Participatory Design. Dag Svanæs ITU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Participatory Design. Dag Svanæs ITU - 2009"

Transkript

1 Participatory Design Dag Svanæs ITU

2 Participatory Design PD røtter i Skandinavia Den politiske dimensjonen Eksempel: Utopia, Florence,, PD goes to America In-house development vs. Product development PD teknikker og vektøy PD workshop. Eksempel: P2P Wireless Card sorting, Affinity diagrams, a magic thing

3 Design: Kvalitetskriterier Den romerske arkitekt Vitruvius (ca f.kr.): Commodity, firmness, and delight. Commodity (utilitas): At det fyller et behov. Firmness (firmitas): At det er teknisk godt. Delight (venustas): At det er vakkert.

4 Colosseum i Roma (ca. 80 e.kr.) Commodity, firmness, and delight

5 Colosseum Commodity, firmness, and delight for hvem? Designtradisjonen snakker ikke om de forskjellige brukergrupper, og deres ofte motstridende behov.

6 Maktrelasjoner Ave, Caesar, morituri te salutant.

7 Anekdote 1: Amusement park

8 Enkel model

9 Kompleks virkelighet $$$ Business model

10 Anekdote 2: Fast food restaurant

11 Fast food = fast eating $$$ Business model

12 Teknologiens politiske dimensjon Eksempler: Windows vs. Linux (Microsoft vs. GNU/Open source) Yahoo & Google i Kina: tilgang til logdata. Politiets tilgang til mobiltelefon-logger. Ny lov i Sverige om logging av internet trafikk. Pasientjournal-systemer som fører til feilmedisinering. The digital divide (f.eks. web-baserte systemer i offentlig skole). Piratebay vs. Apple itunes Store. Binding av MP3 filer til ipod. Støtte for brukere med handicap på internet (nettbank, skat.dk,,,)

13 Skandinavisk interaksjonsdesign Commodity, firmness, and delight + a social/political/ethical dimension. Fer eksempel UTOPIA projektet ( ), Ehn, Bødker++: Inkludere brugere som design partnere Respektere brukerens tacit knowledge (tause kunnskap) Gi arbeideren mer makt vis-à-vis management. Storyboards/Scenarios Mockups/Paper prototyper Kjørende prototyper

14 Utopia Prosjektet: Sverige 81-86

15 Utopia Involvere brukere i design prosessen Mål: Utvikle systemer for konkrete brukere, i dette tilfelle grafisk industri og aviser. Samarbeidspartnere: Fagforening, Computer Science på Univ., arbeidere, firmaer/aviser.

16 Mock-ups

17 Storyboarding

18 Felt testing

19 Florence-prosjektet i Oslo Samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Regionsykehuset i Akershus Fokus på sykepleiernes rolle og deres behov for IT-støtte. Nært samarbeid med sykepleiere der de fikk styre utviklingen av systemet. Sammendrag av pasienter på avdeling

20 Typer av PD 1. Arena A: The individual project arena where specific systems are designed and new organizational forms are created. 2. Arena B: The company arena where breakdowns or violations of agreements are diagnosed and hitherto stable patterns of organizational functioning questioned and redesigned. 3. Arena C: The national arena where the general legal and political framework is negotiated which defines the relations between the various industrial partners and sets norms for a whole range of workrelated issues.

21 PD goes to America Skandinavisk context 1980: Sterke fagforeninger, politisk motivert In-house development (få brukere, ikke for salg) Produktet er ikke software, men for eksempel aviser. US Context 1990 Corporate America, Kommersielt motivert Product development (mange brukere, for salg) Produktet er software.

22 Grudin: Tre typer prosjekter 1. In-house development Konkrete brugere. Man kan gjøre sosio-teknisk design 2. Product development Mange potensielle brukere Software selges som et produkt. Vanskelig å gjøre sosio-teknisk design 3. Contract-based development Kontraktsformen gjør det vanskelig å gjøre iterativt og sosio-teknisk design.

23 Metoder og teknikker

24 Å spille ut roller i felten" Kuutti et al.: Improvising with low-fi prototypes in real-life situations. Buchenau & Fulton Suri: Experience prototyping

25 Rollespill og low-fi prototyping" Rollespill og low-fi prototyping har blitt brukt i participatory design prosjekter i Skandinavia siden Utopia prosjektet på 1980-tallet. Eksempel innen denne tradisjonen: Binder (CHI 99): Allowing workers to improvise functionality in the work context. In the participatory design tradition. Low-fi prototype

26 On the move with a magic thing

27 In-the-wild vs. workshop" In-the-wild : + Realisme: Man får masse kontekst gratis. - Vanskelig å fryse og spille ut alternative hendelsesforløp - Ikke en trygg omgivelse for å spille. Workshop: + Lett å spille ut alternative forløp. + Lett å utforske den sosiale dimensjonen. + Lett å lage prototyper in-situ. + Lett å fryse for å diksutere. - Realisme: Kontekst må skapes og kvalitetsikres.

28 Deltagende Design Workshop

29 Affinity Diagramming Post-it lapper med ideer/konsepter Plasseres på en whiteboard og flyttes. Pro: Bruk av 2D til visuell tenkning og felles forståelse.

30 Mock-ups

31 Mock-up evaluering

32 Eksempel 1: Trådløs P2P for tenåringer (2001)

33 Eksempel 2: Mobil IT på sykehus Teknologisk fokus på mobil og trådløs IT (PDAer og Tablets, WLAN, GPRS og 3G terminaler, Bluetooth, ID Tags).

34 Ny teknologi, Ny praksis Ny teknologi åpner for nye måter å utføre oppgaver, og nye samhandlingsmønstre. Teknologi Framtid Oppgaveanalyse Dramaworkshop med prototypimprovisasjon Nåtid Feltstudier Future workshops Nåtid Framtid Praksis

35 Workshop En dag i fullskalamodell 6-8 helseabeidere i to grupper 1-2 dramainstruktører / fasilitatorer Bruk av lo-fi mockups (skum, Post-it,,,) Registrering på video (1-2 personer) 2-3 utviklere som observatører.

36 Scenarie: Nåsituasjonen

37 Framtid: Prototyping

38 Framtid: En trådløs tablet

39 Eksempel 3: Familien Den mobile familien: Bruk av mobiltelefon og andre medier for å koordinere den moderne familien 2. Digital underholdning i hjemmet: Framtidens hjem m.h.t. mediebruk.

40 Gadgets, gadgets, gadgets

41 ..inn i de 1000 norske hjem.

42 Teknologiske rammebetingelser For å kunne arbeide effektivt med utvikling av brukscenarier og rollefigurer er det viktig å unngå lange diskusjoner om hva som er teknologisk mulig. Det er derfor nyttig å lage en liste av dingser og tjenester som vi antar vil kunne inngå i scenariene. Her er en liste basert på dagens hyllevarer ekstrapolert inn i framtiden. Alle hus og familier vil ikke ha alt dette, men det gir en ide om hva som vil være tilgjengelig for vanlige forbrukere.

43 Designforslag: Delt kalender Handlelisten også på hver enkelts mobiltelefon Kalender på kjøleskapdøren

44 Designforslag: framtidens hus Integrasjon av spill/tv/underholdning Huskanaler for å gjøre det mulig å ta med seg videostrømmer rundt i huset. Stor fleksibilitet i forhold til input og output. Spørsmål: Hvilken aktør i markedet skal ta seg av integrasjonen av alle dingsene og tjenestene?

45 Brukermedvirkning: MOBESITY Målgruppe: Overvektspasienter etter gastric-bypass operasjon. Internettportalen ble utviklet gjennom design-workshops med pasienter og helsetilbydere (brukersentrert design). Utviklet ved IDI-NTNU og testet ut i 6 mnd. med 40 pasienter. Inneholder kvalitetssikret informasjon, nettforum, meldinger til/fra helsepersonell, kalender. Ansett som nyttig både av pasienter og helsepersonell. 45

46 Case: Dataspill for opptrening Spesialutviklede kroppsstyrte dataspill muliggjør tilpasset oppfølging av pasientenes progresjon over internett. Prototyper utviklet gjennom designworkshop med fysioterapeuter. Sammenligning av Nintendo Wii, Playstation Move og Microsoft Kinect. 46

47 PD workshop game concept

48 Encasement prototype Physical shape inhibits compensation.

49 Hvorfor virker drama og prototyping?" En vanlig oppfatning at brukere kan observeres, snakkes med og testes på - men design og utvikling forstår de seg ikke på. Den kreative prosessen: Rollespill Historiefortelling Verktøymaking

50 Svakheter Scenariene gir et her og nå perspektiv på brukerens verden. Det mangler en systemforståelse av organisasjon og forhistorie. Prototypene gir også bare snapshots av ønsket teknologi. Det er opp til oss som systemutviklere å se systemene bak.

51 Den kreative prosessen" Rollespill ( som om ) Barn spiller rollespill spontant. Å fortelle historier ( hva hvis ) Barn lager historier spontant. Verktøylaging (praktisk intelligens) Barn elsker å lage ting.( LEGO, leire,,) Disse egenskapene trenger ikke å læres. Vi er alle fødte rollespillere, historiefortellere og verktøymakere. Vi trenger bare en omgivelse som tillater oss å la det skje. (Picture from toddlerstoday.com)

52 Workshop som designmetode" Likhetstrekk med empiriske metoder i samfunnsvitenskapene (f.eks. Intervjuer og spørreskjemaer) Kvalitetskriterier: Objektivitet: I hvilken grad kommer scenariene og ideene fra brukerne, og ikke fra fasilitatorene? Reliabilitet: I hvilken grad er scenariene nøyaktige beskrivelser av brukernes virkelighet? Validitet: Beskriver scenariene de aspektene av brukernes virkelighet som vi tror de beskriver? Generaliserbarhet: Er scenariene typiske for denne brukergruppen, og kan funnene generaliseres til andre brukere i samme brukergruppe?

53 Må brukes sammen med andre brukersentrerte metoder og teknikker Analyse og scenariebygging! Kravanalyse! Krav! Design and! Prototyping! Scenarier og personas! Lyd, bilde,! video, tekst! Video, papir-! prototyper! Prototyper! Papir, Flash,,! Testrapport! Hos utvikler! I felt eller lab! Feltstudier! og intervjuer! Dramaworkshop! Brukbarhets-! testing!

54 Rammebetingelser for brukernær utvikling

55 Understanding the context of use

56 Understanding the context of design Designer Bruker Software/ service/ produkt

57 Et komplekst nettverk av relasjoner og kommunikasjonskanaler Designer Bruker Software/ service/ produkt

58 Apple power button Apple PowerMac 6100 Mac: Power button PC: Floppy eject

59 Apple computer internal HW vs. SW. Desktop vs. Server vs. Laptop etc. Management / Programmers Meget komplekst organisatorisk problem.

60 Context-of-design: Anbud som anskaffelsesform Problemer med anbud: Ingen prosess-krav. All kontakt med sluttbrukere skjer før kontraktsinngåelse. Kvalitet på sluttprodukt er avhengig av stor bestillerkompetanse. Requirements analysis Pre-contract Requirements specification Requirements evaluation Design After contract (no user-centered activities!) Implementation, deployment Tender preparation Tender Evaluation of bids. Contract negitiations

61 Anbud + komplisert organisering Regionalt helseforetak Innkjøps/ITorganisasjon IT firmaer Sykehus Hospitals Software utviklere Brukere End-users (Leger, (Doctors, sykepleiere, Nurses,,) adm Problem: Stor avstand med mange nivåer og aktører

62 Interaksjonsdesignerens rolle Regionalt helseforetak Innkjøps/ITorganisasjon IT firmaer Interaksjonsdesigner Hospitals Sykehus Software utviklere Brukere End-users (Leger, (Doctors, sykepleiere, Nurses,,) adm

63 Rammebetingelser: Handover Beskrevet som et SvartePer spill. Alle ønsket å minimalisere eget ansvar. Det handlet om å sikre seg mot å få skylden hvis noe gikk galt. Man gir stafettpinnen videre til neste ledd.

64 Manglende livsløpsperspektiv Anbudet for anskaffelse og utvikling er skilt fra drift og innføring. Fragmentering i tid og stadig nye folk.

65 Stakeholder analyse A stakeholder is a person or organization who influences a system s requirements or who is impacted by that system. Images from

66 Stakeholders Have an active interest in the system because they ll actually use it or are directly involved in processes that the system will change; Must manage, introduce, operate, or maintain the system after its deployment; Are involved in developing the system as an architect, developer, tester, quality engineer, or project manager; Are responsible for the business or process that the system supports or automates; Have a financial interest (for example they ve ordered the system, paid for it, or are responsible for its sale); Constrain the system as regulators Are negatively affected by the system (so called negative stakeholders).

67 Critical, major, or minor If neglect might kill the project or render the system useless, the stakeholder s role is critical. If neglect would have a significant negative impact on the system, the stakeholder has a major role. If neglect would have marginal impact on the system, the stakeholder s role is minor.

68

69 Spørsmål Hvem er stakeholders (interessenter) i prosjektet? Hva er relasjonene mellom disse? Hvem er kritiske, viktige og mindre viktige interessenter? Finnes det interessekonflikter / trade-offs i prosjektet? Hva er prosjektets business model?

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013 TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013 Dag Svanæs IDI, NTNU Hvilken er best, og hvorfor? Hvordan måler man kvalitet? Evalueringskriterier! Diamanter: 4Cs Cut Carat Color Clarity Skihopping Evaluering:

Detaljer

Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner

Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner Casestudie av SamPro Morten Wold Henriksen Master i informatikk Oppgaven levert: Mai 2006 Hovedveileder: Eric Monteiro,

Detaljer

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Eksemplifisert gjennom utviklingen av et pilotprosjekt Prosjektdeltager: Sturla Rising Veileder: Niels Boye Master of Informations Technology (MI) med

Detaljer

Case-studie av organisatorisk kunnskapsforvaltning i et mellomstort IT-konsulentselskap

Case-studie av organisatorisk kunnskapsforvaltning i et mellomstort IT-konsulentselskap Case-studie av organisatorisk kunnskapsforvaltning i et mellomstort IT-konsulentselskap Lise Bulling Master i informatikk Innlevert: mai 2013 Hovedveileder: Herindrasana Ramampiaro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

BEHOVSDREVET. 02:BEHOV 1. utgave

BEHOVSDREVET. 02:BEHOV 1. utgave BEHOVSDREVET INNOVASJON 02:BEHOV 1. utgave :BEHOV INNOVASJON BEHOVSDREVET 1:UTFORDRINGEN 2:METODER FOR INVOLVERING AV BRUKERE 3:HVEM SKAL MAN OPPSØKE? 4:METODER FOR KARTLEGGING AV BEHOV 4.1:INTERVJU 4.2:OBSERVASJON

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

Innlevering IS-100 uke 35

Innlevering IS-100 uke 35 Innlevering IS-100 uke 35 Av: Glenn Greibesland Contents Innlevering IS-100 uke 35... 1 Svar med egne ord på de 5 spørsmålene/oppgavene som står på side 30 i boka, til venstre på sida, under: After reading

Detaljer

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv

Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Christine Sandvold Reidun Moldesæter Veileder Jan Gunnar Dale Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap Kull heltid 2013, innlevering mai 2015 Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie Kjerstin Wolter Bader Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon KS Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon Dokumentasjonsrapport for utvikling av SLIK Verktøy for ledelse av systematisk innovasjon i kommunene RAPPORT 6.6.2014

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Andrea Alexandra Fauli Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2013 Forord

Detaljer

Markedsorientering og informasjonskvalitet: På veien til ytelse

Markedsorientering og informasjonskvalitet: På veien til ytelse Markedsorientering og informasjonskvalitet: På veien til ytelse Vebjørn Storås Masteravhandling Master i markedsføring ved Høgskolen i Buskerud Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Hønefoss, november

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Masteroppgave Institutt for Informasjons- og Medievitenskap Mobil Journalistikk i TV2 Et kvalitativt studie av profesjonelle journalister og fotografers bruk av mobil teknologi Av

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

ERP-implementering sett fra konsulenters perspektiv

ERP-implementering sett fra konsulenters perspektiv ERP-implementering sett fra konsulenters perspektiv Lars Tovsen Veileder Eli Hustad & Dag H. Olsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del

Detaljer

Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB

Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB En casestudie i en norsk bedrift André Andersen og Henrik Haukom Veiledere Eli Hustad og Dag Håkon Olsen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Prosjektrapport. Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren.

Prosjektrapport. Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren. Prosjektrapport Informasjonssikkerhet og risiko ved bruk av fri programvare eller åpen kildekode i IKT-løsninger for helsesektoren En utredning Eva Henriksen Eva Skipenes Tittel: Informasjonssikkerhet

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer

Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser

Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser Fagrapport nr. 2-2015 Ardis Storm-Mathisen og Ingrid Kjørstad Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser SIFO 2015 Fagrapport nr. 2 2015 STATENS

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Bruk av IKT som verktøy for etter- og videreutdanning av lærere

Bruk av IKT som verktøy for etter- og videreutdanning av lærere Bruk av IKT som verktøy for etter- og videreutdanning av lærere Morten Gabrielsen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Design av personvernsinnstillinger for og med unge brukere av sosiale medier

Design av personvernsinnstillinger for og med unge brukere av sosiale medier Design av personvernsinnstillinger for og med unge brukere av sosiale medier Sylvia Beate Stang Saxlund Masteroppgave (60 poeng) ved Institutt for Informatikk UNIVERSITETET I OSLO 1.Mai 2014 I Sylvia Saxlund

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 84 RAPPORT RAPPORT Distribusjon/publisering av fri programvare Noen erfaringer med et slikt prosjekt Knut W. Hansson Rapporter fra Høgskolen

Detaljer

Brukbarhetstesting av en mobil butikkløsning i laboratorium og felten

Brukbarhetstesting av en mobil butikkløsning i laboratorium og felten Brukbarhetstesting av en mobil butikkløsning i laboratorium og felten En sammenligning av tre metoder Kenneth Devik Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI Norges

Detaljer

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren?

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Prosjektrapport Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? En intervjuundersøkelse blant helsepersonell med IKT-ansvar Helle Kise Hjertstrøm Tittel: Hva må til for bedre utnyttelse

Detaljer