Brukerveildening på Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveildening på Norsk"

Transkript

1 Brukerveildening på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

2 2

3 Innhold Del 1 Introduksjon Del 2 Installasjon SM Quattro Følere Alarm Rele Strøm tilslutning og koblingsskjema Batteri Del 3 Betjening Beskrivelse Hovedbilder : Skjermvisning 1 : 4-kanals søylevisning Skjermvisning 2 : 4-kanals digital visning Konfigurering : Konfigureringskjerm 1 : Klokke/Kalender Konfigureringskjerm 2 : Systeminstillinger Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger SYSTEM Diagnose : DATABANK Diagnose bilde KANAL Diagnose bilde KALIBRERINGS bilde Kanal Bilder : / Kanal Skjerm Bilder Kanal innstillings bilde (temp) Kanal innstillings bilde (fuktighet) Grafvisning Navigasjon av tidligere loggede data : Overføring av data: Del 4 Feilsøking Tastelås Del 5 Spesifikkasjoner Ved spørsmål kontakt oss: Oslo: Avd. Tromsø: Avd. Stavanger: Avd. Bergen: Børresen Cooltech Børresen Cooltech Børresen Cooltech Børresen Cooltech Rosenholmveien 17. Stakkevollveien 69B Gamle Forusvei 25 Minde Allé 35G PB 130 Holmlia 1203 Oslo 9010 Tromsø 4033 Stavanger 5826 Bergen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax: Fax: Internett: Hjemmeside: e-post:

4 Del 1 INTRODUKSJON SM Quattro DL er en microprosessor-basert datalogger som benytter seg av papirløs logging og lagringssystem, dette tilatter oss og hente frem lagrede data med bare et par tastetrykk. Det store LCD displayet viser informasjonen med klarhet til brukeren, hvilket gjør programmering og innstillinger lett og ukomplisert uten at det går på kompromiss av brukermulighetene og den digitale nøyaktigheten. SUMMERING AV ATTRAKSJONER DATALOGGER Papirløs datalogging med automatisklagring etter dato 50-års klokke/kalender for datalogger lagring Temperaturen fra hver kanal blir lagret hvert 15 minutt og lagret i den interne data banken. Prosentandel av den interne databanken som er i bruk blir indikert i digitalform. Varsling når databanken er 98 % full, slik at dataene kan overføres til annet medie om ønskelig. Power Supply V 50Hz kan leveres i 12 volt. Mulighet for overføring av små mengder utvalgt data til PC via et Smart card med leser. Innholdet i databanken kan overføres til PC direkte med Masterlink program og tilhørende kabel. Med samme program kan man også stille på parameterne til SM Quattro DL loggeren. ALARM 2-Trinns høy og lav alarm med mute og reset mulighet. Første alarmtrinn med forsinkelse på alarmsignal. Andre trinn med direkte utløsing av alarmsignal. Diagnoseringsskjermbilde som viser feil og andre systemparametre. Logger høy-, lav- og strømstansalarmer. Har batteribackup for drift ved strømstans. (informasjonen i denne manual er kun til veiledning og kan ikke brukes ifm. kontrakter e.l.) Del 2 INSTALLASJON (dette er kun en installasjonsveiledning, brukerområdene bør bekreftes med leverandør før installasjon) FORHÅNDSREGLER 1. Før installasjon, les instruksjonsmanualen godt. 2. Installasjon og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personel. 3. Det er anbefalt at enheten blir koblet til via en korrekt tilmålt shutoff-switch. 4. Advarsel: Hvis enheten er tilkoblet strømnettet og enhetens deksel er åpent så vil spenning IKKE være frakoblet. Ta derfor som forhåndsregel at all strøm er koblet fra / brytere skrudd av når installasjon pågår. Dette gjelder også vedlikehold som medfører at dekselet åpnes. La ALDRI enheten stå uten oppsikt hvis dekselet er åpent og strøm er tilkoblet! 5. Spenning og strøm må aldri overstige enhetens maximale tillatte tilførsel. 6. Hovedstrømskabler bør legges slik at de ikke ligger nært føler/signalkabler da dette kan påvirke målinger og overføringer av data. 2.1 SM Quattro DL Enheten. Merk: For best synlighet i displayet bør enheten monteres i øyehøyde. Enheten bør monteres unna sterke spenningskilder da dette kan påvirke målinger, lagring og enhetens levetid. pga. elektromagnetisk stråling. Høye og lave temperaturer bør unngås da dette også kan påvirke enhetens levetid Slå ut avmerkede hull for kabling etter behov for den indviuelle montasjen Fest skruen som enheten først skal henges i. (Se bak på enheten, øverst/midten) Heng på plass enheten, fest så enheten med skruer i de to nedre hjørnehullene. 4

5 2.2 Følere SM Quattro DL bruker PT 100 SX som leveres med forskjellige kabellengder etter behov, følerkabel kan også forlenges. Ved forlenging av følerkabel må passende skjermet kabel brukes, 3 eller 4-leder. Det anbefales å bruke spesielle forlengere tilpasset følerene. (kontakt leverandør for detaljer) Hvit Rød Blå Grønn Jord Signal Kompensering 2.3 Alarmrelé Alarmreléet er en isolert (spenningsfri) trepunkts vendebryter. Bryteren er normal koblet inn, og skrus av når alarm blir utløst eller ved strømstans. Reléet kan kobles til ekstern alarmeringsenhet (lampe, lyd etc.) Hvis ekstern enhet ønskes brukt, koble etter passende behov etter koblingskjema i neste del. 2.4 Strømtilkobling og koblingsskjema Merk: Enheten BØR jordes skikkelig. 2.5 Batteri Batteriet som medfølger er et 9V PP3 oppladbart batteri. Batteriet ligger festet til lokket til koblingsboksen og er ikke tilkoblet. Batteriet tilkobles etter installasjon. Enheten trenger ikke batteriet for normal drift, men ved strømstans vil enheten kunne forsette logging og korrekt klokke inntil 3-4 timer etter strømstans. Hvis strømstans varer lengre og batteriet blir utladet må klokken settes på nytt. Parametere trengs ikke settes på nytt. Det anbefales å skifte batteri hver 12. mnd for best mulig sikring ved strømstans. Ved utskifting av batteri, bruk kun oppladbart PP3 da batteriet lades av enheten (engangsbatterier vil kunne smelte ned). 5

6 Del 3 SM QUATTRO DL BETJENING For best mulig bruk av enheten anbefales det at instruksjonsmanualen leses nøye. 3.1 Beskrivelse 1. Grafisk LCD display Viser all informasjon (temp, logg, alarm og parametere) 2. Funksjonsknapper Det er åtte funskjonsknapper på enheten. 3/4. Navigasjonsknapper. Disse knappene lar deg navigere deg fram og tilbake og modifisere parmetere / Parametre kan kun endres med tastene. 6

7 5. Indikatorer. Systemalarmindikatoren kan utløses av høy og lav alarm og i tillegg følerfeil Hovedskjermvisninger: Skjermvisning 1: Fire-kanals søylevisning for temperatur/fuktighet 1. Knapp for å velge HOVEDSKJERM Kanal 1 og 2 viser i dette eksempelet temperaturer, kan vises i enten C eller F. 3. Kanal 3 og 4 viser i dette eksempelet fuktighet. 4. Skravert felt viser her høy-alarmgrensene. (Nivå 2 alarm) 5. Skravert felt viser her lav-alarmgrensene. (Nivå 2 alarm) Merk 1: I denne eksempelkonfigurasjonen er kanal 1 og 2 satt opp med temperaturføler mens kanal 3 og 4 er satt opp med fuktighetsføler, derfor visning av relativ fuktighet (%H) i kanal 3 og 4 (se 3.3.4). Merk 2: Se del Kanalkonfigureringsskjerm - temperatur for nærmere informasjon på temperaturalarmer, og se del for informasjon på fuktighetsalarmer Merk 3: I denne skjermvisningen kan kontrasten endres med og. For å justere, hold inne knappen for autogjentagelse av tastetrykk Skjermvisning 2: Firekanals digital visning for temperatur/fuktighet 1. Trykk denne knappen en gang til for å gå inn på skjermvisining 2, firekanals digital temperatur/fuktighetvisning.. 2. Viser nåværende temperatur for kanal 1 og Viser nåværende relative fuktighet for kanal 3 og Viser max/min daglige temperatur/fuktighet. Merk: I denne skjermvisningen kan kontrasten endres med og. For å justere, hold inne knappen for autogjentagelse av tastetrykk. 7

8 3.3 Konfigureringsskjermvisninger Konfigureringskjerm 1: Klokke/kalender 1. Trykk knappen en gang for å komme inn på denne visningen. Her setter du dato og tid. Enheten bruker kalendersystemet for å arkivere loggedata. Blir datoen satt tilbake og enheten satt i drift vil data etter satt dato bli slettet. 2. Indikering av satt dato/klokkeslett. Avmerket parameter justeres ved å trykke eller. (kan velge mellom år year, måned month, dag day,, time hour og minutter minutes ) Indikerer at dato som er satt i kalenderen over blir satt. Klokken er i 24-timers format. For å endre parametre hurtig trykk og hold inne 3. Kalendervisningen av valgt Sette klokkeslett: 1. Bruk for å velge år. eller 2. Bruk for å gå videre til Month, og bruk for å velge rett mnd. 3. Gjenta punkt to for dato, time og minutter Konfigureringskjerm 2: Systeminstillinger 1. Trykk knappen en gang til for å komme inn på første side av systeminstillingene til enheten. 2. For å dempe lyden til den interne alarmen til SM Due, trykk når mute er valgt. Hvis alarmsystemet blir nullstilt enten ved manuell nullstilling eller at alarmer blir nullstill pga. tilbakefall av temperaturer til korrekt driftsområde, blir dempingen tilbakestillt. 3. Nullstille/(reset) alarmer. Alle alarmer, forsinkelser eller tidtakere blir nullstillt hvis trykkes når RESET vinduet er valgt. 4. Alarm-relé status. velger alarmreléets driftstatus. 0= Relé manuelt koblet ut (alarm på) AUTO= normal automatisert drift. 1= Relé manuelt koblet inn (alarm av) 5. Taste-lås. Kan kun endres i denne skjermvisningen Viser til side 13 av denne manualen. 6. Lyd og lysindikator-tester. Ved å trykke på +knappen når TEST er merket av kan alle indikatorlamper og indikatorlys løses ut og testes. 7. Dørbryter valg. SM QUATTRO leveres med muligheten til å koble til dørbryter for best mulig logging og diagnose av kulderommet. Aktiveres og deaktiveres med og knappene hhv. Merk: Se del 2.4 for koblingsskjema 8. Diagnosering. Lar deg gå inn på diagnoseringsfunksjonene av enheten. Bruk knappen for å gå inn. (se 3.4 for videre info) 9. Språkvalg: Her kan det velges mellom engelsk, fransk eller tysk. Bruk knappene for å velge fram og tilbake. 8

9 3.3.3 Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger 2 1. Trykk knappen en tredje gang for å komme inn på andre side av systeminstillingene. 2. Alarmdemping for kanal 1.Kan settes fra 0-95 minutter. Hvis noen knapper trykkes når kanal 1 har aktivert lydalarm så vil lyden dempes/ deaktiveres i angitt tid Alarmdemping for kanal 2-4. (samme som over, bare for kanal 2-4.) 6. Deaktivering av loggekanal. Gjelder for kanal 1. for på, for av, må holdes i 5 sek for aktivering/deaktivering. Når kanalen er aktivert vil enheten funger normalt og logge slik som den er instillt. Hvis kanalen deaktiveres vil 0 C vises kontinuerlig. Dette vil også logges. Hvis en kanal deaktiveres vil alle alarminstillinger stilles tilbake til fabrikkinstillingene for å forhindre unødvendige alarmer. Disse alarminstillingene vil ikke kunne endres til kanalen er re-aktivert Samme som over, for kanal Konfigureringskjerm 4: typevalg for føler Den nye SM Quattro Datalogger har nå muligheten til å måle, vise og logge relativ fuktighet (vist som %H) på alle av de fire kanalene tilgjengelig, ved bruk av Thermomax Humidity Sensor (CO429). De fire kanalene kan konfigureres til å vise enten temperatur eller fuktighet, men er fabrikkinstillt på temperatur. Følgende avsnitt viser hvordan en forandrer konfigurasjonen av kanalene ved behov. 1. For å endre følerkonfigurasjonen, trykk fire ganger for å få frem Input Selection -skjermvisning. I denne skjermvisningen hareen muligheten til å velge hvilken type føler som er tilkoblet de respektive kanalene. Dette kan være enten den standard PT100 temperaturføleren, eller fuktighetsføleren. 2. Ved å bruke i dette skjermbildet, velges kanalen som skal konfigureres. 3. Ved å trykke i denne skjermvisningen velges konfigurering for fuktigehetsføler tilkoblet. Relativ fuktighet (%H) vil da vises og logges. 4. Ved å trykke i denne skjermvisningen velges konfigurering for PT100 temperaturføler tilkoblet. Temperaturer vil da vises og logges for valgt kanal. Eksempelbildet viser kanal 1 og 2 satt som temperaturfølere, og kanal 3 og 4 satt som fuktighetsfølere Systemdiagnostikk Databank diagnostikk 1. Den unike elektroniske signaturen til SM Quattro enheten. 2. Databank vinduet viser den totale kapasiteten til SM Due enheten. Kapasitet: 870 dager. 3. Gjenværende kapasitet. Viser antall dager som er igjen i databanken. 4. Gjenværende kapasitet. Viser disponibel prosent som er igjen av databanken. 5. Siste alarm. Viser når siste alarm ble utløst, dato. 6. TRANSF ON. Viser siste dato for overføring av logget data før tidligste data blir logget over. 7. MAINS FL. Viser dato for siste strømstans. Viser antall minutter som strømstansen har vart, under strømstans ved batteridrift. 8. Valgt diagnostikkvisning. Bruk knappene til å navigere mellom de fire forskjellige skjermbildene: a. DBM Databank Diagnostikk skjerm (se 3.4.1/over) b. CH1 kanal 1 diagnostikk (se 3.4.2) I c. CH4 kanal 4 diagnostikk (se 3.4.2) d. CAL kalibrering av enhetens følere (se 3.4.3) 9

10 3.4.2 Loggekanal diagnostikk 1. Channel vinduet viser valgt kanal. 2. Input type viser følertype. (PT100 i dette tilfelle) 3. Calib data viser kalibreringsverdier (kun relevant for produsent), og nåværende temperatur. 4. Last calib viser når enheten sist ble kalibrert. 5. Al high viser dato og tid for siste høyalarm. 6. Al low viser dato og tid for siste lavalarm Følerkalibrering Med denne funskjonen kan kvalifisert personell kalibrere avlest/logget temperatur på hver av følerene. For kalibrering av føleren bør en kjent temperaturkilde brukes. Kanalene kan kalibreres med +/- 2 C. Denne skjermen vil først vises: hold så inne i 5 sekunder for å komme inn på selve kalibreringsmenyen. Bruk for å velge kanal som skal kalibreres. Deretter bruk eller for å justere nåværende temeraturvisning. 3.5 Kanalskjermbilder Kanalenes visningsskjermbilder 1-4. Disse knappene brukes for å vise Kanal 1 til Klokkevisning 24-timers format, med forkorting av dag på engelsk. 6. Temperaturvisning i søyleformat. Viser alarmgrensene for max/min høy og lavalarm med et skyggelagt område på en temperaturskala. 7. Hvis valgt kanal er satt opp med måling av fuktighet, så vil vises i dette området, og verdier vises som % relativ fuktighet. 8. Viser temperaturen for valgt loggekanal. Viser også høyeste og laveste temperatur. Høyeste og laveste målinger er her daglige og nullstilles ved midnatt. 9. Dørbryter indikator. Hvis dørbryter er koblet til og døren er åpen så vil dette indikeres her. merk: kontrasten til skjermen kan justeres på disse skjermvisningene med 10

11 3.5.2 Kanalenes konfigureringsskjermer - Temperatur 1-4. Kanal 1-4 funksjonsknapp, ved å trykke en andre gang vil kanalens konfigureringsskjerm komme fram. 5. Ved å trykke kan temperatursøylen justeres for å vise det mest passende temperaturområde for den individuelle installasjonen. Dette temperaturområdet vil også brukes for graf-visningen i loggen. 6. Høyalarm, første trinn. Her settes første trinn av høyalarmen. Dette aktiverer nedtellingen av alarmforsinkelsen. Når tiden (se under) i alarmforsinkelsen er passert og hvis temperaturen ikke har kommet under alarmsetpunktet, så vil alarmrelé og buzzer aktiveres. (område -50 C til +50 C) 7. Høyalarm første trinn tidsforsinkelse. Se over for nærmere info. Tiden er i minutter, 1-99 min. 8. Høyalarm trinn to. Hvis temperaturen overstiger dette vil forsinkelsen overstyres og alarm automatisk koble inn.(område -50 C til +50 C) 9. Lav alarm. (Samme som 6-8 i høyalarm) Kanalens konfigureringsskjermer - Fuktighet 1-4. Kanal 1-4 funksjonsknapp, ved å trykke en andre gang vil kanalens konfigureringsskjerm komme fram. 5. Ved å trykke velges felt/vindu som skal endres. 6. Ved å trykke kan søylen justeres for å vise det mest passende relative fuktighetsområde for den individuelle installasjonen. Dette fuktighetsområdet vil også brukes for graf-visningen i loggen. 7. Høyalarm, første trinn. Her settes første trinn av høyalarmen. Dette aktiverer nedtellingen av alarmforsinkelsen. Når tiden (se under) i alarmforsinkelsen er passert og hvis den relative fuktigheten ikke har kommet under alarmsetpunktet, så vil alarmrelé og buzzer aktiveres. (område rel. fuktighet 0% til 99,5%) 8. Høyalarm første trinn tidsforsinkelse. Se over for nærmere info. Tiden er i minutter, 1-99 min. 9. Høyalarm trinn to. Hvis den relative fuktigheten overstiger dette vil forsinkelsen overstyres og alarm automatisk koble inn.(område rel. fuktighet 0% til 99,5%) 10. Lav alarm. (Samme som 7-9 i høyalarm) 3.6 Grafvisning - Nåværende dato 1. Ved å trykke denne knappen én gang vil visningsmodus for dagens graf aktiveres, og grafen for de forskjellige kanalene kan hentes fram ved å trykke fra til. 2. Klokkeslett: Horisontal akse som viser klokkeslettet opp mot grafen. 3. Indikator for nåværende tidspunkt. Når denne visningen åpnes vil det ikke være noen graf til høyre for denne indikatoren. Tidligere loggede data for nåværende dag kan vises ved å bruke for å forflytte indikatoren til venstre. Detaljene for valgt tidspunkt vises på bunnen av skjermbildet (Se pkt. 4-6 under). 4. Tid: Viser indikatorens tidspunkt i digitalt format. 5. Dato: Viser gjeldene grafs dato i digitalt format. 6. Temperatur/Fuktighet: Viser indikatorens temperatur/rel. fuktighet i digitalt format. 7.Alarmlogg: Indikatorlinje for alarmer. 8. SM Quattro DL unike serienummer. 9. Dørstatus logg: Indikerer når døren har vært åpen hvis dørbryterfunksjonen er satt på i konfigureringen. (Se for detaljer på hvordan skru av/på dørbryterfunksjon.) For å gå ut av denne skjermvisningen trykk på. 11

12 3.7 Navigasjon av tidligere logget data Finne fram tidligere logget data. 1. Funksjonsknapp for tidligere logget data. Når knappen trykkes vil skjermbildet til venstre vises. 2. Månedene som inneholder loggedata er avmerket. 3. Valgt utvalg. Her er det mulig å finne fram til tidligere logger. Bruk for å navigere fram og tilbake. For å vise utvalget som du har valgt bruk. Navigasjon og skjermbilde er i henhold til del 3.6. Når grafvisningen er valgt, så kan de individuelle kanalenes graf hentes fram ved å trykke fra til Informasjon dør/dørbryter Etter at grafvisningen er hentet fram slik som beskrevet over, kan informasjon om børbryteren hentes fram med å trykke fra til en andre gang. Følgende skjerm vil da vises: merk: Hvis dørbryteren er koblet ut i konfigureringen så vil all informasjon på dette skjermbildet være null. 1. Viser dato som gjelder for data som står listet under. 2. Viser total tid som dør har vært åpen. 3. Viser dagens lengste åpne tid. 4. Viser hvor mange ganger døren har vært åpen. Trykk valgfri tast for å gå ut av dette skjermbilde. Merk: Dørinformasjonen er ikke tilgjengelig i Current day plot (se del 3.6) 3.8 Dataoverføring SM Quattro er levert med en intern databank som kan lagre opp til 2 1/2 år med data. Loggede data kan overføres til PC ved hjelp av kabel og MASTERLINK programvare, eller så kan også MASTERLINK datahardvare brukes som en midlertidig lagring for overføring til PC ved et senere tidspunkt. (for nærmere informasjon kontakt leverandør) Prosedyre for overføring direkte til PC ved hjelp av MASTERLINK programvare. Merk: Før data kan overføres til PC må MASTERLINK være installert og konfigurert rett på PC en. For nærmere informasjon, se MASTERLINK instrukusjonsmanual. a) Plugg 8-leder telefonkabel i serial link kontakten på SM Quattro-enheten. b) Koble andre enden til adapterstykke til com-port, og koble så på passende com-port på PC en. c) Direkte overføring kan nå settes i gang ved å trykke og etterfulgt av, eller ved å bruke funksjoner i MASTERLINK programvare Prosedyre for overføring ved bruk av MASTERLINK datahardvare. a) Koble MASTERLINK hardvaren til serial link på SM Quattro. b) Trykk og følgende skjermbilde vil vises: b) Velg type enhet i (overfør) menyen, og bekreft med. Data som overføres til MASTELINK-enheten kan i ettertid overføres til PC. 12

13 Del 4 - FEILSØKING Problem Løsning Ingenting skjer når strømmen skrus på. En sikring kan ha gått kontroller alle sikringer og bytt ut hvis nødvendig (sjekk enhetspesifikasjoner for nærmere info.) Gjentar det seg at sikringer går, kontakt forhandler. Temperaturvisningen vandrer unaturlig. En av koblingspunktene kan være løse, eller følerkabel kan være lagt for nært en strømkabel. Sjekk alle koblingspunkter og legg om kabel hvis nødvendig. Ingen parametere lar seg stille inn; Tastelås kan være satt på. Se del om tastelås. Hvis dette ikke er tastaturet virker ikke. tilfelle, kontakt forhandler. Displayet er for lyst/mørkt Kontrasten er stillt inn feil. (Se del 3.2) System Alarmindikatoren blinker hvert Indikerer en systemfeil. Sjekk Channel diagnostics (kanal 3. sekund. diagnostikk) for nærmere informasjon om feilens art. Alarmindikatoren blinker og Indikerer temperaturalarm eller systemfeil. Sjekk Channel alarmbuzzeren er aktivert. diagnostics. Tastelås: Tastelås oppnås med å holde inne i fem sekunder. For å oppheve tastelås hold inne i fem sekunder. 13

14 Spesifikasjoner ELEKTRISK: Strømforsyning: Sikringer: Alarmrele utgang: MEKANISK: Dimensjoner: Chassis: Front panel: Display: FØLERE: Type: Kompensering: Batteri: DATABANK KAPASITET: Loggeintervall på 5 min. Loggeintervall på 10 min. 220V AC enfase 2 x 1A 20mm Quick Blow 5A vekselbryter, tre isolerte punkter. Kan brukes til hovedstrømspenning. bredde: 165mm høyde: 160mm dybde: 75mm vekt: SM Quattro enhet 0,96kg, hver føler veier 0,13kg Plastikk Printet speilvendt Stort LCD supertwist grafikk SX PT100 Platinafilm 3 leder komensasjon 9V PP3 Oppladbart 570 dager 1128 dager Deleliste SM DUE Enhet Føler (5m kabel) Føler (15m kabel) Føler (25m kabel) Føler (50m kabel) Føler (100m kabel) C0428 A6905 A6915 A6925 A6950 A7999 Tilbehør Følerkabelforlenger 10m Følerkabelforlenger 20m Følerkabelforlenger 50m MASTERLINK Programvare MASTERLINK Hardvare A6911 A6921 A6951 C0322 C

Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech Brukerveiledning på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech Innhold Del 1 Introduksjon...... 3 Del 2 Installasjon...... 3 2.1 - SM Due...... 4 2.2 - Følere...... 4 2.3 - Alarm Rele.........

Detaljer

Brukerveildening på Norsk

Brukerveildening på Norsk Brukerveildening på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech 2 Innhold Introduksjon... 4 Installasjon... 4 Bruk av SM12... 6 1.0 - Oversiktsskjermer 1.1 Oversikt følere... 6 1.2 Oversikt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA Memory 1000 Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

pco XS BCP050920 For regulering av pumper

pco XS BCP050920 For regulering av pumper Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Installasjons- og driftsmanual

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual BM 5.D.16

Brukermanual BM 5.D.16 Måleinstrument 1. Måleuttak. Rød = positiv, blå = negativ 2. QVGA-skjerm (240x320 pixler) med blacklight 3. Tastatur 4. Mini-USB utgang for kommunikasjon med PC og opplading Skjerm 5. Menyvalg 6. Målt

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Epilepsialarm med Lakenføler Art.nr 323003 Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck 6903

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer