TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013"

Transkript

1 TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Vår 2013 Dag Svanæs IDI, NTNU

2 Hvilken er best, og hvorfor?

3 Hvordan måler man kvalitet? Evalueringskriterier! Diamanter: 4Cs Cut Carat Color Clarity

4 Skihopping Evaluering: Lengde + Stil Stil (max. 3x20): Tilløp Svev Landing

5 Kommunen på Internett/telefon Tjenestekvalitet: Internett e-post Telefon

6 Dataspill Evaluering: Genre (shooter, sport, sosial,,) Historie/Narrativ Gameplay/Controls Fun Spillbarhet/gjenspillbarhet Grafikk, video og lyd Totalinntrykk

7 Mobiltelefoner Pris Brukervennlighet/design Funksjon Kommunikasjon Fra:

8 Mobiltelefoner Pris Brukervennlighet/design Funksjon Kommunikasjon Fra:

9 Kvalitet: Digitale kameraer Pris + Bildekvalitet + Batteri + Brukervennlighet Fra: Test av digitalkameraer i mars 2009

10 brukervennlig kamera

11 lite brukervennlig

12 Hva er brukervennlighet? Usability oversettes ofte med brukervennlighet eller brukbarhet. Norsk språkråd anbefaler brukskvalitet.

13 Brukervennlighet Fra: Test av digitalkameraer i mars % av total

14 Hva er brukervennlighet? Jacob Nielsen 1993:

15 Brukskvalitet: Hva sier teorien? Brukskvalitet (usability) er... the effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments (ISO ) Anvendbarhet, Effektivitet og Tilfredsstillelse for bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser

16 Anvendbarhet (Effectiveness) the accuracy and completeness with which specified users can achieve specified goals in particular environments Nøyaktighet og kompletthet (detalj/helhet) for bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser

17 Effektivitet (Efficiency) the recources expended in relation to the accuracy and completeness of goals achieved Resursbruk i relasjon til nøyaktigheten og komplett-heten av målene som oppnåes for bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser

18 Tilfredstillelse (Satisfaction) the comfort and acceptability of the work system to its users and other people affected by its use Behag og aksept av et arbeidssystem for: systemets brukere og andre som blir påvirket av dets bruk

19 Hvordan måler man et produkts brukskvalitet Eksempel: Spiseredskaper. Brukskvalitet er anvendbarhet, effektivitet og tilfredsstillelse...

20 Konsekvenser for måling Hva ønsker man å måle? Anvendbarhet ( Effectiveness ) I hvilken grad lar oppgavene seg utføre med produktet? Dekker systemet de relevante funskjoner, og får brukerne til å bruke de? Effektivitet ( Efficiency ) Hvor effektivt lar oppgavene seg utføre? Krever kvantitative mål på hvor mye tid som går med til data trouble vs. tid til faktisk oppgave. Subjektiv tilfredstillelse ( Satisfaction ) Den opplevde brukskvalitet. Krever tester, intervjuer, feltstudier, spørreskjemaer etc. for å fastslå den enkelte brukers opplevelse av systemet. Viktig for aksept.

21 ...for bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser.

22 En usability matrise OK +/- X +/- OK X X +/- OK

23 Brukskvalitet vs. andre egenskaper Brukskvalitet er en kontekst-avhengig egenskap ved et produkt. Det er en relasjon mellom produktet og dets context of use. Det er bare meningsfylt å måle brukskvalitet når man kan svare på: Hvem er brukerne av produktet? Hva ønsker de å bruke det til? Hvor, og i hvilken sammenheng skal det brukes? Eksempler på det motsatte (kontekst-uavhengige egenskaper): Vekt, Størrelse, Farge, Prosessorhastighet. Disse egenskapene er de samme på mandag og tirsdag, for Ole og for Kari, på kontoret og på gaten.

24 Konsekvenser for design Forutsetninger for design og evaluering av brukskvalitet: Hvem er brukerne av produktet? Krever tilgang til faktiske brukere: f.eks. tenåringer, pensjonister, studenter, leger, statsministre Hva ønsker de å bruke det til? Krever detaljert kartlegging av arbeidspraksis og informasjonsflyt. Hvor, og i hvilken sammenheng skal det brukes? Krever kunnskap om fysiske omgivelser, og mulighet til å observere og teste i faktiske omgivelser eller simulere disse i et laboratorium.

25 Context of use Riktige brukere Riktige oppgaver Riktige omgivelser

26 Context of use Riktige brukere Riktige oppgaver Riktige omgivelser

27 Hvilken er mest brukervennlig? Svar: Det kommer an på brukssituasjonen.

28 Technology Acceptance Model Aksept = Nytte + Brukervennlighet

29 The user experience Brukeropplevelsen er totalopplevelsen av systemet i bruk. For brukeren er brukergrensesnittet systemet. Brukere forholder seg ikke til abstraksjoner, men til det konkrete. Dette vet designere. En mobiltelefon er ikke en datamaskin med radio, taster, skjerm og batteri. Det er en mobiltelefon, en Android telefon og det er min mobiltelefon. Aksept krever at brukergrensesnittet blir akseptert. Et godt brukergrensesnitt er en nødvendig med ikke tilstrekkelig betingelse for kvaliteten til totalsystemet.

30 Beyond usability Interaksjonsdesign handler om langt mer enn usability: Nytteverdi (utility) Desirability (et must have produkt) Branding (iphone, ipod, Nike,,) Sosiale medier (Facebook, Twitter,,) Integrasjon med andre produkter (Nike sko + ipod) Vanity (diamantbelagt Nokia)

31 Historikk...

32 Historikk: 1945 Realitet og visjon ENIAC Den første store digitale computer. Utførte 5000 operasjoner pr. sekund. Brukte 150kW elektrisitet. Tilsvarer 1/ av en laptop, brukte 1000 ganger så mye energi. MEMEX "a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility Vannevar Bush: As We May Think (1945)

33 Visjoner og prototyper 1963: Ivan Sutherland, MIT, TX2 Sketchpad - første interaktive grafiske editor brukte lyspenn til å tegne på skjermen (Se video)

34 Visjoner og prototyper Doug Engelbart på Stanford ARC (augmented research center) eksperimenterte med input devices Musen var best - en tidlig prototype i tre

35 1969 Visjon: Dynabook "enough power to outrace your senses of sight and hearing, enough capacity to store for later retrieval thousands of pageequivalents of reference material, poems, letter, recipes, records, drawings, animations, musical scores, waveforms, dynamic simulations, and anything else you would like to remember and change " (Alan Kay and Adele Goldberg, "Personal Dynamic Media," Computer, March 1977, 31.)

36 1978 Xerox: Alto og Smalltalk Alto A4 bitmap display Mus Grafisk brugergrenseflade Nettverk (LAN) En-bruker Smalltalk Objekt-orientert programmering

37 1980 Xerox Star Innovasjoner: Desktop, vinduer, ikoner, mapper, menyer, knapper, dialogbokser, WYSIWYG, objekt-orientert arkitektur.

38 1984 Apple: Macintosh Lisa (1983) Macintosh (1984)

39 Videoer Apple ad Superbowl 1984 før Macintosh release Implisitt referanse til George Orwell 1984 Regissør: Ridley Scott (Blade runner, Alien,Gladiator,,) Knowledge navigator(1987) Visjon for framtiden i 1987 (før internett og laptops).

40 Xerox Star - Nye yrkesgrupper ENIAC, UNIVAC etc: Programmerere, elektronikkeksperter, matematikere Xerox Star ( ): Programmerere Psykologer Grafiske designere Et nytt felt er født: Interaksjonsdesign!

41 Interaction Design Interaction Design defined (ixda.org): Interaction Design is the professional discipline that defines the behavior of interactive products and how products communicate their functionality to the people who use them Good interaction design makes products ranging from computer software to clock radios to cars more useful, usable, and desirable (Liz Sanders/SonicRim)

42 Kvalitetskriterier...useful, usable, and desirable The Roman architect Vitruvius (50 BC): Firmness, Commodity and Delight. Firmness/Strength: Technically well made. Commodity/useful: Usability, fits the needs. Delight/desirable: Eye pleasing, culturally/socially desirable, interesting.

43 Fokus på brukeren var lite systematisert før ca Tidligste store industrielle satsing: 1975 Xerox PARC (Palo Alto Research Center) Avskalling til Apple Lisa og Macintosh Brukbarhetslaboratorier etablert 1980 til 85 på IBM, HP, SUN, SONY Idag: Alle store bedrifter fokuserer på brukbarhet: Telenor, Tomra, Laerdal Medical, Statoil, Kongsberg gruppen... Alle store universitet har fag: Stanford, MIT, Lund, Chalmers, UIAH, UiO, UiB, NTNU...

44 DnD Brukervennlige ITsystemer

45 Årlig konferanse Yggdrasil

46 Rosings brukervennlighetspris

47 Noen norske firmaer med HCI folk

48 Hvordan jobber vi

49 Iterativ design: Xerox Star Brukergrensesnittet var basert på resultatet fra en rekke brukbarhetstester av forskjellige versjoner. Gradvis forfining som designmetode.

50 Gradvis forfining Design / redesign Brukbarhetstesting Eksempel: Utviklingen av ikonet for dokumenter på skrivebordet.

51 Metoder og teknikker Løkker med feedback fra bruk I alle faser av produktutviklingen Planlegge iterative prosesser Forstå brukere og oppgaver Brukermedvirkning Gir eiendomsforhold til produktet Som verifikasjon og informasjonskilde Konkret tenking Piler og bokser må suppleres med konkrete eksempler

52 ISO (2010) prosess Identifisere behov for brukersenteret design! Forstå og spesifisere brukssammenheng! Evaluere design mot krav! Systemet tilfredstiller bruker og organisasjons krav! Spesifisere bruker og organisasjons krav! Utvikle designløsninger!

53 Iterativt design Analyse! Prototype! Testing!

54 Feilrate (eksempel) 50%! 40%! 30%! 20%! 10%! 1! 2! 3! 4! 5! # iterasjoner!

55 Empiriske metoder Oppgaveanalyse og observasjon Følg en potensiell brukers hverdag med videokamera Intervju og analyse av eksisterende produkt Prototyping og Brukbarhetsttesting Papirprototyper og Wizard of Oz simuleringer Vertikale og Horisontale prototyper Videokamera og verbale protokoller Logging av bruk Automatisk logging

56 Observasjon uploads/2009/06/mobile-phone-use-youngpeople.jpg

57 Mockups og sketching

58 Prototypes - Arduino Toolkit for å lage enkle digitale prototypes.

59 Prototyping og usability testing Eksempel: Bruk av PDA/ mobil til å velge røntgenbilder for pasient. Simulering i realistiske omgivelser.

60 Brukbarhetstesting

61 Brukbarhetslab

62 Laboratoriet i bruk Kameraer og mikrofoner i taket. Labområde Kontrollrom

63 Kontrollrom

64 Brukermedvirkning Inkludere brukere i designteamet Frikjøpe brukere fra daglig ansvar Gi dem fulle rettigheter Design på arbeidsplassen Ta med utviklere dit ting skal skje Tenke sosio-teknisk Utvikle teknologi, brukere og organisasjoner samtidig

65 Drama workshops Leger og sykepleiere spiller ut situasjoner fra hospitalet og bygger papir-prototyper som illustrerer deres ønsker om ny teknologi.

66 Legomodeller av sykehus

67 Konkret tenking Kommunisere gjennom konkrete skisser/objekter fordi: De fleste brukere ikke forstår våre abstraksjoner Gjennom konkrete eksempler blir det lettere å tenke helhetlig Gjenbruk av skissemateriale i dokumentasjon og brukerveiledning er arbeidssparende

68 Konkret tenking Utvikle konkrete scenarier Brukerkarakterer: tenkte personer Alder kjønn, høyde, vekt Interesser, mål Kompetanser, holdninger Tegneserier (storyboards) Fortid: Hva har skjedd? Deltakere: Hvem er med? Motivasjon: Hvorfor gjør de som de gjør? Teknologi: Hva er teknologiens rolle?

69 Personas Velg målgruppe(r) for produktet Hvert segment er representert ved en person. Bruk disse personene, og ikke brukere generelt under utvikling. Vurder om personene dere har valgt ville brukt funksjonene. Fra: Harald Stegavik, Telenor Mobil.

70 Scenarier: Storyboard Hvem Hva Hvor Når

71

72

73 Brukersentrerte metoder og teknikker Analyse og scenariebygging! Kravanalyse! Krav! Design and! Prototyping! Scenarier og personas! Lyd, bilde,! video, tekst! Video, papir-! prototyper! Prototyper! Papir, Flash,,! Testrapport! Hos utvikler! I felt eller lab! Feltstudier! og intervjuer! Dramaworkshop! Brukbarhets-! testing!

74 Brukersentrerte metoder og teknikker Analyse og scenariebygging! Kravanalyse! Krav! Design and! Prototyping! Scenarier og personas! Lyd, bilde,! video, tekst! Video, papir-! prototyper! Prototyper! Papir, Flash,,! Testrapport! Hos utvikler! I felt eller lab! Feltstudier! og intervjuer! Dramaworkshop! Brukbarhets-! testing!

75 Service design Amazon Kindle Apple ipod Apple iphone Apple ipad Amazon.com itunes store Apple App Store New York Times

76 Service design er tverrfaglig ipod + itunes + itunes store ipod Produktdesign (casing) GUI design og design av interaksjon Hardware design (elektronikk) og programmering itunes GUI design, web design Programmering itunes store Bransjekunnskap (musikk) Business model design

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs

Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Brukerdreven innovasjon med pasientene som ressurs Eksemplifisert gjennom utviklingen av et pilotprosjekt Prosjektdeltager: Sturla Rising Veileder: Niels Boye Master of Informations Technology (MI) med

Detaljer

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Repetisjon om evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme om Verdsette Vurdere,

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Case study av HTML5 som verktøy for læring

Case study av HTML5 som verktøy for læring Case study av HTML5 som verktøy for læring Amin Ben Karroum Master i datateknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

TDT4175 Informasjonssystemer

TDT4175 Informasjonssystemer TDT4175 Informasjonssystemer Review questions Kapittel 1 An Introduction to Information Systems Oppgave 1: What is an information system? What are some of the ways information systems are changing our

Detaljer

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015

Navn. Bachelor IT Mobil apputvikling 2014 2015 IT Mobil apputvikling 2014 2015 Navn IT Mobil apputvikling 2014 2015 Programmatrise + introduksjon Studiet har en teknisk vinkling med forankring i framsideteknologier. Målet er at studenten etter endt

Detaljer

Design og utvikling av en eco-marathonbil

Design og utvikling av en eco-marathonbil Design og utvikling av en eco-marathonbil Eivind Sæter Industriell design Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Johannes Sigurjonsson, IPD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produktdesign

Detaljer

Motiverende design for nett- generasjonen

Motiverende design for nett- generasjonen Liv Marit Hovtun Palm Motiverende design for nett- generasjonen Masteroppgave i Bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag Bibliotek har ofte

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter

Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter Mobiltelefon som eneste telefoniløsningen studie av innføringen i to bedrifter av Rune Dyrkolbotn Harald Heradstveit Hovedoppgave til mastergraden i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo. Forord Dette er en masteroppgave som er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU og studieretning for bygg- og eiendomsforvaltning våren 2006. Oppgaven er utført i samarbeid med Multiconsult

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

Bacheloroppgave BCR3100. Markedsføring og Salgsledelse Vår 2014

Bacheloroppgave BCR3100. Markedsføring og Salgsledelse Vår 2014 982680 982701 982860 Bacheloroppgave BCR3100 Markedsføring og Salgsledelse Vår 2014 Vår mediehverdag i endring: Fra flatskjerm til mobil Hvordan skal en nett-tv-aktør heve sin posisjon i en mediehverdag

Detaljer

"Information Management" i det nye informasjonslandskapet

Information Management i det nye informasjonslandskapet FFI-rapport 2010/01732 "Information Management" i det nye informasjonslandskapet Bård K. Reitan Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 2010/01732 1189 P: ISBN 978-82-464-1832-2

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer