Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning på Norsk. Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech"

Transkript

1 Brukerveiledning på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech

2 Innhold Del 1 Introduksjon Del 2 Installasjon SM Due Følere Alarm Rele Strøm tilslutning og koblingsskjema Batteri Del 3 Betjening Beskrivelse Hovedbilder : Hovedbilde 1 : Tokanals temperaturdisplay Hovedbilde 2 : Dagens graf Konfigurering : Konfigureringskjerm 1 : Klokke/Kalender Konfigureringskjerm 2 : Systeminstillinger Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger SYSTEM Diagnose : DATABANK Diagnose bilde KANAL Diagnose bilde KALIBRERINGS bilde Kanal Bilder : / Kanal Skjerm Bilder Kanal innstillings bilde Log historikk : Data log av foregående dager DATA Overføring : Overføring av utvalgte data: Del 4 Feilsøking Tastelås Del 5 Spesifikkasjoner Ved spørsmål kontakt oss: Oslo: Avd. Tromsø: Avd. Stavanger: Repr. Bergen: Børresen CoolTech Børresen CoolTech Børresen CoolTech Bergen Kulde Rosenholmveien 17. Stakkevollveien 69B Gamle Forusvei 25 Minde Allé 35G PB 130 Holmlia 1203 Oslo 9010 Tromsø 4033 Stavanger 5826 Bergen Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax: Fax: Internett: Hjemmeside: e-post:

3 Del 1 INTRODUKSJON SM DUE DL er en microprosessor-basert datalogger som benytter seg av papirløs logging og lagringssystem, dette tilatter oss og hente frem lagrede data med bare et par tastetrykk. Det store LCD displayet viser informasjonen med klarhet til brukeren, hvilket gjør programmering og innstillinger lett og ukomplisert uten at det går på kompromiss av brukermulighetene og den digitale nøyaktigheten. SUMMERING AV ATTRAKSJONER DATALOGGER Papirløs datalogging med automatisklagring etter dato 50-års klokke/kalender for datalogger lagring Temperaturen fra hver kanal blir lagret hvert 15 minutt og lagret i den interne data banken. Prosentandel av den interne databanken som er i bruk blir indikert i digitalform. Varsling når databanken er 98 % full, slik at dataene kan overføres til annet medie om ønskelig. Power Supply V 50Hz kan leveres i 12 volt. Mulighet for overføring av små mengder utvalgt data til PC via et Smart card med leser. Innholdet i databanken kan overføres til PC direkte med Masterlink program og tilhørende kabel. Med samme program kan man også stille på parameterne til SM Due DL loggeren. ALARM 2-Trinns høy og lav alarm med mute og reset mulighet. Første alarmtrinn med forsinkelse på alarmsignal. Andre trinn med direkte utløsing av alarmsignal. Diagnoseringsskjermbilde som viser feil og andre systemparametre. Logger høy-, lav- og strømstansalarmer. Har batteribackup for drift ved strømstans. (informasjonen i denne manual er kun til veiledning og kan ikke brukes ifm. kontrakter e.l.) Del 2 INSTALLASJON (dette er kun en installasjonsveiledning, brukerområdene bør bekreftes med leverandør før installasjon) FORHÅNDSREGLER 1. Før installasjon, les instruksjonsmanualen godt. 2. Installasjon og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personel. 3. Det er anbefalt at enheten blir koblet til via en korrekt tilmålt shutoff-switch. 4. Advarsel: Hvis enheten er tilkoblet strømnettet og enhetens deksel er åpent så vil spenning IKKE være frakoblet. Ta derfor som forhåndsregel at all strøm er koblet fra / brytere skrudd av når installasjon pågår. Dette gjelder også vedlikehold som medfører at dekselet åpnes. La ALDRI enheten stå uten oppsikt hvis dekselet er åpent og strøm er tilkoblet! 5. Spenning og strøm må aldri overstige enhetens maximale tillatte tilførsel. 6. Hovedstrømskabler bør legges slik at de ikke ligger nært føler/signalkabler da dette kan påvirke målinger og overføringer av data. 2.1 SM Due DL Enheten. Merk: For best synlighet i displayet bør enheten monteres i øyehøyde. Enheten bør monteres unna sterke spenningskilder da dette kan påvirke målinger, lagring og enhetens levetid. pga. elektromagnetisk stråling. Høye og lave temperaturer bør unngås da dette også kan påvirke enhetens levetid Slå ut avmerkede hull for kabling etter behov for den indviuelle montasjen Fest skruen som enheten først skal henges i. (Se bak på enheten, øverst/midten) Heng på plass enheten, fest så enheten med skruer i de to nedre hjørnehullene. 3

4 2.2 Følere SM Due DL bruker PT 100 SX som leveres med forskjellige kabellengder etter behov, følerkabel kan også forlenges. Ved forlenging av følerkabel må passende skjermet kabel brukes, 3 eller 4-leder. Det anbefales å bruke spesielle forlengere tilpasset følerene. (kontakt leverandør for detaljer) Hvit Rød Blå Grønn Jord Signal Kompensering 2.3 Alarmrelé Alarmreléet er en isolert (spenningsfri) trepunkts vendebryter. Bryteren er normal koblet inn, og skrus av når alarm blir utløst eller ved strømstans. Reléet kan kobles til ekstern alarmeringsenhet (lampe, lyd etc.) Hvis ekstern enhet ønskes brukt, koble etter passende behov etter koblingskjema i neste del. 2.4 Strømtilkobling og koblingsskjema Merk: Enheten BØR jordes skikkelig. 2.5 Batteri Batteriet som medfølger er et 9V PP3 oppladbart batteri. Batteriet ligger festet til lokket til koblingsboksen og er ikke tilkoblet. Batteriet tilkobles etter installasjon. Enheten trenger ikke batteriet for normal drift, men ved strømstans vil enheten kunne forsette logging og korrekt klokke inntil 7 timer etter strømstans. Hvis strømstans varer lengre og batteriet blir utladet må klokken settes på nytt. Parametere trengs ikke settes på nytt. Det anbefales å skifte batteri hver 12. mnd for best mulig sikring ved strømstans. Ved utskifting av batteri, bruk kun oppladbart PP3 da batteriet lades av enheten (engangsbatterier vil kunne smelte ned). 4

5 Del 3 SM DUE DL BETJENING For best mulig bruk av enheten anbefales det at instruksjonsmanualen leses nøye. 3.1 Beskrivelse 1. Grafisk LCD display Viser all informasjon (temp, logg, alarm og parametere) 2. Funksjonsknapper Det er seks funskjonsknapper på enheten. 3. Utvalgte data overføringsknapper Disse knappene brukes til å velge logging fra en viss periode til overføring enten til PC eller printer. Velges fra en dato til nåværende dato. 4/5.Navigasjonsknapper. Disse knappene lar deg navigere deg fram og tilbake og modifisere parmetere / Parametre kan kun endres med tastene. 5

6 6. Indikatorer. Systemalarmindikatoren kan utløses av høy og lav alarm og i tillegg følerfeil Hovedskjermvisninger: Skjermvisning 1: To-kanals temperaturdisplay 1. Knapp for å velge HOVEDSKJERM. 2. To-kanals digital temperaturvisning, temperarurer kan vises i enten C eller F. 3. Høy og lavalarmsgrense og visning av dato for sist utløste alarm 4. Høyeste og laveste temperatur for hver kanal. 5. Start time, start tid, viser valgt start dato/tid for utvalgte data oveføring (se 3.1 og 3.8) Merk: kontrasten på skjermbildet kan endres med +/- knappene Skjermvisning 2: Nåværende dags graf-visining 1. Trykk denne knappen en gang til for å gå inn på skjermvisining for dagens graf. For å velge kanal brukes eller. 2. Viser tiden i forhold til grafen. Her kan en navigere fram og tilbake med 3. Visningspunkt på grafen. For å få frem nøyaktige data fra grafen. Bruk for å navigere til venstre fra utgangspunktet. 4. Viser tiden for visningspunktet, i tall. 5. Viser datoen for visningspunktet, i tall. 6. Viser temperaturen for visningspunktet, i tall. 7. Alarmlogg; indikerer alarmer, start alarm og varighet. 8. Unikt elektronisk serienummer for SM Due enheten. 9. Temperaturområde for den andre kanalen, indikerer max/min av den andre kanalen i forhold til grafen. 10. Indikerer dørbryter aktivert/dør åpen (hvis dette brukes). 6

7 3.3 Konfigureringsskjermvisninger Konfigureringskjerm 1: Klokke/kalender 1. Trykk knappen en gang for å komme inn på denne visningen. Her setter du dato og tid. Enheten bruker kalendersystemet for å arkivere loggedata. Blir datoen satt tilbake og enheten satt i drift vil data etter satt dato bli slettet. 2. Indikering av satt dato/klokkeslett. (kan velge mellom år year, måned month, dag day, indikert i kalendervindu?, time hour og minutter minutes ) 3. Kalendervisningen av valgt Sette klokkeslett: 1. Bruk for å velge år. 2. Bruk for å gå videre til Month, og bruk for å velge rett mnd. 3. Gjenta punkt to for dato, time og minutter Konfigureringskjerm 2: Systeminstillinger 1. Trykk knappen en gang til for å komme inn på første side av systeminstillingene til enheten. 2. For å dempe lyden til den interne alarmen til SM Due, trykk når mute er valgt. Hvis alarmsystemet blir nullstilt enten ved manuell nullstilling eller at alarmer blir nullstill pga. tilbakefall av temperaturer til korrekt driftsområde, blir dempingen tilbakestillt. 3. Nullstille/(reset) alarmer. Alle alarmer, forsinkelser eller tidtakere blir nullstillt hvis +knappen trykkes når RESET vinduet er valgt. 4. Alarm-relé status. velger alarmreléets driftstatus. 0= Relé manuelt koblet ut (alarm på) AUTO= normal automatisert drift. 1= Relé manuelt koblet inn (alarm av) 5. Taste-lås. Viser til side 26 av denne manualen. 6. Lyd og lysindikator-tester. Ved å trykke på +knappen når TEST er merket av kan alle indikatorlamper og indikatorlys løses ut og testes. 7. Dørbryter valg. SM DUE leveres med muligheten til å koble til dørbryter for best mulig logging og diagnose av kulderommet. Aktiveres og deaktiveres med og knappene hhv. 8. Celsius eller Farenheit. Velger C med knapp eller F med knapp. 9. Diagnosering. Lar deg gå inn på diagnoseringsfunksjonene av enheten. Bruk knappen for å gå inn. (se 3.4 for videre info) 10. Språkvalg: Her kan det velges mellom engelsk, fransk eller tysk. Bruk knappene for å velge fram og tilbake. 7

8 3.3.3 Konfigureringskjerm 3: Systeminstillinger 2 1. Trykk knappen en tredje gang for å komme inn på andre side av systeminstillingene. 2. Alarmdemping for kanal 1.Kan settes fra 0-95 minutter. Hvis noen knapper trykkes når kanal 1 har aktivert lydalarm så vil lyden dempes/ deaktiveres i angitt tid. 3. Alarmdemping for kanal 2. (samme som over, bare for kanal 2.) 4. Deaktivering av loggekanal. Gjelder for kanal 1. for på, for av, må holdes i 5 sek for aktivering/ deaktivering. Når kanalen er aktivert vil enheten funger normalt og logge slik som den er instillt. Hvis kanalen deaktiveres vil 0 C vises kontinuerlig. Dette vil også logges. Hvis en kanal deaktiveres vil alle alarminstillinger stilles tilbake til fabrikkinstillingene for å forhindre unødvendige alarmer. Disse alarminstillingene vil ikke kunne endres til kanalen er re-aktivert. 5. Samme som over, for kanal Systemdiagnostikk Databank diagnostikk 1. Den unike elektroniske signaturen til SM Due enheten. 2. Databank vinduet viser den totale kapasiteten til SM Due enheten. Enheten kommer med to alternativer. A) loggefrekvens på hvert 5. minutt Databanken har da en kapasitet på 570 dager (standardinstilling) B) loggefrekvens på hvert 10. minutt Databanken har da en kapasitet på 1128 dager. 3. Gjenværende kapasitet. Viser antall dager og prosent av gjenværende plass i databanken. 4. Totale antall alarmer. Viser antallet alarmer som har forløpt det siste året. 5. Siste alarm. Viser når siste alarm ble utløst, dato. 6. TRANSF ON. Viser siste dato for overføring av logget data før tidligste data blir logget over. 7. POWER FL. Viser dato for siste strømstans. Viser antall minutter som strømstansen har vart, under strømstans ved batteridrift. 8. Valgt diagnostikkvisning. Bruk knappene til å navigere mellom de fire forskjellige skjermbildene: a. DBM Databank Diagnostikk skjerm (se 3.4.1/ over) b. CH1 kanal 1 diagnostikk (se 3.4.2) c. CH2 kanal 2 diagnostikk (se 3.4.2) d. CAL kalibrering av enhetens følere (se 3.4.3) Loggekanal diagnostikk 1. Channel vinduet viser valgt kanal. 2. Input type viser følertype. (PT100 i dette tilfelle) 3. Calib data viser kalibreringsverdier (kun relevant for produsent), og nåværende temperatur. 4. Last calib viser når enheten sist ble kalibrert. 5. Al high viser dato og tid for siste høyalarm. 6. Al low viser dato og tid for siste lavalarm. 8

9 3.4.3 Følerkalibrering Med denne funskjonen kan kvalifisert personell kalibrere avlest/logget temperatur på hver av følerene. For kalibrering av føleren bør en kjent temperaturkilde brukes. Kanalene kan kalibreres med +/- 2 C. Denne skjermen vil først vises: hold så +knappen inne i 5 sekunder for å komme inn på selve kalibreringsmenyen. 3.5 Kanalskjermbilder Kanalenes visningsskjermbilder 1. Denne knappen brukes for å vise Kanal 1 2. Denne knappen brukes for å vise Kanal Klokkevisning 24-timers format, med forkorting av dag på engelsk. 4. Viser alarmgrensene for max/min høy og lavalarm med et skyggelagt område på en temperaturskala. 5. Viser temperaturen for valgt loggekanal. Viser også høyeste og laveste temperatur. Høyeste og laveste målinger er her daglige og nullstilles ved midnatt. 6. Benyttet databank. Viser hvor mye av databanken som er benyttet både i en liggende indikatorsøyle og i prosent. 7. Dørbryter indikator. Hvis dørbryter er koblet til og døren er åpen så vil dette indikeres her. merk: kontrasten til skjermen kan justeres på disse skjermvisningene med 9

10 3.5.2 Kanalenes konfigureringsskjermer 1. Kanal 1 funksjonsknapp, ved å trykke en andre gang vil kanalens konfigureringsskjerm komme fram. 2.Kanal 2 funskjonsknapp, samme som over. 3.Ved å trykke kan temperatursøylen justeres for å vise det mest passende temperaturområde for den individuelle installasjonen. 4. Høyalarm, første trinn. Her settes første trinn av høyalarmen. Dette aktiverer nedtellingen av alarmforsinkelsen. Når tiden (se under) i alarmforsinkelsen er passert og hvis temperaturen ikke har kommet under alarmsetpunktet, så vil alarmrelé og buzzer aktiveres. 5.Høyalarm første trinn tidsforsinkelse. Se over for nærmere info. Tiden er i minutter, 1-99 min. 6. Høyalarm trinn to. Hvis temperaturen overstiger dette vil forsinkelsen overstyres og alarm automatisk koble inn. 7. Lav alarm. (Samme som 4,5 og 6 i høyalarm) 3.6 Navigasjon av tidligere logget data Finne fram tidligere logget data. 1. Funksjonsknapp for tidligere logget data. Når knappen trykkes vil skjermbildet som er over vises. 2. Månedene som inneholder loggedata er avmerket. 3. Valgt utvalg. Her er det mulig å finne fram til tidligere logger. Bruk og knappene for å navigere fram og tilbake. For å vise utvalget som du har valgt bruk funksjonsknappene og. For å gå tilbake/ ut av menyen trykk på. 3.7 Dataoverføring SM Due er levert med en intern databank som kan lagre opp til 1 1/2 år med data. Loggede data kan overføres til PC ved hjelp av kabel og MASTERLINK programvare, eller så kan også MASTERLINK datahardvare brukes som en midlertidig lagring for overføring til PC ved et senere tidspunkt. (for nærmere informasjon kontakt leverandør) Prosedyre for overføring direkte til PC ved hjelp av MASTERLINK programvare. Merk: Før data kan overføres til PC må MASTERLINK være installert og konfigurert rett på PC en. For nærmere informasjon, se MASTERLINK instrukusjonsmanual. a) Plugg 8-leder telefonkabel i serial link kontakten på SM Due-enheten. b) Koble andre enden til adapterstykke til com-port, og koble så på passende com-port på PC en. c) Direkte overføring kan nå settes i gang ved å trykke og etterfulgt av, eller ved å bruke funksjoner i MASTERLINK programvare Prosedyre for overføring ved bruk av MASTERLINK datahardvare. a) Koble MASTERLINK hardvaren til serial link på SM Due. b) Velg type enhet i (overfør) menyen, og bekreft med. Data som overføres til MASTELINK-enheten kan i ettertid overføres til PC. 10

11 3.8 - Overføring av utvalgte data Prosedyre for overføring av utvalgte data (ref ): a) Koble som i a b) Trykk på for å velge data som skal overføres, husk å sette startpunkt for utvalg med. Gjøres ikke dette vil HELE databanken bli overført til MASTERLINK. Trykk for å sette i gang overføringen Utskrift med seriell printer Trykk fra uansett hvilket skjermbilde, og følgende skjermbilde vil vises: For å overføre til MASTERLINK trykk knapp. For å velge print-funksjonen trykk, og følgende skjerm vil vises: Dette skjermbildet gir deg muligheten til å stille inn antallet dager som skal skrives ut. - For 1 dags utskrift trykk. - For 3 dags utskrift trykk. - For valgfritt antall dagers utskrift (inntil 91), trykk knapp. Hvis en eller tre dagers utskrift velges vil følgende skjermbilde vises og utskriften begynne. 11

12 Hvis Choose Days (velge antall dager) velges vil følgende skjermbilde vises og du kan velge antall dager med knappene. Når ønsket antall dager er valgt, bekreft med tasten, og følgende skjermbilde vil vises og utskriften begynner. Del 4 - FEILSØKING Problem Løsning Ingenting skjer når strømmen skrus på. En sikring kan ha gått kontroller alle sikringer og bytt ut hvis nødvendig (sjekk enhetspesifikasjoner for nærmere info.) Gjentar det seg at sikringer går, kontakt forhandler. Temperaturvisningen vandrer unaturlig. En av koblingspunktene kan være løse, eller følerkabel kan være lagt for nært en strømkabel. Sjekk alle koblingspunkter og legg om kabel hvis nødvendig. Ingen parametere lar seg stille inn; Tastelås kan være satt på. Se del om tastelås. Hvis dette ikke er tastaturet virker ikke. tilfelle, kontakt forhandler. Displayet er for lyst/mørkt Kontrasten er stillt inn feil. (Se del 3.2) System Alarmindikatoren blinker hvert Indikerer en systemfeil. Sjekk Channel diagnostics (kanal 3. sekund. diagnostikk) for nærmere informasjon om feilens art. Alarmindikatoren blinker og Indikerer temperaturalarm eller systemfeil. Sjekk Channel alarmbuzzeren er aktivert. diagnostics. Tastelås: Tastelås oppnås med å holde inne i fem sekunder. For å oppheve tastelås hold inne i fem sekunder. 12

13 Spesifikasjoner ELEKTRISK: Strømforsyning: Sikringer: Alarmrele utgang: MEKANISK: Dimensjoner: Chassis: Front panel: Display: FØLERE: Type: Kompensering: Batteri: DATABANK KAPASITET: Loggeintervall på 5 min. Loggeintervall på 10 min. 220V AC enfase / 24V DC eller 12V DC 2 x 1A 20mm Quick Blow 5A vekselbryter, tre isolerte punkter. Kan brukes til hovedstrømspenning. bredde: 165mm høyde: 160mm dybde: 75mm vekt: SM Due enhet 0,96kg, hver føler veier 0,13kg Plastikk Printet speilvendt Stort LCD supertwist grafikk SX PT100 Platinafilm 3 leder komensasjon 9V PP3 Oppladbart 570 dager 1128 dager Deleliste SM DUE Enhet (24V) SM DUE Enhet (12V) Føler (5m kabel) Føler (15m kabel) Føler (25m kabel) Føler (50m kabel) Føler (100m kabel) C0403 C0419 A6905 A6915 A6925 A6950 A7999 Tilbehør Følerkabelforlenger 10m Følerkabelforlenger 20m Følerkabelforlenger 50m MASTERLINK Programvare MASTERLINK Hardvare A6911 A6921 A6951 C0322 C

Brukerveildening på Norsk

Brukerveildening på Norsk Brukerveildening på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech 2 Innhold Del 1 Introduksjon...... 4 Del 2 Installasjon...... 4 2.1 - SM Quattro...... 4 2.2 - Følere...... 5 2.3 - Alarm

Detaljer

Brukerveildening på Norsk

Brukerveildening på Norsk Brukerveildening på Norsk Produsert og oversatt fra engelsk av Børresen CoolTech 2 Innhold Introduksjon... 4 Installasjon... 4 Bruk av SM12... 6 1.0 - Oversiktsskjermer 1.1 Oversikt følere... 6 1.2 Oversikt

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA Memory 1000 Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Epilepsialarm med Lakenføler Art.nr 323003 Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck 6903

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

pco XS BCP050920 For regulering av pumper

pco XS BCP050920 For regulering av pumper Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Installasjons- og driftsmanual

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr.

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. BRUKERVEILEDNING KYORITSU 5001 3-kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. 80 223 69 1 FORORD Tillykke med din nye sann RMS lekkasjestrøm datalogger KYORITSU 5001 fra Japan. Instrumentet er bygget

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender NESK funksjonsoversikt - PSPager alarmsender 12 karakterers alfanummerisk display. Reversibelt. Norsk tekst display Ingen ekstern antenne 2-fargers LED 2 manuelle

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer