Brukerveildening på Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveildening på Norsk"

Transkript

1 Brukerveildening på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

2 2

3 Innhold Del 1 Introduksjon Del 2 Installasjon SM Quattro Følere Alarm Rele Strøm tilslutning og koblingsskjema Batteri Del 3 Betjening Beskrivelse Hovedbilder : Skjermvisning 1 : 4-kanals søylevisning Skjermvisning 2 : 4-kanals digital visning Konfigurering : Konfigureringskjerm 1 : Klokke/Kalender Konfigureringskjerm 2 : Systeminstillinger Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger SYSTEM Diagnose : DATABANK Diagnose bilde KANAL Diagnose bilde KALIBRERINGS bilde Kanal Bilder : / Kanal Skjerm Bilder Kanal innstillings bilde (temp) Kanal innstillings bilde (fuktighet) Grafvisning Navigasjon av tidligere loggede data : Overføring av data: Del 4 Feilsøking Tastelås Del 5 Spesifikkasjoner Ved spørsmål kontakt oss: Oslo: Avd. Tromsø: Avd. Stavanger: Avd. Bergen: Børresen Cooltech Børresen Cooltech Børresen Cooltech Børresen Cooltech Rosenholmveien 17. Stakkevollveien 69B Gamle Forusvei 25 Minde Allé 35G PB 130 Holmlia 1203 Oslo 9010 Tromsø 4033 Stavanger 5826 Bergen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax: Fax: Internett: Hjemmeside: e-post:

4 Del 1 INTRODUKSJON SM Quattro DL er en microprosessor-basert datalogger som benytter seg av papirløs logging og lagringssystem, dette tilatter oss og hente frem lagrede data med bare et par tastetrykk. Det store LCD displayet viser informasjonen med klarhet til brukeren, hvilket gjør programmering og innstillinger lett og ukomplisert uten at det går på kompromiss av brukermulighetene og den digitale nøyaktigheten. SUMMERING AV ATTRAKSJONER DATALOGGER Papirløs datalogging med automatisklagring etter dato 50-års klokke/kalender for datalogger lagring Temperaturen fra hver kanal blir lagret hvert 15 minutt og lagret i den interne data banken. Prosentandel av den interne databanken som er i bruk blir indikert i digitalform. Varsling når databanken er 98 % full, slik at dataene kan overføres til annet medie om ønskelig. Power Supply V 50Hz kan leveres i 12 volt. Mulighet for overføring av små mengder utvalgt data til PC via et Smart card med leser. Innholdet i databanken kan overføres til PC direkte med Masterlink program og tilhørende kabel. Med samme program kan man også stille på parameterne til SM Quattro DL loggeren. ALARM 2-Trinns høy og lav alarm med mute og reset mulighet. Første alarmtrinn med forsinkelse på alarmsignal. Andre trinn med direkte utløsing av alarmsignal. Diagnoseringsskjermbilde som viser feil og andre systemparametre. Logger høy-, lav- og strømstansalarmer. Har batteribackup for drift ved strømstans. (informasjonen i denne manual er kun til veiledning og kan ikke brukes ifm. kontrakter e.l.) Del 2 INSTALLASJON (dette er kun en installasjonsveiledning, brukerområdene bør bekreftes med leverandør før installasjon) FORHÅNDSREGLER 1. Før installasjon, les instruksjonsmanualen godt. 2. Installasjon og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personel. 3. Det er anbefalt at enheten blir koblet til via en korrekt tilmålt shutoff-switch. 4. Advarsel: Hvis enheten er tilkoblet strømnettet og enhetens deksel er åpent så vil spenning IKKE være frakoblet. Ta derfor som forhåndsregel at all strøm er koblet fra / brytere skrudd av når installasjon pågår. Dette gjelder også vedlikehold som medfører at dekselet åpnes. La ALDRI enheten stå uten oppsikt hvis dekselet er åpent og strøm er tilkoblet! 5. Spenning og strøm må aldri overstige enhetens maximale tillatte tilførsel. 6. Hovedstrømskabler bør legges slik at de ikke ligger nært føler/signalkabler da dette kan påvirke målinger og overføringer av data. 2.1 SM Quattro DL Enheten. Merk: For best synlighet i displayet bør enheten monteres i øyehøyde. Enheten bør monteres unna sterke spenningskilder da dette kan påvirke målinger, lagring og enhetens levetid. pga. elektromagnetisk stråling. Høye og lave temperaturer bør unngås da dette også kan påvirke enhetens levetid Slå ut avmerkede hull for kabling etter behov for den indviuelle montasjen Fest skruen som enheten først skal henges i. (Se bak på enheten, øverst/midten) Heng på plass enheten, fest så enheten med skruer i de to nedre hjørnehullene. 4

5 2.2 Følere SM Quattro DL bruker PT 100 SX som leveres med forskjellige kabellengder etter behov, følerkabel kan også forlenges. Ved forlenging av følerkabel må passende skjermet kabel brukes, 3 eller 4-leder. Det anbefales å bruke spesielle forlengere tilpasset følerene. (kontakt leverandør for detaljer) Hvit Rød Blå Grønn Jord Signal Kompensering 2.3 Alarmrelé Alarmreléet er en isolert (spenningsfri) trepunkts vendebryter. Bryteren er normal koblet inn, og skrus av når alarm blir utløst eller ved strømstans. Reléet kan kobles til ekstern alarmeringsenhet (lampe, lyd etc.) Hvis ekstern enhet ønskes brukt, koble etter passende behov etter koblingskjema i neste del. 2.4 Strømtilkobling og koblingsskjema Merk: Enheten BØR jordes skikkelig. 2.5 Batteri Batteriet som medfølger er et 9V PP3 oppladbart batteri. Batteriet ligger festet til lokket til koblingsboksen og er ikke tilkoblet. Batteriet tilkobles etter installasjon. Enheten trenger ikke batteriet for normal drift, men ved strømstans vil enheten kunne forsette logging og korrekt klokke inntil 3-4 timer etter strømstans. Hvis strømstans varer lengre og batteriet blir utladet må klokken settes på nytt. Parametere trengs ikke settes på nytt. Det anbefales å skifte batteri hver 12. mnd for best mulig sikring ved strømstans. Ved utskifting av batteri, bruk kun oppladbart PP3 da batteriet lades av enheten (engangsbatterier vil kunne smelte ned). 5

6 Del 3 SM QUATTRO DL BETJENING For best mulig bruk av enheten anbefales det at instruksjonsmanualen leses nøye. 3.1 Beskrivelse 1. Grafisk LCD display Viser all informasjon (temp, logg, alarm og parametere) 2. Funksjonsknapper Det er åtte funskjonsknapper på enheten. 3/4. Navigasjonsknapper. Disse knappene lar deg navigere deg fram og tilbake og modifisere parmetere / Parametre kan kun endres med tastene. 6

7 5. Indikatorer. Systemalarmindikatoren kan utløses av høy og lav alarm og i tillegg følerfeil Hovedskjermvisninger: Skjermvisning 1: Fire-kanals søylevisning for temperatur/fuktighet 1. Knapp for å velge HOVEDSKJERM Kanal 1 og 2 viser i dette eksempelet temperaturer, kan vises i enten C eller F. 3. Kanal 3 og 4 viser i dette eksempelet fuktighet. 4. Skravert felt viser her høy-alarmgrensene. (Nivå 2 alarm) 5. Skravert felt viser her lav-alarmgrensene. (Nivå 2 alarm) Merk 1: I denne eksempelkonfigurasjonen er kanal 1 og 2 satt opp med temperaturføler mens kanal 3 og 4 er satt opp med fuktighetsføler, derfor visning av relativ fuktighet (%H) i kanal 3 og 4 (se 3.3.4). Merk 2: Se del Kanalkonfigureringsskjerm - temperatur for nærmere informasjon på temperaturalarmer, og se del for informasjon på fuktighetsalarmer Merk 3: I denne skjermvisningen kan kontrasten endres med og. For å justere, hold inne knappen for autogjentagelse av tastetrykk Skjermvisning 2: Firekanals digital visning for temperatur/fuktighet 1. Trykk denne knappen en gang til for å gå inn på skjermvisining 2, firekanals digital temperatur/fuktighetvisning.. 2. Viser nåværende temperatur for kanal 1 og Viser nåværende relative fuktighet for kanal 3 og Viser max/min daglige temperatur/fuktighet. Merk: I denne skjermvisningen kan kontrasten endres med og. For å justere, hold inne knappen for autogjentagelse av tastetrykk. 7

8 3.3 Konfigureringsskjermvisninger Konfigureringskjerm 1: Klokke/kalender 1. Trykk knappen en gang for å komme inn på denne visningen. Her setter du dato og tid. Enheten bruker kalendersystemet for å arkivere loggedata. Blir datoen satt tilbake og enheten satt i drift vil data etter satt dato bli slettet. 2. Indikering av satt dato/klokkeslett. Avmerket parameter justeres ved å trykke eller. (kan velge mellom år year, måned month, dag day,, time hour og minutter minutes ) Indikerer at dato som er satt i kalenderen over blir satt. Klokken er i 24-timers format. For å endre parametre hurtig trykk og hold inne 3. Kalendervisningen av valgt Sette klokkeslett: 1. Bruk for å velge år. eller 2. Bruk for å gå videre til Month, og bruk for å velge rett mnd. 3. Gjenta punkt to for dato, time og minutter Konfigureringskjerm 2: Systeminstillinger 1. Trykk knappen en gang til for å komme inn på første side av systeminstillingene til enheten. 2. For å dempe lyden til den interne alarmen til SM Due, trykk når mute er valgt. Hvis alarmsystemet blir nullstilt enten ved manuell nullstilling eller at alarmer blir nullstill pga. tilbakefall av temperaturer til korrekt driftsområde, blir dempingen tilbakestillt. 3. Nullstille/(reset) alarmer. Alle alarmer, forsinkelser eller tidtakere blir nullstillt hvis trykkes når RESET vinduet er valgt. 4. Alarm-relé status. velger alarmreléets driftstatus. 0= Relé manuelt koblet ut (alarm på) AUTO= normal automatisert drift. 1= Relé manuelt koblet inn (alarm av) 5. Taste-lås. Kan kun endres i denne skjermvisningen Viser til side 13 av denne manualen. 6. Lyd og lysindikator-tester. Ved å trykke på +knappen når TEST er merket av kan alle indikatorlamper og indikatorlys løses ut og testes. 7. Dørbryter valg. SM QUATTRO leveres med muligheten til å koble til dørbryter for best mulig logging og diagnose av kulderommet. Aktiveres og deaktiveres med og knappene hhv. Merk: Se del 2.4 for koblingsskjema 8. Diagnosering. Lar deg gå inn på diagnoseringsfunksjonene av enheten. Bruk knappen for å gå inn. (se 3.4 for videre info) 9. Språkvalg: Her kan det velges mellom engelsk, fransk eller tysk. Bruk knappene for å velge fram og tilbake. 8

9 3.3.3 Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger 2 1. Trykk knappen en tredje gang for å komme inn på andre side av systeminstillingene. 2. Alarmdemping for kanal 1.Kan settes fra 0-95 minutter. Hvis noen knapper trykkes når kanal 1 har aktivert lydalarm så vil lyden dempes/ deaktiveres i angitt tid Alarmdemping for kanal 2-4. (samme som over, bare for kanal 2-4.) 6. Deaktivering av loggekanal. Gjelder for kanal 1. for på, for av, må holdes i 5 sek for aktivering/deaktivering. Når kanalen er aktivert vil enheten funger normalt og logge slik som den er instillt. Hvis kanalen deaktiveres vil 0 C vises kontinuerlig. Dette vil også logges. Hvis en kanal deaktiveres vil alle alarminstillinger stilles tilbake til fabrikkinstillingene for å forhindre unødvendige alarmer. Disse alarminstillingene vil ikke kunne endres til kanalen er re-aktivert Samme som over, for kanal Konfigureringskjerm 4: typevalg for føler Den nye SM Quattro Datalogger har nå muligheten til å måle, vise og logge relativ fuktighet (vist som %H) på alle av de fire kanalene tilgjengelig, ved bruk av Thermomax Humidity Sensor (CO429). De fire kanalene kan konfigureres til å vise enten temperatur eller fuktighet, men er fabrikkinstillt på temperatur. Følgende avsnitt viser hvordan en forandrer konfigurasjonen av kanalene ved behov. 1. For å endre følerkonfigurasjonen, trykk fire ganger for å få frem Input Selection -skjermvisning. I denne skjermvisningen hareen muligheten til å velge hvilken type føler som er tilkoblet de respektive kanalene. Dette kan være enten den standard PT100 temperaturføleren, eller fuktighetsføleren. 2. Ved å bruke i dette skjermbildet, velges kanalen som skal konfigureres. 3. Ved å trykke i denne skjermvisningen velges konfigurering for fuktigehetsføler tilkoblet. Relativ fuktighet (%H) vil da vises og logges. 4. Ved å trykke i denne skjermvisningen velges konfigurering for PT100 temperaturføler tilkoblet. Temperaturer vil da vises og logges for valgt kanal. Eksempelbildet viser kanal 1 og 2 satt som temperaturfølere, og kanal 3 og 4 satt som fuktighetsfølere Systemdiagnostikk Databank diagnostikk 1. Den unike elektroniske signaturen til SM Quattro enheten. 2. Databank vinduet viser den totale kapasiteten til SM Due enheten. Kapasitet: 870 dager. 3. Gjenværende kapasitet. Viser antall dager som er igjen i databanken. 4. Gjenværende kapasitet. Viser disponibel prosent som er igjen av databanken. 5. Siste alarm. Viser når siste alarm ble utløst, dato. 6. TRANSF ON. Viser siste dato for overføring av logget data før tidligste data blir logget over. 7. MAINS FL. Viser dato for siste strømstans. Viser antall minutter som strømstansen har vart, under strømstans ved batteridrift. 8. Valgt diagnostikkvisning. Bruk knappene til å navigere mellom de fire forskjellige skjermbildene: a. DBM Databank Diagnostikk skjerm (se 3.4.1/over) b. CH1 kanal 1 diagnostikk (se 3.4.2) I c. CH4 kanal 4 diagnostikk (se 3.4.2) d. CAL kalibrering av enhetens følere (se 3.4.3) 9

10 3.4.2 Loggekanal diagnostikk 1. Channel vinduet viser valgt kanal. 2. Input type viser følertype. (PT100 i dette tilfelle) 3. Calib data viser kalibreringsverdier (kun relevant for produsent), og nåværende temperatur. 4. Last calib viser når enheten sist ble kalibrert. 5. Al high viser dato og tid for siste høyalarm. 6. Al low viser dato og tid for siste lavalarm Følerkalibrering Med denne funskjonen kan kvalifisert personell kalibrere avlest/logget temperatur på hver av følerene. For kalibrering av føleren bør en kjent temperaturkilde brukes. Kanalene kan kalibreres med +/- 2 C. Denne skjermen vil først vises: hold så inne i 5 sekunder for å komme inn på selve kalibreringsmenyen. Bruk for å velge kanal som skal kalibreres. Deretter bruk eller for å justere nåværende temeraturvisning. 3.5 Kanalskjermbilder Kanalenes visningsskjermbilder 1-4. Disse knappene brukes for å vise Kanal 1 til Klokkevisning 24-timers format, med forkorting av dag på engelsk. 6. Temperaturvisning i søyleformat. Viser alarmgrensene for max/min høy og lavalarm med et skyggelagt område på en temperaturskala. 7. Hvis valgt kanal er satt opp med måling av fuktighet, så vil vises i dette området, og verdier vises som % relativ fuktighet. 8. Viser temperaturen for valgt loggekanal. Viser også høyeste og laveste temperatur. Høyeste og laveste målinger er her daglige og nullstilles ved midnatt. 9. Dørbryter indikator. Hvis dørbryter er koblet til og døren er åpen så vil dette indikeres her. merk: kontrasten til skjermen kan justeres på disse skjermvisningene med 10

11 3.5.2 Kanalenes konfigureringsskjermer - Temperatur 1-4. Kanal 1-4 funksjonsknapp, ved å trykke en andre gang vil kanalens konfigureringsskjerm komme fram. 5. Ved å trykke kan temperatursøylen justeres for å vise det mest passende temperaturområde for den individuelle installasjonen. Dette temperaturområdet vil også brukes for graf-visningen i loggen. 6. Høyalarm, første trinn. Her settes første trinn av høyalarmen. Dette aktiverer nedtellingen av alarmforsinkelsen. Når tiden (se under) i alarmforsinkelsen er passert og hvis temperaturen ikke har kommet under alarmsetpunktet, så vil alarmrelé og buzzer aktiveres. (område -50 C til +50 C) 7. Høyalarm første trinn tidsforsinkelse. Se over for nærmere info. Tiden er i minutter, 1-99 min. 8. Høyalarm trinn to. Hvis temperaturen overstiger dette vil forsinkelsen overstyres og alarm automatisk koble inn.(område -50 C til +50 C) 9. Lav alarm. (Samme som 6-8 i høyalarm) Kanalens konfigureringsskjermer - Fuktighet 1-4. Kanal 1-4 funksjonsknapp, ved å trykke en andre gang vil kanalens konfigureringsskjerm komme fram. 5. Ved å trykke velges felt/vindu som skal endres. 6. Ved å trykke kan søylen justeres for å vise det mest passende relative fuktighetsområde for den individuelle installasjonen. Dette fuktighetsområdet vil også brukes for graf-visningen i loggen. 7. Høyalarm, første trinn. Her settes første trinn av høyalarmen. Dette aktiverer nedtellingen av alarmforsinkelsen. Når tiden (se under) i alarmforsinkelsen er passert og hvis den relative fuktigheten ikke har kommet under alarmsetpunktet, så vil alarmrelé og buzzer aktiveres. (område rel. fuktighet 0% til 99,5%) 8. Høyalarm første trinn tidsforsinkelse. Se over for nærmere info. Tiden er i minutter, 1-99 min. 9. Høyalarm trinn to. Hvis den relative fuktigheten overstiger dette vil forsinkelsen overstyres og alarm automatisk koble inn.(område rel. fuktighet 0% til 99,5%) 10. Lav alarm. (Samme som 7-9 i høyalarm) 3.6 Grafvisning - Nåværende dato 1. Ved å trykke denne knappen én gang vil visningsmodus for dagens graf aktiveres, og grafen for de forskjellige kanalene kan hentes fram ved å trykke fra til. 2. Klokkeslett: Horisontal akse som viser klokkeslettet opp mot grafen. 3. Indikator for nåværende tidspunkt. Når denne visningen åpnes vil det ikke være noen graf til høyre for denne indikatoren. Tidligere loggede data for nåværende dag kan vises ved å bruke for å forflytte indikatoren til venstre. Detaljene for valgt tidspunkt vises på bunnen av skjermbildet (Se pkt. 4-6 under). 4. Tid: Viser indikatorens tidspunkt i digitalt format. 5. Dato: Viser gjeldene grafs dato i digitalt format. 6. Temperatur/Fuktighet: Viser indikatorens temperatur/rel. fuktighet i digitalt format. 7.Alarmlogg: Indikatorlinje for alarmer. 8. SM Quattro DL unike serienummer. 9. Dørstatus logg: Indikerer når døren har vært åpen hvis dørbryterfunksjonen er satt på i konfigureringen. (Se for detaljer på hvordan skru av/på dørbryterfunksjon.) For å gå ut av denne skjermvisningen trykk på. 11

12 3.7 Navigasjon av tidligere logget data Finne fram tidligere logget data. 1. Funksjonsknapp for tidligere logget data. Når knappen trykkes vil skjermbildet til venstre vises. 2. Månedene som inneholder loggedata er avmerket. 3. Valgt utvalg. Her er det mulig å finne fram til tidligere logger. Bruk for å navigere fram og tilbake. For å vise utvalget som du har valgt bruk. Navigasjon og skjermbilde er i henhold til del 3.6. Når grafvisningen er valgt, så kan de individuelle kanalenes graf hentes fram ved å trykke fra til Informasjon dør/dørbryter Etter at grafvisningen er hentet fram slik som beskrevet over, kan informasjon om børbryteren hentes fram med å trykke fra til en andre gang. Følgende skjerm vil da vises: merk: Hvis dørbryteren er koblet ut i konfigureringen så vil all informasjon på dette skjermbildet være null. 1. Viser dato som gjelder for data som står listet under. 2. Viser total tid som dør har vært åpen. 3. Viser dagens lengste åpne tid. 4. Viser hvor mange ganger døren har vært åpen. Trykk valgfri tast for å gå ut av dette skjermbilde. Merk: Dørinformasjonen er ikke tilgjengelig i Current day plot (se del 3.6) 3.8 Dataoverføring SM Quattro er levert med en intern databank som kan lagre opp til 2 1/2 år med data. Loggede data kan overføres til PC ved hjelp av kabel og MASTERLINK programvare, eller så kan også MASTERLINK datahardvare brukes som en midlertidig lagring for overføring til PC ved et senere tidspunkt. (for nærmere informasjon kontakt leverandør) Prosedyre for overføring direkte til PC ved hjelp av MASTERLINK programvare. Merk: Før data kan overføres til PC må MASTERLINK være installert og konfigurert rett på PC en. For nærmere informasjon, se MASTERLINK instrukusjonsmanual. a) Plugg 8-leder telefonkabel i serial link kontakten på SM Quattro-enheten. b) Koble andre enden til adapterstykke til com-port, og koble så på passende com-port på PC en. c) Direkte overføring kan nå settes i gang ved å trykke og etterfulgt av, eller ved å bruke funksjoner i MASTERLINK programvare Prosedyre for overføring ved bruk av MASTERLINK datahardvare. a) Koble MASTERLINK hardvaren til serial link på SM Quattro. b) Trykk og følgende skjermbilde vil vises: b) Velg type enhet i (overfør) menyen, og bekreft med. Data som overføres til MASTELINK-enheten kan i ettertid overføres til PC. 12

13 Del 4 - FEILSØKING Problem Løsning Ingenting skjer når strømmen skrus på. En sikring kan ha gått kontroller alle sikringer og bytt ut hvis nødvendig (sjekk enhetspesifikasjoner for nærmere info.) Gjentar det seg at sikringer går, kontakt forhandler. Temperaturvisningen vandrer unaturlig. En av koblingspunktene kan være løse, eller følerkabel kan være lagt for nært en strømkabel. Sjekk alle koblingspunkter og legg om kabel hvis nødvendig. Ingen parametere lar seg stille inn; Tastelås kan være satt på. Se del om tastelås. Hvis dette ikke er tastaturet virker ikke. tilfelle, kontakt forhandler. Displayet er for lyst/mørkt Kontrasten er stillt inn feil. (Se del 3.2) System Alarmindikatoren blinker hvert Indikerer en systemfeil. Sjekk Channel diagnostics (kanal 3. sekund. diagnostikk) for nærmere informasjon om feilens art. Alarmindikatoren blinker og Indikerer temperaturalarm eller systemfeil. Sjekk Channel alarmbuzzeren er aktivert. diagnostics. Tastelås: Tastelås oppnås med å holde inne i fem sekunder. For å oppheve tastelås hold inne i fem sekunder. 13

14 Spesifikasjoner ELEKTRISK: Strømforsyning: Sikringer: Alarmrele utgang: MEKANISK: Dimensjoner: Chassis: Front panel: Display: FØLERE: Type: Kompensering: Batteri: DATABANK KAPASITET: Loggeintervall på 5 min. Loggeintervall på 10 min. 220V AC enfase 2 x 1A 20mm Quick Blow 5A vekselbryter, tre isolerte punkter. Kan brukes til hovedstrømspenning. bredde: 165mm høyde: 160mm dybde: 75mm vekt: SM Quattro enhet 0,96kg, hver føler veier 0,13kg Plastikk Printet speilvendt Stort LCD supertwist grafikk SX PT100 Platinafilm 3 leder komensasjon 9V PP3 Oppladbart 570 dager 1128 dager Deleliste SM DUE Enhet Føler (5m kabel) Føler (15m kabel) Føler (25m kabel) Føler (50m kabel) Føler (100m kabel) C0428 A6905 A6915 A6925 A6950 A7999 Tilbehør Følerkabelforlenger 10m Følerkabelforlenger 20m Følerkabelforlenger 50m MASTERLINK Programvare MASTERLINK Hardvare A6911 A6921 A6951 C0322 C

Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech Brukerveiledning på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech Innhold Del 1 Introduksjon...... 3 Del 2 Installasjon...... 3 2.1 - SM Due...... 4 2.2 - Følere...... 4 2.3 - Alarm Rele.........

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Installasjonsveiledning.

Installasjonsveiledning. CAREL IR3/DR Universal trinnregulator Side IR3 for panelmontasje IRDR for skinnemontasje Installasjonsveiledning. BESKRIVELSE Carel IR universal er en svært kraftig og fleksibel regulator med 9 forhåndsinnstilte

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk.

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk. Br uksanvi sni ng LaCr ossew S2357 ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Innhold 1. Innledning 2. Bruksområde a. Værstasjonen b. Systemkrav for PC c. Installasjon av USB-adapter d. Egenskaper

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007 po Brukermanual MX 43 Digital og analog målingsenhet Part Number: NPM43NV Revision: H Opphavsrett 2013 av Oldham S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer