Brukbarhetslaboratoriet ved NSEP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukbarhetslaboratoriet ved NSEP"

Transkript

1 Brukbarhetslaboratoriet ved NSEP (fra et forskningsperspektiv) Prof. Dag Svanæs NSEP Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap NTNU DnD arrangement

2 Oversikt 1. Hva er brukervennlighet (teori)? 2. Hva er brukersentrert design? 3. Brukbarhetslaboratoriet ved NSEP. 4. Brukbarhetstesting: Eksempler. 5. Brukermedvirkning i design: Eksempler. 6. Rammebetingelser for brukersentrert design. 7. Utleie av labben.

3 Hva er brukervennlighet? Usability oversettes ofte med brukervennlighet eller brukbarhet. Norsk språkråd anbefaler brukskvalitet. Funksjonalitet: Om det er mulig for brukere å få utført en funksjon. Brukervennlighet: Om brukere faktisk får det til.

4 Brukskvalitet: Hva sier teorien? Brukskvalitet (usability) er... the effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments (ISO :1998) Anvendbarhet, Effektivitet og Tilfredsstillelse for bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser

5 Konsekvenser for måling Hva ønsker man å måle? Anvendbarhet ( Effectiveness ) I hvilken grad lar oppgavene seg utføre med produktet? Dekker systemet de relevante funskjoner, og får brukerne til å bruke de? Effektivitet ( Efficiency ) Hvor effektivt lar oppgavene seg utføre? Krever kvantitative mål på hvor mye tid som går med til data trouble vs. tid til faktisk oppgave. Subjektiv tilfredstillelse ( Satisfaction ) Den opplevde brukskvalitet. Krever tester, intervjuer, feltstudier, spørreskjemaer etc. for å fastslå den enkelte brukers opplevelse av systemet. Viktig for aksept.

6 Hvordan måler man et produkts brukskvalitet Eksempel: Spiseredskaper. Brukskvalitet er anvendbarhet, effektivitet og tilfredsstillelse...

7 ...for bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser.

8 En usability matrise OK +/- X +/- OK X X +/- OK

9 Brukskvalitet vs. andre egenskaper Brukskvalitet er en kontekst-avhengig egenskap ved et produkt. Det er en relasjon mellom produktet og dets context of use. Det er bare meningsfylt å måle brukskvalitet når man kan svare på: Hvem er brukerne av produktet? Hva ønsker de å bruke det til? Hvor, og i hvilken sammenheng skal det brukes? Eksempler på det motsatte (kontekst-uavhengige egenskaper): Vekt, Størrelse, Farge, Prosessorhastighet. Disse egenskapene er de samme på mandag og tirsdag, for Ole og for Kari, på kontoret og på gaten.

10 Konsekvenser for måling Forutsetninger for design og evaluering av brukskvalitet: Hvem er brukerne av produktet? Krever tilgang til faktiske brukere: f.eks. leger, sykepleiere, pasienter, administratorer,, Hva ønsker de å bruke det til? Krever detaljert kartlegging av arbeidspraksis og informasjonsflyt. Hvor, og i hvilken sammenheng skal det brukes? Krever kunnskap om fysiske omgivelser, og mulighet til å observere og teste i faktiske omgivelser eller simulere disse i et laboratorium.

11 Brukersentrert design Xerox Star (1980) Brukergrensesnittet var basert på resultatet fra en rekke brukbarhetstester av forskjellige versjoner. Gradvis forfining som designmetode.

12 1980: Gradvis forfining Design / redesign Brukbarhetstesting Eksempel: Utviklingen av ikonet for dokumenter på skrivebordet.

13 Metoder og teknikker Løkker med feedback fra bruk I alle faser av produktutviklingen Planlegge iterative prosesser Forstå brukere og oppgaver Brukermedvirkning Gir eiendomsforhold til produktet Som verifikasjon og informasjonskilde Konkret tenking Piler og bokser må suppleres med konkrete eksempler

14 ISO :2010 prosess Identifisere behov for brukersenteret design! Forstå og spesifisere brukssammenheng! Evaluere design mot krav! Systemet tilfredstiller bruker og organisasjons krav! Spesifisere bruker og organisasjons krav! Utvikle designløsninger!

15 Eksempel:

16 Brukbarhetslaben ved NSEP Lab for testing og design av helse-it NFR-finansiert prosjekt ved IDI NTNU Totalramme NFR/NTNU: 1.5 Mill. til utstyr. Egeninnsats NTNU: 50% lab. ingeniør i perioden. Prosjektsansvarlig: Prof. Dag Svanæs, IDI.

17 Brukere av laben NTNUs vitenskapelig ansatte og stipendiater: Utvikling og brukbarhetstesting av eksperimentelle systemer. Utvikling og evaluering av utviklingsmetoder. St.Olav og resten av helse-norge: Uttesting av nytt utstyr før og etter anskaffelse. Industri og FoU: Uttesting av produkter og prototyper.

18 Kontorarbeid vs. klinisk arbeid En oppgave av gangen Fysisk i ro Få avbrudd Individuelle oppgaver Mange oppgaver Fysisk i bevegelse Mange avbrudd Kollektive oppgaver

19 NSEP lab

20 Laboratoriet i bruk Kameraer og mikrofoner i taket. Labområde Kontrollrom

21 Kontrollrom

22 Teknisk utrustning i laben Styrbare kameraer i taket Trådløse mikrofoner på brukerne Trådløst spion- kamera for brille Faste mikrofoner i rommet. Speiling av faste PCer og trådløse PDAer Speiling ved hjelp av KVM over IP

23 Datainnsamling, mobile enheter

24 Datainnsamling, mobile enheter Speiling Video

25 Eye tracking (Tobii)

26 Heat maps

27 Ta med utviklerne inn

28 Analyseverktøy Noldus - The observer

29 Noen tester gjennomført Deriga/Visma MedAxess/MinHelse Profdoc: Winmed 3.0 Siemens/HEMIT: Doculive 6.0 KMF DIPS/AHUS: DIPS m/medikasjonsmodul. HealthCom HealthCom Doctor Konklusjon: 1. Brukervennligheten ved norske EPJ-systemer har forbedringspotensiale. 2. Brukbarhetstesting bidrar til å forbedre brukervennligheten.

30 Vanlige desktopsystemer (Digital video, HDTV-oppløsning)

31 MinHelse med Kreftpasienter 14 kreftpasienter og 14 i kontrollgruppe Samme oppgave. Målte task completion. Store forskjeller Gjennomførte alle oppgavene Hovedoppgave Anita Das, NTNU Kreftpasienter Kontrollgruppe

32 Eksempel 2: Bruk av mobil og PC sammen

33 Eksempel 3: Systemer med mange brukere

34 Eksempel 5: Kontekstsensitive systemer

35 Brukbarhetstest av ekurve Samarbeid mellom NSEP, sykehus, regional IT-avdeling og leverandør 2007: Utarbeidelse av bruksscenarier Testing med dagens teknologi (papir + dagens ITsystemer) 2009: Brukbarhetstesting med første leveranse.

36 Elektronisk kurve St.Olav

37 Scenarie for testing 1. Vaktskifte Kl Forrige sykepleier gir rapport til sykepleier (ca 5 min) 2. Previsitt Kl : Sykepleier og lege. 2 stk. PC med Doculive. En til hver. 3 stk. kurvemapper. Informasjon. Gjøre seg kjent med pasientene hver for seg. (5-10 min.) Previsitt. 5 min. pr. pasient (totalt 15 min.) 3. Visitt_ Maks min. 3 stk. pasienter. 4. Dokumentasjon / Medisinering (delvis parallelt). Lege dokumenterer på previsittrommet. Sykepleier administrerer medisiner (venter på papirkurven) Ca 10 min

38 Nesten ekte previsitt/visitt Omgivelser = romkonfigurasjon, møbler, papirbaserte medier, eksisterende programvare og teknisk utstyr, lysforhold, støynivå,

39 PC på tralle Papir vs. PC Lege på vei inn til pasient med PC slått opp foran seg. Finner fram en papirlapp fra lomma: Der ja.. En penn.. Skrive et lite notat til meg selv...

40 Hva måles ved fullskalatest? ISO: Oppgavegjennomføring: Sammenbrudd, antall oppgaver ok Tidsbruk: Tid pr. oppgave Tilfredstillelse: SUS + intervju Utover ISO: Hvordan påvirker ny teknologi arbeidsflyten og rekkefølgen ting blir gjort i? Hvordan påvirkes rollefordelingen lege/sykepleier? Hvordan påvirkes dialogen mellom helsearbeider og pasient? Hvordan påvirker systemet diagnosene som settes (?) Uventede konsekvenser. Hvordan liker legene og sykepleierne elektronisk vs. papirbasert? Effekt av opplæring.

41 Lag på lag med problemer avdekkes GUI-problemer Ergonomi: hardware, plassering i rom,, Medisinsk korrekt? Tilpasset arbeidsflyt og rollefordeling Sikkerhet Integrasjon med andre IT-systemer Ansvarsfordeling mellom sykehus, helseforetak, leverandør,,.

42 Brukbarhetstest DIPS / AHUS Samarbeid NSEP, DIPS, AHUS. Lab simulering av forordning og administrering med kjørende versjon. Gjennomført i mai 2008, før igangsetting. En rekke problemer identifisert og meldt tilbake. Implementert i oktober 2008 på AHUS, men trukket etter 13 dager.

43 Endose AHUS Selve brukergrensesnittet. I tillegg: Dialogen mellom pasient og helsearbeider. Strekkoder. Mobilitet (batterilevetid, ergonomi, skjermstørrelse, lys,,) Hygiene (keyboard, strekkodeleser, vogn,,).

44 Pasientsikkerhet Eksempel: Smertemonitor for bevisstløse pasienter ( 100% smertefri )

45 Brukermedvirkning: MOBESITY Målgruppe: Overvektspasienter etter gastric-bypass operasjon. Internettportalen ble utviklet gjennom design-workshops med pasienter og helsetilbydere (brukersentrert design). Utviklet ved IDI-NTNU og testet ut i 6 mnd. med 40 pasienter. Inneholder kvalitetssikret informasjon, nettforum, meldinger til/fra helsepersonell, kalender. Ansett som nyttig både av pasienter og helsepersonell. 45

46 Case: Dataspill for opptrening Spesialutviklede kroppsstyrte dataspill muliggjør tilpasset oppfølging av pasientenes progresjon over internett. Prototyper utviklet gjennom designworkshop med fysioterapeuter. Sammenligning av Nintendo Wii, Playstation Move og Microsoft Kinect. 46

47 Rammebetingelser: Anbud Problemer med anbud: Ingen prosess-krav. All kontakt med sluttbrukere skjer før kontraktsinngåelse. Kvalitet på sluttprodukt er avhengig av stor bestillerkompetanse. Requirements analysis Pre-contract Requirements specification Requirements evaluation Design After contract (no user-centered activities!) Implementation, deployment Tender preparation Tender Evaluation of bids. Contract negitiations

48 Rammebetingelser: Organisering Regionalt helseforetak Innkjøps/ITorganisasjon IT firmaer Sykehus Hospitals Software utviklere Brukere End-users (Leger, (Doctors, sykepleiere, Nurses,,) adm Problem: Stor avstand med mange nivåer og aktører

49 Rammebetingelser: Handover Beskrevet som et SvartePer spill. Alle ønsket å minimalisere eget ansvar. Det handlet om å sikre seg mot å få skylden hvis noe gikk galt. Man gir stafettpinnen videre til neste ledd.

50 Manglende livsløpsperspektiv Anbudet for anskaffelse og utvikling er skilt fra drift og innføring. Fragmentering i tid og stadig nye folk.

51 Anbud, organisering, handover Regionalt helseforetak Innkjøps/ITorganisasjon IT firmaer NSEPs brukbarhetslab Sykehus Hospitals Software utviklere Brukere End-users (Leger, (Doctors, sykepleiere, Nurses,,) adm Utfordring: Sikre brukskvaliteten på IT-systemene

52 Utleie av labben Laboratoriet brukes primært til forskning og undervisning, men ved ledig kapasitet så kan den leies av NTNU for utføring av brukbarhetstester. To modeller: 1. Leie av lab med teknisk hjelp: Oppdragsgiver stiller selv med testpersoner og testoppsett, og gjør analysen selv. Timepris. 2. Utføring av test med rekruttering, testplanlegging, testgjennomføring og analyse: Testoppgaver og målgruppe utformes i samarbeid med oppdragsgiver. Oppdragsgiver får en CIF testrapport etter endt oppdrag med liste av brukbarhetsproblemer og forslag til forbedringer. Totalpris.

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013 TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013 Dag Svanæs IDI, NTNU Hvilken er best, og hvorfor? Hvordan måler man kvalitet? Evalueringskriterier! Diamanter: 4Cs Cut Carat Color Clarity Skihopping Evaluering:

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Brukbarhetstesting av en mobil butikkløsning i laboratorium og felten

Brukbarhetstesting av en mobil butikkløsning i laboratorium og felten Brukbarhetstesting av en mobil butikkløsning i laboratorium og felten En sammenligning av tre metoder Kenneth Devik Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI Norges

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Repetisjon om evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme om Verdsette Vurdere,

Detaljer

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Eksemplifisert gjennom utviklingen av et pilotprosjekt Prosjektdeltager: Sturla Rising Veileder: Niels Boye Master of Informations Technology (MI) med

Detaljer

Pasientsignalsystemet

Pasientsignalsystemet Pasientsignalsystemet - samspill mellom IKT og sengetunsorganisering Rose Simeon Ukwitegetse Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Mars 2011 Hovedveileder: Lill Kristiansen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Brukervennlig og sikker innlogging på sykehus: dagens praksis og forslag til alternative løsninger

Brukervennlig og sikker innlogging på sykehus: dagens praksis og forslag til alternative løsninger Brukervennlig og sikker innlogging på sykehus: dagens praksis og forslag til alternative løsninger Endre Fuglseth Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt

ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt ProtoMODL: En hybrid notasjon for å beskrive interaksjon i grafiske brukergrensesnitt Anders Eivind Bråten Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI Medveileder(e):

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

SAMSPILLET BRUKER OG SYSTEM EN USABILITY/BRUKERVENNLIGHETS- UNDERSØKELSE AV ET ELEKTRONISK TURNUS/VAKTPLANSYSTEM

SAMSPILLET BRUKER OG SYSTEM EN USABILITY/BRUKERVENNLIGHETS- UNDERSØKELSE AV ET ELEKTRONISK TURNUS/VAKTPLANSYSTEM SAMSPILLET BRUKER OG SYSTEM EN USABILITY/BRUKERVENNLIGHETS- UNDERSØKELSE AV ET ELEKTRONISK TURNUS/VAKTPLANSYSTEM Tema: Interaksjonen mellom et elektronisk turnus/vaktplansystem og ansvarlig bruker av systemet

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Informasjonssikkerhet i pasientrettede informasjonssystemer basert på åpen kildekode-komponenter

Informasjonssikkerhet i pasientrettede informasjonssystemer basert på åpen kildekode-komponenter Informasjonssikkerhet i pasientrettede informasjonssystemer basert på åpen kildekode-komponenter Ørjan Dowerdock Johansen Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs, IDI

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER Fredag 2 juni Tid: 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER Fredag 2 juni Tid: 0900-1300 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kontakt under eksamen: John Krogstie Telefon: 93417551 EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Byggenæringen ved BYGG21 DATO 2015-01-29

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Byggenæringen ved BYGG21 DATO 2015-01-29 SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Forprosjektrapport Sentralbord:+47 73 59 03 00 Telefaks: [Institute telefax] ts@sintef.no sintef.no/teknologi-og-samfunn NO 948 007 029

Detaljer

Nasjonal IKTs tiltak 39 Rapport fra prosjektgruppen. v. 1.0, 31.8.2011

Nasjonal IKTs tiltak 39 Rapport fra prosjektgruppen. v. 1.0, 31.8.2011 Nasjonal IKTs tiltak 39 Rapport fra prosjektgruppen v. 1.0, 31.8.2011 INNHOLD INNHOLD... 2 TABELLER... 5 FIGURER... 5 Bakgrunn... 7 Mål... 7 Delmål 1... 7 Delmål 2... 7 Organisering og gjennomføring...

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Feilsøkingsapplikasjon for smartmobil

Feilsøkingsapplikasjon for smartmobil INF2260 Interaksjonsdesign Høst 2011 Feilsøkingsapplikasjon for smartmobil Stig A. Bergaust, Jane M. Fjæreide, Abdelhakeem Atif, Leon Ho INNHOLD 1 Oppsummering 3 2 Introduksjon 4 2.1 Motivasjon 4 2.2 Beskrivelse

Detaljer

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet

Detaljer

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo. Forord Dette er en masteroppgave som er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU og studieretning for bygg- og eiendomsforvaltning våren 2006. Oppgaven er utført i samarbeid med Multiconsult

Detaljer

Trådløst Pasientsignalsystem

Trådløst Pasientsignalsystem Trådløst Pasientsignalsystem Hvordan påvirker et trådløst pasientsignalsystem kommunikasjonen mellom pasient og pleier? Jon Anders Rygh Helseinformatikk Innlevert: Februar 2013 Hovedveileder: Pieter Jelle

Detaljer