Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech"

Transkript

1 Brukerveiledning på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

2 Innhold Del 1 Introduksjon Del 2 Installasjon SM Due Følere Alarm Rele Strøm tilslutning og koblingsskjema Batteri Del 3 Betjening Beskrivelse Hovedbilder : Hovedbilde 1 : Tokanals temperaturdisplay Hovedbilde 2 : Dagens graf Konfigurering : Konfigureringskjerm 1 : Klokke/Kalender Konfigureringskjerm 2 : Systeminstillinger Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger SYSTEM Diagnose : DATABANK Diagnose bilde KANAL Diagnose bilde KALIBRERINGS bilde Kanal Bilder : / Kanal Skjerm Bilder Kanal innstillings bilde Log historikk : Data log av foregående dager DATA Overføring : Overføring av utvalgte data: Del 4 Feilsøking Tastelås Del 5 Spesifikkasjoner Ved spørsmål kontakt oss: Oslo: Avd. Tromsø: Avd. Stavanger: Repr. Bergen: Børresen CoolTech Børresen CoolTech Børresen CoolTech Bergen Kulde Rosenholmveien 17. Stakkevollveien 69B Gamle Forusvei 25 Minde Allé 35G PB 130 Holmlia 1203 Oslo 9010 Tromsø 4033 Stavanger 5826 Bergen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax: Fax: Internett: Hjemmeside: e-post:

3 Del 1 INTRODUKSJON SM DUE DL er en microprosessor-basert datalogger som benytter seg av papirløs logging og lagringssystem, dette tilatter oss og hente frem lagrede data med bare et par tastetrykk. Det store LCD displayet viser informasjonen med klarhet til brukeren, hvilket gjør programmering og innstillinger lett og ukomplisert uten at det går på kompromiss av brukermulighetene og den digitale nøyaktigheten. SUMMERING AV ATTRAKSJONER DATALOGGER Papirløs datalogging med automatisklagring etter dato 50-års klokke/kalender for datalogger lagring Temperaturen fra hver kanal blir lagret hvert 15 minutt og lagret i den interne data banken. Prosentandel av den interne databanken som er i bruk blir indikert i digitalform. Varsling når databanken er 98 % full, slik at dataene kan overføres til annet medie om ønskelig. Power Supply V 50Hz kan leveres i 12 volt. Mulighet for overføring av små mengder utvalgt data til PC via et Smart card med leser. Innholdet i databanken kan overføres til PC direkte med Masterlink program og tilhørende kabel. Med samme program kan man også stille på parameterne til SM Due DL loggeren. ALARM 2-Trinns høy og lav alarm med mute og reset mulighet. Første alarmtrinn med forsinkelse på alarmsignal. Andre trinn med direkte utløsing av alarmsignal. Diagnoseringsskjermbilde som viser feil og andre systemparametre. Logger høy-, lav- og strømstansalarmer. Har batteribackup for drift ved strømstans. (informasjonen i denne manual er kun til veiledning og kan ikke brukes ifm. kontrakter e.l.) Del 2 INSTALLASJON (dette er kun en installasjonsveiledning, brukerområdene bør bekreftes med leverandør før installasjon) FORHÅNDSREGLER 1. Før installasjon, les instruksjonsmanualen godt. 2. Installasjon og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personel. 3. Det er anbefalt at enheten blir koblet til via en korrekt tilmålt shutoff-switch. 4. Advarsel: Hvis enheten er tilkoblet strømnettet og enhetens deksel er åpent så vil spenning IKKE være frakoblet. Ta derfor som forhåndsregel at all strøm er koblet fra / brytere skrudd av når installasjon pågår. Dette gjelder også vedlikehold som medfører at dekselet åpnes. La ALDRI enheten stå uten oppsikt hvis dekselet er åpent og strøm er tilkoblet! 5. Spenning og strøm må aldri overstige enhetens maximale tillatte tilførsel. 6. Hovedstrømskabler bør legges slik at de ikke ligger nært føler/signalkabler da dette kan påvirke målinger og overføringer av data. 2.1 SM Due DL Enheten. Merk: For best synlighet i displayet bør enheten monteres i øyehøyde. Enheten bør monteres unna sterke spenningskilder da dette kan påvirke målinger, lagring og enhetens levetid. pga. elektromagnetisk stråling. Høye og lave temperaturer bør unngås da dette også kan påvirke enhetens levetid Slå ut avmerkede hull for kabling etter behov for den indviuelle montasjen Fest skruen som enheten først skal henges i. (Se bak på enheten, øverst/midten) Heng på plass enheten, fest så enheten med skruer i de to nedre hjørnehullene. 3

4 2.2 Følere SM Due DL bruker PT 100 SX som leveres med forskjellige kabellengder etter behov, følerkabel kan også forlenges. Ved forlenging av følerkabel må passende skjermet kabel brukes, 3 eller 4-leder. Det anbefales å bruke spesielle forlengere tilpasset følerene. (kontakt leverandør for detaljer) Hvit Rød Blå Grønn Jord Signal Kompensering 2.3 Alarmrelé Alarmreléet er en isolert (spenningsfri) trepunkts vendebryter. Bryteren er normal koblet inn, og skrus av når alarm blir utløst eller ved strømstans. Reléet kan kobles til ekstern alarmeringsenhet (lampe, lyd etc.) Hvis ekstern enhet ønskes brukt, koble etter passende behov etter koblingskjema i neste del. 2.4 Strømtilkobling og koblingsskjema Merk: Enheten BØR jordes skikkelig. 2.5 Batteri Batteriet som medfølger er et 9V PP3 oppladbart batteri. Batteriet ligger festet til lokket til koblingsboksen og er ikke tilkoblet. Batteriet tilkobles etter installasjon. Enheten trenger ikke batteriet for normal drift, men ved strømstans vil enheten kunne forsette logging og korrekt klokke inntil 7 timer etter strømstans. Hvis strømstans varer lengre og batteriet blir utladet må klokken settes på nytt. Parametere trengs ikke settes på nytt. Det anbefales å skifte batteri hver 12. mnd for best mulig sikring ved strømstans. Ved utskifting av batteri, bruk kun oppladbart PP3 da batteriet lades av enheten (engangsbatterier vil kunne smelte ned). 4

5 Del 3 SM DUE DL BETJENING For best mulig bruk av enheten anbefales det at instruksjonsmanualen leses nøye. 3.1 Beskrivelse 1. Grafisk LCD display Viser all informasjon (temp, logg, alarm og parametere) 2. Funksjonsknapper Det er seks funskjonsknapper på enheten. 3. Utvalgte data overføringsknapper Disse knappene brukes til å velge logging fra en viss periode til overføring enten til PC eller printer. Velges fra en dato til nåværende dato. 4/5.Navigasjonsknapper. Disse knappene lar deg navigere deg fram og tilbake og modifisere parmetere / Parametre kan kun endres med tastene. 5

6 6. Indikatorer. Systemalarmindikatoren kan utløses av høy og lav alarm og i tillegg følerfeil Hovedskjermvisninger: Skjermvisning 1: To-kanals temperaturdisplay 1. Knapp for å velge HOVEDSKJERM. 2. To-kanals digital temperaturvisning, temperarurer kan vises i enten C eller F. 3. Høy og lavalarmsgrense og visning av dato for sist utløste alarm 4. Høyeste og laveste temperatur for hver kanal. 5. Start time, start tid, viser valgt start dato/tid for utvalgte data oveføring (se 3.1 og 3.8) Merk: kontrasten på skjermbildet kan endres med +/- knappene Skjermvisning 2: Nåværende dags graf-visining 1. Trykk denne knappen en gang til for å gå inn på skjermvisining for dagens graf. For å velge kanal brukes eller. 2. Viser tiden i forhold til grafen. Her kan en navigere fram og tilbake med 3. Visningspunkt på grafen. For å få frem nøyaktige data fra grafen. Bruk for å navigere til venstre fra utgangspunktet. 4. Viser tiden for visningspunktet, i tall. 5. Viser datoen for visningspunktet, i tall. 6. Viser temperaturen for visningspunktet, i tall. 7. Alarmlogg; indikerer alarmer, start alarm og varighet. 8. Unikt elektronisk serienummer for SM Due enheten. 9. Temperaturområde for den andre kanalen, indikerer max/min av den andre kanalen i forhold til grafen. 10. Indikerer dørbryter aktivert/dør åpen (hvis dette brukes). 6

7 3.3 Konfigureringsskjermvisninger Konfigureringskjerm 1: Klokke/kalender 1. Trykk knappen en gang for å komme inn på denne visningen. Her setter du dato og tid. Enheten bruker kalendersystemet for å arkivere loggedata. Blir datoen satt tilbake og enheten satt i drift vil data etter satt dato bli slettet. 2. Indikering av satt dato/klokkeslett. (kan velge mellom år year, måned month, dag day, indikert i kalendervindu?, time hour og minutter minutes ) 3. Kalendervisningen av valgt Sette klokkeslett: 1. Bruk for å velge år. 2. Bruk for å gå videre til Month, og bruk for å velge rett mnd. 3. Gjenta punkt to for dato, time og minutter Konfigureringskjerm 2: Systeminstillinger 1. Trykk knappen en gang til for å komme inn på første side av systeminstillingene til enheten. 2. For å dempe lyden til den interne alarmen til SM Due, trykk når mute er valgt. Hvis alarmsystemet blir nullstilt enten ved manuell nullstilling eller at alarmer blir nullstill pga. tilbakefall av temperaturer til korrekt driftsområde, blir dempingen tilbakestillt. 3. Nullstille/(reset) alarmer. Alle alarmer, forsinkelser eller tidtakere blir nullstillt hvis +knappen trykkes når RESET vinduet er valgt. 4. Alarm-relé status. velger alarmreléets driftstatus. 0= Relé manuelt koblet ut (alarm på) AUTO= normal automatisert drift. 1= Relé manuelt koblet inn (alarm av) 5. Taste-lås. Viser til side 26 av denne manualen. 6. Lyd og lysindikator-tester. Ved å trykke på +knappen når TEST er merket av kan alle indikatorlamper og indikatorlys løses ut og testes. 7. Dørbryter valg. SM DUE leveres med muligheten til å koble til dørbryter for best mulig logging og diagnose av kulderommet. Aktiveres og deaktiveres med og knappene hhv. 8. Celsius eller Farenheit. Velger C med knapp eller F med knapp. 9. Diagnosering. Lar deg gå inn på diagnoseringsfunksjonene av enheten. Bruk knappen for å gå inn. (se 3.4 for videre info) 10. Språkvalg: Her kan det velges mellom engelsk, fransk eller tysk. Bruk knappene for å velge fram og tilbake. 7

8 3.3.3 Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger 2 1. Trykk knappen en tredje gang for å komme inn på andre side av systeminstillingene. 2. Alarmdemping for kanal 1.Kan settes fra 0-95 minutter. Hvis noen knapper trykkes når kanal 1 har aktivert lydalarm så vil lyden dempes/ deaktiveres i angitt tid. 3. Alarmdemping for kanal 2. (samme som over, bare for kanal 2.) 4. Deaktivering av loggekanal. Gjelder for kanal 1. for på, for av, må holdes i 5 sek for aktivering/ deaktivering. Når kanalen er aktivert vil enheten funger normalt og logge slik som den er instillt. Hvis kanalen deaktiveres vil 0 C vises kontinuerlig. Dette vil også logges. Hvis en kanal deaktiveres vil alle alarminstillinger stilles tilbake til fabrikkinstillingene for å forhindre unødvendige alarmer. Disse alarminstillingene vil ikke kunne endres til kanalen er re-aktivert. 5. Samme som over, for kanal Systemdiagnostikk Databank diagnostikk 1. Den unike elektroniske signaturen til SM Due enheten. 2. Databank vinduet viser den totale kapasiteten til SM Due enheten. Enheten kommer med to alternativer. A) loggefrekvens på hvert 5. minutt Databanken har da en kapasitet på 570 dager (standardinstilling) B) loggefrekvens på hvert 10. minutt Databanken har da en kapasitet på 1128 dager. 3. Gjenværende kapasitet. Viser antall dager og prosent av gjenværende plass i databanken. 4. Totale antall alarmer. Viser antallet alarmer som har forløpt det siste året. 5. Siste alarm. Viser når siste alarm ble utløst, dato. 6. TRANSF ON. Viser siste dato for overføring av logget data før tidligste data blir logget over. 7. POWER FL. Viser dato for siste strømstans. Viser antall minutter som strømstansen har vart, under strømstans ved batteridrift. 8. Valgt diagnostikkvisning. Bruk knappene til å navigere mellom de fire forskjellige skjermbildene: a. DBM Databank Diagnostikk skjerm (se 3.4.1/ over) b. CH1 kanal 1 diagnostikk (se 3.4.2) c. CH2 kanal 2 diagnostikk (se 3.4.2) d. CAL kalibrering av enhetens følere (se 3.4.3) Loggekanal diagnostikk 1. Channel vinduet viser valgt kanal. 2. Input type viser følertype. (PT100 i dette tilfelle) 3. Calib data viser kalibreringsverdier (kun relevant for produsent), og nåværende temperatur. 4. Last calib viser når enheten sist ble kalibrert. 5. Al high viser dato og tid for siste høyalarm. 6. Al low viser dato og tid for siste lavalarm. 8

9 3.4.3 Følerkalibrering Med denne funskjonen kan kvalifisert personell kalibrere avlest/logget temperatur på hver av følerene. For kalibrering av føleren bør en kjent temperaturkilde brukes. Kanalene kan kalibreres med +/- 2 C. Denne skjermen vil først vises: hold så +knappen inne i 5 sekunder for å komme inn på selve kalibreringsmenyen. 3.5 Kanalskjermbilder Kanalenes visningsskjermbilder 1. Denne knappen brukes for å vise Kanal 1 2. Denne knappen brukes for å vise Kanal Klokkevisning 24-timers format, med forkorting av dag på engelsk. 4. Viser alarmgrensene for max/min høy og lavalarm med et skyggelagt område på en temperaturskala. 5. Viser temperaturen for valgt loggekanal. Viser også høyeste og laveste temperatur. Høyeste og laveste målinger er her daglige og nullstilles ved midnatt. 6. Benyttet databank. Viser hvor mye av databanken som er benyttet både i en liggende indikatorsøyle og i prosent. 7. Dørbryter indikator. Hvis dørbryter er koblet til og døren er åpen så vil dette indikeres her. merk: kontrasten til skjermen kan justeres på disse skjermvisningene med 9

10 3.5.2 Kanalenes konfigureringsskjermer 1. Kanal 1 funksjonsknapp, ved å trykke en andre gang vil kanalens konfigureringsskjerm komme fram. 2.Kanal 2 funskjonsknapp, samme som over. 3.Ved å trykke kan temperatursøylen justeres for å vise det mest passende temperaturområde for den individuelle installasjonen. 4. Høyalarm, første trinn. Her settes første trinn av høyalarmen. Dette aktiverer nedtellingen av alarmforsinkelsen. Når tiden (se under) i alarmforsinkelsen er passert og hvis temperaturen ikke har kommet under alarmsetpunktet, så vil alarmrelé og buzzer aktiveres. 5.Høyalarm første trinn tidsforsinkelse. Se over for nærmere info. Tiden er i minutter, 1-99 min. 6. Høyalarm trinn to. Hvis temperaturen overstiger dette vil forsinkelsen overstyres og alarm automatisk koble inn. 7. Lav alarm. (Samme som 4,5 og 6 i høyalarm) 3.6 Navigasjon av tidligere logget data Finne fram tidligere logget data. 1. Funksjonsknapp for tidligere logget data. Når knappen trykkes vil skjermbildet som er over vises. 2. Månedene som inneholder loggedata er avmerket. 3. Valgt utvalg. Her er det mulig å finne fram til tidligere logger. Bruk og knappene for å navigere fram og tilbake. For å vise utvalget som du har valgt bruk funksjonsknappene og. For å gå tilbake/ ut av menyen trykk på. 3.7 Dataoverføring SM Due er levert med en intern databank som kan lagre opp til 1 1/2 år med data. Loggede data kan overføres til PC ved hjelp av kabel og MASTERLINK programvare, eller så kan også MASTERLINK datahardvare brukes som en midlertidig lagring for overføring til PC ved et senere tidspunkt. (for nærmere informasjon kontakt leverandør) Prosedyre for overføring direkte til PC ved hjelp av MASTERLINK programvare. Merk: Før data kan overføres til PC må MASTERLINK være installert og konfigurert rett på PC en. For nærmere informasjon, se MASTERLINK instrukusjonsmanual. a) Plugg 8-leder telefonkabel i serial link kontakten på SM Due-enheten. b) Koble andre enden til adapterstykke til com-port, og koble så på passende com-port på PC en. c) Direkte overføring kan nå settes i gang ved å trykke og etterfulgt av, eller ved å bruke funksjoner i MASTERLINK programvare Prosedyre for overføring ved bruk av MASTERLINK datahardvare. a) Koble MASTERLINK hardvaren til serial link på SM Due. b) Velg type enhet i (overfør) menyen, og bekreft med. Data som overføres til MASTELINK-enheten kan i ettertid overføres til PC. 10

11 3.8 - Overføring av utvalgte data Prosedyre for overføring av utvalgte data (ref ): a) Koble som i a b) Trykk på for å velge data som skal overføres, husk å sette startpunkt for utvalg med. Gjøres ikke dette vil HELE databanken bli overført til MASTERLINK. Trykk for å sette i gang overføringen Utskrift med seriell printer Trykk fra uansett hvilket skjermbilde, og følgende skjermbilde vil vises: For å overføre til MASTERLINK trykk knapp. For å velge print-funksjonen trykk, og følgende skjerm vil vises: Dette skjermbildet gir deg muligheten til å stille inn antallet dager som skal skrives ut. - For 1 dags utskrift trykk. - For 3 dags utskrift trykk. - For valgfritt antall dagers utskrift (inntil 91), trykk knapp. Hvis en eller tre dagers utskrift velges vil følgende skjermbilde vises og utskriften begynne. 11

12 Hvis Choose Days (velge antall dager) velges vil følgende skjermbilde vises og du kan velge antall dager med knappene. Når ønsket antall dager er valgt, bekreft med tasten, og følgende skjermbilde vil vises og utskriften begynner. Del 4 - FEILSØKING Problem Løsning Ingenting skjer når strømmen skrus på. En sikring kan ha gått kontroller alle sikringer og bytt ut hvis nødvendig (sjekk enhetspesifikasjoner for nærmere info.) Gjentar det seg at sikringer går, kontakt forhandler. Temperaturvisningen vandrer unaturlig. En av koblingspunktene kan være løse, eller følerkabel kan være lagt for nært en strømkabel. Sjekk alle koblingspunkter og legg om kabel hvis nødvendig. Ingen parametere lar seg stille inn; Tastelås kan være satt på. Se del om tastelås. Hvis dette ikke er tastaturet virker ikke. tilfelle, kontakt forhandler. Displayet er for lyst/mørkt Kontrasten er stillt inn feil. (Se del 3.2) System Alarmindikatoren blinker hvert Indikerer en systemfeil. Sjekk Channel diagnostics (kanal 3. sekund. diagnostikk) for nærmere informasjon om feilens art. Alarmindikatoren blinker og Indikerer temperaturalarm eller systemfeil. Sjekk Channel alarmbuzzeren er aktivert. diagnostics. Tastelås: Tastelås oppnås med å holde inne i fem sekunder. For å oppheve tastelås hold inne i fem sekunder. 12

13 Spesifikasjoner ELEKTRISK: Strømforsyning: Sikringer: Alarmrele utgang: MEKANISK: Dimensjoner: Chassis: Front panel: Display: FØLERE: Type: Kompensering: Batteri: DATABANK KAPASITET: Loggeintervall på 5 min. Loggeintervall på 10 min. 220V AC enfase / 24V DC eller 12V DC 2 x 1A 20mm Quick Blow 5A vekselbryter, tre isolerte punkter. Kan brukes til hovedstrømspenning. bredde: 165mm høyde: 160mm dybde: 75mm vekt: SM Due enhet 0,96kg, hver føler veier 0,13kg Plastikk Printet speilvendt Stort LCD supertwist grafikk SX PT100 Platinafilm 3 leder komensasjon 9V PP3 Oppladbart 570 dager 1128 dager Deleliste SM DUE Enhet (24V) SM DUE Enhet (12V) Føler (5m kabel) Føler (15m kabel) Føler (25m kabel) Føler (50m kabel) Føler (100m kabel) C0403 C0419 A6905 A6915 A6925 A6950 A7999 Tilbehør Følerkabelforlenger 10m Følerkabelforlenger 20m Følerkabelforlenger 50m MASTERLINK Programvare MASTERLINK Hardvare A6911 A6921 A6951 C0322 C

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer