studentavisa i Trondheim 09/ august årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus"

Transkript

1 studentavisa i Trondheim 09/ august årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

2 LEDER INNHOLD 09/2003 Reform er blitt hverdag I høst er ikke kvalitetsreformen lenger noe man gleder eller gruer seg til. Den har blitt den nye hverdagen for landets universiteter. Dekanus Aaslestad ved Historisk-filosofisk fakultet ved NTNU mener at styret ved hans eget universitet ikke har gjort nok for å forberede seg til denne høsten. Har mener at styret har hatt for mye fokus på styring og ledelse og at de burde konsentrert seg om reformen i større grad. At en dekanus sitter igjen med en slik følelse like før NTNU skal gjennom den store styrkeprøven er et tankekors. Det er et utsagn som styret ved NTNU bør ta til seg. Men det virker som om NTNUs styre ikke er de eneste som har prioritert feil. Også Kristin Clemet, som sitter med det sentrale ansvaret for reformen, har hatt feil fokus. Den største reformen i norsk utdanningshistorie er ikke noe som kan «følges opp med tilstrekkelige midler», som Clemet sier i Under Duskens reportasje i dette nummeret. Reformen er her nå. Og studentene som blir prøvekaniner forventer at universitetene er godt forberedt. Og for å bli det, trenger universitetene både tid og penger, ikke en minister som mener at reformen skal bygges underveis. NTNU ba om 150 millioner kroner, men fikk bare 72 millioner. NTNU har nok budsjettert med god margin i søknaden, men om de hadde valgt å prioritere kvalitetsreformen sterkere, kunne det fort ha skjedd at de hadde trengt alle de 150 millionene. Totalt satte NTNU av 79 millioner til gjennomføringen av reformen i Rektor Eivind Hiis Hauge mener det er naivt å tro at man kan innføre reformen knirkefritt. Det har han helt rett i. Men hvis rusk i systemet skyldes for lav oppmerksomhet om reformen, bør det være vanskelig å ta Hiis Hauges forklaring for god fisk. Forsvinner engasjementet? Under Dusken ønsker nye og gamle studenter velkommen til et nytt studieår i Trondheim. Vi håper du får et positivt møte med reformen. Som fersk student i Trondheim, vil du sikkert oppleve at studenttilværelsen har mer å by på enn forelesninger og leseøkter. I Trondheim er mulighetene for å engasjere seg utenom studiene mange og varierte, enten det er av idealistisk eller faglig art. Kvalitetsreformen innebærer en del forandringer som kan gjøre det vanskelig å opprettholde dette engasjementet. Utdannings- og forskningsdepartementets ideal er fulltidsstudenten, som bruker så mye ressurser som mulig på studiene. I dette idealet er det liten plass til verv som holder hele det utenomfaglige student-trondheim på fotene. Under Dusken håper både studenter, politikere og universiteter vil jobbe hardt for å beholde mulighetene for frivillig engasjement til tross for reformens krav. NYHETER 7 Medisin og media på topp 11 Ny SiT-sjef 13 Siden sist 14 Dialog for fred 8Sex som svir Hvis du sitter på fest med fem av vennene dine, har én av dere Klamydia. Tar du sjansen på nachspiel uten kondom? 28 Samfundets Dronning 32 Klovner i byn 34 Hasj er kult 23 Trond Giske og Kristin Clemets hjertebarn er satt til verden. Friskus eller misfoster? Nyfødt reform KULTUR 39 Hvordan gjøre karriere innen media 40 Hvordan spise seg god og mett på de rike 41 Hvordan overleve høsten. Filmatisk sett 42 Anmeldelse: Cowboy Bebop 43 Anmeldelse: Terminator 3 44 Anmeldelse: Pornopung 45 Anmeldelse: Madrugada 46 Anmeldelse: Gartnerlosjen 48 Bølgeblikk: Institutt for populærmusikk REPORTASJE 36 Flesk og frieri. Brød og sirkus. Samfundet satser på underholdning for massene. Og Snoop Dogg kommer til UKA.

3 studentavisen i Trondheim siden 1914 NYHETER ansvarlig redaktør reportasjeredaktør kulturredaktør fotoansvarlig grafisk ansvarlig redaksjonssekretær internettansvarlig økonomiansvarlig maskinansvarlig annonseansvarlig sivilarbeider Karen Moe Møllerop Gøril Forbord Anniken Eid Kjeserud Eivind Yggeseth Ragnhild Ask Torvik Karoline Flåm Lene Bertheussen Per Anda Nicolas Mendoza Marte Relling Uri Vegard Eide Dall Dekanus: NTNU ute av fokus De andre norske universitetene har gjort et bedre forarbeid til Kvalitetsreformen. Det mener HF-dekanus Petter Aaslestad. Journalister Leif Haraldson Aksnes, Lene Bertheussen, Tommy Halvorsen, Jan-Are Handsome, Erlend; engh-brekke, Birger og Karoline Flåm-Emanuelsen, Marianne Garvik, Marit Schou Hauger, Michael Jones, Simen Rommetveit Halvorsen, Harald S. Klungtveit, Solveig Knudsen, Nita Steinung, Christian Skare Stendal, Eivind Biering Strand og Rannveig Windingstad. Fotografer Siv Solberg Dolmen, Silje K. Frantzen, Birger Jensen, Espen Nersveen og Øyvind Nordahl Næss. Grafiske medarbeidere Ingunn Kristin Forfang, Einar Hallgren, Heidi Johansen og Erich M. de Vasconcelos. Tegnere Eir M. Husby og Vegard Stolpnessæter. Annonse og markedsføring Ragnhild Haugli Bråten og Kristin Lien Data Johannes A. Daleng, Andreas Fredhøi, Øystein Handegard, Jan Roald Haugland, Ronnie Nessa og Ingar Saltvik Omslag Eivind Yggeseth (Foto) Einar Hallgren (Grafisk utforming) Korrektur Erlend Engh Brekke, Tommy Halvorsen, Erlend Langeland Haugen og Håvard Hamnaberg telefon telefax e-post nettadresse adresse Under Dusken Postboks 6855, Elgeseter 7433 Trondheim kontortid trykk Hverdager Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Pene gutter oppfordres til å søke...og jenter! AV NITA STEINUNG Jeg spør meg om styret ved NTNU har hatt rett fokus det siste året, sier fakultetslederen på Historisk-filosofisk fakultet og fortsetter: Fokuset på endringer i styring og ledelse tok oppmersomhet fra gjennomføringen av kvalitetsreformen. Fakultetene har fått lite drahjelp. Gale prioriteringer Aaslestad beskriver tabbene den siste tiden som relativt små, men mener altså at de peker på et mer omfattende problem. Han understreker at det er alles ansvar å unngå at NTNU ikke taper i konkurransen. Styret må spørre seg om prioriteringen var riktig, sier dekanusen, som likevel tror universitetet nå er på rett vei og bør se framover. Vi har fått til et godt tilbud til studentene, sier Aaslestad. Rektor Eivind Hiis Hauge mener styret har jobbet i tråd med retningslinjene de ble pålagt, og har tatt seg av de store, ytre rammene. Innhold og konkrete studieprogrammer har blitt jobbet med innad i organisjonen, sier Hiis Hauge, som påpeker at styring og ledelse er et felt de også har blitt pålagt å se på. Men kvalitetsreformen er blitt jobbet mye med det siste året, understreker han. Rektoren mener det er naivt å tro at en så omfattende endring som kvalitetsreformen kan settes igang helt knirkefritt, og håper at universitetene kan lære av hverandre. Tabbe 1: Forglemmelse ga færre søkere Før sommeren kunne Under Dusken skrive at sentrale fag ved Historiskfilosofisk fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse var falt ut av Søkerhåndboka. OPPGITT: Dekanus Petter Aaslestad sår tvil om veivalgene NTNU har gjort før innføringen av Kvalitetsreformen. (Foto: Birger Jensen) Det var umulig å se at man kan studere historie i Trondheim, sier Aaslestad. I bachelorprogrammet Kultur og samfunn så vi en direkte effekt. Vi har forsøkt å reparere skaden med ulike annonseringskampanjer, sier dekanusen, som mener søkertallene ellers er gode. Studieavdelingen ved NTNU tok i vår på seg ansvaret for fadesen, mens fakultetene måtte ta ryddejobben. Det er imidlertid umulig å vite hvor store konsekvensene ble, siden fagene fra tidligere år er puttet inn i de nye bachelorprogrammene. Tabbe 2: «Sikker på at du vil begynne?» Mange studenter som i vår søkte på masterstudiet ved Institutt for historie og klassiske fag har nå blitt bedt om å vurdere om de egentlig har lyst til å begynne. Instituttet hadde nemlig egentlig tenkt å adgangsbegrense studiet, men var for sent ute med å gi den meldingen til fakultetet. Studentene har fått skriftlig beskjed om at et masterstudium er krevende og at det er greit å ha en god, faglig ballast for å starte opp, sier nestleder ved instituttet, Ola Svein Stugu. Tabbe 3: Falske velkomstbrev Historisk-filosofisk fakultet sendte i sommer ut et brev med følgende åpning: «Vi ønskjer deg velkomen til eit fakultet som gir deg eit brett og allsidig program og fagtilbod». Men en velkomst var det ikke. Brevet ble sendt til samtlige søkere, også alle som ikke kom inn. Det var et forsøk på informasjon, og på å ønske nye studenter velkommen, sier HF-fakultetets underdirektør, Ingrid Aukrust. Hun vedgår at formuleringen var uheldig, men peker på at det er mye informasjon for nye studenter, og at det er lett å gå i surr.ud Nyheter 3

4 Hybel ønskes leid Tidlig studiestart gir økt pågang på et allerede presset boligmarked. Krisestemning er det derimot ikke. Enda. AV SOLVEIG KNUDSEN Vi har fått enormt mange hendvendelser fra både studenter og bekymrede foreldre, sier prosjektleder Tove Lill Karlsen i Studiebyen, som har tatt initiativet til det nystartede prøveprosjektet «Tak over hodet». Prosjektet har til hensikt å lette situsjonen for nye studenter i Trondheim fram til de kan finne en permanent bopel. På forsvarets forlegning ved Festningen kan man få en seng og tak over hodet for en billig penge. Tak over hodet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har en forsvinnende lav prosentdekning når det gjelder et boligtilbud til sine studenter, sier Karlsen. Bare omlag 13 prosent får dekket sitt boligbehov gjennom SiT. Studentene har bare hatt en uke fra de fikk tilbudet om studieplass i posten 25. juli til svarfristen 1. august. Karlsen tror mange vil oppleve at den førstkommende mandagen kommer vel brått på. I hvilken grad vi klarer å ta unna for trykket får vi først vite i løpet av de neste ukene, sier hun. Roer seg ned etter hvert Cathrine Kristiansen er leder i Utleieog økonomiavdelingen ved SiT. Hun kan fortelle at hele 1225 studenter var med i loddtrekningen av SiThybler i år. Den tidlige studiestarten har ført til at det har vært ekstra hektisk i år. Kristiansen tror allikevel det kommer til å roe seg mot midten av september. SiT hadde i år kun 51 hybler å fordele, men etter første fordeling satt de likevel igjen med 50 hybler. Kun en person takket ja til tilbudet fra Samskipnaden. Personer langt nede på ventelistene har derfor fått tilbud om hybel. Mange vet ikke helt hva de skal tro når de den ene dagen får vite at de er nummer 171 på lista og et par dager senere sitter med et konkret hybeltilbud. Høsten 2002 fikk alle på ventelista et tilbud fra SiT innen midten av november. Men da hadde de fleste allerede funnet seg noe på det private markedet. Private jaktmarkeder I år var de første ute allerede i april måned, sier Rødlie,som eier flere hybler i Trondheim sentrum. Det kan virke som man har tatt tidligere års lærdom til seg, tror han. Som konsekvens av den lave boligdekningen til SiT foregår det meste av hybelutleien til studenter på det private utleiemarkedet. Flere av de private utleierene melder om en økning i pågangen fra i fjor. Pågangen har vært enorm. En markant økning fra ifjor, forteller Rødlie. Selv om han har leid ut alle sine utleieenheter får han fortsatt mange telefoner hver dag fra ivrige studenter på boligjakt. Anne Kvam, som har en leilighet i Klæbu, har også merket en stor økning i antall henvendelser siden ifjor. Folk står på døra nesten før man har fått ut annonsen, sier hun. Det er nok særlig økonomiske hensyn som får folk til å trekke så langt ut av byen, men så lenge markedet er så trangt som det er nå er det nok flere som ikke har noe annet valg, tror Kvam. Endrede forutsetninger Tove Lill Karlsen fra Studieby en mener det er flere faktorer i tillegg til den tidlige studiestarten som er med på å gjøre årets situasjon spesiell og trykket mot Studentsamskipnadens tilbud enda større. Bybrannene har satt et fokus på sikkerhet. Folk har blitt mer bevisste på å styre klar av de uregistrerte hyblene, sier hun. Den lave renten gjør også at folk ikke er nødt til å leie ut og sitter på gjerdet i større grad enn tidligere, mener Karlsen. «Tak over hodet» er foreløpig kun et prøveprosjekt. Det jeg ønsker er en boliggaranti. Og et gratis start tilbud til de nye studentene ved semesterstart, sier prosjektlederen i studieby en.ud 4 Nyheter

5 MIDLERTIDIG: Marie Nokken bor på forsvarets forlegning fordi hybelen hennes ikke er innflyttingsklar enda. (Foto: Eivind Yggeseth) fakta tak over hodet Fornøyde studenter Lite informasjon til tross, de ferske studentene i Trondheim by er storfornøyde med det nye tilbudet «Tak over hodet». På forsvarets forlegning har flere studenter slått seg til ro, søndagen før studiestart. De som er tilstede har derimot allerede sikret seg bopel før de kom til byen. Alle de andre nyankomne har løpt av gårde på visninger når UD kommer på besøk. Jeg var heldig og fant et sted gjennom bekjent, sier fersk politisk økonomi student Marie Nokken. Problemet er bare at hybelen ikke er innflyttingsklar før om et par uker, sier hun. Nokken forteller at de fleste tror det kommer til å ordne seg ganske raskt når det gjelder å få tak i et sted å bo. Det er optimisme i leiren. Ny arkitektstudent Thomas Schiøtz, mener også det er et glimrende tilbud. Noen innvendninger har han likevel å komme med. Det ble gitt svært lite informasjon, blant anneet når det gjelder åpningstider. Det var kø utenfor her klokken ni idag tidlig, men de åpnet ikke før tolv. Schiøtz kom til Trondheim sist torsdag. Et sted å bo fant han i løpet av bare to dager. Hybelen min er ikke innflyttingsklar før om en uke og så langt har jeg bodd på en camping- hytte, men dette er jo mye bedre, mener han.ud H V A Midlertidig boligtilbud til nye studenter, bosatt utenfor Trondheim ved studieopptak. I regi av Studieby en, et samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene, Studentsamskipnaden, trondheimsstudentene, næringslivet og Trøndelag Fylkeskommune. Tilbudet skal driftes av studenter ved Trondheim Interrail Center (TIRC). TIRC har drevet vandrehjem på Studentersamfundet i Trondhjem siden FOR HVEM Førsteårsstudenter- primært ved NTNU, HiST eller DMMH med dokumert studieplass HVOR Befalskolens forlegning på Kristianstens festning. Festningegata 2 Telefon: N Å R I perioden 10 august- 10 september (16/17 september) HVORDAN Ingen forhåndsbooking. Møt opp. Her er det førstemann til mølla som gjelder Ta med nødvendig dokumentasjon (brev med tilbud om studieplass). Koster 100 kroner per. døgn. (50 kroner for leie av sengeklær) Boligjakt svir på pungen I en uke tjente bolignorge.no penger på at brukerne av tjenesten ringte på en gammel annonse. Firmaet er i Forbrukerombudets søkelys også for andre forhold. AV VEGARD EIDE DALL Bolignorge.no er en webside der du finner boligannonser fra hele landet. Men for å få info om hvordan du kan kontakte utleier må du ringe en teletorgtjeneste og betale 25,91 kroner i minuttet. Dermed renner pengene inn også etter en bolig er utleid hvis annonsen ikke fjernes raskt fra nettstedet. Tvilsomme rutiner Dette er på grensen til å være spekulativt, sier Jon Kåre Solås Da han selv skulle flytte, la han i mai ut flere annonser for ledig hybel i Trondheim med hjelp fra samboere i kollektivet, blant annet på bolignorge.no. Han fikk raskt en arvtager til krypinnet uten netttjenestens hjelp. Etter å ha gitt beskjed via epost til bolignorge.no om at hybelen var utleid, fikk han fremdeles flere telefoner daglig fra desperate husløse studenter. Han forsøkte da flere ganger å komme i kontakt med selskapet på telefon, og sendte enda to eposter for å stoppe telefonstormen. Først en uke etter den første beskjeden ble annonsen fjernet. Dette gjør at de tjener penger på å ikke å fjerne annonser effektivt, tror Solås. Han synes det er rart at det tok en uke før han fikk respons. Solås er nå ferdig med saken, men mener det er viktig å fokusere på virksomheter som bevisst eller SKEPTISK: Jon Kåre Solås er noe overrasket over at bolignorge.no utnytter studenter i bolignød. (Foto: Eivind Yggeseth) ubevisst tjener penger på hybelsøkende studenter. Mulig lovbrudd Generelt er det villedende å markedsføre et tilbud som ikke lenger eksisterer. Det betyr at alle tjenester av denne typen må ha et godt system for å fjerne annonsene på hjemmesiden med en gang de ikke lenger er aktuelle, sier rådgiver Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet. Han vil ikke kommentere Solås konkrete sak uten å kjenne detaljene. Men Forbrukerombudet har også fått inn en klage på bolignorge.no i en annen sak. Den dreier seg om at brukerne ikke har noen garanti for å få svar, eller i det hele tatt for at boligen eksisterer, når de punger ut for boligformidlingen. Ingen beklagelse Røberg-Larsen hos bolignorge.no kjenner ikke til denne klagen, men mener årsaken til at annonsen til Solås ikke ble fjernet er at han ikke selv sto registrert som utleier hos dem. Røberg-Larsen hevder at det som regel kun tar en virkedag fra de mottar henvendelse fra en annonsør og til de fjerner den aktuelle annonsen. Det at første epost ble sendt en uke før annonsen ble fjernet betyr jo heller ikke nødvendigvis at vi har fått den, sier Røberg-Larsen. Han påstår at han har hyppig kontakt med utleiere for å finne ut om de annonserte boligene er utleid eller ikke. Et generelt problem med annonsetjenester er at folk som annonserer ikke sier fra når annonser ikke gjelder lenger, mener boligformidleren.ud Nyheter 5

6 SiT-pack Innhold: Hybel med plass til dem du vil Trening hele uka Barnehage med eksamensåpent Doktor som tar tempen Pensumbøker før eksamen Smakelige spisesteder Tapir trykkeri/scanpartner. Foto: R. Rognskaug.

7 Medisin og tekno på topp Landets nest mest populære universitet ligger i Trondheim. AV KAROLINE FLÅM Drøyt 8000 av årets søkere til høyere utdanning satte NTNU øverst på sin ønskeliste. Universitetet i Oslo tok størstebiten av kaka med primærsøkere (søkere som hadde UIO som førstevalg), mens Universitetet i Bergen følger på tredjeplass med 6370 primærsøkere. Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde et opptak på vel 5000 studenter. Medisin og media i teten For å studere medievitenskap eller medieestetikk i Oslo må du henholdsvis ha 60,7* og 59.5 poeng ved hovedopptaket. Likedan forutsetter journalistikkstudier på Høgskolen i Volda eller ved UIO poengsummer på henholdsvis 63,5 og 65,9. Ikke overraskende må også landets legespirer ha vitnemålet sitt i orden. Å komme inn på medisinstudiet i Oslo krever svimlende 70,2 poeng. Medisin på NTNU følger like etter med et krav på 69,0 poeng. Tradisjonen tro ligger også fag som teknisk design og industriell økonomi høyt på poengskalaen. På HiST er det fysioterapi-faget som stiller de tøffeste kravene, med en poenggrense på 59,5. * Tallene vil være noe lavere for primærvitnemålskvotene.ud Grafikk: Einar Hallgren og Ragnhild Ask Torvik oversikt de vanskeligste fagene NTNU HiST medisin teknisk design ind. økonomi musikkteknologi sivilarkitekt film europakunnskap med språk fysioterapeut radiograf tegnspråk 69,0 64,0 63,8 62,8 62,3 60,4 59,4 59,5 56,5 55, Tallene viser poenggrenser ved hovedopptaket 25.juli Vi har tatt utgangspunkt i de ordinære kvotene. Poengrensene for primærvitnemålskvotene vil være noe lavere. Hadde jeg bare søkt tidlig... Søk stipend og lån på Nyheter 7

8 En av seks har klamydia Søt kløe i sommervarmen? Behold nikkersen på, og unngå klamydiaens sure svie. Hele en av seks studenter antas å være smittet av bakterien. De fleste uten å være klar over det. AV KAROLINE FLÅM Det er lommelegen.no som presenterer de skremmende tallene var et rekordår da gjennomsnittlig 42 nye tilfeller av klamydia ble påvist hver dag. Ikke siden 1991 har tallet vært høyere. Vi har merket større pågang, bekrefter Terje Thomassen som er lege ved Gløshaugen Legesenter. Smertefri test Det kommer for eksempel flere gutter nå enn tidligere. Antageligvis skyldes dette delvis den siste tids mediefokus på klamydia, men også at selve undersøkelsen på gutter ikke lenger er så ubehagelig. Mens en tidligere måtte føre en vattpinne inn i guttens urinrør, en temmelig smertefull prosedyre, rekker det nå med en vanlig urinprøve. Men flertallet av dem som kommer til underlivsundersøkelse er fremdeles jenter, sier Thomassen. For eksempel ved rutinesjekker i forbindelse med p-piller, tar en gjerne en klamydiatest i samme slengen. Anledningene for underlivstest for gutter kommer ikke «av seg selv» på samme måte. Grafikk: Einar Hallgren utvikling kjønnssykdommer Gonoré Syfilis Klamydia Store mørketall At så mye som en av seks studenter skal være klamydiasmittet, høres ifølge Thomassen vel drøyt ut. På det jevne har cirka 8 prosent av prøvene her på Gløshaugen vært positive. Men det er vel mange som ikke tester seg, uvitende om at de er smittebærere? Ja, det er dessverre det. 50 prosent av guttene og hele 85 prosent av jentene får jo ikke merkbare symptomer. Dermed sier det seg selv at mørketallene er svært store, medgir legen. Skummel sommersex «Grete» (22) fikk etter en rutinesjekk i fjor beskjed om at hun hadde klamydia. Da hadde hun vært smittet i flere måneder. Hun tror sommeren er høysesong for tilfeldig og ubeskyttet sex. Folk flest drikker kanskje litt mer i ferien enn ellers. Og med stigende promille hender det jo at både hemninger og sunt vett forsvinner, påpeker trondheimsstudinen. Særlig tror jeg nok det er tilfelle på sydenturer. Store gjenger drar på charterferie med ett mål for øye: å feste og «ligge rundt». Hun tror nordmenn generelt er naive når det kommer til kjønnssykdommer og prevensjon. Det kan virke som om mange tror en må til fjerne strøk som Ibiza eller Thailand for å finne «snusk». Folk tenker på prevensjon først og fremst for å forhindre graviditet, og ikke så mye for beskyttelse mot eventuelle sykdommer, tror hun. UD Sex-iveren blant ungdom er det ingenting å si på. Men sitter seksualkunnskapene som de skal? Kunnskapsnivået blant ungdom er svært varierende, beklager Kim- Vidar Rasdal som har erfaring fra Medisinerenes Seksualopplysning (MSO). Med timebetaling fra helsedepartementet har MSO drevet seksualundervisning for både russ, konfirmanter og flyktninger. Vi tar for oss tema som grensesetting, forelskelse og kjønnssykdommer. Dessuten «tørrtrener» vi med kondom og banan. Først demonstreres den korrekte teknikken, og deretter får elevene selv prøve seg, forteller medisinstudenten. MSO har som hovedmål å senke antallet uønskede graviditeter og spredning av seksuelt overførbare sykdommer. I undervisningsopplegget tar vi detteopp gjennom rollespill, sketsjer og foredrag som fakta Chlamydia trachomatis Norge har den høyeste forekomsten av klamydiainfeksjoner i Norden sett i forhold til folketallet, og antall tilfeller er sterkt økende. Infeksjonen rammer særlig ungdom. Klamydiabakterien smitter ved seksuell kontakt. Tiden fra smitte til merkbare symptomer varierer, men er vanligvis fra en til tre uker. Klamydia gir imidlertid ingen symptomer hos 50 % av mennene og 85 % av kvinnene som er smittet. Symptomene er svie ved vannlating og/eller utflod. Også uregelmessig menstruasjon eller smerter i underlivet kan indikere klamydiasmitte. Klamydia kan i verste fall føre til sterilitet. Videre kan det føre til svangerskap utenfor livmoren, samt kroniske smertetilstander. kilder: Statens folkehelseinstitutt, helsenett.no UTSTYRET I ORDEN: Gummien må behandles med en viss teknikk, forklarer medisinerstudent Kim-Vidar Rasdal. (Foto: Øyvind Nordahl Næss) Øv dere på bananen elevene kan gjenkjenne seg i. Min oppfatning er at mange undervurderer risikoen ved ubeskyttet sex og at mange ikke regner med at mennen i gata kan ha en seksuelt overførbar sykdom. I aldersgruppen vi som oftest underviser har kun en liten del debutert seksuelt og one night stands er nok mindre utbredt enn i enklete studentmiljøer. Det er likevel overaskende få som vet hvor de kan få tak i de forskjellige prevensjonsmidlene. Og ubeskyttet sex er utbredt fordi prevensjonsmidlene ikke er tilgjengelige. På helsestasjoner deles det ut gratis kondomer. Jenter under 20 år kan få skrevet ut p-piller gratis hos lege. Alle konsultasjoner hos lege vedrørernde seksuelt overførbare sykdommer skal være gratis. Hilsen Idun Bakke Bø, sekretær i MSO. Både kunnskapen og ferdighetene er sårt tiltrengt, skal vi tro RFSUs statistikker. Nordmenn er dårligst i Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt 8 Nyheter

9 under dusken for 75 år siden «Ingeniøren mot strømmen. Som et kuriosium kan vi nevne at et herværende entrepenørfirma i disse dager telegrafisk har kalt ingeniør Olaf Noodt tilbake fra Amerika og budt ham fast ansettelse. Noodt, som tidligere har vært ansatt i nevnte entrepenørforretning, er bygningsingeniør fra 1925 og utvandret i 1926 til U.S.A. Man gjør imidlertid sikkert rett i å betrakte ovennevnte tilfelle som rent ekstraordinært. Vi kjenner således til at der i disse dager i Oslo meldte sig 100 bygningsingeniører til en ledig stilling rent i periferien av en ingeniørs virke.» 25 år siden «Østerrikes statsminister: Israel er en politistat Ingen kan mene at et demokratisert Israel eksisterer når araberne som bor i landet blir behandlet som annenrangs borgere. Kreisky understreket at Israel er en politistat som praktiserer dert sørafrikanske apartheid-systemet for sine arabiske innbyggere. Det oppsiktsvekkende er ikke at dette blir sagt, det har det vært gjort utallige ganger tidligere, men Kreisky er en sentral person innenfor det europeiske sosialdemokrati, og dette kan være med å endre sosialdemokratenes politikk overfor Israel.» BRUK KONDOM: Klamydia er Norges vanligste kjønnsykdom. Ubeskyttet sex kan få smertefulle konsekvenser. (Foto: Øyvind Nordahl Næss) 10 år siden Norden når det kommer til bruk av kondomer. Kun 1,7 kondomer bruker vi årlig, et tall som blir ytterligere skremmende med tanke på at hele tre av fire blir rullet på feil. Blyge gutter Ved Helsestasjon for ungdom i Trondheim utgjør guttene stusselige 5 prosent av de besøkende, og tallene er ikke stort bedre for de andre delene av landet. De vegrer seg nok litt for å komme til et venterom overfyllt av jenter, tror helsesøster Guri Giæver Evensen. Men enkelte av guttene er svært så ansvarsfulle. I helsestasjonens «gjestebok» har for eksempel en ventende kjæreste skrevet ned følgende oppfordring: «Hvor er dere andre gutter?» forteller Evensen. Helsestasjonen er primært rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år, men tar også imot studenter. Ingen blir avvist. Du får gratis konsultasjon selv om du er over 20 år gammel, men vi oppfordrer voksne studenter til å skaffe seg en fastlege her i Trondheim, avslutter helsesøsteren.ud «Interrail-Krig. Trond Stang, kjent for sine voldelige utfall i Samfundets Storsal mot blant annet serbere, sunnimuslimer og Tron Øgrimer, startet i sommer opp sitt eget interrailsenter «Travellers inn», i Bakke Bydelshus. Stang forstod nemlig tidlig at «slike interrailsenter kan det ligge penger i...» Interrailsenteret på Samfundet har, som Samfundet ellers, blitt drevet etter idealistiske motiv. Nyheter 9

10 Byens mest rocka dame 10 ars jubileum! Vi skrur prisene 10 ar tilbake.. Fra fredag 15 aug til lord 23 aug. Festen avsluttes den 22/23 aug, med konserter, happenings og givaways. Studentrabatt aret rundt! Studentrabatt

11 Ny konsernsjef En av fem uteblir fra eksamen 20 prosent av de oppmeldte ved eksamen finner ikke veien til eksamenslokalene, kan Universitetsavisa melde. Enkelte fag virker så skremmende på mange at hele 60 prosent velger å holde seg unna når eksamensdagen er kommet. Innføringen i statsvitenskap hadde 40 påmeldte. Kun 15 møtte opp. Ny NSU-leder Generelt er det liten eller ingen forskjell på jenter og gutter når det kommer til hvem som dropper eksamen. Jeg synes ikke dette er så dramatisk. Man må huske på at det er mange studenter som melder seg opp i flere eksamener, men som dropper den ene, sier Eirik Veium ved Studieavdelingen ved NTNU.UD i Samskipnaden Knut Solberg tar roret i Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) ved årsskiftet. AV KAROLINE FLÅM Jeg gleder meg spesielt til å samarbeide med studentene, sier Solberg i en pressemelding. Solberg, som fra 1. januar 2004 skal ha det overordnede ansvaret for studentvelferden i Trondheim, har siden 1992 vært administrerende direktør i Gilde Bøndernes Salgslag. 51-åringen har dessuten ledererfaring fra bedrifter som Trondos, Wist gruppen og Forenedegruppen, samt vært nestleder i styret for NHO Trøndelag. Må tåle kritikk SITs velferdstilbud består blant annet av studentboliger, kantiner på utdanningsinstitusjonene, helsetjeneste og barnehageplasser. Studentsamskipnaden i Trondheim er Norges rikeste, med en egenkapital på 668 millioner, men skal ikke tjene penger på virksomheten som er knyttet til studentvelferd. Konsernet har likevel måttet tåle sterk kritikk fra flere hold for sine mange, og ikke alltid like lukrative, risikoinvesteringer.ud Trond Enger fra De moderate i Oslo er valgt til ny NSU-leder. Enger ble valgt på landstinget i april med 42 mot 39 stemmer mot Gard Realf Nilsen fra Menighetsfakultetet. 1. juli overtok han etter Kamil Azhar. NSU kommer til å bli lyttet mer til av den sittende regjering med et borgerlig lederskap, men vi kommer til å jobbe med de samme sakene som tidligere, sier Enger til Universitas. Ved siden av leder valgte landstinget også et nytt arbeidsutvalg. Både Oslo, Bergen og Trondheim er representert blant de fem nye medlemmene.ud Nyheter 11

12 Du kan spare en pen sum på å ta høstferien med svigermor Foto: Richard Hauglin eller du kan kjøpe pensumbøkene på

13 Flere vil ha master NTNU vs. IBM om et halvt år Avtroppende ordfører i Trondheim, Anne Kathrine Slungård, blir ny kommunikasjonsdirektør i forskningsstiftelsen i Sintef ved årsskiftet, melder Adresseavisen. Slungårds hovedansvar blir å profilere bedriften i forhold til I januar 2004 møtes IBM Norge og Regjeringsadvokaten i retten. Bakgrunnen for retssaken er at IBM for tre år siden leverte et mangelfullt lønns- og personalsystem til de tre største universitetene i Norge. Det er på det rene at erstatningskravet fra NTNU og universitetene i Oslo og Bergen er på mange titalls millioner, men de involverte vil ikke ut med de totale kostnadene etter datafiaskoen før partene møtes i Follo tingrett neste år.ud Ordføreren blir Sintef-direktør markedet, og å være samfunnskontakt opp mot politiske myndigheter. Den nye direktøren er kjent for å ha et velutviklet nettverk, og innehar blant annet verv som sentralstyremedlem i Høyre og medlem av Kringkastingsrådet.UD Siden 2001 er antallet studenter som søker masterstudier ved NTNU nesten femdoblet. AV KAROLINE FLÅM NTNU har de siste årene sett en markant økning i antallet mastersøkende studenter: For to år siden var tallet 340, i 2002 steg det til 695, før det i år gjorde et hopp til Ifølge opptaksleder Erik Sigvaldsen kan den markante økningen skyldes at det i år er to kull som er kvalifisert for å søke denne utdanningen. Studieomleggingen de siste årene har gjort at en del studenter som nå har fått Bachelorgrad, har funnet det formålstjenlig å gå videre med masterstudier delvis på grunn av et vanskelig arbeidsmarked, sier Sigvaldsen til Universitetsavisa.UD Nyheter 13

14 transit Fredsvirus som medisin Om det blir fred i verden i løpet av høsten er vel noe tvilsomt. Men unge mennesker som møtes på tvers av konfliktlinjer er en veldig lovende start. AV HARALD S. KLUNGTVEIT OG KAROLINE FLÅM «Minst 16 opprørere skal være drept av russiske sikkerhetsstyrker i harde kamper i Tsjetsjenia i helgen.» «10 islamistiske opprørere og tre sivile muslimer er drept i ulike hendelser i indisk Kashmir mandag.» «En liten gruppe fra det amerikanske militæret skal ankomme Liberia i løpet av dagen.» Nyhetsmeldingene viser på sitt tørre og konsise vis at de uendelig lange «mindre» krigene har gått sin gang i sommerferien. Dialogstafett Men konflikt er mye mer enn krig, og så lenge folk møtes for konstruktiv dialog både før, under og etter krigsutbrudd er det håp. Det er i hvert fall tanken bak ISFiTs dialogseminarer, et konsept som har fått ringvirkninger langt utenfor lille Trøndelag. I høst starter russerne og tsjetsjenerne på egen hånd opp workshops og dialogseminarer i både Russland og Tsjetsjenia, og i Kashmir er datoene for slike møter allerede spikret. Dette er det fremste beviset på at ISFiT er noe mer enn en prateklubb. At arrangementet gir positive og ikke minst konkrete resultater også ut over selve festivaluken, sier leder for ISFiT 2005, Sæba Bajoghli. Da det årlige dialogseminaret ble arrangert på Røros i vår, ante ikke idealistene bak noe om rekkevidden de store ordene som ble utvekslet skulle få. Det spesielle i år var at vi hadde en hel dag med «future-workshop», der deltagerne skulle finne ut hva de kunne gjøre når de kom hjem, forteller temaleder Vegard Jordanger i prosjektet. For «hjem» for disse deltagerne er synonymt med områder hvor konfliktene synes uløselige. Borgerkrigen i Russland/Tsjetsjenia og grensestriden i Kashmir var altså to sentrale temaer i år. Og i hjemlandene har trondheimsbesøket nå inspirert unge ildsjeler til å starte opp dialogseminarer der likesinnede fra begge sider av grensen treffer hverandre, på tross av fiendskap som gjerne har kommet inn med morsmelken. Jordanger og de andre engasjerte frivillige i Norge hjelper de utenlandske fredsarbeiderne med å søke midler fra pengebingene til forskjellige organisasjoner og stiftelser. For rent praktisk er idealismen langt fra problemfri. Massive nettverk på elitenivå i politikk og næringsliv er stikkord, for eksempel når ISFiT i det hele tatt får visum til en tsjetsjener. I år skjedde akkurat det to timer før flyet hans gikk. Men også mer dagligdagse gjøremål vanskeliggjøres av konfliktene fredsarbeiderne vil bidra til å løse. Mulighetene for kommunikasjon er for eksempel veldig begrensede. Hvis en tsjetsjener skal sende mail til en venn i Russland må han reise til naborepublikken Ingutsjetia, sier Jordanger, som sammen med de andre ansvarlige for dialoggruppene i Trondheim skal fortsette å følge opp de nye vennene i utlandet. Gjenforening gir konfliktløsing Men hva foregår egentlig på de visjonære seminarene og workshopene? Målet er at deltagerne skal reflektere over hva en konflikt er generelt, såkalt «konfliktkunnskap». 14 Nyheter

15 TSJETSJENIA: Både før, under og etter utbruddet av krig må fiendene snakke sammen om konflikten, er tanken bak dialogseminarene. (Foto: Scanpix) FREDSARBEIDER: Hovedfagsstudent Vegard Jordanger bruker fritida på å konkretisere store ord. (Foto: Eivind Yggeseth) Det de lærer er at den endringen som oppstår mellom deltagerne i løpet av seminaret kan overføres til makronivå når de reiser hjem igjen. Det er blant annet sentralt å få deltagerne til å bli kjent med hverandre forut for selve konfliktanalysen. De fleste er redde for å gå inn i den materien, at det skal bli fiendtlig, forklarer Jordanger, som tror at dialogarbeidet også er et veldig godt utgangspunkt for andre typer fredsvirksomhet - alt fra menneskerettighetsarbeid til idrett. Det har en sterk symbolsk effekt når for eksempel den nye generasjonen indere og pakistanere kommer hit til Norge og faktisk blir venner, sier han. Dette kan høres noe diffust ut for utenforstående? Helt konkret dreier dette seg om gjenforening på tvers av grensene i konflikten. Dette er spesielt viktig mellom unge folk som kanskje får viktige stillinger i samfunnet seinere. Dermed har de gode erfaringer med å kommunisere med den andre siden og vil forhåpentligvis opprettholde nettverkene i etterkant. Det høres ikke ut som dette har noen ende? Vi kaller det «peace virus», smiler Jordanger. Vi kaller det «peace virus» Tredje ledd i fredskjeden Fredsviruset smittet også helt uventet en hel gjeng flyktninger som bor i Trondheim. De var «leid inn» for å hjelpe Jordanger og co. da de tidligere i år skulle lære russere og tsjetsjenere å lede workgroups. Forsøkskaninene ble kjempegira, ler Jordanger. Nå skal flyktningene fra Vikhamar asylmottak selv lede tilsvarende prosjekter på mottaket, og ledelsen skal ifølge Jordanger være svært entusiastiske over initiativet. Disse flyktningene er fantastiske ressurser. Vi snakker her for eksempel om en dommer, en lege og flere forretningsfolk. De har en genuin motivasjon for å hjelpe dem som har vært i samme situasjon, sier han. Asylsøkerne har også ytret muligheten for å drive med lignende fredsarbeid på heltid i framtida. Nye suksesser? Vi kommer uansett helt klart til å fortsette med workshops. Jeg ser kanskje for meg noe spissere tema, men det er for tidlig å si noe om vi for eksempel skal utvide dem, sier ISFiT-leder Bajoghli. Hun vil også at ISFiT skal tilrettelegge mest mulig for at deltagerne skal kunne sette konkrete planer ut i livet når de kommer hjem Vil for eksempel noen opprette et konflikthåndteringskurs hjemme, skal ISFiT gi drahjelp og så mye hjelp som mulig, avslutter Bajoghli, som har stor tro på dialogarbeidet som fredsskaping.ud Nyheter 15

16 RASKERE BREDBÅND TIL ALLE STUDENTER Fast pris pr. mnd. fra kr: Alle studenter som bestiller før 30. september får bredbånd med én høyere hastighet. Fast pris og fri bruk: Du betaler en fast pris uansett hvor mye du laster ned eller surfer. artic 2597 * Prisen gjelder rimeligste abonnement med to års oppsigelig kontrakt. Sjekk også om ditt studiested har egne avtaler med NextGenTel på Etablering for studenter kr 698,- (studentrabatt kr 100,-). Du trenger ikke fasttelefon: ADSL-basert bredbånd leveres gjennom telefonledningen, men du behøver ikke ha telefonabonnement for å kunne få bredbånd hos oss. Flerbruksmuligheter: Hos oss får du en ruter, og ikke bare et tradisjonelt modem. Det betyr at du kan ha flere PC-er på nett samtidig. Bestill på eller ring

17 Noen å snakke med til frokost? I mars 2005 strømmer det studenter fra hele verden til Trondheim for å delta på verdens største tematiske internasjonale studentfestival. 450 studenter fra over 100 land skal i løpet av ti dager feste, diskutere og få venner fra hele verden. Spennende innledere, engasjerende debatter, fester og konserter skal gjøre festivalen til en uforglemmelig opplevelse. Alt dette takket være innsatsen til over 350 engasjerte trondheimsstudenter. Engasjert og energisk? Bli med på å lage tidenes beste ISFiT-festival! Følgende stillinger skal besettes i styret: Nestleder Temasjef Økonomisjef Deltagersjef Kultursjef Prosjektkoordinator PR/info-sjef Ta kontakt med ISFiT-leder Sæba Bajoghli for mer informasjon: / mandag til fredag Master og Ph.D. utdanning ved Universitetsstudiene på Kjeller 42 spennende emner å velge blant i et godt faglig og sosialt miljø. Emnene kan inngå som del av ditt master- eller ph.d. studium innenfor følgende fagområder: - Kybernetikk og industriell matematikk - Elektronikk og fotonikk - Telematikk og datateknikk - Energi og miljø UniK underviser i samarbeid med UiO og NTNU. Universitetsstudiene på Kjeller Instituttveien 25, 2007 Kjeller Tlf: , faks

18 kronikk Sigurd Allern Professor i journalistikk Universitet i Oslo Journalistikkens trollspeil De færreste mennesker tror i dag at mediene «speiler» virkeligheten. I tilfelle ville det være snakk om tivolienes trollspeil, som forstørrer, forminsker og forvrir. Like sikkert vet vi at journalistikk ikke er «objektiv». Journalister velger og vraker, formulerer og vinkler, også når de omtaler saker der elementer i nyhetshistoriene handler om faktiske forhold hvor det er viktig å skille mellom sannhet og omtrentligheter eller løgn. Det vi tenker mindre over er at nyhetsmedienes nyhetsprodusenter, historiefortellere, redigerere og kommentatorer også «rammer inn» nyhetssakene, de setter dem inn i en kontekst som gjør dem gjenkjennbare, ja til fortellinger av en viss type. I alle former for kommunikasjon er vi selvsagt avhengig av tolkningsrammer som gjør isolerte hendinger mer begripelige. Men slike rammer kan finnes på mange nivåer, og hvilken tolkningshorisont nyhetene gis er med på å gi dem mening. Ofte glemmer vi at det også finnes andre måter å se tingene på. Et enkelt eksempel: Hvis det begås et ran eller et drap, vil vår forståelse av det som har skjedd og hvordan det bør følges opp, påvirkes av hvilke opplysninger som gis (evt. utelates) og hvordan saken vinkles. Hvis det legges vekt på at tidspunktet var natt til lørdag og åstedet nær en sentrumsrestaurant, vil vi knytte det til tidligere nyhetssaker om fredagsfyll, restaurantbråk og lignende. Understreker meldingen at ugjerningen har skjedd nær et asylmottak eller at «mørkhudete menn» ble observert i nabolaget, føyer historien seg inn i fortellinger om innvandrerkriminalitet og mislykket asylpolitikk. Like sikkert vet Dagbladet at hvis avisen etter en drapssak av denne typen inviterer Arne Huuse i Oslopolitiet til å synse om flyktninger og innvandrere, så vil han «slå fast» at politikerne er naive og at grensene i størst mulig grad bør stenges. Det gir en billig og dramatiserende forside. Oppfølgingen sørger Frp for, og Dagbladet vil da rutinemessig vaske sine hender på lederplass og ta avstand fra de mest primitive kravene. I politikken og i medienes dekning av politikken vil det hele tiden være kamp om hvordan det som skjer skal vurderes og i hvilken sammenheng det skal settes inn og forstås. Er USAs og Storbritannias invasjon og okkupasjon av Irak en fortsettelse av «krigen mot terror» eller et nykolonialistisk framstøt for å sikre USA en strategisk og økonomisk maktbase i Midtøsten? Svaret, og den tolkningsrammen vi legger til grunn, påvirker nødvendigvis hvordan vi oppfatter de enkeltstående nyhetene vi daglig får fra Irak, for eksempel om attentater eller demonstrasjoner. I presse og kringkasting handler «å ramme inn» (det engelske begrepet er framing) spesielt om utvelging og framheving. Det skjer både bevisst og mer ubevisst, for eksempel når journalister passivt Hvis det begås et ran eller et drap, vil vår forståelse av det som har skjedd og hvordan det bør følges opp, påvirkes av hvilke opplysninger som gis overtar tolkningsrammene som andre institusjoner eller elitekilder ønsker å etablere. Det siste ser vi ofte i den økonomiske journalistikken. Hvis Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå formidler samme oppfatning (for eksempel om bruken av oljepengene i norsk økonomi), og dette blir medienes felles tankegods, vil normalt politikere og økonomer med et annet syn vurderes av redaksjonene som om de befinner seg «utenfor virkeligheten» (som VG pleier å skrive om dem som ikke deler avisenes syn på en sak). I forbindelse med valgkamper er en vanlig medieramme det som amerikanerne kaller «the horse race», dvs. at det en velger ut og framhever er meningsmålinger, popularitetsbarometre, historier om vinnere og tapere, kort sagt politikk som en slags kampsport der det eneste som betyr noe er rivaliseringen om posisjonene, ikke innholdet i politikken. I de fire siste ukene foran Stortingsvalget i 2001 var for eksempel 41 prosent av de politiske nyhetene i TV 2 og 36 prosent av de politiske nyhetene i NRK av denne typen, dvs. at de handlet om galluper, valgkampen som valgkamp og spekulasjonene om hvem som ville bli statsminister. Ofte handler dette om at det interessante med et parti eller en politiker ikke blir forslagene, programpostene og slett ikke verdistandpunktene eller ideologien, det interessant blir stillingen på meningsmålingen og om partiet går opp eller ned. Hvem som geni- eller idioterklæres følger gjerne slike mønstre. Et parti eller en politiker med suksess på meningsmålingene får gjerne en velvillig og sjenerøs behandling, også av redaksjoner som ikke sympatiserer med det politiske budskapet. Ledernes svakheter blir lettere oversett. Tolkningsrammene omfatter det som kan forklare framgangen, for eksempel de budskapene velgerne 18 Debatt

19 Illustrasjon: Vegard Stolpnessæter ser ut til å like og egenskaper ved partilederne som teller positivt. På samme måte vil valgnederlag og dårlige meningsmålinger ofte lede til medierammer der nyhetsjournalisten eller kommentatoren framhever og velger ut de sidene ved et parti eller en partileder som kan forklare fiaskoen. Over tid forsterker dette politiske pendelbevegelser, slik at mediene har en tendens til å forsterke partienes oppturer og nedturer. Problemet med slike medierammer, spesielt når de blir dominerende, er at det blir liten plass for både alternative tanker og lite rom for politisk meningsutveksling og debatt. Alt skal tolkes inn i rammen: gir utspillet eller forslaget framgang (på gallupen) eller ikke? Et eksempel på en slik medieramme fikk vi i sommer i forbindelse med Medhaug-saken, der toppkandidaten for KrF i Rogaland måtte trekke seg etter en voldtektsanmeldelse. Politisaken ble senere henlagt og Valgerd Svarstad Haugland fikk mye oppmerksomhet og pepper i sentrale nyhetsmedier for hvordan hun taklet historien. Den dominerende medierammen i denne perioden var at utspill, intervjuer og andre nyhetshendinger ble vurdert i forhold til konsekvensene av saken for KrF i valget. Bidro hun til å løse motsetningene i Rogaland KrF? Konklusjonene på partilederens ulike utspill var her entydig negative. Problemet med denne medierammen er at den i praksis utelukker et annet viktig aspekt ved saken, nemlig at den i utgangspunktet handler om en ladet personkonflikt, med beskyldninger om overgrep. Saken er ikke avsluttet. I en slik konflikt må selvsagt Medhaug ha krav på rettssikkerhet og ikke utsettes for «synsing» fra medier og politikere. Samtidig kan ikke en henleggelse automatisk tolkes som et bevis for at kvinnen har løyet om hvordan hun har opplevd saken. Det står fortsatt strid om hva som har skjedd og hvor alvorlig det var. Svarstad Haugland har tydeligvis valgt å legge stor vekt på at kvinnen som anmeldte Medhaug ikke skulle bli ofret og tilsidesatt pga KrFs behov for «ro og orden» foran valget. Denne typen medmenneskelighet bryter kanskje med kortsiktige taktiske vurderinger. Men det er likevel oppsiktsvekkende at så mange og tunge medier klarte å behandle denne saken ut fra et ensidig og snevert valg- og gallup-perspektiv. Eller kanskje det likevel ikke er så overraskende. Konflikt-rammer er jo faste ingredienser i politisk journalistikk. Problemet for den politiske debatten er at mange av «bjellesauene» i den politiske journalistikken svært ofte tenker likt, kommuniserer godt med hverandre og bruker de samme vinklingene i sine kommentarer. Disse perspektivene overtas ofte passivt innenfor de politiske nyhetsavdelingene, og bruddene med slike medierammer kommer først hvis andre kilder med andre perspektiver og standpunkter får plass i spaltene og debattene. Tolkningsrammer er som nevnt nødvendig for å ordne og sortere flommen av inntrykk og nyhetsbiter. Problemet med dem er altså ikke at de finnes, men at de spesifikke tolkningsrammene som brukes vanligvis er så innbakt i tradisjonelle vinkler og byråkratisert kildekontakt at et etablerte medierammer framstår som naturlige, «objektive» og udiskutable. Debatt 19

20 leserbrev Engasjert, provosert eller indignert? Send leserbrev til Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere. Kvelende kvalitetsreform Med Kvalitetsreformen får vi den største omveltningen av høyere utdanning noensinne. Tettere oppfølging og tøffere krav gjør hverdagen vanskeligere for den engasjerte student. Vi er bekymret for de negative konsekvensene dette kan gi byens levende studentmiljø. Til sammen rekrutterer UKA, Samfundet og ISFiT om lag 2500 studenter som bruker fritida si på å lage arrangementer og skape kulturtilbud for resten av studentmassen og Trondheims befolkning for øvrig. Studentersamfundet er avhengig av de 900 studentene som driver Huset. UKAs 1300 frivillige arrangerer nok en gang Norges største kulturfestival i oktober. Og om to år er det igjen tid for verdens største internasjonale studentfestival, ISFiT. Det er studenter som står bak alt dette, og verdifull kompetanse bygges gjennom utallige timer med morsom jobbing. Billig brød og bra sirkus «Poenget er at Studentersamfundet vil og tør vise meningers mot», skriver Anniken K. Eid Kjeserud i sin siste kulturleder i Under Dusken før sommeren. Hun oppsummerer Håvard Hamnabergs styreperiode på Samfundet med å si at de har «speilet en imponerende bredde og dybde hva gjelder temaer og debattvilje». Styret tar utfordringen med å føre trenden videre. I høst tar vi opp temaer som varierer fra storpolitikk i FN til fest og moro i «Cure the Norwegian Stiffness», et festmøte om dans. Vi vil at alle skal finne noe som interesserer dem. En helaften med billig brød og bra sirkus, samlet på ett sted, gjør Studentersamfundet til en naturlig møteplass for studentene i byen. Et bredt spekter av arrangementer åpner for et Studentersamfund som er mer enn «bare rusbrus og disco»; her kan du starte kvelden med en middag på Edgar, ta inn litt Studenter med tunge frivillige verv har tidligere møtt liten forståelse fra universitetets side når studier og verv kolliderer. Vi har jobbet for at NTNU skal forstå verdien av det arbeidet som legges ned. Fag som Studenter i ledelse og Eksperter i team, kan med fordel erstattes med et frivillig verv. Vi ønsker oss et fag der vervet i seg selv gir vekttall. For tiden jobbes det med å nedsette en arbeidsgruppe som vil se på hvordan dette kan løses i praksis. Det er positivt at NTNU tar studentenes engasjement på alvor, og vi håper de fortsetter med det. Trondheim er kjent for sitt unike studentmiljø hvor engasjementet står sterkt, og dette bør fortsette. Margrethe Assev, leder, Studentersamfundet i Trondhjem Kristian Wright Kristoffersen. leder, UKA Sæba Bajoghli, leder, Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) hjerneføde på Samfundsmøtet og finne din musikk på en av Husets scener. Mange av høstens konserter er populære artister som favner et vidt musikalsk spekter. Dimmu Borgir, Håkan Hellstrøm og Saybia er trekkplastre som fyller Storsalen, og sammen med resten av høstens konserter finnes det noe for enhver smak også her. Styret tiltrådte under slagordet «det beste styret noensinne», og vi er freidige nok til å si at vi akter å leve opp til det. En klar målsetting for Styret er å gjøre Samfundet så attraktivt som mulig for det brede lag av studenter, og med høstens program tar vi et stort skritt i riktig retning. Våre forgjengere staket ut kursen mot en mer markert politisk profil enn tidligere. La det ikke være noen tvil om at vi akter å fortsette i samme stil. Margrethe Assev, leder Studentersamfundet i Trondhjem ISFiT og asylsøkere Jeg er nokså forundret over uttalelser i Under Dusken om folk som benytter ISFiT for å komme til Norge og søke asyl. Ut fra det som står skrevet, virker det som om disse menneskene bare kan oppfattes som kyniske og utspekulerte, og at de stort sett er interesserte i å utnytte ISFiTs gjestfrihet og «good will». Virkeligheten er at deres kamp ganske ofte handler om liv eller død, om fengsel eller frihet, om trygghet eller forfølgelse. Det er simpelthen ikke mulig å skaffe seg visum til Norge uten at man oppgir hvorfor man vil hit. Kongerikets ambassadører er ikke kjent for å utstede visum til mennesker som forteller at de vil hit for å søke asyl. Da er det bare én mulighet igjen, og det ser ut som folk benytter seg av den. De kom hit til ISFiT! Ildsjelenes skole-norge Høyre har endelig lykkes med å få gjennomslag for sitt syn på hvordan det skal være mulig å drive skole i Norge. Mye honnør gis også til Høyres samarbeidspartnere i denne saken. Hva er det som er så fint med den nye ordningen? Jo, det positive er at nå blir toppmotiverte og kreative menneskers engasjement for den norske skolen ivaretatt på en unik måte. Dette i motsetning til hvordan loven for norsk skole var før. Nå kan ildsjeler som har en god pedagogisk idé, etablere sin egen friskole. Det faglige innholdet må fortsatt minst oppfylle nasjonale standarder, men formidlingen av budskapet og organiseringen av skolen er liberalisert. Men vil ikke disse friskolene kun bli et alternativ for de barn og unge som har foreldre med fet lommebok? Nei, slik var det før. Tidligere har det vært slik i Norge at skoler etablert på privat engasjement, ikke har fått støtte i nærheten av de summer kommunale skoler har mottatt. Nå vil friskolene motta samme beløp per elev som den kommunale skolen i friskolens «hjemkommune» gjør per elev. I tillegg er det ikke lov å finansiere skolen gjennom foreldrebetaling eller skolepenger. Vil ikke den nye ordningen føre til at skolen blir offer for markedskreftene som jager profitt? Nei, det er ikke lov til å etablere friskoler med plan om å skape profitt Heller enn å tenke på at asylsøkere utnytter oss, er det kanskje lurt å tenke på asylsøkere som offer for den enorme økonomiske ubalansen som eksisterer mellom nord og sør. En ubalanse som skaper politisk uro i landene i sør og som gavner de rike land, også Norge. Når man arrangerer et så flott arrangement som ISFiT, må man innse at dette er den virkeligheten mange i verden må forholde seg til. Det er kanskje lurt at ISFiT sørger for å ha nødvendig mottaksberedskap og juridisk bistand klar til neste års arrangement. Her bør vi ta imot folk på en verdig og respektfull måte. Anthony Hawke Tidligere asylsøker fra Sør Afrika til eierne. På denne måten vil ikke markedskreftene få innpass i skolen. Det eneste som vil skje er at mennesker med gode, idealistiske hensikter og stor motivasjon vil bli oppmuntret til å drive egne skoler. Hva er galt med at toppmotiverte, idealistiske mennesker skal få drive private skoler som supplement til kommunale skoler? DET er et meget godt spørsmål! Finnes det virkelig politikere som er imot friskolene? Ja, dessverre er Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet imot friskoler i Norge. Dette fordi de ser for seg at likhet gjennom sentralstyring er bedre enn et mangfold med lokal tilpasning innen pedagogiske tilbud. Høyre vil alltid kjempe for en sterk offentlig skole. Men vi har ingenting i mot å slippe til mennesker som på bakgrunn av pedagogisk kreativitet og stå-påvilje har lyst til å starte sin egen skole. Vi vil derimot sikre de elevene som skal gå på slike skoler skikkelig finansiering fra staten, slik at det offentlige betaler like mye for alle elever i norsk skole. På denne måten sikrer vi oss mot at friskolene skal bli en rikmannsklubb, men et tilbud for den som ønsker det. Stem Høyre ved kommune- og fylkestingsvalget 2003! Magnus Ulseth Bystyrekandidat for Trondheim Høyre 20 Debatt

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer