BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning"

Transkript

1 BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur sensorer Ekstern alarm varsling PC for ekstern overvåkning Wireless Systems AS, TLF Kjørbokollen 30 FAX SANDVIKA Rev. 5.A01 1

2 Innhold Innhold TTS 5.0x Funksjoner i TTS 5.0x TTS 5.0x i normal bruk Hovedpanel og kart Fargenes betydning i hovedpanelet Histogram over måledata Alarm og temperaturgrenser Alarmfaktor Temperaturgrenser Tilbakestilling av alarmer GSM tekstmeldinger ved alarm Brukeroppsett Varsling gjennom modem Varsling gjennom internett Varsling gjennom Butikk nett Objekt oppsett Innhold Ekstern Alarm PÅ!/AV! 13 2

3 1.0 TTS 5.0x TTS 5.0x er et PC program for temperaturloggesystemet NetMaker TSF. TTS 5.0x er spesielt utviklet for den norske IK-MAT forskriften fra Næringsmiddeltilsynet. Med TTS 5.0x kan man til enhver tid følge temperaturen i fryserom, frysedisker, kjølerom, kjøledisker og varmeskap i en butikk. Temperaturrapporter blir skrevet ut automatisk, og alarmer kan bli videresendt som tekstmelding til mobiltelefon. I tillegg inneholder TTS 5.0x spesielle funksjoner for avriming, videresending av måledata pr. e-post, og muligheter for å følge for eks flere butikker fra en PC. Med TTS 5.0x kan man også styre NetMaker trådløs innbruddsalarm. 1.1 Funksjoner i TTS 5.0x TTS 5.0x har følgende funksjoner: Grafisk presenterer måledata for alle temp. sensorene Automatisk utskrift av logge-data, døgn/ uke Varsling ved alarm til GSM mobiltelefon som tekstmelding SMS Med modem Som e-post Som SNMP-Trap Nett kommando Videresending av måledata pr. e-post TECH-Node med 4 innganger for varsling av maskinroms alarmer. Oppsett og kontroll av radiokommunikasjon mellom baseenhet, RF-noder og TECH-Node Sjekk av tekniske feil på temp. sensorer, RF-noder, TECH-Node og installasjon. 3

4 2.0 TTS 5.0x i normal bruk Denne delen vil omhandle normal daglig bruk av TTS 5.0x i for eks en dagligvarebutikk. Bildene er hentet fra en butikk som har NetMaker TSF installert. 2.1 Hovedpanel og kart Figur 2.1, nedenfor, viser hvordan hovedpanelet i TTS 5.0x kan se ut. I butikken med dette hovedpanelet er det installert temperatursensorer i 10 objekter. Hvert objekt kan være en av følgende : FR - Fryserom FD - Frysedisk KR - Kjølerom KD - Kjøledisk VS - Varmeskap I hvert objekt kan det være opptil 10 temperatursensorer. For hvert objekt vises gjennomsnittstemperaturen fra temperatursensorene i objektet i det digitale displayet. F.eks så ser man i Figur 2.1 at Fryserom 1 ( FR 1 ) har temperaturen -12 ºC. Denne temperaturen er gjennomsnittet av alle temperatursensorene i FR1, men i dette tilfellet er det bare en temp. sensor, slik at -12ºC er temperaturen fra denne. Temperaturen blir oppdatert i dette digitale displayet ca hvert 5 te minutt. Når det digitale displayet har grønn bakgrunnsfarge så betyr det at den nåværende målingen ligger innenfor temperaturgrensene. ( Mer om hva fargene betyr i seksjon 2.2 ). Figur 2.1 Hovedpanel i TTS 5.0x 4

5 2.1.1 Fargenes betydning i hovedpanelet Kort beskrevet så betyr grønn at temperaturen er OK, gul at den er litt for varm eller for kald, og rød betyr at temperaturen er altfor varm eller kald. I TTS 5.0x er det 4 definerte temperaturgrenser for hver temperatursensor, disse er TAHH Øvre alarmgrense ( ekstern varsling ) TAH Øvre varslingsgrense ( intern varsling ) TAL Nedre varslingsgrense ( intern varsling ) TALL Nedre alarmgrense ( ekstern varsling ) Med alarm menes ekstern viderevarsling til for eks mobiltelefon, mens intern varsling er kun en advarsel internt i butikken. Figur 2.2 presiserer nærmere hva som menes med de forskjellige temperaturgrensene ved å se på temperaturgrafen. TAHH, definert som øvre alarmgrense TAH, definert som øvre varslingsgrense TAL, definert som nedre varslingsgrense TALL, definert som nedre alarmgrense Figur 2.3 Definisjon av temperaturgrenser I hovedpanelet er det to steder for hvert objekt som kan forandre farge. Bakgrunnen til det digitale displayet skifter farge ettersom den nåværende målingen ligger mellom TAL - TAH, eller mellom TAL -TALL / TAH - TAHH, eller over/under TAHH/TALL respektivt. De forskjellige bakgrunnsfargene for det digitale displayet for hvert objekt er nærmere beskrevet nedenfor : Grønn indikator betyr at den nåværende målingen ligger innenfor definert driftstemperatur. Dvs at målingen ligger i mellom TAL og TAH Gul indikator betyr at den nåværende målingen ligger utenfor ordinær driftstemperatur, men er ikke kritisk. Dvs. innenfor temperaturgrensene TAHH og TAH, eller TAL og TALL som beskrevet i Figur 2.2. Dette kan komme av avriming eller at objektet er litt for varmt. Rød indikator betyr at den nåværende målingen ligger langt utenfor driftstemperatur. Dvs. at temperaturen ligger høyere enn TAHH eller nedenfor TALL som vist i Figur 2.2. Dette kan komme av avriming eller at objektet er litt for varmt. Hvit indikator betyr det ikke er mottatt temperaturer fra dette objektet. NB! Alle indikatorene vil være hvit etter at programmet er startet på nytt. Indikatorene vil bli oppdatert senest inne 5 minutter. Hvis ikke indikatoren blir oppdatert kontakt leverandør. 5

6 Fordi en avriming ikke skal gi alarm skal det et visst antall målinger til før det gis alarm eller varsling. Hvis det gis alarm aller varsling vil hele bakgrunnen til objektet skifte farge til enten gul eller rød (se seksjon 2.3 om alarm). Nedenfor følger noen eksempler på farger som kan forekomme i hovedpanelet og betydningen av disse. Den røde bakgrunnen betyr at det har vært alarm (se seksjon 2.3 om definisjon av alarm) i FD1 siden siste gang man nullstilte alarmene (se seksjon 2.4 om tilbakestilling av alarm). Den røde indikatoren betyr at nåværende måling er over rød temperatur grense. Den gule bakgrunnen er en intern varsling på at temperaturen i KD1 har ligget for varm eller for kald i en periode, men det har ikke vært et kritisk temperaturavvik. Den grønne indikator bakgrunnen betyr at den nåværende målingen er OK. Grå bakgrunn betyr at det verken har gått intern varsling (gul) eller ekstern alarm (rød) siden siste gang alarmene var nullstilte (se seksjon 2.4 om tilbakestilling av alarm). Den røde indikator bakgrunnen betyr at den nåværende målingen ligger utenfor TAHH eller TALL, dette er typisk en avriming av objektet og er derfor ikke uvanlig. 2.2 Histogram over måledata Ved å klikke (med venstre musknapp) på et av objektenes digitale indikator ( ) kommer det et vindu frem som ligner på det vist i Figur 2.3 nedenfor. Figur 2.4 Oversikt over temperatursensorene for et objekt Figur 2.3 viser alle temperatursensorene som er installert i det respektive objektet. 6

7 Ved å klikke på en av temperatursensorenes søyler vil man få frem histogram vinduet over den respektive temperatursensor som vist i Figur 2.4 Figur 2.5 Histogram over en enkel temperatursensor Hver ½ time blir temperaturen lagret og et nytt punkt kommer på grafen. På grafen i Figur 2.4 kan man se et typisk avrimingsforløp mellom klokken 07:00 og 08:00. Man kan bruke piltastene nederst i Figur 2.4 til å gå døgnvis tilbake. I Figur 2.4 kan man også se temperaturgrensene TAHH, TAH, TAL, TALL som rød, gul, gul, og rød linje respektivt. Disse temperaturgrensene kan forandres ( se seksjon 2.3.2, temperaturgrenser ). 2.3 Alarm og temperaturgrenser NB! Er det først utløst en alarm vil det ikke bli sendt nye alarmer før alrmen er nullstilt. Se 2.4. I de aller fleste objekter (fryse- og kjøle disker eller rom) vil det være avriming en eller flere ganger i døgnet. Under avrimingen vil temperaturen i objektet stige til langt over 0 grader og temperaturen vil gå over TAH og TAHH. For at det ikke skal varsles alarm ved avriming, så skal det et visst antall ½ times logginger til før det varsles alarm. Hvis det er installert viderevarsling til GSM mobiltelefon av alarmer, så vet man at det er sendt viderevarsling når bakgrunnen til et objekt er rødt. Det blir ikke sendt viderevarsling ved gul bakgrunn. Gul bakgrunn er bare ment som en intern advarsel om at temperaturen ligger litt utenfor normal driftstemperatur i lengre perioder. 7

8 Man har muligheten til å koble ut viderevarsling av alarm ved å trykke på ekstern alarm på i oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ). Tast passord og ekstern alarm på vil forandres til ekstern alarm av. Ekstern alarm vil nå ikke videresendes fra dette objektet. For å gå tilbake til ekstern alarm på, trykk på ekstern alarm av og skriv inn passord. 8

9 2.3.1 Alarmfaktor Det antall ½ times logginger som skal til før det varsles alarm kalles alarmfaktor, og dette kan justeres manuelt. For å justere alarmfaktoren, gå til oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ), og klikk på Konfigurering øverst i vinduet. Trykk på Alarm-faktor! i rullgardinen. Tast inn Passord og det kommer frem et vindu som vist i Figur 2.5 nedenfor. Figur 2.6. Alarm faktor Bruk piltastene i vinduet til å forandre alarm faktoren. Alarm-faktor = 4, dvs 4 halvtimes logginger (2 timer) utenfor TAH, TAHH, TAL, eller TALL før alarm blir varslet. Vanlig alarm faktor er Temperaturgrenser Man kan selv justere temperaturgrensene hvis man mener at alarmen varsler unødvendig. For å justere temperaturgrensene, gå til oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ), og klikk på Konfigurer4ing! øverst i vinduet. Trykk på Temperaturgrenser! i rullgardinen. Tast inn passord, og trykk deretter på temperaturindikator i bildet. Et vindu som vist i Figur 2.6 nedenfor kommer frem. Temperaturgrensene kan nå justeres ved å trykke på piltastene på høyre side av vinduet. Trykk deretter ok for å bekrefte endringen. Figur 2.7 Temperaturgrenser 9

10 Gå tilbake til oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt, for å justere neste temperaturgrense. I Figur 2.6 vises den spesifikke temperatursensoren med bus nummer som ble valgt i objektet. F.eks: bus 2 og adr 3, betyr at det er temperatursensor nummer 3 på bus nummer 2 (hver radiosender som er plassert i tilknyttning til objektene har to busser hvor det kan være 8 temperatursensorer på hver bus). 2.4 Tilbakestilling av alarmer Hvis en eller flere røde alarmer eller gule varslinger har funnet sted, må dem manuelt fjernes fra hovedvinduet ved å printe ut en rapport for rød alarm eller kun bekrefte ved gul alarm. I Figur 2.1 ser man at KD1 har hatt noe for kald temperatur i en periode, og at det derfor er gul varsling. Man ser også at det er gått alarm fra FD1 som betyr at den har ligget langt utenfor normal driftstemperatur i en lengre periode. For å tilbakestille alarmene, dvs fjerne alle de røde og gule objektene i hovedpanelet som vist i Figur 2.1, klikk på temperaturindikator i alarm objekt og oversiktsvinduet over temperatursensorene for et objekt ( som vist i Figur 2.3 ) vises. Klikk på Avviksrapport nederst i panelet. Da vil det komme frem et vindu noe lignende som det vist i Figur 2.7. Trykk Print slik at temperatur rapporten blir skrevet ut. Dersom det ikke har gått en alarm så vil man ikke få opp dette bildet ved å trykke på Avviksrapport. Næringsmiddeltilsynet krever at man skal notere årsaken til avviket med underskrift på temperaturrapporten som blir skrevet ut. Figur 2.8 Avviksraport 10

11 2.5 GSM tekstmeldinger ved alarm Hvis det er installert viderevarsling til GSM mobiltelefon av alarmer, så vil det bli sendt en tekstmelding når bakgrunnen til et objekt blir rødt. For at dette skal skje må temperaturen i et objekt ligge betydelig utenfor normal driftstemperatur i en periode gitt av alarm-faktoren, normalt 2 timer. Det blir også sendt tekstmeldinger til mobiltelefonen hvis det oppstår tekniske feil ved anlegget. Det blir ikke sendt viderevarsling ved gul bakgrunn. Dette er bare ment som en intern advarsel om at temperaturen ligger litt utenfor normal driftstemperatur i lengre perioder. Nedenfor følger noen eksempler på GSM tekstmeldinger som følge av alarm : Eksempler på temperatur avvik meldinger : NetMaker TSF. RAMI Hokksund KR1 Melkekjøl Her har det gått alarm i kjølerom 3 og man ser at den er for varm. 0av2 TS ok Siden max og min temperaturen begge er 16ºC tyder dette på at det Temp: 16.5 Snitt bare er 1 temperatursensor i dette kjølerommet. Temp: 12.0 NetMaker TSF RAMI Hokksund KR1 Kjøttvarer Temp: 16.0 Eksempler på oppfølging meldinger : Dette betyr at temperaturen i kjøledisk 10 i butikken RAMI i Hokksund har vært langt utenfor driftstemperaturen i en lengre periode (vanligvis 2 timer). Den høyeste temperaturen målt i denne disken nå er 17 ºC og den laveste er 12.5ºC. Dvs at den har flere temperatursensorer NetMaker TSF RAMI Hokksund Oppfølging KR1 0av2 TS ok Temp: 17.0 Snitt Temp: 14.5 Angir status på kjøle objektet etter en gitt tid etter en alarm. I dette tilfellet er 4 av 5 temperatursensorer innefor akseptabel temperatur, og så lenge en eller flere er utenfor angir man max,min temperaturer var oppfølging melding ble sendt. Når Oppfølging alarm skal sendes settes under bruker i konfigurering. Se avsnitt 2.6 for ytterligere informasjon. NetMaker TSF RAMI Hokksund Oppfølging KR1 Melkekjøl Alle TS ok I dette tilfellet er alle temperatursensorene innefor akseptabel temperatur når oppfølging alarmen ble sendt. Eksempler på tekniske meldinger : NetMaker TSF Med denne meldingen menes at det ikke har kommet noen RAMI Hokksund temperaturmålinger fra fryserom 1 i løpet av FR1 / BUS1 TS1 den siste ½-timen. ikke oppdatert Ring service ansvarlig for butikkens NetMaker TSF anlegg. NetMaker TSF RAMI Hokksund Temperatur telegram ikke mottatt Hvis man får melding om at det ikke er mottatt temperatur telegram så betyr dette at det ikke har kommet noen målinger fra basen og til PC en i løpet av den siste ½- timen. Sjekk at batterieliminator til baseenheten er tilkoblet. Hvis ikke det hjelper så ring service ansvarlig for butikkens NetMaker TSF anlegg. 11

12 3.0 Brukeroppsett For å få tilgang til temperaturgrenser og endringer av oppsett til temperatur-logge systemet må man sette opp brukere av systemet med forskjellig tilgjengelighet. Dette gjøres fra Konfigurering menyen i TSF programmets hovedvindu vist i figur 2.1. Gå til Konfigurering! Bruker. Det er bare super-brukeren(e) som har tilgang til brukeroppsettet. Super-brukeren er den eneste som har tilgang til å legge inn, slette, eller endre brukere. Så for å endre passord eller å legge inn en ny bruker, så er det bare super-bruker som kan gjøre dette. Et eksempel på brukeroppsettet er vist i figur 3.2. Figur 3.2 Brukeroppsett for innbruddsalarm og temperaturlogging. I kolonnen helt til høyre i figur 3.2 huker man av for den eller de som skal være superbruker. Disse vil få tilgang til brukeroppsettet. I den første kolonne skriver man inn navnet på brukerne og trykker enter etter hvert navn, da kommer det frem et vindu med passord. Tast her inn passordet til den respektive brukeren, og tast enter. 3.1 Varsling gjennom modem Er det tilkoblet modem til varsling, og brukeren skal varsles ved temperatur alarm med tekstmelding til sin GSM mobiltelefon så tastes telefonnummeret inn i fjerde kolonne (GSM-nummer). 3.2 Varsling gjennom internett Er det tilkoblet en router, og brukeren skal varsles ved temperatur alarm med tekstmelding til sin GSM mobiltelefon eller en annen epost adresse, så tastes epost adressen inn i andre kolonne(epost adresse). 3.3 Varsling gjennom Butikk nett Er butikkdata PC en tilkoblet et butikk-nett kan man sende en kommando gjennom nettverket. Detaljer om dette er beskrevet i installasjonsmanualen. Alle brukere som står i brukerlisten og har satt opp riktig mobil-nummer eller epost adresse vil bli varslet ved temperatur alarmer. Det forutsettes videre at de modulene det skal varsles gjennom er satt opp riktig. Ta kontakt med leverandør hvis man er usikker på oppsettet. 12

13 4.0 Objekt oppsett NetMaker TTS har valgt å kalle hvert kjølemøbel objekt. Velges et objekt fra hovedbildet, (nivå 1), kan man velge konfigurering. 4.1 Innhold Innhold beskriver innholdet i objektet. F.eks Melkekjøl, Pålegg, Pizza. Informasjonen i Innhold vil også følge alarmene, slik at man kan lese i klartekst hvilket objekt/kjølemøbel som har utløst alarmen. 4.2 Ekstern Alarm PÅ!/AV! Brukere kan velge å ikke varsle alarmer, ved å velge Ekstern Alarm AV!. Klikk på Ekstern Alarm PÅ!, velg bruker fra brukerliste, tast passord og enter. Meny teksten er nå endret til Ekstern Alarm AV!. NB! Bruker må selv aktivere ekstern alarm igjenn. 13

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA Memory 1000 Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukermanual Infoskjermer

Brukermanual Infoskjermer Brukermanual Infoskjermer Innhold Førstegangs oppsett av Philips infoskjerm... 2 Pålogging til Xibo... 3 Lag din første Layout / Plakat... 3 Nå skal vi velge bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge... 3 Nå skal

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

LabOra Gudstjeneste.

LabOra Gudstjeneste. LabOra Gudstjeneste. Hvordan komme i gang? Når programmet er installert, må det legges inn lokale opplysninger. Det viktigste er å registrere opplysninger om prestegjeldet med sokn kirker ( gudstjenestesteder)

Detaljer

1.) Velg rett versjon Klikk på ønsket versjon tilpasset ditt operativsystem, du vil da få opp følgende boks.

1.) Velg rett versjon Klikk på ønsket versjon tilpasset ditt operativsystem, du vil da få opp følgende boks. Installasjonsveiledning NB! Før du installerer programmet bør du først sjekke om du har installert et antivirusprogram fra før av. Dette MÅ du da avinstallere før du installerer Quick Heal. Dette gjelder

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensvakter

Brukerveiledning for eksamensvakter Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark som studenter får utdelt på eksamen...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

Brukermanual. Statens Vegvesen USR500085

Brukermanual. Statens Vegvesen USR500085 Brukermanual ViaTripµ Statens Vegvesen Dokumentnummer USR500085 Rev Dato Forfatter Godkjent ECO No Sider 1.0 04. Februar 2010 Aslak Myklatun - - 15 ViaTech AS Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse 1 HISTORIE...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kriseplan Software versjon 5.0.0 eller nyere Rev A Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Kriseplan... 3 2.1 Krise-Telefon... 3 2.1.1 En kontakt lagt inn...

Detaljer

FACI Tera Sykesignal

FACI Tera Sykesignal FACI Tera Sykesignal FT 4045 Hovedsentral Hovedsentralen er en lavenergi, vifteløs industri PC med flash disk og har embeded Windows installert. Hovedsentralen styrer et sentralkort med USB tilkobling.

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard

SpotGuard brukermanual. Brukermanual SpotGuard Brukermanual SpotGuard Introduksjon SpotGuard er en unik kompinasjon av GSM og Radio (FR)-teknologi og systemet har verdensomspennende dekning. SpotGuard er webbasert og således tilgjengelig via PC, smarttelefoner

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet.

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl 2017 Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl skal brukes på alle eksamener, også privatisteksamener for å sikre at privatister har tilgang til de samme

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer