BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning"

Transkript

1 BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur sensorer Ekstern alarm varsling PC for ekstern overvåkning Wireless Systems AS, TLF Kjørbokollen 30 FAX SANDVIKA Rev. 5.A01 1

2 Innhold Innhold TTS 5.0x Funksjoner i TTS 5.0x TTS 5.0x i normal bruk Hovedpanel og kart Fargenes betydning i hovedpanelet Histogram over måledata Alarm og temperaturgrenser Alarmfaktor Temperaturgrenser Tilbakestilling av alarmer GSM tekstmeldinger ved alarm Brukeroppsett Varsling gjennom modem Varsling gjennom internett Varsling gjennom Butikk nett Objekt oppsett Innhold Ekstern Alarm PÅ!/AV! 13 2

3 1.0 TTS 5.0x TTS 5.0x er et PC program for temperaturloggesystemet NetMaker TSF. TTS 5.0x er spesielt utviklet for den norske IK-MAT forskriften fra Næringsmiddeltilsynet. Med TTS 5.0x kan man til enhver tid følge temperaturen i fryserom, frysedisker, kjølerom, kjøledisker og varmeskap i en butikk. Temperaturrapporter blir skrevet ut automatisk, og alarmer kan bli videresendt som tekstmelding til mobiltelefon. I tillegg inneholder TTS 5.0x spesielle funksjoner for avriming, videresending av måledata pr. e-post, og muligheter for å følge for eks flere butikker fra en PC. Med TTS 5.0x kan man også styre NetMaker trådløs innbruddsalarm. 1.1 Funksjoner i TTS 5.0x TTS 5.0x har følgende funksjoner: Grafisk presenterer måledata for alle temp. sensorene Automatisk utskrift av logge-data, døgn/ uke Varsling ved alarm til GSM mobiltelefon som tekstmelding SMS Med modem Som e-post Som SNMP-Trap Nett kommando Videresending av måledata pr. e-post TECH-Node med 4 innganger for varsling av maskinroms alarmer. Oppsett og kontroll av radiokommunikasjon mellom baseenhet, RF-noder og TECH-Node Sjekk av tekniske feil på temp. sensorer, RF-noder, TECH-Node og installasjon. 3

4 2.0 TTS 5.0x i normal bruk Denne delen vil omhandle normal daglig bruk av TTS 5.0x i for eks en dagligvarebutikk. Bildene er hentet fra en butikk som har NetMaker TSF installert. 2.1 Hovedpanel og kart Figur 2.1, nedenfor, viser hvordan hovedpanelet i TTS 5.0x kan se ut. I butikken med dette hovedpanelet er det installert temperatursensorer i 10 objekter. Hvert objekt kan være en av følgende : FR - Fryserom FD - Frysedisk KR - Kjølerom KD - Kjøledisk VS - Varmeskap I hvert objekt kan det være opptil 10 temperatursensorer. For hvert objekt vises gjennomsnittstemperaturen fra temperatursensorene i objektet i det digitale displayet. F.eks så ser man i Figur 2.1 at Fryserom 1 ( FR 1 ) har temperaturen -12 ºC. Denne temperaturen er gjennomsnittet av alle temperatursensorene i FR1, men i dette tilfellet er det bare en temp. sensor, slik at -12ºC er temperaturen fra denne. Temperaturen blir oppdatert i dette digitale displayet ca hvert 5 te minutt. Når det digitale displayet har grønn bakgrunnsfarge så betyr det at den nåværende målingen ligger innenfor temperaturgrensene. ( Mer om hva fargene betyr i seksjon 2.2 ). Figur 2.1 Hovedpanel i TTS 5.0x 4

5 2.1.1 Fargenes betydning i hovedpanelet Kort beskrevet så betyr grønn at temperaturen er OK, gul at den er litt for varm eller for kald, og rød betyr at temperaturen er altfor varm eller kald. I TTS 5.0x er det 4 definerte temperaturgrenser for hver temperatursensor, disse er TAHH Øvre alarmgrense ( ekstern varsling ) TAH Øvre varslingsgrense ( intern varsling ) TAL Nedre varslingsgrense ( intern varsling ) TALL Nedre alarmgrense ( ekstern varsling ) Med alarm menes ekstern viderevarsling til for eks mobiltelefon, mens intern varsling er kun en advarsel internt i butikken. Figur 2.2 presiserer nærmere hva som menes med de forskjellige temperaturgrensene ved å se på temperaturgrafen. TAHH, definert som øvre alarmgrense TAH, definert som øvre varslingsgrense TAL, definert som nedre varslingsgrense TALL, definert som nedre alarmgrense Figur 2.3 Definisjon av temperaturgrenser I hovedpanelet er det to steder for hvert objekt som kan forandre farge. Bakgrunnen til det digitale displayet skifter farge ettersom den nåværende målingen ligger mellom TAL - TAH, eller mellom TAL -TALL / TAH - TAHH, eller over/under TAHH/TALL respektivt. De forskjellige bakgrunnsfargene for det digitale displayet for hvert objekt er nærmere beskrevet nedenfor : Grønn indikator betyr at den nåværende målingen ligger innenfor definert driftstemperatur. Dvs at målingen ligger i mellom TAL og TAH Gul indikator betyr at den nåværende målingen ligger utenfor ordinær driftstemperatur, men er ikke kritisk. Dvs. innenfor temperaturgrensene TAHH og TAH, eller TAL og TALL som beskrevet i Figur 2.2. Dette kan komme av avriming eller at objektet er litt for varmt. Rød indikator betyr at den nåværende målingen ligger langt utenfor driftstemperatur. Dvs. at temperaturen ligger høyere enn TAHH eller nedenfor TALL som vist i Figur 2.2. Dette kan komme av avriming eller at objektet er litt for varmt. Hvit indikator betyr det ikke er mottatt temperaturer fra dette objektet. NB! Alle indikatorene vil være hvit etter at programmet er startet på nytt. Indikatorene vil bli oppdatert senest inne 5 minutter. Hvis ikke indikatoren blir oppdatert kontakt leverandør. 5

6 Fordi en avriming ikke skal gi alarm skal det et visst antall målinger til før det gis alarm eller varsling. Hvis det gis alarm aller varsling vil hele bakgrunnen til objektet skifte farge til enten gul eller rød (se seksjon 2.3 om alarm). Nedenfor følger noen eksempler på farger som kan forekomme i hovedpanelet og betydningen av disse. Den røde bakgrunnen betyr at det har vært alarm (se seksjon 2.3 om definisjon av alarm) i FD1 siden siste gang man nullstilte alarmene (se seksjon 2.4 om tilbakestilling av alarm). Den røde indikatoren betyr at nåværende måling er over rød temperatur grense. Den gule bakgrunnen er en intern varsling på at temperaturen i KD1 har ligget for varm eller for kald i en periode, men det har ikke vært et kritisk temperaturavvik. Den grønne indikator bakgrunnen betyr at den nåværende målingen er OK. Grå bakgrunn betyr at det verken har gått intern varsling (gul) eller ekstern alarm (rød) siden siste gang alarmene var nullstilte (se seksjon 2.4 om tilbakestilling av alarm). Den røde indikator bakgrunnen betyr at den nåværende målingen ligger utenfor TAHH eller TALL, dette er typisk en avriming av objektet og er derfor ikke uvanlig. 2.2 Histogram over måledata Ved å klikke (med venstre musknapp) på et av objektenes digitale indikator ( ) kommer det et vindu frem som ligner på det vist i Figur 2.3 nedenfor. Figur 2.4 Oversikt over temperatursensorene for et objekt Figur 2.3 viser alle temperatursensorene som er installert i det respektive objektet. 6

7 Ved å klikke på en av temperatursensorenes søyler vil man få frem histogram vinduet over den respektive temperatursensor som vist i Figur 2.4 Figur 2.5 Histogram over en enkel temperatursensor Hver ½ time blir temperaturen lagret og et nytt punkt kommer på grafen. På grafen i Figur 2.4 kan man se et typisk avrimingsforløp mellom klokken 07:00 og 08:00. Man kan bruke piltastene nederst i Figur 2.4 til å gå døgnvis tilbake. I Figur 2.4 kan man også se temperaturgrensene TAHH, TAH, TAL, TALL som rød, gul, gul, og rød linje respektivt. Disse temperaturgrensene kan forandres ( se seksjon 2.3.2, temperaturgrenser ). 2.3 Alarm og temperaturgrenser NB! Er det først utløst en alarm vil det ikke bli sendt nye alarmer før alrmen er nullstilt. Se 2.4. I de aller fleste objekter (fryse- og kjøle disker eller rom) vil det være avriming en eller flere ganger i døgnet. Under avrimingen vil temperaturen i objektet stige til langt over 0 grader og temperaturen vil gå over TAH og TAHH. For at det ikke skal varsles alarm ved avriming, så skal det et visst antall ½ times logginger til før det varsles alarm. Hvis det er installert viderevarsling til GSM mobiltelefon av alarmer, så vet man at det er sendt viderevarsling når bakgrunnen til et objekt er rødt. Det blir ikke sendt viderevarsling ved gul bakgrunn. Gul bakgrunn er bare ment som en intern advarsel om at temperaturen ligger litt utenfor normal driftstemperatur i lengre perioder. 7

8 Man har muligheten til å koble ut viderevarsling av alarm ved å trykke på ekstern alarm på i oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ). Tast passord og ekstern alarm på vil forandres til ekstern alarm av. Ekstern alarm vil nå ikke videresendes fra dette objektet. For å gå tilbake til ekstern alarm på, trykk på ekstern alarm av og skriv inn passord. 8

9 2.3.1 Alarmfaktor Det antall ½ times logginger som skal til før det varsles alarm kalles alarmfaktor, og dette kan justeres manuelt. For å justere alarmfaktoren, gå til oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ), og klikk på Konfigurering øverst i vinduet. Trykk på Alarm-faktor! i rullgardinen. Tast inn Passord og det kommer frem et vindu som vist i Figur 2.5 nedenfor. Figur 2.6. Alarm faktor Bruk piltastene i vinduet til å forandre alarm faktoren. Alarm-faktor = 4, dvs 4 halvtimes logginger (2 timer) utenfor TAH, TAHH, TAL, eller TALL før alarm blir varslet. Vanlig alarm faktor er Temperaturgrenser Man kan selv justere temperaturgrensene hvis man mener at alarmen varsler unødvendig. For å justere temperaturgrensene, gå til oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ), og klikk på Konfigurer4ing! øverst i vinduet. Trykk på Temperaturgrenser! i rullgardinen. Tast inn passord, og trykk deretter på temperaturindikator i bildet. Et vindu som vist i Figur 2.6 nedenfor kommer frem. Temperaturgrensene kan nå justeres ved å trykke på piltastene på høyre side av vinduet. Trykk deretter ok for å bekrefte endringen. Figur 2.7 Temperaturgrenser 9

10 Gå tilbake til oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt, for å justere neste temperaturgrense. I Figur 2.6 vises den spesifikke temperatursensoren med bus nummer som ble valgt i objektet. F.eks: bus 2 og adr 3, betyr at det er temperatursensor nummer 3 på bus nummer 2 (hver radiosender som er plassert i tilknyttning til objektene har to busser hvor det kan være 8 temperatursensorer på hver bus). 2.4 Tilbakestilling av alarmer Hvis en eller flere røde alarmer eller gule varslinger har funnet sted, må dem manuelt fjernes fra hovedvinduet ved å printe ut en rapport for rød alarm eller kun bekrefte ved gul alarm. I Figur 2.1 ser man at KD1 har hatt noe for kald temperatur i en periode, og at det derfor er gul varsling. Man ser også at det er gått alarm fra FD1 som betyr at den har ligget langt utenfor normal driftstemperatur i en lengre periode. For å tilbakestille alarmene, dvs fjerne alle de røde og gule objektene i hovedpanelet som vist i Figur 2.1, klikk på temperaturindikator i alarm objekt og oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ) vises. Klikk på Avviksrapport nederst i panelet. Da vil det komme frem et vindu noe lignende som det vist i Figur 2.7. Trykk Print slik at temperatur rapporten blir skrevet ut. Dersom det ikke har gått en alarm så vil man ikke få opp dette bildet ved å trykke på Avviksrapport. Næringsmiddeltilsynet krever at man skal notere årsaken til avviket med underskrift på temperaturrapporten som blir skrevet ut. Figur 2.8 Avviksraport 10

11 2.5 GSM tekstmeldinger ved alarm Hvis det er installert viderevarsling til GSM mobiltelefon av alarmer, så vil det bli sendt en tekstmelding når bakgrunnen til et objekt blir rødt. For at dette skal skje må temperaturen i et objekt ligge betydelig utenfor normal driftstemperatur i en periode gitt av alarm-faktoren, normalt 2 timer. Det blir også sendt tekstmeldinger til mobiltelefonen hvis det oppstår tekniske feil ved anlegget. Det blir ikke sendt viderevarsling ved gul bakgrunn. Dette er bare ment som en intern advarsel om at temperaturen ligger litt utenfor normal driftstemperatur i lengre perioder. Nedenfor følger noen eksempler på GSM tekstmeldinger som følge av alarm : Eksempler på temperatur avvik meldinger : NetMaker TSF. RAMI Hokksund KR1 Melkekjøl Her har det gått alarm i kjølerom 3 og man ser at den er for varm. 0av2 TS ok Siden max og min temperaturen begge er 16ºC tyder dette på at det Temp: 16.5 Snitt bare er 1 temperatursensor i dette kjølerommet. Temp: 12.0 NetMaker TSF RAMI Hokksund KR1 Kjøttvarer Temp: 16.0 Eksempler på oppfølging meldinger : Dette betyr at temperaturen i kjøledisk 10 i butikken RAMI i Hokksund har vært langt utenfor driftstemperaturen i en lengre periode (vanligvis 2 timer). Den høyeste temperaturen målt i denne disken nå er 17 ºC og den laveste er 12.5ºC. Dvs at den har flere temperatursensorer NetMaker TSF RAMI Hokksund Oppfølging KR1 0av2 TS ok Temp: 17.0 Snitt Temp: 14.5 Angir status på kjøle objektet etter en gitt tid etter en alarm. I dette tilfellet er 4 av 5 temperatursensorer innefor akseptabel temperatur, og så lenge en eller flere er utenfor angir man max,min temperaturer var oppfølging melding ble sendt. Når Oppfølging alarm skal sendes settes under bruker i konfigurering. Se avsnitt 2.6 for ytterligere informasjon. NetMaker TSF RAMI Hokksund Oppfølging KR1 Melkekjøl Alle TS ok I dette tilfellet er alle temperatursensorene innefor akseptabel temperatur når oppfølging alarmen ble sendt. Eksempler på tekniske meldinger : NetMaker TSF Med denne meldingen menes at det ikke har kommet noen RAMI Hokksund temperaturmålinger fra fryserom 1 i løpet av FR1 / BUS1 TS1 den siste ½-timen. ikke oppdatert Ring service ansvarlig for butikkens NetMaker TSF anlegg. NetMaker TSF RAMI Hokksund Temperatur telegram ikke mottatt Hvis man får melding om at det ikke er mottatt temperatur telegram så betyr dette at det ikke har kommet noen målinger fra basen og til PC en i løpet av den siste ½- timen. Sjekk at batterieliminator til baseenheten er tilkoblet. Hvis ikke det hjelper så ring service ansvarlig for butikkens NetMaker TSF anlegg. 11

12 3.0 Brukeroppsett For å få tilgang til temperaturgrenser og endringer av oppsett til temperatur-logge systemet må man sette opp brukere av systemet med forskjellig tilgjengelighet. Dette gjøres fra Konfigurering menyen i TSF programmets hovedvindu vist i figur 2.1. Gå til Konfigurering! Bruker. Det er bare super-brukeren(e) som har tilgang til brukeroppsettet. Super-brukeren er den eneste som har tilgang til å legge inn, slette, eller endre brukere. Så for å endre passord eller å legge inn en ny bruker, så er det bare super-bruker som kan gjøre dette. Et eksempel på brukeroppsettet er vist i figur 3.2. Figur 3.2 Brukeroppsett for innbruddsalarm og temperaturlogging. I kolonnen helt til høyre i figur 3.2 huker man av for den eller de som skal være superbruker. Disse vil få tilgang til brukeroppsettet. I den første kolonne skriver man inn navnet på brukerne og trykker enter etter hvert navn, da kommer det frem et vindu med passord. Tast her inn passordet til den respektive brukeren, og tast enter. 3.1 Varsling gjennom modem Er det tilkoblet modem til varsling, og brukeren skal varsles ved temperatur alarm med tekstmelding til sin GSM mobiltelefon så tastes telefonnummeret inn i fjerde kolonne (GSM-nummer). 3.2 Varsling gjennom internett Er det tilkoblet en router, og brukeren skal varsles ved temperatur alarm med tekstmelding til sin GSM mobiltelefon eller en annen epost adresse, så tastes epost adressen inn i andre kolonne(epost adresse). 3.3 Varsling gjennom Butikk nett Er butikkdata PC en tilkoblet et butikk-nett kan man sende en kommando gjennom nettverket. Detaljer om dette er beskrevet i installasjonsmanualen. Alle brukere som står i brukerlisten og har satt opp riktig mobil-nummer eller epost adresse vil bli varslet ved temperatur alarmer. Det forutsettes videre at de modulene det skal varsles gjennom er satt opp riktig. Ta kontakt med leverandør hvis man er usikker på oppsettet. 12

13 4.0 Objekt oppsett NetMaker TTS har valgt å kalle hvert kjølemøbel objekt. Velges et objekt fra hovedbildet, (nivå 1), kan man velge konfigurering. 4.1 Innhold Innhold beskriver innholdet i objektet. F.eks Melkekjøl, Pålegg, Pizza. Informasjonen i Innhold vil også følge alarmene, slik at man kan lese i klartekst hvilket objekt/kjølemøbel som har utløst alarmen. 4.2 Ekstern Alarm PÅ!/AV! Brukere kan velge å ikke varsle alarmer, ved å velge Ekstern Alarm AV!. Klikk på Ekstern Alarm PÅ!, velg bruker fra brukerliste, tast passord og enter. Meny teksten er nå endret til Ekstern Alarm AV!. NB! Bruker må selv aktivere ekstern alarm igjenn. 13

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer