Miljø- og helsedagene 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø- og helsedagene 2009"

Transkript

1 Miljø- og helsedagene 2009 Støy Konflikt ved etablering av asylmottak i rød flystøysone Sonja M. Skotheim avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten i

2 Forskrift om miljørettet helsevern 14.Meldepliktige virksomheter Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer: -Asylmottak -Hospitser -

3 Forskrift om miljørettet helsevern - Avdekker meldingen forhold som gjør at forskriftens krav om helsemessig forsvarlig drift ikke etterleves, kan kommunen kreve retting... før oppstart og utvidelse eller endring av virksomheten.

4 Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Bomiljøet omfatter fysiske sider i og ved områder der folk bor. Fravær av støy, lokal luftforurensning, stråling, smittestoffer, ulykker samt tilgang på rent vann er viktige forutsetninger for god helse og trivsel.

5 Saksopplysninger 1 Helsevernetaten ble av oppslag i avisene i august 2008 gjort kjent med Lopex Mottak AS sine planer om etablering av asylmottak i Fleslandsveien 72 HVE sendte brev med henstilling om å sende inn melding ihht krav i Forskrift om miljørettet helsevern HVE purret flere ganger muntlig Meldeskjema ble utarbeidet og sendt til Lopex

6 MELDESKJEMA FOR ASYLMOTTAK OG HOSPITS ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN Virksomhetens / mottaksstedets navn : Adresse : Mottaksleder: Telefon: Virksomhetens eier : Adresse Telefonnr : Dato : Virksomheten består av følgende : Ant. Ansatte: Ant. Beboere på asylmottaket/hospitset : Ant. Rom : Generelt : Er det utført radonmåling i lokalene? Ja Nei Hvis ja, vedlegg måleresultatene. Er virksomheten tilrettelagt for handikappede brukere? Ja Nei Er det foretatt en risikovurdering av følgende forhold : Kan trafikken medføre en helsemessig ulempe? Ja Nei Kan støy medføre en helsemessig ulempe? Ja Nei Kan utslipp til luft, grunn eller vann medføre forurensning? Ja Nei Er fare for ulykker og skader forebygget? Ja Nei Kan avfallshåndteringen utgjøre hygienisk risiko? Ja Nei

7 Øvrige forhold (Kryss av det som er relevant for virksomheten) Finnes det felles sanitæranlegg (toalett, dusjer) Ja Nei Er det et forsvarlig antall wc, dusjer og håndvasker for begge kjønn? Ja Nei Oppgi ant WC : ant. Dusjer : Er det egne toalett/bad for hvert enkelt boenhet? Ja Nei Virksomheten har : Privat vannforsyning / Kommunal vannforsyning Er vannforsyningssystemet godkjent av Mattilsynet? Ja Nei Er temperaturen i varmtvannsbeholder over 65 o C? Ja Nei Er kloakkavløpet godkjent av kommunen? Ja Nei Finnes det servering/salg av mat Ja Nei Er dette frambudet godkjent av Mattilsynet? Ja Nei Har rommene tilfredsstillende luftkvalitet? Ja Nei Har rommene tilfredsstillende belysning? Ja Ja Er det tilrettelagt med lekeplass for barna? Ja Nei Har virksomheten et internkontrollsystem som ivaretar kravene i forskriften? Ja Nei Internkontrollen må inneholde beskrevne rutiner for : Oversikt over regelverket, organiseringsansvar, renholdsplaner med instrukser og utførelse ( vedlegges meldingen) sikker/ ulykker, brannsikkerhet, avvik/ korrigerende tiltak, rutiner for intern gjennomgang/ vedlikehold av systemet. Dato: Underskrift virksomhetens leder:

8 Saksopplysninger 2 Asylmottaket åpnet Retur av meldeskjema mottatt Befaring ble gjennomført

9 Asylmottak Fleslandsveien Mottakssted for 45 beboere

10

11

12 Støysonekart I følge Avinors støysonekart etter T-1442

13

14 T-1442 Støy i arealplanlegging Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Eiendommer i rød flystøysone Mest støybelastete område Støyfølsomt bruksformål skal unngås Asylmottak er støyfølsomt bruksformål

15 Flesland flyplass - aktivitet flybevegelser i flybevegelser mellom og 06.00

16 Avinor sin beregning av støy i Fleslandsveien 72 Utendørs ekvivalent støynivå på 70 db(a) Innendørs lydnivå, soverom 40 db(a) Beregnet utendørs maks. støynivå er 92,8 dba

17 Miljø og helse en forskningsbasert kunnskapsbase Evivalente støynivå i soverom om natten ikke overstige 30 db(a) og maks støynivå målt med Fast tidskonstant (LpAF,max) bør være lavere enn 45 db(a) Utendørs bør ekvivalent og maksimalt støynivå ikke overstige henholdsvis 45 db(a) og 60 db(a) for at folk skal kunne sove med åpent vindu For å unngå alvorlige støyplager bør ekvivalent støynivå ikke overskride 55dB

18 Andre observasjoner Vanskelig å føre en samtale innendørs når fly tok av eller landet Bygningsmassen består av eldre bygninger Kun spalteventil i vindu eller ventil på vegg

19 Videre saksgang : HVE henstilling om flytting av asylanter til et annet mottakssted pga beliggenhet i rød flystøysone Klage via advokat Møte med Lopex mottak sin leder, advokat, UDI og HVE

20 Videre saksgang : Varsel om vedtak : pålegg om å etablere tilfredsstillende lydforhold eller flytte beboerne til et annet mottakssted. Frist: Vedtak ble sendt Klage fra Lopex på vedtaket Tillegg til klage fra Lopex

21 Helsevernetaten sitt vedtak : Med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern 14 annet ledd og 6 samt kommunehelsetjenesteloven 4a-8 pålegges Lopex Mottak AS å etablere tilfredsstillende lydforhold i Fleslandsveien 72 eller flytte beboerne til annet mottakssted innen Tiltak skal skriftlig tilbakemeldes Helsevernetaten innen fristens utløp.

22 Klage på HVE sitt vedtak : Vedtaket er vilkårlig og urimelig Tuftet på uriktig saksbehandling Utenfor HVE sin rettslige hjemmel

23 HVE behandlet klagen HVE foretok de undersøkelser klagen gir grunn til og fant ikke klagen begrunnet Saken ble derfor av HVE oversendt til Fylkesmannen i tilrettelagt stand i samsvar med forvaltningsloven

24 Fylkesmannen i Hordaland gjør slikt vedtak : Vedtak den av Helsevernetaten i stadfestes. Ny frist for retting settes til

25 Status Asylmottaket i Fleslandsveien 72 er under avvikling Lopex Mottak AS søkte, og fikk innvilget ny frist for avvikling til Nye mottakssteder for disse asylsøkerene er faglig vurdert av Helsevernetaten

26 Asylmottak i Bergen har det siste året hatt en enorm økning i antall asylmottak Har nå 455 asylsøkere fordelt på 25 mottakssteder

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter

Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Meldepliktige virksomheter jf. understående forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486 Forskrift om hygienekrav for frisører-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakningsvirksomhet

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I FREDRIKSTAD KOMMUNE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. SØKNAD OM GODKJENNING AV VIRKSOMHETENS NAVN GATEADRESSE

Detaljer

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ

LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ 2015/2016 BRATSBERG SKOLE LÆRING OG OPPVEKSTMILJØ I HENHOLD TIL 9A OG MILJØRETTET HELSEVERN Innhold Lærings- og oppvekstmiljøet på Bratsberg skole 4 Forord. 4 HELSE 5 MILJØ 5 SIKKERHET 6 1.0 BESKRIVELSE

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE

TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE TILSYN MED BARNEHAGER I HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt av Driftsutvalget: 27.10.10 1 Innholdsfortegnelse Innhold side Informasjon 3 Plan for tilsyn 5 Årsplan 6 Brev, varsel om tilsyn 7 Skjema 1, skjema til bruk

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven

Amdal Miljø Container AS, Stavanger kommune Oversending av tillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 02.07.2012 Vår ref.: 2008/8998 Arkivnr.: 473 Amdal Miljø Container AS Postboks 354 4067 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder.

Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune Sjekkliste/kriterier ved gjennomgang etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler for rektor/daglig leder. Skole: Adresse: Fylt ut av: Dato:

Detaljer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer

TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer TILSYNSMYNDIGHETEN FOR BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE TILSYN KVALITETSSIKRING FOR BARNEHAGER Overordnede retningslinjer Ansvarlig for planverk og revisjon: Rådmannen v/kommunalsjef-oppvekst. Perioden 2007

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole

INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole INTERNKONTROLLPERM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik skole 1 Innhold: Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap. 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Lover og

Detaljer

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen

Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Elevenes skolemiljø Medbestemmelse og systematisk oppfølging Grunnskolen Farsund kommune 2010 Innledning Opplæringsloven kapittel 9a, også omtalt som elevenes arbeidsmiljølov, ble innført 1.april 2003.

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern Sonja M. Skotheim Avd.leder Miljørettet helsevern Helsevernetaten sonja.skotheim@bergen.kommune.no Folkehelsedagane i Sogn og Fjordane 8.-9. november 2011 Helsevernetaten Strategisk

Detaljer

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL-

Utarbeidet: 20.03.10 Revidert: 11.10.10 Tilpasset virksomheten:11.06.10 INTERNKONTROLL- INTERNKONTROLL- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler & Opplæringsloven 9a Malvik kommune Hommelvik ungdomsskole Dette er et foreløpig dokument pr. 20.06.10. Ved revidering høsten 2011

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

Det er styrets ansvar. Oppsummering av funn fra tilsyn med private skoler i 2014

Det er styrets ansvar. Oppsummering av funn fra tilsyn med private skoler i 2014 Det er styrets ansvar Oppsummering av funn fra tilsyn med private skoler i 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Bakgrunn om tilsyn...5 1.1 Om tilsyn med private skoler... 5 1.2

Detaljer

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune

Helga og Torleif Straume. Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl., Fjell kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU02 12343001 09.12.2014 Kunde: Helga og Torleif Straume Flystøy gnr. 35, Bnr. 34 m.fl.,

Detaljer

HMS internkontroll etter helselovgivningen

HMS internkontroll etter helselovgivningen HMS internkontroll etter helselovgivningen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv Sonja M. Skotheim Avdelingsleder Miljørettet helsevern Etat for helsetjenester sonja.skotheim@bergen.kommune.no

Detaljer

Miljø og helse i barnehagen

Miljø og helse i barnehagen Veileder kortversjon Miljø og helse i barnehagen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Høringsforslag for barnehagevirksomheter (dat. 5.04.2013) IS-XXXX Heftets tittel:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV

SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV Harstad kommune SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER AV FAMILIEBARNEHAGE Underskrift: Sted, dato familiebarnehagens eier hjemmets eier DENNE SØKNAD SENDES:

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer