RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE"

Transkript

1 RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1

2 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom barnehage og skole/sfo gjøres gjeldende fra barnehage-/skoleåret 2007/ Rådmannen vil gjennom sin tilsynsordning, påse at alle barnehager (private og kommunale) og alle skoler som mottar elever fra barnehagene etterlever gjeldende rutiner. Hovedutvalg skole og oppvekst påpeker at det bør innkalles til foreldremøte for 1.klassene så tidlig som mulig på høsten. Side 2

3 RUTINEBESKRIVELSE ÅRSHJUL Samarbeidende parter deltar der det er naturlig Tidspunkt Aktivitet Ansvar I august året før skolestart Innen Planlegging av tilpassede tiltak for sterkt funksjonshemmede barn ved overgang fra barnehage til skole. Jfr. egen prosedyrebeskrivelse Foreldremøte i barnehagen med egen del for foreldrene til 5-åringene. Informere om rutinebeskrivelsen vedr. overgangen fra barnehage til skole/sfo, om betydning av at barnets overgang blir godt forberedt samt informere om at foreldre og barnehage i samarbeid fyller ut skjemaet Informasjon om skolestarteren innen neste år. Barnehagen/skolen Barnehagen Innen Innen Barnehagen sender skolene oversikt over de barna de har som skal begynne på skolen året etter. Det oversendes også oversikt over de barna som har vedtak og ressurser etter opplæringslov og/eller barnehagelov. Det gis også informasjon om barn som er meldt PPT for utredning. Utarbeiding av IOP for barn som har behov for ressurser fra høsten. Barnehagen i samarbeid med og etter samtykke fra foreldrene. kartlegging: Barnehagen målvalg: Skole og barnehage i fellesskap utarbeiding av IOP: Skolen i samarbeid med barnehagen Innen Skjemaet Informasjon om skolestarteren fylles ut av foreldre/foresatte og barnehagen og oversendes skolen. For flerspråklige barn fylles det i tillegg ut et eget skjema om norskspråklig erfaring. Foreldrene/barnehagen Onsdag i uke 9 Side 3 Innskriving av kommende elever. Presentasjon av SFO. Utdeling av søknadsskjema for plass på SFO. Foreldrene informeres om frist (innen 1.april) for søknad om utsatt eller framskutt skolestart. Skolen/SFO/Foreldrene

4 I løpet av mars Innen Innen Innen Gjennom hele året Skolene inviterer skolestarterne i grupper til skolen sammen med pedagogisk leder/e fra barnehagen. Hensikten med disse besøkene er å gi skolene mulighet til å observere barna med tanke på tilrettelegging og gruppesammensetninger. Søknadsfrist for framskutt eller utsatt skolestart. Det gjennomføres samordningsmøter mellom barnehage, skole og helsesøster. Her går man igjennom all informasjon som er tilgjengelig rundt det enkelte barnet. Skolen tar kontakt med aktuell barnehage dersom det er barn man lurer på/vil sjekke ut mer om. Barnehagen må sikre foreldrenes samtykke før ytterligere informasjoner gis. Barnehagen kan når som helst ta korte turer innom de aktuelle skolene sammen med barna. Se på uteområdet etc. Skolen/Barnehagen/SFO Foreldrene Skolen Skolen Barnehagen I løpet av mai Foreldrene mottar bekreftelse på SFO-plass SFO I løpet av mai/juni Barn og foreldre inviteres til den skolen barnet skal begynne på. Får møte lærer, SFO-ansatt, medelever. De får også treffe sin evt. fadder slik at det tidlig opprettes kontakt. Skolen/foreldrene/SFO Vedlegg til årshjulet: Informasjon om skolestarteren fra foresatte og barnehagen til skolen/sfo Overføringsskjema fra foresatte og barnehage til skole/sfo for minoritetsspråklige barn Prosedyrebeskrivelse Overgang barnehage/grunnskole-funksjonshemmede Side 4

5 INFORMASJON OM SKOLESTARTEREN fra foresatte og barnehagen til skolen/sfo Til virksomhetsleder ved..skole Informasjon formidles til kontaktlærer på 1.trinn og SFO-leder. Formålet med dette skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barn. Barnehagene har ansvar for at skjemaet fylles ut i samarbeid med barnets foresatte i foreldresamtale og innen (For barn med et annet morsmål enn norsk fylles det også ut et eget skjema med opplysninger om morsmål og evt. gjennomførte språktiltak i barnehagen.) I de tilfeller der barnet ikke går i barnehage har den enkelte skole ansvar for at skjemaet fylles ut i samarbeid med barnets foresatte. Barnets navn:.. Fødselsdato:.. Navn på barnehagen barnet går i:... År i barnehage totalt: 1. Hvordan fungerer barnet i lek (alene og sammen med andre)? 2. Hvordan fungerer barnet i styrte aktiviteter? 3. Tar barnet kontakt med jevnaldrende? 4. Tar barnet kontakt med voksne og melder fra om egne behov? 5. I hvilke situasjoner trenger barnet ekstra omsorg/tilrettelegging? Side 5

6 6. Hvilke aktiviteter, områder og situasjoner liker og mestrer barnet spesielt godt? 7. Hvilke aktiviteter eller situasjoner kan virke skremmende/liker barnet spesielt dårlig (gå på do alene, mange store barn, brannalarm etc.)? 8. Er det opplysninger dere synes det er viktig at skolen får ut over det som er nevnt (fysisk utvikling, motorisk, syn, hørsel, språk eller annet)? 9. Lese for livet i Sarpsborg. Barnets utvikling i forhold til målsettingene. 10. Er barnet henvist eller vurderes henvisning til PPT eller andre instanser? 11. Annet av betydning? Er det informasjon du som foreldre mener skolen bør ha, som du ikke ønsker å gi skriftlig, er det fint om du kontakter skolen. Hvis skolen har behov for ytterligere informasjon fra barnehagen, avklares dette med foreldrene i forkant. Sarpsborg.. foresattes underskrift. virksomhetsleder/styrersunderskrift foresattes underskrift pedagogisk leders underskrift Barnehagen har ansvar for at foreldrene får kopi av skjemaet og at originalen sendes den aktuelle skolen innen Side 6

7 Overgangsskjema fra foresatte og barnehage til skole/sfo for minoritetsspråklige barn Barnets etternavn, fornavn, mellomnavn (strek under det som brukes daglig) Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Statsborgerskap/opprinnelsesland Morsmål/dialekt/språk Andre land barnet har bodd i Ankomst til Norge Foreldrenes språk/dialekt Hvilket språk snakkes hjemme? Har foreldrene behov for tolk? Barnet har hatt barnehageplass i: Plass-størrelse Startdato/år Barnet har/har ikke hatt tospråklig assistanse i barnehagen. Antall timer. Spesifiser hvordan timene har blitt brukt. Barnet har hatt annen språkopplæring i barnehagen. Hva slags opplæring? Spesifiser. Spesielle forhold ved barnets utvikling som kan være av betydning for skolens forståelse av barnet? Vi samtykker i at personalet ved skole får opplysninger som er oppført i dette skjemaet.. foresattes underskrift.. foresattes underskrift Side 7

8 .. virksomhetsleder/styrers underskrift pedagogisk leders underskrift Prosedyrebeskrivelse Overgang barnehage/grunnskole-funksjonshemmede Kommuneområde Ressurs, plan, utvikling (RPU) Tema Seksjon oppvekst Planlegging av tilpassede tiltak for barnehagebarn med store funksjonshemninger ved overgang til grunnskole Utarbeidet av/dato Oppfølgingsansvar Karianne Darum Oppdatert dato 29. aug Godkjent av Seksjonleder Uno B. Larsen Aktuelt lovverk Opplæringsloven kap. 5, Sterkt funksjonshemmede barns overgang til grunnskolen må planlegges i god tid, gjerne ett år i forveien og i samhandling med foreldre/foresatte. 2. Avgivende barnehagestyrer/virksomhetsleder tar initiativ til å nedsette planleggingsgruppe for slike barns overgang til grunnskolen, samtidig som virksomhetsleder barnehage har ansvaret for framdriften av arbeidet i planleggingsgruppa. 3. Planleggingsgruppas sammensetning: Representanter fra barnehagen, fra spes.ped.teamet, fra mottakende barneskole, fra ppt, foreldre/foresatte. Flere eller færre deltakere kan vurderes i det enkelte tilfellet. 4. Så snart planleggingsgruppa er etablert sendes en melding om planleggingsgruppas sammensetning, fremdrift og seksjon oppvekst 5. Dersom planleggingsgruppa konkluderer med at barnet ikke kan gå på sin nærskole, må gruppa vurdere andre alternativer avd. Regnbuen, Femkløveret, Maren Juel eller Toppen. I slike tilfeller skal PPT ha en særskilt vurdering og uttale seg om barnet kan tilpasses til nærskolen eller om barnet må ha et tilbud ved en forsterket avdeling. 6. Når planleggingsgruppa er ferdig med sitt arbeid, sendes dette skriftlig til seksjon oppvekst og til den aktuelle skolen 7. Virksomhetsleder/rektor samhandler med seksjon oppvekst om skoletilhørigheten. Virksomhetsleder fatter vedtak om skoletilhørigheten. Side 8

9 Side 9

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst.

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. Revidert mars 2015 1 Innholdsoversikt s. 2 Overgang barnehage skole i Rammeplan og Kunnskapsløftet s.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015

PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 PROSEDYRE FOR OVERGANG BARNEHAGER - SKOLER. Vedtatt i Oppvekstutvalget 08.06.2006. Revidert 20.1.2015 Til barnets beste Forpliktende minimumsplan for barnehager (private og kommunale) og barneskoler. Hver

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra 01.01.2014 2 Forord I Vennesla kommune har vi

Detaljer

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011

SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 SKOLE OG BARNEHAGESJEFENS PLAN FOR OVERGANGER. NES KOMMUNE, Revidert april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD:... 3 INNLEDNING... 4 A: OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL BARNESKOLE:...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE Plan overgang barnehage skole

VEILEDNINGSHEFTE Plan overgang barnehage skole VEILEDNINGSHEFTE Plan overgang barnehage skole 1 OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE NÅR HVEM HVA September 1. Barnehagestyrer/ daglig leder Innhenter tillatelse fra foreldre/ foresatte til å gjennomføre overgangsamtaler

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNEHAGE BARNESKOLE Revidert oktober 2012 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn og

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE SAMARBEID & SAMMENHENG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE BYDEL NORDSTRAND - UTARBEIDET 2010-2011 FORORD I oppdragsbrev for 2010, gitt av Byrådsavdelingen for kultur og utdanning, i brev til bydelene - datert 26.03.2010,

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole

Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Sjekkliste for en god overgang fra barnehage til skole Med spent forventning... Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE

FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE VEILEDER FOR ANSATTE I MALVIK KOMMUNE BEKYMRINGSSAKER BARN OG UNGE 25.03.11 Veileder for ansatte i Malvik kommune bekymringssaker barnevern 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 3 2. Formålet 4 3. Aktuelle lover

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer