Teko Årsmøte. Loen 15. april Styreleder Frode Svarstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teko Årsmøte. Loen 15. april 2015. Styreleder Frode Svarstad"

Transkript

1 Teko Årsmøte Loen 15. april 2015 Styreleder Frode Svarstad

2 Aktuelle saker Utviklingstrekk Beskatning Ferdigvaresatsing Lønnsoppgjøret Teko kurs Innvilgede søknader 2

3 USA og EU Our first priority is making America a magnet for new jobs and manufactoring. President Barak Obama, February 12, 2013 Det er en økende grad av reindustrialisering av Europa 3

4 I Norge Oljeindustrien viser utflatende tendens Fastlandsindustrien er kommet mer i fokus Deler av fastlandsindustrien er relativt sett sterk Reduksjon av sysselsatte i oljerelatert virksomhet reduserer presset på lønningene og letter rekruttering Svak norsk krone slår flere veier, men samlet sett har det gitt norsk industri økt konkurransekraft Industriens suksess fremover forutsetter omstilling 4

5 Industripolitikk Regjeringen har signalisert vilje til å satse mer på industri i Norge. AP har bestemt seg for en industripolitisk satsing Dette betyr at vi ser konturene av et mer positivt rammeverk for industrien i Norge 5

6 Prosent Utviklingen i verdensøkonomien 3,5 Realvekst 3 2,5 2 1,5 1 0,

7 Hundreder Vekst i omsetning, ref. konjunkturrapporten 20% Omsetning Eksport Hjemme 15% 10% 14% 5% 7% 0% -5% -5% 2% Oljeklyngen -7% Øvrige -5% -10% 7

8 Redusert sysselsetting % 0% -10% -11% Oljeklyngen Øvrig -4% -1% -2% 3% -20% -49% -30% -40% -50% -60% Totalt Egne ansatte Innleide 8

9 Mrd kr Lavere petroleumsinvesteringer 240 SSB Norsk olje og gass OD DNB SSB, Konjunktur

10 Prosent Selskapsskatt siden Tyskland Norge Sverige Danmark 20 Finland UK

11 Viktigste strategiske grep fortsatt forankring i Norge råd fra våre toppledere Økt satsing på veibygging Økt fokus på innovasjon og næringsrettet forskning Økt produktivitet Helhetlig klima- og energipolitikk Gode incentiver for videre industriproduksjon i Norge 11

12 Behov for bedriftsskattereform Endringer i skattesystemet må favorisere nye investeringer i industrien I konjunkturrapporten ber bedriftene om at Norge gjennomfører: 1. Bedriftsskattereform som våre naboland 2. Fortsatt nedtrapping av formueskatten 3. Bort med kommunenes mulighet til å legge eiendomsskatt på arbeidende kapital 4. Bort med veksthindrende avgifter og doble virkemidler 12

13 Kurs i Tekoregi Kurs for sømoperatører i samarbeid med Amatec gjennomføres på den enkelte bedrift 19. og 20. mai Via University College i Herning Kvalitetssikring af garnkonstruktion samt udarbejdelse af specifikationer 10. og 11. juni Photoshop innføring september Photoshop videregående september InDesign innføring september InDesign videregående august eller oktober Digital markedsføring, strategikurs for ledere og mellomledere 13

14 Kurs under planlegging eller på idestadiet Kurs i tekstil materiallære Veving Andre ønsker? 14

15 Søknader behandlet i 2014 Bedrift Tiltak Beløp innvilget/utbetalt* 3B Fiberglass Norway Kompetanseheving statistikk og analyser *utbet Janusfabrikken Kompetanseheving * Brynje Bedriftsutvikling * Gudbrandsdalens Uldv. Utvikling av salgs/markedsavd.(fase 2) * Solberg Spinderi Strategi/bedriftsutvikling/ kompetanseheving * 3B Fibreglass Kompetanseheving av ledere * 15

16 Søknader behandlet i 2014 Bedrift Tiltak Beløp innvilget/utbetalt* Dale of Norway Etablering av besøkssenter ikke innvilget Frøystad Fiskevegn Strategiutvikling MøreNot FoU ikke innvilget Nofi Tromsø Innføring kvalitetsstyringssys Innvik Sellgren Kompetanseheving

17 Søknader behandlet i år Bedrift Tiltak Beløp innvilget/utbetalt* Gudbrandsdalens Uldvare Organisasjonsog lederutviklingsprogram Brynje Utvikling av bekledning Hansen Protection Innovasjonsprosjekt

18 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

19 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi Hvor viktig kan denne industrien bli for Norge? 19

20 Hva er ferdigvareindustrien? Hva er en ferdigvare? Varige gjenstander, bestående av flere komponenter, produsert for salg både B2B og B2C Hva er ferdigvareindustrien? De typiske bransjene er møbler, tekstil, klær, glass, porselen, belysning, metallvare, støperi, elektriske produkter, plast og byggevarer mv. 20

21 Ferdigvareindustri er sterke merkevarer 21

22 Ferdigvareindustrien er stor ansatte 115 milliarder kroner bedrifter 22

23 og større enn de fleste tenker over Reiseliv 70 mrd Ferdigvare 115 mrd Jordbruk/ skogbruk 20 mrd Næringsmidler 45mrd Sjømat 50 mrd 23

24 Ferdigvareindustrien har noen spesielle kjennetegn Ikke råvarebasert, ingen naturgitte fortrinn Konkurransekraft bygges på: - Erfaringsbasert kompetanse - Erfaringsbasert innovasjon - Design og produktutvikling - Merkevarebygging - Eksportstrategier 24

25 Hva konkurrerer ferdigvareindustrien på? Før: Kostnadseffektivitet, Nå: Innovasjon og merkevare 25

26 Ferdigvarebedriftene satser! Innovasjon/produktutvikling Produksjon og automatisering Marked/eksport Merkevarebygging Kompetanseutvikling 26

27 Norsk Industri satser på ferdigvarer FoU- og bedriftsutviklingsprosjekter (Lean, design, miljø mv.) Etterutdanning og rekruttering Kurs og seminarer Offentlige innkjøp Standardiseringsarbeid Eksport- og omdømmetiltak Rådgivning og markedsinformasjon Møteplasser og nettverk 27

28 Virkemiddelapparatets tilbud er ikke tilpasset ferdigvareindustrien Sektorsatsinger Næringsrettet FoU (prioriteringer) Sentrale eksportvirkemidler Reiseliv Sjømat Landbruk Maritim Olje/gass Helse Grønn vekst Klynger Hav Klima og miljø Velferd, helse, omsorg Bio- og nano-teknologi IKT Avanserte produksjonsprosesser Eksportfinans Eksportkreditt GIEK 28

29 Forskjeller på Forskning og Utvikling 29

30 Økt innovasjonstakt er avgjørende En stor del av innovasjon og utvikling i ferdigvare-industrien skjer i samarbeid mellom bedrifter, kunder og leverandører opp og ned i verdikjeden 30

31 Store muligheter ved en aktiv politikk 31% Ferdigvareeksport i prosent av total eksport i 2013 Ferdigvareeksport i prosent av total eksport % 24 % 165 mrd NOK 240 mrd NOK 8% 6 % 55 mrd NOK 5% Danmark Norge Sverige Kilde: Nordisk Råd, statistikkbankene i de nordiske landene/norsk Industri 31

32 En ferdigvaresatsing er et viktig bidrag for å gi Norge flere ben å stå på 32

33 Takk for oppmerksomheten 33

34 Lønnsoppgjøret 2015 Hans-Martin Møllhausen

35 Oppgjøret i prosenter og årslønnsvekst - arbeidere Årslønnsveksten består av Overheng industriarbeidere Tarifftillegg, inkl garantitillegg Lokal glidning; lokale tillegg (1,2 %) + ansiennitet, strukturelle endringer mv 1 % 0,3 % 1,4% Årslønnsvekst 2,7 % Lavere lønnsvekst i 2015 enn i

36 Oppgjøret i prosenter og årslønnsvekst - funksjonærer Årslønnsveksten består av Overheng 1,3 % Tarifftillegg Lokal glidning; lokale tillegg ansiennitet, strukturelle endringer mv 1,4% Årslønnsvekst 2,7 % Klart lavere lønnsvekst i 2015 enn i

37 Timelønnskostnader i norsk industri målt mot handelspartnerne *) Nasjonal valuta Felles valuta *) 25 land basert på OECDs handelsvekter Kilde: TBU 37

38 Lønnskostnader Oljeprisøkningen og innleiemarkedet av konsulenter har drevet lønnsveksten I 2015, 2015 og 2016 tørker dette markedet nå inn Grunnlaget for særnorsk lønnsøkning er borte Lønnsveksten ble ca 0,7 prosentpoeng lavere i 2014 Lønnsveksten antas å bli ca 0,7 prosentpoeng lavere i

39 Årslønnsvekst 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % Industriarbeidere Industrifunksjonærer Alle 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % ,5 % Kilde: TBU 39

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Kilde: Finansavisen 2 Den kollektive fornuft Stein Aabø i Dagbladet "Når krisen truer, virker den norske modellen på et rørende vis. Det kan nesten se

Detaljer

orten rrapp ktu un Konj

orten rrapp ktu un Konj Konjunkturrapporten Representativt utvalg Ca 500 industribedrifter På konsernnivå og fra datterselskaper 80 % av medlemsmassen (målt ved ansatte) Ca 100 000 ansatte Svært mange kvalitative kommentarer

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2012

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2012 Konjunkturrapport Norsk Industri 2012 2012 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 6. februar 2012. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. olsen, Malstrøm As utforming: Malstrøm As trykk: BK Grafisk,

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015

Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 Oslo kommune krav I Mellomoppgjøret 2015 24. april 2015 kl. 12.30 INNLEDNING Reguleringsbestemmelse for mellomoppgjøret 2015, Oslo kommune Det vises til Overenskomsten kapittel 18, 18.3.2 2. avtaleår.

Detaljer

Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien. Alf Tore Haug Manifestasjon 2013

Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien. Alf Tore Haug Manifestasjon 2013 Todelingen i norsk økonomi Perspektiver fra metallindustrien Alf Tore Haug Manifestasjon 2013 Grunnlagt av Sam Eyde i 1904 Eid av China National Bluestar siden 2011 2400 ansatte hvorav ca 1500 i Norge

Detaljer

Dokument nr. 8:59. (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg

Dokument nr. 8:59. (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg Dokument nr. 8:59 (2003-2004) Privat forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Sandberg om strukturelle endringer for å øke

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2013 Internasjonalisering Branding Robotisering Out- eller backsourcing? Made in Møre og Romsdal Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhald Leiar v redaktør

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer