BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE 21.10.2009 BRUKERERFARING GEOSUITE SPUNT/EXCAVATION"

Transkript

1 BRUKERMØTE GEOSUITE 2009 BRUKERERFARING MED GEOSUITE SPUNT (EXCAVATION) INGER J. M. SØREIDE

2 INNHOLD Rambøll avd. Geo GeoSuite i Rambøll Presentasjon av to prosjekter hvor vi har benyttet GeoSuite Spunt/excavation. Generell erfaring med GeoSuite Ønsker for videreutvikling av programmet

3 RAMBØLL AVD. GEO 15 siv.ing geoteknikk 1 ingeniør geoteknikk 1 teknisk tegner 8 siv. ing ingeniørgeologi/geologer 5 miljøteknikere 5 grunnborere (4 rigger) Fordelt på Rambøll kontorene i Oslo, Trondheim og Kristiansand

4 GEOSUITE LISENSER I RAMBØLL 4 Presentation 2 Excavation 5 Stability 1 Settlement

5 PROSJEKT 1. FINNSNES SYKEHJEM Finnsnes sykehjem (detaljprosjektering) Oppdragsgiver: SKANSKA Bakforankret spunt til fjell med 1 stivernivå Gravedybde ca 4,5m Eksisterende bygning bak spunt Faste grunnforhold bestående av sand, silt og morene.

6 Situasjonsplan 01 Spuntlinje 02 Eksisterende bygg Nytt bygg

7 SPUNT FINNSNES Eksisterende bygning 1m bak spuntlinjen Bakforankret spunt i ett nivå til fjell Dyblet til fjell Graving i løsmasser 4-5m Sikring av spuntfot med skråbolt

8 SPUNT FINNSNES INPUT Input parametre for sand Last fra eksisterende bygg (P=103 kn, bredde fundament 0,6m). Modellert både som additional vertical stress (case A) og som last påført horisontalt på spunt i beregningfasen (case B) Ruhet: valgt 0,5 virkende oppover foran spunt og nedover bak spunt. Spunt på fjell. Benyttet to rock with tip bolt

9 SPUNT FINNSNES INPUT (FORTSETTELSE) Spuntprofil Arbed AZ 12 (valgt pga rambarhet) Grunnvann ved topp spunt, antatt hydrostatisk på baksiden og hydrostatisk fra gravebunn foran.

10 SPUNT FINNSNES BEREGNING A. Beregning med last fra eks.bygg lagt på som additional vertical stresses 1 2 Faser: 1. Tip conditional fixity 2. Graving til 1m under terreng Stag til fjell. 0,5m under topp spunt. 45 grader, 4 lisser, lengde 20m, c/c 3m. Forspent 4. Grave endelig til fjell (her 4,0m)

11 SPUNT FINNSNES RESULTAT A. Beregning med additional vertical stresses Resultat fra siste fase 4 (som her ble dimensjonerende): Moment=80 knm/m Stagkraft=311 kn/stag Utbøyning: 1,2 cm Skjærkraft bolt: 89 kn/m

12 SPUNT FINNSNES RESULTAT B. Beregning med last påført horisontalt på spunt fra eks. Bygg. 1 og 2 3 Faser: 1. Tip conditional fixity 2. Last på spunt (horisontalt) 3. Graving til 1m under terreng Stag til fjell. 0,5m under topp spunt. 45 grader, 4 lisser, lengde 20m, c/c 3m. forspent 5. Grave endelig til fjell (her 4,0m)

13 SPUNT FINNSNES RESULTAT B. Beregning med last påført horisontalt på spunt fra eks. Bygg. Resultat fra siste fase 4 (som her ble dimensjonerende): Moment=80 knm/m Stagkraft=311 kn/stag Utbøyning: 1,7 cm Skjærkraft bolt: 94 kn/m likt resultat med beregning A

14 SPUNT FINNSNES BENYTTEDE DIMENSJONER Spunt: AZ12 (Mkap=1,2x355/1,2=355kNm/m Mdim=80x1,4=112 knm/m) Stag:4 lisser (Fkap=169x4=676 kn, Fdim=311x1,4=435 kn) Pute: 2xUNP240 (Ph kapasitet 2x300=600 cm3, Phdim=0,175*145* sin(45)*3^2/355000= 455 cm3)

15 SPUNT FINNSNES BENYTTEDE DIMENSJONER (FORTSETTELSE) Dybel: antatt glippe på 8cm, Fdim=94x1,4=132 kn/m. c/c 1,2m gir 132x1,2=158 kn/dybel. Resultat: Dybel 60mm Spuntberegningene er også kontrollert i elementmetodeprogrammet PLAXIS.

16 PROSJEKT 2. MARIENBORG P-hus på Marienborg (forprosjekt) Oppdragsgiver: Realinvest AS Alternativ 1 Alternativ 2

17 PROSJEKT 2. MARIENBORG ALT 1 P-hus på Marienborg (forprosjekt) Oppdragsgiver: Realinvest AS Bakforankret spunt med stylter til fjell med 4 stivernivå Gravedybde 11 m Eksisterende veg bak spunt Bløte grunnforhold bestående av sand/silt, leire og kvikkleire

18 SPUNT MARIENBORG ALT 1 Spunt Arbed AZ 26 Bakforankret med 4 stagnivåer til fjell. Trafikklast 20 kpa Stylter dybles Dybde til fjell ca 26m Graving til 11m

19 SPUNT MARIENBORG ALT 1 INPUT Lag 1. Sand/silt. Soil weight=20 Phi=33 Atr=1 K0_eff=0,5 m0=100 n=0,5 Lag 2. Sand/silt. Soil weight=20 Atr=1 Phi=34 K0_eff=0,5 m0=150 n=0,5 Lag 3. Leire og kvikkleire. Soil weight=20 Su=50 k0_tot=0,4-0,8 G=1700. Grunnvann 2m under terreng. Hydrostatisk

20 SPUNT MARIENBORG ALT 1 BEREGNING Faser: 1. Grave til 2m 2. Stag 1,5m under topp. 4 lisser. 45 grader. c/c 2,52m. Forspent. 3. Grave til 5m. 4. Stag 4,5m under topp. 5 lisser. 45 grader. c/c 2,52m. Forspent. 5. Grave til 8m.

21 SPUNT MARIENBORG ALT 1 BEREGNING (FORTSETTELSE) Faser: 6. Stag 7,5m under topp. 5 lisser. 45 grader. c/c 2,52m. Forspent 7. Grave til 10m 8. Stag 9,5m under topp. 5 lisser. 45 grader. c/c 2,52m. Forspent. 9. Grave til endelig nivå 11m under topp spunt.

22 SPUNT MARIENBORG ALT 1 RESULTAT Resultat fase 9: Moment: 265*1,5=398 knm/m Stag 1: 405*1,5=608 kn/stag Stag 2: 517*1,5=776 kn/stag Stag 3: 553*1,5=830 kn/stag Stag 4: 434*1,5=651 kn/stag Kapasitet spunt: 2,6*355/1,2=769 knm/m Kapasitet 4 lisser: 169*4=676 kn Kapasitet 5 lisser: 169*5=845 kn

23 SPUNT MARIENBORG ALT 1 RESULTAT (FORTSETTELSE) Resultat fase 9: Deformasjon: 6,9 cm Kapasitet mot selvpenetrering er ok, men uvesentlig når styltene går til fjell

24 SPUNT MARIENBORG ALT 1 VURDERING AV RESULTAT Beregningsmessig er resultat fra spuntdimensjonering ok. Den er også kontrollert med PLAXIS som gir noe større deformasjoner. Rambøll anbefalte ikke denne løsning med bakgrunn i følgende forhold: Stor deformasjon i spunten, er ugunstig mhp kvikkleiren bak. Mange stag gjennom kvikkleire som kan være uheldig.

25 SPUNT MARIENBORG ALT 2 P-hus på Marienborg (forprosjekt) Oppdragsgiver: Realinvest AS Bakforankret spunt med 1 stivernivå Gravedybde 6 m Eksisterende veg og skrånende terreng bak spunt Bløte grunnforhold bestående av silt, leire og kvikkleire Spuntlinjen er noe forandret fra alternativ 1

26 SPUNT MARIENBORG ALT 2 Spunt Arbed AZ 26 Bakforankret med 1 stagnivå til fjell. Trafikklast/terrenglast 33 kpa Dybde til fjell ca 15m Graving til 6m Svevende spunt

27 SPUNT MARIENBORG ALT 2 INPUT Lag 1. Sand/silt. Soil weight=20 Atr=1 Phi=33 K0_eff=0,5 m0=100 n=0,5. Lag 2. Sand/silt. Soil weight=20 Atr=1 Phi=34 K0_eff=0,5 m0=150 n=0,5. Lag 3. Leire og kvikkleire. Soil weight=20 Su=50 k0_tot=0,4-0,8 G=1700 Grunnvann 1,5m under terreng. Hydrostatisk

28 SPUNT MARIENBORG ALT 2 BEREGNING Faser: 1. Grave til 1m 2. Stag 1,0m under topp. 4 lisser. 40 grader. c/c 3m. Forspent. 3. Grave til 6m.

29 SPUNT MARIENBORG ALT 2 RESULTAT Resultat fase 3: Moment: 142*1,5=213 knm Stag 1: 416*1,5=624 kn/stag Kapasitet spunt: 2,6*355/1,2=769 knm Kapasitet 4 lisser: 169*4=676kN Deformasjon: 4cm. Ok kapasitet mot selvpenetrering i alle faser

30 SPUNT MARIENBORG ALT 2 VURDERING AV RESULTAT Beregningsmessig er resultat fra spuntdimensjonering bedre enn alternativ 1. Deformasjonen er halvert. Antall stag er redusert, som antas bedre mhp kvikkleiren Beregningen er kontrollert med PLAXIS og resultatene er sammenlignbare. Endelig utførelse er enda ikke bestemt, men dette er en løsning vi kan anbefale.

31 GENERELL VURDERING AV GEOSUITE EXCAVATION Programmet er en videreutvikling av Spunt A3 Programmet har blitt mer brukervennlig, og det er mulighet for å endre ting uten å gjøre hele arbeidet på nytt Programmet er nå mer robust beregningsmessig. Generering av rapport er enkelt, og rapporten er lett forståelig.

32 VIDEREUTVIKLING GEOSUITE SPUNT ØNSKER Mulighet for å definere skrått terreng bak spunt Kunne benytte punktlast eller jevnt fordelt last i en definert avstand bak spunt.

33 OPPDRAGSGIVERE Vi takker våre oppdragsgivere for godt samarbeid.

34 TAKK FOR MEG!

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

MULTICONSULT. Stålpeldag 2011. Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as

MULTICONSULT. Stålpeldag 2011. Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8. Farzin Shahrokhi Multiconsult as MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stålpeldag 2011 Tine meieriet Seismisk dimensjonering av peler etter Eurokode 8 Farzin Shahrokhi Multiconsult as Norsk

Detaljer

Intern rapport nr. 2242

Intern rapport nr. 2242 Støttekonstru ksjoner. Sk.kurs 4-5 juni 1997 Intern rapport nr. 2242 Sammendrag Rapporten er en samling av de innleggene som ble delt ut i forbindelse med internt kurs om støttekonstruksjoner. Temaet for

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF80 A044024 Åpen Svein Hallbjørn Steien, ref. nr. 2002/006494 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 Telefon: 73 59 56 50 Telefaks:

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

Støttemurer av betongblokker

Støttemurer av betongblokker Støttemurer av betongblokker EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN

VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN BACHELOROPPGAVE: VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN FORFATTERE: HÅKON FÆSTER MAGOMED VAZARAHNOV VALGARD STENSBYE Dato: 28. mai 2008 BACHELOROPPGAVE, BYGG, KONSTRUKSJON 2009 Forord Oppgaven vår omha ndler en br u

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme

Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Side 1 av 11 Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Introduksjon G-Prog Ramme er et beregningsprogram for plane (2-dimensjonale) ramme-strukturer. Beregningene har følgende fremgangsmåte: 1) Man angir

Detaljer

Beregninger for samvirkebruer

Beregninger for samvirkebruer Beregninger for samvirkebruer Suleman Esam Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Heidi Moe og Mats A. Heide OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF, Forskningssenteret på Rotvoll Arkitekt Ebbellsvei 10 7053 Ranheim Telefon: 73 59 56 50 Telefaks: 73

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Beregnet til Bodø kommune Dokument type Mulighetsstudie Revisjon Dato 2013-08-20 Oppdragsnummer 7120980 PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Oppdragnummer 7120980

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6.

GEOTEKNSIK RAPPORT PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. GEOTEKNSIK RAPPORT ALTA KOMMUNE PROSJEKT 99678001 MØLLENES NÆRINGSPARK, ALTA KOMMUNE FORPROSJEKT FLOM- OG SKREDSIKRINGSTILTAK DOKUMENT NR. 99678001 6. MAI 2014 SWECO NORGE AS OG INSTANES POLAR AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG

FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG Dokument type Forprosjekt VA Dato 2013-01-18 FORENKLET FORPROSJEKT VA ANLEGG MASKINSVINGEN 29/1/196 FORENKLET FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2013-01-18 Jørn G. Thomassen Utført av Kontrollert av - Godkjent

Detaljer