsleder og daglig leder har deltatt på styremøter i museet. Distriktsleder er også medlem av styret i Narviksenteret og har deltatt på møter og strategiseminar her. HP 2 Vi hjelper når ulykker, nød og katastrofer rammer Hjelpekorpsene i Nordland var i 2015 utkalt i 55 aksjoner. Dette tallet er basert på innrapporterte aksjoner i Korsveiens rapporteringssystem. Tallet er nok lavere enn det reelle antall aksjoner. I desember 2015 ble et nytt rapporteringssystem (SAR) lansert, som er direkte koblet opp til Hovedredningssentralens aksjonsrapporteringssystem. Pr. 18. januar 2016 var det 400 godkjente hjelpekorpsere (med godkjent basiskompetanse) i Nordland. Dette tallet er lavt, noe som skyldes at flere ikke har gjennomført regodkjenning av Hjelpekorpsprøven. Ved regodkjenning av aktive i alle korps kan man påregne personer ekstra i denne statistikken over operativt godkjente mannskaper. En rekke lokalforeninger har hatt førstehjelpskurs, både internt blant Røde Kors-medlemmer, men også innenfor offentlig virksomhet og privat næringsliv. I mai 2015 ble det gjennomført kurs i Krevende lende i Svolvær med 13 deltakere. DHLR-kurs instruktør ble arrangert i Vefsn i november med 10 deltakere, og NGF instruktørkurs samtidig med 8 deltakere. side 13

14 Året har vært preget av lanseringen av Nødnett for region nord, og det har vært et betydelig arbeid i forkant for å få tilstrekkelig antall terminaler til korps samt å få disse distribuert ut til korpsene. Opplæring av både instruktører og mannskaper for Nødnettet har vært det mest ressurskrevende ute i lokalforeningene. Forutsetningen for distribusjon av terminaler til lokale ledd var at brukere måtte ha kurs. Det er for tidlig å si noe om erfaringer knyttet til nødnett for hjelpekorpsene. Det ble holdt kurs for lokal instruktør nødnett i Vefsn, Fauske og Lødingen i 2015 med i alt 29 deltakere. Flere lokalforeninger har meldt sin interesse for å benytte kursopplegg og førstehjelpsdukken «Henry» i barnehager i Nordland. Intensjonen er at lokalforeninger skal kunne gi dette som en gave til barnehager og således skape bevissthet om omsorg og førstehjelp fra tidlig alder. Distriktet har i løpet av året bidratt til utvikling av samarbeidet med vernemyndigheter vedrørende motorisert ferdsel i verneområder, der en er kommet frem til enighet og forbedrede rutiner. Nordland Røde Kors bisto ved etablering av Støttegruppen 22. juli Nordland i begynnelsen av 2012, og har siden fungert som sekretariat for støttegruppen som har ca. 70 medlemmer. Sekretariatet har i 2015 bistått Støttegruppa med føring av regnskap. Ved utgangen av året var Røde Kors beredskapsvakt etablert i de 9 kommunene Vefsn, Øksnes, Moskenes, Vestvågøy, Bodø, Lødingen, Brønnøysund, Sandnessjøen og Andøy. Bodø Røde Kors har begynt forsiktig med rekruttering av eksisterende medlemmer. Det er gjennomført opplæring av lokale ledere og andre interesserte i beredskap i 2015 ved å arrangere lokale temamøter. Distriktet har holdt kurs i psykososial førstehjelp i lokalforeninger. Nordland Røde Kors har i 2015 fokusert på at lokalforeningene må få bistand til å inngå samarbeidsavtaler beredskap med kommunene. Brev er sendt til de større kommunene i Nordland, der det ble bedt om møte for å inngå slik avtale. Det er i 2015 inngått to nye formelle, skriftlige samarbeidsavtaler i henhold til mal utarbeidet av Norges Røde Kors. Dette gjelder avtaler mellom Vefsn kommune/vefsn Røde Kors og Narvik kommune/narvik Røde Kors. I distriktet har totalt 4 lokalforeninger inngått slik samarbeidsavtale ved utgangen av året: Andøy Røde Kors, Narvik Røde Kors, Bodø Røde Kors og Vefsn Røde Kors. Prosess er satt i gang mellom lokalt Røde Kors og flere andre kommuner, der målet er at skriftlig avtale underskrives. Ofte viser det seg at kommunene ikke har ajourført sitt beredskapsplanverk og at en inngåelse av samarbeidsavtale derfor forsinkes. Nordland Røde Kors har samarbeidet med Trygg Trafikk og trafikksikkerhetsutvalget i Nordland Fylkeskommune (NFTU). Målet er å bidra til økt bruk av refleks blant asylsøkere. I samarbeid med lokalforeningene har vi delt ut «velkomstpakker» til enslige mindreårige asylsøkere i Nordland. Pakkene har bestått av en liten hilsen (oversatt til flere språk) hvor det bl.a. står «Røde Kors ser deg og håper du blir sett», refleksbånd og en headover med Røde Kors-logo. Ca. 450 enslige mindreårige asylsøkere fordelt på 10 ulike mottak har fått velkomstpakker fra Røde Kors og Trygg Trafikk/NFTU. Distriktet har deltatt på møter i Fylkesberedskapsrådet, bl.a. i forbindelse med tilstrømningen av asylsøkere høsten Distriktet leverte høringsuttalelse vedrørende revidert FylkesROS (Fylkets Risiko - og Sårbarhetsanalyse) til Fylkesmannen i Nordland i oktober. Nordland Røde Kors deltok på Fylkesmannens beredskapskonferanse i september, der flere kommuner i Nordland var representert. HP 3 Yter omsorg og hjelper folk til bedre helse og livskvalitet Høsten 2015 opplevde Europa den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Røde Kors hjalp mennesker på flukt hele veien, fra Syria og flere andre land, gjennom Europa og i Norge. side 14

15 Situasjonen var svært alvorlig ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært drevet på flukt. I løpet av 2015 kom migranter til Europa. Norge opplevde en økt tilstrømming av asylsøkere på grunn av den pågående flyktningkrisen i Europa. I løpet av 2015 ankom over asylsøkere til Norge. Nordland er historisk sett ett av fylkene som tar imot flest flyktninger og asylsøkere. Dette er også situasjonen i Det ble etablert 14 mottak for enslige mindreårige innen utgang av 2015; Vestvågøy, Fauske (Røvika og Brygga), Hemnes, Tysfjord, Leirfjord, Hadsel, Lødingen, Saltdal, Svolvær, Rana, Tverlandet, Røsvik og Ballangen. I 2015 var det etablert 15 ordinære asylmottak i fylket. Det ble etablert 18 mottak med akuttinnkvartering av asylanter; Sulitjelma, Ballangen, Sortland, Vågan (2 mottak i kommunen), Vefsn (2 mottak i kommunen), Saltdal, Vestvågøy, Bodø (3 mottak i kommunen), Lurøy, Glomfjord og Sandessjøen, Brønnøysund, Herøy og Hadsel. Røde Kors var til stede og bisto på 12 av akuttinnkvarteringsmottakene. Det ble tidlig avdekket behov for økt humanitær innsats for å bistå flyktninger og asylsøkere som kom til Nordland. Asylsøkerne og flyktningenes ankomst mobiliserte et stort engasjement i Røde Kors i Nordland. Flere lokalforeninger tok kontakt med akuttinnkvarteringsmottakene for å bistå med psykososial førstehjelp, innsamling av klær og aktiviteter med mer. Det ble opprettet mange nye tiltak og aktiviteter for flyktninger og asylsøkere i hele fylket for å imøtekomme store humanitære behov. Administrasjonen har bistått lokalforeninger med behovskartlegging, rekruttering, folkemøter, kurs og opplæring, samt råd og veiledning. Flyktningkrisen har stilt mottaksapparatet i hele Norge på store prøver, og Røde Kors i Nordland har vært helt sentral for at sårbare migranter har blitt godt ivaretatt. Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors i Nordland og ble startet i 1949 av Jens Meinich, daværende generalsekretær. Hans berømte parole var den beste medisin for et menneske er et annet menneske og denne er like gjeldende den dag i dag. Besøkstjenesten drives av frivillige som vil være til støtte og hjelp for mennesker som ønsker sosial kontakt. Besøkene kan finne sted i private hjem eller på institusjoner. Besøksvennene er også med på å skape sosiale møteplasser, arrangere turer/utflukter og tilstelninger på institusjoner. Visitortjeneste er etablert i Bodø, Fauske og i Vefsn med i alt 19 frivillige. Visitorene gjennomfører regelmessige besøk i fengslet og har samtaler med innsatte. I tillegg gjennomføres sosiale fellesarrangement i fengslet. Vitnestøtte er etablert i Bodø og Rana. Bodø Røde Kors har samarbeidet med Salten Tingrett om dette tiltaket. 16 frivillige har deltatt og bistått vitner i rettsalen i Bodø. Rana Røde Kors begynte med vitnestøtte høsten 2014 i samarbeid med Rana tingrett, og har i dag 12 frivillige vitnestøtter som bistår i Tingretten. Tilbudet går ut på at en frivillig følger vitnet inn i rettssalen og fungerer som en trygg støtte-person under rettsforhandlingene. Ung helse ble vedtatt som nytt fokusområde i Røde Kors ungdom på Sentral Ungdomskonferanse i november 2014, og det er fortsatt stor satsning på tema som ensomhet og utenforskap. Røde Kors ungdoms kampanje for 2015 har vært «Press pause du er god nok». Hensikten med kampanjen er å nå ut til ungdom som opplever stress og press på å prestere på ulike arenaer som skole, idrett, i vennegjengen eller hjemme, samt press relatert til kropp, utseende og tilstedeværelse i sosiale medier. Budskapet er at alle opplever press og stress innimellom, men det er lurt og koble ut og slappe av innimellom. Bruktbutikk har i 2015 vært i drift i Bodø, Rana, Narvik, Andøy, Vefsn og Nordfold. side 15

16 Dette er blitt en god inntektskilde for lokalforeningene. Bruktbutikkene engasjerer mange frivillige og daglig legges det ned en utrolig innsats her. Noen av de frivillige opplever at de her får en meningsfull hverdag, mens de ellers ville gått hjemme alene. Det ble i 2015 arrangert i alt 4 Ferie for alle (FFA)-tilbud i Nordland: Lokalforeningene i Vestvågøy, Svolvær, Bodø og Brønnøysund sto som arrangører. I alt 103 deltakere og 41 frivillige deltok i gjennomføringen. Det var vært nattevandring i Bodø, Narvik og Brønnøysund i De fleste vandringene har vært i forbindelse med lokale arrangement i sommerhalvåret. Stopp Volden Cup ble gjennomført for 12. år på rad helga oktober i Bodø, som et samarbeid mellom fotball-klubben Bodø Glimt og Nordland Røde Kors. Det deltok ca unge spillere i alderen år under fotballturneringen. Stopp Volden-budskapet sto sentralt under fotballturneringen. Nordland Røde Kors ungdom deltok med holdningsskapende arbeid. De frontet kampanjen "Press pause du er god nok" og snakket med ungdom om stress og press i hverdagen. De delte også ut reflekser som del av et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg og Nordland Røde Kors. RØFF er et aktivitetstilbud for unge i alderen år, der aktiviteten er knyttet til friluftsliv og Røde Kors-verdier. RØFF ble lansert i 2011 som et nytt Røde Kors-tiltak nasjonalt og har i 2015 vært i virksomhet i Ballangen, Narvik og på Fauske. Ungdommene er mye utendørs og har ulike aktiviteter tilpasset de ulike årstidene. Vestvågøy Røde Kors har i 2015 hatt aktivitetstilbud for barn 6-12 år, Barnas Røde Kors, BARK. Her gis det aktivitetstilbud til 15 barn. Nordland Røde Kors er medlem av Folkehelsealliansen og regional samarbeidspartner i Nordland Fylkeskommunes folkehelsearbeid. Distriktet har deltatt i møter i Folkehelsealliansen og vært med på utarbeidelse av Folkehelsealliansens handlingsplan. Nordland Røde Kors har et formalisert samarbeid med Arkhangelsk Røde Kors, bl.a. i forbindelse med drift av suppekjøkken/aktivitetssenter. Nordland Røde Kors hadde ingen egen julekampanje til inntekt for fattige familier i Arkhangelsk, men har allikevel fått bidrag fra faste givere. Siden suppekjøkkenet er nødt til å stenge 10 dager i julen, står barna som vanligvis får mat her uten tilbud om et varmt måltid mat disse dagene. Ved å gi penger til julekampanjen kan det kjøpes inn matesker som sikrer barna og deres familier et måltid varm mat om dagen i denne perioden. Det kom inn kr ,- til suppekjøkken i Arkhangelsk i Nordland Røde Kors sin julekampanje for 2015 ble iverksatt for å hjelpe mindreårige asylsøkere og barn ved asyl - og akuttmottak i Nordland. I annonsen for julekampanjen sto følgende: «Det oppfordres til å gi penger til aktiviteter i og utenfor asylmottak/akuttmottak som kan bidra til å gjøre levevilkårene for disse gruppene bedre. På asylmottakene og akuttinnkvarteringene i Nordland bor det mange barn og mindreårige asylsøkere. De får tilbud om mat, seng og får gjerne de klærne de trenger. Men ofte blir dagene lange inne på mottaket og de mangler aktiviteter. Med innkomne midler kan frivillige i Røde Kors bidra til å skape hyggelige aktiviteter for barn og ungdom som er utenom det vanlige.» Det kom inn kr ,- i Nordland Røde Kors julekampanje i desember. Flere Røde Kors-foreninger har faste aktiviteter for vanskeligstilte barn og unge. Noen lokalforeninger kjøper inn og deler ut julegaver i samarbeid med NAV. Gjensidigestiftelsen innvilget også i 2015 midler. Fire lokalforeninger i Nordland søkte Gjensidigestiftelsen om tilskudd til innkjøp av julegaver og til julefester for vanskeligstilte barnefamilier. Fauske Røde Kors, Øksnes Røde Kors, Narvik Røde Kors og Vestvågøy Røde Kors fikk til sammen innvilget kr ,- som gjorde at lokalforeninger kunne ha arrangement for vanskeligstilte barn i forbindelse med jul og nyttår. side 16

17 Nordland Røde Kors har i 2015 deltatt i sentrale innsamlingsaksjoner med koordinering og støtte til lokale Røde Kors-ledd i forbindelse med internasjonale naturkatastrofer. Det ble innvilget pengestøtte fra distriktets katastrofekonto. HP 4 Vi utvikler organisasjonen videre Nordland Røde Kors arrangerte fagsamling i oktober Fagsamlingen ble inndelt i 3 bolker; samling for omsorg, samling for hjelpekorps og samling for lokalforeningsledelsen. Distriktet har gjennomført 60 besøk i lokalforeningene i 2015 og bl.a. holdt kurs, bistått i organisasjonsspørsmål, veiledet i forhold til lover og gitt informasjon og tips i forbindelse med medlemsverving. Tilbud om 7 ulike temakurs som distriktet kan holde er sendt ut til lokalforeningene. Informasjon og praktisk hjelp er blitt gitt i forbindelse med lokale markeringer av Røde Kors 150 år. I 2015 var det 4 ungdomsgrupper i Nordland og ca. 50 frivillige knyttet til Røde Kors Ungdom. Det har ikke vært fast aktivitet i alle gruppene, men alle har vært representert med deltakere på kurs og samlinger arrangert på distrikt- og sentralnivå gjennom året. Gruppene er lokalisert i Narvik, Bodø, Rana og Vestvågøy. Frivillige fra Nordland Røde Kors ungdom har deltatt på ulike kurs og samlinger i regi av landsrådet (kampanjeseminar for «Press pause du er god nok», tillitsvalgtkurs og sommerlandsleir), i tillegg til ulike På flukt-spill gjennom året. Distriktsråd for ungdom inviterte til kurshelg med temakurs migrasjon i oktober, men dette ble avlyst pga. få påmeldte. Nordland Røde Kors stilte med 5 deltakere på årets Sentral ungdomskonferanse (SUK), som ble avholdt på Sundvollen hotell i Buskerud oktober. Av disse var en delegat fra distriktsnivå, tre delegater fra lokalforeningsnivå og en observatør fra lokalforeningsnivå. Nordland Røde Kors har bistått lokalforeningene med opplæring og praktisk bruk av digitale verktøy som hjemmeside, Korsveien, DiBa og Ressurssystemet. Vi har oppfordret flere lokalforeninger til å ta i bruk disse verktøyene. Distriktet har vært en synlig humanitær aktør i samfunnet med mange utspill i media. Det har vært en bevisst satsing med bruk av intranettet Korsveien, distriktsinfo, Røde Kors-Avisen, nettside, Facebook og Twitter for å synliggjøre Røde Kors-aktiviteten lokalt og i distriktet. Distriktet har bidratt til etablering av samarbeid mellom lokale Røde Kors-foreninger, kommuner og næringsliv i fylket. Nordland Røde Kors fikk i 2015 innvilget fylkeskommunalt tilskudd til drift av ungdomsorganisasjonen og gjennomføring av aktiviteter i regi av Røde Kors ungdom. Nordland fylkeskommune ga økonomisk støtte til distriktet bl.a. i forbindelse med inngått avtale om Folkehelsesamarbeid og til drift av Informasjonssentralen i påsken. Gjensidigestiftelsen innvilget i desember tilskudd til det 3-årige integreringsprosjektet «Varm Velkomst» med kr ,-. Økonomi Distriktets økonomi er god og årsregnskapet viser et overskudd på kr ,- side 17

18 Årsregnskap 2015 side 18

19 side 19

20 side 20

21 side 21

22 side 22

23 side 23

24 side 24

25 Revisjonsberetning 2015 side 25

26 side 26

27 NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016 side 27

28 1. Innledning Nordland Røde Kors ble stiftet 18. april 1923 og hadde pr betalende medlemmer. Pr var det betalende medlemmer i Nordland Røde Kors. Distriktsorganisasjonen består av 33 lokale Røde Kors-ledd og er representert i 26 av 44 kommuner. Nordland Røde Kors Handlingsprogram ble vedtatt på årsmøtet 25. april Handlingsprogrammet bygger på Hovedprogram for Norges Røde Kors Landsmøtet vedtok i oktober 2014 Mot Felles Mål, et prosjekt for å gjøre prioriteringene og de humanitære målene våre tydeligere. Hensikten er å konkretisere hovedprogrammet for å sikre at Røde Kors gjør det som landsmøtet har besluttet. I 2016 har Nordland Røde Kors fastsatt måltall i forhold til migrasjon og beredskap, der distriktet forplikter seg til måloppnåelse. 2. Organisasjon/personal/miljø Virksomhetens art og tilholdssted Nordland Røde Kors er en ideell, humanitær organisasjon. Virksomheten er et selvstendig organisasjonsledd for lokalforeninger og representerer Norges Røde Kors innenfor Nordland fylke. Distriktsorganisasjonen har kontor i Bodø. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Nordland Røde Kors har gjennom flere års overskudd opparbeidet seg en god egenkapital og mottar faste tilskudd til drift fra Norges Røde Kors. Fremtidig utvikling Distriktsorganisasjonens oppsparte egenkapital gjennom flere år gir trygghet og økte muligheter for utvikling i tråd med endrede behov i samfunnet. Det planlegges iverksatt nye prosjekter som f.eks. Flyktningkompis og Drømmefangeren - unge lovende. Redegjørelse for regnskapet Nordland Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2016 i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Finansiell risiko Nordland Røde Kors har plassert kapital i verdipapirmarkedet/renteportefølje forvaltet av Sparebank1 Nord-Norge Forvaltning. Nordland Røde Kors har ingen lån. side 28

29 Organisasjonskart pr ÅRSMØTE (Hvert 2. år) VALGKOMITÉ KONTROLLKOMITÉ DISTRIKTSSTYRE Distriktsleder DISTRIKTSRÅD RØDE KORS OMSORG DISTRIKTSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS DISTRIKTSRÅD RØDE KORS UNGDOM ADMINISTRASJON Daglig leder Distriktsstyrets sammensetning Leder Ann-Rigmor Lauritsen Bodø Nestleder Jorulf Haugen Bodø Styremedlem Terje Dahl Narvik Styremedlem Varamedlem Rozina Bein Lars Ruth Ballangen Andøy Distriktsråd RK Omsorg Kim Lindstrøm Fauske Distriktsråd RK Ungdom Distriktsråd RK Hjelpekorps Jan-Ove Edvardsen Gildeskål Distriktsstyrets sammensetning etter valg på årsmøtet 2015 Leder Ann-Rigmor Lauritsen Bodø Nestleder Jorulf Haugen Bodø Styremedlem Terje Dahl Narvik Styremedlem Rozina Bein Ballangen Varamedlem Lars Ruth Andøy Distriktsråd RK Omsorg Kim Lindstrøm Fauske Distriktsråd RK Ungdom Martine Andrea Volnes Bodø Distriktsråd RK Hjelpekorps Jan-Ove Edvardsen Gildeskål Distriktsstyret har behandlet 55 saker i side 29

30 Distriktets ansatte i 2016: Distriktskontor Bodø: Daglig leder Hilde Gunn Kristiansen, fast 100 % stilling Frivillighetskoordinator/nestleder Line Djernæs Sandbakken, fast 100 % stilling Konsulent Ole-Martin Mjelva, fast 100 % stilling Frivillighetskoordinator Tonje Brunstad, fast 100 % stilling Frivillighetskoordinator Linn Ersland, fast 100 % stilling (fra ) Frivillighetskoordinator Stine Erikstad, 100 % prosjekt/engasjement 2 år (fra ) Frivillighetskoordinator Svein Inge Sjøbu, fast 100 % stilling Kontormedarbeider Berit Lien, fast 100 % stilling (sluttet ) Administrasjonsrådgiver Heidi Storeide, fast 100 % stilling (fra ) Ansatte i lokalforeninger (Nordland Røde Kors er arbeidsgiver, lokalforeningsstyrene er oppdragsgiver): Bodø Frivillighetskoordinator Vera Isachsen, fast 100% stilling, dekket av Bodø Røde Kors Frivillighetskoordinator Sara Hope Lygre, 2-årig 100 % stilling fra til (Nordland Røde Kors dekker 50 % av stillingen, Bodø Røde Kors resterende 50 %. I foreldrepermisjon fra ) Frivillighetskoordinator Elisiv Søfting, vikar for Sara Hope Lygre fra til Fauske Frivillighetskoordinator Arne Jensen, 2-årig 50 % stilling fra til (100 % stilling fra til ) Narvik Frivillighetskoordinator Arne K. Schille, 2-årig 50 % stilling fra til Vefsn Frivillighetskoordinator Jeanette Haugland, 2-årig 50 % stilling fra til Vestvågøy Frivillighetskoordinator Siw Niva Lothe, 2-årig 50 % stilling fra til Svolvær Frivillighetskoordinator Christina Lund, 2-årig 50 % stilling fra til Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet var i hele ,5 % fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 1,1% langtidsfravær(avrundet). Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. Likestilling Nordland Røde Kors har i sin ansettelsespolitikk lagt vekt på å ansette personer med ulik bakgrunn og kjønn. Ved utgangen av 2016 var 3 av stillingene besatt av menn, mens 12 var besatt av kvinner. Miljø Distriktsorganisasjonen har en virksomhet som ikke forurenser det ytre miljø. side 30

31 side 31

32 Aktiviteter i 2016 HP 1 Vi sikrer oppslutning om Røde Kors-bevegelsens verdier og internasjonal humanitær rett Røde Kors-verdier og flerkulturell forståelse har vært tema på samlinger og kurs arrangert av distriktet og kurs arrangert i samarbeid med lokalforeninger. 8. mai var kampanjen "Kan du snakke kan du bidra" i fokus også i Nordland. Kampanjen skulle bidra til at flere snakker med flyktningene som er kommet til Norge, og ikke bare om dem. All integrering begynner med språk. Lokalforeningene i Nordland markerte 8. mai ved å fokusere på det lokale Røde Kors-arbeidet og deres aktiviteter. Lokale media har dekket og omtalt lokale Røde Kors-arrangement. Distriktet har initiert en rekke saker i media med tema som for eksempel påskeberedskap og nye fjellvettregler, førstehjelp sommer, oppvekst, ensomhet, inkludering og integrering, og TV-aksjon. Røde Kors Avisen hadde i sin første utgave fokus på fjellvett og beredskap. De nye fjellvett-reglene ble lansert i forkant av påsken. I andre utgave høsten 2016, som ble utgitt like etter TV-aksjonen 23. oktober, var temaet inkludering av flyktninger. Nordland Røde Kors har vært representert i styret for stiftelsen Nordland Røde Kors Krigs-museum, Narvik, med 4 styremedlemmer, deriblant styreleder. Distriktsleder og daglig leder har deltatt på styremøter i museet. Distriktsleder er også medlem av styret i Narviksenteret og har deltatt på møter der. Distriktsleder og daglig leder deltok under den offisielle åpningen av det nye Narviksenteret HP 2 Vi hjelper når ulykker, nød og katastrofer rammer Hjelpekorpsene i Nordland var i 2016 utkalt i 108 aksjoner. Dette tallet er basert på innrapporterte aksjoner i Hovedredningssentralens rapporteringssystem (SAR). Tallet er lavere enn det reelle antall aksjoner når man inkluderer oppdrag for AMK og forhåndsvarslinger. I desember 2015 ble et nytt rapporteringssystem (SAR) lansert, som er direkte koblet opp til Hovedredningssentralens aksjonsrapporteringssystem. Pr. 2. januar 2017 var det 343 godkjente hjelpekorpsere (med godkjent basiskompetanse) i Nordland. Dette tallet er lavt, noe som skyldes at flere ikke har gjennomført regodkjenning av hjelpekorpsprøven. Ved regodkjenning av aktive i alle korps kan man påregne ca. 100 personer ekstra i denne statistikken over operativt godkjente mannskaper. En rekke lokalforeninger har holdt førstehjelpskurs, både internt blant Røde Kors-medlemmer, men også innenfor offentlig virksomhet og privat næringsliv. Det har vært lagt ned et målrettet arbeid for å skape mer samhandling og koordinering mellom hjelpekorpsene med tanke på kurs og opplæring. Distriktet har arrangert to større kurs for hjelpekorps; Videregående førstehjelp under fagsamlingen i Bodø og Lagledelse Søk og Redning (LSOR) i Hadsel. I løpet av 2016 har samvirke om regionkurs kommet i gang etter noen år uten aktivitet. Nordland Røde Kors har bidratt til å få etablert en komité som jobber med langsiktige kursplaner for årene som kommer. side 32

33 Flere lokalforeninger har meldt sin interesse for å benytte kursopplegg og førstehjelpsdukken «Henry» i barnehager i Nordland. Intensjonen er at lokalforeninger skal kunne gi dette som en gave til barnehager og således skape bevissthet om omsorg og førstehjelp fra tidlig alder. Distriktet har i løpet av året bidratt til utvikling av samarbeidet med vernemyndigheter vedrørende motorisert ferdsel i verneområder, der en er kommet frem til enighet og forbedrede rutiner. Kontakten med vernemyndigheter har vært hyppigere enn tidligere år, noe som kan se ut til å gi bedre betingelser i kommende dispensasjoner for motorisert ferdsel i vernede områder. Røde Kors Hjelpekorps ble tidlig i 2016 bedt om å rapportere inn ressurser i Felles Ressursregister (FRR) som driftes av Barentswatch. FRR er initiert av norske myndigheter og skal gi myndigheter en samlet oversikt over alt av relevante ressurser med tanke på beredskap og redning fra både offentlige og private aktører. Nordland Røde Kors Hjelpekorps er oppdatert med aktuelle ressurser i FRR pr. januar Ved utgangen av året var Røde Kors beredskapsvakt etablert i 10 kommuner i fylket: Vefsn, Bodø, Sandnessjøen, Moskenes, Vestvågøy, Lødingen, Brønnøysund, Hamarøy, Sortland og Andøy. Det er gjennomført 3 kurs for ledere og andre interesserte i beredskap i 2016 med deltakelse fra i alt 20 valgte ledere. Nordland Røde Kors har i 2016 fortsatt hatt fokus på at lokalforeningene skal inngå samarbeidsavtaler for beredskap med kommunene. Det er ved utgangen av 2016 inngått i alt 12 formelle, skriftlige samarbeidsavtaler mellom lokalforeninger og kommuner i Nordland. Prosess er satt i gang mellom lokalt Røde Kors og flere andre kommuner, der målet er at skriftlig avtale underskrives. Distriktet har deltatt på flere møter i Fylkesberedskapsrådet, der tema bl.a. har vært økt tilstrømning og mottak av asylsøkere i Nordland. På møte i regi av Fylkesmannen i Nordland vinteren 2016 for rådmenn og ordførere bidro distriktet med erfaringer fra Røde Kors' innsats ved mottak av asylsøkere. Lokalforeninger i Nordland har deltatt på øvelser sammen med kommunene og har her fått testet beredskap, samhandling og samarbeid. Distriktet har bidratt med råd og informasjon i forbindelse med planlegging og gjennomføring av lokale øvelser. Det ble gjennomført varslingsøvelse for distriktsstyret i desember. HP 3 Yter omsorg og hjelper folk til bedre helse og livskvalitet Det ble tidlig i 2016 avdekket behov for økt humanitær innsats for å bistå flyktninger og asylsøkere som kom til Nordland høsten I løpet av 2016 ble det i mange lokalforeninger gjennomført et formidabelt løft på migrasjonsfeltet. Asylsøkerne og flyktningenes ankomst mobiliserte et stort engasjement i Røde Kors i Nordland. Det ble opprettet mange nye tiltak og aktiviteter for flyktninger og asylsøkere i hele fylket for å imøtekomme store humanitære behov. Distriktet har bistått lokalforeninger med behovskartlegging, rekruttering, folkemøter, kurs og opplæring, samt råd og veiledning. I løpet av 2016 ble det blant annet etablert følgende aktivitetstilbud; Flyktningguide: aktivitetstilbud etablert i 15 lokalforeninger Norsktrening: aktivitetstilbud etablert i 16 lokalforeninger Aktivitet på mottak: tilbud etablert i 11 lokalforeninger Aktivitet på mottak for enslige mindreårige asylsøkere: aktivitet etablert i 12 lokalforeninger side 33

34 Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors i Nordland og ble startet i 1949 av Jens Meinich, daværende generalsekretær. Hans berømte parole var den beste medisin for et menneske er et annet menneske og denne er like gjeldende den dag i dag. Besøkstjenesten drives av frivillige som vil være til støtte og hjelp for mennesker som ønsker sosial kontakt. Besøkene kan finne sted i private hjem og på institusjoner. Besøksvennene er også med på å skape sosiale møteplasser, arrangere turer/utflukter og tilstelninger på institusjoner. I 2016 ble den første gruppen med besøksvenn med hund etablert i Bodø Røde Kors med bistand fra distriktet. Visitortjeneste er etablert i Bodø, Fauske og i Vefsn med i alt 25 frivillige. Visitorene gjennomfører regelmessige besøk i fengslet og har samtaler med innsatte. I tillegg gjennomføres sosiale fellesarrangement i fengslet. Vitnestøtte er etablert i Bodø og Rana. Tilbudet fungerer ved at en frivillig stiller som en trygg støtte under rettssaken. Bodø Røde Kors har samarbeidet med Salten Tingrett om dette tiltaket. 10 frivillige har deltatt og bistått vitner i rettsalen i Bodø. Rana Røde Kors begynte med vitnestøtte høsten 2014 i samarbeid med Rana tingrett, og har 8 frivillige vitnestøtter som bistår i Tingretten. Nordland Røde Kors var engasjert i planlegging og gjennomføring av TV-aksjonen i fylket som ble gjennomført 23. oktober. Distriktsleder og representant for administrasjonen deltok i Fylkesaksjonskomiteen. I forkant av TV-aksjonen ble det arbeidet med å få ut informasjon til kommuner og Røde Korsforeninger, samt mobilisere Røde Kors-frivillige som kunne bistå kommunekomitéene. Det ble samlet inn over 11,5 millioner til Røde Kors' arbeid for ofre for krig og vold i 9 land, og i alt deltok rundt 2700 bøssebærere i Nordland. Resultatet er bedre enn det som ble samlet inn i I forbindelse med TV-aksjonen ble det i samarbeid med Tine Melk arrangert vennskapsfrokoster lørdag 22. oktober. Lokale Røde Kors-ledd sto som arrangør, og beboere på asylmottakene i fylket og befolkningen forøvrig ble invitert til en hyggelig formiddagsstund. Av 83 arrangementer på landsbasis var hele 22 av dem i Nordland. Arrangement ble til for å bygge broer mellom flyktningene på asylmottakene og innbyggerne i lokalsamfunnene, og for å skape oppmerksomhet om TV-aksjonen. I tillegg til at vi ble bedre kjent med hverandre ble det også stiftet nye vennskap, og med vel 2000 frivillige og gjester anser vi arrangementet som en døråpner til mange gode migrasjonsaktiviteter lokalt i Nordland. Bruktbutikker har i 2016 vært i drift i Bodø, Rana, Narvik, Andøy, Vefsn, Nordfold og Vestvågøy. Sistnevnte ble opprettet sommeren Bruktbutikkene er en god inntektskilde for lokalforeningene. De engasjerer mange frivillige og daglig legges det ned en utrolig innsats her. Mange av bruktbutikkene fungerer som en arena for språktrening og sosiale møteplasser. Noen av de frivillige opplever at de her får en meningsfull hverdag. Det ble i 2016 arrangert totalt seks Ferie for alle (FFA)-tilbud i Nordland: Lokalforeningene i Vestvågøy, Svolvær, Bodø, Brønnøysund og Ballangen/Narvik (samarbeidsprosjekt) sto som arrangører for sommerferie. I tillegg gjennomførte Bodø Røde Kors Ferie for alle i skolens høstferie. I alt 172 deltakere fikk et ferietilbud i voksne og 111 barn. 43 frivillige har stått for gjennomføringen av tilbudet. Lavterskeltilbudet Feriedager for alle ble i 2016 lansert av Vefsn Røde Kors, i samarbeid med lokale aktører. 10 frivillige arrangerte tre aktivitetsdager for barnefamilier i juli, hvor det ble registrert totalt 122 deltakere. To lokalforeninger har gjennomført nattevandring i Narvik Røde Kors gjennomførte nattevandring i forbindelse med russetiden i mai, mens frivillige i Bodø Røde Kors har gått nattevandring gjennom hele året. Stopp Volden Cup ble gjennomført for 13. år på rad helga oktober i Bodø, som et samarbeid mellom fotballklubben Bodø Glimt, Nordland Røde Kors og Bodø Røde Kors. Det deltok ca unge spillere i alderen år under fotballturneringen. Stopp Voldenbudskapet sto sentralt under fotballturneringen, og 13 frivillige fra Røde Kors Ungdom i Nordland deltok med holdningsskapende arbeid. De frontet kampanjen "Vær litt kompis" og oppfordret barn, unge og voksne til å inkludere mennesker rundt seg i hverdagen. I tillegg spredte de informasjon og bevissthet rundt TV-aksjonen 2016, som ble arrangert samme helg. side 34

35 Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) er et aktivitetstilbud for unge i alderen år, der aktiviteten er knyttet til friluftsliv og Røde Kors-verdier. I 2016 har RØFF vært i virksomhet i Bodø, Ballangen og på Fauske. Ungdommene er mye utendørs og har ulike aktiviteter tilpasset de ulike årstidene. Bodø Røde Kors og Vestvågøy Røde Kors har i 2016 hatt aktivitetstilbud for barn 6-12 år, gjennom Barnas Røde Kors (BARK). Nordland Røde Kors er medlem av Folkehelsealliansen og er regional samarbeidspartner i Nordland Fylkeskommunes folkehelsearbeid. Distriktet har deltatt i møter forum for regionalt samarbeid og i Folkehelsealliansen. Nordland Røde Kors er engasjert i arbeidsgruppe for bo- og nærmiljø, der sosiale ulikheter i helse er ett av temaene i fokus. Nordland Røde Kors har et formalisert samarbeid med Arkhangelsk Røde Kors, bl.a. i forbindelse med drift av suppekjøkken/aktivitetssenter. Nordland Røde Kors annonserte årets julekampanje til inntekt for fattige familier i Arkhangelsk i distriktsinfo, på egen hjemmeside og i andre utgave av Røde Kors-avisa. Vi har mange faste givere som bidrar til barnefamilier i Arkhangelsk hver jul. Suppekjøkkenene er stengt ti dager i jula, og barna som vanligvis får mat her står uten tilbud om et varmt måltid mat disse dagene. Alle bidrag til julekampanjen går til innkjøp av matesker som sikrer barna og deres familier et måltid varm mat om dagen de ti dagene som suppekjøkkenene er stengt. Det kom inn kr ,- til suppekjøkken i Arkhangelsk i forbindelse med julekampanjen Gjensidigestiftelsen innvilget også i 2016 midler til aktiviteter for barn og unge som av ulike årsaker ikke gleder seg til jul. Elleve lokalforeninger i Nordland søkte Gjensidigestiftelsen om tilskudd til innkjøp av julegaver og jule-/vinteraktiviteter for vanskeligstilte barnefamilier. Til sammen fikk lokalforeningene i Fauske, Øksnes, Vefsn, Svolvær, Vestvågøy, Ballangen, Rana, Sandnessjøen, Saltdal (Omsorg), Sortland og Hamarøy innvilget kr for aktiviteter for 1027 barn. HP 4 Vi utvikler organisasjonen videre Nordland Røde Kors arrangerte fagsamling april med både fagkurs for omsorgsfrivillige og hjelpekorps (videregående førstehjelp og KO-kurs). Høsten 2016 ble det i stedet for fagsamling gjennomført en ledersamling i etterkant av TV-aksjonen for å gi lederne en honnør og sette temaet ledelse i Røde Kors i fokus. Nordland Røde Kors iverksatte i 2015 et toårig prosjekt for å styrke lokale ledds kapasitet i Nordland ihht. vedtatt budsjett på årsmøtet Det ble utlyst stillinger som frivillighetskoordinatorer i 50 % i utvalgte lokalforeninger. Narvik Røde Kors, Fauske Røde Kors, Vefsn Røde Kors og Bodø Røde Kors har i 2016 hatt frivillighetskoordinatorer ansatt i engasjementsstillinger for å styrke lokal kapasitet gjennom humanitær aktivitet. Lokalforeningsstyrene er oppdragsgiver for disse stillingene. De har gitt tilbakemelding om at dette har vært positivt for utviklingen av lokalforeningen. Med hjelp av tilførte migrasjonsmidler fra Norges Røde Kors har Nordland Røde Kors bidratt til finansiering av frivillighetskoordinatorer i 50 % engasjementsstillinger i Vestvågøy Røde Kors og Svolvær Røde Kors. Hensikten er å bidra til utvikling av flerkulturaktiviteter i kommunene. Lokalforeningsstyrene har også her oppdragsgiveransvar. Distriktet har gjennomført 87 besøk i lokalforeningene i 2016 og bl.a. holdt kurs innen beredskap og migrasjon, bistått i organisasjonsspørsmål, lagt til rette for flerkulturaktiviteter, informert og motivert for engasjement i TV-aksjonen 23. oktober, samt veiledet i forhold til lover. side 35

36 I 2016 var det fem ungdomsgrupper i Nordland og ca. 30 frivillige knyttet til Røde Kors Ungdom. Det har ikke vært fast aktivitet i gruppene, men frivillige har vært representert med deltakere på kurs og samlinger arrangert på distrikts- og sentralnivå gjennom året (ledersamling, På flukt-spill, tillitsvalgsamling og landsleir). Ungdomsgruppene i Nordland er lokalisert i Narvik, Bodø, Rana, Brønnøysund og Vestvågøy. Nordland Røde Kors stilte med seks representanter på årets Sentral ungdomskonferanse (SUK), som ble avholdt på Sundvollen hotell i Buskerud oktober. Av disse var det tre delegater og tre observatører fra lokalforeningsnivå. Nordland Røde Kors har bistått lokalforeningene med opplæring og praktisk bruk av digitale verktøy som Korsveien (intranett), DiBa (dialogbasen; Røde Kors' medlem- og frivilligregister), Ressurssystemet (kurs- og ressursoversikt) og hjemmeside. Korsveien ble oppgradert våren 2016, med mål om en enklere løsning og lettere tilgang til informasjon for frivillige. Korsveien og DiBa har blitt demonstrert på fagsamlingen i april samt ledersamlingen i november, og det har vært holdt kurs for medlemmer og styrer lokalt. Distriktet har vært en synlig humanitær aktør i samfunnet med mange utspill i media. Røde Kors i Nordland er omtalt 752 ganger i lokalmedia i Eksterne kommunikasjonskanaler som Røde Kors-avisen, hjemmeside, facebook og twitter har bidratt til å synliggjøre Røde Kors-aktiviteter lokalt og i distriktet ytterligere. Korsveien, distriktsinfo og facebook har vært de viktigste kommunikasjonskanalene ut mot frivillige og medlemmer. Distriktsinfo, som er distriktets interne informasjonsbrev, har gjennomgått en fornying og blitt mer strukturert og enklere å lese. Distriktet har bidratt til etablering av samarbeid mellom lokale Røde Kors-foreninger, kommuner og næringsliv i fylket. Nordland Røde Kors fikk i 2016 innvilget fylkeskommunalt tilskudd til drift av ungdomsorganisasjonen og gjennomføring av aktiviteter i regi av Røde Kors Ungdom. Nordland fylkeskommune gav økonomisk støtte til distriktet bl.a. i forbindelse med inngått avtale om folkehelsesamarbeid og til drift av informasjonssentralen i påsken. Gjensidigestiftelsen innvilget i desember 2015 tilskudd til det 3-årige integreringsprosjektet «Varm Velkomst» med kr ,-. Nordland Fylkeskommune bidro med delfinansiering av prosjektet med et tilskudd på kr ,-. Prosjektet har hatt sitt første driftsår og det ble tilsatt prosjektmedarbeider i 100 % stilling i to-årig engasjement i mars Den prosjektansatte har reist rundt i kommunene og fungert som en katalysator for migrasjonsaktiviteter med svært gode resultater. I Nordland har antall tiltak som er kommet i gang oversteget de fastsatte måltall for Økonomi Distriktets økonomi er god og årsregnskapet viser et overskudd på kr side 36

37 Årsregnskap 2016 side 37

38 side 38

39 side 39

40 side 40

41 side 41

42 side 42

43 side 43

44 Revisjonsberetning 2016 side 44

45 side 45

46 side 46

47 Sak 5 Kontrollkomiteens beretning og innstilling Forslag til årsmøtet For behandling av: Nordland Røde Kors Dato: 1. april 2017 Sted: Radisson BLU Hotell, Bodø Saken gjelder: Kontrollkomiteens beretning og innstilling Saken er forberedt av: Nordland Røde Kors distriktsstyre Uttalelse: Kontrollkomiteen har lagt fram sin beretning og innstilling for årsmøtet, jfr. instruks for Kontrollkomité 4. Kontrollkomiteens beretning 2015/2016: side 48 Kontrollkomiteens innstilling : side 49 Forslag til vedtak: 1. Årsmøtet tar kontrollkomiteens beretning for til etterretning. 2. Kontrollkomiteen fremmer følgende innstilling for årsmøtet: Årsmøtet godkjenner årsberetning og årsregnskap for Nordland Røde Kors 2015 og side 47

48 Sak 5 Kontrollkomiteens beretning og innstilling side 48

49 Sak 5 Kontrollkomiteens beretning og innstilling Innstilling fra kontrollkomiteen side 49

50 Sak 6 Valg Forslag til årsmøtet For behandling av: Nordland Røde Kors Dato: 1. april 2017 Sted: Radisson BLU Hotell, Bodø Saken gjelder: Valg Saken er forberedt av: Nordland Røde Kors valgkomité/ Nordland Røde Kors distriktsstyre Det vises til valgkomiteens innstilling. Det vises til distriktsstyrets innstilling til valgkomité Valgkomiteens innstilling: side 51 Distriktsstyrets innstilling: side 51 side 50

51 Sak 6 a) Distriktsstyret: Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Valgkomiteens innstilling: Ann-Rigmor Lauritsen, Bodø Jorulf Haugen, Bodø Lars Ruth, Andøy Bror Martin Hansen, Narvik Rozina Bein, Ballangen Sak 6 b) Kontrollkomité: Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem: Valgkomiteens innstilling: Arve Albrigtsen, Saltdal Grethe Gjerde, Fauske Håkon Bergåker, Vega Per Pettersen, Sortland Sak 6 c) Valgkomité: Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Distriktsstyrets innstilling til valgkomité Irene Thorvaldsen, Vefsn Harald Sandberg, Vestvågøy Inga-Lill B. Jensen, Moskenes Hilgunn Kristiansen, Andøy Sak 6 d) Valgkomiteens innstilling til distriktsråd Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps: Leder: Jan-Ove Edvardsen, Bodø Nestleder: Alf Bjarne Hansen, Sandnessjøen Medlem: Sigve Andersen, Ankenes Varamedlem: Marianne Rørvik Larsen, Svolvær Distriktsråd Røde Kors Omsorg: Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Kim Lindstrøm, Fauske Eva Brennvik, Leiranger Vigdis Steigen, Fauske Per Atle Bayner, Hadsel Margareth Arntsen, Bodø side 51

52 Sak 7 Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Forslag til årsmøtet For behandling av: Nordland Røde Kors Dato: 1. april 2017 Sted: Radisson BLU Hotell, Bodø Saken gjelder: Handlingsprogram Saken er forberedt av: Nordland Røde Kors distriktsstyre Uttalelse: Det vises til Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram: side Forslag til vedtak: Handlingsprogram for Nordland Røde Kors godkjennes. Årsmøtet gir det nye distriktsstyret fullmakt til å tilpasse Handlingsprogram for Nordland Røde Kors til det nye Hovedprogram for Røde Kors som vedtas på Landsmøtet i oktober side 52

53 Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Sammen blir vi bedre og sterkere side 53

54 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors er basert på Norges Røde Kors hovedprogram for landsmøteperioden og forslag til nytt hovedprogram for Norges Røde Kors Hovedprogram og distriktets handlingsprogram bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors ». Hovedprogrammet ble vedtatt av Landsmøtet i Trondheim høsten 2014 og er det overordnede styrende dokumentet for Røde Kors. Nordland Røde Kors handlingsprogram skal bidra til å realisere hovedprogrammet og er knyttet opp til hjelpekorpsstrategi, omsorgsstrategi, ungdomsstrategi og beredskapsstrategi. Landsmøtet vil i oktober 2017 vedta et nytt Hovedprogram for Handlingsprogrammet viser vår satsing i 2017, 2018 og Lokalforeninger i Nordland tilpasser sine planer etter lokale behov. Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors kan beskrives som: -et dokument som beskriver og danner grunnlaget for hvilke aktiviteter og oppgaver Røde Kors i Nordland skal jobbe med i perioden -et dokument som beskriver prioriterte mål for perioden Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors vedtas av distriktsårsmøtet som styringsorgan. På basis av vedtatte handlingsprogram utarbeider de operative organer (distriktsstyret, distriktsrådene, lokalstyrene og lokalrådene) arbeidsplaner som viser hvordan mål kan nås. side 54

55 2.1 Forebygge og respondere for å redde liv Delmål Valgte ledere, frivillige og ansatte har kompetanse og forstår sin rolle i beredskapsarbeidet Tiltak Gjennomføre opplæring innen beredskap lokalt, i distriktet og på distriktssamlinger Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom videreutvikles som sentrale aktører i beredskapsarbeidet Ordningen med Røde Kors beredskapsvakt videreutvikles i Nordland Regelmessige øvelser gjennomføres i hele Røde Kors Lokalforeningene i Nordland har oppdaterte beredskapsplaner og ressursoversikter, og benytter et felles varslingssystem Lokalforeningene i Nordland har inngått skriftlige samarbeidsavtaler med kommunene og andre aktører om lokalt beredskapsarbeid Nordland Røde Kors inngår i et beredskapssamarbeid der det er lagt til rette for systematisk dialog, avklarte roller og samarbeid med sentrale beredskapsaktører Befolkningen i Nordland tilbys økt kunnskap i førstehjelp Bidra til, og arrangere beredskapskurs og øvelser med deltakelse fra Røde Kors Ungdom, Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors Omsorg Initiere Røde Kors beredskapsvakt og støtte lokalforeninger som ønsker å iverksette Røde Kors beredskapsvakt Bidra til gjennomføring av øvelser i lokalforeningen og distriktet i samarbeid med og i samvirke med aktører innen beredskap og redningstjeneste Bistå og bidra til at lokalforeningene har oppdaterte beredskapsplaner, ressursoversikter og benytter et felles varslingssystem Bidra til at Røde Kors-foreninger i Nordland inngår skriftlige samarbeidsavtaler innen beredskap og at eksisterende avtaler utvikles Utvikle og delta i samarbeidet i fylkesberedskapsrådet Videreutvikle samarbeid med aktører innen redning og beredskap Bidra til rekruttering, utdanning og oppfølging av førstehjelpsinstruktører Førstehjelps- og friluftsopplæring for barn og unge tilbys Flere blodgivere rekrutteres gjennom Røde Kors i Nordland Frivillige og ansatte har kunnskap i fysisk- og psykososial førstehjelp Røde Kors Hjelpekorps i Nordland har økt kapasitet og kompetanse, og framstår som en sentral aktør i redningstjenesten, beredskapsarbeidet og helsetjenesten Bidra til kampanjer og kurs for befolkningen Bidra til videreutvikling av samarbeidet med barnehager i forhold til førstehjelpsopplæring av barn Bidra til etablering av nye og videreutvikling av eksisterende RØFF- tilbud Støtte og bidra til kampanjer og tiltak som fører til flere potensielle blodgivere Gjennomføre og bidra til kurs i distriktet og lokalt Bidra til at flere hjelpekorpsere i lokalforeningene gjennomfører og får godkjent grunnutdanning Arrangere operative distriktskurs Gjennomføre regodkjenning av hjelpekorpsmedlemmer Røde Kors Hjelpekorps i Nordland har økt kapasitet og kompetanse i forhold til redningsarbeid Bidra til at medlemmer gjennomfører operativ ledelse: vinter og barmark Initiere og bidra til arrangement av kurs innen vannredning side 55

56 2.2 Trygge lokalsamfunn Delmål Røde Kors i Nordland bidrar til at behovsanalyser gjennomføres Økt trygghet skapes i lokalmiljøet Røde Kors i Nordland bidrar til forebygging av mobbing, trakassering og vold blant barn og unge Innsatsen innen omsorgs- og folkehelsearbeidet i Røde Kors i Nordland styrkes Tiltak Gjennomføre behovsanalyser Etablere humanitære aktiviteter Videreutvikle vitnestøtte Gjøre kjent Røde Kors-aktiviteter som fremmer trygghet i lokalsamfunnet Bidra til, og iverksette holdningskampanjer Stimulere og bistå lokalforeningene ved iverksettelse av folkehelsetiltak Delta og bidra som regional folkehelseaktør til utvikling av folkehelsesamarbeidet i Nordland Styrke samarbeidet med Arkhangelsk Røde Kors slik at søsterforeningen effektivt kan forebygge og respondere på humanitære behov Delta og bidra til utvikling av folkehelsealliansen og arbeidet med å skape «Et Freskt Nordland» Utvikle samarbeidet med Arkhangelsk Røde Kors gjennom økonomisk bistand, kontakt, utveksling av kunnskap og virkemidler Bidra til utvikling av samarbeidet mellom lokalforeninger i Nordland og Arkhangelsk Røde Kors side 56

57 2.3 Nærhet, inkludering og tilstedeværelse Delmål Røde Kors i Nordland bidrar til økt sosial kontakt ved at gode møteplasser skapes for barn, unge og voksne Tiltak Bistå lokalforeninger med å etablere gode møteplasser som øker sosial kontakt mellom mennesker i alle aldersgrupper Bidra til etablering av flere oppveksttiltak i lokalforeningene Styrke og utvikle ferietilbudet til familier i sårbare livssituasjoner gjennom Ferie for alle (FFA) Røde Kors i Nordland avhjelper ensomhet og isolasjon Bidra til redusert isolasjon og økt trivsel for beboere på asylmottak Røde Kors i Nordland bidrar til sosial inkludering lokalt Røde Kors i Nordland bidrar til at all form for diskriminering, undertrykking, intoleranse og rasisme bekjempes Røde Kors i Nordland har tiltak som fører til økt integrering og inkludering av migranter Etablere og gjennomføre Flyktningkompis Arrangere og legge til rette for kurs Besøkstjenesten i Nordland utvikles slik at vi når nye målgrupper Støtte og bidra til rekruttering og opplæring av nye visitorer Motivere, støtte og bidra til aktiviteter for beboere på asylmottak Sette lokalforeningen i stand til å samarbeide med aktuelle aktører Styrke lokalforeningens evne til å være en synlig og kompetent aktør i lokalmiljøet Støtte og styrke aktiviteter som gir et tolerant og inkluderende samfunn Styrke og videreutvikle migrasjonsaktiviteter Bidra til iverksetting av språktrening og arbeidsinkluderende tiltak Videreføre prosjektet " Varm Velkomst" ut 2018 Illustrasjonsbilde/Røde Kors side 57

58 3.1 Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon Delmål Økt innsats for å rekruttere og beholde medlemmer og frivillige Lokal kapasitet sikres gjennom økt andel frivillige i humanitær aktivitet Frivillige kommer raskt i aktivitet og blir inkludert i organisasjonen Det sikres at de humanitære aktivitetene har god kvalitet og er godt forankret i Røde Kors verdigrunnlag Røde Kors' digitale verktøy tas i bruk lokalt Bruk av DiBa for å administrere tillitsvalgte, medlemmer og frivillige videreføres Nordland Røde Kors bidrar til at mennesker i nød etter naturkatastrofer og krig hjelpes Tiltak Legge til rette for lokale rekrutteringstiltak Tilrettelegge for gode rutiner for mottak og ivaretakelse av nye frivillige lokalt Tilrettelegge for obligatorisk opplæring av nye frivillige Påse at humanitære aktiviteter gjennomføres i tråd med bestemmelser Øke kunnskap om og bruken av bl.a. Korsveien, Ressurssystemet, hjemmeside og sosiale medier Bistå med kurs og opplæring i Røde Kors' digitale verktøy Øke kunnskap om og bruken av DiBa Gjennomføre kurs og opplæring for økt bruk av DiBa Koordinere og legge til rette for innsamlingsaksjoner i fylket Frivillige i Syria Røde Halvmåne og Tyskland Røde Kors organiserer utdeling av nødhjelp i Syria. Foto: Røde Kors side 58

59 3.2 Vi bidrar til å sikre at mennesker i sårbare livssituasjoner har tilgang til hjelp Delmål Flere frivillige, medlemmer og tillitsvalgte gis mulighet til å bli gode og trygge talspersoner som deltar aktivt i samfunnsdebatten Røde Kors i Nordland er talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner Røde Kors' omdømme som troverdig humanitær aktør opprettholdes Røde Kors i Nordland bidrar til at statusen som støtteaktør for norske myndigheter gjøres kjent, utvikles og nyttiggjøres, jfr. kongelig resolusjon Utvikle, styrke og spre kunnskap om internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og prinsippene, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt Tiltak Tilby opplæring som bidrar til gode og trygge talspersoner Avdekke humanitære utfordringer og sette fokus på årsakene til sårbarhet Benytte ulike medier til å informere om aktuelle saker i Røde Kors Bidra til markering av den internasjonale Røde Korsdagen 8.mai hvert år. Bidra til arrangement og gjennomføring av humanitære fora /åpne møter Synliggjøre resultatene av vår humanitære aktivitet gjennom aktivt informasjonsarbeid Informere om Røde Kors sin rolle som støtteaktør for norske myndigheter Gjøre lokalforeningene i Nordland i stand til å benytte sin rolle som støtteaktør for myndighetene lokalt Bidra til at lokalforeningene går i dialog med offentlige myndigheter og påpeker behov i lokalmiljøet Røde Kors ivaretar sine verdier gjennom styreverv i Narviksenteret og Nordland Røde Kors Krigsmuseum, Narvik Nordland Røde Kors bidrar til utviklingen av museet og formidling av kunnskap rettet mot barn/unge om internasjonal humanitær rett, menneskerettighetene og prinsippene Inngåelse av samarbeidsavtaler med myndigheter, institusjoner, næringsliv og andre aktører Veilede og tilrettelegge for samarbeidsavtaler og støtteordninger side 59

60 3.3 Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse Delmål Velfungerende lokalforeninger utvikles En organisasjonskultur tuftet på åpenhet, trygghet og respekt sikres Røde Kors i Nordland sikrer at de humanitære aktivitetene har god kvalitet og er godt forankret i Røde Kors verdigrunnlag Røde Kors i Nordland har en ledelse som motiverer og inspirerer til innsats Røde Kors i Nordland sørger for at aktiviteter blir evaluert, og vi driver målrettet rapportering Interne konflikter løses på lavest mulig nivå Tiltak Delta i nasjonalt toårig prosjekt for å styrke lokal kapasitet Påse gjennom opplæring og veiledning at frivillige og medlemmer utøver sin rolle i Røde Kors i overensstemmelse med organisasjonens verdigrunnlag Bidra til utdanning av kursholdere og instruktører som gjennomfører opplæring av frivillige og ansatte i distriktet Styrke ledelsen gjennom lederutvikling, opplæring og veiledning Delta i nasjonalt prosjekt for lederutvikling Evaluering og rapportering gjennom de til enhver tid gjeldende verktøy Bistå lokale ledd i håndtering av interne konflikter side 60

61 Sak 8 Regulert budsjett 2017, budsjett 2018 og 2019 Forslag til årsmøtet For behandling av: Nordland Røde Kors Dato: 1. april 2017 Sted: Radisson BLU Hotell, Bodø Saken gjelder: Regulert budsjett 2017, budsjett 2018 og 2019 Saken er forberedt av: Nordland Røde Kors distriktsstyre Uttalelse: Det vises til regulert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 og Budsjett : side 62 Forslag til vedtak: Regulert budsjett 2017 og budsjett 2018 og 2019 for Nordland Røde Kors godkjennes. side 61

62 Sak 8 Regulert budsjett 2017, budsjett 2018 og 2019 side 62

63 Lokalforeninger i Nordland 2017 m/stiftelsesdato Andøy Røde Kors år i 2019 Ankenes Røde Kors Ballangen Røde Kors Beiarn Røde Kors Bodø Røde Kors Brønnøysund Røde Kors Dønna Røde Kors Fauske Røde Kors år i 2018 Glomfjord Hadsel Røde Kors Hattfjelldal Røde Kors Herøy Røde Kors år i 2019 Kjerringøy Røde Kors Leiranger Røde Kors Leirfjord Røde Kors år i 2017 Lødingen Røde Kors år i 2018 Moskenes Røde Kors Narvik Røde Kors år i 2017 Nordfjord Røde Kors Nordfold Røde Kors Rana Røde Kors Saltdal Røde Kors Omsorg Saltdal Røde Kors Hj.korps Sandnessjøen Røde Kors Sortland Røde Kors Sulitjelma Røde Kors Steigen Røde Kors Svolvær Røde Kors år i 2018 Vefsn Røde Kors år i 2019 Vega Røde Kors Vestvågøy Røde Kors Øksnes Røde Kors år i 2019 side 63

64 side 64

NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016

NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016 NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2016 1 1. Innledning Nordland Røde Kors ble stiftet 18. april 1923 og hadde pr. 31.12.2016 5.976 betalende medlemmer. Pr. 31.12.2015 var det 5.193 betalende medlemmer i

Detaljer

NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014

NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 NORDLAND RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 Svolvær Røde Kors i samarbeid med Nordland Røde Kors arrangerte kurs i krevende lende i oktober for 10 deltakere. Side 1 av 10 1. Innledning Nordland Røde Kors ble

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar Møtet ble gjennomført på distriktskontoret i Bodø fra kl kl 18. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 13. februar 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruth Kim Lindstrøm Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 19.2.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Lars Ruth Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors

Handlingsprogram for Nordland Røde Kors Handlingsprogram for Nordland Røde Kors 2017-2019 Sammen blir vi bedre og sterkere Handlingsprogram Nordland Røde Kors 2017-2019 Side 1 INNLEDNING Handlingsprogrammet for Nordland Røde Kors 2017-2019 er

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 12. mai 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Kim Lindstrøm Forfall: Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 22.04.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Rozina Bein Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober 2017 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Lars Ruth Bror Martin Hanssen Kari Grønmo Alf Bjarne Hansen Kim Lindstrøm Leder Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Utgivelsesdato 25.november 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 25.november 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 25.november 2015 1. Månedens meny: Juleaksjonen 2015 Nytt fra distriktsstyret Det nye Narviksenteret Oppstart av flyktningeguide i Sortland Mentorordningen for 2016 er fullbooket Bruk refleks

Detaljer

Utgivelsesdato 30. september 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 30. september 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 30. september 2015 1. Månedens meny: 12 nye besøksvenner i Andøy All time high det strømmer på med nye frivillige Det øves på redning i krevende lende På søk fra hesteryggen Lego til alle

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Utgivelsesdato 29. september September 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 29. september September 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 29. september September 2011 Månedens meny: Presidentbesøk i Vestvågøy og Sandnessjøen Landsmøtet 2011 Beredskapsvakt i Sandnessjøen Afrikas Horn Introduksjonskurset åpent for alle Kursholderkurs

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

INFOHEFTE. I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte

INFOHEFTE. I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte INFOHEFTE I dette heftet finner du: Velkommen til årets viktigste møte... 1 Praktisk informasjon... 2 Pakkeliste... 2 Fraværsbrev til skolen... 2 SoMe... 2 Felles transport til og fra Sundvolden... 2 Tider

Detaljer

Utgivelsesdato 23.januar 2015

Utgivelsesdato 23.januar 2015 Utgivelsesdato 23.januar 2015 Månedens meny: Ukens julestjerne uke 51 Ukens julestjerne uke 52 Røde Kors 150 år i Norge Bruk Varsom.no Øksnes Røde Kors arrangerte julekafé Julemiddag på Vega Hjelpekorpsene

Detaljer

Utgivelsesdato 25.november 2014. Det er fremdeles mulig å nominere frivillige til «Ukens julestjerne» - send ditt forslag til dk.nordland@redcross.

Utgivelsesdato 25.november 2014. Det er fremdeles mulig å nominere frivillige til «Ukens julestjerne» - send ditt forslag til dk.nordland@redcross. Utgivelsesdato 25.november 2014 Månedens meny: Beredskapsmøte i Svolvær Søk om midler til barne- og ungdomsaktiviteter Historisk beredskapsavtale i Andøy Beredskapsvakt på Facebook Flott samarbeid om førstehjelpskurs

Detaljer

Utgivelsesdato 12. juni 2015. Jubileumsmeny:

Utgivelsesdato 12. juni 2015. Jubileumsmeny: Utgivelsesdato 12. juni 2015 Jubileumsmeny: Røde Kors 150 år Brønnøysund 28. april Sandnessjøen 29. april Vefsn 30. april Rana 2. mai Bodø 5. mai Fauske 6. mai Narvik 8. mai Vestvågøy 10. mai Svolvær 11.

Detaljer

Utgivelsesdato 25.mars 2014

Utgivelsesdato 25.mars 2014 Utgivelsesdato 25.mars 2014 Månedens meny: Lødingen Røde Kors fikk gave Temakurs for lokalforeningene Hjelpekorpsene ber alle om å være forsiktige Gjensidigestiftelsens svømmeaksjon Bodø Røde Kors Ungdom

Detaljer

Utgivelsesdato 29.mai 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 29.mai 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29.mai 2015 1. Månedens meny: Røde Kors 150 år Sven og Åsne ønsker velkommen Mediesaker Nytt Røde Kors-hus i Sandnessjøen Mange har engasjert seg for Nepal Samlet inn 71.000,- kr. til Nepal

Detaljer

Utgivelsesdato 25.februar 2014

Utgivelsesdato 25.februar 2014 Utgivelsesdato 25.februar 2014 Månedens meny: Fagsamling 28. 30. mars 2014 Rana Røde Kors etablerer vitnestøtte Det er fremdeles mørkt om kveldene Bli blodgiver Besøksvenn med hund Nordland Røde Kors i

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Utgivelsesdato 20.juni 2014

Utgivelsesdato 20.juni 2014 Utgivelsesdato 20.juni 2014 Månedens meny: Bruk redningsvest alltid Landsmøtet 2014 Hjelpekorpskurs på Fauske Kursholderkurs i september Landsleir for Røde Kors Ungdom Steigen Røde Kors fikk gave Brønnøysund

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Utgivelsesdato 31. oktober 2014

Utgivelsesdato 31. oktober 2014 Utgivelsesdato 31. oktober 2014 Månedens meny: Landsmøtet i Trondheim Flere fra Nordland valgt inn Bodø Røde Kors gir 100.000,-kr. til Syria Fagsamling med fokus på beredskap Øksnes Røde Kors markerte

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Månedens meny: Utgivelsesdato 30. august 2012. Nytt SMS-nummer for verving av nye medlemmer

Månedens meny: Utgivelsesdato 30. august 2012. Nytt SMS-nummer for verving av nye medlemmer Utgivelsesdato 30. august 2012 Månedens meny: 47 barn fikk delta på FFA-sommer i Nordland Nyhet: kursstøtte for lokale kurs Kurshelg omsorg arrangeres i Narvik Førstehjelpsdagen Fagsamling i oktober Røde

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Utgivelsesdato 26.mars 2015

Utgivelsesdato 26.mars 2015 Utgivelsesdato 26.mars 2015 Månedens meny: Røde Kors 150 år Vitnestøttene i Rana er i gang Den røde benken Valnesfjord rundt Salten med på varsom.no Würth-fondet Fjellvett og skred på timeplanen Gratis

Detaljer

Utgivelsesdato 19. juni 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 19. juni 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 19. juni 2015 1. Månedens meny: Fylket har fått rød benk av Røde Kors To nye kursholdere godkjent Bli blodgiver Hjelpekorpskonferansen 2015 Røde Kors får TV-aksjonen 2016 Ferie for alle

Detaljer

Utgivelsesdato 16.desember 2013

Utgivelsesdato 16.desember 2013 Utgivelsesdato 16.desember 2013 Månedens meny: Narvik Røde Kors markerte seg Stor stemning med Samsaya i Rana Bodø Røde Kors ungdom markerte verdens aidsdag Juleaksjonen hjelp barna i Arkhangelsk til en

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Utfordringer i lokal beredskap

Utfordringer i lokal beredskap KFB Totalforsvarkonferansen 18 april 2016 Utfordringer i lokal beredskap Kunnskap og tilstedeværelse Innhold Grunnleggende verdier og forankring Beredskap i Røde Kors Erfaringer fra 2015 Utfordringer 2016

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Utgivelsesdato 17. oktober Oktober 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 17. oktober Oktober 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 17. oktober Oktober 2011 Månedens meny: 155 påmeldte til Fagsamlinga Onsdagskafeen på Vega 20 år Landsmøtet 2011 Ny ungdomsgruppe i Vestvågøy Røde Kors Adventskalender 2011 Vefsn Røde Kors

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

Utgivelsesdato 29.oktober 2015. 1. Månedens meny:

Utgivelsesdato 29.oktober 2015. 1. Månedens meny: Utgivelsesdato 29.oktober 2015 1. Månedens meny: Fagsamling Bodø 23. 25. oktober Adventskalendere Ukens julestjerne Midler til flerkulturelle tiltak Tips til øvelser Norsktrening Fauske Røde Kors delte

Detaljer

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015

LOVER FOR. Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 LOVER FOR Vedtatt av Årsmøtet 25. april 2015 Godkjent av Landsstyrets AU 21. juni 2015 Kapittel I. Formål 1. Nordland Røde Kors, som er stiftet den 18. april 1923, er et selvstendig organisasjonsledd og

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN

TILLITSVALGT HÅNDBOKEN TILLITSVALGT HÅNDBOKEN Håndbøkene til Røde Kors Ungdom: Utgave 2018 1 "Snille, greie personer som gjør jobben uten å få betalt. De er snille som vil være med oss, de kan jo være hjemme lissom " "Et forbilde

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Søknad om frie* midler fra Fond for lokal aktivitet

Søknad om frie* midler fra Fond for lokal aktivitet Fond for lokal aktivitet Søknad for lokalforeninger Bruk tabulatortasten for å gå til neste felt Søkerens navn: (Lokalforening el. distrikt) Adresse: Kontaktperson: Mail: Søknad om frie* midler fra Fond

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Utgivelsesdato 8. mars 2013. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland

Utgivelsesdato 8. mars 2013. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Utgivelsesdato 8. mars 2013 Månedens meny: Distriktsårsmøte 26. 28. april i Bodø Støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria Årsmøte i Nordfold Røde Kors Røde Kors Ungdoms nye kampanje Europa erklært som kriseområde

Detaljer

Månedens meny: Utgivelsesdato 23.oktober 2012. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Månedens meny: Utgivelsesdato 23.oktober 2012. Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 23.oktober 2012 Månedens meny: Fagsamlinga 26. 28. oktober Basar i Moskenes Tænk dæ om! Åpent Røde Kors hus med julegrøt? Søk støtte til kurs Atomvåpenkampanjen Global Dignity Day 17. oktober

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Utgivelsesdato 23. mai 2013. Månedens meny:

Utgivelsesdato 23. mai 2013. Månedens meny: Utgivelsesdato 23. mai 2013 Månedens meny: Hun skal lede Nordland Røde Kors Geir Knutson takker for flotte år Åpent møte og Norges største Røde Kors-kake Distriktsårsmøtet 2013 Ungdomsdelegatbesøk i Nordland

Detaljer

Utgivelsesdato 25.februar 2015

Utgivelsesdato 25.februar 2015 Utgivelsesdato 25.februar 2015 Månedens meny: Distriktsårsmøte 24. 26. april Hvor mange er vi? 8. Mai-kampanjen Tilbud om e-postadresse Vil du bli ungdomsdelegat for Røde Kors Røde Kors 150 år Ny områdeleder

Detaljer

Utgivelsesdato 16.desember 2014

Utgivelsesdato 16.desember 2014 Utgivelsesdato 16.desember 2014 Månedens meny: Rana Røde Kors Ungdom fokuserte på ung helse Bodø Røde Kors 100 år Kursholderkurs Ukens julestjerne uke 49 Ukens julestjerne uke 50 Nisselørdag i Lødingen

Detaljer

Utgivelsesdato 31. oktober 2013

Utgivelsesdato 31. oktober 2013 Utgivelsesdato 31. oktober 2013 Nordland Røde Kors Tlf 755 00 222 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.no/nordland Månedens meny: Fagsamling høsten 2013 Kr. 60 000,- til beredskapsvakt i

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Utgivelsesdato.desember 2011 Desember 2011

Utgivelsesdato.desember 2011 Desember 2011 Utgivelsesdato.desember 2011 Desember 2011 Månedens meny: RØFF i Ballangen er i sving Årsmøteforberedelser Velkommen til Kaffekroken Nytt hovedprogram Til Sydpolen 100 år etter Ukens julestjerne uke 48

Detaljer

Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors.

Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Nordland Røde Kors Tlf 05003 e-post: dk.nordland@redcross.no http://www.rodekors. Utgivelsesdato 16.november 2011 November 2011 Månedens meny: Ukens julestjerne Julekampanjen 2011 Ny leder distriktsråd omsorg Takk for meg Ny medarbeider på distriktskontoret Ballangen Røde Kors i gang

Detaljer

Utgivelsesdato 28.april 2014

Utgivelsesdato 28.april 2014 Utgivelsesdato 28.april 2014 Månedens meny: Møt hverandre i virkeligheten også Fagsamlinga mars 2014 Påsken 2014 i Røde Kors Nytt lokalråd for ungdom i Narvik Øvelse i Vefsn Røde Kors Internasjonal kvinnegruppe

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling

Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteens innstilling Sak 5. Revidering av Langtidsplan 2011-2020 Redaksjonskomiteens innstilling Ansatte tilretteleggere Overordnet Hensyntatt i Rammebudsjett og Røde Kors mot 2020 Avvist i

Detaljer

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd»

Konkret forslag: Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Lover Forslag: Trukket Sak nummer: sak 8, Vedlegg 1 Paragraf (lover): 29 Beholde dagens tekst «4 medlemmer som velges fra og av Det sentrale råd» Forslaget fremmes av: Røde Kors: Stjørdal Inge Auran Delegatnummer:

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1

Årsmøte 2016. Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Årsmøte 2016 Årsmøte2016 Enebakk Røde Kors Side 1 Agenda 1. Åpning og konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 2. Årsberetninger

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

Bestemmelser for valg i Røde Kors

Bestemmelser for valg i Røde Kors Bestemmelser for valg i Røde Kors Vedtatt av Landsstyret 9. desember 2011, sist endret 4. juni 2017 I. GENERELLE VALGREGLER 1. Valgbarhet 1.1. Dersom noen av valgkomiteens medlemmer stiller til valg, må

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen

Invitasjon til TRØKK 2015. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Invitasjon til TRØKK 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til TRØKK 2015 Tverrfaglige Røde Kors Kurs 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Har gleden av å invitere til

Har gleden av å invitere til Har gleden av å invitere til Vi byr på følgende kurs: TGF- og NGF instruktørkurs Idrettsskadekurs Grunnkurs omsorg og psykososial førstehjelp Beredskapskurs og psykososial førstehjelp Kursholderkurs Kurs

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 NÅ ER DET DIN TUR! BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 ORGANISERING Klima- og Miljødepartementet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Utgivelsesdato 25. mai 2012. Månedens meny:

Utgivelsesdato 25. mai 2012. Månedens meny: Utgivelsesdato 25. mai 2012 Månedens meny: Møteplass for pensjonister på Vega Beredskapsportalen på Korsveien lansert 17. mai feiring i Brønnøysund Antall frivillige i 2011 8. mai markering i Vefsn Landsleir

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer