OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN"

Transkript

1 OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL SKOLEN RUTINER Fargekoder - ansvarsfordeling: Barnehage Skole Spesialpedagogisk team i barnehagene () Grunnskolekoordinator Helsestasjonen Enhetsledere skoler - BASK 1

2 HØST: TIDSPUNKT TILTAK ANSVARLIG før 1. året før skolestart eller senest i august BARN MED OMFATTENDE BEHOV For spesiell tilrettelegging vises til egne rutiner: Rutiner knyttet til opplæringstilbud til barn med omfattende behov overgang mellom barnehage skole og barneskole-ungdomsskole Barnehagen september/ oktober september/ oktober Før 1.oktober november/ desember november/ desember desember FORELDRESAMTALER I BARNEHAGEN Informasjon til foresatte: om rutiner i forbindelse med skolestart ad. samtykke for overføring av informasjon til skolen foreldresamtaler med foreldre til tospråklige barn: vurdere behovet for tilrettelagt informasjon (om det norske skolesystemet, innskriving og skolestart.) Vurdere behov for tolk Vurdere behov deltagelse fra skolen FORELDREMØTE I BARNEHAGEN Felles informasjon om skolestarten Vurder spesiell tilrettelegging for tospråklige foreldre. INFORMASJON TIL BARNEHAGENE om dato for innskriving og bli-kjent dager Felles dager for alle. SAMARBEIDSMØTE - BARN MED SPESIELLE BEHOV Obligatoriske deltagere: barnehagen Skole SFO etter behov foresatte helsesøster/fysioterapeut. De vurderer selv behovet for å delta Møtet danner grunnlag for rapporter, IOP og søknader for høsten. FORELØPIG IOP med søknad om ressurser utarbeides etter behov INVITASJON TIL INNSKRIVING sendes ut til alle skolestartere vedlagt: innskrivingsskjema påmeldingsskjema SFO barnehagen barnehagen Skolene Kopi av invitasjon om innskriving sendes grunnskolekoordinator og helsestasjonen, evt. barnehagene. 2

3 VÅR: TIDSPUNKT TILTAK ANSVARLIG innen uke 8 (februar) SAKKYNDIG UTTALELSER vedrørende skolestartere som er utredet av, sendes. februar ENKELTVEDTAK OM SKOLETILHØRIGHET sendes ut (Opplæringsloven 8-1, 1. ledd) februar/mars INNSKRIVINGSDAG PÅ SKOLENE (barnehagene har fått informasjon om dato før 1. oktober) februar etter innskriving BARN FRA FORSKJELLIGE BARNEHAGER TIL SAMME SKOLE.. Oversikt over hvilke barnehager skolestarterne tilhører, sendes ut til skoler og barnehager. Grunnskolekoordinator Barnehagene tilrettelegger for at barn som skal begynne på samme skole kan bli kjent med hverandre på tvers av barnehagene. barnehagene 1. april PÅMELDING TIL SFO Frist 1. april før 1. RUTINEBESØK FRA I BARNEHAGENE. Vurdere hvilke av skolestarterne som skal ha TRAS skjemaet med seg over til skolen. /juni OVERFØRING AV INFORMASJON FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Overføring av informasjon om den enkelte elev: Egen mal for overføring av skriftlig informasjon. (Vedlegg til Rutiner overgang barnehage-skole) For barn med forsinket språkutvikling oversendes TRASskjema til skolen. Eget overføringsskjema for min. spr. barn vurderes innført. barnehagene Året før skolestart TILBUD OM LEGE- UNDERSØKELSE TIL ALLE 5 - ÅRINGER Overføring av informasjon etter avtale med foreldrene. Mulige samarbeidspartnere: - henvisning Barnevern - bekymringsmelding helsestasjonen SAMARBEIDSMØTE - BARN MED SPESIELLE BEHOV Obligatoriske deltagere: barnehagen 3

4 Skole foresatte SFO helsesøster/fysioterapeut. De vurderer selv behovet for å delta Møtet danner grunnlag for rapporter, IOP og søknader for høsten. SPESIALPEDAGOG I BARNEHAGEN med over i skolen? Dersom barnet har hatt oppfølging av spesialpedagog i barnehagen, vurderes om denne skal følge barnet over på skolen/sfo den første tiden. vurderer behovet i samarbeid med. Enhetsledere avklarer økonomiske rammer. Enhetsledere skoler og BASK HELSESØSTER Trinnlistene alle skolestartere oversendes Grunnskolekoordinator BLI-KJENT-DAGER felles for alle Invitasjon sendes til alle skolestartere. Evt. kopi til barnehagene. (barnehagene har fått informasjon om datoer før 1. oktober) 4

5 juni INFORMASJONSMØTE FOR FORESATTE til kommende skolestartere. Trinnliste deles ut (alle skolestartere) med følgende opplysninger: - Navn og adresse på elever - Navn og adresse på foresatte (NB! foreldre på to adresser) - Telefon - e-post? Evt. tilrettelegging for språklige minoritetsforeldre. All informasjon sendes pr post til dem som ikke møter opp. august SKOLESTART FØLGER SKOLERUTE OPPSTART FOR NYE BARN I SFO 15. AUGUST 5

6 VEDLEGG INFORMASJON OM SKOLESTARTERE Til rektor ved skole Informasjonen formidles til kontaktlærer på 1.trinn og SFO-leder Formålet med dette skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barn. Barnehagen fyller ut skjemaet i samarbeid med barnets foresatte. Skjemaet leveres den skolen barnet skal begynne på senest 1.. Barnets navn: Fødselsdato: Barnehage: Antall år i barnehage: 1. Barnets sterke sider: 2. Barnets sosiale fungering: 3. Barnets konsentrasjon og selvstendighet: 4. Barnets interesse for skolerelaterte aktiviteter (bokstaver, tall, lesing etc): 5. Barnets motoriske ferdigheter: 6. Annet av betydning: Dato: Underskrift foresatte Underskrift barnehagen Vedlagt følger / følger ikke barnets TRAS-registrering 6